Wybawienie Ludu Bożego

Mateusza 10:(26) "...nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajnego, o czym by się dowiedzieć nie miano. (27) Co mówię wam w ciemności, opowiadajcie w świetle dnia; a co słyszycie na ucho, głoście na dachach. "

Zacznijmy od podstaw

W chwili obecnej wypełnia się na naszych oczach proroctwo z Objawienia.

Objawienie 12:7 I wybuchła walka w niebie: Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego, (8) Lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie. (9) I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. (10) I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący: Teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i władztwo Pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. (11) A oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo świadectwa swojego, i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. (12) Dlatego weselcie się, niebiosa, i wy, którzy w nich mieszkacie: Lecz biada ziemi i morzu, gdyż zstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele. (13) A gdy smok ujrzał, iż został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować niewiastę, która porodziła chłopczyka.

Najwyraźniej szatan ponownie rządzi całym światem i wszystkie religie świata oraz wszystkie rządy są szatanowi posłuszne.

Dlaczego światowa cenzura nasienia węża nigdy nie zakazała nam posiadania Biblii?Ponieważ Słowo Boże chroni sam... Bóg.

Skąd się bierze wszelkie zło na Ziemi? Temat ten jest rozległy i jest dokładnie wyjaśniony w osobnym artykule.

Początek nastąpił w ogrodzie Eden, w którym Ewa zerwała zabroniony owoc z drzewa życia i będąc po zjedzeniu owocu chętna do seksu, natychmiast miała ona stosunek z szatanem. Jej potomkiem był Kain.

Wiemy, że liczba rzeczywistych ludzi, stworzonych przez Boga jest już bardzo mała. Wynosi ona  OKOŁO 12-16 mln ludzi na całej Ziemi. Główny jej trzon stanowią Polacy! I ta wiedza o istnieniu potomstwa szatana wyjaśnia nam niemal wszystko, co dzieje się na Ziemi przez kilka tysiącleci.

Jesteśmy obecnie na krawędzi totalnego zniszczenia przez szatańskie nasienie węża, które dąży do całkowitego wyniszczenia Ludu Bożego, wiedząc, że sam Bóg z Synem Isusem stanie tym razem w naszej obronie. Nasienie węża jest nazywane także Żydami, czyli słowo Żyd w rzeczywistości oznacza potomstwo szatana i jego aniołów.

Ale świat szatana już wyodrębnił pewna grupę nasienia węża jako jedynych Żydów i rozpoczął on fałszywy plan wyniszczenia Żydów rękoma ludzi, którzy najbardziej od 'Żydów' ucierpieli, czyli... Polaków. Już zaczęła się akcja rozprzestrzeniania planu zniszczenia części sług szatańskich.

Covid-19 był początkiem końca rządów szatana na Ziemi oraz początkiem bezpośredniej pomocy Boga i Syna dla Polaków. Pierwszym aktem Boga na Ziemi będzie wzięcie do Nieba wybranych przez Boga do wiecznego życia w Niebie.

Drugim aktem będzie wymarsz pod ochroną Boga i Syna reszty Polaków na znaną nam pustynię, na której Polacy będą osądzeni oraz przemieszczeni do Ziemi w Izraelu.

Dlaczego tytułuję 10 pokoleń Izraela Polakami? Wyjaśnienie jest w II księdze Ezdrasza!

II Ezdrasza 13:(39) A to, że widziałeś jego zbierającego dla siebie inną liczną rzeszę, która była pokojowa, (40) ci, to jest dziesięć pokoleń, które były uprowadzone z własnej ziemi w niewolę za czasów króla Ozeasza, którego Salmanasar król Assyryjczyków wziął w niewolę: przeniósł ich za rzekę i oni byli wzięci do innej ziemi. (41) A oni opracowali dla siebie plan, aby opuścić mnóstwo narodów i pójść w dalszą krainę, gdzie ludzkość nigdy nie mieszkała, (42) Aby tam w końcu mogli się trzymać swych praw, których nie przestrzegali w swej własnej ziemi. (43) I oni przeszli przez ciasne przejście rzeki Eufrat, (44) ponieważ w tym czasie Najwyższy uczynił cuda dla nich i powstrzymał kanały rzeki, zanim nie przeszli. (45) Poprzez tę krainę była bardzo długa droga, podróż roku i pół; ta kraina jest nazwana Arzareth. (46) Wtedy mieszkali tam aż do ostatecznego czasu, a teraz gdy zaczną wracać ponownie, (47) Najwyższy zatrzyma ponownie kanały rzeki, tak, że będą mogli nad nią przejść. Dlatego widziałeś tłumy zgromadzone w pokoju. (48) Ci, którzy zostali z ludu twego, którzy znajdują się w moich świętych granicach, będą zbawieni. (49) I stanie się wtedy, gdy zniszczy mnóstwo narodów które się zebrały: on obroni tych z ludzi, którzy pozostali, (50) i wtedy ukaże im bardzo wiele cudów."

Ziemia Arzareth to nasza Polska, w której mieszka już mała ilość Polaków, czyli 10 pokoleń Narodu Wybranego. Pozostałe 2 pokolenia to nasi bracia w Izraelu. Oni chyba o tym nadal nie wiedzą, ale zostaną oni o tym przez Boga we właściwym czasie poinformowani.

Najwyraźniej z tego powodu, czyli dowodu na to, że ziemia polska to biblijny Arzareth a mieszkańcy Polski to w małej już liczbie Polacy, którzy pozostali po wielkim Narodzie Bożym. Księga II Ezdrasza została usunięta z Biblii, abyśmy o tym nie wiedzieli. Ale jest ona nadal dostępna... w Biblii Mesjańskiej!

Owo działanie Boga jest w pełni widoczne. Mój wyjazd z Polski (Arzaret) do Australii, nauczenie się języka angielskiego, założenie www.zbawienie.com oraz to, co teraz zrozumieliśmy, ujawnia nam wszystkim stałą opiekę Boga od dnia, w którym zostaliśmy poczęci. Bóg kilkakrotnie uratował moje życie w Australii! Dopiero teraz zrozumienie, kim w rzeczywistości jesteśmy, daje nam skrzydła! Świat szatana o tym wszystkim zawsze wiedział!

