Antychryst - kolejne światowe oszustwo

Ostatnie uaktualnienie: 24 Grudnia 2009


Plany Lucyfera nie są niezbyt skomplikowane, jeżeli się już je pozna. Głównym elementem jego planów jest tworzenie fałszywych nauk i doktryn, często przypominających do złudzenia rzeczywiste nauki biblijne. Innymi słowy, gdzie się to uda, Szatan kopiuje Boga. Stara się o to, aby utworzyć na Ziemi fałszywe 'królestwo boże', w którym on, Lucyfer będzie bogiem a rządy w jego imieniu będzie sprawował fałszywy Mesjasz, czyli Antychryst - człowiek posadzony na tronie Lucyfera oddający chwałę Lucyferowi. Praktycznie Lucyfer odwraca każde przykazanie Boże imitując niemal wszystko z Biblii oraz tworząc tego odwrotność.

Owszem, istnieje w tym celu stworzony przez siły Lucyfera fałszywy Izrael, złożony z Żydów a nie z rzeczywistych Izraelitów. Więcej na ten temat w linku o Izraelu, i w linku o Bestii Objawienia.

Wielu także się dziwi, dlaczego Lucyfer faworyzuje Izrael! Otóż Izrael to fałszywy 'naród wybrany' złożony z Żydów a nie z rzeczywistych Izraelitów, trafnie opisany w Objawieniu 2:9 oraz 3:9.

Objawienie 2:9 Znam twój ucisk i ubóstwo - ale ty jesteś bogaty - i [znam] obelgę wyrządzoną przez tych, co samych siebie zowią Żydami, a nie są nimi, lecz synagogą szatana.

Szatan będzie honorował zniekształcone Stare Przymierze wraz z fałszywym Izraelem, fałszywym Mesjaszem (Antychrystem) w fałszywej świątyni Salomona, króla, który sprzeniewierzył się wobec Boga u schyłku swego życia. Masoneria twierdzi, że Salomon stał się ojcem Kabały żydowskiej i jest uznawany ojcem dzisiejszych czarowników przez najbardziej znanych przedstawicieli tego kunsztu.  ( link - Czary) Biblia jednak na ten temat się nie wypowiada i żadne wersety biblijne nie wskazują na to, że Salomon utracił całkowicie dobre stosunki z Bogiem.

Większość fałszywych religii, tak muzułmańskich jak i chrześcijańskich jest kontrolowana także przez Lucyfera z Kościołem Katolickim włącznie, który był jednym z głównych narzędzi kontrolnych Lucyfera.

Także większość chrześcijańskich ruchów charyzmatycznych, ewangelicznych czy tele-ewangelicznych znajduje się pod troskliwą opieką Szatana. Takie są mniej więcej plany Lucyfera.

Jednym z nich jest plan Antychrysta.

Wielu Chrześcijan nieco nieuważnie studiując Biblię dało się ponieść owej propagandzie szatańskiej i także twierdzą, że Antychryst pojawi się na scenie świata. Ja także do niedawna byłem ofiarą owych manipulacji szatańskich mediów oraz nieuważnych Chrześcijan, którzy wraz ze mną rozpowszechniali pogląd, którego jednak Słowo Boże nie zapowiada.

Jedno jest dla oczywiste. Cały świat Szatana pała nienawiścią do Jezusa, czyli przyjmuje pozycję i postawę przeciwnika Jezusa, czyli Antychrysta.

Plany wyglądają mniej więcej tak:

Iluminaci czyli Kościół Katolicki - w szczególności Zakon Jezuitów, Syjoniści  Masoni są wykonawcami poszczególnych kroków.

 

 • Odbudować fałszywą świątynię Salomona w Jerozolimie - http://www.piusx.org.pl/zw/index.php?nr=3&id=576

 • Zupełnie zdemoralizować mieszkańców naszej planety poprzez intensywną propagandę mediów oraz władz wszystkiego, co sprzeczne z planem Boga - czyli wprowadzić doktrynę lucyferiańską.

 • ' Znaleźć ' Arkę Przymierza i umieścić ją w odbudowanej świątyni. - http://www.phoenixmasonry.org/historypage.htm

 • Przeprowadzić tzw. Operację Niebieski Strumień, (Blue Beam Project) w której być może 'odnajdzie' się Arka Przymierza.

 • Podczas tej operacji (mówi się o trzęsieniu ziemi) ukażą się 'dokumenty' wyjaśniające, w jaki cały świat mylił się odnośnie religijnych wierzeń. (Typowy przykład Browna - Da Vinci Code)

 • Zniszczyć wszystkie religie światowe w III Wojnie światowej włącznie z Judaizmem i Chrześcijaństwem.

