UFO - czy istnieją cywilizacje pozaziemskie?

Ostatnia aktualizacja 23 Maja 2016


 

UFO - ekscytujący naszą wyobraźnię temat. Czym są owe pojawiające się spodki i światła i czy istnieją obce cywilizacje?

Pytania, na które większość z nas nie zna odpowiedzi. Spróbujmy jakoś to logicznie wyjaśnić.

Większość Chrześcijan unika wszelkich rozmów na ten temat z powodu wyraźnego konfliktu pomiędzy sprawozdaniami z Biblii a informacjami ze świata. Problem polega na tym, że większość Chrześcijan nie rozumie Biblii oraz Boga.

Technologia w wyobrażeniu wielu Chrześcijan to szatańskie tabu, czyli coś nieczystego i nie biblijnego. Taka percepcja jest co najmniej nierozsądna oraz błędna.

Zwróćmy uwagę na człowieka, materialną istotę stworzoną przez Boga. Jesteśmy ciałem w którym 70% to woda, posiadamy własne pola elektryczne, nasze mózgi transmitują fale magnetyczne i jest ewidentny wpływ wszelkiego rodzaju fal zewnętrznych na nasze ciała. Pozytywny a także negatywny. Wskazuje to wyraźnie na umysł Stwórcy jako niezwykle zaawansowany technologicznie.

Mało tego! Bóg jest absolutnym mistrzem programowania komputerowego i nasz DNA jest niczym innym, jak niezwykle zaawansowanym kodem komputerowym, który sam się naprawia, rozmnaża i ewoluuje w różnych kierunkach. Znacznie więcej na temat DNA w linku. DNA.

Pobieżne spojrzenie na człowieka wskazuje na niezwykle zaawansowaną technologię, kierowaną wielce zaawansowanym kodem komputerowym. Wszystkie te cechy wskazują na Stwórcę jako mistrza manipulacji komputerowej oraz biologicznej.

Ale to nie wszystko! Człowiek to nie tylko zaprogramowana masa mięsa, która się rozmnaża. To także istota posiadająca swoistego ducha, który w ogóle nie jest rozumiany przez naukę. Człowiek kocha, nienawidzi, posiada instynkty macierzyńskie, twórcze, posiada sumienie, które kieruje jego działaniami.

W tym przypadku widzimy inną stronę naszego Stwórcy, stronę duchową.

Spójrzmy na naszą Ziemię, na prawa przyrody i natury, na zjawiska fizyczne, na chemię, elektronikę czy inne technologiczne aspekty i zaczniemy dostrzegać, jakim genialnym i zarazem niezwykle potężnym Mistrzem jest Stwórca tego wszystkiego z wszelkimi prawami włącznie.

To, że posługujemy się komputerami i bezprzewodową komunikacją jest możliwe tylko dlatego, że On w taki właśnie sposób stworzył naszą Ziemię oraz nasze otoczenie. Bez Jego praw nie byłaby możliwa jakakolwiek technologia.

Biblia mówi że Bóg jest Duchem i mówi nam, że Boga nikt nigdy nie widział. Być może fizyczny człowiek nie jest w stanie zobaczyć czegoś lub kogoś, kto nie jest osobą fizyczną.

Bóg w swoje mądrości stworzył niebo, uważane za miejsce zamieszkania przez osoby duchowe, czyli nie cielesne. Zamieszkują je aniołowie, różne ich odmiany, jak archaniołowie, cherubiny i serafiny. Istnieje więc w niebie pewna hierarchia i porządek. Nie wiemy wiele na temat nieba, ale jest wielce prawdopodobne, że Niebo istnieje w innym wymiarze, niedostępnym dla cielesnego człowieka.

W ten sposób mamy dwa światy, duchowy i cielesny, materialny i niematerialny. Nasz wiedza sprowadza się głównie do świata materialnego, tego, w którym istniejemy. Pewne zjawiska niematerialne nie są przez nas zrozumiałe, jak miłość, gniew, skrucha czy... pole magnetyczne i grawitacja.

Znamy wszyscy skutki ale nauka niewiele na ten temat nie wie.

Wiemy z Biblii, że wszelkie istoty z Nieba, pojawiające się na Ziemi muszą przyjąć materialne ciała, jako... hmmm... rodzaj skafandrów aby przebywać w takich formach i być widzialnymi dla ludzkiego oka.

