Tajemnica Wielkiej Nierządnicy i

Babilonu Wielkiego rozwiązana!

Ostatnie uaktualnienie: 1 Maja 2016

Największym problemem w rozwikłaniu tego proroctwa jest błędne łączenie Wielkiej Nierządnicy oraz Babilonu Wielkiego w jedną całość.

W Objawieniu mamy dwa oddzielne rozdziały - 17 i 18.

Rozdział 17 jest o Wielkiej Nierządnicy i jest ona właściwie rozpoznana jako niewierna Bogu rozpustnica - religia.  Zawsze w proroctwach biblijnych kobieta nierządna reprezentuje niewierną Bogu religię. Owo odniesienie dotyczy relacji kobiety z Bogiem. Jakakolwiek forma zdrady Boga oznacza wielbienie innych bóstw i owo wielbienie fałszywych bóstw czyni z niewiasty -religii rozpustnicę.

Rozdział 18 mówi nam o Babilonie Wielkim, który posiada pewne cechy wspólne z Wielką Nierządnicą, ale istnieją także wielkie różnice pomiędzy obiema postaciami.

Rozważmy kilka cech charakterystycznych Nierządnicy opisanych w 17 rozdziale Apokalipsy.

Apokalipsa17:(1) I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz, i tak się do mnie odezwał: Chodź, pokażę ci sąd nad wielką wszetecznicą, która rozsiadła się nad wielu wodami, (2) Z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi.

Opis jest jednoznaczny i nie budzi żadnych wątpliwości co do charakteru tej postaci. Jest to Wszetecznica, z którą bałwochwalczy nierząd uprawiali królowie ziemi a winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi.

(3) I zaniósł mnie w duchu na pustynię. I widziałem. kobietę siedzącą na czerwonym jak szkarłat zwierzęciu, pełnym bluźnierczych imion, mającym siedem głów i dziesięć rogów

W tym opisie mamy obraz źródła mocy tej kobiety, czyli szkarłatnego zwierzęcia posiadającego siedem głów i dziesięć rogów.

(4) A kobieta była przyodziana w purpurę i w szkarłat, i przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami; a miała w ręce swej złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości jej nierządu. (5) A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu: Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi.

Najwyraźniej elementy wchodzące w skład jej nierządu sprawiają jej wielką przyjemność oraz są one jej głównym zajęciem.

Werset piąty wyraźnie podkreśla tajemnicze znaczenie imienia - Wielki Babilon. Dlaczego Babilon i dlaczego tajemniczy?

Proroctwo to nie jest łatwe w zrozumieniu -  trzeba poświecić wiele czasu i wysiłku, aby rozpoznać jego elementy oraz opisywane postacie.

Czy Wielka Nierządnica i Babilon Wielki to ta sama postać?

Tajemnicze znaczenie -  okultystyczny Babilon, nazywany także Wielkim.

Najciekawsze jest to, że Nierządnica nosi ona na swoim czole jego imię - Wielki Babilon.

Oznacza to, że Babilon jest jej narzędziem które wykonuje rozkazy Nierządnicy.

Kobieta jest Nierządnicą kontrolującą syndykat wielu zbrodni - tajemniczy Babilon Wielki.

W starożytności pierwszy Babilon czy... Babel posługiwał się jednym językiem i występował przeciwko Bogu. Była to gromada Nefilimów o wysokiej technologii uzyskanej od nieprawych rodziców, upadłych aniołów.

Dzisiaj USA, Anglia - podobnie Nefilimowie czyli 13 rodów Iluminatów wzajemnie ze sobą spokrewnionych. Wszystkie kraje wspólnoty brytyjskiej posługują się tym samym językiem - angielskim i nie ulega wątpliwości, że oba mocarstwa - USA i Anglia są otwarcie wrogie Bogu i Jego Prawu oraz uprawiają czary, magię, pedofilię i satanizm na światową skalę. Satanizm i czary są źródłem sukcesów Nierządnicy oraz Babilonu.

(6) I widziałem tę kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Isusowych. A ujrzawszy ją, zdumiałem się bardzo.

Głównym celem kobiety jest zabijanie świętych i męczenników Isusowych czyli ludzi wiernych Bogu..

Nie dość, że kobieta zdradza Boga, któremu powinna służyć i Go wielbić, wielbiąc Astarte (Królowa Niebios) a nawet wielbiąc Lucyfera, owa kobieta uwielbia zadawanie cierpień i zabijanie sług Bożych. Zwłaszcza w ostatnich kilku latach Nierządnica używając mocy Babilonu (USA/Anglii/Izraela) wyposażyła w broń oraz szerokie wsparcie moralne fanatyków islamskich, a ci uczynili w krajach arabskich wielką rzeź Chrześcijan. Najwyraźniej watahy ISIS planują kolejny etap mordów na Chrześcijaństwie za pomocą na siłę sprowadzanych emigrantów.

Papież JP II całował Koran a papież Franciszek myje nogi Muzułmanom oraz je całuje!

Trudno o większą obrazę naszego Boga, skoro się finansuje i wysyła tych właśnie imigrantów do krajów Chrześcijaństwa, aby Chrześcijan mordować i gwałcić, z oficjalnym błogosławieństwem od samego papieża. Islam czuje się w takie sytuacji zwycięzcą całego świata!

