Poznaj Boga bliżej.

Ostatnie uaktualnienie:  22 Maja 2016

W zupełnie zakłamanym i zdziczałym świecie postać naszego Boga także jest przedstawiana w nieprawidłowy i skażony sposób, a rozpowszechniają to religie chrześcijańskie, w których pastorami i starszymi są najczęściej sataniści, obrażający Boga nauczając o Nim uwłaczającą Mu nieprawdę.

Bóg został zdegradowany do pozycji Syna Bożego, o którym naucza się, że to On jest Bogiem. Na domiar złego, słudzy szatana opierają się na listach faryzeusza, czyli obłudnika, 'apostoła' Pawła, który skutecznie anulował Boże Prawo w umysłach Chrześcijan. W rezultacie Chrześcijaństwo głosi fałszywą Ewangelię, sprzeczną całkowicie ze słowami Boga oraz Syna.

Uczniowie faryzeusza Pawła opracowali fałszywy dogmat, według którego wystarczy głośno przy świadkach wyznać że Jezus jest zbawicielem i wszystkich bardzo kocha, że zaprosiliśmy Go do swego serca i po publicznym wyznaniu uczniowie Pawła twierdzą, że są na zawsze zbawieni i wszystkie ich grzechy, z przeszłości a nawet przyszłe są eliminowane dzięki mocy krwi przelanej przez Chrystusa. Miłość Boża nie zna granic w wybaczaniu.

W ten sposób powstaje rzekomo nowo narodzony Chrześcijanin, który rzadko zmienia swój grzeszny styl życia. Nie oznacza to zupełnego fiaska Chrześcijaństwa, ale jest to kłamstwo, nie oparte w żadnym wypadku na słowach Boga Ojca oraz Syna. Ale to kłamstwo jest z łatwością przyjmowane poprzez Muzułmanów i wielu innych a Chrześcijaństwo szczyci się wielkimi sukcesami swej 'ewangelizacji'. Najbardziej cierpi na tym Bóg.

Bóg stał się w procesie zbawienia Osobą zupełnie niepotrzebną a zbawienie stało się szybkie, łatwe i tanie. Jest ono także wygodne w głoszeniu ponieważ większości ludziom zielone światło do dalszego grzesznego życia najwyraźniej pasuje.

W ogrodzie Eden.

Biblia nie podaje nam, ile czasu istnieje świat duchowy, także stworzony przez Boga, czyli wszyscy mieszkańcy nieba. Wiemy jednak, że w niebie zapanowała niezwykła radość z kolejnego aktu twórczego Boga, który nie tylko stworzył ziemię, ale napełnił ją zwierzętami i roślinami a jako szczyt stworzenia naszego Ojca na ziemi pojawiła się niezwykła para; Adam i Ewa.

Ale nie wszyscy w niebie się cieszyli z działalności twórczej Boga. Grupa aniołów pod przywództwem cheruba - szatana nazywanego także wężem stała się nagle zawziętym wrogiem człowieka oraz samego Boga.

Owa grupa skutecznie zniszczyła w samym zarodku ów niezwykły plan Boga - Królestwo Boże na ziemi wypełnionej ludźmi.

Co jest jeszcze bardziej smutne, dzisiaj ludzkość nie ma najmniejszego pojęcia w jakim celu to wszystko zaistniało. Szatan nie dał szansy ani Bogu, ani człowiekowi na utworzenie tego Królestwa i nie poznaliśmy w ten sposób jego celów oraz dalszych planów Boga odnośnie ziemi i ludzkości.

Jest to niezwykły dramat dla Boga oraz rodzaju ludzkiego i w rezultacie nadal borykamy się ze skutkami tego ohydnego i bezprecedensowego buntu.

Pierwszy atak szatana

Nastąpił on na ziemi, zanim Adam i Ewa dokonali czegokolwiek pozytywnego w ogrodzie Eden. Nie powstało jeszcze ani jedno dzieło rąk ludzkich ani żaden dowód kultury, muzyki, siły twórczego umysłu i właśnie na samym początku Bożego dzieła nastąpił straszliwy w skutkach atak ludzkość oraz na Boga.

