Dowody istnienia Stwórcy

Powtórzonego Prawa 7:(6) Gdyż ty jesteś świętym ludem Pana, Boga twego. Ciebie wybrał Pan, Bóg twój, spośród wszystkich ludów na ziemi, abyś był jego wyłączną własnością. [BM]

Od wielu lat nie ma żadnych większych dyskusji w temacie istnienia Boga. Ponieważ staje się coraz bardziej oczywiste, że Bóg istnieje i że posiada olbrzymią moc. Największym dowodem na Jego istnienie jest narastający strach u władz nasienia węża, które wierzą że Bóg istnieje, ponieważ oni wielbią szatana, którego wielbienie jest dowodem na istnieje Boga, którego szatan nienawidzi.

Zwróćmy uwagę na na masowe ilości Biblii, czyli dzieła Boga. Jakoś nikt Biblii nawet nie próbuje zwalczać, ponieważ otworzyłoby to drogę do dyskusji o Bogu i okazałoby się, że zdecydowana większość potwierdzonych informacji od tysięcy lat jest umieszczona w Biblii i świat w to wierzy!

Typowym przykładem istnienia Boga jest państwo Izrael, czyli część władzy nad całym światem, które w ten sposób potwierdza nam istnieje Boga w taki oczywisty sposób. Jak do tej pory jeszcze nikt nie odważył się sprostować Izraela, że jego wiara jest bezsensowna. Zgadzam się, ale z innego powodu.

Bóg rzeczywiście istnieje, mamy mnóstwo dowodów na istnienie Narodu Wybranego w czasie przeszłym, aczkolwiek trwały i nadal trwają ataki na rzeczywisty Naród Wybrany przez Boga, który stanowią Słowianie z Polakami włącznie. Słowianie to Naród Wybrany przez Boga, który wkrótce będzie  wyzwolony z rąk nasienia węża.

Wszyscy światowi przywódcy państw i elity światowe doskonale wiedzą, że czasy wolności są już niemal całkowicie zakończone i może się w każdej chwili objawić na Ziemi Syn Boży, Isus oraz sam Bóg Ojciec. Mówi nam o tym księga Objawienia, która zapowiada dokładnie tzw. czasy końca i wszelkie znaki podane w Biblii realizują się teraz na oczach świata.

Nastający coraz większy ucisk na zwykłych ludzi także sygnalizuje nam, że nasienie węża, czyli ludzie wielbiący szatana doskonale wiedzą, że czas powrotu Isusa oraz czas pojawienia się na Ziemi samego Boga Ojca jest już w bardzo bliskiej fazie i nastąpi to w niemal każdej chwili.

Od roku 1860, w którym sformułowano teorię ewolucji, tysiące naukowców łamało sobie głowy, jak ową teorię przedstawić jako naukowy fakt. Napisano wiele dzieł, nakręcono wiele filmów a przeciwników owej teorii usunięto z uniwersytetów oraz szkół. Ale teoria nadal jest jedynie...  teorią!

Spójrzmy na nasz świat

Możemy w nim zaobserwować wiele rzeczy, które są zaprojektowane przez Boga, ale powtarzają się one w sposób zupełnie przypadkowy. Takie wydarzenia to burze, pioruny, deszcze, padający śnieg czy kształty... śnieżynek.

Nie jest to dowodem na to, że Bóg osobiście bierze w tych wydarzeniach bezpośredni udział. Owszem, warunki, w jakich one powstają są dziełem Stwórcy, ale rezultaty owych warunków są zupełnie przypadkowe. Nikt nie powie, że każdą śnieżynkę stworzyła inteligenta Osoba.

Mamy dowody w naszym najbliższym otoczeniu, które nieomylnie wskazują nam ich źródło - inteligentną istotę, która się za nimi kryje.

Gdybyśmy znaleźli tekst - "Strefa niebezpieczna, promieniowanie radioaktywne - wstęp surowo wzbroniony." Taki tekst byłby oczywistym dowodem na to, że ktoś to musiał napisać - mowa o inteligentnej osobie, autorze tekstu.

Zwróćmy uwagę na Biblię, w której mamy dokładny opis wydarzeń w Edenie, przed potopem a także  na przestrzeni dziejów do dzisiejszych czasów, w których lada dzień objawi się światu Syn Boży, Isus i pewna grupa Słowian zostanie żywcem wzięta do Nieba.

