Wiele na to wskazuje, że Bestia to w ludzkich ciałach upadli aniołowie. Apollion to także jeden z nich. Są podejrzenia, że Trump to wcielony anielski Apollo, łudząco podobny za młodu do starożytnych rzeźb. Co jest ciekawe, jest na świecie znane oszustwo rzeźby nagiego Dawida, oszustwo ponieważ Dawid był obrzezany! A na rzeźbie obrzezany on nie jest i jest także podobny do innych rzeźb... Apolla!!!

Ale powróćmy do proroctw i sprawdźmy, co Biblia mówi na ten temat w księdze Objawienia.

Objawienie (1) I widziałem wychodzącą z morza Bestię, która miała dziesięć rogów i siedem głów, a na rogach jej dziesięć diademów, a na głowach jej bluźniercze imiona. (2) A Bestia, które widziałem, była podobna do pantery, a nogi jej jak u niedźwiedzia, a paszcza jej jak paszcza lwa. I przekazał jej smok siłę swoją i tron swój, i wielką moc. (3) A jedna z głów jej była śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rana jej była wygojona. I cała ziemia szła w podziwie za ową Bestią. (4) I oddali pokłon smokowi za to, że dał Bestii moc, a także Bestii oddali pokłon, mówiąc: Któż jest podobny do Bestii i któż może z nią walczyć?

Księga Daniela ujawnia nam tożsamość niektórych króli z przeszłości.

Daniela 10:13 Lecz książę anielski królestwa perskiego sprzeciwiał mi się przez dwadzieścia jeden dni, lecz oto Michał, jeden z pierwszych książąt anielskich, przyszedł mi na pomoc, dlatego ja zostawiłem go tam przy księciu anielskim królestwa perskiego,

Kolejne wersety potwierdzające powyższe.

Daniela 10:20 Wtedy on rzekł: Czy wiesz, dlaczego przyszedłem do ciebie? Lecz teraz muszę wrócić, aby walczyć z księciem anielskim perskim, a gdy wyruszę do boju, oto zjawi się książę anielski grecki. 21 Doprawdy! Oznajmię ci, co jest napisane w księdze prawdy. I nie ma ani jednego, kto by mężnie stał po mojej stronie przeciwko nim, oprócz Michała, waszego księcia anielskiego.

Najwyraźniej są to aniołowie, którzy są władcami państw, którzy także starają się powstrzymać anielską pomoc dla ludzi, którą wysłał Bóg, abyśmy dzisiaj rozumieli sytuację naszego świata. Daniel odbierał właśnie proroctwa przekazane mu przez Boga za pośrednictwem anioła, który miał poważne problemy z wypełnieniem Bożego rozkazu.

Najprawdopodobniej aniołowie sprawujący władzę jako królowie byli, oraz są do dzisiaj aniołami w ludzkim śmiertelnym ciele. Wróćmy zatem do Bestii czyli zwierzęcia, które jest obrazem podobnej władzy, która nam się całkowicie objawi w czasach końca i rozpocznie swoje działanie na okres 3.5 roku.

Tej właśnie Bestii zostanie sporządzony posąg, który otrzyma życie i będzie działał z wielką mocą.

Objawienie (14) I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano jej czynić na oczach Bestii, namawiając mieszkańców ziemi, by wykonali ikonę Bestii, która ma ranę od miecza, a jednak została przy życiu. (15) I dano jej tchnąć ducha w ikonę Bestii, aby ikona Bestii przemówiła i sprawiła, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu ikonie Bestii, zostaną zabici. (16) Ona też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują pieczęć na swojej prawej ręce albo na swoim czole, (17) I że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znaku, to jest imienia Bestii lub liczby jej imienia. (18) Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę Bestii; jest to bowiem liczba człowieka. A liczba jego jest sześćset sześćdziesiąt sześć.

Według tych wersetów ów posąg będzie reprezentował całą Bestię.

Dokładniejsza analiza tego proroctwa

Nie twierdzę, że podaję oczywiste biblijne dowody, ale podaję możliwości warte dalszej analizy w celu poznania właściwego znaczenia tych arcy ciekawych proroctw. Spójrzmy na wersety z Objawienia w tym temacie.

