Wybierz domenę:   

 

Nawigacja witryny

Najnowsze artykuły

14-04-2018 -Nowy Artykuł - Czasy Końca-Dowody ukazujące całkowicie zrozumiane Czasy Końca !

14-04-2018 -Uaktualnienie - Imię Jezus jest także jest oszustwem!- Uaktualniony bardzo mocny wstęp!

24-03-2018 -Uaktualnienie - Cudowne wybawienie ludu Bożego- Zmieniony, uaktualniony artykuł.

03-03-2018 -Uaktualnienie - Kim jestem i jakie są moje cele?- Zmieniony, poszerzony artykuł.

26-02-2018 -Nowy Artykuł - Niebo czy Ziemia - Quo Vadis?- Powody zamieszania w Chrześcijaństwie.

04-02-2018 -Nowy Artykuł - Wielbienie Boga - duchem i Prawdą - Artykuł o potrzebie takiego wielbienia.

28-01-2018 -Uaktualnienie - Czy Chrystus jest Bogiem - Nowsze dowody i II część o tłumaczeniach Jn1:1

20-01-2018 -Uaktualnienie - Dowody istnienia, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa - Nowsze dowody.

13-01-2018 -Nowy Artykuł - Fałszywe oskarżenia Boga II - Nowy niezwykły artykuł, wiele nowych detali.

30-12-2017 -Nowy Artykuł - Czy można sprzedać szatanowi duszę? - Można, ale można ją odzyskać.

27-12-2017 -Nowy Artykuł - Bestia istnieje i działa - dowody oparte o fakty.

25-11-2017 -Nowy artykuł -  Chrześcijaństwo-fałszywa religia II - kolejne bardzo mocne dowody.

25-11-2017 -Uaktualnienie - Chrześcijaństwo-fałszywa religia - nowsze i nadal bardzo mocne dowody.

25-09-2017 -Nowy artykuł -  Ukrywanie Królestwa Bożego. - nowy artykuł - mocne dowody.

16-07-2017 -Nowy artykuł -  Chrystus to nie imię - to tytuł - poszerzony i bardziej dobitny artykuł.

21-05-2017 -Nowy artykuł -  Bądź dobrym i uczciwym człowiekiem

14-04-2017 -Nowy artykuł -  Wielbienie martwego Chrystusa na krzyżu

08-04-2017 -Uaktualnienie-  Przyczyny kłamstwa o ziemi kuli - poszerzony i bardziej dobitny artykuł.

05-03-2017 -Nowy artykuł -  Dlaczego Chrystus umarł? 

05-03-2017 -Nowy artykuł -  Oddawanie Bogu czci - w duchu i w prawdzie.

18-02-2017 -Uaktualnienie - 10 Przykazań i Ojcze Nasz.  Uaktualniony bardzo artykuł.

29-12-2016 -Nowy artykuł -  Czyje słowa są dla ciebie najważniejsze? Nowy artykuł

16-05-2016 -Nowy artykuł -  Poznaj Boga bliżej. Obecny obraz Boga jest zafałszowany.

01-05-2016 -Uaktualnienie - Tajemnica Wielkiej Nierządnicy i Babilonu! Bardzo poszerzony artykuł.

Najważniejsze artykuły na witrynie

Ewangelia - Dobra Nowina o Królestwie Bożym


• 23-09-2016 • Ojcze Nasz i 10 Przykazań zapewnią ci zbawienie - Artykuł wyjaśniający jak uzyskać życie wieczne.

• 21-01-2016 • Nasienie węża - Obszerny artykuł wyjaśniający ukrytą strukturę globalnej władzy na ziemi.

• 02-01-2016 • Wszystko o Pawle - Wielo częściowy artykuł udowadniający fałsz apostoła Pawła, twórcy Chrześcijaństwa

• 22-08-2015 • Prawo Boże - prawem wiecznym - Omówienie niezwykłej ważności wiecznego Prawa Bożego.

• 23-04-2016 • Która religia jest prawdziwa? -Czy istnieje na świecie jedna prawdziwa religia chrześcijańska?

• 19-09-2015 • Zbawienie nie tylko dla orłów  - Niemal każdy człowiek z łatwością uzyska życie wieczne.