Czy wiesz, że Bóg obiecał ponowne zjednoczenie Izraela oraz sprowadzenie ich na Ziemie Obiecaną? Izrael nadal istnieje i będzie zaprowadzony przez samego Boga oraz Isusa ponownie do Ziemi Obiecanej. 

Biblia wyraźnie mówi nam o trzech grupach ludzi na Ziemi. Nasienie węża - to szatański pomiot bez ludzkich sumień. Polacy czyli Lud Boży, oraz bogobojna część rasy białej, która wywodzi się także od Adama i Ewy. Dlatego biali są stale atakowani. Reszta ludzi otrzyma prostą propozycję od Boga,

Albo się podporządkują Bogu i jego Prawu i będą żyli obok Ludu Bożego, albo odmówią i zginą. Innych opcji dla nich nie ma. Wiemy z Objawienia, że olbrzymia ilość nasienia szatańskiego wybierze śmierć, ponieważ nie są oni w stanie miłować Boga i żyć bez mordów, pedofilii i tortur niewinnych ludzi.

Najbardziej zezwierzęceni 'ludzie' są na najwyższych stanowiskach i niemal wszyscy są pedofilami. Jest to przed nami pieczołowicie ukrywane, ale wystarczy nam wiedza o nich, która jest zwykle ukrywana przed nami, ale tego nie da się całkowicie tego przed światem ukryć.

Wiemy, kim oni są i co oni robią. W samych USA około 40 tysięcy dzieci jest mordowanych dla krwi, dla części ich ciał oraz używa się ich przez pewien czas do seksu dla 'przyjemności' elit nasienia węża. Także w Polsce mieliśmy sporo informacji o podobnych wyczynach, ale nikt nie rozpoczął śledztwa, nikt nie został ukarany, a zbrodnie i handel dziećmi nadal istnieją i jest to przed nami całkowicie ukrywane.

Takie same bestialskie zbrodnie istnieją we wszystkich państwach na Ziemi i są one przed światem z wiadomych przyczyn ściśle ukrywane.

 Finał walki szatańskiego świata

Sataniści dążą do wymordowania białej populacji Ziemi. Biała rasa jest w pewnej części Narodem Wybranym przez Boga. Sataniści swego planu przed nami nie ukrywają i już są w USA masowe i oficjalne ataki na rasę białą. Celem Covid-19 jest zniszczenie największej ilości ludzi! Celem satanistów jest także zabicie nam genu samego Boga, VIMAT2 czyli pozbawienia nas... duszy ludzkiej!

W celu zniszczenia Bożego planu dla Narodu Wybranego, Żydzi założyli fałszywy Naród Wybrany w Palestynie.  Ale władze Izraela do Boga się nie modlą i nie są oni Bogu posłuszne. Oni wielbią szatańską... Kabałę.

I to są przyczyny, dlaczego nikt na świecie nie ujawnia rzeczywistych Bożych planów dla rzeczywistego Bożego Narodu Wybranego, czyli Polaków, prześladowanych od wieków przez szatana i jego sług i jego zbrojnych armii.  Ciągłe wojny były głównie skierowane przeciwko Polakom.

Oto przyczyna, dlaczego jest nas coraz mniej, w szczególności mało jest Polaków w Polsce, ponieważ znacznie więcej jest w Polsce Żydów oraz Ukraińców. Ale istnieje olbrzymia i wspaniała dla nas tajemnica, o której niemal nikt na świecie nigdy nie wspomina.

Bóg nie zrezygnował z Narodu Wybranego, czyli Polaków, którzy obejmą wkrótce całą Ziemię, którą dał nam Bóg i Ziemia znowu będzie własnością Ludu Bożego!

Ta witryna jest jedyną na Ziemi, która ukazuje nam prawdę opartą ściśle na Biblii. Biblia jest autorstwa Boga oraz Isusa. Oryginalna Biblia była napisana językiem starożytnych Polaków. Tora, nazywana błędnie Starym Testamentem zaginęła i oryginał nie jest nam znany.

Niewielu ludzi zdaje sobie sprawę z tego, jak ważna i nigdy nie podważona jest Biblia, czyli słowa samego Boga. Owszem istnieje wielka niechęć satanistów do Biblii oraz wszelkie kościoły i religie oraz niechęć głów religijnych, ale nikt jeszcze nie podważył skutecznie Biblii i nie udowodnił jej jako fikcji.

Z drugiej strony wrogowie Boga i Biblii robili wiele, aby zniekształcić nam tekst Tory oraz drugiej części Biblii, zwanej Nowym Testamentem.

Poza zaginioną Torą słowiańską mamy dwie Tory, bardzo się różniące od siebie. Jednak nie zginęło nigdy tłumaczenie oryginalnej Tory, znanej obecnie jako Septuaginta LXX. Jest to najważniejsza wersja Tory przetłumaczona na język grecki z oryginalnej zaginionej rzekomo Tory, po której ślad zaginął.

Bóg jest Autorem Biblii

Biblia jest nazywana Słowem Bożym, ponieważ jej Autorem jest sam Bóg - nieomylny Stwórca Nieba, Ziemi oraz człowieka. Bóg jest najwyższym Umysłem znanym wszystkim mieszkańcom Nieba i Ziemi.

Nie istnieje żadna istota, która mogłaby w czymkolwiek dorównać Bogu!

To oznacza, że dla nas istnieje wyłącznie Bóg oraz Jego Prawo. Powinniśmy więc żyć wobec Prawa Bożego. Świat szatański dlatego zawsze od niego ucieka.

Wyobraźmy sobie, że zepsuł się nam wspaniały samochód Mercedes. Czy pójdziemy po naprawę do eksperta od Toyoty? Ależ skąd! Musimy iść do fachowca od Mercedesa.

Z wyborem Boga jest podobnie. On jest dla nas najwyższym Fachowcem, ponieważ On nie tylko stworzył Niebo i Ziemię, ale także stworzył nas, czyli ludzi. Bóg jest jedyną Osobą we Wszechświecie, która doskonale nas zna, ponieważ to Bóg nas stworzył i wie wszystko o naszych potrzebach.

Szatański świat stara się nas od Boga odsunąć, a rządy szatana są największym ludzkim problemem, jaki zaistniał od czasu pobytu szatana w ogrodzie Eden.

