Największa tajemnica


Ostatnie uaktualnienie: 16 Marca 2013

 


Jana 18:38. Rzekł do niego Piłat: Co to jest prawda?

Piłat zapytał cynicznie Isusa wiedząc, że kłamstwo jest głównym czynnikiem, na którym były oparte rządy polityczne ówczesnego świata. Świat dzisiejszy także niczym się pod tym względem od świata starożytnego nie różni.

Kłamstwo jest najważniejszym elementem, które służy ukrywaniu Prawdy.

Kłamstwo jest spiskiem i stanowi jego fundament - tajemnica jest jego rusztowaniem.

Im dłużej badam Słowo Boże oraz poznaję kolejne tajemnice ukrywane szczelnie przed nami, tym wyraźniej widzę fundamentalną PRAWDĘ, która w niezwykle przejrzysty sposób ukazuje zupełny bezsens wysiłków człowieka, który uzurpuje sobie, (albo raczej 'w sobie') pozycję... boga.

Cała owa kosmiczna konspiracja przy wnikliwszym spojrzeniu okazuje się zupełnym banałem, okraszonym rodzynkami górnolotnych słów i metafor, które zgodnie z planem ściemniają owe proste, wręcz prymitywne dążenia do niczym nie ograniczonej władzy nad ludzkością.

Człowiek nie jest aż taki zły i winny, jak winny jest ten, który w rzeczywistości staje za naszymi plecami i podsuwa nam swe szaleńcze plany oszukując nas oraz kamuflując swe cele za pomocą rzekomych tajemnych mądrości starożytnych.

Niemal każde zło świata jest dziełem Szatana, który ukrywając się poza sceną świata podstawia nam kłamstwa, które ukrywają Prawdę przed mieszkańcami Ziemi.

Wróćmy jednak do samego początku.

Rodzaju 3:1 A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty: «Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu?» 2 Niewiasta odpowiedziała wężowi: «Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, 3 tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział: Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli». 4 Wtedy rzekł wąż do niewiasty: «Na pewno nie umrzecie! 5 Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło».

Oto całe sedno sprawy, nieco rozwinięte, zwłaszcza w XX-XXI wieku.

 «Jak Bóg będziecie znali dobro i zło».

Zło według prawa Bożego i jest łamaniem Jego praw a dobro jest posłuszeństwo wobec owych praw.

Prawo Boga uwzględnia wszelkie możliwe aspekty funkcji życiowych człowieka, tak fizycznych czy psychicznych. Dzięki Prawu człowiek jest w stanie normalnie funkcjonować i każdy aspekt stosowania Bożego prawa wyjdzie mu na korzyść. Jest oczywiste, że Bóg, jak Stwórca najlepiej zna wszelkie funkcje każdej komórki naszego ciała a nawet duszy ponieważ On jest tego projektantem. Nawet dzisiejsza ludzkość ma zaledwie mgliste pojęcie o budowie naszego ciała, wie niewiele na temat Ziemi a na temat wszechświata to już niemal nic nie wiemy poza hipotezami.

Tymczasem wąż zasugerował Ewie, że dorówna Bogu poziomem wiedzy i mądrości i posiądzie boski atrybut wiedzy, którego Bóg rzekomo nie chciał udostępnić pierwszej parze ludzkiej.

Wąż także zarzucił Bogu kłamstwo oraz zazdrość czy też zawiść. Z tej wypowiedzi wynika, że Bóg stworzył takie wspaniałe istoty ludzkie, które mogą Mu dorównać w mądrości i wiedzy, na co On nie mógł sobie pozwolić i z egoistycznej zazdrości, według węża, Bóg oszukał pierwszą parę nie dając im pełnego obrazu ich sytuacji.

Spójrzmy na to z drugiej strony.

W jakiej pozycji postawił się ów tajemniczy wąż udając wielkiego przyjaciela pierwszej pary?

Najwyraźniej zakwestionował on autorytet i prawo do władzy samego Boga i starał się o uzyskanie przed tą parą statusu rzeczywistego Stwórcy oraz prawodawcy. Nie zaprzeczył on aktowi twórczemu ale wyraźnie zasugerował, że Bóg nie miał wobec swych stworzeń żadnych dobrych zamiarów, stworzył ich niejako okaleczonych umysłowo wzbraniając im jakże pożądanej a nawet koniecznej do życia wiedzy.

Tym postępkiem podważył on autorytet Stwórcy oraz postawił siebie w wyjątkowo korzystnym świetle.

Jakże wielki i niemądry błąd!

Odpowiedź Boga natychmiast ujawniła Jego niezwykle przenikliwą mądrość a także ujawniła dalekosiężne proroctwo, które jeszcze się w całości nie wypełniło, ale ma olbrzymie szanse na wypełnienie się w dokładnie wyznaczonym czasie oraz w bardziej dokładny, znacznie później ujawniony sposób.

Rodzaju 3:14 Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: «Ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych; na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia. 15 Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę».

Owo niezwykłe proroctwo wręcz uderza nas prostotą oraz wnikliwą mądrością Boga. Przewidział On dokładnie, że wąż (znaczenie symboliczne) ze wstydem będzie niejako pełzał na brzuchu, karmił się prochem czyli praktycznie śmieciami. Obrazuje to doskonale sytuację węża, który zawsze działa z ukrycia, podszeptuje do ucha najdziksze swe pomysły i jego działalność wykazuje dokładnie styl pełzania na brzuchu, ponieważ ujawniając się publicznie mógłby całkowicie stracić jakąkolwiek dozę zaufania.

Ukazując się publicznie potwierdziłby tym samym, że Bóg także istnieje.

Według słów Boga, wąż czołgając się z ukrycia, w cieniu ma szanse na poważnie aczkolwiek ograniczone działanie.

Jedzenie 'prochu ziemi' może oznaczać brak zrozumienia prawd Bożych, ponieważ Bóg odjął mu możliwość zrozumienia Jego prawd, które są dostępne jedynie przy pomocy Ducha Bożego. Tej pomocy Ducha został on całkowicie pozbawiony, a jego pokarmem duchowym stały się bezwartościowe własne doktryny warte tyle, ile warty jest proch ziemi.

Dalsza część tego zdumiewającego proroctwa mówi nam, że uda się mu niejako 'zrodzić' własne potomstwo, podobne jemu i że owo potomstwo zdoła wyrządzić szkodę potomstwu niewiasty, która z kolei zmiażdży mu głowę. Zmiażdżenie głowy jest najwyraźniej symbolem poniesienia śmierci z rąk potomstwa symbolicznej niewiasty.

