Alleluja - prawidłowe znaczenie tego słowa.


Większość z nas jest głęboko przekonana, że słowo Alleluja to zmieniona forma oryginalnego hebrajskiego słowa, które stanową dwie części allelu oraz Yah czyli alleluYah - co jedynie pozornie znaczy - chwalmy Pana.

Owe zrozumienie jest tak powszechne, że trudno jest o jakiekolwiek podejrzenia, iż mogłoby być inaczej. Przecież mamy tyle przykładów zastosowania tej frazy, że jakiekolwiek podejrzenia w tej kwestii wydają się znaczną przesadą.

Czyżby? Najpierw zapoznajmy się z definicją tego terminu - Wikipedia - Alleluja.

Alleluja (hebr. הַלְלוּיָהּ hallelujah (halelu-Jáh) – wychwalajcie Jahwe (Jehowę), to w Biblii zwrot nawołujący do wychwalania, wysławiania Jahwe. Jah to poetycka, skrócona forma imienia Bożego. Zwrot ten jest użyty dwadzieścia cztery razy w Starym Testamencie, głównie w Księdze Psalmów oraz cztery razy w greckiej transliteracji w Nowym Testamencie w Apokalipsie Jana/Objawieniu wg Jana: "na niebie mówiących: Allelu-Ja! Zbawienie i chwała i moc Bogu naszemu jest" (Ap. 19,1 Biblia Wujka 1599 r.), "wielkiego tłumu w niebie - mówiących: Alleluja!" Apokalipsa św. Jana Biblia Tysiąclecia 1965 r.).

Zwróćmy uwagę na pewne subtelne szczegóły. AlleluYah z pewnością nie znaczy - chwalmy Pana.

 

AlleluYah znaczy dosłownie - chwalmy... Yah.
Yah
nie jest Panem ze Starego czy Nowego Testamentu, ale jest egipskim bogiem księżyca.

Bóg, Stwórca Wszechświata nie nosi żadnego specyficznego imienia.

Yah - naciśnij na rycinę, aby dotrzeć do tej witryny, opisu oraz większego zdjęcia.

(Znacznie więcej detali znajdziesz w tym linku - http://www.zbawienie.com/imie-Boga.htm W celu lepszego zrozumienia byłoby dobrze najpierw przeczytać artykuł z podanego powyżej linku.)

Co jest bardzo ważne, jeden z wersetów Objawienia mówi nam wyraźnie, że Bóg Wszechmogący to... Isus.

Objawienie 19:(6) I usłyszałem jakby głos licznego tłumu i jakby szum wielu wód, i jakby huk potężnych grzmotów, które mówiły: Alleluja! Oto Pan, Bóg nasz, Wszechmogący, objął panowanie.

Bóg Ojciec nigdy nie zaprzestał panowania. Po zmartwychwstaniu Isus Chrystus, zwierciadlane odbicie Ojca objął panowanie i to On jest Sędzią, który osądził Babilon Wielki i będzie sądził cały świat, także wykonując wyrok na mieszkańcach Ziemi.

Jego imię jest Isus, a nie Yah!

Mamy więc niezwykle poważny problem ze słowem alleluja, które okazuje się oddawaniem czci fałszywemu bogu księżyca, Yah lub Jah, czyli... szatanowi.

Świat ma być zbawiany w Imieniu, które brzmi - Isus.

Słowo Boże podaje nam niezwykle wyraźnie i przejrzyście, że zbawienie jest jedynie w imieniu Isusa. Jedynie On jest Zbawicielem ponieważ zostaliśmy wykupieni Jego własną krwią.

W jaki sposób pojawił się ten aramejski termin w Greckich Pismach? Czy rzeczywiście apostoł Jan usłyszał wielką rzeszę wiernych Chrystusowi Chrześcijan w niebie, którzy wołali po aramejsku - AlleluJah?

Oczywiście, że jest możliwe, że Jan użył tego słowa, jeżeli było ono powszechnie używane w Starym Testamencie, ale ten koncept  powoduje kolejny problem. Mojżesz i inni pisarze ST nie pisali po aramejsku (współczesny hebrajski) ale używano alfabetu starogreckiego, nazywanego także fenickim. Językiem Mojżesza a także Boga był dialekt grecki nazywany dzisiaj paleo - hebrajskim. Z kolei dialekt ten został przetłumaczony na grecką Septuagintę koine, z której Isus i apostołowie korzystali bardzo często, wiele z niej cytując z Pismach Greckich.

