Satanistyczne znaki Adwentystów.

Ostatnie uaktualnienie: 9 Grudnia 2013


Artykuł nadesłany, nie mojego autorstwa - uwaga webmastera

Pragnę zwrócić uwagę na 3 tematy:

  • - fałszywa prorokini Ellen White
  • - informacja podświadoma i szatańska symbolika Kościoła Adwentystów
  • - system korporacyjny (finansowy) Kościoła Adwentystów i dlaczego według nich powinniśmy płacić podatki

Są to nie tylko moje osobiste spostrzeżenia i obserwacje, wynikające z zauważonych błędów wprowadzonych do kościoła w tym przypadku adwentystów, przedstawiam ich z troski o CZYSTOŚĆ wiary Biblijnej każdego jednego oszukanego człowieka. Zebrane informacje, na których bazowałem są niestety wyjątkowo spójne, co wskazuje na ich prawdziwość. Zebrałem je w celu, aby zwrócić uwagę osobom wierzącym, że być może coś przeoczyli, jeśli jeszcze o tym nie wiedzieli i ewentualnie, obecnie się nad tym głęboko zastanowili zanim sami zdecydują, co jest prawdziwe i z czego należy oczyścić swoje przekonania.

Dotyczy to również kontroli sprawowanej przez zakon Jezuitów nad tym Kościołem Adwentystów. Więcej informacji na ten temat można znaleźć u Phelps Eric Jon na http://libertyarchives.com/#VA  oraz jego wykładach na You Tube i napisanych książkach a zna on temat tak dobrze jak nikt inny bazując zresztą na informacjach z pierwszej ręki od jezuitów, masonów i iluminatów, którzy widzą co się dzieje, ale nie wiele mogą zrobić samodzielnie więc dzielą się informacją. Jest to jeden z nielicznych ludzi, którzy mają taką całościową wiedzę a nie tylko wiedzę wycinkową, do której przekonują „cały świat”. Kopalnia super informacji dla osób anglojęzycznych.

  • 1. Czy jesteś pewien, że znasz całą prawdę o Ellen White ?
  • 2. Czy jesteś pewien, że przedstawiana o niej prawda, jest PRAWDZIWA w świetle Słowa Bożego ?!

1. Jeśli odpowiedziałeś, Tak, na powyższe pytania to prawdopodobnie tak jak i ja zostałeś oszukany... jeśli chcesz sam się przekonaj o tym i dodatkowo zobacz kilka innych faktów z SATANISTYCZNYCH symboli Kościoła Adwentystów.

Poniżej są informacje wskazujące na to, że Ellen White niestety została zrobiona prorokinią, bo Kościół Adwentystów gorączkowo potrzebował kogoś (proroka) aby móc wspierać swoje posłannictwo jako tego JEDYNEGO Kościoła. Jak Ci pewno wiadomo Pismo pisze, że ostatni Kościół będzie przestrzegał przykazań i będzie miał ducha proroctwa. Więc ktoś po prostu był potrzebny aby uwierzytelnić, że to ten Kościół jest tym właściwym ! Teraz jest pytanie czy ona jest prawdziwą według Słowa Bożego prorokinią ?

Do wszystkich filmów YouTube podchodzę z wielką rezerwą dopóki nie mam potwierdzenia z innych źródeł, że przedstawione tam relacje są prawdziwe.

W przytoczonych poniżej filmach jak na razie nie znalazłem nic, co nie potwierdziłoby się gdzieś indziej, więc dlatego dzielę się nimi z tobą, ale sam również je sprawdź i jeśli znajdziesz błąd poinformuj mnie o tym proszę!

Czy według Biblii jeżeli proroctwa nie wypełnią się w 100% to takie proroctwa pochodzą od Boga ? Co o tym mówi Biblia ?

Izajasz 8:20 20 Co do prawa i świadectwa: jeśli nie będą mówić zgodnie z tym słowem, to dlatego że nie ma w nich światła.

z Biblii Tysiąclecia: 20 «Do objawienia i do świadectwa!» Jeśli nie będą mówić zgodnie z tym hasłem, to nie mam dla nich jutrzenki (można by zapytać jakiego objawienia, jakiego hasła, jakiej jutrzenki ? i dlaczego został skoślawiony ten fragment?)

2. ELLEN G. WHITE PRZECZY BIBLII

Diabeł nie zwraca uwagi jak bardzo odstąpisz od Słowa Bożego ważne, że odstąpisz chociaż trochę.

1 list Piotra 5:8 Błądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć

Bóg jest w biznesie ujawniania tajemnic i ukrywane pomyłki Ellen White jak widać wychodzą na jaw pomimo starań ich ukrycia, świadczy to, że to Bóg ma pełną kontrolę nad światem i że dotrzymuje on słowa.

Czy nie lepiej i bezpieczniej podążać za Słowem Bożym a nie iść za błędnymi naukami ludzi ?