Wskazuje to ponownie na pewien rodzaj technologii. Ezechiel otrzymał widzenie od Boga i widział coś, co przypominało niezwykle zaawansowany statek kosmiczny. Była to jedynie wizja, ale nie wiemy, czy wizja ta ukazywała nam pewną rzeczywistość czy też była to wizja mająca na celu jedynie zrozumienie pewnych zjawisk związanych z Bogiem i nie musiała ona być całkowicie oparta na rzeczywistości.

Niemniej wspólnym mianownikiem jest to, że Bóg jest autorem niezwykle zaawansowanej technologi.

Jego przeciwnik - szatan oraz Jego aniołowie to istoty, które zbuntowały się przeciwko Bogu i nadużyły owych technologii w niewłaściwym i nikczemnym celu.

Szatan zbuntował się przeciwko Bogu oskarżając Go o kłamstwa w Edenie a upadli aniołowie rozpoczęli igraszki seksualne z ziemskimi kobietami. Było to możliwe dzięki materializacji się na Ziemi.

Czyli duchowe stworzenia niebiańskie, aniołowie przyjmowali ciała mężczyzn i zażywali uciech z kobietami ziemskimi płodząc potomstwo Nefilimów, olbrzymów które nie posiadało sumień i cech typowych dla człowieka stworzonego przez Boga. Detale w artykule głównym na tej witrynie.

Z czasem doszło do tego, że nasz świat fizyczny został opanowany przez zmaterializowane istoty duchowe a jego królem został szatan, nazywany dzisiaj Lucyferem.

Oprócz zmaterializowanych aniołów mamy także wielce nam nieprzyjazne istoty duchowe - demony czy też diabły, które są niematerialnymi duszami zmarłych Nefilimów.

Cała ta grupa wrogów ludzkości i Boga pracuje dla szatana, wielbiąc go i wyniszczając rodzaj ludzki.

UFO

Jednym z ich celów jest oszukiwanie nas. Mówi się nam że Bóg nie istnieje a stworzyli nas kosmici opisywani w tabliczkach sumeryjskich, czyli Annunaki.

Szatan i upadli aniołowie wraz z demonami twierdzą, że to oni stworzyli rodzaj ludzki manipulując naszymi DNA, że to oni przyjeżdżali na ziemię z dalekiego kosmosu nadzorując rozwijanie się naszego DNA i naszej cywilizacji.

Przedstawiają się także jako nasi najwięksi dobroczyńcy i dawcy technologii, która głównie służy... zabijaniu nas!

Nauka kontrolowana przez te istoty wytworzyła baśnie w stylu Heliocentryzm i niewyobrażalnie wielki Wszechświat, posiadający tryliony lat świetlnych rozmiary i stara się ona nam wmówić, że Bóg nie istnieje ale zamiast Niego istnieje olbrzymi kosmos, w którym trwają ewolucyjne zmiany i istnieje mnóstwo ras różnie zaawansowanych inteligentnych stworzeń na różnym etapie ewolucyjnym.

Podaje się nam, że niektórzy przedstawiciele owych inteligencji z Kosmosu przybywają na Ziemię - jedni w celach dobrych, inni w celach złych. W kręgach New Age podaje się, że Bóg to Jehowa czy Jahwe, wysoce negatywny charakter, który jest kanibalem i celem jego jest wyniszczanie Ziemi i konsumpcja ludzkości, a oni, dobre istoty z Kosmosu starają się temu zapobiec.

Owych kłamstw jest wielka masa i jest to wszystko tak zagmatwane, ze nawet oni nie wiedzą dokładnie, w jaki sposób chcą nas oszukać.

Czy to wszystko można logicznie połączyć?

Jedynie Biblia nam to wszystko logicznie wyjaśnia i jej wyjaśnienia doprowadzają wszelkich kłamców do szału. Internet umożliwia wiele kontaktów oraz błyskawiczne rozprzestrzenianie się informacji. To także oznacza, że Prawda coraz częściej dociera do gnębionej i oszukiwanej ludzkości. Ponownie, szczegóły szatańskiej władzy na Ziemią w artykule główny tej witryny.

Biblia jest niezwykłym dziełem Boga i jedynym źródłem Prawdy. Jeżeli przez całe tysiace lat byliśmy w niewoli szatana, jedynie Biblia ukazywała nam Prawdę i ukazuje nam ową prawdę nawet dzisiaj. Dlatego Biblia oraz Isus Chrystus, Syn Boży, ujawniający także Bożą Prawdę jest tak znienawidzony przez świat szatana, który opanował wszelkie dziedziny władzy i... wiedzy naukowej.

