Sprzeczne doktryny w Biblii

II Ezdrasza 6:(26) I oni zobaczą ludzi, którzy będą wzięci do góry, którzy nie skosztowali śmierci od narodzenia swego, i odmieni się serce mieszkańców ziemi i będzie przemienione w innego ducha. (27) Bo zło będzie usunięte, a oszustwo będzie wygaszone. (28) A wierność będzie owocowała, korupcja będzie zwyciężona, a prawda, która przez tak wiele dni nie owocowała będzie ujawniona. [BM]

Dwie doktryny sprzeczne ze sobą

Jedna z nich jest prawdziwą doktryną Boga!

Bóg i Syn planują zbawienie Narodu Wybranego w Królestwie Bożym na Ziemi oraz życie wieczne, pod warunkiem podporządkowania się 10-Przykazaniom.

Paweł i Łukasz głoszą zbawienie z wiary i łaski, porwanie do nieba, anulowanie Przykazań Bożych, Królestwa Bożego i odrzucają Naród Wybrany przez Boga, gloryfikując w zamian... Żydów.

Chrześcijaństwo naucza fałszu i herezji Pawła!

Efezjan 2:8 Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; 9 Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.

Rzymian 10:9 Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz.

Rzymian 5:13 Albowiem już przed zakonem grzech był na świecie, ale grzechu się nie liczy, gdyż zakonu nie ma;

Ujawnienie oszustwa w listach Pawła.

Mateusza 7:13 ...szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą.

Cytowany powyższy werset Mateusza przekreśla całkowicie nauki Pawła i Łukasza ponieważ... większość ich wielbicieli idzie na zatracenie! Rzekomy apostoł Paweł praktycznie anulował cały Stary Testament oraz odrzucił Naród Wybrany przez Boga, którego ponowne zgromadzenie w Ziemi Obiecanej Bóg zaprzysiągł wielokrotnie na swoje święte imię.

Czy w rozmowie z Bogiem także ośmieliłbyś się zacytować... Pawła?

Tutaj istnieje wielki problem!!!

Słowo Boże oraz teksty Pawła są zupełnie sprzeczne ze sobą.

A to oznacza, że w Biblii nie ma miejsca na Pawła, który neguje plan Bożego Królestwa na Ziemi, zamieszkanego przez Naród Wybrany oraz pod rządami Syna Bożego, Króla tego Królestwa Bożego nad całą ziemią.

Paweł także neguje Boży Sąd Ostateczny, działalność Bestii i upadłych aniołów i nie wspomina on o kategorycznym zakazie Boga wzięcia 666 na swe czoło lub rękę.

Czy jest możliwe, że w Biblii istnieje tak olbrzymie oszustwo? Właśnie te sprzeczności dzielą świat Chrześcijan na około 40 tyś. wyznań i nikt o tym nigdy nie mówi. Dopiero ten artykuł podaje ci powody oraz mnóstwo dowodów.

Jest niezaprzeczalnym faktem, że Biblia jest kolebką naszej cywilizacji!

Chrześcijaństwo pomimo tego skażenia Biblii jest najbardziej rozwiniętą cywilizacją na Ziemi. Najbogatsze państwo świata - USA stało się największym mocarstwem świata, ponieważ fundamentem USA jest Konstytucja, która zawierała status, który wyraźnie oznajmia, że Ameryka jest państwem chrześcijańskim.

Gwarancją istnienia rodzaju ludzkiego jest stosowanie się do Bożych przykazań - nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, czcij ojca swego i matkę swoją, miłuj Boga i bliźniego. Ale w USA i w większości krajów świata nie widać tego, że ludzie wierzą w słowa Boga i w Jego Przykazania. Jest jeszcze gorzej.

Większość ludzi absolutnie niczego nie wie o tym, czego Biblia naucza!

Owa wiedza biblijna pochodzi wprost od największego Umysłu znanego człowiekowi, Boga!

Ale ludzie będący członkami religii bardzo rzadko stosują się do Prawa, które znają, ale są przekonani, że Prawo, które otrzymaliśmy od samego Boga oraz Syna Bożego nas już nie dotyczy.

Większość ludzi nie ma pojęcia o tym, co się stanie z nami po śmierci i dokąd po śmierci pójdziemy. Do nieba? Do piekła? A może będziemy żyli wiecznie na Ziemi? Tak wierzą Świadkowie Jehowy aczkolwiek wielbią szatański tetragram!

