Fałszywe oskarżenia Boga

Ostatnie uaktualnienie - 27 Kwietnia 2013
W mas mediach można zaobserwować coraz częstsze i coraz ostrzejsze ataki na Biblię oraz jej Autora, czyli Boga. Ataki te są oparte głównie na jawnych kłamstwach i zniekształceniach.  Celem tej krucjaty jest zabicie Boga w sercach ludzkich.

Szczególnie słynie z owych ataków witryna zatytułowana - Racjonalista. Pozornie witryna ta wygląda na źródło myśli głęboko przesączonych zdrowym racjonalizmem. Niestety są to jedynie pozory.

Główny błąd - racjonaliści owej witryny nie rozumieją lub nie chą rozumieć dwóch diametralnie różnych pojęć - wiary i religii.

Wiara jest oparta na wiedzy. Religia jest oparta na mitach.

Hebrajczyków 11:1 BW "A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy."

Idąc za owym błędem, celowo lub nie, utożsamiają oni Chrześcijaństwo z Kościołem Katolickim, który jest religią w dosłownym tego słowa znaczeniu. Jest to właśnie zbiór rytuałów, przepisów, świąt i zwyczajów często zupełnie nie związanych ze Słowem Bożym.

Postaram się rzucić nieco światła na dwa, szczególne manipulatywne i kłamliwe artykuły dwóch różnych autorów.


Pierwszy artykuł - List otwarty do kreacjonistów - autorstwa Lucjana Ferusa.

Autor od razu przechodzi do ostrego ataku na Boga i Biblię ubolewając, że 'drodzy' kreacjoniści i kreacjonistki świadomie oszukują świat, ponieważ nazywają Boga Bogiem miłości, a według autora jest to jedno wielkie kłamstwo.

Chrześcijanie nie oszukują nikogo i w ogóle nie zaprzeczają, że Bóg wydawał na wielu ludzi wyroki śmierci oraz często je wykonywał osobiście. Jest jeszcze gorzej! 

Bóg zapowiedział, że zniszczy większą część ludzkości w bitwie Armagedonu w tzw. czasach końca. Większość Chrześcijan czeka z wielką niecierpliwością, kiedy to wreszcie nastąpi. Są oczywiście ważkie powody owego oczekiwania. Chrześcijanie czekają na zbawienie.

Pan Lucjan celowo manipuluje faktami i łączy wszystkie religie w jeden organizm, wybierając z nich najbardziej kontrowersyjne cechy i najostrzejsze błędy doktrynalne. 

Autor nie bierze pod uwagę prostej prawdy.

Isus nie założył żadnej religii, a jego uczniowie powinni być rozpoznawani po wzajemnej miłości do siebie.

Jeżeli w obu wojnach światowych brały czynny udział religie, to nie byli w żadnym wypadku naśladowcy Chrystusa. Trudno wzajemne mordowanie się nazwać naśladownictwem Chrystusa.

Reasumując powyższe: religie ogólnie nie słyną z naśladownictwa Isusa. Zdecydowana ich część jest całkowicie kontrolowana - tak przez rządy jak i przez największą religię świata - Katolicyzm, którego szczytowym osiągnięciem było wywołanie dwóch wojen światowych, a ostatnia zakończyła się detonacją dwóch bomb nuklearnych i Holokaustem. Do dzisiaj Watykan nie potępił zbrodni hitlerowskich oraz własnych zbrodni w Jugosławii.

Gdyby pan Lucjan atakował religie, miałby wiele racji. Tymczasem jego celem najwyraźniej jest atak na Biblię oraz na Boga, bazujący na dogmatach fałszywych religii!

Czyli pierwsze kłamstwo... Lucjana. Hmmm... Lucjan - jedna z  wersji imienia... Lucyfera - ojca kłamstwa. Przypadek?

Moralny dylemat zabijania ludzi przez Boga.

Bóg jest Stwórcą Wszechświata, Ziemi i człowieka. Jest Dawcą życia, Prawa i moralności. Bóg jest sprawcą wszystkiego. Żyjemy tylko dlatego, że On tego zechciał. 

Jemy Jego pokarm, oddychamy Jego powietrzem, chodzimy po Jego ziemi. Bóg ma pełne prawo natychmiastowego odebrania nam wszystkiego - z życiem włącznie, ponieważ to wszystko istnieje z Jego woli. 

Nikt inny na Ziemi nie ma takiego prawa i jedynie On je posiada. Czasami ze swojego prawa korzysta.

Problem moralny procederu zabijania jest elementem, w który sam Bóg wyposażył człowieka. Czyli autor artykułu, pan Ferus stosuje prawo moralne Boga przeciwko samemu Bogu.

Jedynie Bóg - Dawca życia posiada moralne prawo, aby owo życie odebrać.

Poniważ on dał wszystkim stworzeniom i roślinom owo życie.

Wszechświat jest tak wspaniale skonstruowany przez Boga, ponieważ panują w nim najrozmaitsze prawa.

Prawa termodynamiki, fizyki, chemii, i wiele innych. Owe prawa są gwarancją porządku we wszechświecie. Prawa są podstawą wszystkiego, co istnieje.

Także Prawo Boże jest dane człowiekowi przez samego Boga z tego samego powodu - regulacji stosunków między Bogiem a człowiekiem oraz regulowania stosunków międzyludzkich.

Prawo jest podstawą istniena cywilizacji.

Egzekwowanie Prawa jest sprawiedliwością. Sam Bóg przestrzega swego Prawa oraz wymaga owego posłuszeństwa od swych stworzeń.

To jest właśnie sprawiedliwość!

Zachowanie się człowieka jest kształtowane przez Prawo, jak wszystkie aspekty materii w kosmosie.

Jeżeli istnieją prawa fizyki czy chemii i nikt konieczności owych praw nie kwestionuje, muszą także istnieć Prawa  określające zachowanie się człowieka. 

Nie słyszałem jeszcze, żeby ktoś urągał prawu ciężkości z powodu śmierci osoby, która rzuciła się z 20 piętra na beton.

Śmierć w takim przypadku jest naturalną konsekwencją podjętej akcji i nikt nie kwestionuje prawa ciężkości. Prawa we Wszechświecie oraz Prawo Boże dla człowieka są nieodzowne i nie można ich separować. Prawo dla człowieka jest ustanowione przez Boga - Stworzyciela człowieka, który jest jedyną autoryzowaną Osobą do ustalenia owego Prawa.

Prawo Boga jest podstawą naszej cywilizacji i naszej egzystencji. Dzięki różnym formom Jego Prawa nadal istniejemy. Usuwanie Prawa Bożego w ostatnich 100 latach powoduje obecnie największy kryzys w dziejach świata.

Czy może istnieć ruch drogowy bez kodeksu drogowego? Byłoby to czystym nonsensem. Wszyscy wiemy, że kodeks drogowy jest niezbędny i dzięki niemu liczba ofiar jest dużo mniejsza od liczby, która wystąpiłaby po zlikwidowaniu wszelkich przepisów z ograniczeniami szybkości włącznie.

Z tej samej oczywistej przyczyny Bóg dał człowiekowi Prawo i Przykazania - aby zredukować ilość ofiar oraz nieobliczalnych szkód w przypadku łamania owych Praw.

Bóg dał człowiekowi Prawo, które nie tylko go chroni. Prawo Nowego Testamentu daje gwarancje samego Boga na życie wieczne - w szczęściu i pomyślności!

Bóg gwarantuje życie wieczne tym, którzy będą posłuszni Jego Prawu. Gwarantuje On śmierć wszystkim tym, którzy będą notorycznie ignorowali Jego oraz Jego Prawo. Prawo Boże jest wyrazem miłości Boga do człowieka.

Isus jest doskonałym przykładem doskonałego postępowania, opartego na Prawie Bożym.

Kara śmierci dla notorycznych przestępców jest sprawiedliwa oraz konieczna.

Unicestwienie istot szkodzących stale innym jest Bożą troską o trwałe szczęście Jego posłusznych. ale niewinnych w oczach Jego Prawa stworzeń.

Sprawiedliwość jest wypełnieniem Prawa Bożego. Bóg nie pozwala człowiekowi krzywdzić i zabijać innych ludzi. Karą za grzech, czyli za łamanie Jego Prawa jest... śmierć! Ponieważ grzech to łamanie Prawa Bożego - przestępstwo.

Śmierć zbrodniarza chroni jego ewentualne przyszłe ofiary.

Czyli Bóg zabijając notorycznych grzeszników czyni to z miłości do ludzi mu posłusznych. Jego motywem jest miłość i troska o tych, którzy szanują Jego Prawa, żyjąc według tegoż Prawa i nie krzywdząc innych. 

Nie ulega więc wątpliwości że Prawo jest konieczne.

Owo Prawo nie zawiera wiele przepisów - głównie 10 Przykazań.

Czy świat oferuje nam bezprawie? Moża wyrządzać krzywdę urzednikom państwowym? Można zabihać prezydentów czy jeździć pojazdem mechanicznym według własnych przepisów.

W zamian za Prawo Boga świat podaje nam dosłownie mliony swoich, najczęściej idiotycznych i nonsesownych praw, jak zakaz dania klapsa własnemu dziecku. Tymczasem rzad posiada w swoim arsenale pałki, Tasery, hełmy, pistolety, broń maszynową, armaty, samoloty, czołgi aby zamordować kazdego, kto nie tyle sprzeciwia się ICH prawu ale kto wskazuje nawet na złamanie podstawowych praw konstytucyjnych, jak to widać wyraźnie w USA.

W takim świetle oskarżenia Boga, że jest maniakiem kontroli człowieka i dyszącym chęcią mordu są zupełnie bezpodstawne. Zwłaszcza, kiedy je porównujemy do wyczynów naszych władz na przestrzeni ostatnich 200 lat!

Bóg nigdy nie zabijał nikogo z powodu kaprysu, złego humoru czy dla rozrywki.

Wykonywanie wyroku śmierci jest dla Boga smutną koniecznością. Jednakże Bóg w swojej miłości dla człowieka wziął także pod uwagę okoliczności łagodzące.

Bóg chętnie wybacza nasze grzechy.

Niewielu oskarżycieli w ogóle o tym wspomina! Bóg nigdy nie odbierał życia tym, którzy prosili go o darowanie ich przestępstw i deklarowali szczere chęci zmiany grzesznego stylu życia.

Wybaczanie Boga nawet najcięższych przewinień jest zasadniczą prawdą, o której przeciwnicy Boga nigdy nie mówią.

Adam i Ewa nie  przeprosili Boga za złamanie Jego bezpośredniego zakazu i nie prosili Go o wybaczenie. Ludzie przed potopem także nie prosili Go o wybaczenie. Egipcjanie nie prosili Go o wybaczenie ich zbrodni nawet w obliczu Bożych plag.

Spośród grzesznych mieszkańców Jerycha jedynie nierządnica (oczywiście grzesznica!) Rachab prosiła o wybaczenie i życie swoje uratowała.

Także Gibeonici ukorzyli się przed Bogiem i uratowali swoje życie wiedząc o losie, jaki spotkał zbrodniarzy egipskich.

Izraelici nie prosili Go o przebaczenie - tak przed pierwszym jak i przed drugim zburzeniem Jerozolimy.  

Nawet w chwili obecnej niewielu Go prosi o wybaczenie grzechów oraz o życie wieczne. Dlatego niewielu wybaczenia dostąpi i niewielu owo życie wiecznie uzyska. 

"Proście, a będzie wam dane".

Każdy człowiek jest przestępcą Prawa Bożego i z tej przyczyny każdy człowiek posiada wyrok śmierci. Wcześniej czy później ów wyrok zostanie wykonany. Albo człowiek ten zginie na wojnie czy w wypadku, lub po prostu umrze ze starości. Każdy z nas jest praktycznie skazany na śmierci i oczekuje na wykonanie wyroku.

Gdyby Bóg nie zniszczył plemion kananejskich, czy też Sodomy i Gomory - ludzie ci umarliby nieco później, być może znacznie bardziej bolesną śmiercią.

W ostatecznej bitwie przeciwko światu szatana - bitwie Armagedonu Isus zniszczy wszystkich tych, którzy Go nie będą prosić o miłosierdzie i nie zareagują pozytywnie na ofertę życia wiecznego po Jego panowaniem oraz pod Jego Prawem.

Jeżeli ktoś będzie chciał sprawiedliwości, szczęścia i życia wiecznego, owe dary z pewnością od Isusa otrzyma.

Bez Jego Prawa świat nie będzie nigdy rajem. Historia świata już to w pełni nam potwierdziła. 

Raj bez Prawa nie byłby rajem!

Wolność człowieka jest gwarantowana Prawem, które musi być respektowane przez wszystkich, z Bogiem włącznie.

Dopiero wtedy mozemy mówić o sprawiedliwości.

