Cały świat wierzy w Boga!

Ostatnie uaktualnienie: 29 Września 2009

(Jest także dostępny film w tym temacie - http://www.youtube.com/watch?v=MbogTC6tXVg)

Niemal cały świat polityczny, naukowy, przemysłowy i artystyczny wierzy w tak Boga, jak i w Biblię. Świat ten także wierzy w szatana.

Ów świat ukrywa przed nami tą fundamentalną prawdę oraz okrywa ją gęstymi chmurami kłamstw i oszustw. Jesteśmy oszukiwani w niemal każdej, nawet najdrobniejszej sprawie.

Jesteśmy wprowadzani w błąd twierdzeniami, że Boga nie ma, a my jesteśmy jedynie tworem Ewolucji, wynikiem Wielkiego Wybuchu a nasza mikroskopijna planeta Ziemia wiruje gdzieś na skrajnym brzegu olbrzymiego Wszechświata.

Kłamstwa te są tak powszechne, że jesteśmy nimi całkowicie oślepieni masową propagandą zawsze kłamliwych mediów.

Dlatego jest niezwykle trudno spojrzeć we właściwym kierunku i jeszcze trudniej jest nam dostrzec ową szaleńczą spiralę oszustw i kłamstw.

Wystarczy jednak jeden mały podmuch wiatru Prawdy, i owa ciemna wielowarstwowa chmura natychmiast przed nami ucieka i stajemy twarzą w twarz z niezwykłą prawdą.

Bóg istnieje i Biblia jest Jego Słowem. Szatan istnieje także!

Zwrócimy uwagę na to, że w mediach prezentuje się nam anty chrześcijańskie wartości i dominuje w nich czysto ateistyczny pogląd na Wszechświat.  Oficjalnie stawia się na ateizm.

Stosuje się wszędzie masową i brutalną krytykę Biblii, a samą Biblię przedstawia się jako zbiór mitów hebrajskich prymitywnych pastuchów, którzy wielbili niezwykle mściwego i morderczego Boga, Jahwe.

Znany autor - Richard Dawkins wręcz zachłystuje się nienawiścią do Boga, który jego zdaniem... w ogóle nie istnieje!

Tymczasem jedna rzecz zupełnie nie pasuje do tego obrazu. Państwo Izrael.

Streszczenie biblijnej historii Izraela.

Izrael jest Narodem Wybranym przez Boga, który zamienił imię syna Izaaka, Jakuba, na Izrael i z jego 12 synów czyli pokoleń powstał Naród Wybrany przez Boga - Izrael.

Bóg zaofiarował także Izraelowi niezwykle żyzną ongiś Ziemię Obiecaną, czyli Palestynę, nazywaną w tamtych czasach Kanaanem. Stąd wziął się termin - Ziemia Obiecana, (Palestyna) ponieważ sam Bóg obiecał ją Izraelowi.

I tutaj właśnie zaczyna się najciekawszy element całej historii świata.

Palestynę czyli Kanaan zamieszkiwały plemiona Filistyńczyków, Kananejczyków, Jebuzejczyków i innych plemion, a ich cechą charakterystyczną był satanizm - kulty i rytuały wielbiące demonów i szatana, którzy maskaradowali pod różnym nazwami bóstw kananejskich, jak Marduk, Baal, Astarte czy Astarot, (Królowa Niebios) Lilith, Tammuz i wiele innych.

Jest znane wielu z nas że szatan i demony ogólnie nie mają fizycznych ciał. Dlatego istoty te zawsze posługują się ludźmi.

Aby wielbić szatana i demony musiano sporządzać im posągi i przed nimi składano hołdy i ofiary. Spalano także ludzkie ofiary demonom, które owe figury czy posągi reprezentowały.

Styl życia byłych mieszkańców Kanaanu przechodził wszelkie najdziksze wyobrażenia. Uprawiano seks świątynny, zatrudniano w świątyniach cudzołożników świątynnych, nie było żadnego poszanowania dla małżeństwa a nawet życia. Symbole falliczne i obeliski były przedmiotami czci i uwielbienia.  Spalano żywcem ku czci owych 'bóstw' własne dzieci,  niemowlęta i dziewice, często obdzierając je przedtem żywcem ze skóry.