Szukanie Prawdy biblijnej na Internecie

Wielu ludzi ma Internet i szuka na nim Prawdy, z prawdą biblijną włącznie. Ale jest to błędne koło. Religii chrześcijańskich jest mnóstwo i każda rzekomo naucza innej 'prawdy'! Tymczasem prawda jest tylko jedna. Aby Prawdę przed światem ukryć, władze rozpoczęły całkowitą kontrolę nad Internetem.

Wprowadzono więc cenzurę w niemal wszystkich miejscach oraz zaczęto najbardziej popularnych producentów filmów i blogów zachęcać do małych 'zmian' w materiałach przez nich rozpowszechnianych, pod groźbą usunięcia ich z konta z WordPress czy też z YouTube.

Za wymuszone zmiany zaczęto im płacić jeszcze więcej, niż widzowie, którzy im płacili. Usunięto także uczciwych a nie sprzedajnych ludzi. Więc pozostali kłamią niemal tak samo, jak TV czy inne miejsca.

Niemal cały światowy Internet działa pod kontrolą szatańskich władz!

Są jeszcze bardzo nieliczne wyjątki, jak np... ja, który jestem jednym z niewielu wyjątków.

Moje zrozumienie Biblii od roku 1973 poważnie wzrosło w ostatnich latach.  Nabrałem także przekonania, że Duch Boży pomaga mnie w odkrywaniu wielu prawd biblijnych i umożliwia moje zrozumienie wielu skomplikowanych biblijnych proroctw.

Nie otrzymuję snów, ujawnień od Ducha Bożego czy Isusa, jakie otrzymują inni pastorzy! Po prostu otrzymuję swoje zrozumienie dzięki pomocy Ducha Bożego, co Biblia właśnie zapowiada.

Jak odróżnić Prawdę od kłamstwa?

W prosty sposób. Zwróć uwagę czytelniku, że owe 40 tyś religii to religie fałszywe, ponieważ nie głoszą one Prawdy BIBLIJNEJ. Prawda Biblijna jest tylko jedna, czyli wszystkie religie powinny nauczać tych samych nauk we wszystkich religiach. Wiemy, że tak nie jest. Jest zupełnie odwrotnie.

Już pobieżne rozumowanie pokazuje nam, że jeżeli religie nie mówią Prawdy, to znaczy że one kłamią. Zwłaszcza, kiedy cytują oszusta 'apostoła' Pawła!

Drastyczne różnice w tym, co głoszę

Publikuję informacje tak drastycznie sprzeczne z Chrześcijaństwem, że pozornie jest to nie niemożliwe, aby to, co publikuję było prawdą.

Nie ma nigdzie na świecie takich informacji, jakie znajdujecie tutaj. Dlatego wszyscy przywódcy religijni milczą!

Przyczyna jest niezwykle prosta.

Żaden ksiądz czy pastor nie jest w stanie zakwestionować tego, o czym ja piszę.

W kwestiach politycznych czy socjalnych z pewnością popełniam małe błędy.

Istnieje niezwykle ważna logiczna przyczyna unikania mnie. Gdybym znał jedynie część Prawdy, podczas dyskusji ze mną czy po przestudiowaniu tego, co ja głoszę; zorientowano by się o moich niektórych błędnych 'teoriach' i publicznie zrobiono by ze mnie obłąkanego religianta. Ale taka możliwość nie istnieje i to jest przyczyna, dlaczego wrogowie Boga i Syna unikają mnie drastycznie.

Nikt nie ma odwagi na jakąkolwiek dyskusję ze mną przed kamerą!

Wszyscy na mój temat zgodnie milczą, ponieważ za jakikolwiek ich artykuł czy film zarzucający mi cokolwiek, mogą oni otrzymać publicznie, na forum czy na witrynie moją właściwą odpowiedź. Jeżeli odpowiem prawdą, to krytyk publicznie się ośmieszy a ja uzyskam znacznie więcej czytelników.

Ostatnio uzyskałem znacznie większą ilość czytelników, ponieważ okazało się, że ja taki mniej więcej obrót spraw władzy światowej opisywałem i to wielokrotnie. Jest oczywiste, że NWO czy też Nowy Porządek Świata - właśnie się wynurzył na świecie i to w sposób wyraźnie gwałtowny.

Jak to możliwe, że tylko kilka osób zna prawdę?