Bóg miał pełne prawo potraktowania szatana w identyczny sposób, w jaki potraktował naszych pra rodziców. Ale Bóg zezwolił szatanowi na dalsze działanie.

Przyczyna owego przyzwolenia Boga wydaje się być jasna. Bóg dał szatanowi wiele czasu na udowodnienie swej racji oraz na udowodnieniu swego błędu, który szatan zarzucił Bogu. Szatan atakując Adama i Ewę zakwestionował Boże dzieło stwórcze, jego motywy i cele a także jakość dzieła twórczego Boga.

Przyczyna ataku jest raczej niezrozumiała. Biblia mówi nam o pysze szatana, ale nie wydaje się to być jedynym problemem.

Drugi atak szatana

Bunt innych aniołów w niebie.

Rodzaju 6: (1) A kiedy ludzie zaczęli rozmnażać się na ziemi i rodziły im się córki, (2) Ujrzeli synowie boży, że córki ludzkie były piękne. Wzięli więc sobie za żony te wszystkie, które sobie upatrzyli. (3) I rzekł Pan: Nie będzie przebywał duch mój w człowieku na zawsze, gdyż jest on tylko ciałem. Będzie więc życie jego trwać sto dwadzieścia lat. (4) A w owych czasach, również i potem, gdy synowie boży obcowali z córkami ludzkimi, byli na ziemi olbrzymi, których im one rodziły. To są mocarze, którzy z dawien dawna byli sławni. (5) A gdy Pan Bóg widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe, (6) Smucił się Pan Bóg, że uczynił człowieka na ziemi i rozważał głęboko nad tym w sercu swoim. (7) I rzekł Pan: Zgładzę człowieka, którego stworzyłem, z powierzchni ziemi, począwszy od człowieka aż do bydlęcia, aż do płazów i ptactwa niebios, gdyż smutno mi, że je uczyniłem. (8) Ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana.

W ten ohydny sposób upadli aniołowie zaatakowali rozmnażający się rodzaj ludzki dokonując genetycznego skażenia niemal wszystkich żyjących stworzeń Bożych - ludzi a także i zwierząt. Niewątpliwie w jakiś sposób szatan miał także w tym swój udział.

Zwróćmy uwagę na niezwykłą przykrość i smutek Boga, którego przyczyną postępki upadłych aniołów oraz zwiedzonych przez nich ludzi. Mnóstwo pracy i wysiłku Boga zostało ponownie zniszczone przez siły szatana i Bóg był zmuszony ową sytuacją do ponownego wysiłku, aby ponownie wystartować z czystą genetycznie ludzkością na nowej drodze ku Jego Królestwu. Tym razem długość życia człowieka została ograniczona do 120 lat.

Szatan z upadłymi aniołami blokował i nadal zawzięcie blokuje postęp ludzkości.

Dlaczego? Nie znamy planów Boga wobec ludzkości. Wiemy jedynie, że ziemia została poddana człowiekowi, którego pierwszym zadaniem było jej zaludnienie. Czy tego szatan zazdrościł ludzkości? Czy też znał dalsze plany, których pozazdrościł szatan oraz 1/3 aniołów?

Moim zdaniem to był zaledwie początek istnienia ludzkości, pierwsze niemowlęce kroczki ludzkie i już w takim wczesnym okresie szatan podstawił nam nogę.

Dokąd miał zmierzać człowiek? Najprawdopodobniej nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć i Bóg po prostu nas o tym nie poinformował wiedząc, że tego nie jesteśmy zrozumieć. Zrozumienie przyjdzie w momencie przywrócenia nas do stanu doskonałości i dopiero wtedy nastąpi nasza wielka radość, której nam tak pozazdroszczono, że rozpoczęła się akcja wyniszczania rodzaju ludzkiego.

Jest to dla nas olbrzymia lekcja!

Bądźmy Bogu posłuszni we wszystkim i miejmy do Niego bezgraniczne zaufanie. Nie polegajmy na własnym rozumie, ponieważ... nasze mózgi funkcjonują w około 10 procentach swych możliwości.

Ufajmy Bogu ponieważ On doskonale wie co i dlaczego czyni a nam pozostaje zaufanie oparte na absolutnym posłuszeństwie. A wielka nagroda nas nie minie.