Zwróćmy uwagę na pewien konkretny przykład.

Nawet dzisiaj, w dobie Internetu niewielu ludzi zna Prawdę. Pomimo łatwego dostępu do Prawdy, na Internecie jest ona poważnie skażona a w mas mediach nie ma Prawdy wcale!

Czy wiesz, dlaczego mamy wojny w Iraku, Iranie, w Syrii, dlaczego zamordowano Kadafiego, zniszczono kwitnącą Libię? Dlaczego jest głów na niemal całej ziemi? Dlaczego nikt nie pieniędzy ale długi? Dlaczego w najuboższych krajach ludzie rozmnażają się najbardziej?

Większość z nas nie zna odpowiedzi na te pytania.

Jeżeli dzisiaj tych rzeczy nie wiemy, czy możemy polegać na starszych przekazach historycznych?

Z przeszłością jest jeszcze gorzej. Im dalej w czasie, tym większe kłamstwa. Nieliczni umieli pisać i czytać, jedynie ludzie elit posiadali dostęp do informacji i oni pisali to, co im nakazywano pisać. Pisano ręcznie w pojedynczych egzemplarzach.

Tak Flawiusz jak i Długosz pisali za kromkę chleba to, co rządzący im polecili napisać. W innym przypadku straciliby chleb a nawet głowy. Druk wynaleziono dopiero niedawno.

Mając te rzeczy na uwadze możemy z pewnością stwierdzić, że przeszłość jest identycznie zakłamana jak teraźniejszość.

Jeżeli ktoś gdzieś napisał prawdę, jeżeli ją dzisiaj znaleziono, powędrowała do lochów Watykanu lub jest ukryta w innym miejscu. Wszelkie znaleziska archeologiczne ukazujące szkielety gigantów, czyli Nefilimów, fakty potwierdzające sprawozdania biblijne są skwapliwie ukrywane. Ci, którzy ujawniają Prawdę są często mordowani.

Ostatnio panuje klęska żywiołowa usuwająca astronomów i biologów z kręgów ludzi żyjących.

Są tego poważne przyczyny.

Mamy dowody przeciwko Heliocentryzmowi, na który nikt nigdy nie przedstawił żadnych dowodów naukowych.

Czyli Ziemia się nie obraca i nie okrąża Słońca. Geocentryzm jest także nielogiczny.

Czyli czym jest Ziemia?

Ostatnio wiele się mówi w kilku częściach Internetu z naszym forum włącznie że Ziemia jest płaska.

Okazuje się także, że wszelkie teorie z teorią względności czy ewolucji to także mega oszustwa. Z innych wielkich oszustw mamy oszustwo podróży na księżyc, przez USA i ostatnio Chin, fałsz o broni jądrowej. Coraz więcej naukowców twierdzi, że eksplozje jądrowe są mitem a Hiroszima i Nagasaki zostały zrównanie z ziemią za pomocą bombardowań z napalmem.

UFO

Oczywiście historie gości z kosmosu i latających spodków są prawdziwe. Nieprawdziwa jest tożsamość 'pilotów' tych pojazdów oraz elementy współpracy z nimi poprzez rząd USA i w przeszłości rząd hitlerowskich Niemiec.

Dziwne pojazdy z latającym spodkami pojawiają się od czasu do czasu i nie jesteśmy w stanie stwierdzić co to w rzeczywistości jest.

Największy problem to kontrola szatana nad ziemią i oczywiście nad naszą wiedzą i nauką. Wielu naukowców ostatnimi laty zostało zamordowanych za próby wniknięcia w dziedziny w jakiś sposób niewygodne dla szatana i jego upadłych aniołów.

Medialna histeria jest zawsze sygnałem światowego oszustwa!

Kilka przykładów medialnych kłamstw i oszustw.


Jest tego znacznie, znacznie więcej.

Odpowiadając na początkowe pytania - UFO istnieje!

Zacznijmy najpierw od definicji UFO.