Tematy biblijne się niezwykle trudne do zrozumienia i jest tego prosta przyczyna, z której niewielu ludzi zdaje sobie sprawę.

Do Biblii dołączono czterech pisarzy, którzy skutecznie odwrócili uwagę ludzką od rzeczywistych pisarzy, działających z polecenia Boga oraz Syna Bożego.

Kłamliwi pisarze to apostoł Paweł, ewangelista Łukasz, ewangelista Marek a także nieznany pisarz zupełnej bajki o królowej Esterze!

Paweł, Łukasz i Marek to 2/3 Nowego Testamentu!

Skąd pewność, że to fałszerze?

Nikt tych osób w Biblii nie potwierdza i nie zapowiada: ani w Starym Testamencie ani w Nowym. Wszyscy trzej są Żydami związanymi celem ukrycia Prawdy biblijnej i się wzajemnie potwierdzający, zwłaszcza Paweł i Łukasz.

Ludzie ci napisali największe kłamstwa biblijne, które są dziecinnie łatwe do udowodnienia!

Co jest w tym najważniejsze to fakt, że niemal wszyscy przewodnicy Chrześcijaństwa to syjonistyczni manipulatorzy, będący na najwyższych szczeblach w Watykanie i we wszystkich bez wyjątku religiach.

Szatan w pełni kontroluje wszystkie religie Chrześcijaństwa za pomocą SWOICH sług, pastorów, księży czy starszych. Zakon Jezuitów watykańskich to także syjonistyczni sataniści!

Wielu ludzi dostrzega wiele problemów z religiami, ale nie posiada najmniejszego wyobrażenia, co powoduje owe problemy. Większość myśli, że skoro Bóg o tym wie, to należy się powstrzymać od jakichkolwiek zmian, ponieważ Bóg może ich nie zaakceptować.

Zwróć uwagę na drastyczny atak szatana na samego Mesjasza, któremu szatan zaproponował władzę nad całym światem za złożenie szatanowi ukłonu!

Ukłon Chrystusa był najważniejszy w oczach szatana! Ale Syn Boży był i jest nadal wierny Bogu Ojcu!

Musimy zdać sobie sprawę z tego, że po odmowie Isusa szatan sprawujący władzę na całym świecie nad religiami i nad całą polityką światową skutecznie manipulując Sanhedrynem, Herodem i Piłatem z Rzymu, spowodował okrutną śmierć Syna Bożego.

Czy myślisz, że szatan zmienił priorytet i popuścił religiom oraz ludziom wierzącym w Boga?

Oczywiście, że nie i w identyczny sposób, w jaki kontrolował on świat polityczny i religijny za czasów Isusa, w identyczny sposób kontroluje on także dzisiejszy świat i posiada on jeszcze więcej doświadczenia w swych oszustwach.

Szatańscy słudzy w fałszywych religiach doskonale wiedzą, że ja ujawniam czystą prawdę z Biblii i jest ona bardzo łatwa do udowodnienia. Dlatego oni wolą w tych kwestiach milczeć niż utracić jakiekolwiek zaufanie czy wiarygodność w jakiejkolwiek publicznej wymianie informacji, która z pewnością bardzo mocno podważyła by ich jakąkolwiek wiarygodność.

Czym różni się zbawienie Boga i Syna od 'zbawienia' Pawła, Łukasza i Marka?

Różnice są ogromne i nie można obu stron ze sobą w żaden sposób połączyć.

Boży plan zbawienia

Celem stworzenia pierwszej pary ludzkiej przez Boga było ich życie wieczne oraz całej ludzkości na ziemi.

Rodzaju 1:27 I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. 28 I błogosławił im Bóg, i rzekł do nich Bóg: Rozradzajcie się i rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię, i czyńcie ją sobie poddaną; panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi!

Celem było napełnienie ziemi ludźmi. Bóg także zakazał zjedzenia owocu z zakazanego drzewa.

Rodzaju 2:17 Ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz.

Na specjalnie stworzonej Ziemi dla ludzkości Bóg umieścił parę ludzką, która żyłaby wraz z potomstwem przez tysiące lat, gdyby ona nie złamała jedynego Prawa Boga.

Karą za grzechy czyli łamanie Prawa Bożego zawsze była, jest i zawsze będzie śmierć!

Pierwszą doskonałą parę spotkała śmierć ale Bóg postanowił zbawić potomstwo Adama i Ewy od odziedziczonej po ich rodzicach śmierci.

