Detale czasów końca

Ozeasza 3:(4) Gdyż synowie Izraela będą przez dłuższy czas bez króla i bez księcia, bez ofiary i bez posągu, bez efodu i bez terafów. (5) Potem synowie Izraela się nawrócą i znów będą szukać Pana, swojego Boga, i Dawida, swojego króla, i w dniach ostatecznych z bojaźnią zwrócą się do Pana i jego dobroci.

II Ezdrasza 13 - pojawi się Syn Boży!

W II księdze Ezdrasza mamy niezwykle precyzyjny opis wielu szczegółów, dotychczas nie zrozumiałych dla nas, dotyczących czasów końca. W tym linku mamy tekst całego rozdziału 13.

II Ezdrasza 13:(1) Po siedmiu dniach w nocy śniłem sen; (2) a oto wiatr powstał z morza i poruszył wszystkie jego fale. (3) I spojrzałem, a oto wiatr uczynił coś, jakby figurę człowieka wychodzącego z serca morza. I patrzyłem, a oto człowiek ten pofrunął z chmurami do nieba; gdziekolwiek zwrócił swą twarz aby spojrzeć, wszystko pod jego spojrzeniem się trzęsło. (4) Kiedy jego głos wychodził z jego ust, wszyscy słyszący jego głos topili się jak wosk się topi, kiedy czuje ogień. (5) Potem spojrzałem, a oto niezliczona ilość ludzi była zebrana od czterech wichrów nieba, aby rozpocząć wojnę przeciwko człowiekowi, który wyszedł z morza.

Owym człowiekiem jest nie kto inny, jak Isus Mesjasz Chrystus, który nadal przebywa ukryty w głębiach oceanu, gdzie przygotowuje się do ostatecznej wojny w obronie Narodu Wybranego. Są z Nim także inne osoby, aniołowie oraz archaniołowie. Więcej detali nie znamy.

Z innych fragmentów Biblii wiemy, że powrót Isusa nastąpi w momencie porwania wybranych przez Boga do nieba, aczkolwiek nie Isus będzie autorem porwania ale uczynią to aniołowie.  Tuż przed porwaniem na niebie pojawi się znak Chrystusa, aczkolwiek nie pojawi się sam Isus.

Mateusza 24:(30) I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. (31) I pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata z jednego krańca nieba aż po drugi.

Wyraźnie widzimy, że mamy proroctwo mówiące o aniołach, którzy zrobią wielkie wrażenie na całym świecie - stąd mamy wymienioną wielką trąbę - oni zgromadzą wybranych przez Boga  w celu porwania ich do nieba.

2 Ezdrasza 6: (26) I oni zobaczą ludzi, którzy będą wzięci do góry, którzy nie skosztowali śmierci od narodzenia swego, i odmieni się serce mieszkańców ziemi i będzie przemienione w innego ducha.

Celem Boga nie tylko jest porwanie. Drugim i niezwykle ważnym Boga celem jest ukazanie porwania całemu światu jako dowodu mocy Boga oraz ogłoszenie porwania  całemu światu za pomocą dźwięku trąb anielskich.

Porwanie wybranych pomimo małej ilości słów w Biblii będzie początkiem działalności Isusa oraz początkiem działań w celu uwolnienia całego Narodu Wybranego z niewoli zbrodniczego nasienia węża.

Cały świat dowie się o porwaniu i spadnie na koszernych zbrodniarzy olbrzymi strach. Także nastąpi niezwykła radość dla porwanych oraz radość dla wszystkich ludzi stanowiących Naród Wybrany a także tzw. Wielkiej Rzeszy, której członkowie także wierzą i wielbią Boga oraz także czekają na rządy Isusa Chrystusa Mesjasza.

Niezwykle ważna jest także część z II Ezdrasza, która mówi nam nie tylko o porwaniu, ale mamy opis zmagań Isusa z wielką rzeszą satanistów, którzy będą dążyli nie tylko do publicznego pokonania a nawet do zabicia Syna Bożego.

Jest więc oczywiste, że pokazanie się Chrystusa publiczne oraz publiczne porwanie przez Boga wybranych sług spotka się z zaciekłą nienawiścią straszliwie nienawidzących Chrystusa członków szatańskiego nasienia węża.

