Adwentyści Dnia SiódmegoOstatnie uzupełnienie: 3 Listopada 2013

Nadesłano mnie przetłumaczony artykuł na temat - ELLEN G. WHITE PRZECZY BIBLII.

Link do artykułu - ELLEN G. WHITE PRZECZY BIBLII

.........................................................................................................................................................................................................

Podczas moich walk o Prawdę na rozmaitszych forach natrafiłem na wielu niezwykle agresywnych propagandzistów tego kościoła i postanowiłem nieco się przyjrzeć tej religii.

Moje zainteresowanie spowodował wyjątkowo obelżywy język dyskutantów oraz niewybredne i ostre ataki na moją osobę, pomówienia, oskarżenia czy wręcz zwykłe chamskie ataki połączone z pogróżkami pod moim adresem.

Także moją uwagę zwróciła intensywna kampania reklamowania filmów Prof. Waltera Veitha.

Moją wina jest rzekomo błędne zrozumienie biblijnego sabatu.

Być może rzeczywiście się mylę!? Ale czy to jest powód do tego, aby na publicznym forum tak się do mnie odnosić?

W tym fragmencie dyskusji są wyraźnie dowody niesmacznego i ciągłego ataku na moja osobę - dlatego, że ośmielam się mieć inne zdanie oraz cytować Słowo Boże. Najciekawsze jest to, że jeden z uczestników w dyskusji nie tylko posługuje się obelgami, ale także jawnym i oczywistym kłamstwem.

Rozpocząłem poszukiwania materiałów, które nieco ukażą sporą dozę światła na tę religię i zauważyłem, że jedna witryna także przestała istnieć, czy raczej została blokowana, podobnie jak moja. Witryna ta ukazywała wiele materiałów, których liderzy ADS nie chcieliby, aby ujrzały one światło dzienne.

Adres do tej witryny - http://ruch-adwentu.dekalog.pl/ (automatyczne dodany w linku proxy, bez tego witryna nie jest otwierana)

Na witrynie tej były kopie ciekawych dokumentów, które były ukazane na forum Prawda2.com i dokumenty te także zniknęły. Ale dzięki programowi Proxy można te witrynę czytać.

Oto one! Warto zawsze kopiować dokumenty czy nawet witryny z netu, ponieważ cenzura wcześniej czy później je usuwa.

Na dokumentach tych jest ukazana wyraźna współpraca ADS z Kościołem Rzymskim w kierunku Ekumenii!

Co zupełnie zdumiewa, księża z ADS są z pozoru najbardziej zaciętymi przeciwnikami KRK! Przy bliższym przyjrzeniu się widać wyraźnie, że ataki na KRK to jedynie zasłona dymna dla... wyższych celów.

Cóż może być wyższym celem ADS poza ewangelizacją?

Od długiego czasu twierdzę w oparciu o Słowo Boże, że... wszystkie większe religie są całkowicie kontrolowane przez Lucyfera. Z tej przyczyny postawa Adwentystów niezmiernie mnie zaciekawiła. Jeżeli kieruje nimi (podobnie jak KRK) sam szatan, musi istnieć jakiś tego dowód. Źródło takich informacji, Fritz Springmeyer otrzymał za ujawnianie takich sekretów 9 lat więzienia.

Chciałbym przestrzec wszystkich braci i sióstr z tego kościoła. Nie jest moim celem, aby was rujnować duchowo. Celem moim jest, abyśmy wszyscy rozpoczęli wysoce krytyczna obserwację wszystkich przywódców religijnych, ponieważ pomiędzy nimi jest wiele kąkolu zasianego przez szatana i coraz wyraźniej widać owoce tego siewu szatańskiego. Biblia mówi: "Po owocach ich poznacie"

Jakiż cel miałby Lucyfer odnośnie kościoła Adwentystów? Można kilka wymienić jednym tchem.

  • 1. zachwianie wiary w proroctwa biblijne i Słowo Boże
  • 2. wprowadzenie w błąd odnośnie czasów końca
  • 3. odwrócenie uwagi od Ewangelii czyli dobrej nowinie o... Królestwie Bożym na Ziemi.
  • 4. skierowanie na błędne tory ostrzeżenia przed znakiem Bestii czyli tworu szatana
  • 5. osłabienie czujności poprzez błędne wyjaśnienia tożsamości Bestii apokaliptycznej.
  • 6. odwracanie uwagi od najważniejszego przykazania miłości, a skupianiu się na przedawnionym Zakonie
  • 7  uzyskanie wiarygodności poprzez ostre ataki doktrynalno spiskowe przeciwko KRK

Szczególnie ostatnia technika szatana jest interesująca. Stosuje on ją bardzo często i wielu ludzi daje się na ową technikę nabierać. Stalin powiedział kiedyś coś takiego: Najlepszą opozycją jest opozycja, którą my kontrolujemy.

Działa to w taki sposób w niemal każdym przypadku, bez względu, czy jest to religia, czy polityka. Powiedzmy tworzy się niezależny związek zawodowy czy religia. Nikt początkowo nie zwraca no to uwagi. Uwagę zaczyna się poświęcać wtedy, kiedy związek lub religia zaczyna mieć pewną siłę i zaufanie swych członków.

Wtedy za pomocą różnych metod władze zmuszają czołowe osoby kierownictwa do współpracy. W takim przypadku zwykli ludzie nadal ufają nowej organizacji, nie zdając sobie sprawy z tego, ze świecznik nie pracuje dla nich tylko dla kontrolera - w tym przypadku dla KRK. W takiej sytuacji religia czy związek zawodowy zaczyna coraz częściej przynosić korzyść tym, którzy to w rzeczywistości kontrolują.