Krytyka Boga jest grzechem z powodu braku szacunku dla Boga i Jego mądrości oraz braku naszej wiedzy i mądrości. Powód jest prosty. Używamy zaledwie 10% naszego mózgu i jest niemożliwe, aby zbyt wiele zrozumieć o Bogu i o Jego dziełach. Musimy się więc Bogu bezwzględnie podporządkować oraz całkowicie Mu zaufać.

Szatański świat pokazuje nam wyraźnie, że żadne władze, autorytety z szatanem czy aniołami włącznie nie mogą dorównać z mocą i mądrością Boga. Jest wręcz odwrotnie! Świat szatański to rekord największych porażek w dziejach Nieba i Ziemi.

Nie bez przyczyny Biblia nazywa nas... owcami! Bóg upoważnił proroków oraz swego Syna do ujawniania Jego planów (proroctw) oraz wyjaśnił nam potrzebę i obowiązek ścisłego przestrzegania 10 Przykazań Bożych.

Szatan nie zrobił niczego dobrego na Ziemi przez tysiące lat!

Jesteśmy stworzeni przez Boga, żyjemy na Jego Ziemi i naszym obowiązkiem jest posłuszeństwo wobec Boga, Syna i 10 Przykazań. Innego autorytetu dla nas nie ma!

Poza Synem Bożym, Isusem oraz prorokami jak Izajasz czy Ezechiel oraz DWÓCH wybranych przez Boga dla Chrystusa ewangelistów; Mateusz oraz Jan, nie mamy innych osób autoryzowanych przez samego Boga. Osoby te są szanowane w Biblii z jednej niezwykle ważnej przyczyny.

Oni wszyscy służyli Bogu, szanowali Boże Prawo a wszelkie informacje z ich dzieł pochodzą wyłącznie od Boga. Także Chrystus opierał się wyłącznie na Bogu i On także się do Boga się modlił.

Nawet słów króla Salomona, nie możemy traktować jako słowa Boże i z Psalmami jest podobnie, aczkolwiek są wyjątki. Dlatego część Psalmów jest proroczym przekazem od samego Boga.

Fałszywy apostoł, faryzeusz Paweł (Saul) nigdy nie wyjaśniał nauk i proroctw Boga, ale nauczał on swoich osobistych doktryn oraz własnych, fałszywych proroctw.Tego nie czynił żaden rzeczywisty apostoł.

Naród Wybrany przez Boga

Naród Wybrany jest stale atakowany: od czasów ogrodu Eden, przed potopem, podczas Grunwaldu, rewolucji bolszewickiej i dwóch wojen światowych, które wywołał sam szatan przeciwko Polakom, czyli przeciwko rzeczywistemu Narodowi Wybranemu przez Boga.

To za Polaków Syn Boży, Isus Mesjasz złożył ofiarę ze swego życia za wiele naszych grzechów. Wielu Polaków nadal jest kontrolowanych przez szatana. Można to rozpoznać po ohydnym bałwochwalstwie, czyli wielbieniu nie żyjącej od wieków Marii, matki Isusa.

Wielbiący szatana Kościół Katolicki oraz prawosławie uprawia masowe bałwochwalstwo narzucając je zwiedzionym Polakom oraz wszystkim ludziom białym, pochodzącym od Polaków.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć, kto i dlaczego prowadzi 3 witryny oraz forum poświęcone informacjom biblijnym o Narodzie  Wybranym, przeczytaj artykuł - Pokarm żywota.

Dużo ludzi unika religii, ponieważ religie są skomplikowane, natarczywe i wielce kłamliwe. Nawet Biblia jest częściowo skomplikowana i zniekształcona dzięki trójce 'pseudo apostołów' umieszczonych przez szatana. Są to fałszywi pisarze Biblii, którzy napisali także szatańską wersję Ewangelii.

Ci fałszywi pisarze to apostoł Paweł, Łukasz oraz Marek. Oni uwielbiają Żydów, pomimo, że Chrystus nazywał Żydów... plemieniem żmijowym.

Wszystkie religie chrześcijaństwa cytują głównie tych trzech pisarzy, ponieważ ich dzieła są całkowicie sprzeczne z resztą Biblii, a ci pisarze nigdy nie zostali autoryzowani przez Boga lub Syna Bożego do takiego reprezentowania Bożego Prawa.

Na na tych trzech kłamcach opiera się żydowski, fałszywy Naród Wybrany.

Żyddzi nie są wybranym przez Boga Ludem Bożym, a w Objawieniu Jan nazywa Żydów... synagogą szatana. Jesteśmy przez szatańskich oszustów oszukiwani, ponieważ nie znając Biblii często polegamy na szatańskich oszustach religijnych.

Teksty fałszywych apostołów są... fałszywą 'Biblią' fałszywego chrześcijaństwa.

Ktoś może zapytać: a co ty robisz?

Ja nikomu nie wydaję żadnych poleceń i niczego od nikogo nie wymagam. Kieruję ludzi ku Prawdzie biblijnej wyjaśniając dobrze mnie znane plany Boga. Nie ma to niczego wspólnego z jakąkolwiek religią.

Sposób rządów szatana jest opisany w tym artykule. Najprawdopodobniej 'zasłużeni' politycy światowi to właśnie upadłe anioły w ludzkich ciałach, kontrolowane nadal przez Watykan.

Wszystkie szatańskie plany prowadzą go do olbrzymiego upadku oraz bolesnej śmierci z jeziorze ognia, co nastąpi po 1000 letnim uwięzieniu go pod ziemią.

Zwróćmy także uwagę na to, że szatan i jego klika rządowa nigdy się nam nie pokazuje. Oni nigdy niczego dobrego dla ludzkości nie zrobili i nigdy nie zrobią. Ich szatański plan trzech wojen światowych i Protokoły mędrców Syjonu to bezsporne dowody ich działań oraz braku rozumu Bożego.

Wszyscy ludzie na światowych świecznikach to nasienie węża, wielbiące szatana. Żadna wyższa pozycja w jakiekolwiek organizacji nie jest w rękach ludzi stworzonych przez Boga.

Cały świat zwalcza Boga, Biblię oraz rasę białą, która pochodzi właśnie od Narodu Wybranego przez Boga.

