Chrześcijańska doktryna lucyferiańska

Ostatnie uaktualnienie: 5 Czerwca 2018

 

Zanim zaczniesz czytać ten artykuł, byłoby dobrze przeczytać najpierw jego pierwszą część. Jest także część artykułów na tej witrynie, które omawiają częściowo ten temat. Poznawszy już wcześniej ową prawdę z ubiegiem czasu wszystko staje się coraz wyraźniejsze i przybywają stale nowe dowody oraz nowe argumenty.

Artykuł ten z pewnością zostanie podsumowany przez wielu pastorów i księży jako typowy 'szatański' atak na Chrześcijaństwo. Wielkie nieporozumienie. Ten atak nastąpił już w 325 n.e. na Soborze w Nicei. Na tym soborze uznano Isusa za Boga! Od tego momentu Chrześcijaństwo jest już całkowicie kontrolowane przez szatana. Podczas soboru najprawdopodobniej zadecydowano dodanie znanych fałszywych ksiąg Pawła do Nowego Testamentu.

Źródło w tłumaczeniu Google - Wikipedia.

Ale religie Chrześcijaństwa nazywają teksty 'Pawła' Słowem Bożym, pomimo tego, że zostały one napisane głównie przez Marcjonitów i zmienione przez Kościół Katolicki! Mało tego, owe listy stawiane są przez Chrześcijaństwo ponad Boga oraz Syna Bożego.

Faktem jest, że Chrześcijaństwo jest podzielone na ponad 30 tysięcy wyznań, często dramatycznie różniących się od siebie. A to jest wystarczającym dowodem na to, że to nie Duch Boży kieruje Chrześcijaństwem. To siły szatana tak je prowadzą wprost ku zagładzie. Nieszczęścia i kary spadające na Chrześcijaństwo są w pełni zasłużone i sprawiedliwe. Jest to widoczny znak braku ochrony Boga dla tych, którzy się od Niego odwrócili i zdradzili Go. Na nasze szczęście szatańskie wysiłki nie osiągną totalnego sukcesu i dzisiaj wielu budzi się z tego straszliwego snu.

Powróćmy na moment do planu III Wojen Światowych, który zakłada wprowadzenie dla Chrześcijaństwa doktryny lucyferiańskiej. Napisano tam jedną prawdę, którą warto poznać.

...którego boskie duchy, formujące chrześcijaństwo bez kompasu oraz kierunku, pożądających ideałów ale bez wiedzy, gdzie umieścić swoje oddanie i adorację, otrzymają rzeczywiste światło poprzez uniwersalną manifestację czystej doktryny Lucyfera, wystawionej w końcu na publiczny widok. Plan 3 Wojen

Przerażające, prawda? Ten plan masoński, którego termin - 'boskie duchy' -   oznacza demony. To one powodują problemy i waśnie pośród Chrześcijan.

Chrześcijaństwo nie posiada wiedzy, gdzie umieścić swoje oddanie i adorację.

Oto przyczyna udowodniona w tym artykule. Doktryna lucyferiańska już jest wprowadzona w życie w niemal wszystkich religiach Chrześcijaństwa. Z czasem władze szatańskie wystawią ją całkowicie na publiczny widok.

Wbrew pozorom zwiedzone Chrześcijaństwo propaguje ową doktrynę twierdząc, że to są nauki Jezusa.

Wielu czytelników wpadnie w szok, ale prawdy tej nie można już dalej ukrywać. Wiedza wielu Chrześcijan powiększyła się na tyle, że można już bez wahania ukazać im prawdę.

Chrześcijaństwo to praktycznie lucyferianizm!

Nie jest to absolutnie żadna przesada. Proste, niezbite oraz powszechnie znane dowody są nie do obalenia.

Chrześcijaństwo całkowicie zdradziło Boga, jego Prawo i  niemal oficjalnie wyparło się Stwórcy. W zamian za Boga Wszechmogącego Chrześcijaństwo wielbi nowego 'boga' czyli Jezusa, pomimo, że w Biblii Jezus nigdzie nie jest nazwany Bogiem i sam nigdy nie nadał sobie takiego tytułu. Ewangelie tytułują Go Panem, czasami Panem Jezusem ale nigdzie nie ma formy - Bóg Jezus, czy Jezus Bóg. Sam Jezus nigdy nie tytułował się Bogiem!

Na domiar złego Chrześcijaństwo całkowicie odrzuciło Boży plan odrestaurowania Narodu Wybranego w Ziemi Obiecanej. W zamian uznało ono syjonistyczny Izrael w Ziemi Obiecanej czyli Palestynie za cud Boży. Tymczasem rząd Izraela sam przyznaje, że syjonizm nie wielbi Boga i jest świeckim stanem. Wielu z nas wie, że syjonizm potajemnie wielbi szatana i dąży do szatańskiego NWO! Ojcem syjonizmu jest najbogatsza rodzina szatańska - Rothschild!

Światem rządzi szatan i Izrael jest jego dziełem. Prostym dowodem na to jest poparcie całego świata dla owego fałszywego Izraela, którego obywatele nie są Izraelitami biblijnymi ale nazywają siebie Żydami lub Izraelczykami.

Większość Chrześcijan na świecie popiera szatański twór - Izrael - stając w ten sposób po stronie szatana. Chrześcijaństwo kontrolowane przez Jezuitów nie chce dostrzec prostej prawdy zawartej w biblijnych proroctwach.

Według biblijnych proroctw, Izrael czyli 12 zjednoczonych plemion Izraela będą zgromadzone w cudowny sposób z północnych części świata (patrząc od strony Palestyny) najpierw na pustynię, a potem, po sądzie Bożym Izrael ma być umieszczony mocą Boga w Ziemi Obiecanej czyli Palestynie. Jest to niemal dokładna powtórka exodusu z Egiptu za czasów Mojżesza.

