Rzeczywista historia świata

Mateusza 10:(26) "...nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajnego, o czym by się dowiedzieć nie miano. (27) Co mówię wam w ciemności, opowiadajcie w świetle dnia; a co słyszycie na ucho, głoście na dachach. "

Znane powszechnie przysłowie - Historię piszą zwycięzcy.

Oznacza to, że siły, które zwyciężyły wojnę opisują swoją wersję wydarzeń i owa wersja nigdy ich nie oczernia, ale zawsze ich wybiela. Dlatego historia jest zwykle jednym wielkim kłamstwem.

Jedynie Biblia jest wiarygodnym i pewnym źródłem informacji o historii świata w którym żyjemy.

Biblijna historia świata otworzy wielu z nas oczy na naszą rzeczywistość. Historia biblijna ukaże wydarzenia i wyjaśnienia, których się nie spodziewamy. Wiele biblijnych elementów nigdy nie było masowo publikowanych, inne - pomimo, że publikowane są tak zmienione, że nie są one warte zapoznawania się z nimi.

Istnieją bardzo poważne przyczyny nienawiści władz i mediów do Biblii oraz Boga. Zacznij owe przyczyny poznawać i analizować.

Oto doskonały początek dziejów świata.

Rodzaju 1:1 Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. 26 Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. 27 I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. 28 I błogosławił im Bóg, i rzekł do nich Bóg: Rozradzajcie się i rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię, i czyńcie ją sobie poddaną; panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi! 29 Potem rzekł Bóg: Oto daję wam wszelką roślinę wydającą nasienie na całej ziemi i wszelkie drzewa, których owoc ma w sobie nasienie: niech będzie dla was pokarmem! 30 Wszystkim zaś dzikim zwierzętom i wszelkiemu ptactwu niebios, i wszelkim płazom na ziemi, w których jest tchnienie życia, daję na pokarm wszystkie rośliny. I tak się stało. 31 I spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. I nastał wieczór, i nastał poranek - dzień szósty.

Koncept Boga jest genialnie prosty. Pierwsza para miała zaludnić całą ziemię. Pokarmem zwierząt i ludzi były owoce, nasiona i rośliny. Zwierzęta nie miały się pożerać wzajemnie a także nie było komarów pijących ludzką i zwierzęcą krew czy jadowitych żmij.

Szatan, były najpotężniejszy cherub Boży postanowił zniweczyć ten wspaniały Boży plan. W tym celu spowodował bunt pierwszych ludzi przeciwko Bogu. Konsekwencje były tragiczne.

Wydarzenia w ogrodzie Eden są opisane dokładnie w 3 Księdze Rodzaju. Kluczowymi wersetami, które omawiają skutki buntu szatana oraz pierwszej pary ludzkiej są następujące.

Rodzaju 3:(14) Wtedy rzekł Pan Bóg do węża: Ponieważ to uczyniłeś, będziesz przeklęty wśród wszelkiego bydła i wszelkiego dzikiego zwierza. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni życia swego! (15) I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem; jeden z potomków kobiety, ten ukręci ci głowę a ty ukąsisz Go w piętę. (16) Do kobiety zaś rzekł: Pomnożę dolegliwości brzemienności twojej, w bólach będziesz rodziła dzieci, mimo to ku mężowi twemu pociągać cię będą pragnienia twoje, on zaś będzie panował nad tobą. (17) A do Adama rzekł: Ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc: Nie wolno ci jeść z niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie! W mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego! (18) Ciernie i osty rodzić ci będzie i żywić się będziesz zielem polnym. (19) W pocie oblicza twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty; bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. (20) I nazwał Adam żonę swoją Ewa, gdyż ona była matką wszystkich żyjących. (21) I uczynił Pan Bóg Adamowi i jego żonie odzienie ze skór, i przyodział ich. (22) I rzekł Pan Bóg: Oto człowiek stał się taki jak my: zna dobro i zło. Byleby tylko nie wyciągnął teraz ręki swej i nie zerwał owocu także z drzewa życia, i nie zjadł, a potem żył na wieki! (23) Odprawił go więc Pan Bóg z ogrodu Eden, aby uprawiał ziemię, z której został wzięty.

Jest to najkrótsza wersja początku naszej cywilizacji. Co jest najciekawsze, najnowsze badania naszego DNA w pełni potwierdzają pochodzenie człowieka od Adama i Ewy, czyli wspólnych przodków.

W Edenie wydarzyło się jeszcze coś gorszego. Najwyraźniej ojcem Kaina był sam szatan, aczkolwiek Biblia nie podaje wiele szczegółów ten temat. Kain zabił swego brata Abla tylko za to, że Bóg zaakceptował ofiarę Abla, ale ofiara Kaina była nieuczciwa i to było przyczyną braku akceptacji ofiary Kaina przez Boga. Z zawiści Kain zamordował w okrutny sposób Abla, mszcząc się w ten sposób na Bogu i także naurągał Bogu za to, że Bóg śmiał się zapytać o to, gdzie się podział Abel! Czysto szatański, kłamliwy sposób zachowania się. (O Kainie oraz nasieniu szatana, które Kain zapoczątkował powstaje odrębny artykuł.)

To o tym nasieniu węża mówi poniższy tekst, który wyjaśnia bardzo wiele w historii świata.

Rodzaju 3:(15) I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem; jeden z potomków kobiety, ten ukręci ci głowę a ty ukąsisz Go w piętę.

Werset ten to sąd Boga nad szatanem oraz jego nasieniem, które będzie w stanie nieprzyjaźni z nasieniem Ewy. Bóg oznajmia, że w Edenie powstały dwa potomstwa w wyniku złamania zakazu jedzenia z drzewa wiadomości dobra i zła. Bóg ujawnia nam także końcowy rezultat tych wydarzeń. Szatan zginie z rąk jednego z potomków kobiety, (Ewy) ale ten ukąsi Go w piętę. Owo proroctwo nawiązuje do ataku szatana na Syna Bożego, jego śmierć i zmartwychwstanie - bolesne ukąszenie w piętę, ale potem wyrok śmierci na szatanie zostanie wykonany właśnie przez potomka kobiety, Syna Bożego u kresu czasów końca.

Ta historia jest niezwykle obciążająca szatana, który nadal rządzi całym światem. Chrześcijaństwo jest o tym doskonale poinformowane. Dlatego większość informacji czyniących szatana winnym całego ludzkiego nieszczęścia jest w przemyślny sposób ukrywana przed światem przez fałszywe religie oraz rządy kontrolowanych przez szatana. Teraz już wiemy dlaczego rządy szatańskie zawsze kłamią. Wzorują się na swoim... ojcu kłamstwa.