• 04-03-2017 • Jak zwracać się do Boga? -Czy za pomocą obrazów, posągów i różańca? Oczywiście, że nie.

• 21-05-2017 • Bądź dobrym i uczciwym człowiekiem - I to wystarczy każdemu człowiekowi do zbawienia

Olbrzymia ilość materiałów o Pawle - (Nie) apostoł Paweł - zbiór artykułów.

Biblijne potwierdzenie o tym, że Biblia będzie atakowana oraz fałszowana!

Henocha 104:10 Teraz oznajmiam wam tajemnicę: wielu grzeszników zmieni i wypaczy słowa prawdy i wypowiadać będą słowa złe i kłamliwe i wymyślą wiele fałszu i napiszą księgi w swoim imieniu. 11 Oby tylko spisali wiernie w swoich językach wszystkie moje słowa i nie zmienili lub opuścili czegokolwiek z moich słów, ale spisali dokładnie wszystko, o czym świadczyłem przedtem o nich! 12 Znam jeszcze inną tajemnicę: księgi te zostaną wręczone sprawiedliwym i mądrym, [którzy będą źródłem] radości, prawdy i wielkiej mądrości. 13 Zostaną im wręczone księgi i uwierzą w nie i będą się nimi cieszyć. I wszyscy sprawiedliwi, którzy poznali z nich wszystkie drogi prawdy, radować się będą. (BM)

Zapowiedź fałszu Biblii oraz fałszywych ksiąg napisanych nie w imieniu Boga ale we własnym imieniu. Do takich właśnie należą księgi Łukasza, Marka oraz ich nauczyciela, rzekomego apostoła Pawła.

Wersety te oraz wiele innych powodują taką nienawiść satanistów do ksiąg Henocha!

Syjon - kluczem do Prawdy

Ostatnie uaktualnienie - 9 Grudnia 2017

Syjon - nazwa, która przy rozpoznaniu jej znaczenia, ujawnia nam rzeczywisty porządek rzeczy na ziemi, ponieważ niemal wszystkie źródła informacji wprowadzają nas w błąd. Wzgórze Syjon jest także kluczem do rozwiązania proroctw biblijnych.

Syjon. Ta wieża z lewej na szczycie Syjonu to miejsce grobu króla Dawida

Cytat z Wikipedii:

Syjon (hebr. ציון - wysoki) – pierwotnie południowo-wschodnie wzgórze w Jerozolimie, na którym według przekazu biblijnego znajdowała się twierdza Jebuzytów, zdobyta przez Dawida, który umieścił tam Arkę Przymierza.

Syjonizm:

Syjonizm (od nazwy wzgórza Syjon w Jerozolimie, na którym stała Świątynia Jerozolimska) – ruch polityczny i społeczny, dążący do odtworzenia żydowskiej siedziby narodowej na terenach starożytnego Izraela, będących w okresie międzywojennym mandatem Wielkiej Brytanii (Brytyjski Mandat Palestyny). Syjonizm doprowadził do powstania państwa Izrael w 1948.

Natychmiast widać, że informacje powyższe są sprzeczne ze sobą.  Syjon to głównie termin biblijny a drugi cytat mówi nam o ruchu politycznym i społecznym. W tym kontekście ten tekst nie ma niczego wspólnego z religią.

Według narracji władz i mediów Biblia to zbiór mitów pastuchów hebrajskich a Bóg nie istnieje i nigdy nie istniał. Ale najpotężniejszy system władzy na ziemi opiera się właśnie na przekazie 'mitów biblijnych pastuchów'. Syjonizm zdołał ustabilizować państwo Izrael w 1948 roku, ale nigdy nie osiągnął pełnej kontroli nad świętym wzgórzem Syjon. Na Syjonie znajduje się grobowiec króla Dawida ale ciała Dawida tam nie ma.

Grobowiec króla Dawida na wzgórzu Syjon.

Cała polityka światowa jest właśnie oparta na sprawozdaniu zawartym w Biblii, która według władz oficjalnie jest mitem!

Władze na świecie jednak wierzą w Boga i w Biblię, ale ową wiarę przed nami ukrywają.