Podczas powstania Izraela w roku 1948 o cudownej i pomocnej akcji Boga nikt nigdy nie słyszał.

Nie ma także mowy o zjednoczonych 12 pokoleniach Izraela i nikt owych pokoleń nie rozróżnia. A przecież apostoł Jakub o nich pisał, ponieważ wszystkie plemiona wtedy istniały i istnieją one także w chwili obecnej. Na pewno nie jest to współczesny Izrael.

Jakuba 1:1 Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, pozdrawia dwanaście pokoleń, które żyją w rozproszeniu.

Rząd Izraela nie wielbi Boga Izraela. Jest to czysto ateistyczny rząd syjonistyczny.

Państwo Izrael (hebr. מדינת ישראל, Medinat Israel, arab. دولة إسرائيل, Dawlat Israil) jest republiką demokratyczną parlamentarno-gabinetową, w której większość władzy wykonawczej spoczywa w rękach premiera, stojącego na czele rządu. Prezydent pełni role głównie ceremonialne i reprezentacyjne. Władza ustawodawcza jest podzielona pomiędzy rząd i parlament. Izraelski parlament (Kneset) jest jednoizbowy (unikameralizm), a wybory do niego odbywają się co 4 lata. Mandaty rozdzielane są za pomocą systemu proporcjonalnego (metoda D’Hondta), pomiędzy tymi listami partii politycznych, które przekroczyły, niewielki próg wyborczy – 2%. Władza sądownicza sprawowana jest przez niezawisłe sądy. Twórcy ustroju politycznego Izraela wzorowali się zarówno na wielu rozwiązaniach brytyjskich (brak konstytucji spisanej w jednym akcie, ograniczona rola głowy państwa, podobieństwa w systemie sądowniczym), jak i kontynentalnych (m.in. proporcjonalne wybory do parlamentu). Polityczny system państwa jest uregulowany poprzez Ustawy Zasadnicze. Wikipedia

Widać wyraźnie, że rząd Izraela to nie królowie i kapłani oparci na Prawie Bożym, ale jest to czysto polityczny rząd. Ale... wielu rabinów wmawia nam, że jest to wypełnienie się proroctw biblijnych, których na wszelki wypadek nigdy się za głośno nie cytuje.

Nie ma więc najmniejszych wątpliwości, co do całkowicie błędnego zrozumienia biblijnych proroctw w Chrześcijaństwie, które odrzucając Boga odrzuciło także Boże Prawo, czyli Boże Przykazania. Odrzucając Prawo Chrześcijaństwo odrzuciło także nauki Syna Bożego, który nauczał posłuszeństwa wobec Przykazań.

Prosty dowód nauki Jezusa - Isus - oto jego właściwe imię - Isus nauczył nas tzw. modlitwy Pańskiej.

Ojcze nasz...

Sam początek modlitwy ujawnia nam naukę, która jest przykazaniem Isusa.

Mateusza 6:9 A wy tak się módlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, 10 Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. 11 Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, 12 I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom; 13 I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego; Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech tak się stanie. (BM)

Błędne tłumaczenie podaje nam: Amen. Jest to imię bożka egipskiego. Sprawdź szczegóły w linku.  Zamiast -Amen - powinno być - niech się stanie. Zdanie podkreślone na niebiesko jest celowo pominięte z modlitwy, ponieważ ponownie mówi o Królestwie, o którym szatan informacje biblijne często cenzuruje. (Oczywiście 10 Przykazań jest także zmienionych przez Kościół.)

Jest to przykazanie Isusa. Chrześcijaństwo nie wnika w te szczegóły pod naciskiem kleru czy pastorów i starszych, abyśmy przypadkiem tych poleceń Mesjasza nie realizowali. 

Modlitwa - Ojcze Nasz - neguje większość znanych nauk Chrześcijaństwa.

Przeanalizujmy ją nieco.

Ojcze nasz - Bóg jest naszym ojcem jako Stwórca i jest także Ojcem Isusa, który jest Synem Bożym - z ust samego Chrystusa. To od razu wyjaśnia nam naszą postawę i pozycję wobec Boga oraz Syna Bożego.

Jedynie Bóg Wszechmocny jest Bogiem i tylko do niego powinniśmy się modlić. Syn Boży nigdy nie nauczał, abyśmy modlili się do Syna. Owszem pouczał nas abyśmy prosili Ojca w jego imieniu.

Syn Boży także modlił się do Ojca swego! Gdyby był Bogiem, modliłby się do samego siebie ale On nie jest określony jako Bóg Jezus ale jako Pan Jezus. Pan Bóg jest także naszym Panem ale jest on Bogiem. Jezus Bogiem nie jest i dlatego jest Bogu zawsze posłuszny i do Boga się modlił i nam polecił także modlitwy do Boga, Ojca naszego a nie polecił nam modlić się do samego siebie.

Któryś jest w niebie

Mamy podane miejsce, które Bóg zamieszkuje. Czyli nie jest to nasze grzeszne serce ani jakakolwiek ziemska świątynia kościół, posąg czy monstrancja.

Święć się imię twoje

Tylko imię Boga może być uświęcane i pierwsze Przykazanie Boże nam to potwierdza także. "Nie będziesz miał innych bogów obok mnie." Modlitwa - Ojcze nasz - to uświęcanie imienia Bożego i modlitwy do kogokolwiek innego są złamaniem pierwszego przykazania. Modlić można się tylko do Boga i Syn Boży dał nam tego przykład. Sam Isus modlił się do Ojca.

Przyjdź Królestwo Twoje

Prosimy Boga o nadejście Jego Królestwa na ziemię. Ziemia jest lokacją Bożego Królestwa. Większość Chrześcijan woli... niebo odrzucając w ten sposób życie wieczne i Królestwo Boże. Ale wolą Boga jest Królestwo Boże na ziemi!

