Powrót

Waszyngton i masońsko/lucyperiański symbolizm

Luźne tłumaczenie z linku -http://www.theforbiddenknowledge.com/chapter3/

 

Istnieją szokujące dowody połączenia amerykańskiego rządu z masonerią czyli z satanizmem. Pozornie teoria wydaje się wręcz nie prawdopodobna, ale ilość przedstawionych dowodów ukaże nam obraz tego miasta w takim świetle, iż znane powiedzenie "Prawda jest dziwniejsza niż fikcja."  w tym przypadku rzeczywiście ma dobrze ugruntowane zastosowanie

Plan tego miasta jest właśnie celem naszych rozważań, ponieważ zawiera dużo istotnych elementów demonicznych i zarazem masońskich.

Także usytuowanie geograficzne Waszyngtonu ma niezwykle ważne znaczenie w tym kontekście.

Oczywiście zapoznawszy się z planem miasta a także z planami Masonów będziemy mogli doskonale zrozumieć pewne działania polityczne podczas obu wojen światowych a także wydarzenia nam współczesne.

 

 

Plan miasta zawiera dużo istotnych elementów demonicznych i zarazem masońskich.

Został on sporządzony (1791) i wykonany przez Masonów, którzy wcześniej objęli władzę w USA (1782)

W tym czasie w Europie okultyści zostali poinformowani przez znane im duchy, że nowa Atlantyda została uformowana jako organizacja, która przyniesie światu Nowy Świata Porządek.

USA zostało wybrane jako lider prowadzący świat do Nowego Porządku Świata.

 

Stolicą został Waszyngton DC.W 1791, Pierre Charles L'Enfante, Mason został wybrany jako projektant miasta, głównie jego rządowego punktu i zaprojektował go tak, aby w projekcie były zawarte masońsko lucyperiańskie elementy, które według Masonów (albo duchów, z którymi konsultują się okultyści,) posiadają niezwykłe moce i znaczenie.
 

Plan miasta. Pozornie wszystko wygląda normalnie i nie widać żadnego powiązania pomiędzy okultyzmem i masońskimi symbolami.

Powyższa kozia głowa Bahometa wraz z czterema rogami oznacza Ogień, Ziemię, Wodę oraz Powietrze. Dolny, piąty punkt oznacza ducha Lucypera.

 

Tak się składa, że wielu ludzi ma problemy z uwierzeniem w rzeczy tak daleko posunięte. Jak ktoś może mieć czelność i śmiałość aby takie ekstrawaganckie a zarazem absurdalne teorie wypowiadać na temat tych, którzy zaprojektowali owo najważniejsze miasto na globie ziemskim.

Większość ludzi nie wyobraża sobie, ze przywódcy państwowi mogą być całkowicie posłusznymi wykonawcami woli Masonów czy też samego Lucypera. Brzmi to niezwykle radykalnie! Większość uważa, że owszem, politycy często kłamią, oszukują wyborców aby dojść do władzy, oraz że większość z nich to ludzie omylni i często popełniają właśnie zwykłe pomyłki.

Dla większości jest nie pomyślenia, że liderzy mogą być z gruntu rzeczy ludźmi złymi a ich największymi wrogami są ci, których oni prowadzą.

 

Jednakże od 1776 roku kolejne rządy USA pracują usilnie i zgodnie, aby zaprowadzić tzw. Nowy Świata Porządek. Kolejni prezydenci pracują w efekcie nad tym, aby nas oszukać i wprowadzić w błąd, ponieważ nie nasze dobro jest celem ich pracy ale plan światowy wyłuszczony w tajnych projektach Masonów, Iluminatów czy innych organizacji, które są prowadzone wprost przez siły zdecydowanie nam wrogie - siły demoniczne pod dowództwem Lucypera/Szatana.

 

Dlatego temat ten jest NIEZWYKLE WAŻNY, ponieważ demonstruje on nam bez cienia wątpliwości, że przywódcy nie tylko doskonale znają plany Masonów, Iluminatów czy Syjonistów, ale je także bezwzględnie realizują. Nieposłuszni są karani, często śmiercią, jak Lincoln czy Kennedy. Prezydent Regan został postrzelony i przeżył 'karę' za nieposłuszeństwo.