Z tych właśnie powodów dwie niezwykle ważne księgi biblijne Henocha zostały około XV wieku z Biblii usunięte. W tych linkach można je jednak po polsku przeczytać. I Henocha oraz II Henocha.

Oto jeden z kluczowych wersetów I Henocha, który ujawnia nam bardzo wiele.

Henocha 104:10 Teraz oznajmiam wam tajemnicę: wielu grzeszników zmieni i wypaczy słowa prawdy i wypowiadać będą słowa złe i kłamliwe i wymyślą wiele fałszu i napiszą księgi w swoim imieniu. 11 Oby tylko spisali wiernie w swoich językach wszystkie moje słowa i nie zmienili lub opuścili czegokolwiek z moich słów, ale spisali dokładnie wszystko, o czym świadczyłem przedtem o nich! 12 Znam jeszcze inną tajemnicę: księgi te zostaną wręczone sprawiedliwym i mądrym, [którzy będą źródłem] radości, prawdy i wielkiej mądrości. 13 Zostaną im wręczone księgi i uwierzą w nie i będą się nimi cieszyć. I wszyscy sprawiedliwi, którzy poznali z nich wszystkie drogi prawdy, radować się będą.

Stało się dokładnie według niezwykle starego proroctwa Henocha. Jego księgi usunięto i dopiero od niedawna można je czytać.

W zamian świat otrzymał księgi kłamliwe napisane w swoim imieniu. Są to księgi fałszywego apostoła Pawła oraz jego współpracowników, Łukasza i Marka.

Na księgach tych trzech ludzi opierają się wszystkie religie Chrześcijaństwa.

Te księgi to przyczyna powstania ponad 30 tysięcy różnych religii Chrześcijaństwa. Celem tych ksiąg jest wprowadzanie nas w błąd, negowanie Prawa Boga oraz ukrywanie przed nami Bożych planów względem świata. Także ukrywane są przed nami zbrodnie szatańskie i anielskie.

Adam i Ewa utracili życie wieczne oraz Bożą aprobatę, co poważnie przyhamowało cały plan Boga.

Cel Boga - życie wieczne na przyjaznej dla człowieka ziemi w otoczeniu zwierząt, ptaków i ryb, przyjaznych człowiekowi i oraz ziemi wypełnionej potomstwem Adama i Ewy. Potomstwo szatana oraz upadłych aniołów nie wchodziło w rachubę w planach Boga Stwórcy.

To jest kluczowa krótka informacja dotycząca planu Boga oraz Jego celów twórczych.

Najważniejsze dla nas w tych czasach jest to, że Bóg jeszcze w Edenie miał zamiar naprawienia wszystkich problemów świata i doprowadzenia swego planu do pełnej realizacji.

Plan Boży życia wiecznego na ziemi jest negowany przez Kościół Katolicki i wielu innych religii, które twierdzą, że celem Boga jest życie dusz ludzkich w niebie po śmierci, a dla niegodziwców przewidział Bóg wieczne piekło. Owe nauki są kłamstwem opartym na wersetach wyrwanych z kontekstu. Cel Boga mamy wyraźnie wyłuszczony w powyższych wersetach oraz w wielu wersetach Apokalipsy, którą niejednokrotnie usiłowano także z Biblii usunąć. Bóg jednak do tego nie dopuścił.

Najważniejszą informacją dla nas jest to, że plan Boga nie uległ żadnej zmianie!

Dalsze zbrodnie szatana oraz upadłych aniołów

Atak szatana nie zakończył się na wydarzeniach w ogrodzie Eden. Z pomocą szatanowi przyszli niektórzy aniołowie. Oto, co się dalej działo.

Rodzaju 6:(1) A kiedy ludzie zaczęli rozmnażać się na ziemi i rodziły im się córki, (2) Ujrzeli synowie boży, że córki ludzkie były piękne. Wzięli więc sobie za żony te wszystkie, które sobie upatrzyli. (3) I rzekł Pan: Nie będzie przebywał duch mój w człowieku na zawsze, gdyż jest on tylko ciałem. Będzie więc życie jego trwać sto dwadzieścia lat. (4) A w owych czasach, również i potem, gdy synowie boży obcowali z córkami ludzkimi, byli na ziemi olbrzymi, których im one rodziły. To są mocarze, którzy z dawien dawna byli sławni. (5) A gdy Pan Bóg widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe, (6) Smucił się Pan Bóg, że uczynił człowieka na ziemi i rozważał głęboko nad tym w sercu swoim. (7) I rzekł Pan: Zgładzę człowieka, którego stworzyłem, z powierzchni ziemi, począwszy od człowieka aż do bydlęcia, aż do płazów i ptactwa niebios, gdyż smutno mi, że je uczyniłem. (8) Ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana.

Większość religii milczy na temat tego tekstu, inne negują ten tekst jako niewłaściwe tłumaczony i błędnie rozumiany. Ogólnie unika się tego tematu różnymi nieuczciwymi metodami.  Ale księga I Henocha daje nam niezwykle jasny obraz zbrodni upadłych aniołów.

I Henocha 6. 1 Kiedy ludzie rozmnożyli się, urodziły im się w owych dniach ładne i piękne córki. 2 Ujrzeli je synowie nieba, aniołowie, i zapragnęli ich. Jeden drugiemu powiedział: "Chodźmy, wybierzmy sobie żony z córek ludzkich i spłodźmy sobie dzieci". 3 Szemihaza, który był ich dowódcą, powiedział do nich: "Obawiam się, że może nie zechcecie tego zrobić i że tylko ja sam poniosę karę za ten wielki grzech". 4 Wszyscy odpowiadając mu rzekli: "Przysięgnijmy wszyscy i zwiążmy się przekleństwami, że nie zmienimy tego planu, ale doprowadzimy zamiar do skutku". 5 Następnie wszyscy razem przysięgli i związali się wzajemnie przekleństwami. 6 Było ich wszystkich dwustu. Zstąpili na Ardis, szczyt góry Hermon. Nazwali ją górą Hermon, albowiem na niej przysięgali i związali się wzajemnie przekleństwami. 7 Te są imiona ich przywódców: Szemihaza, ich dowódca, Urakiba, Ramiel, Kokabiel, Tamiel, Ramiel, Daniel, Ezekiel, Barakiel, Asael, Armaros, Batriel, Ananiel, Zakiel, Samsiel, Sartael (...), Turiel, Jomiel, Araziel. 8 Są to dowódcy dwustu aniołów i wszystkich innych z nimi. (BM)

I w tym momencie powstał OLBRZYMI problem dla ludzkości.