Bezprawie było prawem. Gwałcono i mordowano własne dzieci, okradano się i mordowano się wzajemnie. Odbierano sobie żony, nałożnice, córki i synów. Jedynie najsilniejszy miał szansę na przeżycie. Uprawiano seks w najdzikszym możliwych formach - z pedofilią i seksem ze zwierzętami włącznie.

Panowało zezwierzęcenie,  i krwawy okrutny terror.

Czary i magia stanowiły specjalnie wartościową część życia mieszkańców Kanaanu. Parano się  także wróżbiarstwem, astrologią, okultyzmem, wywoływaniem duchów osób zmarłych.

Pewną część tych ludzi stanowiły olbrzymy. Żył także w tym czasie olbrzym - król Og w Baszanie. Z olbrzymów znanych jako Anak i jego synowie wywodził się późniejszy Goliat, którego zabił kamieniem z procy późniejszy król Izraela, Dawid.

Biblia niedwuznacznie daje do zrozumienia, że owe olbrzymy były rezultatem łączenia się fizycznego zmaterializowanych upadłych aniołów z rodzajem ludzkim. Czyli olbrzymy były rezultatem seksu ziemskich kobiet ze zmaterializowanymi aniołami, czyli... demonami.

Olbrzymy te nie były praktycznie ludźmi, ponieważ genetyka homo sapiens była całkowicie skażona obcymi genami. Cechą charakterystyczną owych hybrydów była przemoc oraz niezwykłe okrucieństwo - brak ludzkich odczuć oraz brak ludzkiego sumienia. Pewne hipotezy podają, że ludzie ci nie posiadali ludzkiej duszy.

Bóg nie mógł dłużej tolerować takiego bezprawia i postanowił zniszczyć owe narody - częściowo rękami narodu izraelskiego, a pewną część wyroku wykonywał osobiście. W ten sposób szatan i jego demony po raz kolejny utraciły swoje wpływy i rządy nad rodzajem ludzkim.

Wcześniej podobny los spotkał ich w Egipcie podczas wyprowadzenia przez Boga Izraela z ziemi egipskiej. Co jest warte wzmianki, cały region Kanaanu doskonale wiedział o cudownym wyjściu Izraela z pod ciężkiej ręki Egipcjan. Pomimo owej wiedzy jedynie Gibeonici oraz nierządnica Rachab z Jerycha prosili Boga o łaskę i wyrozumiałość.

Bóg w swojej mądrości i miłosierdziu udzielił tym ludziom łaski i ludzie ci nie zostali pozbawieni życia.

Z wielu mieszkańców Kanaanu przeżyła zaledwie bardzo niewielka grupa ludzi a Izrael przejął Kanaan, czyli Ziemię Obiecaną i zamieszkał w niej przez kilkaset lat.

Góra Synaj

Dzisiaj ta ziemia nazywa się Palestyną. Nikt nie używa starej nazwy - Kanaan.

Z czasem Izrael rozpoczął nawet gorszy styl zbrodniczego postępowania. Biblia mówi, że w pewnym okresie Izraelici przewyższali swymi zbrodniami narody, które wcześniej zostały z takich właśnie przyczyn wytępione. 23 lata nieustannych ostrzeżeń kilku proroków, a Izrael zamiast poprawy rozpoczął czczenie samego szatana w Świątyni Jerozolimskiej.

Ziemia Obiecana stała się z powrotem Kanaanem.

Co to ma wspólnego z teraźniejszością?

Wbrew pozorom cały świat wierzy w ową biblijną historię!

Większość ludzi rządzących światem zna wiele dowodów archeologicznych, które dokładnie potwierdzają Biblię.

To Watykan zorganizował II WŚ, po to, aby ponownie powstał Izrael, który zająłby ponownie starożytny Kanaan  czyli Palestynę. W jakim celu?

W celu odbudowania oryginalnej Świątyni Salomona.

W roku 1948 powstało ponownie po blisko 2000-nym niebycie państwo Izrael, które zajmuje Ziemię Obiecaną przez Boga, czyli Palestynę, czyli... Kanaan!

