Niezwykła mądrość Boga

Ostatnie uaktualnienie: 16 Marca 2013

 


Oglądając fragmenty filmów takich jak Matrix czy AI - Artificial Intelligence (Sztuczna Inteligencja) nie można się oprzeć silnemu wrażeniu, że Lucyfer stara się za wszelką cenę, publicznie w kontrolowanych przez siebie mediach przed światem  usprawiedliwić.

Wyjaśnia on nam przyczyny swego buntu oraz wybiela swoja osobę, starając się ukazać nobliwe motywy swego aktu buntu przeciwko Bogu. Mając do swej dyspozycji światowe media z Hollywood włącznie, książę tego świata wyjaśnia nam nieustannie swe motywy posługując się kłamstwem oraz stosując masową indoktrynację lucyferiańską, ukazując nam symbole w niemal każdym fragmencie czegokolwiek, co zdarza się nam oglądać, czytać czy słuchać.

Jego wyjaśnienia ukazują nam niezwykle dobitnie, w jak wielkim jest on błędzie, a jego upadek i klęska  w kwestii utworzenia szczęścia dla ludzkości ukazuje nam niezwykłą mądrość Boga który to wszystko dokładnie przewidział.

Bunt Lucyfera nie polega na kwestionowaniu mocy Boga, ponieważ moc Stwórcy Wszechświata nie podlega dyskusji. Bunt Lucyfera polega na kwestionowaniu Jego Prawa, mądrości, sposobu oraz metod, jakie Bóg stosował i nadal stosuje wobec swoich stworzeń.

Według Biblii Lucyfer był najpiękniejszym aniołem i… najbardziej inteligentnym. Był on także niezwykle uzdolnionym muzykiem.

Jest jedna kwestia, której Lucyfer oraz przekonani przez niego aniołowie zupełnie nie wzięli pod uwagę.

Lucyfer nie zdawał sobie sprawy z tego, że będąc stworzony przez Boga jest stworzeniem wyposażonym w mądrość i inteligencję przez samego Stwórcę.

W swej mądrości nie rozpoznał prostego faktu, że największy Umysł we wszechświecie stwarzając jego, aniołów oraz rodzinę ludzką dysponuje znacznie większą mądrością i wiedzą niż wszystkie Jego stworzenia.

Na tym właśnie polega jego wielki błąd wynikający z pychy. Z tak banalnego i niskiego odczucia, jakim jest zwykła pycha i duma.

Duma z czego?

Z mądrości którą otrzymało się od Boga?

Lucyfer myślał egoistycznie jako indywidualista, osoba szczególnie obdarzona mądrością i w swej mądrości nie był w stanie głębiej poznać mądrości Boga. Zamiast użyć swej mądrości ku poznaniu Boga - zamiast poznania, pycha zaciemniła mu pełny obraz mądrości Stwórcy i szatan wykazał brak zaufania do Jego planów.

W ślad za jednym błędem powstał kolejny błąd - bunt przeciw planom Boga.

Kiedy Bóg stworzył człowieka, Lucyfer zdał sobie sprawę z wielkiej konkurencji, jaką było istnienie człowieka. Najprawdopodobniej Lucyfer miał zadanie opiekuna rozwijającego się rodzaju ludzkiego i zasady wyłuszczone przez Boga uznał on za niewłaściwe i rzekomo ograniczające wolność człowieka.

Jakże niezwykła i niepojęta jest mądrość Boga.

Lucyfer nie zdał sobie sprawy z tego, że istoty stworzone przez Boga czerpią ową mądrość i zrozumienie od swego Stwórcy!

Bez Jego Ducha wszystkie istoty stają się niczym i tracą niemal wszystko z życiem włącznie.

Jesteśmy całkowicie zależni od Dawcy Życia.

Sam Lucyfer jest tego wymownym przykładem. Ktoś kiedyś podał, że Lucyfer zna Biblię. Owszem, on ją zna na zasadzie, jak komputer zna Biblię. Być może jest w stanie ją nawet recytować w całości, ale nie oznacza to, że posiada on jej zrozumienie.