Z Biblii Tysiąclecia:

Ks. Powtórzonego prawa 18: 20-22 20 Lecz jeśli który prorok odważy się mówić w moim imieniu to, czego mu nie rozkazałem, albo wystąpi w imieniu bogów obcych - taki prorok musi ponieść śmierć».

21 Jeśli pomyślisz w swym sercu: «A w jaki sposób poznam słowo, którego Pan nie mówił?» - 22 gdy prorok przepowie coś w imieniu Pana, a słowo jego będzie bez skutku i nie spełni się, [znaczy to, że] tego Pan do niego nie mówił, lecz w swej pysze powiedział to sam prorok. Nie będziesz się go obawiał.

Czy jest tu coś niejasne ?

Ellen White wypowiedziała mnóstwo słów które się nie spełniły... nie tylko że jej nie zabito, to jeszcze wywyższono. Co z tego że powiedziała również sporo rzeczy, które okazały się prawie hitem, skoro Biblia mówi wyraźnie że wystarczy tylko jedna pomyłka i już prorok jest nie od Boga !

1 list Jana 4:1 Umiłowani, nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie.

2 List do Tymoteusza 4:3,4 3 Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań - ponieważ ich uszy świerzbią - będą sobie mnożyli nauczycieli. 4 Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom.

Marek 7:7

Ale czci mnie na próżno ucząc zasad podanych przez ludzi.

53 pomyłki Ellen White

http://www.whiteestate.org/issues/contradictions.html  (niestety tylko po angielsku)

Tyle pomyłek w stosunku do Biblii znaczy, że ona pochodziła od Boga czy raczej była wysłannikiem pana ciemności ?…trochę się zgubiłem!

Mateusz 24:24 24 Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych.

Jeśli ona nie jest wysłannikiem tego drugiego (Szatana), to dlaczego Jezuici wierzą, że była prorokiem? Od kiedy to Jezuici wierzą w prawdziwych proroków bożych…? ! I co oni mają wspólnego z Jezusem Chrystusem ?

http://www.youtube.com/watch?v=uM8EFNImcb0&feature=related  (tylko po angielsku)

Film Alberto Rivera omawiający pod czyją kontrolą są Adwentyści, został on przez nich zamordowany za zdradzenie prawdy o „bogobojnych” Jezuitach.

http://www.youtube.com/watch?v=dwBkqCu7-b8

http://www.youtube.com/watch?v=AhZRHgl_IR4

Dlaczego w Kongresie US są jej rękopisy i od kiedy rząd przechowuje takie dzieła jeżeli w jakiejś części nie odpowiada to polityce rządu (zwiedzenie), (działanie drugiej bestii).

33 lata żył Jezus, masoni mają 33 stopnie, ona została pochowana 33 dni po swojej śmierci….. czy jest to chociażby jakaś tradycja chrześcijańska, że zmarłych chowa się po 33 dniach ?, A może tak się robiło z prorokami w czasach Biblijnych ? Czy może znaczy to jeszcze co innego….. a ten obelisk na jej grobie jest typowo chrześcijański czy może w 100% masoński ?

http://www.ellenwhiteexposed.com/obelisk.htm 

Takie obeliski, jak pisze na stronie były używane w Egipcie jako dom boga RA (boga słońca) - taki sam tyle, że wyższy stoi na placu św. Piotra w Watykanie i przed Białym Domem w Waszyngtonie, nie trzeba być super mózgiem, aby się domyślić, że skoro tam stoją to POKAZUJĄ w sposób wyraźny, komu dane stowarzyszenie służy, oraz przez kogo i w jakim celu zostało ono założone !

Oddawanie hołdu słońcu to nic innego jak oddawanie hołdu szatanowi...!

- używany przez masonerię, reprezentuje seks...

- w Biblii posługiwali się nim wyznawcy Baala i były on niszczone razem z wyznawcami !

Czy taki obelisk na jej grobie nie pokazuje „czarno na białym” komu służyła , oraz czy może nie należałoby się zastanowić, jako członek Kościoła Adwentystów co on reprezentuje i co on robi na jej grobie ?

 

 

Aby być „prorokiem” wystarczy dzisiaj zrobić sobie kurs Samokontroli Umysłu Metodą Slivy, aby na początku być prorokiem na 60-70%, a po dłuższym treningu jeszcze lepszym, tylko czy będzie się prorokiem wysłanym przez Boga ? I czy czasami Biblia nie mówi, że proroctwa pochodzące od Boga wypełniają się w 100% a nie w 50, 60, 85, 99,99% ?

Czy Ty mając wiedzę Biblijną nadal uważasz, że wbrew temu co pisze w Biblii na temat dokładności proroctw, prorok może się mylić i nadal być prawdziwym wysłannikiem Boga ? A w konsekwencji wolisz nadal dawać się okłamywać, bo wolisz nie narażać się swojemu Kościołowi, który w swojej strukturze jest zbudowany jak korporacja. Każda korporacja jest nastawiona na generowanie zysków, co potwierdza się każdego szabatu, gdzie jeszcze raz się nie zdarzyło, aby nie było nawoływania do dawania składek. Wygląda to jakby się tam zbierający, nie spotykali się po to aby oddać chwałę Bogu, ale po to aby poprzez ofiary wygenerować jak największy zysk dla korporacji, co samo w sobie jest żałosne !