 

(7) I rzekł do mnie anioł: Dlaczego zdumiałeś się? Wyjaśnię ci tajemnicę kobiety i zwierzęcia, które ją nosi i ma siedem głów i dziesięć rogów.(8) Zwierzę, które widziałeś, było i już go nie ma, i znowu wyjdzie z otchłani, i pójdzie na zatracenie. I zdumieją się mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w księdze żywota od założenia świata, gdy ujrzą, że zwierzę to było i że go nie ma, i że znowu będzie. (9) Tu trzeba umysłu obdarzonego mądrością. Siedem głów, to siedem pagórków, na których rozsiadła się kobieta, i siedmiu jest królów;

Mamy więc dokładną lokację owej kobiety - czyli siedem pagórków w mieście na których ona istnieje. Interesuje nas także wyrok na nierządnicy - kto i w jaki sposób go na niej wykona.

(12) A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa, lecz obejmą władzę jako królowie na jedną godzinę wraz ze zwierzęciem. (13) Ci są jednej myśli, i oddadzą moc i władzę swoją zwierzęciu.

Główną rolę w jej zniszczeniu odegra owo szkarłatne zwierzę, które otrzyma władzę z rąk 10-ciu króli, którzy niespodziewanie obejmą władzę, najprawdopodobniej w jakimś wielkim politycznym przewrocie.

(16) A dziesięć rogów, które widziałeś, i zwierzę, ci znienawidzą wszetecznicę i spustoszą ją, i ogołocą, i ciało jej jeść będą, i spalą ją w ogniu. (17) Bóg bowiem natchnął serca ich, by wykonali jego postanowienie i by działali jednomyślnie, i oddali swoją władzę królewską zwierzęciu, aż wypełnią się wyroki Boże. (18) A kobieta, którą widziałeś, to wielkie miasto, które panuje nad królami ziemi. (BM)

Wykonanie wyroku na Nierządnicy jest sądem Boga. Owa kobieta jest także nazwana wielkim miastem panującym nad władcami ziemi. Połączywszy to razem mamy miasto siedmiu wzgórz - Rzym!

Tyle mówi nam opis 17-tego rozdziału Apokalipsy. Bestia czyli zwierzę otrzyma władzę od 10-ciu nowych króli czyli nastąpi to po jakimś dużym przewrocie politycznym a znacznie mocniejsze tajemnicze zwierzę wraz z nimi wypełnią wyroki Boga.

(15) I mówi do mnie: Wody, które widziałeś, nad którymi rozsiadła się wszetecznica, to ludy i tłumy, i narody, i języki. (16) A dziesięć rogów, które widziałeś, i zwierzę, ci znienawidzą wszetecznicę i spustoszą ją, i ogołocą, i ciało jej jeść będą, i spalą ją w ogniu

Wielka Nierządnica zostanie unicestwiona przez 10-ciu króli z udziałem zwierzęcia.

Mamy więc proroczą zapowiedź miasta - kobiety, które dominuje ponad niemal całym światem, miasta bogatego i odurzonego piciem krwi ludzkiej, miasta, które kontroluje także owo zwierzę, na którym jest umieszczone. Szczególnie ciekawy jest jeden detal w cytowanych wersetach. Biblia Warszawska mówi o ogołoceniu jej co niekoniecznie dosadnie znaczy rozebrania jej do naga.

Przekład Dosłowny mówi:

...będzie spustoszona i naga, i jej ciało będą jedli i spalą ją w ogniu.

W proroczym znaczeniu oznacza to ujawnienie większości ukrywanych zbrodni, które są wstydem dla niej. Według Biblii odsłonięcie nagości oznacza ukazanie negatywnej prawdy o kimś, prawdy ukrywanej, niewygodnej i wstydliwej.

Poprzedni papież został skazany za 25 lat więzienia za zbrodnie przeciwko dzieciom a obecny papież Franciszek otrzymał wyrok dożywotniego więzienia za zbrodnie pedofilii, satanistycznych mordów rytualnych dzieci!

Widzimy wyraźnie, że owo proroctwo spełnia się na naszych oczach i nierządnicę widać już prawie nagą! Sam papież nie ukrywa już swej wrogości do Boga i Jego Prawa!

Babilon Wielki - rozdział 18.

W tym momencie zwracamy się do drugiej postaci biblijnej, którą Apokalipsa nazywa Babilonem Wielkim a Nierządnica nosi owo tajemnicze imię na swoim czole czyli otwarcie się nim afiszuje.

Apokalipsa opisuje nam cechy oraz losy Babilonu Wielkiego w 18 rozdziale i od początku rozdziału mamy zupełnie inny obraz, który jest sprzeczny z rozdziałem 17.

Apokalipsa 18:(1) Potem widziałem innego anioła zstępującego z nieba, który miał wielkie pełnomocnictwo, i rozjaśniła się ziemia od jego blasku. (2) I zawołał donośnym głosem: Upadł, upadł Wielki Babilon i stał się siedliskiem demonów i schronieniem wszelkiego ducha nieczystego i schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego. (3) Gdyż wszystkie narody piły wino szaleńczej rozpusty jego i królowie ziemi uprawiali z nim wszeteczeństwo, a kupcy ziemi wzbogacili się na wielkim jego przepychu.

