Powrót

Jak funkcjonuje świat?

Artykuł ujawniający rzeczywiste przyczyny wydarzeń światowych.

Ostatnie uaktualnienie: 31 Lipca 2016.

Niewielu ludzi zdaje sobie sprawę z tego, że najważniejszym miejscem na ziemi jest wzgórze Syjon w Jerozolimie, która jest także najważniejszym miastem świata.

Dlaczego?

Jerozolima jest stolicą Ziemi Obiecanej Izraelitom, którzy ją zamieszkiwali przez około 1500 lat. Najpierw teren ten został poddany oczyszczeniu z bałwochwalstwa i krwawych rytuałów przez Boga oraz armię Izraela. Przed wkroczeniem Izraelitów ziemia ta nosiła nazwę - Kanaan.

Tylko z przyczyn biblijnych Jerozolima jest miastem błogosławionym przez Boga a wzgórze Syjon jest najbardziej świętym miejscem na powierzchni ziemi.

Syjonizm - ruch polityczno religijny, którego celem jest kontrola wzgórza Syjon w Jerozolimie. Celem syjonizmu jest umieszczenie papieża na wzgórzu Syjon w Jerozolimie jako oficjalnego władcy całego świata.

Syjonizm jest obecnie najważniejszą siłą polityczną na świecie.

Jerozolima i Syjon to kluczowe punkty polityki światowej.

Syjonizm (od nazwy wzgórza Syjon w Jerozolimie, na którym stała Świątynia Jerozolimska) – ruch polityczny i społeczny, dążący do odtworzenia żydowskiej siedziby narodowej na terenach starożytnego Izraela, będących w okresie międzywojennym mandatem Wielkiej Brytanii (Brytyjski Mandat Palestyny). Syjonizm doprowadził do powstania państwa Izrael w 1948 r. Współcześnie jego celem jest także utrzymanie jedności narodu żydowskiego żyjącego w rozproszeniu i jego więzi z Izraelem.
Termin „syjonizm” pochodzi od słowa „Syjon” (hebr. ציון), będącego jednym z określeń na Jerozolimę i Ziemię Izraela, wspomnianym w Biblii.
Źródło - Wikipedia.

W powyższym cytacie jest jeden zasadniczy błąd. Syjon jest... głównym tematem Biblii a nie jest terminem jedynie... wspomnianym.

Królestwo Boże, o które modlimy się w modlitwie Ojcze Nasz i mówimy: Przyjdź Królestwo Twoje... to właśnie królestwo z władzą Boga na Syjonie w Jerozolimie. Syjon należy do samego Boga. Jest na nim także grób największego króla Izraela, króla Dawida.

Dlaczego Watykan i syjoniści chcą kontroli wzgórza Syjon?

Jest to olbrzymi konflikt - konflikt pomiędzy Bogiem oraz Watykanem i syjonistami, obu dążących do opanowania Syjonu i Jerozolimy.

Ów konflikt oznacza także, że trzy religie, Watykan, syjonizm i masoneria wierzą - tak w Biblię jak i w Boga. Gdyby nie wierzono, nie byłoby żadnego konfliktu.

Znając te ważne szczegóły jesteśmy w stanie ustalić ukryte przed nami cele zmagań światowej polityki.

Watykan, syjonizm i masoneria dążą do kontroli wzgórza Syjon, które Bóg - Stwórca wszystkiego uświęcił oraz zastrzegł tylko i wyłącznie dla swoich planów. Owe trzy religie starają się powstrzymać Boga w realizacji Jego Planu

Powyższe informacje są kluczem do zrozumienia przeszłości, teraźniejszości oraz przyszłości.

Bóg planuje od wieków ponowne zgromadzenie Narodu Wybranego w Ziemi Obiecanej - na terenie dzisiejszego Izraela oraz władzę jego Syna - Króla Królestwa Bożego z Syjonu w Jerozolimie. Królestwo Boże będzie rządzić całą ziemią.

Celem Watykanu, Syjonistów i Masonów jest nadal ukrywany przed nami Nowy Porządek Świata nad całym światem, czyli tzw. NWO.

Władze i media ukrywają przed nami rzeczywiste oblicze całej światowej polityki, której celem jest walka przeciwko Bogu. Jest to właśnie walka zła przeciwko dobru.

Złem jest Watykan/syjonizm/masoneria oraz wszystko, co jest z nimi ściśle związane. Dobrem jest Właściciel wzgórza - Bóg Wszechmogący, Stwórca Nieba i Ziemi.

