Powrót

 

 

Wiele zdjęć - bądź cierpliwy. One wymagają nieco więcej czasu na załadowanie!

Z poprzedniej, pierwszej części dowiedzieliśmy się w jaki sposób nazwa Babilon Wielki jest doskonałą nazwą dla światowego fałszywego imperium religii fałszywej, której przewodniczy Kościół Rzymsko-Katolicki.

Przy bliższej egzaminacji okazuje się, że główna ideologia oraz rytuały KRK, a także wszelkie bałwochwalcze wystroje Watykanu, kościołów czy innych miejsc wielbienia także posiadają swoje korzenie w starożytnym Babilonie. Wszystko wskazuje nam wyraźnie na to, że Dzisiejszy Babilon Wielki jest zgodnie z opisem biblijnym wierną oraz dokładną kopią Babilonu starożytnego.

Przeanalizujmy szczegóły.

Dagon - bóg - ryba

Starożytni Filistyni oraz Amoryci czcili kombinację człowieka i ryby, Dagona. Według ich wierzeń Dago reprezentował płodność oraz seksualną aktywność. Dagon był według ich wierzeń ojcem Baala. Więcej w linku z Wikipedii po polsku... http://pl.wikipedia.org/wiki/Dagon

Znajdziemy tak ciekawą wzmiankę - "Przez chrześcijan Dagon uznawany jest za demona."  Słowo Boże wymienia imiennie Dagona w kilkunastu wersetach.

1. Jozuego 19:27; 2. Sędziów 16:23; 3.  1 Samuel 5:2, 5:3, 5:4, 5:5, 5:7; 4. 1 Chronicles 10:10.

Gwoli ciekawości dodajmy, że wielu księży katolickich tłumaczyło Biblię (Biblia Tysiąclecia czy Biblia Warszawska). Nie sądzę że wzmianki o Dagonie filistyńskim mogły podczas tłumaczenia Słowa Bożego ujść ich uwadze!

Wikipedia nie podaje nam ani jednego zdjęcia Dagona. Niemniej wizerunek kapłana Dagona jest dla nas bardzo ważny.

Zwróćmy uwagę na nakrycie głowy kapłana Dagona. Widzimy wyraźnie, że jego okryciem jest duża ryba, a nakryciem głowy jest rybia głowa. Zwróćmy także uwagę na znak, jaki kapłan nosi na obu rękach, na przegubie.

Przyjrzyjmy się teraz zdjęciu papieża JP II.

 

Zwróćmy uwagę na symbol na prawej ręce na zdjęciu z lewej . Następne zdjęcie ukazuje nam watykańska procesję kapłanów z mitrą na głowie w kształcie rybiej głowy.

Kult słońca

Wielbienie słońca posiada szczególne znaczenie w naszej historii. Kult słońca był niemal kultem ogólnoświatowym a poszczególne państwa czy kultury czciły słońce oraz boga reprezentującego Słonce pod najrozmaitszymi postaciami. Ze względu na niezwykłą popularność a także na niezwykłe znaczenie słońca w starożytności istnieje potrzeba przeegzaminowania tych kultów. Zwłaszcza ze względu na to, że Lucyper jest według Biblii 'wschodzącą jutrzenką, światłem świata a jego wyznawcy nazywani są oświeconymi... Iluminatami czyli tzw. bractwem świetlistym.

Według MS Encarta słońce było wielbione jako bóstwo lub symbol bóstwa. Szeroko rozpowszechniony kult słońca obejmował Amerykę Północną, (pierwotne plemiona indiańskie) a także Meksyk i Peru. Hindusi także zajmowali się wielbieniem słońca, a Drawidianie z południowych Indii uważali boga słońca za wyjątkowo złośliwego. Plemię Munda w Indiach także wielbiło złośliwego boga słońca. Babilończycy byli szczególnie znani z kultu słońca a Persowie także wielbili Mitrę. Starożytni Egipcjanie wielbili boga Ra, jako boga słońca. Grecy wierzyli w Apollo, Heliosa oraz w Wenus, Artemidę. Cała Europa także wielbiła różne bóstwa słońca, starożytni mieszkańcy Polski wielbili Swarożyca, boga ognia ofiarnego i domowego.

Obecnie nie ulega wątpliwości, że Masoneria oraz wszelkie tajemnicze bractwa także wielbią słońce. Ich symbolizm zawiera wiele obrazów słońca pod najrozmaitszymi postaciami i kształtami. Nie jest obecnie tajemnicą, że Masoneria wielbi Lucyfera!