Zmiażdżenie pięty oznacza dotkliwy ból, który nie zagraża życiu.

 «Jak Bóg będziecie znali dobro i zło».

Szatańska doktryna została znacznie później powtórzona przez satanistę Alistair Crowley'a - "Czyń swoją Wolę będzie całym Prawem"

Czyli człowiek powinien przejawiać atrybuty Boga, będąc sam... bogiem, czyli mając wolność decydowania o tym co jest dobre a co złe. Cały ruch New Age jest oparty na owej kłamliwej i bezsensownej doktrynie. (Więcej w linku o Lucyferiańskim Nowym Porządku Świata)

Bezsens owej doktryny oraz jej oszukańczy charakter ukazuje swoją ohydną, zakłamaną twarz.

Czy to oznacza, że pod władzą Lucyfera będziemy rzeczywiście wolni i jedynie nasza wola będzie Prawem?

Oczywiście że nie i postawa rządów lucyferiańskich wyraźnie dąży do maksymalnego ograniczenia naszej wolności z zakazem krytycznego myślenia. Już są prawnie określone tzw. przestępstwa myśli. Wolność dla mas to ewidentne oszustwo, które posiada dwa cele.

Cele te są jedynymi celami Lucyfera.

Zakaz wielbienia Boga oraz Chrystusa.

Nakaz wielbienia Lucyfera.

Wszelkie inne dodatki i filozofie to jedynie woalka zaciemniająca. Wszelkie inne doktryny to także oszustwo i fałsz. Ponieważ Lucyfer nie ma zamiaru dawać nam wolności. Jego celem jest to, abyśmy służyli jemu, jako bogu oraz abyśmy wielbili go, jako boga. Mamy stać się niewolnikami szatana a nie niewolnikami Chrystusa.

Zajmijmy się pierwszym celem.

Zakaz wielbienia Boga oraz Chrystusa.

Już w Edenie Lucyfer przystąpił do ataku na pierwszą parę ludzką skłaniając ich do nieposłuszeństwa wobec Boga. W ten sposób para ta uznała radę Lucyfera zignorowawszy prawo Boga.

Kolejnym atakiem na sługę Bożego było morderstwo Abla przez brata Kaina. Praktycznie reszta historii świata to okrutne mordy wszystkich tych, którzy chcieli być posłuszni Bogu.

W czasach biblijnych każdy sługa Boga był ostro atakowany przez niewidzialnego Lucyfera oraz jego hordę demonów. Przed potopem niemal cały świat był już w niewoli demonów pod władzą Lucyfera i Bóg nie mając innego wyjścia musiał usunąć hybrydy ludzi i upadłych aniołów, ponieważ cały rodzaj ludzki był skażony. Geny ludzkie były całkowicie wymieszane z genami upadłych aniołów.

W ten sposób potomstwo węża zapanowało nad całym światem. Bóg był zmuszony do działania, ponieważ rodzaj ludzki w takiej sytuacji nie miał żadnych szans. Walka szatana o rodzaj ludzki była nieuczciwa - siły były wyjątkowo nierówne. Rezultatem tego był potop, który usunął skażoną genetycznie ludzkość a nawet zwierzęta, które także były obiektem skażeń genów zwierzęcych z genami demonów.

Szatan nie dał za wygraną i kolejnym atakiem była budowa wieży Babel. Udało mu się zjednoczyć swoje potomstwo pod berłem Nemroda i ponownie Bóg wkroczył w dzieje świata mieszając języki i niwecząc w ten sposób plan szatana.

Potem szatan spowodował (za przyzwoleniem Boga) wiele cierpień Hioba, który mężnie wytrwał na ścieżce Prawdy i nie wypowiedział posłuszeństwa Bogu. (Hioba 1:6-22)

Szatan w tej sytuacji rzucił Stwórcy dwa wyzwania:

Pierwszy zarzut, to zarzut służenia Bogu jedynie za korzyści materialne, nie z miłości do miłościwego i mądrego Stwórcy człowieka.

Hioba 1:9 Szatan na to do Pana: «Czyż za darmo Hiob czci Boga? 10 Czyż Ty nie ogrodziłeś zewsząd jego samego, jego domu i całej majętności? Pracy jego rąk pobłogosławiłeś, jego dobytek na ziemi się mnoży. 11 Wyciągnij, proszę, rękę i dotknij jego majątku! Na pewno Ci w twarz będzie złorzeczył». 12 Rzekł Pan do szatana: «Oto cały majątek jego w twej mocy. Tylko na niego samego nie wyciągaj ręki». I odszedł szatan sprzed oblicza Pańskiego.

Najwyraźniej szatan poniósł sromotną porażkę i okazał się oszczercą. Wykazał także brak zrozumienia natury ludzkiej. Nie rozumie on jednej rzeczy, którą utracił jeszcze w Edenie. Szatan nie zna pojęcia miłość!

Hioba 2:4 Na to szatan odpowiedział Panu: «Skóra za skórę. Wszystko, co człowiek posiada, odda za swoje życie. 5 Wyciągnij, proszę, rękę i dotknij jego kości i ciała. Na pewno Ci w twarz będzie złorzeczył». 6 I rzekł Pan do szatana: «Oto jest w twej mocy. Życie mu tylko zachowaj!»

Pomimo dotkliwej porażki w pierwszej rundzie szatan nie dał za wygraną twierdząc już w stosunku do całego rodzaju ludzkiego, że ..."Wszystko, co człowiek posiada, odda za swoje życie"

Ponownie okazał się kłamcą oraz wykazał się zupełnym brakiem zrozumienia istoty człowieczeństwa, której główną cechą jest miłość.

Z tej właśnie przyczyny w dzisiejszym świecie, Lucyferiański NWO zwalcza wszelkie przejawy miłości tak do Boga jak i do bliźniego. Szczególnym celem jest zniszczenie instytucji małżeństwa - związku opartego na miłości.

Kolejnym atakiem na ludzi uczciwych był incydent w Sodomie. Całe miasta, Sodoma i Gomora, znane były z otwartego homoseksualizmu, który z czasem stał się niejako podpisem Lucyfera i jego demonów. (Rodzaju 19:1-29)  Wynaturzony seks stał się znamieniem upadłych aniołów, którzy go propagując rezerwowali dla siebie najładniejsze przedstawicielki rodzaju ludzkiego. Także dzisiaj homoseksualizm jest pod szczególną opieką wielu rządów.