 

Oczywiście nazywany przez przywódców Ameryki Nowy Świata Porządek jest pełnym wypełnieniem blisko 2000 letniego biblijnego proroctwa z Objawienia. Świat zmierza pod sztandarem USA wprost do tzw. Wielkiego Ucisku.

Owe ukryte okultystyczne symbole posiadają wedlug okultystów niezwykła moc. Dla przeciętnego człowieka nie maja one większego znaczenia. Dla okultystów są one specyficznym językiem, jakim porozumiewają się okultyści oraz Masoni czy Iluminaci i często symbole te są niemal wprost przed naszymi oczami.

 

Szatańskie symbole masońskiego projektu miasta Waszyngton.

Zaprojektowany schemat ulic Waszyngtonu ma na swoim szczycie piąty i tym samym najważniejszy punkt według symbolizmu okultystycznego. Szczyt pięcioramiennej gwiazdy, w którym to miejscu jest . . . Biały Dom. Symbolizuje to ducha Lucypera, zasiadającego na stałe w tym miejscu.

Na powyższej mapie, zaczynając od lewej góry do najwyższego środka:

Dupond Circle (Okrąg), Logan Circle oraz Scott Circle pośrodku, one formują trzy najwyższe punkty Diabelskiej Koźlej Głowy z Mendes w jednym z najważniejszych typów pięcioramiennej gwiazdy Pięciokąta Szatana.

Okrąg Waszyngtonu znajduje się na ekstremalnym lewym punkcie Kożlej Głowy.

Mt. Vernon kwadrat znajduje się na ekstremalnym prawym punkcie Koźlej Głowy.

Jest także 666 niezwykle wyraźne w najważniejszych trzech okręgach Koźlej Głowy, Dupond Circle, Logan Circle oraz Scott Circle.

Każda z tych ulic ma sześć głównych ulic, dochodzących ze wszystkich kątów tego okręgu. Taki rodzaj kodowania jest typowym dla okultystów.

 

Inaczej mówiąc, masoni oraz okultyści posługują się specyficznym językem opartym o symbolizm.

 

Taka kombinacja Koźlej Głowy z Medes, Szatańskiego Pięciokąta oraz istnienie liczby 666 pośród trzech wyższych punktów Pentagramu, bez wątpienia wykazuje, że to Lucypera zaplanowano jako głównego mistrza tego centrum rządowego.

Scott Circle             Dupont Circle

 

Spójrzmy teraz na okręgi zawierajace punkty Pentagramu. Washington Circle, Dupont Circle, Scott Circle, and Logan Circle

(Circle - okrąg, koło) zawierają cztery z sześciu punktów Pentagramu. Jedyny punkt, który nie jest kołem lub jego formą jest to kwadrat Mt. Vernon Square. Jeszcze powrócimy w naszej dyskusji do ważności kwadratu wśród okultystów, ale najpierw skupmy się na okręgu.

Logan Circle

 

Nie jest sekretem, dlaczego masoński architekt wybrał uzycie okręgów jako czterech punktów Pentagramu. Jak Goodman mówi w swojej książce "Magiczne Symbole":

 "bez wątpienia okrąg jest najważniejszym ze wszystkich jednostek w magicznym symbolizmie, i w niemal każdym przypadku użycia go, obwód oznacza obecność ducha, lub sił duchowych"

W tym przypadku możemy mieć pewność że owe okręgi Pentagramu, użyte zostały właśnie po to, aby zaznaczyć obecność potężnych duchowych sił. Oczywiście owe duchowe siły pochodzą od Lucypera.

Kolejna mapa Waszyngtonu z zaznaczonymi szatańskimi projektami.

Ale, jest tutaj o wiele więcej ukrytego symbolizmu okultystycznego, wyrażonego owymi okręgami. Taki okrąg jest także używany jako aureola wokół głowy osoby, która ma "bezpośrednią komunikację ze światem duchowym".

