Nowe zrozumienie Bestii

II Ezdrasza 16:(67) Oto Bóg jest sędzią, bój się go. Zaprzestań swych grzechów i zapomnij o swych nieprawościach, nigdy ich ponownie nie popełniaj; a Bóg będzie cię prowadził naprzód i ochroni cię od wszelkich ucisków. [BM]

Niewielu pastorów, księży czy starszych skupia się także na tym temacie, omijając go czasami zupełnie. Jeżeli już ten temat jest poruszany, jesteśmy systematycznie wprowadzani w błąd. Często księga Objawienia jest także traktowana niemal marginesowo, pomimo, że jest to... najważniejsza księga biblijna!

Ostrzeżenie przed wielbieniem Bestii i jej obrazu jest najważniejszym ostrzeżeniem w Biblii!

Zdecydowana większość ludzi badających biblijne proroctwa jest głęboko przekonana, że znak Bestii z ostatniej księgi Biblii, czyli Objawienia to wszczepiony chip w rękę lub w ramię. Od co najmniej 25 lat pokazuje się nam znane nam zdjęcie takiego chipa.

Technologia komputerowa idzie do przodu znacznie szybciej. Ponad rok temu czytałem artykuł o najnowszych osiągnięciach firmy Samsung, która obwieściła światu identyczne chipy, których wymiar to 1/25 średnicy ludzkiego włosa. Technologia nadal posuwa się do przodu i w lutym 2012 roku obwieszczono następny rodzaj technologii, która umożliwia 128 GB danych na tej małej powierzchni, jak widać na tym zdjęciu.

Na poprzednim czipie byłoby zaledwie kilka kilobajtów informacji. Tutaj mamy wielkość przeciętnego twardziela komputerowego w laptopie, czyli pojemności co najmniej 25 filmów na nowoczesnym DVD. Czip posiada kilka milionów razy więcej informacji niż chip na pierwszym zdjęciu! Czyli informacje na temat chipa są zupełnie nieaktualne.

Próba zmuszania Chrześcijan do wzięcia znaku Bestii będzie ostatnią kartą, którą użyje szatan przeciwko... Chrześcijaństwu.

Zwróćmy także uwagę na to, że szatan użyje przemocy aby nas zmuszać do wzięcia znamienia.

Dlaczego?

Ponieważ wszystkie karty - szatana oraz Boga będą odkryte na stole dla całej ludzkości. Nikt nie zostanie zwiedzony. Każdy będzie miał pełną świadomość - kim jest Bóg i kim jest szatan.

Ogólnie używa się dwóch rodzajów perswazji.

Jeżeli dla całego świata wszystko będzie jasne, szatan nie będzie miał już żadnego argumentu aby nas oszukać. Zamiast siły argumentu użyje on siły, przemocy jako jedynego argumentu, który mu pozostanie.

Zwróćmy nieco większą uwagę na wersety cytowane na poparcie błędnych nauk o chipie.

Objawienie 13:17 I że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia.

Proszę się dokładnie przyjrzeć tym wersetom. Mamy w nich informacje zupełnie sprzeczne z powszechnie przyjętymi dogmatami.

Co to jest jest znamię?

Jest to znak widoczny, znak ostrzegający, jakiś zakaz czy nakaz, czy też wskazujący jakąś postawę. Jeżeli ktoś sobie wytatuuje biało czerwoną flagę na czole - będzie to miało dwa znaczenia. Że człowiek ten jest Polakiem oraz... że nie jest on zbyt mądry! Nie tędy droga do ukazywania swojej polskości innym.

Czyli szatan chce nas zaznaczyć w widoczny sposób, aby cały świat to widział. Cóż on chce w ten sposób pokazać?

Satan zanaczy ludzi, którzy pogardzą Bogiem i staną po jego stronie.

Poniżej dowody na to, że wszystko będzie dla świata oczywiste!