Wszystkie informacje biblijne są dziełem pośrednim lub bezpośrednim samego Boga i ludzi, którzy z Jego polecenia to wszystko z góry opisali.

Biblia nie powstała samoczynnie w wyniku jakiegoś przypadku.

Nie mamy żadnego przykładu samorzutnego powstania informacji bez udziału inteligentnego projektanta. INFORMACJA zawsze wymaga inteligencji.

Jeszcze się nie zdarzyło na świecie, aby jakikolwiek kod powstawał bez udziału człowieka lub... siły znacznie wyższej! Nic w fizycznym świecie nie tworzy się samo - plany, instrukcje, kody czy symbole.

Świat zawsze poszukiwał i nadal poszukuje jakichkolwiek informacji, czyli kodu, który świadczyłby o tym, że jego twórcy to osoby inteligentne.  Znalezienie takiej informacji oznacza... znalezienie jakiejś cywilizacji.

DNA

DNA -  jest to informacja zawarta w ludzkiej komórce, zawierająca 3 miliardy liter. Najmniejszy kod DNA posiada 500.000 liter.

Litery DNA to:

W języku komputerowym mamy jedynie 2 znaki - 0 oraz 1.  To, co widzisz teraz na ekranie jest złożone z takiego kodu, jaki widzisz po prawej stronie.

W języku DNA są cztery litery - ATCG. Stwarza to nieporównywalnie większe możliwości tego kodu, który posiada tak niezwykłe cechy, o których Microsoft może sobie jedynie pomarzyć. DNA może się samo kopiować, częściowo a nawet kompletnie w całości. Tak jak można kopiować tekst w Wordzie!

DNA jest więc kodem w ścisłym tego słowa znaczeniu, tylko że znacznie bardziej skomplikowanym niż jakikolwiek kod komputerowy współczesnej technologii. Kod ten jest niezwykle kompleksowy i nie jest jeszcze dokładnie rozumiany! Wiadomo jednak że kod ten posiada informacje służące określonym celom.

To kod decyduje, z których komórek uformuje się oko, ucho czy inne narządy - mówimy o wzrastaniu embriona ludzkiego. W kodzie DNA są zakodowane precyzyjne informacje, których nie potrafimy dzisiaj dokładnie odczytać.

Kod ten wykonuje podobne funkcje, jakie wykonuje nowoczesny kod komputerowy. Może on przemieszczać swoje informacje w podobny sposób, w jaki kod komputerowy powodujący, że odczytujemy na ekranach całego świata informacje w najrozmaitszych formach.

Nasz kod komputerowy nie ma żadnych szans na porównanie się z kodem... DNA!

Skąd wziął się ów kod?

Przykład alfabetu. TAGC itd. niewiele znaczące litery, które rozpoznajemy, ponieważ ustaliliśmy, że owe litery właśnie to oznaczają. Aby cokolwiek napisać ludzkość musiała się zgodzić na jednolite znaczenie liter alfabetu. Dlatego go właśnie używamy i dlatego czytasz ten tekst.

W DNA także mamy litery, słowa, zdania, paragrafy i rozdziały (chromosomy) które znaczą znacznie, znacznie więcej niż te same paragrafy i rozdziały  w naszych książkach, ponieważ nasze książki nie powodują żadnej akcji czy działania. Kod DNA powoduje całą masę działań, podobnie jak kod języka komputerowego. Oba kody powodują określone akcje, które są uzależnione albo od otoczenia albo ingerencji czy warunków z zewnątrz.

Szczytowym osiągnięciem DNA są zapłodnienie, ciąża oraz narodziny nowego człowieka.

Cały proces rozmnażania jest jawnym cudem - nie tylko z fizycznego punktu widzenia.

W niezrozumiały sposób nagle po porodzie dziecięcia u obojga rodziców pojawia się miłość macierzyńska. Czyżby także była zaprogramowana przez DNA? A co powiemy na temat powstania duszy ludzkiej?

Podkreślmy podstawowe prawdy dotychczas omówione.

Ani informacja ani kod nie mogły powstać bez udziału inteligentnej istoty. Ową istotą był i jest Bóg!