Objawienie 17:(7) I rzekł do mnie anioł: Dlaczego zdumiałeś się? Wyjaśnię ci tajemnicę kobiety i zwierzęcia, które ją nosi i ma siedem głów i dziesięć rogów. (8) Bestia, którą widziałeś, była i już jej nie ma, i znowu wyjdzie z otchłani, i pójdzie na zatracenie. I zdumieją się mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w księdze żywota od założenia świata, gdy ujrzą, że Bestia ta była i że jej nie ma, i że znowu będzie. (9) Tu trzeba umysłu obdarzonego mądrością. Siedem głów, to siedem pagórków, na których rozsiadła się kobieta, i siedmiu jest królów; (10) Pięciu upadło, jeden jest, inny jeszcze nie przyszedł, a gdy przyjdzie, będzie mógł krótko tylko pozostać. (11) A Bestia, która była, a już jej nie ma, jest ósmym, i jest z owych siedmiu, idzie na zatracenie.

Wersety 7 oraz 8 ujawniają nam solidne informacje. Zwierzę jest ujeżdżane przez kobietę, co oznacza jej całkowitą kontrolę zwierzęcia czy Bestii. Bestia była wcześniej na ziemi, ale w chwili spisywania Objawienia Bestii już na ziemi nie było. Ale proroctwo zapowiada, że Bestia ponownie powróci z otchłani czy też z morza i pójdzie ona na sąd i na śmierć.

Te wersety ukazują nam ujeżdżaną Bestię przez Wielką Nierządnicę i Bestia ją nosi. Jest to podobne do jeźdźca na koniu i nie mamy żadnych wątpliwości, kto kim kieruje Oczywiście że jeździec kieruje koniem, podobnie jak Nierządnica ujeżdża Bestię czyli ją kontroluje.

Dalej mamy porównanie Wielkiej Nierządnicy siedzącej na siedmiu wzgórzach. Właśnie Watykan jest znany szeroko jako miasto siedmiu wzgórz.

Dziesięć rogów Bestii to dziesięciu nowych króli, czyli władców, którzy razem z Bestią obejmą w czasach końca władzę nad światem. Mają oni oddać swoją władzę Bestii czyli będą ową władzę posiadali wcześniej. Owa władza będzie zgodna z zamiarami oraz planami Bestii. Najwyraźniej już istnieje na ziemi grupa ludzi, którzy stają oporem wobec władz syjonistycznych, szatana i Watykanu. Jest oczywiste, że Watykan ujeżdżający Bestię nie jest jej przyjacielem ale służy on szatanowi. Najwyraźniej królowie Bestii są zmaterializowanymi aniołami, którzy nie posiadają mocy anielskiej jako ludzie i w dodatku są śmiertelni.

Ciekawe jest wyjaśnienie, że pięciu króli już przeminęło w momencie podawania tego proroctwa Janowi około 100 roku n.e. Jeszcze ciekawsze jest to, że szósty władca w momencie przekazywania proroctwa panował, ale pięciu króli już nie było w momencie przekazywania proroctwa oraz nie ma także Bestii, która BĘDZIE się składać ze wszystkich siedmiu króli.

Kto jest szóstym królem w momencie ujawniania tego proroctwa? Najwyraźniej... Nero!

Opis owej Bestii wyraźnie sugeruje, że osoby wchodzące w jej skład nadal żyją w Otchłani. A to oznacza, że nie są to zwykli ludzie, ale są to upadłe anioły w formie materialnej, które wcześniej królowały nad światem.

Bestia pojawi się w krótkim czasie

Żyjemy w okresie czasu, w którym pojawi się na arenie świata po raz kolejny Bestia, czyli nastąpi powrót na ziemię 6 aniołów plus siódmy, żyjący współcześnie, który będzie także sprawował rządy. W ten sposób będziemy mieli na ziemi organizację 7 aniołów, wszystkich żyjących w ciałach i owa grupa będzie stanowiła zjednoczoną władzę owych siedmiu, czyli Bestia będzie jako całość ósmym organizmem. Najprawdopodobniej owi aniołowie ponownie ukarzą się w swoich ciałach ludzki, jakie posiadali poprzednio. Z tych przyczyn są na ziemi ich posągi!