 • Posadzić na tronie niezwykle mocnego króla i zarazem kapłana (na wzór Melchizedeka)  - Antychrysta, fałszywego mesjasza

 • Antychryst przejmie OFICJALNIE władzę nad światem usuwając trzech innych władców - Nowy Porządek Świata ( NWO)

 • Spowodować FAŁSZYWE porwanie do nieba FAŁSZYWYCH ponownie narodzonych chrześcijan, lub sług Lucyfera

 • Rozpocząć prześladowania prawdziwych naśladowców Jezusa w 3.5 rocznym okresie Wielkiego Ucisku

 • Stoczyć walkę s Bogiem na Ziemi w tzw. bitwie Armagedonu.

To wszystko ma jeden zasadniczy cel.

Ustanowienie Lucyfera jako boga nad ziemią

Czy plan ustanowienia Antychrysta powiedzie się Szatanowi?


Słowo Boże niewiele nam mówi o Antychryście. Biblia ostrzega nas proroczo przed fałszywymi Chrystusami, Mesjaszami czy prorokami i wskazuje nam znaki, według których możemy rozpoznać i odróżnić fałsz od Prawdy.

W Biblii pojęcie 'antychryst' występuje trzy razy:

I Jana 2 :(18) Dzieci, jest już ostatnia godzina, i tak, jak słyszeliście, Antychryst nadchodzi, bo oto teraz właśnie pojawiło się wielu Antychrystów; stąd poznajemy, że już jest ostatnia godzina. (19) Wyszli oni z nas, lecz nie byli z nas; bo gdyby byli naszego ducha, pozostaliby z nami; a to stało się po to, aby wyszło na jaw, że nie wszyscy są naszego ducha.

I Jana 4:(3) Każdy zaś duch, który nie uznaje Jezusa, nie jest z Boga; i to jest duch Antychrysta, który - jak słyszeliście - nadchodzi i już teraz przebywa na świecie.

2 Jana (7) Wielu bowiem pojawiło się na świecie zwodzicieli, którzy nie uznają, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele ludzkim. Taki jest zwodzicielem i Antychrystem.

Starając się czytać te teksty ze zrozumieniem, bez naleciałości fałszywych nauk o Antychryście nie można oprzeć się wrażeniu, że Jan mówi nam bardzo wyraźnie o duchu Antychrysta który nadchodzi i 'juz teraz przebywa na świecie'.

Najwyraźniej Jan ma na myśli Szatana zwanego Lucyferem, który jest - Antychrystem i to on, jako duch zwodniczy produkuje innych zwodzicieli oraz Antychrystów, czyli swoich naśladowców. Nasienie Szatana lub... Synagoga Szatana!

Zwróćmy uwagę na to zdanie - >> nadchodzi i już teraz przebywa na świecie <<

Szatan przebywał juz w czasach Jana na ziemi ale najwidoczniej nie został strącony z nieba na ziemię aby ją całkowicie opanować. Słowo Boże mówi nam o 3.5 roku wielkiego ucisku, w którym "Prawda będzie powalona na ziemię". Czyli w tym okresie dopiero Szatan będzie miał niczym nie skrępowaną władzę i będzie zwalczał wszelkie objawy chrześcijańskie na świecie.

W tym kontekście wszyscy słudzy Szatana/Antychrysta stają się automatycznie także antychrystami, czyli przeciwnikami Chrystusa.

Szatan - satanos - przeciwnik czyli... anty Christ!

Jan potem dodał -

1 Jana 2:(26) To wszystko napisałem wam o tych, którzy wprowadzają was w błąd.

Co jest jeszcze ciekawe, Jan pisze - ..."jak słyszeliście, Antychryst nadchodzi", czyli ewidentnie w tamtych czasach także krążyły wieści o nadchodzącym Antychryście. Podobnie jak słychać ciągle dzisiaj rzekomo solidne informacje i bliskim nadejściu Antychrysta.

Z pewnością istnieją plany ustanowienia Antychrysta, lub... historia się powtarza i są to jedynie kłamstwa mające na celu wprowadzanie nas w błąd. Jak za czasów Jana. Najważniejszy punkt to taki, że Biblia nie wspomina nigdzie o człowieku, który będzie Antychrystem. Wynika z tego, że nawet jeżeli Szatan ma taki plan, ów plan nie zostanie zrealizowany, ponieważ Bóg do tego nie dopuści.