Oto skrótowy opis sytuacji światowej - walka zła z przeciwko dobru, walka ciemności ze przeciwko oświeceniu oraz walka bezprawia przeciwko Prawu Bożemu.

Syjonizm, Watykan i masoneria to sataniści - lucyferianie, toczący zaciętą walkę przeciwko Bogu pod patronatem ich boga, szatana.

Wszelkie inne ugrupowania, czy to polityczne czy religijne, socjalne czy jakiekolwiek inne organizacje - albo są po stronie Boga, albo po stronie szatana  zwanego także Lucyferem, który jest ultymatywnym złem.

Nie istnieje żadna neutralność i każda istota żywa na ziemi - albo stoi po stronie Boga, albo po stronie Lucyfera.  Ateizm w tym przypadku nie jest wcale istotny, ponieważ w momencie objawienia się Boga, ateistów już nie będzie a będą jedynie ludzie wierzący. Wszyscy ludzie będą musieli się zadeklarować, po czyjej stoją stronie.

Będąc po stronie Boga będą zobowiązani do przestrzegania Bożych Przykazań. Nagrodą za posłuszeństwo jest życie wieczne w Królestwie Bożym.

Wielbienie Lucyfera i odmowa posłuszeństwa wobec Boga oznacza bezpowrotną śmierć, bez nadziei na powrót do życia.

Siły szatańskie na taką możliwość wyboru gwałtownie protestują. Ale nie wolno nam zapomnieć o realiach naszej egzystencji.

Świat został stworzony przez Boga, dla ludzi stworzonych przez Boga. Nikt poza stworzeniami Bożymi nie ma prawa do życia na ziemi, zwłaszcza w nieposłuszeństwie Prawa Bożego.

Watykan/syjonizm/masoneria wraz z szatanem oraz grupą upadłych aniołów nie stworzyli absolutnie niczego dobrego na ziemi. To oni nienawidząc Boga i Prawo Boże spowodowali na ziemi piekło i za to zostali skazani na śmierć.

Z tych właśnie przyczyn ta zbrodnicza 'trójca' religijna ukrywa przed nami wszystkie swoje plany

Szatan i jego słudzy nie posiadają żadnego prawa do Ziemi oraz do jej mieszkańców.

Wszyscy ludzie mają następujący wybór.

Zaakceptujemy Stwórcę, jego dzieła twórcze i jego Prawo otrzymując w zamian Boże błogosławieństwo oraz życie wieczne na ziemi,

Odrzucimy Boga i jego Prawo i zostaniemy usunięci z Jego Ziemi. Za to czeka nas bezpowrotna śmierć.

Szatan i jego grupa upadłych aniołów dokonała wyboru jeszcze przez stworzeniem człowieka na ziemi i kategorycznie wypowiedziała Bogu swe posłuszeństwo.

Grupa ta nigdy nie pozwoliła rodzajowi ludzkiemu na jakikolwiek progres bez ich skażonego, nieuczciwego wpływu.

Historia owego konfliktu oraz plany Boga na przyszłość są opisane w Biblii. Dlatego jesteś do niej tak zniechęcany.

Sytuacja współczesnego świata - zdziczałe rządy satanistyczne, oparte na zupełnie nonsensownych 'prawach' - udowadniają nam niezwykle dobitnie, że światem rzeczywiście rządzą lucyferianiści pod berłem papieża Franciszka, skazanego za zbrodnie przeciwko ludzkości na dożywotnie więzienie bez możliwości ułaskawienia.

Szatan jest ojcem kłamstwa oraz pierwszym zabójcą i jego naśladowcy kłamcy i zabójcy. Masowe stosowanie kłamstw, ludobójstwa rządów szatańskich oraz pogarda satanistów dla wszystkich przykazań Bożych to nieomylne dowody wielbienia szatana czyli Lucyfera.

Największym dowodem na słuszność tego wywodu jest nie ukrywana już nienawiść satanistów do normalnych ludzi, w szczególności do ludzi białych oraz do ich Stwórcy - Boga.

W zeszłym stuleciu siły szatańskie wymordowały ponad 200 milionów niewinnych ludzkich istnień i nie widać żadnej szansy na to, aby ich kontynuowany morderczy trend powstrzymać.

Z ich strony grozi nam III Wojna Światowa ale nikt z władz i mediów nie protestuje! Dlaczego? Ponieważ media są głównym instrumentem satanistów a ludzie oglądający TV czyli skrzynkę dla idiotów, jak ją sami twórcy TV nazywają, to także idioci wierzący w telewizyjne kłamstwa.