Jeżeli ktoś z nas pomyśli, że Bóg się w czymś myli - ufajmy Mu i 'mylmy' się razem z Bogiem! Wiedzmy, że nasze zrozumienie Jego rzekomej pomyłki na pewno jest błędne.

Przykłady Bożej osobowości

Istnieją dwie sytuacje, w których waga Prawa Bożego wygląda nieco inaczej i są tego oczywiste przyczyny.

Przykład 1.

Mamy Biblię w ręku i w niej jest wyłuszczone całe Prawo Boga. Mamy często problem ze zrozumieniem pewnych praw, mamy problem ze zrozumieniem przyczyn niektórych praw oraz mamy problem - nie jesteśmy pewni tego, które prawa nas obowiązują.

Przykład- zakaz jedzenia wieprzowiny czy obowiązek święcenia sabatu.

Dla wielu oba prawa są albo przesadą albo niemożliwe do wypełnienia. Inni myślą, że te prawa w chwili obecnej nas nie obowiązują. Pranie mózgów fałszywych religii chrześcijańskich odgrywa w naszej ocenie sytuacji zasadniczą rolę.

Dlatego owe prawa często łamiemy a katolicy nagminnie łamią zakazy bałwochwalstwa, czyli najważniejszego Przykazania Bożego.

Na nasze szczęście Bóg jest nadal wyrozumiały i zna nasze położenie zupełny brak zrozumienia.

Ale warto pamiętać o jednym.

Z masy ludzi będących częścią Narodu Wybranego Bóg wybiera do chlubnych pozycji w przyszłym rządzie Królestwa Bożego tych, którzy włożyli w poznanie Jego woli wiele wysiłku i większość Przykazań jest przez takich doskonale stosowana. Takich ludzi Bóg nazywa świętymi! Nie stosujący się do Jego Prawa także będą żyli w Królestwie ale... niektórzy z nich będą mieli prace nie zawsze piękne, jak... zbieranie i grzebanie zwłok.

Przykład 2 - niezwykle ważny.

Jest to sytuacja naszych przyszłych bezpośrednich stosunków z Bogiem i Synem.

Jedno jest niezwykle jasne. Słowo 'nie' w bezpośrednich konwersacjach pomiędzy Bogiem, Synem a nami może spowodować naszą natychmiastową śmierć. Złamanie jakiegokolwiek bezpośredniego polecenia Boga, Syna lub ludzi przez Boga i Isusa wyznaczonych do określonej pracy może oznaczać natychmiastową karę śmierci. Przykład - Adama i Ewy.

Ktoś może to osądzić negatywnie, ale trzeba rozważyć i przemyśleć.

Hipotetyczna sytuacja.

Otrzymaliśmy wezwanie do prezydenta państwa i możemy zostać nagrodzeni za naszą dobrą pracę, otrzymać sporą sumę pieniędzy jako nagrodę oraz własny dom i wysoką pozycję w rządzie.

Oczywiście na takie spotkanie pójdziemy z głębokim posłuszeństwem i szacunkiem, ponieważ wielka stawka jest na wokandzie. Z góry wiemy, że na każde polecenie prezydenta na pewno nie odpowiemy - NIE!

W przypadku kontaktów z Bogiem, Chrystusem czy osobami wyznaczonymi przez nich nasza postawa powinna być identyczna. Każde polecenie powinno być wykonane w sposób w jaki nam polecono i słowo - odmawiam - nie ma prawa znaleźć się w naszych ustach. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że mamy do czynienia z samym Bogiem, który może dla nas wszystko i brakuje nam nawet wyobraźni, czego dla nas nasz Bóg może dokonać.

Izraelitom w przeszłości Bóg wiele wybaczył z powodu ich niewiedzy ale pewne problemy musiały być rozwiązane w sposób konkretny, stanowczy, ponieważ Bóg się nie myli i wymaga doskonałego posłuszeństwa oraz olbrzymiego szacunku dla siebie.

Kilka biblijnych przykładów.

