Wybierz witrynę:   

Mateusza 10:(26) "...nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajnego, o czym by się dowiedzieć nie miano. (27) Co mówię wam w ciemności, opowiadajcie w świetle dnia; a co słyszycie na ucho, głoście na dachach. "

Link do nawigacji całej witryny!
Najnowsze artykuły i uaktualnienia

21-11-2019 -Uaktualnienie- Syjon kluczem do prawdy Artykuł przeniesiony ze strony głównej.

21-11-2019 -Uaktualnienie- Prawa Noachickie dla pogan!Największe zagrożenie w dziejach świata!

17-11-2019 -Nowy artykuł - Sabotaż Królestwa przez Pawła i Łukasza. Nowe i mocne argumenty!

12-11-2019 -Uaktualnienie - Apostoł Paweł I. Wielkie zmiany - jest z Pawłem znacznie gorzej!

09-11-2019 -Nowy artykuł - Mega kłamstwo biblijne.Co robić, aby żyć wiecznie! Jak nas oszukują!

18-10-2019 -Nowy artykuł - Genetyka Boża. Wszystko opiera się na genetyce Bozej.

10-10-2019 -Nowy artykuł - Czy miłujesz Jezusa? Niemal wszyscy mówią, że tak, ale to nieprawda!

06-10-2019 -Tłumaczenie   - Dziesięć lekcji nauczania naszych dzieci o społeczeństwie. Uczmy nasze dzieci!!!

05-10-2019 -Nowy Artykuł - Wersety nasienia węża. Detaliczne teksty biblijne o nasieniu węża

01-10-2019 -Nowy Artykuł - Fałszywy prorok Apokalipsy. Pierwsze wiarygodnie wyjaśnienie tego proroka!

01-10-2019 -Uaktualnienie - Bestia. Nowsza wersja - ujawniająca dużo więcej!

19-09-2019 -Uaktualnienie - Kain synem Lucypera?. Nowsza wersja - ujawniająca jeszcze więcej!

03-08-2019 -Nowy artykuł - Czy przeżyjesz Sąd Ostateczny?. Nowy artykuł - niezwykle mocny i ważny!!!

18-07-2019 -Nowy artykuł - Plany praw Noachidzkich. Nowy artykuł - niezwykle ważny!!!

14-07-2019 -Nowy artykuł - Cudowny charakter Boga. Nowy artykuł ukazujący na Boga nieco bliżej!

29-06-2019 -Nowy artykuł - Czasy końca. Najnowsze detale, niektóre raczej niezwykłe.

02-06-2019 -Nowy artykuł - Czy Żydzi to Edomici? Ukrywana przed nami tajemnica.

25-05-2019 -Nowy artykuł - Gnostycyzm a Biblia II. Druga część artykułu!

16-04-2019 -Nowy artykuł - Plan pojawienia się żydowskiego mesjasza. Nowy, mocny artykuł!

31-03-2019 -Nowy artykuł - Porwanie - szczegóły Wiele bardzo interesujących biblijnych szczegółów!

16-03-2019 -Nowy artykuł - Antysemityzm-rzeczywiste przyczyny Niezwykle kłamliwy termin... cenzury.

16-03-2019 -Nowy artykuł - Królestwo Chazarów Bardzo podejrzana historia!

28-02-2019 -Nowy artykuł - Wieczerza Paschalna. Czy obchodzić wieczerzę paschalną?

13-02-2019 -Nowy artykuł - Szaleństwa satanistów. Czy sataniści są normalnymi ludźmi?.

15-12-2018 -Nowy artykuł - Przypowieść o siewcy. Artykuł wyjaśniający przypowieść o siewcy.

27-10-2018 -Nowy Artykuł - Rzeczywista historia świata. Nowy artykuł, ujawniający wiele szczegółów.

18-06-2018 -Nowy Artykuł - Zwiedzenie miłością - Pozorna miłość i pozorne dobre uczynki wyjaśnione.