UFO (ang. unidentified flying object, pol. NOL – niezidentyfikowany obiekt latający) — wywodzące się z terminologii wojskowej sił powietrznych USA określenie obiektu latającego nie dającego się zidentyfikować z żadnym znanym z warunków ziemskich obiektem lub zjawiskiem atmosferycznym. W okresie Zimnej Wojny utrwaliło się potoczne znaczenie UFO jako pojazdu cywilizacji pozaziemskiej (latającego spodka). - http://pl.wikipedia.org/wiki/UFO

Nam chodzi nie tylko o pojazdy. Potocznie terminem UFO określamy cywilizacje pozaziemskie.

Bardziej adekwatnym terminem w naszej sytuacji jest termin - Kosmita - obcy – hipotetyczny przedstawiciel inteligentnej formy życia pozaziemskiego, zamieszkujący gdzieś w Kosmosie.

Ostatnio na YouTube i w mediach ukazują się filmy z Edgarem Mitchellem, kosmonautą NASA, który twierdzi, że do tej pory rządy ukrywały przed nami prawdę o Kosmitach i że jest w przygotowaniu akcja ujawniająca do tej pory utajnione dokumenty na te tematy. Mitchell twierdzi, że Kosmici mają w stosunku do nas jak najbardziej przyjazne zamiary.

 
 

W powyższym wywiadzie radiowym znany badacz UFO, Richard C. Hoghland podał kilka ciekawych wiadomości na temat podróży na Księżyc. Hoghland mówi o tym, że Mitchell ma zupełne braki pamięci z podróży na Księżyc i owe braki potwierdza Mitchell w swojej książce autobiograficznej. Takie braki pamięci mogą być rezultatem kontroli umysłu, typu Monarch lub M-KULTRA!

Hoghland także przypuszcza, że Mitchell jest manipulowany przez rząd USA aby owe wiadomości rozprzestrzeniać. Celem tych rewelacji jest przygotowanie społeczeństwa na wizytę Kosmitów - tzw. Annuaki oraz akceptację kłamstwa, że Annuaki są naszymi twórcami i posiadamy wobec nich pewne zobowiązania.


Edgar Mitchell ujawnił w owych wywiadach, że rząd USA oraz NASA okłamywały nas do tej pory w sprawach Kosmitów, i Roswell incydent jest ukrywanym faktem rozbicia się UFO pojazdu na Ziemi. Data wystąpienia Mitchella - 25 Lipca 2008. (filmy po angielsku). Gwoli ciekawości, Mitchell urodził się i wychował w okolicach Roswell.

Świat kontrolowany przez Lucyfera po raz kolejny serwuje nam wielowarstwowe kłamstwa, przez które przeciętnemu człowiekowi trudno jest się przebić i dotrzeć do Prawdy. Ale dobry Bóg przewidział taki rozwój wypadków oraz podał nam wyraźnie wskazówki, jak rozpoznać owe kłamstwa oraz fałszywe cuda.

Rozważmy najpierw kilka detali działalności Kosmitów

Istnieje wiele tysięcy a być może milionów witryn zajmujących się zagadnieniem UFO. Istnieją miliony zdjęć i sprawozdań. Cechą wspólną jest jeden prosty fakt. Nie posiadamy ani jednego wyraźnego zdjęcia czy filmu, na którym ukazany jest taki latający obiekt czy spodek.

Ze zdjęciami Kosmitów jest jeszcze gorzej.

alien.jpg

Czyżby nikt nigdy nie posiadał w milionowych przypadkach obserwacji UFO wystarczającej jakości aparatu fotograficznego, aby zrobić zdjęcie przynajmniej takiej jakości, jak zdjęcie poniżej?

Boeing 747

Tymczasem najlepszej jakości zdjęcie UFO możemy podziwiać poniżej...


Więcej zdjęć w linku - Photos.

W tym linku mamy kilka filmów UFO Billy Meyera.

Oglądając te filmy nie można oprzeć się wrażeniu, że owe pojazdy kosmiczne ważą nie więcej niż 15 kg. Jeżeli ktoś widział na filmie jedno tonowy samochód zawieszony na linie dźwigu, z pewnością zachowuje się on zupełnie inaczej. Masa statku kosmicznego, jaki widzimy na powyższym zdjęciu z pewnością jest znacznie większa i rozmiar jest większy niż rozmiar przeciętnego samochodu. Czy samochód zawieszony na linie wykonywałby takie gwałtowne ruchy, jak UFO pojazdy na filmach Meyera? Brak grawitacji nie powoduje utraty masy.

W przedstawionych powyżej zdjęciach mamy najlepszej jakości tak zdjęcia jak i filmy. Ani zdjęcia ani filmy nie wyglądają przekonująco na rzeczywistych gości z Kosmosu. Wygląda to na jakąś sztuczkę.