Najbardziej drastycznym przykładem życia w kłamstwie jest syjonizm - organizacja składająca się głównie z syjonistów pochodzenia żydowskiego, aczkolwiek nie każdy Żyd jest syjonistą i nie każdy syjonista jest Żydem. Biblia nazywa tych ludzi nasieniem węża oraz synagogą szatana.

Syjon i Jerozolima

Zdobycie Jerozolimy oraz Syjonu było przez wieki najważniejszym celem Rzymu. W celu opanowania Jerozolimy wysyłano do Palestyny wyprawy krzyżowe.

Wyprawy krzyżowe – łączna nazwa wszystkich krucjat prowadzonych od XI do XIII wieku w celu odbicia, a następnie obrony miejsc związanych z religią chrześcijańską w Palestynie. Uczestników wypraw krzyżowych określa się mianem krzyżowców.

Przeczytaj historię oraz skutki ośmiu wypraw krzyżowych i trzech wypraw ludowych w Wikipedii. Wikipedia mówi nam o wszystkim, poza głównym celem wypraw, czyli o planach zajęcia wzgórza Syjon. Jedynie pierwsza wyprawa (1096-1099) była sukcesem ale plan Rzymu rządów nad światem z Syjonu nigdy jeszcze nie został zrealizowany. Nawet dzisiaj stolicą fałszywego Izraela jest Tel-Aviv.

Dla Rzymu stało się ewidentne, że Bóg im nie pozwoli na zajęcie Jego Syjonu. Ale planów swych Rzym nie zaniechał i zorganizował on Światową Organizację Syjonistyczną.

Została założona 3 września 1897 roku na I Światowym Kongresie Syjonistycznym w Bazylei (Szwajcaria). Jej pierwotną nazwą była: Organizacja Syjonistyczna. Głównymi założycielami byli: Theodor Herzl i Max Nordau. Jej celem była organizacja i udzielanie wsparcia żydowskiej akcji osiedleńczej w Palestynie. Wikipedia.

Ponownie źródłem tych informacji jest Wikipedia zwana przez wielu Żydopedią z powodu wiedzy, że Wikipedia jest narzędziem Watykanu i syjonistów. O rzeczywistym celu syjonistów i Watykanu w Wikipedii się nie wspomina, a prostym dowodem na kłamstwa mas mediów jest niechęć Żydów do życia w Izraelu. Zdecydowana większość Żydów syjonistycznych mieszka poza Izraelem.

W roku 1948 po zakończeniu II Wojny Światowej syjoniści zdołali założyć syjonistyczne państwo W Palestynie oraz nazwać je Izraelem. Taki był właśnie cel II Wojny Światowej, wyłuszczony w planie trzech wojen światowych. Sprawdź!!!

Syjoniści są absolutnymi mistrzami kłamstwa. To oni są kłamliwymi politykami, prawnikami, sędziami, profesorami naukowymi, historykami, lekarzami i ludźmi mediów, prasy, kina, Hollywoodu, TV, a także pornografii.

To syjoniści wraz z Watykanem są odpowiedzialni za niezwykłą kłamliwą oraz opresyjną politykę światową, wyniszczającą fizycznie białą rasę.

Wszystkie wojny na świecie są ich dziełem, ponieważ wielbią oni ojca kłamstwa, szatana który jest także pierwszym mordercą. Syjoniści to twórcy komunizmu i komunistycznych czyli lewackich rządów. Praktycznie wszystkie organizacje komunistycznie czy socjalistyczne to syjoniści nazywani także Żydami.

To oni aktywnie realizują wszelkie najdziksze plany syjonistycznych rządów w państwach o białej populacji, czyli w Europie, Anglii, Australii, Nowej Zelandii, USA i Kanadzie i oni są autorami i wykonawcami planu wyniszczeniu rasy białej.

Watykan, syjonizm i masoneria wielbią kłamstwem i mordem ojca kłamstwa i zabójstw, Lucyfera.

Owe organizacje to trzy lucyferiańskie religie. Oto przyczyna i skutek zakłamania na świecie oraz masowego przelewu niewinnej krwi milionów ludzi.

Wszystkie inne organizacje wykazujące posłuszeństwo wobec tych trzech religii, stają się także aktywnymi wrogami Boga.

Religie chrześcijańskie zrzeszone w watykańskiej Ekumenie także stoją po stronie szatana. One także aktywnie wspierają plany tych trzech religii dążących do przejęcia oraz kontroli wzgórza Syjon.