Kiedy zaniepokojeni sytuacją członkowie próbują cokolwiek zmienić, okazuje się, że z jakiś nieznanych przyczyn nic pozytywnego z ich punktu widzenia (czy też biblijnego) już nie jest możliwe. Wielu staje przez jakimś nieznanym murem, przez który nie sposób się przebić.

Podobnym murem są dzisiejsze rządy, które zmienią cokolwiek na korzyść ludzkości jedynie w przypadku przystawienia przysłowiowej lufy do głowy!

W przypadku religii powiązania z masami są wyjątkowo silne z powodu niezwykle chwalebnych, duchowych i moralnych celów oraz niezwykłej mocy kontroli umysłów, jakie większość religii stosuje. Wierni są zupełnie nieprzygotowani na to, że może to być wpadka z deszczu pod rynnę. Jest jeszcze jedna przeszkoda. Dokąd pójść?

W taki sposób szatan posiada KRK, który ma sporą władzę nad 1.5 miliarda wiernych a nad wyłamującymi się z pod kontroli poszukiwaczami Prawdy szatan ma dodatkowe zabezpieczenie - religie będące znacznie bliżej Prawdy ale także prowadzące wiernych na manowce oraz posuchę duchową.

Działalność mniejszych religii polega na prostym triku.

Przeciętny człowiek nie zna w ogóle Biblii a i często nie ma pojęcia o własnej religii czyli KRK. Świadek Jehowy czy Adwentysta jest doskonale wyposażony do 'ewangelizacji' na tych zasadach.

Po pozorem Prawdy, znając Biblię najczęściej nieświadomi wierni z jednej grupy czy drugiej głoszą Dobrą Nowinę ukazując wszystkie błędy Kościoła!

Nie spodziewający się takich informacji przeciętny katolik jest zdumiony wiedzą głosicieli o Kościele,  ich wiedzą biblijną oraz często wiedzą o świecie i człowiek taki staje się natychmiastową ofiarą nowej pułapki duchowej czyli nadal pozostaje pod kontrolą Lucyfera. Różnica polega na tym, że w nowej religii nowy członek zna znacznie lepiej Biblię ale nadal nie wie wszystkiego, co powinien wiedzieć z powodu starannie dobranego programu kontroli umysłu.

Schemat jest prosty.

Kościół Rzymsko Katolicki łamie niemal wszystkie zasady biblijne. Świadkowie Jehowy czy ADS zasad tych w tak drastyczny sposób nie łamią.

Niczego nie podejrzewający oraz zniechęcony z wielu przyczyn do Kościoła katolik rozumie to w tylko jeden sposób.

Dla pozbawionego wystarczającej wiedzy biblijnej katolika innej alternatywy pozornie nie ma.

Pozostaje więc Adwentyzm, Świadkowie Jehowy czy jakaś inna sekta.

Przecież to oni pukają do jego drzwi ze szczerą chęcią pomocy duchowej. Zwłaszcza wizja Babilonu Wielkiego czyli KRK jest gwoździem do trumny zaufania do Kościoła Katolickiego.

Powstaje błędna konkluzja.

Jeżeli Kościół Rzymskokatolicki nie posiada Prawdy, posiadają ją ADS czy ŚJ czy też Mormoni.

Tak działa kontrola umysłu w sferze religijnej.

Do te pory znałem owe mechanizmy z obozu Świadków Jehowy. Bliższe kontakty z Adwentystami ukazały mi dokładnie taki sam schemat i Mormoni także bazują na tej samej technice.Przedstawione powyżej  dokumenty ukazują bliską współpracę pomiędzy obiema religiami, powiedziałbym nawet ze stosunki są nawet kordialne, pomimo ostrych publicznych ataków ADS na KRK!

Większość niewtajemniczonych myśli, że są oni najbardziej zagorzałymi wrogami.

Inne dowody. http://www.eternalgospelherald.com/4.3.htm

W tym linku mamy opis Generalnej Konferencji liderów ADS z katolickimi biskupami w St. Louis w roku 2005.

Jezuiccy agenci przejmują kontrolę nad ADS.

Szczególnie ciekawe zdjęcie, ukazujące pastora ADS, Giovanni Leonardi, ubranego w kostium Rycerzy Malty! (Więcej zdjęć w linku... link.)

Ellen G. White

Szczególna rolę u Adwentystów odgrywają dzieła pani Ellen G White. Ellen twierdziła, że otrzymywała w regularny sposób wizje od Boga, zawierające proroctwa oraz wyjaśnienia Biblii. Także twierdziła, że data powrotu Isusa na rok 1843 (potem zmieniono na równie fałszywą datę 1844) była podana przez... rękę Boga!

Podała także w książce "Secret Message" strona 27 ("Tajemnicza Wiadomość") , że wszystko, co ona opisuje pochodzi od Boga i ani jeden artykuł nie jest napisany przez nią samą ale jest to posłannictwo przekazane przez samego Boga, często w formie wizji cudownego strumienia światła, promieniującego od tronu Bożego. Napisała ona masę artykułów (500) 49 książek. Trzon władzy Adwentystów traktuje jej pisma na równi z Biblią a kościół SDA oficjalnie uznaje jej pisma jako uzupełniające Biblię natchnione źródło Prawdy.

Jedno z jej wielkich proroctw, mówiących o tym, że Jerozolima nigdy nie zostanie odbudowana, oczywiście było ewidentnie fałszywym proroctwem. (Early Writtings (Wczesne Pisma) p.75)

Istnieje wiele materiału na ten temat w języku angielskim.

W tym filmie, ujawniającym wiele ciemnych sekretów ADS bierze udział kilku byłych pastorów ADS.

Grobowiec Ellen G White - masońsko/demoniczny obelisk, symbol penisa.