Objawienie 14:6 I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom, który mówił donośnym głosem: 7 Bójcie się Boga i oddajcie mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód. 8 A drugi anioł szedł za nim i mówił: Upadł, upadł wielki Babilon, który napoił wszystkie narody winem szaleńczej rozpusty. 9 A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem: Jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamię na swoje czoło lub na swoją rękę, 10 To i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec Baranka. 11 A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu i jego posągowi, ani nikt, kto przyjmuje znamię jego imienia.

Zwróćmy szczególną uwagę na scenę światową, podczas zmagań o wzięcie znaku lub na jego odmowę.

Następujące ostrzeżenie będzie ogłaszał całemu światu  anioł Boży. Jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi czy też odda pokłon ikonie i przyjmie znamię jej na czoło lub na rękę. zostanie straszliwie i publicznie ukarany z rozkazu Boga.

W tym samym czasie na ziemi będzie wydawać świadectwo dwóch świadków Boga.

Objawienie 11:3 I dam dwom moim świadkom moc, i będą, odziani w wory, prorokowali przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni. 4 Oni to są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, które stoją przed Panem ziemi. 5 A jeżeli ktoś chce im wyrządzić szkodę, ogień bucha z ich ust i pożera ich wrogów; tak musi zginąć każdy, kto by chciał im wyrządzić szkodę. 6 Oni mają moc zamknąć niebiosa, aby nie padał deszcz za dni ich prorokowania; mają też moc nad wodami, by je zamieniać w krew i dotknąć ziemię wszelką plagą, ilekroć zechcą. 7 A gdy już złożą swoje świadectwo, zwierzę wychodzące z otchłani stoczy z nimi bój i zwycięży, i zabije ich. 8 A ich trupy leżeć będą na ulicy wielkiego miasta, które w przenośni nazywa się Sodomą i Egiptem, gdzie też Pan ich został ukrzyżowany. 9 I patrzeć będą ludzie ze wszystkich ludów i plemion, i języków, i narodów na ich trupy przez trzy i pół dnia, i nie pozwolą złożyć ich trupów w grobie. 10 A mieszkańcy ziemi radować się będą nimi i weselić się, i podarunki sobie nawzajem posyłać, dlatego że ci dwaj prorocy udręczyli mieszkańców ziemi. 11 Lecz po upływie trzech i pół dnia wstąpił w nich duch żywota z Boga i stanęli na nogi swoje, i strach wielki padł na tych, którzy na nich patrzyli. 12 I usłyszeli głos donośny z nieba, mówiący do nich: Wstąpcie tutaj! I wstąpili do nieba w obłoku, nieprzyjaciele zaś ich patrzyli na nich.

Podkreślony werset na czerwono wyraźnie sugeruje transmisję telewizyjną oraz Internet. Cały świat będzie ich widział podczas głoszenia, a także będą oglądane ich martwe ciała przez 3.5 dnia Świat także zobaczy ich zmartwychwstanie!

Owi świadkowie będą działać przez 3.5 roku ujawniając światu wszystkie szatańskie kłamstwa. Można się spodziewać wyświetlania na niebie rzeczywistych wydarzeń biblijnych, jak wydarzenia w Edenie, grzech Adama i Ewy, potopu czy ukrzyżowania Isusa Chrystusa, Jego zmartwychwstania czy też zniszczenia dwukrotnego Jerozolimy, czczenia Lucyfera przez odstępczych Izraelitów, czy też cudownego wyjścia z Egiptu i plagi egipskie wraz z przejściem przez Morze Czerwone.

W takim przypadku propaganda szatańska nie będzie miała żadnej szansy na jakiekolwiek oszustwa i na zwiedzenie kogokolwiek.

Dlatego z powodu swej bezradności Bestia użyje przemocy i kary publicznej śmierci, starając się zmusić nas do wystąpienia przeciwko Bogu i akceptacji zbrodniczej Bestii. Będzie to niezwykle ohydny i nienawistny dla ludzkości i dla Boga szantaż zbrodniczej Bestii.