II Ezdrasza 13:(6) I spojrzałem, a oto on wyciął dla siebie wielką górę i poleciał na niej. (7) I ja chciałem zobaczyć region lub miejsce z którego góra była wycięta, ale nie mogłem. (8) A potem spojrzałem, a oto ci, którzy zebrali się aby razem walczyć przeciwko niemu, żeby stoczyć wojnę z nim, bardzo się go obawiali, ale ośmielili się walczyć.

Syn Boży pojawi się w majestatyczny sposób a zaraz po jego pojawieniu nastąpi porwanie. Niezwykła moc Isusa oraz Jego publiczne ukazanie się światu spowoduje niezwykle pozytywne i budujące uczucia u wielu Chrześcijan, a to spowoduje straszliwy gniew szatana oraz natychmiastową i agresywną akcję bojących się Chrystusa satanistów nasienia węża. Ośmielą się oni pomimo wielkiego strachu stanąć przeciwko Synowi Bożemu!!!

Dla bardziej myślących będzie jasne, że nikt nie ma szansy w wojnie przeciwko Chrystusowi. Niemniej na przekór logice bandyci szatańscy będą w strachu walczyć przeciwko Niemu.

II Ezdrasza 13:(9) I oto, kiedy on widział ruch zbliżającego się mnóstwa, nie podniósł swej ręki i nie dzierżył włóczni ani żadnej broni wojennej. (10) ale widziałem tylko jak on wysłał do przodu ze swych ust jakby strumień ognia i z jego warg płonący oddech, a z jego języka strzelał on do przodu sztormem iskier. (11) Wszystko to było razem połączone; strumień ognia i płonący oddech oraz wielki sztorm, i spadł on na zbliżającą się niezliczoną rzeszę, która była przygotowana do walki i spalił ich wszystkich tak, że nagle nic nie było widać z niezliczonej rzeszy, poza kurzem popiołu i zapachem dymu. Kiedy to widziałem byłem osłupiały.

Ta akcja tłumu, dążąca do zniszczenia Isusa będzie trwała przez pewien okres czasu.

II Ezdrasza 13:(12) Po tym wszystkim widziałem tego samego człowieka schodzącego z góry w dół, który wołał ku sobie inną rzeszę, która była pokojowa. (13) I wtedy przychodzili ludzie do niego, jedni byli radośni, i niektórzy byli smutni, niektórzy byli związani a inni przynosili innych jako ofiary. Wtedy w wielkim strachu się obudziłem i błagałem Najwyższego i powiedziałem: (14) "Od początku pokazałeś słudze twemu te dziwy i miałeś mnie za godnego, abyś przyjął modlitwę moją. (15) A teraz pokaż mnie także wykład tego snu,

Tyle sen Ezdrasza, który prosił Boga o wykład tego snu. Oto wyjaśnienie tego tekstu.

II Ezdrasza 13:(21) "Opowiem ci wyjaśnienie tej wizji i także wyjaśnię ci rzeczy, o których wspomniałeś. (22) Co mówiłeś o tych, którzy pozostali, taka jest tego interpretacja; (23) Ten, który przynosi niebezpieczeństwo w tym czasie, ten będzie strzegł tych, którzy w niebezpieczeństwo wpadli, którzy mają uczynki i wiarę we Wszechmocnego. (24) Zrozum więc, że ci, którzy pozostali są bardziej błogosławieni niż ci, którzy pomarli. (25) To jest wykład widzenia: że widziałeś męża wychodzącego z serca morza, (26) to jest ten, którego Najwyższy zachowuje od wielu wieków, który sam wybawi stworzenie jego; i on będzie kierował tymi, którzy pozostaną. (27) A że widziałeś wiatr i ogień oraz sztorm wychodzące z jego ust, (28) i że nie posiadał włóczni oraz broni wojennej, ale niszczący mnóstwo tych, którzy przybyli, aby go zwyciężyć, takie jest tego wyjaśnienie:

Werset 23 mówi nam o niebezpieczeństwie wybranych przez Boga, którzy mają uczynki i wiarę w Boga. Chodzi oczywiście nie o uczynki według wskazówek fałszywych religii, które nawet nie próbują zrozumieć Biblii, ale chodzi o uczynki zgodne w 100% z proroctwami biblijnymi oraz z wolą Boga i w zgodzie z Przykazaniami.

Ci, którzy są gotowi do porwania są bardziej błogosławieni przez Boga niż jacykolwiek inni ludzie, którzy już nie żyją.

