Nastąpiła reorganizacja witryny. Ponownie istnieje strona nawigacyjna. 

Link poniżej.

Nawigacja całej witryny

Obie listy, prawa i lewa zawierają kluczowe artykuły, które wyjaśniają nam podstawowe i najważniejsze dla nas kroki, jakie Bóg od nas wymaga na naszej drodze do życia wiecznego. Także są tutaj artykuły wyjaśniające najważniejsze problemy w świecie szatana oraz wiele typowych oszustw fałszywych religii.

Żaden artykuł nie został usunięty i jeżeli nie jest na pierwszej stronie, nie znaczy to, że jest mniej ważny. To co jest na tej stronie to podstawowe informacje ujawniające nam podstawowe rzeczy, jakie występują w Biblii oraz wyjaśniają podstawowe plany Boga wobec ludzkości.

Jeżeli trafiłeś tutaj pierwszy raz i nigdy nie czytałeś Biblii, najlepiej dla ciebie będzie abyś przeczytał artykuł, który cię wprowadzi od razu na właściwą drogę. Kłamstwa WSZYSTKICH religii są tak olbrzymie i zagmatwane, że wszelkie inne artykuły nie będą zrozumiane. Biblia jest Słowem Boga, który jest największym umysłem, jaki istnieje. Dlatego zrozumienie wszystkiego z Biblii nie jest łatwe. Wystarczy nieco fałszu szatańskiego i nikt już niczego nie rozumie!

Wstęp do Prawdy ujawnia nam czystą Prawdę Bożą, o której Chrześcijaństwo nie ma żadnego wiedzy. Prawda nie jest trudna. Jest to streszczenie Prawdy Bożej w bardzo jasny i zrozumiały sposób. Po zapoznaniu się z tym wszystko będzie już łatwe i zrozumiałe.

Wstęp do Prawdy

Czasy Końca już się zaczęły. Zacznijmy się więc przygotowywać mentalnie do powrotu Chrystusa! Nasienia węża atakuje nas coraz agresywniej ale dla nich odwrotu już nie ma.

Bądźmy więc przygotowani na Jego bliski powrót. Ewangelia Mateusza tak to opisuje. Udrękę już mamy. Jest to Covid-19 i są szanse że to będzie powstrzymane. Proroctwo to jest proste!

Mateusza 24:29 A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebieskie będą poruszone. 30 I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. 31 I pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata z jednego krańca nieba aż po drugi.

Zapamiętajmy te wersety, ponieważ będzie to drugie ważne wydarzenie Czasów Końca. Może nastąpić nagłe poluźnienie tego ucisku. Nie będzie to oznaczało powrotu do normalności. Zaraz potem nagle ogarnie nas półmrok, słońce utraci swoją siłę i spadać będą gwiazdy, to będzie oznaczać tylko jedno. Bardzo bliski powrót Isusa Mesjasza.

Tych znaków nikt na świecie nie podrobi!  

UFO nie istnieje i nikt nas już nie oszuka, ponieważ... Bóg na to im nie pozwoli!

W taki sposób powróci Isus Mesjasz, nasz Król i cały świat Go wkrótce zobaczy!

Ostatnie uaktualnienie  - 9 Kwietnia 2021

Najnowsze artykuły

Sprawdzajmy często także blog Bartka - Arzareth.

07-04-2021 -Nowy artykuł - Czyżby świat całkowicie oszalał!? Tak, ze strachu prze Bogiem!!!

03-04-2021 -Nowy artykuł - Szatan chce zastąpić Boga Nie daj się im oszukać.

23-03-2021 -Uaktualnienie- Porwanie jest coraz bliżej Mnóstwo zupełnie nowych detali.

23-03-2021 -Nowy artykuł - Szatańskie dogmaty Rudolfa Steinera. Doktryna Lucypera.

13-03-2021 -Nowy artykuł - Ostatni tydzień szatańskiego świata Proroctwa czasów końca.

05-03-2021 -Nowy artykuł - Do czego dążą władcy świata Zabicia nas rękami Boga

28-02-2021 -Nowy artykuł - Wielki ucisk po porwaniu Mnóstwo nowych detali!!

22-02-2021 -Nowy artykuł - 144 000 zrodzonych przez Boga. Bardzo ważny artykuł Bartka

16-02-2021 -Nowy artykuł - Bliskie już wypełnienie proroctw Jest już bardzo blisko!

08-02-2021 -Nowy artykuł - Świadomy Wybór - dobro czy zło 2 Wspaniały artykuł Bartka

06-02-2021 -Nowy artykuł - Oszustwo Covid-19 Wiele solidnych dowodów tego oszustwa.

28-01-2021 -Nowy artykuł - Doktryna lucyferiańska Zrozumiesz, o co im wszystkim chodzi!

02-01-2021 -Uaktualnienie - Czy obowiązuje nas sabat? OBOWIĄZUJE! Koniecznie przeczytaj!

15-12-2020 -Uaktualnienie -Rząd twoim największym wrogiem! Nigdy rządowi nie ufaj!

05-12-2020 -Nowy artykuł - Nowe szczegóły Czasów Końca Nowy, ujawniający wiele materiał.

23-10-2020 -Uaktualnienie- Ważność Bożej genealogii. Dowody, że jesteśmy synami Bożymi.

22-10-2020 -Nowy artykuł - Święto zmarłych. Koniecznie przeczytaj przed tym świętem!!!

19-10-2020 -Nowy artykuł - Słowianie czyli błogo Sławiony lud Boga.  Artykuł Bartka.

18-07-2020 -Nowy artykuł - Błogosławieni czystego serca... Ciekawy artykuł... Bartka!

Trafiłeś na witrynę która ci wszystko o zbawieniu wyjaśni.

Zanim zaczniesz czytać dalej, dowiedz się, kto w rzeczywistości rządzi światem od tysięcy lat. Pewnie już częściowo o tym słyszałeś, ale nie zwróciłeś na to większej uwagi. Światem rządzi szatan i ma pod sobą także gromadę wrogich Bogu aniołów. Przeczytaj uważnie podany artykuł w linku! Razem są oni odpowiedzialni za wszelkie zło na ziemi, ze śmiercią włącznie.

Trójkąt ponad piramidą z okiem na szczycie to symbol szatana.

Popatrz na Izrael, naród rzekomo wybrany przez Boga Biblii. Cały świat w to wierzy, wierzy w Biblię i Boga, ale ty jesteś zniechęcany do czytania Biblii.

Bóg wymaga od grupy władającej nami ujawnienia nam ich planów. Z tych przyczyn wszelkie okultystyczne rytuały są na tyle jasne, aby nie było wątpliwości co do intencji satanistów.

Znany już jest Plan trzech wojen światowych oraz Protokoły mędrców Syjonu. Są inne, także bardzo wiarygodne dokumenty ich morderczych planów, jak np. plany praw noachidzkich.

Najbardziej znanym nam spiskiem jest... Corona-19 Wirus. Tysiące lekarzy, nawet ci z Noblem w kieszeni o oszustwie wiedzą i wielu z nich mówi o tym szeroko, pomimo nasilającej się cenzury. A cenzura zawsze chroni kłamstwa.

Wróćmy do... zbawienia, czyli wyzwolenia nas od NICH.

Droga do zbawienia jest wąska i niewielu nią kroczy. Większość religii robi wszystko, abyś nie był zbawiony. Taki jest cell tych ludzi, którzy nienawidzą Boga i twego zbawienia. Dopiero poważne zagrożenie życia jak NWO i związana z nim tragiczna polityka, dążąca do wymordowania kilku miliardów ludzi - a oni to rzeczywiście planują - to powoduje, że część ludzi wreszcie zaczyna się tym interesować.

Droga do życia wiecznego jest niezwykle prosta. Wystarczy twoje posłuszeństwo wobec 10 Przykazań Bożych a zostaniesz na pewno zbawiony i będziesz żył wiecznie. Nawet jeżeli zostaniesz za wiarę w Boga zamordowany, zmartwychwstaniesz i będziesz żył wiecznie. Wiedz jednak, że powszechnie znane Przykazania są zmienione przez Kościół Katolicki.

W tym linku są one w oryginalnej i prawidłowej formie. Sprawdź osobiście.  Dwa przykazania mogą cię nieco zaskoczyć.

Jest to najwiażniejszy zakaz wielbienia kogokolwiek poza samym Bogiem.

Nie wolno nam wielbić Matki Boskiej, papieża, świętych ani nawet Syna Bożego. To Bóg osobiście stworzył niebo i ziemię, aniołów oraz człowieka i jedynie Bogu należy się za to cześć oraz wielbienie. Sam Syn nauczył nas modlitwy do Boga, a nie modlitwy do siebie, czyli - Ojcze Nasz.