Syjon wg Biblii to święte wzgórze w Jerozolimie, które jest szczególną osobistą własnością Boga, podobnie jak miasto Jerozolima.

Jeżeli Syjon i Jerozolima istnieją od wielu tysięcy lat, to można mieć pewność, że Biblia mówi nam prawdę i na ziemi rzeczywiście toczy się wielka walka sił szatana z Bogiem. Szatan używa swych ziemskich sług dążąc do zajęcia Syjonu. Izrael okupuje Ziemię Obiecaną przez Boga Izraelitom, ale do dzisiaj nie kontroluje on Syjonu oraz Jerozolimy. Stolicą fałszywego Izraela jest nadal Tel Aviv.

Syjoniści wierzą w Boga ale wielbią szatana i ukrywają to przed nami.

Jeżeli Jerozolima ze wzgórzem Syjon nie jest pod całkowitą kontrolą syjonistów, to znaczy, że syjoniści ową walkę przeciwko Bogu całkowicie przegrali i pozostaje jedynie wykonane nad nimi Bożego wyroku.

Zastanówmy się jak to jest możliwe, że wszystkie armie wspierające Izrael z USA i NATO włącznie nie zdołały opanować Syjonu!

Kto posiada aż taką moc, aby powstrzymać wszystkie siły syjonistów i nie oddać im... Syjonu?

Istnieje jedna Osoba, która kontroluje wszystko. BÓG WSZECHMOGĄCY

Oznacza, że na ziemi dzieje się tylko i wyłącznie to, do czego Bóg dopuszcza i siły szatańskie muszą to honorować. W przeciwnym wypadku ludzkość mogłaby zginąć w jednym dniu z rąk szatańskich morderczych sił.

Ale to oznacza także coś niezwykłego, wspaniałego i warte naszego oddania się Bogu.

To jest absolutną gwarancją tego, że Bóg był i zawsze będzie Bogiem Wszechmogącym i... "Nie ma takiego, kto by powstrzymał jego rękę i powiedział mu: Co czynisz." (Dan 4:32) BM

Oto dlaczego Bóg jest tak znienawidzony przez Syjonizm, który za wszelką cenę podaje nam satanizm i lucyferianizm na srebrnej tacy, a ludzie omamieni skrzynką dla idiotów - TV i mas mediami nie zdają sobie sprawy z tego, jaką mocą i mądrością dysponuje Bóg i cały świat nie jest w stanie niczego zrobić bez Bożego przyzwolenia.

Ostatnio prezydent USA, Trump zrobił potężny krok przeciwko Bogu uznając Jerozolimę za stolicę odstępczego Izraela. W ten sposób stanął on oficjalnie po stronie szatana wspierając jego twór, fałszywy Izrael.

Na przekór temu proroctwa Boga odnośnie odrestaurowania rzeczywistego państwa Izrael w Ziemi Obiecanej Palestynie się spełnią a światowa władza nad całą ziemią przypadnie Królowi z Bożego rozkazu, Isusowi (Jezusowi) Mesjaszowi, czyli Pomazańcowi Bożemu. Żadna siła nie jest w stanie temu zapobiec.

Jeżeli istnieje szatan, którego oni wielbią, to bądź pewien, że Bóg i Syn Boży także istnieją i są oni zaciekle aczkolwiek bezskutecznie zwalczani i atakowani przez władze i media.

Ukrywa się przez nami fundamentalną biblijną prawdę.

Otrzymałeś od Boga dar życia i masz dwie drogi do wyboru:

  • 1. Posłuszeństwo wobec Boga i  Jego Przykazań -  uzyskasz przez to życie wieczne.
  • 2. Nieposłuszeństwo wobec Boga pozbawi cię Bożego daru życia, co oznacza śmierć na wieczność.

Bóg postawił nam taki warunek wyłącznie dla naszego dobra, szczęścia oraz bezpieczeństwa. Po to, abyśmy się wzajemnie nie krzywdzili. Tymczasem sataniści zadeklarowali wojnę przeciwko Bogu, jego Synowi oraz wojnę przeciwko Jego Prawu.