04-06-2018 -Nowy Artykuł - Chrześcijańska doktryna lucyperiańska -Duża ilość biblijnych dowodów.

Najważniejsze artykuły na witrynie

Plan wybawienia Narodu Wybranego - Detalicznie wyjaśniony niezwykły plan Boga Wszechmogącego.

Odnaleziono zaginione 12 pokoleń Izraela - Masa dowodów na to, że Słowianie są Narodem Wybranym.

Ewangelia - Dobra Nowina - Wersety - Artykuł poda ci mnóstwo wersetów na temat Narodu Wybranego.

Czy miłujesz Jezusa? - Miłować Jezusa (Isua) oznacza posłuszeństwo wobec niego!

Zbawienie -jak je można uzyskać? - Artykuł wyjaśniający jak uzyskać życie wieczne czyli zbawienie.

Apostoł Pawel - Artykuł ukazujący totajny fałsz 'apostoła' Pawła, rzeczywistego 'boga'... Chrześcijaństwa

Jak zwracać się do Boga? - Czy za pomocą obrazów, posągów i różańca? Oczywiście, że nie.

Kain synem Lucypera - Wojna dobra i zła to wojna genów szatańskich przeciwko genom ludzkim.

Nasienie węża - Pełne oblicze ludzi, które Biblia, czyli Bóg i Syn nazywają nasieniem węża.

Prawo Boże Prawem wiecznym - Omówienie niezwykłej wiecznej ważnościPrawa Bożego.

Która religia jest prawdziwa? - Czy istnieje na świecie jedna prawdziwa religia chrześcijańska? Nie!

Ostatnie uaktualnienie  - 29 Listopada 2019

Wstęp

Trafiłeś na unikalną witrynę biblijną, na której znajdziesz wiele czystej prawdy. Prawdy o Biblii, Bogu i o Bożych proroctwach. Znajdziesz także prawdę o religiach chrześcijańskich opartych na Biblii. Znajdziesz wiele odpowiedzi na pytania, które niewielu ludzi ma odwagę zapytać. Dowiesz się także, dlaczego Chrześcijaństwo rzekomo oparte całkowicie na Biblii jest podzielone na ponad 40 tysięcy religii oraz sekt.

zbawienie.com to unikalna witryna i niezwykle rzadko komentowana przez jakiekolwiek religie, które robią wszystko, abyś tutaj nigdy nie zajrzał. W tym szczególnym przypadku liderzy religijni za wszelką cenę unikają jakiekolwiek dyskusji na tematy poruszane na www.zbawienie.com oraz www.proroctwa.com.

Czy wiesz, dlaczego tak unikają tych witryn? Oni wiedzą, że kłamią i wiedzą, że ja piszę prawdę. A fundamentalną prawdą jest to, że zdecydowana większość przywódców religijnych na całym świecie to także sataniści współpracujący z szatańskimi rządami. Jeżeli myślisz, że szatańskie rządy pozwoliłyby na religie mówiące czystą prawdę, jesteś w wielkim błędzie. Szatan jest nadal władcą całego świata i kontroluje on świat za pomocą rządów, korporacji, banków i przede wszystkim za pomocą... religii.

Ale gdzieś ktoś zawsze Prawdę objawia. Zawsze tak było i nadal tak się dzieje.

Większość elementów szatańskiej kontroli nad religiami jest ujawniania na tych dwóch witrynach. W szczególności ujawniane są największe kłamstwa religijne, oparte na sfałszowanej w kilku miejscach Biblii. Biblia jest zainfekowana księgami szatańskimi, które skutecznie zakrywają czystą prawdę o Bogu, o Synu Bożym oraz o planie Boga zjednoczenia ponownego 12 pokoleń Izraela w Ziemi Obiecanej zwanej także Palestyną.

