Powrót na stronę główną

 

Mateusza 10:26 "...nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajnego, o czym by się dowiedzieć nie miano."

Oskarżenia Boga II

Ostatnie uaktualnienie:  14 Stycznia 2018


Kiedyś szukając czegoś w Biblii natknąłem się na historię podboju Kanaanu (Palestyny) i zauważyłem, że ziemie te były zamieszkane wyłącznie przez Nefilimów, gigantów oraz przez ich skażone genetycznie potomstwo, które wielbiło głównie Baala.

Sataniści, szatan i upadli aniołowie ciągle oskarżają Boga o masowe ludobójstwo. 

Sprawdźmy biblijne fakty!

Postanowiłem znaleźć wersety udowadniające bezprawne zawładnięcie Kanaanem przez sług szatana. Zalazłem więcej detali, niż się spodziewałem i wszystkie były w jednym miejscu. Giants in the Old Testament. [EN]

W powyższym artykule jest także przestroga przed nadmiernym zaufaniem do zdjęć czy rzekomych znalezisk gigantów, ich szkieletów i.t.p. Autor przestrzega, że było i jest nadal wiele oszustw oraz poważnych nadinterpretacji - zwłaszcza we współczesnych opisach gigantów biblijnych. Autor zauważa, że giganci byli ludźmi wielkiego wzrostu, i nigdzie w Biblii nie ma wzmianek o tym, że ludzie ci byli pod jakimkolwiek względem upośledzeni fizycznie. W dzisiejszych czasach ludzie wyglądający jak giganci najczęściej posiadają krótki okres życia z powodu wielu problemów ciała, nie przystosowanego do takiego wzrostu.

Drugim znakiem szczególnym jest brak kontynuacji rodowej w tym kierunku. Giganci biblijni tworzyli całe generacje a nawet narody, które żyły przez Izraelitami w Kanaanie. W dzisiejszych czasach ludzie olbrzymiego wzrostu są wyjątkami w rodzinach.

Warto także wspomnieć o proroctwie danemu Abrahamowi oraz jego potomstwu odnośnie Ziemi Obiecanej. Co jest szczególnie ciekawe, Abraham od samego początku żył w Ziemi Obiecanej. Potem udał się do Egiptu i powrócił znowu do Ziemi Obiecanej.

Zbrodniczy plan upadłych aniołów

Biblijny klimat tych czasów - plan upadłych aniołów popełnienia największej zbrodni

Henocha 6:1 Kiedy ludzie rozmnożyli się, urodziły im się w owych dniach ładne i piękne córki. 2 Ujrzeli je synowie nieba, aniołowie, i zapragnęli ich. Jeden drugiemu powiedział: "Chodźmy, wybierzmy sobie żony z córek ludzkich i spłodźmy sobie dzieci". 3 Szemihaza, który był ich dowódcą, powiedział do nich: "Obawiam się, że może nie zechcecie tego zrobić i że tylko ja sam poniosę karę za ten wielki grzech". 4 Wszyscy odpowiadając mu rzekli: "Przysięgnijmy wszyscy i zwiążmy się przekleństwami, że nie zmienimy tego planu, ale doprowadzimy zamiar do skutku".

Mamy więc otwarte przyznanie się do planu zbrodni, z pełną świadomością oraz pełnym zrozumieniem popełniania olbrzymiego zła i stawania tym samym do świadomego buntu przeciwko Bogu. Tym stwierdzeniem upadli aniołowie wydali na siebie wyrok, zanim jeszcze popełnili zło! Nic dziwnego, że Księga Henocha jest przed ludzkością ukrywana.

Oto wykonanie tego nikczemnego planu.

Rodzaju 6:1 A kiedy ludzie zaczęli rozmnażać się na ziemi i rodziły im się córki, 2 Ujrzeli synowie boży, że córki ludzkie były piękne. Wzięli więc sobie za żony te wszystkie, które sobie upatrzyli. Gen 3 I rzekł Pan: Nie będzie przebywał duch mój w człowieku na zawsze, gdyż jest on tylko ciałem. Będzie więc życie jego trwać sto dwadzieścia lat. 4 A w owych czasach, również i potem, gdy synowie boży obcowali z córkami ludzkimi, byli na ziemi olbrzymi, których im one rodziły. To są mocarze, którzy z dawien dawna byli sławni.

W ten sposób ingerencja upadłych aniołów po raz pierwszy skaziła rodzaj ludzki i to na skalę światową. Zakończyło się to światowym potopem. Pomimo tak gorzkiej lekcji dla upadłych aniołów, szatana oraz nieprawego potomstwa proceder ten wcale nie ustał. Upadli aniołowie uwięzieni w Otchłani dokładnie wiedzieli o tym, że popełnili wielką zbrodnię i liczyli nawet na ułaskawienie przez Boga.