Psalm 2:2 Powstają królowie ziemscy I książęta zmawiają się społem Przeciw Panu i Pomazańcowi jego: 3 Zerwijmy ich więzy I zrzućmy z siebie ich pęta!

Tak wygląda światowa sytuacja polityczno-religijna.

Dlaczego świat polityki zwalcza Boga i Biblię?

Watykan, Syjoniści, Jezuici i Masoni dążą do  Nowego Porządku Świata, czyli NWO, w którym nie będzie miejsca dla Boga ani dla Biblii. Jest to właśnie fałszywe, odwrócone do góry nogami globalne pseudo 'Królestwo Boże', czyli współczesny Izrael.

Mamy dwa plany kolidujące ze sobą.

Plan Boga - ukrywany przez liderów Chrześcijaństwa!

Połączyć wszystkie 12 pokoleń Izraela - głównie Słowian, sprowadzić je do Ziemi Obiecanej - na tereny dzisiejszego Izraela, ustanowić w Jerozolimie stolicę całego świata. Isus Chrystus będzie sprawował  rządy na całej ziemi w imieniu Boga a świat będzie przez Boga osądzony i oczyszczony od ludzi, którzy mogliby stanowić zagrożenie dla uczciwych poddanych wiecznego Królestwa Bożego na całej ziemi.

Plan satanistów

Nowy Porządek Świata czyli NWO  - fałszywe królestwo szatana - odwrotność Królestwa Bożego.  Współczesny Izrael jest odwrotnością Narodu Wybranego. To nie Bóg wprowadził współczesny Izrael do Palestyny. Rządy NWO mają być sprawowane przez fałszywego mesjasza żydowskiego, w zamian za Króla Isusa Mesjasza, z Jerozolimy ze wzgórza Syjon. Na Syjonie ma być umieszczona "obrzydliwość czyniąca spustoszenie" - 666. Przyjęcie jej znaku na czole i prawej ręce będzie wymuszane pod groźbą publicznego ścięcia głowy.

NWO czyli Globalizacja to walka satanistów przeciwko Bogu i Synowi

Wszystko inne w polityce światowej to odwracanie naszej uwagi w celu ukrycia rzeczywistych planów. Podziały polityczne są sztuczne a dowodem są wybory 'demokratyczne', których rezultatem jest taka sama strategia pomimo zmiany rządzącej partii.

W zamian za Przykazania Boże rozpowszechnia się ich odwrotność - doktrynę lucyferiańską.

Znacznie więcej szczegółów i dowodów w tym linku. Szatański system - NWO. Jest to jedyny artykuł w języku polskim, który dokładnie wyjaśnia szatański system oraz ukazuje olbrzymią ilość dowodów na jego istnienie oraz ujawnia metody jego funkcjonowania. Część dowodów już znasz, ale nie widzisz jeszcze całego obrazu.

Jednym z celów obecnych władz jest zniszczenie białej rasy.

Plan ten powstał w roku 1925. Sprawdź szokujące dowody! Jest to plan Kalergiego, okrutnie realizowany przez niemal wszystkie syjonistyczne rządy rasy białej. Ów plan jest jawny i istnieją nawet nagrody za szczególne osiągnięcia na tym polu.

Środkami nas wyniszczającymi są; feminizm = niszczenie małżeństwa, aborcje, zatruwana żywność, przymusowe szczepienia, ciężkie warunki życia, wsparcie dla wszelkich możliwych zboczeń i dewiacji oraz masowa indoktrynacja wrogich nam mas mediów, które są ustami szatańskiego rządu oraz rzeczywistego rządu poza parawanem.

Sprawdź wiarygodność opisu obecnej sytuacji światowej.

Armie USA i NATO pod nadzorem Watykanu przeprowadzają od lat masowe rzezie w wielu krajach Islamu jak Irak, Syria czy Libia. Muzułmanie którzy to przeżyli pałają ku nam wielką nienawiścią i są wysyłani do Europy, aby się na nas mścić. W ten sposób Watykan oraz nasienie węża realizują plan III Wojny Światowej, którego celem jest masowa rzeź białych Chrześcijan w Europie i Ameryce Północnej. Ci, którzy to przeżyją, będą zmuszani do akceptacji doktryny Lucyfera. Sprawdź  Plan 3 wojen światowych.