W Królestwie Bożym nie będzie łamania prawa Bożego i przestępstw, ani chorób i śmierci. Życie wieczne nie oznacza także wiecznej harówki  i mozołu, które nam dzisiaj serwuje świat szatana, okradając nas ze wszystkiego, co można człowiekowi ukraść.

Według ludzkiego prawa, prawa do lichwy, miliardy ludzi pracują tylko po to, aby zwiększać swoje długi. Zupełny absurd. Wszystko więc zależy od naszego wyboru - czy chcemy żyć wiecznie pod sprawiedliwym Prawem Bożym, czy też nie. Jest to wyłącznie osobista decyzja. Jeżeli warunki Królestwa Bożego nam nie odpowiadają i chcemy nadal wykorzystywać i gnębić innych - dla takich nie ma miejsca w Królestwie Bożym. Pretensje za karę wymierzoną przez Boga możemy mieć tylko i wyłącznie do siebie. 

Bóg w swej miłości do ludzkości nie pozwoli więcej na dalsze drastyczne łamanie Jego Prawa i kolejne rzezie!

Lucjan zapytuje:

"Dlaczego (Bóg) nie przebaczył im kiedy zjedli owoc zakazany?"

Dlatego, że Go nie proszono o wybaczenie!

Ani Adama ani Ewy nie było stać na zwykłe - "przepraszam, więcej nie będę!"

Inny cytat:

"Czyż zatem — biorąc powyższe pod uwagę — nasi prarodzice w raju mieli choć najmniejszą szansę nie popełnienia tego niewybaczalnego występku, za który zostali tak bezlitośnie ukarani przez swego „miłosiernego" i „miłującego" ich Boga?"

Występek pra rodziców był, jest i zawsze będzie niewybaczalny. Nie był to malutki błąd niedoskonałego człowieka, odruch chwili słabości czy niewinna pokusa.

Adam, Ewa i szatan wypowiedzieli otwarcie Bogu posłuszeństwo. Był to otwarty bunt, a Bóg był przez ową trójkę oskarżony o nieuczciwość. Szatan oskarżył Boga o kłamstwo i zasiał wątpliwości w umyśle Ewy! Ona z kolei zdołała przekonać Adama  który także przyłączył się do ich buntu, oskarżając Boga o stworzenie mu TAKIEJ żony. (Bunt Adama i Ewy oraz jego konsekwencje są dokładnie opisane w linku - Co to jest zbawienie?)

Dalej Lucjan twierdzi:

"Przecież to jest ten sam Bóg, który później żałował, że stworzył ludzi..."  

Jest to niezbyt właściwe tłumaczenie z aramejskich tekstów szatańskich masoretów. Właściwszym tłumaczeniem jest - ..."było Bogu przykro" z powodu takiego obrotu sytuacji.

Następnie autor manipuluje fałszywymi pojęciami fałszywych religii, pisząc:

"dysponuje on jeszcze wszechwiedzą; czyli wiedzą o wszystkim w każdym czasie jednocześnie."

Owszem Bóg jest doskonale zorientowany we wszystkim, ponieważ On to wszystko stworzył i posiada wgląd we wszystko. Jest On także w stanie wszystko kontrolować. Jednakże dał On człowiekowi wolną wolę i wiele możliwych opcji wyboru, aby człowiek mógł się rozwijać według swoich osobistych planów i marzeń, a nie być pozbawionym wolnej woli boskim robotem.

Dalej autor dochodzi do kolejnego absurdalnego wniosku, że skoro Bóg wszystko wie, a także posiada nad wszystkim całkowitą kontrolę, a więc to Bóg odpowiada za wszystko, co się dziej na ziemi.

Bóg w swojej mądrości zezwolił, aby szatan sprawował obecnie władzę nad ziemią.

Jednym z celów jest odsianie ludzi miłujących pokój i sprawiedliwość od niegodziwców. Drugim celem jest wykazanie wszystkim stworzeniom Bożym, że Jego Prawo musi być bezwarunkowo respektowane, a łamanie Prawa przynosi zawsze opłakane skutki.

Rządy szatana wykazują niezbicie, że każda odchyłka od Prawa Bożego wychodzi na naszą niekorzyść. Sytuacja dzisiejszego świata ukazuje nam zupełny nonsens praw ludzkich, które staczają człowieka na samo dno moralne, socjalne i ekonomiczne. Zabroniona przez Boga lichwa okrada niemal cały świat powodując skrajną nędzę wraz z drastycznym wzrostem populacji, który jest bezpośrednim efektem ubóstwa, które tworzy właśnie lichwa.

Inny cytat artykuł pana Lucjana:

"Żadne boże stworzenie /nawet niech będzie najbardziej przebiegłe jak na przykład wąż, nie może zrobić niczego wbrew woli bożej, ani też sprzeciwić się Bogu, czy też zaskoczyć go czymkolwiek."

Jak wyżej... Bóg nie jest odpowiedzialny za zło, które czynią istoty obdarzone wolną wolą, podobni do Adama i Ewy buntownicy, jak szatan czy upadłe anioły.  Zupełny absurd. Autor sugeruje tym samym, że on także pisze nonsensy zgodnie z wolą Bożą!  Sytuacja ludzkości ukazuje nam ponad wszelką wątpliwość jakość pomysłów szatańskich. Wojny światowe, rewolucje, ponad 100 milionów ofiar wojennych w ostatnim stuleciu i...  świat nadal uparcie stacza się na dno najstraszliwszego kryzysu, jaki świat kiedykolwiek widział. Są to efekty wolnej woli człowieka - bez kierownictwa Boga czyli bez Jego Prawa, ale pod kierownictwem szatana, który ścisle kontroluje wszystkie rządy za pomocą Watykanu oraz podległych mu organizacji jak masoneria czy syjonizm.

Na szczęście dla nas Bóg wkrótce położy kres władz podporządkowanych szatanowi a zwycięzcą będzie Syn Boży, Isus Chrystus, który wyzwoli ludzkość spod okrutnych rządów lucyferiańskich, oraz zaprowadzi wspaniałe Prawo, które zapewni ludzkości szczęście na wieczność.

Biblia tak o tym mówi:

Objawienie 12:(7) I wybuchła walka w niebie: Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego, (8) lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie. (9) I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. (10) I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący: Teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i władztwo Pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. (11) A oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo świadectwa swojego, i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. (12) Dlatego weselcie się, niebiosa, i wy, którzy w nich mieszkacie. Lecz biada ziemi i morzu, gdyż zstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele.

Zauważmy, że nie Bóg walczył, nie walczył także jego Syn, Isus,  ale walkę tę stoczył Michał, jeden z archaniołów. Zwróćmy także uwagę na fragment podkreślony na czerwono. To była walka, a nie bicie słabego przeciwnika. Szatan ową walkę przegrał i pozostała mu mała ilość czasu - tylko i wyłącznie na ziemi.

Czyli... biada nam, ludziom, ponieważ szatan będzie miał wkrótce nad nami niemal całkowitą kontrolę.

Na stronie drugiej swego artykułu autor stara się udowodnić że Bóg chciał grzechu Adama i Ewy a faraona egipskiego ukarał za to, że sam Bóg osobiście zatwardzał jego serce!

Owszem, Bóg w swej mądrości doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że Adam i Ewa mogą złamać jego zakaz i miał na to przygotowane wyjście. Wyjściem była ofiara Isusa. Bóg doskonale wiedział, do czego może doprowadzić złamanie jego Prawa i był z góry zabezpieczony na ewentualne konsekwencje.

Odnośnie celowego zatwardzenia serca faraona... jawne kłamstwo pana Lucjana Ferusa.

Pan Ferus napisał to w taki sposób:

"Dla Boga wszystko jest możliwe, jak sam o tym mówi w swoim Słowie, w którym pełno jest przykładów jego „możliwości" jeżących włosy na głowie /na przykład choćby ta, kiedy 10 x z rzędu utwardza serce faraona po to by nie wypuszczał Izraelitów z Egiptu, a następnie 10 x karze go za to,… iż właśnie ich nie wypuszcza!"

Tymczasem Biblia opisuje to tak:

Wyjścia 9:(12) Lecz Pan spotęgował upór faraona i nie usłuchał ich, tak jak Pan zapowiedział Mojżeszowi. (13) I rzekł Pan do Mojżesza: wstań wcześnie rano i idź do faraona, i powiedz mu: Tak mówi Pan, Bóg Hebrajczyków: Wypuść lud mój, aby mi służył, (14) gdyż tym razem ześlę wszystkie plagi moje na ciebie i na sługi twoje, i na lud twój, abyś wiedział, że nie ma równego mi na całej ziemi. (15) Bo już teraz byłbym wyciągnął rękę moją i dotknął zarazą i ciebie, i lud twój, tak że byłbyś starty z powierzchni ziemi, (16) lecz tylko dlatego zachowałem cię przy życiu, by ci pokazać swoją siłę i by rozgłaszano imię moje po całej ziemi.

Wyraźnie widać, że wyrok śmierci za zbrodnie popełniane na Izraelitach zapadł na faraona znacznie wcześniej. Wyrok był jak najbardziej sprawiedliwy, a zatwardzanie jego serca miało jeden cel - rozgłaszanie imienia Boga po całej Ziemi. Bóg wydał wyrok śmierci za wcześniejsze zbrodnie faraona, a nie za to, że Bóg zatwardzał jego serce. Powyższy werset także ujawnia nam, że Bóg rzeczywiście może kontrolować dosłownie wszystko, kiedy tylko zechce. 

Ale celem Jego nie jest kierowanie nami jak bezmyślnymi robotami. Taka kontrola byłaby zupełną niewolą!

Naród egipski musiał także ucierpieć, ponieważ lud ten z radością uczestniczył w owych zbrodniach oraz korzystał finansowo z niewolniczej pracy Izraelitów. I w tym przypadku nikt z Egipcjan - podobnie jak Adam, Ewa i szatan - także nie prosił Boga o przebaczenie!

Co jest jeszcze niezwykłe - z jednej strony zarzuca się Bogu, że wystąpił w obronie Izraelitów i wyprowadził ich z Egiptu. Z drugiej strony pomstuje się, że nie zareagował na Holokaust. Nawet będąc Bogiem nie jest On sprostać sprzecznym wymaganiom... grzeszników. (W dalszej części artykułu jest dokładniejszy opis owej sytuacji.)

Największy błędem popełnianym przez pana Ferusa jest utożsamianie Boga, Biblii i Prawdy biblijnej z... Kościołem Katolickim.

Kościół Katolicki oraz jego postawa - tak do Biblii jak i do Boga była przyczyną powstania ponad 3000 najrozmaitszych odłamów Chrześcijaństwa, które odsunęły się od Rzymu z jednego głównego powodu.

Kościół Katolicki tłumaczy Biblię w najbardziej błędny sposób, jaki można sobie wyobrazić, łamiąc drastycznie niemal wszystkie możliwe przykazania Boże. Przez wieki okrutnej Inkwizycji zginęło miliony niewinnych ludzi, którzy umierali w mękach za to, że ośmielali się czytać Słowo Boże.

Cytowanie katolickich źródeł w celu ataku na Boga i na Jego Słowo świadczy albo: o wyjątkowym wyrafinowaniu, albo: o wyjątkowej naiwności, mówiąc to bardzo łagodnie.

I ostatni już cytat pana Lucjana.

Przekonajcie mnie, że wszechmoc i miłosierdzie Boga nie polegają na stworzeniu istot doskonałych i wolnych nawet od jego zaborczej miłości, lecz na litowaniu się nad ich marnością i ułomnością, która została z góry zaplanowana przez ich Stwórcę.

Bóg nie jest zaborczy. Dał On Prawo człowiekowi i spodziewał się On, że ów człowiek będzie to Prawo ze względu na swoja pomyślność oraz pomyślność całego rodzaju ludzkiego respektował i był temu Prawu posłuszny. Ludzie, którzy pogardzają owym Prawem, pogardzają także Bogiem, oraz innymi ludźmi, których krzywdzą łamiąc właśnie owo Prawo.

Poniżej słowa samego Boga:

Ezechiela 18:(23) Czy rzeczywiście mam upodobanie w śmierci bezbożnego - mówi Wszechmocny Pan - a nie raczej w tym, by się odwrócił od swoich dróg i żył?...  (31) Odrzućcie od siebie wszystkie swoje przestępstwa, które popełniliście przeciwko mnie, i stwórzcie sobie nowe serce i nowego ducha! Dlaczego macie umierać, domu izraelski? (32) Gdyż nie mam upodobania w śmierci śmiertelnika, mówi Wszechmocny Pan. Nawróćcie się więc, a żyć będziecie!

Jedni łamią Prawo w pełnej świadomości, inni nie zdają sobie z tego sprawy. Dla tych drugich Bóg ma... miłosierdzie.