Cały świat polityczny akceptuje i wspiera moralnie Naród Wybrany przez Boga oraz jego prawa do Ziemi Obiecanej, ziemi, którą im obiecał sam Bóg.

Nie można być w dzisiejszych czasach politykiem i potępiać Izrael.

Potępianie Izraela, krytyka izraelskiego fanatyzmu religijnego w tym szczególnym przypadku jest równoznaczna z politycznym samobójstwem. Polityk występujący przeciwko Izraelowi w szybkim czasie straci swoją pozycję - w mniej lub bardziej nieprzyjemny sposób.

Także media światowe nigdy nie krytykują Izraela, nie potępia się jego oczywistych zbrodni, nikt nie atakuje Izraela za złamanie ponad 80 rezolucji ONZ. Izraela nie obowiązuje multikulturalizm, nie przyjmuje on żadnych islamskich emigrantów. Izrael stosuje jaskrawe uprzedzenia religijne nie tylko w stosunku do Palestyńczyków, ale także do własnego narodu.

Izrael jako jedyne państwo na Ziemi ma prawo do dbania o czystą żydowską rasę. Izrael posiada także ponad 200 głowic jądrowych. Żadne sankcje ze strony ONZ mu nie grożą.

Syjon

W Jerozolimie istnieje wzgórze - Syjon, które według Biblii jest szczególnie świętym miejscem. W czasie istnienia Świątyni przebywał w niej i kontaktował się z izraelskimi królami oraz prorokami  sam Bóg.

Co jest szczególnie ciekawe, pomimo zwycięskiej sześciodniowej wojny pomiędzy Izraelem a sąsiadującymi krajami arabskimi (1967) Jerozolima nadal nie jest stolicą Izraela i Syjon nie został nigdy opanowany.

Stolicą Izraela jest nadal Tel Aviv. Trudno to nazwać tryumfem!

Stosunek politycznego świata do Izraela wyraźnie wskazuje na to, że niemal cały świat aprobuje wszystkie szczegóły powstania Narodu Wybranego, pochodzące wprost z Biblii!

Zadajmy sobie teraz niezwykle ważne pytanie.

Czy świat ma zamiar wielbić Boga Izraela w odbudowanej świątyni?

Oczywiście że nie!

Świat jest rządzony przez... szatana oraz jego sług.

Ich celem jest... odbudowa Kanaanu, oraz odbudowa Świątyni Salomona w Jerozolimie. Celem tego jest wznowienie wielbienia przedstawiciela Lucyfera, tzw. Człowieka Bezprawia czy też Antychrysta!

Ortodoksyjny Izrael jest także przeznaczony na zagładę! Żydzi wierzący w odbudowę Świątyni są tak samo oszukiwani jak i my. Wielu z nich już zdaje sobie z tego sprawę.

Szatan chce odebrać Bogu 'swoją ' ziemię oraz 'swoją' świątynię!

Jest to klasyczna walka dobra ze złem i jak do tej pory owo zło niestety nadal zwycięża.

Trzy potężne religie rządzą światem. Watykan, Syjonizm i Masoneria. Wszystkie trzy mają identyczny cel. Wszystkie trzy wielbią szatana oraz dążą do odbudowy Świątyni.

Oto przyczyna, dla której szatan jest wielbiony potajemnie, a masom sprzedaje się ateizm i doktrynę lucyferiańską.

Celem szatana jest wyrządzenie ludzkości jak największych szkód, zanim zostanie on usunięty przez Boga z ziemskiego teatru wydarzeń.

Powtórzmy jeszcze raz.

Celem polityki światowej jest odrestaurowanie Kanaanu, odbudowa III Świątyni oraz zmuszenie ludzkości do wielbienia specjalnego przedstawiciela szatana, zwanego Antychrystem.

Biblia nazywa go Człowiekiem Bezprawia oraz ostatnim królem. Człowiek ten będzie zasiadywał w odbudowanej Świątyni podając się za boga. Otrzyma on od szatana nadprzyrodzoną moc.