Polacy - Naród Wybrany przez Boga

Plan Królestwa Bożego to główny temat Biblii oraz cel wszystkich nauk i kazań Króla tego Królestwa Bożego - Isusa Chrystusa. Owo Królestwo Boże to właśnie Naród Wybrany. Modlimy się do Boga - przyjdź Królestwo Twoje!!!

Tematem Biblii jest plan wyzwolenia Narodu Wybranego przez Boga - Izraela oraz zaprowadzenia go z powrotem do Ziemi Obiecanej.  Większość ludzi nie wie o ilości wersetów biblijnych, które o tym mówią. Sprawdź ich olbrzymią ilość!

Biblia podaje nam stworzenie Ludu Bożego; Adama i Ewy, ich upadek oraz ataki szatana i upadłych aniołów na Lud Boga, co spowodowało potop, czyli całkowite zniszczenie skażonych przez aniołów i szatana ludzi żyjących przed potopem. Po potopie ataki szatana i jego aniołów nie ustały.

Większość mieszkańców ziemi to potomstwo hybryd szatana i upadłych aniołów.

Fałszywy naród wybrany podbił Ziemię Obiecaną oraz kontroluje cały świat. Ten 'Naród Wybrany' to Izrael syjonistyczny, chazarski, który opanował ponad 90% rządów całego świata, z Rosją, USA, Anglią i Watykanem włącznie.

Żydzi kontrolują i okłamują wszystkie religie chrześcijańskie, że właśnie Żydzi wypełniają proroctwa biblijne Narodu Wybranego. Według nich celem Boga są rządy żydowskiego Izraela nad całym światem oraz kontrola wszystkich rządów świata. Taki plan rzeczywiście istnieje. Ale...

Obecny Izrael (Chazarzy) nie jest 'Izraelem' biblijnym. Ich 'bogiem' jest szatan.

Wiara Żydów opiera się nie na Biblii ale na szatańskim Talmudzie. Informacje o proroctwach Bożych nigdy nie są sprawdzane. Izrael nie wielbi Boga za owo zjednoczenie świata, ale mas media; także Chazarzy kontrolują te informacje będąc także częścią chazarskiego światowego królestwa.

Syjonistyczny Izrael, który powstał w tym celu w roku 1948 roku oszukuje cały świat jako rzekome wypełnienie się proroctw Biblii.

Najprostsze dowody na ich fałsz.

Olbrzymie detaliczne dowody fałszu syjonistycznego Izraela znajdziemy w tym linku.

Jeżeli się ów Plan pozna, natychmiast stają się zrozumiałe inne proroctwa Boga, Syna, proroków oraz proroctwa Apokalipsy. Nie ma już od tej wiedzy odwrotu. Nikt nie jest w stanie tego zanegować a nawet nikt tego nie próbuje.

Bóg to potwierdził oraz zaprzysiągł swój plan na samego siebie!

Czy jest możliwe, aby ukryć udokumentowaną wiedzę przed czytelnikami Biblii?

Rozważ ostrożnie poniższe pytanie. Dlaczego o najlepiej udokumentowanym planie Boga nie mówią żadne religie!?

Plan zgromadzenia 12 pokoleń Izraela w Królestwie Bożym w Palestynie to temat całej Biblii. Dlaczego nikt poza Żydami o tym niczego nie wie?

W niemal każdej księdze biblijnej są tego dowody. Jeden ważny szczegół. Bóg nie miał takiego planu dla Żydów (Edomitów). Oni nie byli Izraelitami ani nigdy nie byli w Egipcie czy w Ziemi Obiecanej. Bóg obiecał Ziemię Obiecaną Abrahamowi, a później obiecał ją Izraelowi (Jakubowi). Bóg nigdy nie obiecał Ziemi Obiecanej Żydom czy Chazarom! 

Sprawdź uważnie wszystkie biblijne dowody!

W poniższych linkach jest mnóstwo dowodów i wersetów biblijnych ukazujących Boży plan ponownego zjednoczenia Izraela (Polaków) i ustanowienia Królestwa Bożego na całej Ziemi.

Sprawdź także wiele dowodów historycznych w artykule - Odnaleziono zaginione 10 pokoleń Izraela!

Jeżeli Naród Wybrany to nie Polacy,  to... kto jest Narodem Wybranym?

Czy istnieje inna kandydatura?

Wrogiem Polaków byli od wieków Żydzi, czyli Chazarzy!


Poniżej mamy opis pewnej wielkiej tajemnicy Boga.

Apokalipsa 10:1 I widziałem innego potężnego anioła zstępującego z nieba, odzianego w obłok, z tęczą wokoło głowy, którego oblicze jaśniało jak słońce, nogi zaś jego były jak słupy ognia; 2 A w ręku swoim miał otwartą książeczkę. I postawił prawą nogę swoją na morzu, lewą zaś na lądzie. 3 I krzyknął głosem donośnym jak ryk lwa. A na jego krzyk odezwało się głośno siedem grzmotów. 4 A gdy przebrzmiało siedem grzmotów, chciałem pisać; lecz usłyszałem głos z nieba mówiący: Zapieczętuj to, co powiedziało owych siedem grzmotów, a nie spisuj tego. 5 Anioł zaś, którego widziałem stojącego na morzu i na lądzie, podniósł prawą rękę swoją ku niebu 6 I poprzysiągł na tego, który żyje na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim, i ziemię, i to, co na niej, i morze, i to, co w nim, że to już długo nie potrwa, 7 Lecz w dniach, kiedy siódmy anioł się odezwie i zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boża, jak to zwiastował sługom swoim, prorokom.

Według tych wersetów podczas trąbienia siódmego anioła dokona się tajemnica Boża.

Dlaczego pomimo dowodów na temat Królestwa Bożego świat nic o tym nie wie?

Brak owej wiedzy jest wyjaśniony w proroctwie Daniela.

Daniela 12: (4) Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu końca, kiedy wielu będzie pouczanych i wiedza się powiększy. (BM)

Dalej anioł tak to wyjaśnił.