Jest to daremna próba powstrzymania Bożego sądu i kary nad nimi!

Jest także oczywiste, że w Watykanie wielbi się Lucyfera.

Ściana płaczu czy... twierdza Antonia?

Bardzo intrygująca jest postawa satanistów do tzw. ściany płaczu w Jerozolimie. W dziwny i niejako seksualny sposób  składa się hołd tajemniczej 'świętej obecności' zamieszkującej ową ścianę.

Twierdzi się, że ściana płaczu jest jedyną ścianą, oryginalną częścią zburzonej w roku 70 n.e. drugiej Bożej świątyni jerozolimskiej.

Ściana Płaczu (hebr. הכותל המערבי, ha-Kotel ha-Maarawi, zwana też Murem Zachodnim) – jedyna zachowana do dnia dzisiejszego pozostałość Świątyni Jerozolimskiej. W chwili obecnej jest to najświętsze miejsce judaizmu. Zachowane mury są fragmentem drugiej świątyni wybudowanej na wzgórzu Moria. Wikipedia

Zwróć uwagę na nakrycie głowy papieża. Niektórzy podejrzewają, że Żydzi i masoneria kontrolują Watykan. Jarmułka na głowie papieża wyraźnie temu zaprzecza. To Watykan wykreował syjonizm, masonerię, Krzyżaków oraz... Islam, USA, CIA, Bank Federalny USA i wiele innych organizacji pozwalających ukryć rzeczywistą władzę Watykanu.

Syjonizm, Watykan i masoneria publicznie wielbią Boga, ale potajemnie czczą oni Lucyfera

Trzeba być osobą wyjątkowo naiwną, aby uwierzyć, że politycy kłaniający się temu murowi wielbią Boga Izraela oraz szanują Jego 10 Przykazań.

Nie trudno jest się oprzeć wrażeniu, że papież i syjoniści doskonale wiedzą, czym jest owa ściana i celowo się przed nią kłaniają, ponieważ jest to ukłon w kierunku szatańskiej potęgi Rzymu, który zniszczył Jerozolimę, Świątynię Bożą oraz spowodował pośrednio śmierć Chrystusa. To Rzym rozpoczął zaciekle prześladowania Chrześcijan na arenach Rzymu, a podczas Inkwizycji karano śmiercią Chrześcijan w mękach za czytanie Biblii oskarżając ich fałszywie...  o czary.

Właśnie oskarżenia o czary były podstawą do masowych mordów tych, którzy chcieli się podporządkować Bogu, czytali Biblię oraz próbowali tłumaczyć ją z łaciny czy greki na inne języki.

Dzisiaj Watykan nie prześladuje ani czarownic ani czarowników ale stosuje jeszcze bardziej perfidną metodę popychania mas ludzkich w szpony szatana.

W syjonistycznych mediach mamy całą pełnię szatańskich ksiąg magii a także występują w nich najnowsze zdobycze 'naukowe' - horoskopy - czyli największe osiągnięcia naukowe i medialne XXI wieku. TV i kinematografia są także przepełnione kabałą, czarami i okultyzmem.

Szczególnie trudno jest uwierzyć w miłość papieża Franciszka do Boga Izraela, chociażby z powodu wyroku sądowego skazującego go na dożywotnie więzienie bez możliwości ułaskawienia. Przeczytaj szczegóły!

Wszystkie działania polityków oraz ów ceremoniał pod ścianą płaczu to kolejna farsa oraz publiczne kłamstwo.

Najpierw dowód biblijny.

Mateusza 24:1 A gdy Isus opuszczał świątynię i odchodził, przystąpili uczniowie jego, aby mu pokazać zabudowania świątyni. 2 A On, odpowiadając, rzekł do nich: Czy nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę powiadam wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony.

Żydzi ponieśli srogą i zasłużoną karę za mord na Synu Boga. Isus Chrystus właśnie w taki sposób opisał oblężenie Jerozolimy oraz zburzenie świątyni w specyficzny i dokładny sposób.

W konfrontacji z Jego proroctwem istnienie takiej ściany w dzisiejszych czasach byłoby zaprzeczeniem Jego wiarygodności proroczej.

Świątynia jerozolimska została doszczętnie zburzona w roku 70 n.e. i w tak dewastującym stopniu, że do dzisiaj nie ma 100% pewności jej byłej lokacji. W takim przypadku nasuwa się oczywiste pytanie.

Czym jest w takiej sytuacji ściana płaczu?