Wszechmoc i miłosierdzie Boga polega na wybaczaniu, ale trzeba o nie Boga prosić. Bóg stworzył parę doskonałych ludzi, którzy byli znacznie inteligentniejsi niż my jesteśmy.

Bóg dał tym ludziom wolny wybór - posłuszeństwa wobec Niego albo nieposłuszeństwa. Bóg był przygotowany na obie opcje. Pierwsza para oraz szatan dokonali swego wyboru i pierwsza para już poniosła tego konsekwencje, a szatan wkrótce otrzyma swoją porcję.

Na nasze szczęście Bóg zabezpieczył potomstwo pierwszych rodziców przed wyginięciem i ofiarował dlań swego Syna, Isusa Chrystusa, który będąc w postaci ludzkiej nie tylko stawił czoło jeszcze większej pokusie szatana podczas kuszenia na pustyni, ale oddał za nasze grzechy swoje życie, przypieczętował swoje oddanie Ojcu własną krwią i niezasłużoną męką, abyśmy mieli w nim najbardziej wiarygodnego Króla, jakiego świat kiedykolwiek widział.

Wszystko z miłości tak ojca, jak i Syna do niedoskonałego rodzaju ludzkiego. I właśnie dlatego, że jesteśmy niedoskonali, dzięki Jego ofierze Bóg WYBACZY nam wszystkie grzechy i obdarzy nas doskonałością wiedząc, że jako doskonali ludzie nigdy nie wkroczymy na drogę buntu przeciwko naszemu Bogu, którego jedynym celem jest nasze szczęście.

Ofiara Isusa.

Ofiara Isusa jest przypieczętowaniem winy Adama, Ewy i szatana. Nasz Król, Chrystus pokazał nam czynem, jak powinniśmy żyć, i do jakiego stopnia powinniśmy miłować Boga i jego Prawo

Życie i śmierć Isusa posiadały dwa cele. Życie Jego jest dla nas doskonałym wzorem do naśladowania. Isus jest dokonałym przykładem, jak pownnismy stosować Prawo Boga.

Jego śmierć oraz zmartwychwstanie dają nam gwarancje Jego obietnicy życia wiecznego. Żaden z władców świata nigdy nie potwierdził czynami swoich obietnic. Niemal wszystkie obietnice współczesnych polityków to serie ohydnych kłamstw.

Tymczasem Isus poniósł okrutną śmierć za Prawdę, jaką się nieustannie posługiwał. Męczeńska śmierć nie była w stanie powstrzymać jego miłości do Ojca i do jego Prawa.

Taki Król Królestwa z pewnością dotrzyma wszystkich swych obietnic.

Mamy wiele dowodów na Jego prawdomówność oraz Jego oddanie się dla szczęścia człowieka.

Jego śmierć zmazuje nasze winy, ale wyłącznie tym ludziom, którzy, zdetermonowani zmiany stylu życia  Go o to proszą.

Zwróćmy uwagę na jeden szczególny przykład miłosierdzia Boga w stosunku do króla Judy, Manassesa. Król ten nie tylko grzeszył osobiście, ale wplątał w swoje grzechy i zbrodnie mieszkańców Judy i Jerozolimy .

II Kronik 33:(6) On nawet swoich synów oddał na spalenie w Dolinie Syna Chinnomowego, oddawał się wróżbiarstwu, czarom i gusłom, ustanowił wywoływaczy duchów i wróżbitów, wiele złego czynił w oczach Pana, drażniąc go. (7) Postawił też posąg rzeźbiony, który kazał sporządzić, w świątyni Bożej... (9) Lecz Manasses zwiódł Judę i mieszkańców Jeruzalemu, tak iż postępowali gorzej niż narody, które Pan wytępił przed synami izraelskimi. (10) Pan przemawiał do Manassesa i do jego ludu, lecz oni na to nie zważali. (11) Wówczas Pan sprowadził na nich dowódców wojska króla asyryjskiego i ci pochwycili Manassesa hakami, skuli dwoma spiżowymi łańcuchami i uprowadzili do Babilonu. (12) A gdy znalazł się w ucisku, błagał Pana, swojego Boga, ukorzył się bardzo przed obliczem Boga swoich ojców (13) i modlił się do niego, a On dał się uprosić i wysłuchał jego błagania, i pozwolił mu powrócić do Jeruzalemu do swego królestwa. Wtedy Manasses poznał, że Pan jest Bogiem.

Podobnie jak Bóg wybaczył okrutne zbrodnie króla Manassesa, także każdy z nas ma nadal szanse na wybaczenie swoich nawet największych grzechów. Owe wersety są niezwykłym dowodem miłości Boga do człowieka oraz Jego chęci wybaczania niemal wszystkich naszych zbrodni!

Ale trzeba Go o to po prosić!


Innym atakiem jest artykuł pana Mariusza Agnosiewicza - Przemilczana historia Jehowy.

Nie będę komentował dywagacji autora na tema jego utarczek z panem Janem Lewandowskim. Skupię się na racjach podanych nam przez owego czołowego 'racjonalistę'. Mała dygresja - dlaczego tzw. racjonaliści nie walczą z ciemnogrodem klątw, horoskopów i wróżb w mas mediach?

W "Wprowadzeniu" autor zdołał sformułować taki niezwykły wniosek:

Wybitny archeolog i religioznawca francuski, dyrektor Musée des Antiquités nationales,Salomon Reinach, pisał w Historii powszechnej religii: "Imię Elohim jest liczbą mnogą (pojedyncza eloah, „ten kogo się obawiają?"), która znaczy bogowie. Wystarcza do udowodnienia, że Hebrajczycy byli początkowo politeistami, mimo że usiłowano rozpoznać w nim „pluralis majestatis". Zresztą w Księdze Rodzaju, Bóg rzekomo powiedział: "Uczyńmy człowieka na nasz obraz" (1,26), a dalej: (3,22): "Człowiek stał się, jako jeden z nas". Jest już nazbyt dziecinnym widzieć w tych liczbach mnogich aluzję do Trójcy" [ 8 ]. Nie wskazujemy tutaj ukrytych przesłań politeistycznych, a wyparte znaczenia. Kiedyś hebrajczycy elohim określali swoich bogów, w czasach kiedy jeszcze nie istniał ich monoteizm, po wprowadzeniu monoteizmu, elohim zyskał dodatkowe znaczenie czy znaczenia. Z analizy tekstu biblijnego wynika, że opiera się on w określonej części na dawnych tekstach, w których Elohim występowało w znaczeniu niewątpliwie politeistycznym. Trudno więc uznać, że opinia Reinacha jest już nieaktualna.

Mówiąc bardziej prosto, autor twierdzi, że Izraelici wierzyli w wielu bogów, zanim przeszli na monoteizm, czyli wiarę w jednego Boga..

Hmmm... którzy Izraelici czy Hebrajczycy byli politeistami? Abraham, Izaak, Jakub (Izrael)? Czy są jakiekolwiek przesłanki, że ludzie ci wierzyli w wielu bogów? Oczywiście autor nie podaje żadnego dowodu na wysnutą tezę, poza wersetami z Księgi Rodzaju, z których wyraźnie wynika, że Bóg miał konwersację z drugą osobą. Sam fakt, że Bóg z kimś rozmawiał nie oznacza jeszcze, że istnieje Trójca albo dwóch Bogów. Jednakże dla wielu Chrześcijan znających doskonale Biblię owa rzekoma tajemnica jest wyjaśniona.. 

Odpowiedź jest w Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale. Bóg rozmawiał ze swoim Synem, Isusem, który na polecenie Ojca stwarzał według Jego projektów i planów tak Wszechświat jak i człowieka.

Jana 1:3 "Wszystko prze nie (Słowo) powstało. A bez niego nic powstało, co powstało."

Bóg niczego nie uczynił bezpośrednio. Jego wzorowym mistrzem rzemieślniczym był Jego Syn. Dopiero w tym sensie Elohim jako liczba mnoga - bogowie ma sens.

Niemniej na tym etapie wielbiony był jedynie Bóg Wszechmocny. W całym Starym Testamencie nie ma ani jednego tekstu, który świadczyłby o tym, że Izraelici byli zobowiązani do czczenia kogokolwiek poza Bogiem.

W paragrafie 2-gim pan Agnosiewicz dokonał niezwykłego dla całego świata odkrycia!

2. W jednym ze swoich bardzo wczesnych tekstów napisałem, że monoteizm Izraelici zaczerpnęli z Egiptu. Nie sformułowałem do tego żadnego uzasadnienia, ale miałem na myśli wpływ reformy Amenhotepa IV (1364-1345 p.n.e.), wprowadzającej państwowy monoteizm, który jednak okazał się efemeryczny.

Pan to sam wymyślił? Czy też stara się pan ściemniać na maksa posługując się manipulacją wraz z czystymi i jawnymi kłamstwami?

W całym Egipcie czczono około 800 różnych bogów,... Źródło - Wikipedia.

Potwierdzeń politeizmu Egiptu jest znacznie więcej w innych źródłach.

Także sama Biblia mówi, że...

Wyjścia 12:Tej nocy przejdę przez ziemię egipską i zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej, od człowieka do bydła, i dokonam sądów nad wszystkimi bogami Egiptu: Ja, Pan.

W późniejszym czasie Bóg postawił Izraelitom taki kategoryczny zakaz:

Wyjścia 20:3 Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie!

O których cudzych bogów chodzi? Czyżby bogów Egiptu, którymi wielu Izraelitów się splamiło? A pan nam takie kwiatki...!

Według tego źródła - http://potop-exodus.w.interia.pl/exodus/echnaton.html po wyjściu Izraelitów przez niezwykle krótki okres czasu Egipcjanie wielbili m.innymi Atona ale to było po wyjsciu z Egiptu i wcale nie oznaczało to monoteizmu. Aton został po prostu na krótki okres czasu dodany do panteonu wielu bóstw Egiptu.

Czyli jest to kolejny dowód na to, że inni czerpali z Biblii z Egipcjanami włącznie, anie jak pan Agnosiewicz nam sugeruje.

No cóż, zajrzałem na pańskie dotychczasowe osiągnięcia... link. Pisywał pan w Wyborczej, Rzeczypospolitej, tygodniku „Przegląd", miesięczniku „Focus", „Dziś", „Poradnik Domowy", kwartalniku „Bez Dogmatu", dwutygodniku „Monitor Prawniczy" i „Nasza Anglia", tygodniku „Fakty i Mity",

Pańskie 'sukcesy' świadczą wyraźnie o tym, że jest pan wyraźnie po ich stronie. W tym linku mamy nieco więcej - link. Wspomniano tam także, że jest pan masonem, czyli... ukrytym wielbicielem Lucyfera.

No cóż... jestem skłonny w to uwierzyć, zwłaszcza po pańskim odkryciu monoteizmu Egipcjan. Czy imiona bogów egipskich, jak Horus (wszechwidzące oko), Seb, Anubis, czy też Ra nie są panu znane? Zupełny zanik wiedzy?

Wracając do tematu, jest nieprawdopodobne, że Izraelici 'nasiąkneli' monoteizmem w Egipcie. Dokładne sprawozdanie Mojżesza wyjaśnia precyzyjnie cały ten szczególny okres.

Ulany za złota cielec pod górą Synaj został tak opisany przez Mojżesza:

Wyjścia 32:(4) I przyjął je z ich rąk, i ulał z tego w formie z gliny posąg cielca. Wtedy oni rzekli: To są bogowie twoi, Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej.

Najwyraźniej złoty cielec był oczywistym wyraźnym wpływem wierzeń w byka egipskiego, Apisa.

Pójdźmy nieco dalej pańskim tropem, dobrze?

Plemiona hebrajskie przybyły do Kanaanu [ 11 ] z pustyni, stopniowo wypierając i niszcząc rdzennych jej mieszkańców. Ułożyli sobie mit (Rdz 9,18-27), w którym „uzasadnili", dlaczego Kanaanejczycy powinni być ich niewolnikami. Choć plemiona hebrajskie były bardziej waleczne i zaborcze, co pozwoliło im opanować tę krainę, jednak pod względem kultury stały niżej niż rodzimy lud Kanaanu.

Nie rozumie pan Biblii i sam pan sobie zaprzecza w dwóch kolejnych zdaniach! Albo Izraelici chcieli ich wybić, albo chcieli ich zrobić niewolnikami. Wersety, które pan zacytował są proroctwem, które w tym czasie nie było znane Izraelitom. Niewielu wtedy umiało pisać i  czytać.

Wyjścia 9:(25) rzekł: Niech będzie przeklęty Kanaan, niech będzie najniższym sługą braci swoich! (26) Potem rzekł: Błogosławiony nich będzie Pan, Bóg Sema, a Kanaan niech będzie sługą jego! (27) Niech da Bóg i Jafetowi przestrzeń szeroką i niech zamieszka w namiotach Sema, a Kanaan niech będzie sługą ich!

