Królestwo chazarskie

Mateusza 10:(26) "...nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajnego, o czym by się dowiedzieć nie miano. (27) Co mówię wam w ciemności, opowiadajcie w świetle dnia; a co słyszycie na ucho, głoście na dachach. "

Wstęp

Nie jestem zawodowym historykiem czy dziennikarzem. Ale z powodu wielu teorii czy też kłamstw dotyczących królestwa Chazarów pozbierałem te informacje, które moim zdaniem są najbliższe prawdy. Wszelkie informacje porównuję z Biblią, ponieważ cały  świat stosuje się do zasad biblijnych, a nawet twierdzi się, że proroctwa dotyczące ponownego powstania Izraela się wypełniły. Istnieje nawet naród pozornie wybrany przez Boga w Palestynie.

Nie jestem zawodowym pastorem i Biblię studiuję według własnego rozeznania.

Wracając do tematu Chazarów, głównym problemem jest część żydowska omówiona w Objawieniu.

Objawienie 3:9 Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie do nóg, i poznają, że Ja ciebie umiłowałem.

Werset ten mówi o specyficznej grupie ludzi, którzy są satanistami, ale podają się za gorliwych wyznawców Boga.

Masz więc czytelniku ciekawy wybór.

Masz prosty wybór: uwierzyć władzy oraz przywódcom religijnym lub... uwierzyć mnie. Myślę, że stawiam tę sprawę bardzo uczciwie.

Historia imperium chazarskiego, która powoli wynurza się z przeszłości, zaczyna przypominać najokrutniejsze oszustwo, jakie kiedykolwiek popełniła historia - Arthur Koestler, The Thirteenth Tribe [EN] (13 Pokolenie) str. 17

Jest także co najmniej podejrzane, że czasy historyczne są najwyraźniej sfałszowane o dodanie do kalendarza 295 lat.

Całe 295 lat wczesnego średniowiecza zostało wynalezione, twierdzi Dr. Illig. Według przeprowadzonych przez niego badań, ów wymyślony okres obejmował czas od września 614 do sierpnia 911.

Najciekawsze jest to, że właśnie okres klęski królestwa Chazarów został sfałszowany, a to sugeruje bardzo mocno jakieś nieznane nam wydarzenia związane z klęską nasienia węża. Przypadek?

Moja spekulacja. Rosjanie pokonali zjednoczone religią talmudyczną królestwo Chazarów. Czyżby Bóg im pomógł i szatan w ten sposób ponownie przegrał? Musi istnieć jakaś przyczyna takiego oczywistego zafałszowania historii właśnie z tego okresu! Dowód tego fałszu jest bardzo wiele.

Biblia zapowiada interwencję Boga w dzieje świata, że to się powtórzy i światowe nasienie węża nie chce, abyśmy cokolwiek na ten temat wiedzieli!

Sytuacja narodów Słowian pod władzą syjonistyczną jest tragiczna i jesteśmy na krawędzi całkowitego upadku a nawet fizycznego wyniszczenia nas.

Przyczyny upadku białej cywilizacji

Przez wiele lat widziałem wyraźnie, że coś ze światem jest nie w porządku. Nie pasował mi Kościół Katolicki, Świadkowie Jehowy i w końcu zraziłem się do wszystkich religii.

Stało się dla mnie oczywiste, że przez pierwsze 4 tyś lat istnienia człowieka na ziemi nie było żadnej religii opartej na Biblii. Istniał Izrael który wielbił Boga ale nie była to religia, ale styl życia oparty na Prawie Bożym.

Po męczeńskiej śmierci Syna Bożego także nie założono żadnej religii związanej z Biblią, aż do roku 325 n.e.

Styl życia Izraelitów czy potem Judejczyków był także kierowany słowami i Prawem Boga ale nie można tego nazwać religią. Jest to styl życia pod posłuszeństwem wobec Przykazań Boga.

Obecnie straszy się nas globalnym ociepleniem, zmianą klimatu, oziębieniem, utartą mocy słońca, eksplozji populacji, masowych rasistowskich ataków. Zanosi się na jakąś światową katastrofę, ale niemal wszystkie owe informacje oraz związane z nimi manipulacje pochodzą od tych samych źródeł... kłamliwych mas mediów oraz władz. Kłamią władze, media, religie, historycy, naukowcy, korporacje, masoni, Jezuici i kłamią mniej ważne pionki owej szaleńczej obłąkanej władzy.