Miejscem zamieszkania aniołów jest niebo, a ziemia jest mieszkaniem człowieka. Budowa genetyczna aniołów nie jest kompatybilna z budową człowieka. Seks pomiędzy kobietami a aniołami jest możliwy ale Bóg kategorycznie tego zabronił. Problemem jest płodzenie niezwykle skażonego ludzko-anielskiego potomstwa, które nie posiada ludzkich sumień. Powyższy tekst biblijny wyraźnie mówi o owym seksie jako o wielkim grzechu.

Mamy więc aniołów przestępców wymienionych nawet imiennie. Warto przeczytać więcej na temat ich zbrodniczej działalności, aby zrozumieć dalsze dzieje świata oraz przyczyny potopu na całej ziemi. Potop jest zanotowanych w niemal wszystkich starożytnych przekazach w niemal wszystkich językach świata i jest on bezspornym faktem, potwierdzonym w pełni przez archeologię. Z tych oczywistych przyczyn księgi Henocha były usunięte z Biblii prze siły szatańsko anielskie, które nadal rządzą naszym światem.

Aniołów sprzed potopu nie ma już pomiędzy nami ale pojawiła się nowa grupa upadłych aniołów, która kontynuuje zbrodnicze czyny pierwszej grupy  w czasach dzisiejszych. Pierwsza grupa zbuntowanych aniołów oczekuje Bożego wyroku śmierci pod ziemią.

W potopie wszelkie zboczone potomstwo hybryd (Nefilimów czyli gigantów) upadłych aniołów zginęło. Upadli aniołowie zostali przez Boga o wyroku na ich okrutnym i morderczym potomstwie poinformowani, jeszcze przed potopem.

I Henocha 11 A do Michaela (Michała) Pan powiedział: "Idź, powiadom Semiazę i innych, którzy są z nim, którzy połączyli się z kobietami i ulegli z nimi zepsuciu z wszelką ich nieczystością. 12 Kiedy wszyscy ich synowie wzajemnie się pozabijają i kiedy ujrzą zniszczenie swych umiłowanych, zwiąż ich na siedemdziesiąt pokoleń pod wzgórzami ziemi aż do dni sądu i ich spełnienia, aż dopełni się sąd przeznaczony na całą wieczność. 13 W owych dniach zaprowadzą ich do otchłani ognia na męki i zostaną zamknięci w więzieniu na całą wieczność.

Co jest niezwykle ważne, potomstwo upadłych aniołów nie posiadało i nadal nie posiada ludzkiego sumienia. Oto przyczyna takiego stanowczego zakazu Boga i o tym aniołowie doskonale wiedzieli. Bóg wyraźnie ostrzegał przed tworzeniem morderczych i bezdusznych hybryd!

Dosadna kara na upadłych aniołach nie powstrzymała nowej grupy aniołów od kontynuacji owego wielkiego zła na ziemi.

Rodzaju 6:4 A w owych czasach, również i potem, gdy synowie boży obcowali z córkami ludzkimi, byli na ziemi olbrzymi, których im one rodziły. To są mocarze, którzy z dawien dawna byli sławni.

Zwróćmy szczególną uwagę na słowo "potem", czyli już po potopie. Nowa grupa aniołów pomimo surowej kary śmierci na poprzedniej grupie zaczęła ten sam proceder tuż po potopie.

Biblia także nam mówi, że aniołowie skazili nie tylko rodzaj ludzki ale także zwierzęta. Nie mamy wielu detali, ale istnieje wiele poza biblijnych materiałów mówiących nam o różnych skażeniach pośród zwierząt. Nawet zwierzęta nie były uszanowane i z roślinożernych stały się one drapieżnikami. Komary, żmije jadowite czy wszelkie drapieżniki nie były nigdy stworzone przez Boga.

Pomimo wyboru zwierząt nie skażonych do arki Noego, zwierzęta te najwidoczniej także zostały skażone po potopie, podobnie jak duża część ludzkości przez kolejną grupę upadłych aniołów, współpracujących nadal z szatanem na naszej ziemi.

Seks upadłych aniołów z kobietami ziemskimi ponownie powodował płodzenie olbrzymów, jak plemiona kananejskie. Oczywiście ci pseudo ludzie nie mieli ludzkich sumień i zdecydowana ich część nie miała prawa do istnienia z powodu wielkiego zagrożenia dla ludzi czystych genetycznie, posiadających sumienia. Odpowiedzialność za zbrodnie olbrzymów (nefilimów) ponosi szatan oraz ich ojcowie, czyli upadli aniołowie.

Owa nieludzka działalność jest doskonale opisana w Biblii i jest ona zaciekle blokowana przez szatana oraz upadłych aniołów. Niewiele religii Chrześcijaństwa o tym mówi czy pisze. Historycy robią wszystko, abyśmy o tym nic nie wiedzieli i jest to to najbardziej zaciekle ukrywana informacja o tych wydarzeniach i ich skutkach na całym świecie.

Aby skutecznie ukryć działalność upadłych aniołów, hybryd i Nefilimów ich dzieje nazywa się mitami greckimi.

Grecy to pokolenie Dana, mieszkające w obrębie góry Hermon, po której upadli schodzili na ziemię i pierwszymi kobietami, z którymi mieli kontakt były kobiety z rodu Danitów. Powstawało więc pośród nich wielu hybryd, co spowodowało opuszczenie tej ziemi przez pokolenie Dana. W ten sposób powstała z czasem niezwykle waleczna Troja a potem  imperium greckie.

Tzw. bóstwa greckie i grecka mitologia to nie mity ale fakty dalszych działań upadłych aniołów oraz szatana na ziemi. Sprawdź oba linki. Lista greckich bogów, czyli hybryd ludzkich z aniołami. Mitologia grecka.

Czy to są rzeczywiście mity?

Sprawdź... tron szatana oraz sam poszukaj na temat bogów Olimpu oraz rytuałów Olimpiady i wiecznego ognia. Zdecydowana większość ludzi nie łączy owych wydarzeń, a... powinniśmy, ponieważ Olimpiada i tron szatana to rzeczywistość starożytna oraz nowoczesna ale zwodniczo interpretowana przez establishment.