Henocha 6:6 Był o ich wszystkich dwustu. Zstąpili na Ardis, szczyt góry Hermon. Nazwali ją górą Hermon, albowiem na niej przysięgali i związali się wzajemnie przekleństwami.

W ten sposób przypieczętowali swój wyrok.

A oto sam wyrok na zbrodniarzy.

Henocha 12:4 "Henochu, pisarzu sprawiedliwości! Idź, powiedz Czuwającym nieba, którzy opuścili wyżyny niebieskie i odwieczne święte miejsce i skalali się kobietami i postąpili tak, jak czynią synowie ludzcy, wzięli sobie żony i zupełnie się zepsuli na ziemi. 5 Nie będą oni mieli na ziemi ani pokoju, ani przebaczenia grzechu, 6 albowiem nie nacieszą się swymi synami. Zobaczą, jak ginąć będą ich umiłowani, i opłakiwać będą zniszczenie swoich synów i będą za nich się wstawiać przez wieki. Ale nie zaznają ani miłosierdzia, ani pokoju".

Ponownie widać sprawiedliwy sąd Boga i brak Jego miłosierdzia jest w pełni uzasadniony oraz sprawiedliwy. Warto przeczytać kilka rozdziałów, w szczególności rozdział 13 i pisemnej prośbie do Boga o ułaskawienie. Ale Bóg w tym przypadku, w obliczu całkowitego zniszczenia Jego wielkiego dzieła z prawa łaski nie skorzystał. Zwróćmy także uwagę na to, że nie wołano o łaskę dla nieprawego potomstwa, ale tylko dla samych siebie! ( Henocha.)

Tymczasem tuż po potopie

Rodzaju 10:8 A Kusz zrodził Nimroda, który był pierwszym mocarzem na ziemi.9 Był on dzielnym myśliwym przed Panem. Dlatego mówi się: Dzielny myśliwy przed Panem jak Nimrod.

Jest bardzo prawdopodobne, że Nimrod był także gigantem, potomstwem upadłych aniołów.

Powróćmy więc do Ziemi Obiecanej. Właśnie w niej znajduje się góra Hermon, która jest znana z tego, że w tym miejscu schodzili upadli aniołowie na ziemię w ludzkich ciałach.

Warto przeczytać w Wikipedi na temat góry Hermon.  Poniżej wyjątkowo interesujące nas informacje.

W apokryficznej Księdze Henocha góra Hermon jest wymieniana jako miejsce przyjścia na ziemię klasy upadłych aniołów. Na tej górze złożyli oni przysięgę, że wezmą sobie żony wśród córek ludzi i wrócą.

Góra Hermon występowała w mitologicznych rytuałach Kananejczyków. Mówili o górze - wzgórze Ba'al-Hermon (Księga Sędziów 3:3).

Przez szczyt góry Hermon na osi północ-południe przebiega granica syryjsko-libańska. Po wygranej wojnie sześciodniowej w 1967 Izraelczycy przejęli kontrolę nad szczytem i częścią zachodniego zbocza góry. Od 1974 szczyt góry Hermon znajduje sie w strefie zdemilitaryzowanej pod kontrolą międzynarodowych wojsk pokojowych UNDOF. Izrael zachował zachodnie zbocze góry do wysokości około 2200 m n.p.m.

Dopiero teraz sytuacja w Syrii, Libanie i Izraelu jest zrozumiała. Chodzi o górę Hermon!

Zwróćmy szczególną uwagę na to, że Wikipedia nie nazywa mieszkańców Izraela Izraelitami ale pisze... Izraelczycy.

Dlaczego? Ponieważ rzekome pochodzenie Żydów od Izraela jest fikcją i oni o tym doskonale wiedzą, ponieważ rzeczywiści Izraelici to Słowianie. Żydzi Słowian nienawidzą i w ten sposób się od nich dystansują.

Dlaczego więc zajmują Ziemię Obiecaną? Ponieważ przez kilkaset lat ziemia ta była opanowana przez hybrydy i gigantów, podczas niewoli Izraelitów w Egipcie.

Na wzór starożytnych gigantów Żydzi zajmujący Ziemię Obiecaną pragną powstrzymać planowane objęcie Kanaanu przez rzeczywistych Izraelitów, nie Izraelczyków!!!

Tzw. ściana płaczu w Jerozolimie to nie fragment Świątyni, ale rzymskiej twierdzy Antonia, która była odpowiedzialna za zniszczenie rzeczywistej świątyni Bożej w 70 roku n.e.