 

Okrąg także jest używany jako reprezentacja  Słońca, szczególnie w odniesieniu do duchowej terminologii. Także okrąg jest w użyciu jako symbol Wszystko Widzącego Oka. Oko takie widzimy ponad piramidą na banknocie dolarowym. Jest tam oko ale nie w trójkącie, ponad piramidą. Oczywiście piramida jest także trójkątem. Spójrzmy ponownie na trójkąty formujące Kozią Głowę Pentagramu.

Cztery z pięciu trójkątów KoziejGłowy ma okręg reprezentujące Wszechwidzące Oko na szczycie każdego trójkąta. Jednakże masoński architekt miał problem z trójkątem na skrajnej prawej stronie, ponieważ wybrał kwadrat jako główny punkt: rozwiązaniem jest umieszczenie Thomas Circle na jednym z owych punktów, tak więc czyniąc ów trójkąt Wszechwidzącym Okiem. Faktycznie wygląda na to, że powód, że Thomas Circle był umieszczony w tej raczej dziwnej pozycji był następujący: jest to jedyny okrąg który nie był umieszczony jako punkt Pięciokąta. Nawet Southern Point KoziejGłowy Pięciokąta. ten, który kończy się na Białym Domu, ma okrąg na szczycie. Ellipse jest ulokowana na południu od trawnika Białego Domu. (poniżej)

PÓŁNOC

Biały Dom widziany z satelity.

 

Tak więc masoński architekt, będący autorem owego projektu zamierzał najwyraźniej ukazać, że Centrum Rządowe zostało zaplanowane w taki sposób, aby było podległe Szatanowi. Dalej, Kozia Głowa - Pięciokąt został umieszczony w najdalszym południowym punkcie, punkcie duchowym, który jest niezwykle precyzyjnie umieszczony z centrum będącym lokacją Białego Domu. Proszę zauważyć, ze celowo nie poprowadziłem linii do centrum, którym jest Biały Dom; raczej Biały Dom jest precyzyjnym punktem, w którym dwie linie uformowane przez Connecticut Avenue, przemierzająca z Dupond Circle, oraz przez Vermont Avenue prowadząca z Logan Circle skrzyżowania.

 

Znaczenie tego wszystkiego jest przerażająco oczywiste i jasne.

 

Masońscy projektanci zaplanowali, aby Biały Dom był całkowicie kontrolowany przez Lucypera zgodnie z okultystycznymi mocami oraz masońskimi doktrynami.

Jednakże nadal mamy nieco więcej znaczeń wyrażanych przez ową Kozią Głowy Pięciokąt. Szybkie spojrzenie na kopię Szatańskiego Pięciokąta. Na szczycie owego Pięciokąta, pomiędzy dwoma trójkątami widzimy palącą się świecę, która rozprzestrzenia światło. Owo fizyczne światło oznacza duchowe oświecenie. Oczywiście ta świeca jest na Północy! Północ jest ważnym kierunkiem, ponieważ jest to miejsce rządowej kontroli. W I Ching (przykładowo) jest to "miejsce raportowania mistrzowi swoich osiągnięć". (Słownik New Age)

Jest to także wypełnienie się proroctwa biblijnego!

 

Pamiętamy w Izajasza 14:12-14, gdzie Bóg przypomina Lucypera pierwotny grzech pychy i buntu? Lucyper ma intencję zawładnięcia siłą Bożym tronem oraz zapoczątkowanie własnych rządów.

 

W wersetach 13 i 14 Lucyper oznajmia:

"Wstąpię na niebiosa; powyżej gwiazd Bożych postawię mój tron. Zasiądę na Górze Obrad, na krańcach północy. 14. Wstąpię na szczyty obłoków, podobny będę do Najwyższego."

Północ według Biblii jest miejscem tronu Boga Najwyższego a Lucyper planuje zawładnięcie tym tronem. Według okultystów Północ jest także miejscem Rządowego autorytetu.