Oczywiście składki są potrzebne na jego utrzymanie, ale ich natłokiem nawoływania z rozmów z ludźmi wynika, że duża część wiernych jest już naprawdę znużona i ja zdecydowanie też byłem ! I zupełnie nie chodzi tutaj o 10% (dziesięcinę)

2 list Piotra 2:21,22 21 Lepiej bowiem byłoby im nie znać drogi sprawiedliwości, aniżeli poznawszy ją odwrócić się od podanego im świętego przykazania. 22 Spełniło się na nich to, o czym słusznie mówi przysłowie: Pies powrócił do tego, co sa m zwymiotował, a świnia umyta - do kałuży błota.

Obecny system ekonomiczny został perfekcyjnie stworzony tak, aby wszyscy byli nieustannie zajęci, co w konsekwencji powoduje, że nie mamy czasu na samodzielne studia Biblijne i polegamy głównie na naukach pastorów, a co jeśli i oni też zostali w niektórych naukach oszukani i uwierzyli w kłamstwo? (popatrz jeszcze raz na film Alberto Rivera i innych podobnych). Czy to ma nas usprawiedliwić przed odpowiedzialnością i samodzielnym poszukiwaniem ?

Mateusz 15:14-20

14 Zostawcie ich! To są ślepi przewodnicy ślepych. Lecz jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną».

15 Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. 16 Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia, albo z ostu figi?

17 Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce.

18 Nie może dobre drzewo wydać złych owoców ani złe drzewo wydać dobrych owoców. 19 Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. 20 A więc: poznacie ich po ich owocach.

Dlaczego tak wręcz natrętnie używa się Biblii NKJV a nie KJV a w Polsce Biblii Tysiąclecia zamiast Brzeskiej, skoro wiadomo, że jest w niej dużo zmian i to zdecydowanie idących w innym kierunku aniżeli wskazuje sens w oryginalnej Biblii. Czy nie jest to świadoma robota tłumaczy i wykładowców w szkole pastorów i do czego to ma prowadzić oraz kto im zaleca takie odejście od pierwowzoru ?

Oraz czy rzeczywiście tak trudno jeśli już, przetłumaczyć Biblię na współczesny język z zachowaniem oryginalnego sensu danego tekstu ? Czy tak trudno się zorientować komu i dlaczego zależy aby odciągnąć ludzi od prawdy chociażby tylko troszeczkę ? I dlaczego ciągle pozwalasz, aby cię od niej odciągano zgadzając się na wszelkie sugestie, wierząc że są prawdziwe ?

2 list Piotra 2:1,2

1 Znaleźli się jednak fałszywi prorocy wśród ludu tak samo, jak wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzą wśród was zgubne herezje . Wyprą się oni Władcy, który ich nabył, a sprowadzą na siebie rychłą zgubę. 2 A wielu pójdzie za ich rozpustą, przez nich zaś droga prawdy będzie obrzucona bluźnierstwami

Polecam uważnie oglądnąć wszystkie wykłady profesora Veitha, pomimo , że są nasączone filozofią adwentystów, to jednak jest w nich zawarta potężna ilość trudno gdzie indziej dostępnych ważnych informacji na temat organizacji papiestwa i masonerii.

http://walterveith.com/walter-veith-videos.html  i wejść na Watch Total Onslaught Series - 36 videos za darmo po angielsku lub trzeba je kupić w: http://www.studioadees.pl/oferta-4.html  „Totalny Atak” 36 odcinków. a szczególnie ten jeden dotyczący tematu: „214 - Changing the Word” (Zmieniając Słowo)

Rozmowa Ellen White z jej nieżyjącym mężem…??!! TYPOWO Biblijne „zdarzenie” proroka……!

Świadczące w co wierzyła i komu tak naprawdę służyła, jaki jeszcze „lepszy” dowód potrzebujesz oprócz tego, że jej nauki rozmijają się ze Słowem Bożym?

Mateusz 7,15-20

15 Miejcie się na baczności przed fałszywymi prorokami. Oni przychodzą do was w przebraniu owczym, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. 16 Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z cierni lub figi z ostów. 17 Tak właśnie każde dobre drzewo rodzi dobre owoce, a drzewo zagrzybione rodzi owoce zepsute. 18 Nie może dobre drzewo rodzić zepsutych owoców ani drzewo zagrzybione rodzić dobrych owoców. 19 Każde drzewo, które nie rodzi dobrego owocu, jest wycinane i wrzucane do ognia. 20 Tak zatem poznacie ich po ich owocach.

http://www.ellenwhiteexposed.com/egw61.htm  (tylko po angielsku)

Informacja podświadoma i szatańska symbolika Kościoła Adwentystów.