Nagrodą za oczywistą naszą pogardę dla Boga będzie albo czip, specjalna karta kredytowa albo jakieś inne wynalazki, które umożliwią korzystanie z pieniędzy i normalne funkcjonowanie. Bez tych gadżetów życie będzie prawie niemożliwe!

Czyli nie chodzi o chip ale chodzi i wzięcie znaku Bestii, aby ten znak był widoczny dla każdego człowieka oraz samego Boga.

Wzięcie znaku Bestii będzie oznaczało publiczny bunt przeciwko Bogu!

Mordercza akcja Bestii wpomaganej przez szatana spowoduje oficjalny sąd Boga nad całym światem - dlatego ten temat jest aż taki ważny!

Szatanowi i Bestii pozostanie tylko jedna opcja. Zmuszenie nas do wzięcia znaku i tym samym zabicie tych, którzy ulegną Bestii rękami Boga i Jego aniołów.

Z tych przyczyn znak musi być widoczny dla każdego, aby szatan mógł z dumą pokazywać Bogu, ilu ludzi buntuje się przeciwko niemu. Będzie to przedostatni pokaz jego wpływu na ludzkość, ponieważ po 1000 Krolestwie także zostanie on wypuszczony na krotki okres czasu.

Jest zrozumiałe, że duża część ludzi pójdzie za szatanem. Będą to głównie Nefilimy i hybrydy nasienia węża, dla których Bóg nie zaplanował miejsca w Królestwie Bożym. Ilu ich będzie? Spora liczba, ponieważ bardzo duża część ludzkości nie posiada sumień czyli ma skażone geny genami anielskimi.

Dla wielu z nich życie w Królestwie byłoby męczarnią. Ani ukraść. Ani skłamać. Ani zgwałcić, zamordować, żadnych czarów,  cudzołóstwa, tortur, zakaz pedofilii, homoseksualizmu oraz LGBTQ. Królestwo Boże nie jest dla dla nich!

Znak Bestii będzie posiadał dwie odmiany.

Na powyższym zdjęciu widnieje tatuaż, który może posiadać mikro procesory. Z pewnością tatuaż może służyć jako znak ponieważ jest to znak widoczny dla każdego.

Dlaczego chip nie jest znamieniem?

Doszukiwanie się chipa w odniesieniu do biblijnego proroctwa jest poważnym błędem, głównie dlatego, że Biblia nie używa tego terminu, a znany wielu z nas werset nie mówi o znaku w ręce ale... na ręce lub na czole.

Objawienie 13:16 On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole,

Czyli na czole lub na ręce. Znak lub znamię - ewidentnie coś bardzo widocznego, a nie ukrytego. Ręka i czoło są zawsze widoczne. Cała ta kwestia znamienia wyraźnie sugeruje, że owo znamię musi być widoczne dla innych. Po to - znak - aby ludzkość sama mogła zobaczyć na własne oczy, kto się już podporządkował się Bestii, a kto jeszcze nie. W ten sposób propaganda szatana będzie mogła ukazać, że.. wielu już wzięło ten znak i nie ma obaw - oni zwyciężą Boga!

Jest także logiczne, że władze Bestii będą sobie doskonale zdawać sprawę z tego właśnie proroctwa i dlatego ów znak MUSI być powszechnie widzialny - dla wywierania presji na.. ludzi posłusznych Chrystusowi.

Objawienie 13::(18) Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia; jest to bowiem liczba człowieka. A liczba jego jest sześćset sześćdziesiąt sześć. (BM)

Panuje także głębokie przekonanie, że liczba Bestii to 666!

Nic dalszego od prawdy!

Klucz tkwi w jednym słowie - obliczy.

Cały werset wyraźnie sugeruje, że trzeba posiadać mądrość, aby obliczyć liczbę imienia zwierzęcia, a podstawą do obliczenia jest liczba człowieka - 666. Bóg jest doskonałością i jego symboliczną liczbą jest 777 - całkowita doskonałość. Siódemka symbolizuje doskonałość - szóstka symbolizuje niedoskonałość. Ukazanie tych symboli potrójnie wskazuje na zupełną doskonałość - 777, oraz zupełny jej brak - 666.