Bóg chroniąc Lota oraz jego córki zniszczył owe miasta ogniem.

Najprawdopodobniej próba złożenia własnego syna, Izaaka przez Abrahama była także spowodowana oskarżeniami szatana, że Abraham służy Bogu jedynie z powodu błogosławieństw. Bóg z pewnością znał serce Abrahama, podobnie jak znał serce Hioba oraz wszystkie nasze serca. Test taki dla Abrahama nie był potrzebny. Jakże się szatan mylił - tak w stosunku do Hioba jak i do Abrahama. (Rodzaju 22:1-19)

Abraham oraz jego potomstwo stały się priorytetowym celem szatana. Ponieważ Bóg obiecał wiernemu Abrahamowi, że jego potomstwo posiądzie całą ziemię.

1 Moj. 12:1. ...Wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej, i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. 2. A uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił, i uczynię sławnym imię twoje, tak że staniesz się błogosławieństwem.

1 Moj. 15:5 Spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeśli możesz je policzyć! I rzekł do niego: Tak liczne będzie potomstwo twoje.

Taki był plan Boga. Szatan przystąpił do zniweczenia owego planu. Kiedy kolejny potomek Abrahama, Jakub, nazwany przez Boga Izraelem przeniósł się do Egiptu, szatan początkowo zignorował lub zaniedbał to wydarzenie. Kiedy jednak naród z Izraela zaczął się rozrastać z powodu błogosławieństw Bożych, szatan uznał obietnicę dana Abrahamowi przez Boga za realną i rozpoczął okrutny atak na wzrastający lud Boży.

Wydano dekret o zabijaniu każdego męskiego potomka kobiet izraelskich i Mojżesz był jednym z tych, którzy uratowali swoje życie. Całe postępowanie ówczesnego faraona z Izraelitami było nieludzkie i wyjątkowo okrutne.

Bóg postanowił wyprowadzić swój naród z ziemi egipskiej oraz ukarać Egipcjan, faraona oraz... "odbyć sąd na bogami Egiptu"!

II Mojżeszowa 12:12  "Tej nocy... odbędę sąd nad wszystkimi bogami Egiptu, Ja, Pan"

Jest powszechnie znanym fakt, że starożytny Egipt słynął z wielbienia wielu bóstw i bogiń, w szczególności bogów Ra, Ozyrysa, Seta, Horusa i wielu innych. Oczywiście wszystkie te wierzenia były oparte na kulcie słońca, który symbolizuje Lucyfera. Ważne jest także, aby uwypuklić jeden niezwykle ważny element władzy szatana nad Egiptem.

Pierwsze trzy widome oznaki mocy Bożej zostały także powtórzone przez czarowników egipskich. Także ich laski zamieniły się w węże, potrafili zamienić wodę w krew a także spowodować plagę żab. (Wyjścia rozdziały 7 i 8.)

Dopiero plaga komarów była dla nich rzeczą niemożliwą.

Jest jasne, że Lucyfer z armią demonów zapanował w Egipcie aby zahamować rozwój... Izraela, czyli ludu Bożego. Zbrodnia mordowania dzieci płci męskiej została w sprawiedliwy sposób przez Boga ukarana.

Dalsze ataki Lucyfera na lud Boży miały miejsce podczas wyjścia z Egiptu, ataki armii pod wodzą szatana (Baala. Marduka, Ishtar Dagona, czy inne personifikacje szatana) państwa Izrael oraz nieprzerwane wysiłki szatana i jego sił, aby zmusić naród izraelski do wielbienia wszelkich personifikacji Lucyfera oraz... odstąpić od wielbienia Boga.

Przeciwnicy Słowa Bożego zarzucają Bogu niezwykłe okrucieństwo, ponieważ rękami Izraelitów zgładził ogniem i mieczem kilka narodów. Mało kto zdaje sobie sprawę, co było przyczyną owych kar. (Jakoś nikt nie protestuje z powodu potopu czy Sodomy i Gomory.)

Narody zamieszkujące dzisiejszą Palestynę znane były z niezwykłego okrucieństwa, wyuzdania oraz braku jakiejkolwiek moralności czy szacunku do drugiego człowieka. Największą ich zbrodnią było ofiarowywanie własnych dzieci ku czci fałszywych bogów.

Jakiej kary spodziewalibyśmy się po rodzicach, którzy własne prześliczne dziecię odarli ze skóry na żywca, po czym za pomocą noża poćwiartowali owo niewinne maleństwo na kawałki, pijąc jego krew, spożywając jego niektóre części wszystko to ku czci jakiegoś bezużytecznego i bezsilnego 'boga', czyli demona?

Wielu czytelników zgodziłoby się z poglądem, że kara śmierci dla takich barbarzyńców to zbył łagodny wyrok!

Takie rzeczy właśnie czyniły narody na masową skalę i z tej przyczyny Bóg postanowił je usunąć z powierzchni ziemi. I słusznie!Taki był rezultat posłuszeństwa wobec podszeptów szatana. Narody te znały doskonale moc Boga, który wywiódł Izraela z ziemi egipskiej.

Punktem kulminacyjnym zbrodniczych knowań szatana był mord na Synu Bożym.

Winą Isusa była odmowa złożenia pokłonu Lucyferowi!

Po raz kolejny Lucyfer ukazał swój dwu częściowy plan i starał się on skłonić Syna Bożego, aby... oddał mu pokłon.

Mateusza 4: 8 Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych 9 i rzekł do Niego: «Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon». 10 Na to odrzekł mu Isus: «Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz»

W tym kluczowym momencie szatan ujawnił kilka prawd.  On jest władcą świata, orkiestratorem wszelkich działań politycznych naszego globu oraz że pragnie on uwielbienia równego Bogu.

Isus, za odmowę współpracy oraz wielbienia szatana został w niezwykle brutalny sposób zamordowany. Tym samym Lucyfer wyrządził Chrystusowi największą przysługę. Umożliwił mu ofiarowanie samego siebie za grzechy całego świata. Ale to jeszcze nie koniec. Szatan umożliwił Isusowi uzyskanie na mocy swej ofiary największej władzy we wszechświecie oraz największej mocy po Bogu Ojcu.