Góra Hermon (znaczy -Święta)

Najwyraźniej ta góra jest portalem do przechodzenia z jednego wymiaru w drugi. Aniołowie wysyłani przez Boga na ziemię najprawdopodobniej robili to poprzez górę Hermon, która także była używana przez upadłych aniołów.

Od 1981 izraelskie prawo uznaje część góry Hermon oraz Wzgórza Golan za część terytorium Izraela. Siły Obronne Izraela regularnie patrolują całą izraelską strefę góry. Na szczycie znajduje się strategiczny punkt obserwacyjny, umożliwiający monitorowanie syryjskiej i libańskiej działalności w regionie. Wikipedia.

Jest więc wielce prawdopodobne, że szatan i upadli aniołowie nadal przemieszczają się pomiędzy niebem a ziemią poprzez górę Hermon.

To będzie się działo aż do momentu wyrzucenia szatana i aniołów po wojnie w niebie! Armie świata z Izraelem na czele zabezpieczają dla upadłych aniołów i szatana swobodny dostęp do góry Hermon.

Mamy więc jasny obraz sytuacji na Bliskim Wchodzie.

Siły szatana i upadłych aniołów dążą do kontroli góry Hermon.

Istnieje wielkie prawdopodobieństwo, że poprzez górę Hermon aniołowie zostali posłani do Sodomy i Gomory i góra ta była szczególnym miejscem nadzoru Boga nad Izraelem i Ziemią Obiecaną.

Proroctwa czasów końca mówią nam o przygotowaniach Ziemi Obiecanej na przyjęcie Narodu Wybranego. Pustynia musi być przygotowana na przyjęcie Narodu Wybranego, zgodnie z Objawieniem.

Objawienie 12:6 I uciekła niewiasta na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni.

Czy owo miejsce już jest przygotowane, czy jest w trakcie przygotowania, nie wiemy, ale podejrzewamy, że góra Hermon jest celem polityki satanistów, dążących do jej całkowitej kontroli.

Widać wyraźnie, że Hermon jest najwyższym szczytem Wzgórz Golan i leży blisko Damaszku, o którym Bóg zapowiada, że ulegnie całkowitemu zniszczeniu.

Oto rzeczywista sytuacja w tym regionie. Być może z tej góry zstąpi armia Isusa Mesjasza, 144.000 i zajmie wzgórze Syjon i Jerozolimę.

Rev 14:1 I widziałem, a oto Baranek stał na górze Syjon, a z nim sto czterdzieści cztery tysiące tych, którzy mieli wypisane jego imię na czole i imię jego Ojca.

Po raz kolejny widać wyraźnie, że uwaga całego świata szatana skupia się na górze Hermon, Syjon i Jerozolimie oraz na Ziemi Obiecanej.

Hermon, upadli aniołowie, nefilimowie i giganci

Ziemia Obiecana posiadała górę Hermon w celach stałych kontaktów Boga z Narodem Wybranym. To przez górę Hermon schodzili do Izraela aniołowie nawiedzający proroków, jak Ezechiela, Jeremiasza, Ezdrasza czy Izajasza, aby przekazywać im pouczenia oraz proroctwa od Boga.

Nic dziwnego, że dzisiejsze siły szatańskie tak zaciekle walczą o całkowitą kontrolę Ziemi Obiecanej. Tymczasem Syjon oraz Jerozolima nadal nie jest pod ich kontrolą przez ostatnie 2000 lat!

Przygotowanie Ziemi Obiecanej Izraelitom

Zaczyna być także zrozumiała susza w Ziemi Obiecanej oraz pobyt Narodu Wybranego w Egipcie. Jak wiemy z Biblii, Bóg wyprowadził najpierw Józefa do Egiptu i przygotował Izraelitom, braciom Józefa ucieczkę z Kanaanu do Egiptu przez suszą, która miała trwać 7 lat.

Zawsze zastanawiało mnie, dlaczego Bóg nie powstrzymał tej suszy.

To przecież Bóg ją przygotował po to, aby w ten sposób przygotować ziemię Kanaanu dla Izraelitów. Ziemia ta rodziła po owej suszy niezwykłe owoce. Jedną kiść winogron niosło na drzewcu dwóch żołnierzy Izraela. Nic dziwnego, że szatan i upadli aniołowie natychmiast rzucili się na Ziemię Obiecaną (wtedy zwaną Kanaanem) i zasiedlili ją swoimi hybrydami czyli nasieniem węża - Kananejczykami. Szatan znał te proroctwa i już wtedy postanowił zablokować zdobycie Kanaanu, wierząc, że giganci kananejscy są w stanie obronić się przed inwazją Izraelitów, którzy mieli ową ziemię oczyścić i wybić do ostatniej osoby nieprawe potomstwo szatana oraz upadłych aniołów.