Niedawno Masoni przyznali, że symbol piramidy z okiem na szczycie jest symbolem czysto masońskim. Masoni w przeszłości gorliwie zaprzeczali, że mają cokolwiek wspólnego z symboliką dolara amerykańskiego.

Lucyfer czyli Szatan jest nazywany "Niosącym Światło", "Poranną gwiazdą" czyli Wenus, która obwieszcza narodziny słońca czyli poranek. (Por Izajasza 14:12 oraz Objawienie 22:16:)

Wielbienie słońca jest czystym wielbieniem Lucyfera.

 

Źródło - http://www.daylightmasons.org/seattle_masonic_lodge_clipart2.html

Powyżej mamy okładkę książki opisującej masońskie oraz okultystyczne symbole.

Interesującym elementem wszelkich kultów słońca jest wielbienie 25 grudnia, jako narodziny bóstwa.

 

Baal - bóg słońca

Baal był głównie wielbiony przez mieszkańców Babilonu oraz Kanaanu czyli Kananejczyków. Istniały różne wersje tego wielbienia. Baal jako bóg słońca oraz jako bóg płodności, a także bóg piorunów. jak już wiemy z Wikipedii Dagon był Demonem,  co oczywiście czyni boga słońca, Baala także demonem. Baal także był wielbiony Fenicjan. Nazwa Baal znaczy - Pan! Znacznie więcej informacji mamy w Katolickiej Encyklopedii na linii - http://www.newadvent.org/cathen/02175a.htm

Czyli tożsamość Baala, boga słońca jako demona niedwuznacznie wskazuje nam Lucyfera lub jakiegoś innego demona działającego z polecenia Lucyfera.

Skoro Baal jest bogiem słońca, należy się spodziewać, że formy jego wielbienia będą się charakteryzowały najrozmaitszej maści obrazów czy rycin słońca.

W przypadku Baala Wikipedia nie podaje nam za wiele a symboli słońca także nam nie podaje. http://pl.wikipedia.org/wiki/Baal

Mamy jednak inne źródła. Na powyższych zdjęciach mamy znany symbol Baala - krzyż w kole. Źródło - Israel Ministry of Foreign Affairs, Hatzor: "The Head of all those Kingdoms" [EN]

Powyższa ilustracja pokazuje nam tzw. koło bogini Istar (Ishtar, Astarte)

Zwróćmy uwagę na poniższy tekst biblijny:

2 Królewska 23:11 Kazał usunąć konie, które królowie judzcy poświęcili Słońcu u wejścia do świątyni Pańskiej, blisko mieszkania eunucha Netanmeleka, które było w obrębie podwórca, i spalił w ogniu rydwan słoneczny.

Jest jeszcze inny symbol gwiazdy Wenus (Istar). Jest to ośmioramienna gwiazda w okręgu.

 

Wystarczy spojrzeć na poniższe zdjęcie pałacu papieskiego, aby zobaczyć wiele pogańskich symboli 'ozdabiających' apartamenty papieskie.

Spójrzmy teraz na znane nam już zdjęcie z poprzedniej, I części tego artykułu.

 

Jest trudno oprzeć się wrażeniu, że widać wyraźnie krzyż Baala w okręgu z fallicznym obeliskiem w środku. Krzyż na fallicznym obelisku w takim otoczeniu wydaje się zupełnym nonsensem. Zwykły przypadek? Taka możliwość także istnieje. Ale sprawdźmy inne poszlaki, niedwuznacznie wskazujące nam kierunki podążania Watykanu.

Ciekawe jest powiązanie Diany/Artemidy z Efezu. (Dzieje 19:21-40) W języku greckim występuje słowo ekklesia, które oryginalnie oznaczało formalne zgromadzenie Greków w greckich miastach w celach... wielbienia pogańskich bogów!

Hebrajskie słowo ze ST to QUAHAL. Łaciński termin dla ludu Bożego to congregation czyli - zbór.

Skąd się wzięło pojęcie kościół? Po angielsku kościół to - church. (czerch - pl) wywodzi się z Cirke!!!