Ograniczenia istot Bożych

Zwróćmy uwagę na ciekawy element, który pozwoli wyjaśnić naszą zależność od Stwórcy.

Przykładem owej zależności jest... pies. Czy ktoś zwrócił uwagę na postawę psa do smyczy? Ogólnie psy smyczy nienawidzą i nie są w stanie pojąć, że to nie smycz ogranicza im wolność, ale człowiek trzymający smycz. Ich umysł nie pozwala na zrozumienie tego problemu - po prostu ich umysł nie sięga dalej.

Z nami jest najprawdopodobniej identycznie. Bóg wyraźnie mówi nam na łamach Biblii, że... 'drogi moje to nie drogi wasze, moje myśli to nie myśli wasze."

Czyli nasze umysły mają swoje ograniczenia, nie tylko ze względu na LUDZKĄ niedoskonałość, ale ze względu na brak możliwości intelektualnych mogących dorównać Bogu. Podobnie jest z innymi stworzeniami Boga, których istnienie i proces myślowy został stworzony przez Boga w taki sposób i podejrzewam, że Bóg nie stworzył aniołów czy Lucyfera z możliwościami intelektualnymi, które są w stanie w jakikolwiek sposób zagrozić naszemu Stwórcy.

Następny problem.

Brak intelektualnego połączenia z Bogiem powoduje brak mądrości i zrozumienia, które otrzymujemy wyłącznie od Boga za pomocą Jego Ducha. Często są pomiędzy nami różnice, ponieważ nie zawsze akceptujemy wszystko, co pochodzi od tego Ducha!

Ale to jeszcze nie koniec.

Siła stworzeń Boga leży w zbiorowym połączeniu, w mentalnej więzi pomiędzy Jego stworzeniami oraz wpływowi Jego Ducha.

Wygląda to mniej więcej tak.

Dajmy klasie 40 uczni skomplikowany wzór matematyczny. Jako osoby indywidualne żadna z nich nie jest w stanie tego rozwiązać. Ale w grupie sprawa wygląda zupełnie inaczej.

Po napisaniu skomplikowanego wzoru na tablicy nagle jest martwa cisza. Po chwili jakiś Jasio zauważa pewną możliwość, Jurek natychmiast dodaje od siebie następny element i po pewnym czasie mamy całkowite rozwiązanie całego zadania.

Siła tkwi w połączeniu umysłów w grupę.

Jeżeli społeczeństwo posiada połączenie z Duchem Bożym, wtedy takie rozwiązanie znajdzie się jeszcze szybciej.

Wyobraźmy sobie plan Boga oraz Jego niezwykłą i przenikliwą mądrość.

Czy może sobie ktokolwiek wyobrazić mądrość i wiedzę człowieka, który żyje w pełni zdrowa i w pełni zmysłów przez 1000 lat?

Odrzućmy pierwsze 30 lat dorastania i dojrzewania psychicznego. Skupmy się na możliwościach człowieka dorosłego. Zostanie nam 970 lat. Pierwsze 10 fakultetów uniwersyteckich zrobiłby najprawdopodobniej w 50 lat, ale na każdy następny potrzebowałby coraz mnie czasu, ponieważ wiele zagadnień byłoby powtórzone.

Mając 1000 lat człowiek taki mógłby wykładać WSZYSTKO na każdym dzisiejszym uniwersytecie.

Byłby człowiekiem posiadającym praktycznie całkowitą wiedzę ludzkości na dzisiejszym etapie. Myśl o mądrości wynikającej z takiej wiedzy zapewne pogubi nas z racji braku wyobrażenia takiej ilości wiedzy oraz mądrości.

Nasze wyobrażenie ma swoje granice i w tym przykładzie można do owych granic wyobraźni wyraźnie dotrzeć.