Bądź wola twoja, jako w niebie tak i na ziemi

Prosimy Boga o to, aby Jego wola działa się na ziemi. A wolą Boga jest... Królestwo światowe, w którym Naród Wybrany oraz reszta świata będzie żyła wiecznie. Niebo jest obiecane przez Boga dla 144.000 wybranych Izraelitów do nieba.

Wolą Boga jest także podporządkowanie się wszystkich mieszkańców Królestwa Bożego prawu Bożemu wraz z 10-cioma Przykazaniami.

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj

Powinniśmy prosić Boga o zaspokojenie naszych podstawowych potrzeb jak... chleb czyli pokarm niezbędny do życia.

I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;

Jeżeli chcemy, aby Bóg odpuścił nam nasze winy, my musimy wybaczyć tym, którzy wobec nas zgrzeszyli. Innych opcji nie ma. Żadna spowiedź i sakrament nie zmażą twoich win. Zmaże je jedynie taka postawa. Jeżeli my także odpuścimy tym, którzy zawinili wobec nas.

I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego;

Prosimy wiec Boga, aby nas chronił przed zbytnimi szatańskimi pokusami. Zły to szatan.

Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków.

Ponowne podkreślenie mocy i chwały Boga oraz Jego planowanego od wieków Królestwa, o którym niemal nikt na ziemi nie mówi, poza Świadkami Jehowy, którzy popełniają inne karygodne błędy podczas gdy ich doktryna Królestwa jest jednak bliska Prawdy.

Zaraz po podaniu tej modlitwy Isus wyjaśnił, w jaki sposób uzyskamy zbawienie.

Mateusza 6:14 Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec wasz niebieski. 15 A jeśli nie odpuścicie ludziom, i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych.

Musimy wybaczyć innym ich przewinienia abyśmy uzyskali odpuszczenie naszych grzechów. Jeżeli my nie odpuścimy naszym winowajcom, Bóg nie odpuści naszych grzechów. A to oznacza wieczną śmierć.

Dokładna analiza modlitwy Ojcze nasz ukazuje nam wyraźnie, że jest to modlitwa, która nas obowiązuje i jak sami widzimy, są tego oczywiste przyczyny. Natychmiast widzimy, że posłuszeństwo wobec tej modlitwy daje nam zbawienie czyli życie wieczne. Owa modlitwa ukazuje nam najważniejsze aspekty naszego życia i sam Bóg nauczył Syna, aby podał nam ową modlitwę, która jest w esencji... Prawem Bożym.

Zastosowanie się do tego prawa da nam życie wieczne i wybaczenie naszych grzechów.

Oto niezwykła mądrość Boga objawiająca się w tej modlitwie.

Bóg poinstruował nas o swoim Prawie i polecił nam, abyśmy tak się modląc poznali i zapamiętali najważniejsze elementy, konieczne dla naszego zbawienia.

Największe kłamstwa i herezje Chrześcijaństwa

Największymi są oczywiście otwarte herezje, pominięcia, oszustwa i nauki Kościoła Katolickiego. Jedynie Mateusz opisuje tzw. ostatnią wieczerzę paschalną Isusa z apostołami. Jan o niej wcale nie wspomina. Mateusz opisuje to w taki sposób.

Mateusza 26:(17) A w pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Isusa uczniowie i zapytali: Gdzie chcesz, abyśmy ci przygotowali wieczerzę paschalną? (18) A On rzekł: Idźcie do miasta, do wiadomego nam człowieka i powiedzcie mu: Nauczyciel mówi: Czas mój bliski, u ciebie urządzę Paschę z uczniami moimi. (19) I uczynili uczniowie tak, jak im polecił Isus, i przygotowali Paschę. (20) A gdy nastał wieczór, usiadł przy stole z dwunastoma uczniami. (BM)

Mateusz nazywa to wydarzenie  wieczerzą paschalną a nie rytuałem Ostatniej Wieczerzy, czyli Mszą Świętą według nauk przywódców kościołów.

Mateusza 26:(26) A gdy oni jedli, wziął Isus chleb i pobłogosławił, łamał i dawał uczniom, i rzekł: Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje. (27) Potem wziął kielich i podziękował, dał im, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy; (28) Albowiem to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. (29) Ale powiadam wam: Nie będę pił odtąd z tego owocu winorośli aż do owego dnia, gdy go będę pił z wami na nowo w Królestwie Ojca mego. (BM)

Mesjasz po prostu wskazał na swoje ciało i na swoją krew jako ofiarę nowego przymierza za nasze grzechy. Ani słowa o ostatniej wieczerzy, ani słowa o potrzebie czynienia takiego rytuału itp. Nawet Isus obiecał, że będzie ponownie pił wino z apostołami w Królestwie. On wyraźnie powiedział, że Królestwo będzie na ziemi. A to oznacza, że zmartwychwstali apostołowie będą także z Nim tutaj na ziemi, w Królestwie Bożym.

Nie ma mowy o piciu wina w niebie!

Ale sprawozdania: Łukasza, Marka i oczywiście Pawła mówią zupełnie coś innego. Marek najprawdopodobniej skopiował opis paschy z Mateusza. Niemal identyczne słowa i ani słowa o ustanowieniu nowego święta czy rytuału.

Łukasza 22:(41) A sam oddalił się od nich, jakby na rzut kamienia, i padłszy na kolana, modlił się. (42) Mówiąc: Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie; wszakże nie moja, lecz twoja wola niech się stanie. (43) A ukazał mu się anioł z nieba, umacniający go. (44) I w śmiertelnym boju jeszcze gorliwiej się modlił; i był pot jego jak krople krwi, spływające na ziemię.