Jeżeli myślisz, że owe pokolenia już są w Palestynie czyli dzisiejszym Izraelu, ponownie jesteś w wielkim błędzie. Istniejący żydowski Izrael, który powstał w roku 1948 to Izrael fałszywy, który nagiął rzeczywiste proroctwa Boga do swoich celów i oszukał olbrzymią ilość Chrześcijan do uwierzenia w kłamstwo, że Żydzi są Narodem Wybranym przez Boga. Jest to szatańskie kłamstwo a dowodów na nie jest olbrzymia masa. Problemem jest niechęć do sprawdzania wielu dowodów biblijnych.

Jesteś oszukiwany ponieważ nie zaglądasz do Biblii i ślepo wierzysz szatańskim przewodnikom, że jedynie oni rozumieją Biblię. Gdyby to była prawda, mielibyśmy tylko jedną chrześcijańską religię na świecie a nie ponad 40 tysięcy! Z pomocą kontrolowanych przez szatana przywódców religijnych szatan fałszuje niemal wszystko w Biblii, co da się sfałszować. Jego głównym celem jest ukrycie owego planu Boga, czyli ponownego zgromadzenia Izraelitów w Ziemi Obiecanej.

Istnienie fałszywego Izraela jest także dowodem, że taki plan rzeczywiście w Biblii istnieje. Ale na pewno nie wiesz, że jest to najważniejszy plan Boga, który ów plan wielokrotnie zaprzysiągł na samego siebie. Ten plan wywyższy Boga, jeżeli zostanie zrealizowany. Jeżeli szatan do tego nie dopuści, to Bóg utraci swój autorytet i wiarygodność. Gra toczy się więc o bardzo wysoką stawkę. Oto przyczyny istnienia wielu fałszywych religii, sfałszowanych ksiąg biblijnych i całkowitej i szczelnej kontroli szatana nad wszystkimi religiami.

Największym problemem jest niechęć do sprawdzenia dowodów, które Bóg nam podał w Biblii. Poznawszy Boże dowody nabierzemy pewności, że Bóg już jest zwycięzcą w walce z szatanem i upadłymi aniołami.

Jest także wielce pozytywny aspekt, o którym raczej nie wiesz. Rzeczywisty Naród Wybrany także istnieje! Boże plany są bliskie dokonania i owa prawda zaczyna być znana coraz większej grupie ludzi, którzy miłują Boga.

Z pewnością nie wiesz, że Bóg obiecał nam życie wieczne w doskonałych ciałach na doprowadzonej do doskonałości Jego ziemi. Bóg nazywa to Królestwem Bożym a zapewnił nas o tym Syn Boży w modlitwie Ojcze Nasz... przyjdź Królestwo Twoje... On za tą obietnicę Boga Syn Boży został zamordowany na krzyżu!

Dlaczego istnieje tak wiele religii?

Religie są doskonałym wynalazkiem szatana, które służą kontrolowaniu przez satanistów społeczeństw i całych narodów. Głównym powodem ich sukcesów są cuda, które towarzyszą wszystkim religiom i kultom.

We wszystkich religiach obserwujemy cudowne zjawiska, działania duchów, płaczące czy krwawiące posągi i obrazy. Wszystkie religie, podobnie jak rządy na świecie są pod całkowitą kontrolą szatana. Dlatego satanizm nie jest zwalczany przez rządy! Każdy człowiek  - albo zetknął się z tymi zjawiskami osobiście, albo ma kogoś bliskiego, kto doświadczył nadprzyrodzonych zjawisk.

To oznacza...

Cuda, uzdrowienia, wizje czy proroctwa nie świadczą o wiarygodności danej religii.

Gdyby tak było, wszystkie religie byłyby religiami prawdziwymi! Wiadomo, że jest odwrotnie!

Celem KAŻDEJ religii jest kontrola wiernych poprzez wprowadzenie ich w błąd za pomocą cudów, fałszywych doktryn oraz jawnych oszustw i... cenzury. Wielu oszukanych ludzi oddaje nadal swoje życie w wojnach, wysadza siebie w powietrze dla chwały jakiegoś 'boga' czy 'bogini'. Jest to typowy fałszywy fanatyzm wywołany przez fałszywe demoniczne cuda, występujący we wszystkich religiach.