Nasz świat jest okradany w ohydny sposób, za pomocą lichwy przez banki oparte o lichwę, zabronioną przez Boga. IMF okrada cały świat i żadne władze nie chcą tego zmienić, ponieważ same są sowicie opłacone przez lichwiarskie banki.

Wszystkie rządy świata są skorumpowane i opłacane przez... lichwiarzy a żaden z polityków nie wymówi głośno słowa - lichwa, która jest główną przyczyną upadku naszej cywilizacji. Jest jeszcze gorzej.

Powiedz głośno - lichwa - a oskarżą cię o... antysemityzm.

Mamy strefy głodu ale nie brakuje nam żywności, mamy chciwość władz i bogaczy, Iluminatów powodujących głód, mamy kłamliwe narracje powodujące wielkie wojny. Musimy zdać sobie sprawę z jednej fundamentalnej prawdy.

Niemal wszystkie wojny w Europie zostały spowodowane przez władze złożone z ludzi, którzy ochraniają swe zbrodnie drastyczną rasistowską cenzurą, której celem jest powstrzymanie wiedzy która mogłaby ujawnić rzeczywistych sprawców tragicznych wydarzeń na ziemi, wojen światowych i masowych rzezi.

Jeszcze nie zdarzyło się, aby zwykli uczciwi ludzie błagali władze o wywołanie wojny!

Nie my wywołujemy wojny ale władze pod kontrolą szatana manipulujące nami doprowadzają do wojen po to, aby nas wyniszczać i na naszych klęskach przejmować wszelkie dobra materialne, jakie po naszej śmierci pozostaną w ich brudnych łapach.

Sprawdź plan trzech wojen światowych.

Holokaust pominę jako niewiele znaczącą liczbę - 6 milionów ludzi w porównaniu z:

Były oczywiście inne masowe rzezie, jak wymordowanie około 100 mln amerykańskich Indian, w Rewolucji Kulturalnej Chin wymordowano co najmniej 60 mln ludzi.

Jak sam widzisz wyraźnie, dzieje świata i jego olbrzymie problemy, wojny, kryzysy a nawet rewolucje  to dzieła rządów manipulujących nami za pomocą zbrodniczych narracji, czyli masowych kłamstw.

W roku 1915 dokonano holokaustu Armenii, około 1.5 mln a zbrodniarzami byli... Turcy (Chazarzy!?) Winni nigdy nie zostali ukarani.

Turcja odrzuca słowo " ludobójstwo", że jest ono dokładnym określeniem tych zbrodni. W ostatnich latach w Turcji wielokrotnie powtarzano wezwania do uznania tej zbrodni za ludobójstwo. [19] Od 2018 r. 29 krajów oficjalnie uznało masowe zabójstwa za ludobójstwo , podobnie jak uznała to większość historyków. [20] [21]

Wszystkie te dane wolno zakwestionować, poza 6 mln Holokaustu Żydów. Jeżeli to nie jest ekstremalnym rasizmem, to co nim jest? Co jest ciekawe, rasa biała to Naród Wybrany czyli... rzeczywiści Semici. Nie możemy więc być... anty-Semitami

Nas, Słowian za negację 6 mln skazuje się na więzienie ale ponad 100 mln tylko w zeszłym stuleciu pomordowanych przez lewicowo-faszystowskich członków nasienia węża pomija się milczeniem.

Jest jeszcze gorzej w dzisiejszych czasach. Rasę białą niemal dobito po II WŚ poprzez aborcję, feminizm, ideologię genderyzmu, LGBT, wyniszczanie umysłów dzieci dzikimi pomysłami genderyzmu, masowe trucie ponad 30 szczepionkami oraz wmuszanej na Europie imigracji z krajów arabskich.

Jest to zbrodnia ludobójstwa stosowana masowo przeciwko rasie białej na całym świecie. Redukcja populacji to ludobójstwo!!!

Pozostało białych zaledwie 7 procent na całej kuli ziemskiej ale po II WŚ było nas jeszcze 25 procent

Jest to celowa akcja likwidacji rasy białej spowodowana nienawiścią nasienia węża do Boga i Jego Narodu Wybranego oraz do naszej ziemi, którą się systematycznie niszczy.

Bardzo ważna jest data powstania królestwa Chazarów. VI wiek n.e.  ponieważ niemal 1000 lat wcześniej na tych samych terenach mieszkali Słowianie, którzy wyrwali się z niewoli Medo Persów, około roku 722 p.n.e.

Z  Kaukazu zaczęła się rozprzestrzeniać rasa biała rzeczywistych Izraelitów, których Bóg Biblii rozproszył za wielbienie Baala i innych pogańskich bogów, których nadal wielbi nasienie węża.