Jest to pozostałość po rzymskiej twierdzy Antonii. Proszę sprawdzić w linku zdjęcia modelu tej twierdzy. Wojska Tytusa zniszczyły swą twierdzę po to, aby jej ponownie nie użyto przeciwko Rzymowi. Martin Ernest L. [EN].

Syjoniści (oczywiście!) gwałtownie zaprzeczają, ale wystarczy spojrzeć na osoby bijące czołami w tę ścianę aby zorientować się natychmiast, że ci ludzie nigdy nie posługują się Prawdą i przyjaciółmi Boga oraz jego Przykazań na pewno nie są!

Nie miejmy złudzeń - ludzie ci wierzą w Boga, ale Go z pasją nienawidzą. Oni doskonale wiedzą, że rzeczywistym królem świata jest papież Franciszek.

Sprawdź, jak polskie władze, z paniami włącznie całują po rękach owego króla świata czy raczej... króla Sodomy.

Przywitanie papieża Franciszka na lotnisku w Balicach (ŚDM 27-07-2016)

Więcej dowodów w linkach - jarmulka.htm, wielbienie-papieza.htm.

Proszę obejrzeć początek tego filmu - pierwsze 40 sekund i zadać sobie pytanie.

Kto jest osobą najważniejszą w tej scenie.

Czy nie wyszedłbyś z domu, aby przywitać takich znamienitych gości? Papież Franciszek nie wyszedł!

Plany Boga i plan Watykanu

Oba plany otwierają nam oczy w przypadku ich poznania, ale nie są one większości ludzi znane.

Plan Boga.

Połączyć wszystkie 12 pokoleń Izraela czyli głównie Słowian, sprowadzić je do Ziemi Obiecanej czyli na tereny dzisiejszego Izraela, ustanowić w Jerozolimie stolicę całego świata. Isus Chrystus będzie sprawował globalne rządy w imieniu Boga a świat będzie przez Boga najpierw osądzony i oczyszczony od ludzi, którzy mogliby stanowić zagrożenie dla bogobojnych i uczciwych poddanych Królestwa Bożego, które jest królestwem dla całej ziemi.

Taki jest plan Boga podany jeszcze w Edenie. Chrześcijaństwo do dziś nie zna tego planu, pomimo wielu niezwykle jasnych i dobitnych proroctw wypowiedzianych przez samego Boga oraz potwierdzonych przez Syna. Sataniści kontrolujący chrześcijańskie religie skutecznie powstrzymują ową wiedzę biblijną, aby nie ona docierała do przyszłych mieszkańców Ziemi Obiecanej.

Plan satanistów.

Przeciwieństwo Królestwa Bożego - NWO, czyli Nowy Świata Porządek - oparty na szatańskich doktrynach, skierowanych przeciwko Bogu oraz Jego Prawu. Za wiarę w Boga, za Jego wielbienie oraz propagowanie 10 Przykazań stosowana będzie kara śmierci. Rządy będą sprawowane z Jerozolimy ze wzgórza Syjon, na którym stanie "obrzydliwość czyniąca spustoszenie" czyli 666, a do przyjęcia jej znaku na czole i prawej ręce ludzkość będzie zmuszana pod groźbą publicznego ścięcia głowy.

Oba plany - Boga i satanistów nie są światu jeszcze dokładnie znane ale wystarczy nieco poszukać - dowody istnieją od dawna i są niezwykle wymowne. Sprawdź! Plan trzech wojen światowych czy też Protokoły Mędrców Syjonu. Watykan już otrzymał wzgórze Syjon i je już kontroluje. Obecnie trwają przygotowania w kierunku przeniesienia władzy na Syjon.

Jest ewidentne, że ani Watykan ani syjoniści jeszcze nigdy nie uzyskali kontroli nad Jerozolimą oraz wzgórzem Syjon, pomimo wielu wysiłków w tym kierunku w przeciągu wielu setek lat oraz udziału wielu wypraw krzyżowych.

Działania te nigdy nie doprowadziły do uzyskania kontroli góry Syjon przez Watykan.

Motywy ustanowienia fałszywego Izraela w Ziemi Obiecanej.

Istnienie Izraela w Ziemi Obiecanej ma na celu ukazania zwiedzionym Chrześcijanom, że jest to ewidentnie wypełnienie się bardzo wielu proroctw biblijnych.

Z tego powodu żaden kościół chrześcijański nie szuka rzeczywistego Izraela a podporządkowani szatanowi pastorzy i starsi - biblijny kąkol - nie wnikają nigdy głęboko w te właśnie proroctwa. W rezultacie działalności kąkolu najważniejsze proroctwa biblijne są Chrześcijaństwu niemal zupełnie nie znane.