Jest to zaledwie jeden człowiek, któremu dano 1000 lat życia. Dodajmy temu człowiekowi mózg funkcjonujący w 100% a wiemy, że używamy zaledwie 7% swoich szarych komórek.

Sprawa się jeszcze bardziej komplikuje. Jeszcze bardziej jest widoczna granica naszej wyobraźni. Ponad nasze siły jest wyobrażenie sobie, jakim geniuszem byłby człowiek, posiadający do swojej dyspozycji 100% swego mózgu oraz 1000 lat życia.

Takimi mają być ci, którzy będą żyli 1000 lat w Królestwie Bożym.

Teraz wyobraźmy sobie, że na Ziemi żyje przez 1000 lat 20 miliardów ludzi z takimi właśnie umysłami. Ludzie ci są połączeni nie tylko ze sobą, ale także z Duchem Bożym, ponieważ planem Boga jest rodzaj ludzki, połączony z Nim za pomocą Jego Ducha oraz połączony w grupę czyli doskonale kooperujące ze sobą społeczeństwo.

I nawet w tym przypadku Bóg będzie przewyższał swe stworzenia swoją mądrością i intelektem. Ale aby dotrzeć do takiej sytuacji musimy nauczyć się żyć według dwóch głównych przykazań.

Miłuj Boga i miłuj bliźniego.

Jedynie ludzkość stosująca owe przykazania jest w stanie normalnie funkcjonować, wzrastać duchowo oraz intelektualnie a także nabywać mądrości. Możliwości intelektualne ludzkości w tysiącletnim Królestwie Bożym są dla współczesnego człowieka całkowicie niewyobrażalne.

Bóg ma zamiar przystąpić do dalszych aktów stwarzania. Nie posiadamy najmniejszego wyobrażenia, co jeszcze może On stworzyć i czego dokonać. Aniołowie, widząc akt stworzenia wszechświata, Ziemi i człowieka wydali okrzyk radości!

Aby wznowić akt stwarzania Bóg potrzebuje inteligentną i mądrą ludzkość, która będąc Mu podporządkowana, będzie Go darzyć całkowitym zaufaniem. Jedynie taka ludzkość będzie mogła współpracować z Nim w Jego dalszych dziełach, najprawdopodobniej będąc współtwórcami tych dzieł.

Dlatego nie mamy obecnie dostępu do Boga Ojca, ponieważ Jego Syn, Isus musi najpierw doprowadzić niedoskonałą ludzkość do doskonałości, obdarzyć ją życiem wiecznym i obmyć nas z wszelkiego grzechu. Dopiero wtedy możemy ponownie otrzymać dostęp do Boga Ojca. Czyli dopiero wtedy powrócimy do Edenu, jaki utraciliśmy w wyniku buntu pierwszej pary ludzkiej.

Czy istnieje jakakolwiek możliwość na bunt w takim społeczeństwie? Owszem... nastąpi finałowa próba i wielu ludzi ponownie nabierze się na kłamstwa szatana i pycha u niektórych zwycięży. Ponownie Bóg usunie osoby nie nadające się do dalszego marszu w kreowaniu nowych części wszechświata.

Jakikolwiek bunt mógłby spowodować niewyobrażalne szkody dla całej rodziny ludzkiej.

Oto przyczyna selekcji ludzi, którzy zrozumieją Jego niezwykłą mądrość i zechcą Mu całkowicie zaufać.

Wyobraźmy sobie owe 20 miliardów doskonałej ludzkość, która żyje tysiące a może i miliony lat i zasiedla resztę wszechświata, tworząc nowe społeczeństwa, nowe potomstwo, nowe rośliny, technologie, nowe zwierzęta czy nawet nowe prawa fizyczne.

A teraz wyobraźmy sobie coś więcej.

Bóg nadal góruje nad tym wszystkim swoją mądrością i nadal ma wiele wspaniałych pomysłów dla swoich stworzeń.

