Podesłano mnie film, w którym ludzie... najwyraźniej na służbie Bestii ujawniają znane nam proroctwa, aczkolwiek nie ujawniają rzeczywistych przyczyn tych przyszłych ale bardzo bliskich wydarzeń.

Film trwa ponad godzinę i część jego jest niezgodna z Biblią oraz zupełnie ignoruje proroctwa biblijne. Dlatego nie tłumaczę tego filmu ale ujawniam sekrety, które rozpoznałem podczas jego oglądania. Film jest w języku angielskim. Link do filmu.

Mamy na filmie 3 osoby z którymi rozmawia twórca filmu. Tematem jest: szach mat proroctwa i pilne ostrzeżenie.

Jestem daleki od uznawania 'proroctw' szatańskich, ponieważ one są dziełem szatana, ale są one w pewnych sytuacjach zgodne z Biblią. Aby mieć wpływ na wielu ludzi, oni MUSZĄ ujawnić sporo prawdy. Na filmie są eksperci w dziedzinach teorii spiskowych, naukowcy a ta pani jest byłą pracownicą ONZ.

Skupię się więc na najważniejszych moim zdaniem informacjach, które przedstawiam według mojego zrozumienia Biblii, ponieważ to wszystko, co wybieram w pełni popiera Biblię: pośrednio lub bezpośredio.

Ci ludzie ujawniają nam fundamentalną prawdę o świecie, w którym żyjemy. Iluminaci - nie mylić z pomyleńcami politykami, ponieważ oni tylko wykonują ich rozkazy - poruszają się ściśle w świecie niematerialnym, czyli mówiąc biblijnym językiem, są w ścisłej kooperacji z szatanem, upadłymi aniołami oraz demonami. Naszym problemem jest ogólnie brak wiedzy biblijnej oraz naszej duchowości i z tej prostej przyczyny jesteśmy ich niewolnikami i nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy.

Pewnego czasu odkryłem żelazną formułę, która jest stosowana przez tych satanistów i samego szatana. Siły szatana MUSZĄ nas informować o swoich celach i jeżeli nie będzie protestu z naszej strony, oni będą swe zbrodnicze plany realizowali.

Brak naszego protestu oznacza naszą zgodę na ich zbrodnie. Niemal wszystko, co oni robią, to zbrodnie przeciwko ludzkości. Wszystkie wojny, w tym dwie światowe, wszystkie kryzysy i zdecydowana większość problemów  na świecie to  to ich dzieło. Oto przyczyna znanego nam planu trzech wojen światowych.

Ludzkość nie reaguje, więc szatan i jego iluminaci i bankierzy realizują swoje zbrodnicze plany.

Do owych planów dochodzi jeszcze jedna taktyka, która jest nam częściowo znana, ale do tej pory nie wiedzieliśmy, jakie są jej cele.

Często widzimy filmy o przyszłości, kreskówki o Simpsonach, które zaczęły się jeszcze w roku 1989 o przyszłym prezydencie Trumpie, o 9/11, książki o Globalizacji itp. rzeczy są nam raczej dobrze znane.

Ale głównym ich celem nie jest nasza rozrywka ale informowanie nas, do czego oni dążą!

Jeśli nie zwracamy na to uwagi, oni popełniają swobodnie swoje zbrodnicze plany. To oznacza, że wiele takich filmów, jak filmy o katastrofach meteorytów na ziemi to są także ich plany.

Ten film zaczyna się od pokazania nam obrazka z pierwszej strony magazynu ekonomicznego, na którym jest nieco dziwny tekst, który został odczytany, odcyfrowany oraz zrozumiany jako plan działania satanistów na najbliższe czasy.

Ściślej mówiąc, ma nastąpić wielki kataklizm (sztorm) - Trump nazwał to wielką burzą - w momencie wyborów prezydenckich w USA.

Owe wybory będą 3 Listopada 2020.

Według odcyfrowanego planu ma także nastąpić w tym mniej więcej czasie atak z kosmosu... asteroidy oraz jakiś bardziej nieprzewidziany atak obcych na ziemię i ma zginąć mnóstwo ludzi. Po tym powstanie despotyczny, szatański rząd światowy czyli NWO.

Tak wygląda w dużym skrócie plan szatański i w niemal ostatniej chwili został on nam w pełni ujawniony.