Dlatego mamy nadal szanse na odzyskanie życia wiecznego na Ziemi.

Cel Boga nigdy nie uległ zmianie.

W Objawieniu mamy wersety budzące olbrzymi strach u wielu czytelników.

Objawienie 9:15 I zostali uwolnieni czterej aniołowie, którzy byli przygotowani na godzinę i na dzień, i na miesiąc, i na rok, aby wytracić trzecią część ludzi. [BM]

Około 2.33 miliarda ludzi zginie! Dlaczego? Ponieważ... przeczytajmy uważnie ostatnie dwa wersety.

Objawienie 9:(20) Pozostali ludzie, którzy nie zginęli od tych plag, nie odwrócili się od uczynków rąk swoich, nie przestając oddawać czci demonom oraz bałwanom złotym i srebrnym, i spiżowym, i kamiennym, i drewnianym, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić, (21) I nie odwrócili się od zabójstw swoich ani od swoich czarów, ani od wszeteczeństwa swego, ani od kradzieży swoich.

Ci, którzy przeżyją ową masakrę także zginą! Przyczyny podane przez Boga są oczywiste.

Boga nie interesuje ilość, ale jakość.

Królestwo Boże wraz z powszechnym złem nie różniłoby się niczym od obecnego piekła na Ziemi. Nie jest ważne, ile ludzi ma zginąć. Ważne jest to, że zło już się nie powtórzy i w tym tkwi cała tajemnica Boża. Przeczytaj uważnie poniższe wersety.

II Ezdrasza 6:(26) I oni zobaczą ludzi, którzy będą wzięci do góry, którzy nie skosztowali śmierci od narodzenia swego, i odmieni się serce mieszkańców ziemi i będzie przemienione w innego ducha.

Mateusz to także potwierdza  w 24 rozdziale.

Cokolwiek robisz, co zasługuje na śmierć, z pewnością zginiesz! Sataniści nienawidzą Boga za to, że jeżeli nie zmienią swego postępowania, wszyscy zginą. A oni wolą zginąć, niż zaprzestać zła. Dlatego przez całe wieki posługują się wyłącznie złem!

Celem Boga była i jest nadal Ziemia wypełniona posłusznymi Mu ludźmi, na której wszyscy ludzie będą żyli wiecznie. Ziemia wypełniona ludźmi jest nazywana w Biblii Królestwem Bożym, o które modlimy się w tzw. modlitwie Pańskiej, której nauczył nas Syn Boży, Isus mówiąc: przyjdź Królestwo Twoje.

Warunkiem zbawienia jest posłuszeństwo wobec 10-ciu Przykazań.

Kiedy Isus został zapytany, co trzeba czynić, aby być zbawionym, On odpowiedział pewnemu młodzieńcowi w taki prosty sposób.

Mateusza 19:(16) I oto ktoś przystąpił do niego, i rzekł: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny? (17) A On mu odrzekł: Czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry, Bóg. A jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań. (18) Mówi mu: Których? (19) Czcij ojca i matkę, i miłuj bliźniego swego, jak siebie samego. (20) Mówi mu młodzieniec: Tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej; czegoż mi jeszcze nie dostaje? (21) Rzekł mu Isus: Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, potem przyjdź i naśladuj mnie. (22) A gdy młodzieniec usłyszał to słowo, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele majętności. [BM]

Jeżeli chcesz żyć wiecznie, musisz przestrzegać Bożych Przykazań!

Kościelna wersja Przykazań jest... oszustwem. Link do artykułu oraz wyjaśnieniu 10- Przykazań Bożych. Poniższy tekst został napisany 40 lat po śmierci Pawła.

Objawienie 12:17 I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie. [BM]

Owo potomstwo jest wspomniane z powodu posłuszeństwa wobec przykazań oraz składaniu dowodów czyli świadectwa o Isusie, który jest mianowanym królem ziemskiego królestwa Bożego. Dlatego czekamy na Jego powrót!

Królestwo Boże to przyszły światowy rząd pod berłem Isusa (Jezusa) Syna Bożego.

Plan Boży jest prosty, niezmienny i jest on kategorycznie odrzucany przez wszystkie chrześcijańskie religie, które unikają wersetów wypowiedzianych przez Syna Bożego a nawet unikają w wielu religiach modlitwy Ojcze Nasz, której nauczył nas Isus, Syn Boga!