Obelisk formą czczenia Baala czyli... Lucyfera.

Prorokini ta ma podobny nagrobek do nagrobku pastora Charlesa T. Russella, który szczyci się tak fałszywymi proroctwami jak i masońsko/szatańskim nagrobkiem. Podobne obeliski umieszczone są przed Katedrą Śp. Piotra w Rzymie oraz przed Białym Domem w USA. Przypadek?

Papież John Paul II wita przyjaciela, Berta B. Beacha, jednego z czołowych przywódców ADS
Dokument do załadowania -Adventist Review -
Nov. 8, 2001 pg. 10 

Osobiście podchodzę do wszelkiej maści proroków w prosty sposób - sprawdzam proroctwa. Zgodnie ze Słowem Bożym, które daje nam wyraźną wskazówkę, że... jeżeli proroctwa się nie spełnią,  mamy do czynienia z prorokiem fałszywym.

To jedna droga ale nie jedyna. Istnieje taki werset, który mówi, że... "Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych." Mat 4:4.

Dlatego każde słowo kiedykolwiek wypowiedziane przez Stwórcę musi być zanotowane, ponieważ jest to niezbędny pokarm duchowy człowieka. Najwłaściwsze miejsce na takie słowa to... Biblia!

Cokolwiek Bóg powiedział do tej pory do kogokolwiek, zostało to zanotowane w Słowie Bożym i z tej prostej przyczyny tak je nazywamy.

Jeżeli Bóg z kimkolwiek ostatnio rozmawiał, Jego słowa należy dołączyć do Biblii. Zanim się je dołączy trzeba sprawdzić dokładnie, kto jest rzeczywistym autorem takiego czy innego tekstu. Już pobieżne zapoznanie się z kilkoma niespełnionymi proroctwami Ellen G White mamy wyraźny dowód na to, ze nie mógł być to Bóg.

Po cóż dyktowałby pani Ellen księgę większą od Biblii, która niczego nowego do Biblii nie dodaje. Oprócz Adwentystów nikt praktycznie nie zna jej prac i jakoś nie widać, abyśmy cokolwiek na tym tracili. Po za tym wielomówność to nie jest w styl stosowany przez Boga.

Taka ilość tomów dzieł Ellen to raczej zapis kogoś, kto lubi sobie porozmawiać, tymczasem Bóg raczej jest w słowach oszczędny, Przez 1500 lat powstało Słowo Boże, Biblia i autorem jej było 44 pisarzy.

Ellen G White napisała znacznie więcej w zaledwie kilku latach, korzystając z pomocy innych pisarzy. Szczególnie znana jest sprawa plagiatu książki - Wielka Kontrowersja (Great Controversy), ponieważ kilka lat wcześniej wydał taką książkę inny adwentysta, H. L. Hastings.

Przywódcy ADS wyjaśnili, że wtedy nie było jeszcze Praw autorskich i Ellen miała legalne prawo korzystania z takich materiałów. Zgada co do praw autorskich ale... przecież pani White podobno otrzymała wszystkie teksty swych objawień od samego Boga!

Ewidentne kopiowanie innych autorów jest akceptowane jako natchnienie od Boga!?

Wiele dowodów na plagiatorstwo Ellen przedstawia witryna - http://www.ellenwhiteexposed.com

Mnie osobiście wystarcza przedstawionych kilka detali poznanych do tej pory aby jednoznacznie określić panią Ellen jako kłamcę i fałszywego proroka.

Ellen twierdziła, że spotkała Henoha w swych podróżach astralnych po wszechświecie. Twierdziła także, że ludzie innych ras pochodzą od stosunków seksualnych ze zwierzętami.

Mnie osobiście zaskakuje postawa Ellen w stosunku do picia wina oraz jedzenia mięsa. Ellen White zmuszała swoich naśladowców do wegetarianizmu. W jednej publikacji ( Ellen G. White, Testimonies vol. 5, p. 682.) napisała: "Ci, którzy nie zaakceptują otrzymanego światła Bożego odnośnie reform zdrowia... nie mogą prezentować Prawdy drugim"

Ellen pisała o wegetarianizmie, ale sama wegetarianką nie była!. O ile nam wiadomo Isus spożywał baranka oraz pił wino. Chcąc naśladować Isusa MUSIMY pić wino podczas pamiątki Jego śmierci. Isus nie był wegetarianinem. Naród izraelski był narodem pasterzy i głównym posiłkiem były pokarmy mięsne czy też wyroby pochodzenia zwierzęcego jak mleko, śmietana, sery itp.

Na temat darów prorockich witryna Adwentystów tak się wypowiada:

DAR PROROCTWA Jednym z darów Ducha Świętego jest proroctwo. Adwentyści wierzą, iż dar ten, będący znakiem wyróżniającym ostatni Kościół, objawił się w posłannictwie Ellen G. White. Pisma jej — służebnicy Pańskiej — są stałym i autorytatywnym źródłem prawdy, dostarczającym Kościołowi pociechy, myśli przewodnich, wskazówek i szansy poprawy. Wyraźnie zaświadczają także, iż Biblia jest regułą, według której winny być oceniane wszystkie nauki i doświadczenia. Źródło - http://www.adwent.pl/zasady_wiary.html

Co mnie uderza w wyznaniu wiary Kościoła Adwentystów to brak jakiejkolwiek wzmianki o ponownym narodzeniu, bez którego nie ma zbawienia, oraz braku informacji o... Ewangelii, czyli Dobrej Nowinie o Królestwie Bożym tutaj na ziemi pod rządami Chrystusa.

Zauważmy, że najważniejszy temat Biblii, czyli temat Królestwa Bożego jest przez Adwentystów pomijany. Adwentyści nie głoszą więc Ewangelii, czyli Dobrej Nowiny o Królestwie Bożym.