W tym fragmencie mamy opis Isusa, który modlił się w samotności. Łukasz nie mógł tego widzieć, ponieważ nigdy Isusa nie widział. Łukasz także nie był natchniony Duchem Bożym i wyraźnie napisał w przedmowie do Ewangelii oraz do Dziejów Apostolskich, że sam osobiście zbadał to wszystko. Przeprowadził typowe policyjne śledztwo, podczas którego uzyskał od wielu ludzi informacje, o których nawet nie wiedzieli rzeczywiści apostołowie Baranka!

Jak doskonale wiemy, w takim śledztwie jest zawsze spora doza fantazji czy oczywistych kłamstw. Nie jest łatwo, zwłaszcza po latach znaleźć czystą prawdę przepytując zwykłych prostych ludzi i nie znając ich rzeczywistych intencji.

Kto zadecydował, które teksty są natchnione? Na to pytanie odpowiedzi nie otrzymamy. Łukasz nigdy nie wspomniał o jakimkolwiek wydarzeniu. o którym poinformował go jakiś apostoł czy nawet uczeń Isusa! Jest bardzo prawdopodobne, że celowo unikał on apostołów oraz uczni ze względu na dywersyjną robotę Pawła, który zdążył się wsławić fałszywą ewangelią, którą głosił bez Bożego upoważnienia. Dzisiaj już wiemy, że głoszenie Pawła było czystą farsą nafaszerowaną wieloma kłamstwami.

Poniżej wersety Pawła, na których polega Kościół Katolicki w swej doktrynie mszy świętej. To Paweł poinstruował wszystkich, w jaki sposób powinniśmy traktować jego, (Pawła) prywatną interpretację ostatniej paschy Isusa Mesjasza.

1 Koryntian 11:(20) Wy tedy, gdy się schodzicie w zborze, nie spożywacie w sposób należyty Wieczerzy Pańskiej; (21) Każdy bowiem zabiera się niezwłocznie do spożycia własnej wieczerzy i skutek jest taki, że jeden jest głodny, a drugi pijany.

Jest ewidentne, że Paweł ujawnił Koryntianom rytuał własnego pomysłu - nie paschy, ale Ostatniej Wieczerzy - pierwsze kłamstwo - była to pascha a nie rytuał nazwany ostatnią wieczerzą. Paweł także nie wskazał na jego źródło informacji o tej wieczerzy.

Niemal wszyscy prorocy Izraela byli otwarcie wspierani przez samego Boga za pomocą wielu cudów. Podobnie jak sam Syn Boży. Każdy prorok pisał wyraźnie, że:

Jeremiasza 1:4 Doszło mnie słowo Pana tej treści: 5 "Wybrałem cię sobie, zanim cię utworzyłem w łonie matki, zanim się urodziłeś, poświęciłem cię, na proroka narodów przeznaczyłem Cię."

5 werset to słowa Boga, a nie proroka. Paweł niemal nigdy tak nam tego nie podawał. Najwyraźniej był to zakaz Boga!

W dalszych wersetach Paweł zaczął ostro karcić 'nawróconych' przez siebie Koryntian.

1 Koryntian 11:(23) Albowiem ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Isus tej nocy, której był wydany, wziął chleb (24) A podziękowawszy, złamał i rzekł: Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane; to czyńcie na pamiątkę moją. (25) Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej; to czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. (26) Albowiem, ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. (27) Przeto, ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha Pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi Pańskiej. (28) Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niech je z chleba tego i z kielicha tego pije. (29) Albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała Pańskiego, sąd własny je i pije. (BM)

Paweł straszy innych sądem za niewłaściwe celebrowanie rytuału, który on sam ustanowił podpierając się kłamstwem, że przejął to od Pana. Twierdził, że jemu polecił tak działać sam Isus Chrystus. Oczywiście dowodów i świadków na owo objawienie się Isusa Pawłowi  nie było i nie ma. Żaden z rzeczywistych apostołów o tym nie wspomniał.

Co jest szczególnie interesujące,

Paweł jest najważniejszą postacią w Biblii i najczęściej cytowaną w Chrześcijaństwie. Paweł jest znacznie częściej cytowany niż Bóg oraz Isus!

Czy Paweł nie powinien być zapowiedziany przez proroków, zanim się jeszcze nie urodził?

Skoro Paweł jest najważniejszą postacią w Biblii, dlaczego nikt o nim nigdy nie prorokował w ST! O Isusie mamy ponad 300 proroctw ale o Pawle? Absolutne zero!

Jaki rozsądny wniosek można z tego wyciągnąć?

Oświadczenia Pawła są dokładnie tyle warte, ile są warte oświadczenia przywódców Chrześcijaństwa, 30 tyś odłamów, że są one kierowane Duchem Świętym, który według ich słów jest odpowiedzialny za olbrzymi bałagan w całym światowym Chrześcijaństwie z czarną magią Kościoła Katolickiego włącznie.

Łukasz dodał do wersji Mateusza - to czyńcie na moją pamiątkę -  resztę dodał już sam Paweł. Oh... przepraszam. Kościół dodał złoty kielich, monstrancję, szaty kapłańskie i uczynił z tego magiczny rytuał.

Jest to czysty watykański lucyferianizm, spowodowany przez Łukasza i Pawła.

Czysta doktryna lucyferiańska

Jest to odwrotność przykazań Bożych, proroctw oraz uniemożliwianie nam zbawienia z powodu zmuszania nas do grzechów za pomocą różnych fałszywych doktryn, nie mających żadnych podstaw w słowach Boga oraz Syna.

Poniżej mamy dalszą część doktryny Lucyfera, którą rozpowszechnia Chrześcijaństwo posłuszne Pawłowi ale nieposłuszne Chrystusowi.

1Korytntian 15:(50) A powiadam, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego ani to, co skażone, nie odziedziczy tego, co nieskażone. (51) Oto tajemnicę wam objawiam: Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni (52) W jednej chwili, w oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej; bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nie skażeni, a my zostaniemy przemienieni.