Jan jest jedynym pisarzem biblijnym, który pisze o Antychryście, żadne inne pisma o nim nie wspominają i nie ma żadnej biblijnej wskazówki, że 'fałszywy prorok' czy 'człowiek bezprawia' czy Bestia jedna czy druga to Antychryst.

Jan także nie wskazuje, że Antychryst się w ogóle pojawi. Jan wyraźnie wskazuje na to, że Antychryst już był w jego czasach, i to nie tylko jeden.

Listy apostoła Jana nie wskazują niczym na pojawienie się Antychrysta. Jest to czysta dezinformacja Iluminati.

Istnieje wiele teorii na ten temat i sedna sprawy dowiemy się, kiedy ów osobnik się ujawni. Wiadomo, że chrześcijanie oczekują powrotu Mesjasza - Chrystusa w celu zaprowadzenia przez Niego Królestwa Bożego.  Tymczasem Żydzi nadal oczekują swojego Mesjasza, ponieważ rzeczywistego Mesjasza -(Jezusa) odrzucili oraz odrzucają Go nadal.

Mamy dwie grupy ludzi oczekujących Mesjasza, ale każda z nich widzi go zupełnie inaczej

Syjoniści planujący odbudowę Świątyni Salomona w Jerozolimie planują posadzenie na króla na tronie królewskim... być może fałszywego Mesjasza!

Istnieje teoria konspiracyjna Blue Beam Project (Projekt Niebieskiego Promienia) i według tych planów władcy świata  'odkryją' jakieś niezwykłe zwoje, w których okaże się, że dotychczasowe wierzenia, czy w Biblię czy Koran czy inne księgi okażą się całkowicie mylne oraz oczywiście okaże się, że jedynie w tych zwojach jest szczera Prawda. Być może zostanie 'odkryta' Arka Przymierza i to, co zostanie 'znalezione' w Arce będzie dowodem na to, że świat mylił się w swoich wierzeniach religijnych ponieważ je mylnie interpretował.

Odkryciu temu mają towarzyszyć cuda na niebie! Mają być wyświetlane z satelitów potężne obrazy na niebie, z których będą przekazywane w wielu językach informacje o 'prawdziwym' Mesjaszu i 'prawdziwej' religii. Ewangelia Judasza czy DaVinci Code to najprawdopodobniej przygrywka do reszty tego oszukańczego spektaklu.

Władcy świata, wielbiciele Lucyfera będą chcieli nam udowodnić, że posłannictwo Mesjasza było przez wszystkich źle rozumiane.

Ostatni król świata  będzie demonstrował nadprzyrodzoną demoniczną moc i mieszkańcy świata będą go wielbić.

Niesamowity wzrost filmów i programów okultystyczno-satanistycznych czy na temat UFO czy też zjawisk nadprzyrodzonych wydaje się być formą przyzwyczajania nas do tego, że rzeczywiście siły nadprzyrodzone istnieją, że są one powiązane z rzeczywiście, a UFO czy 'obcy' to istoty, które nas stworzyły i teraz chcą nam pomóc. Globaliści nazywają ich Annuaki.

Wszystkie religie zostaną zniszczone przez hordy Lucyfera a Babilon Wielki otrzyma szczególnie srogą karę, tym razem od samego Boga. Wielbienie Bestii oraz jej obrazu i posągu będzie wymagane od władców świata po groźbą kary śmierci!.


Istnieje ruch religijny nazywany New Age - Nowy Wiek i 'kapłani' tego ruchu ujawniają wiele planów, które pragną oni zrealizować, m.in. połączenie wszystkich religii w ruch ekumeniczny. Celem jest oczywiście akceptacja fałszywego Mesjasza i wielbienie Lucyfera.

Istnieje więc niezawodny sposób, w jaki można będzie odróżnić Fałszywego Proroka czy też jakiegokolwiek impostora wystawionego na pokaz przez Iluminatów.

Kłamstwa Lucyfera będzą histerycznie witane przez cały świat

Tymczasem pojawienie się prawdziwego Mesjasza - Jezusa będzie przyjmowane z niesłychaną wrogością przez wszystkich władców świata oraz ich zawsze służalcze lucyferiańskie media.

Przyczyny są oczywiste. Świat obecny żyje kłamstwem, czarami, przemocą, oszustwem, morderstwem, wojną, prostytucją, homoseksualizmem, pedofilią, zoofilią, bałwochwalstwem, pornografią, czarami, narkotykami oraz miłością do pieniądza i nienawiścią do wszystkiego co dobre. Te rzeczy zawsze były, są i będą zawsze potępiane przez Jezusa ponieważ Prawa Boga są niezmienne. Widać nieustanne ostrzeżenia w Słowie Bożym, aby nie miłować tego świata oraz aby nie być jego częścią, ponieważ 'cały świat leży w mocy złego' i stoi w opozycji do Boga.

