Powrót

Tożsamość Babilonu Wielkiego - część III

 

Fragmenty kilku dyskusji na temat Babilonu Wielkiego.

Trzej Królowie

 Istnieje wiele teorii odnośnie tożsamości owych trzech króli. Świadkowie Jehowy uważają, że królowie ci (albo raczej astrologowie) zobaczyli gwiazdę w momencie narodzin Jezusa. Podróż ich trwała kilka miesięcy i wyliczenia Heroda odnośnie czasu pojawienia się gwiazdy, które to zadecydowały o jego decyzji wymordowania wszystkich niemowląt do lat dwóch. Świadkowie kalkulują, że najprawdopodobniej Jezus miał wówczas już rok.

Trudno się z tym zgodzić z kilku powodów. Jest ewidentne z opisu Mateusza, że nie mając miejsca na nocleg Józef z Marią zakwaterowali się w stajence.  Oczywiście było to niezwykle krótkie zakwaterowanie ponieważ podczas spisu na drugi lub trzeci dzień sytuacja kwaterunkowa z pewnością się zmieniała.

Jezus został 8 dnia obrzezany a Maria udała się z Józefem do Jerozolimy, aby dziecię przedstawić Panu jako pierworodne.

Wyjścia 13:2 «Poświęćcie Mi wszystko pierworodne. U synów Izraela do Mnie należeć będą pierwociny łona matczynego - zarówno człowiek, jak i zwierzę».

Kapłańska 12: 2 «Powiedz do Izraelitów: Jeżeli kobieta zaszła w ciążę i urodziła chłopca, pozostanie przez siedem dni nieczysta, tak samo jak podczas stanu nieczystości spowodowanego przez miesięczne krwawienie. 3 Ósmego dnia [chłopiec] zostanie obrzezany. 4 Potem ona pozostanie przez trzydzieści trzy dni dla oczyszczenia krwi: nie będzie dotykać niczego świętego i nie będzie wchodzić do świątyni, dopóki nie skończą się dni jej oczyszczenia.

Można więc przypuszczać, że Maria nie była w stajence dłużej niż 33 dni, ale i to nie ma większego sensu ponieważ Józef z pewnością zadbał o lepsze zakwaterowanie dla swojej żony w możliwie najszybszy sposób.

Wracając do trzech króli, Biblia nie mówi ani słowa o tym, że byli to królowie, mówi o mędrcach. W tym kontekście astrologowie także nie mogą wchodzić w rachubę, ponieważ astrologia była (i jest nadal) czysto demonicznym zajęciem - trudno, aby Bóg akceptował taki grzeszny postępek.

Najwyraźniej Mędrcy ze Wschodu musieli być wysoce bogobojnymi ludźmi, wierzącymi tak w Boga Ojca jak i w obiecane Jego Nasienie czyli w Jezusa Mesjasza.

Historia uczy nas, że mędrcami najprawdopodobniej byli... kapłani. http://pl.wikipedia.org/wiki/Trzej_Kr%C3%B3lowie

Można jedynie się domyślać, że musieli oni być kapłanami Boga, podobnie ja Melchizedek był Jego kapłanem. Dlatego rozpoznali gwiazdę Jego a ona... zaprowadziła ich do Heroda!  Mnie się wydaje, że Bóg posłał tę gwiazdę oraz zaprowadził mędrców do Heroda, aby ten morderca dowiedział się wraz z kapłaństwem żydowskim, że Mesjasz oczekiwany przez stulecia właśnie się narodził.

Kapłani i Herod mieli szansę na uznanie Mesjasza. Jak wiemy, stało się coś zupełnie odwrotnego. Kapłani doskonale wiedzieli kiedy i gdzie miał się narodzić Jezus Mesjasz. Mędrcy ze Wschodu potwierdzili to, proroctwa ewidentnie się wypełniły i Mesjasz znajdował się dokładnie we właściwym miejscu i we właściwym czasie, zgodnie z wieloma proroctwami.

Micheasza 5:1 A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich! Z ciebie mi wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności.

Zamiast wyruszyć ze swoim orszakiem, Herod... Mateusza 2:8 A kierując ich do Betlejem, rzekł: «Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon». 9 Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę.

Całe zajście opisał Mateusz w 2 rozdziale.

