Wybierz witrynę:   


P. Prawa 7:(6) Gdyż ty jesteś świętym ludem Pana, Boga twego. Ciebie wybrał Pan, Bóg twój, spośród wszystkich ludów na ziemi, abyś był jego wyłączną własnością. [BM]

Link do dużej listy artykułów całej witryny!
Najnowsze artykuły i uaktualnienia

22-02-2020 -Nowy artykuł - O czym naprawdę mówi Biblia?  Jak zrozumieć słowa Boga i Syna z Biblii?

15-02-2020 -Nowy artykuł - Plany zmian rządów.  Najbardziej detaliczne wyjaśnienie proroctw Apokalipsy

15-02-2020 -Nowy artykuł - Czy Syn Boży samowolnie zmienił Prawo?.  Tak właśnie postanowił sam Bóg!

09-02-2020 -Nowy artykuł - Dlaczego fakty nie zmieniają naszych poglądów.  Proste wyjaśnienie i recepta.

03-02-2020 -Uaktualnienie - My chcemy Boga - cz. II.  Ujawnienie niezwykłej tajemnicy Bożej - część II.

03-02-2020 -Uaktualnienie - My chcemy Boga - cz. I.  Ujawnienie niezwykłej tajemnicy Bożej - część I.

27-12-2019 -Uaktualnienie - Korzenie praw noachidzkich.  Jest to atak na... Watykan i Prawosławie!

22-12-2019 -Uaktualnienie - Miłość do nieprzyjaciół.  Naśladujemy Chrystusa stając się także ofiarą!

07-12-2019 -Uaktualnienie - Dokładne wyjaśnienie czasów końca.  Bardzo wiele nowych detali. SPRAWDŹ!

21-11-2019 -Uaktualnienie - Syjon kluczem do prawdy  Artykuł przeniesiony ze strony głównej.

21-11-2019 -Uaktualnienie - Prawa Noachidzkie dla pogan! Największe zagrożenie w dziejach świata!

17-11-2019 -Nowy artykuł - Sabotaż Królestwa przez Pawła i Łukasza. Nowe i mocne argumenty!

12-11-2019 -Uaktualnienie - Apostoł Paweł I.  Wielkie zmiany - jest z Pawłem znacznie gorzej!

09-11-2019 -Nowy artykuł - Mega kłamstwo biblijne. Co robić, aby żyć wiecznie! Jak nas oszukują!

18-10-2019 -Nowy artykuł - Genetyka Boża.  Wszystko opiera się na genetyce Bożej.

Najważniejsze artykuły na witrynie

Przestrzeganie 10 Przykazań da ci życie wieczne - Wszystkie religie cię oszukują!

Odnaleziono zaginione 12 pokoleń Izraela - Masa dowodów na to, że Słowianie są Narodem Wybranym.

Ewangelia - Dobra Nowina - Wersety - Artykuł podaje mnóstwo wersetów na temat Narodu Wybranego.

Czy miłujesz Jezusa? - Miłować Jezusa (Isua) oznacza posłuszeństwo wobec Niego!

Zbawienie - jak je można uzyskać? - Znacznie poszerzony artykuł, jak uzyskać życie wieczne.

Apostoł Pawel - Artykuł ukazujący totalny fałsz 'apostoła' Pawła, rzeczywistego 'boga'... Chrześcijaństwa

Jak zwracać się do Boga? - Czy za pomocą obrazów, posągów i różańca?

Kain synem Lucypera - Wojna dobra i zła to wojna genów szatańskich przeciwko genom ludzkim.

Nasienie węża - Pełne oblicze ludzi, których Biblia, czyli Bóg i Syn nazywają nasieniem węża.

Prawo Boże Prawem wiecznym - Omówienie wiecznej ważności Prawa Bożego.

Która religia jest prawdziwa? - Nie ma na świecie prawdziwej religii chrześcijańskiej!!!

Ostatnie uaktualnienie  - 01 Stycznia 2020

Wstęp

Temat ukrywany przez wszystkie religie świata!

Temat Dobrej Nowiny jest doskonale udokumentowany także w tym filmie!

Dobra Nowina

Znalazłeś jedyną witrynę na ziemi, która omawia Plan wybawienia Narodu Wybranego czyli Słowian. Temat ten jest doskonale udokumentowany w Biblii a dowody są niezwykle mocne. Niezrozumiałe jest jedynie milczenie wszystkich religii Chrześcijaństwa w tym temacie.

Co jest najciekawsze, jest to główny temat Biblii od Księgi Rodzaju aż do Objawienia. A wszystkie religie Chrześcijaństwa zgodnie o tym milczą!!!

Plan wybawienia Narodu Wybranego - Detalicznie wyjaśniony niezwykły plan Boga Wszechmogącego.

Poniżej najciekawszy werset z księgi II Ezdrasza, która została usunięta z Biblii głównie z tego powodu. Nadal jest ona dostępna w języku staropolskim w Biblii ks.Wujka. Tekst jest niesamowity. Powyższy film jeszcze i tym nie mówi!

II Ezdrasza 13:(39) A to, że widziałeś jego zbierającego dla siebie inną liczną rzeszę, która była pokojowa, (40) ci, to jest dziesięć pokoleń, które były uprowadzone z własnej ziemi w niewolę za czasów króla Ozeasza, którego Salmanasar król Assyryjczyków wziął w niewolę: przeniósł ich za rzekę i oni byli wzięci do innej ziemi. (41) A oni opracowali dla siebie plan, aby opuścić mnóstwo narodów i pójść w dalszą krainę gdzie ludzkość nigdy nie mieszkała, (42) Aby tam w końcu mogli się trzymać swych praw, których nie przestrzegali w swej własnej ziemi. (43) I oni przeszli przez ciasne przejście rzeki Eufrat, (44) ponieważ w tym czasie Najwyższy uczynił cuda dla nich i powstrzymał kanały rzeki, zanim nie przeszli. (45) Poprzez tę krainę była bardzo długa droga, podróż roku i pół; ta kraina jest nazwana Arzareth. (46) Wtedy mieszkali tam aż do ostatecznego czasu, a teraz gdy zaczną wracać ponownie, (47) Najwyższy zatrzyma ponownie kanały rzeki, tak, że będą mogli nad nią przejść. Dlatego widziałeś tłumy zgromadzone w pokoju. (48) Ci, którzy zostali z ludu twego, którzy znajdują się w moich świętych granicach, będą zbawieni. (49) I stanie się wtedy, gdy zniszczy mnóstwo narodów które się zebrały: on obroni tych z ludzi, którzy pozostali, (50) i wtedy ukaże im bardzo wiele cudów."