Przeczytajmy uważne rozdział 2 Drugiego Listu do Tesaloniczan.

Cytaty z Biblii Tysiąclecia. (2 List do Tesaloniczan 2:1-14, Biblia Tysiąclecia)

(1) W sprawie przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i naszego zgromadzenia się wokół Niego, prosimy was, bracia, (2) abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać w waszym rozumieniu ani zastraszyć bądź przez ducha, bądź przez mowę, bądź przez list, rzekomo od nas pochodzący, jakoby już nastawał dzień Pański.

Powyższy tekst jest najwyraźniej tekstem prorockim, dotyczącym czasów końca. Paweł pisał nie tyle do Tesaloniczan, ile do wszystkich współczesnych chrześcijan. Zauważmy słowo - 'ducha'. Tak więc nie powinniśmy wierzyć nawet 'duchowi' jakoby nastawał dzień Pański. Paweł proroczo ostrzega przed 'duchami', które mogą zachęcać do wielbienia Lucyfera jako boga oraz jego fałszywego proroka.

(3) Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo [dzień ten nie nadejdzie], dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, (4) który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć, tak że zasiądzie w świątyni Boga dowodząc, że sam jest Bogiem.

Dzień przyjścia Pana nastąpi dopiero po objawieniu się człowieka grzechu, syna zatracenia,

który ....zasiądzie w świątyni Boga dowodząc, że sam jest Bogiem.


Inne wersety mówią nam o człowieku bezprawia - inne imię człowieka czyniącego się równym Bogu.

(5) Czy nie pamiętacie, jak mówiłem wam o tym, gdy wśród was przebywałem? (6) Wiecie, co go teraz powstrzymuje, aby objawił się w swoim czasie. (7) Albowiem już działa tajemnica bezbożności. Niech tylko ten, co teraz powstrzymuje, ustąpi miejsca, (8) wówczas ukaże się Niegodziwiec, którego Pan Jezus zgładzi tchnieniem swoich ust i wniwecz obróci [samym] objawieniem swego przyjścia.

Z tego tekstu wynika wyraźnie, że moc szatańska nieprawości działała już wtedy i była do pewnego stopnia powstrzymywana przez Jezusa czy też przez jednego z wyznaczonych aniołów. Jak dalej werset mówi, powstrzymująca istota 'ustąpi miejsca'.

Daniel w 7 rozdziale podał nam także interesujący opis ostatniego króla.

Daniela 7:20 oraz co do dziesięciu rogów na jej głowie, i co do innego, przed którym, gdy wyrósł, upadły trzy tamte. Róg ten miał oczy i usta, wypowiadające wielkie rzeczy, i wydawał się większy od swoich towarzyszy. 21 Patrzałem i róg ten rozpoczął wojnę ze świętymi, i zwyciężał ich, 22 aż przybył Przedwieczny i sąd zasiadł, a władzę* dano świętym Najwyższego, i aż nadszedł czas, by święci otrzymali królestwo. 23 Powiedział tak: "Czwarta bestia - to czwarte królestwo, które będzie na ziemi, różne od wszystkich królestw; pochłonie ono całą ziemię, podepce ją i zetrze. 24 Dziesięć zaś rogów - z tego królestwa powstanie dziesięciu królów, po nich zaś inny powstanie, odmienny od poprzednich, i obali trzech królów. 25 Będzie wypowiadał słowa przeciw Najwyższemu i wytracał świętych Najwyższego, będzie zamierzał zmienić czasy i Prawo, a [święci] będą wydani w jego ręce aż do czasu, czasów i połowy czasu. 26 Wtedy odbędzie się sąd i odbiorą mu władzę, by go zniszczyć i zniweczyć doszczętnie. 27 A panowanie i władzę, i wielkość królestw pod całym niebem otrzyma lud święty Najwyższego. Królestwo Jego będzie wiecznym królestwem; będą Mu służyły wszystkie moce i będą Mu uległe".

W rozdziale 7 mamy więcej detali na temat tego króla.

Daniela 8:23  A przy końcu ich panowania, gdy występni dopełnią swej miary, powstanie król o okrutnym obliczu, zdolny rozumieć rzeczy tajemne. 24 Jego moc będzie potężna, ale nie dzięki własnej sile. Będzie zamierzał rzeczy dziwne i dozna powodzenia w swych poczynaniach; obróci wniwecz potężnych i naród świętych. 25 Przy jego przebiegłości i knowanie będzie skuteczne w jego ręku. Stanie się on wyniosłym w sercu i niespodzianie zgotuje zagładę wielu. Powstanie przeciw Najwyższemu Księciu, lecz bez udziału ręki ludzkiej zostanie skruszony.