Pozostaje jeszcze jedna kwestia. Ilu było Mędrców? Biblia nam liczby tej nie podaje. Najprawdopodobniej na podstawie ilości darów, a były trzy dary: złoto, kadzidło i mirra ktoś kiedyś wysnuł taki wniosek. Niemniej Słowo Boże nie mówi ilu Mędrców złożyło pokłon Jezusowi.

Krótko po tym 13 Gdy oni odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić».

Gwiazda nie musiała się ukazać w momencie narodzenia Jezusa. Ukazanie się gwiazdy na wschodzie mogło nastąpić znacznie wcześniej a Mędrcy dotarli do Jerozolimy prowadzeni gwiazdą w najbardziej właściwym momencie.

Jedno jest pewne - pasterze złożyli pokłony w stajni ale Mędrcy być może złożyli swe dary w stajence lub też nie, ponieważ Biblia tego nam nie mówi, gdzie owe dary składali. Logika sugeruje, że najprawdopodobniej w stajence, być może tego samego dnia, po wizycie pasterzy pojawili się Mędrcy ze swymi darami.

Znamiennym jest niezaprzeczalny fakt, że od samego narodzenia się Mesjasza odrzuciło Go natychmiast całe żydowskie kapłaństwo jak i żydowski władca, Herod, zanim jeszcze Jezus zdołał wypowiedział jakiekolwiek słowo.

Daje nam to jaskrawy obraz ówczesnej władzy Szatana, który już wtedy całkowicie kontrolował tak władzę jak i kapłaństwo żydowskie i żadne cuda Jezusa czy argumenty biblijne, czy logiczne, słowem: żadne dowody prorockie nie mogły zmienić zdania owych zupełnie zaprzedanych Lucyferowi ludzi.

W dzisiejszym świecie sytuacja jest identyczna - mamy jedynie różnicę w skali i zasięgu międzynarodowym owej niezwykle negatywnej postawy syjonistycznych Żydów, których kontynuacja wrogości do Syna Bożego Słowo Boże zapowiedziało około 100 roku n.e. czyli niemal 200 lat temu, w Apokalipsie Jezusa, którą to spisał apostoł Jan.

Bałwochwalstwo - największy grzech KRK


Najbardziej jaskrawym łamaniem Słowa Bożego są wszelkie możliwe odmiany bałwochwalstwa. Zwłaszcza, że Słowo Boże nie pozostawia nam najmniejszych wątpliwości, co do właściwego zrozumienia tego zakazu, który to jest wymieniony jako pierwsze przykazanie.

W Polsce niemal na każdym kroku można znaleźć osoby klękające oraz modlące się do wizerunków czy posągów, tudzież trzymający w rękach miniaturowe krzyże, różańce czy też szkaplerzyki. Wszystkie te dewocjonalia są nieodłącznymi atrybutami największej religii w kraju, czyli Kościoła Rzymsko-Katolickiego (KRK).

Czy tego rodzaju postępowanie jest bałwochwalstwem? Kościół (KRK) twierdzi, że absolutnie nie. KRK uważa, że jego wierni są ludźmi inteligentnymi i żaden wierny nie wierzy, że podobizna na ołtarzu, rzeźba czy różaniec to Bóg czy też Jezus, ale są to jedynie przedmioty wyobrażające Boga czy inne postacie a modlący się przed figurą faktycznie modli się do osoby wyobrażonej w tej figurze (obrazie) a nie do samego obrazu czy też rzeźby.

Najpierw sprawdźmy, co mówi nam na ten temat Słowo Boże.

Wyjścia 20:1 Wtedy mówił Bóg wszystkie te słowa: 2 «Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. 3 Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie!

W powyższym tekście Bóg stwierdza prosty fakt, że jedynie On zadbał o pomyślność Izraelitów w niewoli egipskiej, wyzwolił ich z tej niewoli oraz upokorzył bogów Egiptu - czyli Szatana wraz z jego hordą demonów oraz jego sługą - faraonem.

Dlatego też w następnym wierszu Bóg kategorycznie zabronił wyzwolonym z niewoli Izraelitom zwracania się do kogokolwiek innego.

Wyjścia 20:4 Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! 5 Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą.

W powyższym tekście Bóg wyjawił bez cienia wątpliwości, że Izraelitom surowo zabronił sporządzania wizerunków oraz rzeźb, przed którymi człowiek mógłby się kłaniać, klękać oraz do nich modlić.

Czyli niczego na niebie, niczego na ziemi (z ludźmi włącznie - Biblia nie mówi o wyjątkach) ani nawet niczego co istnieje w wodach.