Werset wyraźnie sugeruje, że podstawą do obliczenia liczby czy też numeru zwierzęcia jest właśnie liczba człowieka - 666. Liczbę Bestii trzeba samemu obliczyć i według wersetu nie jest to takie łatwe - dlatego potrzeba nam mądrości... Bożej.

666 to liczba człowieka, a nie Bestii, jak się powszechnie uważa. Liczbę Bestii trzeba obliczyć ponieważ nie podano nam jej. Aby to obliczyć, musimy znać jej tożsamość.

Bestia, czyli międzynarodowy Syjonizm złączony się z upadłymi aniołami, którzy ujawnią się na ziemi, i otrzyma owa Bestia światową władzę od samego szatana.

Bestia to grupa upadłych aniołów, Nefilimów, hybryd i ludzi skażonych genami anielskimi.

Pierwszą jej akcją - z natchnienia Boga - będzie zniszczenie Babilonu Wielkiego. Potem wzniesie ona swój posąg na miejscu świętym - najprawdopodobniej na wzgórzu - Syjon i na samym końcu Czasów Końca rozpocznie ona zmuszanie  Chrześcijan do złamania owego kategorycznego zakazu Boga.

Karą za złamanie Bożego zakazu jest wieczna śmierć  w jeziorze ognistym czyli symbolu wiecznej śmierci. Dla tych nie ma już szansy na zmartwychwstanie.

Proszę zwrócić uwagę na dwa niezwykle dosadne elementy tego proroctwa.

Będzie to ewidentnie świadomy wybór - albo wybierasz szatana - albo Boga, oraz cierpisz konsekwencje swego wyboru. Skoro będą cuda po obu stronach tego kosmicznego konfliktu - nikt nie zostanie oszukany i nikt nie zginie z ręki Boga z tego powodu, że został oszukany czy zwiedzony.

Objawienie 21:7 Zwycięzca odziedziczy to wszystko, i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. 8 Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga.

Innym rodzajem zwiedzenia nas są sugestie, że znakiem Bestii jest tryb życia, jaki prowadzimy - bierzemy znak Bestii w postaci kart kredytowych, chipa czy ukazujemy niechrześcijańską osobowość.

Jako kontrast podaje się chrześcijańską, zwłaszcza religijną drogę życia - tzw. wysokie uduchowienie na wysokim poziomie duchowym. Są to herezje wszczepione nam do Biblii przez 'apostoła' Pawła. Wszystkie nauki Pawła gmatwają prosty plan zbawienia. Czegoś nie rozumiesz? Nie masz Ducha Bożego - wyjaśnią ci zwollennicy Pawła!

W Biblii mamy wiele proroctw i wszystkie wypełniły się literalnie.

Jerozolima została dwukrotnie zburzona a jej mieszkańcy poszli pod literalny miecz. Potop nie był alegorią ani także Sodoma z Gomora. Zwłaszcza przykład Isusa Chrystusa; jego życia, śmierci i zmartwychwstania jest literalnym wypełnieniem się ponad 300 proroctw Starego Testamentu, które na Niego nieomylnie wskazują!

Objawienie jest w przeważającej części literalnym proroctwem, które na wzór Daniela czy Ezechiela posługuje się także symbolami i wizjami. Niektóre symbole - zwłaszcza z księgi Daniela są powtórzone w Apokalipsie.

Cele owych proroctw są ściśle fizyczne: Królestwo Boże na ziemi będzie fizyczne. Tak mówi Daniel i Objawienie oraz sam Chrystus. Tak samo zmartwychwstanie, Sąd Ostateczny oraz ostatnia walka Armagedonu z siłami szatana - tutaj na ziemi - są proroctwami ściśle fizycznymi i zostaną fizycznie spełnione.

Co będzie znakiem Bestii?