Czyli Jezus przestanie powstrzymywać... ostatniego króla!

Król Królestwa Bożego, Jezus zezwoli Szatanowi na niczym  nieograniczone działanie oraz ustanowienie ostatniego króla.

Jak możemy się więc słusznie domyślać, w chwili obecnej siły niszczycielskie Lucyfera są celowo hamowane przez Jezusa. Plany Szatana, w szczególności plany ostatniego króla Ziemni, czyli NWO są opóźniane, a najważniejsze w tej chwili dla nas jest jedno.

Jezus jest rzeczywistym Królem Królestwa Bożego i On posiada w tej chwili całkowitą kontrolę wydarzeń

Nic się nie dzieje bez Jego kontroli.

Niestety owa kontrola przestanie działać na krótki okres czasu i cały świat dostanie się w nienawistne ręce Lucyfera, który na krótko czyli 3.5 czasów czyli 3.5 roku posiądzie absolutną władzę nie tylko nad całym światem ale nad wszystkimi tymi, którzy miłują Prawdę i strzegą przykazań swego Pana.

Ostatni król, ucieleśniona manifestacja mocy  samego Lucyfera rozpocznie swoje rządy.

Wielu braci i sióstr utraci swoje życia z rąk siepaczy Lucyfera i jego króla. Nastąpi więc taki ucisk, jakiego świat jeszcze nie widział. Okaże się cała moc zła Szatana i jego demonów, aby w przyszłym Królestwie Bożym na dźwięk słowa - Szatan uginały się wszystkim nogi ze strachu. W tym okresie czasu Lucyfer wraz z całą swoją hordą demonów ukaże swoje jeszcze bardziej wyraźnie kłamliwe i mordercze oblicze.

Oto, jak Objawienie to objawia:

Objawienie 7:1 [BT] Potem ujrzałem czterech aniołów stojących na czterech narożnikach ziemi, powstrzymujących cztery wiatry ziemi, aby wiatr nie wiał po ziemi ani po morzu, ani na żadne drzewo.

Objawienie 9:14 [BT] mówiący do szóstego anioła, który miał trąbę: «Uwolnij czterech aniołów, związanych nad wielką rzeką Eufratem!»

W świetle tych wersetów nadal jesteśmy pod troskliwą opieką Jezusa. Niemniej ta opieka zaniknie na mały okres czasu, około 3.5 roku.

Objawienie 6:9 A gdy otworzył pieczęć piątą, ujrzałem pod ołtarzem dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, jakie mieli. 10 I głosem donośnym tak zawołały: «Dokądże, Władco święty i prawdziwy, nie będziesz sądził i wymierzał za krew naszą kary tym, co mieszkają na ziemi?» 11 I dano każdemu z nich białą szatę i powiedziano im, by jeszcze krótki czas odpoczęli, aż pełną liczbę osiągną także ich współsłudzy oraz bracia, którzy, jak i oni, mają być zabici.

Wielu z nas dostąpi zaszczytu uwielbienia Boga własną śmiercią z rąk siepaczy Lucyfera.

Być może wydaje się to okrutne, ale... przecież do tej pory każdy człowiek doświadczał wcześniej czy później śmierci.

Śmierć w lojalności ku Prawdzie Bożej jest gwarancją zmartwychwstania do życia wiecznego.

Inaczej mówiąc:

Mateusza 7:14 Każdy, kto wytrwa do końca, będzie zbawiony.

Każdy, kto doświadczy mocy niczym nie skrępowanej władzy Lucyfera nie będzie miał żadnych wątpliwości, co do słuszności wyroku, jaki wydał na Szatana Bóg jeszcze w ogrodzie Eden.

Obserwując nauki wielu religii chrześcijańskich można szybko zauważyć, że niewielu pastorów czy starszych omawia ów straszliwy temat. Dlaczego? 

Dlatego, że większość zorganizowanych religii jest kontrolowana przez Lucyfera i nie dopuszcza on do tego, aby ktokolwiek wyjawiał jego tajemnice! 

Oto przyczyna milczenia większości przywódców religijnych.

Śledźmy Słowo Boże dalej: 

(9) Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów, (10) [działanie] z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia.