Nierządnica nie upadła ale została zamordowana.

Upadek oznacza utracenie władzy i pozycji i to właśnie się dzieje na naszych oczach. USA, Anglia i państwa NATO z Polską włącznie tracą gwałtownie znaczenie oraz stopniowo upadają - gospodarczo oraz politycznie. Całkowity upadek jeszcze nie nastąpił ale jest niebezpiecznie blisko do upadku tego mocarstwa.

Rozpusta narodów - efekty pornografii zalewającej cały świat wprost z USA, które 'szczyci' się pierwszą pozycją na świecie z ponad 65% materiałów pornograficznych rozpowszechnianych na całym świecie. Wzbogacenie się na Babilonie kupców oznacza największy przemysł na świecie, z którego kupcy czy handlarze świata korzystają nadal i nadal tworzą wielkie fortuny na handlu z USA i Anglią.

Następny werset jest niezwykle interesujący.

(4) I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające, (5) Gdyż aż do nieba dosięgły grzechy jego i wspomniał Bóg na jego nieprawości.

Lud Boży zostanie po upadku Babilonu ostrzeżony w cudowny sposób, wprost z nieba o potrzebie wyjścia z Babilonu, aby nie ucierpieć z plag, jakie spadną na USA i NATO za ich zbrodnie.

Rozdział 14 także nam potwierdza upadek Babilonu Wielkiego.

Apokalipsa 14:8 A drugi anioł szedł za nim i mówił: Upadł, upadł wielki Babilon, który napoił wszystkie narody winem szaleńczej rozpusty.

Szaleńcza rozpusta rozpowszechniana na cały świat, za pomocą bluźnierczego Hollywoodu, Playboya, wszelkiej produkcji filmowej i TV, szatańskiej MTV zaśmiecającej umysły uczciwych ludzi.

Upadek Babilonu oraz śmierć Nierządnicy jest początkiem drugiej części tzw. Wielkiego Ucisku czy też Czasów Końca.

Od jego upadku rozpocznie się wyjście Narodu Wybranego na pustynię. Dlatego mamy ostrzeżenie oraz ogłoszenie jego upadku i ponaglenie Ludu Bożego zamieszkującego USA i Anglię do opuszczenia tych miejsc. Babilon czeka sąd Boży a Lud Boży zostanie przez samego Boga wyratowany.

Izajasza 60:(9) Dla mnie gromadzą się statki, okręty tartezyjskie płyną na przedzie, aby przywieźć twoich synów z daleka; wiozą z sobą swoje srebro i złoto dla imienia Pana, twojego Boga, i dla Świętego Izraelskiego, bo chce cię uświetnić.

Tutaj trzeba rozpoznać wielką różnicę pomiędzy Nierządnicą a Babilonem.

Nierządnica poniesie śmierć.

Babilon Wielki najpierw upadnie. Potem nastąpi opuszczenie przez Lud Boży bezsilnego Babilonu. Dopiero po opuszczeniu Babilonu - kiedy Lud Boży będzie bezpieczny - spotkają Babilon plagi oraz totalne zniszczenie, które będą następowały po sobie niezwykle szybko.

(6) Odpłaćcie mu, jak i on odpłacił, i w dwójnasób oddajcie według uczynków jego; do kielicha, w którym napój mieszał, nalejcie mu podwójną miarę. (7) Ile sam siebie uwielbiał i rozkoszy zażywał, tyle udręki i boleści mu zadajcie; gdyż mówi w sercu swoim: Siedzę jak królowa, wdową nie jestem, a żałoby nie zaznam. (8) Dlatego w jednym dniu przyjdą jego plagi, śmierć i boleść, i głód, i spłonie w ogniu; bo mocny jest Pan, Bóg, który go osądził.

Siedzę jak królowa - prorocy ST nazywali Babilon córką chaldejską.

USA posiada na całej ziemi ponad 160 baz, za pomocą których Watykan utrzymuje w ryzach cały świat.

Lista baz USA - https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_United_States_military_bases 

Przy wjeździe morskim do Nowego Jorku mamy... babilońską ISIS czy syryjską Astarte, nazywaną statuą wolności.

Wolności od czego? Od Przykazań Bożych i od zależności od Boga.

Rzeźba ta to dzieło Masonów i od nich nie możemy się spodziewać prawdy, miłości do Boga i miłości do bliźniego. USA powstało na okultyzmie masońskim i plan Waszyngtonu jest tego wymownym dowodem.

Propaganda Nierządnicy podaje, że tzw. ojcowie USA to byli nobliwi i uczciwi ludzie. Niestety była to masoneria, skąpana w morzu krwi amerykańskich Indian oraz czarnych niewolników.

Celem Watykanu USA oraz nobliwej Konstytucji było utworzenie mocarstwa, które z użyciem Przykazań Bożych i pod przykrywką Chrześcijaństwa obejmie z ramienia Watykanu władzę nad całym światem.

Wszystkim zarządzał Watykan i dowodów na to jest olbrzymia ilość.