Wbrew pozorom sabat to nie jest przeszkoda, ponieważ Bóg nie wyznaczył konkretnego dnia na sabat ale wyraźnie polecił świętowanie jednego dnia w tygodniu. Jeżeli świętowałeś do tej pory niedzielę, nic nie stoi na przeszkodzie, abyś w niedzielę celebrował sabat. Sprawdź szczegóły w podanym powyżej linku. Jeżeli będziesz przestrzegał Przykazań, Bóg obiecuje tobie zbawienie czyli życie wieczne.

Jeżeli chciałbyś poznać Boga bliżej, poznać jego plany oraz proroctwa, czytaj dalej!

Miej jednak na uwadze to, że Bóg jest największym umysłem w znanym nam świecie. Nikt na ziemi i w niebie Mu nie dorównuje i Jego plany, aczkolwiek przedstawione w prosty sposób, niektóre proroctwa są skomplikowane oraz ukryte przed wieloma ludźmi. A to znaczy, że nie wszystko, co Bóg nam osobiście objawił w Biblii jest łatwe do zrozumienia. Jeżeli będziesz Boga prosił o zrozumienie, bądź pewien, że je od Boga otrzymasz.

Ale jeżeli znasz nieźle Biblię i należałeś czy nadal należysz do religii, w której naucza się Biblii, twoja droga będzie prosta i zrozumiała. Czytaj dalej tę pierwszą stronę, a upewnisz się, że trafiłeś we właściwe miejsce.

Przeczytaj uważnie poniższe wersety!!!

Daniela 12:1) A w tym czasie powstanie wielki książę Michał, który opiekuje się synami twojego ludu i nastanie czas ucisku, takiego ucisku, jakiego nie było od czasu, gdy istniał naród na ziemi aż do tego czasu: w owym czasie ocalony będzie lud twój, każdy, który jest zapisany w księdze. (2) A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzi się, niektórzy do życia wiecznego, a niektórzy na hańbę i wieczny wstyd. (3) I mądrzy będą błyszczeć jak jasność na firmamencie, a niektórzy z wielu sprawiedliwych jak gwiazdy na wieki wieków. (4) Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę do czasów końca, aż wielu będzie pouczonych i wiedza się powiększy. (5) I ja, Daniel, widziałem, a oto dwóch innych stało, jeden z tej strony rzeki, a inny z tamtej strony rzeki. (6) I zapytałem męża odzianego w lniane płótno, który stał nad wodą rzeki: Kiedy nastąpi koniec cudów, o których wspomniałeś? (7) I słyszałem człowieka odzianego w lnianą szatę, który był nad wodą rzeki, który podniósł swą prawą rękę i lewą rękę do nieba i przysiągł na Tego, który żyje na wieki, że powinno to trwać przez czas, czasy i pół czasu: kiedy rozproszenie się skończy, oni będą znali te rzeczy. (8) I słyszałem to, lecz tego nie rozumiałem, i rzekłem: O Panie, jaki będzie koniec tych rzeczy? (9) A on odrzekł: Idź, Danielu, bo słowa są zamknięte i zapieczętowane aż do czasu końca. (10) Wielu musi być wypróbowanych i dokładnie wybielonych, sprawdzonych ogniem i wyświęconych; ale przestępcy będą popełniać przestępstwa; i żaden z przestępców nie będzie rozumiał; ale mądrzy będą rozumieli. (11) A od czasu usunięcia ofiary wieczystej, gdy obrzydliwość spustoszenia zostanie postawiona, upłynie tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni. (12) Błogosławiony jest ten, kto czeka i dotrwa do tysiąca trzystu trzydziestu pięciu dni. (13) Ale ty idź i odpoczywaj, albowiem są jeszcze dni i okresy do wypełnienia się końca; i powstaniesz do swego losu na końcu dni.

Jest to najważniejszy tekst w chwili obecnej, ponieważ już rozpoczął się wielki ucisk i zaczynają się czasy końca, zapowiedziane przez Boga w Biblii. Spróbujmy nieco przeanalizować powyższe proroctwo.

(ad 1) Nastanie czas wielkiego ucisku i w tym czasie nastąpi ocalenie ludu Daniela, czyli Narodu Wybranego przez Boga. A to oznacza, że rzeczywisty lud Daniela, Izrael nadal istnieje i jest pod coraz większym uciskiem w niewoli... nasienia węża. Polityczny Izrael złożony z Żydów w ucisku nie był i nadal nie jest uciskany. Nie jest to nawet naród! Są to zlepki różnych narodów oraz ras ludzkich.

(ad 4) Słowa tego proroctwa zostały CELOWO zamknięte oraz zapieczętowane przez Boga aż do czasów końca. To, że te słowa czytasz oznacza, że to proroctwo już zostało odpieczętowane i jest zrozumiałe, a wiedza wielu ludzi znacznie się już powiększyła.

(ad 7) Bardzo interesujący fragment, który posiada dwukropek i znaczy to, że te cudowne rzeczy będą trwały czas, czasy i połowę czasu. Teraz mamy dalsze wyjaśnienie: kiedy rozproszenie Narodu Wybranego się skończy, oni będą już to wszystko wiedzieli i znali.

(ad 9 i 10) Mamy kolejne potwierdzenie, że przestępcy Prawa Bożego nie będą mieli zrozumienia tych proroctw, ale ludzie posłuszni Prawu Bożemu będą to wszystko rozumieli. Dlatego ludzie łamiący Przykazania (przestępcy, bałwochwalcy, cudzołożnicy) niczego nie rozumieją a inne religie odrzucające 10 Przykazań także nie mają absolutnie żadnego zrozumienia proroctw biblijnych. Co jest najważniejsze, słowa tego proroctwa już są zrozumiałe dla wielu ludzi, a to oznacza, że już mamy już czasy końca.

(ad 11) Usunięcie ofiary wieczystej to kategoryczny zakaz wielbienia Boga, który nastąpi w momencie postawienia ohydy czyniącej spustoszenie na miejscu świętym w Jerozolimie. Ową ohydą będzie posąg Bestii.

Zadaj sobie proste pytanie

Czy istnieje gdziekolwiek inne miejsce, gdzie możesz poznać proroctwa oraz prawdę o Narodzie Wybranym, prawdę biblijną o czasach końca oraz prawdę o potrzebie posłuszeństwa wobec 10 Przykazań i wobec Boga i Syna?

Jeżeli te informacje, które teraz czytasz istnieją tylko w tym właśnie miejscu, to znaczy że jest ono rzeczywiście właściwe i wszystkie religie UNIKAJĄCE i milczące w tych tematach są religiami fałszywymi czyli... są to religie pod kontrolą szatana!

Zacznij więc czytać dalej i sprawdzaj wszystkie cytaty biblijne oraz wszystkie podane dowody!

Jeżeli to cię przekona, pomóż poznać Prawdę wszystkim twoim członkom rodziny oraz przyjaciołom i wyślij im ten link, aby sami sprawdzili przedstawione dowody. Jest ich mnóstwo! Pomożesz wielu, aby zostali zbawieni!

Władcy świata wreszcie ujawnili swoje rzeczywiste oblicza i wprowadzili planowany od 300 lat, czyli NWO, który do tej pory był nazywany teorią konspiracyjną. Jak  wyraźnie widzisz, NWO nigdy nie był teorią spiskową ale był i jest nadal spiskiem przeciwko całemu światu. Najprawdopodobniej uwierzyłeś w to także, podobnie, jak uwierzyłeś w wirusa.

Zacznij się więc zastanawiać, w jakim celu zorganizowano na ziemi NWO, czy też Nowy Porządek Świata? Dlaczego ONI potrzebują aż takiej kontroli nad nami? Czy to, co do tej pory mieliśmy, pomimo pewnych problemów im nie wystarczało? Kim są ONI i do czego ONI rzeczywiście dążą?

Urodziłeś się po to, aby... umrzeć. Jest to oczywiste i są na to miliardy dowodów. Ale dlaczego musisz ponieść śmierć?

Ta witryna w pełni to wyjaśnia. Pewna część ludzi uniknie śmierci - 144 000. To początek planu Boga, który obdaruje część ludzi uczciwych i bogobojnych życiem wiecznym. To znaczy, że jeżeli to czytasz, to jesteś kandydatem na życie wieczne. Czytaj dalej, a dowiesz się dokładnie, w jaki sposób możesz uzyskać życie wieczne.

Trafiłeś na jedyną witrynę, która ujawni ci ultymatywną prawdę biblijną, o której niewielu ludzi wie. Także poznasz przyczyny niemal wszystkich nieszczęść  na ziemi, kto je powoduje oraz kto kontroluje świat i jakie są cele owej kontroli. Poznasz dalszy program proroczych dziejów na świecie, obwieszczony przez samego Boga i Syna w Biblii.

Nie obawiaj się niczego. Nie reklamuję i nie zakładam żadnej religii czy sekty. Ujawniam jedynie owoce moich głębokich studiów Biblii i dziejów świata, który, jak sam wyraźnie widzisz, zupełnie zwariował i dąży do samozagłady.