W ten sposób powstała rasa ludzi białych, czyli potomków Narodu Wybranego przez Boga.

Powstanie Chazarii

Pierwszym źródłem informacji na temat Chazarów jest Wikipedia.

Chazarowie, Kozarowie (turecki: Hazarlar) – lud koczowniczy pochodzenia tureckiego, o którym pierwsze wzmianki pochodzą z VI wieku n.e. Tereny zajmowane przez Chazarów rozciągały się na Stepie Pontyjsko-Kaspijskim między północnym Kaukazem, Krymem, Morzem Kaspijskim a rzeką Jaik i Samarą. Trudnili się głównie pasterstwem i handlem, a bogacili na łupieskich wyprawach. Przez ich ziemie prowadziły największe szlaki handlowe z Chin do Europy (jedwabny szlak) oraz szlak północ-południe (od Waregów do Greków).

Pochodzenie V wiek naszej ery - Grecy, Turcy, Tatarzy, Kozacy, Mongołowie   czy inne wolne ludy koczownicze, które zaczęły się organizować w jedno chazarskie imperium, bogacące się na... łupieskich wyprawach.

Czyli bogacili się okradając i mordując uczciwych ludzi, głównie Słowian.

Szczególną cechą Chazarów było olbrzymie, nieludzkie i budzące powszechny postrach okrucieństwo.

Ono wyjaśnia okrucieństwa ludzi żyjących wyłącznie z mordu mieczem, gwałtów, rabunku i łupiestwa. Ich zbrodnie były szeroko znane na całym świecie.

Później, w VI wieku, Chazarowie należeli do niszczycielskich hord Attila Huna. Około 550 roku Chazarowie zaczęli osiedlać się w rejonie północnego Kaukazu między Morzem Czarnym i Kaspijskim. Stolicę w Chazarii ustanowiono przy ujściu Wołgi, gdzie opróżniono ją do Morza Kaspijskiego, aby kontrolować ruch rzeczny. Chazarowie pobrali opłatę w wysokości 10% od wszystkich ładunków, które przeszły Atil (Wołgę). Każdy, kto odmówił zapłaty podatku (opłata za przejazd) został natychmiast zamordowany.

Nie jest to odmienna koncepcja dla wszystkich podbitych ludów, które zawsze musiały oddać hołd zwycięskiemu Imperium. Tak zwane wielkie imperia świata zawsze dawały coś w zamian za oddany hołd. Rzym czynił obywatelami tych, których podbili, a w zamian za pobrane podatki, przynieśli oni cywilizację, porządek i ochronę przed atakiem ze strony niedoszłych najeźdźców.

O nienawiści Chazarów do Słowian a zwłaszcza do Chrześcijan Wikiepdia raczej nie wspomina.

Talmud to... satanizm. Oto powód ukrywania Talmudu przed nami. W tym świetle staje się oczywisty cel Chazarów na Kaukazie. Zajmowali oni wcześniej zamieszkiwaną ziemię Kaukaz i to pasowało do planów szatana... wprowadzenia na świat fałszywego narodu wybranego, który zniszczy wszelkie ślady po rzeczywistym Narodzie Wybranym. 

Szatan dążył do eliminacji Ludu Boga. Jest oczywiste, że Chazarzy nie zdawali sobie sprawy z planów szatana, ponieważ Chazarów jedynie interesowały rzezie Słowian, rabunki i tortury oglądane dla własnych chorych potrzeb.

Trzeba podkreślić, że nasienie węża uwielbi cierpienia ludzkie, które ich podniecają fizycznie. Jest to to doskonałe narzędzie w rękach szatana przeciwko Słowiaństwu.

Świadczą o tym wymownie dzisiejsze tortury niemowląt składanych w ofierze szatanowi przez plemię żmijowe, tortury oraz mordy dziewic, a także ukazująca się na światło dzienne masowa pedofilia.

Co jest szczególnie ciekawe, zbrodnicze rządy nasienia węża aktywnie starają się o legalizację pedofilii jako.... wyższej formy miłości ludzi do dzieci.

Owe masowe działania i masowe rządowe wsparcia wszelkich zboczeń wskazują nam wyraźnie na... nasienie węża. Co oznacza, że władze białej populacji to nasienie węża, uwielbiające wszelkie możliwe zboczenia. Owe zboczenia są dowodem ich tożsamości oraz typowych cech genetycznych - braku ludzkich uczuć oraz sumień.