Część takiej mocy posiadał także Hitler. Wiele źródeł podaje, że Hitler posiadał niezwykłą hipnotyzującą otoczenie moc, emanującą z jego niezwykle przenikliwego wzroku.

Z chwilą przejęcia władzy nad światem przez Człowieka Bezprawia (NWO) nastąpi okres 3.5 największego ucisku dla rodzaju ludzkiego, jakiego świat do tej pory jeszcze widział.

Szczególnego ucisku doświadczą w tym okresie Chrześcijanie.

Oto przyczyna coraz agresywniejszej kontroli i dążeń do systemu totalitarnego. Jest to także przyczyną planów systemu bezgotówkowego oraz masowej inwigilacji. System bezgotówkowy pozwoli na całkowite uzależnienie nas od władz.

Dlatego chcą wiedzieć o czym myślisz, aby w pełni kontrolować twoje oddanie się szatanowi!

Cały świat wierzy w szatana i naiwnie go wielbi, nie bacząc na oszustwa, jakimi ten pierworodny kłamca się posługuje. Ateizm, Ewolucja, Wielki Wybuch i inne baśnie naukowe służą odseparowaniu zwykłych ludzi od Boga.

Czy są na to jakieś dowody?

Spójrz! Stoją przed ścianą płaczu, w jarmułkach. Nawet papieży tam nie brakuje.

Linki - jarmulka.htm, wielbienie-papieza.htm.

Uwaga! Linki zawierają wiele zdjęć - bądź cierpliwy i pozwól się im załadować.

Zastanów się nieco! Dlaczego żaden z polityków nie wyśmieje jarmułki czy ściany płaczu i nie powie:

- Słuchajcie oszołomy. Mnie baśnie i mity hebrajskich pastuchów zupełnie nie interesują. Nie wierzę w żadną Biblię i nie będę rozbił z siebie pajaca w jakiejś czarodziejskiej jarmułce i nie będę robił cyrku przez jakąś idiotyczną ścianą płaczu!

Tymczasem każdy polityk... właśnie robi z siebie takiego pajaca - z papieżem włącznie!

Dlaczego? Ateizm, teoria Ewolucji, czy Wielki Wybuch skierowane są do najmniej inteligentnej części naszych społeczeństw. Najmądrzejsi ludzie na globie zawsze wierzyli w Biblię i w Boga. Czy to był Einstein, czy Tesla, czy głowy państw, cesarstw, ludzie kultury i sztuki.

Lista 50 ludzi, laureatów nagrody Nobla, którzy wierzyli lub nadal wierzą w Boga. Link - Laureaci Nobla.

Lista najsławniejszych ludzi, którzy wierzyli w Boga. Trudniej jest znaleźć listę tych, którzy w Boga nigdy nie uwuerzyli!

 

Widzisz, jaki jesteś naiwny? Tobie aplikują ateizm i Dawkinsa, a sami z jarmułkami na głowach biją głowami w ścianę płaczu uważając to za największy zaszczyt!

A ty wierzysz im w każdą brednię, jaką ci zaoferują.

Wielbienie papieża.

Czy zwróciłeś uwagę na sposób traktowania papieża przez przywódców światowych?

Sposób, w jaki oni oddają mu boską cześć?

Owszem, to brzmi nieprawdopodobnie, ale papież jest praktycznie wielbiony jak... bóg!

Zauważ, że przywódcy światowi spotykając się na różnych platformach - albo ściskają sobie ręce, albo obejmują się, a czasami nawet całują się w policzki. Są to ogólnie akceptowane normy towarzyskie podczas takich spotkań.

Odnośnie papieża norma jest co najmniej niezwykła. Trzy elementy rzucają się w oczy.

Ponownie przypomnijmy sobie, że ogólnie mamy akceptować świat ateistyczny i przywódcy religijni nie są nigdzie zbyt widziani i media nie zachłystują się pochlebstwami w stosunku do figur religijnych.

Ale papież jest błyszczącym wyjątkiem. Jest to oczywiste z jednego szczególnego punktu widzenia. Trzy częściowa korona papieska oznacza władzę nad wszystkim na ziemi, w niebie i pod ziemią. W tym sensie wszyscy całujący jego pierścień, na którym jest masoński znak są jego poddanymi.