V Mojżeszowa 18:(9) Gdy tedy wejdziesz do ziemi, którą Pan, Bóg twój, ci daje, nie naucz się czynić obrzydliwości tych ludów; (10) Niech nie znajdzie się u ciebie taki, który przeprowadza swego syna czy swoją córkę przez ogień, ani wróżbita, ani wieszczbiarz, ani guślarz, ani czarodziej, (11) Ani zaklinacz, ani wywoływacz duchów, ani znachor, ani wzywający zmarłych; (12) Gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni, i z powodu tych obrzydliwości Pan, Bóg twój, wypędza ich przed tobą. (13) Bądź bez skazy przed Panem, Bogiem twoim, (14) Gdyż te narody, które ty wypędzasz, słuchają wieszczbiarzy i wróżbitów, a na to Pan tobie nie pozwolił.

V Mojżeszowa 18:(19) Ktokolwiek nie usłucha jakichkolwiek słów proroka, które on będzie wypowiadał w moim imieniu, to Ja wywrę zemstę na nim.

V Mojżeszowa 18:(26) Przeklęty, kto nie dochowa słów tego zakonu, aby je spełnić. A cały lud powie: niech się stanie.

Oto wymowne stwierdzenia Boga i nasza dzisiejsza kara za nieposłuszeństwo naszych przodków jest dla nas olbrzymią lekcją.

4 Mojżeszowa 15:(28) Kapłan dokona przebłagania za tego człowieka, który uchybił, popełniając przed Panem grzech przez przeoczenie; gdy dokona za niego przebłagania, będzie mu odpuszczone. (29) Zarówno tubylca z synów izraelskich, jak cudzoziemca, przebywającego wśród was, którzy popełnili błąd przez przeoczenie, obowiązuje jednakowe prawo. (30) Lecz człowiek, zarówno tubylec jak i cudzoziemiec, który popełni to rozmyślnie, znieważa Pana. Człowiek ten będzie wytracony spośród swego ludu, (31) Gdyż pogardził słowem Pańskim i naruszył przykazania Pańskie. Człowiek ten będzie więc wytracony, a grzech jego pozostanie na nim.

W tym fragmencie mamy konkretnie wyłuszczone niuanse Prawa Boga i Bóg podał nam, w jaki sposób to jest widziane przez Niego. Rozmyślne łamanie Prawa jest uczynkiem zniewagi dla Boga, pogardzeniem Jego słowem i karą za to jest śmierć.

Przykład zastosowania tegoż Prawa.

4 Mojżeszowa 15:(32) A gdy synowie izraelscy przebywali na pustyni, napotkali człowieka, zbierającego drwa w dzień sabatu. (33) Ci, którzy go napotkali zbierającego drwa, przyprowadzili go do Mojżesza i Aarona oraz do całego zboru. (34) I osadzili go pod strażą, gdyż jeszcze nie było rozstrzygnięte, co ma się z nim uczynić. (35) I rzekł Pan do Mojżesza: Mąż ten poniesie śmierć. Niech cały zbór go ukamienuje poza obozem. (36) I wyprowadził go cały zbór poza obóz, i ukamienowali go, i umarł, jak Pan nakazał Mojżeszowi.

Wrogowie Boga uważają taką karę za coś drastycznego, ponieważ ich, zwłaszcza upadłych aniołów i szatana dotyczy  właśnie kara śmierci.

Poniższy przykład jest wyjątkowo drastyczny.

4 Mojżeszowa 25:(1) Gdy Izrael osiadł w Szittim, zaczął lud uprawiać nierząd z Moabitkami. (2) Zapraszały one lud na rzeźne ofiary swoich bogów, a lud jadł i oddawał pokłony ich bogom. (3) Izrael sprzęgnął się z Baalem Peor. Wtedy Pan rozgniewał się na Izraela, (4) I rzekł Pan do Mojżesza: Zbierz wszystkich naczelników ludu i wbij ich na pal przed Panem w słońcu, a odwróci się płomienny gniew Pana od Izraela. (5) I rzekł Mojżesz do sędziów izraelskich: Niech każdy zabije ze swojej grupy tych mężów, którzy się sprzęgli z Baalem Peorem.