Objawienie 13:2 A zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery, a nogi jego jak u niedźwiedzia, a paszcza jego jak paszcza lwa. I przekazał mu smok siłę swoją i tron swój, i wielką moc. 3 A jedna z głów jego była śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rana jego była wygojona. I cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem. 4 I oddali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc, a także zwierzęciu oddali pokłon, mówiąc: Któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim walczyć?

Werset 2 mówi nam o olbrzymiej władzy oraz mocy owej Bestii. Z tej przyczyny szatan przekaże jej swoją władzę, tron oraz moc.

Najciekawsza dla nas część Objawienia mówi nam, że jedna z głów Bestii posiadała śmiertelną ranę, która była wygojona.

Nie mamy podanego czasu zranienia głowy ani tożsamości tego króla. Nie wiemy, czy nastąpiło to przed pobytem w Otchłani czy po ukazaniu się jej ponownie na ziemi. Nie wiemy także, kiedy pojawiła się ona ponownie, a jednak pojawiła się a Wielka Nierządnica ją cały czas ujeżdża!

Jak wiemy z księgi Daniela, królowie w jego czasach byli aniołami w ludzkich śmiertelnych ciałach, rządzący ówczesnymi mocarstwami. Jednym z nich był jeden z króli Babilonu, Marduk-nadin-ahhe . Drugi biblijnie znany król to grecki władca Aleksander Wielki, który umarł w młodym wieku. Jest to najprawdopodobniej Appolion, podobny bardzo do Trumpa!

Podany jest w pewnych źródłach możliwy powód jego śmierci - syfilis a był on znany z obsesji względem kobiet. Trump podobno ma także obsesję do kobiet. Obsesja seksualna jest znaną cechą ... nasienia węża oraz wszystkich upadłych aniołów. Aleksander Wielki zmarł w wieku lat 33. Detale nie są powszechnie znane lub są przed nami ukryte.

Bestia z Objawienia istnieje w naszych czasach

Według znanych nam proroctw Objawienia owa Bestia istnieje w chwili obecnej na ziemi i jest ściśle kontrolowana przez Watykan.

Taki scenariusz wydaje się niemożliwy, ale jest bardzo prawdopodobne, że to proroctwo się spełnia w naszych czasach. Skoro królami byli zmaterializowani upadli aniołowie, najwyraźniej jest to możliwe w dzisiejszych czasach. Nasuwa się także dylemat kontroli Watykanu nad tymi aniołami. Skoro są w ludzkich ciałach, są więc śmiertelni. Wiemy, że jako ludzie nie posiadają oni siły nadprzyrodzonej. W przeciwnym wypadku Aleksander Wielki nigdy by nie umarł jako człowiek.

I to wyjaśnia w wielkim stopni zależność Bestii wobec Watykanu, który ją chroni, ale ją także kontroluje.

Najprawdopodobniej widzimy ich często na zdjęciach czy filmach, ale nie mamy żadnego pojęcia, kim oni są.

Nie mamy więc pewności odnośnie ich wyglądu. Istnieje także wiele sprawozdań kobiet, które doświadczyły seksu z upadłymi aniołami, zaszły one w ciążę i ich potomstwo także stanowi... nasienie węża. Niestety owe panie raczej o tym nie wiedzą. Nie spodziewajmy się jednak, że zamężne kobiety ujawnią, kto jest rzeczywistym ojcem jej syna!

Przedstawiam jedynie... próbę rozwiązania proroctwa o Bestii z Apokalipsy.

Jeżeli Biblia nam mówi o Bestii złożonej z byłych królów; oni są najwyraźniej upadłymi aniołami. Owo proroctwo jest najmniej zrozumiałym z całej Biblii, a ja staram się je w pewnym stopniu wyjaśnić i wierzę, że niektóre elementy tego proroctwa są realne i wielce prawdopodobne, jak wiele innych niezwykle ważnych proroctw, jak... tożsamość 10 pokoleń Izraela.

Rozważmy więc niektóre detale tego niezwykłego proroctwa i poważne możliwości jego realizacji.

Pięciu króli z proroctwa Daniela

Owi królowie to: 

Najprawdopodobniej wszyscy królowie to upadli aniołowie: wrogowie Boga i Narodu Wybranego. Początkowo myślałem, że Nabuchodonozor był głównym aniołem Babilonu, ale pozytywny stosunek Boga do Nabuchodonozora wyklucza taką możliwość. To Marduk był wielbiony jako... bóg!