Obecnie szatan i upadli aniołowie dążą do tego, aby uchodzić za dobroczyńców ludzkości i zrzucić wszelką winę za ludzkie nieszczęścia na samego Boga.

Rządząca z ukrycia grupa szatana i upadłych aniołów oskarża Boga o skrajny rasizm i ludobójstwo podczas wyprowadzenia Izraelitów z Egiptu i w wojnach w Kanaanie.

Termin rasizmu jest wynalazkiem szatana. Władze szatańskie masowo oskarżają nas o bezpodstawny rasizm oraz kłamliwy antysemityzm. Kłamliwy dlatego, że Żydzi nie są i nigdy nie byli Semitami. Semici to narody arabskie. Rasizm powstał w wyniku utworzenia innych ras na ziemi, które nie są wynikiem Bożego aktu stwarzania. Na domiar złego inteligencja ras nie stworzonych przez Boga jest czasami bardzo niska w porównaniu z rasą białą. Ale to jest temat tabu w świecie szatana i jakiekolwiek wzmianki o tym oraz wskazywanie na znane tabele inteligencji różnych ras powoduje wielki krzyk satanistów - RASIZM!

Typowymi przykładami są osiągnięcia australijskich Aborygenów oraz większości mieszkańców Afryki. W obu przypadkach nie wynaleziono nawet koła przez tysiące lat! Pssssttttt!!!!

Oto całkowita prawda w dziejach świata o udziale szatana i upadłych aniołach na przestrzeni starożytnej historii. Wszelkie teksty biblijne ze Starego Testamentu są nazywane pogardliwie opowieściami żydowskich pastuchów.

Zanim otworzysz Biblię, ich bronią  bronią jest negowanie pobytu Izraelitów z Egipcie.

Jeżeli istnienia Izraela w Egipcie nie da się już ukryć, wtedy szatan stosuje oskarżenia Boga o rasizm i ludobójstwo. Podobnie jest z Kanaanem. Neguje się fakt, że niemal wszyscy mieszkańcu Kanaanu byli potomkami upadłych aniołów, nie posiadali ludzkich sumień i była to najbardziej zbrodnicza społeczność 'ludzka' po potopie. Bóg tępiąc zbrodniczych mieszkańców Kanaanu skutecznie powstrzymał rozprzestrzenienie się ich zła na całą ziemię.

Narracja szatańska i upadłych aniołów za wszelką cenę oskarża Boga oraz religie za zbrodnie popełnione przez nich samych. Oto bezpośrednia przyczyna wielu konfliktów na ziemi wywołanych przez szatana oraz jego upadłych aniołów.

Ale to nie koniec ale dopiero początek.

Naród Wybrany przez Boga - Izrael

Po potopie Bóg zadecydował o ochronie czystego genetycznie potomstwa Abrahama, jego syna Izaaka oraz Jakuba, którego imię Bóg zmienił na Izrael.

Świat szatana oczywiście nazwał to natychmiast rasizmem, aczkolwiek Bóg ma wszelkie prawo do zachowania na ziemi bezpośrednich potomków Adama i Ewy. To oni zostali nazwani Narodem Wybranym przez samego Boga.

W sumie Naród Wybrany to czysty genetycznie lud Boży, potomkowie Adama i Ewy, nie skażony genami hybryd anielskich czyli Nefilimów.

Bóg nie zaniechał swego planu z ogrodu Eden i nadal jego zamiarem jest ziemia napełniona czystymi genetycznie ludźmi, posiadającymi dusze ludzkie oraz sumienia.

Kiedy Bóg ogłosił Naród Wybrany, natychmiast upadli aniołowie przystąpili do szybkiej akcji, aby temu zapobiec. Ziemią Obiecaną był Kanaan i zanim Izraelici udali się do Egiptu, upadli aniołowie zorganizowali w Egipcie hybrydy anielsko ludzkie - rodziny faraonów z podłużnymi głowami, które zaczęły uciskać a nawet tępić naród Izraela.

Kiedy Bóg ich wyzwolił Izraelitów i utopił faraona wraz z jego armią w Morzu Czerwonym, do dzisiaj sataniści krzyczą głośno o rasizmie. A w Kanaanie, czyli w Ziemi Obiecanej czekały już na Izraelitów rody gigantów, aby powstrzymać czysty genetycznie rzeczywisty Naród Wybrany czyli  Izrael.

Proszę nie mylić starożytnego Izraela z Żydami! Bóg nikogo i nigdy nie nazwał Żydem. Słowo to powstało dopiero w XVII wieku i jest wynikiem błędnych tłumaczeń niektórych ksiąg biblijnych.

Po wyjściu z Egiptu 40 lat później nastąpił podbój Kanaanu przez Izraelitów, oczywiście z pomocą Boga, bez którego mocy Izraelici nie wygrali by tej wojny. Wojna została wygrana ale nie wszystkie najdziksze plemiona Kananejczyków zostały z ziemi usunięte. Jednym z potomków był Goliat, którego w pojedynku zabił król Dawid.

Za oczyszczenie ziemi kananejskiej z gigantów sataniści dzisiaj także oskarżają Boga o rasizm. Także dzisiaj oskarżenia satanistów o rasizm są niezwykle popularne w stosunku do rasy... białej!

Niestety przez cały okres istnienia Izraela był on nieustannie atakowany przez siły szatańsko anielskie i w końcu wielu Izraelitów zostało także genetycznie skażonych. Spowodowało to wielbienie Baala i wyjątkową niegodziwość wielu Izraelitów.

Takie były skutki zabronionego przez Boga łączenia się Izraelitów z hybrydami anielskimi, czyli Kananejczykami.

Za łamanie Bożego zakazu najpierw Bóg ukarał 10 pokoleń Izraela, które zostało uprowadzone do niewoli i znalazło się na Kaukazie, skąd z czasem zajęło ono część Europy.

Potem dwa plemiona - Judy i Lewiego zostały podbite przez króla Naukadnesara (Nabuchodonozora) oraz uprowadzone do niewoli w Babilonie na 70 lat.

Oczywiście o karze Boga na Narodzie Wybranym sataniści raczej nie wspominają.

Przyjście Isusa na ziemię

Isus był Mesjaszem oraz Królem Izraela zapowiedzianym proroczo przez Boga. Celem Jego było poniesienie kary za grzeszny Izrael oraz resztę świata oraz danie nadziei Narodowi Wybranemu na coraz bliższe życie wieczne w Królestwie Bożym pod berłem samego Syna Bożego.