Ponowne narodzenie się jest warunkiem zbawienia, chrzest jest udokumentowaniem ponownego narodzenia się. Bez ponownego narodzenia się nie można być zbawionym. Adwentyści jakoś nie wspominają o potrzebie ponownego narodzenia się.

Jana 3:3-8 "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwa Bożego. Nikodem powiedział do Niego: Jakżeż może się człowiek narodzić będąc starcem? Czyż może powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się? Isus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem. Nie dziw się, że powiedziałem ci: TRZEBA WAM SIĘ POWTÓRNIE NARODZIĆ. Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha."

Wierzenia ADS są niezwykle zagmatwane.

Cały problem polega na uporczywym łączeniu najczęściej bezsensownych, kłamliwych doktryn fałszywej prorokini Ellen G White.

Wiara w Trójcę - nie biblijny termin, wierzenia czysto pogańskie wymieszane z Biblią przez KRK. Bóg zrodził Chrystusa zatem Isus miał początek. Był pierworodnym wszelkiego stworzenia, a więc nie istniał zawsze. Bóg po to dał nam terminologię Ojciec, Syn abyśmy rozumieli w taki sposób Jego stosunek do Syna. Z tej przyczyny Bóg uzmysławia nam, że Jego relacja z Synem jest identyczna jak na ziemi ojca z synem. Na Jego obraz i podobieństwo jesteśmy stworzeni. Tak jak ojciec i syn stanowią najczęściej jedno, tak mąż i żona stanowią jedno i nie ma mowy o jakiejkolwiek trójcy. Zróbmy z tego trójkąt, a przekonamy się na własnej skórze, że trójką w małżeństwie jest bardzo niemile widziany.

Kwestia Królestwa Bożego na ziemi stawia pod znakiem zapytania wierzenia Adwentystów w zabranie do nieba wszystkich wierzących. W takim przypadku nie widać sensu walki s szatanem. Królestwo Boże ma istnieć tutaj na ziemi i jest to najlepiej udokumentowany oraz najważniejszy temat Słowa Bożego - Ewangelia.

Cytaty z witryny ADS - http://www.adwent.pl/zasady_wiary.html

"Gdy On powróci, sprawiedliwi spośród umarłych zostaną wzbudzeni z martwych i wspólnie ze sprawiedliwymi spośród żyjących zostaną uwielbieni i przeniesieni do nieba, podczas gdy niesprawiedliwi umrą."

Czyli według Adwentystów kamień z nieba nie rozbije królestw Ziemi i nie zastąpi ich, jak podaje nam prorok Daniel, którego z takim zapałem wyjaśnia Profesor Walter Veith w filmach z serii - Total Onslaught.

Prof. Veith wydał serię filmów omawiających tak błędy KRK jak i proroctwa Objawienia oraz Daniela. Stosuje on w swych wykładach identyczną technikę opisaną wcześniej, bazując na oczywistych błędach KRK, ukazując sporo prawdy miesza on Prawdę z fałszem wprowadzając widzów nie znających dokładnie ani historii ani Biblii w błąd. Pierwszą reakcją tych, którzy nigdy nie poznali tych detali to niemałe zdziwienie. zwłaszcza odnośnie KRK. I wtedy następuje wykład, który powinien ukazać alternatywną prawdę, którą są... równie fałszywe doktryny ADS, wsparte 'specjalnym' wydaniem Biblii.

Daniela 2:(44) Za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, a królestwo to nie przejdzie na inny lud; zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki,

Według tego wersetu Królestwo Boże usunie wszystkie królestwa i przejmie władzę na ziemią. Oto Dobra Nowina - Ewangelia, której ADS nie głosi. Wprost nie do uwierzenia, że Prof. W. Veith znając doskonale proroctwa Daniela nie rozumie powyższego wersetu.

Za jednym kolosalnym błędem kroczy kilka innych.

Milenium to tysiącletnie królowanie Chrystusa z Jego świętymi w niebie, w czasie pomiędzy pierwszym a drugim zmartwychwstaniem. W tym czasie, gdy grzeszni umarli będą sądzeni, ziemia będzie zupełnie pusta; bez żyjących mieszkańców. Przebywać na niej będą jedynie szatan i jego aniołowie. Przy końcu tego okresu Chrystus wraz ze swoimi świętymi i Miastem Świętym zstąpi z nieba na ziemię. Wtedy zostaną wzbudzeni z martwych niesprawiedliwi i wspólnie z szatanem i jego aniołami otoczą to miasto, lecz wówczas ogień Boży pochłonie ich i oczyści ziemię. W ten sposób wszechświat na zawsze uwolniony zostanie od grzechu i grzeszników.

Zupełnie bezsensowne teksty nie mające wsparcia wersetami biblijnymi. Zwłaszcza, że ziemia będzie pusta, skąd weźmie się to.. miasto?

Wieczerza Pańska -

"Przygotowanie do Wieczerzy polega na dokonaniu rachunku sumienia, opamiętaniu się i wyznaniu grzechów."

Zupełnie nie biblijny pogląd. W świetle szalonych teorii Ellen, zakazujących spożywanie wina obchodzenie Pamiątki śmierci Chrystusa jest niemal identyczną farsą, jaką ten dzień jest dla Świadków Jehowy. Jedni podają z ręki do ręki wino (ŚJ), inni (ADS) piją sok jako środek zastępczy czyli obie sekty praktycznie zupełnie ignorują jedyne święto chrześcijańskie! Nie picie wina i nie spożywanie chleba jest praktycznie szyderstwem z Mesjasza, którego ani jedni ani drudzy nie mają zamiaru uczcić.