Pisarze Pism Greckich nigdy nie zacytowali słowa - AlleluJah ze Starego Testamentu. Po prostu nigdy tego nie było w Septuagincie.

Wersety z Apokalipsy to opis tego, co widział i słyszał apostoł Jan.

Forma allelujah nie występuje w greckiej Septuagincie, ponieważ nie jest to wyraz w języku greckim. Czyli ten termin nie mógł powstać w Septuagincie, w której Yah czy Jah nigdzie nie występuje.

Septuaginta podaje - "Chwalmy Pana", co nie oznacza natychmiastowego automatycznego zastępowania słowa - Pan imieniem egipskiego boga - Jah. A tak właśnie robi wielu ekspertów i powoduje to wielkie zamieszanie.

Czy jest więc logiczne, że tłum zbawionych w niebie mówił: Allelu-Jah! Oto Pan, Bóg nasz, Wszechmogący, objął panowanie?

Kto objął panowanie? Isus Chrystus a nie Jah!

Sprawdźmy kilka źródeł tego szczególnego rozdziału Objawienia.

(Greek NT - Westcott-Hort ) Revelation 19:1 meta tauta hkousa wV fwnhn megalhn oclou pollou en tw ouranw legontwn allhlouia h swthria kai h doxa kai h dunamiV tou qeou hmwn.

Powyższy tekst grecki pochodzi z greckiej przeróbki pary biblistów - Westcott-Hort z roku 1881 roku. Na Internecie jest opublikowany cały grecki Nowy Testament (GNT), który został sporządzony z kilku manuskryptów - skatalogowanych jako N26 oraz N27. i zawiera on termin - allhlouia. Trzeba dodać, że nie były to najstarsze manuskrypty. Dopiero później odnaleziono znacznie starsze manuskrypty, jak MSS.

Istnieje na świecie 5300 greckich manuskryptów, 10000 tekstów łacińskiej Wulgaty oraz 9300 najstarszych manuskryptów MSS.


W manuskryptach MSS występuje w tych wersetach inne słowo - eleleu.

Żadne z tych dwóch słów nie brzmi - allelujah.

Co jest najdziwniejsze, nie znane jest znaczenie słowa allhlouia. Sprawdź - http://translate.google.pl/?hl=pl#el|pl|allhlouia

Oczywiście Google sugeruje grecką literówkę tego słowa i rzecz jasna - podaje nam - allelujah, czyli masło maślane - allhlouia znaczy allelujah. Po prostu termin allhlouia nie jest słowem greckim i nie posiada żadnego oryginalnego znaczenia.

W najstarszych manuskryptach MSS występuje słowo - eleleu. Znaczenie greckiego słowa eleleu - okrzyk wojenny, coś w stylu polskiego - niech żyje, chwała Bogu, on żyje, ten który jest, czyli jest który jest.

W ten sposób pozdrawiano w niebie Isusa. Oczywiście znaleźli się tacy, którzy zniekształcili eleleu na słowo nieistniejące - allhlouia i z tego fałszerstwa dokonano następnego, ponownie je zniekształcając na alleluia, a to z kolei zmanipulowano na HalleluYah! Zawiła nieco droga, ale świat to kupił.

W ten sposób wielbiciele boga księżyca, Yah z eleleu dotarli aż do HalleuYah.

Oczywiście nadal wielu tłumaczy natychmiast kojarzy Alleluja z HalleluYah i bezwiednie w sposób wręcz automatyczny powiela ewidentny błąd czy raczej celowe fałszerstwo.

Zwróćmy uwagę na ciekawe porównanie. Apostoł Jan nie napisał: 

Tak wygląda AlleluYah po aramejsku. (tzw. nowoczesny hebrajski) Więcej informacji na ten temat w Wikipedii. AlleluYah.