Głowa śmiertelnie zraniona

Jeden z króli Bestii został śmiertelnie raniony w głowę. Według proroctwa była to rana uważana za ranę śmiertelną.

Nie ma żadnych znanych śladów w historii starożytnych króli, ani nawet pośród rzymskich cesarzy [EN], aczkolwiek niemal połowa z nich była zamordowana. Jeżeli Biblia o takim królu mówi, Bóg spodziewa się, że poznamy go we właściwym czasie.

Najwyraźniej proroctwo o śmiertelnie ranionej głowie dotyczy czasów nowożytnych.

Istnieje bardzo poważny kandydat na zranionego śmiertelnie władcę w głowę i przyczyny jego śmierci są w pełni potwierdzone przez mas media.

Ową osobą jest John Fitzgerald Kennedy, który został publicznie postrzelony w głowę!

Istnieje wiele kontrowersji wobec Johna. On także był maniakiem seksualnym, zdradzający żonę z 33 innych kobietami a jedna z nich była nam znana - nie żyjąca już Marylin Monroe. Krótko po śmierci Johna została ona także zamordowana. Obsesja na tle kobiet to szczególna i znana cecha aniołów w ludzkim ciele. Apollo był także z tego doskonale znany, jako Aleksander Wielki.

Śmierć Kennedyego jest niezwykle dobrze znana i budzi ona olbrzymią ilość kontrowersji. Ilość strzałów, ilość strzelców itp. Film Zaprudera, na którym widać strzał w głowę został poważnie edytowany i został ujawniony dopiero 10-12 lat po jego nakręceniu. Można to z łatwością rozpoznać po wielkości ludzi z drugiej strony ulicy, na zielonej trawie, którzy na filmie są więksi niż ludzie z bliższego dystansu. Na filmie nie widać także tego, że kierowca ewidentnie niemal się zatrzymał, aby strzelcy mogli skutecznie zabić Kennedy'ego. A to wyraźnie wskazuje na to, że kierowca doskonale wiedział o planowanym mordzie.

Ale istnieje jeszcze jedna kwestia, bardzo rzadko poruszana, o której czytałem dawno temu i znalazłem ponownie znacznie bogatsze jej potwierdzenie.

Badałem tę konspirację około 20 lat temu ale wtedy nie znałem tak dobrze proroctw biblijnych i niczego poza ukryciem mordu nie podejrzewałem.

Zdjęcia z autopsji są także definitywnie sfałszowane. Powody morderstwa są bardzo niejasne. Podejrzewa się, że został on zamordowany po to, aby złamać w Amerykanach ducha wolności, sprawiedliwości i... wiary w Boga. Co jest najciekawsze, ten powód jest najbardziej logiczny. Inne podejrzenie - zaczęty druk własnego dolara poza kontrolą Watykanu można było Kennedy'emu zawsze wyperswadować. Po za tym eksperci finansowi twierdzili wtedy, że owa drukowana waluta nie miała szansy na jakiekolwiek zagrożenie Banku Federalnego.

Sam sposób zamordowania Prezydenta wskazuje na coś więcej niż wyeliminowanie niewygodnego prezydenta. Można było go otruć i nikt by nigdy niczego nie podejrzewał. Lekarz stwierdziłby zgon z powodu ukrytego schorzenia i nikt by nigdy niczego nie podejrzewał.

Ale jedynym i najbardziej prawdopodobnym celem mordu było zaprogramowanie w umysłach Amerykanów ultymatywnej, morderczej władzy oraz zła, które jest nie do pokonania.

Tak w rzeczywistości to świat odebrał i ów mord do dzisiaj budzi u Amerykanów przeświadczenie, że zło rządu jest tak olbrzymie, że nie ma żadnych szans na jakiekolwiek dobre wieści od rządu USA!. Mordercy są nadal na wolności, ci, którzy nadal żyją i nikt nigdy nie został ukarany za ten publiczny mord.

To poważnie obniża wiarę w sprawiedliwość i prawdomówność rządu u wielu uczciwych Amerykanów.