USA było najbogatszym państwem, jakie kiedykolwiek istniało.

W USA a także w Anglii mieszka wielu Słowian.

W wielu państwach Chrześcijaństwo jest obecnie zaciekle prześladowane i istnieje groźba jeszcze większego ucisku, zakazu publikowania 10 Przykazań, a nawet wzmianek, że one w ogóle istnieją. W celu wzmocnienia prześladowań sprowadza się Muzułmanów, aby z czasem wywołać konflikt pomiędzy Chrześcijaństwem a Islamem.

Objawienie mówi o wielu wodach, na których rozsiadła się Wszetecznica. W jej przypadku chodzi o ludy, narody i... języki, ponieważ Watykan ma jedynie do jednej wody - Morza Śródziemnego. Dlatego nie można jest uznać tej część proroctwa za  kontrolę wielu wód, mórz i oceanów. Chodzi więc o kontrolę masową ludzi.

Za to  USA i państwa NATO mają dostęp do wielu wód świata.

Apokalipsa 18:17 W jednej godzinie zniweczone zostało tak wielkie bogactwo! I wszyscy sternicy, i wszyscy przewoźnicy, i żeglarze, i wszyscy, którzy prowadzą handel morski, przystanęli z dala,

USA posiada największe floty handlowe na świecie i robi interesy na całej ziemi. Porty i flota handlowa USA są najpotężniejsze na świecie. USA to olbrzymi potentat morski.

Watykan w tym kontekście raczej nie wchodzi w rachubę, ponieważ nikt nie robi żadnych interesów z Watykanem.

Starożytny Babilon miał bardzo ograniczone dojście do jednego małego morza, nie oceanu. Irak to miejsce starego Babilonu.

Iraq

Jeremiasza 51:(13) Ty, co mieszkasz nad wielką wodą i jesteś bogaty w skarby, nadszedł twój kres; nić twojego żywota przecięta.

Bardzo wyraźna prorocza wskazówka, że nie chodzi o starożytny Babilon czyli Irak.

Ale niewielu zdaje sobie sprawę z tego, że Watykan jest największym udziałowcem w największych korporacjach USA, czyli bezwiednie robiono biznes z Watykanem negocjując z amerykańskimi korporacjami.

Watykan także utworzył CIA, FBI, IRS oraz... USA Bank Federalny.

Za pomocą tych instytucji, które nie są częścią rządu USA, Watykan skutecznie kontroluje cały Babilon. Anglia jest kontrolowana także przez banki watykańskie oraz królową Elżbietę.

Dlaczego termin - miasto - jest rozumiany jako państwo?

W starożytności miasto oznaczało państwo, ponieważ jego mury obronne stanowiły o jego bezpieczeństwie. Jedynie miasta, jeżeli nie zdobyte, decydowały o tym, czy państwo istniało, czy zostało podbite. Co ciekawe, proroctwa o Babilonie mówią o wielu miastach w jego granicach a także o rolnikach i uprawie roli. Wiemy, że w miastach roli nikt nie uprawiał i nie wypasano w nich trzód. Watykan także nie uprawia nigdzie roli.

Jest więc jasne, że proroctwa o Babilonie nie tylko odnoszą się do starożytnego Babilonu, czyli dzisiejszego Iraku, który podbił Judeę i wziął Judejczyków w niewolę.

Proroctwa te odnoszą się także do olbrzymiej siły nad dzisiejszym światem, złożonej z wielu miast i pól uprawnych a także z olbrzymim terytorium mającym dostęp do mórz. Mamy wiele wskazówek w proroctwach, które  wskazują bezbłędnie wskazują na to samo państwo.

Co jest szczególnym znakiem?

Mieszkają tam także zniewoleni Słowianie - Naród Wybrany przez Boga.

Nie trzeba wielu dowodów, doskonale wiemy, że i w USA (Chicago) i w Anglii mieszkają obecnie miliony Polaków oraz innych Słowian.

Jeremiasza 51:(6) Uchodźcie z pośrodka Babilonu i niech każdy ratuje swoje życie, abyście nie zginęli przez jego winę, gdyż jest to czas pomsty dla Pana, On odda mu to, na co zasłużył! Jer (7) Babilon jest złotym kubkiem w ręku Pana, upijającym całą ziemię. Z jego wina piły narody, dlatego też narody oszalały. (44) I nawiedzę Bela w Babilonie, i wyciągnę z jego paszczy, co pochłonął. I już nie będą tłumnie płynąć do niego narody.

Zwróćmy uwagę na niezwykłą precyzję proroctwa. Naród Wybrany ma uchodzić z Babilonu i Apokalipsa to potwierdza, wyjdźcie z niego mój ludu.

Narody pijanie z kubka Babilonu. Przypomina się uczta w Babilonie i napis na ścianie!

 

Także jest nawiązanie do masowej imigracji do Babilonu. (Jeremiasza 50:8, 25) Także Nierządnica ma w ręku złoty kielich nierządu sakralnego czyli wielbienia fałszywych bogów.

Warto przeczytać całe dwa rozdziały Jeremiasza 50 i 51.

Jakie jest połączenie - Babilonu z Wielką Nierządnicą?