Daniela 12: (9) A on odrzekł: Idź, Danielu, bo słowa są zamknięte i zapieczętowane aż do czasów końca. (10) Wielu musi być sprawdzanych, dokładnie wybielonych i wypróbowanych w ogniu, i uświęconych lecz przestępcy będą łamać Prawo, i żaden przestępca nie będzie miał poznania, lecz mądrzy będą to rozumieli. (BM)

Przetłumaczyłem cały rozdział 12 rozdziału Daniela z Septuaginty LXX Brentona z języka angielskiego, aby jak najdokładniej zrozumieć niezwykłe słowa tych proroctw.

Przyczyny grzechów Izraela

Izrael z własnej słabości łamał zakazy Boga i łączył się z pogańskimi kobietami. Klasycznym przykładem jest król Salomon, który miał 300 żon i 700 nałożnic. Oczywiście duża ich część to były kobiety pogańskie, które omamiły jego rozum. Oto główna przyczyna grzechów starożytnego Izraela a także taka jest przyczyna istnienia Narodu Wybranego w dzisiejszych czasach. Poniżej biblijny dowód.

Ezdrasza 10:(2) Wtedy odezwał się Szechaniasz, syn Jechiela, z synów Elama, i rzekł do Ezdrasza: Popełniliśmy wiarołomstwo wobec naszego Boga, pojmując za żony obcoplemienne kobiety z ludów tych ziem. Ale mimo to jest jeszcze nadzieja dla Izraela. (3) Zobowiążmy się więc teraz uroczyście wobec naszego Boga, że odprawimy wszystkie żony obcoplemienne i dzieci z nich urodzone, postępując według rady mego pana i tych, którzy trwożą się o przykazania naszego Boga, i niech się stanie zgodnie z zakonem. (BM) (przeczytajmy cały rozdział!)

Po 70-cio letniej niewoli Judejczycy powrócili do Ziemi Obiecanej. Dużo później, już pod władzą Rzymu w Judei pojawił się przyszły Król Królestwa Bożego, Isus Chrystus Pomazaniec - Mesjasz. Jego misją było potwierdzenie Judejczykom, że plan Królestwa jest nadal realizowany a On sam złożył siebie na ofiarę za grzechy całego świata, według Prawa ofiarnego Starego Testamentu. Trzy dni po śmierci Isusa Bóg wzbudził Go z martwych i Syn powrócił do nieba. Szatan został w ten sposób całkowicie pokonany.

Plan Królestwa jest następujący.

Ponowne połączenie wszystkich 12 pokoleń Izraela i zaprowadzenie ich do Ziemi Obiecanej, w której nad Izraelem ponownie ze wzgórza Syjon (jak wcześniej król Dawid) będzie panował jako król, Syn Boży - Isus Mesjasz.

Nastąpi zniszczenie wszelkich władz szatańskich oraz ich armii a ludzkość nie zostanie jednak całkowicie zniszczona.

Reszta świata, poza Ziemią Obiecaną będzie rządzona także przez Mesjasza oraz przez 144.000 jego współkróli.

Warunkiem życia w Królestwie Bożym dla świata będzie posłuszeństwo narodów wobec Prawa Bożego oraz władz Królestwa Bożego.

Wielu może słusznie zauważyć, że taki jest właśnie plan szatańskiego NWO! Trafne spostrzeżenie!

Szatański syjonistyczny plan NWO jest fałszywą kopią Królestwa Bożego.

Obecnie w Ziemi Obiecanej mamy fałszywy Izrael oraz rządy syjonistów nad niemal całym światem. W Nowym Porządku Świata ma obowiązywać prawo szatana, a w Królestwie Bożym Prawem będzie Prawo Boże. W NPŚ nie będzie życia wiecznego a Królestwie Bożym lud Boga otrzyma życie wieczne.

Istnieje także bardzo ważny szczegół odnośnie przejęcia Ziemi Obiecanej przez rzeczywiste 12 pokoleń Izraela.

Izraelici (Polacy) nie będą brali udziału w żadnej walce. Wyzwolenia dokona Bóg oraz Jego Syn - Isus Mesjasz

Takie są zmagania sił szatana i upadłych aniołów, które dążą do pokonania Boga oraz do powstrzymania Jego Królestwa Bożego na rzecz szatańskiego NWO.

Taka jest rzeczywista historia świata, w którym siły szatana dążą do powstrzymania Królestwa Bożego i stosują w praktyce doktrynę Lucyfera, która jest odwrotnością Przykazań Bożych, oraz rozpowszechniają doktrynę szatańską o rzekomym wypełnieniu się proroctw odnośnie zgromadzenia Izraela w Ziemi Obiecanej.

Bóg obiecał wybawienie Jego ludu

Duża część owej tajemnicy została powierzona Ezechielowi. Proroctwo skierowane do 10 pokoleń Izraela, czyli głównie Polaków.

Ezechiela 20:(32) I nie stanie się to, co wam na myśl przychodzi, gdy mówicie: Będziemy jak narody, jak plemiona ziemi, będziemy wielbić przedmioty i kamienie. (33) Jakom żyw - mówi Wszechmocny Pan - zaiste będę królował nad wami, ręką mocną i ramieniem wzniesionym oraz wylewem gniewu. (34) I wyprowadzę was spośród narodów, i zgromadzę was z ziem, w których zostaliście rozproszeni, ręką mocną i ramieniem wzniesionym oraz wylewem gniewu. (35) I zaprowadzę was na pustynię ludów, i tam będę was sądził twarzą w twarz; (36) Jak sądziłem waszych ojców na pustyni ziemi egipskiej, tak będę was sądził - mówi Wszechmocny Pan. (37) I spowoduję wasze przejście pod rózgą, i dokładnie was przeliczę. (38) I oddzielę od was bezbożnych i buntowników; wyprowadzę ich z miejsc w których przebywają, lecz do ziemi izraelskiej nie wejdą - i poznacie, że Ja jestem Pan. (39) Lecz wy, domu izraelski - tak mówi Wszechmocny Pan - odrzućcie od siebie wasze ohydne praktyki. Lecz potem na pewno będziecie mnie słuchać i mojego świętego imienia już nie będziecie bezcześcili swoimi darami i swoimi bałwanami. (40) Gdyż na mojej świętej górze, na wysokiej górze izraelskiej - mówi Wszechmocny Pan - tam służyć mi będzie cały dom izraelski na wieczność, wtedy was zaakceptuję. I będę łaskawie przyjmował ich pierwociny i pierwociny waszych darów wraz wszystkie wasze święte dary. (41) Przyjmę was łaskawie wraz z przyjemnie woniejącą ofiarą, gdy was wyprowadzę spośród narodów i zgromadzę was z państw, w których zostaliście rozproszeni; i uświęcę się pomiędzy wami na oczach narodów. (42) Wtedy poznacie, że Ja jestem Pan, gdy wprowadzę was do ziemi izraelskiej, do ziemi, co do której uniosłem moją rękę aby dać ją waszym ojcom. (43) I tam przypomnicie sobie swoje drogi i wszystkie swoje czyny, którymi się splamiliście; i będziecie opłakiwać siebie za wszystkie wasze niegodziwości. (44) I poznacie, że Ja jestem Pan, gdy w taki sposób postąpię z wami,  gdyż moje imię nie może być znieważane przez wasze złe postępowanie oraz przez wasze haniebne czyny, domu izraelski - mówi Pan. (BM)