Ale wróćmy do samego pogrzebu. Niewielu o tym mówi, ale autopsja czyli sekcja zwłok jest niezwykle zagmatwana. Żył w tamtym czasie niemal doskonały sobowtór Kennedy'ego - policjant Tippit Cadaver. (Wiele jego zdjęć w tym linku.) Został on także zamordowany i według niektórych świadków z Jackie Kennedy włącznie, to właśnie on, Tippit leżał w trumnie Johna i to on został zabrany w trumnie i pogrzebany oficjalnie jako John F Kennedy!.

Nie wiadomo do dzisiaj, co się stało z rzeczywistymi zwłokami Kennedyego.

Najprawdopodobniej dostał się on do Otchłani podziemnej, czyli... być może do Area 51, w której przywrócono mu życie. A to jest właśnie podejrzenie, że on praktycznie jako jedyny król biblijny w naszych czasach, doskonale znany całemu światu otrzymał śmiertelną ranę w głowę, ale to przeżył.

Nie zapominajmy, że światem rządzi szatan i upadli aniołowie, masoneria, Watykan i wiele okultystycznych czy szatańskich organizacji. Ich działania nie są ujawniane i tożsamości owych króli Bestii są najwyraźniej dobrze znane Watykanowi oraz wszystkim większym szatańskim organizacjom. To oznacza, że oni doskonale znają wszystkie detale, nawet te, które nie zostały opublikowane.

W tym świetle owa teoria wydaje się posiadać wielką dozę prawdopodobieństwa.

Jeżeli wierzymy w to proroctwo, Bestia ukaże się publicznie w czasach końca, złożona z siedmiu dawnych króli i jeden z nich będzie miał ową śmiertelną ranę głowy, która została uleczona.

Także fakt zamordowania jego kochanki, Marylin Monroe... może także potwierdzić dalsze podejrzenia w tej kwestii.

Na tym zdjęciu widać rozerwaną część czaszki, a komentarze mówią, że to nie jest ciało Kennedy'ego.

Na tym zdjęciu widać zaznaczoną linię... fotomontażu.

Tutaj jest pokazany tor pocisku.

Z tego wynika, że nie tylko zabójstwo jest poważnie sfałszowane.

Fałsz autopsji, pochowanie także zamordowanego sobowtóra budzą jeszcze większe podejrzenia!

Czyżby... to wszystko przeżył?

Jest także faktem, że strzał śmiertelny padł z przodu samochodu a nie od tyłu i dlatego limuzyna zwolniła, aby strzelec mógł celnie trafić. Czyli szofer także wiedział o planowanym mordzie.

Rzekomy strzelec, Oswald rzekomo go zabił strzelając z tyłu, ale śmiertelny strzał padł z przodu. Ten film to w pełni potwierdza. Głowa Kennedy'ego po strzale poleciała do tyłu a nie do przodu. Link do filmu.

Proszę koniecznie zwrócić uwagę na wielkość osób stojących na trawie w porównaniu z osobami w limuzynie.

A teraz inne zdjęcie, które definitywnie ma z tym proroctwem także wiele wspólnego.

Na zdjęciu widzimy na zbliżeniu otwartą czaszkę ofiary, wielkie nacięcie na lewym ramieniu, spory ubytek ciała oraz wiele nacięć i skrzepów krwi.

Czy może to być  próba zwiedzenia nas oraz ukrycia przed nami prawdy o siódmym królu? Najprawdopodobniej Watykan jest o wszystkim doskonale poinformowany, ponieważ Wielka Nierządnica ujeżdża Bestię i doskonale zna jej tożsamość.

Z pewnością nie jest to postać zmartwychwstającego Chrystusa.

Powtórzę jeszcze raz, że jest to jedynie moja hipoteza - wynik moich poszukiwań oraz znajomości wielu innych proroctw biblijnych.

Moim zdaniem nadszedł czas, aby przynajmniej część tego proroctwa wyjaśnić w czasach Wielkiego Ucisku, który najwyraźniej się już zaczyna.

Odnośnie Trumpa jest także kilka poszlak, jak jego zamiłowanie do posągu Aleksandra Macedońskiego. Wielu poszukiwaczy Prawdy także podejrzewa Donalda Trumpa za co najmniej hybrydę. Jest on także znany jako uganiający się za kobietami i bliski przyjaciel pedofila Epsteina, od którego podobno kupił sobie obecną żonę. Są zdjęcia jego z żoną u Epsteina.