Śmierć Ja-szu była także wypełnieniem proroctwa wypowiedzianego przez Boga jeszcze w Edenie ..."a ty zmiażdżysz mu pietę" (Rodz. 3:15)

Szatan w momencie zmartwychwstania Isusa został sromotnie pokonany już 2000 lat temu. Zwycięstwo Isusa było widoczny znakiem dla wszystkich, którzy zechcieli Mu służyć i było znakiem dla szatana, że jego polityka jest pozbawiona całkowicie sensu, nie ma najmniejszej szansy powodzenia i że praktycznie wyrok śmierci nad szatanem jest rzeczą pewną.

Wykonawcą wyroku będzie Isus.

Szatanowi pozostało jedynie grać dalej swoją komedię naśladowania Boga i czekać na wykonanie Bożego wyroku na nim, co do którego nie ma on najmniejszej wątpliwości że zostanie on wykonany. Jego demony także o tym doskonale wiedzą  i już za czasów Isusa wiedziały o tym narzekając, że Chrystus przyszedł je 'przed czasem dręczyć'.

Cała historia chrześcijaństwa po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa to historia zaciekłych prześladować sług Syna Bożego.

Pierwszą ofiarą był Szczepan. (Dzieje 7:54-60) Dalej historia mówi nam, że jedynie apostoł Jan nie zmarł męczeńską śmiercią ale i tak zmarł w kajdanach, reszta została brutalnie zamordowana przez siepaczy Lucyfera, który w ten sposób wstrzymywał ludzkość od służenia Bogu.

Utworzenie Kościoła Katolickiego było chwilowym zwycięstwem Lucyfera, który zdołał zapewnić sobie całkowitą kontrolę nad największą chrześcijańską religią. (Więcej w tych linkach... Babilon Wielki i Magia Kościoła Katolickiego)

Historia KRK jest praktycznie historią prześladowań tych, którzy chcieli służyć rzeczywistemu Bogu a nie bałwanom powstawianym przez ów Babilon Wielki. Inkwizycja była głównie prześladowaniem nieposłusznych Kościołowi i palono na stosach głównie tych, którzy odważali się czytać Słowo Boże.


Od 1 Maja 1776 roku Illuminati rozpoczęli oficjalnie swe istnie. Illuminati - oświecenie. Czymże więc zostali oni świeceni?

Nie sposób znać detale, ale istnieje wiele poszlak ku temu, że jest to inicjacja Lucyfera, który za pomocą swej mocy niejako 'oświeca' pewnych ludzi dając im swoją moc oraz kierując w kierunku obu celów wymienionych wcześniej.

Zakaz wielbienia Boga i Chrystusa.

Nakaz wielbienia Lucyfera.

Czyli celem tzw. New World Order (Nowy Porządek Świata) są te dwa zasadnicze cele.

Aby je uzyskać należy wprowadzić totalitarny system na całym świecie i dopiero wtedy Lucyfer jest w stanie zmusić część ludzkości do wielbienia siebie jako boga, a tych, którzy odmówią, zostaną straceni.

Frazes satanisty Crowley'a -  "Czyń swoją Wolę będzie całym Prawem" jest jedynie pustosłowiem.

Lucyfer chce uczynić z nas niewolników!

Z tej prostej przyczyny dodaje się jeszcze jedno słowo do tej nazwy - Luciferian New World Order, czyli...

Lucyferiański Nowy Porządek Świata

Niewielu zdaje sobie sprawę z tego, że jedynie te dwa cele są programem Lucyferiańskiego NWO.

Reszta całej tej frazeologii New Age oraz tajemnych świętych starożytnych 'prawd' jest tylko zasłoną dymną.

Cała historia ludzkości to walka szatana z Bogiem oraz z tymi, którzy chcą mu służyć.

Walka ta trwała także w czasach apostołów.

Walka ta trwa nadal! Jest to walka o nasze sumienia. Walka o życie wieczne lub wieczną śmierć.

Pomimo przegranej walki w roku 33 n.e. kiedy to nasz Mesjasz zmartwychwstał, szatan nadal nie daje za wygraną, aczkolwiek wie on doskonale, że już wojnę tę przegrał i że nie ma dla niego żadnej szansy. Za czasów swego pobytu na ziemi Isus miał moc wypędzania demonów, uzdrawiania czy dokonywania innych cudów. Po zmartwychwstaniu moc Ja-szu zwielokrotniła się.

W chwili obecnej moc szatana jest nadal ograniczona. Nie jest w stanie on całkowicie zawładnąć ziemią o działa jedynie w granicach określonych ściśle przez Boga.

Na nasze nieszczęście szatan i jego demony posiadają znacznie większą moc od nas, i używając jej bez ograniczeń są w stanie zniszczyć całkowicie rodzaj ludzki. Na domiar złego istoty te istnieją wiele tysięcy lat i posiadają znacznie bogatsze doświadczenie oraz zasób wiedzy o człowieku. To wydaje się być przyczyną ograniczonej władzy Lucyfera oraz często zmieniającymi się jego planami w czasie. Ponieważ musi on je dostosować do z góry narzuconych mu ograniczeń przez Boga. Innymi słowy, szatan robi wszystko pod doskonałą kontrolą Boga oraz Jego Syna i nie ma on żadnej szansy na zmianę takiego stanu rzeczy.

Nadchodzi więc dzień, kiedy Bóg zniesie owe ograniczenia i wtedy nastąpi wielki ucisk, jakiego świat jeszcze nie widział!

Owe ograniczenia dają nam więc sporo czasu na przygotowanie się do owej walki duchowej, jaka toczy się w tej chwili na ziemi.

Trzeba zdać sobie sprawę z tego, że w Wielkim Ucisku niemal każdy z nas będzie cierpiał! Nigdzie w Słowie Bożym nie ma wzmianki o jakiejkolwiek religii, która wspomagana przez Boga w jakiś cudowny sposób uniknie prześladowań a nawet śmierci.

Są fragmenty mówiące nam o 144.000 braci Isusa ale także nie mamy pewności, czy siły szatana spowodują ich śmierć, czy też zostaną oni porwani żywcem do nieba. Są także przesłanki o małej grupie wiernych sług Isusa, którym oszczędzi On owych prób.

Niemniej przeogromna większość chrześcijan doświadczy prześladowań i wielu skosztuje... śmierci.

