Imię


Mateusza 6:(9) Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje!”,

Imię niekoniecznie musi oznaczać imienia własnego ale może także oznaczać pozycję, charakter oraz autorytet:

Słowo "imię" w czasach biblijnych nie miało tylko znaczenia, które u nas istnieje w sensie potocznym, takie jak imię "Kazimierz", "Franciszek" czy "Zdzisław". Tak jak i w naszej kulturze, imię też może mieć znaczenie, które nie ma nic wspólnego z potocznym rozumieniem.

Na przykład, kiedy mówimy - imieniu prawa, w imię ojczyzny, w imię porządku narodowego, w imię sprawiedliwości, w imię partii - wcale nie mamy na myśli, że chodzi tu o jakieś imię. Katolicy mówią także: w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Czy Duch Boży ma imię?

Podobnie było w tamtym okresie. Spójrzmy na kilka przykładów:Dz 8:5 Bw „A Filip dotarł do miasta Samarii i głosił im Chrystusa.”

Dz 8:12 Bw „Kiedy jednak uwierzyli Filipowi, który zwiastował dobrą nowinę o Królestwie Bożym i o imieniu Isusa Chrystusa, dawali się ochrzcić, zarówno mężczyźni, jak i niewiasty.”

Jest to klasyczny fragment ukazujący, że głosić o imieniu Chrystusa to po prostu głosić o jego osobie.

Mt 12:21 Bw „A w imieniu jego narody pokładać będą nadzieję.”

Chodzi oczywiście o to, że w jego osobie będą pokładać nadzieję, a nie w samym imieniu Isusa.

J 2:23 Bw „A gdy był w Jerozolimie na święcie Paschy, wielu uwierzyło w imię jego, widząc cuda, których dokonywał.”

Chodzi przecież o to, że uwierzyli w osobę Isusa a nie tylko w samo jego imię (por. J 3:18).

Imię w Biblii często ma też znaczenie tytułu. Oto kilka przykładów:

Ap 19:13 Bw „A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi, imię zaś jego brzmi: Słowo Boże.”

Ap 19:16 Bw „A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię: Król królów i Pan panów.”

Jeszcze inne znaczenie słowa "imię":

Mk 9:41 Bw „Albowiem kto by napoił was kubkiem wody w imię tego, że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie straci zapłaty swojej.”

Ap 3:1 Bw „A do anioła zboru w Sardes napisz: To mówi Ten, który ma siedem duchów Bożych i siedem gwiazd: Znam uczynki twoje: Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły.” (Imię w tym przypadku oznacza reputację.)
Tak więc słowo „imię” nie zawsze musi oznaczać imię własne, ale "imię" określa osobę, a także jej osobowość i reputację.

Podobnie jest z imieniem Boga - oznacza po prostu samą osobę Boga. Jest synonimem chwały i potęgi Boga.

A więc objawiać imię Ojca oznacza nauczać o Bogu jako Ojcu. Tak samo - uświęcać imię - to, nie wymawiać imienia, ale czynić je świętym, lub traktować jak święte. Dobrym przykładem jest Isus Chrystus, który zawsze uświęcał imię Boże, czyli po prostu traktował osobę Boga jako świętą, ale nigdy nie robił tego w sposób dosłowny.

Ani razu nie zwrócił się do swego Ojca po imieniu używając słowa "Jahwe", czy "Jehowa". Przez cały czas nauczał o Bogu jako o swoim i naszym miłującym Ojcu. Ten fakt zdaje się nawet potwierdzać przez najbliższy kontekst, w którym mowa o imieniu Boga jest poprzedzona słowami "Ojcze":

Mt 6:9 Bw „A wy tak się módlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje,”

J 12:28 Bw „Ojcze, uwielbij imię swoje! Odezwał się więc głos z nieba: I uwielbiłem, i jeszcze uwielbię.”

J 17:5-6 Bw „a teraz Ty mnie uwielbij, Ojcze, u siebie samego tą chwałą, którą miałem u ciebie, zanim świat powstał.(6) Objawiłem imię twoje ludziom, których mi dałeś ze świata; twoimi byli i mnie ich dałeś, i strzegli słowa twojego.”

J 17:25-26 Bw „Ojcze sprawiedliwy! I świat cię nie poznał, lecz Ja cię poznałem i ci poznali, że Ty mnie posłałeś;(26) i objawiłem im imię twoje, i objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była, i Ja w nich.”

I właśnie takie imię Isus objawił ludziom - chodzi o imię "Ojciec", miłujący Ojciec, który wcześniej był postrzegany przez Żydów jako Pan, Władca, Jahwe.

Wystarczy poczytać sobie Kazanie na górze, aby się o tym przekonać, jak bardzo Isus kładł na to nacisk. Oczywiście ST mówił kilka razy o tym, że Jahwe jest naszym Ojcem (Ps 68:6, 89:27; Iz 63:16, 64:8; Jer 3:4, 19; Mal 2:10, 4:6; Tob 13:4; Syr 24:1, 24:4, 52:10), ale te kilka wersetów ginie w gąszczu określeń Boga, jako naszego Pana.

Tak więc Chrystusowi w jego wypowiedziach chodziło o to, że ukazał ludziom Boga jako miłującego Ojca. Taki jest duch całego NT. W samej tylko ewangelii Jana określenie „Ojciec” widnieje ponad 110 razy."

Źródło - Red October - Mariusz Szczytyński