Gdyby zwykły człowiek, nie znający Słowa Bożego popełniał taki błąd, nie wątpię, że miłościwy Zbawiciel uznałby to za pomyłkę. Ale osoby z najwyższymi tytułami naukowymi nie rozumieją prostych tekstów biblijnych?

Jest tylko jedno wyjaśnienie, o którym wspomniałem na początku tego artykułu.

"Jesteśmy szafarzami dóbr Boga, obdarzonymi przez Niego czasem i możliwościami, uzdolnieniami i dobrami materialnymi, błogosławieństwami ziemi i jej zasobów"

Gdybym wygrał w Totka, to jest to także znak szafarstwa? Błogosławieństwo materialne? Jakiś biblijny precedens? Werset?

ADS ma własną zafałszowaną Biblię i do księgi Daniela dodano ponad 300 słów! Wydanie w roku 1994 jest zniekształceniem słowa Bożego w celu udowodnienia doktryn Adwentyzmu. W tym linku jest spory artykuł na ten temat - The Clear Word Bible. Nigdzie nie pojawia się nazwa ADS. Są oni znani z tego, że często ukrywają swoją tożsamość.

Przykład jednego z wielu Adwentystów, który nie przyznaje się do współpracy z ADS. White Horse Media. Oszustwo polega na nie ujawnianiu rzeczywistego celu, jakim jest rekrutacja do kościoła ADS.

Chrystus jest archaniołem Michałem, na wzór doktryn masona Russella ponieważ oba wyznania pochodzą od Millera. Obie religie mają zniekształcone Biblie i obie religie słyną także z wielu fałszywych proroctw.

Innym kolosalnym błędem jest świętowanie sabatu oraz zmuszanie innych do celebracji tego staro testamentowego święta. Obszerne materiały na ten temat można znaleźć w trzyczęściowym artykule w tych linkach - Sabat, Sabat2, Sabat3

Trudno jest udowodnić oryginalność, nawet 20% jej materiałów. Ellen zalecała wegetarianizm. Jedzący mięso nie dostąpią zbawienia.

Najdziwniejszą doktryną jest tzw., Investigative Judgement - Śledczy Sąd (nie wiem jak nazywają to po polsku) ale wiem jedno - takie pojęcie w Biblii w ogóle nie istnieje.

Najbardziej nonsensownym wyjaśnieniem proroctw biblijnych jest próba udowodnienia, że Babilon Wielki oraz Bestia ujeżdżana przez Babilon, to ta sama organizacja. Proszę sprawdzić uczciwą próbę rozwikłania tych fragmentów Objawienia w linkach - Babilon Wielki oraz Bestia.

Pragnę także ostrzec przed każdym, kto AUTORYTATYWNIE twierdzi, że posiadł zrozumienie wszystkich proroctw i dokładnie wie, co, kiedy i w jakiej kolejności się wydarzy. Jeszcze nikomu się to nie udało i fałszywe proroctwa na podstawie domniemanej wiedzy są wymownym dowodem, że od czasu, kiedy Mesjasz chodził po ziemi, nie mieliśmy ani jednego proroka, który potrafiłby trafnie, na podstawie proroctw biblijnych przewidzieć prawidłowo bieg wydarzeń. Coś takiego jeszcze się nie zdarzyło a trwające próby wielu sekt z ADS włącznie są kolejnym dowodem na opiekę ducha, ale nie Bożego! (Więcej na temat proroctw w linku - Czasy końca II)

Odnośnie Ellen G White, uważanej przez ADS za prorokinię. ADS nie posiada ani jednego ważnego proroctwa, które zostało w 100% wypełnione.

Gdyby takie proroctwo istniało, byłoby to masowo rozpowszechniane na cały świat!

Jeżeli takich proroctw nie było i nie ma - na jakiej podstawie ADS daje jej tytuł - prorokini!?

Prorok to osoba zajmująca się prorokowaniem. Jeżeli prorokini posiada proroctwa, które się przed nami ukrywa, przyczyna ukrywania ich może być tylko jedna. Są to proroctwa fałszywe.

Największym błędem ADS jest wyjaśnianie proroctw czasów końca oraz zdecydowane twierdzenie, że znakiem Bestii jest... niedziela.

Zupełnie bezsensowny, nie biblijny i nie logiczny dogmat, który może mieć dewastujące znaczenie dla tych, którzy uwierzą w takie wyjaśnienie, jakie proponują liderzy ADS. Propozycja prawdopodobnego wyjaśnienia jest umieszczona w artykule - Bestia.

Zaznaczam ponownie, że MOJE wyjaśnienia niektórych proroctw, to jedynie wyjaśnienia, propozycje czy omawianie szans na wypełnienie się w taki czy inny sposób.

Niedziela znakiem Bestii

Kierownictwo ADS twierdzi stanowczo, że w czasach końca, które obecnie według nich właśnie trwają, wyłoniła się kwestia albo czczenia sabatu, albo niedzieli.

Przywódcy ADS twierdzą, że świat rozpoczął walkę z sabatem i w zamian ma zamiar ustanowić tzw. Prawa Niedzielne.

Podaje się wiele linków do witryn na Internecie, które są niemal wyłącznie... witrynami Adwentystów oraz tych forów, na których Adwentyści z wielkim rozmachem rozprowadzają owe rzekome Prawa Niedzielne.

Gdzie leży prawda?

Uważnie przeszukałem wiele stronnic Internetu i jakoś nie udało mi się znaleźć ani jednego programu rządowego z tzw. prawami niedzieli.

Termin - Prawa Niedzielne jest wyłącznie terminem używanym przed kościół Adwentystów i poza ich materiałami termin ten nigdzie nie występuje. Mało tego, nigdzie na świecie nie trwa walka o święcenie Niedzieli.