Wyprowadzenie Ludu Bożego będzie powtórzeniem Exodusu - wyjścia z Egiptu!

Bóg wyraźnie nawiązuje do wyprowadzenia Izraelitów z Egiptu oraz ich pobytu na pustyni. Mamy także w Apokalipsie w rozdziale 11 dwóch świadków posiadających olbrzymią moc. Ma to odzwierciedlenie w osobach Mojżesza i jego brata Aarona, którzy dokonywali wielu cudów na oczach faraona oraz jego świty.

Niezwykłe jest to, że Jozue ( Isus ) i Jezus ( Isus ) to jest to samo imię!

Tzw. współczesny Izrael nie jest Narodem Wybranym, ponieważ oni nie tylko nie wielbią Boga. Oni wielbią Lucyfera i mają w pogardzie Prawo Boże. Izrael fałszywy zbrojnie przejął Ziemię Obiecaną bez jakiekolwiek Bożej pomocy. Żadne 'proroctwo' względem dzisiejszego Izraela nie zostało wypełnione.

Żydzi nie są bałwochwalcami, co ich automatycznie wyklucza jako... naród wybrany.

Wydarzenia te odbędą się podczas Wielkiego Ucisku. W tym czasie owa Niewiasta dostanie się pod opiekę Boga na pustyni, z dala od smoka. Z Objawienia także wynika, że porwanie jest także wydarzeniem realnym a wersety z Mateusza  najwyraźniej także je potwierdzają.

Mateusza 24:(15) Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel - kto czyta, niech uważa - (16) Wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry; (17) Kto jest na dachu, niech nie schodzi, aby co wziąć z domu swego; (18) A kto jest na roli, niech nie wraca, by zabrać swój płaszcz.

Mateusza 24:15-18 wskazuje na ucieczkę Judejczyków z Izraela w góry, ale 24: 40,41 wskazuje wyraźnie na wzięcie wybranych przez Boga z Ziemi do nieba.

Mateusza 24:(40) Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. (41) Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona.

Jest także widoczne, że czas Apokalipsy i Wielkiego Ucisku będzie dla wielu czasem wielkiej radości i także czasem ukazania wielkiej mocy Bożej. Dla przeciwników Boga jest to wyjątkowo zła nowina. To wielki ucisk sił szatana na symboliczną niewiastę spowoduje reakcję ratowniczą samego Boga.

Nagle ukazała nam się niezwykła nadzieja wsparta wieloma wersetami biblijnymi, o której przedtem jeszcze chyba nikt nigdy nie słyszał, poza satanistami!

Daniela 12: (1) W owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który jest orędownikiem synów twojego ludu, a nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody, aż do owego czasu. W owym to czasie wybawiony będzie twój lud, każdy, kto jest wpisany do księgi żywota.

Obecnie Polacy mają taki ucisk, jakiego jeszcze dla nich nigdy nie było. A to znaczy, że jesteśmy na skraju wybawienia nas od szponów szatana i jego sług.

Jesteśmy w czasach ostatecznych!

Nigdy w historii białego Chrześcijaństwa nie było ucisku, jakiego doświadcza lud Boży obecnie, zwłaszcza w ostatnich kilku latach i to na całej zamieszkanej Ziemi.

Po II Wojnie Światowej rasa biała stanowiła 25% populacji świata. Jest nas teraz 7%

Nasza ilość drastycznie i szybko maleje. Jesteśmy masowo wyniszczani przez aborcje, choroby, jak rak czy choroby serca oraz Covid-19. Jesteśmy stale zatruwani i nasz styl życia, ciągła walka o przetrwanie pozbawia wielu z nas normalnych ludzkich uczuć.

Nasila się nieustannie straszliwy nacisk na chrześcijaństwo Europy ze stron sprowadzanych bez naszej zgody Muzułmanów wraz z terrorystami, uzbrajanymi przez szatańskie władze. Celem władz jest wyniszczenie fizyczne i finansowe białego Chrześcijaństwa.

Chciwi Żydzi żądają od nas olbrzymich ilości pieniędzy za hitlerowskie zbrodnie na Żydach! Prorok Daniel zapowiada wybawienie w cudowny sposób ludu Bożego właśnie podczas trwającego wielkiego ucisku.

Daniela 12:4 Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu ostatecznego! Wielu będzie to badać i wzrośnie poznanie.

Daniela 12:9 Wtedy rzekł: Idź, Danielu, bo słowa są zamknięte i zapieczętowane aż do czasu ostatecznego. 10 Wielu będzie oczyszczonych, wybielonych i wypławionych, lecz bezbożni będą postępować bezbożnie. Żaden bezbożny nie będzie miał poznania, lecz roztropni będą mieli poznanie.

Większość Chrześcijan nie zna i nie rozumie tych proroctw. Polacy zamiast wielbić Boga, wielbią oni masowo... bałwany oraz Matkę Boską, także jako bałwana. Zwróćmy szczególną uwagę na jeden istotny szczegół w tych proroctwach.

Ilość dowodów biblijnych jest olbrzymia!

Jest to tak ważne, że Bóg przysiągł na siebie a aniołowie przysięgali na Boga.

Daniela 12:7 Wtedy usłyszałem, jak mąż obleczony w szatę lnianą, który stał nad wodami rzeki, podniósł prawicę i lewicę ku niebu i przysięgał na Tego, który żyje wiecznie: Będzie to trwało czas wyznaczony, dwa czasy i pół czasu, a gdy doszczętnie będzie zniszczona, wtedy się to wszystko spełni.