Dopiero po odkryciu istnienia rzeczywistego Izraela można było rozwiązać tę zagadkę.  Niestety pomimo znanej modlitwy Ojcze Nasz, w której Chrześcijanie proszą Boga... "przyjdź Królestwo Twoje", Chrześcijaństwo nadal nie ma świadomości o tym, czym jest Ewangelia czyli Dobra Nowina o Królestwie Bożym!

Co jest szczególnie ciekawe, królowa Elżbieta II oraz jej rodzina uważa się za rodzinę pochodzącą wprost z linii rodowej króla Dawida. Takich rodów jest co najmniej 13 i wszyscy oni twierdzą to samo.

I to spowodowało zrozumienie dwóch wersetów z Objawienia, dotyczących synagogi szatana.

Apokalipsa 2:(9) Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty, i wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana.

Apokalipsa 3:(9) Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie do nóg, i poznają, że Ja ciebie umiłowałem.

Oba proroctwa są niezwykle precyzyjne, jeżeli poznamy szczególne ich detale. Rodzina królewska od wielu lat twierdzi, że pochodzi z rodu Dawida ale królowa jest oficjalną głową kościoła anglikańskiego. A będąc z rodu Dawida powinna być... Żydówką, prawda?

Wiele wskazuje na to, że to są sataniści i właśnie królowa Elżbieta II także otrzymała wyrok dożywotniego więzienia za mordy rytualne na dzieciach kanadyjskich Indian.

Kordialne kontakty z jednym z największych pedofilów brytyjskich, Jimiego Savile [EN] w pełni potwierdzają dążenia elit do tego typu 'rozrywek', jak składanie dzieci w ofierze szatanowi oraz kanibalizm. Saville był znanym pedofilem, oraz dostarczał dzieci do mordów rytualnych oraz gwałtów.

Pedofilia, mordy i tortury ofiarne to cechy charakterystyczne demonicznych kultów!

Takich rodzin królewskich jest więcej - istnieje 13 rodzin Iluminatów z rodami Rothschildów i Rockefeller włącznie. Rodzina Rothschild jest znana z tego, że stoi za ruchem syjonistycznym i jest praktycznie twórcą dzisiejszego Izraela. To także sataniści.

Wracając do wersetów z Objawienia - są one nieco zniekształcone podczas tłumaczenia na inne języki. Nazwa - Żydzi - jest wzięta od niemieckiej nazwy - Juden. Królowa Elżbieta oraz Rothschild to także niemieccy Żydzi - Jews, a po polsku Żydzi.

Ale nazwa biblijna oznacza... Judejczyków czyli.. potomków króla Dawida. Jest więc oczywiste, że ci ludzie podają się za Judejczyków, nie Żydów i podają się za linię rodową króla Dawida, który był także z pokolenia Judy. A to jest to oczywistym kłamstwem, ponieważ Dawid miłował Boga, a oni miłują szatana. Dlatego nazwani są przez Objawienie - synagogą szatana.

Werset ten powinien poprawnie brzmieć:

"...ci z synagogi szatana, którzy podają się za Judejczyków, a nimi nie są, lecz kłamią."
Dalej mamy ich dokładne określenie - synagoga szatana złożona oczywiście z kłamców - potomstwo węża.

Trudno jest dokładniej określić tych ludzi, wielbiących szatana, kłamstwo, tortury i śmierć.

Ludzie ci utworzyli światową cywilizację kłamstwa i śmierci!

Celem ich zawsze było ukrycie rzeczywistego Izraela i wymordowanie rzeczywistych Izraelitów czyli Słowian w trzech wojnach światowych.

Wszystkie wydarzenia światowe kręcą się tylko i wyłącznie wokół Biblii i istnieje oczywisty cel Watykanu. NWO!

Biblia jest ukrywana przed światem oraz zwalczana - w szczególności zwalczane są proroctwa dotyczące rzeczywistego Izraela, czyli głównie Słowian. Religie chrześcijańskie kontrolowane przez syjonistów nadal skutecznie blokują dostęp do tej wiedzy!

W zamian za Królestwo Boże oraz rzeczywisty Izrael czyli Słowianie w Ziemi Obiecanej służący Bogu i panujący z polecenia Boga nad całym światem, mamy na świecie fałszywy Izrael syjonistyczny służący szatanowi czyli biblijną 'ohydę czyniącą spustoszenie', która blokuje drogę do Ziemi Obiecanej Słowianom i Chrystusowi.