Zwrócimy szczególną uwagę na ostrzeżenie Isusa w Ewangelii Mateusza.

Mateusza 24:15 Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel - kto czyta, niech uważa -

Zwrócimy uwagę na sformułowanie - 'na miejscu świętym'. Chrystus nie mówił o świątyni ale o miejscu świętym, czyli o wzgórzu Syjon.

Syjon

Wzgórze Syjon w chwili obecnej.

Wiedział On, że świątynia zostanie zburzona i już nigdy nie będzie odbudowana. W tym miejscu Isus zachęca nas do zapoznania się z podobnym wydarzeniem za czasów... Judy Machabeusza, które znacznie wcześniej zapowiedział prorok Daniel.

Daniela 7:7 Potem spojrzałem i w widzeniu nocnym pojawiło się czwarte zwierzę, straszne i groźne, i nadzwyczaj silne; miało ono potężne żelazne zęby: pożerało i miażdżyło, a co pozostało, deptało swoimi nogami, było ono inne aniżeli wszystkie poprzednie zwierzęta, a miało dziesięć rogów. 8 Gdy uważnie przypatrywałem się rogom, zaczął wyrastać między nimi inny, mały róg, i trzy spośród poprzednich rogów zostały wyrwane. Na tym rogu były oczy jakby oczy ludzkie i usta, które mówiły zuchwałe słowa.

Dziesięć rogów ma właśnie Bestia z Apokalipsy - 13 rozdział, czyli międzynarodowy syjonizm zjednoczony z Nefilimami i upadłymi aniołami..

Daniela 7:24 A dziesięć rogów znaczy, że z tego królestwa powstanie dziesięciu królów, a po nich powstanie inny; też będzie inny niż poprzedni i obali trzech królów. 25 I będzie mówił zuchwałe słowa przeciwko Najwyższemu, będzie męczył świętych Najwyższego, będzie zamyślał odmienić czasy i zakon; i będą wydani w jego moc aż do czasu i dwóch czasów i pół czasu. 26 Potem odbędzie się sąd i pozbawią go władzy, aby ją ostatecznie zniszczyć i obalić. 27 Królestwo, władza i moc nad wszystkimi królestwami pod całym niebem będą przekazane ludowi Świętych Najwyższego. Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a wszystkie moce jemu będą służyć i jemu będą poddane.

Ostatni król, zwany antychrystem obali czy usunie 3 innych króli. Czyli będzie to ostatni król, poprzedzający objęcie władzy przez Isusa Chrystusa. Wypełnienie ściśle literalne.

Precedens, o którym mówił Chrystus.

Daniela 9:27 I zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień, w połowie tygodnia zniesie ofiary krwawe i z pokarmów. A w świątyni stanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie, dopóki nie nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia.

Ów obraz obrzydliwości wydarzył się za czasów króla Antiocha IV. Antioch oznacza - manifestacja boga. Najwyraźniej Antioch IV reprezentuje nam tutaj ostatniego króla, nazywanego Antychrystem. Co jest zadziwiające, mamy tutaj wiele cech NWO!

I Machabejska 1:41 Król wydał dekret dla całego państwa: "Wszyscy mają być jednym narodem 42 i niech każdy zarzuci swoje obyczaje". Wszystkie narody przyjęły ten rozkaz królewski, 43 a nawet wielu Izraelitom spodobał się ten kult przez niego nakazany. Składali więc ofiary bożkom i znieważali szabat. 44 Król posłał swoich wysłańców do Jerozolimy i do miast judzkich z pisemnym poleceniem, żeby postępowały według obyczajów, które dla kraju były obce; 45 żeby w świątyni zaprzestano składać całopalenia, ofiary krwawe, a także ofiary płynne; żeby znieważano szabat i święta 46 i żeby zbezczeszczono świątynię i świętych, 47 żeby [natomiast] sporządzono ołtarze, święte gaje i posągi bożków oraz składano na ofiarę mięso świń i innych nieczystych zwierząt; 48 żeby synów swoich pozostawiali bez obrzezania i żeby dusze swoje brukali wszystkim, co jest nieczyste i światowe. 49 W ten sposób mieli zapomnieć o Prawie i zarzucić wszystkie jego nakazy. 50 Kto by zaś nie postąpił zgodnie z królewskim rozporządzeniem, miał być ukarany śmiercią.