Paweł całkowicie neguje Królestwo Boże na ziemi oraz życie wieczne.

Paweł neguje najważniejsze proroctwo o ponownym zjednoczeniu Narodu Wybranego i umiejscawia je w niebie a nie na ziemi. W ten sposób powstała fałszywa doktryna o porwaniu WSZYSTKICH bogobojnych Chrześcijan do nieba, gdzie będą żyli jako duchy czy też dusze. Dogmat całkowicie sprzeczny z masą proroctw z ust samego Boga oraz z ust Syna, ale powtarzany przez wielką ilość kościołów Chrześcijaństwa.

1Tesaloniczan 4:15 A to wam mówimy na podstawie Słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. 16 Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, 17 Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem.

Proroctwo Pawła o porwaniu jego i Chrześcijan do nieba za jego życia także się nie sprawdziło i Paweł okazał się fałszywym prorokiem.

Karą dla fałszywego proroka jest śmierć!

Szukając wersetów owego fałszywego proroctwa otworzyłem moją starą Biblię Warszawską i zauważyłem, że będąc jeszcze Świadkiem Jehowy mam głównie podkreślone wersety w listach Pawła oraz wersety w Dziejach Apostolskich. Ponieważ to się głównie cytowało na zebraniach ŚJ!

Zaproś Jezusa do swego serca

Przykład modlitwy.

Panie Jezu, otwieram przed Tobą na oścież drzwi mojego serca w taki sposób, w jaki nie uczyniłem nigdy przedtem, i zapraszam Cię, abyś wszedł do mojego życia, żebym ja mógł żyć Twoim życiem. Zamykałem przed tobą wiele obszarów mojego życia, ale dzisiaj poddaje się Tobie i proszę Cię, żebyś przybył do mojego życia w nowy sposób i na zawsze. Wejdź do mojego serca z Twoim słowem życia wiecznego. Akceptuje Twoją Ewangelię jako moją życiową normę. A teraz, kiedy wszedłeś, postanawiam zamknąć drzwi z dwóch powodów; po pierwsze, żebyś nigdy więcej nie wyszedł, a po drugie, żeby grzech nigdy nie wszedł w moje życie. Źródło - Modlitwa.

Zaprosić Jezusa

Przede wszystkim jest błąd logiczny. Musiałoby być miliony kopii Jezusa, który wchodziłby w duchu do ciał milionów grzeszników. Drugim błędem jest brak jakiegokolwiek poparcia takiego dogmatu w tekstach biblijnych.

Isus nigdy o czymś takim nie mówił.

Z wielu przypadkach stosowania takiej doktryny widzimy brak wzmianki o 10-ciu Przykazaniach. Mówi się o grzechu bez wspominania o tym, że grzech jest w Biblii ściśle określony jako złamanie Bożego Prawa. Ale Chrześcijaństwo pouczone przez Pawła, że Prawo zostało przybite do krzyża i nas już nie obowiązuje a miłość Chrystusa zakrywa mnóstwo grzechów, w takim przypadku ponownie Bóg jest odrzucony wraz ze swoim Prawem oraz z planem wyzwolenia Narodu Wybranego oraz z planem Królestwa Bożego na ziemi.

Jest to odrzucenie Boga i zastąpienie go 'bogiem' Jezusem.

Odrzucenie Boga i Prawa to czysty lucyferianizm i naśladownictwo szatana w Edenie, który zaprzeczył, że Adam i Ewa utracą życie po złamaniu Bożego Prawa.

Miliony grobów świadczą w milczeniu, że szatan skłamał. Potop świadczy o tym, że Bóg stawia poprzeczkę wysoko i nie chodzi o ilość ale o jakość.

Księga Objawienia potwierdza nam, że Prawo Boże i Przykazania są nadal obowiązujące.

Isus złożył ofiarę za nasze grzechy pod warunkiem ich zaprzestania. Powiedział do cudzołożnicy - 'idź, i przestań już grzeszyć'. Na tym polega nasz powrót do Boga i do jego Prawa. Bóg i Prawo - symbioza, której nie można rozłączyć.

Powrót do Boga to powrót do Ojca, do jego Prawa oraz zaprzestanie grzechu.

Pomysł zaproszenia Jezusa do naszego grzesznego serca jest niedorzeczny, nierealny i niebiblijny. Cel jest niezgodny z Przykazaniami oraz naukami Chrystusa, który nigdy o czymś takim nie wspomniał. Jest w tym wiele dobrej woli w takiej osobie ale skoro miłuje się Isusa, to trzeba włożyć w to znacznie więcej wysiłku i sprawdzić, czy to, co zamierzamy uczynić jest zgodne ze Słowem Bożym czy właśnie ze słowami Isusa. W tym przypadku zamieszkanie w grzesznym sercu jest zupełnie sprzeczne a Jego naukami.

Zbawienie łaską

Wersety Pawła.

Efezjan 2:4-5 „A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni.

Rzymian 5:13 Albowiem już przed zakonem grzech był na świecie, ale grzechu się nie liczy, gdy zakonu nie ma;

Podobno zakonu nie ma. A poniższe wersety?

Mateusza 7:22 W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów? :23 A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie.

Czyli pastorzy, księża czy starsi pracujący dla religii, to owi czyniący bezprawie.

Niemal całe Chrześcijaństwo nie pokazuje światu większej moralności, wierniejszych małżeństw, mniejszej ilości aborcji itp. niż reszta świata. Nie widać śladów chrześcijańskiego trybu życia. Powyższe słowa Isusa dotyczą przywódców religijnych Chrześcijaństwa, którzy pomimo wielu pozornych zasług rozpowszechniają nadal doktrynę Lucyfera negacji Prawa. Sprawdź przypowieść Isusa o pszenicy i kąkolu. Mateusza 13:24-43

Poniżej mamy najbardziej bluźnierczy tekst Pawła, całkowicie anulujący Boży plan zbawienia oraz plan zjednoczenia 12 pokoleń Izraela.