Z pewnością Jan znał ten język. Skoro w do greckiej Septuaginty i greckich liter dodawano w bardzo rzadkich przypadkach Tetragram, dlaczego Jan nie postąpił podobnie i nie dodał aramejskiego słowa, jeżeli takie wypowiadano w niebie?

Widzimy więc wyraźnie manipulacje prowadzące do ewidentnej korupcji Słowa Bożego. Jan pisał Objawienie po grecku i użył greckiego słowa - eleleu, które nie ma nic wspólnego z chwalmy Jah!

Jest ewidentne i logiczne, ze eleleu nie jest korupcją tekstu aramejskiego, ale doskonale znanym terminem greckim. Link - eleleu. Tym terminem Grecy wielbili cały zastęp swoich bóstw i bogiń z Zeusem, Apollem i Artemidą efeską włącznie. Grecy nie używali języka aramejskiego do wielbienia swoich bogów.

Jaki tekst w tym przypadku słyszał Jan w niebie?

Jeżeli eleleu znaczy - on żyje czy też niech żyje, to cała scena niebiańska ma głęboki sens oraz żelazną logikę. Sprawdźmy owe wersety i wstawmy właściwie przetłumaczony tekst w zamian za bluźniercze AlleluYah.

Objawienie 19:(1) Potem usłyszałem jakby donośny głos licznego tłumu w niebie, który mówił: On żyje! Zbawienie i chwała, i moc Bogu naszemu, (2) gdyż prawdziwe i sprawiedliwe są sądy jego; osądził bowiem wielką wszetecznicę, która skaziła ziemię wszeteczeństwem swoim, i pomścił na niej krew sług swoich. (3) I rzekli po wtóre: Niech żyje! I dym jej unosi się w górę na wieki wieków. (4) I upadło dwudziestu czterech starców, i cztery postacie, i oddały pokłon Bogu, siedzącemu na tronie, mówiąc: Niech się stanie, Niech żyje! (5) A od tronu rozległ się głos mówiący: Chwalcie Boga naszego, wszyscy słudzy jego, którzy się go boicie, mali i wielcy. (6) I usłyszałem jakby głos licznego tłumu i jakby szum wielu wód, i jakby huk potężnych grzmotów, które mówiły: Niech żyje! Oto Pan, Bóg nasz, Wszechmogący, objął panowanie.

Jakże jasno i dobitnie tłum zbawionych w niebie wykrzykuje z radością, że Ten, który umarł za nasze grzechu - ON ŻYJE!!!

Objawienie 1:(17) Kiedym Go ujrzał, upadłem do Jego stóp jak martwy, a On położył na mnie prawą rękę, mówiąc: "Przestań się lękać! Jam jest Pierwszy i Ostatni, (18) i żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i Otchłani.

Jeden werset z księgi Rodzaju wyjaśnia nam bardzo wiele.

Rodzaju 33:(20) Tam też postawił ołtarz i nazwał go: Bóg jest Bogiem Izraela.

Być może Jakub użył innego określenia?

Sprawdźmy inne przekłady. Nie zapominajmy,  że zdecydowana większość ST jest tłumaczona z tekstów Masoretów.

Rodzaju 33:(20) And he erected there an altar, and called it Elelohe-Israel.

To jest cytat z wersji King James Version w języku angielskim.

Rodzaju 33:(20) And he erected there an altar, and called it El-elohe-Israel.

Ten werset jest z Biblii Webstera.

Sprawdź w Biblii na Internecie. http://www.biblia.info.pl/biblia.php

Tym razem zupełnie zaskoczenie.

Wyobraźmy sobie, że tłumaczono to z tekstu masoreckiego na angielski i znalazło się tam słowo greckie - elelohe. Bardzo podobne do eleleu ponieważ jest to to samo słowo o identycznym znaczeniu - wypowiedziane przez Jakuba 3800 lat temu!

Najprawdopodobniej Jakub słyszał je od Izaaka, a Izaak z kolei słyszał je od Abrahama.

Jakim językiem posługiwał się Jakub 3800 lat temu?