Nigdzie poza ziemią w całym znanym nam kosmosie nie znaleziono żadnej informacji czy też kodu, pomimo usilnych i wieloletnich poszukiwań, które trwają do dzisiaj.

DNA widziane oczami programisty - Link w tłumaczeniu Google. Autor programista omawia wspólne cechy oprogramowania komputerowego oraz języka programowego DNA. Jego uwagi na temat Dawkinsa, który 'wyjaśnia' nam ewolucję możemy sobie śmiało darować. :-)

Niezwykle ciekawy artykuł z Microsoft.

"Język oprogramowania dla dających się składać obwodów DNA". Link w tłumaczeniu Google.

Wystarczy napisać na wyszukiwarce Google - DNA programming language, (DNA - język programowy) i natychmiast otrzymujemy 15 milionów uderzeń. Nie ma najmniejszej wątpliwości co do tego, że kod DNA jest niezwykle zaawansowanym kodem programowym o takiej złożonej budowie, możliwościach oraz jakości, która jest całkowicie obca dla Microsoftu.

Kod DNA posiada cechy, które przyprawiają programistów Windows o zawroty głowy. Nasza jedna komórka posiada 3 miliardy liter czyli pojemność średniej wielkości DVD - 3 Gb kodu. Posiadamy wiele miliardów komórek w naszym ciele i każda z nich zawiera taką ilość kodu.

Nad wszystkimi wersjami Windows oraz DOS pracowało około 40 tysięcy najlepszych programistów na świecie. Różnica pomiędzy kodami? Nie można w tym przypadku użyć przysłowia - DNA ma się do Microsoftu jak pałac do chlewa, ponieważ różnice są tak olbrzymie, że porównanie obraziłoby Boga!

Zwróćmy uwagę na niezwykłe porównanie. Wysłanie maila na drugi koniec świata jest identycznym procesem, jakim jest skopiowanie kodu DNA do innej komórki.

Z matematycznego punktu widzenia oba procesy są niemal identyczne. Napisany list musi być zakodowany oraz odczytany czyli odcyfrowany, aby mógł być wyświetlony prawidłowo na ekranie.

"Informacja jest informacją, nie jest materią ani nie jest energią. Materializm, który tego nie akceptuje nie może przetrwać w dzisiejszym czasie." Norbert Weiner - matematyk i ojciec cybernetyki.

Podsumujmy dotychczasowy materiał.

DNA dowodem istnienia Boga

Nawet ewolucja jest dowodem inteligentnego projektanta, ponieważ zawsze, kiedy słowo - ewolucja występuje w odniesieniu do nauki, kultury, technologii, wiedzy procesów socjalnych a świat zawsze nawiązuje do inteligentnych procesów.

Termin - ewolucja jest stosowany także w biologii i jedynie w tym przypadku stosuje się zupełnie nieprawidłowe wyjaśnienie, które bezpodstawnie określa się procesem przypadkowym.

Ewolucja biologiczna jest zaprogramowanym procesem, który jest zakodowany w DNA!

Barbara McClintock - fragment z Wikipedii:

W 1951 roku ogłosiła wyniki swych badań nad cytogenetyką kukurydzy, które były dowodem istnienia ruchomych elementów genomu, nazwanych później transpozonami. Odkrycia McClintock, wyprzedzające ówczesną naukę, zostały potwierdzone dopiero w latach 70. (odkryto wtedy geny wędrujące u bakterii). Eksperymenty Barbary McClintock na kukurydzy pozwoliły wyjaśnić, w jaki sposób bakterie przekazują sobie geny oporności na antybiotyki. Swoje prace prowadziła ona, zanim jeszcze odkryto budowę DNA i rozszyfrowano kod genetyczny.

Kod DNA posiada inteligencję.

Kod DNA może sam siebie nie tylko reperować ale także usprawniać oraz przystosowywać się w pewnym stopniu do zmieniających się warunków.

Prosty przykład - zalałeś poplamioną atramentem kartkę. Możesz jednak odczytać tekst i przepisać go na nowej czystej kartce. To samo robi DNA i odporność bakterii na antybiotyki jest właśnie tego dowodem. DNA sam się naprawia!

Kolejny dowód na istnienie inteligentnego Projektanta!