Przed jednym muszę cię ostrzec. Temat ten nie jest łatwy, aczkolwiek podstawy są banalnie proste.

Czy istnieje sposób na udowodnienie czystej... prawdy? Oczywiście że tak! Żeby poznać prawdę trzeba po prostu sprawdzić dowody! Jeżeli już poznałeś Biblię, natychmiast uderzy cię twierdzenie, że celowo umieszczono w niej fałszywe księgi, które powodują ten cały religijny bałagan.

Poszukaj także na Internecie głosów krytycznych o tej witrynie. Jeżeli to kłamstwo, na pewno je natychmiast znajdziesz.

Jest to jedyna witryna, która ujawnia dokładnie fałsz religii chrześcijańskich!

Chrześcijaństwo nie jest w stanie obronić się przed PRAWDĄ. Gdybym kłamał, znalazłbyś wiele materiałów udowadniających fałsz. Drobne błędy oczywiście są, ale główne nauki są niemal jak skała - nie do obalenia. Dlatego zachęcam cię gorąco, sprawdź to osobiście. Sprawdzaj, co Biblia mówi na każdy temat.

Jeżeli to kłamstwo i przesada, dowody znajdziesz natychmiast. Ale jeżeli prawda, masz szanse na zbawienie. Bóg da ci życie wieczne w ciele, tutaj na tej ziemi.

Nie reprezentuję żadnej religii i do żadnej religii nie zachęcam ponieważ wszystkie bez wyjątku uczą kłamstw. Twoje zbawienie zależy wyłącznie od ciebie. Ja jedynie wskazuję właściwą drogę, którą sam będziesz kroczył wraz... z Bogiem oraz Synem. Żaden człowiek na ziemi nie ma prawa wydawania nikomu rozkazów w imieniu Boga! Nawet papież!

Poniżej jest wyjaśniona przyczyna błędnego zrozumienia Biblii

Kościół Katolicki spowodował olbrzymi problem. Dodał on do Biblii trzech fałszywych apostołów, na których tekstach opiera się całe Chrześcijaństwo z Kościołem włącznie. Po to je do Biblii wstawiono.

Fałszywi pisarze to trójka przyjaciół: apostoł Paweł, ewangelista Łukasz oraz ewangelista Marek. Sprawdź dowody w przedmowie do Biblii Mesjańskiej oraz w tym linku. Apostoł Paweł.

Wystarczy ich fałszywe księgi pominąć, a Prawda Boża nagle zaczyna być oczywista. Aż takie jest to proste! Poniżej znacznie więcej detali i najważniejszy dowód na to masz poniżej.

Oto dwie różne doktryny, będące źródłem całego zamieszania

Tylko jedna jest doktryną Boga!

Bóg i Syn planują zbawienie Narodu Wybranego w Królestwie Bożym na ziemi oraz dadzą nam życie wieczne pod warunkiem podporządkowania się 10-Przykazaniom.

Paweł i Łukasz głoszą zbawienie z wiary i łaski, porwanie kościoła do nieba, anulowanie Przykazań Bożych, Królestwa Bożego i odrzucają Naród Wybrany przez Boga, gloryfikując... Żydów.
Chrześcijaństwo naucza fałszywą doktrynę Pawła, że wystarczy uwierzyć, aby być zbawionym!

Efezjan 2:8 Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; 9 Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.

Rzymian 10:9 Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz.

Rzymian 5:13 Albowiem już przed zakonem grzech był na świecie, ale grzechu się nie liczy, gdyż zakonu nie ma;

Isus wskazuje nam kłamliwą drogę, którą kroczy Chrześcijaństwo oparte na listach Pawła.

Mateusza 7:13 ...szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą.

Cytowany powyższy werset Mateusza przekreśla całkowicie naukę Pawła i Łukasza ponieważ... większość wierzących w tą kłamliwą doktrynę idzie na zatracenie!!!

Rzekomy apostoł Paweł praktycznie anulował cały Stary Testament oraz odrzucił Naród Wybrany przez Boga. Ale Bóg obiecał  ponowne zgromadzenie Narodu Wybranego w Ziemi Obiecanej, i... Bóg zaprzysiągł to wielokrotnie na swoje święte imię.

Czy w rozmowie z Bogiem także ośmieliłbyś się zacytować... Pawła?

Tutaj mamy wielki problem!!!  Albo Bóg się myli, albo okłamuje nas... Paweł. Tylko jedna opcja jest właściwa.

Nie ma w Biblii żadnych dowodów na to, że Bóg porzucił swoje plany Królestwa Bożego na ziemi.

Dlaczego więc Chrześcijaństwo odrzuca słowa Boga oraz Syna i wierzy w... kłamstwa Pawła?

Zastanów się także, kto oddał za nasze grzechy swoje życie? Paweł czy... Syn Boży?

Jedyne Osoby, których słowa są dla nas ważne, to słowa Boga i Syna. Każdy apostoł i prorok cytował albo Boga albo Syna. Cytując proroków i ewangelistów cytujemy i Boga i Syna.

Cytując Pawła cytujemy oszusta i jest to wyjątkowa obraza Boga i Syna!

Ostatni artykuł o rzekomym uwiarygodnieniu 'apostoła" Pawła przez rzeczywistego apostoła Piotra. Proszę to sprawdzić! Link - Wersety Piotra o Pawle.

Szczegółowe dowody ujawniające te oszustwa biblijne są w artykule - Sprzeczne doktryny w Biblii

 

Niemal wszystko, co wiesz o Biblii oraz o Bogu, o Jezusie Chrystusie, oraz o Narodzie Wybranym przez Boga to jedno wielkie kłamstwo. Także niemal wszystko, co wiesz o świecie i o jego historii to także stek kłamstw.

Prawda jest ukrywana przez szatana, rządy i fałszywe religie!

W tym linku jest także film omawiający Słowian jako Naród Wybrany przez Boga. Z Narodem Wybranym jest jeden olbrzymi światowy chaos i nikt nie kwapi się, aby ów chaos wyjaśnić, ale przecież współczesny żydowski Izrael jest uznawany przez cały świat za Naród Wybrany przez Boga! Uznawany on jest przez władze i wiele religii ale... nie jest on wybrany przez Boga!

Większość 'autorytetów' twierdzi, że Bóg nie istnienie a Biblia jest luźnym zlepkiem mitów. Czyżby Izrael był Narodem wybranym według zlepka mitów? Owe 'autorytety' to ewidentni antysemici.

Najciekawsze jest to, ze Zydzi twierdzą, że Bóg z Biblii wybrał ich za naród wybrany ale On nie dał im 10 Przykazań, tylko dał im tzw. prawa noachidzkie, ktorych w Biblii nie ma, tylko są w Talmudzie., którego nie wolno nam czytać. Coś z tym bożkiem żydowskiego Talmudu oraz z Żydami tak twierdzącymi jest wyraźnie nie w porządku.

Naród Wybrany to temat Biblii od Księgi Rodzaju aż do Objawienia, ale dlaczego wszystkie religie Chrześcijaństwa o tym milczą!?

Plan wybawienia Narodu Wybranego - ten artykuł dokładnie wyjaśnia niezwykły plan Boga Wszechmogącego wobec Narodu Wybranego i ukazuje nam mnóstwo bezspornych i mocnych dowodów.

Poniżej najciekawszy werset z księgi II Ezdrasza, która została usunięta z Biblii właśnie z powodu dokładnego opisu Prawdy.

Cytat ten to największy dowód na obecne istnienie Narodu Wybranego.

Jest w nim także omówione nie zmieniające się od wielu wieków miejsce zamieszkiwania Słowian od około 700 roku przed naszą erą aż do dnia dzisiejszego.

II Ezdrasza 13:(39) A to, że widziałeś jego zbierającego dla siebie inną liczną rzeszę, która była pokojowa, (40) ci, to jest dziesięć pokoleń, które były uprowadzone z własnej ziemi w niewolę za czasów króla Ozeasza, którego Salmanasar król Assyryjczyków wziął w niewolę: przeniósł ich za rzekę i oni byli wzięci do innej ziemi. (41) A oni opracowali dla siebie plan, aby opuścić mnóstwo narodów i pójść w dalszą krainę gdzie ludzkość nigdy nie mieszkała, (42) Aby tam w końcu mogli się trzymać swych praw, których nie przestrzegali w swej własnej ziemi. (43) I oni przeszli przez ciasne przejście rzeki Eufrat, (44) ponieważ w tym czasie Najwyższy uczynił cuda dla nich i powstrzymał kanały rzeki, zanim nie przeszli. (45) Poprzez tę krainę była bardzo długa droga, podróż roku i pół; ta kraina jest nazwana Arzareth. (46) Wtedy mieszkali tam aż do ostatecznego czasu, a teraz gdy zaczną wracać ponownie, (47) Najwyższy zatrzyma ponownie kanały rzeki, tak, że będą mogli nad nią przejść. Dlatego widziałeś tłumy zgromadzone w pokoju. (48) Ci, którzy zostali z ludu twego, którzy znajdują się w moich świętych granicach, będą zbawieni. (49) I stanie się wtedy, gdy zniszczy mnóstwo narodów które się zebrały: on obroni tych z ludzi, którzy pozostali, (50) i wtedy ukaże im bardzo wiele cudów." [BM]

Dlaczego nie usunięto z Biblii I księgi Ezdrasza ale tylko drugą!?