Rzymian 11:25 A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę: zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą, 26 I w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel I odwróci bezbożność od Jakuba. 27 A to będzie przymierze moje z nimi, Gdy zgładzę grzechy ich. 28 Co do ewangelii, są oni nieprzyjaciółmi Bożymi dla waszego dobra, lecz co do wybrania, są umiłowanymi ze względu na praojców. 29 Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże. 30 Bo jak i wy byliście niegdyś nieposłuszni Bogu, a teraz dostąpiliście miłosierdzia z powodu ich nieposłuszeństwa 31 Tak i oni teraz, gdy wy dostępujecie miłosierdzia, stali się nieposłuszni, ażeby i oni teraz miłosierdzia dostąpili. 32 Albowiem Bóg poddał wszystkich w niewolę nieposłuszeństwa, aby się nad wszystkimi zmiłować. 33 O głębokości bogactwa i mądrości, i poznania Boga! Jakże niezbadane są wyroki jego i nie wyśledzone drogi jego!

Paweł powyższe teksty uważa za Ewangelię, czyli Dobrą Nowinę.

Tymczasem w rzeczywistej Ewangelii mamy Dobrą Nowinę o Królestwie Boga na ziemi, o którym Paweł nigdy nie wspomina.

Isus złożył ofiarę za nasze grzechy i tym samym umożliwił Królestwo Boże na całej ziemi. Mieszkańcy Królestwa będą w nim mieszkali wiecznie i stosowali się do Przykazań. Bez ofiary Isusa było to z punktu widzenia Prawa niemożliwe. Dopiero ofiara Isusa miała wartość odpuszczenia grzechów. Owo odpuszczenie posiada bardzo ważny warunek: dalsze przestrzeganie Przykazań, powtórzone co najmniej 40 lat po śmierci Pawła.

Objawienie 5:9 I zaśpiewali nową pieśń tej treści: Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka, i ludu, i narodu,

Ofiary w Starym Testamencie nie dawały życia wiecznego. Jedynie ofiara Isusa Mesjasza da ludzkości życie wieczne, pod warunkiem stosowania się do Przykazań.

Objawienie12:17 I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie.

Zbawienie nie obejmuje wszystkich, ale tylko tych, którzy stają się posłuszni Prawu i przestają je łamać. Zwróćmy uwagę na to, jakże ważne są uczynki Prawa w oczach Boga i Syna.

Objawienie 3:15 Znam uczynki twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący! 16 A tak, żeś letni, a nie gorący ani zimny, wypluję cię z ust moich. 17 Ponieważ mówisz: Bogaty jestem i wzbogaciłem się, i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzarz i biedak, ślepy i goły,

Ale Paweł naucza zupełnie coś odwrotnego!

Rzymian 3:20 Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu.

Sprzeczna z Biblią doktryna Pawła, akceptowana przez większość Chrześcijaństwa!

Oczywiście Sąd Ostateczny oznacza sąd według Prawa ludzkich uczynków. Bez Prawa nie ma Sądu! Poniższe wersety świadczą wymownie o tym, że Bóg dokładnie zna tych wybrańców na królów z każdego plemienia Izraela, ponieważ owe plemiona istnieją i będą istnieć do samych czasów końca.

Objawienie 7:4 I usłyszałem liczbę tych, których opatrzono pieczęcią: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich plemion izraelskich: 5 Z plemienia Judy dwanaście tysięcy opieczętowanych, z plemienia Rubena dwanaście tysięcy, z plemienia Gada dwanaście tysięcy, 6 Z plemienia Asera dwanaście tysięcy, z plemienia Naftalego dwanaście tysięcy, z plemienia Manassesa dwanaście tysięcy, 7 Z plemienia Symeona dwanaście tysięcy, z plemienia Lewiego dwanaście tysięcy, z plemienia Issachara dwanaście tysięcy, 8 Z plemienia Zebulona dwanaście tysięcy, z plemienia Józefa dwanaście tysięcy, z plemienia Beniamina dwanaście tysięcy opieczętowanych.

Poniżej kolejna wielka herezja Pawła.

Każdy, kto wyzna Jezusa przed ludźmi...

Rzymian 10:9-13 „Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami – do zbawienia. Wszak mówi Pismo: Żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony.” 13 Każdy bowiem; kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie.

Łukasz także popiera ową herezję, ale w nieco innej formie.

Dzieje Apostolskie 2:38 A Piotr do nich: Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego.

Chrześcijanie będąc ochrzczeni, mając Ducha ale grzeszą dokładnie tak samo jak ateiści. Dlaczego?

Rzymian 6:23 Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Powyższy werset Pawła to usprawiedliwienie grzechu i jego pomniejszanie. Paweł twierdzi, że w wyniku łaski Bożej unikniemy śmierci za nasze grzechy. Skoro nam śmierć nie grozi, jest to otwartą drogą dla łamania Prawa, za co nie ma już kary śmierci. Nic dalszego od prawdy!

I totalne oszustwo Pawła, doskonale sformułowane, nie dające cienia wątpliwości co Paweł miał na myśli.

Rzymian 8:31 Cóż tedy na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? 32 On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z nim darować nam wszystkiego? 33 Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. 34 Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, Ten przecież wstawia się za nami. 35 Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? 36 Jak napisano: Z powodu ciebie co dzień nas zabijają, Uważają nas za owce ofiarne. 37 Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował. 38 Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, 39 Ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Paweł pisze, że niech sobie nas wszyscy oskarżają, ale Bóg jest z nami i daruje nam wszystko! Jak może nas ktoś oskarżać skoro Bóg jest z nami i nas usprawiedliwia? Nic nas nie może pozbawić miłości Bożej, która jest ujawniona w Chrystusie.