Nawet w obliczu czasów nie będących jeszcze Czasami Końca istnieje wyraźnie oparta koncepcja testów Boga, który zezwala na prześladowania swoich sług. Jeżeli ktoś z nas posiada błogi spokój duchowy czy też znajduje się tzw. raju duchowym, ponieważ Bóg pewną grupę religijną w cudowny sposób   p o d o b n o   chroni przed atakami szatana, jest to pogląd nie biblijny i nie ma żadnego oparcia na Słowie Bożym. Jeżeli nie przechodzimy prześladowań, to znaczy że coś jest z nami nie w porządku!

Motywy władców świata

Wielu analityków sytuacji politycznych uważa, że siłą napędową wszelkich działań NWO jest władza oraz pieniądz. Spekuluje się, że chodzi o zupełną kontrolę człowieka przez ludzi, którzy mają takie obsesje. Mówi się także, że kontrola służy w walce z przestępczością.

Jest to celowa dezinformacja oraz szatańskie oszustwo.

Rozważmy kilka elementów tej wprowadzającej nas w błąd ideologii.

Zacznijmy od władzy. Niczym nie ograniczona władza niemal zawsze istniała i istnieje nadal. Władcy świata praktycznie nigdy nie byli stawiani przed sądami. Przykład Saddama Husseina jest jednym z wyjątków potwierdzających regułę. Władcy byli mordowani przez zwycięzców ale nigdy nie byli rozliczani. Podczas pełnienia owej władzy ich zakres kontroli był praktycznie nieograniczony. Stalin, Hitler, Roosevelt, Truman, Mao  czy inni wydawali na śmierć miliony niewinnych ludzi. Żadnego z nich nie ukarano za owe zbrodnie i do dziś nie wiemy, czy Hitler zginął w bunkrze śmiercią samobójczą czy też zamordowano kogoś innego, spalono zwłoki a Hitler bezpiecznie ukryty dożył lat późnej starości.

Wielu starożytnych a nawet nowożytnych władców kazało się tytułować bogami! Dowód na to jest masa (Neron czy ostatni cesarz Japonii).

Władza - dzisiaj posiadamy władców, którzy są oskarżani o wiele ohydnych zbrodni, o pedofilię, morderstwa polityczne czy inne machinacje finansowe i włos im z głów nie spada, są zupełnie bezkarni. Usuwani są jedynie ci, którzy stawiają opór NWO!

Widać jak na dłoni, że władza w dzisiejszych czasach jest niemal nieograniczona.  Tytuł króla całej ziemi to przywilej dla jednej osoby. Jest niemożliwe, aby wszyscy Iluminaci rządzili światem. Władza nie jest więc głównym motywem NWO.

Pieniądze - Elita Iluminatów posiada takie olbrzymie majątki, że pieniądze ich w ogóle nie cieszą. Po za tym maja oni prawo druku banknotów, czyli pieniądze także nie wchodzą w rachubę.

Kontrola społeczeństwa - rzekomo w celu walki z przestępczością także nie jest powodem, ponieważ pomimo wielkich osiągnięć techniki walka z przestępczością jest nieustannie przegrywana. Przestępczość jest utrzymywana na określonym poziomie, aby zapobiec stabilności.

Plany totalitarnego systemu nie mają żadnego sensu. Większość ludzi, nawet tych posiadających władzę nie chciałaby żyć w tak zniewolonym świecie, w którym rozstrzeliwanie ludzi jedynie za brak poparcia słownego dla systemu czy zabijanie ułomnych, niepełnosprawnych umysłowo oraz starszej i nie produktywnej części społeczeństwa może także grozić tym, którzy będą posiadali pewne elementy owej władzy!

Czyż tak okrutny i bezlitosny system będzie dbał o tych zasłużonych krzewicieli idei NWO i jeżeli nie będą już w pełni sił?

Czy będzie ich w humanitarny sposób utrzymywał przy życiu?

Czy szatan komukolwiek kiedykolwiek dotrzymał danego słowa?

Co nam pozostaje?

Jakie motywy powodują, że Elita Iluminatów dąży do zupełnego zniewolenia całej planety

a dążenia te są realizowane na przestrzeni kilku pokoleń?

Pozostają nam dwa wcześniej wymienione motywy.

Zakaz wielbienia Boga i Chrystusa.

Nakaz wielbienia Lucyfera.

Jedynie te dwa cele są logicznym wyjaśnieniem dążeń do Lucyferiańskiego Nowego Porządku Świata. Nieustanna indoktrynacja doktryny lucyferiańskiej jest tego wymownym i jasno widzialnym dowodem. Doktryna ta jest wszechobecna w zaprzedanych Lucyferowi mediach.

Doktrynalny aspekt NWO

Zwróćmy uwagę na jeszcze inny aspekt - na aspekt doktrynalny. Doktryna lucyferiańska jest bardzo prosta. Jest to po prostu odwrócenie Bożych przykazań.

Doktryna ta jest czystą utopią i kolejnym oszustwem szatana.

Czy ktokolwiek spodziewa się od Lucyfera, że będzie on pobłażał i pozwalał na łamanie jakichkolwiek praw, które zostaną ustanowione pod globalnym rządem? Czy dotrzyma on słowa? Czy będzie można okraść rząd, zabijać szefów, zabierać im żony, mienie czy cokolwiek co do nich będzie należało? Już wstępne przemyślenie owego aspektu daje nam natychmiast jasną odpowiedź.

Doktryna lucyferiańska nie będzie prawem w Nowym Porządku Świata!

Gdyby ją zastosowano, system zostałby szybko obalony i zniszczony. Doktryna Lucyfera nie może więc być prawem NWO ponieważ doktryna ta to... bezprawie!

Doktryna ta ma doprowadzić do rozpadu społeczeństwa a dopiero potem ujrzymy prawdziwe oblicze Lucyfera!

Rzeczywista ideologia lucyferiańska nie istnieje!

Na jednym z forum podałem wyzwanie jednemu z satanistów, który wychwalał doktrynę szatańską pod niebiosa. Zapytałem go, czy może podać najmądrzejsze zdanie, jakie istnieje w okultystyczno-szatańskich dziełach. Jako przykład mądrości Bożej, podałem mu jedno zdanie ze Słowa Bożego. Miłuj bliźniego jak siebie samego.

Zapytałem, czy istnieje coś na podobnym poziomie w okultyzmie czy satanizmie. Odpowiedzi nigdy nie otrzymałem.

Prawda jest prosta.

Lucyfer oraz jego ekipa - NWO nie posiada żadnego programu dla człowieka poza bezlitosnym totalitaryzmem. Nie ma on żadnej ideologii, żadnego prawa, żadnego programu rozwoju człowieka oraz rodziny ludzkiej.