Innymi słowy, Biblia mówi nam:

Nie czyń niczego, przed czymś miałbyś klękać oraz oddawać cześć, należną tylko Bogu.

Nie ma w Biblii wyjątków i Jezus to w zupełności potwierdził nie kłaniając się nigdy przez żadnym dziełem człowieka.

Jedynie Bóg jest jedyną istotą, której człowiek powinien oddawać cześć.

Ponieważ jest Bogiem 'zazdrosnym' (nieszczęśliwie przetłumaczony werset) czyli Bogiem wymagającym WYŁĄCZNEGO oddania.

Cokolwiek innego jest Jego dziełem i za cokolwiek innego nadal Jemu się należy chwała za to. Jeżeli jest człowiek genialny i mądry, chwałę za to należy oddawać Bogu.  Nie wolno sporządzać obrazy, zdjęcia czy posągi ludziom i przed nimi się kłaniać lub je wielbić.

Jeżeli człowiek jest genialnym muzykiem, chwała za to należy się głównie Bogu. Można nagrodzić muzyka brawami ale cała chwała należy do Boga.

Jeżeli jest piękna kobieta, czyim dziełem ona jest? Oczywiście że Boga. kochaj SWOJĄ kobietę a chwałę za jej piękność oddaj Bogu.

Robienie zdjęć idoli, wieszanie ich w sypialniach i wypatrywanie się w nie z nabożną czcią jest także oczywistym bałwochwalstwem.

Nic dziwnego, że media nazywają takie dziwo, IDOL - słowo angielskie , pochodna tego słowa jest... idolatry - bałwochwalstwo.

Idol to w sumie... bałwan.

Szaleńcza ekstaza nastolatków na widok Idola (propagowana przez demoniczne media) to oczywiste i jawne popieranie bałwochwalstwa. Jest to tak rozpowszechnione, że nie sądzę, że ktokolwiek się zgodzi z tym, że to bałwochwalstwo. Niestety w oczach Słowa Bożego jest to bałwochwalstwo którego chrześcijanin powinien się trzymać z daleka.

Na tym polegają oszustwa Szatana, że zwodzi cały świat, który jemu ulega oddając się, jak mówi Biblia, "bezecnemu bałwochwalstwu".


Czy kapłan kłaniający się przed obrazem Marii, krucyfiksem czy dziecko wylewające łzy do plakatu Madonny czy metalowej grupy Iron Maiden, wszystkie te formy są bałwochwalstwem.

Obnaszanie cudownych obrazów Marii, nazywanej Matką Boską, Królową Niebios, składanie kwiatów przed jej obrazem, wybuch radości czy płaczu przy odsłonięciu jej obrazu - wszystkie te akty są według Słowa Bożego aktami BAŁWOCHWALSTWA!

Co jest najciekawsze, Kościół usunął owo niewygodne dla siebie przykazanie z tekstu Dziesięciu Przykazań. Owo usunięcie zdecydowanego zakazu biblijnego wykazuje niezbicie, że nie ma tutaj mowy o przypadku, nieuwadze czy przeoczeniu.

Brak owego przykazania w tekście 10 przykazań daje nam wyraźny obraz postawy przywódców papieskich KRK do Boga oraz Jego przykazań.

Usunięcie tego przykazania jest wymownym dowodem, że KRK doskonale rozumie właściwe znaczenie tego zakazu i świadomie z premedytacją ów stanowczy zakaz notorycznie łamie. Usunięcie przykazania wyklucza pomyłkę czy błędne zrozumienie!

Główne argumenty KRK usprawiedliwiające bałwochwalstwo


1. Biblijny zakaz bałwochwalstwa dotyczy zakazu czynienia sobie bożków pogańskich oraz oddawania im pokłonu i służenia im.

Biblia nie wspomina w przykazaniach o pogańskich bożkach czy wymienia imiennie jakiekolwiek bożyszcza. Biblia nazywa bałwanami czy bożkami WSZYSTKIE zabronione formy bałwochwalstwa. Bałwochwalstwo jest wielbieniem czegokolwiek lub kogokolwiek, oprócz Boga.

2. Nikt nie wierzy, że obraz czy figura jest Bogiem.

Nie mamy żadnych dowodów na to, że ktokolwiek wierzył w to w przeszłości czy też wierzy w to w chwili obecnej, że wystrugany z drzewa bałwan jest autentycznym bogiem!