Niestety ani szatan ani upadli aniołowie nadal nie wzięli pod uwagę, że plany Boga są niezmienne, Prawo Boga jest stanowcze i jedynie szatan i upadli aniołowie ponoszą winę za ich nieprawe potomstwo, które nigdy nie posiadało prawa do życia, z powodu braku ludzkiej duszy; efektu współżycia upadłych aniołów z kobietami ziemskimi. 

To nie Bóg był winny zniszczenia potopem bezprawnego nasienia węża i nie Bóg był winny temu, że pomimo lekcji udzielonej szatanowi i upadłym aniołom owa zbrodnicza grupa nadal zaśmiecała i zaśmieca w chwili obiecanej ziemię swoim nieprawym potomstwem, dążąc do anihilacji stworzonych przez Boga  ludzi, którzy posiadają dusze ludzkie i są kwiatem pośród ziemskiej populacji. Pedofilia jest ich szczególnym znakiem hybryd anielskich i szatańskich!

Dlatego świat szatana wyniszcza rasę białą i sprowadził na nią 2 wojny światowe a trzecia wojna wisi obecnie w powietrzu!

 Historia i genetyka Kananejczyków

Pierwsze wzmianki o po potopowych olbrzymach pochodzą z I Mojżeszowej.

I Mojżeszowa 14:5 W czternastym roku wyruszył Kedorlaomer oraz królowie, którzy byli z nim, i pobili Refaitów w Aszterot-Karnaim, Zuzytów w Ham i Emitów na równinie Kiriataim, 6 I Chorytów w ich górach Seir aż do El-Paran, które jest na granicy pustyni. 7 Potem zawrócili i przybyli do En-Miszpat, czyli do Kadesz, i zniszczyli cały kraj Amalekitów, a także Amorytów, którzy mieszkali w Chasason-Tamar.

Podkreślone nazwy to rody gigantów. Te wersety o tym nie mówią, ale mówią nam inne wersety, jak... Amosa.

Amosa 2:9 A przecież to Ja wytępiłem przed wami Amorejczyka, wysokiego jak cedr, mocnego jak dąb; jego owoc wyniszczyłem z góry, a jego korzenie z dołu. 10 Przecież to Ja wyprowadziłem was z ziemi egipskiej i prowadziłem was przez pustynię czterdzieści lat, abyście posiedli ziemię Amorejczyka.

Z tego wersetu wynika, że Kanaan był znany jako ziemia Amorejczyków - gigantów. Historyk żydowski, Józef Flawiusz podaje, że Amorejczycy to potomkowie Kanaana (Kananejczycy) i Józef nazywa ich Amorreus.

Można to śmiało podsumować, że Amorejczycy to Kananejczycy - potomkowie Kanaana.

Rodzaju10:15 Kanaan zaś zrodził Sydona, swego pierworodnego, i Cheta, Gen 10:16 Nadto Jebuzytów, Amorytów, Girgaszytów, Gen 17 Chiwwitów, Arkitów, Synitów, 18 Arwadytów, Semarytów i Chamatytów. Potem rozproszyły się plemiona Kananejczyków. 19 Obszar Kananejczyków sięgał od Sydonu w kierunku Gerary do Gazy, w kierunku Sodomy i Gomory, Admy i Seboim aż do Leszy.

Kim więc byli Emici?

Powtórzonego Prawa 2:10 Dawniej mieszkali w niej Emici, lud wielki i liczny, i rosły jak olbrzymy. 11 Również Refaitów uważano za olbrzymów, lecz Moabici nazywają ich Emitami.

Liczb13:29 Amalekici mieszkają w ziemi Negeb, Chetejczycy, Jebuzejczycy i Amorejczycy w górach, a Kananejczycy nad morzem i nad brzegami Jordanu. 30 Kaleb uspakajał lud wzburzony na Mojżesza, mówiąc: Gdy wyruszymy na nią, to ją zdobędziemy, gdyż ją przemożemy. 31 Lecz mężowie, którzy poszli z nim, mówili: Nie możemy wyruszyć na ten lud, gdyż jest on od nas silniejszy. 32 I rozpuszczali między synami izraelskimi złą wieść o ziemi, którą zbadali, mówiąc: Ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, to ziemia, która pożera swoich mieszkańców, a wszystek lud, który w niej widzieliśmy, to mężowie rośli. 33 Widzieliśmy też tam olbrzymów, synów Anaka, z rodu olbrzymów, i wydawaliśmy się sobie w porównaniu z nimi jak szarańcza, i takimi też byliśmy w ich oczach.