Co się kryje za logo Adwentystów ?

ADS Logo 666 Żydowska Kabała, SDA LOGO - 666 - Hexagon - Jewish Kabbalah http://www.youtube.com/watch?v=dPfTt3kVYLk 

Jeśli myślisz, że te informacje są wyssane z palca prze z kogoś niechętnego adwentystom to sam je sprawdź, oraz popatrz na poniższe punkty !

1. Chyba wiesz co znaczy znak krzyża ? Jest to zwycięstwo Chrystusa nad grzechem i Szatanem.

2. A co znaczy odwrócony krzyż ? Zwycięstwo Szatana nad Chrystusem.

3. Chyba znasz ten znak Kościoła Adwentystów ? (można go powiększyć klikając i rozciągając zdjęcie)

 

4. Popatrz jeszcze raz co widzisz ?

Czy wiesz co to jest informacja podświadoma ? To jest coś co umyka naszemu normalnemu postrzeganiu jednak pozostawia swój „odcisk” na naszej podświadomości. Poniżej popatrz jeszcze raz na ten znak…. co widzisz ? Takie same techniki stosują Świadkowie Jehowy i inni w swoich czasopismach, po to aby podświadomie kogoś ukierunkować i abyś miał łatwiej coś zaakceptować. Myślisz, że to tylko przypadek, jeśli tak to czy nie myślisz, że trochę dziwny ? (popatrz jeszcze raz na film Rivery)

Oraz na odcinek prof. Veitha “223 - The New Age Agenda” szczególnie gdy zaczyna mówić o Świadkach Jehowy i podaje kilka przykładów informacji podświadomej. http://amazingdiscoveries.tv/media/136/223-the-new-age-agenda/ 

a teraz popatrz jeszcze raz….czy widzisz narysowany w środku koła odwrócony krzyż ?! (obrysowany)

5. Czy nie widać tutaj przypadkiem dwóch odwróconych krzyży ? Co to może znaczyć….. Czyżby znaczyło, że jest ktoś w Kościele Adventystów, kto dobrze wie co robi i wie gdzie chce zaprowadzić ludzi ?! Boże miej nas w swojej opiece !

Koperta na ofiary z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Calgary w Kanadzie.

 

1 Tesaloniczan 2:11,12 11

Wiecie: tak każdego z was zachęcaliśmy i zaklinaliśmy, jak ojciec swe dzieci, 12 abyście postępowali w sposób godny Boga, który was wzywa do swego królestwa i chwały.

1 list Jana 4:1

Umiłowani, nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie.

Te znaki jakby unoszący się duch Boży z kart książki (w tym przypadku jakiej książki ?) to są ukryte cyfry 666, dziwne że jeśli przekręcisz kopertę do góry nogami to również ten „duch Boży” (znowu jakiego Boga ?) jest wyraźnie widoczny, czyżby następny przypadek ? Popatrz, jest na tej kopercie aż 3 razy 666 i w dwóch przypadkach od dołu 666 zaczyna się odwrócony krzyż (jeden mały drugi duży) SCARY !!!

Dla porównania „czysta” koperta w środku. Patrz, wszystko jest na widoku a nic nie widać !!! Niestety tym razem też zostałem oszukany po raz kolejny a Wy ze mną !!! Gratulacje dla tego, kto wykonał te podświadome rysunki są naprawdę wysokiej jakości i doskonale zrobione gdyż nie tylko, że ukrywają znaki, ale i wywołują odpowiednie piętno na podświadomości. Takie zagrywki robi tylko szatan, Bóg nigdy nie robił niczego w tajemnicy czy stosując takie „tanie” podświadome chwyty.

 

 

Jeszcze raz wszystkie znaki po kolei

 

Znak ten, to chyba Biblia, nad którą jest odwrócony krzyż, znak zwycięstwa szatana nad Chrystusem, do niego dochodzą 2 x po 666, żeby było „silniej” satanistycznie odwrócone do siebie podstawami. Na pierwszy rzut oka te 666 wyglądają jakby (w domyśle) unoszący się duch Boży dla niewtajemniczonych, a dla wyznawców szatana, podwójne odwrócone do siebie 666 unoszące się nad Biblią to bez wątpienia totalne w ich mniemaniu podporządkowanie sobie Boga i Słowa Bożego.

 

 

 

 

 

Wszystko razem, wygląda niezwykle „chrześcijańsko” pełne znaków szatańskich, co to ma wspólnego z Kościołem Chrystusowym ?

Wybaczcie, że wszystko robiłem ręcznie i nie jest to jakości komputerowej, ale każdy w miarę potrzeb może sobie to sam zrobić.