Prezydenci są sobie równi ale nad nimi góruje papież jako następca... boga na ziemi!

Zacznij w końcu nieco myśleć. To nie boli!

Postawa tych ludzi jest wymownym dowodem na to, że oni wierzą w Biblię, w Boga, oraz w szatana.

Pomimo, że wierzą oni w sprawozdania biblijne, nie mają żadnego zamiaru honorowania 10 biblijnych przykazań.

Nie mają oni także zamiaru usuwać największej choroby ekonomicznej, jaką jest kategorycznie zabroniona przez Boga lichwa.

Nam opowiada się bajki o Ewolucji i Wielkim Wybuchu, natomiast oni doskonale wiedzą, że Bóg i Chrystus to autentyczne postacie. Wierzą oni także, że szatan, zwany przez nich Lucyferem będzie zwycięzcą i ich w jakiś niezwykły sposób wynagrodzi za wierną służbę dla jego ohydnych celów.

Dlatego naiwnie mu służą, najprawdopodobniej będąc przez niego całkowicie kontrolowani.

Ludzie rządzący światem skutecznie tamują drogę ludzkości do Prawdy. Robi się wszystko, abyś nie wyciągnął ręki po Biblię i abyś przypadkiem nie zaczął jej czytać.

Oni liczą bardzo na twoją ignorancję i zaślepienie ich masowym praniem mózgów.

Zdają sobie sprawę z tego, że czytając Biblię szybko poznasz prawdę o Bogu, Izraelu i o szatanie. Boją się także, że dowiesz się o planach samego Boga.

Plany Boga są szatańskiemu światu bardzo nie na rękę.

Kim są... 'oni'?

Głównym projektantem i architektem swoich planów - NWO jest szatan, nazywany Lucyferem.

Królem świata jest papież, a bezpośrednim konspiratorem i inżynierem szatańskich planów, czyli NWO jest Watykan. 

Pośrednimi wykonawcami planów Watykanu są syjoniści i masoneria. W ich rękach znajdują się media, banki i korporacje.

Władze państw są jedynie ślepymi wykonawcami projektów Watykanu, które są im dostarczane przez syjonistów i masonów oraz rządy są przez nich nadzorowane. Zdecydowana większość polityków to albo masoni, albo syjoniści. Są także inne, zazębiające się ze sobą organizacje finansowane oraz kontrolowane przez Watykan, jak Opus Dei, Trójstronna Komisja, Bilderberg oraz czysto szatańska Bohemian Grove czy Czaszki i Piszczele,

Jaki jest cel NWO?

Celem szatana jest zniszczenie maksymalnej ilości mieszkańców Ziemi rękami ludzkimi oraz rękami samego Boga.

Chce on to uzyskać manipulując wydarzeniami światowymi w taki sposób, aby zmusić Boga do zniszczenia jak największej ilości ludzi, wiedząc że Bóg nigdy nie łamie swego słowa czy swoich praw.

Człowiek systematycznie łamiący prawa Boga, zasługuje na zniszczenie. Warunkiem życia wiecznego jest posłuszeństwo wobec Dawcy owego życia - Boga. Zmuszając świat do wielbienia obrazu Bestii szatan chce spowodować śmierć jak największej ilości ludzi, którzy pod naciskiem władz ulegną i oddadzą  hołd największemu złu na ziemi, szatanowi.

Za ów akt uwielbienia morderczego i kłamliwego szatana Bóg wyznaczył karę śmierci już 2000 lat temu..

Nie ma na ziemi miejsca dla tych, którzy będą ignorowali sprawiedliwe i miłosierne prawa Stwórcy Wszechświata. Dlatego Bóg dał ludzkości dużą ilość czasu, aby wszystkich przekonać w wyraźny i dobitny sposób, że bez praw Dawcy życia ludzkość nie jest w stanie w ogóle funkcjonować.

Na wielu stronach tej witryny poznasz wiele dowodów na ową największą konspirację w dziejach świata.Napisano: 20 Sierpnia2007

Ostatnie uaktualnienie: 29 Września 2009