Ten zaznaczony na czerwono obszar po prawej to góry Kaukazu. Spójrzmy na słowiańskie kraje i porównajmy to z dokładnym tekstem II Ezdrasza, który nam mówi, że będą mieszkali w tym samym miejscu aż do czasu ostatecznego. Ludy te zostały usunięte w roku 722 p.n.e. czyli istnieją już poza ziemią izraelską 2741 lat. Słowianie mieszkają dokładnie w miejscu zapowiedzianym przez Biblię.

W jaki sposób Ezdrasz wiedział o wyprowadzeniu Izraela do Asyrii? Skąd wiedział o tym, że Słowianie przenieśli się do dzisiejszych terenów krajów słowiańskich? Jak to możliwe, że Ezdrasz zapowiedział wyzwolenie 10 pokoleń Izraela oraz połączenie ich z Judejczykami i Lewitami ponad 2 tysiące lat temu?

Historia świata w jednym zdaniu

Od poniższego wersetu zaczęła się historia świata! Mamy zdanie wypowiedziane przez Boga w ogrodzie Eden, które omawia całą Biblię oraz historię świata. Jest to oszałamiająca mądrość Boga, który tysiące lat temu wypowiedział te szczególne słowa.

Rodzaju 3:(15) I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem; jeden z potomków kobiety, ten ukręci ci głowę a ty ukąsisz Go w piętę. [BM]

Obecnie proroctwo to jest bliskie do całkowitego spełnienia się. Jest to pierwsza prorocza zapowiedź powstania Królestwa Bożego na ziemi, o które modlimy się mówiąc: ..."przyjdź Królestwo Twoje."

Bez znajomości prawdy o Narodzie Wybranym oraz wiedzy o nasieniu węża nie można zrozumieć niczego z Biblii. Całe światowe Chrześcijaństwo niczego nie rozumie i rzadko cytuje Słowa Boże.

Nie ma na świecie religii, która zna zapowiedzi biblijne o ponownym umieszczeniu rzeczywistego Izraela w Ziemi Obiecanej.

Dzisiejszy Izrael to szatańskie oszustwo, które jest popierane przez cały świat z religiami włącznie! Niemal wszystkie religie Chrześcijaństwa odrzucają nauki Chrystusa zastępując je nonsensem Saula zwanego Pawłem o rzekomym zbawieniu z łaski. Rzeczywiste teksty biblijne czy prorockie dogmatów Pawła nie potwierdzają.

Czy można wierzyć w Chrystusa i być Mu posłusznym, skoro zamiast nauk Króla Królestwa, cytuje się Edomitę, Saula faryzeusza!? W ten sposób Chrześcijaństwo odrzuca nauki oraz władzę Chrystusa Króla Królestwa Bożego, samo Królestwo na ziemi i wybiera się do nieba, gdzie także będą grzeszyć i cytować Pawła.

Większość Chrześcijan nie zdaje sobie sprawy z tego, że Bóg wydał wyrok śmierci na Edomitów. Dowody w linku, który zawiera 3 artykuły!

Nieprzyjaźń pomiędzy kobietą a drugim osobnikiem to światowa walka dobra ze złem. Kobieta to lud Boga, nazywana także Narodem Wybranym. Potomstwo JEGO, czyli szatana rzeczywiście istnieje na ziemi, znane jako nasienie węża. Jeden z potomków Narodu Wybranego ukręci głoszę szatanowi, czyli go unicestwi, ale szatan zdąży ukąsić Go w piętę. Ten potomek to Syn Boży, który wykona wyrok śmierci wydany przez Boga na szatanie a Syn Boży już został ukąszony w piętę, czyli zginął na krzyżu, ale po śmierci zmartwychwstał.

Powodem zwiedzenia jest to, że nasienie węża sprawuje władzę szatana nad całym światem z religiami włącznie. Dlatego o tym proroctwie niemal nikt nigdy nie mówi.

Trafiłeś na witrynę biblijną, na której znajdziesz wiele czystej prawdy o Biblii, o Bogu i o Bożych proroctwach. Znajdziesz także prawdę o religiach chrześcijańskich rzekomo opartych na Biblii. Znajdziesz wiele odpowiedzi na pytania, które niewielu ludzi ma odwagę aby je zapytać. Dowiesz się także, dlaczego Chrześcijaństwo, rzekomo oparte całkowicie na Biblii jest podzielone na ponad 40 tysięcy religii oraz sekt. Owa wiedza jest zawarta w Biblii, ponieważ Bóg zadbał, aby Jego Lud wiedział, co mu grozi oraz kto i kiedy dokona ich wyzwolenia.

Biblia - pomimo nienawiści świata do Boga i Jego Słowa - jest nadal dla każdego dostępna.

www.zbawienie.com to unikalna witryna i niezwykle rzadko komentowana przez jakiekolwiek religie, które robią wszystko, abyś tutaj nigdy nie zajrzał. Liderzy religijni za wszelką cenę unikają jakiekolwiek wzmianki o www.zbawienie.com oraz www.proroctwa.com.

Czy wiesz, dlaczego ich tak unikają? Oni wiedzą, że kłamią i wiedzą, że znajdziesz tutaj Prawdę. Przywódcy religijni to także w większości sataniści, współpracujący z szatańskimi rządami. Wielu czytelników wie, że WSZYSTKIE rządy państw to szatańskie lewactwo. Czy myślisz, że pozwoliłyby one na religie mówiące prawdę? Szatan jest nadal władcą całego świata i kontroluje on świat za pomocą rządów, korporacji, banków i przede wszystkim za pomocą... religii. W ten sposób kontroluje on nasze sumienia.