Ezdrasz został przez Boga wzięty do nieba, podobnie jak Henoch oraz Eliasz. Oto, dlaczego księgę tę siły szatana usunęły z Biblii wraz z dwiema księgami Henocha. Henoch ujawnił znacznie więcej detali zbrodni szatana i upadłych aniołów. Kiedyś księga II Ezdrasza była w Biblii Wujka! Księga ta rzeczywiście jest niezwykle ważna z powodu niezwykłej precyzji! Powyższy jej fragment jest jedynym tekstem biblijnym, który o istnieniu Słowian w tym właśnie miejscu wyraźnie mówi! Spójrz uważnie na poniższą mapę.

Ten zaznaczony na czerwono obszar po prawej to góry Kaukazu. Spójrzmy na słowiańskie kraje i porównajmy to z opisem Ezdrasza, który nam mówi, że będą mieszkali w tym samym miejscu aż do czasu ostatecznego. Słowianie zostali usunięci z Izraela w roku 722 p.n.e. czyli istnieją już poza ziemią izraelską 2741 lat. Słowianie mieszkają nadal w tym samym miejscu, dawno przepowiedzianym przez Biblię.

W jaki sposób Ezdrasz wiedział o wyprowadzeniu Izraela do Asyrii? Skąd wiedział o tym, że Słowianie przenieśli się do dzisiejszych terenów krajów słowiańskich? Jak to możliwe, że Ezdrasz zapowiedział wyzwolenie 10 pokoleń Izraela oraz połączenie ich z Judejczykami i Lewitami ponad 2 tysiące lat temu?

Nie tylko Ezdrasz wiedział o istnieniu i losach 10 pokoleń Izraela. Wiedział także o tym brat Chrystusa, Jakub! Jak sam widzisz, sprawa Słowian jest zachowana przez samego Boga. Sprawdź autentyczność księgi II Ezdrasza.

Jakuba 1:(1) Jakub, sługa Boga i Pana Isusa Chrystusa, pozdrawia dwanaście pokoleń, które żyją w rozproszeniu. [BM]

Historia świata w jednym zdaniu

Od poniższego wersetu zaczęła się historia świata! Mamy zdanie wypowiedziane przez Boga w ogrodzie Eden, które omawia całą Biblię oraz historię świata. Jest to oszałamiająca mądrość Boga, który tysiące lat temu wypowiedział te szczególne słowa.

Rodzaju 3:(15) I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem; jeden z potomków kobiety, ten ukręci ci głowę a ty ukąsisz Go w piętę. [BM]

Obecnie proroctwo to jest bliskie do całkowitego spełnienia się. Jest to pierwsza prorocza zapowiedź powstania Królestwa Bożego na ziemi, o które modlimy się mówiąc: ..."przyjdź Królestwo Twoje."

Bez znajomości prawdy o Narodzie Wybranym oraz wiedzy o nasieniu węża nie można zrozumieć absolutnie niczego z Biblii. Dlatego świat szatana to wszystko ukrywa przed wszystkimi narodami.

Całe światowe Chrześcijaństwo niczego z Biblii nie rozumie ponieważ rzadko cytuje słowa Boga czy Syna, ale cytuje ono faryzeusza Pawła, członka kłamliwej sekty, którą Chrystus drastycznie potępił w Mateusza 23 rozdziale.

Nie ma na całym świecie religii, która zna dokładnie proroctwa biblijne o ponownym umieszczeniu rzeczywistego Izraela w Ziemi Obiecanej.

Dzisiejszy Izrael to szatańskie oszustwo, które jest popierane przez cały świat z religiami włącznie! Ale... istnienie Izraela jest twoim kluczem do poznania Biblii. Ponieważ istnienie fałszywego Izraela jest dowodem na rzeczywisty biblijny plan istnienia Narodu Wybranego. Biblia zapowiada, że Izrael powróci do Ziemi Obiecanej - Palestyny i z czasem przejmie on całkowitą władzę wraz z Chrystusem nad całą ziemią.

Teraz już się domyślasz, dlaczego Żydzi czekają na ICH Mesjasza a odrzucają Isusa Chrystusa. Imię - Chrystus oznacza... Pomazaniec czyli... MESJASZ! Wszystko staje się zrozumiałe!

Dwa wydarzenia, które cię bardzo zaskoczą!

1. Drugie zburzenie Jerozolimy w roku 70 naszej ery. Zginęło w nim 1.1 miliona Żydów, ale nikt z apostołów w tej rzezi nie zginął. Ponieważ była to zapowiedziana kara Boża za zamordowanie Syna Bożego przez Żydów. Dlatego tak niewielu ludzi o tej karze cokolwiek wie! Sprawdź artykuł w Wikipedii. O karze Boga ani słowa!

2. Holokaust Żydów w II Wojnie Światowej. Owo wydarzenie jest niezwykle dziwne, ponieważ według Żydów są oni Narodem Wybranym i zajęli oni Palestynę w roku 1948. Nasuwa się więc wielce niewygodne pytanie dla Żydów.

Dlaczego na 3 lata przez spełnieniem się proroctw biblijnych Bóg nie ochronił Żydów i w Holokauście zginęło ich 6 razy więcej (1.1 mln) niż w rzezi Jerozolimy, czyli w Holokauście zginęło ich 6 milionów!

Izrael miał być wprowadzony do Palestyny przez samego Boga oraz Syna Bożego. Niestety Bóg i Syn odmówili tego błogosławieństwa dla Żydów.

A te kilka przykładów świadczą bardzo wymownie, że to wszystko do siebie w żaden sposób nie pasuje! Ponieważ roszczenia Żydów do Ziemi Obiecanej oraz ich roszczenia jako władców tego świata są wielkim kłamstwem!

Nieprzyjaźń pomiędzy kobietą a nasieniem węża to światowa walka dobra ze złem. Kobieta to lud Boga, nazywana także Narodem Wybranym.

Potomstwo JEGO, czyli szatana rzeczywiście istnieje na ziemi, znane jako nasienie węża. Jeden z potomków Narodu Wybranego ukręci głowę szatanowi pozbawiając go życia, ale szatan zdąży ukąsić Go w piętę. Ten potomek to Syn Boży, który wykona wyrok śmierci wydany przez Boga na szatanie a Syn Boży już został ukąszony w piętę, czyli zginął na krzyżu, ale po śmierci zmartwychwstał.

Powodem zwiedzenia całego świata jest to, że nasienie węża sprawuje władzę szatana nad całym światem z religiami włącznie. Dlatego szatan proponował Isusowi:

Mateusza 4:(8) Zabrał go wtedy diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał wszystkie królestwa świata oraz ich chwałę. (9) I rzekł do niego: To wszystko tobie dam, jeżeli upadniesz i oddasz mi pokłon. (10) Wtedy odpowiedział mu Isus: odejdź stąd szatanie! ponieważ napisano: Panu Bogu swemu będziesz pokłon oddawał i tylko jemu służyć będziesz. [BM]

W dalszym ciągu szatan rządzi całym światem i kontroluje większość informacji. Ale nie kontroluje wszystkich informacji. Dlatego o tym czytasz.

Trafiłeś na witrynę biblijną, na której znajdziesz wiele czystej prawdy o Biblii, o Bogu i o Bożych proroctwach. Znajdziesz także prawdę o religiach chrześcijańskich rzekomo opartych na Biblii. Znajdziesz wiele odpowiedzi na pytania, na które niewielu ludzi ma odwagę się zapytać. Dowiesz się także, dlaczego Chrześcijaństwo rzekomo oparte całkowicie na Biblii jest podzielone na ponad 40 tysięcy religii oraz sekt. Owa wiedza jest zawarta w Biblii, ponieważ Bóg zadbał, aby Jego Lud wiedział, co mu grozi oraz kto i kiedy dokona ich wyzwolenia.

Biblia - pomimo nienawiści świata do Boga i Jego Słowa - jest nadal dla każdego dostępna.

Przywódcy religijni to w większości sataniści współpracujący z szatańskimi rządami. Wielu czytelników już wie, że WSZYSTKIE rządy państw to szatańskie lewactwo. Czy myślisz, że pozwoliłyby one na religie mówiące prawdę?