Być może powodem jest niezwykła słabość dzisiejszego świata i wybrani przez Boga nie pozwalają sobie na żadne grzeszne działania i działają zgodnie z wolą Boga ku Jego Chwale.

Poniżej bardziej detalicznie wyjaśnienie tego proroctwa.

II Ezdrasza 13:(29) Oto dni nadchodzą, gdy Najwyższy wybawi tych, którzy są na ziemi. (30) I zamieszanie umysłów przyjdzie na tych, którzy mieszkają na ziemi. (31) I będą planowali wojnę przeciwko drugiemu, miasto przeciwko miastu, miejsce przeciwko miejscu, naród przeciwko narodowi, i królestwo przeciwko królestwu. (32) A gdy się to stanie, i znaki się wydarzą, które ci ukazałem przedtem, wtedy mój Syn będzie ujawniony, ten, któregoś widziałeś jako męża wychodzącego z morza. (33) I kiedy wszystkie narody usłyszą jego głos, każdy człowiek pozostawi własną ziemię i wojnę, którą toczyli jeden przeciwko drugiemu; (34) i niezliczony tłum zbierze się razem, tak, jak to widziałeś, pragnąc przyjść i zwyciężyć go. (35) A on będzie stał na szczycie góry Syjon.

Rozważmy niektóre podkreślone fragmenty.

Zamieszanie umysłów oznacza, że ludzie będą zupełnie ogłupieni przez TV, radio oraz presję ludzi także kontrolowanych przez szatańskie rządy. Ludzie ogłupieni przez media będą PLANOWALI wojnę przeciwko innym ludziom. Kiedy owe plany zostaną ogłoszone, jak np. plany jakiejś wojny czy wojny domowej w USA, w tym momencie ukaże się w cudowny sposób Syn Boży. Nie można się pozbyć myśli, że już teraz owe plany są niemal realizowane.

Ludzie, którzy usłyszą Jego głos porzucą pracę oraz wszelkie konflikty, które prowadzili i będą dążyli do ataku na Niego w celu zwyciężenia. Są to najwyraźniej szatańskie plany i tutaj chodzi o nasienie węża, znane z wielkiej nienawiści do Syna Bożego. Syn Boży będzie stał na górze Syjon.

Syjon na świętym miejscu w Jerozolimie

Syjon jest najważniejszym i najświętszym dla Boga miejscem na całej ziemi. Właśnie z Syjonu Chrystus będzie sądził zbrodniarzy za ich zbrodnie.

Zajęcie Jerozolimy oraz najbardziej świętego wzgórza na ziemi, Syjonu przez fałszywy Izrael żydowski jest jawnym szyderstwem oraz wyzwaniem wobec Stwórcy Nieba i Ziemi, Boga Wszechmogącego.

Otwarci wrogowie Boga oraz Syna zginą na zawsze za takie ohydne kłamstwo o ich rzekomym narodzie wybranym oraz obelgę najbardziej sprawiedliwego Władcy, jakim jest właściciel Ziemi, Nieba i wszystkiego, co żyje na ziemi i w niebie.

Co jest niezwykle ważne, Syn Boży będzie stał na górze Syjon w Jerozolimie. Mamy kilka miejsc uznawanych za górę Syjon.  Król Dawid mieszkał na wzgórzu nazwanym Syjon i Żydzi pokazują nam zdjęcie tego miejsca.

Najwyższe budynki na tym zdjęciu są najprawdopodobniej w tym właśnie miejscu, które jest miejscem byłego pałacu króla Dawida. W USA w stanie Utah także istnieje góra Zion, która raczej nie ma niczego wspólnego z rzeczywistą górą Syjon. Poniżej bardzo ciekawe wypowiedzi w dalszej części tego proroctwa.

II Ezdrasza 13:(36) A Syjon nadejdzie i ukaże się wszystkim ludziom, przygotowany i zbudowany tak, jak widziałeś górę wyciętą bez rąk. (37) I on Syn mój będzie gromił narody za ich bezbożność, (to symbolizowała burza) (38) i zgani ich wprost w ich twarze, złe myśli i tortury, którymi będą męczeni (co symbolizowały płomienie) i zniszczy ich bez wysiłku przez prawo (które symbolizował ogień).

Widzimy tutaj ciekawą zapowiedź, w szczególności stwierdzenie: 'Syjon nadejdzie'. Najprawdopodobniej Syn Boży ukaże całemu światu Syjon zbudowany w niebie, być może wraz z świątynią. To będzie znaczyło, że prawo Boga z góry Bożej zacznie być od tego momentu być stosowane przeciwko grzesznym mieszkańcom ziemi. Od tego momentu rozpocznie się ujawnianie Bożego Prawa oraz emanująca moc Boga, widziana w Synu Bożym.