W tym okresie pośród Izraela stale przebywał sam Bóg. Prawo Boże było respektowane aż do tego momentu. Wyobraźmy sobie nieco ową sytuację. Bóg wyprowadza z Egiptu w cudowny sposób całego Izraela a nawet otrzymali oni od Egipcjan złoto i inne podarunki za swoją ciężką pracę. Potem Mojżesz przeprowadził Izraelitów przez Morze Czerwone i Bóg zatopił ścigającą ich armię faraona. Otrzymano Prawo z rąk samego Boga i już był jeden wielki problem z święcenie złotego cielca przy górze Synaj.

Na prośbę Mojżesza Bóg wybaczył to Izraelitom! Tymczasem Izraelici zaczęli na nowo łamać Jego kategoryczne Prawo zakazu wielbienia innych bogów. Zwróćmy uwagę, że pierwsza sroga kara za nieposłuszeństwo nie przyniosła zbytniego rezultatu.

(6) A oto przyszedł pewien mąż z synów izraelskich i przyprowadził do swoich braci Midianitkę na oczach Mojżesza i na oczach całego zboru synów izraelskich, ci zaś płakali u wejścia do Namiotu Zgromadzenia.

Człowiek ten publicznie znieważył Boga i przyprowadził na oczach wszystkich ladacznicę, aby niemal publicznie mieć z nią seks w sposób taki, aby wszyscy o tym wiedzieli.

(7) Gdy to zobaczył Pinechas, syn Eleazara, syna Aarona, kapłana, wstał i wyszedł ze zboru, wziął do ręki włócznię (8) I poszedł za tym mężem izraelskim do namiotu, i przebił oboje, tego męża izraelskiego i ową kobietę przez jej podbrzusze. Wtedy została odwrócona klęska od synów izraelskich.

Sposób, w jaki Pinechas zabił ich oboje  wskazuje, że rzeczywiście zabił ich podczas seksu! I słusznie! Czy Bóg miał tolerować aż taką ohydną obelgę?

(9) A tych, którzy od tej klęski poginęli, było dwadzieścia cztery tysiące. (10) I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: (11) Pinechas, syn Eleazara, syna Aarona, kapłana, odwrócił moją zapalczywość od synów izraelskich przez to, że okazał wśród nich gorliwość o mnie, tak iż nie wytępiłem synów izraelskich w zapalczywości mojej.

Bóg ponownie chciał zniszczyć cały Izrael. Dlaczego? Że nie przeciwstawili się owemu notorycznemu łamaniu Prawa i że nikt na to nie zareagował. W oczach Boga byli także winni, ale postępek Pinechasa odwrócił Boży gniew.

Inny, niezwykle ciekawy przypadek.

4 Mojżeszowa 27:(1) Wtedy przyszły córki Selofchada, syna Chefera, syna Gileada, syna Machira, syna Manassesa, z rodziny Manassesa, syna Józefa - a córki jego nazywały się: Machla, Noa, Chogla, Milka i Tirsa, (2) I stanęły przed Mojżeszem, przed Eleazarem, kapłanem, przed książętami i przed całym zborem u wejścia do Namiotu Zgromadzenia, i rzekły: (3) Ojciec nasz umarł na pustyni; lecz nie należał on do zastępu tych, którzy się zbuntowali przeciwko Panu w zastępie Koracha. Umarł on za swój własny grzech, a nie miał synów. (4) Dlaczego imię naszego ojca, który nie miał syna, ma zniknąć spośród jego rodziny? Daj nam posiadłość wśród braci naszego ojca. (5) Mojżesz przedłożył ich sprawę Panu, (6) A Pan rzekł do Mojżesza: (7) Słusznie mówią córki Selofchada. (BM)

Jest to przykład mądrego postępku córek zmarłego Selofchada, które we właściwy sposób zwróciły uwagę na swój poważny problem. Z pełnym szacunkiem dla Mojżesza, sługi wyznaczonego przez Boga w pokorze wyłożyły mu swój niemały problem. Problem był także niełatwy dla Mojżesza, więc skonsultował to bezpośrednio z samym Bogiem.

Wyrok Boga był następujący.