"CHURCH: FORMS: (a) cirice, cyrice, chiriche, churiche, chereche, (b) CIRCE, cyrce, chyrce, cirke, etc., etc., (Oxford English Dictionary)

Oto skąd wzięła się nazwa kościół - od bogini Circe. (Kirke - po polsku)

Circe była poprzedniczką Diany oraz Cybele. Circe była boginią grecką która zamieniała mężczyzn w świnie! Jest o tym w Oddysei Homera!

 

Na ilustracji widać Cyrce ofiarującą ZŁOTY PUCHAR Ulisesowi. Kliknij aby powiększyć.

Artemida była boginią... swastyki! http://www.reformation.org/swastika-goddess.html

Innym ciekawym elementem jest wielbienie Niedzieli.

Niedziela po angielsku - Sunday czyli Sun Day - Dzień Słońca!

 

Poważna sugestia że niedziela jest dniem wielbienia Lucyfera

Zwróćmy uwagę na szczególny sposób ukazywania Chrystusa przez Kościół.

Pierwszym elementem rzucającym się w oczy, to słoneczna aureola, symbolizująca osobę świętą. Drugi charakterystyczny szczegół, to długie włosy naszego Pana.

I Kor 11:14 Czyż sama natura nie poucza nas, że hańbą jest dla mężczyzny nosić długie włosy,

Objawienie podaje nam opis demonów.

Objawienie 9:8 i miały włosy jakby włosy kobiet, a zęby ich były jakby zęby lwów,

Jak wiemy ze Słowa Bożego Jezus nigdy nie zgrzeszył ani nie zachował się niezgodnie z Prawem Mojżeszowym. Nie mógł więc mieć długich włosów. Po za tym przedstawia się Go na obrazach często bardzo... zniewieściałego, niemal jak... homoseksualistę.

Aureola ponad głowami (lub poza) 'świętych' oznacza ich świętość. Nietrudno zauważyć, że owa aureola jest kopią słońca. Zważywszy, że owych świętych ustanowił Kościół Katolicki a Bóg ściśle zabronił czynienia czegokolwiek, przed czym człowiek mógłby klękać i tym samym oddawać bałwanom cześć boską. Chwała według przykazań Bożych należy się wyłącznie Jemu, ponieważ to On jest stwórcą wszystkiego i nie ma zamiaru dzielić swej chwały z bałwanami.

Już samo sporządzanie wizerunków Jezusa jest ewidentnym łamaniem drugiego przykazania.

Wyjścia 20:4 Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią!

Słynny krzyż papieski Jana Pawła II nie dość, że jest bałwochwalstwem, jest także niesmaczną karykaturą: tak krzyża jak i naszego Zbawiciela.

 

I.H.S. Pogańska Trójca

Wielu z nas widziało lub widuje nadal znany z KRK symbol - I.H.S. Wielu być może się zdziwi, ale pogańscy Rzymianie czcili Isis, Horus oraz Set. (Seb, Seth)

I.H.S. KRK tłumaczy w ten sposób - Iesus Hominum Salvator - (Jezus Zbawiciel Ludzi)

Poniższy symbol to symbol Zakonu Jezuitów - tych samych, którzy zapoczątkowali tak Syjonizm jak i Masonerię. Przypominam, że Masoneria wielbi Lucyfera!

Nie jest łatwo jednoznacznie udowodnić intencje KRK, ale w świetle masy innych dowodów nie można teorii I.H.S. jako trójcy Isis, Horus oraz Set. zupełnie odrzucić. Zwłaszcza, że IHS jest w środku słońca a zza krzyża także widać rozchodzące się promienie słoneczne. Gdyby ten przykład był przykładem odosobnionym, zgodziłbym się na twierdzenie, że przeciwnicy KRK stanowczo przesadzają. Ale masa innych dowodów wskazuje niedwuznacznie na rzeczywiste intencje przywódców KRK.

From the video "This is my Body, This is my Blood,
Miracles of the Holy Eucharist" by
Bob and Penny Lord
Copyright © 1988.

 

Monstrancja przypomina nam wizerunek słońca. Co ciekawe w tym przypadku, na szczycie owej monstrancji ukazany jest mężczyzna z trójkątem poza głową, trzymający dziecko na kolanach. Źródło - http://www.marianbooksandgifts.com/church_goods.htm

Na powyższym zdjęciu JPII trzyma monstrancję z hostią wewnątrz przed przyklękającymi pielgrzymami. Nie można się oprzeć, aby nie skojarzyć, że JPII powoduje klękanie przez słońcem z emblematami Izydy, Horusa i Seba.