Inny przykład.

Powtórzonego Prawa 2:20 Również ją uważano za ziemię Refaitów. Mieszkali w niej dawniej Refaici, a Ammonici nazywali ich "Zamzummim". 21 Był to lud wielki i liczny, i rosły jak Anakici, lecz Pan wytępił ich przed nimi, tak iż objęli ich ziemię w posiadanie i zamieszkali na ich miejscu, (BM)

Refaici czy też Refaim lub Refaimici to olbrzymy, wytępione przez Boga. Anakici to synowie Anaka, ojca wielu olbrzymów. Biblia Warszawska nie wymienia w tym miejscu imienia Anaka. Poniżej mamy niezwykły opis giganta Oga, króla Baszanu.

Powtórzonego Prawa 3:11 Gdyż ów Og, król Baszanu, był ostatnim z rodu olbrzymów; wszak jego grobowiec, grobowiec żelazny znajduje się w Rabbat synów Ammonowych, a ma dziewięć łokci długości, cztery łokcie szerokości według zwykłego łokcia męskiego.

Przeliczmy to nieco. 9 łokci x 52 cm = 468 cm długości czyli sporo ponad 4 metry. Odłóżmy nawet jeden metr to Og miał 3.86 m wzrostu. Szerokość: 4 łokcie x 52 cm = 208 cm - odłóżmy 50 cm i jego ciało było szerokie na 158 cm.

Proporcje wzrostu gigantów. 12'-18' wielkości Goliata. 24'-36' według opisu Amosa.

Rezultat akcji Izraelitów z wyroku i przy pomocy Boga.

Powtórzonego Prawa 3:1 Potem zawróciliśmy i ruszyliśmy drogą w kierunku Baszanu. Wtedy wyszedł nam naprzeciw Og, król Baszanu, wraz z całym swoim ludem, aby stoczyć z nami walkę pod Edrei. 2 I rzekł Pan do mnie: Nie bój się go, gdyż wydałem go w twoją rękę wraz z całym jego ludem i jego ziemią. Postąpisz z nim tak, jak postąpiłeś z Sychonem, królem amorejskim, mieszkającym w Cheszbonie. 3 Pan, nasz Bóg, wydał w nasze ręce również Oga, króla Baszanu, i cały jego lud. Pobiliśmy go tak, że nikt z nich nie ocalał. 4 Zdobyliśmy w owym czasie wszystkie jego miasta. Nie było żadnego grodu, którego byśmy im nie wzięli. Sześćdziesiąt miast, cały obwód Argob, królestwo Oga w Baszanie, 5 Wszystkie te miasta były obwarowane wysokimi murami, bramami i ryglami, prócz tego było bardzo wiele osiedli niewarownych. 6 Obłożyliśmy je klątwą, podobnie jak uczyniliśmy z Sychonem, królem Cheszbonu, wykonując klątwę nad każdym miastem, mężczyznami, kobietami i dziećmi. 7 Lecz wszystko bydło i łupy z tych miast zatrzymaliśmy jako zdobycz. 8 Tak zabraliśmy wtedy z rąk dwóch królów amorejskich ziemię, która leży za Jordanem od potoku Arnon aż do góry Hermonu. 9 Sydończycy nazywają Hermon, Syrion a Amorejczycy nazywają go Senir. 10 Wszystkie miasta na równinie i cały Gilead, cały Baszan, aż po Salcha i Edrei, były miastami królestwa Oga z Baszanu. 11 Gdyż ów Og, król Baszanu, był ostatnim z rodu olbrzymów; wszak jego grobowiec, grobowiec żelazny znajduje się w Rabbat synów Ammonowych, a ma dziewięć łokci długości, cztery łokcie szerokości według zwykłego łokcia męskiego.

Jozuego 14:15 Hebron zaś nazywało się dawniej Kiriat-Arba - Miasto Arby; Arba był największym mężem wśród Anakitów. A ziemia doznała wytchnienia od wojny.

Jozuego 15:13 Kalebowi zaś, synowi Jefunnego, nadał dział wśród synów Judy według nakazu Pana, danego Jozuemu, mianowicie Miasto Arby, ojca Anakitów, to jest Hebron.

Kirjath Arba jest także nazywane “Mamre”  Rodzaju 35:27.

Rodzaju 35:27 Potem przyszedł Jakub do Izaaka, ojca swego, do Mamre, do miasta Arba, to jest Hebronu, gdzie mieszkał Abraham i Izaak jako gość.

Sprawdź cały 11 rozdział Jozuego!