Ale gdzieś ktoś zawsze Prawdę objawia. Zawsze tak było i nadal tak się dzieje.

Większość elementów szatańskiej kontroli nad religiami jest ujawniania na tych dwóch witrynach. W szczególności ujawniane są największe kłamstwa religijne, oparte na sfałszowanej w kilku miejscach Biblii. Biblia jest skażona księgami szatańskimi, które skutecznie zakrywają czystą prawdę o Bogu, o Synu Bożym oraz o planie Boga zjednoczenia 12 pokoleń Izraela w Ziemi Obiecanej, zwanej także Palestyną.

Jeżeli myślisz, że Naród Wybrany to dzisiejszy syjonistyczny Izrael, to jesteś w wielkim błędzie!

Zastanówmy się. Czy szatański  władca pozwoliłby bez walki na istnienie rzeczywistego Izraela? Dlatego ten, który powstał w roku 1948 to szatański Izrael fałszywy, który kłamliwie  użył proroctwa Boga do swoich celów i oszukał olbrzymią ilość Chrześcijan, którzy są przekonani, że Żydzi są Narodem Wybranym przez Boga.

Szatan rządzi światem i chroni... SWÓJ fałszywy żydowski Izrael, który jest szatańskim kłamstwem a dowodów na nie jest olbrzymia masa. Problemem jest twoja niechęć do sprawdzania wielu dowodów biblijnych.

Jesteś nieustannie oszukiwany, ponieważ nie zaglądasz do Biblii i ślepo wierzysz szatańskim mediom i religiantom będąc przekonanym, że jedynie oni rozumieją Biblię. Gdyby to była prawda, mielibyśmy tylko jedną chrześcijańską religię na świecie a nie ponad 40 tysięcy!

Z pomocą fałszywych przywódców religijnych szatan fałszuje niemal wszystko w Biblii, co da się sfałszować. Jego głównym celem jest ukrycie planu Boga, czyli planu ponownego zgromadzenia Izraelitów w Ziemi Obiecanej. Drugim celem szatana i upadłych aniołów jest ukrywanie ich własnych zbrodni. Przeczytaj UWAŻNIE dwa poniższe zdania!

Istnienie fałszywego Izraela jest dowodem planu, który rzeczywiście w Biblii istnieje.

Jest to plan Boga, który Bóg wielokrotnie zaprzysiągł na samego siebie!

Realizacja planu wywyższy Boga, kiedy rzeczywisty Izrael, Słowianie zostanie wyprowadzony przez Boga i Syna na pustynię. Jeżeli szatan przegra, utraci swoje życie oraz utracą życie upadli aniołowie.

Gra toczy się o bardzo wysoką stawkę.

Oto przyczyny istnienia wielu fałszywych religii, sfałszowanych ksiąg biblijnych oraz całkowitej i szczelnej kontroli szatana nad wszystkimi religiami. W wielu religiach istnieje wielu ludzi bogobojnych, uczciwych i oddanych Bogu. Ale są oni kontrolowani przez satanistów i nawet nie zdają sobie z tego sprawy, że są oni kontrolowani!

Największym problemem jest niechęć do sprawdzenia oczywistych i obfitych dowodów, które Bóg nam podał w Biblii. Poznawszy Boże dowody nabierzemy pewności, że Bóg już jest zwycięzcą w walce z szatanem i upadłymi aniołami. Owe dowody są łatwe w zrozumieniu. Problem polega na tym, aby... chcieć je poznać!

I jeszcze jedna tajemnica, o której chyba także nie wiesz. Rzeczywisty Naród Wybrany także istnieje! Boże plany są bliskie do zrealizowania i owa prawda zaczyna być już znana coraz większej grupie ludzi miłujących Boga.

Bóg obiecał nam życie wieczne w doskonałych ciałach na doprowadzonej do doskonałości Bożej ziemi. Bóg nazywa to Królestwem Bożym a potwierdził to nam Syn Boży w znanej nam wszystkim modlitwie: Ojcze Nasz... przyjdź Królestwo Twoje...

Za ogłaszanie obietnicy Boga Syn Boży poniósł śmierć na krzyżu! Szatan ukąsił Go w piętę!

To wszystko jest znane tylko w Polsce i być może w innych krajach Słowian. Wielu Chrześcijan mówi, że nastąpi na całym świecie olbrzymie zwiedzenie i wtedy nastąpi koniec.

Jest to wielka pomyłka, ponieważ nie ma na świecie prawdziwej religii!

Zwiedzenie trwa od wieków a my czekamy na koniec świata szatana i przyjście Królestwa Bożego! 

Historia ataków potomstwa szatana na Naród Wybrany

Pierwszy raz nasienie węża spowodowało potop rękami Boga. Atak upadłych aniołów, ich potomstwa oraz potomstwa szatana spowodował śmierć niemal całej ludzkość oraz zwierząt. Na ziemi pozostała zaledwie rodzina Noego, którą Bóg uratował w potopie. Cała zaawansowana technologicznie grupa nasienia węża zginęła w potopie, zgodnie z Bożym wyrokiem.

Czy to powstrzymało szatana?

Upadli aniołowie, którzy wzięli w tym udział zostali uwięzieni pod ziemią, ale pojawiły się nowe hordy anielskie zachęcone do buntu przeciwko Bogu przez szatana.

Skupmy się na zapowiedziach proroczych, dotyczących czasów końca, czyli... naszych czasów. Na ten temat mamy niezwykle tajemniczy werset biblijny.

Daniela 12:(1) W owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który nadzoruje dzieci twojego ludu i nastanie czas ucisku, takiego ucisku, jakiego nie było od czasu, gdy naród powstał na ziemi aż do tego czasu: w tym czasie twój lud zostanie wyzwolony, [nawet] każdy, który jest zapisany w księdze.

Michał jest archaniołem, który opiekuje się z polecenia Boga Narodem Wybranym, czy Izraelem.