Chazarzy posiadali olbrzymie zasoby zrabowanych pieniędzy i owe pieniądze połączone z talmudyczną lichwą pozwoliły ukryć zdecydowaną większość ich zbrodni.

Pokonani w 1016 przez chrześcijańskie Bizancjum i chrześcijańską Rosję, Chazarzy nadal nienawidzą Słowian i wszystkich Chrześcijan. Dziś są to bolszewicy, komuniści, hitlerowcy podczas II wojny światowej, bankierzy w Londynie, psychopaci w salach posiedzeń i "tajny rząd", demokraci, socjaliści, progresowcy którzy kryją się za parawanem lichwiarskiego modelu całego świata.

Biblia nazywa ich nasieniem węża, a świat polityczny nazywa ich syjonistami

W roku 1016 n.e. połączone siły rosyjskie i bizantyjskie zaatakowały Królestwo Chazarii. Imperium zostało rozbite, a Królestwo zupełnie upadło. Ostatecznie większość chazarskich Żydów, którzy przeżyli wyemigrowała do innych obszarów.

Wielu z nich znalazło się w Europie Wschodniej, gdzie zamieszkali na stałe i mieszali się często w związki małżeńskie ze Słowianami.

Królestwo Chazarów co prawda zniknęło z mapy świata wiele wieków temu, ale ich wpływ jest większy dzisiaj niż w jakimkolwiek wcześniejszym odcinku czasu. Współcześnie większość ludzi nigdy nie słyszała o nich, o ich ziemiach i o ich okrucieństwie.

Cenzura jest ową barierą, która skutecznie powstrzymuje strumienie Prawdy o nich. Owa cenzura jest także dowodem, że oni rzeczywiście rządzą całym światem i że oni są potomkami starożytnych Chazarów.

W 1917 r. chazarscy Żydzi przeszli ważny kamień milowy w kierunku stworzenia własnego państwa w Palestynie. Wywołali oni rewolucję bolszewicką w Rosji - finansowaną przez bardzo dobrze znane fundacje żydowskie z Ameryki i Anglii.

W Rosji ponownie nastąpił chrześcijański holokaust, jakiego świat jeszcze nigdy nie widział. Chazarscy Żydzi przejęli kontrolę nad Rosją po ponad 900 latach i podjęli się zadania zniszczenia rosyjskich ortodoksyjnych Chrześcijan.

Co jest jeszcze ciekawe, Chazarzy mordowali głównie mężczyzn, ale kobiety i dziewczynki brali jako niewolnice dla siebie, co spowodowało wielki kocioł genetyczny tego królestwa, które w zmienionej formie trwa do dzisiaj i owo mieszanie się genów jest nadal kontynuowane, wraz handlem niewolników czy raczej seksualnych niewolnic oraz dzieci przeznaczonych na ofiary dla satanistów nasienia węża.

Owo mieszanie się powoduje mieszanie genów Chazarów z kobietami słowiańskimi czy kobietami innych narodów. Według Biblii naród stanowią mężczyźni, których nasienie według Biblii a DNA w nowoczesnym pojęciu stanowi o genetyce zrodzonego potomstwa. Potomstwo białych mężczyzn zawsze będzie miało przewagę DNA ojców.

Z tych przyczyn Syn Boży posiadał geny swego Ojca, Boga i był Synem Bożym. W tym szczególnym przypadku Maria, z pokolenia Judy także posiadała geny Izraelitki. Żydzi wierzą, że matka jest dawczynią żydowskich genów, co nie ma pokrycia w faktach. Dlatego Słowianki były gwałcone przez Chazarów i nadal trwa ów proceder, który powoduje stały wzrost populacji nasienia węża, a populacja Słowian gwałtownie spada. Z tych samych przyczyn syjonistyczne media reklamują mieszane małżeństwa... KOBIET z mężczyznami o pochodzeniu afrykańskim czy arabskim.

Z czasem po rewolucji większość przesiedlonych bolszewików przeniosła się do Ameryki i historia Rosji się powtarza na naszych oczach w USA. Komunistyczni bolszewicy w USA to partia Demokratyczna, dążąca także do całkowitego zniszczenia  USA.

Plany Iluminatów są tym razem inaczej zorganizowane. Tym razem celem jest... syjonizm, którego masowe zbrodnie mają być całkowicie ujawnione, co najprawdopodobniej stanie się wkrótce przyczyną ich zniszczenia.

Jak w rzeczywistości potoczą się nowoczesne dzieje Chazarów, zobaczymy to najbliższym  czasie...