To wygląda na rzeczywiste plany, ponieważ jest mnóstwo podobnych informacji a data wyborów w USA ciągle jest pokazywana jako wielki przełom. Także rzekomy atak asteroida z kosmosu jest większości z nas najprawdopodobniej znany, ale ignorujemy te rzeczy aby nas... nie wyśmiano jako zwolenników teorii spiskowych.

Plan taki jednak istnieje i spodziewają się także niezwykłych wydarzeń na niebie oraz masy małych asteroidów i innych bliżej nieokreślonych zjawisk.

Mnie wyśmiewano wielokrotnie przez wiele lat. 

Niemal wszystkie 'teorie spiskowe' to prawda, a poza nimi mamy wyłącznie kłamstwa.

Dopiero teraz jest to w pełni widoczne i widać oczywistą i szatańską mentalność satanistów, ich oddanie się szatańskim planom oraz dążenia do zniszczenia całej ludzkości na ziemi.

To nie są przypuszczenia i oszustwo corony wirusa jest tego pełnym potwierdzeniem. Na tym filmie podano, że większość zgonów w szpitalach to były morderstwa, które popełniano z zimną krwią a nawet płacono grube pieniądze od każdej zabitej osoby. Początkowo nie było w to łatwo uwierzyć ale z czasem coraz większa ilość takich ujawnień spowodowała pewne reakcje ludzi, ale i tak była to kropla w morzu kłamstw.

Ale przypomnę jeden z wielu dowodów.

Mnóstwo szpitali pokazywano nam jako szpitali niemal pustych. To widziałem w filmach głównie z USA ale także Niemcy o tym mówili. Te filmy ujawniały masowe mordy starszych ludzi i najwyraźniej większość krewnych odbierała swoich najbliższych z powodu rozprzestrzeniających się gwałtownie informacji o masowych mordach osób starszych w szpitalach USA i być może na całym świecie.

Oczywiście według zakłamanych mas mediów 'powodem' był corona wirus.

Dlatego nadal w wielu szpitalach w wielu państwach są wielkie pustki. Dlatego wielu lekarzy nawet z doktoratami zaczyna ujawniać wiele oszustw i kłamstw, ponieważ uczciwi lekarze tracą pracę i dochody wraz z szacunkiem dla ich pracy. Większość ludzi uważa WSZYSTKICH lekarzy za oszustów i corona wirus im w tym pomaga.

Wnioski z filmu

Oczywiście jest to także forma zwiedzenia i być może jest to zapowiedź... pojawienia się znaku Chrystusa na niebie oraz porwania do nieba 144 000. Jeżeli wiemy, że żyjemy w systemie zamkniętym, czyli na płaskiej ziemi a dowodów na kulę nie było i nie ma, to wiemy także, że żaden wszechświat nad nami - poza niebem - czy pod nami nie istnieje i jakikolwiek asteroida olbrzymiej wielkości nie może się nad nami pojawić.

Czyli jest możliwe, że oni coś wcześniej szykują w takim stylu i to, co oni szykują spowoduje reakcję Boga i Syna.

Z filmu wyraźnie wyziera cicha nienawiść do Boga i Biblii, poprzez... unikanie tych dwóch słów. Wymienia się szatana i okultyzm, ale nie można 'proroctw' czyli planów szatańskich sług omawiać, wiedząc, że to sataniści pomijają proroctwa biblijne.

Bóg może istnieć bez szatana, ale szatan bez Boga nie ma szans na istnienie.

To jest oczywiste. W filmie omawia się duchowy aspekt tych wszystkich rzeczy ale z całkowitym pominięciem Boga i Isusa.

Duchowy aspekt jest także najwyraźniej prawidłowo wyjaśniony. Coś takiego, jak materia praktycznie nie istnieje, Jest to wszystko energią w człowiekiem włącznie. Bóg jest duchem, czyli Osobą niematerialną, podobnie jak i aniołowie. Nasza materialność jest fikcją, ponieważ jesteśmy materialni w świecie energetycznym i nasza śmierć to śmierć naszego ciała, ale esencja duchowa człowieka, czyli dusza żyje nadal.

Sataniści o tym doskonale wiedzą i za wszelką cenę chcą nam wyperswadować jakiekolwiek kontakty duchowe z Bogiem. To także oznacza, że nasze modlitwy do Boga są dla satanistów niezwykle groźne, ponieważ w obliczu wystarczającej ilości modlitw do Boga, On zareaguje i szatańska zgraja otrzyma zasłużoną karę.