4 Mojżeszowa 27:(7) Słusznie mówią córki Selofchada. Daj im posiadłość dziedziczną wśród braci ich ojca i przenieś na nie dziedzictwo ich ojca. (8) Do synów izraelskich zaś przemów tak: Jeżeli umrze ktoś, a nie pozostawi po sobie syna, to przenieście jego dziedzictwo na jego córkę. (9) A jeżeli nie ma córki, dajcie jego dziedzictwo jego braciom. (10) A jeżeli nie ma braci, dajcie jego dziedzictwo braciom jego ojca. (11) A jeżeli jego ojciec nie ma braci, dajcie jego dziedzictwo najbliższemu krewnemu z jego rodziny, aby objął je w posiadanie. I będzie to dla synów izraelskich przepisem prawnym, jak Pan rozkazał Mojżeszowi.

Bez buntu, bez krzyku, bez ubliżania komukolwiek sprawa została w sprawiedliwy sposób załatwiona pozytywnie przez samego Boga i stała się obowiązującym prawem dla całego ludu Bożego!

Po to mamy Biblię i Mojżesz to spisał, abyśmy się z tym dobrze zapoznali, i zanim Bóg ponowi swoją opiekę nad Izraelem, abyśmy byli przygotowani na to i pomni ostrzeżeń biblijnych nie obrażali Boga buntami, kwestionowaniem Jego Prawa czy nawet naszymi ohydnymi postępkami.

Zdajmy sobie sprawę z fundamentalnej PRAWDY

Bóg jest właścicielem WSZYSTKIEGO z nami włącznie. Ma On prawo aby cały ten świat zniszczyć, ponieważ On to wszystko uczynił i On może to zniszczyć i stworzyć coś nowszego, coś innego.

Kiedy zbudujemy wieżę z piasku, mamy pełne prawo, aby ją w sekundzie zburzyć.

W sumie zawsze powinniśmy być bardzo szczęśliwi, ponieważ istnieje Bóg, który nie tylko nas powołał do życia, ale pod warunkiem naszego posłuszeństwa wobec Jego Prawa, dąży On do utworzenia niezwykłego Królestwa Bożego, w którym będziemy doznawać wielu niezwykłych i  przyjemnych wrażeń życiowych, zachwytów Bożą kreatywnością oraz sami będziemy w coraz bardziej doskonały sposób imitować Boga, który jest dla nas niedoścignionym wzorem, któremu musimy być zawsze posłuszni.

Wybór ludzkości jest niezwykle prosty.

Posłuszeństwo wobec Boga = życie wieczne w szczęściu i pomyślności.

Nieposłuszeństwo = śmierć.

Ponownie przeciwnicy mogą być oburzeni, ale jest to oburzenie niesłuszne.

Nieposłuszeństwo to śmierć dla nieposłusznych, ponieważ istoty nieposłuszne są przyczyną wszelkiego zła na ziemi. Bóg z tej właśnie przyczyny zezwolił szatanowi oraz upadłym aniołom na dopełnienie ich winy, aby cały świat istot stworzonych przez Boga zdał sobie sprawę z rezultatów nieposłuszeństwa stworzeń Bożych.

Dzisiejszy świat jest tego wymownym dowodem i pokazuje nam w pełni rezultaty nieposłuszeństwa wobec praw Boga.

Jako ludzie jesteśmy niezwykle skomplikowanymi stworzeniami Bożymi, którzy na obecnym etapie nie bardzo rozumieją, co jest dobre a co złe i nie doceniają wagi Prawa Bożego.

Umysły większości ludzi nie są w stanie zrozumieć wielu dzieł Bożych. Jest to ponad nasze możliwości intelektualne i z tej prostej przyczyny musimy całkowicie polegać na naszym Stwórcy i Konstruktorze, który wie, czego potrzebujemy, ponieważ właśnie w taki a nie inny sposób On stworzył Ziemię, jako nasze mieszkanie oraz stworzył nas.

Dlatego posłuszeństwo wobec niewyobrażalnie potężnego umysłu, jakim jest Bóg, jest gwarancją naszego życia. Nieposłuszeństwo doprowadzi nas wyłącznie do śmierci.

Wybierajmy więc mądrze - życie wieczne w szczęściu w posłuszeństwie wobec Boga.

Napisano: 22 Maja 2016

Ostatnie uaktualnienie: 22 Maja 2016