Wynika niedwuznacznie, że synem nieprawości nie będzie Szatan/Lucyfer ale człowiek działający z jego ramienia, posiadający wielką moc fałszywych cudów i znaków. Zauważmy, że miłość Prawdy to czynnik prowadzący do zbawienia.

(11) Dlatego Bóg dopuszcza działanie na nich oszustwa, tak iż uwierzą kłamstwu, (12) aby byli osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie nieprawość.

Któż nie chce wierzyć Prawdzie? Ci, którzy uwielbiają nieprawość! Prawda jest umiłowaniem sprawiedliwego Prawa Bożego a nieprawością czyli grzechem jest łamanie owego Prawa. Odrzucanie sprawiedliwego Prawa naszego Stwórcy jest stawanie świadome po stronie przeciwnika Królestwa Bożego, czyli Antychrysta.

(13) Lecz my zawsze winniśmy dziękować Bogu za was, bracia umiłowani przez Pana, że wybrał was Bóg do zbawienia jako pierwociny przez uświęcenie Ducha i wiarę w prawdę. (14) Po to wezwał was przez nasze głoszenie Ewangelii, abyście dostąpili chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Słowa skierowane definitywnie do samych Tesaloniczan. Wyrażona wdzięczności za to, że to Bóg ich wybrał. Jakże różne słowa od powszechnie używanego żargonu chrześcijańskiego, który twierdzi, że to... ludzie wybierają Jezusa jako Zbawiciela.

Nieprawda!

To Jezus wybiera i podaje nam pomocną dłoń. A my mamy okazję i przywilej skorzystania z zaproszenia.

Nie każdy otrzymuje takie zaproszenie.

Jedynie ludzie miłujący Prawdę otrzymują zaproszenie do zbawienia w Królestwie Bożym. Słowo Boże mówi o ludziach, których imiona są zapisane w Księdze Życia.

Jeżeli pojawi się ostatni król, pojawi się on jedynie dlatego, ponieważ Jezus do tego dopuści i zostaniemy oddani w jego ręce cierpiąc straszliwe prześladowania.  

Mateusza 24:21 Będzie bowiem wówczas wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nigdy nie będzie. 22 Gdyby ów czas nie został skrócony, nikt by nie ocalał. Lecz z powodu wybranych ów czas zostanie skrócony.

A więc nie zwycięstwa nad szatanem są nam pisane w dniach ostatnich oraz protekcja fizyczna oraz dary Ducha, ale coś całkiem przeciwnego. I to wszystko za pozwoleniem Boga, a celem jest oczyszczenie jego Zboru!

Tak więc czasy końca jeszcze nie nastały. Nie ma biblijnych dowodów ku temu. Nie ma świątyni Boga i nie ma tego, który będzie się podawał za Boga, czyli ostatniego króla - Człowieka Bezprawia.

Kiedy się to stanie? Nie wiemy. Wygląda, że zbliżamy się ku temu ale nie posiadamy ani jednego nieomylnego znaku, że znaleźliśmy się w czasach końca.

Słowo Boże podaje nam częste wskazówki, aby nie dać się nabierać na żadne dodatkowe informacje poza biblijne oraz aby uważnie obserwować świat, stojąc wobec niego na uboczu. Ci, którzy ponaglają że czas się przybliżył, należy unikać ponieważ sieją oni zamęt oraz wywołują przedwczesny fałszywy alarm.

Łukasza 21:8 Jezus odpowiedział: «Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: "Ja jestem" oraz: "Nadszedł czas".

Jezus wyraźnie ostrzega przez chrześcijańskimi przewodnikami, którzy w Jego imieniu, ale bez Jego upoważnienia będą twierdzić że czas już nastał a nawet utożsamiać się z Nim. 

Wielu przywódców chrześcijańskich uzna Człowieka Bezprawia!

Wielu przywódców religijnych straszy Armagedonem i bliskim końcem. Nie na tym ma się skupiać chrześcijanin. Żaden czas jeszcze nie nadszedł ponieważ nie objawił się syn zatracenia! Mamy więc czas na dalszy wzrost duchowy oraz wzajemne budowanie się oraz wnikliwe studiowanie Słowa Bożego. Zwłaszcza w świetle tak dokładnie sprawdzających się biblijnych proroctw.

Łukasza 21: 8 ... Nie chodźcie za nimi!

Łukasza 21:9 I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec.

Czyli nie po wojnach światowych nastąpi koniec! A przed naszymi oczyma rozwija się trzecia wojna światowa!!!

10 Wtedy mówił do nich: «Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. 11 Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie.

Nie mieliśmy jeszcze 'silnych trzęsień' ani wielkich znaków na niebie.