Dlaczego? Ponieważ modlitwa ta mówi nam o zbawieniu w Królestwie Bożym na Ziemi!

Zbawienie według Łukasza i Pawła

Paweł, Łukasz i Marek swoimi kłamstwami ukryli całkowicie Boże zbawienie. To nie są zwykłe ludzkie pomyłki, ale są to doskonale przemyślane oszustwa. Poniżej Wikipedia tak nam określa ową wyjątkowo fałszywą doktrynę.

Zbawienie jest stanem, w którym Bóg za sprawą Jezusa przywraca człowieka ze stanu grzechu i śmierci do stanu jedności ze sobą i życia wiecznego. Zbawienie jest łaską. Oznacza to, że Bóg udziela zbawienia jako daru niezwiązanego z żadną zasługą. Wikipedia

Widać wyraźnie, że jest to olbrzymia sprzeczność pomiędzy podstawową doktryną Pawła a planem Boga, którego realizacji podjął się Syn Boży, Isus, który zapłacił za nas straszliwą śmiercią na krzyżu.

Paweł odrzucił wszystkie nauki Syna Bożego, których nie znał i dlatego nigdy Isusa nie cytował.

Paweł zbawienie widzi w Niebie a nie na Ziemi. Widzi zbawionych niemal wszystkich bez obowiązku posłuszeństwa wobec Boga i Syna. Paweł także odrzuca Naród Wybrany przez Boga i Królestwo Boże na Ziemi. Bóg zaprzysiągł wyzwolenie Narodu Wybranego na samego siebie. Paweł odrzuca całkowicie Prawo Boże czyli Zakon, uważając je za przekleństwo i przyczynę wszystkich grzechów.

Jeżeli Paweł uznał Prawo Boże za przekleństwo i przyczynę grzechu, to przeklął on w ten sposób Boga, Autora Prawa oraz przeklął Syna Bożego, który umarł po to, aby Prawo wypełnić, stając się ofiarą według wymogów Prawa za nasze grzechy, które są właśnie łamaniem PRAWA.

Bez Prawa nie ma grzechu, ponieważ grzech jest złamaniem Prawa

To oznacza, że Paweł i Łukasz to najwięksi wrogowie Boga i Syna! Paweł wsławił się także fałszywym proroctwem o bardzo bliskim porwaniu WSZYSTKICH jego naśladowców do nieba. Olbrzymia ilość doskonale udokumentowanych biblijnie dowodów fałszywych nauk Pawła jest w tym linku. Teraz już wiesz, dlaczego większość religii tak uwielbia Pawła.

Głoszący ten nonsens wierzą że są już zbawieni. Nic dalszego od prawdy!

Przeczytaj uważnie poniższy tekst z Izajasza.

Izajasza 10:(20) I stanie się w owym dniu: Reszta Izraela i uratowani z domu Jakuba już nie będą opierać się na tym, który ich bije, lecz wiernie opierać się będą na Panu, Świętym Izraelskim. (21) Resztka nawróci się, resztka Jakuba, do Boga Mocarza. (22) Bo, choćby twój lud, Izraelu, był tak liczny jak piasek morski, tylko resztka z niego się nawróci. Zagłada jest postanowiona zgodnie z pełnią sprawiedliwości. (23) Gdyż, jak jest postanowione, Wszechmocny, Pan Zastępów dokona zagłady na całej Ziemi.

Czyżby Izajasz kłamał? A Jan piszący Objawienie także nas okłamał? Czy raczej Paweł nas oszukał?

Objawienie 19:(19) I widziałem zwierzę i królów ziemi, i wojska ich, zebrane, by stoczyć bój z tym, który siedział na koniu. oraz z jego wojskiem. (20) I pojmane zostało zwierzę, a wraz z nim fałszywy prorok, który przed nim czynił cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamię zwierzęcia i oddawali pokłon posągowi jego. Zostali oni obaj wrzuceni żywcem do jeziora ognistego, gorejącego siarką. (21) A pozostali byli pobici mieczem wychodzącym z ust jeźdźca na koniu, i wszystkie ptaki nasyciły się ich ciałami.

Dlaczego nikt nie został zbawiony z łaski?!

Jakie jest wyjście z tej sytuacji?

Istnieje pewien sposób rozwiązania tej sytuacji. Byłem kiedyś przez 20 lat aktywnym Świadkiem Jehowy i poznałem raczej dobrze ich hierarchię. Dopiero po opuszczeniu tej organizacji, a zwłaszcza w ostatnich kilku latach zrozumiałem to, o czym właśnie napisałem.