Co jest celem tych oszustw?

Głównym celem religii jest zniechęcenie ludzi dobrej woli od zapoznania się z rzeczywistym Słowem Bożym.

Dlaczego?

Ponieważ słowa samego Boga oraz Syna Bożego uczą nas zupełnie czegoś innego, niż uczą nas religie, które za wszelką cenę unikają cytowania Boga oraz Jego Syna, Jezusa (Isusa). Cytowany jest głównie 'apostoł' Paweł. Powodem jest niezwykła mądrość słów Boga, Syna oraz niesamowita moc wszystkiego, cokolwiek Bóg oraz Syn Boży kiedykolwiek powiedzieli.

Z tych przyczyn szatan zrobił niemal wszystko, abyś nigdy nie czytał Biblii, a jeżeli już ją weźmiesz do ręki, abyś czytał wszystko, oprócz Słów Boga i Syna. Jesteś zachęcany do czytania tekstów fałszywego apostoła Pawła, których większość prostych ludzi po prostu nie rozumie.

Głównym argumentem jest zachęta do wysłuchiwania kazań w religiach, w których 'eksperci' religijni wytłumaczą nam teksty... Pawła, które są zbyt mądre na nasze umysły. Nic dalszego od prawdy!

Ze słowami Boga czy Jezusa jest zupełnie odwrotnie. Bóg i Syn chcą, abyś ich słowa rozumiał i co najważniejsze, abyś był Bogu i Synowi posłuszny i w ten sposób uzyskał zbawienie, czyli życie wieczne w ciele na naszej ziemi.

Ani Bóg ani Syn Boży nie zarekomendował ludzkości żadnej religii.

Mateusza 24:(14) I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec. (BM) (Przeczytaj cały rozdział!)

Największy dowód biblijny - proroctwo niemal nikomu nie znane

W Biblii jest opisany niezwykły plan Boga, który jest przed całym światem zaciekle ukrywany. Ukrywa się tożsamość Narodu Wybranego, jego obecne istnienie, położenie geograficzne oraz Boży plan wyzwolenia tego Narodu przez samego Boga oraz Syna. Co jest najciekawsze i najważniejsze.

Bóg zaprzysiągł ów plan na samego siebie!

Ów plan to nie jest jeden czy dwa wersety wyrwane z kontekstu, jak to często bywa w religiach Chrześcijaństwa.

Plan Boga wyzwolenia Narodu Wybranego jest tematem całej Biblii. Zaczyna się on od II Księgi Mojżeszowej a kończy się na Apokalipsie!

Isus tego także nauczał i za ów plan On właśnie poniósł ofiarną śmierć!

W tym linku masz listę wersetów biblijnych owego Planu, o którym do tej pory jeszcze nigdy nie słyszałeś.

Boży plan wyzwolenia Narodu Wybranego.

Zastanów się, sprawdź wersety i poproś w modlitwie Boga o pomoc, a taka modlitwa jest tobie bardzo potrzebna! Potrzebujesz odpowiedzi na poniższe pytanie:

Jak to jest możliwe, że tak doskonale udokumentowany biblijnie plan Boga został skutecznie przed całym światem ukryty?

Jest także inne ważne pytanie. Dlaczego Bóg do tego dopuścił? Odpowiedź jest prosta.

Czas wypełnienia się Bożej Obietnicy jest bardzo bliski. Dlatego plan ten został niedawno ujawniony!

Odpowiedzi na owe pytania znajdziesz na tej witrynie oraz na witrynach tych, którzy także znaleźli odpowiedzi na te niezwykle ważne pytania. Linki znajdziesz na samym dole tej strony!

Świat kłamie i chroni swoje kłamstwa

Ponieważ świat jest w mocy szatana, a on zwalcza Boga i Chrześcijaństwo stosując tylko i wyłącznie kłamstwa. One chronią sług szatana ukrywając ich rzeczywistą tożsamość oraz ukrywają przed ludźmi Boga plan zbawienia dla ludzkości.