W tym czasie w Izraelu czy raczej Judei władzę sprawował król Herod, Edomita oraz religijna grupa faryzeuszy, również Edomitów, których celem było odciąganie czystych Judejczyków od wielbienia Boga.

Isus nazwał faryzeuszy nasieniem węża i plemieniem żmijowym. Współczesne określenie - dzieci szatana.

Owo plemię to potomkowie Ezawa, który będąc nieposłusznym rodzicom brał sobie za żony hybrydy kananejskie. Tak powstał z czasem naród Edomitów, którzy byli otwartymi wrogami Boga. Nie wielbili go ale wielbili nadal Baala i inne bożyszcza. Około roku 160 p.n.e. zostali oni podbici i zmuszeni do przyjęcia nauk Tory czyli Prawa Bożego. Dzisiaj Żydzi sefardyjscy, którzy przeżyli cłkowite zniszczenie Jerozolimy i II Świątyni  to potomkowie Edomitów

Za czasów Isusa Edomici byli ekspertami szatańskimi i skutecznie sprowadzali Judejczyków na manowce. To Edomici sprawili przy współpracy z szatanem, że Isus Chrystus (Mesjasz) został tak brutalnie zamordowany. Ale Bóg wzbudził Go z martwych trzeciego dnia, co spowodowało wielki popłoch pośród sług szatana oraz upadłych aniołów, a także samego szatana.

Tego się nikt nie spodziewał! Ale planu zbawienia nie tylko Narodu Wybranego ale tzw. Wielkiej Rzeszy na podstawie ofiary złożonej przez Syna Bożego świat szatański nasienia węża z pewnością do dziś nie jest w stanie przeboleć. Ponieważ zbawienie mogą nawet uzyskać członkowie Iluminatów a sataniści nienawidzą nawet myśli, że mogliby służyć Bogu.

W ten sposób Syn Boży zapłacił karę za grzechy wszystkich tych, z Narodem Wybranym włącznie, którzy uwierzą Bogu i Synowi i zmienią swoje postępowanie.

W tym przypadku Isus przyszedł głównie do Izraela, Judejczyków i Lewitów w celu rozpoczęcia akcji formowania rządu nad całym światem pod panowaniem Syna Bożego oraz wybranych członków 144.000 z 12 pokoleń Izraela jako Jego współkróli.

Mateusza 15:24  "A On, odpowiadając, rzekł: Jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela."

Mateusza 10:6  "Ale raczej idźcie do owiec, które zginęły z domu Izraela."

Dlatego Jego głoszenie było skierowane początkowo do Judejczyków ale po jego zmartwychwstaniu polecił On, aby owa Ewangelia, czyli Dobra Nowina była głoszona po całym świecie. Plan Boga doprowadzenia Narodu Wybranego do doskonałości znacznie się przybliżył i naród ten już otrzymał Króla, Isusa, który przebywa w niebie po swym zmartwychwstaniu.

Powrót do ogrodu Eden znacznie się przybliżył.

Rola Narodu Wybranego

Bóg postanowił uaktualnić swój oryginalny plan zbawienia.

Zadecydował On w swej mądrości i miłosierdziu żeby zbawić nie tylko Naród Wybrany, aby wybrać z reszty świata osoby, którym można DNA skorygować do poziomu Narodu Wybranego.

Objawienie nazywa owe mnóstwo ludów i języków Wielką Rzeszą.

Apokalipsa 7:9 Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion, i ludów, i języków, którzy stali przed tronem i przed Barankiem, odzianych w szaty białe, z palmami w swych rękach. 10 I wołali głosem donośnym, mówiąc: Zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie, i u Baranka.

Wielka Rzesza jest także skażona genetycznie ale pomiędzy nimi jest wielu wspaniałych Chrześcijan, którzy są najprawdopodobniej emigrantami europejskimi pochodzącymi  wprost od Narodu Wybranego. Bóg nazwał swój plan Królestwem Bożym a Jego Syn nauczył nas w modlitwie prosić: przyjdź Królestwo Twoje.

Zapowiadane przez Boga 1000 letnie Królestwo Boże to Naród Wybrany sprawujący rządy nad Wielką Rzeszą i doprowadzający ją do czystości genetycznej oraz posłuszeństwa wobec Prawa Bożego.

Z tych prostych przyczyn Isus rozpoczął swoją działalność w Judei od pierwszej grupy 12 apostołów, którzy będą stanowili główny trzon władzy wraz z Mesjaszem nad całym światem. Do apostołów Bóg osobiście dobierze 144.000 współkróli.

W ten sposób będziemy mieli Królestwo Boże pod władzą Chrystusa, 12 apostołów wraz z144.000 wybranych spośród wszystkich czystych plemion izraelskich w Ziemi Obiecanej.

Najprawdopodobniej siły szatana nie spodziewały się takiego miłosierdzia i mądrości od Boga do świata skażonego genami szatana i upadłych aniołów i to doprowadza ich do jeszcze większej nienawiści. Oni doskonale widzą wręcz miliardy Chrześcijan, którzy pomimo nauczania ich błędnych doktryn, ludzie ci często w obliczu utraty życia stoją mocno za Bogiem i Chrystusem i są w ostrej opozycji do siła szatana, czyli masonów, Rothschildów, Jezuitów, bankierów, mas mediów i całego światowego szatańskiego establishmentu.

Większość kreciej roboty szatana i upadłych nie przynosi im żadnych korzyści. I to jest przyczyna ich planu 666 - znaku Bestii na czołach i wyrzeknięcia się Boga i Syna pod groźbą wyroku śmierci na gilotynie.

Dopiero po tysiącu lat istnienia Królestwa nastąpi wypuszczenie szatana i ostatnia próba dla Wielkiej Rzeszy i całego świata. (Objawienie) Dopiero po oczyszczeniu Wielkiej Rzeszy Bóg uczyni nowe niebo i nową ziemię.

Kto w tym wszystkim jest ultymatywnym złem? Siły szatana które wymordowały w wojnach i rewolucjach blisko 500 miliardów niewinnych ludzi, czy Bóg, który dla zapewnienia zbawienia wszystkim, którzy się z miłością jemu podporządkują?