 

Spójrzmy ponownie na Kozią Głowę Pięciokąt. Scott Circle jest dokładnie ulokowany w śrdoku Koziej Głowy, oraz 16 Street kieruje się dokładnie na Północ. Jeżeli popatrzymy wprost na północ będąc na 16 Street, zobaczymy tam House of The Temple, czyli North American Headquarters of Freemasonry. (Północna Amerykańska Kwatera Główna Masonów) Właśnie stamtąd płyną rozkazy wydawane prezydentowi.

 

Nawet liczba 16 ma określone w tym przypadku znaczenie okultystyczne: 4 x 4 (Pamiętamy, że cztery górne punkty Koziej Głowy Pięciokąta reprezentują Cztery Elementy z których Ziemia jest utworzona) Liczba 16 literalnie znaczy "fellicity", które to słowo, zgodnie z ze słownikiem Webstera oznacza stan szczęścia czy też wszystkiego, co wytwarza taki stan. Rzeczywiście, wspaniałe szczęście jest celem Szatańskiego systemu. Inne znaczenie szesnastki to miłość.

Numer 16 jest także zakodowany w inny sposób. Oba okręgi, Dupont Circle oraz Logan Circle, które formują najważniejsze punkty Pentagramu, są umieszczone na "P" Street. Jest to 16-sta litera angielskiego alfabetu.

Szesnasta ulica bierze początek na północy od Scott Circle, która jest dokładnie na połowie Pentagramu. Ta ulica reprezentuje świeczkę kopiowania. Oświecający płomień swiecy jest reprezentowany przez House of the Temple (Dom Świątynny) który bierze początek na "R" Street. W sumie masoński architekt ukazuje nam niedwuznacznie, że Masoneria jest duchowym światłem owego Pięciokąta (Pentagramu), czyli Białego Domu.

Szybkie spojrzenie na "r" Street. Litera "R" jest 18-ta litera w alfabecie angielskim i ta liczba ma interesujące znaczenie, ponieważ jest liczba krytyczną w okultyźmie.

6 + 6 + 6 = 18

The House of The Temple jest także ulokowany 13 pod dzielnic (bloków) na północ od Białego Domu. Liczba 13 reprezentuje bunt przeciwko Bożemu autorytetowi i generalnie jest uznawany przez Masonów za liczbę Szatana. Nie jest więc dziełem przypadku ulokowanie The House of The Temple w odległości 13 bloków na północ od Białego Domu. Oczywiście wielu amerykańskich prezydentów było Masonami. Najsłynniejszym jest George Washington, ale najbardziej wpływowym był Franklin D. Roosevelt, który najbardziej przyczynił się do postępu USA w kierunku Nowego Świata Porządku

 

Najważniejszą rzeczą w tym szatańskim symbolizmie, szczególnie fakt, że prezydentura Stanów Zjednoczonych musi być kontrolowana przez Masonów, jest dokładnie udokumentowana w książce chrześcijańskiego pisarza, Ralpha Eppersona, w jego książce "The New World Order" (Nowy Świata Porządek)

Na stronie 17 Epperson cytuje wypowiedź przedstawioną w marcu 1867 roku, przed House Judiciary Comittee, przez generała Gordona Grangera. Generał Granger wspomniał o spotkaniu z prezydentem Andrew Johnson, który oczywiście był Masonem i Albertem Pike, najsłynniejszym ze wszystkich Masonów. Generał Granger oświadczył przed tą komisją, że prezydent Johnson uważał siebie za osobę poddaną Albertowi Pike.

Owo poddanie się się jest wyrażone w przysiędze inicjacyjnej, którą się wypowiada podczas inicjacji Trzeciego Stopnia, nazywanego stopnia Mistrza Masońskiego, wewnątrz Niebieskiej Loży. Przysięga ta mówi:

 

"Obiecuję... że będę posłuszny wszystkim... poleceniom... podawanym mnie z ręki Brata Mistrza Masona..."

 

Prezydenci mają obowiązek przyjmowania rozkazów od swoich mistrzów masońskich.

 

Dlaczego to nas nie dziwi? Ponieważ takie jest dokładnie znaczenie symboliki zawartej w planach Waszyngtonu. House Of The Temple jest ulokowany dokładnie 13 bloków miejskich na północ od Białego Domu.

