.


Szukaj i wybierz witrynę:   

Nawigacja artykułów starszych

Linki po prawej i lewej stronie zawierają starsze artykuły.

Najnowsze artykuły

18.07.2022- Nowy -  Nowe zrozumienie Objawienia 4 - Najnowsze dowody!!!

09.07.2022- Nowy -  Czy Chazarzy powrócą do Chazarii? - Wyjątkowe dowody!!!

05.07.2022- Nowy -  Nowe zrozumienie Objawienia 3 - Jak w tytule!!! Też Ważne!!!

01.07.2022- Nowy -  Nowe zrozumienie Objawienia 2 - Jak w tytule!!! Ważne!!!

22.06.2022- Nowy -  24 rozdział Mateusza - Staramy się bardziej to zrozumieć

17.06.2022-  Uakt  -  Módlmy się tylko do Boga - Jest to jedyna modlitwa!!

30.05.2022- Nowy -  Zbrodnie władz świata - Wszystkie wojny to zbrodnie!!!

10.05.2022- Nowy -  Nowe zrozumienie Objawienia - Dokładne wyjaśnienie!

22.04.2022- Nowy -  Sąd Boga nad światem - Głębsze zrozumienie sądu Boga.

14.04.2022- Nowy -  Bliskie wzięcie do Nieba - Najnowsza i ostatnia wersja!

26.03.2022- Nowy -  Imperium kłamstw - USA - mordercza bestia.

19.03.2022- Nowy -  Bóg już działa -2 - Zacznie się sąd w niebie i na ziemi.

15.03.2022- Nowy -  Bóg już działa - Wiele wydarzeń to dzieła Boga.

06.03.2022- Nowy -  Bestia - Nowe zrozumienie Bestii!

01.03.2022- Nowy -  Tajemnicze słowa Isusa - Nowy i ciekawy artykuł!

23.02.2022- Uakt   -  Księżycowe oszustwo - Znacznie zmieniony ważny artykuł!

19.02.2022- Nowy -  Zaczynają się czasy cudów. Świat niedługo zacznie padać.

11.02.2022- Nowy -  Kim są Polacy? No właśnie. Kim jesteśmy?

29.01.2022- Nowy -  Od Edenu do Królestwa Bożego. To trzeba wiedzieć!

19.01.2022- Nowy -  Co jest celem naszego życia. Najważniejszy artykuł dla... wielu!

10.01.2022- Nowy -  Masowa hipnoza świata. Jeszcze tego nikt z nas widział!

08.01.2022- Nowy -  Szatan władca świata Ujawnienie jego zbrodni oraz Bestii.

31.12.2021- Nowy -  Wielka Nierządnica II. Niemal nowe zrozumienie proroctw!

25.12.2021- Nowy -  Watykańskie imperium upada. Jest lepiej niż myśleliśmy!

13.10.2021- Nowy -  Covid-19 atak szatana.  Jest to wyjątkowe oszustwo szatana!

09.10.2021- Nowy -  144.000 współkróli.  Oni będą wybranymi królami

11.09.2021- Nowy -  Covid - szatański trik. Nie daj się oszukać!

19.08.2021- Nowy -  Doktryna lucyferiańska. Dokładne jej wyjaśnienie...

09.07.2021- Nowy -  Pokarm żywota Kto go rozdaje? Artykuł Bartka

22.02.2021- Nowy - 144 000 zrodzonych przez Boga. Bardzo ważny artykuł Bartka

08.02.2021- Nowy - Świadomy Wybór - dobro czy zło 2 Wspaniały artykuł Bartka

19.10.2020- Nowy - Słowianie czyli błogo Sławiony lud Boga.  Artykuł Bartka.

18.07.2020- Nowy - Błogosławieni czystego serca... Ciekawy artykuł... Bartka!

Artykuły najważniejsze

Jak obliczyć rzeczywistą datę? - Czy wiesz, że nasza era jest oszustwem?

Wstęp do Prawdy - Najważniejsze tematy - fundament wiedzy biblijnej.

Nasienie węża - 'Ludzie', których Bóg i Syn nazywają nasieniem węża.

Trafiłeś na witrynę - Skrótowe wyjaśnienie tematów Biblii.

Sprzeczne doktryny w Biblii - Oto przyczyna istnienia wielu religii!