Nie ma w Biblii ani jednej sugestii, że Kananejczycy zostali podbici przez Izraelitów z powodu chęci ich ujarzmienia.

Zdecydowana większość Kananejczyków została wycięta w pień za swoje zbrodnie - z wyroku Boga. (Szczegóły w dalszej części tego artykułu.)

Ciekawie pan wspomniał o tym, że plemiona hebrajskie przybyły z Egiptu do Kanaanu.

Przyznaje pan, że Izraelici wyszli z Egiptu. Dlaczego? Kto im zezwolił, aby tłum ponad 3 miliony ludzi, opuścił sobie  swoje długoletnie miejsce zamieszkania? Co na to faraon i władze Egiptu? Nikt ich nie zatrzymywał? Żadne wojsko czy konnica? Nikt nie miał pretensji, że nagle niewolnicy zbuntowali się i po prostu odeszli? Przecież Egipcjanie utracili olbrzymie źrodło zysków!

Którędy udali się do Kanaanu? Którą wędrowali drogą? Potwierdził pan, że wędrowali po pustyni. Co jedli? W co się ubierali? Jak długo byli na pustyni? 

Oczywiście są to pytania retoryczne, ponieważ Biblia daje nam dokładną odpowiedź na każde z nich.

Może wyjaśni nam pan takie zjawisko, jak długie czaszki faraonów egipskich?

http://www.youtube.com/watch?v=omm8Ey8vwbg

W jaki sposób niedoświadczeni w bojach wojownicy izraelscy podbili tak potężne i wyćwiczone w bojach plemiona Kanaanu, zwłaszcza, że niektóre ich plemiona składały się z rodu olbrzymów i archeologia to wyraźnie potwierdza?

Pobyt Izraelitów w Egipcie oraz podbój Kanaanu to doskonale udokumentowane fakty - nie tylko za pomocą Biblii ale z pomocą wielu znalezisk archeologicznych - z przejściem przez Morze Czerwone oraz okopconą do dzisiaj górą Synaj włącznie!

Czy ma pan jakieś alternatywne oraz RACJONALNE wyjaśnienia owych faktów!?

Proszę sobie obejrzeć tę serię.Takich dowodów filmowych jest znacznie więcej.

ARCHEOLOGIA - odkopywanie prawdy

Co jest znamienne pośród wszelkiej maści wrogów Boga i Biblii, to prosty fakt, że podważa się dziesiątki tysięcy kopii oraz fragmentów Starego Testamentu.

Jako kontra szuka się za wszelką cenę najbzdurniejszej bajki starożytnej czy mitu, jakim jest właśnie tekst ugarycki, aby go postawić na piedestale Prawdy przeciwko owym tysiącom, i rzec - 'tutaj jest jedyna Prawda'.

Fragment zwoju z nad Morza Martwego.

Są nam znane plany megaoszustwa - tzw. Blue Beam Project. Moge Pana zapewnić, że niewielu Chrześcijan w nowe odkryte fałsze uwierzy!

Jest bezspornym faktem że teksty Eposu Gilgamesza czy teksty ugaryckie to nic innego, jak... starożytne MITY.

Tymczasem Stary Testament to historia, niezmieniona przez 3.5 tysiąca lat, która jest dostępna w niemal wszystkich językach świata. Prawo Mojżeszowe jest najdoskonalszym Prawem, jakie ktokolwiek kiedykolwiek opracował na ziemi. Dzięki temu właśnie Prawu powstała najpotężniejsza na świecie cywilizacja - Europa, Anglia i USA. Konstytucja USA jest oparta na Słowie Bożym - dlatego USA stały się najpotężniejszym chrześcijańskim mocarstwem na ziemi. Od kiedy amerykańskie rządy rozpoczęły anulowanie własnej Konstytucji, od tego momentu rozpoczął się marsz USA ku wielkiej przepaści.

Porównywanie Biblii do mitów ugaryckich to porównywanie pałacu z chlewem. 

Żeby wierzyć w starożytne mity, trzeba być poważnie zacofanym i zakompleksionym człowiekiem, drogi panie RACJONALISTO.

Ale proszę się nie martwić - nie jest pan wyjątkiem takiego... hmmm... zaawansowanego pseudo RACJONALIZMU.

Następny pański kwiatek:

System ofiarny Izraelitów jest w większości pochodzenia kanaanejskiego. Dopiero wówczas Izraelici dokonują ofiary całopalenia (olah), które są przez nich interpretowane jako ofiary dla Jahwe.

Istniała pewna subtelna różnica pomiędzy ofiarami Kananejczyków a ofiarami Izraela. Kananejczycy uprawiali nierząd świątynny i składali ofiary ludzkie dla swoich bogów, Baala i Astarte - dla przyjemności demonów, którzy paradowali jako bóstwa. I nic dziwnego, że Kananejczycy pod natchnieniem demonów kopiowali co mogli z Pięcioksięgu Mojżesza. Robiono to po to, aby dzisiaj tacy jak pan mieli o czym pisać i debatować. 

Pierwsze ofiary składali Kain i Abel - synowie Adama i Ewy.

Tak Hebrajczycy (Abraham, Izaak czy Jakub) jak i Izraelici składali Bogu ofiary ze zwierząt jako ofiary za swoje grzechy.

Biblia potwierdza, że z czasem Izrael stał się jeszcze gorszy, niż narody podbitego przez nich Kanaanu. Plemiona te Izrael usunął z tej ziemi na bespośrednie polecenie Boga oraz przy Jego pomocy. Jedynie Biblia jest źródłem owych informacji. Izraelici nie wytrwali przy Bogu i rzeczywiście z czasem naśladowali ohydne zbrodnie Kananejczyków.

Jest także poważna różnica pomiędzy sprawozdaniami Starego Testamentu a historią Kananejczyków. Ci ostatni nie mieli Prawa, moralności oraz jakiekolwiek przymierza z Bogiem, aczkolwiek Prawo nie było im obce.

Natomiast Izraelici byli srogo i sprawiedliwie ukarani przez Boga, właśnie za naśladowanie postępowania narodów kananejskich. Ich uprowadzenie do niewoli babilońskiej, całkowite zburzenie Jerozolimy wraz z Świątynią Salomona oraz śmierć zdecydowanej z nich większości wskazują wyraźnie, że Bóg nie zmienił ani swego zdania ani swojego Prawa.

Nie można więc mówić o jakichkolwiek wpływach innych kultur na kulturę starożytnych Hebrajczyków, czy też późniejszych Izraelitów i Żydów. Biblia nie wskazuje na jakiekolwiek wpływy z zewnątrz: jest ona doskonale spójna i niezmienna.

Napisał pan także:

Izraelici wierzyli, że w zajęciu Kanaanu dopomógł im ich bóg plemienny — Jahwe. Lecz w procesie przejmowania wierzeń Kanaanu ich bóg de facto umarł, zmienił się zasadniczo jego charakter. Jahwe po prostu zastąpił Baala z panteonu kanaanejskiego. A jeszcze później wchłonął też inne bóstwa.

Pan to sam tak sobie wymyślił? Zdegradował pan Boga do jakiegoś bóstwa plemiennego? Jakieś podstawy, dowody? Biblijne zwłaszcza?

Biblia otwarcie podaje, że na pewnym etapie Izraelici upadli duchowo i z czasem także czcili tak Baala jak i Astarte, którą Biblia nazywa Królową Niebios. Stało się to dlatego, że nie posłuchali ostrzeżeń Boga przez jego proroków i żenili sie z ocalałymi kobietami kananejskimi. Łamali tym Prawo Boga - oddawali się bałwochwalstwo i za ów zwyrodniały politeizm zostali przez tegoż Boga srogo ukarani. Biblia tego nie ukrywa. Wręcz przeciwnie. Księgi prorockie są powtarzanymi wielokrotnie ostrzeżeniami przeciwko bezprawiu i zbrodni upadłych Izraelitów.

W tym kontekście pańskie insynuacje, jakoby Biblia zmieniała się stopniowo i następowało połączenie Prawa Bożego z wyuzdaniem bałwochwalczych plemion kananejskich jest czystym absurdem, nie mającym żadnego meritum. Zwłaszcza, że opiera pan swoje opinie na oczywistych mitach!

Stary Testament jest niezwykle konsekwentny w stosowaniu tego samego Prawa na przestrzeni 1500 lat i w tej materii nie nastąpiły absolutnie żadne zmiany w tekstach biblijnych. Pan nieuczciwie sugeruje takie zmiany stosując pseudo naukę i wspierając się pseudo autorytetami cytuje pan nam mity i baśnie!

Cytowany przez pana Prof. Herbert Niehr jest znany z tego, że uważa on, że we wszystko można wierzyć poza tekstami biblijnymi. Oczywiście nie posiada on na swoje twierdzenia jakichkolwiek dowodów - podobnie jak pan!

Napisał pan także:

Natomiast Baal i Jahwe mieli za towarzyszkę boginię Anat (Asztarte, Atargatis), jedno z wcieleń sumeryjskiej Inanny, która przy Marduku występowała jako Isztar.

Powinien pan dodać, że... "Jahwe miał także wnuczkę - Jadwisię, kelnerkę z baru SKODA!" Jak żartować, to na całego! Pan zaczął! Oczywiście cytuje pan źródła adekwatne do pańskich celów.

Jest jasne, że jest pan wrogiem Boga i Biblii a pańskim celem jest podważanie zaufania do wszelkich tekstów biblijnych.

Nie będę dalej cytował pańskiego artykułu, ponieważ jest on niemal zupełnie wyssany z palca oraz oparty całkowicie na micie ugaryckim. Dalsze studium pańskiego 'dzieła' to czysta strata czasu! Pańskie intencje są oczywiste.

Nie przyszło panu do głowy, że było całkowicie odwrotnie? 

Że mity powstały na bazie autentycznych wydarzeń opisanych jedynie w ST i ze mity są jedynie mitami?

Nie czytał pan tego wersetu, który wyraźnie wyjaśnia, że dzieła Boga w Egipcie były znane wszystkim mieszkańcom Kanaanu?

Według tej historii mądry i miłosierny Bóg doskonale przewidział, że wyjście Izraelitów z Egiptu odbije się głośnym echem po całym świecie. Jak zawsze Bóg miał i w tym przypadku rację i do dziś się o tym mówi i pisze.

Jozuego 1:(9) i rzekła do nich: Wiem, że Pan dał wam tę ziemię, gdyż padł na nas strach przed wami i wszyscy mieszkańcy tej ziemi drżą przed wami. (10) Słyszeliśmy bowiem, że Pan wysuszył przed wami wodę Morza Czerwonego, gdy wychodziliście z Egiptu, i co uczyniliście obu królom amorejskim po tamtej stronie Jordanu, Sychonowi i Ogowi, których obłożyliście klątwą na zagładę. (11) A gdy to usłyszeliśmy, zwątpiło serce nasze i wszystkim zbrakło wobec was odwagi, gdyż Pan, Bóg wasz, jest Bogiem w górze na niebie i w dole na ziemi.

Ciekawe, jak pan podchodzi do kwestii współczesnego Izraela, jako Narodu Wybranego przez Boga.

Czy zdaje Pan sobie sprawę z tego, że podważanie Pięcioksięgu Mojżeszowego oraz statusu Izraela jako Narodu Wybranego jest uważane za skrajny antysemityzm? Czy wie Pan kto jest rzeczywistym Izraelem?

Mało tego! Wszelkie roszczenia Izraela do Ziemi Obiecanej przez Boga są także w ten sposób przez pana podważane.

Co na to pańscy masońscy koledzy?


Takie jest oblicze większości ataków na Boga oraz na Jego Słowo, czyli Biblię. Trwa coraz bardziej zacięty atak na wszelkie objawy Chrześcijaństwa a atakującymi są wierni szatanowi ludzie, którzy jako nagrodę otrzymują za ową brudną robotę nieco więcej sławy i pieniędzy. 

Zwróćmy uwagę na to, że atakuje się nie tyle religie, ale trwa atak Boga oraz Biblię. Istnieją inne religie, które nie są w ogóle atakowane. Jak Islam, Hinduizm, Shintoizm, czy wiele innych. Nauki wielu tych religii są całkowicie absurdalne i religie te nie posiadają absolutnie żadnych dowodów - czy to w postaci spisanego słowa czy też w postaci dowodów archeologicznych na cokolwiek. Ogólnie mówiąc są to głównie mity.

Nie ma także nigdzie krytyki satanizmu i okultyzmu. Niewielu (poza Chrześcijaństwem) ostrzega przez niebezpieczeństwami  Quija tablic czy kartami tarota. 

Przyjrzawszy się bliżej owym atakom widać wyraźnie, że atakującymi są głównie sataniści, okultyści, przedstawiciele New Age, mas media i... władze.

Ewidentnym celem ataków jest Bóg, Słowo Boże oraz Chrześcijaństwo.