Niezwykle wygodna lokacja.

Pentagon

 

Rozważmy teraz ważność kwadratu w sensie okultystycznym. Istnieje potrzeba zrozumienia, ponieważ Wschodni punkt Diabelskiego Pentagramu jest kwadratem a nie okręgiem. Kwadrat zawiera cztery linie 2 poziome i dwie pionowe. Zgodnie z informacjami w książce Goodmana, "Magiczne Symbole", pionowe linie reprezentują ducha. Duchowe siły mogą przemieszczać się z nieba na ziemię i odwrotnie, a nawet z Nieba do Piekła. Linie horyzontalne (poziome) symbolizują materie oraz ruch z zachodu na wschód. Także określa to poruszanie się w czasie, jako kierunek poruszania się. Ten punkt jest niezwykle krytyczny, ponieważ Masoni są oddani aby prowadzić Amerykę w kierunku Nowego Świata Porządku. W sytuacji kwadratu, staje się on symbolem materialnej, fizycznej rzeczywistości, spętanej w duchu i czasie. Określone pasmo czasu w okultystycznym kontekście jest obrazem jaki właśnie widzimy.

W naszym przypadku Stany Zjednoczone Ameryki Północnej są fizyczna rzeczywistością poruszającą się do przodu w wyznaczonym kierunku, jakim jest Nowy Porządek Świata.

Kwatera Masońska (Mt. Vernon Square)

Ten kwadrat posiada jeszcze jedną część znaczenia okultystycznego. W Koziej Głowie Pięciokąta, Mt. Vernon Square jest wschodnim punktem. W okultystycznych doktrynach wschód jest kierunkiem, z którego osoba otrzymuje duchową wiedzę i przewodnictwo.. Te wierzenia pochodzą z pogańskiego wielbienia słońca i nadal są niezwykle ważną częścią współczesnej symboliki masońskiej.

 

Spójrzmy teraz na na symbol zawarty w niższej prawej ręki części naszej mapy Waszyngtonu, D.C. Ta kombinacja symboli porusza się na południe oraz wschód od Białego Domu do Stolicy USA. To są wyraźne symbole które w oczywisty sposób pieczętują Masonerię ponad tym miastem, które bez wątpienia wykazuje rodzaj Lucyperiańskiego uwielbienia, które jest nam ukazane w Pentagramie Koziej Głowy, praktykowanej przez Masonów.

Trzy najświętsze symbole Masonerii to Kompas, Kwadrat i Cyrkiel. Spójrzmy na powyższy obrazek, i zobacz, że ma obraz okręgu. To reprezentuje profesjonalny Kompas z tych czasów. Jest to Pennsylvania Avenue okrążająca Capitol, biegnąca z Capitolu do Białego Domu, i reprezentuje jedną nogę Kompasu. Maryland Avenue biegnąc z Capitolu do Thomas Jefferson Memorial (lewa) reprezentuje drugą nogę kompasu. W tym przypadku trzeba przyłożyć linię i narysować linię ciągłą z Capitolu do Jefferson Memorial, aby otrzymać pełny efekt, ponieważ Maryland nie przechodzi poprzez. Idzie przez chwilę, znika i pojawia się ponownie nieco dalej w kierunku Memoriału. Jednakże możemy wyraźnie widzieć że jej kierunkiem jest ruch w kierunku Jefferson Memorial.

To jest masoński Kompas.

Masoński kwadrat rozpoczyna się na Union Square, z Luisiana Avenue formując jedno ramię oraz Waszyngton Avenue jako drugie ramię. Ponownie musimy narysować linię aby zobaczyć w pełni uformowany kwadrat, ponieważ Louisiana kończy się na końcu Pennsylvanii a Waszyngton kończy sie na Maryland. Krytyczny kąt 90 stopni jest niemożliwy do zobaczenia, ale narysowawszy kontynuację Louisjany i Waszyngtonu ponad linie końcowe zobaczymy wyraźnie kąt 90 stopni.