Był to język fenicki, z którego powstały dialekty greckie. Dzisiaj nazywany jest on językiem paleo - hebrajskim i jest jednym z wielu dialektów greckich z tamtego okresu. Około 1900 lat temu apostoł Jan napisał w sposób identyczny to samo słowo, najwyraźniej blisko spokrewnionym językiem oraz... ALFABETEM, który posiadał od samego początku samogłoski.

Tak Jakub jak i Jan mieli to samo na myśli. Niech żyje Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, lub On Istnieje, On żyje - Jest który jest. Mowa jest o Isusie Chrystusie!

Obaj bogobojni mężowie Boży nie mieli na myśli egipskiego boga księżyca Yah. Obaj nie użyli hebrajskiej odstępczej frazy - Hallelu-Yah - Chwalmy Yah - boga księżyca.

Z pewnością nie był to język aramejski, który jest obecnie nazywany błędnie językiem hebrajskim!

W świetle przedstawionych materiałów jest oczywiste, że aramejski idiom: Hallelu-Yah nie występuje w żadnych oryginalnych biblijnych manuskryptach. Jedynym jego źródłem są teksty żydowskich Masoretów, którzy także obdarowali nas fałszywymi imionami Boga - Yahweh czy Yah - imieniem egipskiego boga księżyca. Obydwoma imionami - Yahweh oraz Yah posługiwali się mieszkańcy Kanaanu, którzy m. in. wielbili swego boga trybalnego Yahweh (Nazywany także Baalem) wraz z jego małżonką, Asherą. To była właśnie przyczyna wyroku Boga na mieszkańcach Kanaanu.

W Septuagincie także nie występuje AlleluYah ale tłumacze mechanicznie tłumaczą zwrot - chwalmy Pana elelu-ih  na... alleluja, bez wnikania w to, co w rzeczywistości ten tekst znaczy.

Za przewrotność Izraela, który na przekór wielu przestrogom przekazanym przez proroków ostrzegajacych przez skutkami niewierności wobec zawartego przymierza pomiędzy Bogiem a Izraelem, Izrael został także ukarany zniszczeniem świątyni Salomona, która stała się w końcu ośrodkiem wielbienia Baala, Astarte (Ashery) oraz boga słońca.

Owe imiona ponownie powróciły do nas, a ludźmi, którzy je rozpowszechnili to sekta Masoretów, żydowskich przepisywaczy i 'tłumaczy' Biblii z okresu 700-1000 n.e. oraz... Świadkowie Jehowy.

Zanim zadecydujesz na oddanie Bogu chwały używając słowa - Alleluja, sprawdź dokładnie co to słowo w rzeczywistości oznacza, oraz sprawdź, czyją chwałę ono głosi.

Zastanów się także, dlaczego w świecie szatana słowo to jest takie popularne. 


Uaktualnienie 28-12-2011

Dwa przykłady powszechnego używania słowa - Allelujah na Zachodzie.

Lordi - Hard Rock Hallelujah

Proszę sobie sprawdzić, kogo wielbią ci panowie i jakże cudownie są ubrani. Proszę sobie także sprawdzić, że w nagrodę za wielbienie Yah otrzymali wielką nagrodę od niego - wygrali tym utworem koncert Eurowizji w roku 2006. Zobacz oryginalny film z koncertu - Lordi.

Inny przykład, z filmu Shreck - http://www.youtube.com/watch?v=T2NEU6Xf7lM

Zwróćmy uwagę na popularność - 44 miliony odtworzeń!

Inna wersja tego utworu - http://www.youtube.com/watch?v=WJTiXoMCppw  12 milionów.

Wykonawca utworu  - Jeff Buckley - http://www.youtube.com/watch?v=HKnxmkOAj88  23 miliony odtworzeń. Trzy lata po wydaniu płyty utopił się. Zawsze mnie to nurtowało - dlaczego Bóg poskąpił opieki komuś, kto tak wsławił się uświęcaniem Jego imienia!?

Alelujah wydaje się szlagierem w niemal każdej dziedzinie sztuki i czyż nie jest to niezwykle dziwne że świat szatana reklamuje frazę wielbienia... Boga? Czyż nie potwierdza to tezy, że owym 'bogiem' jest Yah ze starożytnego Egiptu?

 


Napisano: 25 Grudnia 2011

Ostatnie uaktualnienie: 19 Września 2014