Połączenie jest i to olbrzymie. Ale o tym nieco dalej!

Izajasza 48:(20) Wychodźcie z Babilonu, uciekajcie od Chaldejczyków! Głośno i radośnie to zwiastujcie, rozgłaszajcie to. Roznoście tę wieść do krańców ziemi! Mówcie: Pan wykupił swojego sługę Jakuba.

Jakub to Izrael - wszystkie 12 pokoleń. Ale w starożytnym Babilonie niewolnikami byli tylko Judejczycy. To jest najwyraźniej ucieczka Izraelitów z jakiegoś kraju a nie z kościołów Wielkiej Nierządnicy, jak dotychczas ja i wielu innych tak właśnie myślało. Apokalipsa 18:4 to także potwierdza.

Jest także jeden niezwykle ważny aspekt tego samego proroctwa, który wyklucza jego starożytne wypełnienie się.

Izraelici - rzekomo zagubione 10 pokoleń Izraela nigdy nie uciekali z Babilonu ponieważ byli oni od lat na Kaukazie.

Za pomocą dekretu Cyrusa Persa Judejczycy zostali wypuszczeni po niewoli babilońskiej do swojej ziemi, do Jerozolimy.

Ezdrasza 1:2 Tak mówi Cyrus, król perski: Wszystkie królestwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios, On też rozkazał mi, abym zbudował mu świątynię w Jeruzalemie, które jest w Judzie. 3 Kto więc spośród was należy do jego ludu, niech jego Bóg będzie z nim! Niech wyruszy do Jeruzalemu, które jest w Judzie, i niech buduje świątynię Panu, Bogu izraelskiemu. To jest bowiem ten Bóg, który jest w Jeruzalemie. 4 Wszystkich tych więc, którzy się zachowali w jakiejkolwiek miejscowości, gdzie byli przychodniami, niech wesprą mieszkańcy tych miejscowości srebrem i złotem, mieniem i bydłem, nie licząc daru dobrowolnego dla świątyni Bożej w Jeruzalemie.

Taki był wyrok Boga nie na całym Izraelu ale na Judejczykach - niewola babilońska przez 70 lat a wyjście nastąpiło jako rezultat dekretu wydanego przez Cyrusa II Wielkiego, Persa, który rok wcześniej zdobył Babilon.

Ostrzeżenie Izraelitów - 12 pokoleń Jakuba z Babilonu o potrzebie wyjścia z Babilonu wypełni się wyłącznie w czasach dzisiejszych.

Nie było więc żadnego wyjścia Izraelitów z Babilonu, ponieważ Babilon był już pod okupacją Persów a Judejczycy, nie Izraelici zostali z niego uwolnieni przez samego Boga, który posłużył się Cyrusem. Cyrus perski był zupełną odwrotnością zbrodniarza międzynarodowego i człowieka zwalczającego Boga w USA - Islamisty Baracka Obamy.

Kolejne ostrzeżenie dla Ludu Bożego.

Jeremiasza 51:(6) Uchodźcie z pośrodka Babilonu i niech każdy ratuje swoje życie, abyście nie zginęli przez jego winę, gdyż jest to czas pomsty dla Pana, On odda mu to, na co zasłużył! (7) Babilon jest złotym kubkiem w ręku Pana, upijającym całą ziemię. Z jego wina piły narody, dlatego też narody oszalały.

Narody rzeczywiście zupełnie oszalały. Zabrania się jedzenia wędzonki, propaguje małżeństwa tej samej płci a w USA ustanowiono prawo małżeństw tej samej płci.

Co roku w USA morduje się podczas przerywania ciąży około miliona dzieci a w ciągu ostatnich 12 miesięcy 1 milion dzieci zachorował na autyzm z powodu szczepionek! Oblicza się, że zamordowano w USA ponad 50 mln nie narodzonych dzieci w ciągu ostatnich 50 lat. Król Herod był przy tych ludziach świętym!

To są rezultaty rządów sprawowanych przez totalnych szaleńców! W gazetach na pierwszych stronach mamy... horoskopy!!!

Sprawdźmy więcej dowodów na to, że chodzi o wielkie mocarstwo.

Apokalipsa 18:(7) Ile sam siebie uwielbiał i rozkoszy zażywał, tyle udręki i boleści mu zadajcie; gdyż mówi w sercu swoim: Siedzę jak królowa, wdową nie jestem, a żałoby nie zaznam.

W powyższym wersecie mamy połączenie Babilonu (USA) z Wielką Wszetecznicą ale nie oznacza to, ze to ta sama postać. Następne wersety temu dowodzą.

Apokalipsa 18:22 I już nie rozbrzmi w tobie gra harfiarzy ani muzyków, ani flecistów ani trębaczy, już też nie będzie u ciebie mistrza jakiegokolwiek rzemiosła, ani już nie usłyszy się u ciebie huku młyna;

Powyższy werset eliminuje bezpośrednie porównanie Babilonu z Wielką Nierządnicą, która niczego nie produkuje w Watykanie, nie kręci filmów, nie publikuje Playboya czy programów telewizyjnych, gier komputerowych czy MTV przeładowany satanizmem.