 Szczególnie surowo zostanie ukarany współczesny Izrael oraz nasienie węża za wszystkie zbrodnie na całym świecie oraz oszustwo, że jest on Narodem Wybranym.

Inne narody zostaną także osądzone i sprawiedliwie ukarane za ich masowe zbrodnie.

Najbardziej aktywni pedofile czy mordercy będą za ich zbrodnie najpierw torturowani, a dopiero po torturach zostaną oni pozbawieni życia.

Oszustwo Covid-19 oraz masowe mordy ludzi szczepionkami ukazują nam już teraz mentalność zbrodniarzy nasienia węża, którzy zostaną za wszystkie swoje zbrodnie surowo ukarani. Co jest najciekawsze, oni wszyscy o tym są doskonale poinformowani. A to oznacza, że oni nadal otwarcie grzeszą i w pełni akceptują sprawiedliwy dla nich wyrok Boga, wyrok śmierci. Oni poniosą zasłużoną karę za swoje wszelkie ohydne zbrodnie.

Co jest w tym najważniejsze, nasienie węża, szatan oraz upadłe anioły doskonale zdają sobie sprawę z tego, co im grozi ze strony Boga ale nadal trwają oni w olbrzymiej opozycji oraz nienawiści do Boga i ludzi wielbiących Boga.

Najciekawsze jest to, że dobry Bóg nigdy nie wyrządził absolutnie żadnej krzywdy; ani szatanowi ani upadłym aniołom.

Ich nienawiść ukaże w pełni ich zbrodnicze oblicza podczas wymuszania na wszystkich ludziach znaku Bestii, który będzie ujawniał światu, że oni wolą zginąć niż ukorzyć się przez Bogiem i Isusem.

Wszyscy wrogowie Boga i ludzkości zostaną całkowicie zniszczeni za ich olbrzymie zbrodnie oraz za wyniszczanie narodu, który Bóg stworzył, czyli rzeczywistego Narodu Wybranego, Izraela czyli Słowian.

II Ezdrasza 13:(39) A to, że widziałeś jego zbierającego dla siebie inną liczną rzeszę, która była pokojowa, (40) ci, to jest dziesięć pokoleń, które były uprowadzone z własnej ziemi w niewolę za czasów króla Ozeasza, którego Salmanasar król Assyryjczyków wziął w niewolę: przeniósł ich za rzekę i oni byli wzięci do innej ziemi. (41) A oni opracowali dla siebie plan, aby opuścić mnóstwo narodów i pójść w dalszą krainę gdzie ludzkość nigdy nie mieszkała, (42) Aby tam w końcu mogli się trzymać swych praw, których nie przestrzegali w swej własnej ziemi. (43) I oni przeszli przez ciasne przejście rzeki Eufrat, (44) ponieważ w tym czasie Najwyższy uczynił cuda dla nich i powstrzymał kanały rzeki, zanim nie przeszli. (45) Poprzez tę krainę była bardzo długa droga, podróż roku i pół; ta kraina jest nazwana Arzareth. (46) Wtedy mieszkali tam aż do ostatecznego czasu, a teraz gdy zaczną wracać ponownie, (47) Najwyższy zatrzyma ponownie kanały rzeki, tak, że będą mogli nad nią przejść. Dlatego widziałeś tłumy zgromadzone w pokoju. (48) Ci, którzy zostali z ludu twego, którzy znajdują się w moich świętych granicach, będą zbawieni. (49) I stanie się wtedy, gdy zniszczy mnóstwo narodów które się zebrały: on obroni tych z ludzi, którzy pozostali, (50) i wtedy ukaże im bardzo wiele cudów." (51) I rzekłem: "Suwerenny Panie, wyjaśnij to mnie: dlaczego widziałem człowieka wychodzącego z serca morza" (52) I odpowiedział mnie, "Tak jak nikt nie może zbadać lub wiedzieć co jest w głębinach morza, tak nikt na ziemi nie może widzieć mego Syna ani tych, którzy są z nim, za wyjątkiem czasu jego dnia.