Zawsze w przeszłości rozumiano to w jeden sposób. Słup rzeźbiony jest wyobrażeniem Baala, jego przedstawicielem, jego reprezentacją a nie samym Baalem. Dlatego przed takimi 'reprezentacjami' składano i nada składa się daniny, kwiaty, ofiary, bije się czołem, całuje się stopy posągu, ponieważ wierzy się, że w ten sposób Ball czy inne 'bóstwo' zostanie w ten sposób przebłagane i zaakceptuje prośby, czy podziękowania modlących się. Bałwochwalcy wierzyli, że ów bóg czy bogini widzi ich wysiłek, posłuszeństwo, oddanie czy też strach, manifestujący się w składaniu ofiar, biciu czołem czy płaczami i lamentami (lub śmiechem i wesołością, połączoną z seksualnymi tańcami rytualnymi przed WYOBRAŻENIEM boga (bogini) i otrzymają oni za te akty uwielbienia protekcję czy też inne dobrodziejstwa.

Cały świat doskonale wie, że ani posążki Buddy, ani Jezusa, ani Marii czy chińskiego smoka nie są tymi postaciami a jedynie owe postacie reprezentacją.  Czy to starożytni Sumerowe, Izraelici, czy Babilończycy, czy też współcześni buddyści czy katolicy, wszyscy ci ludzie uprawiają tę samą formę wielbienia, zwaną w Biblii BAŁWOCHWALSTWEM.

Poniżej Biblia nam przedstawia brak logiki bałwochwalców.

Iz 44:9-17 9 Wszyscy rzeźbiarze bożków są niczym; dzieła ich ulubione na nic się nie zdadzą; ich czciciele sami nie widzą ani nie zdają sobie sprawy, że się okrywają hańbą. 10 Kto rzeźbi bożka i odlewa posąg, żeby nie mieć pożytku? 11 Oto wszyscy czciciele tego bożka zawstydzą się; jego wykonawcy sami są ludźmi. Wszyscy oni niechaj się zbiorą i niech staną! Razem się przestraszą i wstydem okryją. 12 Wykonawca posągu urabia żelazo na rozżarzonych węglach i młotami nadaje mu kształty; wykańcza je swoim silnym ramieniem; oczywiście, jest głodny i brak mu siły; nie pił wody, więc jest wyczerpany. 13 Rzeźbiarz robi pomiary na drzewie, kreśli rylcem kształt, obrabia je dłutami i stawia znaki cyrklem; wydobywa z niego kształty ludzkie na podobieństwo pięknej postaci człowieka, aby postawić go w domu. 14 * Narąbał sobie drzewa cedrowego, wziął drzewa cyprysowego i dębowego - a upatrzył je sobie między drzewami w lesie - zasadził jesion, któremu ulewa zapewnia wzrost. 15 [To wszystko] służy człowiekowi na opał: część z nich bierze na ogrzewanie, część na rozpalenie ognia do pieczenia chleba, na koniec z reszty wykonuje boga, przed którym pada na twarz, tworzy rzeźbę, przed którą wybija pokłony. 16 Jedną połowę spala w ogniu i na rozżarzonych węglach piecze mięso; potem zajada pieczeń i nasyca się. Ponadto grzeje się i mówi: "Hej! Ale się zagrzałem i korzystam ze światła!" 17 Z tego zaś, co zostanie, czyni swego boga, bożyszcze swoje, któremu oddaje pokłon i pada na twarz, i modli się, mówiąc: "Ratuj mnie, boś ty bogiem moim!" 18 [Tacy] nie mają świadomości ani zrozumienia, gdyż [mgłą] przesłonięte są ich oczy, tak iż nie widzą, i serca ich, tak iż nie rozumieją. 19 Taki się nie zastanawia; nie ma wiedzy ani zrozumienia, żeby sobie powiedzieć: "Jedną połowę spaliłem w ogniu, nawet chleb upiekłem na rozżarzonych węglach, i upiekłem mięso, które zajadam, a z reszty zrobię rzecz obrzydliwą. Będę oddawał pokłon kawałkowi drzewa". 20 Taki się karmi popiołem; zwiedzione serce wprowadziło go w błąd. On nie może ocalić swej duszy i powiedzieć: "Czyż nie jest fałszem to, co trzymam w ręku?"