Rzekomo zaginione 10 Pokoleń Izraela

Z 10 pokoleń Izraela powstało kilkanaście państw w Europie, jak Rosja, Serbia, Chorwacja, Polska, Węgry, Słowenia, Słowacja i inne, które posiadają niemal ten sam język, różniąc się jedynie dialektami. Istnieje także druga grupa Judejczyków i Lewitów, nazywanych błędnie Żydami.

Bóg nie zapomniał o swych obietnicach i  zachował swój Naród Wybrany aż do dnia dzisiejszego, aczkolwiek naród ten nadal ponosi kary za swoje grzechy, bałwochwalstwa w szczególności a kary mu wymierzało z radością nasienie węża czyli potomkowie upadłych aniołów oraz szatana.

Największymi nieszczęściami dla Słowian była komunistyczna Rewolucja Październikowa oraz dwie wojny światowe. Wojny światowe były także wywołane przez masonów szatańskich oraz zachodnią finansjerę. Sprawdź znany już wielu plan trzech Wojen Światowych. Owe wojny to masowa rzeź Słowian, która była jedynym celem tych okrutnych wojen.

Znacznie więcej dowodów na to, że Słowianie to rzeczywiste 10  pokoleń Izraela można znaleźć w tym linku. Słowianie.

Poniżej największy dowód na to, że Słowianie są rzeczywistym Izraelem, czyli Narodem Wybranym.

Nasienie węża jest o tym doskonale poinformowane.

Dlatego syjoniści zrobili kopię Narodu Wybranego w Izraelu, czyli kopię Królestwa Bożego i oni uzurpują sobie prawo do rządów nad całym światem, dokładnie według planu Boga.

Rasę białą opanowało syjonistyczne nasienie węża, które niezwykle aktywnie wszelkimi metodami skutecznie wyniszcza całą rasę białą. Niewielu ludzi zdaje sobie sprawę z tego, że obniżanie celowe populacji, to zbrodnia ludobójstwa.

Ludobójstwo – zbrodnia przeciwko ludzkości, obejmująca celowe wyniszczanie całych lub części narodów, grup etnicznych, religijnych lub rasowych, zarówno poprzez fizyczne zabójstwa członków grupy, jak i wstrzymanie urodzeń w obrębie grupy, stworzenie warunków życia obliczonych na fizyczne wyniszczenie, czy przymusowe odbieranie dzieci. Wikipedia Więcej w linku - Nasienie węża część III

W tym świetle jest oczywiste, że obecne rządy nad rasą białą sprawują zbrodniarze powodujący ludobójstwo.

Dlaczego oni tak strasznie nienawidzą Słowian? A przecież sami przyznają, że nie są oni potomkami starożytnych Izraelitów.

Nasienie węża nie ma prawie żadnych szans na zbawienie z powodu ich charakterów bardzo wyraźnie wskazujących na całkowity brak sumień ludzkich. Zachowywanie Przykazań Bożych jest dla nich czymś zupełnie nie do przyjęcia. Takie są przyczyny ich nienawiści do Boga oraz Jego Przykazań. Przeczytaj uważnie wywiad z Haroldem Rosenthalem, który za ujawnianie tych sekretów został po opublikowaniu tego wywiadu zamordowany. "Ukryta tyrania".

Nasienie węża dąży więc za wszelką cenę do ukrycia rzeczywistego Narodu Wybranego i proroctw z nim związanych, a w zamian sugeruje światu, że to oni są rzeczywistym Narodem Wybranym przez Boga. Sprawdź wiele dowodów na to, że jest to masowe kłamstwo pod wieloma względami.

Państwo Izrael uzurpujące sobie prawo do tytułu Narodu Wybranego jest znane głównie z Kabały i satanizmu, składającego krwawe ofiary z dzieci szatanowi.

Istnienie Izraela w Palestynie jest największym dowodem powyższej historii oraz potwierdza w pełni kluczowe proroctwa biblijne.

Gdyby historia biblijna była fikcją, nigdy nie powstałoby państwo Izrael w 1947 roku!

Zwróćmy szczególną uwagę na kilka ciekawych szczegółów. Skąd wzięła się grupa Chazarów? Z tego samego miejsca, z którego wywiedli się Słowianie, czyli z Kaukazu. Rasa biała wywodząca się ze Słowiaństwa jest na Zachodzie nazywana rasą kaukaską.

Po angielsku mówi się o osobach rasy białej: Caucasian race.

Wikipedia w języku angielskim w tłumaczeniu na polski. Ale po polsku nie wspomina się już rasy kaukaskiej. Nazywa się ona w polskiej Wikipedii: Biała odmiana człowieka. Czyż nie jest oczywista przyczyna, dlaczego oni to także przed nami ukrywają? Ale jest jeszcze gorzej!

Kilkaset lat po wyjściu Słowian z Kaukazu powstało w tym miejscu niezwykle okrutne państwo chazarskie, które w tym właśnie celu przeszło na Judaizm. Zajęli oni część Rosji i trwały długie wojny przeciwko Słowiaństwu, którego Chazaria nie zdołała zniszczyć. W końcu państwo chazarskie zostało całkowicie zniszczone a Chazarzy zostali rozproszeni po wielu państwach.

Po rozproszeniu i po Holokauście zjednoczono grupę nasienia węża i w ten sposób powstało fałszywie wypełniające proroctwa biblijne państwo Izrael.

Powstanie fałszywego Izraela jest także dobitnym dowodem na wiarygodność owych proroctw biblijnych, które są nadal przed nami ukrywane przez kontrolowane przez władze i masonów religie Chrześcijaństwa.

Z tych przyczyn cały świat - poza masonami, Watykanem i całym establishmentem o tych proroctwach niemal nic wiele wie.

Duża część Słowian już się o nich dowiaduje, ponieważ czas naszego wyzwolenia jest już bardzo bliski.

Najciekawszym i bezwstydnym szatańskim rytuałem w Izraelu jest akt seksu przez ścianą Antonia, czyli byłej rzymskie twierdzy w Jerozolimie. Film po angielsku, nieco ponad minutę, pokazuje on wyraźnie seksualne ruchy bioder w kierunku 'świętej' ściany. Autorem tego filmu jest Żyd Chrześcijanin. W tym linku jest pełny film [EN] z dokładniejszym omówieniem tego dzikiego rytuału.

Film został już usunięty!