Wszelkie ataki cechuje główna szatańska cecha - kłamstwo. Atakujący liczą na twoją całkowitą ignorancję oraz na twój brak wiedzy, aby owe kłamstwa dostrzec i ostrzec innych. Jest zrozumiałe, że znaczna większość z nas nie ma zbyt wiele czasu na dogłębne badanie Biblii. Będąc nieustannie ograbiani przez rządy i korporacje musimy wszyscy ciężko pracować, aby się utrzymać przy życiu.

Siły wrogie ludzkości właśnie w tym celu obarczają nas ciężkimi pracami, jak to się działo za czasów Izraelitów w Egipcie. Jesteśmy w niemal identycznej sytuacji, w jakiej znajdowali się Izraelici w Egipcie. Nasza nędzna zapłata, okrawana lichwą powoduje to, że musimy pracować znacznie dłuższe godziny, często na dwa etaty, tylko po to, aby jakoś przeżyć.

Taki jest właśnie cel naszego systemu ekonomicznego - żebyś nie miał ani chwili czasu, ani siły na sprawdzenie wielu kłamstw, którym jesteśmy nieustannie karmieni.

Na szczęście dla nas, ludzie posługujący się owymi kłamstwami mają od Boga wyrok śmierci. Jeżeli nie nie nastąpi w ich postępowaniu drastyczna zmiana, wyrok ten zostanie uprawomocniony i spotka ich śmierć - czy to z naturalnych powodów czy też z ręki samego Boga.

Życie wieczne jest obiecane tylko tym, którzy ukorzą się przed naszym Zbawicielem i zechcą z radością się podporządkować Jego sprawiedliwym prawom, które będą używane w bliskim już Królestwie Bożym.

Objawienie 22: (20) Mówi ten, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Amen, przyjdź, Panie Jezu!


 Fałszywe oskarżenia Boga.

Najczęściej powtarzanym jest oskarżanie Boga o masowe mordowanie wielu niewinnych ludzi, a nawet całych narodów. Dodaje się także oskarżenia Boga o okrucieństwo oraz faworyzowanie jednego narodu przeciwko wszystkim innym narodom, czyli ekstremalny rasizm. 

Nikt w owych atakach nigdy nie podaje żadnych przyczyn, które spowodowały takie ektremalne i drastyczne działanie Boga, o którym Chrześcijanie z reguły wyrażają się z najwyzszym szacunkiem, nazywając Boga - Miłością

Jako dowód podaje się cytat biblijny z Ewangelii Jana 3:16 oraz cytat z I Listu Jana 4:8-11.

I Jana 4:(8) Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. (9) W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. (10) Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. (11) Umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował, i myśmy powinni nawzajem się miłować.

To jest czyste podsumowanie stosunku Boga do ludzkości. Bóg, jako nasz dobry Ojcie miłuje swe stworzenia jak dzieci i owa miłość jest bezwarunkowa.

Przeciwnicy Boga dla kontrastu cytują wersety biblijne z Księgi Powtórzonego Prawa 7 i 8-my rozdział. Często przytacza się także Księgę Wyjścia 34:11-16 - link -wersety.

Największymi dowodami na Jego okrucieństwo są rzekomo wersety ukazujące nam, w jaki sposób Bóg potraktował  Egipcjan obrzucając ich 10-cioma plagami. Szczególnie podkreśla się ostatnią plagę - śmierć istot pierworodnych z synem faraona włącznie. 

Dla podkreślenia rzekomych złych intencji Boga podaje się także wersety mówiące o złupieniu Egipcjan z kosztowności, które zostały pożyczone Izraelitom przez... szczególnie dobrze im życzących Egipcjan.

Ukazuje się także opisy krwawych ofiar składanych dla Boga w Jego świątyni, którą zbudowali według Jego rozkazów Izraelici.

Bez podania przyczyn reakcji Boga, rzeczywiście wygląda On na tyrana żądnego krwi niewinnych ludzi a nawet zwierząt!

Dlatego własnie nikt z atakujacych owych przyczyn nie podaje! Oczywiście takie oszczerstwa są wysoce nieuczciwe i manipulatorskie. Pozory jednak są bardzo mylące. Skoro jest On Bogiem mądrości i miłosci, muszą istnieć przyczyny takiego postępowania Boga.

Atakujący Boga zgodnie milczą o tych przyczynach, licząc na twoją ignorancję i lenistwo. Są oni niemal pewni, że nigdy do owych przyczyn nie dotrzesz i w ten sposób zdołają oni zabić ostanią iskierkę twojej nadzieji, opartej na miłosiernym i sprawiedliwym Bogu.

Co jest znamienne, nikt z oskarzycieli Boga nie oskarża dzisiejszego, nowoczesnego Izraela, ongiś Narodu Wybranego przez Boga - ani o rasizm, ani o etniczne czystki w stosunku do innych narodów.

A przecież współczesny Izrael jest niczym innym, jak kontynuacją Izraela starożytnego, w dokładnie tym samym miejscu, który morduje mieszkańców Kanaanu (Palestyny), jak to robił starożytny Izrael!

W tym przypadku ekstremalny rasizm w Izraelu, masowe wysiedlania Palestyńczyków a nawet otwarte ludobójstwo i etniczna czystka nie spotykają się z ani krytyką Izraela ani... Boga!

Bóg jest atakowany bez jakiegokolwiek połączenia z współczesnym Izraelem.

W ten sposób kontrolowane media ukazują rzekome zbrodnie Boga. Do tego dochodzą zbrodnie Watykanu - wyprawy krzyżowe, Inkwizycja czy też zbrodnie Zakonu Krzyżackiego. Pozornie wygląda na to, że Bóg Starego Testamentu oraz Bóg Katolicyzmu jest Bogiem niezwykle okrutnym, mściwym oraz wręcz uwielbia przelew krwi. (Więcej w linku - Jedyna Prawda)

Zbadajmy bliżej przyczyny i okoliczności owych działań Boga.

Przede wszystkim Bóg był zmuszony do tak drastycznego działania. Wszelkie działania Boga w Starym Testamencie to w rzeczywistości działania jego Syna, Chrystusa, który oczywiście żył w formie duchowej znacznie wcześniej, zanim urodził się jako człowiek z niewiasty o imieniu Maria.

Jana 1:(1) Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. (2) Ono było na początku u Boga. (3) Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało.

Według tego i wielu innych wersetów aktualnym twórcą wszechświata był Syn Boży, Isus, który wykonywał polecenia swego Ojca, ściśle według Jego wskazówek.

Stwarzając pierwszą parę ludzką Bóg powiedział do swego Syna:

Rodzaju 1:26 Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas...

Najwidoczniej Bóg rozmawiał z Isusem i oboje uczynili człowieka na swój obraz. Czyli Ojciec i Syn. Rodzina ludzka odzwierciedlała identyczne stosunki, jakie zachodzą pomiędzy ojcem a synem.

Po buncie pierwszych rodziców Isus działał w imieniu swego ojca i to On był autorem wielkich dzieł, które prowadzą nas do Królestwa Bożego.

Szatan stawia często Boga w sytuacji, w której istnieje tylko jedno wyjście. Zwrócimy uwagę na wielki epizod dziejów świata, w którym szatan wraz z demonami postawił Boga w sytuacji, w której istniało tylko jedno wyjście.

Potop

Rodzaju 6:(1) A kiedy ludzie zaczęli rozmnażać się na ziemi i rodziły im się córki, (2) ujrzeli synowie boży, że córki ludzkie były piękne. Wzięli więc sobie za żony te wszystkie, które sobie upatrzyli.

Pewni aniołowie Boży postanowili sobie poigrać w ciałach ludzkich. Przyjmowali więc ciała ludzkie i rozpoczęli życie na ziemi, porzucając sfery nieba, ich oryginalnego miejsca zamieszkania.

(4) A w owych czasach, również i potem, gdy synowie boży obcowali z córkami ludzkimi, byli na ziemi olbrzymi, których im one rodziły. To są mocarze, którzy z dawien dawna byli sławni.

W powyższym wersecie jest źródło przedpotopowego problemu. Bóg stwarzając człowieka zaplanował tylko jedyną możliwość współżycia seksualnego - pomiędzy mężem i żoną, a nie pomiędzy ucieleśnionymi aniołami. Kiedy pewni aniołowie złamali w ten sposób prawo Boga, rodzaj ludzki stawał się coraz bardziej skażony, ponieważ następowała wymiana genów pomiędzy zmaterializowanymi aniołami a ludzkimi kobietami. Dawało to w rezultacie wynaturzone potomstwo ludzi-olbrzymów.

Jedną z takich rodzin po potopie była rodzina Goliata z Gat. (1 Samuela 17:4, I Kronik 20:5)

 

Skażenie fizyczne rodzaju ludzkiego nie było jedynym problemem. Najwyraźniej potomstwo aniołów (hybrydy) nie posiadało ani sumień ani duszy ludzkiej. W czasach po potopowych ów proceder także miał miejsce, aczkolwiek nie na skalę światową.

V Mojżeszowa 3:(10) Wszystkie miasta na równinie i cały Gilead, cały Baszan, aż po Salcha i Edrei, były miastami królestwa Oga z Baszanu. (11) Gdyż ów Og, król Baszanu, był ostatnim z rodu olbrzymów; wszak jego grobowiec, grobowiec żelazny znajduje się w Rabbat synów Ammonowych, a ma dziewięć łokci długości, cztery łokcie szerokości według zwykłego łokcia męskiego.

Og, król Baszanu był hybrydą demona i człowieka. Taki człowiek był królem i aż strach pomyśleć o rządach, jakie taki olbrzym mógł sprawować, skoro był pozbawiony sumienia.

(5) A gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe,

Aniołowie ci spowodowali straszliwy kataklizm i rodzajowi ludzkiemu groziła całkowita zagłada..

(6) Smucił się Pan Bóg, że uczynił człowieka na ziemi i rozważał głęboko nad tym w sercu swoim. (7) I rzekł Pan: Zgładzę człowieka, którego stworzyłem, z powierzchni ziemi, począwszy od człowieka aż do bydlęcia, aż do płazów i ptactwa niebios, gdyż smutno mi, że je uczyniłem. (BM)

Postawiono Boga oraz rodzaj ludzki w wyjątkowej sytuacji. Rodzaj ludzki staczał się w zupełną ruinę krocząc ścieżką ultymatywnego zła. Plan Boga w stosunku do człowieka żyjącego radośnie na ziemi został przez Lucyfera i anioły, które w ten sposób stały się demonami całkowicie zrujnowany.

(8) Ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana. (9) Oto dzieje rodu Noego: Noe był mężem sprawiedliwym, nieskazitelnym wśród swojego pokolenia. Noe chodził z Bogiem.

Werset ten mówi nam wszystko. Zaledwie jedna ludzka istota, Noe nie dał się sprowokować reszcie skażonych istot. Był on jedyną szansą dla ludzkości. Bóg postanowił tę jedyną szansę wykorzystać.

(11) Ale ziemia była skażona w oczach Boga i pełna nieprawości. (12) I spojrzał Bóg na ziemię, a oto była skażona, gdyż wszelkie ciało skaziło drogę swoją na ziemi. (13) Rzekł tedy Bóg do Noego: Położę kres wszelkiemu ciału, bo przez nie ziemia pełna jest nieprawości; zniszczę je wraz z ziemią.

Najprawdopodobniej także zwierzęta posiadały skażone geny. Znane są nam z wielu fresków pół ludzie, pół konie, pół ludzie, pół węża. Znając skłonność niektórych ludzi do bestialstwa czyli seksu ze zwierzętami nietrudno się domyślać, kto był autorem takich pomysłów i najprawdopodobniej pierwszym wykonawcą.

 

Jeżeli istniała możliwość łączenia genów zmaterializowanych aniołów z genami ludzkimi, nie jest błędem sformułować przypuszczenie, że seks owych istot ze zwierzętami także przynosił nieprzewidziane rezultaty w formie najdziwniejszych hybryd. Mitologie wielu narodów mówią o związkach tzw. bogów z ludźmi i zwierzętami. Polakom znana jest legenda o warszawskiej Syrence.

Z tej właśnie przyczyny Bóg postanowił rozpocząć niemal wszystko od nowa. 

Cała Jego praca z człowiekiem a nawet ze zwierzętami została kompletnie zrujnowana. Szatan spowodował olbrzymie nieszczęścia.

Bóg miał tylko jedno wyjście - potop.

Po potopie Bóg znacznie ograniczył możliwości materializowania się aniołów, ale... nadal zdarzały się przypadki ingerencji w genetykę człowieka oraz potomstwa olbrzymów jak Goliat z Gat.

Potop był aktem miłosierdzia nad rodzajem ludzkim. Ci, którzy zginęli, nawet nie byli ludźmi. Najprawdopodobniej było to potomstwo demonów oraz zmaterializowane demony, które opuściły przybrane ciała i powróciły do formy duchowej.