I to jest zasadnicza przyczyna ataków satanistów na wszystkie religie chrześcijańskie. Olbrzymi strach przez Bogiem oraz Jego ewentualną reakcją w naszej obronie. Oni zginą i o tym wiedzą, ale chcą ze sobą zabrać jak największą ilość ludzi.

Wyjście Słowian na pustynię

Nieco poza tematem, ale trzeba to poruszyć.

Zrozumiałem w pełni, na czym ma polegać wyprowadzenie na pustynię.

Wielu będzie wyprowadzonych, ale... na pustyni odbędzie się sąd na Narodem Wybranym. Ci, którzy okażą się nieposłuszni i niechętni podporządkowaniu Bogu, nie wejdą do Ziemi Obiecanej. Historia Exodusu z Egiptu powtórzy się dokładnie w sposób, w jaki się to wszystko wydarzyło za czasów Jozuego (Isusa).

Co powinniśmy robić?

Modlić się gorliwie do Boga! Sama modlitwa - Ojcze Nasz już jest prawidłowa, ponieważ Syn Boży jej nas nauczył. Modlitwa ta jest właśnie prośbą o nadejście Królestwa Bożego (Przyjdź Królestwo twoje). Oczywiście dalsze i rozwinięte prośby do Boga są także ważne i być może mają większe znaczenie.

Jestem daleki od fałszywego prorokowania, ale ta sytuacja nie daje nam zbyt wielu opcji.

Odwrotu od oszustwa corony wirusa nie ma!

Odwrót byłoby wydaniem wyroku na samego siebie przez satanistów i iluminatów. Ukazanie kulisów zbrodni na ludziach chorych, masowe zniszczenia finansowe większości biznesów oraz straszliwe straty finansowe na całej ziemi postawiłyby przed sądem obecne władze. Oni zabrnęli zbyt daleko i nie mogą się już cofnąć.

Także przedłużanie może spowodować masowe bunty na całym świecie, który staje się coraz bardziej świadomy tego mega oszustwa. W USA 50% ludzi zapytanych otwarcie twierdzi, że oni szczepienia nie wezmą i ta liczba stale wzrasta. W takim przypadku może nawet dojść do nieposłuszeństwa policji i armii oraz pozbawienie władzy obu partii w USA i podobne reakcje w niemal wszystkich państwach świata.

Czy data 2 czy 3 Listopada jest pewna?

Być może, ale oni nie mają zbyt wiele czasu i muszą robić to wszystko w szybkim tempie. Ich pośpiech jest bardzo widoczny. Z punktu widzenia proroctw biblijnych szatan z tego powodu utraci władzę i syjonistyczne rządy władzę utracą także. Nastąpi zmiana niemal wszystkich rządów, a władzę nad światem przejmie Bestia upadłych aniołów, która dla uzyskania wiarygodności będzie musiała potępiać dzisiejsze rządy a nawet skazywać posłusznych szatanowi polityków czy Iluminatów.

Jest więc jedna wielka szansa dla tych, którzy jeszcze się wahają co w takiej sytuacji robić. Czy powinniśmy nadal wierzyć szatańskim władzom czy też uwierzyć Bogu i Biblii?

Pamiętajmy, że są dwa etapy według proroctw biblijnych.

Drugi etap może się zacząć nawet w przyszlym roku, ale porwanie odbędzie się bez dodatkowych ostrzeżeń i może wydarzyć się w każdej chwili.

Zwróćmy szczególną uwagę na to, że posiadamy w miarę dokładne informacje, skierowane tylko do nas, do Narodu Wybranego czyli Słowian. Obie witryny, forum a także ja jeszcze istniejemy.

A to jest wymowny dowód opieki Boga nas Jego Narodem Wybranym, który posiada te niezwykle ważne źródła informacji, o których nikt, nigdzie i nigdy nikogo nie informuje.

Dlatego zachęcam gorąco wszystkich wierzących w Boga ludzi o częste, szczere, prywatne lub wspólne modlitwy do NASZEGO Boga o pomoc, o przyjście Jego Królestwa Bożego. Niech nie będą to jednorazowe modlitwy ale zawierajmy z Bogiem nasze prywatne, osobiste więzy. Także nie zapominajmy o naszych rodzinach, naszych bliskich i dalekich przyjaciołach czy znajomych. Rozpowszechniajmy te informacje a mamy szanse na uratowanie wielu ludzi.

Bóg tego od nas oczekuje, ponieważ On nas bardzo miłuje i pragnie

naszej miłości oraz posłuszeństwa, ponieważ my jesteśmy Jego dziećmi a On jest naszym Ojcem.