Niewielu zdaje sobie sprawę z istnienia obydwu szatańskich planów - III Wojny Światowej oraz Planu Kalergiego.

Najgorsze jest to, że już widać zaawansowaną realizację obu planów. Tuż przed II Wojną Światową biali stanowili 25% światowej populacji. Teraz jest nas zaledwie 8%! Wiele państw Europy jest w tragicznej sytuacji z powodu fali nienawidzących nas imigrantów. (Niemcy, Anglia, Szwecja czy Francja.)

Pomimo zaawansowanej eksterminacji rasy białej, sytuacja nie jest beznadziejna i istnieje zapowiedź uwolnienia nas z rąk naszych zbrodniczych władz.

Obietnica ta pochodzi ze Źródła, z którego nie spodziewamy się pomocy, od samego Boga! 

Człowiek - homo-sapiens to dzieło Boga, który zapowiedział, że nie dopuści do zniszczenia Jego stworzeń. Władze szatańskie doskonale znają plan Boga i dlatego stawiają opór oraz zwalczają Boga i Jego stworzenia na wszystkie możliwe sposoby.

Całym światem rządzi szatan, ojciec kłamstwa i okłamuje nas dosłownie we wszystkim.

Jeżeli tego nie dostrzegasz, jesteś ewidentnie pod jego ścisłą kontrolą  i nawet nie zdajesz sobie z tego sprawy. Główne media szatana to: radio, TV, prasa, religie a także... Internet.

Chrześcijaństwo to fałszywa religia oparta na naukach Pawła a nie Boga i Isusa Chrystusa.

Paweł nie głosił Ewangelii o Królestwie Bożym i wyzwoleniu Narodu Wybranego. A przecież Chrystus jest królem Narodu Wybranego oraz królem całego świata!

Oszukują nas także niemal wszystkie witryny i blogi... Chrześcijaństwa.

Chrześcijaństwo jest także kontrolowane przez siły szatana i ich sług ziemskich. To jest przyczyną, że tak niewiele wiesz o Bogu i Biblii. 

Internet został niemal całkowicie opanowany przez płatnych dezinformatorów rządowych.

Jest to tzw. kontrolowana opozycja, sprawiająca wrażenie, że to ona podaje nam prawdę. Niemal wszystko co wiesz, to kłamstwo, z ziemią kulą włącznie!

Prawie wszystkie religie chrześcijaństwa nas oszukują i prawdziwa Ewangelia jest światu zupełnie nieznana. Powodem są odstępcze nauki apostoła Pawła.

Istnieją tysiące religii, ale żadna z nich nie ogłasza czystej Prawdy biblijnej. Sprawdź - Prawdziwa religia.

Nazwy czasami używane w Chrześcijaństwie: Ewangelia czyli Dobra Nowina są także kłamstwem. Chrześcijaństwo mówi, że Dobra Nowina to nowina o odkupieniu nas z naszych grzechów.

Tymczasem Dobra Nowina to Ewangelia o Królestwie, znanym nam z modlitwy Ojcze Nasz... przyjdź królestwo Twoje.

Nic dziwnego, że sam anioł będzie musiał ogłaszać rzeczywistą Ewangelię.

Najpierw zapowiedź Isusa:

Mateusza 24:(14) I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec.

Zwróćmy uwagę, że Isus nie zapowiedział masowego głoszenia przez ludzi. Poniższy werset wyjaśnia, dlaczego!

Apokalipsa 14:(6) I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom, który mówił donośnym głosem:

Zwróć uwagę na to, że Ewangelia jest wieczna. Oznacza to, że Bóg nie zamierza zaniechać żadnego ze swoich planów! Rzeczywistą Dobrą Nowiną jest bliskie wyzwolenie nas z rąk naszych oprawców - nasienia węża. Owo wyzwolenie to ponowne zjednoczenie rzeczywistych Izraelitów czyli Słowian i wprowadzenie ich bezpieczne do Ziemi Obiecanej czyli Palestyny - tereny dzisiejszej okupacji Izraela syjonistycznego..