Termin - ucisk - także nazywany Wielkim Uciskiem jest najczęściej zupełnie błędnie wyjaśniany, ponieważ błędnie tłumaczone proroctwa syjonistów powodują wielkie zamieszanie.

Ostatni okres władzy szatana na świecie jest nazywany czasami końca.

Wielki Ucisk to prześladowanie Ludu Bożego (Narodu Wybranego) przez potomstwo szatana, czyli nasienie węża, dążące do całkowitej eksterminacji rzeczywistego Izraela.

Ludem Bożym są Słowianie oraz pewna część rasy białej, która także pochodzi od Słowian. To Lud Boży (Słowianie) udał się do Egiptu i powrócił po ponad 400 latach do Ziemi Obiecanej przez Boga, zajętej wcześniej przez Kananejczyków - ponownie - nasienie węża - na których Bóg wydał wyrok śmierci za zajęcie tej ziemi oraz za ataki na Izrael. Po opanowaniu Ziemi Obiecanej Izrael żył kilkadziesiąt lat w wielkim dobrobycie, ale ataki nasienia węża czyli Edomitów nie ustawały.

W wyniku łamania zakazu bratania się Izraelitów z nasieniem węża, 10 pokoleń Izraela zostało przez Boga usuniętych poza Kaukaz około roku 722 roku p.n.e. W ten sposób geny Słowian zostały przez Boga uratowane. Słowianie nadal istnieją pomimo ciągłych i morderczych ataków satanistów chazarskiego królestwa.

Ataki nasienia węża na rasę białą w niemal całej Europie w USA/Kanadzie, w Australii czy Nowej Zelandii trwają już od kilkudziesięciu lat. Sprawdź szczegóły i masę dowodów w artykule o realizacji zbrodniczego planu Kalergiego a zbrodniarze są tak pewni swej propagandy, że nawet się z tym już nie ukrywają. Trwa także od wielu lat atak na wszelkie religie Chrześcijaństwa. Kraje Słowian jak na razie nie są pod wielkim atakiem.

Kiedy nastąpi bezpośredni atak nasienia węża na Słowian, Bóg oraz Syn Boży wystąpią w naszej obronie!

Nasienie węża doskonale zdaje sobie z tego sprawę.

Bardzo ciekawy opis czasów końca ujawnił Isus (Jezus) Chrystus w rozdziale 24 Mateusza - przeczytaj cały rozdział. Jest ewidentne, że Chrystus mówił te słowa do Izraelitów (Judejczyków) a nie do faryzeuszy, którzy byli i są nadal nasieniem węża (Edomitami).

Jak wyraźnie widzimy, nieprzyjaźń pomiędzy Ludem Bożym a nasieniem szatana nadal trwa i w ostatnich kilku latach nastąpiła wyraźna eskalacja ze strony nasienia węża! My nasienia węża nie atakujemy. To synagoga szatana nas ciągle atakuje!

Nasienie węża oskarża rasę białą odpowiedzialnością za swe zbrodnie!

Owe perfidne i kłamliwe oskarżenia nazywane są na zachodzie białą supremacją. W tym linku Wikipedia ukrywa rzeczywistą supremację. W linku jest kłamstwo, ale jest ono potwierdzeniem, że taki termin istnieje i jest on stosowany oraz bardzo powszechny na Zachodzie. Rozpowszechnia się także równie kłamliwy termin - przywilej białych.

Ukrywana prawda ukazuje nam ohydne i perfidne manipulacje nasienia węża, wyniszczające rasę białą, które samo się do tego przyznaje z dumą w planie Kalergiego.

Dlaczego nasienie węża tak jaskrawo kłamie o nas? Ponieważ dąży ono do naszej eksterminacji!

Nasienie węża rządzi już całym światem!

Rozkazy idą z Tel-Avivu - do: Chin, USA - Trump jest krypto Żydem i cała administracja świata zachodniego z USA włącznie stosuje coraz bardziej ścisłą cenzurę chroniąc w ten sposób Żydów. Wszystkich na ziemi można krytykować, poza Żydami.

Czy to jest żydowska supremacja? Odpowiedz sobie sam!

Wiele jest wyjaśnione w artykule - nasienie węża,, ale nie wszystko jest tam wyjaśnione.

Najnowsze wyjaśnienia.

Nasienie węża to: lewica, socjaliści, komuniści, liberałowie, postmoderniści, progresowcy, LGBTQ i wiele innych tytułów. Ci ludzie tworzą nasze rządy, mas media, TV, Hollywood, pornografię, uniwersytety z całym szkolnictwem, wszystkie kościoły, medycyna, zwłaszcza w sferach aborcji i handlu częściasmi ciała. To oni okupują najwyższe stanowiska we wszystkich możliwych dziedzinach i na wszystkich kluczowych dla nich płaszczyznach, a nas obarczają winą za swe zbrodnie.

Kontrola systemu edukacyjnego pozwala im w pełni kontrolować całą młodzież. Nawet rządowa prawica jest także lewacka, ponieważ jest to kontrolowana opozycja. Oni nigdy nie walczą przeciwko nasieniu węża a ujawniają jedynie rzeczy powszechnie znane lub nie zbyt istotne!

Myślisz, że głosujesz? Ja myślę, że... nie myślisz, jeżeli głosujesz, bo i tak to nie ma znaczenia!

Poniżej rzeczywisty suprematyzm nasienia węża   - oni są biali - które za swoje zbrodnie zrzuca winę na ludzi, na których są popełniane ich zbrodnie. Słowianie nie mają żadnego wyboru, poza ścisłym podporządkowaniem się lewackim władzom. Lewactwo można rozpoznać po wielu dowodach, jeżeli spojrzymy na nie we właściwym świetle.

Wygląda znajomo? Biali suprematyści? Katolicy?

Na pewno nie są oni Chrześcijanami, ponieważ Chrześcijanie nie noszą jarmułek. Szatańskie władze boją się Boga wiedząc, co ich czeka za jakąkolwiek próbę kolejnego ataku na Słowian.  Sprawdź sposób realizacji ich ohydnego planu w Protokołach Mędrców Syjonu z roku 1903. Syjoniści twierdzą, że Protokoły to hoax. Jeżeli to prawda, to są one najdokładniejszymi proroctwami na ziemi!