Chcąc dorównać Bogu czy Chrystusowi nie ma on żadnej szansy na skuteczną obronę swoich ideologii, ponieważ on ich w ogóle nie posiada! Innymi słowy - Lucyfer nie ma absolutnie niczego do zaofiarowania ludzkości. Jest on zwykłym oszustem, który w pysze wypowiedział posłuszeństwo Bogu, nie posiadając niczego, czego moglibyśmy zapragnąć.

Jest on jaskrawym przykładem istoty, która pozbawiona mądrości Bożej stała się żałosną istotą bez mądrości i wiedzy, pozbawioną całkowicie wpływu Ducha Bożego, co jest jaskrawo widoczne we wszystkich jego działaniach.

Przysłów 1: 7 Podstawą wiedzy jest bojaźń Pańska, lecz głupcy odrzucają mądrość i karność.

Dobrym początkiem jest bojaźń przed Bogiem, która polega na przyjmowaniu mądrości Boga oraz karności czyli posłuszeństwa. Inaczej mówiąc, zapoznanie się z Bożą mądrością zawartą w Słowie Bożym jest czymś, co każdy człowiek powinien uczynić.

Przysłów 3:5 Z całego serca Bogu zaufaj, nie polegaj na swoim rozsądku,

Powyższy werset mówi nam, aby w przypadku braku zrozumienia pewnych prawd zawartych w Biblii, zaufaj Temu, który stworzył wszechświat oraz człowieka.

Czyli rzeczywista mądrość wypływa od Boga. Natomiast wszelkiej maści New Age adepci, Komuniści i Masoni uważają w ślad za ich bogiem, że mądrość wypływa jedynie z mózgu człowieka oraz... Lucyfera. Człowiek myśląc niezależnie od Boga staje się sam bogiem dla siebie. Rezultaty owej 'mądrości' są katastrofalne.

Władcy świata wierzą w Boga, będąc... Jego przeciwnikami

Największym sekretem Masonów jest prosty fakt, że starannie przez nich ukrywany bóg - tzw. Wielki Architekt świata to Lucyfer - 'niosący światło'.

Wierząc w Lucyfera Masoni także wierzą w... Boga, uważając Go za największe zło we wszechświecie.

Masoneria wielbi więc Lucyfera jako niosącego światło. Bóg i Chrystus są dla Masonów ciemnością i złem.

Zwróćmy uwagę na napis: IN GOD WE TRUST - W BOGU MAMY ZAUFANIE.

Wiedząc kto zaprojektował ten banknot i zaopatrzył w w wiele symboli, możemy łatwo się domyśleć, że owym 'bogiem' jest istota, którą symbolizuje lewa piramida ze ściętym wierzchołkiem i okiem w trójkącie. Encyklopedia Masonów podaje oficjalnie, że jest to oko Ozyrysa, aczkolwiek Albert Pike w swej książce "Morals and Dogmas" wyraźnie wyjaśnia że oko symbolizuje Lucyfera, którego Masoni 32 i 33 stopnia potajemnie wielbią. Oto ich 'bóg', któremu tak ufają!

W powiększeniu widać wyraźnie oko wszechwidzące, znane jako... Ozyrysa. W innych wielu przykładach spotykamy wielką ilość owej symboliki, trójkąta (Piramida) oka wszechwidzącego i wszystko to na tle słońca, symbolizującego... oświecenie.

Jedno jest pewne. Nie chodzi tutaj o Chrystusa i nigdy nie miało to takiego znaczenia. Dopiero w ostatnich latach zrozumieliśmy rzeczywistą symbolikę ludzi 'oświeconych' lucyferianizmem, który jest przed nami tak skwapliwie  ukrywany.

Więcej na temat symbolizmu w linku - symbolizm.htm

Jan 8:12 A oto znów przemówił do nich Isus tymi słowami: «Ja jestem światłością świata*. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia».

Wiemy, że aby rozświetlić ciemny pokój należy postawić na widocznym miejscu świecę, która rozjaśni swym światłem cały pokój. 

Tymczasem rzeczywista cecha Lucyfera, boga rzekomej światłości jest ciemną tajemnicą Masonów i jest ona ostrożnie przed nami ukrywana. Owa rzekoma światłość jest w rzeczywistości szatańską ciemnością a kresem jej jest wieczna ciemność śmierci bez nadziei na zmartwychwstanie.

Taki sam los czeka każdego człowieka, który odrzuca Bożą mądrość oraz Jego Prawo. Zupełna duchowa oraz intelektualna ciemność!

Co jest niezwykle istotne do zrozumienia owej podstawowej Prawdy -Iluminaci nie zaprzeczają istnieniu Boga.

Osiągany wiedzę na przekór jemu, docieramy do mas na przekór jemu. Każdy krok do przodu jest zwycięstwem, w którym zwyciężamy Świętego. Bóg jest głupotą oraz tchórzostwem; Bóg jest dwulicowością i fałszem; Bóg jest tyranią i biedą; Bóg jest złem. Kiedykolwiek człowiek kłania się przed ołtarzem, służy królom i kapłanom, człowiek ten będzie potępiony...  Ja przysięgam Boże, wraz z ręką wyciągniętą ku niebu, że jesteś niczym innym jak tylko katem mojego rozumu, berłem mojego sumienia. ... Bóg jest głównie wrogiem cywilizacji, liberalizacji i całej ludzkości.

Richard Wurmbrand - Czy Karol Marks Był Satanistą? p. 20-21

Inny komunista, Flourens, napisał w roku 1871:

"Naszym wrogiem jest Bóg. Nienawiść do Boga jest początkiem mądrości" (Richard Wumbrand - Marks i Szatan)

Lenin także wierzył w Boga zwalczając go zaciekle i twierdząc, że... "religia jest opium dla mas." Komunizm porzuca wieczne prawdy. Porzuca religie wraz z moralnością. (Two Worlds, (Bensenville, Illinois: Flick-Reedy Education Enterprises, 1966), p. 107)

Czy można nienawidzić kogoś, kto nie istnieje?

Robert Conguest, znany doskonale brytyjski ekspert sowietologii oceniał ostrożnie, że co najmniej 21,500,000 ludzi wymordowano podczas rewolucji październikowej. Przypuszcza się, że liczba ta mogła sięgać 45 milionów.