Ale Globalizacja to nie jest główny cel szatana i jego ekipy.

Następuje druga fala satanizmu, która usunie NWO (Globalizację) oraz ich zastąpi. Oni wiedzą doskonale, że Bóg wydał wyrok na Wielką Nierządnicę oraz Babilon Wielki i nie pozwoli im na Globalizację.

NWO zostanie usunięty rękami szatana, satanistów oraz upadłych aniołów a oni sami będą pozować na naszych dobroczyńców.

Owa transformacja już się zaczyna i lada dzień ona się całkowicie zrealizuje. Syjonizm to szatańska religia, która także opanowała większość religii chrześcijańskich, które są karmione trucizną pseudo apostoła Pawła (Saula)

Jak większość Żydów Saul także zmienił sobie imię. To on dał podwaliny pod całkowitą negację Prawa Bożego i Przykazań a zastąpił je gloryfikacją fałszywego syjonistycznego Izraela oraz wszystkich ludzi podających się za Żydów.

Podstawą tych kłamliwych doktryn jest mylnie rozumiany werset z Księgi Rodzaju 12:3.

(3) I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę; i będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Rdz 12:3

Mylnie tłumaczy się obietnice dane Abrahamowi i jego potomstwu, ponieważ Żydzi to głównie potomstwo Edomitów i Chazarów a Izraelitami są wszystkie plemiona Słowian oraz spora część rasy białej.

Nieustanne nieszczęścia Słowian i rasy białej - z USA włącznie - są wymownym dowodem prawdziwości biblijnych proroctw.

Nieszczęścia nasze są dowodem braku błogosławieństwa Bożego oraz kary Bożej za nasze jednostronne złamanie Przymierza z Bogiem. Według biblijnych proroctw ci, którzy błogosławią Izraelowi, tym będzie Bóg błogosławił.

Dowody wyniszczania rasy białej

Pomimo wsparcia Chrześcijaństwa dla współczesnego Izraela oraz odrzucenia Bożych Przykazań i Prawa, Bóg Chrześcijaństwu nie błogosławi.

Syjonistyczne siły wymordowały w masowych aborcjach około 1.7 miliarda dzieci, z czego większa część to ludzie biali. Jeszcze żadna wojna na ziemi nie pochłonęła tyle istnień ludzkich.

Wyniszcza się całe narody wszelkimi, możliwymi środkami, jak rozpylane trucizny w powietrzu, masowe i przymusowe szczepienia. W krajach najuboższych pozbawionych szczepień ludzie rozmnażają się najszybciej. Przeczytaj ich złowieszczy plan. Tajemnicze przymierze.

Najłatwiejszym wyjaśnieniem motywów władz jest ekonomia państwa.

Zasada jest prosta. Jeżeli ekonomia prosperuje, wszyscy wraz z rządem zarabiają olbrzymie pieniądze.

Jak w każdym biznesie, im większa produkcja, i więcej produktów jest sprzedawanych, tym większe są zarobki oraz podatki dla państwa, tym większy szacunek ludzi dla władz oraz zerowe szanse na jakiekolwiek protesty.

Gdyby chodziło władzom o jak największe zyski, władze robiły wszystko, aby ekonomia była na wysokim poziomie, co oznaczałoby także wysokie standardy dla obywateli. Tym czasem we wszystkich państwach o białej populacji syjonistyczne rządy obniżają ekonomię oraz ją rozkradają, niszcząc w ten sposób całą Europę oraz USA/Kanadę i Australię/Nową Zelandię. Wszystkie wymienione kraje posiadają rządy opanowane przez syjonistów czyi nasienie węża i wszystkie te kraje są na krawędzi upadku ekonomicznego. To nie jest przypadek czy brak nieudolności.

To jest zbrodnia ludobójstwa chrześcijańskiej białej rasy a czyni to wielbiący Lucyfera Watykan, posługujący się nasieniem węża do realizacji tych zbrodniczych planów, starając się powstrzymać Królestwo Boże oraz zająć Syjon - święte wzgórze Boga w Jerozolimie.

Jest już ewidentne, że cel ten nie został nigdy zrealizowany, aczkolwiek Biblia zapowiada...

Mateusza 24:15 Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel - kto czyta, niech uważa - 16 Wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry;

Najwyraźniej jest to zapowiedź posągu Bestii - 666. Poniżej główny cel satanistów, zmuszenie świata do oddawania pokłonu szatańskiej bestii.

Objawienie 13:14 I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu. 15 I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici.