Zacznijmy więc od podstaw.

Tytuł witryny - zbawienie. Co to jest zbawienie?

Bóg stworzył człowieka doskonałego i celem Boga było napełnienie ziemi potomstwem ludzkim żyjącym wiecznie, bez chorób, starzenia się i śmierci. Ale życia wiecznego i raju na ziemi nie doświadczamy.

Zbawienie to planowane działanie Boga, który przywróci człowiekowi utracone życie wieczne i raj na ziemi.

Bóg nie planuje życia jako duszy po śmierci w niebie ale jako życie wieczne człowieka i kobiety, którzy nigdy się nie starzeją i nie umrą. Niebo to miejsce zamieszkania Boga i wielkiej liczby aniołów. Bóg już rozpoczął działania w kierunku naszego wyzwolenia. Isus Chrystus poniósł śmierć z rąk satanistów, abyśmy mogli uzyskać wybawienie od naszych władz oraz śmierci, której oni pragną dla nas, wywołując nieustanne wojny.

Zbawienie to powrót do utraconego życia wiecznego. Ci, którzy już nie żyją,  zmartwychwstaną w ciałach do życia wiecznego na ziemi.

Największa szatańska tajemnica

Bóg stworzył nas do życia wiecznego, ale pojawił się natychmiast morderca, szatan, który nas życia wiecznego pozbawił. Nieco później 200 aniołów skaziło genetycznie ludzkość poprzez zakazany przez Boga seks z kobietami ziemskimi. Seks aniołów został zakazany z powodu płodzenia hybryd nie posiadających ludzkiej duszy oraz ludzkich sumień.

Powyższe informacje są pieczołowicie ukrywane przez satanistów.

Z tych przyczyn usunięto obie księgi 1Henocha i 2Henocha z Biblii. Sprawdź najdokładniejszą Biblię w języku polskim, Biblię Mesjańską. Jest to jedyny przekład zawierający 2 Księgę Ezdrasza, która była także w przekładzie ks.Wujka 1599 roku.

Obecność upadłych aniołów w czasach dzisiejszych jest także głęboko przed nami ukryta.

Owi aniołowie, wbrew stanowczemu zakazowi Boga, zeszli na ziemię i rozpoczęli współżycie seksualne z ziemskimi kobietami. Szczegółowo opisuje to właśnie 1Henocha. To spowodowało narodziny okrutnych olbrzymów, którzy nie posiadali sumień. Bóg musiał zniszczyć potopem bezbożną, okrutną ludzkość i jedynie przetrwała jedna rodzina Noego, która była genetycznie czysta.

Nie wierzysz, że był potop na ziemi i giganci prześladowali ludzkość?

Sprawdź ten film, który ukazuje nam skamieniałe postacie gigantów czyli nefilimów, które rzeczywiście istnieli i być może niektórzy nadal istnieją. Dotychczas nie zwracaliśmy na nie uwagi a władze nam w tym nie pomogły!

Sprawdź także inne filmy i zdjęcia!

Po potopie zaczęto więc od początku. Ale buntowniczy aniołowie nadal skażali rodzaj ludzki i ponownie mnożyła się przemoc. Bóg wybrał czysty genetycznie Naród Wybrany i zamierzał z małego Izraela utworzyć światowe Królestwo Boże. Upadli aniołowie i szatan stali na przeszkodzie i świat staczał się ponownie do okropnego stanu, w jakim był przed potopem.

Szatan zaczął kopiować plan Bożego Królestwa i nazwał szatańskie królestwo NWO czy też globalizacją.

W chwili obecnej jesteśmy ponownie w sytuacji przypominającej czasy przed potopem, na skraju finałowej walki dobra Bożego ze złem szatana, upadłych aniołów oraz demonów czyli dusz zmarłych gigantów, zwanych także Nefilimami.

Dzisiejszy stan świata: wojny światowe, masowe rzezie, mordy, zboczenia, pedofilia, masa chorób i innych nieszczęść to działalność demonicznego, pozbawionego sumień potomstwa ludzkiego, które Biblia nazywa nasieniem węża.