Pomimo tak niewyobrażalnych możliwości intelektualnych, jakie może osiągnąć ludzkość, On nadal będzie ludzkość przewyższał, ponieważ On tak to zaplanował i przewidział taki rozwój, taki intelekt, wiedzę i taką niepojętą dla nas w chwili obecnej mądrość.

Jego dalsze plany znacznie wybiegają poza naszą dzisiejszą wyobraźnię i będą zawsze wybiegać, ponieważ On, jako Ojciec zawsze będzie nami górował.

Czy On się także rozwija i nabywa dalszej mądrości? Jesteśmy stworzeni na Jego obraz!

Oto przyczyna testów Bożych tak dla człowieka jak i dla aniołów.

Bóg nie może pozwolić nikomu na zło.

Zło jest łamaniem Jego praw i może powodować dotkliwe szkody dla całej ludzkości, jak widać to w obliczu buntu w Edenie i rezultatów tego buntu.

Wbrew pozorom Bóg daje nam olbrzymią dozę wolności, wielki wolny wybór  w wielu najrozmaitszych dziedzinach naszego życia, ale pod warunkiem naszego zupełnego zaufania do Niego i nie przekraczania Prawa, które może szkodzić innym.

Przestrzeganie Jego praw jest warunkiem otrzymania życia wiecznego.

Mądrość długowiecznego człowieka w złym kierunku mogłaby wyrządzić niewyobrażalne szkody wszystkim, którzy Mu służą i właśnie bunt Lucyfera spowodował taki ogrom nieszczęść, nie tylko na ziemi, ale i w niebie, ponieważ do jego buntu przyłączyła się jedna trzecia aniołów.

Tragiczna pomyłka jednego ze wspaniałych stworzeń Bożych, która kosztuje nas wszystkich tak wiele!

Lucyfer w swej mądrości nie rozpoznał niezwykłej mądrości Boga, znacznie przewyższającej wszelkie jego i nasze wyobrażenia. Pycha i zazdrość zaciemniła jego zaufanie do Boga i dlatego odrzucił dalsze Boże plany i rozpoczął bunt nie mając pojęcia o tym, do czego ów bunt doprowadzi jego samego oraz tych, którzy podążyli za nim, krzywdząc swym postępowaniem niemal cały wszechświat.

Utracił on na zawsze łączność z Bogiem oraz możliwość korzystania z Jego mądrości. Działania Lucyfera na Ziemi pośród ludzkość wykazują, że nie ma on żadnego zrozumienia.

Patenty czy protekcje myśli ludzkich są olbrzymią przeszkoda hamującą postęp człowieka ponieważ oparte są na egoizmie i chęci wyzysku.

Gdyby udostępniono nam wszelką myśl ludzką - już teraz ludzkość byłaby w stanie utworzyć raj na ziemi. Gdyby zachęcano nas do współpracy, do realizacji pomysłów grup ludzi, nie obwarowywano by się patentami, gdyby rządy umożliwiały publikacje zbiorowych planów na polepszenie warunków życia na ziemi, mielibyśmy już raj na ziemi i kto wie, czy sami nie uzyskalibyśmy za pomocą technologii życia wiecznego!

Zbiorowa mądrość jest kluczem, kontakt z Bogiem i Jego Duchem jest gwarancją pomyślności.

Szatan nie posiada żadnego planu, żadnego prawa, żadnej idei oraz żadnej nadziei, ponieważ jest pełnym pychy indywidualistą pozbawionym mądrości Bożej oraz Jego Ducha.

Oto przyczyny, dla których Bóg dopuszcza chwilowo zło na ziemi, dlaczego dopuszcza rządy szatana. Pragnie On, abyśmy zobaczyli na własne oczy, jakie rezultaty przynosi nam oraz… Lucyferowi odcięcie od Jego mądrości i od Jego Ducha.