Powyższe przykłady ukazują nam oblicze zasmuconego Boga, którego plany krzyżuje nieustannie jego własne stworzenie - niegdyś najpiękniejszy anioł we wszechświecie. Co gorsze, owo stworzenie - szatan żąda od człowieka uwielbienia i hołdu jaki należy się wyłącznie Stwórcy. 

Co jeszcze gorsze, nie ma ani jednej pozytywnej przyczyny, dla której człowiek musiałby dziękować za cokolwiek szatanowi.

Jedyną przyczyną wielbienia szatana było to, że przestawał on wyrządzać ludziom krzywdę!

Ludzkość musiała dziękować szatanowi za to, że ich nie krzywdził!

Do dzisiaj nie można znaleźć ani jednego przykładu dobra, za które człowiek mógłby mieć wdzięczność do szatana. Kontynuujmy naszą dalszą obronę Boga (Isus jest także Bogiem) w kwestii Egiptu, ich plag oraz 'obrabowania' Egipcjan przez Izraelitów.

Przyczyny takiego potraktowania Egipcjan przez Boga. 

Plagi były były odpowiedzią Boga na sposób, w jaki Egipcjanie traktowali Hebrajczyków.

Wyjścia 1:(8) Tymczasem rządy nad Egiptem objął nowy król, który nie znał Józefa. (9) Rzekł on do ludu swego: Oto lud izraelski stał się liczniejszy i potężniejszy od nas. (10) Postąpmy więc z nim mądrze, aby się nie mnożył. Bo gdyby nas zaskoczyła wojna, mógłby także on przyłączyć się do naszych wrogów, walczyć przeciwko nam i ujść z kraju. (11) Ustanowiono przeto nad nim nadzorców pańszczyźnianych, aby go gnębili ciężkimi robotami; budowano wtedy dla faraona miasta-spichlerze: Pitom i Ramses. (12) Lecz im bardziej go gnębili, tym więcej się rozmnażał i rozrastał; i bano się synów izraelskich. (13) Egipcjanie zmuszali Izraelitów do ciężkich robót (14) i uprzykrzali im życie uciążliwą robotą w glinie i przy cegłach i różną pracą na polu. Wszystkie te prace wykonywali pod przymusem.

Wersety te ukazują nam niedolę Izraelitów pod ciężką ręką Egipcjan z jednego tylko powodu. Lud Izraela stawał się coraz liczniejszy. Zamiast zastosować multikulturalizm, jak powiedziałoby się dzisiaj, Egipcjanie separowali się od Izraelitów - stosowali radykalny, okrutny rasizm oraz obarczali ich ciężką niewolniczą pracą za minimalne wynagrodzenie.

Ale to nie wszystko.

(22) Wtedy faraon nakazał całemu swemu ludowi: Każdego chłopca, który się urodzi u Hebrajczyków, wrzućcie do Nilu, a każdą dziewczynkę pozostawcie przy życiu.

W pewnym momencie faraon rozpoczął systematyczne wyniszczanie Izraela poprzez mordowanie nowo narodzonych chłopców  - etniczna czystka, pozostawiając przy życiu jedynie dziewczynki. Nie trudno się domyśleć, że takie traktowanie oznaczało z czasem zupełne wyginięcie całego narodu. 

 Była to oczywista zbrodnia ludobójstwa!

Bóg musiał wystąpić w obronie Izraelitów, aby uchronić ten naród przed niechybną zagładą.

Ochrona Izraela nie była więc jakimś kaprysem mściwego Boga, ale była ona koniecznością

Bóg został postawiony w sytuacji,  która wymagała szybkiej reakcji. Z miłości do potomków Abrahama, Izaaka, Jakuba i Józefa Postanowił On dotrzymać swej obietnicy danej Abrahamowi i przyszedł z pomocą potomkom Abrahama. Zwróćmy uwagę, że Abraham nie żył już ponad 400 lat!

Prawdomówny Bóg nadal dotrzymywał obietnicy danej temu niezwykłemu człowiekowi ponad 400 lat wcześniej.

Podczas trwania zbrodniczego procederu zabijania męskich potomków Izraelitów urodził się Mojżesz.

W cudowny sposób uratowano mu życie i właśnie jego wybrał Bóg jako tego, kto wyprowadzi naród Izraela z pod bata egipskiego. (Wyjścia 2-gi rozdział)

(23) Po upływie długiego czasu umarł król egipski. Jednak Izraelici jęczeli z powodu ciężkiej pracy i narzekali, a ich wołanie o pomoc z powodu ciężkiej pracy dotarło do Boga. (24) I usłyszał Bóg ich narzekanie. I wspomniał Bóg na swoje przymierze z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. (25) I wejrzał Bóg na Izraelitów: Bóg ujął się za nimi.

Wyjścia 3:(16) Idź i zgromadź starszych Izraela, i powiedz im: Pan, Bóg ojców waszych objawił mi się, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, mówiąc: Patrzyłem na was i na to, co wam czyniono w Egipcie. (17) Postanowiłem więc, że wyprowadzę was z niedoli egipskiej do ziemi Kananejczyków i Chetejczyków, i Amorejczyków, i Perezyjczyków, i Chiwwijczyków, i Jebuzejczyków, do ziemi opływającej w mleko i miód. (18) A gdy usłuchają głosu twego, wtedy pójdziesz ty i starsi Izraela do króla egipskiego i powiecie mu: Pan, Bóg Hebrajczyków, objawił się nam. Chcemy więc odbyć trzydniową wędrówkę na pustynię, aby złożyć ofiarę Panu, Bogu naszemu. (19) Lecz ja wiem, że król egipski nie pozwoli wam pójść, chyba że będzie zmuszony ręką przemożną. (20) Wyciągnę przeto rękę swoją i uderzę Egipt wszelkimi cudami moimi, których dokonam pośród nich, a potem wypuści was. (21) Sprawię też, że lud ten znajdzie łaskę w oczach Egipcjan i gdy wychodzić będziecie, nie wyjdziecie z próżnymi rękami. (22) Niech więc każda kobieta wyprosi od sąsiadki swojej i od współmieszkanki domu swego przedmioty ze złota i srebra oraz szaty; włożycie je na synów i na córki wasze i tak złupicie Egipt.

Trudno jest określić ile dzieci zginęło w Egipcie, jednakże Bóg o wszystkim doskonale wiedział i postanowił położyć kres ludobójstwu oraz niedoli z powodu ciężkich prac

Zwłaszcza, że Izraelici wołali do Boga o pomoc!

Bóg postanowił więc nie tylko wyprowadzić naród izraelski, ale zadecydował On ukarać Egipcjan za ich zbrodnie i wynagrodzić Izraelitów za pracę ponad siły bez należytego wynagrodzenia. Bóg zastosował niezwykłe środki, aby sprawiedliwości stało się zadość. Powiedział im wprost - złupicie Egipt! I słusznie!

Należała się im sowita zapłata za ciężką pracę bez należnej zapłaty oraz odszkodowania z powodu zabijanych niemowląt izraelskich. Reszta jest już doskonale znana wielu czytelnikom. 

O tych właśnie detalach, rzeczywistych przyczynach takiej akcji Boga, jego przeciwnicy, lucyferianiści milczą, zarzucając Bogu okrucieństwo i ludobójstwo, zupełnie pomijając zbrodnie Egipcjan.

Bóg byłby okrutny, gdyby nie wystąpił w obronie Izraelitów

Sprawiedliwości i miłosierdziu stała się zadość, a Bóg okazał przy tym wielką moc, o której do dzisiaj się mówi na całym świecie. Z miłości do Izraela Bóg wykonał sprawiedliwy wyrok na Egipcie a faraon poniósł śmierć z Jego ręki. 

Najciekawszy jest fakt istnienia czarów w Egipcie. Czary są głównym elementem całej tej historii. Czary to oczywista działalność demonów oraz Lucyfera. Czarownicy egipscy wraz z faraonem dokonywali mocami demonów wiele cudów. Ale Bóg okazał się znacznie mocniejszy od wszelkich mocy demonów i szatana. Bóg przy takiej właśnie okazji odbył... "sąd nad bogami Egiptu"

Wyjścia 12:Tej nocy przejdę przez ziemię egipską i zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej, od człowieka do bydła, i dokonam sądów nad wszystkimi bogami Egiptu: Ja, Pan.

Dzisiaj doskonale wiemy, że Egipt był rzeczywiście ośrodkiem kultu szatana, nazywanego wtedy Horusem. Znane nam są starożytne wierzenia egipskie oraz wszyscy znamy dzieła Egipcjan pod rządami szatana oraz słynne piramidy egipskie - centrum wielbienia Lucyfera. 

To właśnie w piramidach egipskich Aleister Crowley otrzymał pouczenia demoralizacji rodzaju ludzkiego w celach zmuszenia okaleczonej mentalnie ludzkości do wielbienia szatana. Inny wielbiciel mocy piramid egipskich, Charles T. Russell założył nową religię, będąc zainspirowany istotami okupującymi słynne piramidy.

Lucyfer wraz z demonami ponieśli w Egipcie dotkliwą porażkę i wieść o tej porażce rozprzestrzeniła się po całej ziemi.

Oto główna przyczyna sądu Boga nad fałszywymi bogami Egiptu oraz ich sługami, Egipcjanami.

W mediach oraz wielu dziełach adeptów New Age mamy nieustanne ataki szatana na Boga. Niemal cały ten ruch to tłumaczenie się szatana ze swojego buntu oraz ukazywanie siebie jako niewinną ofiarę okrutnego i mściwego Boga.  

Przykład niewoli narodu Izraela w Egipcie jest klasycznym przykładem rządów szatana, jego prób obrony swej doktryny oraz jego stylu rządów. Owym stylem była i jest nadal zbrodnia, wyzysk i niesprawiedliwość. 

Wróćmy ponownie do czasu wyjścia Izraelitów z okropnej zbrodniczej niewoli egipskiej. 

Oczyszczenie Kanaanu.

Oskarżyciele Boga ponownie zarzucają Bogu niesprawiedliwość, mściwość, nieludzkie traktowanie, krwawe rzezie, czystki etniczne i ludobójstwo. Ową pozorną skałą zgorszenia jest wybicie mieszkańców Kanaanu mieczem Izraelitów oraz mieczem samego Boga.

Sprawdźmy rzeczywiste przyczyny kolejnych wyroków sprawiedliwego i miłosiernego Boga.

Bóg zaofiarował Izraelowi niezwykle żyzną ongiś Ziemię Obiecaną, czyli Palestynę, nazywaną w tamtych czasach Kanaanem

Palestynę czyli Kanaan zamieszkiwały plemiona Filistyńczyków, Kananejczyków, Jebuzejczyków i innych plemion, a ich cechą charakterystyczną był satanizm - kulty i rytuały wielbiące demonów i szatana, którzy maskaradowali pod różnym nazwami bóstw kananejskich, jak Marduk, Baal, Astarte czy Astarot, (Królowa Niebios) Lilith, Tammuz i wiele innych.

Jest znane wielu z nas że szatan i demony ogólnie nie mają fizycznych ciał. Dlatego istoty te zawsze posługują się ludźmi.

Aby wielbić szatana i demony musiano sporządzać im posągi i przed nimi składano hołdy i ofiary. Spalano także ludzkie ofiary demonom, które owe figury i posągi reprezentowały.

Styl życia byłych mieszkańców Kanaanu przechodził wszelkie nasze wyobrażenia. Uprawiano seks świątynny, zatrudniano w świątyniach cudzołożników świątynnych, nie było żadnego poszanowania dla człowieka, małżeństwa ani dla życia. Królował wszelkiej maści seks. Symbole falliczne i obeliski były przedmiotami czci i uwielbienia.  Spalano żywcem ku czci owych 'bóstw' własne dzieci, niemowlęta i dziewice, często obdzierając je przedtem na żywo ze skóry.

Bezprawie było prawem. Gwałcono i mordowano własne dzieci, okradano się i mordowano się wzajemnie. Odbierano sobie żony, nałożnice, córki i synów. Jedynie najsilniejszy miał szansę na przeżycie. Uprawiano seks w najdzikszym możliwych formach - z pedofilią i seksem ze zwierzętami włącznie.

Panował krwawy i okrutny terror. Kanaan był po Egipcie drugim centrum światowego lucyferianizmu.

Czary i magia stanowiły specjalnie wartościową część życia mieszkańców Kanaanu. Parano się  wróżbiarstwem, astrologią, okultyzmem i wywoływaniem duchów osób zmarłych.

Sporą część tych ludzi stanowiły rody olbrzymów. Żył także w tym czasie olbrzym - król Og w Baszanie. Z olbrzymów znanych jako Anak i jego synowie wywodził się późniejszy Goliat, którego zabił kamieniem z procy późniejszy król Izraela, Dawid.

