Powrót

Schemat rządów Szatana

Jest on także nazywany Lucyferem

Oko w trójkącie na tle słońca to jego główny symbol.

Wszechwidzące oko Lucyfera (Horusa) jest powszechne tak w Watykanie jak i pośród Masonów.

ANNUIT COEPTIS - WEDŁUG JEGO WOLI
NOVUS ORDO SECLORUM - NOWY PORZĄDEK WIEKÓW

LUCYFERIAŃSKI NOWY PORZĄDEK ŚWIATA - N.W.O.

Napisy w języku łacińskim - języku liturgicznym Kościoła Katolickiego, głównego wykonawcy tego szatańskiego planu.

Piramida symbolizuje społeczeństwo świata. Pełna piramida symbolizuje społeczeństwo pod bezpośrednim rządem Boga. Piramida z uciętym szczytem czyli trapez jest symbolem ludzkości pozbawionej Bożego kierownictwa.

Szczyt (mała piramida) odseparowany od trapezoidu oznacza oko Lucyfera, który rządzi pośrednio i nie chce on mieć niczego wspólnego z ludzkością. Stąd separacja Lucyfera od ludzkości. Tak była sprawowana władza w jego imieniu i to się nie zmieni. Słońce za piramidą to symbol iluminizmu doktryną Lucyfera, która praktycznie nie istnieje.

Rzym (Watykan) Kościół Rzymsko-Katolicki = Iluminaci

Watykan jest najbardziej wtajemniczoną w lucyferianizm grupą władzy. Watykan jest właścicielem niemal wszystkich banków świata oraz posiada największą bibliotekę świata, w której są przechowywane największe tajemnice okultyzmu, magii, czarów oraz wszelkie dzieła naukowe i historyczne, zarezerwowane tylko dla najbardziej wtajemniczonych iluminatów watykańskich.

Watykan czyli Rzym ujeżdża Bestię, zwana także Synagogą Szatana.

Illuminaci to głównie potomstwo gigantów -Nefilimów.

 

W skład Bestii wchodzi między innymi rodzina Rothschild - czyli Baron Guy de Rothschild, Evelyn de Rothschild, George Pratt Shultz, Robert Roosa (z rodziny Busha) i jedno miejsce jest wolne - (dane według Eustace Mullins'a.)

Bill Shnoebellen podaje 7 Iluminatów, ale nie podaje ich nazwisk. Być może nigdy nie dowiemy się prawdy.

Niemniej 5-7 ludzi z Rothschild rodziną na czele jest Iluminatami, którzy bezpośrednio konsultują się z szatanem.

Istnieje pod nimi także bliżej nie sprecyzowana grupa hynrydów totalnie kontrolowanych Iluminatów, którzy są zainfestowani demonami w specjalnych rytuałach.

Pod tą specjalną grupą, która jest pod zupełną kontrolą Lucyfera stoją obecnie dwie największe organizacje, które są wykonawcami poleceń Iluminatów.

 

Struktura

Watykan= KRK = Babilon Wielki

Imperium światowych fałszywych religii

Babilon Wielki czyli Wielka Nierządnica ujeżdża Bestię, całkowicie ją kontrolując.

 

Bestia - Synagoga Szatana

Izrael odrodzona głowa Bestii

Czyli

Syjonizm oraz Masoneria

Elita bankierów i rodzin arystokratycznych: Windsor, Rockefeller, Morgan, Loebl, Russell, Oppenheimer

Banki, korporacje naftowe i farmaceutyczne są własnością tych rodzin.