W powyższym fragmencie mamy opis przemieszczenia się 10 pokoleń Izraela na tereny, na których także dzisiaj mieszkają Słowianie, czyli Naród Wybrany, który powróci do Syjonu i Ziemi Obiecanej po jej oczyszczeniu z Żydów mieszkających tam obecnie. Będzie to wielki tryumf dla Isusa i dla Narodu Wybranego, który obejmie Ziemię Obiecaną z pomocą Bożą po sądzie Słowian na pustyni. Narody stające do walki z Bogiem i Jego Synem zostaną całkowicie zniszczone.

Teraz jest zrozumiałe, dlaczego II Księga Ezdrasza została usunięta z Biblii!

Mamy w niej historię 10 plemion Izraela Bożego oraz detaliczny w wielu miejscach opis czasów dzisiejszych oraz zbliżającego się szybkimi krokami uwolnienia Ludu Bożego z więzów nasienia węża oraz samego szatana, który zostanie wraz z upadłymi aniołami uwięziony w podziemiach na 1000 lat, czyli podczas 1000 letniego Królestwa Bożego pod berłem Isusa Mesjasza oraz pod berłem 144.000 Jego współkróli.

II Ezdrasza 14 - tajemniczy plan Boga

II Ezdrasza 14:(1) W trzecim dniu, kiedy siedziałem pod dębem, usłyszałem głos z krzaka na przeciw mnie który rzekł: "Ezdraszu, Ezdraszu." (2) I rzekłem: "Tutaj jestem Panie." I powstałem na nogi swoje. (3) Wtedy powiedział do mnie: "Ujawniłem się w krzaku i rozmawiałem z Mojżeszem, kiedy moi ludzie byli w niewoli w Egipcie; (4) i posłałem go i wyprowadziłem lud mój z Egiptu; i sprowadziłem go na Górę Synaj, gdzie trzymałem go obok siebie przez wiele dni. (5) i opowiedziałem mu wiele cudownych rzeczy, i pokazałem mu tajemnice czasów oraz oświadczyłem mu czas końca. Wtedy nakazałem mu, mówiąc, (6) 'Te słowa jawnie opiszesz, ale te będziesz trzymał w tajemnicy.'

Mamy ponownie fragment ujawniania przyszłości świata, który poznało kilku proroków, których Bóg darzy zaufaniem a owe informacje nie są spisane w Biblii.

Bóg uczynił to po to, aby szatan i jego aniołowie nie byli na najważniejsze plany Boga przygotowani.

Dla nas w obecnym czasie nie ma to większego znaczenia ponieważ Bóg ukrył także przed nami pewne szczegóły, które nie są istotne dla naszego zbawienia. Ale szatan, jego nasienie żydowskie oraz upadli aniołowie będą z pewnością całkowicie zaskoczeni bardzo groźnymi dla nich posunięciami Boga i Syna.

Ale i my na tym skorzystamy z jednego ważnego powodu. Owe informacje są dla nas także ważne i wyjaśniają nam, że Bóg nie ujawnił nam w Biblii wszystkiego. Celem poinformowania jest przygotowanie nas na rzeczy, które się wydarzą, ale o ukrytych planach nie było oraz nie ma nadal żadnej wzmianki w jakichkolwiek proroctwach.

W Objawieniu mamy nieco więcej detali.

Objawienie 7:(3) Nie wyrządźcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich.

W tym przypadku chodzi o 144.000, których Biblia nazywa opieczętowanymi sługami Boga.

Najpierw rozdział 9, który jeszcze się nie rozpoczął.