Syjoniści doskonale znają Boże proroctwa o Narodzie Wybranym, dlatego ONI uzurpują sobie prawo do tytułu Ludu Boga, który rządzi nad Słowianami rzekomo z polecenia Boga. Ale oni wiedzą doskonale, że ich rządy nad nami wkrótce się skończą. Ucieczka Żydów z Izraela do Polski także to potwierdza.

Dlatego Polska czy inne kraje Słowian nie są przez nich w tak niszczycielski sposób traktowane i mamy niewielką imigrację, aczkolwiek nasienie węża nadal stopniowo wyniszcza populację Polski (n.p. szczepieniami), co jest łamaniem praw międzynarodowych oraz... Bożych.

Jest jeszcze jedna cecha, która występuje tylko u nich. Pedofilia i wszelkie inne dewiacje. Jest to ich stygmat, którego nie są w stanie opanować.

Dowody. Ich wdrażanie zboczeń seksualnych w szkołach i mediach, LGBTQ, genderyzm z dziećmi włącznie, szkolonymi do masturbacji nawet w przedszkolach. Oni ogólnie milczą o pedofilii ale jest stała presja w kierunku jej zalegalizowania. Co pewien czas ktoś z nich rzuca hasło o legalizacji ich 'miłości' do dzieci, aby sprawdzić czy nasz opór nie zmalał.

Zacznij przeszukiwać ten temat, to znajdziesz masę dowodów. Jest to światowy trend, ponieważ obecnie wyłącznie oni rządzą całym światem i chcą nam zaaplikować szatańskie prawa noachidzkie!! Koniecznie sprawdź, jeżeli nic o tych prawach nie wiesz!

Czy słyszałeś kiedykolwiek o planowanej walce rządu przeciwko pedofilii, żydowskiemu superemacyzmowi, przeciwko imigracji i integracji białej rasy z innymi rasami? Czy ktokolwiek ujawnia i zwalcza syjonistyczną supremację?

Jesteśmy w szponach nasienia węża, które jedynie boi się Boga. Mają oni także ukryte plany poświęcenia grupy syjonistów po to, aby druga grupa nasienia węża uzyskała wiarygodność.

Biblia wyraźnie mówi o Wielkim Ucisku na Naród Wybrany i nastąpi Wielki Ucisk nasienia węża, znacznie spotęgowany, który spowoduje pojawienie się na niebie znaku Chrystusa oraz pokazu mocy samego Boga, który zacznie chronić swoją niezwykłą mocą Naród Wybrany Słowian.

To wojna dobra przeciwko ultymatywnemu złu - walka Ludu Boga przeciwko nasieniu szatana. Słowianie ich nie atakują. To nasienie węża atakuje białych, czyli... krewnych Słowian.

Rodzaju 3:(15) I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem; jeden z potomków kobiety, ten ukręci ci głowę a ty ukąsisz Go w piętę. [BM]

Co jest najciekawsze, Żydzi doskonale wiedzą, że muszą wcześniej czy później opuścić Izrael.

Żydzi bardziej wierzą w Biblię niż Chrześcijanie. Istnienie Izraela w Palestynie jest tego dowodem!

Przeczytaj uważnie poniższe pytanie.

Dlaczego Izrael, który zaistniał z powodów biblijnych i sprawuje władzę nad światem według rzekomej woli Boga, nagle chce on to wszystko porzucić i zmienia całkowicie taktykę nazywając Polskę czy Ukrainę... a nie Palestynę Ziemią Obiecaną?

Na pewno słyszałeś o planach powrotu Izraela do Polski i na Ukrainę.

Sprawdź koniecznie szczegóły ich planów a uwierzysz na 100% w to, że Słowianie są Narodem Wybranym a nie Żydzi. Oni wyjdą z Izraela i pójdą do Polski i na Ukrainę wtedy, kiedy my opuścimy te ziemie, zaprowadzeni przez Boga na pustynię.

Żydzi o tym doskonale wiedzą, ale ty o tym jeszcze nie wiesz!

Poznałeś właściwe zrozumienie największego biblijnego proroctwa. A szatana czeka jeszcze... ukręcenie mu głowy przez Syna Bożego, jednego z potomków kobiety, czyli Ludu Bożego.

Celem przedstawiania tych informacji jest informowanie Polaków i Słowian o rzeczywistości tego świata, która jest ściśle oparta na Biblii. Jest to przed nami sprytnie ukrywane. Sprawdź - Jarmułka!

Poparcie całego świata dla istnienie Izraela w Palestynie jest tego wymownym dowodem!

Moim celem jest ujawnianie czytelnikom niezrozumiałej światowej narracji. Skoro światem nadal rządzi szatan, możemy mieć absolutną pewność, że niemal wszystko z mas mediów,  rządów i religii pochodzi wprost od władcy tego świata, czyli szatana.

A to oznacza, że jest to stek mega kłamstw.

Pamiętajmy także o niezwykle ważnym poleceniu Syna Bożego. Miłujcie nieprzyjaciół waszych.

To Bóg nas wyzwoli a nie amerykańska czy rosyjska armia.

Mateusza 5:43 Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. 44 A Ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują.

Czy powinniśmy się obawiać ataków nasienia węża?

Raczej nie, aczkolwiek wielu skojarzy te fakty i zorientuje się, że bez pomocy Boga już byłaby z nas jedynie mokra plama na mapie świata.

W dwóch rewolucjach w Rosji, w II Wojnie Światowej, mordach w Polsce powojennej, bandach UPA, w zagłodzeniu 11 mln Ukraińców zginęło z rąk nasienia węża co najmniej 90 mln Słowian.

Naród Wybrany to Słowianie uciskani w przeszłości przez nasienie węża po władzą Lenina, Stalina, Hitlera (potomek Rothschildów) czy obecnych powojennych rządów nasienia węża. Jesteśmy nadal pod uciskiem ale teraz oni boją się reakcji Boga na ich ewentualne zbyt drastyczne posunięcia.