USA to największy producent towarów na świecie oraz symbol światowego bogactwa, przedsiębiorczości, wysokiej jakości produktów, wielu wartościowych patentów i wiele innych bogactw ludzkiego umysłu.

USA i państwa NATO, Anglia w szczegółnosci to także najwięksi producenci  muzyki na świecie, za pomocą której świat... wielbi szatana oraz upadłych aniołów i fałszywe bóstwa starożytnego Babilonu, jak... Marduk czy... (sprawdź ten link!)  Baal!

Wielce budujący werset:

Jeremiasza 50:(2)Zwiastujcie między narodami i głoście, podnieście sztandar, głoście, nie ukrywajcie, mówcie: Babilon zdobyty, Bel zhańbiony, Marduk rozbity, zhańbione jego posągi, rozbite jego bałwany.

Bel to... Baal!

Apokalipsa 18:3 Gdyż wszystkie narody piły wino szaleńczej rozpusty jego i królowie ziemi uprawiali z nim wszeteczeństwo, a kupcy ziemi wzbogacili się na wielkim jego przepychu.

Apokalipsa 18:23 I nie zabłyśnie już w tobie blask świecy, i nie usłyszy się w tobie głosu oblubieńca ani oblubienicy; gdyż kupcy twoi byli wielmożami ziemi, gdyż czarami twymi dały się zwieść wszystkie narody.

USA uznaje siebie policjantem całej ziemi.

Jeremiasza 50:23 Jakże jest rozbity i strzaskany młot całej ziemi! Jakże stał się Babilon przedmiotem zgrozy wśród narodów!

Watykan także posiada finanse, które w tej chwili są niemal na wykończeniu.

Jerozolima i współczesny Izrael to synagoga szatana i jest także bardzo aktywną częścią Watykanu sprawującego władzę nad większością świata. Dolar jest na krawędzi upadku i upadek spowoduje natychmiastowy upadek wszystkich trzech - Watykanu, USA/Anglii i Izraela.

Nastąpić to może w jednym dniu i może to nastąpić podczas ataku lotniczego na Watykan i całe bogactwo Watykanu, Izraela i USA/Anglii upadnie w jednym dniu. Rosja posiada broń elektromagnetyczną, która jest w stanie wciągu sekund unieruchomić cały ruch i media i komunikację w USA spalając na odległość chipy komputerów i gadżetów w sieciach informacji, TV, wojsku oraz Internetu. To takze będzie miało wpływ na wszelki przemysł oraz na elektrownie, kontrolowane przez komputery.

Wszyscy będą biadać, nastąpi lęk bezradnych narodów i... ucieczka z Babilonu części Narodu Wybranego.

Apokalipsa proroczo zapowiada niszczenie ziemi przez szatańskich sług, co 2000 lat temu nie było możliwe.

USA powstały na trupach co najmniej 100 mln amerykańskich Indian. Potem mieliśmy niewolnictwo, Wojnę Secesyjną a potem Watykan zorganizował Rewolucję Październikową w Rosji.

Podczas Rotshildowskiej rewolucji w Rosji na Alasce stacjonowały na wszelki wypadek liczne oddziały USA! Pierwsza Wojna Światowa wybuchła także z inicjatywy Watykanu, a o drugiej nie ma nawet sensu pisać, ponieważ Konkordat Hitlera z Watykanem jest znany. Znamy także watykańską operację ratowania nazistów - Spinac, których przygarnęły USA i tak powstała CIA, FBI oraz... zawsze kłamliwa NASA.

Także po II WŚ wywołanej przez Watykan w wyniku wielu wojen i awantur USA na całym świecie wymordowano co najmniej 50 milionów ludzi.

USA w około 80% czasu swego istnienia było i jest w stanie wojny z jakimś państwem.

Sprawdź historię wojen USA - Zbrodnie wojenne. [EN] Wiele najnowszych zbrodni nie jest nawet podanych na tej liście, jak 250 tyś Libijczyków podczas zbrodniczej wojny z Libią czy podobna liczba ofiar w wyniku USA najemników zwanych ISIS w Syrii.  Hiroszima i Nagasaki, zniszczenie Drezna, zagłodzenie na śmierć 1.5 mln jeńców niemieckich to kolejne zbrodnie, nie wymienione w tym artykule.

Organizatorem wszystkich tych wojen jest mózg dążący do realizacji NWO - Watykan - Wielka Nierządnica.

Z mediów USA, TV, prasy, Hollywood i MTV Watykan rozpowszechnia największe brudne ideologie światowe, pornografię, pedofilię, homoseksualizm, pochwały masowych mordów, ucisk na Chrześcijan oraz rasizm przeciwko białej populacji świata, mordy rytualne, tortury, magia i czary, jakimi na taką skalę nie wsławiło się żadne państwo na świecie.

Pornografia - 65% światowej pornografii pochodzi z USA - papież w milczeniu aprobuje taki stan rzeczy. Z Hollywood płynie masowa propaganda pogardy dla Boga i wszystkich Bożych Przykazań, skażenie najwrażliwszych umysłów dzieci oraz najdziksze teorie typu gender, zaśmiecające umysły najbardziej niewinnych istot - dzieci.