Technologie komórek szkodliwych dla zdrowia a nawet życia, przemysł motoryzacyjny, powodujący setki tysięcy zabitych na drogach i szosach. Broń wszelkiej maści czy osiągnięcia medyczne. Korzyści wymieszane ze szkodliwymi skutkami. Ingerencja w przyrodę także nie jest dla nas użyteczna jak to chcieliby widzieć autorzy pomysłów genetycznych a media, zamiast informowania nas o rzeczywistych wydarzeniach oraz wskazywania dróg prowadzących do rozwiązania potężnych problemów, z jakimi boryka się ludzkość, wszelkie problemy media przed nami ukrywają, podając w zamian rzeczywiste teorie konspiracyjne, które nie mają nic w wspólnego z faktami.

Typowe przykłady to rzekoma podróż na Księżyc, do dziś zadanie niemożliwe dla świata do osiągnięcia oraz znane wypadki ataku 911. Podano nam konspiracyjną teorię, która nie posiada potwierdzenia w faktach, które są ukazywane wszędzie, oprócz mediów.

Nauki takie jak biologia, archeologia, fizyka czy wiele innych są kontrolowane przez lucyferiańskie media na wzór systemu totalitarnego i ludzie przedstawiający prawdę, która prowadzi nas do identyfikacji mądrości Boga, która objawia się w niemal każdym centymetrze na ziemi, ludzie ci są usuwani z uniwersytetów a nawet osadzani w więzieniach.

Jednym z klasycznych przykładów jest dr. Kent Hovind, uwięziony w roku 2007 za rzekome unikanie płacenie podatków. Jako pastor grupy religijnej był formalnie zwolniony od płacenia podatków, podobnie jak podatków nie płacą wszelkie inne grupy religijne, jeżeli podporządkowują się władzom i uczą tego, co władze aprobują. Grzechem Hovida jest... rozbijanie w puch w sposób naukowy teorii Ewolucji. (Więcej w linku -  Ateizm, Ewolucja i chrześcijaństwo)

Mądry Bóg oczywiście to przewidział!

Moc Biblii zawstydza mądrych i silnych do tego stopnia, że Chrześcijan umieszcza się w więzieniach, ponieważ najmądrzejsi nie są w stanie prowadzić z nimi jakiejkolwiek dyskusji bez zagrożenia kompletnego ośmieszenia 'mądrych' dyskutantów.

Owi 'mądrzy' uciekają od jakichkolwiek publicznych dyskusji w jakichkolwiek mediach ponieważ nie mają oni żadnej szansy na wygranie jakiekolwiek dyskusji z tymi, którzy... używają mądrości Bożej wprost z Jego Słowa.

Oto przyczyna dla której cytat z Biblii powoduje panikę na widowni

W jakim sensie? Ponieważ jesteśmy prochem, który nic bez Niego nie może. Cokolwiek osiągamy, osiągamy to dzięki Jemu, dzięki mądrości Stwórcy, który wyposażył nas w umysły, które kierowane Jego Duchem mogą czynić wielkie dzieła na Jego chwałę.

Dzisiejsza nieszczęsna sytuacja światowa to 'chwała' Jego Przeciwnika i Oskarżyciela - Szatana zwanego Lucyferem. Owa sytuacja to obraz mądrości Lucyfera, który chciałby nam zastąpić Boga. Oto rezultaty tajemnej wiedzy starożytnej Szatana w akcji, nieszczęścia gonią za nieszczęściami.

Wszystko to ma jeden cel.

Usunięcie Boga z umysłu każdej istoty na Ziemi

W niedługim czasie ziemia zostanie oczyszczona z tych, którzy nie zechcą zaakceptować Jego mądrości i miłości do rodzaju ludzkiego i istnieje tylko jedno wyjście dla takich osób.

Usunięcie nieposłusznych z drogi, po której będzie kroczyć posłuszna Bogu ludzkość, w miłości i mądrości,  w doskonałości na ścieżce ku dalszym dziełom twórczym Boga, którego mądrości nikt nie jest w stanie pojąć i zrozumieć.Napisano: 20 Sierpnia 2007
Ostatnie uaktualnienie: 16 Marca 2013