Szatan kontroluje cały świat za pomocą rządów, korporacji, banków i przede wszystkim za pomocą... religii kontrolując w ten sposób nasze sumienia.

Większość elementów szatańskiej kontroli nad religiami jest ujawniania na tych dwóch witrynach. W szczególności ujawniane są największe kłamstwa religijne, oparte na sfałszowanej w kilku miejscach Biblii. Biblia jest skażona księgami szatańskimi, które skutecznie zakrywają czystą prawdę o Bogu, o Synu Bożym oraz o planie Boga zjednoczenia 12 pokoleń Izraela w Ziemi Obiecanej, zwanej także Palestyną.

Czy szatan pozwoliłby bez walki z Bogiem na władzę rzeczywistego Narodu Wybranego przez Boga a nawet go aktywnie wspomagał!? To on ustanowił dzisiejszy Izrael w Palestynie!!!

Problemem jest niechęć ludzka do sprawdzania wielu dowodów biblijnych. Jesteś nieustannie oszukiwany, ponieważ nie zaglądasz do Biblii i ślepo wierzysz szatańskim religiantom będąc przekonanym, że jedynie oni rozumieją Biblię. Gdyby oni rozumieli Biblię mielibyśmy tylko jedną chrześcijańską religię na świecie a nie 40 tysięcy!

Z pomocą fałszywych przywódców religijnych szatan fałszuje niemal wszystko w Biblii, co da się sfałszować. Jego głównym celem jest ukrycie planu Boga, czyli planu ponownego zgromadzenia Izraelitów w Ziemi Obiecanej. Drugim celem szatana i upadłych aniołów jest ukrywanie ich własnych zbrodni.

Przeczytaj bardzo UWAŻNIE dwa poniższe zdania i przemyśl je nieco!

Istnienie fałszywego Izraela jest dowodem planu, który rzeczywiście w Biblii istnieje.

Jest to plan Boga, który Bóg wielokrotnie zaprzysiągł na samego siebie!

Realizacja planu wywyższy Boga, kiedy rzeczywisty Izrael, Słowianie zostanie wyprowadzony przez Boga i Syna z Europy na pustynię. Szatan przegra te zmagania i utraci swoje życie oraz utracą życie upadli aniołowie.

Gra toczy się o bardzo wysoką stawkę.

Oto przyczyny istnienia tak wielu fałszywych religii, sfałszowanych ksiąg biblijnych oraz całkowitej i szczelnej kontroli szatana nad wszystkimi religiami. Ale w wielu religiach istnieje wielu ludzi bogobojnych, uczciwych i oddanych Bogu. Ale są oni kontrolowani przez satanistów i nawet nie zdają sobie z tego sprawy!

Owe dowody są łatwe w zrozumieniu. Problem polega na tym, aby... chcieć je poznać!

Owa prawda zaczyna być już znana coraz większej grupie ludzi miłujących Boga.

Bóg obiecał nam życie wieczne w doskonałych ciałach na doprowadzonej do doskonałości Bożej ziemi. Bóg nazywa to Królestwem Bożym a potwierdził to nam Syn Boży w znanej nam wszystkim modlitwie: Ojcze Nasz... przyjdź Królestwo Twoje...

Za ogłaszanie obietnicy Boga Syn Boży poniósł śmierć na krzyżu! Szatan ukąsił Go w piętę!

To wszystko jest znane tylko w Polsce i być może w innych krajach Słowian. Wielu Chrześcijan mówi, że nastąpi na całym świecie olbrzymie zwiedzenie i wtedy nastąpi koniec.

Jest to wielka pomyłka i świat jest zwiedziony już teraz, ponieważ nie ma na świecie prawdziwej religii! Bóg nie ustanowił żadnej religii!

Historia ataków na Naród Wybrany przez potomstwo szatana

Pierwszy raz nasienie węża spowodowało potop rękami Boga. Atak upadłych aniołów, ich potomstwa oraz potomstwa szatana spowodował śmierć niemal całej ludzkość oraz zwierząt. Na ziemi pozostała zaledwie jedna rodzina Noego, którą Bóg uratował w arce. Cała zaawansowana technologicznie grupa nasienia węża zginęła w potopie, zgodnie z Bożym wyrokiem.

Czy to powstrzymało szatana?

Upadli aniołowie, którzy wzięli w tym udział zostali uwięzieni pod ziemią, ale pojawiły się nowe hordy anielskie także przekonane przez szatana do buntu przeciwko Bogu.

Skupmy się na zapowiedziach proroczych, dotyczących czasów końca, czyli... naszych czasów. Na ten temat mamy niezwykle tajemniczy werset biblijny.

Daniela 12:(1) W owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który nadzoruje dzieci twojego ludu i nastanie czas ucisku, takiego ucisku, jakiego nie było od czasu, gdy naród powstał na ziemi aż do tego czasu: w tym czasie twój lud zostanie wyzwolony, [nawet] każdy, który jest zapisany w księdze.

Michał jest archaniołem, który opiekuje się z polecenia Boga Narodem Wybranym, czy Izraelem.

Termin - ucisk - także nazywany Wielkim Uciskiem jest najczęściej zupełnie błędnie wyjaśniany, ponieważ błędnie tłumaczone proroctwa syjonistów powodują wielkie zamieszanie.

Ostatni okres władzy szatana na świecie jest także nazywany czasami końca.

Wielki Ucisk to prześladowanie Ludu Bożego (Narodu Wybranego) przez potomstwo szatana, czyli nasienie węża, dążące do całkowitej eksterminacji rzeczywistego Izraela.

Ludem Bożym są Słowianie oraz pewna część rasy białej, która także pochodzi od Słowian. To Lud Boży (Słowianie) udał się do Egiptu i powrócił po ponad 400 latach do Ziemi Obiecanej przez Boga, zajętej wcześniej przez Kananejczyków czyli... nasienie węża, na których Bóg wydał wyrok śmierci za zajęcie tej ziemi oraz za ich ataki na Izrael. Po opanowaniu Ziemi Obiecanej Izrael żył kilkadziesiąt lat w wielkim dobrobycie, ale ataki nasienia węża czyli Edomitów nie ustawały.

W wyniku łamania zakazu bratania się Izraelitów z nasieniem węża, 10 pokoleń Izraela zostało przez Boga usuniętych poza Kaukaz około roku 722 roku p.n.e. W ten sposób geny Słowian zostały przez Boga uratowane. Słowianie nadal istnieją pomimo ciągłych i morderczych ataków satanistów byłego chazarskiego królestwa.

Ataki nasienia węża na rasę białą w niemal całej Europie w USA/Kanadzie, w Australii czy Nowej Zelandii trwają już od kilkudziesięciu lat. Sprawdź szczegóły i masę dowodów w artykule o realizacji zbrodniczego planu Kalergiego a zbrodniarze są tak pewni swej propagandy, że nawet się z tym już nie ukrywają. Trwa także od wielu lat atak na wszelkie religie Chrześcijaństwa. Kraje Słowian jak na razie nie są pod wielkim atakiem.

Kiedy nastąpi bezpośredni atak nasienia węża na Słowian, Bóg oraz Syn Boży wystąpią w naszej obronie!

Nasienie węża doskonale zdaje sobie z tego sprawę.

Bardzo ciekawy opis czasów końca ujawnił Isus (Jezus) Chrystus w rozdziale 24 Mateusza - przeczytaj cały rozdział. Jest ewidentne, że Chrystus mówił te słowa do Izraelitów (Judejczyków) a nie do faryzeuszy, którzy byli i są nadal także nasieniem węża, czyli Edomitami.

Jak wyraźnie widzimy, nieprzyjaźń pomiędzy Ludem Bożym a nasieniem szatana nadal trwa i w ostatnich kilku latach nastąpiła wyraźna eskalacja ze strony nasienia węża! My nasienia węża nie atakujemy. To synagoga szatana nas ciągle atakuje!

Nasienie węża oskarża rasę białą odpowiedzialnością za swe zbrodnie!

Owe perfidne i kłamliwe oskarżenia nazywane są na zachodzie białą supremacją. W tym linku Wikipedia ukrywa rzeczywistą supremację. W linku jest kłamstwo, ale jest ono potwierdzeniem, że taki termin istnieje i jest on stosowany oraz bardzo powszechny na Zachodzie. Rozpowszechnia się także równie kłamliwy termin - przywilej białych.

Ukrywana prawda ukazuje nam ohydne i perfidne manipulacje nasienia węża, wyniszczające rasę białą, które samo się do tego przyznaje z dumą w planie Kalergiego.

Dlaczego nasienie węża tak jaskrawo kłamie o nas? Ponieważ dąży ono do naszej eksterminacji!

Nasienie węża rządzi już całym światem!

Rozkazy idą z Tel-Avivu - do: Chin, USA - Trump jest krypto Żydem i cała administracja świata zachodniego z USA włącznie stosuje coraz bardziej ścisłą cenzurę chroniąc w ten sposób Żydów. Wszystkich na ziemi można krytykować, poza Żydami. Czy to jest żydowska supremacja? Odpowiedz sobie sam!