Królestwo Boże to obiecane przez Boga i Syna wieczne Królestwo Boże na ziemi - ponownie zjednoczonych 12 pokoleń rzeczywistego Izraela w Ziemi Obiecanej. O to Królestwo modlimy się mówiąc; Ojcze Nasz... przyjdź Królestwo Twoje.

Dlaczego wierzymy w kłamstwa?

Przeciętny uczciwy człowiek ufa drugiemu, zanim nie zauważy pierwszych sygnałów oszustwa. Nasze sumienie nie pozwala nam na kłamstwa i... to wstyd być kłamcą! Ale sumienie posiadają jedynie uczciwi ludzie.  Wrogowie ludzkości nie mają żadnych zahamowań i wstydu i wykorzystują to, zawsze nas okłamując. Sprawdź olbrzymią ilość dowodów w artykule - Nasienie węża.

Cóż oni przed nami tak zaciekle ukrywają?

Ukrywana jest Ewangelia - Boży plan wyzwolenia Narodu Wybranego!

Poniżej jest ukazany plan Boga, o którym nie mówi żadna religia chrześcijańska na świecie!

Bóg posiada plan wyzwolenia Słowian, czyli rzeczywistego Narodu Wybranego z niewoli nasienia węża, oraz zaprowadzenia go najpierw na sąd na pustynię. Po 3.5 letnim oczyszczeniu z religijnego kąkolu i grzeszników Słowianie zostaną wprowadzeni do Ziemi Obiecanej czyli Palestyny, którą zajmuje obecnie fałszywy Izrael, który zostanie przez Boga oraz Syna z pomocą wojsk anielskich siłą usunięty. Sam Bóg wraz z Synem wprowadzi Izrael do Ziemi Obiecanej. Współczesny Izrael walczył o Palestynę mordując Palestyńczyków. Bóg nie miał z tym niczego wspólnego. Oznacza to, że współczesny Izrael jest Izraelem fałszywym.

Obecny Izrael Isus Mesjasz nazywa synagogą szatana.

Apokalipsa 3:9 Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie do nóg, i poznają, że Ja ciebie umiłowałem.

Biblia jest najbardziej znienawidzoną księgą przez Żydów z powodu ujawniania prawdy o nich. Syjonizm jest kłamstwem a jedynie Biblia mówi Prawdę. Mówienie Prawdy jest nazywane antysemityzmem. Właśnie powodu powyższego wersetu oraz wielu słów Isusa Biblia jest traktowana jako księga antysemicka. Antysemityzm to nienawiść Żydów do ujawnianej o nich prawdy.

Z innej strony Biblia jest traktowana jako dowód rzekomego okrucieństwa Boga. Wszystkie oskarżenia Boga, Chrystusa i Biblii są fałszywe,  kłamliwe i manipulacyjne. Polegają one na wybieraniu tekstów z kontekstu oraz naszego braku biblijnej wiedzy.

Plan ponownego zjednoczenia 12 pokoleń Izraela to główny temat Biblii

Ale Chrześcijaństwo nic o tym nie wie!

Wersetów mówiących o wyzwoleniu Izraela przez Boga jest olbrzymia ilość!  Sprawdź!  Plan wyzwolenia Ludu Bożego.  

Artykuł jest trzy częściowy. Dowody te dopiero teraz, dzięki łasce Boga zostały ponownie rozpoznane oraz opublikowane. Co jest jeszcze ciekawsze, pojawia się masa wersetów, które dopiero w kontekście Narodu Wybranego w tym właśnie zapowiedzianym przez Boga czasie stają się całkowicie zrozumiałe. Sprawdź ten temat na forum!

Religie ukrywają to dlatego, aby odebrać nam szansę na wyzwolenie z jarzma synagogi szatana; wrogów Boga i Prawdy

Jeżeli miłujesz sprawiedliwość, dobroć i Boga - masz wielkie szanse na skorzystanie z Bożego planu i życie w Królestwie Bożym w bliskim już czasie! Ową nadzieję oni chcą tobie odebrać!

Świat szydzi z religii opanowanych przez szatana, winiąc... Boga za błędy kontrolowanych przez szatana fałszywych religii.

Jak ukryto przed nami Dobrą Nowinę o Królestwie?