Ów rytuał żydowski jest znany pod nazwą - Szechina. [PL] Najciekawsze są wyjaśnienia owego słowa. Ten termin nie występuje w Biblii ale jest używany do określenia obecności Boga, jak np. w najświętszym miejscu w byłej świątyni. Co jest jeszcze bardziej nieprawdopodobne, to określanie owej obecności Boga jako... siły żeńskiej! Oczywiście ani polska Wikipedia ani jej angielska wersja nie wspominają o owym nieprawdopodobnym seksualnym ruchu w kierunku 'świętego muru'. 

Co jest wręcz niezwykle, wszyscy politycy z papieżami włącznie wykonują owe ruchy przed rzekomo świętą ścianą, która nie jest wcale częścią byłej świątyni, ponieważ sam Isus o tym zaprzeczył, mówiąc że nie pozostanie z niej nawet kamień na kamieniu. Bardzo rzadko jest to widoczne, ponieważ filmów niemal się nie pokazuje, jedynie pokazuje się nam zdjęcia.

Mateusza 24:(2) A On, odpowiadając, rzekł do nich: Czy nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę powiadam wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony.

Fałszywe wypełnienie proroctw biblijnych jest akceptowane przez 95% rządów i kleru całego świata.

Dlaczego? Ponieważ przywódcy religijni i państw także o tych planach Boga wiedzą.

Nie wie o nich świat w ogólności oraz sami Słowianie.

W taki oto sposób sataniści sami dostarczają nam dowodów na to, są synagogą szatana, a my Słowianie jesteśmy Narodem Wybranym. Istnieje wiele dowodów na to, że syjoniści sami ochoczo przyznają, że ich 'bogiem' jest szatan.

Oni nienawidzą Boga, ponieważ wielbią szatana i ciąży na nich wyrok śmierci za ogrom popełnionych zbrodni. Oto przyczyna ich nienawiści do Boga. Nie można nienawidzić kogoś, kto nie istnieje. A Bóg zamierza ich ukarać za masowe zbrodnie jak rewolucje w Francji, Rosji i w Chinach oraz dwie wojny światowe. Nawet jeśli oni już nie żyją, zostaną wzbudzeni z martwych na Sąd Ostateczny!

Apokalipsa 20:13 I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali, i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich. 14 I śmierć, i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego; owo jezioro ogniste, to druga śmierć. 15 I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego.

Widzimy wyraźnie, że nasienie węża oraz fałszywy Izrael dostarczają nam masę dowodów niemal na wszystko, co opisuje nam Biblia.

Oryginalnym celem Boga było zaludnienie całej Ziemi za pomocą jego czystych genetycznie stworzeń. Z powodu łączenia się nasienia węża z Ludem Wybranym mamy wiele hybryd, które z czasem powracają do czystego ludzkiego kodu DNA ale inni go tracą, jeżeli pobierają się pośród ludzi... nieludzkich, czyli z członkami nasieniem węża lub bez jakichkolwiek zahamowań oddają się morderstwom i pedofilii, której zasięg jest nadal dla wielu trudny do pojęcia i zrozumienia. Ale masowe mordy i pedofilia to główna charakterystyka nasienia węża. Normalnego człowieka dzieci i niemowlęta seksualnie nie podniecają. Dlatego na reklamach są zwykle roznegliżowane panienki.

Jest oczywiste według Biblii, że Bóg obiecał dotrzymać swego słowa i dać szansę wszystkim istotom ludzkim, nawet tym najbardziej skażonym. Bóg posunął się w swym miłosierdziu do tego nawet, że zaprzysiągł swoje plany na samego siebie.

Istnieje grupa najwyższej rangi masonów oraz Iluminatów, którzy bardzo pieczołowicie dbają o to, aby ich anielskie czyli nieludzkie geny nie zatraciły swych najohydniejszych cech. Ludzie ci przodują w najbardziej wyrafinowanych grzechach, jak pedofilia, składania ofiar z żywych, torturowanych przed śmiercią ludzi i dzieci. Oni czerpią w takim właśnie stylu życia największą radość. To oni wraz upadłymi aniołami sprawują rządy nad całą ziemią wespół z szatanem.

Ale nawet oni otrzymają ofertę życia wiecznego w zamian za zaprzestanie takiego nieludzkiego stylu życia. Będą pośród nich takie osoby, które ową ofertę przyjmą i Bóg dzięki swej mocy zmieni ich geny na czyste geny ludzkie.

Wiadomo z wielu opisów rodzin Iluminatów, że część członków z tych rodzin zaprzestaje owego zbrodniczego trybu życia i ludzkie geny  oraz sumienia najwyraźniej u nich zaczynają przeważać.

Poniżej dwa przykłady biblijne ludzi, którzy przyjmą taką ofertę od Boga oraz takich, którzy ową ofertę odrzucą.

Apokalipsa 9:20 Pozostali ludzie, którzy nie zginęli od tych plag, nie odwrócili się od uczynków rąk swoich, nie przestając oddawać czci demonom oraz bałwanom złotym i srebrnym, i spiżowym, i kamiennym, i drewnianym, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić, 21 I nie odwrócili się od zabójstw swoich ani od swoich czarów, ani od wszeteczeństwa swego, ani od kradzieży swoich.

Apokalipsa 11:13 I w tejże godzinie powstało wielkie trzęsienie ziemi, i dziesiąta część miasta zawaliła się, i zginęło w tym trzęsieniu ziemi siedem tysięcy ludzi, pozostali zaś przerazili się i oddali cześć Bogu niebieskiemu.

Jak widzimy wyraźnie, Bóg jest niezwykle sprawiedliwy oraz niezwykle miłosierny. Nawet ludziom czyniącym piekło na ziemi da On szanse na życie wieczne, pod warunkiem ukorzenia się przed Nim oraz zaprzestania zbrodniczego życia, polegającego na ciągłym wyrządzaniu krzywd uczciwym stworzeniem Bożym. Będą więc tacy, którzy z Jego oferty skorzystają ale będą także tacy, którzy ową ofertę odrzucą wybierając śmierć.

Wieka Rzesza która przeżyje Czasy Końca będzie żyła na ziemi 1000 lat pod rządami Isusa Chrystusa, 144.000 współkróli oraz nadzoru Narodu Wybranego. Dopiero po owym 1000 lat nastąpi Sąd Ostateczny, zmartwychwstanie wszystkich zmarłych na ów sąd i dopiero wtedy nastąpi całkowite dokonanie się planu Bożego. Jak mówi Apokalipsa:

Apokalipsa 21:1 I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. 2 I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. 3 I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi. 4 I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już. nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. 5 I rzekł Ten, który siedział na tronie: Oto wszystko nowym czynię. I mówi: Napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. 6 I rzekł do mnie: Stało się. Jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. 7 Zwycięzca odziedziczy to wszystko, i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. 8 Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga.