 

Masońskie prawa i strategie są niezwykle wyraźnie widziane, jeżeli narysujemy linie prostą na południe od centrum Białego Domu do bazy Washington Monument i z powrotem na wschód do Capitolu.

Tak więc wszystkie trzy święte instrumenty Masonerii są wyraźnie umieszczone w planach ulic. Jak wspomniałem wcześniej, celowe planowanie tych budynków rządowych w taki sposób, że wyraźnie ukazują nam owe symbole masońskie, w połączeniu Lucyperiańską Koźlą Głową, bardzo wyraźnie mówią nam o specyficznym rodzaju Lucyperiańskiej kontroli oraz wielbienia zaplanowanego dla miasta stołecznego przez masonerię. Jasno widać, że Nowy Świata Porządek, nad którym Masoneria pracuje od lat jest Lucyperiańskim i znaczeniu tej przerażającej symboliki nie sposób zaprzeczyć. Jest ona ewidentna i wyraźnie widoczna.

 

Jest jeszcze więcej. Spójrzmy ponownie na USA Capitol (Powyższe zdjęcie). Na ekstremalnej wschodniej stronie Capitolu możemy zobaczyć dwie ślepe uliczki (cul-de-sac), które są nieregularnie ukształtowane. Jeżeli namalujemy czarną pogrubioną linię wzdłuż tych ślepych uliczek oraz będziemy kontynuować czarną linię wzdłuż Capitolu, otrzymamy sowę, a owe uliczki są jej szpiczastymi uszami.

Oczywiście nie jest to przypadek. Jest to jeszcze jeden sposób ukazania nadzoru Szatana. Masoneria zaprojektowała plany Waszyngtonu, umieszczono w nich sowę a także umieszczoną ją na banknocie jednodolarowym.

Południowy punkt Pentagramu z Kozią Głową reprezentuje ducha Szatana sięgającego w umysł koźlej głowy, sowa ma dokładnie takie samo znaczenie. Innymi słowy obie gałęzie rządu USA, prawodawczy oraz wykonawczy, zaplanowano w taki sposób, aby były one kontrolowane przez Szatana. (II Koryntian 4)

W upamiętnieniu 190 rocznicy urodzin George Washington, 48 flag amerykańskich reprezentujących (Wtedy) 48 stanów Unii, otaczało monument, zostały one wzniesione 22 lutego 1922 roku. Obecna konfiguracja jest bardziej trwała i została ustanowiona w roku 1959 roku, kiedy dołączono jeszcze dwa stany do Unii, Alaskę oraz Hawaje.

Spójrzmy teraz na waszyngtoński monument, który stoi na zachodzie od Capitolu. Faktycznie Washington Monument jest w linii prostej, dokładnie 90 stopni na zachód od Capitolu. Ów monument jest najważniejszym

prezydenckim monumentem dla okultystów, ponieważ obelisk jest ustawiony wewnątrz obwodu, (koła.)

Czym jest obelisk? Jest to czterostronny słup zakończony stożkową piramidą na szczycie.

Jest on krytyczne ważny w oczach okultystów ponieważ wierzą oni że duch starożytnego egipskiego boga słońca, Ra zamieszkuje ten obelisk.

Tak więc obelisk prezentuje obecność boga słońca, którego Biblia nazywa Szatanem!!!

Są na świecie trzy główne obeliski, a dwa z nich znajdują się w USA. Zgodnie z książką Eppersona "Nowy Świata Porządek", pierwszy obelisk został skonstruowany na placu (kwadrat) Św. Piotra w Rzymie i jest tak usytuowany, że każdy Papież przemawiający do zgromadzonego tłumu na placu musi mieć przed twarzą obelisk!Jest także obelisk w Bazylice Św. Piotra. Może to niektórych zaszokować że Kościół Boga zalecając celibat a tym samym ukazuje akt seksu na zewnątrz Bazyliki Św. Piotra.

Drugi obelisk został przywieziony do Ameryki w 1881 z Aleksandrii (Egipt) i został ustawiony w Parku Centralnym w Nowym Jorku.

