Ostatnie uaktualnienie: 3 Czerwca 2014.


Tak się składa, że w Polsce niemal na każdym kroku można znaleźć osoby klękające oraz modlące się do wizerunków czy posągów, ludzi trzymających w rękach miniaturowe krzyże, różańce czy też szkaplerzyki. Wszystkie te dewocjonalia są nieodłącznymi atrybutami największej religii w kraju, czyli Kościoła Rzymsko-Katolickiego (KRK).

Wielu zarzuca, że tego rodzaju postępowanie jest bałwochwalstwem!

Kościół (KRK) oczywiście zaprzecza i twierdzi, że jego wierni są ludźmi inteligentnymi i żaden wierny nie wierzy, że podobizna na ołtarzu, rzeźba czy różaniec jest Bogiem, Isusem czy Marią, ale są to jedynie figury wyobrażające Chrystusa czy inne osoby.

Modlący się przed figurą faktycznie modli się do osoby wyobrażonej w tej figurze (obrazie) a nie do samego obrazu czy rzeźby.

Sprawdźmy u źródła Prawdy - w Słowie Bożym - Biblii.

Wyjścia 20:1 Wtedy mówił Bóg wszystkie te słowa: 2 «Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. 3 Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie!

W powyższym tekście Bóg stwierdza prosty fakt, że jedynie On zadbał o pomyślność Izraelitów w niewoli egipskiej, wyzwolił ich z tej niewoli oraz upokorzył bogów Egiptu - czyli Szatana wraz z jego hordą demonów oraz jego sługą - faraonem.

W związku z tymi faktami nie będzie On tolerował żadnych innych 'bogów' obok siebie.

Tylko On jest Stwórcą, Bogiem, który odbył sąd nad fałszywymi bogami Egiptu. Jest zrozumiałe, że jedynie Jemu należy się za to wdzięczność i cześć.

Wyjścia 20:4 Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! 5 Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą.

W powyższym tekście Bóg wyjawił bez cienia wątpliwości, że Izraelitom surowo zabronił sporządzania wizerunków oraz rzeźb, przed którymi człowiek mógłby się kłaniać, klękać oraz do nich modlić.

Zwróćmy uwagę na precyzję owego kategorycznego zakazu.


Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią!  

 

W tym tekście Bóg wykluczył jakąkolwiek możliwość i nie ma mowy o jakimkolwiek wyjątku, ponieważ WSZYSTKO jest albo na niebie, albo na Ziemi albo pod ziemią lub w wodzie.

To jest pierwszy kategoryczny zakaz.

Zakaz wykonania rzeźby czy obrazu.

Już wykonanie rzeźby czy obrazu jest wielkim przestępstwem w oczach Boga.


Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył,

Innymi słowy, Bóg zabrania nam kategorycznie:

Nie czyń czegokolwiek, przed czymś miałbyś oddawać pokłon lub służyć.

 

 

Czy widzisz różnicę pomiędzy wielbicielem posągu Buddy a wielbicielem posągu Marii?

Nie ma w Biblii wyjątków i Isus to w zupełności potwierdził nie kłaniając się nigdy przez żadnym dziełem człowieka.

Bóg jest jedyną istotą, której powinieneś oddawać pokłon.

Bogiem jest 'zazdrosnym' (nieszczęśliwie przetłumaczony werset) czyli Bogiem wymagającym WYŁĄCZNEGO oddania.


Wszystko jest Jego dziełem i tylko Jemu należy się za wszystko chwała.

Jeżeli istnieje człowiek mądry, chwałę za to należy oddawać Bogu.  Nie wolno sporządzać obrazu, zdjęcia czy posągu człowiekowi w celu służenia, oddawania pokłonu czy aktu wielbienia.

Jeżeli człowiek jest wspaniałym muzykiem, wynalazcą, czy nawet wspaniałym Chrześcijaninem chwała za to należy się Bogu. Można nagrodzić muzyka brawami ale cała chwała należy do Boga. To Bóg stworzył człowieka i wszelkie dary, jakie człowiek przejawia to Jego, Boże dzieło.