Osobą odpowiedzialną za ukrycie tego Bożego planu jest żydowski faryzeusz Saul (Szaweł) który zmienił imię na - Paweł. Szatan zwalczając Boga, jego lud i Królestwo Boże zdołał umieścić w Biblii konia trojańskiego, fałszywego apostoła Pawła, którego nauki skutecznie wyparły i zastąpiły nauki Chrystusa. Mnóstwo dowodów w linku - Wszystko o Pawle.

W ten sposób fałszywe doktryny Pawła są nauczane we wszystkich kościołach chrześcijaństwa. Uczniami Pawła byli Ewangeliści: Łukasz oraz Marek. Owa trójka skutecznie zagłuszyła rzeczywistą Ewangelię Bożą.

Dlatego Bóg zapowiedział, że dopiero w czasach ostatecznych zrozumiemy to dokładnie!

Zastanów się. Isus miał 12 apostołów - naocznych świadków nauk i dzieł Mesjasza.

Dlaczego 2 Ewangelie napisali ludzie, którzy nigdy z Mesjaszem nie chodzili i Jego nauk nie znali!?

W czasach Isusa Judejczycy także oczekiwali zjednoczenia Narodu Wybranego - wszystkich 12 pokoleń Izraela, a szatan myślał, że Jezus (Isus) Mesjasz -  namaszczony Król Izraela przybył na ziemię po to, aby tego dokonać. Dlatego szatan za wszelką cenę dążył do zamordowania Mesjasza.

Mateusza 15:24 A On odpowiadając, rzekł: Jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela.

Jakuba 2:(1) Jakub, sługa Boga i Pana Isusa Chrystusa, pozdrawia dwanaście pokoleń, które żyją w rozproszeniu.

Zauważ, że Bóg separuje inne narody od Narodu Wybranego i nazywa je narodami pogańskimi. Szatan działa odwrotnie i dąży do wymieszania ras, co wyniszcza Naród Wybrany!

W czyjej niewoli jest Słowiaństwo oraz światowe Chrześcijaństwo?

Jesteśmy w niewoli szatana oraz nasienia węża, nazywanego także synagogą szatana, dokładnie, jak to zapowiada poniższy werset.

Rodzaju 3:15 Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: jeden z potomków kobiety, ten ukręci ci głowę a ty ukąsisz Go w piętę." (BM)

Głównym orężem zwalczającym rzeczywiste plany Boga są listy fałszywego apostoła Pawła, który neguje ważność Prawa Bożego oraz fałszuje Ewangelię Isusa Chrystusa, którego Paweł nigdy nie cytuje.

Link - Nasienie Węża.  Znajdziesz w nim mnóstwo dowodów na to, że wszystkie wydarzenia na świecie i cała polityka świata mają na celu tylko i wyłącznie walkę z Bogiem i z Chrześcijaństwem!

Islam jest jednym z wielu narzędzi owej walki.

Przeczytaj bardzo uważnie poniższe zdanie.

Plan ponownego wyzwolenia Izraela jest potwierdzony wieloma wersetami w Starym i Nowym Testamencie! Bóg zaprzysiągł ów plan na samego siebie!

Nie wiesz o nim nic, ponieważ sam tego nigdy nie sprawdzałeś.

Jak można więc ukryć tak ważną Ewangelię przed całym światem? Można, dlatego nic o tym nie wiesz! Szukaj Królestwa a je odnajdziesz!

Największym błędem Chrześcijan jest bezkompromisowa wiara w liderów, pastorów, księży czy starszych.

Aby poznać Prawdę Bożą, trzeba udać się do źródła - Biblii. Nie wierz swym przywódcom - wierz Biblii. Nie wierz także we wszystko, co napisano na tej witrynie. Tutaj możesz znaleźć pomocne wskazówki. Sprawdzaj WSZYSTKO z Biblią, porównuj reakcje swych przewodników... i módl się do Boga z prośbą o zrozumienie. Pamiętaj - Chrystus nie założył żadnej religii!

Kluczem do zrozumienia jest właśnie fałszywy apostoł Paweł oraz Łukasz i Marek. Księgi trzech fałszerzy Słowa Bożego są cytowane głównie przez fałszywe religie, które unikają za wszelką cenę rzeczywistej Ewangelii. Ale to nie wszystko!