Nie ma potrzeby aby straszyć innych 'bliskim końcem' ponieważ Jezus wyraźnie powiedział że przyjdzie w momencie, który będzie dla nas zaskoczeniem.

Tak więc celem chrześcijanina jest CODZIENNE czuwanie i stała gotowość na przyjście Pana.

Niemniej powinniśmy obserwować wydarzenia światowe i z ufnością wyczekiwać Królestwa Bożego, wierząc Słowu Bożemu i miłując Prawdę czyli Słowo Boże czyli Jezusa a nie w rzekome, niczym nie udokumentowane dary czy cuda.

Zwycięstwo Jezusa czyli Prawdy nastąpi dopiero po Jego przybyciu w mocy i chwale.

Tymczasem pozostawieni na ziemi zobaczą Go powracającego z mocą bez zaskoczenia, ponieważ znaki, na krótko przed Jego przyjściem będą oczywiste i jasne.

Świątynia Boga

Istnieje wiele nieporozumień odnośnie Antychrysta. Wielu uważa, że papież (czy papieże) jest Antychrystem i zasiada w świątyni Boga.

Przede wszystkim nie ma na ziemi świątyni Boga. Owszem są plany jej odbudowy, plany bardzo zaawansowane. Ale świątyni jeszcze nie ma. Wielu wierzy, że tron papieski i bazylika św. Piotra to świątynia Boża. Nic dalszego od Prawdy. (sprawdź - Temple Institute)

Świątynia Boża było zbudowana dwukrotnie, na ścisłe polecenie Boga, oraz według Jego ścisłych planów. Mojżesz otrzymał dokładne wskazówki dotyczące budowy świątyni, jej rozmiarów, wystroju wewnętrznego i zewnętrznego, a także otrzymał on detaliczny opis wykonania Arki Przymierza.


Po zburzeniu pierwszej świątyni z wyroku Boga przez Babilończyków (586 p.n.e.), po 70 latach Bóg wydał polecenia odbudowania owej świątyni. Świątynia została według rozkazu Boga odbudowana i istniała ona do roku 70 n.e. W tym właśnie roku została ona zrównana z ziemią przez wojska rzymskie. Podobnie jak w pierwszym przypadku, drugie zburzenie Jerozolimy było także wyrokiem Boga na Żydach, za spowodowanie śmierci Chrystusa, Syna Bożego. (Więcej w linku - Drugie zburzenie Jerozolimy)

Oczywiście wraz z Jerozolimą zburzona została także Świątynia Boża.

W tej chwili nie ma na ziemi Świątyni Bożej a wszelkie inne świątynie nie są zbudowane z polecenia Boga, czyli żadna budowla na świecie nie może się szczycić tytułem Świątyni Bożej.

To Bóg decyduje o tym co jest Jego świątynią i On ją aprobuje, nikt inny, ponieważ jest to... Jego Świątynia.

Człowiek Bezprawia, czyli ostatni król, według proroctw biblijnych ma zasiąść w Świątyni Bożej podając się za Boga. Są plany odbudowy dawnej świątyni, ale plany te nie pochodzą od Boga. Nie mamy także Arki Przymierza, dla której Świątynia była zbudowana.

Jeżeli więc Świątynia będzie odbudowana, nie będzie to na polecenie Boga. Co jest ciekawe, Biblia niedwuznacznie zapowiada odbudowę trzeciej Świątyni.

Mateusza 24: (15) Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel

Dan 9:27  I zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień, w połowie tygodnia zniesie ofiary krwawe i z pokarmów. A w świątyni stanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie, dopóki nie nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia.

Z wersetów tych wynika, że Świątynie będzie odbudowana, nie na polecenie Boga a w jej wnętrzu stanie obraz obrzydliwości, czy najprawdopodobniej obraz Bestii.

Z tego wynika dosyć jasno, że Człowiek Bezprawia, czyli ostatni król musi się pojawić w momencie odbudowania świątyni. Dopiero wtedy będzie mógł zasiadać na tronie Boga podając się za Boga.

Drugą istotną cechą Człowieka Bezprawia jest podwójna rola - jako władca oraz kapłan, posiadający wielką moc od samego Szatana.

Jako władca, ponieważ jest on ukazany w proroctwach jako ostatni król. Jako kapłan, ponieważ będzie zasiadał w Świątyni Bożej.

Hebrajczyków 7:(1) Ten to Melchisedek, król Salemu, kapłan Boga Najwyższego, który wyszedł na spotkanie Abrahama, gdy wracał po rozgromieniu królów, pobłogosławił mu, (2) Abraham zaś dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Imię jego znaczy najpierw król sprawiedliwości, następnie zaś król Salemu, to jest król pokoju.