Wiele jest wyjaśnione w artykule - nasienie węża,, ale nie wszystko jest tam wyjaśnione.

Najnowsze wyjaśnienia.

Nasienie węża to: lewica, socjaliści, komuniści, liberałowie, postmoderniści, progresowcy, LGBTQ i wiele innych tytułów. Ci ludzie tworzą nasze rządy, mas media, TV, Hollywood, pornografię, uniwersytety z całym szkolnictwem, wszystkie kościoły, medycyna, zwłaszcza w sferach aborcji i handlu częściami ciała. To oni okupują najwyższe stanowiska we wszystkich możliwych dziedzinach i na wszystkich kluczowych dla nich płaszczyznach, a nas obarczają winą za swe zbrodnie.

Kontrola systemu edukacyjnego pozwala im w pełni kontrolować całą młodzież. Nawet rządowa prawica jest także lewacka, ponieważ jest to kontrolowana opozycja. Oni nigdy nie walczą przeciwko nasieniu węża a ujawniają jedynie rzeczy powszechnie znane lub nie zbyt istotne!

Myślisz, że głosujesz? Ja myślę, że... nie myślisz, jeżeli głosujesz, bo i tak to nie ma znaczenia!

Poniżej rzeczywisty suprematyzm nasienia węża   - oni są biali - które za swoje zbrodnie zrzuca winę na ludzi, na których są popełniane ich zbrodnie. Słowianie nie mają żadnego wyboru, poza ścisłym podporządkowaniem się lewackim władzom. Lewactwo można rozpoznać po wielu dowodach, jeżeli spojrzymy na nie we właściwym świetle.

Wygląda znajomo? Biali suprematyści? Katolicy?

Na pewno nie są oni Chrześcijanami, ponieważ Chrześcijanie nie noszą jarmułek. Szatańskie władze boją się Boga wiedząc, co ich czeka za jakąkolwiek próbę kolejnego ataku na Słowian.  Sprawdź sposób realizacji ich ohydnego planu w Protokołach Mędrców Syjonu z roku 1903. Syjoniści twierdzą, że Protokoły to hoax.

Jeżeli to rzeczywisty hoax,  to są one najdokładniejszymi proroctwami na ziemi!

Syjoniści doskonale znają Boże proroctwa o Narodzie Wybranym, dlatego ONI uzurpują sobie prawo do tytułu Ludu Boga, który rządzi nad Słowianami rzekomo z polecenia Boga. Ale oni wiedzą doskonale, że ich rządy nad nami wkrótce się skończą. Ucieczka Żydów z Izraela do Polski także to potwierdza.

Dlatego Polska czy inne kraje Słowian nie są przez nich w tak niszczycielski sposób traktowane i mamy niewielką imigrację, aczkolwiek nasienie węża nadal stopniowo wyniszcza populację Polski (n.p. szczepieniami), co jest łamaniem praw międzynarodowych oraz... Bożych.

Jest jeszcze jedna cecha, która występuje tylko u nich. Pedofilia i wszelkie inne dewiacje. Jest to ich stygmat, którego nie są w stanie opanować.

Dowody. Ich wdrażanie zboczeń seksualnych w szkołach i mediach, LGBTQ, genderyzm z dziećmi włącznie, szkolonymi do masturbacji nawet w przedszkolach. Oni ogólnie milczą o pedofilii ale jest stała presja w kierunku jej zalegalizowania. Co pewien czas ktoś z nich rzuca hasło o legalizacji ich 'miłości' do dzieci, aby sprawdzić czy nasz opór przypadkiem nie zmalał.

Zacznij przeszukiwać ten temat, to znajdziesz masę dowodów. Jest to światowy trend, ponieważ obecnie wyłącznie oni rządzą całym światem i chcą nam zaaplikować szatańskie prawa noachidzkie!! Koniecznie sprawdź, jeżeli nic o tych prawach nie wiesz!

Czy słyszałeś kiedykolwiek o planowanej walce rządu przeciwko pedofilii, żydowskiemu suprematyzmowi, walce przeciwko imigracji i integracji białej rasy z innymi rasami? Czy ktokolwiek ujawnia i zwalcza syjonistyczną supremację? Rządzą jak zwykle ci, których nie wolno krytykować.

Jesteśmy w szponach nasienia węża, które jedynie boi się Boga. Mają oni także ukryte plany poświęcenia grupy syjonistów po to, aby druga grupa nasienia węża uzyskała wiarygodność.

Biblia wyraźnie mówi o Wielkim Ucisku na Naród Wybrany i nastąpi Wielki Ucisk nasienia węża, znacznie spotęgowany, który spowoduje pojawienie się na niebie znaku Chrystusa oraz pokazu mocy samego Boga, który zacznie chronić swoją niezwykłą mocą Naród Wybrany Słowian.

To wojna dobra przeciwko ultymatywnemu złu - walka Ludu Boga przeciwko nasieniu szatana. Słowianie ich nie atakują. Nasienie węża atakuje także białych, czyli... lud pochodzący od Słowian.

Rodzaju 3:(15) I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem; jeden z potomków kobiety, ten ukręci ci głowę a ty ukąsisz Go w piętę. [BM]

Co jest najciekawsze, Żydzi doskonale wiedzą, że muszą wcześniej czy później opuścić Izrael.

Żydzi bardziej wierzą w Biblię niż Chrześcijanie. Istnienie Izraela w Palestynie jest tego dowodem!

Przeczytaj uważnie poniższe pytanie.

Dlaczego Izrael, który zaistniał z powodów biblijnych i sprawuje władzę nad światem według rzekomej woli Boga, nagle chce on to wszystko porzucić i zmienia całkowicie taktykę nazywając Polskę czy Ukrainę... a nie Palestynę Ziemią Obiecaną?

Na pewno słyszałeś o planach powrotu Izraela do Polski i na Ukrainę.

Sprawdź koniecznie szczegóły ich planów a uwierzysz na 100% w to, że Słowianie są Narodem Wybranym a nie Żydzi. Oni wyjdą z Izraela i pójdą do Polski i na Ukrainę wtedy, kiedy my opuścimy te ziemie, zaprowadzeni przez Boga na pustynię.

Żydzi o tym doskonale wiedzą, ale ty o tym jeszcze nie wiesz!

Poznałeś właściwe zrozumienie największego biblijnego proroctwa. A szatana czeka jeszcze... ukręcenie mu głowy przez Syna Bożego, jednego z potomków kobiety, czyli Ludu Bożego.

Celem przedstawiania tych informacji jest informowanie Polaków i Słowian o rzeczywistości tego świata, która jest ściśle oparta na Biblii. Jest to przed nami sprytnie ukrywane. Sprawdź - Jarmułka!

Poparcie całego świata dla istnienie Izraela w Palestynie jest tego wymownym dowodem!

Moim celem jest ujawnianie czytelnikom Prawdy. Skoro światem nadal rządzi szatan, możemy mieć absolutną pewność, że niemal wszystko z mas mediów,  rządów i religii pochodzi wprost od władcy tego świata, czyli szatana.

A to oznacza, że jest to stek mega kłamstw.

Pamiętajmy także o niezwykle ważnym poleceniu Syna Bożego. Miłujcie nieprzyjaciół waszych.

To Bóg nas wyzwoli a nie amerykańska czy rosyjska armia.

Mateusza 5:43 Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. 44 A Ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują.

Czy powinniśmy się obawiać ataków nasienia węża?

Raczej nie, aczkolwiek wielu skojarzy te fakty i zorientuje się, że bez pomocy Boga już byłaby po nas jedynie mokra plama na mapie świata.

W dwóch rewolucjach w Rosji, w II Wojnie Światowej, mordach w Polsce powojennej, bandach UPA, w zagłodzeniu 11 mln Ukraińców zginęło z rąk nasienia węża co najmniej 90 mln Słowian.

Naród Wybrany to Słowianie uciskani w przeszłości przez nasienie węża po władzą Lenina, Stalina, Hitlera (potomek Rothschildów) czy obecnych powojennych rządów nasienia węża. Jesteśmy nadal pod uciskiem ale teraz oni boją się reakcji Boga na ich ewentualne zbyt drastyczne posunięcia.

Proroctwa mówią, że czasy końca rozpoczną się w momencie kolejnego ataku nasienia węża na Słowian.

I to jest jedyna przyczyna, dlaczego życie w krajach Słowian jest nadal znośne. A mogłoby być tak, jak w Palestynie. Ciągłe mordy, ataki, prześladowania, trwające od roku 1948, kiedy podczas wielu zbrodniczych akcji wymordowano tysiące niewinnych ludzi w Palestynie i nadal są oni mordowani, aczkolwiek Żydzi nieco się w tym powstrzymują z powodu opinii publicznej. Dlatego dążą do coraz bardziej drakońskich praw zabraniających jakiejkolwiek krytyki Izraela czy Żydów na całym świecie.