Ostatnio usłyszałem w mediach wypowiedź Trumpa na temat Boga, która mnie bardzo zbulwersowała.

Trump został publicznie zapytany przez jednego pastora, czy kiedykolwiek prosił Boga o wybaczenie swych błędów. Trump nieco się zdziwił ale szybko odpowiedział, że... "nigdy tego nie robił, ponieważ uważa, że on sam powinien naprawiać swoje pomyłki."

Niby nic, ale w świetle innych wydarzeń i wypowiedzi publicznych wobec innych ludzi, że to on jest tym wybranym, że jest wierzącym Chrześcijaninem ale nigdy Biblii nie czytał, taka wypowiedź wskazuje bezpośrednio na niezwykłą jego dumę i pychę przed ukorzeniem się przed Bogiem.

A to także wygląda na cechę upadłego anioła! Żaden z upadłych aniołów nie prosił Boga o przebaczenie ich wielu zbrodni.

Zwróćmy szczególną uwagę na proroctwa Daniela, mówiące nam o aniołach żyjących i działających na ziemi razem z ziemskimi królami.

Daniela 2:(40) Czwarte królestwo będzie mocne jak żelazo, bo żelazo wszystko kruszy i łamie; i jak żelazo, które kruszy, tak i ono wszystko skruszy i zdruzgocze. (41) A że widziałeś nogi i palce po części z gliny, a po części z żelaza, znaczy, że królestwo będzie rozdzielone, lecz będzie miało coś z trwałości żelaza, jak widziałeś żelazo zmieszane z gliną. (42) A to, że palce u nóg były po części z żelaza, a po części z gliny, znaczy, że królestwo będzie po części mocne, a po części kruche. (43) Podczas gdy widziałeś żelazo zmieszane z wyrobami glinianymi, znaczy: będą oni zmieszani z nasieniem ludzkim; ale nie połączą się z nimi, jak żelazo nie łączy się z wyrobami glinianymi. (44) Za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, a królestwo to nie przejdzie na inny lud; zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki, (45) Jak to widziałeś, że od góry oderwał się kamień bez udziału rąk, rozbił żelazo i miedź, glinę, srebro, złoto. Wielki Bóg objawił królowi, co potem się stanie. Sen jest prawdziwy, a wykład jego pewny.

Werset 43 mówi nam wyraźnie, że żelazo to nie jest nasienie ludzkie, które nie będzie się łączyć (mieszać) z ludźmi czyli wyrobami glinianymi. Czyli dzieci będą oni płodzić z ziemskimi żonami ale nie będą nigdy razem. To wyjaśniłoby przyczynę morderstwa Marylin Monroe, jeżeli podejrzewamy Kennedyego za upadłego anioła, który mógł ten mord przeżyć.

Daniela 7:(23) A on rzekł: czwarta bestia będzie czwartym królestwem na ziemi, które przewyższy wszystkie inne królestwa i pożre całą ziemię, zdepcze ją i zniszczy. (24) A jego dziesięć rogów to dziesięć króli którzy powstaną, a po nich powstanie inny, który przewyższy wszystkich poprzednich w ich niegodziwości i on podporządkuje sobie trzech króli. (25) I będzie wypowiadał słowa przeciwko Najwyższemu, będzie męczył świętych Najwyższego, będzie zamyślał zmienić czasy i prawo; i moc będzie dana w jego ręce na czas, czasy i połowę czasu. . (26) I sąd usiadł i oni pozbawią go władzy, aby ją całkowicie obalić i zniszczyć ją całkowicie. (27) Królestwo, moc i wielkość króli pod całym niebem będzie przekazana świętym Najwyższego; Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a wszystkie moce jemu będą służyć i jemu będą posłuszne.

Ciekawe jest porównanie biblijne ostatniego mocarstwa do dwóch nóg. Początkowo był to system polityczno religijny. Imperium Rzymu. Potem była druga jego część Bizancjum. Jeszcze później mieliśmy Watykan i USA, które stanowiło i jeszcze nadal stanowi siłę militarną Wielkiej Nierządnicy. Z tej przyczyny USA jest nazywane w Biblii Babilonem Wielkim.