Jedna strona medalu wybita Katolicki Eucharystyczny Kongres w Chicago w roku 1926. Ponownie hostia sprawia wrażenie słońca promieniującego we wszystkich kierunkach.

Dla porównania gest Kananejczyków.

Nie ma tutaj mowy o pomyłce. KRK wielbi Eucharystię. Kościół Katolicki sam twierdzi, że Eucharystia jest prze zeń wielbiona. Kapłan świadomie przyklęka przed ołtarzem, na którym znajduje się Monstrancja zawierająca hostię, która jest uważana za rzecz świętą.

Więcej na temat mszy świętej oraz innych rytuałów w linku - Magia Kościoła Katolickiego.

Objawienie 9:21 Ani się nie odwrócili od swoich zabójstw, swych czarów, swego nierządu i swych kradzieży.

Powyższy werset jest podsumowaniem dzisiejszego społeczeństwa, służącego świadomie lub nie Lucyferowi. Wszystkie cztery wymienione powyżej grzechy są masowo stosowane na całym globie ziemskim. Zabójstwa, morderstwa oraz wojny to jeden rodzaj aktywności dzisiejszych władców świata. Drugim grzechem, znacznie mniej znanym publicznie (zwłaszcza w Polsce) z prostego powodu - media skutecznie blokują dostęp do tych informacji. Tymczasem nawet pobieżne śledztwo w te sprawy wykazuje niezwykłą aktywność wszystkich ludzi na tzw. świeczniku socjalno/polityczno/kulturowym. Czary i magia są stosowane niemal w każdej gałęzi władzy czy korporacji. Nierząd - pornografia, prostytucja oraz wszelkie zboczenia są życiem tego świata a kradzieże małe oraz te globalne powodują nędzę całych narodów. Lichwa to także forma kradzieży. Nie trzeba dodawać, że za wszystkie owe rzeczy Watykan ponosi całkowitą odpowiedzialność, jako faktyczna władza tego świata, aczkolwiek skrzętnie przed nami ukrywana.

Powyższe zdjęcie ukazuje nam Jana Pawła II w momencie zaznaczania go dwiema równoległymi liniami na czole przez kapłankę Śivy. Zdjęcie to zostało dostarczone do Cutting Edge przez organizację Former Catholics For Christ (Byli katolicy dla Chrystusa). Grupa ta publikuje tygodniowe artykuły na tematy związane z katolicyzmem. W roku 1998 grupa ta opublikowała artykuł w którym ujawniła owo zdjęcie oraz sytuację, w jakiej zdjęcie to zrobiono.

Oczywiście grupa ta była oburzona na papieża, który przyjął taki znak z rąk wyuzdanej kapłanki Śiwy czyli czarownicy! Religia Śiwy Określa Śiwę jako boga iluzji, jogi, zwierząt a przede wszystkim... seksu. Śiva jest... obojnakiem. Jest to czysto demoniczna religia oparta głównie na seksie. Właśnie z tej religii biorą się najrozmaitsze pozycje Tantry ponieważ głównym wielbieniem Śiwy jest wielbienie boga za pomocą praktykowania Seksu Tantry. Czysto demoniczny szatański kult. Natychmiast nasuwają się słuszne pytania.

Cóż wspólnego ma papież z czystym demonizmem czy tantryjskim seksem, skoro jest zaprzysiężonym do życia w celibacie?

Przyjmując znak Śiwy na czoło papież zaakceptował publicznie ów szatański kult!

Na myśl przychodzi natychmiast werset z Objawienia na temat Fałszywego Proroka.

Niestety Wikipedia nie podaje nam wiele prawdy na temat Śivy wybielając jej (jego) demoniczne powiązanie. Tutaj mamy link do satan society (Szatańskie społeczeństwo), które to reklamuje Śiwę. http://www.sanatansociety.org/hindu_gods_and_goddesses/shiva.htm

Jednym z takich wizerunków jest Śiwa z Parwati podczas medytacji w Himalajach, co już omówiliśmy. Kali natomiast jest najczęściej ukazywana jako stojąca na Śiwie lub podczas związku seksualnego z nim. Te dwie formy są ze sobą ściśle związane i mają znaczenie symboliczne. Jednym z elementów ich przesłania filozoficznego jest jedność pierwiastka męskiego i żeńskiego. Cytat z Wikipedii

Boże Narodzenie

Jak wiadomo obchodzone jest 25 Grudnia. Wszyscy doskonale znamy scenariusz. Stajenka z oślęciem, Józefem, Marią orz dzieciątkiem Jezus a przed nimi trzech króli, ofiarowujących złoto, kadzidło oraz mirrę. Do tego mamy ozdobioną choinkę, Świętego Mikołaja, prezenty gwiazdkowe oraz betlejemską gwiazdę.