Być może inne zbory tego wyznania działają w bardziej ukryty sposób, ale ten „odkrył” swoje oblicze wiedząc chyba, że i tak nikt tego nie zauważy, jakoś nikt ich nie dojrzał, dopóki moja żona nie odkryła odwróconego krzyża w znaku adwentystów, następnie córka i na końcu ja „wypatrzyliśmy” resztę ukrytych symboli... Może nie każdy ze zborów ma ich aż tyle, ale każdy jeden posługuje się znakiem tego kościoła (patrz pierwszy skan) gdzie jest odwrócony krzyż !

Zaraz po tym odkryciu odeszliśmy z tego „ostatniego, jedynego, słusznego” itd. kościoła, a pastor okrzyknął mnie tchórzem, że nie przyszedłem do niego na konsultację, tylko od razu dałem dużej liczbie niczego nie świadomych ludzi w tym kościele płyty CD z wersją angielską...

System korporacyjny (finansowy) Kościoła Adwentystów i dlaczego według niego powinniśmy płacić podatki.

Mrs. Clinton about Adventists Church

http://www.youtube.com/watch?v=1ZietVrwndY

Obecny system ekonomiczny został perfekcyjnie stworzony tak, aby wszyscy byli nieustannie zajęci, co w konsekwencji powoduje, że nie mamy czasu na samodzielne studia Biblijne i polegamy głównie na naukach pastorów, a co jeśli i oni też zostali w niektórych naukach oszukani i uwierzyli w kłamstwo? (popatrz jeszcze raz na film Alberto Rivera i innych podobnych). Czy to ma nas usprawiedliwić przed odpowiedzialnością i samodzielnym poszukiwaniem ?

Mateusz 15:14 Zostawcie ich! To są ślepi przewodnicy ślepych. Lecz jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną».

Czy naprawdę myślisz, że ta pani członkini grupy Bilderberg

http://www.youtube.com/watch?v=MFBtD82gJlQ  (jeżeli wiesz jak odpowiadają członkowie tej grupy to wiesz co odpowiedziała, pomijając już to, że kłamała mówiąc, że na ty m spotkaniu jej nie było, sprawdź również dla porównania wypowiedzi juniora i seniora Bush na ten temat) mówiłaby tak przyjaźnie o tym Kościele, gdyby im nie podlegał a jego przywódcy nie wykonywali tego czego oczekuje od nich I i II bestia ?

http://www.youtube.com/watch?v=tOjTLNDrkOc 

A czego ta Bestia między innymi oczekuje?

Między innymi tego, aby przekonać ludzi o konieczności płacenia wszelkiego rodzaju podatków, aby poprzez nie łatwiej zniewolić ludzi na całym świecie, pozbawiając ich części środków dla swoich rodzin oraz okradając ich na taki czy inny % swoich ciężko zapracowanych dochodów. Czyli okradając ich z efektów ich pracy, którą mogliby spokojnie przeznaczyć dla swoich rodzin, czyli stosowania lichwy czegoś co znowu zabrania Biblia. Ta pani tak jak i jej mąż wyznaje zasadę, że tylko śmierci i ….podatków nie można uniknąć czy to prawda w świetle Biblii? Jeśli chodzi o śmierć to tak, natomiast jeśli chodzi o podatki to zupełnie mija się z prawdą. Czy wiesz, że w Kanadzie obecnie jest już 47 różnych taksów do płacenia ? Od „zwykłych” podatków poprzez podatki za dom, licencję zawodową, opłatę co 5 lat za prawo jazdy, licencję na łowienie ryb, podatek od podat ku jak np. w paliwie, płacisz za zawarcie małżeństwa i za rozwód itd.

Kto ma płacić podatki

Jakoś na wszelkich wykładach na temat podatków słyszanych w Kościele Adwentystów przytacza się wszelkie fragmenty Biblii mówiące, że je należy płacić, natomiast nie przytacza się tego GŁÓWNEGO mówiącego KTO ma je płacić ! Czy za tym stoi duch Biblii czy kogoś innego…..teraz lepiej zrozumieć dlaczego pani Clinton jest taka miła ?

Dlaczego ma nie być miła, skoro Kościół uczy tego czego ONI chcą!!!

Mateusz 17 24 Gdy przyszli do Kafarnaum, przystąpili do Piotra poborcy dwudrachmy z zapytaniem: «Wasz Nauczyciel nie płaci dwudrachmy?» 25 Odpowiedział: «Owszem». Gdy wszedł do domu, Jezus uprzedził go, mówiąc: «Szymonie, jak ci się zdaje? Od kogo królowie ziemscy pobierają daniny lub podatki? Od synów swoich czy od obcych ?» 26 Gdy powiedział: «Od obcych», Jezus mu rzekł: «A zatem synowie są wolni.

Zwróć uwagę na dwie kluczowe odpowiedzi „Od obcych” i „A zatem synowie są wolni”

Kto to jest obcy ?

Dla żydów odpowiedź jest prosta, obcy to goje, czyli nie żyd zi, inaczej ktoś nie z narodowości Izraelskiej. Przekładając to na nasze czasy, obcy dla Polaka jest Rosjanin, Niemiec itd. czyli gdy mieszka on w Polsce to MA on płacić podatki, chyba że otrzyma polskie obywatelstwo wówczas zostaje „swoim”. Inna wersja, obcy to dla chrześcijanina ktoś, kto nie jest chrześcijaninem, chociaż nie do końca bo „wszyscy braćmi jesteśmy”.

Popatrzymy dalej:

Mateusz17 27 żebyśmy jednak nie dali im powodu do zgorszenia, idź nad jezioro i zarzuć wędkę! Weź pierwszą rybę, którą wyciągniesz, i otwórz jej pyszczek: znajdziesz statera. Weź go i daj im za Mnie i za siebie!»

Czy z tego wynika, że zapłacili oni podatek od tego co wypracowali, od swoich dochodów ? czy też raczej:

  • - zapłacili bo chcieli a nie MUSIELI ?
  • - zapłacili wszystko co otrzymali bez wysiłku (weź go)(znajdziesz monetę), potu i prawie wkładu własnego czasu ? Czy ten przykład nie wystarcza aby zrozumieć kto i jak ma płacić podatki ?

Kanada (bo to jest tłumaczenie wersji angielskiej przygotowanej dla Kanadyjczyków, zasada jest podobna w każdym innym kraju) jako korporacja wypracowuje wiele miliardów ZYSKÓW rocznie, inna sprawa że z tych pieniędzy nie opłaca się NICZEGO lub prawie niczego, po tym jak trafią one do kieszeni bankowców i wówczas zrobienie czegokolwiek w państwie opiera się jedynie na ściągniętych na siłę od obywateli podatkach. JAK TO SPRAWDZIĆ gdzie podziewają się te pieniądze ? I dlaczego wszystko ląduje w kieszeni bankowców, skoro to jest zysk państwa a my w nim mieszkamy, czyli jesteśmy jakby tego państwa synami (swoimi)?

2 Tes. 2:9

Dlatego Bóg dopuszcza działanie na nich oszustwa, tak iż uwierzą kłamstwu, aby byli osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie nieprawość.

List do Rzymian 6 16

Czyż nie wiecie, że jeśli oddajecie samych siebie jako niewolników pod posłuszeństwo, jesteście niewolnikami tego, komu dajecie posłuch: bądź [niewolnikami] grzechu, [co wiedzie] do śmierci, bądź posłuszeństwa, [co wiedzie] do sprawiedliwości?
 

Dlaczego ciągle wszyscy są ogłupiani ?, (dlatego że DAJĄ się OGŁUPIAĆ bo uwierzyli kłamstwu), że to z naszych podatków powinny być budowane drogi, szkoły itd. a nie z zysków całego państwa ? Czy wiedząc o tym wszystkim nadal mam płacić podatki dla kogoś kto mnie okrada ? Gdzie tak pisze w Biblii ?

Czy naprawdę nie rozumiesz, że ten cały system nas otaczający jest oparty na KŁAMSTWIE i STRACHU ?! Zauważ, że wszyscy się boją, że przyjdzie np. kontrola podatkowa i porostu cię zniszczy, czy strach jest atrybutem Boga czy szatana ? W związku z tym komu służy ta instytucja ?

Dlaczego wszystko ląduje w przepastnej kieszeni bankierów, lub innych oszustów a wszyscy w milczeniu jak przystało na niewolników się z tym zgadzają ?!

Dlaczego w końcu zmusza się nas do płacenia podatków, a nie są one dobrowolne. Czy wiesz, że według prawa kanadyjskiego przynajmniej teoretycznie, płacenie podatków to przywilej a nie obowiązek ?

Skoro przywilej, to dlaczego się nas zmusza do ich płacenia?

Czy wiesz, że według prawa tylko pracownicy państwowi, jak pracownicy instytucji rządowych, wojska, policji itp. są zobowiązani płacić podatki, czy wiedziałeś o tym czy też BĘDZIESZ nadal wolał, nawet jak ci już powiedziałem, o tym nie wiedzieć…. Najlepiej sam to wszystko sprawdź, wówczas może również sam się przekonasz !

Czy wiesz, że według „obowiązującego” od 1933 roku prawa tzw: „Bankruptcy law” właścicielem WSZYSTKIEGO jest państwo, twojego domu, samochodu, itd. pozwala ci ono jedynie ŁASKAWIE spłacać kredyty i je używać, ale według prawa może w każdej chwili odebrać ci tą „Twoją” własność ! Czy wiesz, że również według tego samego prawa WSZYSTKIE wydatki powinno pokrywać państwo, jest to najprawdopodobniej stosowane tylko i wyłącznie do bardzo wąskiej grupy osób, (na co jest trochę przesłanek, bo przecież oficjalnie o tym nikt nie powie ani się nie przyzna) a dlaczego nie dla wszystkich? Przecież według prawa wszyscy jesteśmy równi, czyż nie ? Czy prawo uchwala się po to aby go nie przestrzegać ? Jest zbyt wiele rzeczy świadczących o tym, że z prawa z którego nie wszyscy mogą korzystać, korzystają jednak niektórzy….