Stop bałwochwalstwu - POWSTRZYMAJ SIĘ OD BAŁWOCHWALSTWA!!!

Odnaleziono zaginione 12 pokoleń Izraela -  Słowianie są Narodem Wybranym.

12 pokoleń Izraela istnieje. Wersety - Mnóstwo wersetów o Narodzie Wybranym.

Przestrzeganie 10 Przykazań da ci życie wieczne - Wszystkie religie cię oszukują!

Czy miłujesz Jezusa? - Miłować Jezusa (Isusa) oznacza posłuszeństwo wobec Niego!

Zbawienie - jak je można uzyskać? - Poszerzony artykuł, jak uzyskać życie wieczne.

Apostoł Paweł - Fałsz 'apostoła' Pawła, rzeczywistego 'boga'... Chrześcijaństwa

Wersety Piotra o Pawle - Czy Piotr potwierdził apostolstwo Pawła?

Jak zwracać się do Boga? - Czy za pomocą obrazów, posągów i różańca?

Kain synem Lucypera - Kain był rzeczywistym synem szatana

Prawo Boże Prawem wiecznym - Omówienie wiecznej ważności Prawa Bożego.

Która religia jest prawdziwa? - Absolutnie żadna!!! Wszystkie głoszą nonsensy!

Jeżeli zajrzałeś tutaj po raz pierwszy, zacznij o tego artykułu - Wstęp do Prawdy. Powód jest prosty. Żadna religia na świecie nie rozumie Biblii. Głównej nauki Biblii nikt na świecie nie rozumie, poza... fałszywym Izraelem, który dla oszukania świata ogłosił się kłamliwie narodem wybranym przez Boga.

Zastanów się teraz i zadaj sobie takie pytanie.

Czy wszyscy politycy świata, wszystkie religie z arabskimi włącznie, wszystkie religie ortodoksyjne wierzą, że Bóg istnieje i wybrał On sobie Żydów syjonistycznych za Naród Wybrany?

Żydzi syjonistyczni zajęli zbrojnie i morderczo Palestynę bez jakiekolwiek pomocy Boga, przedstawiając siebie za Naród Wybrany. Oni nie są Narodem Wybranym i oni nie będą żyli wiecznie.

Syn Boży nazwał ich plemieniem żmijowym, synagogą szatana oraz nasieniem węża.

Mateusza 23:33 Węże! Plemię żmijowe! Jakże będziecie mogli ujść przed sądem ognia piekielnego?

Jedynie rzeczywisty Naród Wybrany ma obietnicę otrzymania Ziemi Obiecanej od samego Boga.

Jest to jedyne miejsce na świecie, na którym ową prawdę biblijną światu się objawia. To znaczy, że WSZYSTKIE religie kłamią!

Życie wieczne Naród Wybrany uzyska po upływie 1000 lat rządów Syna Bożego, którego przodkowie dzisiejszych Żydów ukrzyżowali rękami Rzymian. Dzisiejsi Żydzi Boga oraz Syna z pasją nienawidzą. Oni wielbią szatana i stanowią trzon masonerii oraz wszystkich władz, mediów i elit na ziemi. Nie głoszą oni Dobrej Nowiny i nigdy jej nie głosili.

Dlaczego nikt na ziemi nie krytykuje Żydów za podawanie się za Naród Wybrany przez Boga?

Dlaczego Żydzi nienawidzą z pasją słowiańskich chrześcijan?

Plan Boga dla Narodu Wybranego w Królestwie Bożym na ziemi Żydzi prawidłowo rozpoznali i dali światu wielkie świadectwo o tym Bożym planie. Szatański świat o tym jest błędnie poinformowany.

Zrozumienia żydowskiego Narodu Wybranego nie ma nikt na świecie, poza Żydami. Zrozumienie rzeczywistego Narodu Wybranego, zgodne z Biblią istnieje wyłącznie na tej witrynie, na blogu Bartka oraz na naszym mini forum. Sprawdź dowody na to, że oficjalne pochodzenie Żydów to zupełny fałsz.

Oni nie są narodem, nie są Izraelitami ale są Izraelczykami lub... Żydami. Biblia nigdy nie nazywa Narodu Wybranego... Żydami!

Świadkowie Jehowy także głoszą Królestwo Boże, ale oni także odrzucają Naród Wybrany przez Boga! Większość fałszywych religii mówi o 'duchowym' wypełnianiu się proroctw.