Professor Richard L. Walker w oficjalnym raporcie rządowym podał najbardziej prawdopodobną liczbę ofiar Rewolucji Kulturalnej w Chinach na 64,000,000. Wynik zwycięstwa rozumu ponad wierzenia!

Dodajmy do tego miliony ludzi, którzy utracili życie w obu wojnach światowych i mamy dobrze ponad 180.000.000 niewinnych ofiar jako rezultat stosowania 'moralności' oraz wolności ofiarowanej ludzkości przez Lucyfera.

Oto rezultat stosowania się do ideologii Lucyfera i jego doktryn.

Wyimaginowana mądrość Lucyfera przyniosła takie monstrualne ilości przelanej krwi oraz nieludzkich cierpień. Ponieważ każda wojna była jego planem ku NWO!

Masońscy lucyferianie i Illuminaci utworzyli... USA!

Lucyfer musiał stworzyć silne państwo, którego bogactwo połączone z militarną potęgą pozwoli na dominację nad całą ziemią.

Konstytucja USA oraz oryginalne prawa były oparte na... zasadach chrześcijańskich i USA jest znane z tego, że jest krajem chrześcijańskim. Przynajmniej było ono na początku swego istnienia. Dopiero po osiągnięciu światowej supremacji Lucyfer rozpoczął walkę z Bogiem oraz rozpoczął walkę z Konstytucją USA, którą sam stworzył!

Tym samy był on zmuszony przyznać, że jedynie prawa Boże są w stanie utworzyć szczęście i dobrobyt!

Piszę, że Lucyfer założył USA, ponieważ Masoni, którzy są znani jako 'Ojcowie' USA byli jego podwładnymi!

Konstytucja USA była największym osiągnięciem w utworzeniu najwspanialszego rządu, jaki istniał w naszej erze. Jedyny rząd, który był jeszcze lepszy, to starożytny rząd króla Izraela, Salomona, który stosował w całej rozciągłości Prawo Boga. Więcej w linku... Bestia

Lucyfer wiedział doskonale, ze jedynie prawo Boga może doprowadzić do wolności oraz dobrobytu całych narodów. Dwulicowość oraz brak jakichkolwiek cech ludzkich oraz... mądrości wręcz razi!

Zbudowanie USA na zasadach chrześcijańskich jest sromotną porażką Lucyfera oraz jego szaleńczych prób dorównania Bogu w jakimkolwiek aspekcie, ponieważ wyraźnie widać, że bez chrześcijańskich zasad nasze życie jest jednym pasmem łez i przelanej krwi.

Historia świata to pochód nieludzkich rzezi, wojen bratobójczych, Auschwitz, Hiroszima, Drezno, Katyń oraz wielka ilość zbrodni zbrodni popełnionych w obu wojnach światowych. Rezultat starożytnych 'mądrości' Lucyfera.

Media lucyferiańskie zrzucają winę za te nieszczęścia na ludzką niedoskonałość.

To nieprawda! Kolejne kłamstwo Lucyfera, który, nadal ukrywając się, jest odpowiedzialny za wszystkie te zbrodnie, ponieważ do władzy dochodzili jedynie wybrani przez niego zaufani ludzie. Wszyscy go wielbili - jedni w ukryciu, inni otwarcie.

Każdy mąż stanu, czy w USA czy w Anglii czy w Niemczech - był on albo Masonem wielbiącym potajemnie Lucyfera, albo członkiem Skull 'n' Bone (Czaszki i Piszczele) Thule Society (Hitler) czy innych demonicznych organizacji.

Władcy świata byli zawsze ostrożnie selekcjonowani z pośród lucyferiańskich organizacji. Jedynie lucyferianiści mogli stanąć na podium świata.

Poprzez media ludzie dzierżący władzę byli w stanie zmusić masy ludzkie do wzajemnego mordowania się.

Nie łudźmy się. Ludzie ci wierzą tak w Boga jak i w Lucyfera. Niestety wybrali oni posłuszeństwo wobec Lucyfera.

Podsumujmy.


Szatan nie ma żadnego programu dla człowieka. Doktryna lucyferiańska jest jedynie narzędziem niszczącym integralność rodziny ludzkiej, osłabiając ją w celu utworzenia Nowego Porządku Świata. (NWO)

NWO jest instrumentem wykonawczym dwóch celów Lucyfera. Skrajne zniewolenie ludzkości jest narzędziem w celu wymuszenia...


Zakazu wielbienia Boga i Chrystusa.

Obowiązku wielbienia Lucyfera.


NWO będzie systemem totalitarnym, który zmusi ludzkość pod groźbą utraty życia

do posłuszeństwa wobec tych dwóch celów

Oto mechanizmy kierujące rządami podporządkowanymi Lucyferowi. Rządza władzy czy rządza całkowitej kontroli przez człowieka to jedynie zasłona dymna, której celem jest ukrywanie obu rzeczywistych celów - nie człowieka, ale... Lucyfera!

Plany Nowego Porządku Świata były po raz pierwszy opublikowane w roku 1871. Ostatni etap zatrważająco bliski. Szczegóły ostatniego etapu:

"Trzecia Wojna Światowa musi się rozpocząć od przewagi różnic spowodowanych przez agentury Illuminati pomiędzy politycznymi Syjonistami oraz liderami Świata Islamu. Owa wojna musi być prowadzona w taki sposób, ze Islam (Islamski Świat Arabski) oraz polityczny Syjonizm (Państwo Izrael) wzajemnie się zniszczą.

W tym samym czasie inne państwa, ponownie podzielone w tej kwestii będą powstrzymywane do punktu kompletnego wyczerpania fizycznego, moralnego, duchowego oraz ekonomicznego. Wypuścimy Nihilistów oraz ateistów oraz sprowokujemy niezwykły socjalny kataklizm, który w całym tym horrorze wykaże jasno i dobitnie narodom efekty absolutnego ateizmu, pochodzenie zdziczenia i najbardziej krwawe orgie.

Wtedy na każdym miejscu, wszędzie, obywatele, zmuszeni do własnej obrony przed mniejszościami etnicznymi i rewolucjonistami, będą eksterminować owych niszczycieli cywilizacji a masy pozbawione iluzji wobec chrześcijaństwa, którego boskie duchy, formujące chrześcijaństwo bez kompasu oraz kierunku, pożądających ideałów ale bez wiedzy, gdzie umieścić swoje oddanie i adorację, otrzymają rzeczywiste światło poprzez uniwersalną manifestację czystej doktryny Lucypera, wystawionej w końcu na publiczny widok.