Wyobraź sobie, że ci ludzie chcą rządzić całym światem i stosować wobec nas fałszywe prawa noachidzkie!

W tym linku jest artykuł bardzo dokładnie wyjaśniający naszą miłość do naszych nieprzyjaciół. Przeczytaj go uważnie, ponieważ oni tylko czekają na jakikolwiek ruch wyzwoleńczy Słowian!

Nie prowokujmy ich a Bóg będzie się nami troskliwie opiekował!

Dlaczego istnieje tak wiele religii?

Religie fałszywe są doskonałym wynalazkiem szatana.  Służą one kontrolowaniu całych narodów. Głównym powodem ich sukcesów są szatańskie cuda, które towarzyszą wszystkim religiom i kultom.

We wszystkich religiach obserwujemy cudowne zjawiska, działania duchów, płaczące czy krwawiące posągi i obrazy. Wszystkie religie, podobnie jak rządy na świecie są pod całkowitą kontrolą szatana. Oto powód, dlatego satanizm nie jest zwalczany przez rządy! Każdy człowiek  - albo zetknął się z tymi zjawiskami osobiście, albo ma kogoś bliskiego, kto doświadczył nadprzyrodzonych zjawisk.

To oznacza...

Rzekome cuda, uzdrowienia, wizje czy proroctwa nie świadczą o wiarygodności jakiejkolwiek religii.

Gdyby tak było, wszystkie religie byłyby religiami prawdziwymi! Wiadomo, że jest odwrotnie!

Celem KAŻDEJ religii jest kontrola wiernych poprzez wprowadzenie ich w błąd za pomocą cudów, fałszywych doktryn oraz jawnych oszustw i... cenzury. Wielu oszukanych ludzi oddaje nadal swoje życie w wojnach, wysadza siebie w powietrze dla chwały jakiegoś 'boga' czy 'bogini'. Jest to typowy fałszywy fanatyzm wywołany przez fałszywe demoniczne cuda, występujący we wszystkich religiach.

Co jest celem tych oszustw?

Głównym celem religii jest zniechęcenie ludzi dobrej woli od zapoznania się z rzeczywistym Słowem Bożym.

Dlaczego?

Ponieważ słowa samego Boga oraz Syna Bożego uczą nas zupełnie czegoś innego, niż uczą nas religie, które za wszelką cenę unikają cytowania Boga oraz Jego Syna, Jezusa (Isusa).

Cytowany jest głównie 'apostoł' Paweł. Powodem jest niezwykła mądrość słów Boga, Syna oraz niesamowita moc wszystkiego, cokolwiek Bóg oraz Syn Boży kiedykolwiek powiedzieli.

Z tych przyczyn szatan zrobił niemal wszystko, abyś nigdy nie czytał Biblii, a jeżeli już ją weźmiesz do ręki, abyś czytał wszystko, oprócz Słów Boga i Syna.

Jesteś zachęcany do czytania tekstów fałszywego apostoła Pawła, których większość prostych ludzi po prostu nie rozumie.

Głównym argumentem jest zachęta do wysłuchiwania kazań w religiach, w których 'eksperci' religijni wytłumaczą nam teksty... Pawła, które są zbyt mądre na nasze umysły. Nic dalszego od prawdy!

Ze słowami Boga czy Jezusa jest zupełnie odwrotnie. Bóg i Syn chcą, abyś ich słowa rozumiał i co najważniejsze, abyś był Bogu i Synowi posłuszny i w ten sposób uzyskał zbawienie, czyli życie wieczne w ciele na naszej ziemi.

Ani Bóg ani Syn Boży nie zarekomendował ludzkości żadnej religii.

Mateusza 24:(14) I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec. (BM) (Przeczytaj cały rozdział!)

Największy dowód biblijny - proroctwo niemal nikomu nie znane

W Biblii jest opisany niezwykły plan Boga, który jest przed całym światem zaciekle ukrywany. Ukrywa się tożsamość Narodu Wybranego, jego obecne istnienie, położenie geograficzne oraz Boży plan wyzwolenia tego Narodu przez samego Boga oraz Syna. Co jest najciekawsze i najważniejsze.

Bóg zaprzysiągł ów plan na samego siebie!

Ów plan to nie jest jeden czy dwa wersety wyrwane z kontekstu, jak to często bywa w religiach Chrześcijaństwa.

Plan Boga wyzwolenia Narodu Wybranego jest tematem całej Biblii. Zaczyna się on od II Księgi Mojżeszowej a kończy się na Apokalipsie!

Isus tego także nauczał i za ów plan On właśnie poniósł ofiarną śmierć!

W tym linku masz listę wersetów biblijnych owego Planu, o którym do tej pory jeszcze nigdy nie słyszałeś.

Boży plan wyzwolenia Narodu Wybranego. Większość tych wersetów jest przed światem ukrywana! Zastanów się, sprawdź wersety i poproś w modlitwie Boga o pomoc, a taka modlitwa jest tobie bardzo potrzebna!

Dlaczego Bóg do ukrycia tej Dobrej Nowiny dopuścił?

Czas jej wypełnienia się jest bardzo bliski, dlatego plan ten został niedawno ujawniony!

Wiele odpowiedzi na wiele pytań znajdziesz na tej witrynie oraz na witrynach tych, którzy także znaleźli odpowiedzi na te niezwykle ważne pytania. Linki znajdziesz na samym dole tej strony!

Świat kłamie i chroni swoje kłamstwa

Ponieważ świat jest w mocy szatana, a on zwalcza Boga i Chrześcijaństwo stosując tylko i wyłącznie kłamstwa. One chronią sług szatana ukrywając ich rzeczywistą tożsamość oraz ukrywają przed ludźmi Boga plan zbawienia dla ludzkości.

Zacznijmy więc od podstaw.

Tytuł witryny - zbawienie. Co to jest zbawienie?

Bóg stworzył człowieka doskonałego i celem Boga było napełnienie ziemi potomstwem ludzkim żyjącym wiecznie, bez chorób, starzenia się i śmierci. Ale życia wiecznego i raju na ziemi nie doświadczamy.

Zbawienie to planowane działanie Boga, który przywróci człowiekowi utracone życie wieczne i raj na ziemi.

Bóg nie planuje życia jako duszy po śmierci w niebie ale jako życie wieczne człowieka i kobiety, którzy nigdy się nie starzeją i nie umrą. Niebo to miejsce zamieszkania Boga i wielkiej liczby aniołów. Bóg już rozpoczął działania w kierunku naszego wyzwolenia. Isus Chrystus poniósł śmierć z rąk satanistów, abyśmy mogli uzyskać wybawienie od naszych władz oraz śmierci, której oni pragną dla nas, wywołując nieustanne wojny.

Zbawienie to powrót do utraconego życia wiecznego. Ci, którzy już nie żyją,  zmartwychwstaną w ciałach do życia wiecznego na ziemi.

Największe tabu - szatańska tajemnica

Bóg stworzył nas do życia wiecznego, ale pojawił się natychmiast morderca, szatan, który nas życia wiecznego pozbawił. Nieco później 200 aniołów skaziło genetycznie ludzkość poprzez zakazany przez Boga seks z kobietami ziemskimi. Seks aniołów został zakazany z powodu płodzenia hybryd nie posiadających ludzkiej duszy oraz ludzkich sumień.

Powyższe informacje są pieczołowicie ukrywane przez satanistów.

Z tych przyczyn usunięto obie księgi 1Henocha i 2Henocha z Biblii. Sprawdź najdokładniejszą Biblię w języku polskim, Biblię Mesjańską. Jest to jedyny przekład zawierający 2 Księgę Ezdrasza, która była także w przekładzie ks.Wujka 1599 roku.

Obecność upadłych aniołów w czasach dzisiejszych jest także głęboko przed nami ukryta.

Owi aniołowie, wbrew stanowczemu zakazowi Boga, zeszli na ziemię i rozpoczęli współżycie seksualne z ziemskimi kobietami. Szczegółowo opisuje to właśnie 1Henocha. To spowodowało narodziny okrutnych olbrzymów, którzy nie posiadali sumień. Bóg musiał zniszczyć potopem bezbożną, okrutną ludzkość i jedynie przetrwała jedna rodzina Noego, która była genetycznie czysta.

Nie wierzysz, że był potop na ziemi i giganci prześladowali ludzkość?

Sprawdź ten film, który ukazuje nam skamieniałe postacie gigantów czyli nefilimów, które rzeczywiście istnieli i być może niektórzy nadal istnieją. Dotychczas nie zwracaliśmy na nie uwagi a władze nam w tym nie pomogły!

Sprawdź także inne filmy i zdjęcia!