Objawienie 9:(1) I zatrąbił piąty anioł; i widziałem gwiazdę, która spadła z nieba na ziemię; i dano jej klucz od studni otchłani. (2) I otwarła studnię otchłani. I wzbił się ze studni dym jakby dym z wielkiego pieca, a słońce i powietrze zaćmiły się od dymu ze studni. (3) A z tego dymu wyszły na ziemię szarańcze, którym dana została moc jaką jest moc skorpionów na ziemi. (4) I powiedziano im, aby nie wyrządzały szkody trawie, ziemi ani żadnym ziołom, ani żadnemu drzewu, a tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Bożej na czołach. (5) I nakazano im, aby nie zabijały ich, lecz dręczyły przez pięć miesięcy; a ból przez nie wywołany był jak ból od ukłucia skorpiona, gdy ukłuje człowieka. (6) A w owe dni będą ludzie szukać śmierci, lecz jej nie znajdą, i będą chcieli umrzeć, ale śmierć omijać ich będzie (7) Z wyglądu szarańcze te podobne były do koni gotowych do boju, a na głowach ich coś jakby złote korony. a twarze ich jakby twarze ludzkie. (8) A włosy miały jak włosy kobiece, a zęby ich były jak u lwów. (9) Miały też pancerze niby pancerze żelazne, a szum ich skrzydeł jak turkot wozów wojennych i wielu koni pędzących do boju. (10) Miały też ogony podobne do skorpionowych oraz żądła, a w ogonach ich moc wyrządzania ludziom szkody przez pięć miesięcy. (11) I miały nad sobą jako króla anioła otchłani, którego imię brzmi po hebrajsku Abaddon, po grecku zaś imię jego brzmi Apollyon (Niszczyciel). (12) Jedno "biada minęło; oto nadchodzą jeszcze po tamtym dwa następne "biada". (13) I zatrąbił szósty anioł; i usłyszałem z czterech rogów złotego ołtarza stojącego przed Bogiem jakiś głos, (14) Mówiący do szóstego anioła, który miał trąbę: Uwolnij czterech aniołów, którzy są spętani nad wielką rzeką Eufratem. (15) I zostali uwolnieni czterej aniołowie, którzy byli przygotowani na godzinę i na dzień, i na miesiąc, i na rok, aby wytracić trzecią część ludzi. (16) A liczba wojsk konnych wynosiła dwie miriady miriad; taką ich liczbę usłyszałem. (17) A takimi widziałem w widzeniu te konie i tych, którzy na nich siedzieli: mieli pancerze czerwone jak ogień, granatowe jak hiacynt, żółte jak siarka; a łby końskie były jak łby lwów, a z pysków ich wychodziły ogień i dym, i siarka. (18) Od tych trzech plag, to jest od ognia i od dymu, i od siarki, wychodzących z ich pysków, wyginęła trzecia część ludzi.

Werset 4 mówi nam o ludziach, którzy nie mają pieczęci Bożej na czołach. Co jest szczególnie ważne, wszystkie owe działania anielskie odbędą się w obecności 144.000 współkróli, mających na czołach pieczęcie Boże. W tym momencie zginie na ziemi jedna trzecia ludzi za ich popełnione zbrodnie.

Objawienie 10:(3) I krzyknął głosem donośnym jak ryk lwa. A na jego krzyk odezwało się głośno siedem grzmotów. (4) A gdy przebrzmiało siedem grzmotów, chciałem pisać; lecz usłyszałem głos z nieba mówiący: Zapieczętuj to, co powiedziało owych siedem grzmotów, a nie spisuj tego. (5) Anioł zaś, którego widziałem stojącego na morzu i na lądzie, podniósł prawą rękę swoją ku niebu (6) I poprzysiągł na tego, który żyje na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim, i ziemię, i to, co na niej, i morze, i to, co w nim, że to już długo nie potrwa, (7) Lecz w dniach, kiedy siódmy anioł się odezwie i zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boża, jak to zwiastował sługom swoim, prorokom.

Nie wiemy, co się wydarzy, kiedy siódmy anioł zatrąbi, ale wiemy, kiedy on zatrąbi. Siedem grzmotów zapowiedziało pewne wydarzenie, ale głos z nieba zakazał Janowi spisanie tej treści. Owa treść jest najwyraźniej niezwykle ważna, wręcz kluczowa.

Jest to tajemniczy Boży plan, o którym Ezdrasz czy inni słudzy Boga wiedzieli, ale jest to tajemnica Boża, która się właśnie w tym czasie dokona.

Najprawdopodobniej będzie to coś dotychczas nie spotykanego, ale niezwykle mocnego i to wydarzenie będzie główną strategią Boga Najwyższego. Dlatego świat szatana ani nie został o niej poinformowany.

Miejmy pewność, że nie tyle my, ale w szczególności szatan, upadłe anioły oraz zbrodnicze nasienie węża zostaną ową realizowaną tajemnicą Bożą całkowicie zaskoczeni i bezspornie całkowicie pokonani, ku chwale Boga.

Nam owa tajemnica w niczym nie zagrozi i z pewnością wzbudzi w nas jeszcze większe zaufanie dla Boga Wszechmogącego.

Jeżeli to cię przekonało, pomóż uratować życie i zbawienie tym, których kochasz i wyślij to do nich!

Niech tak się stanie, Boże Wszechmogący!

Powrót na stronę główną