Oto cele i zamiary czołowych satanistów świata, którzy są już bliscy finałowego kroku. Biblia zapowiada, że to proroctwo z Objawienia się całkowicie wypełni a na świat przyjdzie z tego właśnie powodu wielki ucisk, jakiego świat jeszcze nie widział.

Ale zanim ów posąg zostanie postawiony, najprawdopodobniej na Syjonie Naród Wybrany zostanie ochroniony przez samego Boga oraz Jego Syna oraz uprowadzony w bezpieczne miejsce, najprawdopodobniej na pustynię.

Oto cele satanistów tego świata a ich nienawiść do Biblii oraz do Boga jest wystarczającym dowodem na to, że Bóg istnieje, Biblia w większej części jest Jego Słowem a proroctwa biblijne są bliskie wypełnieniu.

Wojny na Bliskim Wschodzie mają na celu wywołanie nienawiści Muzułmanów do białych i wymuszonej imigracji owych pełnych zrozumiałej nienawiści ludzi w kierunku Europy i USA w celu zemsty za 'nasze' zbrodnie. Proste?

Rzeczywiste przyczyny tych wojen są oczywiście przez mas media i władze przed nami ukrywane.

Nienawiść satanistów do wszystkiego co dobre

Zachęcają oni a nawet zmuszają rasę białą do wielbienia szatana za pomocą uczestnictwa w szatańskich rytuałach TV oraz oraz koncertów muzyki wypełninej szatańskimi rytuałami.

Wszystkie Przykazania są zdeptanie. Wolno wielbić wszystko poza Bogiem. Ostatnio odnawia się wielbienie... Baala! Katolicyzm i kościoły ortodoksyjne są znane z największego bałwochwalstwa na świecie.

Pierwsze dwa Przykazania są więc zniszczone.

Święty dzień Boga, sabat nie istnieje i nawet się o nim nie mówi.

Czczenie ojca i matki jest ostatnio pod szczególnym atakiem i w wielu miejscach już się zabrania używania słów: ojciec i matka a nawet rozpoczynają się zakazy określania siebie, czy jesteś mężczyzną czy też kobietą.

Świat szatana wielbi śmierć, wojny oraz mordy zwane przerywaniem ciąży. Ponowne celowe łamanie Przykazania Bożego.

Przemysł pornograficzny i śluby gejów to drastyczny i ludobójczy sposób łamania Przykazania zakazującego cudzołóstwa.

Rząd i bankierzy lichwiarscy są przodownikami w okradaniu nas i łamaniu Przykazania - Nie kradnij.

Tak rządy, jak Watykan, syjoniści, masoneria i media posługują się niema zawsze kłamstwem, czyli kolejne przykazanie jest notorycznie łamane.

Wszelkie reklamy, często z półnagimi panienkami zachęcają nas do stałego łamania ostatniego Przykazania, zakazującego pożądania cudzej własności.

Taka polityka władz, która zwalcza wszelkie formy posłuszeństwa wobec Przykazań oraz zwalcza wszelkie przejawy wielbienie Boga Izraela i poznawania Biblii jest wymownym dowodem na to, że rządy lucyferiańskie sprawują nad nami władzę. Jeżeli owa prawda jest dla ciebie, drogi czytelniku oczywista, postaraj się poznać więcej detali na tej witrynie oraz na witrynach z nią związanych .

Zwróć także uwagę na to, że celem tej witryny nie jest nakłanianie do jakiekolwiek religii czy seksty czy wiary. Moim celem jest łamanie bariery kłamstw świata szatana i tym samym otwieranie ludziom oczu na prostą drogę do zbawienia czyli wyzwolenia z rządów szatańskich oprawców. Sprawdź ten artykuł - Zbawienie nie tylko dla orłów.

Podsumowanie.

Syjonizm - ruch polityczno religijny, mający na celu rządy nad światem z jerozolimskiego wzgórza Syjon, które jest świętym wzgórzem Boga. Jest to ruch zwalczający Boga i jego Prawa. Czołową organizacją syjonistyczną jest Watykan oraz masoneria. Są to siły szatana zwalczające Boga oraz Jego Naród Wybrany.

Wszyscy ludzie oraz organizacje polityczne i religijne popierające syjonizm i jego szatańskie cele oraz rytuały stoją mniej lub bardziej świadomie po stronie szatana.

Nigdy im nie wierz.

Wierz tylko Bogu Biblii oraz bądź posłuszny Bożym Przykazaniom.

 

Napisano: 3 Lipca 2016

Ostatnie uaktualnienie: 31 Lipca 2016