Po potopie zaczęto więc od początku. Ale buntowniczy aniołowie nadal skażali rodzaj ludzki i ponownie mnożyła się przemoc. Bóg wybrał czysty genetycznie Naród Wybrany i zamierzał z małego Izraela utworzyć światowe Królestwo Boże. Upadli aniołowie i szatan stali na przeszkodzie i świat staczał się ponownie do okropnego stanu, w jakim był przed potopem.

Szatan zaczął kopiować plan Bożego Królestwa i nazwał szatańskie królestwo NWO czy też globalizacją.

W chwili obecnej jesteśmy ponownie w sytuacji przypominającej czasy przed potopem, na skraju finałowej walki dobra Bożego ze złem szatana, upadłych aniołów oraz demonów czyli dusz zmarłych gigantów, zwanych także Nefilimami.

Dzisiejszy stan świata: wojny światowe, masowe rzezie, mordy, zboczenia, pedofilia, masa chorób z korona wirusem włącznie oraz innych nieszczęść to działalność demonicznego, pozbawionego sumień potomstwa ludzkiego, które Biblia nazywa nasieniem węża.

Wszystkie powyższe informacje to czysta prawda biblijna, która jest przed nami starannie ukrywana.

Nasienie Węża sprawuje władzę w niemal wszystkich rządach, kościołach,  w edukacji, w nauce, w korporacjach, w bankach, w Hollywood, we wszystkich mediach, w pornografii, narkotykach, handlu dziećmi, centrach pedofilii oraz... w muzyce. Główną cechą nasienia węża jest kłamstwo, które jest wynalazkiem szatana - ojca kłamstwa.

Owe istoty nazywane nasieniem węża nie są ludźmi! Oni tylko wyglądają jak ludzie, ale ich działania są nieludzkie. Ich nazwa bierze się z tego tekstu wypowiedzianego przez samego Boga do szatana.

Rodzaju 3:(15) I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem (nasieniem) a jej potomstwem (nasieniem); jeden z potomków kobiety, ten ukręci ci głowę a ty ukąsisz Go w piętę.

To oni są bezpośrednio odpowiedzialni za największe zbrodnie świata i największe okrucieństwa, jak Auschwitz, Hiroszima, Nagasaki, 2 wojny światowe i wiele innych zbrodni. Także dzisiaj owo nasienie powoduje masowe przelewy niewinnej krwi - w Iraku, Libii, Syrii, Jemenie, Afganistanie, na Ukrainie, w Serbii, w Izraelu i wielu innych miejscach na ziemi.

Zwróć szczególną uwagę, że media nie potępiają tych wojen. Dlaczego? Ponieważ tak media jak i wszystkie wyżej wymienione organizacje to wszystko nasienie węża, pracujące pod ścisłym nadzorem szatana.

To właśnie oni czynią ludzkość padołem jednego wielkiego nieszczęścia.

Nasienie węża oficjalnie wielbi szatana nazywając go Lucyperem. W USA wielbienie szatana to już mainstream. Jest to szczególnie widoczne w TV, filmach z Hollywood i muzyce, która coraz częściej jest w pełni poświęcona szatanowi i upadłym aniołom.

Stosowana jest na świecie tzw. doktryna lucyferiańska. Jest to odwrotność Przykazań Bożych.

Istnieje wielka wrogość rządów do rasy białej, wrogość ku rodzinie - ku mężczyznom i kobietom, których sataniści zastępują rodzinami gejowskimi oraz propagują ohydną, niebezpieczną i śmiertelną dla ludzkości doktrynę gender. Celem jest zniszczenie rasy białej a być może i całej populacji ziemi.

Jak uzyskać życie wiecznie?

Całkowicie wystarczy nam posłuszeństwo wobec Bożych Przykazań które są właśnie Słowem Bożym. Owe przykazania wypisał na kamiennych tablicach sam Bóg!

Człowiek ma dwie drogi do wyboru.

Pierwsza prowadzi do życia wiecznego i warunkiem jest posłuszeństwo wobec Przykazań Bożych. Druga prowadzi do wiecznej śmierci w przypadku naszego nieposłuszeństwa.

Ważne ostrzeżenie! 10 Przykazań Bożych bardzo różni się od 10 przykazań znanych wielu z nas z Kościoła Katolickiego, także kontrolowanego przez szatańskich masonów. Przykazania podane nam przez Kościół są poważnie zmienione i dlatego one nie są słowem Bożym.

Bóg nie stworzył żadnej religii, Syn Boży także nie. Nie religia jest potrzebna do zbawienia ale posłuszeństwo wobec Boga oraz Jego Przykazań.

Dlaczego żadne religie nigdy nie zbadały dokładnie Biblii, nie wyciągnęły z niej właściwych wniosków i nigdy się nie zjednoczyły?

Ponieważ religie są także dziełem nasienia węża. Dziesiątki tysięcy księży i pastorów to masoni służący Lucyperowi. I to są powody takich podziałów na religie i sekty, na fałszowane Biblie i zupełnie sprzeczne ze sobą doktryny oparte głównie na listach Pawła czy Dziejach Apostolskich Łukasza. Oto przyczyna wielkiego bałaganu w Chrześcijaństwie, w którym każdy nauczyciel może cię nauczyć niemal wszystkiego, na podstawie cytatów z Pawła i Łukasza. Niestety Paweł bardzo często zaprzecza sam sobie i reszcie Biblii. Właśnie jego listy są bezpośrednią przyczyną zamieszania w Chrześcijaństwie.

Chcesz być zbawiony i żyć wiecznie? Przeczytaj Przykazania i stosuj się do nich. Módl się odmawiając - Ojcze Nasz. To jest bardzo proste i gwarantuje ci życie wieczne.

Największa tajemnica Biblii ujawniona 

Skażone księgi skutecznie zniekształcają biblijny koncept przywrócenia życia wiecznego w Królestwie Bożym na ziemi. Chrześcijański koncept zbawienia jest bardzo zagmatwany  i nasz umysł nie akceptuje śmierci, zmartwychwstania jako duszy do bezcielesnego życia wiecznego w niebie, gdzie głównym zajęciem ma być wieczne wielbienie Boga modlitwami oraz śpiewem. Bóg w Biblii mówi nam o czymś zupełnie innym, ponieważ Bóg zaplanował dla nas Królestwo Boże na ziemi.

"Apostoł" Paweł anulował Prawo, Naród Wybrany i zamiast Królestwa Bożego na ziemi kieruje on Chrześcijan ku grobowi oraz ku niebu po śmierci. Naród Wybrany to według Pawła duchowy Izrael i Boże obietnice zjednoczenia Izraela to obietnice duchowe. Nic dalszego od prawdy! Apokalipsa to potwierdza.

Królestwo Boże jest głównym tematem Biblii a jedno szczególne proroctwo o Królestwie wszyscy znamy, ale niewielu z nas je rozumie.

Ojcze Nas... przyjdź Królestwo Twoje.  - to są słowa Boga, przekazane nam przez Syna Bożego! 

Ale Zdrowaś Mario to tekst z Ew. Łukasza, rzekomo pochodzący od anioła. Łukasz sam przyznaje się, że nie z natchnienia Duchem Bożym napisał on swą Ewangelię. Łukasza 1:3

Ewangelia to Dobra Nowina o nadchodzącym Królestwie Bożym.

Jedynie mała część Słowian zna te proroctwa! Naród Wybrany przez Boga to... Słowianie - rzeczywisty Izrael - Lud Boży. Brzmi to nieprawdopodobnie, ale temat ten jest tematem całej Biblii i istnieje na to wielka ilość dowodów, nie tylko na tej witrynie.

Słowianie nie pojawili się nagle w roku 966 n.e.

Co było przedtem? Skąd się wzięli? Dlaczego rząd i media to przed nami ukrywają?  Ponieważ Słowianie to rzeczywisty Naród Wybrany przez Boga - Izrael. Kraje Słowian posiadają niemal identyczny język podzielony na dialekty i każdy Słowianin jest w stanie porozumieć się z każdym innym bez dogłębnej znajomości jego dialektu.

Rasa biała jest jedyną prześladowaną rasą na ziemi, ponieważ zawiera ona Słowian. Obie wojny światowe, Rewolucja Październikowa czy Rewolucja Francuska miały na celu wymordowanie maksymalnej ilości Słowian. Słowianie są znienawidzeni przez świat szatana i jedynie ochrona Boża pozwala nam na przeżycie.

Tak wygląda rzeczywistość, której być może jeszcze nie znasz ale już wiesz, że coś ze światem jest nie tak.

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj wszystko na tej witrynie oraz czytaj wszystko we wszystkich podanych linkach. Liczba ludzi publikujących Prawdę na tym świecie stale wzrasta.

Linki do materiałów szczegółowo wyjaśniających poruszane tematy.

 

Kilka wartościowych linków, do których warto często zaglądać.

 

Facebook potwierdza w pełni moją wiarygodność.