Nasienie węża kontroluje wszystkie religie i niemal wszyscy księża, pastorzy, starsi czy innej maści przywódcy są przez szatana kontrolowani.

Oczywiście nie wszyscy, ponieważ znałem osobiście wielu starszych u Świadków Jehowy, którzy byli wiernymi sługami Boga i oni często podejrzewali bardzo wiele, ale niezwykle mocny uścisk kontroli umysłów nie pozwolił im na krytyczne przyjrzenie się tej sytuacji i obranie innej drogi ku zbawieniu.

Z tych przyczyn widzę wyraźnie, że dopiero ludzie znający dokładnie Biblię mogą z łatwością zrozumieć dowody przedstawiane przez religie i porównać je z dowodami w postaci słów samego Boga i Syna i dostrzec oraz  zrozumieć niezwykły kłamliwy schemat, w jaki oni zostali wciągnięci.

Dopiero w ten sposób można dostrzec wielką różnicę pomiędzy naukami oraz kłamstwami Pawła i Łukasza, a naukami Boga oraz Syna Bożego.

Ci trzej oszuści prowadzą Chrześcijan wprost ku śmierci!!!

Paweł, Łukasz i Marek to kłamcy!!!

Wszystkie religie masowo cytują niemal wyłącznie tych trzech pisarzy, których Kościół Katolicki przyłączył do kanonu biblijnego. 

Chrześcijaństwo bez Pawła i Łukasza nie ma szansy na istnienie!!!

Ktoś może powiedzieć: przecież cytuje się także proroctwa ze Starego Testamentu. Zgadza się.

Cytuje się jedynie te teksty, które nie są w konflikcie z Pawłem i Łukaszem. A wersetów, które pasują jest mnóstwo. Cytuje się także teksty zapowiadające powstanie Narodu Wybranego w czasach końca, czyli współczesny fałszywy, morderczy i kłamliwy Izrael, dążący do mordów Chrześcijan na światową skalę, opierając się na fałszywych prawach noachidzkich.

Sprawdź te wersety!!!

Mateusza 13:24 Inne podobieństwo podał im, mówiąc: Podobne jest Królestwo Niebios do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. 25 A kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał kąkolu między pszenicę, i odszedł. 26 A gdy zboże podrosło i wydało owoc, wtedy się pokazał i kąkol. 27 Przyszli więc słudzy gospodarza i powiedzieli mu: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc ma ona kąkol? 28 A on im rzekł: To nieprzyjaciel uczynił. A słudzy mówią do niego: Czy chcesz więc, abyśmy poszli i wybrali go? 29 A on odpowiada: Nie! Abyście czasem wybierając kąkol, nie powyrywali wraz z nim i pszenicy. 30 Pozwólcie obydwom róść razem aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw kąkol i powiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zwieźcie do mojej stodoły.

Oto Isusa wyjaśnienie.

Mateusza 13:37 A On odpowiadając, rzekł: Ten, który sieje dobre nasienie, to Syn Człowieczy. 38 Rola zaś, to świat, a dobre nasienie, to synowie Królestwa, kąkol zaś, to synowie Złego. 39 A nieprzyjaciel, który go posiał, to diabeł, a żniwo, to koniec świata, żeńcy zaś, to aniołowie. 40 Jak tedy zbiera się kąkol i pali w ogniu, tak będzie przy końcu świata. 41 Syn Człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z Królestwa jego wszystkie zgorszenia, i tych, którzy popełniają nieprawość, 42 I wrzucą ich do pieca ognistego; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. 43 Wtedy sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w Królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha!

Niewielu zdaje sobie sprawę z tego, że przypowieść ta wyraźnie mówi o sianiu ziarna synów Królestwa, czyli Narodu Wybranego, którzy posiądą Królestwo Boże pod Jego panowaniem.

Zwróćmy szczególną uwagę na to, że sianie synów złego rozpoczyna się w tym samym czasie. Oznacza to, że w momencie pracy Siewcy czyli Chrystusa natychmiast za nim postępuje szatan, który sieje kąkol, czyli... nasienie węża.

Listy Pawła i dzieła Łukasza to kąkol fałszu, do której używa się rzeczywistych słów Boga, aby potwierdzić Słowami Boga kłamstwa Pawła i Łukasza!