Nierządnica nosi więc według Biblii napis na czole - Babilon Wielki, czyli... USA armia i moc militarna służy Watykanowi do uciszania jakichkolwiek buntów czy niesubordynacji względem zarządzanych i kontrolowanych przez Watykan rządów świata, oczywiście złożonych z nasienia węża, a także z aniołów Bestii. Nasienie węża także stanowi trzon wszystkich rządów, korporacji, mas mediów, dowódców armii, systemu prawniczego, sądowniczego, służb zdrowia, policji i wszelkich kluczowych pozycji we wszelkich państwach.

Już jest ich tak wielu, że właśnie odważyli się zaatakować cały świat; w szczególności białą rasę pochodzącą od Słowian, aby dojść do celu NWO pod władzą.... nie Watykanu ale pod władzą Żydów z Izraela i uczynić stolicę świata w Jerozolimie.

Prawo będzie mordercze - tzw. prawa noachidzkie.

Jak do tej pory Izrael i Watykan pracowali zgodnie razem, ale w obliczu bliskiej już władzy nad światem doszło ostatnio do konfliktu i znający proroctwa biblijne Watykan czyli Wielka Nierządnica być może zwycięży syjonistów nasienia węża i nastąpią nowe rządy nowych 10-ciu króli, z Objawienia.

W tym momencie widać jak na dłoni pułapkę, w jaką wpadł Watykan.

Watykan utraci w określonym czasie kontrolę nad Bestią i zostanie ona wypuszczona z niewoli Watykanu i ujawniona światu. I w tym momencie nastąpi... niby niespodzianka ale papież i reszta jego zbrodniarzy doskonale wiedzą, że nie są oni w stanie powstrzymać wyroku Boga na nich czyli na całej Wielkiej Nierządnicy.

Radość Watykanu nie będzie trwała długo.

Objawienie 17:(12) A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa, lecz obejmą władzę jako królowie na jedną godzinę wraz z Bestią. (13) Ci są jednej myśli, i oddadzą moc i władzę swoją Bestii... (16) A dziesięć rogów, które widziałeś, i zwierzę, ci znienawidzą wszetecznicę i spustoszą ją, i ogołocą, i ciało jej jeść będą, i spalą ją w ogniu. (17) Bóg bowiem natchnął serca ich, by wykonali jego postanowienie i by działali jednomyślnie, i oddali swoją władzę królewską zwierzęciu, aż wypełnią się wyroki Boże. (18) A kobieta, którą widziałeś, to wielkie miasto, które panuje nad królami ziemi.

Owych 10 króli już istnieje ale nie posiadają oni władzy podobnie jak istnieje Bestia czyli zwierzę i także nie posiada jeszcze władzy.

W tym momencie mamy najważniejszą część tego proroctwa.

To Bóg 'natchnie serca ich' czyli Bóg będzie kierował ich działaniami i Bóg pokieruje 10-cioma królami, którzy oddadzą władzę Bestii.

Ciekawe jest to, że dopiero po wojnie w niebie szatana i upadłych aniołów oraz po ucieczce niewiasty na pustynię szatan odda władzę Bestii. Opis działania szatana przeciwko niewieście mamy w rozdziale 12 Objawienia a rozdział 13 mówi nam o oddaniu szatana władzy samej Bestii.

Objawienie 13:(1) I widziałem wychodzące z morza zwierzę, które miało dziesięć rogów i siedem głów, a na rogach jego dziesięć diademów, a na głowach jego bluźniercze imiona. (2) A zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery, a nogi jego jak u niedźwiedzia, a paszcza jego jak paszcza lwa. I przekazał mu smok siłę swoją i tron swój, i wielką moc. (3) A jedna z głów jego była śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rana jego była wygojona. I cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem. (4) I oddali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc, a także zwierzęciu oddali pokłon, mówiąc: Któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim walczyć?

Mamy więc nieco więcej światła na proroctwo z Objawienia o Bestii czy też Zwierzęciu, które jest złożone z byłych anielskich króli i mamy także jednego króla, brutalnie zamordowanego przez władze USA, którego ciało zostało gdzieś ukryte a w zastępstwie zamordowano dodatkowo innego niewinnego człowieka, sobowtóra, który został pochowany zamiast Johna Kennedy'ego, aby ukryć fakt, że rzeczywiste ciało Kennedy'ego w niespodziewany sposób zaginęło.