Czyim dziełem jest piękna kobieta? Oczywiście że Boga. Kochaj SWOJĄ kobietę a chwałę za jej piękność oddaj Bogu.

Robienie zdjęć idoli, wieszanie ich w sypialniach i wypatrywanie się w nie z nabożną czcią jest także formą bałwochwalstwa.

Media nazywają takie rzeczy, IDOL - słowo angielskie, pochodna tego słowa jest... idolatry - bałwochwalstwo. Idol to... bałwan.

Szaleńcza ekstaza nastolatków na widok telewizyjnego Idola ( propagowana przez demoniczne media ) to oczywiste i jawne bałwochwalstwo. od którego chrześcijanin powinien się trzymać jak najdalej.

Powieszenie zdjęcia Idola w domu Chrześcijanina jest bałwochwalstwem - oddawaniem czci IDOLOWI.


Na tym polegają manipulacje Szatana - zwodzi cały świat, oddający się, jak mówi Biblia, "bezecnemu bałwochwalstwu". Liderzy czy też idole telewizyjni są pieczołowicie dobierani do swej roli, i często podpisują oni własną krwią cyrograf z szatanem - rodzaj umowy za stawanie się IDOLEM, czyli... bałwanem.

Czy kapłan kłaniający się przed obrazem Marii, krucyfiksem czy dziecko wylewające łzy do postera Madonny czy metalowej grupy Iron Maiden, wszystkie te formy są bałwochwalstwem.

Noszenie tzw. 'cudownych' obrazów Marii, nazywanej Matką Boską, Królową Niebios, składanie kwiatów przed jej obrazem, wybuch radości przy odsłonięciu jej obrazu - wszystkie te akty są BAŁWOCHWALSTWEM! Żaden z owych aktów nie posiada żadnego uzasadnienia biblijnego czy też biblijnego precedensu.
Głównym argumentem KRK usprawiedliwiające bałwochwalstwo jest twierdzenie, że nikt
nie wielbi obrazu czy figury, ale wielbi osobę, którą obraz czy posąg przedstawia.

Biblijny zakaz bałwochwalstwa dotyczy także zakazu czynienia sobie bożków pogańskich oraz oddawania im pokłonu i służenia im.

Biblia nie wspomina o jakichkolwiek wyjątkach. Biblia nazywa bałwanami czy bożkami WSZYSTKIE zabronione formy bałwochwalstwa i kategorycznie zabrania ich wielbienia, bez względu na nasze wytłumaczenie czy motywy.

Bałwochwalstwo jest wielbieniem czegokolwiek innego, oprócz Boga.

Nikt nie wierzy, że obraz czy figura jest Bogiem, czy Marią, czy św. Piotrem.

Nie mamy żadnych dowodów na to, że ktokolwiek wierzył w to w przeszłości, czy też wierzy w to w chwili obecnej, że wystrugany z drzewa bałwan jest autentycznym bogiem! Starożytni Izraelici tępili ludy Kanaanu, które znane były z bałwochwalstwa. Nie ma w żadnych źródłach informacji, że ludy te wierzyły, że owe bałwany były ich bogami. Nikt w to nie wierzył kiedyś i dzisiaj żaden człowiek kłaniający się przed posągiem Buddy, Mitry czy Horusa nie wierzy, że to jest autentyczny bóg, ale rzeźba, która go jedynie przedstawia.

Wracamy więc do pierwszego zdania kategorycznego zakazu Boga.

Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu

Spójrz na powyższe zdjęcie. Jeden grzesznik sporządził rzeźbę - bałwana! Dwoje grzeszników oddaje mu cześć kłaniając się przed bałwanem. Ten co sporządził popełnił wielki grzech, ponieważ doprowadził innych do bałwochwalstwa.

Słup rzeźbiony jest wyobrażeniem Baala, jego przedstawicielem, jego reprezentacją, a nie samym Baalem.