Jozuego 11:14 Wszystkie łupy z tych miast oraz bydło zabrali synowie izraelscy dla siebie, wszystkich ludzi zaś pobili ostrzem miecza aż do zupełnego ich wytępienia, nie pozostawiając nikogo przy życiu. 15 Jak Pan nakazał swemu słudze Mojżeszowi, tak Mojżesz nakazał Jozuemu i tak Jozue postąpił; nie zaniechał niczego z tego wszystkiego, co Pan nakazał Mojżeszowi.16 Tak zajął Jozue tę ziemię, góry i cały kraj południowy, całą ziemię Goszen, nizinę i step, pogórze izraelskie i jego niziny, 17 Od Łysej Góry, wznoszącej się w stronę Seiru aż po Baal-Gad w dolinie Libanu u stóp pasma górskiego Hermonu, a wszystkich ich królów pojmał i wytracił. 18 Wojna, którą prowadził Jozue ze wszystkimi tymi królami, była długotrwała. 19 Nie było miasta, które by zawarło pokój z synami izraelskimi, oprócz Chiwwijczyków, mieszkających w Gibeonie; wszystkie inne wzięli w walce orężnej. 20 Bo Pan to sprawił, że serce ich było harde, tak iż prowadzili wojnę z Izraelem, aby obłożył ich klątwą i aby nie było dla nich litości, lecz aby ich wytracono, jak Pan nakazał Mojżeszowi. 21 W owym czasie wyruszył Jozue i wytępił Anakitów z okolic górzystych, z Hebronu, z Debiru, z Anabu, z całego pogórza judzkiego i z całego pogórza izraelskiego. Jozue obłożył ich klątwą wraz z ich miastami. 22 Anakici nie uchowali się w ziemi izraelskiej; utrzymali się tylko w Gazie, w Gat i w Aszdodzie. 23 W ten sposób Jozue zajął całą ziemię, zgodnie z tym wszystkim, co Pan mówił do Mojżesza; Jozue oddał ją Izraelitom w posiadanie, każdemu jego dział według ich plemion. A ziemia doznała wytchnienia od wojny.

Jak powyższe wersety nam ujawniają, Anakici utrzymali się w Gazie.

I tak dotarliśmy do króla Dawida, który zabił także olbrzymia, Goliata z Gat!

2Samuela 21:16 Postanowił wtedy Iszbi z Not, potomek rodu olbrzymów, którego włócznia ważyła trzysta sykli kruszcu, a który miał przypasany nowy miecz, zabić Dawida. 17 Lecz Abiszaj, syn Serui, przyszedł mu z pomocą, ugodził Filistyńczyka i zabił go. Wtedy wojownicy Dawida zaprzysięgli go tymi słowy: Nie możesz już wyruszać z nami na wojnę, abyś nie zgasił pochodni Izraela. 18 Zdarzyło się potem, że ponownie doszło do walki z Filistyńczykami w Gob, i wtedy Sybbekai Chuszatyta zabił Safa, który także wywodził się z rodu olbrzymów. 19 Gdy następnie znowu wybuchła w Gob walka z Filistyńczykami, Elchanan, syn Jaira z Betlejemu, położył trupem Goliata Gittejczyka, którego drzewce włóczni miały rozmiary wału tkackiego. 20 Potem była jeszcze jedna walka w Gat. Był tam pewien mąż ogromnego wzrostu, mający po sześć palców u rąk i nóg, czyli razem dwadzieścia cztery, który także wywodził się z rodu olbrzymów. Gdy złorzeczył on Izraelowi, położył go trupem Jonatan, syn Szymei, brata Dawida. 21 Wymienieni czterej wywodzili się z rodu olbrzymów w Gat, a polegli z ręki Dawida i z ręki jego wojowników.

Dawid był wojownikiem a nie chłopcem.

1Samuela 16:18 Wtedy odezwał się jeden z młodzieńców i rzekł: Oto widziałem syna Isajego, Betlejemity, znającego się na grze; jest to dzielny rycerz i mąż waleczny, wymowny i urodziwy, a Pan jest z nim.

1Samuela 17:4 Wtem wystąpił z szeregów filistyńskich pewien harcownik, imieniem Goliat, z Gat, o wzroście sześć łokci i piędź. 5 Na głowie miał hełm spiżowy a odziany był w pancerz łuskowy, a waga jego pancerza wynosiła pięć tysięcy sykli kruszcu. 6 Miał również nagolenice spiżowe na nogach i dzidę spiżową na plecach. 7 Drzewce jego dzidy było jak drąg tkacki, grot jego dzidy ważył sześćset sykli żelaza, a giermek z jego tarczą kroczył przed nim.

Goliat miał 3m i12 cm wysokości.