Trzeci obelisk znajduje się w Washington Monument, zbudowany ku pamięci pierwszego prezydenta, Goerge Washington (Mason). W świetle symboliki którą właśnie przestudiowaliśmy, wygląda na to, że Washington Monument oraz Centum Rządowe zostały skonstruowane oraz zaplanowane przez Masonów według masońskiej tradycji jako symbol prostego faktu, państwo to miało być kontrolowane przez Masonów od samego początku istnienia. Washington Monument posiada wszystkie atrybuty potwierdzające te plany.

Jest zbudowany z 36,000 bloków granitu. Liczba 36 jest wzięta z 3 x 12 i jest ważną liczbą w teologii masońskiej.

Istnieje także wiele innych, znacznie bardziej skomplikowanych masońskich numerów ukrytych w Monumencie Waszyngtona, ale jak do tej pory główny punkt został wydaje mnie się wystarczająco przejrzyście wyjaśniony.

Monument, postawiony dla uczczenia pierwszego masońskiego prezydenta, został tak zaprojektowany że oba miejsca, Biały Dom a także Capitol są w taki sposób  usytuowane, że ustawione są twarzą w kierunku ducha Lucypera tak zamieszkującego.Jest to oczywisty okultyzm.

Jeszcze jedna interesująca informacja. Obelisk Monumentu jest umieszczony dokładnie w linii prostej, dokładniej 90 stopni na zachód od Capitolu. Tak więc mieszkańcy Capitolu widzą go codziennie twarzą w twarz. Tymczasem obelisk w Waszyngtonie nie jest na linii prostej 90 stopni na południe od Białego Domu. Dlaczego?

Ponieważ jest tak ustawiony, że jest on na prostej linii 90 stopni od House of Understanding (Dom Zrozumienia) kwatera główna Masonerii!!! W zrozumieniu okultystów, rzeczywista moc administracyjnej sieci leży w kwaterze Masonów, a nie w Białym Domu. Dlatego właśnie prezydent Andrew Johnson uważał siebie za podwładnego w stosunku do Alberta Pike, lidera Masonów Ameryki Północnej!

Najwyraźniej moc liderów tego państwa prowadzi je w kierunku Nowego Świata Porządku, prowadząc także resztę świata. Moc ta nie wychodzi z rządu USA, prezydenta czy Kongresu, ale z Masonerii. Tamci są jedynie wykonawcami poleceń mistrzów masońskich.

Wyobraźmy sobie totalny brak wiedzy milionów ludzi odwiedzających Waszyngton, chodzących i podziwiających wszystko dookoła, robiących miliony zdjęć, i nie posiadających nawet najmniejszych podejrzeń w stosunku do tych zakamuflowanych ukrytych znaczeń . Jeżeli kiedykolwiek podróżowałeś samochodem po tym mieście, wreszcie możesz zrozumieć, dlaczego skrzyżowania są takie dziwaczne, nielogiczne i jazda samochodem jest przysłowiowym koszmarem. Teraz wiesz dlaczego!

Angielskojęzyczne dodatki, niektóre bardzo interesujące czy nawet szokujące. Nie znając angielskiego także można wiele się dowiedzieć z dużej ilości ilustracji.

http://home.hiwaay.net/~jalison/after2.html - W tym linku jest kilka bardziej dokładnych planów miasta Waszyngton.

http://www.cuttingedge.org/news/n1040.html - Ten sam temat, duża i bardzo wyraźna mapa Waszyngtonu

http://www.startinglinks.net/cydoniaufo/WASHINGTON%20DISTRICT%20OF%20CYDONIA/ -zadziwiające podobieństwo Waszyngtonu z powierzchnią Marsa

http://home.hiwaay.net/~jalison/DC.html - Monumenty waszyngtońskie

http://home.hiwaay.net/~jalison/after3.html - podobieństwa do map astronomicznych

http://home.hiwaay.net/~jalison/dc2.html - ozdoby Waszyngtonu

http://home.hiwaay.net/~jalison/afterword.html - niezwykłe ułożenie kilku miast USA w jednej dokładnej linii!
powrót