Jeszcze dziwniejsza jest historia owych gości z Kosmosu.

Eduard Billy Meyer jest Szwajcarem i od roku 1942 (miał wtedy 5 lat) ukazywał mu się Kosmita o imieniu Sfath. Po 11 latach przerwy ukazywała mu się kobieta - Asket a potem pojawiła się inna kobieta - Semjase.

To owi goście z kosmosu pozwolili mu na fotografowanie ich pojazdów ale nie pozwolili mu na fotografowanie ich samych. Owi goście z kosmosu to Plejaranie. Ciekawe jest także znalezisko tzw. Talmudu Jmmanuela. Żaden biblijny ekspert nie uznaje tego dokumentu, jako dokument warty poważnego zbadania.

Celem owych gości z kosmosu jest ostrzeganie nas przed następstwami naszych nierozumnych działań i pożądań. Następstwem tych działań ma być III Wojna Światowa. Meyer zapowiadał te wojnę na Listopad 2006, 2008, 2010, lub 2011 roku. W tym świetle wiarygodność Meyera i kosmitów straciła jakąkolwiek dozę zaufania.

Link do oficjalnej witryny Meyera -http://www.billymeierufocase.com

Z tego podsumowania widać zupełny brak logiki i sensu.

Rozważmy kilka punktów. Bill jest Szwajcarem i mówi po niemiecku. Język angielski jest językiem najpopularniejszym na Ziemi i wybranie Billa, rolnika na proroka nie wygląda na poważna próbę komunikacji z całym światem w celu ostrzeżenia całego globu przed konsekwencjami niewłaściwego postępowania.

Gdyby tacy goście z Kosmosu pojawili się w gabinecie Putina czy Obamy, lub w Watykanie, miałoby to znacznie większy sens.

Owe ostrzeżenia nie przyniosły praktycznie żadnych pozytywnych rezultatów i większość nie wierzy w ten rzekomy kontakt ani w jego ostrzeżenie. Większość mieszkańców naszego globu nigdy o tym nie słyszała. A świat podąża nadal niebezpieczną drogą w kierunki III WŚ. Ostrzeżenie Kosmitów zupełnie spaliło na panewce.

Ciekawe jest połączenie tego wszystkiego z Talmudem Jmmanuela. Talmud jest znanym żydowskim ekwiwalentem Biblii ale ma się on tak do Biblii jak astrologia do astronomii. Plejaranie (goście Meyera) rzekomo potrafią podróżować w czasie i dlatego ostrzegają nas przed wojną... a daty owych ostrzeżeń wyraźnie wskazują, że informacje, jakie owi Kosmici posiadają są nie lepsze od przeciętnej wróżki, szukającej przyszłości w kartach.

Podkreślę jeszcze raz, że jest to najbardziej znany przykład kontaktów z UFO, najlepiej sfilmowany oraz najlepiej sfotografowany.

Duchowy aspekt UFO

Wielu ludzi nauki zajmuje się kolekcjonowaniem danych na temat UFO i zdaniem wielu z nich pewne detale ukazujących się pojazdów zaprzeczają prawom fizyki. Niezwykłe szybkości, nagłe przyspieszenia, niezwykle ciasne zakręty, wszystko to odbywa się z takimi szybkościami, ze nawet gdyby pojazd taki był solidnym dyskiem stalowym, dysk taki rozsypałby się na kawałki pod wpływem sił grawitacyjnych.

Jest warte wzmianki, że nigdy nie zaobserwowano UFO odlatujące w przestrzeń kosmiczną czy też przybywające z tej przestrzeni.

Wiele takich spotkań z UFO sprawia wrażenie, że są to hologramy wyświetlane w atmosferze, ponieważ obserwowalne szybkości są zupełnie nierealne i jedynie szybkość przemieszczania się hologramów wyjaśnia logicznie aspekt szybkości oraz owych niezwykłych manewrów.

Istnieje także spora grupa... kultów UFO. Wiele z nich było raportowanych przez największe sieci telewizyjne.

Właśnie duchowy aspekt UFO daje nam najwięcej materiału do przemyślenia.

Co jest szczególnie ciekawe, ludzie, którzy byli pod obdukcją UFO często w przerażeniu wzywali imienia Isusa czy też Chrystusa.