Studiując materiały, nie mogę się oprzeć wrażeniu, że drugi mord także nie był konieczny i trumna z Johnem Kennedym nie musiała być otwarta na pogrzebie.

Co jest jeszcze ciekawsze, kilkudziesięciu uczestników śledztwa w sprawie śmierci Kennedy'ego MUSIAŁO podpisać dokument gwarantujący nie ujawnianie żadnych detali przeprowadzonego śledztwa i nadal owe dokumenty są ważne i nie ma szans na ujawnienie szczegółów tego morderstwa.

Niemniej mamy poważne poszlaki odnośnie 7-mego króla i w niedługim czasie dowiemy się całkowitej prawdy, zobaczymy Bestię i rozpoznamy dokładnie sposób, w jaki owo proroctwo się wypełniło.

 

Uaktualnienie, 11 Lipca 2020

Objawienie 17:9 Tu trzeba umysłu obdarzonego mądrością. Siedem głów, to siedem pagórków, na których rozsiadła się kobieta, i siedmiu jest królów; 10 Pięciu upadło, jeden jest, inny jeszcze nie przyszedł, a gdy przyjdzie, będzie mógł krótko tylko pozostać. 11 A zwierzę, które było, a już go nie ma, jest ósmym, i jest z owych siedmiu, idzie na zatracenie.

Powyżej mamy omówionych siedmiu króli Bestii. Pięciu było przed Chrystusem. Jeden - szósty był w jego czasach ale siódmy najwyraźniej pokaże się w krótkich czasach końca. Łączą to wszystko z pozostałymi wersetami, najprawdopodobniej siódmym królem będzie współczesny król, który miał śmiertelną ranę głowy. Kandydatury są dwie. Lincoln oraz Kennedy. Ze względu na owe nie wyjaśnione i przedziwne detale jego śmierci oraz 'jego' pogrzebu, w tym świetle właśnie John Kennedy wygląda na kandydata na siódmego króla Bestii.

Sprawa Kennedy'ego jest jeszcze ciekawsza, niż myślałem. Znalazłem PRZYPADKOWO artykuł wyjaśniający historię [EN] rozporządzenia wykonawczego 11110, wydanego przez Prezydenta 4 Czerwca 1963 roku. Kilka miesięcy później był on zamordowany i wielu uważa, że owo rozporządzenie 11110 spowodowało jego śmierć, ponieważ RZEKOMO przejął on kontrolę nad Bankiem Federalnym i zaczął drukować własne banknoty wsparte srebrem.

Początkowy artykuł ujawnił, że jest to nonsens ponieważ Prezydent umożliwił w ten sposób także - cytuję z Wikipedii - ..."dodając do uprawnień Sekretarza Skarbu możliwość kontroli obiegu „srebrnych certyfikatów” (banknotów wymienialnych na srebrne monety), poprzez delegację uprawnień Prezydenta." Wikipedia w języku polskim.

Sprawdziłem to w kilku innych źródłach i informacja ta jest w pełni potwierdzona.

A to oznacza, że John F. Kennedy nie został zamordowany za uniezależnienie się od Banku Federalnego ponieważ nic takiego nie nastąpiło. Nastąpiło coś zupełnie odwrotnego. Dowiedziałem się także, że zgodnie z przypuszczeniami JFK był także globalistą i stał (oczywiście) po stronie satanistów. W przeciwnym wypadku nigdy nie zostałby prezydentem. Znając system głosowania nie ma wątpliwości, że to nie ludzie wybierają prezydentów ale jest to z góry zaplanowane i ukartowane przez Deep State. (Ukryty Stan)

A to mocno sugeruje, że nadal mamy jedynie teorię, że jego śmierć miała na celu obniżenie moralności Amerykanów. Ale wiedząc to teraz, nabieram przekonania, że powodów wcale nie znamy i nie mamy absolutnie żadnych dowodów przyczyn oczywistego mordu, dokonanego publicznie na oczach niemal całego świata. Czyżby były to jakieś porachunki pomiędzy upadłymi aniołami?

 

 

Powrót na stronę główną