Są na świecie odizolowane przypadki, że ludzie chcieliby jeden dzień wolnego od pracy, ponieważ w wielu państwach w związku z kryzysem pracuje się niemal na okrągło, cały tydzień bez dnia odpoczynku!

W związku z tym powstał poważny problem - kiedy dokonywać zakupów?

Trwają więc debaty z powodów czysto ekonomicznych- czy pozwolić na otwieranie sklepów w Niedzielę.

Z jednej strony argumentuje się że trzeba kiedyś zrobić zakupy i Niedziela wydaje się najlepszym rozwiązaniem.

Przeciwnicy (w tym także Adwentyści) oponują, że otwarcie sklepów w niedziele wymaga zapłacenia dodatkowych dni pracy, na co mogą sobie pozwolić duże sklepy ale małych na to nie stać. Inni uważają, że jest to atak mający na celu usuniecie małych sklepików i pozostawienie nas na wątpliwym miłosierdziu wielkich koncernów spożywczych.

Oto rzeczywisty problem Niedzieli.

Nie ma żadnego problemu religijnego czy jakiegokolwiek związku z płaceniem za cokolwiek czy też znakiem Bestii. Ludzie po prostu walczą o jeden dzień odpoczynku. To wszystko.

Oprócz Adwentystów nikt w tzw. Prawa Niedzieli nie wierzy. Nie ma także absolutnie żadnej wzmianki w Słowie Bożym o prawach niedzielnych czy konflikcie pomiędzy sobotą a niedzielą. Biblia w Nowym Testamencie na ten temat milczy. W Objawieniu nie ani słowa Niedziela ani Sobota.

Pomimo owych braków liderzy ADS twierdzą, że warunkiem zbawienia jest pełne stosowanie się do Dekalogu - termin również nie występujący w Biblii, ze szczególnym uwzględnieniem sabatu (Sobota) oraz zakazem wielbienia Boga w niedzielę, co według ich nauk jest równoznaczne z przyjęciem znaku Bestii oraz w rezultacie wieczną śmierć z ręki Boga.

Ciekawa jest forma, w jakiej się to robi.

http://www.zbawienie.com/sunday.jpg

To zdjęcie mówi nam praktycznie wszystko. Tytuł - Atak na sabat i nadchodzące Prawo Niedzieli. (jest to tytuł Adwentystów a nie artykułu w gazecie!)

Film zaczyna się muzyką typową dla horroru. Produkcja oczywiście Adwentystów. Posłanie - nawróć się do nas, bo będzie koniec świata i Oni już robią Prawo Niedzieli.

Jako dowód Adwentyści podają artykuł w OWN pt. "Niemcy odrzucają zakupy w Niedzielę". Niemiecki sąd najwyższy utrzymał w mocy w mocy restrykcje, odnośnie godzin pracy w Niedziele. Dla znających temat i język angielski, film Adwentystów jest wysoce manipulatywną farsą faktów.

Proszę obejrzeć i sprawdzić dowody.

 http://youtube.com/watch?v=Lw4Sq-DsxXc

Oczywiście Watykan zabiera także głos w tej sprawie. Jeżeli wszyscy będą pracować w Niedzielę, to kto i kiedy zaniesie im na tacę?

Adwentyści oraz wiele innych grup chrześcijańskich zapominają o kilku podstawowych prawdach biblijnych, bez których nie można postawić jakiegokolwiek następnego kroku. Tekst i forma Biblii jest ogólnie niezwykle prosta. Nikt nie potrzebuje doktoratu aby właściwie zrozumieć cel Boga względem człowieka. Cel ten jest banalnie prosty, jasny. Cel ten jest wielokrotnie powtórzony w Biblii.

Miłuj Boga i miłuj bliźniego. Miłując bliźniego wykazuje się, że miłuje się Boga.

I to wszystko!

Historia starożytnego Izraela ukazuje nam brak stosowania się do tych przykazań oraz srogie kary za ich łamanie.

Izajasza 1:13 bw Nie składajcie juz ofiary daremnej, kadzenie, nowie i sabaty mi obrzydły, zwoływanie uroczystych zebrań - nie mogę ścierpieć świat i uroczystości.

Grzeszna ludzka natura będzie skłaniać człowieka do czynienia wszystkiego, oprócz do miłości do bliźnich.

1Samuela 15:22 bw Posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara.

Nie straszne będą człowiekowi wszelkie rytuały, ofiary, budowle kościołów, krucjaty czy nawet walki orężne w imię Boga, głoszenie Dobrej Nowiny czy głęboka wnikliwość w proroctwa biblijne.

Jednakże sposób, w jaki powinniśmy się nawzajem miłować był tak nam nie znany, że Bóg zstąpił z nieba na ziemie w postaci Chrystusa i dał nam osobisty przykład do naśladowania.

Isus był doskonałym przykładem jak mamy stosować przykazanie - miłuj Boga i bliźniego. On stał się naszym przykładem do naśladowania.

Prawda jest oczywista. Ludzkość nie może istnieć bez miłości bliźniego. Dlatego Bóg przepełniony miłością do swych stworzeń oddał za nie swoje życie!

Miłość Boga i bliźniego. Oto główny cel postawiony przed ludzkością przez miłującego Boga!

1 List Jana 4:8 „Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością.”

Nie Prawa Niedzielne, nie sabaty, święta, obrzezywania, posty, ofiary. Historia nas uczy, że wszystko to juz potrafimy. Ale nie potrafimy nadal miłować Boga i bliźniego.

Znak Bestii czyli Niedziela jest ewidentnym nonsensem. Nie widać absolutnie żadnego związku Niedzieli z możliwością dokonywania zakupów lub też nie. Adwentyści także nie wyjaśniają nam, co będzie owym znakiem na dłoni czy na czole.