Porównajmy to z oprogramowaniem Windows, które pozwala ci czytać ten tekst. Gdyby to był kod DNA, wystarczyłaby jedna wersja Windows, powiedzmy Windows 1.0 i jako odpowiedź na coraz szybsze komputery Windows 1.0 ewoluowałby do współczesnej wersji Windows 11 i proces ten nigdy by się nie kończył!

Ale to nie wszystko. Takie Windows kopiowałyby się same, bez potrzeby tłoczenia milionów kopii. Bill Gates nie potrzebowałby 40 tysięcy programistów.

Tak wygląda w bardzo ogólnych zarysach porównanie wiedzy człowieka z wiedzą niezwykle inteligentnego Projektanta, jakim jest nasz Stwórca.

Wszystkie żywe istoty, zwierzęta i rośliny rozmnażają się.

Czy ludzkość może dojść do takiego etapu, w którym mogłaby stworzyć życie, i zaprojektować je tak, żeby owe żywe istoty same się rozmnażały? Jedyne co potrafimy, to kopiowanie fragmentów DNA. Na zaprogramowanie nowego życia nie widać żadnych szans.

Ale pseudo nauka szatańska wtłacza w umysły ludzkie nonsensy ewolucyjne, na które do dziś nie posiadamy żadnych dowodów.

Jest jeszcze gorzej! Posiadane dowody w sferze adaptacji świadczą właśnie o istnieniu genialnego Programisty, dobrego Boga, który tak ZAPROGRAMOWAŁ kod DNA, że potrafi się on sam dostosowywać do zmian otoczenia.

I to jest właśnie dowodem na genialną konstrukcję kodu DNA, który został w ten sposób zaprogramowany przez Boga. Owe zmiany adaptacyjne są kolejnym bezspornym dowodem na istnienie Boga.

Nauka błędnie nazywa je zmianami ewolucyjnymi zapominając o tym, że ewolucja to proces stały. Gdyby Bóg zaprogramował ewolucję w formie, o jakiej mówi nam współczesna nauka, mielibyśmy na nią miliony dowodów.

Poza procesami adaptacyjnymi nie widać nigdzie dowodów na ewolucję, a procesy adaptacyjne i ochronne są właśnie dowodem na istnienie genialnego programisty, czyli Boga.

W poniższym linku mamy sporo obszernych informacji na temat kodu DNA i wiele innych interesujących szczegółów na temat tego niezwykłego programu, który jest tak rozpowszechniony tutaj na ziemi.

James A. Shapiro odkrył, że tzw. protozoa w wyjątkowo niesprzyjających warunkach potrafi się podzielić na 100 tysięcy warstw, zreorganizować kolejność oraz przeprogramować je i naprawić w taki sposób, aby dostosować się do nowych warunków. W ten sposób bakterie stają się odporne na antybiotyki!

Nie trzeba chyba dodawać, że DNA nie jest jeszcze dokładnie zbadany. Nie udało się jeszcze nikomu stworzyć DNA.

PODSUMUJMY.

 

WNIOSEK?

Kod DNA jest oczywistym dowodem istnienia Boga

Od lat astronomowie szukają życia w Kosmosie. W jaki sposób? Jak można rozpoznać sygnały z innych galaktyk, że pochodzą od osób obdarzonych inteligencją? Jeżeli dotrze do nas z Kosmosu zdanie w jakiekolwiek formie: "Szukamy z wami kontaktu", oznaczać to będzie, że ktoś chce się z nami skontaktować i owa osoba posiada inteligencję.

Owo zdanie to zaledwie 19 liter, ale o określonym precyzyjnym znaczeniu i zasób informacji w tym zdaniu posiada niezwykłe implikacje. Wiemy z treści, że gdzieś w przestrzeni istnieje inteligentna osoba, która szuka z nami kontaktu a nawet osoba ta posługuje się językiem polskim!

Kod DNA to ponad 3 miliardów znaków, a informacje zawarte w nim nie są jeszcze dogłębnie zbadane i zrozumiane.

Z zaledwie 19 liter wyciągnęliśmy daleko idące wnioski.

Kod DNA daje nam oszałamiające świadectwo o niezwykłej inteligencji jego Twórcy! DNA występuje jedynie na Ziemi i jest dowodem na istnienie niezwykle inteligentnego Projektanta, czyli... Boga!

Czy Ewolucja to pseudo - nauka?

Angielska definicja nauki.