Ku ich wielkiemu zdziwieniu Kosmici natychmiast znikali!

Już sam aspekt znikania jest poważnym krokiem do rozwikłania tej zagadki. Znikanie wyraźnie sugeruje, że większość Kosmitów jest z innego wymiaru, że nie są istotami materialnymi, ale istotami duchowymi.

Większość już się doskonale orientuje dokąd zmierzam! :-)

Obcy, Kosmici to upadłe anioły lub demony!

Sceptyków muszę nieco zmartwić, ponieważ wielu najbardziej znanych i poważanych naukowców także wspiera taką wersję.

Doskonale znany w kręgach UFO-logów astronom J. Alan Hynek, także nieżyjący już francuski fizyk Jaques Vallee to znani agnostycy. Nie tylko doskonali naukowcy znający wybornie ten temat ale ludzie pozbawieni jakichkolwiek religijnych wierzeń. Nikt nie może ich podejrzewać o chrześcijaństwo oraz naginanie faktów pod tym kątem.

Jednakże obaj naukowcy wyraźnie i publicznie stwierdzili:

Hynek - "Ufo powoduje fizyczne efekty w identyczny sposób, w jaki duch może produkować bardzo realne fizyczne efekty." (http://www.ntskeptics.org/news/news2004-02-03.htm)

Vallee - "Fenomen UFO reprezentuje dowody innych wymiarów poza czasem i przestrzenią... Jest to duchowy system który działa na ludzi oraz ich używa."

Hynek - UFO zjawisko, studiowane przez moich kolegów oraz mnie, świadczy o działaniu jakiejś formy inteligencji... ale skąd ta inteligencja pochodzi, czy to jest naprawdę extra-terrestrial, albo przedstawia wyższą rzeczywistość jeszcze nie rozpoznaną przez naukę, albo nawet jeżeli to jest w jakiś sposób manifestowana inna dziwna paranormalna oznaka naszej własnej inteligencji, oto, o co właściwie pytamy. (http://www.ufologie.net/htm/hynekun.htm [EN])

Jest także chrześcijański astronom/fizyk - Hugh Ross , który badając przez wiele lat oraz będąc znanym autorytetem w tej dziedzinie stwierdził publicznie, że...

UFO jest nie materialne, ponieważ nie stosuje się do praw fizyki. Mogą oni być przykładowo widzialni na radarze, ale okiem niewidoczni czy widoczni okiem ale niewidzialni dla radaru. Oni nagle skręcają w niemożliwy sposób oraz zatrzymują się w natychmiastowy sposób, pojawiają się nagle i nagle znikają. Topią asfalt i palą trawę bez ognia czy płomienia.  Wygląda to na oczywiste, że UFO, jeżeli coś takiego istnieje, musi być związane a aktywnością demonów. (Lights in the Sky and Little Green Men -Światła na niebie i małe zielone ludziki - http://www.8bm.com/diatribes/volume02/016/316.htm [EN])

Istnieje wiele podobnych opinii pośród profesjonalnych badaczy tego tematu. Istnieje wiele sprawozdań potwierdzających... egzorcyzmy z UFO.

Wystarczy nieco pogooglować, aby natychmiast znaleźć powiązania pomiędzy egzorcyzmami podczas obdukcji UFO. Podczas poszukiwań natychmiast oba tematy występują jednocześnie.

Dlaczego 'Kosmici' uciekają przez Isusem? Bóg powierzył Chrystusowi władzę nad wszystkim za wyjątkiem siebie. Isus ma najwyższą władzę we wszechświecie i władza ta nie tylko obejmuje ludzkość oraz siły anielskie. Władza ta obejmuje także demony i samego Lucyfera, który jest ich władcą. To jest przyczyna i logika egzorcyzmów tak upadłych aniołów,  demonów jak i Kosmitów, ponieważ są to te same istoty.

Cały temat UFO to forma religii, nie posiadająca żadnego konkretnego dowodu na istnienie fizycznych kosmitów.

W przypadku braku dowodów podaje się nam... oszustwa. Kolejny dowód na co najmniej podejrzane podejście do religii UFO.


Manifestacje UFO, Kosmitów to nic innego jak manifestacje demonów

Istnieje wiele cech charakterystycznych owych istot. Najbardziej rzucającą się w oczy jest... ich kłamliwość.