Wszystkie powyższe informacje to czysta prawda biblijna, która jest przed nami starannie ukrywana.

Nasienie Węża sprawuje władzę w niemal wszystkich rządach, kościołach,  w edukacji, w nauce, w korporacjach, w bankach, w Hollywood, we wszystkich mediach, w pornografii, narkotykach, handlu dziećmi, centrach pedofilii oraz... w muzyce. Główną cechą nasienia węża jest kłamstwo, które jest wynalazkiem szatana - ojca kłamstwa.

Owe istoty nazywane nasieniem węża nie są ludźmi! Oni tylko wyglądają jak ludzie, ale ich działania są nieludzkie. Ich nazwa bierze się z tego tekstu wypowiedzianego przez samego Boga do szatana.

Rodzaju 3:(15) I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem (nasieniem) a jej potomstwem (nasieniem); jeden z potomków kobiety, ten ukręci ci głowę a ty ukąsisz Go w piętę.

To oni są bezpośrednio odpowiedzialni za największe zbrodnie świata i największe okrucieństwa, jak Auschwitz, Hiroszima, Nagasaki, 2 wojny światowe i wiele innych zbrodni. Także dzisiaj owo nasienie powoduje masowe przelewy niewinnej krwi - w Iraku, Libii, Syrii, Jemenie, Afganistanie, na Ukrainie, w Serbii, w Izraelu i wielu innych miejscach na ziemi.

Zwróć szczególną uwagę, że media nie potępiają tych wojen. Dlaczego? Ponieważ tak media jak i wszystkie wyżej wymienione organizacje to wszystko nasienie węża, pracujące pod ścisłym nadzorem szatana.

To oni czynią ludzkość padołem jednego wielkiego nieszczęścia.

Nasienie węża oficjalnie wielbi szatana nazywając go Lucyperem. W USA wielbienie szatana to już mainstream. Jest to szczególnie widoczne w TV, filmach z Hollywood i muzyce, która coraz częściej jest w pełni poświęcona szatanowi i upadłym aniołom.

Stosowana jest na świecie tzw. doktryna lucyperiańska. Jest to odwrotność Przykazań Bożych.

Istnieje wielka wrogość rządów do rasy białej, do rodziny - mężczyzny i kobiety, którą to sataniści zastępują rodzinami gejowskimi oraz propagują ohydną i niebezpieczną dla ludzkości doktrynę gender. Celem jest zniszczenie rasy białej.

Jak uzyskać życie wiecznie?

Całkowicie wystarczy nam posłuszeństwo wobec Bożych Przykazań które są właśnie Słowem Bożym. Owe przykazania wypisał na kamiennych tablicach sam Bóg!

Człowiek ma dwie drogi do wyboru.

Pierwsza prowadzi do życia wiecznego i warunkiem jest posłuszeństwo wobec Przykazań Bożych. Druga prowadzi do wiecznej śmierci w przypadku naszego nieposłuszeństwa.

Ważne ostrzeżenie! 10 Przykazań Bożych bardzo różni się od 10 przykazań znanych wielu z nas z Kościoła Katolickiego, także kontrolowanego przez szatańskich masonów. Przykazania podane nam przez Kościół są poważnie zmienione i dlatego one nie są słowem Bożym.

Bóg nie stworzył żadnej religii, Syn Boży także nie. Nie religia jest potrzebna do zbawienia ale posłuszeństwo wobec Boga oraz Jego Przykazań.

Dlaczego żadne religie nigdy nie zbadały dokładnie Biblii, nie wyciągnęły z niej właściwych wniosków i nigdy się nie zjednoczyły?