Bestia działa z ramienia Lucyfera i jego potajemnie wielbi i składa mu ofiary

 

Banki

Federal Reserve ( USA )
European Central Bank ( BCE )
International Monetary Fund ( IMF )
World Bank ( banque mondiale)
World Trade Organisation ( WTO )
National Central Banks
Multinational Corporations
Foundations
( Rockefeller foundation,
Nobel foundation,….)
International Banking Elite
( Rothschild,
Chase Manhattan Bank,Deutsch Bank,
Bank of England,Goldman-Sachs,…)

Tajne stowarzyszenia

Masoneria Scottish Rite / York Rite)
Komitet 300
Klub Rzymski
Skull & Bones
Grand Orient Lodge
Grand Alpina Lodge
Knights Templar
Royal Order of the Garter
Priory de Sion
Rosicrucians
Thule Society
Knights of Malta
Knights of Columbus
P2 Lodge

 

Religie

World Council of Churches
National Council of Churches
World Parliament of Religions
New Age movements ( esoterism )
Unity Church
Unitarian/Universalist Church
Baha'i
Temple of Understanding
Theosophical Society
Nation of Islam (USA)
Hamas & Hesbollah

 

 Instytucje   wywiadowcze

CIA (USA)
FBI (USA))
NSA ( program Echelon ) (USA)
KGB ( Russia )
MOSSAD ( Israel )
BND ( Germany )
DGSE ( France )
British Intelligence ( MI5 - MI6 - SIS)
Communist Party
Interpol & Europol
Drug Cartels
Mafia / Organized Crime
F.E.M.A ( Shadow government USA)
Secret Services of Pakistan

Stowarzyszenia edukacyjne

UNESCO
World Peace Groups
Planetary Congress
World Federalist Association
World Constitution and Parliementary Assoc
Environmental Groups
WWF
Greenpeacee
Lucis Trust ( lucifer trust)
World Goodwill
World Union
Esalen Institute
Media Establishment (all the medias)
American Society for Microbiology

Stowarzyszenia polityczne

Bohemian Grove
United Nations
Bilderberg
Trilateral Commission
Council on Foreign Relations (CFR)
Aspen Institute
Club of Rome
European Union
NATO (OTAN)
Pilgrim Society
Fabian Society
Round Table
Royal Institute of International Affairs (RIIA)
 

 

Media

Główny instrument wprowadzający na świat

DOKTRYNĘ LUCYFERIAŃSKĄ

MEDIA -TV/RADIO/PRESS

Kinematografia - Hollywood

Biznes Muzyczny - MTV

 

 

Doktryna Lucyferiańska

nienawiść do Boga oraz do bliźniego - odwrotność Przykazań Bożych

Pierwsze przykazanie: ty jesteś bogiem.

 

Elementy tej doktryny są rozpowszechniane także przez ruch New Age (Nowy Wiek) Główni rycerze New Age: Michael Tsarion, David Icke, Jordan Maxwell, Zecharia Sitchin, Alice Bailey.
Zasady lucyferiańskiej doktryny są systematycznie wprowadzane do szkół przez władze.
Wszystkie uniwersytety i wyższe uczelnie kontrolowane są przez Watykan - (Georgetown centrum)
oraz
prywatne fundacje, jak fundacja Rockefellera, Rothschild lub Sorosa. 

 

Plan realizacji planów NWO...

 jest podany... w planie trzech wojen światowych

oraz detale są ujawnione w... Protokołach Mędrców Syjońskich,

Protokoły są kodem Protokołów NWO.

Dla bezpieczeństwa zostały one zakodowane jako plan żydowskiej dominacji świata (Mędrcy Syjonu)
a zwykli ludzie są nazwani Gojami, według nomenklatury żydowskiego Talmudu.

W rzeczywistość jest plan Lucyfera wdrożenia NWO!

Najprawdopodobniej plany NWO są niemożliwe do zrealizowania pomimo wielu wysiłków ze wszystkich możliwych stron. Wygląda na to, że próba zjednoczenia świata pod parasolem NWO nigdy sie nie powiedzie. Największe szanse, jak powstanie Unii Europejskiej już bezpowrotnie przeminęły i szatański plan, podobnie jak za czasów wieży Babel spalił na panewce.

 

Napisano: 14 Stycznia 2008.

Ostatnie uaktualnienie: 2 Sierpnia 2009

 

Powrót