1Samuela 17:45 Wtedy Dawid odpowiedział Filistyńczykowi: Ty wyszedłeś do mnie z mieczem, z oszczepem i z włócznią, a ja wyszedłem do ciebie w imieniu Pana Zastępów, Boga szeregów izraelskich, które zelżyłeś. 46 Dzisiaj wyda cię Pan w moją rękę i zabiję cię, i odetnę ci głowę, i dam dziś jeszcze trupy wojska filistyńskiego ptactwu niebieskiemu i zwierzynie polnej, i dowie się cała ziemia, że Izrael ma Boga. 47 I dowie się całe to zgromadzenie, że nie mieczem i włócznią wspomaga Pan, gdyż wojna należy do Pana i On wyda was w ręce nasze. 48 Gdy tedy Filistyńczyk ruszył i zaczął się zbliżać do Dawida, Dawid śpiesznie wybiegł z szyku bojowego, aby podejść blisko do Filistyńczyka. 49 I sięgnął Dawid swoją ręką do torby, wydobył stamtąd kamień, wypuścił go z procy i ugodził nim Filistyńczyka w czoło; kamień utkwił w jego czole i Filistyńczyk upadł twarzą na ziemię. 50 Tak zwyciężył Dawid Filistyńczyka kamieniem wyrzuconym z procy i powalił Filistyńczyka, i zabił go, choć nie miał Dawid miecza w ręku. 51 Potem pobiegł Dawid, stanął przy Filistyńczyku, chwycił za jego miecz, wyciągnął go z pochwy, dobił go i uciął mu nim głowę; Filistyńczycy zaś, ujrzawszy, że zginął ich rycerz, pierzchnęli. (BM)

Susza w Egipcie i Kanaanie

Abraham mieszkał w Ziemi Obiecanej, zanim stała się Obiecaną.

Rodzaju 13:12 Abram zamieszkał w ziemi kananejskiej, natomiast Lot przebywał w miastach okręgu nadjordańskiego i rozbijał swe namioty aż do Sodomy. 14 I rzekł Pan do Abrama po odłączeniu się Lota od niego: Podnieś oczy swoje i spojrzyj z miejsca, na którym jesteś, na północ i na południe, na wschód i na zachód, 15 Bo całą tę ziemię, którą widzisz, dam tobie i potomstwu twemu na wieki, 16 I rozmnożę potomstwo twoje jak proch ziemi, tak że jeśli kto zdoła policzyć proch ziemi, również potomstwo twoje będzie mogło być policzone. 17 Wstań i przejdź ten kraj wzdłuż i wszerz, bo tobie go dam.18 Wtedy Abram zwinął namioty i przybył, by zamieszkać w dąbrowie Mamre pod Hebronem. Tam zbudował Panu ołtarz.

Wyraźnie widać, że Abraham żył w Kanaanie ale nie był jego władcą. Bóg dał mu znaną nam obietnicę, z której wynika jedno. Nikt nie był w stanie policzyć prochu ziemi, tak olbrzymie ma być potomstwo Izraela, czyli BEZPOŚREDNICH potomków Abrahama.

Powyższe proroctwo obejmuje początkowo Kanaan, ale dalej Bóg już mówi o światowym Królestwie Bożym.

Dalsze wyjaśnienie tego proroctwa - Bóg mówi do Abrahama.

Rodzaju 15:15 A ty odejdziesz do ojców swoich w pokoju i będziesz pogrzebany w późnej starości. 16 Lecz dopiero czwarte pokolenie wróci tutaj, gdyż przed tym czasem nie dopełni się wina Amorytów.

Tutaj jest ciekawe pojęcie POKOLENIA, które według tego sprawozdania ma ponad100 lat.

4 pokolenia Izraelitów było w niewoli egipskiej 430 lat!

Według tego pojęcia długość pokolenia ma nieco poniżej 110 lat! Oznaczałoby to, że skoro...

Mateusza 24:34 Zaprawdę, powiadam wam. Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie.

Licząc od wybuchu I Wojny Światowej w roku 1914 to mamy jeszcze trochę czasu do Królestwa Bożego - przed rokiem 2023

Biblia nas informuje, że Jakub, nazwany przez Boga Izraelem miał opuścić tę ziemię i udać się do Egiptu, aby przeżyć wielki głód w tym  rejonie świata, który trwał przez 7 lat. Przedtem nastąpiło 7 lat niezwykłych urodzajów.

Dlaczego Bóg nie powstrzymał głodu i wysłał Izraelitów do Egiptu?

Najprawdopodobniej Bóg postanowił znacznie zmienić Ziemię Obiecaną czyli Kanaan w niezwykle piękny raj na ziemi i zasadził w niej niezwykłe wręcz rajskie krzewy winne.