Jak doskonale wiemy, kłamstwo jest synonimem szatana i osoby posługujące się stale kłamstwem muszą mieć szatańskie cechy. Jak już czytelnik się domyśla, cała ta witryna obnaża kłamstwa świata nauki, świata religii, świata polityki jako świata pełnego kłamstw a więc witryna ta ukazuje prawdę o wpływie Lucyfera, ojca kłamstwa na naszą planetę.

W tym świetle, UFO czy postrzegania pozazmysłowe, informacje uzyskiwane od istot zmarłych, to wszystko jest jednym wielkim stekiem kłamstw!

Kiedyś robiłem dogłębne poszukiwania w świecie duchów osób zmarłych. Istnieje niezwykle ciekawa witryna australijska poważnego badacza - Victora Zammita byłego sędziego Sądu Najwyższego w Australii.

Na jego witrynie jest mnóstwo doskonale udokumentowanych przypadków kontaktów z osobami zmarłymi oraz wielu zjawisk spirytystycznych. Victor niestety nie widzi tego jako manifestacji demonów ale uważa, że rzeczywiście kontaktujemy się ze zmarłymi osobami.

Czytałem znane wielu ludziom dzieła Silver Birch (Srebrna Brzoza) oraz White Eagle (Biały Orzeł)  rzekome duchy Indian amerykańskich, które podyktowały nam rady, w jaki sposób powinniśmy żyć i postępować. Jest tego masa! Istnieje wiele dzieł podyktowanych przez osoby nie z tego świata. Jedną z najbardziej znanych jest Księga Urantii oraz... Powrót Arthura Conan Doyle

Wikipedia oczywiście darzy większym szacunkiem Księgę Urantii niż Biblię. Dlaczego mnie to nie dziwi? Ale ciekawa jest sprawa z książką Arthura Conana Doyle'a. Książka ta była wydana w roku 1994! Doyle zmarł w roku 1930! Book of The Beyond

Książki te powstały podczas seansów spirytystycznych podyktowane przez 'gości' z tamtej strony.

Problem z takimi informacjami polega na tym, że są one tak wiarygodne, jak materiały prezentowany w polskich gazetach czy innych mediach. Stek kłamstw. W tym kontekście wydaje się jasne, kto nam się przedstawia jako UFO czy duchy zmarłych. Demony.

Jaka jest przyczyna rozpowszechniania informacji na temat UFO?

Świat kontrolowany przez demony i Lucyfera chce nam udowodnić, że jesteśmy ich, czyli UFO tworem i powinniśmy ich wielbić. Wszystkie owe działania mediów, rozpowszechnianie informacji i filmów o UFO ma to właśnie na celu. Wojna z Bogiem, Jego Słowem czyli Biblią a w zamian za Boga daje się nam UFO, czy też Annuaki, oraz przebudzenie duchowe zwane New Age! Jest to oczywiście stare jak świat oszustwo, którego celem jest... wielbienie Lucyfera.

Na szczęście mamy dobrego Boga, który swą inteligencją, wiedzą oraz mocą przerasta wszystko we wszechświecie i ów dobry Bóg przewidział dawno temu tego typu manipulacje człowiekiem.

Objawienie tak określa nam działalność owych istot duchowych, czyli duchów.

Objawienie 16:(13) I widziałem trzy duchy nieczyste jakby żaby wychodzące z paszczy smoka i z paszczy zwierzęcia, i z ust fałszywego proroka; (14) a są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów całego świata, aby ich zgromadzić na wojnę w ów wielki dzień Boga Wszechmogącego.

Oto prawda o naszym świecie. Duchy demonów zgromadzają królów całej ziemi przeciwko Bogu!

Oto jedna z największych tajemnic świata, ukrywana dotychczas przed nami.

Objawienie 12:(9) I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie.

Na wielu stronach tej witryny mamy masę dowodów, że  c a ł y  świat jest zwodzony w niemal każdym aspekcie, z oszustwem UFO włącznie.

I kolejny element Prawdy, także z Objawienia, który wyjawia nam ową tajemnicę.

Objawienie 12:(17) I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Isusie.

 

Jednym z bardzo aktywnych działaczy w propagowaniu UFO jest były minister obrony Kanady, Paul Hellyer, który kontaktował się z UFO! [EN] W linku film po angielsku.