Czy będzie to czip?

Możliwe ale nie wydaje się on znakiem. Może to być tatuaż na ciele odczytywany za pomocą skanera, być może  niewidoczny dla oka. Mamy wiele przesłanek, że lucyferianiści coś w tym stylu dla ludzkości szykują.

Jest niemal pewne, że bez otrzymania jakiejś formy owego znaku Bestii nie będzie możliwości kupowania. Podobnie jak brak karty kredytowej uniemożliwia już wielu z nas jakiekolwiek zakupy, jest wysoce prawdopodobne, że brak owego znaku uniemożliwi jakiekolwiek transakcje finansowe, ponieważ nie będziemy połączeni z komputerowym systemem bankowym.

Na tym właśnie polega ów szatański trik. Szantaż dla całego świata! Nie weźmiesz znaku Bestii, nie będziesz mógł funkcjonować w szatańskim systemie. Nic nie kupisz, nie będziesz miał funduszy, które będą jedynie rozprowadzane w bezgotówkowym społeczeństwie. Brak akcesu do pieniędzy, wynagrodzenia za pracę oraz jakichkolwiek funduszy oznacza praktycznie śmierć.

Znak Bestii będzie więc prawem do życia. Czy świat Lucyfera da ów znak czy znamię za darmo?

Jest wysoce prawdopodobne, że aby uzyskać ten 'znak' władze będą wymagać określonej przysięgi na wierność oraz posłuszeństwo Bestii, która przejmie całkowitą władzę nad całym światem, lub... poddanie się władzy Szatana poprzez oddanie mu hołdu.

Wynika z tego, że wielu chętnie to uczyni, aby... żyć!

Scenariusz jest nam częściowo znany - brakuje nam pewnych detali. Niemniej Bóg osobiście zadba o to, aby każdy mieszkaniec ziemi doskonale wiedział, kto jest Bestią, co jest jej znakiem oraz posągiem. Każdy mieszkaniec ziemi będzie przez Boga doskonale poinformowany o tym, jakie konsekwencje poniesie człowiek za opowiadanie się za Bestią oraz za wzięcie jej znamienia, czymkolwiek by ono nie było.

Czy może to być postawa chrześcijańska, duchowa forma Bożych przykazań, czy też chrześcijański styl życia?

Nie wydaje się to prawdopodobne, ponieważ możliwość kupowania czy sprzedawania nie ma żadnego związku z osobowością chrześcijańską. Możliwość kupowania i sprzedawania istnieje jedynie w formie identyfikacji oraz posiadania konta bankowego. Tak to wygląda w dzisiejszych czasach. Czy to się może zmienić? jest to mało prawdopodobne, ponieważ świat zdecydowania poczynił olbrzymia ilość kroków ku całkowitej kontroli społeczeństwa z jego finansami włącznie.

Abyśmy nie mieli żadnych wątpliwości, poinformuje nas o tym Bóg używając do tego celu trzech aniołów. - ( Czasy końca.)

Nie będzie więc potrzeby dogłębnych studiów Biblii oraz polityki światowej i polityki Watykanu, aby wiedzieć dokładnie kto jest Bestią i co jest jej znakiem oraz co jest jej posągiem.

ADS broniąc swych doktryn sugeruje tym, którzy się nie zgadzają z ich doktrynami rzeczy, o których przeciwnicy się w ogóle nie wypowiadają. Szczególnie znamiennym przykładem manipulacji i żonglerki wersetów jest film [EN].

Czy Niedziela jest sabatem? (Is Sunday Sabbath?)

Autorzy filmu wyraźnie sugerują, że Chrześcijanie uczynili Niedzielę Sabatem. Być może zdarzają się gdzieś odizolowane pojedyncze przypadki, ale ogólnie nikt z Chrześcijan nie używa nawet słowa Sabat! Czysta nieuczciwa manipulacja ADS.

W filmie tym omówiono 5 rzekomych oświadczeń popartych wersetami, że... Niedziela nie może być sabatem. Zdaniem ADS film ten skutecznie oraz biblijnie odrzuca (nie istniejącą) tezę, że Niedziela to... sabat.

ADS w filmie insynuuje, że twierdzi się to czy owo, ale nie podaje się źródeł. Wybrałem dwa najbardziej jaskrawe przykłady manipulacji. Reszta owych twierdzeń jest jeszcze bardziej karkołomna - jest ich pięć. Wybrałem te prostsze.

Drugie twierdzenie to werset:

Dzieje 20:(7) W pierwszym dniu po szabacie, kiedy zebraliśmy się na łamanie chleba, Paweł, który nazajutrz zamierzał odjechać, przemawiał do nich i przedłużył mowę aż do północy.

Następuje komentarz, że jest to nielogiczne ponieważ spotkano się w nocy ponieważ Paweł... "przedłużył mowę aż do północy". Jako dowód mówi lektor, że w wierszu 8 Dzieje podają że... "było wiele lamp w sali na piętrze".

Potem lektor czyta, że nie ma w tym logiki, ponieważ aby zamienić sabat na niedzielę... i dalej spory wywód na ten temat.

Jeżeli zaczęło się od błędu to na błędzie się skończy. Nikt nie zamienił sabatu na Niedzielę. Po prostu nie celebruje się sabatu i nie uważa się Niedzieli jako zamianę sabatu. Werset s Dziejów ukazuje nam, że apostołowie tak to właśnie traktowali. Nie spotkali się w sabat ale w pierwszym dniu po sabacie. Nie w nocy ale za dnia.

Rezultat - w dzień łamano chleb, co było dalej wersety nam nie mówią ale jest wyraźnie powiedziane, że Paweł przemawiał aż do północy! I to wszystko.