Liczb 13:23 I przybyli aż do doliny Eszkol, i ucięli tam gałąź krzewu winnego z jedną kiścią winogron, i nieśli ją we dwóch na drążku; nabrali także nieco jabłek granatu i fig.

Wielka kiść winogron

Powyższy werset i także inne rzucają nam nieco światła na Ziemię Obiecaną, płynącą miodem i mlekiem. Ziemię tę obiecał Izraelitom sam Bóg. Aby zamiar Boga udaremnić, upadli aniołowie pospieszyli się i spłodzili wiele potomstwa na ziemi zaplanowanej przez Boga dla Jego Narodu Wybranego. Zrobili tak wiedząc doskonale, że stają ponownie w otwartym konflikcie przeciwko samemu Bogu.

Nie ma żadnych wątpliwości odnośnie odpowiedzialności za spłodzenie istot, które nie mają żadnego prawa do istnienia i są ku temu ważne powody.

Bóg dał człowiekowi i aniołom Prawo, które musi być przestrzegane, jeżeli chce się żyć wiecznie i korzystać z cudownych darów naszego wspaniałego Boga. Warunkiem jest posłuszeństwo wobec Bożych Przykazań.

Szatan oraz masa upadłych aniołów doskonale znała Boże Prawa oraz ostrzeżenia, ale świadomie, na złość Bogu płodzono potomstwo, które nigdy nie miało prawa do życia w świecie stworzonym przez Boga. Bez sumień i dusz owe hybrydy były bezpośrednim zagrożeniem i są nadal zagrożeniem dla ludzi stworzonych przez Boga.

Dla nie funkcjonujących prawidłowo hybryd szatańskich nie było, nie ma i nigdy nie będzie miejsca na Ziemi Boga czy też w Bożym Niebie. Ignorancja Prawa Bożego przez szatana i upadłych aniołów nie jest w stanie w niczym nikomu pomóc. Odpowiedzialność za nieprawe i nielegalne potomstwo upadłych aniołów spada tylko i wyłącznie na twórców tego potomstwa.

Królestwo Boże jest przeznaczone tylko i wyłącznie dla tych, którzy są Bogu posłuszni. Szatan i upadli aniołowie doskonale o tym wiedzieli, zanim jeszcze Bóg umieścił pierwszą parę ludzką na stworzonej wspaniale ziemi w najpiękniejszym jej miejscu - Edenie. Szatan zdołał to zniszczyć i nie wiemy, jak potoczyłyby się losy człowieka, gdyby nie kłamliwa ingerencja szatana i upadłych aniołów, która odpowiedzialna za dzisiejszą olbrzymią katastrofę całego świata.

W chwili obecnej nadal trwa walka o Kanaan (dzisiejszy Izrael) i szatan dąży do swego królestwa, nazywanego NWO, którego nikt z normalnych ludzi z ludzkimi sumieniami nie chce i nie pragnie.

Stworzenia Boże chcą Boga i Jego Prawo, które je chroni.

Wiele wskazuje na to, że siły szatana dążą do powstrzymania ponownego zgromadzenia Ludu Bożego w Ziemi Obiecanej, dawniejszym Kanaanie i z tych przyczyn trwają masowe mordy ludzi zamieszkujących teren pustyni oraz ziemie zajmowane przez Izrael. 

Trwa zaciekła walka przeciwko Bogu, przeciwko Jego Syjonowi, przeciwko Jerozolimie oraz przeciwko Bożemu Ludowi, który głównie istnieje w szeregach białej populacji świata, skażonej w wysokim stopniu poprzez geny nasienia węża.

Wiemy doskonale, że świat szatana przegrał w potopie, w przypadku wieży Babel, przegrał konfrontację z Isusem Chrystusem a także przegrał Globalizację, czyli szatański NWO.

Walka szatana i upadłych aniołów o ich królestwo NWO, w którym ofiarami ich zbrodni byliby ludzie miłujący Boga jest już całkowicie przegrana i Bóg ponownie jest Zwycięzcą. Królestwo Boże zapanuje na całym świecie, na początku tylko w Ziemi Obiecanej, czyli Kanaanie a z czasem owo Królestwo obejmie władzę nad całym zamieszkanym światem.

Dopiero wtedy zobaczymy, co Bóg miał na myśli, kiedy obiecywał Abrahamowi raj na całej ziemi!

Isus nazwał to w modlitwie Pańskiej ... Królestwem Bożym.

Jak sam doskonale widzisz drogi czytelniku, rządy szatana na ziemi to totalna i zupełna klęska.

Masz więc prosty wybór.

Wybór należy do ciebie!

 Powrót na stronę główną