Mamy także kilka ciekawych nazwisk ludzi, którzy są szczególnie aktywni w rozpowszechnianiu lucyferiańskich rewelacji i szczególną cechą wszystkiego, co ci ludzie robią to kłamstwo oraz opowiadanie bajek zupełnie wyssanych z palca. Cel jest identyczny - przekonanie nas, że UFO nas stworzyło i powinniśmy je wielbić, czyli... wielbienie Lucyfera.

Ludzie ci to... Jordan Maxwell, Michael Tsarion, Zecharia Sitchin oraz David Icke.

Jest ich oczywiście więcej, podaję nazwiska najbardziej znanych.

David Icke nie tyle posługuje się kłamstwem ale rozpowszechnia on kłamstwa otrzymywane przez takiego 'gościa' z innego wymiaru, czyli UFO, Kosmity czy też... demona, jakkolwiek to nazwiemy.

W szczególności ludzie ci dopuszczają się oczywistych kłamstw odnośnie Biblii, kłamiąc że Chrystus urodził się 25 Grudnia czy też masa wielu innych kłamstw czy sugestii, które nie mają żadnego pokrycia w Słowie Bożym. Tsarion cytuje Biblie w taki oszukańczy sposób, że wystarczy otworzyć ją aby natychmiast przekonać się, że cytowane przez Tsariona słowa Boga w Edenie są skierowane do węża a nie do kobiety. Oto zasięg manipulacji tych współpracowników Lucyfera.

Mało tego, Zecharia Sitchin znany jest z tego, że... "tłumaczy" starożytne teksty z tabliczek sumeryjskich, porównuje je z Biblią i... nie zna języka, z którego teksty te tłumaczy! Są na to pewne dowody i tłumacze tekstów biblijnych wręcz wyśmiewają interpretacje Sitchina dowodząc, że interpretacje człowieka, który wykazuje się żenującym brakiem znajomości języka mogą być całkowicie ignorowane.

Jordan Maxwell - stary dobry kolega Icke ma imię wprost od szeroko znanej już nie żyjącej Madame Blavatski - (po polsku!) To ona była główną inspiratorką duchową... HitleraMaxwell pobrał sobie imię z książki owej Madame!

Wyżej wymienieni panowie to znani z okultyzmu, satanizmu i magii oszuści, propagatorzy religii New Age (Nowy Wiek) którzy posługują się podobnymi kłamstwami jakimi posługuje się znany ruch Zeitegeist - rzekomych poszukiwaczy prawdy. W tym linku mamy serię filmów obnażających kłamstwa tego ruchu. http://www.youtube.com/watch?v=v6-k6Jg5i18 [EN] Po polsku chyba nie dostępny.

Wszyscy ci ludzie, pozornie obnażający działania Elity działają finansowani przez Elitę Iluminatów czyli Nefilimów oraz upadłych aniołów. którzy posiadając nieograniczone ilości pieniędzy, (które są nam przez nich odbierane) aby rozprzestrzeniać kłamstwa podważające Biblię i przygotowywać nas do NWO! Co jest interesujące, ludzie ci, rzekomo mówiący prawdę nie są cenzurowani przez YouTube, ale ci, którzy ukazują ich kłamstwa są pod ostrą cenzurą i są zmuszani do umieszczania swoich dowodów na innych, często nieznanych serwerach.

Cechą wspólną tych ludzi jest wzbudzanie zaufania do UFO, rzekomych stworzycieli ludzkości.

Temat tych 'rycerzy kłamstw' Lucyfera wymaga odrębnego artykułu, który niebawem powstanie.

Religią NWO będzie wielbienie Lucyfera!

Ludzie z Elity finansują wszystkie te działania, kontrolują media z Internetem włącznie, zwłaszcza YouTube doczekało się cenzury, która usuwa najbardziej dotkliwe w swej zawartości filmy godzące w ich ciemne cele.

Temat jest tematem olbrzymim. Wszystko to sprowadza się do owej tajemnicy - ultymatywnego celu dążeń Lucyfera, Aby być wielbionym zamiast Stwórcy.

Oto cele światowej maskarady kłamstw i oszustw w sferze UFO, oraz w niemal każdym aspekcie naszego życia

Zachęcam czytelników do własnych poszukiwań w tej dziedzinie. Takiej zachęty w mediach praktycznie się nie widzi!

Media mówią - ufaj nam.

Ja mówię - nie ufaj nikomu - wszystko sprawdzaj!

Ufaj jedynie Bogu i Biblii!


Napisano: 15 Czerwca 2009

Ostatnie uaktualnienie: 23 Maja 2016