Ostatni mocny argument, aby zacząć sprawdzać dokładnie teksty apostoła Pawła.

2Tymoteusza 3:16 Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości,

Niemal wszyscy Chrześcijanie czytujący Biblię oczywiście znają ten kłamliwy werset ale niewielu ten werset rozumie. Jest to proste do udowodnienia kłamstwo Pawła, przez Tymoteusza. Biblia zawiera oprócz słów Boga i Syna słowa: szatana, złoczyńców, fałszywych proroków, złych króli oraz kłamliwego Pawła i Łukasza.

Powyższy werset natychmiast jest rozumiany, że także listy Pawła są Słowem Bożym. Sprawdź, że szatański Google z pomocą sztucznej inteligencji natychmiast prowadzi ci do Pawła!

Czym jest więc Słowo Boże?

Definicja Słowa Bożego - z ust Isusa Mesjasza, Syna Bożego, powszechnie nazywanego Jezusem Chrystusem, ale jego rzeczywiste imię to Isus!

Mateusza 4:4 A On odpowiadając, rzekł: Napisano: Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Jest to Boża definicja Słowa Bożego i nie ma możliwości jakiekolwiek innej interpretacji. Jedynie słowa z ust Boga i Syna - tylko te słowa są Słowami Bożymi. Czy Syn Boży wymienił w tym wersecie Pawła, Marka czy Łukasza?

A przecież ci trzej żyli rzekomo w tym samym czasie a nawet w tym samym miejscu!!!

Dlaczego Chrystus nie włączył ich trzech do grona apostołów? Dlaczego człowiek miał żyć każdym słowem z ust Bożych? Która religia naucza każdego słowa z ust Bożych!? Żadna, ponieważ zacząłbyś zauważać oczywiste różnice pomiędzy tekstami tych trzech autorów a tekstami Boga i Syna.

I jeszcze jeden najważniejszy powód. Syn Boży powiedział to tylko o słowach Boga.

Jana 17:17 Poświęć ich w prawdzie twojej; słowo twoje jest prawdą.

Syn Boży nie powiedział, że Jego słowa są Prawdą ale że słowa Ojca są prawdą.

Czy wiesz dlaczego? Ponieważ Isusa nauczał właśnie Ojciec i Isus nie mówił od siebie, ale przekazywał nauki Ojca swym słuchaczom i apostołom.Te dwa cytaty Isusa (Jezusa) wyraźnie mówią, aby być posłusznym tylko wobec Boga, ponieważ Jego słowa są Prawdą.

Czy Paweł nauczał słów Boga? Zadaj sobie nieco trudu i sprawdź, ponieważ od tego zależy twoje zbawienie. Nie ma na świecie prawdziwej religii. Ale także jest oczywiste, że Syn Boży nie założył żadnej religii. Owszem, religie twierdzą że tak, ale Chrystus nigdy czegoś takiego nie zrobił.

Jeżeli doczytałeś do tego momentu, zapnij pasy, ponieważ przedstawię kilka podstawowych problemów z Pawłem i Łukaszem, ale ostrzegam, temat jest olbrzymi i dowodów jest olbrzymia ilość.

Szokujące biblijne dowody

Łukasz nie otrzymał żadnego objawienia tylko sam zbadał sprawę Jezusa z opowiadań przygodnych świadków. Sam o tym napisał. Czyli jego Ewangelia nie jest według Łukasza tekstem natchnionym.

Łukasz także popełnił dwa olbrzymie błędy, które wykluczają natchnienie Ducha Bożego.

W ostatnim rozdziale Łukasza napisał o wniebowstąpieniu Syna Bożego około 3 lub 4 dnia. Natomiast w Dziejach Apostolskich I rozdziale Łukasz podał, że Isus wstąpił do nieba w dniu 40. Modlitwa Zdrowaś Mario jest z Łukasza i to Łukasz umieścił dzieciątko Isusa w stajence. Mateusz podaje że w domu. Dowodów jest znacznie, znacznie więcej.

Paweł to morderca Szczepana według Łukasza, czyli jest to kolejny błąd Łukasza.

Zastanówmy się... jak Chrystus mógł pozwolić przyszłemu swemu 'apostołowi' na popełnienie mordu na Szczepanie na Jego oczach przez przyszłego największego apostoła? Czy to ma jakikolwiek sens?

Sprawdź także poniższy werset Pawła. Oczywiście, że niewielu wie, że w Azji były także zbory założone rzekomo przez Pawła, jak... zbór... Efezjan!