To wyjawienie spowoduje w rezultacie generalny reakcyjny ruch, po którym nastąpi zniszczenie chrześcijaństwa oraz ateizmu, obydwu zwyciężonych oraz zniszczonych w tym samym czasie."

((http://www.threeworldwars.com/albert-pike2.htm EN)

Pokuśmy się o podsumowanie dotychczasowych dociekań. W artykule tym przedstawiliśmy masę dowodów na dwa główne cele Lucyfera.

Zakaz wielbienia Boga oraz Chrystusa.

Nakaz wielbienia Lucyfera.

W ten sposób dotarliśmy do sedna sprawy, do największej tajemnicy świata. Istnieje bowiem jeszcze jeden cel, a powyższe są jedynie kolejnymi stopniami w kierunku jednego celu, jaki przyświeca Lucyferowi oraz jego demonom.

Rzeczywistym celem Lucyfera jest zniszczenie największej ilości mieszkańców Ziemi.

Chce to zrobić rękami Boga oraz rękami ludzkimi.

Szatan i jego demony doskonale zdają sobie sprawę z tego, kto posiada rzeczywistą władzę oraz kontrolę we wszechświecie. Wiedzą oni doskonale, kto dyktuje warunki w tej grze, w owej wojnie pomiędzy dobrem a złem.

Oczywiście całkowitą kontrolę nad ową sytuacją posiada wszechmocny Bóg, Stwórca Wszechświata. Jego niezwykła moc nie podlega żadnej dyskusji. Nigdy nie było wątpliwości, co do mocy Boga - nie miał tej wątpliwości tak Szatan jak i jego demony.

Kwestią sporu było posłuszeństwo wobec Boga - wobec Jego Prawa do dyktowania Jego stworzeniom, czym powinny się kierować w życiu, aby nie tylko sprawiać Bogu przyjemność wielbieniem Go.

Celem Boga jest nasze wspólne szczęście - Boga oraz Jego stworzeń. Bóg jest szczęśliwy z posłuszeństwa swych stworzeń, które Mu ufają a stworzenia te doznają szczęścia będąc posłusznymi, ponieważ Jego Prawa są podyktowane miłością Boga do swych stworzeń.

To Jego miłość do nas spowodowała nadanie nam Jego Praw, które w Jego miłości do nas chronią nas przed nieszczęściami, które są rezultatem łamania miłosiernych i sprawiedliwych Praw Bożych.

Szatan otrzymał sporą dozę władzy od Stwórcy, aby miał on szansę udowodnić Bogu oraz reszcie posłusznych Bogu stworzeń, że stosowanie się do owych Praw wyjdzie człowiekowi na jego szkodę.

Nie trzeba było wiele czasu, aby okazało się ponad wszelką wątpliwość że Lucyfer był w wielkim błędzie. Jego oskarżenia w stosunku do Boga oraz do rodzaju ludzkiego okazały się zupełnym fiaskiem. Nie ma wątpliwości, że jedynie Prawa Stwórcy gwarantują nam tak życie jak i szczęście. Lucyfer nie posiada ani jednej alternatywy, która mogłaby udowodnić, że Bóg zakazał nam czegoś dobrego.

Obecnie Szatan wraz z demonami posiadają nadal wysoce ograniczoną kontrolę nad ludzkością. Nie mają możliwości użycia swojej mocy nad nami aby nas fizycznie zmusić do akceptacji nonsensownych idei lucyferiańskiej doktryny.

Chwilowe przyzwolenie użycia dotychczas ograniczonej mocy można porównać do swobodnego spaceru na zewnątrz więzienia. Lucyfer i demony otrzymają taką możliwość, zanim z powrotem nie zostaną zamknięci na pełne 1000 lat.

Jakie więc mają plany czy perspektywy?

Są one wyjątkowo nieciekawe. Wszelkie dotychczasowe plany zawiodły. Chrystus zmartwychwstał oraz otrzymał od swego Ojca w nagrodę za lojalność oraz poświęcenie się dla grzesznej ludzkości największą moc we Wszechświecie. Moc, której nikt nie jest w stanie dorównać.

Co pozostaje Lucyferowi?

Spowodowanie jak największych szkód rodzajowi ludzkiemu, zanim nie zostanie on pozbawiony wolności na 1000 lat.

Oto największą tajemnica świata. Plany wyrządzenia maksymalnych nieszczęść i szkód, rękami swoich ziemskich sług oraz rękami Boga.

Szatan postawi wielu z nas przed dwiema możliwościami.

Oddać pokłon Bestii i zginąć z ręki Boga.

Zginąć z rąk Szatana, zyskując tym życie wieczne.


Oto największa tajemnica NWO!


Objawienie 14:(9)... A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem: Jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamię na swoje czoło lub na swoją rękę, (10) to i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu...

Objawienie 15: (2) I widziałem... tych, którzy odnieśli zwycięstwo nad zwierzęciem i jego posągiem, i nad liczbą imienia jego;

Przy końcu 1000 letniego Królestwa Bożego ten szatański pomysł ponownie się powtórzy. (Objawienie 20:7-10).

Pozostaje jeszcze jedna, tym razem mała tajemnica.

Dlaczego tylu ludzi służy szatanowi? Przecież Iluminaci doskonale wiedzą, jak bardzo jest ograniczona władza szatan i kto ją ogranicza. Wiedzą oni, że nie zdołano powstrzymać pochodu Prawdy, nie zdołano zapobiec rozpowszechnianiu Słowa Bożego czyli Biblii, a Internet ujawnia jak dotychczas najtajniejsze ich i Lucyfera sekrety.

Słudzy szatana także wiedzą, że wszelkie próby czarów czy klątw przeciwko sługom Isusa spalają na panewce. Demony nie są w stanie atakować Chrześcijan wiernie służących Bogu i ich moc przeciwko nim jest zupełnie bezskuteczna. Jedyną krzywdę jaką mogą wyrządzać sługom Bożym to prześladowania rękami ludzi. Ponieważ moc demonów nie może przemóc ochrony, jakie daje nam imię naszego Zbawiciela - Isusa!

Dlaczego więc nadal służą Lucyferowi? Jedna hipoteza wydaje się posiadać wiele elementów prawdy w tym temacie. Jest ona wyłuszczona w tym linku - Nasienie Węża.

 

Napisano: 20 Sierpnia2007

Ostatnie uaktualnienie: 16 Marca 2013