Proroctwa mówią, że czasy końca rozpoczną się w momencie kolejnego ataku nasienia węża na Słowian.

I to jest jedyna przyczyna, dlaczego życie w krajach Słowian jest nadal znośne. A mogłoby być tak, jak w Palestynie. Ciągłe mordy, ataki, prześladowania, trwające od roku 1948, kiedy podczas wielu zbrodniczych akcji wymordowano tysiące niewinnych ludzi w Palestynie i nadal są oni mordowani, aczkolwiek Żydzi nieco się w tym powstrzymują z powodu opinii publicznej. Dlatego dążą do coraz bardziej drakońskich praw zabraniających jakiejkolwiek krytyki Izraela czy Żydów na całym świecie.

Wyobraź sobie, że ci ludzie chcą rządzić całym światem i stosować wobec nas fałszywe prawa noachidzkie!

W tym linku jest artykuł bardzo dokładnie wyjaśniający naszą miłość do naszych nieprzyjaciół. Przeczytaj go uważnie, ponieważ oni tylko czekają na jakikolwiek ruch wyzwoleńczy Słowian!

Nie prowokujmy ich a Bóg będzie się nami troskliwie opiekował!

Dlaczego istnieje tak wiele religii?

Religie fałszywe są doskonałym wynalazkiem szatana.  Służą one kontrolowaniu całych narodów. Głównym powodem ich sukcesów są szatańskie cuda, które towarzyszą wszystkim religiom i kultom.

We wszystkich religiach obserwujemy cudowne zjawiska, działania duchów, płaczące czy krwawiące posągi i obrazy. Wszystkie religie, podobnie jak rządy na świecie są pod całkowitą kontrolą szatana. Oto powód, dlatego satanizm nie jest zwalczany przez rządy! Każdy człowiek  - albo zetknął się z tymi zjawiskami osobiście, albo ma kogoś bliskiego, kto doświadczył nadprzyrodzonych zjawisk.

To oznacza...

Cuda, uzdrowienia, wizje czy proroctwa nie świadczą o wiarygodności jakiejkolwiek religii.

Gdyby tak było, wszystkie religie byłyby religiami prawdziwymi! Wiadomo, że jest odwrotnie!

Celem KAŻDEJ religii jest kontrola wiernych poprzez wprowadzenie ich w błąd za pomocą cudów, fałszywych doktryn oraz jawnych oszustw i... cenzury. Wielu oszukanych ludzi oddaje nadal swoje życie w wojnach, wysadza siebie w powietrze dla chwały jakiegoś 'boga' czy 'bogini'. Jest to typowy fałszywy fanatyzm wywołany przez fałszywe demoniczne cuda, występujący we wszystkich religiach.

Co jest celem tych oszustw?

Głównym celem religii jest zniechęcenie ludzi dobrej woli od zapoznania się z rzeczywistym Słowem Bożym.

Dlaczego?

Ponieważ słowa samego Boga oraz Syna Bożego uczą nas zupełnie czegoś innego, niż uczą nas religie, które za wszelką cenę unikają cytowania Boga oraz Jego Syna, Jezusa (Isusa).

Cytowany jest głównie 'apostoł' Paweł. Powodem jest niezwykła mądrość słów Boga, Syna oraz niesamowita moc wszystkiego, cokolwiek Bóg oraz Syn Boży kiedykolwiek powiedzieli.

Z tych przyczyn szatan zrobił niemal wszystko, abyś nigdy nie czytał Biblii, a jeżeli już ją weźmiesz do ręki, abyś czytał wszystko, oprócz Słów Boga i Syna. Jesteś zachęcany do czytania tekstów fałszywego apostoła Pawła, których większość prostych ludzi po prostu nie rozumie.

Głównym argumentem jest zachęta do wysłuchiwania kazań w religiach, w których 'eksperci' religijni wytłumaczą nam teksty... Pawła, które są zbyt mądre na nasze umysły. Nic dalszego od prawdy!

Ze słowami Boga czy Jezusa jest zupełnie odwrotnie. Bóg i Syn chcą, abyś ich słowa rozumiał i co najważniejsze, abyś był Bogu i Synowi posłuszny i w ten sposób uzyskał zbawienie, czyli życie wieczne w ciele na naszej ziemi.

Ani Bóg ani Syn Boży nie zarekomendował ludzkości żadnej religii.

Mateusza 24:(14) I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec. (BM) (Przeczytaj cały rozdział!)

Największy dowód biblijny - proroctwo niemal nikomu nie znane

W Biblii jest opisany niezwykły plan Boga, który jest przed całym światem zaciekle ukrywany. Ukrywa się tożsamość Narodu Wybranego, jego obecne istnienie, położenie geograficzne oraz Boży plan wyzwolenia tego Narodu przez samego Boga oraz Syna. Co jest najciekawsze i najważniejsze.

Bóg zaprzysiągł ów plan na samego siebie!

Ów plan to nie jest jeden czy dwa wersety wyrwane z kontekstu, jak to często bywa w religiach Chrześcijaństwa.

Plan Boga wyzwolenia Narodu Wybranego jest tematem całej Biblii. Zaczyna się on od II Księgi Mojżeszowej a kończy się na Apokalipsie!

Isus tego także nauczał i za ów plan On właśnie poniósł ofiarną śmierć!

W tym linku masz listę wersetów biblijnych owego Planu, o którym do tej pory jeszcze nigdy nie słyszałeś.

Boży plan wyzwolenia Narodu Wybranego.

Zastanów się, sprawdź wersety i poproś w modlitwie Boga o pomoc, a taka modlitwa jest tobie bardzo potrzebna!

Dlaczego Bóg do ukrycia tej Dobrej Nowiny dopuścił?

Czas jej wypełnienia się jest bardzo bliski, dlatego plan ten został niedawno ujawniony!

Wiele odpowiedzi na wiele pytań znajdziesz na tej witrynie oraz na witrynach tych, którzy także znaleźli odpowiedzi na te niezwykle ważne pytania. Linki znajdziesz na samym dole tej strony!