Katolicy mogą zaprotestować i powtarzać, że oni nie czynią oraz nie wielbią bożków.

 

Jezus nic nie mówił na temat bałwochwalstwa, ponieważ zjawisko to nie było niemal znane za jego czasów. Nie było zatem potrzeby napominać Żydów przeciwko grzechowi, którego w zasadzie nie uprawiali. Jezus nie przemawiał do pogan. Poganie hołdowali bałwochwalstwu - było ono główną cechą pogan, podobnie jak to widzimy w dzisiejszych czasach.
 

Poniżej kilka wersetów z Nowego Testamentu, wyraźnie potępiających bałwochwalstwo.

1Kor 5:10    BT    "Nie chodzi o rozpustników tego świata w ogóle ani o chciwców i zdzierców lub bałwochwalców; musielibyście bowiem całkowicie opuścić ten świat."

1Kor 5:11   BT   "Dlatego pisałem wam wówczas, byście nie przestawali z takim, który nazywając się bratem, w rzeczywistości jest rozpustnikiem, chciwcem, bałwochwalcą, oszczercą, pijakiem lub zdziercą. Z takim nawet nie siadajcie wspólnie do posiłku."

1Kor 6:9   BT   "Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą,"

1Kor 8:10   BT   "Gdyby bowiem ujrzał ktoś ciebie, oświeconego wiedzą, jak zasiadasz do uczty bałwochwalczej, czyżby to nie skłoniło również kogoś słabego w sumieniu do spożywania ofiar składanych bożkom?"

1Kor 10:7   BT   "Nie bądźcie też bałwochwalcami jak niektórzy z nich, według tego, co jest napisane: Zasiadł lud, by jeść i pić, i powstali, by się oddawać rozkoszom."

1Kor 10:14   BT   "Dlatego też, najmilsi moi, strzeżcie się bałwochwalstwa!"

Ga 5:20   BT   "uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy,"

Ef 5:5   BT   "O tym bowiem bądźcie przekonani, że żaden rozpustnik ani nieczysty, ani chciwiec - to jest bałwochwalca - nie ma dziedzictwa w królestwie Chrystusa i Boga."

Kol 3:5   BT   "Zadajcie więc śmierć temu, co jest przyziemne w /waszych/ członkach: rozpuście, nieczystości, lubieżności, złej żądzy i chciwości, bo ona jest bałwochwalstwem."

1P 4:3   BT   "Wystarczy bowiem, żeście w minionym czasie pełnili wolę pogan i postępowali w rozwiązłościach, żądzach, nadużywaniu wina, obżarstwie, pijaństwie i w niegodziwym bałwochwalstwie."

Ap 21:8    BT    "A dla tchórzów, niewiernych, obmierzłych, zabójców, rozpustników, guślarzy, bałwochwalców i wszelakich kłamców: udział w jeziorze gorejącym ogniem i siarką. To jest śmierć druga."

Ap 22:15   BT   "Na zewnątrz są psy, guślarze, rozpustnicy, zabójcy, bałwochwalcy i każdy, kto kłamstwo kocha i nim żyje." 

Modlitwy, akty uwielbienia należą się wyłącznie Bogu Ojcu a po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, akty uwielbienia mozna składać także Jezusowi i jest to traktowane przez Biblię jako składanie hołdu samemu Bogu Ojcu. Największym hołdem, jaki człowiek może złożyć Bogu jest posłuszeństwo wobec Niego. Hołdy i ceremonie nie mają znaczenia, jeżeli zachowanie się człowieka nie odzwierciedla przymiotów Boga.

Podsumujmy:

Bóg KATEGORYCZNIE zabronił klękania się przed jakimkolwiek przedmiotem!!!

Biblia wyraźnie mówi, że  ..."nie będziesz się im kłaniał".

Nie ma żadnego znaczenia, o czym bałwochwalca myśli podczas całowania ikony czy posągu.

Ważne jest, że klęka, kłania się przed bałwanem i tym uczynkiem znieważa samego Boga.

KŁANIANIE SIĘ CZY PRZYKLĘKANIE PRZED PRZEDMIOTAMI JEST DLA BOGA OBRZYDLIWOŚCIĄ.

Oto JAK MAMY SIĘ MODLIĆ!
 

Mt 6:6 (BT) "Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie."


 

Czy pisze o obrazku w izdebce? NIE!

Czy jest tam Matka Boska? NIE!