Biblia niedwuznacznie daje do zrozumienia, że owe olbrzymy były rezultatem łączenia się fizycznego zmaterializowanych upadłych aniołów z rodzajem ludzkim. 

Czyli olbrzymy były rezultatem seksu ziemskich kobiet ze zmaterializowanymi aniołami, czyli... demonami.

Olbrzymy te praktycznie nie były ludźmi, ponieważ genetyka homo sapiens była całkowicie skażona obcymi genami. Cechą charakterystyczną owych hybrydów była przemoc oraz niezwykłe okrucieństwo - brak ludzkich uczuć oraz brak ludzkiego sumienia. Pewne hipotezy podają, że ludzie ci nie posiadali ludzkiej duszy.

Bóg nie mógł dłużej tolerować takiego bezprawia i postanowił zniszczyć owe narody - częściowo rękami narodu izraelskiego, a pewną część wyroku wykonywał On osobiście. W ten sposób szatan i jego demony po raz kolejny utraciły swoje wpływy i rządy nad rodzajem ludzkim.

Co jest warte wzmianki, cały region Kanaanu doskonale wiedział o cudownym wyjściu Izraela z pod ciężkiej ręki Egipcjan. Pomimo owej wiedzy jedynie Gibeonici oraz nierządnica Rachab z Jerycha prosili Boga o łaskę i wyrozumiałość.

 

Bóg w swojej mądrości i miłosierdziu udzielił tym ludziom łaski i nie zostali oni pozbawieni życia.

Z wielu mieszkańców Kanaanu przeżyła zaledwie bardzo niewielka grupa ludzi a Izrael przejął Kanaan, czyli Ziemię Obiecaną i zamieszkał w niej przez kilkaset lat.

Po wyroku Boga na Kananejczykach Izrael nie wytępiwszy do końca wszystkich obłożonych Bożą klątwą rozpoczął naśladownictwo najgorszych cech Kananejczyków.

Bóg dokładnie przewidywał taki obrót rzeczy i kategorycznie zabronił Izraelitom bratania się z ludami Kanaanu. Niestety Izrael nie wytępił ich doszczętnie i rozpoczął naśladować ich najgorsze obyczaje.

Trzeba dokładnie przestudiować te wersety, aby uzmysłowić sobie stopień późniejszego zepsucia narodu izraelskiego, którzy upadli w swych zbrodniach jeszcze niżej, niż wytępione wcześniej przez nich narody.

II Król 17:(7) A stało się tak, ponieważ synowie izraelscy grzeszyli przeciwko Panu, Bogu swemu, który ich wyprowadził z ziemi egipskiej, spod władzy faraona, króla egipskiego, a czcili obcych bogów, (8) a postępowali według zwyczajów tych narodów, które Pan wypędził sprzed oblicza synów izraelskich, oraz tych, jakie wprowadzili królowie izraelscy.

(9) Wymyślili też synowie izraelscy rzeczy niewłaściwe o Panu, Bogu swoim, pobudowali sobie świątynki na wzgórzach we wszystkich swoich miejscowościach, począwszy od baszty strażniczej aż do grodu warownego;

Już w tych zamierzchłych czasach Izraelici kpili sobie z Boga i Go szkalowali. Podżegaczem ewidentnie był szatan.

(15) Owszem, wzgardzili jego ustawami i jego przymierzem, jakie zawarł z ich ojcami, i przestrogami, jakimi ich ostrzegał, i poszli za marnością, i sami stali się marnością - jak ludy okoliczne, o których nakazał im Pan, aby nie postępowali tak, jak one. (16) Odrzucili wszystkie przykazania Pana, Boga swego, i sporządzili sobie dwa odlewane cielce, sporządzili sobie posąg Aszery i oddawali pokłon całemu zastępowi niebieskiemu, i służyli Baalowi. (17) Oddawali też na spalenie swoich synów i swoje córki i uprawiali czarodziejstwo i wróżbiarstwo, i całkowicie się zaprzedali, czyniąc to, co złe w oczach Pana i pobudzając go do gniewu.

Kapłańska 18:(1) I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: (2) Przemów do synów izraelskich i powiedz im: Ja, Pan, jestem Bogiem waszym. (3) Nie czyńcie tak, jak się czyni w ziemi egipskiej, w której mieszkaliście. Nie czyńcie też tak, jak się czyni w ziemi kananejskiej, do której was prowadzę. Nie postępujcie według ich obyczajów. (4) Prawa moje wypełniajcie, ustaw moich przestrzegajcie i według nich postępujcie; Ja, Pan, jestem Bogiem waszym. (5) Przepisów moich i praw moich przestrzegajcie. Człowiek, który je wykonuje, żyje przez nie; Jam jest Pan!...  (21) Z potomstwa swego nie będziesz oddawał żadnego na ofiarę dla Molocha i nie będziesz przez to bezcześcił imienia Boga swojego; Jam jest Pan. (22) Nie będziesz cieleśnie obcował z mężczyzną jak z kobietą. Jest to obrzydliwością. (23) Nie będziesz obcował z żadnym zwierzęciem, bo przez to stałbyś się nieczysty. Także kobieta nie będzie się kładła pod zwierzę, aby się z nim parzyć. Jest to ohyda. (24) Nie kalajcie się tym wszystkim, gdyż tym wszystkim kalały się narody, które Ja przed wami wypędzam. (25) Także i ziemia została skalana, przeto ukarałem ją za jej winę i wyrzuciła ziemia swoich mieszkańców. (26) Przestrzegajcie zatem ustaw moich i praw moich i nie czyńcie żadnej z tych wszystkich obrzydliwości, ani tubylec, ani obcy przybysz, mieszkający pośród was. (27) Albowiem wszystkie te obrzydliwości czynili mieszkańcy tej ziemi, którzy tu byli przed wami, i ziemia ta stała się nieczystą, (28) aby was ziemia ta nie wyrzuciła, gdy ją zanieczyszczacie, tak jak wyrzuciła naród, który tu był przed wami. (29) Gdyż wszyscy, którzy uczynią którąkolwiek z tych wszystkich obrzydliwości, będą wytraceni spośród ludu swego, ci co je uczynią. (30) Toteż przestrzegajcie nakazu mojego, by nie czynić nic z obrzydliwych obyczajów, jakie tu były stosowane przed wami, abyście się nimi nie skalali. Jam jest Pan, Bóg wasz!

Po dokładnym przeczytaniu powyższych tekstów włos się na głowie jeży, co wyprawiano w tamtych czasach. Nie było chyba zła, które byłoby tamtym ludziom nieznane. Wyjście bez miecza na zewnątrz a zwłaszcza po ciemku było czynem wysoce niebezpiecznym. Posiadanie czegokolwiek wartościowego niemal gwarantowało śmierć, ponieważ jeżeli ktoś tego pragnął,  najlepszym sposobem uzyskania tego było zabójstwo właściciela. Masowe kazirodztwa, gwałty nieletnich a nawet dzieci, seks z najbliższą rodziną, seks ze zwierzętami, homoseksualizm i co najgorsze, składanie własnych dzieci na ofiary dla demonów.

Trudno jest sobie wyobrazić, że można uczynić coś jeszcze gorszego.

Czy istnieje cokolwiek gorszego, niż styl życia tamtych zdegenerowanych narodów?

Nawet dzisiaj pomysły najdzikszych zbrodni nie wybiegają dalej niż pomysły tamtych ludzi. Znamy Hiroszimę i Auschwitz.

Dzisiaj stawia się dwa oskarżenia przeciwko Bogu.

Jedno oskarżenie wyklucza drugie!

Jak powyższe teksty biblijne wykazują, Bóg ponownie nie miał wyjścia, ponieważ ludzkie zbrodnie osiągnęły taki poziom, że musiał On zareagować i osądzić tamte narody - wyrok był oczywisty - śmierć. Podobnie jak w potopie, i podobnie w przypadku Sodomy i Gomory.  Nawet w tej sytuacji Bóg oszczędził im więcej cierpień, których doznałiby, gdyby żyłi dłużej.

Ale to jeszcze nie wszystko. Isus zapowiedział, że ci ludzie jeszcze zmartwychwstaną i będą mieli jeszcze jedną szansę! Cały ówczesny świat doskonale znał wyrok Boga na Egipcjanach, oraz sposób, w jaki ten wyrok został wykonany. Znane także były przyczyny tego wyroku.

Wiedziano także o planach podboju Ziemi Obiecanej i oczywiście wiedziano, ze jest to także wyrok Boga  i strach przed Bogiem był olbrzymi. Czy Bóg dał im szansę na zmianę stylu życia i poprawę przed wykonaniem swego wyroku?

Mądry i miłosierny Bóg doskonale przewidział, że wyjście Izraelitów z Egiptu odbije się głośnym echem po niemal całym świecie. Jak zawsze Bóg miał rację.

Jozuego 1:(9) i rzekła do nich: Wiem, że Pan dał wam tę ziemię, gdyż padł na nas strach przed wami i wszyscy mieszkańcy tej ziemi drżą przed wami. (10) Słyszeliśmy bowiem, że Pan wysuszył przed wami wodę Morza Czerwonego, gdy wychodziliście z Egiptu, i co uczyniliście obu królom amorejskim po tamtej stronie Jordanu, Sychonowi i Ogowi, których obłożyliście klątwą na zagładę. (11) A gdy to usłyszeliśmy, zwątpiło serce nasze i wszystkim zbrakło wobec was odwagi, gdyż Pan, Bóg wasz, jest Bogiem w górze na niebie i w dole na ziemi.

Czy to spowodowało nagłą skruchę i powrót do normalnego życia?

Rachab - prostytutka żyjąca pośród tak haniebnych ludzi zdała sobie sprawę z tego, że dalej tak żyć nie można. Uratowała siebie i najbliższych. Warto przeczytać całą tę opowieść z księgi Jozuego.

Nie tylko Rachab przeżyła. Przeżył także jeden naród - naród Gibeonitów.  (Jozuego rozdział 6). Gibeonici także wiedzieli na co się zanosi, ale podstępem ukorzyli się przez Izraelem oraz przez Bogiem, który będąc wiernym obietnicom danym Izraelitom darował im życie.

W ten sposób Gibeonici stali się częścią Izraela i rozpoczęli wielbienie ich Boga. Oczywiście porzucili swoje ohydne postępki. Potem także korzystali z wielu Bożych błogosławieństw podczas rządów króli Dawida i Salomona. (Więcej w linku - Czy Izrael jest nadal Narodem Wybranym)

Niniwa - Księga Jonasza

Przykład miasta Niniwy jest także wymownym przykładem Bożego miłosierdzia. Kiedy mieszkańcy Niniwy ostrzeżeni przed konsekwencjami bezprawia jakie stosowali, nawrócili się i błagali Boga o miłosierdzie, Bóg im miłosierdzia nie odmówił. Ponieważ Bóg jest miłością i w swojej miłości nie pozwala on krzywdzić niewinnych. To w ich obronie Bóg występuje karząc grzeszników, którzy uciskają i gnębią ludzi sprawiedliwych.

Przeciwnicy Boga zarzucają mu wiele nie zdając sobie sprawy z tego, że Bóg reaguje głównie z powodu ucisków i krzywd ludzi uczciwych i Jemu posłusznych.

Jego sądy przynoszą wyrok prześladowcom Jego uczciwych sług, błagających Go w modlitwach o pomoc!

A On często na ich modlitwy odpowiada!

Największym aktem miłości do człowieka Boga było przeznaczenie własnego Syna na ofiarę za nasze zbrodnie i grzechy. To Syn Boży wykonywał wyroki Boga na Izraelu oraz na mieszkańcach Ziemi Obiecanej. I ten sam Syn Boży postanowił dać osobisty przykład do naśladowania jak należy żyć, jak należy postępować, a nawet jak należy umierać!

Aby nie być gołosłownym przypieczętował swą miłość do Ojca i jego Prawa swoją ofiarną i niezwykle bolesną śmiercią na krzyżu! Jego śmierć daje nam szanse na życie wieczne w Królestwie Bożym w którym On będzie Królem i Sędzią - nie tylko żywych ale tych, którzy wcześniej pomarli, ponieważ oni zmartwychwstaną do życia ponownie i będą mieli ponowną szansę na zmianę swego dawnego, grzesznego trybu życia. 

Chrystus zapłacił za nas okup własną przelaną za nas krwią.

Jakiż władca ziemski dokonał czegoś takiego?

Bóg celowo pozwala szatanowi na rządy na ziemi. Celem jest ukazanie wszystkim stworzeniom Bożym z aniołami włącznie, do jakich skutków prowadzi nieposłuszeństwo wobec Boga. Nieposłuszeństwo człowieka czy anioła czy nawet archanioła, jakim był Lucyfer.

Mamy mnóstwo drastycznych przykładów 'osiągnięć' szatana oraz ludzi, którzy mu zaufali. Wszyscy do tej pory... zginęli! Nie był on w stanie dać życia wiecznego nikomu!