Otwórz oczy i zacznij kojarzyć na pozór nie związane ze sobą fakty!

Nie do wiary? Poczytaj uważnie akty własności obowiązujące w Kanadzie może wtedy uwierzysz i przestaniesz powtarzać bzdury, które ci powiedziano, że są prawdziwe, jak chociażby bzdurę, że to Ty jesteś właścicielem „swojego” domu...

Wiesz dlaczego mogą to wszystko robić?

Dlatego, że państwo ma strukturę korporacji, czyli jest w stosunku do swoich mieszkańców jakby „obcym” tworem.

Więc ono również traktuje nas jako obcych, a obcy według Biblii mają płacić podatki ! (pewno stąd też wynika takie wołanie o pieniądze co szabat bo jesteśmy obcymi a nie synami dla kościoła-korporacji).

Skoro państwo (stwór wirtualny), bo państwem to jesteśmy my i ziemia na której mieszkamy, ale według obecnych prawideł, państwo to instytucja (twór nie żywy a jedynie wymyślony) jest właścicielem ziemi a my jako obcy w stosunku do niego, ale mieszkając na „jego” terytorium mamy im (czyli zarządcom, czyli bankierom, którzy wymyślili ten przekręt) płacić podatki, czyli HARACZ.

Tylko, że ja mieszkając w tym państwie nie czuję się obcy i nie chcę nim być, bo i dlaczego? Dlatego aby ułatwić bankierom okradanie nas?

Wyobraź sobie, że na tym jednym odwróceniu zależności obcy-syn polega całe oszustwo podatkowe !

A to, że podatki płaci się prawie wszędzie na świecie czy ma to być dla nas wierzących w Biblię argumentem skoro w Biblii pisze inaczej ?

Jest to wszystko oczywiście w wielkim skrócie, ale myślę wystarczającym, abyś miał podstawowe wiadomości, od czego zacząć szukać i sprawdzać co jest prawdą, chyba że wolisz o tym wszystkim nie myśleć i jak zwykle pozostawiasz całą decyzję innym „lepiej poinformowanym” sam będąc bezwiednie ufającym, a może tylko leniwym człowiekiem…. ale mającym tzw, św. spokój ! Nawet jeśli go masz, jest on tylko bardzo pozorny !

Pamiętaj Bóg będzie rozliczał każdego z nas OSOBNO i pewno tłumaczenie, że inni tak kazali i mówili może być niewystarczające…

Weź pod uwagę, że szatan poprzez swoje ziemskie struktury, tzw: czarnej szlachty-papież-jezuici-iluminaci-masoni-rządy poszczególnych państw oraz struktury militarno-naukowe robi absolutnie wszystko dokładnie na odwrót w stosunku do Słowa Bożego i tego co stworzył Bóg, kilka przykładów:

1. np: jest trójca boska, szatan zrobił swoją własną trójcę ojciec/matka/syn (czy ci to coś przypomina ?).

2. Bóg stworzył dla nas naturalne pożywienie i zakazał krzyżowania roślin a nawet noszenia odzieży pochodzącej z różnych źródeł, odzież ma być jednego rodzaju np. cała wełniana lub cała z czegoś innego a nie mieszana, może kiedyś nauka dojdzie dlaczego tak. Szatan zrobił swoją własną żywność GMO. Wszyscy nosimy różnego rodzaju ubrania wełniano/nylonowe itp. Ciekawe jak to wpływa na wymianę ładunków elektrycznych pomiędzy organizmem a przestrzenią, w której się poruszamy.

3. Bóg stworzył zioła do leczenia a szatan leki chemiczne, które widzimy jak „świetnie” leczą...

4. Bóg powiedział „czyńcie sobie ziemię poddaną”, pomaga nam w tym szatan a my wytwarzamy coraz lepsze narzędzia zabijania, coraz bardziej toksyczne środki chemiczne powodujące chociażby raka, w ten sposób czynimy ją sobie poddaną...

5. Gdy Bóg mówi, że podatki czy lichwę można brać od obcych to bankowcy wymyślili jak z wolnych ludzi uczynić podmioty czyli korporacje, bo dowód osobisty to czysta fikcja, tak jak i tzw. firma. Firma sama w sobie jest fikcją, bo bez ciebie nie jest w stanie niczego zrobić, a wymyślono ją po to, aby jakakolwiek działalność gospodarcza była opodatkowana na zasadzie: korporacja dane państwo (czyli obce ciało) podatkuje inną korporację (obcą) której pozwala na działanie na „swoim” terytorium... Dodatkowo porobiono odpowiedzialność do jakiejś tam kwoty i można ...legalnie kraść !!! W końcu odpowiedzialność jest tak niewielka w porównaniu do zysków... Dowód to kawałek papieru czy plastiku na którym jest nasza podobizna, bo przecież to nie my na nim jesteśmy, czyli z nas zrobiono wirtualną fikcję i na dodatek przekonano nas, że to my jesteśmy na tym plastiku... Teraz gdy zrobiono z nas fikcję w taki sam sposób jak się tworzy firmy, można bez mrugnięcia okiem nas, jako OBCYCH opodatkować !