Czy podobizna JP II? NIE!

A do kogo mamy się modlić?  Do Marii? NIE!

A może do Anioła Stróża? TAKŻE NIE!

No więc do kogo się modlić?  "módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie."

 

Modlitwa jest to rozmowa z Bogiem

 

Ktoś może zaprzeczyć i podać przykład Arki Przymierza, którą to Bóg polecił skonstruować. Arkę i Przybytek sam Bóg ROZKAZAŁ uczynić. Świątynia jerozolimska była zbudowana WOKÓŁ Arki oraz tzw. Przybytku Boga. Celem budowy świątyni Salomona był Przybytek z Arką wewnątrz i jedynie kapłan Lewita mógł tam wejść raz do roku. Zwykły Izraelita Arki raczej nie miał szansy zobaczyć.Bóg nigdy nie oskarżał Izraelitów o bałwochwalstwo w stosunku do Arki czy Przybytku.
 

Ps 138:2 Oddam Ci pokłon ku Twemu świętemu przybytkowi.  BT

Wj 25:8    BT    "I uczynią Mi święty przybytek, abym mógł zamieszkać pośród was."

Wj 40:34    BT    "Wtedy to obłok okrył Namiot Spotkania, a chwała Pana napełniła przybytek."

Wj 40:38    BT    "Obłok bowiem Pana za dnia zakrywał przybytek, a w nocy błyszczał jak ogień na oczach całego domu izraelskiego w czasie całej ich wędrówki."

 Kpł 19:30    Br    "Będziecie zachowywać moje szabaty i szanować mój przybytek. Ja jestem Bogiem."

 1Krn 29:1    BT   "Potem król Dawid rzekł do całego zgromadzenia: Salomon, syn mój, jedyny, którego wybrał Pan, jest młody i wątły, a praca to wielka, gdyż nie dla człowieka jest ten przybytek, ale dla Pana Boga."

 

Bardzo ciekawy werset!

 Joz 22:19    Br   "Jeżeli ziemia, którą otrzymaliście w posiadanie, jest dla was nieczysta, to udajcie się do ziemi, która jest dziedzictwem Boga i gdzie jest przybytek Pana; tam osiądźcie pośród nas. Ale nie buntujcie się przeciw Panu ani nie występujcie przeciw nam, wznosząc inny ołtarz, oprócz tego ołtarza [który już zbudowaliśmy] dla Pana, naszego Boga."

Kategoryczny zakaz budowy jakiegokolwiek innego ołtarza.

Ps 74:7    Br    "Twój przybytek ogniem podpalili, zbezcześcili haniebnie miejsce, na którym przebywało Twoje święte imię."

Imię Boga przebywało w przybytku i jedynie tam wolno było wzywać imienia Boga.

Jr 7:11    Br    "Czy według was ten Przybytek przeznaczony do wzywania mojego Imienia stał się już jaskinią zbójców? Dobrze, to Ja też będę tak uważał - powiedział Pan."

Poniżej ponownie ostrzeżenie przed bałwochwalstwem.

Ez 5:11    Br    "Dlatego, na życie moje - mówi Pan Bóg - ponieważ przybytek mój zbezcześciłeś *twoimi bożkami* i odrażającymi występkami, postanowiłem zrównać cię z ziemią. Żaden widok nie będzie Mnie przyprawiał o litość i nie oszczędzę nikogo."

Ap 21:3    Bw    "I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi."

Biblia jest w sobie spójna i nie daje żadnego pola do nieuczciwych wysiłków usprawiedliwiania bałwochwalstwa. Jedynie Bóg może być odbiorcą pokłonów  i jedynie Jemu należy się akt uwielbienia.

Przybytek Boga właśnie pełnił taką rolę. Dowodem na to była zamieszkująca w nim chwała Boga.

Było to w tym czasie najświętsze miejsce na ziemi.

Powtórzonego Prawa 5: 8 Nie uczynisz sobie posągu ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko albo na ziemi nisko, lub w wodzie poniżej ziemi. 9 Nie będziesz oddawał im pokłonu ani służył. Bo Ja jestem Pan, Bóg twój, Bóg zazdrosny, karzący nieprawość ojców na synach w trzecim i w czwartym pokoleniu - tych, którzy Mnie nienawidzą,

Napisano: 14 Stycznia 2008.

Ostatnie uaktualnienie: 2 Sierpnia 2009

Powrót