Czwarte twierdzenie:

Bóg nie jest dogmatyczny. Kiedy apostołowie złamali sabat, Chrystus nie skarcił ich. Byli głodni i to wystarczyło tak Jego uczniom, jak królowi Dawidowi. Prawo dla dobra człowieka a nie człowiek dla prawa. W tym momencie Chrystus aprobując złamanie sabatu stwierdził, że On jest władcą sabatu i On decyduje czy został sabat złamany czy nie. Technicznie sabat był złamany, ale praktycznie głód stał się usprawiedliwieniem, które władca sabatu zaakceptował! (Mateusza 12:1-8)

Adwentyści w tym filmie twierdzą, że Isus nie przyznał, że uczniowie złamali sabat. oto Jego słowa:

Komentator zarzuca innym chrześcijanom, że cytują ten werset jako dowód na to, że Isus złamał sabat czy też go pominął. Nie czytałem nigdzie takiego twierdzenia i na mojej witrynie także tak nie twierdzę. Dalej autorzy 'udowadniają', że Isus sabatu nie złamał. Oczywiście że nie i nikt tak nie twierdzi.

Po czym lektor podaje, że faryzeusze przypuszczali, że uczniowie złamali sabat (8:38). Dalej lektor mówi, że Isus udowodnił na podstawie Pism, że ani On ani Jego uczniowie nie złamali sabatu.

"Isus skorygował fałszywe nauki faryzeuszy" - stwierdził lektor.

Wystarczy przeczytać poniższy werset, aby natychmiast zorientować się, że wywody ADS w tym filmie mijają się całkowicie z prawdą a werset ten ukazuje nam coś zupełnie odmiennego.

Mateusza 12:(4) Jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie było wolno jeść jemu ani jego towarzyszom, tylko samym kapłanom? (5) Albo nie czytaliście w Prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczynek szabatu, a są bez winy?

W ten sposób Isus potwierdził błąd uczniów swoich ale go usprawiedliwił, podobnie jak usprawiedliwił podobny grzech Dawida. Jakże niezwykły akt miłosierdzia Chrystusa w stosunku do łamania prawa sabatu z powodu... konieczności.

Co było w tym momencie ważniejsze? Zaspokoić nie zamierzony i nie przewidziany głód czy cierpieć, aby Bogu sprawić tym przyjemność? Chrystus w swej miłości wybrał miłosierdzie ponad ofiarę!

Rzeczywiście okazał się On Panem sabatu!

Przykład wyjaśnienia owego prostego tekstu biblijnego ukazuje nam, jak daleko posuwają się przeciwnicy Prawdy, aby unieważnić proste teksty biblijne i skazić je zupełnym fałszem.

Na tego typu  tłumaczeniach Słowa Bożego jest oparta niemal cała teologia Kościoła Adwentystów. Wystarczy nieco znać Słowo Boże i wszystkie nonsensy wychodzą natychmiast na wierzch.

Wracając do prostoty Biblii, każdy grzech, każde prawo są wymienione w Słowie Bożym wielokrotnie. W Nowym Przymierzu nie ma ani jednego słowa na temat grzechu łamania sabatu oraz wolnej niedzieli. jest tam wszystko oprócz tych dwóch rzeczy.

Wygląda to niedwuznacznie na celową dezinformację w celu ukrycia rzeczywistego znaku Bestii, zastąpienia jej znakiem fałszywym.

Problemów doktrynalny ADS jest znacznie więcej. Przedstawiłem tutaj jedynie te najważniejsze, które dają pewien jaśniejszy obraz na całokształt ich pracy 'ewangelizacyjnej'.


Linki do polskich witryn, ujawniających manipulacje ADS.

hhttp://www.effatha.org.pl/sekty/baza/adwentysci.htm

http://www.effatha.org.pl/apologetyka/apokalipsa.htm

http://dabhar.org/wt/R1731.htm

http://apologetyka.com/sekty/sabatarianie/

Kilka linków do anglojęzycznych witryn, które także omawiają problemy związane z ADS.

http://www.eternalgospelherald.com/4.3.htm

hhttp://www.culthelp.info/biblebase/sda/pastorletter.htm

http://libertytothecaptives.net/new_age_ellen_g_white.html

W powyższym linku ukazano Ellen G White używającą typowych New Age określeń, jak Matka Ziemia oraz Życiowa Siła. Terminy pozabiblijne, nigdy nie używane przez Autora Biblii.

http://www.ondoctrine.com/10sevadv.htm

http://www.jesus-is-savior.com/False%20Religions/Seventh-Day%20Adventist/deception.htm

http://www.jesus-is-savior.com/False%20Religions/Seventh-Day%20Adventist/sk.htm

http://www.jesus-is-savior.com/Bible/clear_word.htm

http://ww.jesus-is-savior.com/False%20Religions/Seventh-Day%20Adventist/hidden.htm

hhttp://www.jesus-is-savior.com/False%20Religions/Seventh-Day%20Adventist/deception.htm


Wszystkie elementy działalności tej religii ( czy też raczej sekty ), są najwyraźniej elementami oszustw, kłamstw, celowego wprowadzania w błąd, ukrywania Prawdy i zamiany Prawdy na fałsz, zręcznie przeplatany Prawdą biblijną oraz częściową  prawdą o współczesnym świecie.

Pozorna walka z KRK w świetle ukazanych tutaj dokumentów i zdjęć ukazuje nam ścisłą współpracę obu religii, dążących zgodnie ku Ekumenii oraz daje także wiele do myślenia.  Nie trzeba chyba dodawać, że Ekumenia prowadzi wprost do akceptacji Antychrysta.

To są właśnie przyczyny, dla których ADS stara się w świadomy sposób wprowadzić nas w błąd.