Ów brud to satanizm, czary, próby legalizacji pedofilii, multi kulti, idiotyczna doktryna gender, edukacja seksualna dla dzieci, masowe pranie mózgów młodzieży, celowa degradacja poziomu nauczania, chemtrails, zatruwanie niemal wszystkiego, co można zatruć i wiele innych. 

Masowe aborcje oraz ohydna anty Boża propaganda zbiera obfite żniwo.

Trójkąt Wielkiej Nierządnicy, odpowiedzialny za zdecydowaną większość zbrodni na ziemi, włącznie z masą kłamstw 'naukowych', jak ewolucja, wielki wybuch, ziemia kula i pozorna niemożliwość stosowania wolnej energii.

Trójkąt watykański to największy syndykat zbrodni, jaki kiedykolwiek istniał na ziemi.

Za tą całą ideologią oczywiste stoi Wielka Nierządnica, która upija cały świat swym nierządem bałwochwalstwa, z pornografią oraz forsowaniem na siłę homoseksualizmu, połączonego z prześladowaniem Chrześcijan.

Niedawno USA zalegalizowały małżeństwa homoseksualne, co jest absolutnym aktem wrogości przeciwko rodzajowi ludzkiemu oraz przeciwko samemu Bogu.

USA/Watykan/Anglia/Izrael to siły Watykanu, którego wpływy gwałtownie zanikają.

Jest oczywiste, że USA są największym grzesznikiem i źródłem nieprawości, jakie kiedykolwiek istniało na ziemi. W momencie tuż przed rozpoczęciem plag głos z nieba będzie ostrzegał i ponaglał, aby Lud Boży wyszedł z Babilonu. Oznaczać to może opuszczenie kościołów katolicyzmu, pełnych bałwochwalstwa oraz opuszczenie USA, oraz być może Australii, Anglii i innych koloni pod rozkazami Watykanu/USA.

O tym, że t Watykan sprawuje rządy na Anglią i USA ukazuje nam 12-to częściowy film - pierwsza część poniżej.

Imperium Rzymskie rządzi nadal 1/12

Kto wykona plan zniszczenia Babilonu Wielkiego?

Nie jest to niezależny plan narodów dążących do zrzucenia jarzma Nierządnicy.

Jest to plan Boga wykonywany częściowo rękami ludzkimi z Jego rozkazów i Jego natchnienia.

W takim przypadku przewidywanie posunięć politycznych i daty wyroku jest praktycznie niemożliwe. Ale mamy wiele wskazówek biblijnych, kto może tego z pomocą Bożą dokonać. Rosja pod rządami Putina.  Być może także Chiny. Nie oznacza to aprobowania Putina przez Boga!

Izajasza 13:5 Ciągną z dalekiej ziemi, od krańców nieba, Pan i narzędzia jego grozy, aby zniszczyć całą ziemię. 19 I stanie się z Babilonem, perłą królestw, chlubą i dumą Chaldejczyków, to, co się stało z Sodomą i Gomorą, które zniszczył Bóg.

I kolejna wskazówka.

Jeremiasza 50:3 Gdyż wyruszył przeciwko niemu naród z północy, i ten obróci jego ziemię w pustynię, tak że nie będzie w niej mieszkańca, zarówno człowiek jak i bydło ucieknie w popłochu.

Przeczytajmy dalej o planie wyzwolenia Ludu Bożego z Babilonu.

Jeremiasza 50:4 W owych dniach i w owym czasie - mówi Pan, przyjdą synowie izraelscy wraz z synami judzkimi, pójdą z płaczem i będą szukać Pana, swojego Boga. 5 Będą się pytać o Syjon, ku niemu zwrócą swoje spojrzenie: Chodźcie, a przyłączmy się do Pana w przymierzu wiecznym, które nie będzie zapomniane! 6 Mój lud był trzodą zabłąkaną; ich pasterze wiedli ich na manowce, tak że tułali się po górach, schodzili z góry na pagórek, zapomnieli o swoim legowisku. 7 Wszyscy, którzy ich spotykali, pożerali ich, a ich wrogowie mówili: Nie my jesteśmy winni, że zgrzeszyli przeciwko Panu, niwie sprawiedliwości i nadziei ich ojców. 8 Uchodźcie ze środka Babilonu, z kraju Chaldejczyków, wychodźcie i bądźcie jak barany przed trzodą.

Powyższe wersety potwierdzają po raz kolejny, że nasza ucieczka na pustynię odbędzie się tuż przed zniszczeniem Watykanu oraz jego ramienia zbrojnego - Babilonu Wielkiego czyli USA/Anglii i NATO, oraz wszystkich państw będących w niewoli nasienia węża, czyli syjonistów, z Polską włącznie!!!

Widzimy niezwykłą przejrzystość i logikę planów Boga - nie tylko planów wyzwolenia Jego Ludu ale także planów sprawiedliwych sądów na ciemiężcami i mordercami tegoż ludu! Niezwykłe jest to, że ciągle są odkrywane nowe dowody planu Bożego i nie jest to pomyłka czy mylna interpretacja jednego niepewnego wersetu wyrwanego z kontekstu Biblii.