Powyższe wersety są totalnie zielonym światłem usprawiedliwienia dla grzechu.

Owszem, Paweł napisał, aby przenigdy nie grzeszyć, ale ponieważ nikt z nas nie jest doskonały i zdarzy się czasami zgrzeszyć każdemu. Według Pawła i kościołów wszystkie grzechy będą nadal zmazane krwią Chrystusa i nic nas nie odłączy od Jego miłości.

Jest to herezja i kłamstwo, którego nigdy nie wypowiedział ani Ojciec ani Syn. Ta właśnie herezja powoduje masowe grzechy większości Chrześcijan.

"Idź i więcej nie grzesz!" - powiedział Syn Boży do cudzołożnicy.

Wszystkiemu winien jest Paweł, nauczający całkowicie sprzecznie z naukami Boga i Syna!

Nauki Pawła to czysta doktryna lucyferiańska

Co zrobił szatan, aby skusić Ewę. Zminimalizował Prawo Boże.

Rodzaju 3:4 Na to rzekł wąż do kobiety: Na pewno nie umrzecie, 5 Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło.

Paweł powtarza kłamstwo szatana i jego szatańską doktrynę! Anuluje Prawo oraz grzech, który Bóg z pewnością wybaczy i zapewnia, że Bóg nie wykona wyroku śmierci!

Ale Bóg nie wybaczył i dlatego umieramy. Dlatego był potop! I dlatego będzie czas Apokalipsy i dlatego wielu grzeszników zginie. Dlaczego?

Objawienie 9:18 Od tych trzech plag, to jest od ognia i od dymu, i od siarki, wychodzących z ich pysków, wyginęła trzecia część ludzi. 19 Albowiem moc tych koni mieści się w ich pyskach i w ich ogonach; ogony ich bowiem są podobne do wężów mających głowy, którymi wyrządzają szkodę. 20 Pozostali ludzie, którzy nie zginęli od tych plag, nie odwrócili się od uczynków rąk swoich, nie przestając oddawać czci demonom Oraz bałwanom złotym i srebrnym, i spiżowym, i kamiennym, i drewnianym, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić, 21 I nie odwrócili się od zabójstw swoich ani od swoich czarów, ani od wszeteczeństwa swego, ani od kradzieży swoich.

Zginęła trzecia część ludzi! I reszta nadal nie odwróciła się od swych grzechów.

Ilu zginęło w potopie? Tego nie wiemy ale wiemy że uratowało się zaledwie osiem osób.

Bóg nie żartuje i swoje Prawo stawia ponad nami. Słudzy szatana, na podstawie listów Pawła i dzieł Łukasza i Marka anulują prawo i czynią grzech czymś łatwym w wybaczeniu. Nic dalszego od prawdy.

Negacja Prawa to czysty lucyferianizm - oryginalny grzech szatana w Edenie. Powtarzanie go jest fałszywą doktryną, którą zapoczątkował szatan oraz kontynuował ją Paweł.

Szatan odrzuca Boga, odrzuca także Boże plany, proroctwa, Boże Prawo i gardzi posłuszeństwem wobec Boga.

Chrześcijaństwo robi dokładnie to samo. Odrzuca Boga, odrzuca Jego Prawo i proroctwa, odrzuca Go jako Boga tytułując Syna Bogiem. To jest także doktryna lucyferiańska, odbierająca chwałę Stworzycielowi wszystkiego.

Paweł także neguje proroctwo - obietnicę ponownego zjednoczenia Narodu Wybranego i wprowadzeniu go do Ziemi Obiecanej jako główny naród światowego Królestwa Bożego pod berłem Boga i Syna.

W ślad za naukami Pawła Chrześcijaństwo robi to samo, kłamliwie obiecując innym fałszywą ewangelię zbawienia z łaski, a nie z uczynków Prawa.

Rytuały tzw. mszy świętej, ofiarowania i przeistoczenia wody w krew i chleba w ciało to czysta szatańska magia, oparta na sprawozdaniach Łukasza i Pawła. Modlitwa - Zdrowaś Mario to opis 'ewangelisty' Łukasza, który to gdzieś od kogoś zasłyszał i nawet nie podał nam źródła tej informacji, jak i wielu innych.

Już sam fakt podania nam informacji, o której wiedziała tylko Maria, matka Isusa oraz archanioł Gabriel bez podania jakichkolwiek źródeł owych informacji budzi zrozumiałe podejrzenie. Jako kontrast mamy sprawozdanie Mateusza, wielokrotnie potwierdzonego apostoła i ewangelisty przez innych apostołów Baranka i w ten sposób nie mamy żadnych problemów czy podejrzeń odnośnie Ewangelii - tak Mateusza jak i Jana.

Dzięki tym trzem autorom, którzy wzajemnie się uwierzytelniali mamy olbrzymie skażenie Biblii, a słowa ich ceni się ponad słowa samego Boga czy Syna.

Syn wyraźnie polecił przestrzeganie Przykazań!

Mateusza 19:16 I oto ktoś przystąpił do niego, i rzekł: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny? 17 A On mu odrzekł: Czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry, Bóg. A jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań. 18 Mówi mu: Których? 19 Czcij ojca i matkę, i miłuj bliźniego swego, jak siebie samego. 20 Mówi mu młodzieniec: Tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej; czegoż mi jeszcze nie dostaje? 21 Rzekł mu Jezus: Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, potem przyjdź i naśladuj mnie.

Zakończenie.

Są jeszcze dwa artykuły o podobnej treści, uzupełniające ten artykuł.