NAUKA - obserwacja, identyfikacja, opis, śledztwo eksperymentalne oraz teoretyczne i praktyczne wyjaśnienie fenomenu. Ewolucja nie spełnia żadnego z tych wymogów.

Nie można przypadkowych pozytywnych mutacji zaobserwować, zidentyfikować, opisać, odtworzyć ani teoretycznie wyjaśnić. Pseudo nauka Ewolucji nie jest w stanie niczego udowodnić, czy wyjaśnić - jak powstał DNA, w jaki sposób żyrafa uzyskała tak długą szyję, kto zaprogramował w pamięć węgorzy czy bocianów mapę świata i wiele, wiele innych zagadek. Znacznie więcej informacji na temat braku jakichkolwiek odpowiedzi na podstawowe pytania w filmie dr. Hovinda. Warto obejrzeć całą serię!

100 POWODÓW dla których EWOLUCJA jest GŁUPIA - cz.2

Wciśnij na dole filmu po prawej stronie guzik CC aby uruchomić polskie napisy!

(Więcej na temat ewolucji i ateizmu w linku - Ateizm, ewolucja i Chrześcijaństwo.)

Wszystko co posiadamy to historyjki bez żadnych konkretnych dowodów. Pomijam procesy adaptacyjne, które nie podlegają dyskusji. Mikroewolucja jest poza krytyką.

Nauka - polska definicja -  w tym linku mamy także takie zdanie:

W opozycji do świata nauki posługującego się metodą naukową znajduje się pseudonauka (i paranauka), której przedstawiciele odrzucają takie podejście do prowadzania badań. Naukowcy wytykają im, że wykorzystują autorytet nauki, aby promować niesprawdzone hipotezy i domysły, które nie dają się zweryfikować naukowo.

Według Ewolucji wystarczy jedynie odpowiednia ilość czasu i z niczego powstanie wszystko, z życiem włącznie. Według teorii wszystko powstało w wyniku wybuchu małej kropki materii, wielkości kropki na końcu zdania. Z tej kropki powstał cały wszechświat, życie i wszystkie prawa fizyczne, chemiczne itd. itp. Totalny nonsens! Czyżby do tego potrzebny był wyłącznie czas!?

Księżyc miał identyczne szanse czasowe na powstanie życia, podobnie jak cały nasz układ Słoneczny - miliardy lat!

Ktoś powie, że na innych planetach nie ma warunków do życia.  A w ludzkich jelitach istnieją warunki do życia? A żyje w nich tasiemiec i wiele innych robaków, glist i owsików. Ryby żyją na głębokościach do 11 km. Nacisk wody na ich ciała powinien je zmiażdżyć.

W głębokich i ciemnych jaskiniach żyją bliżej nieznane nam ślepe stwory. Posiadamy wiele przykładów życia w warunkach, które teoretycznie nie są warunkami dla życia. Czy w wodzie są warunki do życia? Są, ale nie dla człowieka.

Na Księżycu mogłyby powstać istoty żywe, niekoniecznie złożone z węglowodanów ale ze związków krzemu, odpornych na gwałtowne zmiany temperatur. Organizmy takie mogłyby pobierać energię z różnicy temperatur.

Możliwości jest wiele ale... ewolucja jakoś nie zdołała z nich skorzystać i nie zrobiła dosłownie niczego a czasu było pod dostatkiem. Nawet nie wystartowała. Absolutne zero i nie mamy żadnego śladu jakiekolwiek żywej inteligencji w całym Kosmosie. Ale nauka doskonale wie, że jesteśmy okłamywani.

Sataniści doskonale wiedzą, że istnieje Bóg ale Go odrzucają służąc szatanowi za marne 30 srebrników.

Obejrzyj także ten film!

1/2 Cały świat wierzy w Boga

DNA jest najbardziej zaawansowanym kodem komputerowym, formą niezwykłej ilości informacji, która istnieje tylko na ziemi. Jest ona niezwykłym dowodem na istnienie Autora owej informacji oraz kodu - Boga, Stwórcy wszystkiego, co nas otacza.

Chwała Mu na wieki wieków.

Niezwykły film dodający o wiele więcej dowodów, wskazujących na celowe programowanie DNA przez Boga.

Odkrywanie tajemnicy życia.

 

Powrót na stronę główną