Świat kłamie i chroni swoje kłamstwa

Ponieważ świat jest w mocy szatana, a on zwalcza Boga i Chrześcijaństwo stosując tylko i wyłącznie kłamstwa. One chronią sług szatana ukrywając ich rzeczywistą tożsamość oraz ukrywają przed ludźmi Boga plan zbawienia dla ludzkości.

Zacznijmy więc od podstaw.

Tytuł witryny - zbawienie. Co to jest zbawienie?

Bóg stworzył człowieka doskonałego i celem Boga było napełnienie ziemi potomstwem ludzkim żyjącym wiecznie, bez chorób, starzenia się i śmierci. Ale życia wiecznego i raju na ziemi nie doświadczamy.

Zbawienie to planowane działanie Boga, który przywróci człowiekowi utracone życie wieczne i raj na ziemi.

Bóg nie planuje życia jako duszy po śmierci w niebie ale jako życie wieczne człowieka i kobiety, którzy nigdy się nie starzeją i nie umrą. Niebo to miejsce zamieszkania Boga i wielkiej liczby aniołów. Bóg już rozpoczął działania w kierunku naszego wyzwolenia. Isus Chrystus poniósł śmierć z rąk satanistów, abyśmy mogli uzyskać wybawienie od naszych władz oraz śmierci, której oni pragną dla nas, wywołując nieustanne wojny.

Zbawienie to powrót do utraconego życia wiecznego. Ci, którzy już nie żyją,  zmartwychwstaną w ciałach do życia wiecznego na ziemi.

Największe tabu - szatańska tajemnica

Bóg stworzył nas do życia wiecznego, ale pojawił się natychmiast morderca, szatan, który nas życia wiecznego pozbawił. Nieco później 200 aniołów skaziło genetycznie ludzkość poprzez zakazany przez Boga seks z kobietami ziemskimi. Seks aniołów został zakazany z powodu płodzenia hybryd nie posiadających ludzkiej duszy oraz ludzkich sumień.

Powyższe informacje są pieczołowicie ukrywane przez satanistów.

Z tych przyczyn usunięto obie księgi 1Henocha i 2Henocha z Biblii. Sprawdź najdokładniejszą Biblię w języku polskim, Biblię Mesjańską. Jest to jedyny przekład zawierający 2 Księgę Ezdrasza, która była także w przekładzie ks.Wujka 1599 roku.

Obecność upadłych aniołów w czasach dzisiejszych jest także głęboko przed nami ukryta.

Owi aniołowie, wbrew stanowczemu zakazowi Boga, zeszli na ziemię i rozpoczęli współżycie seksualne z ziemskimi kobietami. Szczegółowo opisuje to właśnie 1Henocha. To spowodowało narodziny okrutnych olbrzymów, którzy nie posiadali sumień. Bóg musiał zniszczyć potopem bezbożną, okrutną ludzkość i jedynie przetrwała jedna rodzina Noego, która była genetycznie czysta.

Nie wierzysz, że był potop na ziemi i giganci prześladowali ludzkość?

Sprawdź ten film, który ukazuje nam skamieniałe postacie gigantów czyli nefilimów, które rzeczywiście istnieli i być może niektórzy nadal istnieją. Dotychczas nie zwracaliśmy na nie uwagi a władze nam w tym nie pomogły!

Sprawdź także inne filmy i zdjęcia!

Po potopie zaczęto więc od początku. Ale buntowniczy aniołowie nadal skażali rodzaj ludzki i ponownie mnożyła się przemoc. Bóg wybrał czysty genetycznie Naród Wybrany i zamierzał z małego Izraela utworzyć światowe Królestwo Boże. Upadli aniołowie i szatan stali na przeszkodzie i świat staczał się ponownie do okropnego stanu, w jakim był przed potopem.

Szatan zaczął kopiować plan Bożego Królestwa i nazwał szatańskie królestwo NWO czy też globalizacją.

W chwili obecnej jesteśmy ponownie w sytuacji przypominającej czasy przed potopem, na skraju finałowej walki dobra Bożego ze złem szatana, upadłych aniołów oraz demonów czyli dusz zmarłych gigantów, zwanych także Nefilimami.

Dzisiejszy stan świata: wojny światowe, masowe rzezie, mordy, zboczenia, pedofilia, masa chorób i innych nieszczęść to działalność demonicznego, pozbawionego sumień potomstwa ludzkiego, które Biblia nazywa nasieniem węża.

Wszystkie powyższe informacje to czysta prawda biblijna, która jest przed nami starannie ukrywana.

Nasienie Węża sprawuje władzę w niemal wszystkich rządach, kościołach,  w edukacji, w nauce, w korporacjach, w bankach, w Hollywood, we wszystkich mediach, w pornografii, narkotykach, handlu dziećmi, centrach pedofilii oraz... w muzyce. Główną cechą nasienia węża jest kłamstwo, które jest wynalazkiem szatana - ojca kłamstwa.

Owe istoty nazywane nasieniem węża nie są ludźmi! Oni tylko wyglądają jak ludzie, ale ich działania są nieludzkie. Ich nazwa bierze się z tego tekstu wypowiedzianego przez samego Boga do szatana.

Rodzaju 3:(15) I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem (nasieniem) a jej potomstwem (nasieniem); jeden z potomków kobiety, ten ukręci ci głowę a ty ukąsisz Go w piętę.

To oni są bezpośrednio odpowiedzialni za największe zbrodnie świata i największe okrucieństwa, jak Auschwitz, Hiroszima, Nagasaki, 2 wojny światowe i wiele innych zbrodni. Także dzisiaj owo nasienie powoduje masowe przelewy niewinnej krwi - w Iraku, Libii, Syrii, Jemenie, Afganistanie, na Ukrainie, w Serbii, w Izraelu i wielu innych miejscach na ziemi.

Zwróć szczególną uwagę, że media nie potępiają tych wojen. Dlaczego? Ponieważ tak media jak i wszystkie wyżej wymienione organizacje to wszystko nasienie węża, pracujące pod ścisłym nadzorem szatana.

To oni czynią ludzkość padołem jednego wielkiego nieszczęścia.