Dlatego przed takimi 'reprezentacjami' składano i nada składa się daniny, kwiaty, ofiary, bije się czołem, całuje się stopy posągu, ponieważ wierzy się, że w ten sposób Baal czy inne 'bóstwo' zostanie w ten sposób przebłagane i zaakceptuje prośby, czy podziękowania modlących się.

Bałwochwalcy wierzyli, że ów bóg czy bogini widzi ich wysiłek, posłuszeństwo, oddanie czy też strach, manifestujący się w składaniu ofiar, biciu czołem czy płaczami i lamentami (lub śmiechem i wesołością, połączoną z seksualnymi tańcami rytualnymi przed WYOBRAŻENIEM boga (bogini) i wierzący otrzymają za te akty uwielbienia protekcję czy też inne dobrodziejstwa.

Cały świat doskonale wie, że ani posążki Buddy, ani Isusa, ani Marii czy chińskiego smoka nie są tymi postaciami a jedynie owe postacie reprezentacją.  Czy to starożytni Sumerowe, Izraelici, czy Babilończycy, czy też współcześni buddyści czy katolicy, wszyscy ci ludzie uprawiają tę samą formę wielbienia, zwaną w Biblii BAŁWOCHWALSTWEM.

Poniżej Biblia nam przedstawia brak logiki bałwochwalców.

Iz 44:9-17 9 Wszyscy rzeźbiarze bożków są niczym; dzieła ich ulubione na nic się nie zdadzą; ich czciciele sami nie widzą ani nie zdają sobie sprawy, że się okrywają hańbą. 10 Kto rzeźbi bożka i odlewa posąg, żeby nie mieć pożytku? 11 Oto wszyscy czciciele tego bożka zawstydzą się; jego wykonawcy sami są ludźmi. Wszyscy oni niechaj się zbiorą i niech staną! Razem się przestraszą i wstydem okryją. 12 Wykonawca posągu urabia żelazo na rozżarzonych węglach i młotami nadaje mu kształty; wykańcza je swoim silnym ramieniem; oczywiście, jest głodny i brak mu siły; nie pił wody, więc jest wyczerpany. 13 Rzeźbiarz robi pomiary na drzewie, kreśli rylcem kształt, obrabia je dłutami i stawia znaki cyrklem; wydobywa z niego kształty ludzkie na podobieństwo pięknej postaci człowieka, aby postawić go w domu. 14 * Narąbał sobie drzewa cedrowego, wziął drzewa cyprysowego i dębowego - a upatrzył je sobie między drzewami w lesie - zasadził jesion, któremu ulewa zapewnia wzrost. 15 [To wszystko] służy człowiekowi na opał: część z nich bierze na ogrzewanie, część na rozpalenie ognia do pieczenia chleba, na koniec z reszty wykonuje boga, przed którym pada na twarz, tworzy rzeźbę, przed którą wybija pokłony. 16 Jedną połowę spala w ogniu i na rozżarzonych węglach piecze mięso; potem zajada pieczeń i nasyca się. Ponadto grzeje się i mówi: "Hej! Ale się zagrzałem i korzystam ze światła!" 17 Z tego zaś, co zostanie, czyni swego boga, bożyszcze swoje, któremu oddaje pokłon i pada na twarz, i modli się, mówiąc: "Ratuj mnie, boś ty bogiem moim!" 18 [Tacy] nie mają świadomości ani zrozumienia, gdyż [mgłą] przesłonięte są ich oczy, tak iż nie widzą, i serca ich, tak iż nie rozumieją. 19 Taki się nie zastanawia; nie ma wiedzy ani zrozumienia, żeby sobie powiedzieć: "Jedną połowę spaliłem w ogniu, nawet chleb upiekłem na rozżarzonych węglach, i upiekłem mięso, które zajadam, a z reszty zrobię rzecz obrzydliwą. Będę oddawał pokłon kawałkowi drzewa". 20 Taki się karmi popiołem; zwiedzione serce wprowadziło go w błąd. On nie może ocalić swej duszy i powiedzieć: "Czyż nie jest fałszem to, co trzymam w ręku?"

Katolicy mogą zaprotestować i powtarzać, że oni nie czynią oraz nie wielbią bożków.

 

Isus nic nie mówił na temat bałwochwalstwa, ponieważ zjawisko to nie było niemal znane za jego czasów. Zwracał się On wyłącznie do Żydów, którzy nie uprawiali w tym czasie bałwochwalstwa i nie było potrzeby mówić o grzechu, którego Żydzi nie popełniali.  Chrystus nie przemawiał do pogan. A właśnie poganie hołdowali bałwochwalstwu - było ono niemal główną cechą pogan, podobnie jak to widzimy w dzisiejszych czasach. Apostoł Paweł był tym ,który głównie podawał wiele ostrzeżeń przeciwko bałwochwalstwu pogan. Był on znany jako apostoł pogan.


Kilka wersetów  z Nowego Testamentu, wyraźnie potępiających bałwochwalstwo.

1P 4:3   BT   "Wystarczy bowiem, żeście w minionym czasie pełnili wolę pogan i postępowali w rozwiązłościach, żądzach, nadużywaniu wina, obżarstwie, pijaństwie i w niegodziwym bałwochwalstwie."

Ap 21:8    BT    "A dla tchórzów, niewiernych, obmierzłych, zabójców, rozpustników, guślarzy, bałwochwalców i wszelakich kłamców: udział w jeziorze gorejącym ogniem i siarką. To jest śmierć druga."

Ap 22:15   BT   "Na zewnątrz są psy, guślarze, rozpustnicy, zabójcy, bałwochwalcy i każdy, kto kłamstwo kocha i nim żyje."Co powiemy na temat Izraelitów, którzy sporządzili sobie złotego cielca podczas nieobecności Mojżesza?

Powiedzieli przecież:

Wyjścia 32:(4) I przyjął je z ich rąk, i ulał z tego w formie z gliny posąg cielca. Wtedy oni rzekli: To są bogowie twoi, Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej.

 

Słowo Boże używa w tym przypadku liczby mnogiej. Nie - bóg, ale bogowie. Cielec był jeden! Jest więc ewidentne, że cielec ten nie był... bogami ale reprezentował bogów Egiptu.

Nikt oczywiście nie wierzył, ze cielec wytworzony po wyjściu z Egiptu był 'bogami' którzy wyprowadzali Izrael poprzez Morze Czerwone. Cielec w niczym nie wyobrażał ani słupa ognia, ani słupa dymu. Był on jedynie symbolem 'bogów' Egiptu.

Symbol złotego cielca ewidentnie nawiązywał do starożytnego kultu byka Apisa w starożytnym Egipcie.

Akty uwielbienia należy składać wyłącznie Bogu Ojcu oraz naszemu Zbawicielowi - Isusowi Chrystusowi.

Jedyną dwie formy uwielbienia.

1. Modlitwa
2. Posłuszeństwo

Największym hołdem, jaki człowiek może złożyć Bogu jest posłuszeństwo wobec Niego oraz Jego Słowa.

Podsumujmy.

Bóg KATEGORYCZNIE zabronił sporządzania rzeźb oraz obrazów w celu kłaniania się przed nimi.Biblia wyraźnie mówi, że  ..."nie będziesz się im kłaniał".

Nie ma żadnego znaczenia, o czym bałwochwalca myśli podczas całowania ikony czy posągu.

Ważne jest, że klęka, kłania się przed bałwanem i tym uczynkiem znieważa samego Boga.

KŁANIANIE SIĘ CZY PRZYKLĘKANIE PRZED PRZEDMIOTAMI JEST BOGU OBRZYDLIWOŚCIĄ.

Nawet modlitwa osobista na pokaz, publiczna jest w oczach Boga niewłaściwa, ponieważ jej motywy często są niewłaściwe.

Mateusza 6:6 (BT) "Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie."

Czy pisze coś o obrazku w izdebce? NIE!  Czy jest tam Matka Boska? NIE!  Czy podobizna JP II? NIE!  A do kogo mamy się modlić?  Do Marii? NIE! A może do Anioła Stróża? TAKŻE NIE!

No więc do kogo się modlić i kogo wielbić? 

"módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie."

Modlitwa jest to rozmowa z Bogiem

Ktoś może zaprzeczyć i podać przykład Arki Przymierza, którą Bóg osobiście polecił skonstruować. Bóg osobiście ROZKAZAŁ uczynić Arkę i Przybytek. Świątynia jerozolimska była zbudowana WOKÓŁ Arki oraz tzw. Przybytku Boga. Celem budowy świątyni Salomona był Przybytek z Arką wewnątrz i jedynie kapłan Lewita mógł tam wejść raz do roku. Zwykły Izraelita Arki raczej nie miał szansy aby ją zobaczyć.

Bóg nigdy nie oskarżał Izraelitów o bałwochwalstwo w stosunku do Arki czy Przybytku.
 

Ps 138:2 Oddam Ci pokłon ku Twemu świętemu przybytkowi.  BT

Wj 25:8    BT    "I uczynią Mi święty przybytek, abym mógł zamieszkać pośród was."

Wj 40:34    BT    "Wtedy to obłok okrył Namiot Spotkania, a chwała Pana napełniła przybytek."

Wj 40:38    BT    "Obłok bowiem Pana za dnia zakrywał przybytek, a w nocy błyszczał jak ogień na oczach całego domu izraelskiego w czasie całej ich wędrówki."

 Kpł 19:30    BW    "Będziecie zachowywać moje szabaty i szanować mój przybytek. Ja jestem Pan."

 1Krn 29:1    BT   "Potem król Dawid rzekł do całego zgromadzenia: Salomon, syn mój, jedyny, którego wybrał Pan, jest młody i wątły, a praca to wielka, gdyż nie dla człowieka jest ten przybytek, ale dla Pana Boga."

 

Bardzo ciekawy werset!

 Joz 22:19    Br   "Jeżeli ziemia, którą otrzymaliście w posiadanie, jest dla was nieczysta, to udajcie się do ziemi, która jest dziedzictwem Pana i gdzie jest przybytek Pana; tam osiądźcie pośród nas. Ale nie buntujcie się przeciw Panu ani nie występujcie przeciw nam, wznosząc inny ołtarz, oprócz tego ołtarza [który już zbudowaliśmy] dla Pana, naszego Boga."

Kategoryczny zakaz budowy jakiegokolwiek innego ołtarza.

Ps 74:7    Br    "Twój przybytek ogniem podpalili, zbezcześcili haniebnie miejsce, na którym przebywało Twoje święte imię."

Poniżej ponownie ostrzeżenie przed bałwochwalstwem.

Ez 5:11    Br    "Dlatego, na życie moje - mówi Pan Bóg - ponieważ przybytek mój zbezcześciłeś *twoimi bożkami* i odrażającymi występkami, postanowiłem zrównać cię z ziemią. Żaden widok nie będzie Mnie przyprawiał o litość i nie oszczędzę nikogo."

Ap 21:3    Bw    "I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi."

Biblia w sprawie bałwochwalstwa jest jasna i przejrzysta i nie daje żadnego precedensu w celu usprawiedliwiania jakiejkolwiek formy bałwochwalstwa.

Jedynie Bogu należy się akt uwielbienia.

Powtórzonego Prawa 5: 8 Nie uczynisz sobie posągu ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko albo na ziemi nisko, lub w wodzie poniżej ziemi. 9 Nie będziesz oddawał im pokłonu ani służył. Bo Ja jestem Pan, Bóg twój, Bóg zazdrosny, karzący nieprawość ojców na synach w trzecim i w czwartym pokoleniu - tych, którzy Mnie nienawidzą,


Napisano: 28 Marca 2007

Ostatnie uaktualnienie: 14 Lipca 2012.