Ponieważ religie są także dziełem nasienia węża. Dziesiątki tysięcy księży i pastorów to masoni służący Lucyperowi. I to są powody takich podziałów na religie i sekty, na fałszowane Biblie i zupełnie sprzeczne ze sobą doktryny oparte głównie na listach Pawła czy Dziejach Apostolskich Łukasza. Oto przyczyna wielkiego bałaganu w Chrześcijaństwie, w którym każdy nauczyciel może cię nauczyć niemal wszystkiego, na podstawie cytatów z Pawła i Łukasza. Niestety Paweł bardzo często zaprzecza sam sobie i reszcie Biblii. Właśnie jego listy są bezpośrednią przyczyną zamieszania w Chrześcijaństwie.

Chcesz być zbawiony i żyć wiecznie? Przeczytaj Przykazania i stosuj się do nich. Módl się odmawiając - Ojcze Nasz. To jest bardzo proste i gwarantuje ci życie wieczne.

Największa tajemnica Biblii ujawniona 

Skażone księgi skutecznie zniekształcają biblijny koncept przywrócenia życia wiecznego w Królestwie Bożym na ziemi. Chrześcijański koncept zbawienia jest bardzo zagmatwany  i nasz umysł nie akceptuje śmierci, zmartwychwstania jako duszy do bezcielesnego życia wiecznego w niebie, gdzie głównym zajęciem ma być wieczne wielbienie Boga modlitwami oraz śpiewem. Bóg w Biblii mówi nam o czymś zupełnie innym, ponieważ Bóg zaplanował dla nas Królestwo Boże na ziemi.

"Apostoł" Paweł anulował Prawo, Naród Wybrany i zamiast Królestwa Bożego na ziemi kieruje on Chrześcijan ku grobowi oraz ku niebu po śmierci. Naród Wybrany to według Pawła duchowy Izrael i Boże obietnice zjednoczenia Izraela to obietnice duchowe. Nic dalszego od prawdy! Apokalipsa to potwierdza.

Królestwo Boże jest głównym tematem Biblii a jedno szczególne proroctwo o Królestwie wszyscy znamy, ale niewielu z nas je rozumie.

Ojcze Nas... przyjdź Królestwo Twoje.  - to są słowa Boga, przekazane nam przez Syna Bożego!  Ale Zdrowaś Mario to tekst z Ew. Łukasza, rzekomo pochodzący od anioła.

Łukasz sam przyznaje się, że nie z natchnienia Duchem Bożym napisał on swą Ewangelię. Łukasza 1:3

Ewangelia to Dobra Nowina o nadchodzącym Królestwie Bożym.

Jedynie mała część Słowian zna te proroctwa! Naród Wybrany przez Boga to... Słowianie - rzeczywisty Izrael - Lud Boży. Brzmi to nieprawdopodobnie, ale temat ten jest tematem całej Biblii i istnieje na to wielka ilość dowodów, nie tylko na tej witrynie.

Słowianie nie pojawili się nagle w roku 966 n.e.

Co było przedtem? Skąd się wzięli? Dlaczego rząd i media to przed nami ukrywają?  Ponieważ Słowianie to rzeczywisty Naród Wybrany przez Boga - Izrael. Kraje Słowiaństwa posiadają niemal identyczny język podzielony na dialekty i każdy Słowianin jest w stanie porozumieć się z każdym innym bez dogłębnej znajomości jego dialektu.

Rasa biała jest jedyną prześladowaną rasą na ziemi, ponieważ zawiera ona Słowian. Obie wojny światowe, Rewolucja Październikowa czy Rewolucja Francuska miały na celu wymordowanie maksymalnej ilości Słowian. Słowianie są znienawidzeni przez świat szatana i jedynie ochrona Boża pozwala nam na przeżycie.

Tak wygląda rzeczywistość, której być może jeszcze nie znasz ale już wiesz, że coś ze światem jest nie tak.

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj wszystko na tej witrynie oraz czytaj wszystko we wszystkich podanych linkach. Liczba ludzi publikujących Prawdę na tym świecie stale wzrasta.

Linki do materiałów szczegółowo wyjaśniających poruszane tematy.

Kilka wartościowych linków., do których warto często zaglądać.

Ostatnie uaktualnienie  - 19 Listopada 2019