Objawienie 10:5 Anioł zaś, którego widziałem stojącego na morzu i na lądzie, podniósł prawą rękę swoją ku niebu 6 I poprzysiągł na Tego, który żyje na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim, i ziemię, i to, co na niej, i morze, i to, co w nim, że to już długo nie potrwa, 7 Lecz w dniach, kiedy siódmy anioł się odezwie i zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boża, jak to zwiastował sługom swoim, prorokom.

Ezechiela 20:(33) Jakom żyw - mówi Wszechmocny Pan - zaiste będę królował nad wami, ręką mocną i ramieniem wzniesionym oraz wylewem gniewu.

Niezwykłe proroctwo w 30 rozdziale Jeremiasza

Jeremiasza 30:(3) Bo oto idą dni - mówi Pan - że odmienię los mojego ludu, Izraela i Judy - mówi Pan - i sprowadzę ich z powrotem do Ziemi, którą dałem ich ojcom, aby ją posiedli. (4) A to są słowa, które wypowiedział Pan o Izraelu i o Judzie: (5) Tak mówi Pan: Słyszeliśmy głos trwogi, strachu i niepokoju. (6) Pytajcie i patrzcie! Czy mężczyzna może rodzić? Czemu więc widzę każdego mężczyznę z rękami na biodrach jak u rodzącej, a oblicze wszystkich zbladło?  (7) Biada! Gdyż wielki to ów dzień, żaden do niego niepodobny. Jest to czas utrapienia dla Jakuba, jednak będzie z niego wybawiony. (8) I stanie się w owym dniu - mówi Pan Zastępów: Złamię jarzmo na jego szyi i rozerwę jego więzy, i już go nie ujarzmią cudzoziemcy. (9) I będą służyli Panu, swojemu Bogu, i Dawidowi, swojemu królowi, którego im wzbudzę.

 (wersety 10 i 11 występują tylko w skażonym tekście masoreckim)

(12) Gdyż tak mówi Pan: Twój cios jest dotkliwy, twoja rana jest nieuleczalna. (13) Nie ma na twój wrzód lekarstwa, nic nie może sprawić zabliźnienia. (14) Wszyscy twoi kochankowie zapomnieli o tobie, nie troszczą się o ciebie, bo uderzyłem cię, jak uderza wróg, okrutnym smaganiem za wielką twoją winę, za to, że liczne są twoje grzechy. (15) Czemu krzyczysz z powodu swojej rany, że dotkliwy jest twój ból? Za wielką twoją winę ci to uczyniłem, za to, że liczne są twoje grzechy. (16) Dlatego wszyscy, którzy cię pożerali, będą pożarci, a wszyscy twoi ciemięzcy pójdą do niewoli. Ci, którzy cię grabią, będą ograbieni, a wszystkich twoich łupieżców wydam na łup. (17) Bo spowoduję, że zabliźnią się twoje rany i uleczę cię z twoich ciosów - mówi Pan - chociaż nazwali cię Odrzuconą, o którą nikt się nie troszczy. (18) Tak mówi Pan: Oto Ja odwrócę los namiotów Jakuba i zlituję się nad jego siedzibami, miasto będzie odbudowane na swoim wzgórzu, a pałac stanie na swoim miejscu. (19) I rozbrzmi z nich pieśń dziękczynna i okrzyk weselących się, rozmnożę ich i nie będzie ich mało, uczczę ich i nie będą już w pogardzie. (20) Jego synowie będą jak niegdyś, a jego zgromadzenie ostoi się przede mną, lecz wszystkich jego ciemięzców ukarzę. (21) Z niego wywodzić się będzie jego książę, a jego władca wyjdzie spośród niego; i pozwolę mu przystąpić i zbliżyć się do mnie, bo któż narażałby swoje życie, by zbliżyć się do mnie? - mówi Pan. (22) I będziecie moim ludem, a Ja będę waszym Bogiem. (23) Oto zawierucha Pana zrywa się i huragan unosi się kłębami, nad głową bezbożnych się kłębi. (24) Nie uśmierzy się żar gniewu Pana, aż spełni i urzeczywistni zamysły jego serca; w dniach ostatecznych zrozumiecie to dokładnie.

Werset trzeci ustala nam dokładnie plan Boga, który wyraźnie dotyczy wszystkich 12 pokoleń Izraela, które po rozproszeniu jeszcze nigdy nie zostały zjednoczone!  Objawienie potwierdza istnienie w czasach ostatecznych wszystkich 12 pokoleń Izraela.

Objawienie 7:(4) I usłyszałem liczbę tych, których opatrzono pieczęcią: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich plemion izraelskich: (5) Z plemienia Judy dwanaście tysięcy opieczętowanych, z plemienia Rubena dwanaście tysięcy, z plemienia Gada dwanaście tysięcy, (6) Z plemienia Asera dwanaście tysięcy, z plemienia Naftalego dwanaście tysięcy, z plemienia Manassesa dwanaście tysięcy, (7) Z plemienia Symeona dwanaście tysięcy, z plemienia Lewiego dwanaście tysięcy, z plemienia Issachara dwanaście tysięcy, (8) Z plemienia Zebulona dwanaście tysięcy, z plemienia Józefa dwanaście tysięcy, z plemienia Beniamina dwanaście tysięcy opieczętowanych. (9) Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion, i ludów, i języków, którzy stali przed tronem i przed Barankiem, odzianych w szaty białe, z palmami w swych rękach.

List Jakuba także potwierdza nam istnienie wszystkich 12 pokoleń Izraela za życia Chrystusa i apostołów.

Jakuba 1:1 Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, pozdrawia dwanaście pokoleń, które żyją w rozproszeniu.

Mamy więc potwierdzony wieloma wersetami biblijnymi powrót całego Izraela, wszystkich 12 pokoleń do Ziemi Obiecanej.

Ich wrogowie, czyli ich ciemiężcy zostaną za swoje zbrodnie na ludzie Bożym srogo ukarani. Jezuici, Watykan, Babilon Wielki (USA), Edomici, Chazarzy czyli fałszywy Izrael nazywany Żydami, wszyscy sprawcy naszych nieszczęść zostaną srogo ukarani.