Czy dokonały fałszywy król według porządku Melchizedeka - król i kapłan - fałszywa kopia Melchizedeka

Nie będziemy musieli dociekać tożsamości Człowieka Bezprawia, on się sam dokładnie przedstawi całemu światu.

Nie wszystkie wersety są jasne odnośnie czasów końca, ale tożsamość Człowieka Bezprawia oraz niektóre jego cechy są raczej oczywiste.

I najważniejszy znak!

Będzie go witał cały świat, który jednocześnie będzie bardzo wrogo nastawiony do Słowa Bożego

oraz wszystkich tych, którzy Słowu ufają i strzegą przykazań Chrystusa.

Istnieje wiele przypuszczeń co do tożsamości Człowieka Bezprawia.

Wygląda na to, że najpoważniejszym kandydatem jest książę Wiliam. Podaje się także Maitreję czy nawet prezydenta Obamę jako potencjalnych kandydatów do tronu Człowieka Bezprawia.

Zwłaszcza Obama posiada wiele charakterystycznych cech a główną jest posiadanie mocy pociągnięcia za sobą tłumów w sposób przypominający hipnozę. Ma on szczególny dar w tym kierunku i niejednokrotnie zaprezentował ten dar publicznie.

Moim zdaniem książę Wiliam jest kandydatem numer 1. Kilka ciekawych szczegółów.

Rodzina królewska Windsor pochodzi z rodu Dawida, przynamniej tak sami twierdzą. Książę Wiliam urodził się 21 czerwca 1982 roku - dzień Słońca, symbolu Lucyfera, najdłuższy dzień roku. Matka księcia, Diana Spencer jest z rodu Stuart, również zawiera krew Merowingów, którą to Dawid Icke rozpowszechnia jako dynastię pochodzącą z rodu króla izraelskiego, Dawida. Książę Wiliam w roku 2012 ukończy on 30 lat. W wieku 30 lat młodzieńcy mogli zabierać głos w miejscach publicznych i dlatego Chrystus rozpoczął swoją misję w 30-tym roku swego życia.

Co jest najciekawsze, babcia Wiliama, królowa Elżbieta II jest królową oraz... kapłanką, ponieważ jest ona głową Kościoła Anglikańskiego. To wszystko odziedziczy po niej książę William! Monarchia brytyjska jest częścią EU, czyli... tworu Babilonu Wielkiego, który jest kontynuacją cesarstwa rzymskiego w ostatniej fazie, czyli fazie dziesięciu królów, symbolizujących dziesięć palców posągu, który śnił się Nabuchodonozorowi. Czyli powstanie ostatniego króla pomiędzy dziesięcioma rogami jest wysoce prawdopodobne. Róg ten ma obalić trzech innych króli, czyli trzech najgłówniejszych kandydatów do tronu świata. Dzisiaj oznaczałoby to  usuniecie Putina, Obamy oraz... papieża, jeżeli powstanie tego króla nastąpi podczas istnienia Babilonu Wielkiego. Aczkolwiek jest możliwe a nawet logiczne, że upadek Babilonu nastąpi jeszcze przed powstaniem ostatniego króla, króla świata.

Jest oczywiste, że wzrosła wiedza na temat tych proroctw oraz wzrosło poznanie. Ale jest ewidentne , że brakuje wielu elementów w owych proroctwach i nie wynika z Biblii, że ktokolwiek pozna dokładnie owe proroctwa przed ich wypełnieniem.

Dla Chrześcijan najważniejsze jest to, aby nie dać się zwieść kłamstwu.

Cokolwiek na świecie się dzieje - jest to fałsz i kłamstwo.

Ktokolwiek pojawi się na tej scenie - jeżeli będzie gorliwie witany przez cały świat - będzie to sługa Szatana.

Jeżeli pojawi się Chrystus, będzie to dopiero w czasie końcowym wielkiego ucisku i zobaczy go każde oko na ziemi!

Jak rozpoznamy że to On?

Cały świat będzie przeciwko niemu.

Oznajmi go poselstwo trzech aniołów oraz potwierdzą to cuda temu towarzyszące.

Pozostaje nam obserwować wydarzenia światowe i czekać z ufnością na wypełnienie się Bożego planu wieków. Kluczem do zbawienia jest wytrwałość w odważnym kroczeniu na wąskiej ścieżce Prawdy.

Pojawienie się ostatniego króla, nazywanego Człowiekiem Bezprawia będzie oznaczać początek czasów końca

"Każdy, kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony."