Tożsamość Bestii Apokalipsy


Ostatnie uaktualnienie: 26 Października 2013


Nawigacja:

Wprowadzenie.

 

Apokaliptyczna Bestia 13 rozdziału Apokalipsy. Jednym z najciekawszych a zarazem najbardziej tajemniczych rozdziałów ostatniej biblijnej księgi Objawienia jest rozdział 13. Dodatkowe wyjaśnienie znaczenia owej symboliki podaje z polecenia Isusa anioł apostołowi Janowi w rozdziale 17.

Isus objawił apostołowi Janowi plan Boga odnośnie świata politycznego i przy pomocy żywych symboli ukazał mu wizję wydarzeń, których finałem będzie wielka bitwa Armagedonu - bitwa znana wielu z nas jako ostateczna walka dobra ze złem.

Tożsamość Bestii apokaliptycznej jest więc dla nas niezwykle ważna z kilku powodów.

Jednym z nich jest jej udział w zniszczeniu Babilonu Wielkiego. Drugim powodem jest prorocza zapowiedź uczynienia obrazu oraz posągu Bestii, przed którym świat szatana będzie starał się zmusić Chrześcijan do złożenia ukłonu.

Przyjęcie znaku Bestii będzie jednoznaczne z jej uwielbieniem oraz akceptacją autorytetu i rządów szatana. Oznacza to także automatycznie odrzucenie rządów Chrystusa i jego Ojca.

Z tego powodu właściwe zrozumienie tajemniczej Bestii jest dla nas takie ważne. Oczywiście świat pod władzą szatana stara się tożsamość swej Bestii za wszelką cenę ukryć.

Dlatego nawet dzisiaj tożsamość Bestii jest mylnie rozumiana. Jedni twierdzą, że jest to Watykan, inni, że system bankowy z chipami. Czyli niewielu zdaje sobie sprawę z tego, kim jest w rzeczywistości owa tajemnicza Bestia.

Znaczenie symboliki biblijnej

Wniknijmy nieco głębiej w symbolizm tej najważniejszej księgi biblijnej oraz pokuśmy się o rozwiązanie tej frapującej zagadki.

Objawienie 13:1 I ujrzałem Bestię wychodzącą z morza, mającą dziesięć rogów i siedem głów, a na rogach jej dziesięć diademów, a na jej głowach imiona bluźniercze.

Ciekawy obraz wzrastającej stopniowo potęgi wyłaniającej się z morza, które symbolicznie obrazuje 'ludy, narody, języki', podporządkowane Smokowi oraz bluźniercze imiona na głowach Bestii.

Dziesięć rogów oznacza 10 władców, siedem głów - siedem królestw czy też potęg światowych. Diademy są odznaką autorytetu. Głowy posiadające bluźniercze imiona to tytuły, jakie władcy sobie nadawali oraz nadal nadają i stosują.

Zwróćmy uwagę na to, jak Biblia określa królestwa świata.

Daniela 8:(20) Baran z dwoma rogami, którego widziałeś, oznacza królów Medii i Persji. (21) A kozioł, to król grecki, a wielki róg, który jest między jego oczami, to król pierwszy. (22) A to, że został złamany, a cztery inne wyrosły zamiast niego, znaczy: Z jego narodu powstaną cztery królestwa, ale nie z taką mocą, jaką on miał.

Według tego proroctwa widać niedwuznacznie, że zwierzę symbolizuje określone królestwo, a rogi  zwierzęcia reprezentują władcę czyli króla. W przypadku Bestii widać niezwykły rodzaj zwierzęcia, które posiada kilka różnych głów. Głowy te oznaczają poszczególnie królestwa, czyli państwa. Z tego opisu wynika jasno, że Bestia nie jest jednym królestwem ale organizacją królestw czy też... międzynarodową organizacją.

Ciekawe jest także to, że numer rozdziału Objawienia, który opisuje nam Bestię - jest to liczba Szatana - 13!

Dalszy opis Bestii.

Objawienie 13:(2) A zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery, a nogi jego jak u niedźwiedzia, a paszcza jego jak paszcza lwa. I przekazał mu smok siłę swoją i tron swój, i wielką moc. (3) A jedna z głów jego była śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rana jego była wygojona. I cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem. (4) I oddali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc, a także zwierzęciu oddali pokłon, mówiąc: Któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim walczyć?

Źródłem mocy Bestii jest smok, czyli szatan. Cała ziemia uwielbi w przyszłości szatana oddawszy mu pokłon, za moc Bestii. Szatańska moc Bestii jest bardzo ważną dla nas informacją. Tutaj jest bardzo ważna wskazówka. Świat w momencie ukazania się Bestii na arenie świata będzie sobie doskonale zdawał sprawę ze źródła mocy tego zwierzęcia. Oznacza to także, że w chwili obecnej Bestia nie sprawuje totalnej władzy nad światem i większości nie jest w ogóle znana.

Narodziny Bestii

Bestia narodziła się jeszcze przed potopem. Upadli aniołowie schodzili z nieba na ziemię i uprawiali seks z ziemskimi kobietami.

Rodzaju 6:(1) A kiedy ludzie zaczęli rozmnażać się na ziemi i rodziły im się córki, (2) Ujrzeli aniołowie Boży, że córki ludzkie były piękne. Wzięli więc sobie za żony te wszystkie, które sobie upatrzyli. (3) I rzekł Pan: Nie będzie przebywał duch mój w człowieku na zawsze, gdyż jest on tylko ciałem. Będzie więc życie jego trwać sto dwadzieścia lat. (4) A w owych czasach, również i potem, gdy aniołowie boży obcowali z córkami ludzkimi, byli na ziemi olbrzymi, których im one rodziły. To są mocarze, którzy z dawien dawna byli sławni. (BM)

Upadli, nieposłuszni aniołowie oraz ich potomstwo - Nefilimowie z ich dalszym potomstwem - czyli hybrydy zmieszane z genami ludzkimi stanowią ową tajemniczą Bestię.

W czasach starożytnego Egiptu główne rodziny królewskie Egiptu oraz Kanaanu były Nefilimami. Istnieje na to wielka ilość dowodów archeologicznych, a piramidy egipskie są koronnym dowodem na... nieludzką technologię, której nawet dzisiaj ludzkość nie jest w stanie dorównać.

W czasach pobytu Izraelitów w Egipcie był on pod bezpośrednią mocą szatana i Nefilimów oraz używał on na masową skalę czary i okultyzm. Drugim siostrzanym ośrodkiem władzy szatana był Kanaan - dzisiejsza Palestyna czy też Izrael - ziemia obiecana przez Boga Abrahamowi. Zamieszkiwały ją plemiona kananejskie, uwikłane po uszy w czary, okultyzm, składanie ofiar z dzieci i dziewic Baalowi czy Astarte.

Kraje Kanaanu zamieszkiwały rody olbrzymów, Nefilimów synów Anaaka - czyli hybryd - rezultatu seksu upadłych aniołów z córkami ludzkimi.

Faraonowie egipscy także nie byli zwykłymi ludźmi - ich długie i bardziej pojemne czaszki wskazywały niezbicie na pochodzenie podobne jak hybrydów w Kanaanie - czyli potomstwo upadłych aniołów - Nefilimów.

Bóg wyprowadził naród izraelski z Egiptu odbywając w cudowny sposób  'sąd na bogami Egiptu'. Dalszy celem Boga był sąd nad skażonymi genetycznie ohydnymi mieszkańcami Ziemi Obiecanej, czyli Palestyny. (Więcej w linku - Izrael.)

Po wyjściu z Egiptu oraz po podboju Palestyny oba główne ośrodki władzy szatana zostały niemal całkowicie zniszczone. W Kanaanie powstało potężne państwo Izrael, którego królem był sam Bóg.

Bestia po raz kolejny utraciła częściowo pozycję, moc oraz władzę.

 

Izrael za króla Salomona był największą potęgą militarną i gospodarczą ówczesnego starożytnego świata.

Srebro za czasów króla Salomona uważano za nic! Królowa Saby przybyła aby złożyć pokłon najbogatszemu i najmądrzejszemu królowi na Ziemi.  Jedynie Biblia mówi o Izraelu jako o potędze światowej w czasach starożytnych.  Światowa historia w tej sprawie zupełnie milczy. Przyczyny są jasne!

Świat szatana cenzuruje nam ważne dla nas informacje, tym samym dyskredytując nam Słowo Boże, nazywając je mitem.

Niestety król Salomon do końca swego życia nie był wierny Bogu i praktycznie był on człowiekiem, który zainicjował jedną z głów Bestii. Salomon uwikłał się u schyłku swego życia w wielbienie demonów, szatana oraz czary żydowskiej Kabały, której najprawdopodobniej on był właśnie autorem..

Szczegóły nie są nam dzisiaj dokładnie znane, ale po śmierci Salomona Izrael rozpoczął marsz  ku satanizmowi. Kolejni królowie izraelscy postępowali coraz gorzej i szczytowym błędem Izraela było... wielbienie szatana w świątyni Boga!

Ezechiela 8:(16) I zaprowadził mnie na wewnętrzny dziedziniec świątyni Pana. A oto u wejścia do przybytku Pana, między przedsionkiem a ołtarzem, było około dwudziestu pięciu mężów; ci, tyłem zwróceni do przybytku Pana, a twarzą ku wschodowi, zwróceni ku wschodowi oddawali pokłon słońcu.

Słońce jest symbolem szatana. W tym właśnie momencie szatan przywłaszczył sobie prawa do świątyni Bożej i uznawał ją za swoją. Izraelici także składali swoje dzieci w ofiarach dla demonów takich jak Baal czy Marduk. Ziemia Obiecana była przepełniona lichwą, przemocą, przelewem krwi, czarami, bałwochwalstwem, cudzołóstwem oraz wszelkiego rodzaju możliwymi zboczeniami. Dokładnie, jak to się dzieje dzisiaj w nowoczesnym Kanaanie, czyli dzisiejszym Izraelu.

Jednym z największych problemów Izraela było mieszanie się  czystych Izraelitów z potomstwem Nefilimów i hybryd, które nie zostały całkowicie wytępione podczas oczyszczania Kanaanu. Powstawało więc potomstwo skażone, które najczęściej dążyło do wielbienia szatana i wszelkich szatańskich bóstw.

W rezultacie 12 pokoleń Izraela rozdzieliło się na dwa królestwa - Judy i Izraela, Z czasem Izrael - 10 pokoleń - został całkowicie podbity przez Asyrię i słuch o nim niemal zaginął do dnia dzisiejszego. Królestwo Judy zostało także zniszczone przez wojska Nebukadnesara w roku 535 p.n.e. a świątynia Boża została zburzona - całe jej wyposażenie zabrali Babilończycy i ślad po Arce Przymierza w tym momencie całkowicie zaginął. Do dzisiaj los Arki jest nam nieznany.

Ostatni ślad mocnej Bestii praktycznie przestał istnieć. Bestia otrzymała śmiertelną ranę.

W tym okresie niewoli babilońskiej część Judejczyków, nieprawidłowo nazywanych Żydami rozpoczęła dalsze eksperymenty z magią Kabały udoskonalając ją jeszcze bardziej według zwyczajów Babilonu.

W tym samym czasie powstawał w Babilonie bluźnierczy Talmud Babiloński - żydowska tradycja ustna, którą tak ostro potępił Isus w rozdziale 23 Mateusza. Drugim demonicznym dziełem z okresu niewoli babilońskiej jest księga czarów i magii, Kabała, która jest także rozpowszechniona pośród dzisiejszych wyznawców Talmudu. Księga ta jest najdoskonalszą formą czarów na świecie.

Najciekawsze jest to, że największe sekrety Kabały są przekazywane najbardziej wtajemniczonym w nie adeptom tylko i wyłącznie ustnie.

Ujawnienie ich nie jest możliwe - próba taka spotka się z natychmiastową śmiercią tego, kto zechciałby cokolwiek ujawnić. Z tej przyczyny rzeczywistej kabały nie można się nauczyć z dostępnych książek. Są one zaledwie wstępem do rzeczywistej Kabały.

Isus ujawnia pochodzenie Bestii.

W roku 163 p.n.e. Juda Machabeusz podbił potomków Ezawa, Edomitów, a w kilka lat (125 p.n.e.) później Jan Hyrkanus zmusił ich do przyjęcia Judaizmu. Nie będąc sługami Boga, byli oni sługami szatana oraz w większości... potomkami Nefilimów, czyli hybrydami.

Większość Edomitów nadal wielbiła szatana i demony co jest właśnie charakterystyczną cechą Nefilimów i ich potomstwa.

W czasach Isusa Król Herod był Edomitą i to wyjaśnia jego zapalczywość w dążeniach do zamordowania dziecięcia Chrystusa. W tym czasie  Edom był połączony z Judeą i Edomitów było znacznie więcej.

Edomici, skryci wyznawcy szatana, nadal skrycie pracowali dla niego przejmując władzę i religię Judejczyków, anulując sprawiedliwe Prawa Boże.

W rozdziale 23 Ewangelii Mateusza mamy ostre starcie Isusa z innymi członkami Bestii, czyli faryzeuszami, którzy pod przykrywką służenia Bogu oraz przestrzegania Tory, czyli pięcioksięgu Mojżeszowego, w rzeczywistości byli sługami szatana. Dlatego Isus ostro ich potępił za unieważnianie Słowa Bożego oraz wprowadzanie w zamian tradycji szatańskiego oralnego Talmudu.

Spisany o wiele później Talmud stał się podstawą do opracowania Protokołów Mędrców Syjonu, które z kolei są planami zawładnięcia całym światem przez szatana oraz jego Bestię.

To właśnie słudzy szatana - pierwsza inkarnacja Bestii czy też Zwierzęcia - zamordowali Isusa z wyroku arcykapłanów żydowskich.

Organizacją, która  ZAMORDOWAŁA Isusa Chrystusa był... Sanhedryn.

Zapadł wyrok, wydany zanim Chrystus pojawił się na sali sądowej. Podczas sesji tego szatańskiego sądu złamano większość przykazań Tory, która wyraźnie określała ramy przewodów sądowych.

Np: sprzeczne zeznania świadków nie mogły być brane pod uwagę. Jest to jeden z wielu przykładów. Wyrok był już wydany, zanim Isus otworzył usta! Szczegółowy opis w linku - Ewangelia Nikodema.

Wyrok wykonano rękami Poncjusza Piłata, namiestnika rzymskiego, który ugiął się pod presją kapłanów żydowskich i pomimo głębokiego przekonania, że Isus był zupełnie niewinny, oddał Go na mękę na krzyżu, kazawszy Go przed ukrzyżowaniem ubiczować.

Jana 19:(12) Odtąd Piłat starał się wypuścić go, ale Żydzi krzyczeli głośno: Jeśli tego wypuścisz, nie jesteś przyjacielem cesarza; każdy bowiem, który się królem czyni, sprzeciwia się cesarzowi.

W ten sposób wywierając presję na tchórzliwego Piłata, Bestia, oraz jedna z jej głów - Sanhedryn, za pomocą pogróżek i manipulacji uśmierciła Mesjasza rękami żołdactwa rzymskiego.

Jana 19:(8) A gdy Piłat usłyszał te słowa, bardziej się uląkł

W tych wersetach widać wyraźnie zasięg władzy Bestii, której jedną z głów był Sanhedryn.

Kapłani żydowscy żyjący w państwie podbitym przez Rzymian byli w stanie wywierać tak potężny nacisk na namiestnika rzymskiego, że ten ciężko przestraszony umył ręce od krwi niewinnego Mesjasza i poddał się ich woli, skazując i wydając Chrystusa na męczeńską śmierć według woli kapłanów Bestii.

Najciekawsze jest to, że zabijając Isusa słudzy szatana wyrządzili mu w nieświadomości wielką przysługę. Isus został złożony na ofiarę będącą wykupem Jego owiec z pod władzy diabła. Według praw ofiarnych złożywszy taką ofiarę został On zmartwychwzbudzony oraz obdarzony taką mocą, jakiej Lucyfer nie jest w stanie nigdy uzyskać.

Aby samemu uzyskać taką moc, szatan musiałby złożyć samego siebie na ofiarę.

W takim przypadku wzbudzenie Szatana  z martwych byłoby ostatnią rzeczą, jaką Bóg zechciałby uczynić!

Szach i mat!

W ten sposób w momencie zmartwychwstania Chrystusa szatan został przez Isusa całkowicie pokonany.

Kapłani żydowscy, w większości Edomici doskonale wiedzieli, że Isus był obiecanym Mesjaszem. Znali także dokładnie zapowiadany proroczo czas Jego pojawienia się na scenie świata. Z tej przyczyny Herod rozkazał pozabijać niemowlęta w Betlejem.

Kapłani i faryzeusze znali doskonale jego cuda. Zarzucano Mu złośliwie magię wysokiej klasy i współpracę z demonami. Magia i współpraca z demonami była im doskonale znana, ponieważ oni sami stosowali Kabałę. Herod domagał się, aby Isus zademonstrował mu jakiś cud - chociażby grzmot pioruna. Nie dlatego, że nie wierzył. Po prostu chciał to zobaczyć na własne oczy.

Co to był Sanhedryn? Dosłowny cytat z Wikipedii. http://pl.wikipedia.org/wiki/Sanhedryn

Sanhedryn (hebr. סנהדרין Sanhedrin, gr. συνέδριον Synedrion), inaczej Wysoka Rada lub Wielki Sanhedryn (hebr. Sanhedrin Ha-Gdola) był w starożytnej Judei, najwyższą żydowską instytucją religijną i sądowniczą, wspomnianą w źródłach po raz pierwszy w 203 roku p.n.e. Sanhedryn zbierał się w Jerozolimie na Wzgórzu Świątynnym i składał się z 71 członków, głównie arystokracji saducejskiej. Od czasu Machabeuszów w skład sanhedrynu wchodzili także faryzeusze. Przewodniczącym (nasim) sanhedrynu był z urzędu arcykapłan. Powstał prawdopodobnie już w czasach perskich, po raz pierwszy był wzmiankowany w dekrecie Antiocha III, króla Syrii. Początkowo sanhedryn był organem doradczym przy arcykapłanie lub królu, od przejścia Judei pod administrację rzymską (6 rok n.e.) stał się najwyższym - oprócz arcykapłana - autorytetem religijnym i prawnym w kraju. Prócz Wielkiego Sanhedrynu istniało jeszcze w Judei 5 sanhedrynów okręgowych oraz liczne sądy gminne. Po upadku Jerozolimy (70 rok n.e.) nazwę Wielkiego Sanhedrynu zachowały do 358 roku kolegia uczonych w Piśmie (rabinów) rezydujące kolejno w miejscowościach: Jawne (od 68 r.), Usza, Szafaram, Bet Szearim, Seforis i Tyberiada. Urząd nasiego - przewodniczącego Sanhedrynu i patriarchy Żydów przetrwał do 425 r. Według tradycji rabinicznej Wieki Sanhedryn istniał nieprzerwanie od czasów Mojżesza do IV w. n.e. W 2004 r. w Izraelu zainaugurował działalność nowy Sanhedryn, który znajduje się w fazie organizacji i z tego względu nie nosi nazwy Wielkiego Sanhedrynu, lecz nazwę - "Powstający Sanhedryn". Od 2005 r. jego przewodniczącym jest Rabbi Adin Even-Israel (nazwisko europejskie - Rabbi Adin Steinzaltz).

Ludzie ci zdawali sobie doskonale sprawę z tego, kim był Isus, a On także wiedział, że oni znają doskonale Źródło jego mocy. Dlatego nazwał ich - plemieniem żmijowym, oraz pomiotem szatana, ponieważ wiedział, kto jest źródłem ich mocy i czyją mocą oni wypędzają demony.

Jana 8:44 Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.

Wyraźne odniesienie do źródła motywów tych ludzi, czyli jednej z głów starożytnej Bestii. Była to więc organizacja szatańska, posługująca się lichwą i czarami, wielbiąca samego szatana, który ją za wierność sowicie wynagradzał pieniędzmi oraz władzą.

Ta właśnie organizacja, nasienie węża, czyli część Bestii - jedna z jej głów - Sanhedryn ukąsił Mesjasza w piętę!

Rodzaju 3:15 I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem; ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę.

Tymczasowa śmierć Chrystusa była ukąszeniem Bestii złożonej ze sług szatana, czyli jego potomstwa. Sanhedryn wydaje się spełniać owo niezwykłe proroctwo biblijne i nad wyraz pasuje do opisu jednej z głów Bestii.

Bestia to także współczesny syjonizm.

Dlaczego?

Punktem spornym pomiędzy Bogiem a światem szatana jest Jego wzgórze - Syjon.

Izajasza 34:(8) Bo jest to dzień pomsty Pana, rok odwetu za spór z Syjonem. (BM)

Psalm 132:(13) Albowiem Pan wybrał Syjon I chciał go na swoje mieszkanie. (14) Tu miejsce odpocznienia mego na wieki; Tu zamieszkam, bo upodobałem je sobie. (BM)

Oto przyczyna powstania ruchu syjonistycznego.

Boże plany są oparte oparty na Jerozolimie i wzgórzu Syjon i mają nas doprowadzić do powrotu Mesjasza. Syjonizm ma szatańskie zadanie - przygotowanie gruntu pod fałszywego mesjasza żydowskiego, czy też antychrysta, zdobycie wzgórza Syjon i zdobycie Ziemi Obiecanej. Na niej powstało fałszywe państwo Izrael, złożone głównie z Chazarów (Także Edomici!)

W ten sposób ziemska część Bestii zaczęła się na nowo odradzać.

Izajasza 2:(3) I pójdzie wiele ludów, mówiąc: Pójdźmy w pielgrzymce na górę Pana, do świątyni Boga Jakuba, i będzie nas uczył dróg swoich, abyśmy mogli chodzić jego ścieżkami, gdyż z Syjonu wyjdzie zakon, a słowo Pana z Jeruzalemu.

Wersety te mówią o Wielkiej Rzeszy, która z Syjonu będzie przyswajać Prawa Bożego od samego źródła, czyli Boga - nie świeckiej organizacji syjonistycznej, która jako Zwierzę czyli Bestia jest przeznaczona na śmierć.

Bestia w czasach apostoła Jana.

Terminy używane przez świat maja na celu gmatwanie Prawdy.

Judejczycy i Edomici są nazywani Żydami i w rzeczywistości ich lwią część stanowią hybrydy, czyli potomkowie Ezawa, Edomici, nazywani dzisiaj czasami Chazarami. Rzeczywiści Izraelici stanowią zaledwie małą część Izraela. Są to wyznawcy Tory (nie Talmudu) i stanowią resztki pokolenia Judy oraz Lewiego.

Za czasów Jana Żydzi zmieszani z Edomitami nie tylko zamieszkiwali teren Ziemi Obiecanej, (Dzisiejsza Palestyna) ale zamieszkiwali wiele innych miejsc, z Rzymem włącznie. Wielu z nich zajmowało wysokie stanowiska. Józef Flawiusz był znanym historykiem żydowskim, który pracował dla Rzymian.

Największą mocą ówczesnych Żydów była lichwa, zabroniona przez Boga, z której Żydzi 'słynęli' w czasach Chrystusa. Żydzi stali się mistrzami manipulacji i wyzysku. Żydzi pożyczali pieniądze nawet cesarzowi rzymskiemu... wywierali dzięki nim wielkie wpływy na rządy krajów, w których zamieszkiwali.

Najwyraźniej Piłat bał się bardziej kapłanów żydowskich niż własnego cesarza, który zamianował go w tej prowincji swoim namiestnikiem. Groźba pozbawienia go stanowiska namiestnika cesarskiego była więc w jego oczach zupełnie realna.

Władza kapłanów Sanhedrynu była więc władzą niezwykle realną i wpływową, a konsekwencje wystąpienia przeciwko niej mogłyby być dla Piłata zgubne.

II zburzenie Jerozolimy w roku 70 n.e.

Znany prześladowca pierwszych Chrześcijan, cesarz rzymski Neron miał urodziwą żonę - Sabinę Poppeę.  Według jednych źródeł była ona Żydówką, według innych była ona żydowską prozelitką. Oczywiście Sabina miała także poważny wpływ na Nerona i najprawdopodobniej była ona pod kontrolą Bestii i jej Kabały..

To ona nakłoniła Nerona do zaciekłych prześladowań chrześcijan z powodu fałszywego oskarżenia ich o podpalenie Rzymu. Podpalenia dokonał sam Neron, po czym skorzystał on z pomysłu Poppei. Kto jej podsuną taki szatański pomysł, możemy się jedynie domyślać.

Amfiteatr rzymski (Koloseum) ociekał krwią niewinnych i wiernych sług Isusa z powodu intryg... szatańskiej Bestii!

Porównawszy stałe prześladowania pierwszych chrześcijan,  Piotra i praktycznie wszystkich apostołów i uczniów Isusa staje się oczywiste, że sprawcą owej walki z chrześcijaństwem był szatan, który posługiwał się już wtedy Bestią, której wpływy były widoczne w niemal każdym zakątku cesarstwa rzymskiego.

Podsumujmy główne cechy charakterystyczne Bestii czyli Zwierzęcia z 13 Księgi Objawienia.

 • posługiwanie się czarami Kabały
 • wielbienie szatana
 • nienawiść do Boga, jego Syna i Biblii
 • wręcz chorobliwa nienawiść do Chrześcijan
 • kłamstwa i manipulacje polityczne wynikające z finansów i lichwy 
 • ukąszenie nasienia Niewiasty w piętę

Śmiertelnie zraniona jedna z głów Bestii

Objawienie 13:3 I ujrzałem jedną z jej głów jakby śmiertelnie zranioną, a rana jej śmiertelna została uleczona. A cała ziemia w podziwie powiodła wzrokiem za Bestią,

Werset ten mówi nam nie o śmiertelnej ranie Bestii ale o śmiertelnej ranie jednej z jej głów.

Owa głowa najwyraźniej reprezentuje odstępczy, fałszywy Izrael, który otrzymał ranę na głowie w roku 70 n.e. i rana ta została uleczona.

W latach 60-70 n.e. jedna z głów Bestii była aktywna w kilku krajach tego regionu świata. Głównie w Grecji, Rzymie, Azji i w niemal każdym mieście, w którym posługiwano się pieniądzem. Życie Żydów było regulowane dekretami Sanhedrynu oraz Talmudem. Gminy i synagogi żydowskie można było znaleźć w niemal każdym zakątku ówczesnego świata.

Śmiertelna zraniona jedna z głów Bestii, to najprawdopodobniej zburzenie Jerozolimy w roku 70 n.e.

W tym właśnie czasie głowa Bestii sprawowała bezpośrednią władzę nad wzgórzem Syjon, czyli kontrolowała Świątynię Salomona.

Śmierć Syna Bożego oraz kontrola wzgórza Syjon były powodem drugiego zburzenia Jerozolimy oraz Świątyni, która także nie była już potrzebna z uwagi na to, że ofiara Isusa Chrystusa była ofiarą ostatnią i nie było już potrzeby na dalsze ofiary ze zwierząt.

W roku 70-tym n.e. wojska rzymskie zniszczyły doszczętnie Jerozolimę a odstępczy Żydzi, prześladowcy apostołów i pierwszych Chrześcijan zginęli z rąk Rzymian. Rzeź jerozolimska była wyrokiem i karą Boga na głowie Bestii.

Wyrok został wykonany rękami Rzymian. Więcej w linku - http://www.zbawienie.com/jerozolima2.htm

Końcowym uderzeniem przeciwko głowie Bestii był rozkaz opuszczenia Rzymu przez Żydów. Sanhedryn w drastyczny sposób utracił swoją władzę i znaczenie.

Dopiero w roku 425 n.e. cesarz Teodocjusz II skazał na śmierć Gamaliela IV - głowę Sanhedrynu za budowanie nowych synagog i w ten sposób resztki Sanhedrynu przestały całkowicie istnieć. Bestia oficjalnie już nie istniała.  Źródło - http://en.wikipedia.org/wiki/Modern_attempts_to_revive__Sanhedrin

W ten sposób w czasach Jana jedna z głów Bestii otrzymała śmiertelną ranę w jedną z  głów w roku 70 n.e.

W późniejszych czasach Żydzi przebywali w wielu krajach i byli oni często usuwani a nawet prześladowani - nie z powodu ich wiary w Boga, ale z powodów identycznych grzechów, za jakie zostali oni ukarani dwukrotnie w przeszłości. Kiedy po zamieszkaniu na jakimś terytorium zaczęły ginąć nagle dzieci, powodowało to śledztwa w owych zbrodniach i wielokrotnie okazywało się, że sprawcami porwań byli Żydzi. Odbywały się sprawy sądowe i sprawcy często lądowali w więzieniach a reszta często otrzymywała nakaz opuszczenia kraju.

Istnieje wiele wyroków sądowych na członkach Bestii, którzy często sami przyznawali się do owych zbrodni. Informacje te są często przed nami ukrywane a witryny ukazujące owe fakty są usuwane.

Dzisiejsze czasy także cechują masowe zaginięcia setek tysięcy dzieci oraz coraz częściej ujawniana pedofilia, którą świat szatana stara się usilnie zalegalizować.

Ujawnienie tożsamości odradzającej się Bestii

W poniższym wersecie istnieje klucz do całej tajemniczej zagadki!

Podano Janowi dokładne wskazówki odnośnie czasu istnienia Bestii.

Objawienie 17:8  Bestia, którą widziałeś, była i nie ma jej, ma wyjść z Czeluści, i zdąża na zagładę. A zdumieją się mieszkańcy ziemi, ci, których imię nie jest zapisane w księdze życia od założenia świata - spoglądając na Bestię, iż była i nie ma jej, a ma przybyć.

Według tych wskazówek - w czasie podawania Janowi przez anioła tekstu Objawienia - Bestia praktycznie już nie istniała! ( Był to rok 100 n.e.)  Straciła ona wszelkie wpływy na politykę cesarstwa rzymskiego. Bunt Żydów w Jerozolimie w latach 60-tych był podsycony żydowskimi wpływami w cesarstwie rzymskich tych Żydów, którzy mieszkali w Rzymie. Żydzi (Edomici) ci przeliczyli się ze swoimi kalkulacjami i nie wzięli pod uwagę wyroku Boga za spowodowanie śmierci Jego Syna. Rzeczywiści Izraelici - Judejczycy głosili Dobrą Nowinę i byli prześladowani przez siepaczy Bestii.

Objawienie 13:11  A Bestia, która była i nie ma jej, i ona jest ósmym, a jest spośród siedmiu i zdąża na zagładę.

Bestia miała się pojawić ponownie, po długim okresie niebytu (czy też pobytu w Czeluści) w czasach końca i to ona ma zniszczyć wraz z 10-cioma królami Babilon Wielki.

W czasie otrzymywania objawienia od Isusa (około roku 65 n.e.) Bestia nie posiadała już żadnych wpływów w ówczesnym świecie a od roku 70 praktycznie już nie istniała.

Rozpatrzmy potencjalnych kandydatów na pozycję Zwierzęcia czyli Bestii Apokalipsy.

Ta linia czasowa proroctwa Objawienie wyklucza Rzym, czyli cesarstwo rzymskie, ponieważ Rzym istniał w czasie spisywania tego proroctwa.

Współcześni kandydaci - ONZ, USA,  Wielka Brytania,  Unia Europejska oraz Watykan, czyli Kościół Katolicki także nie mogą wchodzić w rachubę - zwłaszcza, że Watykan doskonale wypełnia proroctwo Apokalipsy, będąc Wielką Nierządnicą czyli Babilonem Wielkim.

Jeżeli wykluczymy współczesnych kandydatów na Bestię, pozostają nam jedynie starożytni kandydaci, którzy istnieli przed czasami Jana Ewangelisty.

Sanhedryn, czyli jedna z głów Bestii jest jedynym możliwym kandydatem na pozycję Zwierzęcia czyli Bestii apokaliptycznej.

Cechy proroctw wskazujących na taką możliwość.

 • istniał przed spisywaniem proroctwa Apokalipsy
 • uprawiał czary Kabały i był głęboko uwikłany w wielbienie szatana
 • Isus nazwał jego przedstawicieli plemieniem żmijowym
 • owo plemię żmijowe ukąsiło nasienie niewiasty Bożej w piętę
 • odradza się w czasach dzisiejszych
 • uprawia Kabałę, wielbi szatana
 • pała wielką nienawiścią do Boga i  Biblii
 • pała otwartą nienawiścią do Isusa oraz do ludu Bożego

Jedynie dzisiejszy ruch syjonistyczny spełnia wszystkie cechy prorocze wyłuszczone w Objawienia Jana, który jest odrodzoną głową Bestii.

Kim jest więc Bestia jako całość?
Bestia jest to elita, której główny trzon stanowią upadłe anioły oraz ich potomstwo - Nefilimowie oraz ich hybrydy, a także dusze Nefilimów, którzy zginęli w potopie - demony uwięzione w Otchłani czyli Hadesie.

Oczywiście po potopie aniołowie także schodzili na ziemię i córki ludzkie rodziły im olbrzymów, co z czasem zostało opanowane przez upadłe anioły. Okres niebytu Bestii trwa od potopu do dzisiaj. Bestia otrzyma władzę od samego szatana dopiero na czas Wielkiego Ucisku.

Zwróćmy szczególną uwagę na to, skąd pojawi się Bestia!

Z Otchłani zostaną wypuszczeni upadli aniołowie i uwięzione demony a z nieba zostaną wypędzeni inni upadli aniołowie wraz z szatanem. (Obj 17:8)

Biblia bardzo wyraźnie mówi nam, w którym miejscu jest owa Bestia, czyli Zwierzę - w Otchłani czy też Hadesie.

Objawienie 9:1 I zatrąbił piąty anioł; i widziałem gwiazdę, która spadła z nieba na ziemię; i dano jej klucz ud studni otchłani. 2 I otwarła studnię otchłani. I wzbił się ze studni dym jakby dym z wielkiego pieca, a słońce i powietrze zaćmiły się od dymu ze studni.

Ostatnia część tego fragmentu 9 rozdziału mówi nam:

Objawienie 9:11 I miały nad sobą jako króla anioła otchłani, którego imię brzmi po hebrajsku Abaddon, po grecku zaś imię jego brzmi Apollyon (Niszczyciel). ... 13 I zatrąbił szósty anioł; i usłyszałem z czterech rogów złotego ołtarza stojącego przed Bogiem jakiś głos, 14 Mówiący do szóstego anioła, który miał trąbę: Uwolnij czterech aniołów, którzy są spętani nad wielką rzeką Eufratem. 15 I zostali uwolnieni czterej aniołowie, którzy byli przygotowani na godzinę i na dzień, i na miesiąc, i na rok, aby wytracić trzecią część ludzi.

W ten sposób całkowicie zjednoczona Bestia zapanuje nad światem oficjalnie i cały świat będzie znał jej tożsamość oraz historię.

Wielu już zna te detale. Prosty przykład uwielbiania Apolla przez NASA i Watykan ściśle współpracujący z NASA. Misje Apollo na księżyc!?

Objawienie 13:3 A jedna z głów jego była śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rana jego była wygojona. I cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem. 4 I oddali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc, a także zwierzęciu oddali pokłon, mówiąc: Któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim walczyć? 5 I dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze, dano mu też moc działania przez czterdzieści i dwa miesiące.

Tak więc w chwili obecnej jedna głowa Bestii zaczęła się  odradzać i zyskiwać na mocy.

Jej dwa główne nurty to syjonizm oraz tzw. 13 linii rodowych, królewskich, które niemal zawsze otrzymywały władzę na państwami. 13 rodzin arystokratycznych, czyli... Nefilimów to:  Astor ,  Bundy,   Collins,   DuPont,   Freeman,   Kennedy,   Li,   Onassis,   Reynolds,   Rockefeller,   Rothschild,   Russell,   Van Duyn.

Syjonizm jest główną częścią masonerii a także stanowi trzon zakonu Jezuitów.

Pierwsze oznaki Bestii ponownie wyłaniającej się z 'morza' ludzi podporządkowanych Smokowi można było zaobserwować pod koniec XVII wieku, kiedy Adam Weishaupt  zapoczątkował ponowne odrodzenie się Bestii przeciwnej Chrystusowi oraz Jego Królestwu. Weishaupt  założył w roku 1776 Zakon Iluminatów w którym zrzeszeni są głównie potomkowie Nefilimów.

"Z tego też czasu datuje się początek zainteresowania Adama Weishaupta okultyzmem oraz fascynacja starożytnym Egiptem." Wikipedia

Praktycznie Iluminaci istnieli nieprzerwanie pod różnymi nazwami już od czasów wyjścia Izraelitów z Egiptu. Byli to Templariusze, Różokrzyżowcy, Masoni, Thule, Jezuici czy inne ugrupowania.

Oczywiście większość członków tego zakonu stanowili przeciwni Bogu Żydzi, a także ludzie podający się za Żydów, czyli Chazarzy oraz Edomici.

Illuminaci - to Bestia ujeżdżana przez Watykan, posiadający nadal nad nią kontrolę, aczkolwiek wiele wskazuje, że zakon Jezuitów to także potomkowie Nefilimów i już zdołali opanować papiestwo!. Obecny papież Franciszek jest członkiem zakonu Jezuitów!

Jest  to początek odradzania się starożytnej Bestii.

W późniejszym okresie Theodor Herzl zapoczątkował idee syjonizmu w roku 1893. Był to plan powrotu Izraela do Ziemi Obiecanej. Tak powstał współczesny bluźnierczy syjonizm i dzięki wsparciu Szatana rozpoczął on marsz w kierunku zniweczenia planu Boga w stosunku do ludzkości i zaprowadzenia własnego Nowego Świata Porządku.

Nazwa - Syjonizm także jest jedną z wielu powłok kłamstw, których celem jest wprowadzenie nas w błąd.

Najbardziej oszukiwani są... Żydzi, których pęd ku Ziemi Obiecanej jest większości z nas doskonale znany.

Świat w roku 1948 doznał niemałego szoku, kiedy niespodziewanie powstało nowożytne państwo Izrael, stając się niejako mieczem w rękach Syjonistów. Sposób, w jaki wbito ten śmiercionośny klin w sam środek krajów arabskich oraz morderczy pochód tzw. sześciodniowej wojny zwycięskich Żydów syjonistycznych spowodował podziw wielu ludzi na globie ziemskim.

Utworzenie Izraela było głównym planem II Wojny Światowej. Państwo Izrael pojawiło się ponownie na arenie świata w roku 1948

Jedna z głów Bestii, która miała ranę od miecza została niemal uleczona. Wpływy syjonistów na politykę światową systematycznie się zwiększały i zwiększają się nadal.

Objawienie 13:4 i pokłon oddali Smokowi, bo władzę dał Bestii. I Bestii pokłon oddali, mówiąc: «Któż jest podobny do Bestii i któż potrafi rozpocząć z nią walkę?»

Pamiętam doskonale podziw dla zwycięzców 6 dniowej wojny w roku 1967 roku. (Szczegóły w Wikipedii. 6 dniowa wojna.)

Metody działania nowoczesnej Bestii

Zauważmy jedną wyraźną, szczególnie znamienną cechę Bestii. Isus utożsamił Szatana z kłamstwem, a faryzeuszy uznał za potomstwo Szatana, czyli ojca kłamstwa.

Jana 8:44 BT "Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa."

Powyższe słowa Isus wypowiedział do faryzeuszy, członków Bestii istniejącej już za Jego czasów. Następnie podkreślił:

Mateusz 23:33 Węże, plemię żmijowe, jak wy możecie ujść potępienia w Gehennie? (BM)

"Plemię żmijowe", ponieważ szatan czyli diabeł, tudzież Lucyfer to oryginalny, pierwotny wąż z raju czy też ogrodu Eden. Główną cechą charakterystyczną szatana i syjonizmu jest... KŁAMSTWO. Owo kłamstwo jest powszechnie widzialne.

Telewizja jest ogólnie nazywana najlepszym narzędziem Szatana - skrzynką dla idiotów. Niemal wszystko, co oglądamy w TV to kłamstwo.

Kłamią w niej reporterzy, politycy, przemysłowcy, przywódcy religijni a nawet naukowcy. Podaje się kłamliwe, zniekształcone, mylące wiadomości a Prawdę ukrywa się za wszelką cenę. Telewizja oraz inne media stały się masowym instrumentem kłamliwej propagandy Syjonizmu oraz wszelkich sił podporządkowanych szatanowi.

Znane jest pełne sarkazmu powiedzenie: - "Wiadomości - wszyscy starają się ukryć. Reszta to jedynie reklama". Czyli wszyscy ci ludzie służą szatanowi posługując się masą kłamstw oraz oszukując cały świat!

Syjonistyczne media rozpowszechniają także kłamliwą doktrynę szatana, pracując dla Watykanu i dla  Bestii.

Bestia syjonistyczna wsławiła się także wieloma bluźnierstwami. Kontrolując media niemal całego świata propaguje ona na światową skalę nie biblijny seks, pornografię, przerywanie ciąży, homoseksualizm, pedofilię oraz wszelkie inne seksualne dewiacje.

Inne jej bluźnierstwa to bezceremonialne ataki na wszystko, co ma związek z chrześcijaństwem. Bluźnierstwa czy też fałszerstwa typu Da Vinci Code, Ewangelia Judasza oraz oczekiwanie nowego 'Mesjasza', oraz nadal zdecydowanie wroga postawa wobec Isusa czy ludzi wielbiących Pana a także plany odbudowy świątyni Salomona, to plany bezpośrednio kolidujące z Bożymi planami Królestwa Bożego. Bestia propaguje także chciwość, kłamstwo, zachłanność, pychę, samolubstwo, nienawiść, morderstwa, wojny oraz... niepohamowany materializm.

Szczególnym zbrodniczym celem Bestii jest rozbijanie instytucji małżeństwa.

Działania Bestii są skierowane przeciwko Bożej instytucji małżeństwa i związek ten jest rzeczywiście w stanie poważnego kryzysu. Rozbija się ten związek za pomocą rządów tzw ZOG'u [ZOG = Zionist Occupied Government - ( Syjonizm Kontrolujący Rząd )]poprzez zdecydowane poparcie dla rozwodów, poparcie morderczego przerywania ciąży. System finansowy nie pozwala już na to, aby mąż był w stanie zarobić na utrzymanie rodziny, więc żony także muszą pracować zawodowo, co znacznie zmniejsza ilość czasu, jaki rodzice mogą poświęcić na wychowanie dzieci.

Do państw ZOGU należą: USA, Anglia, niemal cała Europa, Rosja, Australia, Nowa Zelandia. (Więcej w linku po angielsku - http://www.jewwatch.com) W ten sposób dzieci są wychowywane w szkołach czy innych ośrodkach, w których są one wystawione na nauki Bestii, która dokonuje dalszych moralnych zniszczeń.

Bestia zabrania nawet używania słów - ojciec i matka - aby nie urazić gejów. Ale nikt nie dba o to, czy Palestyńczycy nie są urażeni tym, że się ich morduje, wyburza domy i kradnie ich ziemię. Szczególny 'dar' skrajnej hipokryzji morderczej Bestii. Bestia również demoralizuje młodzież poprzez demoniczną muzykę, propagowanie magii czy czarów w szkołach (Lektura - Harry Potter).

Ustalmy najpierw jakie siły wchodzą w skład owej Bestii, czym i kim ona jest, oraz kto gra główne skrzypce w tej szatańskiej orkiestrze.

Bestia - jej obecna część -  Syjonizm ma olbrzymie wpływy na masonów, bankierów, Izrael,  zakon Jezuitów, korporacje medialne i przemysłowe, oraz rządy państw Chrześcijan o białej populacji

Są to bankierzy - nie zawsze pochodzenia żydowskiego - głównie Rothschild, Rockefeller, Loeb. Morgan, Sachs, Wartburg, Lehman oraz brytyjska rodzina królewska.

Szatańskie insygnia Smoka są niemal wszędzie widoczne - czy to w herbach królewskich czy w  znakach firmowych banków czy innych organizacji.

Niedawno utworzona Unia Europejska jest także opanowana przez siły syjonistyczne Bestii.

Objawienie nazywa także syjonistyczną głowę Bestii Synagogą Szatana (Obj. 2:9 oraz 3:9) ponieważ ludzie ci są niezwykle dalecy od wielbienia Boga Izraela. Wielbią oni szatana, co jest doskonale widoczne w ściśle kontrolowanych przez nich mediach, które z zapałem rozprzestrzeniają satanizm.

Tora nie jest ich przewodnikiem, ale podobnie jak za czasów Isusa, ich świętą księgą jest demoniczny Talmud oraz Kabała. Szatańskie Protokoły Mędrców Syjonu są ich planem działania.

Syjonizm dąży do odbudowy Izraela, ale w rzeczywistości celem Bestii jest odbudowa III Świątyni Salomona oraz eliminacja wszelkich religii i zastąpienie ich lucyferianizmem.

W tym celu szykuje się świątynię w Izraelu aby tam zamieszkał przyszły fałszywy Mesjasz, Antychryst, który będzie sprawował rządy z ramienia Lucyfera oraz będzie wymagał wielbienia tegoż. Wygląda także na to, że w owej świątyni będzie działał najwyższy kapłan Lucyfera. Więcej na ten temat w linku - III Świątynia Salomona.

Zwróć uwagę na to, że Biblia nie zapowiada odbudowy Świątyni, ponieważ jest ona już nie potrzebna. Ofiara Chrystusa była ostatnią ofiarą.

Ortodoksyjni Żydzi mieszkający w Izraelu są także oszukiwani przez syjonistów, którzy stanowią trzon rządu Izraela i oni zdają sobie z tego sprawę. Żydzi ci są najbardziej zajadłymi wrogami syjonizmu . Owej niechęci do tej zbrodniczej organizacji w ogóle nie ukrywają. Wielu z nich ucieka już z tego miejsca. Nienawidzą oni Bestię z powodu zajadłego antysemityzmu, jaki wywołuje  Bestia w stosunku do WSZYSTKICH Żydów.

W samym Auschwitz zginęło ponad 1.5 miliona ortodoksyjnych Żydów a w całej wojnie liczba ofiar żydowskich sięgnęła 6 milionów.

Był to rezultat zmasowanej akcji Hitlera i Stalina, którzy byli kierowani przez Synagogę Szatana i przez Jezuitów oraz poinstruowani, aby mordować Chrześcijan i Żydów. Celem ich mordów był utworzenie państwa Izrael i jedynie w tym kierunku mogli uciekać ocaleli Żydzi z nazistowsko/stalinowskiego Holokaustu.

Niedawno Żydzi - wyznawcy Tory zrozumieli, kto spowodował śmierć tylu ich współbraci w wierze oraz tworzy w stosunku do dzisiejszych Żydów nienawiść całego świata, z Islamem włącznie.

Trzeba zrozumieć jedną podstawową prawdę.

Nie każdy Żyd jest syjonistą i nie każdy syjonista jest Żydem.

Państwo Izrael jest jedynie narzędziem, które także jest skazane na zagładę. Mieszkańcy Izraela, których znaczny procent to Żydzi nienawidzący syjonizmu. To oni, wraz z chrześcijaństwem oraz wszelkimi innymi religiami są skazani przez Bestię na zagładę. W lucyferianiźmie nie będzie miejsca na żadną inną religię. Wszystkie muszą być usunięte.

To jest główny cel... syjonistów - oszukańczy plan przejęcia przez Bestię władzy nad całym światem, ze wzgórzem Syjon włącznie. Nie chodzi więc wcale o władzę Żydów nad światem ale planuje się władzę Bestii nad całym światem.

W szczególności o władzę jego reprezentanta w odbudowanej II Świątyni Salomona. Oto główny powód istnienia Izraela.

Oczywiście kluczowe pozycje w Bestii zajmują pozorni Żydzi, a szczególną rolę odgrywa jedna gałąź rodzinna, zwana Merowingowie, która twierdzi, że pochodzi wprost z linii rodowej Isusa czyli Króla Dawida. Istnieją przypuszczenia, że z tej rodziny wyłoni się ostatni król, zwany Antychrystem czyli fałszywy mesjasz, ponieważ będzie pochodził z rodu Dawida. Dlatego też media starają się ukazać nam materiały jak Da Vinci Code czy inne tego typu kłamstwa.

Link do Żydów zwalczanych przez syjonistów. http://www.netureikartapl.republika.pl/

Są to grupy Żydów, które doskonale widzą, jakie zniszczenia sieją syjoniści i w oczywisty sposób się od owych zniszczeń czy ideologii odsuwają.  Jedną z takich grup jest spora grupa żydowskich ponownie narodzonych chrześcijan.

Syjonizm nie reprezentuje Żydów - nazywanie syjonistów Żydami jest poważnym błędem.

Fałszywe państwo Izrael uzurpuje sobie prawo do tytułu starożytnego Izraela, Narodu Wybranego przez Boga, ale przywódcy tego państwa nie mają wiele wspólnego ze starożytnym Izraelem.

Istnieje duża szansa na postawienie rzeczywistego pomnika, posągu czy obrazu, przed którym za groźbę kary śmierci cały świat będzie musiał się kłaniać. Posąg ten może symbolizować oddanie hołdu Bestii, podobnie jak posąg króla babilońskiego symbolizował tegoż władcę. Już dzisiaj w kilku państwach krytyka statusu Izraela jako Narodu Wybranego jest karana.

Za kwestionowanie Holokaustu czy też za poszukiwania w tej kwestii w wielu krajach idzie się do więzień. Nawet wzmianka o tym, że ze skór ludzkich nie robiono lampek, ponieważ ta historia oraz historia z mydłem, na które rzekomo przetapiano Żydów, to udowodnione fałszerstwa. Nawet za przedstawianie owych fałszerstw w niektórych państwa można stanąć przed sądem.

Istnieje także możliwość, że posąg Bestii będzie symbolizował boga tej Bestii, czyli szatana. Innym imieniem, którym z lubością posługuje się Bestia jest Zeus.

Olimpiada to największy rytuał ku czci Zeusa, a Capitol w Waszyngtonie to... świątynia Zeusa. Mamy także Apolla (NASA i Watykan)

Bestia posiada widoczne ornamenty upadłych aniołów.

Dzisiejszy Izrael jest w rzeczywistości mieszaniną  Judejczyków i Lewitów, ale główny trzon stanowi plemię Chazarów czyli... Edomitów.  Nie mają oni za wiele wspólnego z 12 pokoleniami 12 synów Izraela ( czyli  Jakuba ) - z których to powstał naród Hebrajczyków, czyli starożytny Izrael.

Okazuje się także, że na ziemi istnieje od tysięcy lat pełne 10 pokoleń Izraela.

Jest to rasa białego Chrześcijaństwa, którego DNA prowadzi nas wprost do Abrahama!

Zwróćmy uwagę na niezwykłe wypełnienie się proroctwa Objawienia.

Bestia atakuje na skalę światową rzeczywistych Izraelitów 10 pokoleń, czyli Chrześcijan oraz Żydów ortodoksyjnych Tory, a sama rości sobie pretensje, aby nazywać się Judejczykami czy też... Żydami!

Szatan kopiuje Boga w każdym możliwym przypadku i robi owe kopie odwrócone. I w ten sposób fałszywa kopia Izraela wielbi... Lucyfera.

Syjonizm wyłonił się z niemal wszystkich państw świata, zorganizował się pod postacią Masonów, Iluminatów, Skull & Bone Society, czy innych zbrodniczych organizacji. Zdołał on zapanować nad światowymi mediami, największymi bankami - systemami finansowymi całego świata.

Stopniowo ukazuje się bluźniercza wielogłowa Bestia, gotowa do zniszczenia Watykanu.

Daniela 2:(42) A to, że palce u nóg były po części z żelaza, a po części z gliny, znaczy, że królestwo będzie po części mocne, a po części kruche. (43) A że widziałeś żelazo zmieszane z gliną, znaczy: będą się mieszać z nasieniem mężczyzn, ale nie będą się trzymać razem, tak jak żelazo nie miesza się samo z gliną. (BM)

Werset Daniela ukazuje nam precyzyjnie sytuację w czasach Wielkiego Ucisku, podczas którego Isus przejmie władzę nad ziemią, niszcząc wszelką opozycję. Władzę będzie stanowić 10-ciu króli, z których część będzie normalnymi ludźmi, ale część będzie anielskimi hybrydami. Dlatego nie będą się zbytnio razem trzymać i będą się różnić pomiędzy sobą.

Werset ten potwierdza bardzo dobitnie fakt mieszania się genów upadłych aniołów z ludźmi. Warto przypomnieć, że 10 króli, jak palce u stóp posągu najwyraźniej odnoszą się do tego wersetu:

Objawienie 17:12 A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa, lecz obejmą władzę jako królowie na jedną godzinę wraz ze zwierzęciem. 13 Ci są jednej myśli, i oddadzą moc i władzę swoją zwierzęciu.

Czyli wygląda że 10-ciu króli wraz z Bestią zniszczą Babilon Wielki i najwyraźniej tożsamość Bestii oraz Nefilimów będzie w tym czasie światu znana.

Sam Isus oznajmił nam, że:

Mateusza 24:37 Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. 38 Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki, 39 I nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego.

Czyli według tych słów historia skażania ludzkości genami upadłych aniołów powtórzy się w czasach końca. Dlatego właśnie wskazał na czasy Noego Chrystus Przed potopem głównym problemem było współżycie seksualne aniołów i córek ludzkich.

Doprowadziło to do potopu.

Rodzaju 6:(2) Ujrzeli synowie boży, że córki ludzkie były piękne. Wzięli więc sobie za żony te wszystkie, które sobie upatrzyli.

W czasach obecnych sytuacja się powtarza na coraz większą skalę.

Przejęcie władzy przez Bestię nastąpi tuż przed Wielkim Uciskiem i owi królowie wraz z powracającą Bestią zniszczą Wielką Nierządnicę, czyli Babilon Wielki - Watykan.

Szatan, w pełni kontroluje dzisiejszą część Bestii, wydaje jej polecenia na tajemnych spotkaniach w Bohemian Groove,[EN] oraz w innych licznych czarnych i bluźnierczych mszach, podczas których najprawdopodobniej składane są ofiary z dzieci oraz pije się ludzką krew. Więcej w linku - Satanizm

Świat czci Szatana w sposób oficjalny oraz nieoficjalnie, w ukryciu. Owo czczenie było do niedawna przed nami starannie ukrywane, aczkolwiek media światowe nieustannie przygotowują nas na zaakceptowanie tej możliwości.

Olimpiada w Londynie była największym rytuałem ku czci szatana, jaki świat kiedykolwiek widział!

Rodzina Rothschild stała się przysłowiowym ojcem współczesnego Izraela, finansując niemal wszystkie początkowe poczynania tego młodego państwa.

Zwróćmy uwagę na szczególnie dramatyczny opis owej Bestii.

Objawienie 13:5 A dano jej usta mówiące wielkie rzeczy i bluźnierstwa, i dano jej możność przetrwania czterdziestu dwu miesięcy. 6 Zatem otworzyła swe usta dla bluźnierstw przeciwko Bogu, by bluźnić Jego imieniu i Jego przybytkowi, i mieszkańcom nieba.

Owe bluźnierstwa można już doskonale widzieć w mediach. Według mediów Bóg nie istnieje, niczego nie stworzył, jesteśmy tworami obcych z kosmosu, którzy nas stworzyli w procesie ewolucyjnym. Ateizm jest gorliwie rozpowszechniany oraz prowadzony jest bezprecedensowy atak na Słowo Boże oraz wszelkie przejawy chrześcijaństwa. Bestia wprowadza w życie doktrynę lucyferiańską i ona jest odpowiedzialna za ten proces. Więcej w linku.... Doktryna Lucyferiańska.

Zwróćmy także uwagę na to, że że Bestia będzie bluźnić przeciwko Przybytkowi Boga. Przybytek jest to najświętsze miejsce Bożej świątyni, czyli mieszkanie Boga.

Objawienie 11:19 I otworzyła się świątynia Boża, która jest w niebie, i ukazała się Skrzynia Przymierza jego w świątyni jego; i zaczęło się błyskać i głośno grzmieć, i przyszło trzęsienie ziemi, i spadł wielki grad.

Obydwa wersety wzajemnie się potwierdzają i udowadniają, że świątynia Boża jest w niebie i Bestia będzie bluźniła tej Świątyni, czyli Przybytkowi.

Czyli rzekomy Paweł definitywnie okazuje się fałszywym prorokiem, który prorokował Świątynię Bożą w której zasiądzie na tronie człowiek bezprawia. Czyli Pawła proroctwo jest proroctwem fałszywym i czyni z Pawła fałszywego proroka, winnego śmierci.

Od samego początku swego istnienia Bestia charakteryzowała się tym, że wiernie służąc szatanowi nieustannie atakowała wszystkich tych, którzy wielbili oraz nadal wielbią Boga i naśladują jego Syna, Isusa Chrystusa. Była ona szczególnie znana i jest nadal z tego słynna, że atakowała wszelkie objawy Prawdy - zwłaszcza Biblię. Ataki owe trwają nadal i objawiają się w tzw. hebraizacji Biblii.

Jedną z największych współczesnych zbrodni Bestii to masowa indoktrynacja młodzieży za pomocą naszpikowanych satanizmem i okultyzmem mediów, w których zdecydowany prym wiedzie muzyka i Hollywood.

Przyszłość Bestii.

Objawienie 13:7 Potem dano jej wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężyć ich, i dano jej władzę nad każdym szczepem, ludem, językiem i narodem.

Bestia ma otrzymać całkowitą władzę na okres 42 miesięcy czyli 3.5 roku albo czas, czasy i połowę czasu.

Całkowitej władzy nad światem Bestia  jeszcze nie otrzymała.

Najciekawsze jest to, że rządy Bestii muszą mieć aprobatę Boga. Bez tego Bestia nie jest w stanie sprawować rządów. Najsmutniejszy okres czasu dla ludzi miłujących Boga i Baranka, ponieważ będzie to okres największych prześladowań, jakich wierni oni dotychczas doświadczyli. Bestia będzie uśmiercać ich oraz zwyciężać. Na szczęście będzie to krótki okres czasu.

Widać jak na dłoni szybkie działania Bestii prowadzące do zakazu posługiwania się Słowem Bożym. Już trwa ostry atak na chrześcijaństwo, i jest przeprowadzany nie tylko w syjonistycznych  mediach.

Kilka miesięcy temu w USA wprowadzono tzw. prawa nienawiści, według którego publiczne cytowanie wielu wersetów biblijnych spotka się z karą więzienia.. Podobne prawo istnieje w Kanadzie już od od kilku lat.

( Więcej w linku - http://zbawienienews.blogspot.com/2009/10/prawo-nienawisci-zostao-w-usa-podpisane.html )

Jest ewidentne, że antychrześcijańska Bestia rzeczywiście wiernie służy szatanowi, którego wielbi.

Objawienie 13:8 Wszyscy mieszkańcy ziemi będą oddawać pokłon władcy, każdy, którego imię nie jest zapisane od założenia świata w księdze życia zabitego Baranka. 9 Jeśli kto ma uszy, niechaj posłyszy! 10 Jeśli kto do niewoli jest przeznaczony, idzie do niewoli, jeśli kto na zabicie mieczem - musi być mieczem zabity. Tu się okazuje wytrwałość i wiara świętych.

Wyraźne ostrzeżenie przed wielbieniem Bestii. Będzie nam potrzeba olbrzymią ilość wytrwałości.

Objawienie 13:5. A dano jej usta mówiące wielkie rzeczy i bluźnierstwa, i dano jej możność przetrwania czterdziestu dwu miesięcy. 6. Zatem otworzyła swe usta dla bluźnierstw przeciwko Bogu, by bluźnić Jego imieniu i Jego przybytkowi, i mieszkańcom nieba.

Prorocza wizja - jeszcze nie zupełnie wypełniona ale spełniająca się częściowo na naszych oczach. Bluźniercze media syjonistyczne obarczają Boga winą za ograniczanie ludziom swobód oraz 'przyjemności', a z drugiej strony zakazują wyrażanie dezaprobaty przeciwko masowej propagandzie homoseksualizmu, nazywając to przestępstwem nienawiści.

Jest oczywiste, że homoseksualizm oraz lesbianizm są największym wrogiem rodzaju ludzkiego.

Gdyby jednego dnia wszyscy mężczyźni stali się homoseksualistami, rodzaj ludzki przestałby istnieć w ciągu 100 lat!

Co jest szczególnie zadziwiające, to fakt, że w krajach zachodnich ZOG'u w sądach składa się przysięgi z ręką na Biblii.  Istnieje jednak surowy zakaz, aby tę Biblię w w sądzie otworzyć!

JP II był żydowskiego pochodzenia Iluminatem, i z tego powodu szatański świat go tak uwielbiał i szanował. Jego pogrzeb był tego doskonałym dowodem.  Kolejnym dowodem jest uwielbianie nowego papieża, Franciszka I. Żydzi syjonistyczni ewidentnie uwielbiają papieża, chociaż na Boga i Biblię zwyczajowo plują.

Masoneria oraz inne organizacje jak Czaszka & Piszczele, Thule Society, Club of Rome czy tysiące innych są kontrolowane przez Bestię wykonującą polecenia Lucyfera. Także pro lucyferiańskie media są w rękach Bestii i rozpowszechniają one doktrynę lucyferiańską.

Rządy z ukrycia, za parawanem świata

Nieoficjalnie nad światem panuje ostatnie, czwarte królestwo opisane w proroctwach Daniela, ze snu o posągu, który śnił się królowi Nabuchodonozorowi. Czwarte królestwo jest ostatnim imperium na ziemi i z niego wyłoni się kontrolująca jego 10-ciu króli, czyli Bestia. Owym imperium jest nadal sprawujące władzę w imieniu Watykanu Imperium Rzymskie. Sprawdź dowody z tego filmu.

Nie jest łatwo znaleźć na YouTube wielu detali przeciwko Nierządnicy ale i przeciwko Bestii jest tego także bardzo niewiele. Inna cegiełka tej wiedzy, to omawiana już tutaj cenzura Bestii nad YouTube, które zostało przezwane - JewTube - żydowski ekran! Wielu widzów YouTube zorientowało się już, że wszelkie materiały prezentowane w tym medium noszą wszelkie cechy pro syjonistycznej cenzury, czyli materiały godzące w tę organizację są z YouTube skwapliwie usuwane.

Objawienie 13:18 Tu jest [potrzebna] mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy: liczba to bowiem człowieka. A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć.

Odnośnie Bestii Jan pisze, że... "potrzebna jest mądrość".

Liczba Bestii jest wyjaśniona w tym linku. Znak Bestii.

Porównując z opisem Nierządnicy widać wyraźnie, że tożsamość Bestii nie jest taką oczywistą sprawą. Proroctwo o Nierządnicy podaje wiele  detali, pozwalających prawidłową jej identyfikację, także jako Babilon Wielki.

Przeciwnie do Babilonu, Bestia jest zakamuflowana i nie jest ona wyraźnie widoczna na arenie świata. W związku z tym jest ona znacznie trudniejsza do zidentyfikowania.

Zwróćmy uwagę na niezwykle ważny fakt!

Praktycznie nie ma ani jednego źródła chrześcijańskiego, które prawidłowo rozpoznaje tożsamość Bestii Apokalipsy. Źródła chrześcijańskie rzadko podają najważniejsze ostrzeżenie biblijnego odnośnie przyjęcia znaku Bestii, ponieważ nie rozpoznają lub nie chcą rozpoznać jej tożsamości, z powodu oczywistej kontroli szatana nad nimi.

Druga Bestia - dwurożna.

Objawienie 13:11  Potem ujrzałem inną Bestię, wychodzącą z ziemi: miała dwa rogi podobne do rogów Baranka, a mówiła jak Smok.

Druga Bestia wyszła z ziemi, a nie z morza! Ziemia oznacza ludzkość, która nie jest podporządkowana całkowicie Smokowi.

Jan ujrzał drugą, tym razem dwurożną Bestię. Dwa rogi "podobne do rogów Baranka" oznaczają chwalebne zasady, przypominające słowa samego Chrystusa - wolność, równość, sprawiedliwość, miłość, demokracja, prawa człowieka itp.

Teoretycznie wspaniałe zasady, niemniej za tym zwodniczym parawanem stoją w chwili obecnej okrutne i kłamliwe rządy USA oraz Wielkiej Brytanii.

"W Bogu posiadamy ufność" (In God we trust.) jest hasłem drukowanym na amerykańskich banknotach.

Tymczasem owe rzekome 'rogi Barankowe' są jedynie parawanem dla morderczych planów zawładnięcia całym światem pod banderą NWO - Nowy Porządek Świata.

USA / Wielka Brytania - w chwili obecnej jest bardzo możliwą identyfikacją Bestii dwurożnej.

Wygląda na to, że Bestia dwurożna to..  USA i Anglia

USA wraz z Kanadą są tradycyjnymi poplecznikami Syjonizmu oraz państwa Izrael. W Kanadzie istnieją już prawa zabraniające nie tylko krytykę Izraela oraz zaprzeczania Holokaustu, ale zabrania się publicznego wzywania imienia Isusa! W USA trwają nieustannie próby wprowadzenia identycznych praw, które będą zabraniały krytyki czegokolwiek, co ma jakikolwiek związek z polityką Syjonistów, Izraela czy Żydów. Już teraz publiczne wyrażanie dezaprobaty dla czegokolwiek, co aprobuje Żydowska Loża, gwarantuje ruinę polityczną każdego polityka, który ośmieli się złamać te zasady. W Senacie USA jest to temat tabu - pomijany całkowitym i zgodnym milczeniem. Kierunek polityki USA, wewnętrznej czy międzynarodowej wytycza AIPAC. Głosowanie członka Senatu przeciwko wytycznym AIPAC oznacza koniec kariery politycznej oraz wstrzymanie wszelkich dotacji finansowych na kampanie wyborczą.

Innym ramieniem pierwszej Bestii jest ADL - Anti-Defamation League, Lokacja - USA

Oczywiście Unia Europejska także posiada w większości państw członkowskich niemal identyczne prawa (Niemcy, Francja, Polska, Szwecja, czy inne).

Nie jest tajemnicą, że EU jest tworem tak Bestii jak i Nierządnicy.

Najprawdopodobniej na naszych oczach spełnia się kolejny element proroctw Objawienia, Bestii dwurożnej, będącej pod całkowitą kontrolą pierwszej Bestii, czyli międzynarodowego Syjonizmu/ Iluminizmu.

Objawienie mówi nam o Bestii dwurożnej, wykonującej polecenia pierwszej Bestii.

Objawienie 13:12 I całą władzę pierwszej Bestii przed nią wykonuje, i sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej Bestii, której rana śmiertelna została uleczona.

Stany Zjednoczone oraz Wielka Brytania są oczywiście całkowicie kontrolowane przez Syjonistów. Państwa jak Australia, Austria, Niemcy, Francja, Holandia, także Polska, są pod całkowitą kontrolą i w mas mediach tych państw nie znajdzie się miejsce na poważną krytykę polityki ludobójczej Izraela w Palestynie, czy też zbyt śmiałych słów krytyki polityki USA oraz ich brutalnych podbojów.

Mackami Bestii są owe tajemnicze organizacje jak Masoni Komisja Trójstronna, Klub Rzymski wiele innych, a także międzynarodowe banki, całkowicie opanowane przez syjonistyczną finansjerę, która za pomocą lichwiarskich pożyczek skutecznie kontroluje całą planetę.

Gwoli ciekawości, Bank Federalny USA jest w rękach prywatnych, a większość bankierów sprawujących ową kontrolę to Syjoniści - Iluminaci.

Ariel Sharon, były premier Izraela tak się publicznie wyraził o USA. "Izrael kontroluje Amerykę i Amerykanie doskonale o tym wiedzą." USA jest kontrolowane tak przez Babilon Wielki jak i przez ujeżdżaną przez Babilon Bestię.

Objawienie 13:13 I czyni wielkie znaki, tak iż nawet każe ogniowi zstępować z nieba na ziemię na oczach ludzi.

Objawienie 13:14 I zwodzi mieszkańców ziemi znakami, które jej dano uczynić przed Bestią, mówiąc mieszkańcom ziemi, by wykonali obraz Bestii, która otrzymała cios mieczem, a ożyła. 15. I dano jej, by duchem obdarzyła obraz Bestii, tak iż nawet przemówił obraz Bestii i by sprawił, że wszyscy zostaną zabici, którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi Bestii.

Najprawdopodobniej wydarzenie w przyszłości. Być może chodzi o plany odbudowy świątyni Salomona, której budowa powinna się zacząć w najbliższym czasie. http://www.templeinstitute.org/

Najbliższa przyszłość to zniszczenie Babilonu Wielkiego oraz powstanie ostatniego, króla - Człowieka Bezprawia, zwanego Antychrystem. Władca Bestii powstanie z pośród władców syjonistycznych oraz będzie posiadał wszystkie ohydne cechy owej demonicznej Bestii. Taki człowiek byłby oczywistym przeciwieństwem chrześcijanina, wykazującego podporządkowanie się Isusowi oraz demonstrowanie swoim zachowaniem się do miłości i Prawdy w Isusie. (Więcej w linku - Antychryst.)

Zwróćmy uwagę na precyzję proroctwa Daniela.

Daniela 7:(23) I tak rzekł: Czwarte zwierzę oznacza czwarte królestwo na ziemi, które jest inne niż wszystkie królestwa; ono pochłonie całą ziemię, podepcze i zmiażdży ją. (24) A dziesięć rogów znaczy, że z tego królestwa powstanie dziesięciu królów, a po nich powstanie inny; ten będzie inny niż poprzedni i obali trzech królów.

Dziesięć rogów oznacza króli Bestii, z której wyłoni się ów ostatni król, który usunie (zamorduje!?) trzech innych władców.

Wszystko jest możliwe ale nie należy tej możliwości traktować jako pewnika. Czas pokaże.

Daniela 7:(25) I będzie mówił zuchwałe słowa przeciwko Najwyższemu, będzie męczył Świętych Najwyższego, będzie zamyślał odmienić czasy i zakon; i będą wydani w jego moc aż do czasu i dwóch czasów i pół czasu. (26) Potem odbędzie się sąd i pozbawią go władzy, aby ją ostatecznie zniszczyć i obalić. (27) Królestwo, władza i moc nad wszystkimi królestwami pod całym niebem będą przekazane ludowi Świętych Najwyższego. Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a wszystkie moce jemu będą służyć i jemu będą poddane.

To ostatni król spowoduje olbrzymie nieszczęścia i dosłownie powali całkowicie Prawdę na ziemię. Po jego zniszczeniu wreszcie zapanuje na ziemi Królestwo Boże.

Dodatki do głębszego przemyślenia

Panuje powszechne przekonanie, że współcześni Żydzi posługują się językiem hebrajskim. Nie jest to prawdą. W rzeczywistości jest to język judeo-aramejski. Księga Daniela była napisana w dwóch językach - aramejskim oraz paleo - hebrajskim czyli starożytnym hebrajskim. Są to zupełnie odmienne języki i alfabety.

 Dzisiejsi Żydzi nie posługują się językiem staro hebrajskim, czyli oryginalnym językiem Biblii, ale posługują się dialektem aramejskim, który kłamliwie nazywają językiem hebrajskim.

Grecka Septuaginta była jedyną Biblią, którą posługiwali się Żydzi w okresie 285 p.n.e. - 200 n.e. ponieważ cały ten region posługiwał się językiem greckim. Inny link - http://www.zbawienie.com/imie-Boga.htm. Ukazana jest tam prawda o Tetragramie.

Tetragram to nie imię Boga - to słowo znaczy - Bóg.

Znany jest w wielu kręgach wywiad z Żydem Rosenthalem, który publicznie ujawnił, że rzeczywistym bogiem judaizmu jest szatan. Za to ujawnienie został on zamordowany. Historia Izraela to historia ich walki z Bogiem. Link - Izrael.

Współcześni Żydzi w przeważającej większości są potomkami Edomitów, czyli niewiele mają wspólnego z rzeczywistym pokoleniem Judy. Przeważająca część dzisiejszych Żydów do Chazarowie, oraz Edomici. Król Herod oraz większość kapłanów z czasów Isusa, a także kasta faryzeuszy i saduceuszy była właśnie Edomitami. Z tej przyczyny Chrystus oznajmił, że przyszedł znaleźć zagubione owce Izraela. Edomici nie należeli do owych owiec. Oczywiście informacje te są przed nami ukrywane.

Czyli współcześni Żydzi doskonale wypełniają proroctwo Apokalipsy 2:9 oraz 3:9.

Objawienie 3:9 Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie do nóg, i poznają, że Ja ciebie umiłowałem.

W Biblii mamy błędnie przetłumaczone pewne określenia.  W większości przypadków w ST używane jest niewłaściwe tłumaczenie nazwy plemienia Izraelitów - czyli plemienia Judy. Pierwszy raz w Biblii przedstawia się nam nazwę - Żydzi, po powrocie Judejczyków z Babilonu Wielkiego. Żydami byli w Nowym Testamencie faryzeusze i uczeni w piśmie oraz cała pozostała świta Edomitów, która w tym czasie stanowiła trzon Judejczyków. W tym świetle Isus (Isus w czystej grece) nie był Żydem czyli Edomitą, ale był on Judejczykiem.

Podobnie dzisiejszy termin - Żydzi - oznacza Chazarów oraz Edomitów i praktycznie nie ma w tej mieszaninie wielu śladów po Judejczykach oraz członków plemienia Aarona - Lewitów, rzeczywistych członkach jednego z plemion Narodu Wybranego przez Boga. Więcej w linku - Izrael.

Jedynie Żydzi mesjańscy, szanujący Torę i będący jej posłuszni mogą się poszczycić rzeczywistym pochodzeniem od Abrahama i większość z tzw, Żydów ortodoksyjnych to rzeczywiste dwa pokolenia Izraela - pokolenia Judy i Lewiego. Reszta, czyli pozostałe 10 pokoleń Izraela to rasa ludzi białych - państwa chrześcijańskie rasy kaukaskiej czyli białej. Europa, Ameryka północna, Wschodnia część Azji, Australia i Nowa Zelandia.

Wszystkie pokolenia rzeczywistego Izraela, który nigdy nie zaginął, czyli Izraelici z pokolenia Judy i Lewiego (niesłusznie nazywani Żydami) oraz pozostałe 10 pokoleń Izraela czyli chrześcijańskie białe narody - oto główny cel szatana oraz jego Bestii, czyli ludzi podających się za Żydów, którzy Żydami, czy raczej Izraelitami nie są!

Bestia otrzymuje w tej własnej chwili coraz większą władzę od swego boga, szatana. Tzw. Protokoły Mędrców Syjonu są w rzeczywistości planami Iluminatów czy raczej planami samego Lucyfera. Warto je poznać, aby zorientować się w jaki sposób działa owa Bestia apokaliptyczna.

Wszelkie organizacje satanistyczne jak masoneria, Czaszki & Piszczele czy wiele innych jest złożona głównie z syjonistów podających się za Żydów. Stąd nazwa - Żydomasoneria. To syjoniści stosują najwyższą formę czarów na świece - tzw, Kabałę.

Władza syjonistów na świecie w chwili obecnej nie podlega żadnej dyskusji. Polska nie jest wyjątkiem. 

Trudno o dokładniejsze przedstawienie tożsamości Bestii apokaliptycznej - międzynarodowej organizacji światowej o niezwykle wielkiej mocy politycznej, której bogiem jest szatan, nazywany przez Bestię Lucyferem.

Władza ta dojdzie do szczytu, kiedy szatan przekaże całą swoją władzę Bestii, która z natchnienia Boga zniszczy Wielką Nierządnicę, czyli Watykan. Bestia jest więc nadal ukrytą przed masami świata organizacją satanistyczną, która zza kulisów sprawuje coraz większą władzę nad światem. Główną przeszkodą jest właśnie Watykan, który ujeżdża Bestię posługując się nią do swoich brudnych celów.

Dzisiejsza oficjalna polityczna władza nad światem to Imperium Rzymskie podzielone na wiele państw, nad którym władzę sprawuje papież. Syjoniści (Bestia) przyjmują rozkazy wprost z Watykanu, który w ten sposób ujeżdża ową Bestię. Ludzie ci działają nie oficjalnie zza parawanu świata politycznego, czekając na oficjalne przekazanie im władzy przez samego szatana.

Szatan nie będzie nigdy sprawował osobiście rządów na ziemi, będzie się posługiwał Bestią - narzędziem węża. W momencie, kiedy przekaże jej całkowitą władzę, nastąpi Wielki Ucisk dla całego ludu Bożego - wszystkich 12 pokoleń Izraela.

Śmiertelnie zraniona głowa Bestii, Sanhedryn zupełnie się nie odrodziła. Nastąpiło to jedynie częściowo ale tzw. Wielkiego Sanhedrynu jeszcze na ziemi nie ma. Jeżeli się pojawi, być może będzie to oficjalny początek światowych rządów plemienia żmijowego, synagogi szatana czyli Bestii apokaliptycznej.

Pierwszą jej ofiarą będzie Wielka Nierządnica, czyli Babilon wielki - obecnie kontrolujący Bestię i zrzucający na nią wszelką winę za własne masowe zbrodnie, odwracając w ten sposób uwagę od swojej zbrodniczej działalności. Z kolei nastąpi tzw. Wielki Ucisk na Chrześcijan na całym świecie. Szatan nie był w stanie wybrać lepszych ludzi do takiej brudnej roboty.

Ale to nie oznacza zniszczenia Chrześcijaństwa. Część z nas zginie, ale będzie to część niewielka. Ponieważ podczas tego Ucisku Chrystus wyprowadzi z niego olbrzymią rzeszę - Wielką Rzeszę...

Objawienie 7:9 Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion, i ludów, i języków, którzy stali przed tronem i przed Barankiem, odzianych w szaty białe, z palmami w swych rękach. 10 I wołali głosem donośnym, mówiąc: Zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie, i u Baranka.

Baranek obmyje nas swoją krwią z naszych wszystkich grzechów, z których większość powstała w wyniku masowego prania naszych mózgów przez media Bestii. Bóg doskonale wie, że w innych warunkach Jego lud zachowywałby się znacznie lepiej i nie będąc oszukiwany przez Bestię oraz kontrolowane przez nią kościoły i religie nigdy nie oddałby się tak powszechnemu bałwochwalstwu i wielu innych grzechom, wynikającym z masowego prania naszych umysłów i karmienia nas satanizmem, szatańską muzyką i TV, masową propagandą gejów, aborcji, pornografii, wyuzdania, kłamstw i fałszerstw Biblii i wielu innych ohydnych elementów deprawacji, które  czynią większość z nas takimi, jakimi jesteśmy obecnie.

Czyli nie ze względu na nasze dobre uczynki Bóg wybaczy nasze grzechy, ale ze względu na swoje imię. Nasze uczynki ogólnie są złe, ale nasza wina zostanie właśnie z przyczyn wpływów Bestii na nasze umysły zmazana krwią Baranka.

Sama Bestia poniesie więc olbrzymią klęskę. Nie tylko nie zdoła  nas wszystkich dotkliwie skrzywdzić.

Objawienie 17:(8) Zwierzę, które widziałeś, było i już go nie ma, i znowu wyjdzie z otchłani, i pójdzie na zatracenie.

Bestia zostanie także bezpowrotnie zniszczona przez Isusa Chrystusa w finałowej bitwie Armagedonu! Wieczna śmierć wszystkich jej członków bez nadziei na zmartwychwstanie.

Sprawdź materiały zgromadzone na forum, ujawniające wiele szczegółów odnośnie Bestii i Nefilimów. Inny artykuł na temat nasienia węża.

Niech to się wszystko stanie, nasz umiłowany Panie!

 

Napisano: 27 Czerwca 2007

Ostatnie uaktualnienie: 26 Października 2013