Życie ludzkie pod rządami szatana, czy to w starożytnym Egipcie, czy pośród dzikich plemion Ziemi Obiecanej, czy też życie odstępczych Izraelitów pod władzą szatana przed Chrystusem oraz w naszych czasach okazało jednym pasmem nieszczęść i łez.

Spójrzmy na sytuację dzisiejszą

Sytuacja na świecie wskazuje wymownie na to, że po ponad 7 tysiącach lat szatan nie był w stanie dokonać niczego pozytywnego dla ludzkości i kilkukrotnie zmusił on Boga do wystąpienia w obronie srogo prześladowanej ludzkości, której groziła totalna zagłada. 

Zwłaszcza ostanie kilka lat wskazują na niezwykły wzrost bezmiaru zła, które wznieca coraz bardziej ogień najprawdopodobniej ostatniej wojny na ziemi - III Wojny Światowej.

Nie widać absolutnie żadnej szansy na jakąkolwiek poprawę stanu rzeczy. Wszelkie możliwe formy rządów pod kontrolą szatana zostały sprawdzone i okazały się zupełnym fiaskiem - poza rządami dwóch króli - Dawida i Salomona, którzy byli posłuszni Bogu oraz stosowali prawo Boże. (Więcej w linku - Izrael) 

Człowiek dzisiejszy jest po prostu szaleńcem, które chce się równać z Bogiem a nawet ma czelność Go oceniać i oskarżać.

Nasza kosmologia, biologia, astronautyka są pod ścisłą kontrolą lucyferianistów i wszelkie dowody naukowe wskazujące na inteligentnego Projektanta są w drastyczny sposób cenzurowane.

Praktycznie niewiele wiemy o naszej planecie, niemal nic nie wiemy o kosmosie - jesteśmy zupełnymi ignorantami z powodu cenzury nauki. Zupełny bezsens i zero wiedzy o wszechświecie. Nie mamy nawet pojęcia czym jest grawitacja czy magnetyzm. Nie wiemy nadal czym jest światło!

Współczesna nauka to zupełne szaleństwo, bezsensowna religia, oparta na najdzikszych teoriach typu ewolucja, wielki wybuch, teoria relatywistyczna czy teoria kwantowa. 

Najgorsze jest to, że najmniej rozumna część społeczeństwa z reguły zawsze dochodzi do władzy - przykład poprzedniego prezydenta USA natychmiast przychodzi tutaj na myśl. Wybory do władz to zwykła manipulacja i media pro globalistyczne szermują bezsensownym pojęciem - demokracja.

Nie tylko jest to zupełny bezsens ale jest to olbrzymie kłamstwo, w które niestety wielu nadal wierzy. Bezsens polega na tym, że większość nigdy nie ma racji

W każdym społeczeństwie istnieją przeciętne masy ludzkie oraz są ludzie obdarzeni mądrością. Tych mądrych jest zaledwie garstka i rzadko stają na czele. Podobnie jak w szkole. Najlepszych w klasie jest niewielu. 

Właśnie tacy ludzie powinni rządzić z mądrością narodami a nie masy nie posiadające o rządach żadnej wiedzy. Demokracja to absurd i utopia, która nigdzie nie istnieje.

Popatrzmy na Ziemię z dystansu, z  punktu widzenia Boga!

Ludzkość jest totalną klęską!

Narkotyki, przestępstwa, masowy brak pożywienia, wojny światowe, wojna nuklearna, nauka, której priorytetem jest najefektywniejszy sposób zabijania człowieka a jak nie uda się go zabić, to za wszelką cenę ogłupić i zniewolić. 

Źródeł niewyczerpanej energii atomowej używa się w celach masowego zabijania. Zamiast ożywiać, zabija się! Zamiast postępu - zdecydowane kroki do tyłu. Władcy świata posiadają mentalność dzieci, które znalazły pudełko zapałek.

Populacja Ziemi wzrasta szybko z powodu ubóstwa narodów, których jedyną szansą na przeżycie jest liczne potomstwo, które zaopiekuje się rodzicami w podeszłym wieku. Ponieważ w krajach ubogich nie ma ani rent ani emerytur. Posiadanie licznego potomstwa jest jedyną szansą na przetrwanie, kiedy już nie starcza sił na wydajną pracę.

Udowodniliśmy ponad wszelką wątpliwość, że nasze najtęższe umysły to nasza największa pięta achillesowa. Do tej pory ludzkość praktycznie niczego nie osiągnęła.

Grozi nam wyniszczenie całego rodzaju ludzkiego i nikt nawet o tym mówić nie chce. W mediach czasami ktoś ubolewa nad takim stanem rzeczy, ale nikt z władz nie zamierza poprawić tej tragicznej sytuacji.

Lichwa, kategorycznie zabroniona przez Boga doprowadziła całą zachodnią cywilizację do finansowego dołu. Pracujemy tylko po to aby zwiększać swoje długi!

Postawa władców tego świata - wygladają oni jak dzieci z niebezpiecznymi zabawkami w rękach. Szczyt niefrasobliwości, szczyt ignorancji oraz braki jakiejkolwiek szansy rozwiązania czy nawet próby rozwiązania naszych problemów. Problemy nasze są zawzięcie pogłębiane!

Takie zbrodnicze i bezmyślne społeczeństwo krytykuje Boga, który stworzywszy Wszechświat stwierdził, że to wszystko było dobre

Oczywiście świat nie krytykuje szatana! Satanizm jest na piedestale i w niektórych krajach krytyka satanizmu jest zabroniona pod karą uwięzienia.

Zastanówmy się nieco nad naszymi upadkami. Jesteśmy zupełnym zerem intelektualnym. Nie potrafimy zliczyć do trzech! 

Nie rozumiemy czegoś tak podstawowego jak:

1 mężczyzna + 1 kobieta = potomstwo.

Znacznie więcej w linku - Wojna. Zastanówmy się nieco na ową podstawową Prawdą.

My jako ludzie nie rozumiemy takiej podstawowej rzeczy! 

Podstawą istnienia naszej cywilizacji jest przecież rodzina.

Gdyby Bóg reprezentował poziom, jaki reprezentują ci, którzy mają czelność Go oceniać, stworzyłby w Edenie dwóch gejów!  Nie byłoby potomstwa i nie mielibyśmy żadnych problemów. Dowód jest oczywisty - istniejemy, ponieważ posiadamy lub posiadaliśmy rodziców, których było stać na nasze przyjście na świat i na wychowanie nas.

Jak ocenilibyśmy Boga, który stworzyłby dwóch gejów? 

Owszem, jest nam potrzebna nowa świadomość. Świadomość tego, kim jesteśmy, dokąd rzeczywiście zmierzamy i jak poprawić kierunki naszych dążeń. To, co proponują nam rządy tego świata to jedno wielkie szaleństwo!

Świat jest w rękach niebezpiecznych dla ludzkości satanistów, którzy nie mają żadnego pojęcia o czymkolwiek pozytywnym. Znaleźliśmy się na zupełnym dnie naszej egzystencji i jest jedynie kwestią czasu, kiedy zagrozi nam samounicestwienie. Co gorsze, nawet owi sataniści są przez szatana zwiedzeni nie znając jego najbliższych planów.

Jeżeli nawet nie nastąpi wojna nuklearna, zginiemy z powodu warunków życia, jakie nam stworzyli ludzie wielbiący bezpodstawnie szatana!

Takich tragicznych warunków życia na ziemi jeszcze nie było! 

Dokąd nas takie szaleńcze pomysły prowadzą?

Wprost do samowyniszczenia z powodu braku nowych pokoleń. Do tego dochodzą jeszcze plany wyniszczenia sporej części populacji sztucznie wyprodukowana grypą ora wysoce niebezpieczna dla zdrowia i życia sczepionką!

Czy my ludzie ponosimy winę za taki stan rzeczy? Częściowo tak! Jednak główną winę za taki stan naszego świata ponosi szatan, jego demony oraz ludzie, którzy działają z jego rozkazów.

Po raz kolejny świat rzucił wyzwanie Bogu.

Celem jest zniszczenie jak największej ilości Jego stworzeń a Chrześcijaństwo jest najważniejszym celem Lucyferianistów.

Ponownie szatan zmusza miłościwego Boga do akcji ratowania swoich stworzeń i Bóg ponownie wystąpi w naszej obronie. Gdyby nie miłował rodzaju ludzkiego, pozostawiłby nas na pastwęszatana i jego hord. 

Ponownie świat szatana oskarży Boga o okrucieństwo!

Jednakże Isus nie bez przyczyny oddał swoje życie i przelał swoją krew.

Świat zbliża się do punktu czasu, w którym po raz pierwszy od niemal 2000 lat Isus Chrystus zareaguje z wielkim gniewem przeciwko tym, którzy krzywdzą jego trzodę.

Objawienie 19:(11) I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a Ten, który na nim siedział, nazywa się Wierny i Prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. (12) Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam. (13) A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi, imię zaś jego brzmi: Słowo Boże. (14) I szły za nim wojska niebieskie na białych koniach, przyobleczone w czysty, biały bisior. (15) A z ust jego wychodzi ostry miecz, którym miał pobić narody, i będzie nimi rządził laską żelazną, On sam też tłoczy kadź wina zapalczywego gniewu Boga, Wszechmogącego. (16) A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię: Król królów i Pan panów. (17) I widziałem jednego anioła stojącego w słońcu; i zawołał głosem donośnym, mówiąc wszystkim ptakom latającym środkiem nieba: Nuże, zbierzcie się na wielką ucztę Bożą, (18) by jeść ciała królów i ciała wodzów, i ciała mocarzy, i ciała koni oraz ich jeźdźców, i ciała wszystkich wolnych i niewolników, małych i wielkich. (19) I widziałem zwierzę i królów ziemi, i wojska ich, zebrane, by stoczyć bój z tym, który siedział na koniu, oraz z jego wojskiem. (20) I pojmane zostało zwierzę, a wraz z nim fałszywy prorok, który przed nim czynił cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamię zwierzęcia i oddawali pokłon posągowi jego. Zostali oni obaj wrzuceni żywcem do jeziora ognistego, gorejącego siarką. (21) A pozostali byli pobici mieczem wychodzącym z ust jeźdźca na koniu, i wszystkie ptaki nasyciły się ich ciałami.

Okrucieństwo Chrystusa?

Isus Chrystus byłby okrutny, gdyby nie zareagował w taki właśnie sprawiedliwy sposób!

Taką sprawiedliwą karę poniosą wojska, rządy, politycy, sędziowie, prawnicy oraz wszyscy ci, którzy prześladują chrześcijan służących wiernie Bogu. Podobną karę poniesie także Babilon Wielki czyli... Watykan!

Ponieważ ludzie ci są całkowicie odpowiedzialni za ogrom nieszczęść spadających na całą ludzkość na Ziemi, zwłaszcza w ubiegłym stuleciu, w którym zginęło ponad 150 milionów niewinnych istnień.

Majątki Watykanu oraz współpracujących z nim rodzin - Rothschildów i Rockefellerów pozwoliłyby wybudować każdemu mieszkańcowi dom z pełnym wyposażeniem oraz zapewnić pełne utrzymanie, bez potrzeby pracy

Świat jest tak ubogi ponieważ oni są tacy bogaci.

Czy istnieje jakiekolwiek inne wyjście?

Oczywiście! Wystarczy zmienić nasze postępowanie !

Tak w przeszłości jak i obecnie świat swego postępowania i nierozsądnej polityki nie ma zamiaru zmienić.

Ale ty możesz zmienić swoje postępowanie. Dzięki temu nie tylko możesz przeżyć nadciągającą burzę światową. I ty możesz uzyskać życie wieczne w Królestwie Bożym, w którym zwycięski Chrystus będzie sprawiedliwie panował po usunięciu obecnych zbrodniczych rządów.

Objawienie 21:(3) I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi. (4) I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły.

Czy plan Królestwa Bożego to 'okrucieństwo' Boga czy też Jego niezwykłe miłosierdzie?

Zapłacił przecież za nas swoją własną krwią!

Mając taki Jego testament możemy mieć pewność, że Pan powróci, jak to zapowiedział niemal 2000 lat temu i zacznie panować jako Król w bliskim już Królestwie Bożym - tutaj na ziemi. 

W Królestwie tym będzie miłość, pokój i sprawiedliwość Boża dla żyjących wiecznie wiernych poddanych Isusa Chrystusa, nagrodzonych przez Niego za umiłowanie Prawdy i sprawiedliwości.

Jak otrzymać tę nagrodę? Dokładne informacje znajdziesz w tym linku - Dokąd pójdę, Panie?

I jeszcze jedno - Bóg nie posiada imienia, jak Jahwe czy Jehowa!Napisano: 10 Kwietnia 2011

Ostatnie uaktualnienie: 25 Grudnia 2013