Ten artykuł ukazuje ostatnio znalezione dowody i argumenty, które wcześniej nie były znane. Trzeba zdać sobie sprawę z tego, ze Chrześcijaństwo jest coraz bardziej prześladowane na całym świecie. Setki tysięcy Chrześcijan w ostatnich latach straciło życie w krajach Islamu. Wielu Chrześcijan jest prześladowanych w wielu krajach o białej populacji i atak się zaostrza każdego dnia, zmusza się do akceptacji małżeństw gejów i wielu innych lucyferiańskich pomysłów. Zmusza się Chrześcijan także do wspierania Izraela i zakazuje się  jakiekolwiek krytyki tego państwa.

Widzimy niemal otwarty atak rządów syjonistycznych na białą rasę. Jako powód podaje się specjalne przywileje dla rasy białej.

Tymczasem tzw. przywileje białych są otwartymi przywilejami Żydów okupujących zawsze najważniejsze i lukratywne pozycje w krajach przez siebie okupowanych, w Polską włącznie.

Chrześcijanie są gwałceni i mordowani w Niemczech, w Szwecji, we Francji, w Anglii i także w USA. Pogarsza się gwałtownie jakość życia na całym świecie. Jest to celowa i skoordynowana akcja syjonistycznych rządów. Mieliśmy także dwie straszliwe wojny światowe i nadal grozi nam trzecia wojna światowa.

Dlaczego Bóg nadal dopuszcza takie zbrodnie?

Odwróćmy nieco to pytanie.

Niestety robimy wszystko odwrotnie!

Dlatego Bóg odwraca od nas swe oblicze oraz swą ochronę, protekcję i błogosławieństwa. Ignorujemy Boga, naszego Stwórcę i Stwórcę wszystkiego niemal całkowicie.

Zamiast Boga wielbimy Królową Niebios w bałwochwalczym kulcie.

Wielbimy Jana Pawła II i wielu innych 'świętych'.

Bierzemy udział w czarnej magii podczas mszy, stosujemy kanibalizm spożywając Isusa ciało odrzucając Jego obiecane nam Królestwo Boże, które Bóg zaprzysiągł na samego siebie!

Nasze 'chrześcijańskie' postępowanie niczym nie różni się od innych notorycznych grzeszników i ateistów.

I najważniejsze.

Pomimo naszej anty Bożej postawy, Bóg uczynił dla nas plan zbawienia Narodu Wybranego, Narodu, który nadal Boga odrzuca. Jest to plan Królestwa Bożego i życia wiecznego, pomimo naszej ignorancji oraz naszej kontynuowanej bezbożności.

Nikt we wszechświecie niczego takiego nam nigdy nie obiecał. Żadna Matka Boska czy tysiące innych świętych. Nawet szatan niczego takiego nigdy nikomu nie obiecał.

DLACZEGO?

Ponieważ tylko Bóg jest Bogiem Wszechmocnym. To On stworzył ziemię, Niebo, nas i wszystko, co wypełnia niebo i ziemię. Jedynie On może i wypełnia swoje obietnice dane Jego dzieciom. Jako Bóg Wszechmocny tylko On może dokonać wszystkiego, co obiecał i nie ma istoty, która powstrzymałaby Jego rękę i zapytała: Co czynisz?

Czy nie widzisz człowiecze, jak nierozsądne jest błaganie kogokolwiek innego, Matkę Boską, papieża, figurę 'świętą', innych 'świętych' o coś, co tylko Bóg jest w stanie uczynić?

Tylko Bóg może wzbudzić zmarłych do życia wiecznego! On tak uczynił wzbudzając z martwych swego Syna.

Tylko Boga Wszechmogącego, naszego Ojca powinniśmy o wszystko prosić!

Zdajmy sobie sprawę z powagi sytuacji oraz realnej naprawy naszych stosunków z Bogiem i Synem. Zwróćmy uwagę na to, że Syn Boży polecił nam modlitwę - Ojcze Nasz.

Czy nakazał On tę modlitwę kierować na ręce papieża, biskupa, księdza, starszego czy pastora? Oczywiście że nie!

Mamy więc bezpośrednie połączenie telekomunikacyjne z samym Bogiem!

Siecią łączącą nas bezpośrednio z Bogiem jest nasza modlitwa. Bóg nie odpowiada osobiście na wszystkie modlitwy ale je wszystkie słucha.

On jest przecież naszym Ojcem!

Na co więc czekamy?

Bóg obiecał nam wyzwolenie i zaprzysiągł to na samego siebie i czeka na nasze bezpośrednie prośby i modlitwy!

Warunkiem jest nie splamienie naszych modlitw bałwochwalstwem, a zwłaszcza 'królową niebios', obrazami 'świętymi, krzyżykami czy różańcami. Módlmy według wskazówek Chrystusa. Zamknijmy się w pokoju i kierujmy módlitwy do samego Boga. W myślach lub głośno. On to usłyszy i uwierzcie Bogu - On czeka na nie!

Spróbujmy jeszcze dzisiaj - nie czekajmy do jutra! Jeżeli zaczniemy się modlić do Niego, módlmy się codziennie. Od tysięcy lat Słowianie nie prosili Boga o pomoc i o błogosławieństwo.

Sataniści panicznie boją się naszych modlitw do Boga, ponieważ oni doskonale wiedzą, że nasz Bóg i Ojciec na takie modlitwy niedługo osobiście odpowie, karząc srogo naszych prześladowców.

Izajasza 31:6 Nawróćcie się, synowie Izraela, do Tego, od którego tak bardzo się oddaliliście! 7 Gdyż w owym dniu porzuci każdy swoje bałwany srebrne i swoje bałwany złote, które sporządziły dla was wasze grzeszne ręce.

Niech tak się stanie!

Napisano: 4 Czerwca 2018

Ostatnie uaktualnienie: 5 Czerwca 2018

Powrót na stronę główną