Okazuje się, że treścią i tematem całej Biblii oraz opisanych w niej dziejów świata jest ustanowienie Bożego Królestwa na Ziemi pod berłem Syna Bożego, Isusa Chrystusa. Owo królestwo szatan stara się skopiować i odwrócić do góry nogami próbując zapobiec realizacji Bożych planów.

Dlaczego?

Ponieważ funkcjonujące w pełni Królestwo Boże będzie fundamentalnym dowodem całkowitej winy szatana przed Bogiem i Jego aniołami oraz przed całą ludzkością.

I właśnie po zrealizowaniu celów Królestwa szatan zostanie zniszczony w płomieniach jeziora ognistego, ponieważ plan  Boży - Królestwo będzie cudownym pokazem mocy, miłości i dobroci Boga oraz Syna, które są przeciwstawne nienawiści szatana - do Boga i do ludzkości.

Dzisiejszy świat wielbiący szatana, kłamstwo oraz śmierć to jedyne 'sukcesy' szatana.

Jedna przestroga

Obserwując świat widzimy wielką ilość dowodów na prawdziwość słów Boga i Syna. Bóg ustami Syna ostrzega nas wyraźnie, że będziemy zaskoczeni przez wyłaniającą się nową rzeczywistością.

Jest to zrozumiałe, skoro sam Bóg już kieruje tymi wydarzeniami.

Mateusza 24:42 Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. 43 A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego. 44 Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie.

Sąd na Nierządnicy i Babilonie oraz upadek obu  już się rozpoczął. Papież Franciszek został skazany na dożywotnie więzienie za zbrodnie przeciwko ludzkosci. Wyrok 25 lat więzienia otrzymał także były papież, Benedykt XVI i natychmiast po tym wyroku papież poddał się do dymisji. Nierządnica została w ten sposób publicznie obnażona.

USA wycofały z Morza Śródziemnego największy lotniskowiec, nie stać ich na walkę z Rosjanami. Rosja robi co chce w Syrii a Amerykanie nie są w stanie temu zapobiec. Plany mocnej Ukrainy chazarskiej także Watykanowi się nie powiodły.

Znany jest jeden werset z Mateusza, który jest błędnie wyjaśniany.

Mateusza 24:21 Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, i nie będzie. 22 A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni. 24 Powstaną bowiem fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych.

22 werset przedstawia się jako dowód na olbrzymią masakrę całej ludzkości w czasach końca.

Chrystus tego nie powiedział ale dał do zrozumienia, że jeżeli tych dni się nie skróci, nikt nie ocaleje. Czyli werset nie mówi o nielicznych ocalonych ale mówi o dzikim zapale mordów satanistów, którzy bez powstrzymania  Bożego z radością wymordowali by wszystkich ludzi.

Werset 23 - wielu cytuje to argumentując, że nawet wybrani będą zwiedzeni. Nic dalszego od prawdy. Te dwa cytaty świadczą o tym, że szatan będzie się dwoił i troił, aby zwieść wybranych, O ILE TO MOŻLIWE.  Jednak werset 22 wyjaśnia, że Bóg do tego nie dopuści.

Nie ma więc w tych wersetach mowy o tym, że wybrani będą zwiedzeni, ale że będą takie próby.

Podsumowanie

Mamy więc kompletną interpretację tych proroctw Apokalipsy, które wyjaśniają nam w jaki sposób Wielka Nierządnica kontroluje Babilon Wielki, którym są najwyraźniej USA i państwa satelitarne NATO. Proroctwa te można znaleźć: Izajasza 47 oraz rozdział 48, Także oba rozdziały Jeremiasza 50 oraz 51 ujawniają wiele istotnych wersetów, wskazujących na USA jako mocarstwo nazywane w Biblii tajemniczym (okultystycznym) Babilonem Wielkim.

Na moc Watykanu składa się: USA, Anglia, Masoneria oraz Żydzi syjonistyczni, całkowicie kontrolowani przez Watykan. Łączy ich... satanizm i wielbienie bóstw Egiptu oraz wielu innych starożytnych bóstw jak Apollo, Zeus, Astarte (Królowa Niebios) czyli ISIS, Baal, Marduk czy wiele innych.

Wewnątrz Watykanu istnieje zakon Jezuitów, najbardziej zbrodnicza organizacja, jaka kiedykolwiek istniała na ziemi, Była ona usuwana z wielu krajów ponad 80 razy.

Ostatnia wizyta jezuity papieża Franciszka w USA ukazała rzeczywiste oblicze króla Sodomy i Gomory, czyli papieża Franciszka i ujawniła, kto stoi faktycznie za diabolicznym planem NWO!

Pomimo wielu proroctw najprawdopodobniej będziemy zaskoczeni wydarzeniami, za którymi stoi sam Bóg, a posiadamy wiele informacji mocno sugerujących, że Bóg w chwili obecnej już rozpoczął swoje działania w celu oswobodzenia swego Ludu oraz wykonaniu wyroku na Wszetecznicy i na tajemniczym Babilonem Wielkim.

Czuwajmy i miejmy oczy szeroko otwarte!

 

Napisano: 15 Października 2015

Ostatnie uaktualnienie: 1 Maja 2016Copyright © 2010 thewordwatcher