Nasienie węża oficjalnie wielbi szatana nazywając go Lucyperem. W USA wielbienie szatana to już mainstream. Jest to szczególnie widoczne w TV, filmach z Hollywood i muzyce, która coraz częściej jest w pełni poświęcona szatanowi i upadłym aniołom.

Stosowana jest na świecie tzw. doktryna lucyferiańska. Jest to odwrotność Przykazań Bożych.

Istnieje wielka wrogość rządów do rasy białej, do rodziny - mężczyzny i kobiety, którą to sataniści zastępują rodzinami gejowskimi oraz propagują ohydną i niebezpieczną dla ludzkości doktrynę gender. Celem jest zniszczenie rasy białej.

Jak uzyskać życie wiecznie?

Całkowicie wystarczy nam posłuszeństwo wobec Bożych Przykazań które są właśnie Słowem Bożym. Owe przykazania wypisał na kamiennych tablicach sam Bóg!

Człowiek ma dwie drogi do wyboru.

Pierwsza prowadzi do życia wiecznego i warunkiem jest posłuszeństwo wobec Przykazań Bożych. Druga prowadzi do wiecznej śmierci w przypadku naszego nieposłuszeństwa.

Ważne ostrzeżenie! 10 Przykazań Bożych bardzo różni się od 10 przykazań znanych wielu z nas z Kościoła Katolickiego, także kontrolowanego przez szatańskich masonów. Przykazania podane nam przez Kościół są poważnie zmienione i dlatego one nie są słowem Bożym.

Bóg nie stworzył żadnej religii, Syn Boży także nie. Nie religia jest potrzebna do zbawienia ale posłuszeństwo wobec Boga oraz Jego Przykazań.

Dlaczego żadne religie nigdy nie zbadały dokładnie Biblii, nie wyciągnęły z niej właściwych wniosków i nigdy się nie zjednoczyły?

Ponieważ religie są także dziełem nasienia węża. Dziesiątki tysięcy księży i pastorów to masoni służący Lucyperowi. I to są powody takich podziałów na religie i sekty, na fałszowane Biblie i zupełnie sprzeczne ze sobą doktryny oparte głównie na listach Pawła czy Dziejach Apostolskich Łukasza. Oto przyczyna wielkiego bałaganu w Chrześcijaństwie, w którym każdy nauczyciel może cię nauczyć niemal wszystkiego, na podstawie cytatów z Pawła i Łukasza. Niestety Paweł bardzo często zaprzecza sam sobie i reszcie Biblii. Właśnie jego listy są bezpośrednią przyczyną zamieszania w Chrześcijaństwie.

Chcesz być zbawiony i żyć wiecznie? Przeczytaj Przykazania i stosuj się do nich. Módl się odmawiając - Ojcze Nasz. To jest bardzo proste i gwarantuje ci życie wieczne.

Największa tajemnica Biblii ujawniona 

Skażone księgi skutecznie zniekształcają biblijny koncept przywrócenia życia wiecznego w Królestwie Bożym na ziemi. Chrześcijański koncept zbawienia jest bardzo zagmatwany  i nasz umysł nie akceptuje śmierci, zmartwychwstania jako duszy do bezcielesnego życia wiecznego w niebie, gdzie głównym zajęciem ma być wieczne wielbienie Boga modlitwami oraz śpiewem. Bóg w Biblii mówi nam o czymś zupełnie innym, ponieważ Bóg zaplanował dla nas Królestwo Boże na ziemi.

"Apostoł" Paweł anulował Prawo, Naród Wybrany i zamiast Królestwa Bożego na ziemi kieruje on Chrześcijan ku grobowi oraz ku niebu po śmierci. Naród Wybrany to według Pawła duchowy Izrael i Boże obietnice zjednoczenia Izraela to obietnice duchowe. Nic dalszego od prawdy! Apokalipsa to potwierdza.

Królestwo Boże jest głównym tematem Biblii a jedno szczególne proroctwo o Królestwie wszyscy znamy, ale niewielu z nas je rozumie.

Ojcze Nas... przyjdź Królestwo Twoje.  - to są słowa Boga, przekazane nam przez Syna Bożego!  Ale Zdrowaś Mario to tekst z Ew. Łukasza, rzekomo pochodzący od anioła.

Łukasz sam przyznaje się, że nie z natchnienia Duchem Bożym napisał on swą Ewangelię. Łukasza 1:3

Ewangelia to Dobra Nowina o nadchodzącym Królestwie Bożym.

Jedynie mała część Słowian zna te proroctwa! Naród Wybrany przez Boga to... Słowianie - rzeczywisty Izrael - Lud Boży. Brzmi to nieprawdopodobnie, ale temat ten jest tematem całej Biblii i istnieje na to wielka ilość dowodów, nie tylko na tej witrynie.

Słowianie nie pojawili się nagle w roku 966 n.e.

Co było przedtem? Skąd się wzięli? Dlaczego rząd i media to przed nami ukrywają?  Ponieważ Słowianie to rzeczywisty Naród Wybrany przez Boga - Izrael. Kraje Słowian posiadają niemal identyczny język podzielony na dialekty i każdy Słowianin jest w stanie porozumieć się z każdym innym bez dogłębnej znajomości jego dialektu.

Rasa biała jest jedyną prześladowaną rasą na ziemi, ponieważ zawiera ona Słowian. Obie wojny światowe, Rewolucja Październikowa czy Rewolucja Francuska miały na celu wymordowanie maksymalnej ilości Słowian. Słowianie są znienawidzeni przez świat szatana i jedynie ochrona Boża pozwala nam na przeżycie.

Tak wygląda rzeczywistość, której być może jeszcze nie znasz ale już wiesz, że coś ze światem jest nie tak.

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj wszystko na tej witrynie oraz czytaj wszystko we wszystkich podanych linkach. Liczba ludzi publikujących Prawdę na tym świecie stale wzrasta.

Linki do materiałów szczegółowo wyjaśniających poruszane tematy.

Kilka wartościowych linków., do których warto często zaglądać.

Ostatnie uaktualnienie  - 8 Stycznia 2020