Prawo Boże - czy ono jest ważne? Rzekomy apostoł Paweł je neguje.

Sprawdź! Prawo Boże jest podstawą istnienia naszej cywilizacji. Stosowanie się do Prawa czyli Przykazań gwarantuje nam bezpieczeństwo, szczęście oraz... życie wieczne. Prawo istnieje wszędzie, nawet w rządach czy religiach.

Brak Prawa to bezprawie i anarchia!

Klęski spadające na Słowian od wielu stuleci są wynikiem ciągłego łamania Prawa przez Słowian oraz Chrześcijaństwa opartego na fałszywych doktrynach Pawła. W ten sposób Chrześcijaństwo odrzuca Boga oraz Jego wieczne Przymierze z Abrahamem i Jakubem (Izraelem).

W momencie zawarcia Przymierza Bóg ostrzegł naród Izraela o konsekwencjach jego złamania. Nasze cierpienia z rąk nasienie węża są tego konsekwencjami. Sprawdź słowa samego Boga - cały rozdział: Powtórzonego Prawa 28.

Ale istnieje Dobra Nowina! Bóg obiecał nam, że na mocy ofiary z krwi Syna, Isusa (Jezusa) Chrystusa wybaczy nam wszystkie nasze winy, jeżeli tylko zwrócimy się do Niego.

Rozpoznanie wielkiej Bożej tajemnicy

Objawienie 10:(1) I widziałem innego potężnego anioła zstępującego z nieba, odzianego w obłok, z tęczą wokoło głowy, którego oblicze jaśniało jak słońce, nogi zaś jego były jak słupy ognia; (2) A w ręku swoim miał otwartą książeczkę. I postawił prawą nogę swoją na morzu, lewą zaś na lądzie. (3) I krzyknął głosem donośnym jak ryk lwa. A na jego krzyk odezwało się głośno siedem grzmotów. (4) A gdy przebrzmiało siedem grzmotów, chciałem pisać; lecz usłyszałem głos z nieba mówiący: Zapieczętuj to, co powiedziało owych siedem grzmotów, a nie spisuj tego. (5) Anioł zaś, którego widziałem stojącego na morzu i na lądzie, podniósł prawą rękę swoją ku niebu (6) I poprzysiągł na tego, który żyje na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim, i ziemię, i to, co na niej, i morze, i to, co w nim, że to już długo nie potrwa, (7) Lecz w dniach, kiedy siódmy anioł się odezwie i zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boża, jak to zwiastował sługom swoim, prorokom. (BM)

Oto możliwa odpowiedź siedmiu grzmotów, które były zapieczętowane aż do czasów końca..

I krzyknął głosem donośnym jak ryk lwa. "Co teraz?" A na jego krzyk odezwało się głośno siedem grzmotów. "Bóg wyzwoli swój Naród Wybrany wtedy, kiedy siódmy anioł się odezwie i zacznie trąbić !"

Dzięki pomocy Boga proroctwa o wyzwoleniu Słowian zostały już rozpoznane i właśnie nadszedł odpowiedni czas na  nasze wyzwolenie.

Bóg zapowiedział, że proroctwa te zrozumiemy dopiero w czasach końca.

Jeremiasza 30:(24) Nie uśmierzy się żar gniewu Pana, aż spełni i urzeczywistni zamysły jego serca; w dniach ostatecznych zrozumiecie to dokładnie. (BM) ( przeczytaj cały rozdział )

Mamy więc także proroczą zapowiedź, że... plan Boży zostanie zrozumiany dopiero w czasach ostatecznych.

Jest to pierwsza witryna na świecie, która zaczęła ten temat omawiać!

Przyczyną zrozumienia tych proroctw tylko w języku polskim najprawdopodobniej jest to, że są one skierowane głównie do Narodu Wybranego, czyli Słowian, z Polską na czele.

Linki do materiałów szczegółowo wyjaśniających poruszane tematy.

Kilka wartościowych linków., do których warto często zaglądać.

Ostatnie uaktualnienie  - 14 Października 2017