 Powróćmy jeszcze raz do wersetu 24!

Jeremiasza 30:(24) Nie uśmierzy się żar gniewu Pana, aż spełni i urzeczywistni zamysły jego serca; w dniach ostatecznych zrozumiecie to dokładnie.

W zamian za ową niezwykłą nadzieję propaganda katolicko/syjonistyczna podstawia nam ów fałszywy żydowski Izrael, który nie jest Narodem Wybranym i nie ma z nim absolutnie niczego wspólnego.

Współczesny żydowski Izrael jest tworem i dziełem szatana.

Ponowne potwierdzenie czasu i narodu wybranego, czyli wszystkich plemion izraelskich.

Jeremiasza 31:31 Oto idą dni - mówi Pan - że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. 32 Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż Ja byłem ich Panem - mówi Pan 33 Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan: Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. 34 I już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc: Poznajcie Pana! Gdyż wszyscy oni znać mnie będą, od najmłodszego do najstarszego z nich - mówi Pan - Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę. 35 Tak mówi Pan, który ustanowił słońce, by świeciło w dzień, który wyznaczył księżyc i gwiazdy, by świeciły w nocy, który wzburza morze tak, że szumią jego fale, Pan Zastępów jego imię: 36 Jeżeliby te prawa miały się zachwiać przede mną - mówi Pan - to i ród Izraela przestałby być ludem przede mną po wszystkie dni.

I jeszcze jedna perełka, sugerująca niedwuznacznie... płaską ziemię a Bóg obwieszcza to w taki sposób.

Jeremiasza 31:37 Tak mówi Pan: Jak nie mogą być zmierzone niebiosa w górze i zbadane fundamenty ziemi w dole, tak i Ja nie odrzucę całego potomstwa Izraela mimo wszystko, co uczynili - mówi Pan.

Bóg daje do zrozumienia, że nie można zmierzyć niebios, które są na górze oraz nie można zbadać fundamentów Ziemi na dole. Owo stwierdzenie oznacza absolutną pewność realizacji tego Bożego planu.

Kolejna obietnica Boga!

Jeremiasza 33:(5) aby walczyć z Chaldejczykami, i napełnić je trupami mężów, których Ja zabiłem w moim gniewie i oburzeniu, ponieważ odwróciłem moją twarz od nich z powodu ich wszystkich niegodziwości. (6) Spójrz, oto ja sprawię jej zabliźnienia i wyleczenia się jej ran; i Ja ukażę się im lecząc ją oraz uczynię oba, pokój i bezpieczeństwo. (7) I odwrócę niewolę Judy i niewolę Izraela, i odbuduję ich jak poprzednio, (8) I oczyszczę ich z wszelkich ich nieczystości, którą zgrzeszyli przeciwko mnie, i nie będę pamiętał ich grzechów, które popełnili przeciwko mnie i odwrócili się ode mnie. (9) I stanie się to dla radości i chwały, dla chwały dla wszystkich ludzi na ziemi, i ktokolwiek usłyszy o wszelkim dobru które uczynię, będą się bali i będą prowokowani z powodu wszelkich dobrych rzeczy, oraz pokoju, który na nich sprowadzę. (BM)

Najciekawszy jest werset 9-ty którego końcówka brzmi - będą się bali i będą prowokowani.

Ezechiela 34:10 Tak mówi Wszechmocny Pan: Oto ja wystąpię przeciwko pasterzom i zażądam od nich moich owiec, i usunę ich od pasienia moich owiec, i pasterze nie będą już paść samych siebie. Wyrwę moje owce z ich paszczy; nie będą już ich żerem. 11 Gdyż tak mówi Wszechmocny Pan: Oto ja sam zatroszczę się o moje owce i będę ich doglądał. 12 Jak pasterz troszczy się o swoją trzodę, gdy jest pośród swoich rozproszonych owiec, tak ja zatroszczę się o moje owce i wyratuję je z wszystkich miejsc, dokąd zostały rozproszone w dniu chmurnym i mrocznym. 13 Wyprowadzę je spomiędzy ludów i zbiorę je z ziem; przyprowadzę je znowu do ich ziemi i będę je pasł na górach izraelskich, w dolinach i na wszystkich równinach kraju.

Ezechiela rozdział 36 przyszła odnowa Izraela (11-15) Specjalny werset 20! Także 26,27) Biblia Mesjańska.Zwróćmy uwagę na dwa największe grzechy współczesnych Izraelitów. Nieczystość moralna oraz bałwochwalstwo. Sprawdź także rozdziały Ezechiela, 37. 38. 39.

I niezwykle ważny werset!

Ezechiela 36:32 Nie ze względu na was Ja działam - mówi Wszechmocny Pan - niech to wam będzie wiadome. Wstydźcie się i rumieńcie się z powodu swojego postępowania, domu izraelski!

Bóg wyraźnie daje do wiadomości, że jako Chrześcijaństwo powinniśmy się wstydzić i nasze wybawienie jest możliwe tylko dlatego, że Bóg musi ratować swoje imię, które jest zbezczeszczone pomiędzy wrogami Boga. Z powodu najdzikszych wyznań

Chrześcijańscy bezbożnicy szydzą z Boga! Pokazują nielogiczne i zupełnie sprzeczne ze sobą doktryny 'chrześcijańskie', śmiejąc się  głośno z Autora Biblii, który rzekomo zezwala na takie sprzeczne ze sobą interpretacje Jego słów.

Kiedy nastąpi nasze wyzwolenie?

Słowa Boga i Syna zapewniają nas o tym, że w najbliższym czasie zostaniemy tymi wydarzeniami całkowicie zaskoczeni.

Mateusza 24:(36) A o tym dniu i godzinie nikt nie wie; ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec. (37) Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. (38) Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki, (39) I nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. (40) Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. (41) Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. (42) Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. (43) A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego. (44) Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie.

I to ukazuje nam potrzebę czuwania. Napomnień takich jest więcej. Wiemy pobieżnie co nastąpi ale nie znamy dokładnie kolejności wydarzeń oraz czasu ich realizacji.

Powyższe wersety zapewniają nas jednak, że nasze czuwanie nie jest daremne i wyzwolenie nasze jest bardzo bliskie.

Część druga - Dobra Nowina!