I nikt nie potwierdził kłamstw Pawła o zbawieniu z łaski?

Cóż takiego mogło spowodować odwracanie się uczni wyszkolonych przez Pawła od... Pawła?

Proste! Kiedy przybywali do tych zborów rzeczywiści i naoczni świadkowie życia i śmierci Syna Bożego, czyli Jego rzeczywiści apostołowie i ujawniali kłamstwa Pawła, większość uczni Pawła rozpoznawała fałszerza i odchodziła od niego.

2Tymoteusza 1:15 Wiesz o tym, że odwrócili się ode mnie wszyscy, którzy są w Azji.

Sprawdź ten werset, raczej znany. List z Objawienia do zboru w Efezie, który właśnie założył Paweł.

Objawienie 2:2 Znam uczynki twoje i trud, i wytrwałość twoją, i wiem, że nie możesz ścierpieć złych, i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są, i stwierdziłeś, że są kłamcami. [BM]

Któż podawał się za apostołów w Efezie?

Jestem pewien, że znasz list do Galacjan, a w szczególności ten werset!

Galacjan 1:8 Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty! [BM]

Myślisz, że chodzi o fałszywych nauczycieli. Dobrze myślisz, ale nie podejrzewasz, że tak nazywał Paweł w tym liście Piotra i rzeczywistych apostołów, którzy udali się do Galacjan wiedząc, że Paweł posiał tam swoją zatrutą ewangelię.

Kiedy Paweł się o tym dowiedział, doznał niemal szału i w tym liście przeklął apostołów a nawet anioła, który odważyłby się zwiastować Ewangelię inną niż on, Paweł im głosił.

Paweł rzeczywistej Ewangelii nigdy nikomu nie głosił.

Sprawdź OLBRZYMIĄ ilość dowodów na wiele fałszu Pawła. Jest tego ładnych kilka stron, pełnych wielu dowodów, które zbierałem ponad kilka lat, aby ukazać innym prawdziwe oblicze tego 'apostoła'.

Podsumowanie

Przeczytajmy jeszcze raz poniższy tekst i zastanówmy się nad nim. Czy będą masy ludzi zbawione czy zbawienie uzyska mała ilość ludzi? Jeżeli Biblia nam mówi w Objawieniu, że ponad 2.33 miliarda ludzi zginie na początku sądu nad światem, to Wielka Rzesza będzie Wielka w porównaniu ze 144 tysiącami oraz z zaledwie kilkoma milionami członków Narodu Wybranego, czyli Słowian.

Ale nie oznacza to że wszyscy przeżyją i wszyscy uzyskają wybaczenie!

Mateusza 7:12 A więc wszystko, cobyście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie; taki bowiem jest zakon i prorocy 13 Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. 14 A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota; i niewielu jest tych, którzy ją znajdują.

Powyższy cytat potwierdza szeroką bramę ku śmierci z powodu fałszywej nauki Pawła o zbawieniu z łaski.

Efezjan 2:8 Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; 9 Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.

Najgorsze to że... WSZYSTKIE religie opierają się na dziełach Pawła i Łukasza.

A te właśnie informacje ukrywa przed nami szatan kontrolujący wszystkie religie.

W Biblii nawet nie występuje słowo religia!

Jednak poznanie tej prawdy spowoduje odmienny sposób myślenia a zwłaszcza.... początkowo wywoła u wielu gniew na sobie, że zabrnęło się tak daleko w kłamstwo i niektórzy będą mieli nieco pretensji do Boga, że pozwolił im na taki błąd.

Ale to nie jest twój błąd! Poznałeś lepiej Biblię i teraz jest czas na poważniejszą pracę i na obfite błogosławieństwa Boga. Mnie to już spotkało i też byłem początkowo zawiedziony, że Bóg wysłał mnie do Świadków Jehowy.

Ale dopiero u nich poznałem nieźle Biblię i nawet wiedza o Pawle mi bardzo pomogła. Do dziś pamiętam wiele wersetów.

Przemyśl to wszystko i... zacznij rzeczywiście pracować dla Boga oraz dla ludu Bożego, Polaków i Słowian.

Jeżeli uważasz, że znalazłeś Prawdę, wyślij ten artykuł tym osobom, których podejrzewasz, że go zrozumieją i zaczną także działać dla Boga i jego ludu. Pomóż innym zrozumieć ten raczej trudny temat.