Nie jest to wszystko pozbawione uroku. Ale urok szybko pryska, kiedy dowiadujemy szczegółów owych elementów gwiazdkowych.

Najpierw data - 25 Grudnia.

Jest to pierwszy dzień, w którym słońce rozpoczyna coraz dłuższą wędrówkę po niebie czyli rozpoczynają się coraz dłuższe dni, z kulminacyjnym najdłuższym dniem 24 Czerwca. 24 Grudnia to dzień najkrótszy w roku. Dlatego właśnie starożytni poganie uprawiający boga słońca, (Baala, Horusa czy jakiekolwiek inne bóstwo przedstawiające w sumie rzeczywistego boga słońca - Lucyfera) czcili narodziny słońca, które rozpoczynało coraz dłuższą wędrówkę po nieboskłonie, czyli symboliczne narodziny słońca. Innymi słowy - urodziny... Lucyfera.

Istnieje rozpowszechnione wierzenie, że Jezus narodził się 25 Grudnia. Jest to zupełnie bezpodstawne wierzenie i Biblia nigdzie podaje nam daty narodzin Mesjasza.

Według Adam Clarke Commentary, 5 część strona 370 mamy taki tekst: "Było żydowskim zwyczajem wysłanie pasterzy na pola około Paschy (wczesna wiosna) i sprowadzanie ich do domu przed rozpoczęciem pierwszych deszczy. Pierwsze deszcze rozpoczynały się na przełomie Września/Października. Trzody owiec utrzymywano przez całe lato zanim nie rozpoczęła się pora deszczów. W lecie pasterze mogli więc przebywać na pastwiskach, czyli nie później niż do Października.

Encyclopedia Britannica, pod hasłem “Christmas”: " W rzymskim świecie, Saturnalia (Grudzień 17) był czasem pozdrowień oraz wzajemnym obdarowywaniem się. 25 Grudzień był także uważany jako dzień narodzin irańskiego boga, Mitry - Sprawiedliwego Słońca. Rzymski Nowy Rok (1 Stycznia) był obchodzony za pomocą dekoracji domów gałęziami zielonymi oraz palonymi światłami, wzajemnym obdarowywaniem się prezentami oraz podarunków dla dzieci i ubogich. Te zwyczaje zostały dodane do germańskich i celtyckich rytuałów, Yule (Jul) był obchodzony także przez Gallów, Britonów oraz w całej środkowej Europie. (15 wydanie Vol.II, p. 903 - tłumaczenie autora)

Więcej na temat pogańskiego Jula w linku - http://pl.wikipedia.org/wiki/Jul

W tym kontekście widać dosyć wyraźnie, że tzw. Boże Narodzenie posiada znacznie więcej elementów pogańskich, niż chrześcijańskich. Dzień 25 Grudnia został wybrany wyłącznie dlatego, że był on datą pogańskich Saturnalii, święta Saturna. Nie ma on nic wspólnego z rzeczywistą datą narodzin Jezusa Chrystusa.

Bóg najwyraźniej celowo nie poinformował nas o dacie narodzin swego Syna i w Jego Słowie nie mamy ani jednej wzmianki co do dokładnego czasu narodzin Mesjasza.

Źródła po angielsku.

http://www.thercg.org/books/ttjc.html#ch3

http://www.alberto.pl/2babilonyahislopzapowiedz.htm

http://matthew.terramail.pl/PapiestwoII.html

http://www.biblelight.net/vatican.htmm

http://www.sign2god.com/folders/oorsprong-3eenheid-en.html

http://www.reformation.org/church-of-rome.html

http://www.sabbathcovenant.com/IHS.htm

Więcej zdjęć do porównania w linkach.

http://www.aloha.net/~mikesch/wheel.htm

http://www.aloha.net/~mikesch/monstr.htm

 

Babilon Wielki część III

 

Napisano: 14 Stycznia 2008.

Ostatnie uaktualnienie: 2 Sierpnia 2009

Powrót