Wypełnione proroctwa: dowody na nieomylność Biblii.

 

Dr Hugh Ross - http://www.reasons.org

Tłumaczył Piotr Nieżurawski & Jan Szołtysek

Biblia jako jedyna spośród kiedykolwiek napisanych ksiąg dokładnie i szczegółowo przepowiada specyficzne wydarzenia na wiele lat lub na wiele wieków przed ich nastąpieniem. W Biblii znaleźć można około 2500 proroctw, z których około 2000 już się spełniło ? bezbłędnie i co do joty. (Pozostałych 500 proroctw dotyczy przyszłości i możemy być świadkami ich spełnienia w miarę upływu czasu). Ponieważ prawdopodobieństwo przypadkowego spełnienia się każdej z tych przepowiedni wynosi średnio mniej niż jeden do dziesięciu (przy bardzo konserwatywnym oszacowaniu) i ponieważ większość z nich jest wzajemnie niezależnych, prawdopodobieństwo ich równoczesnego przypadkowego spełnienia jest mniejsze niż jeden do 102000 (czyli 1 z następującymi 2000 zerami)!

Jednak nie tylko Bóg używa przepowiadania przyszłych wydarzeń aby przyciągnąć uwagę ludzi. Szatan robi to samo. Poprzez jasnowidzów (takich jak Jeanne Dixon czy Edgar Cayce), media, spirytualistów i innych dowiadujemy się o wybitnych przepowiedniach, z których jednak niewiele spełnia się z dokładnością większą niż 60 procent, a żadne nie jest absolutnie dokładne. Ponadto komunikaty od Szatana nie dorównują w szczegółowości proroctwom biblijnym, jak również nie nawołują do moralnego nawrócenia.

Test na proroka zanotowany został przez Mojżesza w V Ks. Moj. czyli w Księdze Podwójnego Prawa 18:21-22. W wymienionym ustępie autor zapewnia (podobnie zresztą jak i w innych miejscach w Biblii) że prorocy boży, w odróżnieniu od rzeczników Szatana, są w stu procentach dokładni w swoich przepowiedniach.

Ponieważ omówienie wszystkich proroctw biblijnych na łamach niniejszego dokumentu nie byłoby możliwe ze względu jego ograniczoną objętość, poniżej podajemy kilka przepowiedni, które ukazują niezwykły stopień szczegółowości, szeroki zakres obejmowanej rzeczywistości, oraz nadprzyrodzoność przepowiedzianych wydarzeń. Zachęcamy czytelników do zbadania innych zdarzeń, jak również do dokładnego przestudiowania ich wiarygodności historycznej.Ponieważ powyższych trzynaście przepowiedni dotyczy w większości oddzielnych i niezależnych wydarzeń prawdopodobieństwo przypadkowego spełnienia ich wszystkich wynosi około 1 do 10138 (suma wszystkich wykładników dziesiętnych w powyższych oszacowaniach wynosi 138). Dla przykładu liczbę tę można porównać z prawdopodobieństwem, że druga zasada termodynamiki ulegnie lokalnemu odwróceniu (na przykład, że silnik spalinowy ulegnie ochłodzeniu w suwie spalania, lub też że energia cieplna popłynie od ciała chłodniejszego to cieplejszego). Prawdopodobieństwo takiego wydarzenia wynosi około 1 do 1080. Ujmując to prościej na podstawie jedynie trzynastu wymienionych wyżej proroctw zapis biblijny można uznać za wielokrotnie bardziej niezawodny niż druga zasada termodynamiki. Zachęcamy czytelników do wykonania własnych racjonalnych oszacowań prawdopodobieństwa spełnienia powyższych przepowiedni. Niezależnie od sposobu podejścia otrzymane wartości prawdopodobieństwa ich spełnienia bez wątpienia okażą się absurdalnie niskie.

Biorąc pod uwagę, że Biblia jest tak niezawodnym dokumentem, istnieją wszelkie powody do tego aby oczekiwać, że pozostałych 500 przepowiedni dotyczących 'czasów ostatecznych' wypełni się co do joty (patrz Znamiona końca ? Signs of the End, Skazani na cierpienie ? Tribulation Dooms, Obietnica porwania ? Rapture Promise) . Czy można sobie pozwolić sobie na zignorowanie owych nadchodzących wydarzeń, a tym bardziej na stracenie bezgranicznych korzyści zaoferowanych każdemu kto podda się woli autora Biblii, Jezusa Chrystusa? (Z listą tych dobrodziejstw można zaznajomić się w artykule p.t. Łaska ? Grace). Czy racjonalnie myśląca osoba zlekceważyłaby ostrzeżenie Boga przed sądem dla tych którzy świadomie odrzucą prawdę o Jezusie Chrystusie i Biblii, lub którzy odrzucą roszczeń Jezusa w stosunku do ich życia?

Dzisiaj decyzja o zbawieniu jest możliwa. W obecnych czasach Bóg jest ludziom przychylny. Nie pozwól aby ta ważna chwila w Twoim życiu minęła bez wyciągnięcia wniosków.
* Mesjasz  [przyp. J.S.] heb. Hamasziah , gr. Khristós stąd pol. Chrystus  dosłownie: Namaszczeniec, lub Pomazaniec. W czasach Starego Testamentu tytułem tym określano królów i najwyższych kapłanów. Rytuał namaszczenia miał bardzo duże znaczenie symboliczne. W ostatnich czasach przed n.e. oczekiwany Zbawca nazywany był tym tytułem, jako że miał on łączyć cechy króla, kapłana i proroka. Współcześni Jezusowi oczekiwali od Mesjasza przede wszystkim wyzwolenia Izraela spod panowania Rzymu.

* * Powyższe oszacowania zostały wykonane przez grupę świeckich naukowców. Jako przykład ich metody oszacowania proszę rozpatrzyć obliczenia dotyczące pierwszego z powyższych proroctw:

 • Ponieważ działalność Mesjasza mogła się rozpocząć w którymkolwiek z minionych 5000 lat, jest wiec jedna szansa na 5000, że działalność jego rozpoczęła się w 26 roku n.e.
 • Ponieważ Mesjasz jest Bogiem w ludzkiej postaci, prawdopodobieństwo, że zostanie on zabity jest stosunkowo małe, powiedzmy 1 do 10
 • Można przyjąć, że egzekucja ma jednakową szansę odbycia się przed jak i po zburzeniu Jerozolimy; co oznacza, że można przyjąć że prawdopodobieństwo jej wykonania przed zniszczeniem jest 1 do 2.
 • Tak więc prawdopodobieństwo przypadkowego wypełnienia powyższego proroctwa jest 1 do 5000 x 10 x 2, a więc 1 do 10 5.

   

  Reasons To Believe * P.O. Box 5978 * Pasadena, CA 91117, USA

  +1.626.335.1480 * Strona internetowa: http: //www.reasons.org * E-mail reasons@reasons.org

  (c) Copyright 1990 Reasons To Believe

   

  Tłumaczył Piotr Nieżurawski & Jan Szołtysek

   

  Uaktualnione 10 Marca 2009