Oto nowy, całkowicie wolny od obecnego skażenia świat i niebiosa Boże, ukazany jako kontynuowany plan Boga.

Taki był i jest cel Boga i nigdy cel ten nie uległ zmianie. Ale szatan i jego grupa upadłych aniołów powstrzymała te wspaniałe plany. Bóg mógł ich wszystkich natychmiast ukarać śmiercią. Ale udowodniłby jedynie to, że posiada On niezwykłą moc ale nie byłoby dowodu wystarczającego na winę owych zbrodniczych zbuntowanych istot - szatana i dwóch grup upadłych aniołów.

Owa wina musiała być całkowicie ujawniona i już dzisiaj wszyscy mieszkańcy Nieba a także pewna część mieszkańców Ziemi wie, do czego prowadzi nieposłuszeństwo wobec Boga.

Bóg posiada tak niezwykłą mądrość objawiającą się w Jego dziełach twórczych, że przewyższa to wszelkie ludzkie a nawet anielskie wyobrażenia. On Stwórca aniołów oraz rodzaju ludzkiego natychmiast wiedział, do czego doprowadzi nieposłuszeństwo oraz bezrozumny bunt przeciwko Dawcy życia. Miliony aniołów żyją tysiące lat w całkowitym posłuszeństwie i dziękują Bogu za dar życia oraz za wszystkie przyjemności życia, z jakich mieszkańcy Nieba korzystają.

Wkrótce i my doczekamy takiej chwili, kiedy zaczniemy żyć życiem, jakie nam Bóg zaplanował w swej mądrości, ale pozbawiono nas tej pełni życia wiecznego już w momencie naszych urodzin.

Oto rzeczywista historia naszego świata, wielce oskarżająca szatana i jego grupy upadłych aniołów. Historia, którą oni za wszelką cenę przed światem ukrywają.

Obecne czasy

Nadszedł już czas ujawnienia celów obecnych szatańskich władz.

Obecnie masy ludzkie zaczynają dostrzegać ciemną szatańską moc, która panuje bezkarnie nad światem ukazując coraz wyraźniej swoją tożsamość - nasienie węża czyli potomstwo Lucyfera i upadłych aniołów. Wiedza o szatańskim planie NWO staje się coraz bardziej powszechna. Nienawiść syjonistycznego nasienia węża do ludzi dobrej woli jest już powszechnie znana.

Rasa biała jest pod olbrzymim atakiem sił szatana oraz rządów syjonistycznych, które dążą do wyniszczenia rasy białej oraz naszej wiary w Boga.

Szatan i nasienie węża wprowadza na ziemię doktrynę lucyferiańską, która jest odwrotnością 10-ciu Przykazań.

Nasienie węża uczy nas, że Bóg jest złem a szatan dobrem, małżeństwo jest złe a związki homoseksualne są dobre. Że nie ma mężczyzn ani kobiet ale to my decydujemy o swojej płci. Dobro to zło a zło to dobro. Piękno jest brzydkie a ohyda jest pięknem. Zdrowie jest złem a choroby i zboczenia są dobrem. Mądrość jest głupotą, a idiotyzm błogosławieństwem. Tak znaczy nie i odwrotnie. Wystarczy nieco pooglądać TVN lub nieco poczytać Wyborczą - media syjonistyczne, aby te dzikie szatańskie trendy natychmiast zauważyć.

Owe nonsensy powodują niespotykane nigdy wcześniej masy samobójstw dzieci i nastolatków z powodu gender indoktrynacji. Z powodu poprawności politycznej mężczyźni boją się kobiet i małżeństw. Z tych powodów oraz z powodów coraz bardziej intensywnego promieniowania komórek już większość mężczyzn i duża część kobiet już jest niepłodna. A czeka nas coś znacznie bardziej niebezpiecznego. 5G!

Jesteśmy zatruwani, ogłupiani i manipulowani na skalę dotychczas nie spotykaną.

W ten sposób szatan i upadli aniołowie dążą do nieuniknionego finałowego konfliktu z Bogiem.

Wystarczy nieco poznać historię a natychmiast zauważymy, że jest ona ściśle oparta na Biblii i działania władz całego świata oraz większości religii w pełni ową historię biblijną potwierdzają. Wystarczy wiedzieć w którą stronę spojrzeć.

Mnóstwo dokładnych informacji oraz jeszcze więcej dowodów na powyższy temat znajdziesz na obu witrynach - zbawienie.com oraz proroctwa.com

Od ciebie zależy, czy uzyskasz życie wiecznie stając po stronie Boga, czy zginiesz wraz z szatańskimi hordami nasienia węża w owym bardzo już bliskim światowym konflikcie, który Biblia nazywa bitwą pod Meggido czy też Armagedonem.

Prezydent USA, Donald Trump jest pierwszym człowiekiem na świecie, który ujawnił światu rządy nasienia węża oraz zasięg ich zbrodni. Nie oznacza to, że stoję po stronie Trumpa, ponieważ z pewnością nie jest on ani wzorem moralnym ani człowiekiem wartym całkowitego zaufania. Niemniej to on ujawnił wiele szczegółów odnośnie planów nasienia węża szatańskiego NWO czyli Globalizacji.

Tej wiedzy już nie można odwrócić i zawzięta nienawiść niemal wszystkich satanistów świata do Trumpa jest w tym świetle całkowicie zrozumiała. Nie wiemy tylko, do czego owo ujawnianie zbrodni nasienia węża doprowadzi - w USA i na świecie. Być może do zapowiadanej III Wojny Światowej? Tego nie wiemy. Jest to nadal groźbą dla USA i całego świata.

Zacznij swoje osobiste poszukiwania prawdy. Zajrzyj czasami sam do Biblii. Jest ona nawet na Internecie.

Biblia Mesjańska

Twoja przyszłość zależy od ciebie. Otrzymasz życie wieczne, jeżeli będziesz o nie prosił  Boga i był posłuszny Jego Przykazaniom. Albo... ulegniesz szatanowi i weźmiesz na czoło i na rękę jego i jego upadłych aniołów symbol ich uwielbienia. A władze będą zmuszać każdego, do wzięcia znaku Bestii, czyli 666 pod karą ścięcia głowy.

Decyzja należy wyłącznie do ciebie.