Następny przykład, że nasz Kościół i nasze państwo traktuje nas jako obcych a nie swoich:

Powtórzonego prawa 23 :19,20

20 Nie będziesz żądał od brata swego odsetek z pieniędzy, z żywności ani odsetek z czegokolwiek, co się pożycza na procent. 21 Od obcego możesz się domagać, ale od brata nie będziesz żądał odsetek, aby ci Pan, Bóg twój, błogosławił we wszystkim, do czego rękę przyłożysz w ziemi, którą idziesz posiąść.

Jedna z przyczyn dlaczego się nam tak „świetnie” powodzi w życiu...

Czy nie jest jasno powiedziane komu można pożyczać na lichwę ? I czy widzisz już, że pożyczki bankowe wynikają z traktowania nas jako obcych a nie swoich ? Czujesz się tak jak ja Kanadyjczykiem, ale jak widać NIKT nie traktuje nas jako swoich współbraci, ani nienasycony rząd na usługach bankowców ani co jeszcze bardziej gorzkie Kościół, który niby żyje według Biblii (pytanie jakiej) i jak widać z poprzednich materiałów jest on sekretnie kontrolowany i prowadzony przez Jezuitów i ich ślepe sługi. Czy może ja źle interpretuję te wszystkie fakty ? Jeśli tak to przepraszam i proszę o wyjaśnienie.

Czy wiesz tak na koniec, że w momencie gdy zostaje wystawiony akt urodzenia, dziecko staje się własnością Rzymu (tzw, rozwinięte państwa wszystkie są podległe pod Rzym, więc jest jasne, że dane państwo wystawiające taki akt pracuje dla swego zwierzchnika papieża). To dlatego gdy dane państwo powie, że masz obowiązkowe szczepionki to masz szczepić dziecko a nie dyskutować, to dlatego gdy dziecko rozrabia a ty dasz mu w ucho to możesz mieć ogromne kłopoty.

Wszystko dlatego, że tak naprawdę ZRZEKŁEŚ się prawa własności do swojego dziecka prosząc o akt urodzenia i nawet o tym nie wiedziałeś, dlatego że ciebie też „sprzedano” jako niewolnika nie informując o tym rodziców ! Byli i są tak mili, że nie powiedzieli ci o tym, abyś się lepiej czuł i pracował jako „wolny” człowiek... Tylko dlatego, że dobrze wiedzą,

że niewolnik nie jest dobrym pracownikiem !

Czy widzisz jakie to szatańskie !!!

Dlatego, że to państwo (papiestwo) decyduje jak masz wychowywać dzieci i jak masz dbać o ICH własność jako przyszłych niewolników płacących podatki... Ty jesteś w zasadzie tylko dozorcą ICH własności a oni pozwalają ci wierzyć, że coś jest twoje... abyś całkiem nie zwariował !

Podobnie sytuacja wygląda z dowodem osobistym czy prawem jazdy, te druki należą do nich, więc prosząc o nie, zrzekasz się cząstki swojej wolności. Jakkolwiek wydaje się to niedorzeczne jest to prawdziwe, nie ulega wątpliwości, że system jest tak „dograny” że życie bez tych papierków byłoby niezwykle uciążliwe i o to chodziło, aby wszyscy bez wyjątku w ten dół wpadli pozostając niczego nie świadomymi niewolnikami i doskonale im się to udało !

Jest to praktycznie dopracowany wzór postępowania na czas nadawania znaku Bestii, w Biblii pisze, że bestia będzie SPRAWIAŁA a nie zmuszała do tego znaku, jest to ogromna różnica ! Będzie sprawiała tak jak i dzisiaj sprawia, że jeśli chcesz jeździć samochodem to raczej lepiej jest mieć prawo jazdy, czy też jeśli chcesz aby twoje dziecko nie było poza systemem i szkołą to bierzesz dla niego akt urodzenia. Przecież tak naprawdę nie musisz tego robić, ale też bez tego nie będziesz w stanie tzw. „normalnie” funkcjonować. Tak też jak rozumiem, będzie ze znakiem Bestii nie będziesz MUSIAŁ go wziąć, ale jak nie weźmiesz to praktycznie będziesz poza systemem i będziesz miał (wygląda na to), że trudne życie, ale jak go weźmiesz to będziesz miał „przekichane” u Boga... Myśle jednak, że lepiej mieć „przekichane” u ludzi jak u Stwórcy !

Na dodatek Ty, z pozycji biernego na dodatek nie świadomego niewolnika, tylko im w tym pomagasz.

Ryszard Grzebyk,

 

Napisano: 7 Grudnia 2013

Ostatnie uaktualnienie:  9 Grudnia 2013