Jest to ohydne i niebezpieczne kłamstwo! Potop, inne cuda oraz wszystkie wojny były wydarzeniami fizycznymi, włącznie ze śmiercią oraz ZMARTWYCHWSTANIEM Isusa Mesjasza.

Zwróćmy także uwagę na odrzucenie obu ksiąg Henocha przez wszystkie religie chrześcijaństwa. Poniżej biblijna zapowiedź o tym, że Biblia będzie atakowana oraz fałszowana!

Henocha 104:10 Teraz oznajmiam wam tajemnicę: wielu grzeszników zmieni i wypaczy słowa prawdy i wypowiadać będą słowa złe i kłamliwe i wymyślą wiele fałszunapiszą księgi w swoim imieniu. 11 Oby tylko spisali wiernie w swoich językach wszystkie moje słowa i nie zmienili lub opuścili czegokolwiek z moich słów, ale spisali dokładnie wszystko, o czym świadczyłem przedtem o nich! 12 Znam jeszcze inną tajemnicę: księgi te zostaną wręczone sprawiedliwym i mądrym, [którzy będą źródłem] radości, prawdy i wielkiej mądrości. 13 Zostaną im wręczone księgi i uwierzą w nie i będą się nimi cieszyć. I wszyscy sprawiedliwi, którzy poznali z nich wszystkie drogi prawdy, radować się będą .(BM)

Proroctwo z księgi Henocha, które wkrótce zacznie się wypełniać!

Henocha 1:38. 1 ... Kiedy ukaże się społeczność sprawiedliwych i grzesznicy z powodu swoich grzechów zostaną osądzeni i wypędzeni z powierzchni ziemi, 2 kiedy Sprawiedliwy objawi się sprawiedliwym i wybranym, których uczynki zaniesiono przed Pana Duchów, i kiedy światło oświeci sprawiedliwych i wybranych żyjących na ziemi, to gdzie będzie mieszkanie dla grzeszników i odpocznienie dla tych, którzy zaparli się Pana Duchów? Byłoby dla nich lepiej, gdyby się byli nie narodzili. 3 Kiedy zostaną objawione tajemnie sprawiedliwych, zostaną osądzeni grzesznicy i niegodziwi odpędzeni od sprawiedliwych i wybranych, 4 wówczas ci, którzy posiadają ziemię, stracą swą potęgę i wielkość i nie będą mogli patrzeć na twarz świętych, ponieważ światło Pana Duchów ukaże się na obliczu świętych, sprawiedliwych i wybranych. 5 Wówczas potężni królowie zostaną rozproszeni i wydani w ręce sprawiedliwych i świętych. 6 Odtąd nie będzie nikogo, kto mógłby wstawić się za nimi do Pana Duchów, albowiem życie ich skończy się.

Czasy Końca już się rozpoczęły. Przygotowujmy się więc do powrotu Isusa Chrystusa! Nasienie węża atakuje lud Boży i resztę świata coraz agresywniej. Wzięcie wybranych do Nieba może wydarzyć się w każdej chwili. Krótko po tym Isus spowoduje wyprowadzenie Słowian na pustynię oraz rozpocznie się Wielki Ucisk dla całego świata, wywołany przez szatana oraz Bestię.

Udrękę już mamy i jest to Covid-19. Może to być także wojna z Rosją, wywoływana obecnie przez 'polski' rząd. Są szanse, że to będzie powstrzymane przez... wzięcie wybranych Boga do nieba!

Ewangelia Mateusza tak to opisuje.

Mateusza 24:29 A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebieskie będą poruszone. 30 I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. 31 I pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata z jednego krańca nieba aż po drugi.

Tych znaków nikt na świecie nie podrobi!  

UFO nie istnieje i nikt nas już nie oszuka, ponieważ... Bóg im na to nie pozwoli!

W taki sposób powróci Isus Mesjasz, nasz Król i cały świat Go wkrótce zobaczy!

Linki do materiałów szczegółowo wyjaśniających najważniejsze tematy.


Watykan wielbi Lucypera 
Stop bałwochwalstwu!
Bałwochwalstwo - dlaczego należy go unikać?
Dobra Nowina - plan wyzwolenia ludu Bożego.
Papież Franciszek skazany za zbrodnie przeciwko ludzkości.