Cytat pochodzi z tzw. apokryfu ksiąg Machabejskich. Obie księgi były w kanonie Septuaginty, ale obecnie 'fachowcy' uważają je za apokryfy. Moim skromnym zdaniem - jeżeli Isus odwoływał się do wydarzeń opisanych w tych dwóch księgach, o "obrzydliwości czyniącej spustoszenie' to księgi te powinny wchodzić w kanon biblijny. Znaczenie ich jest wręcz niezwykłe i ujawniają one nam walki Machabeuszy, czyli walki ludu Bożego z Antiochem IV, który stanowi niemal doskonały wzór ostatniego króla w dziejach świata! Zwłaszcza, że owa historia wyjaśnia nam w detalach tak proroctwo Daniela jak i proroctwo samego Zbawiciela.

Antioch wielbił Zeusa ale nawet sam się za niego podawał. Cytat z Wikipedii.

Ostatecznym krokiem, który doprowadził do powstania żydowskiego było przemienienie świątyni jerozolimskiej w przybytek syro-fenickiego kultu boga Baal-Szamona, którego Grecy nazywali Zeusem. Przydomek Epifanes wziął się od inskrypcji na monetach "Theos Epiphanes" (gr) - Bóg Objawiony. Prawdopodobnie celem tych inskrypcji była próba stworzenia kultu władcy, który miałby spajać różnorodne krainy państwa. Owa polityka była również głównym powodem powstania żydowskiego (powstanie Machabeuszy)

Czyli ponownie mamy potwierdzenie, że Baal to... Zeus. Sprawdź artykuł na temat imienia Isusa. Dalej, Antioch najwyraźniej dążył do globalizacji. Dalej Wikipedia podaje, że... 'Atenach w 174 p.n.e. podjął się dokończenia na swój koszt budowy świątyni Zeusa Olimpijskiego – Olimpiejonu'.

Jeszcze jeden niezwykły cytat:

Diodor Sycylijski, pisał, że Antioch przed posągiem i ołtarzem znajdującym się pod gołym niebem złożył ofiarę z ogromnej świni, polał krwią posąg i ołtarz; kazał przyrządzić mięso, jego posoką wymazał tekst świętych ksiąg Mojżesza, zawierających owe prawa nakazujące nienawiść do obcych, i zgasić lampę zwaną przez Żydów nieśmiertelną, która paliła się bezustannie w Świątyni; przedtem jeszcze zmusił kapłana i innych Żydów do spróbowania mięsa.

Najwyraźniej był to posąg... Zeusa, który jest nadal powszechnie wielbiony i ku czci Zeusa mieliśmy kolejną Olimpiadę! Olimp to mityczne i 'święte' miejsce zamieszkania Zeusa.

Zamiast nieśmiertelnej lampy z świątyni Olimpiada posiada własny nieśmiertelny płomień.

torch

Znicz olimpijski.

Zeus w świątyni jerozolimskiej za króla Antchioha IV

Słowa Isusa Chrystusa o ohydzie spustoszenia, którą zapowiadał prorok Daniel wypełniły się pierwszy raz w latach Antiocha (168-169 p.n.e.) Co jest także interesujące, Antioch zmarł w dziwnych okolicznościach - nie został zamordowany czy pozbawiony władzy. Zmarł bez udziału ludzkiej ręki. Jest on doskonałym modelem ostatniego króla. Jak każdy władca był on opętany i najprawdopodobniej zginął z wyroku Boga. Podobny koniec spotka ostatniego króla tego bezbożnego świata.

I Machabejska 1:52 Spomiędzy narodu wielu przyłączyło się do nich - mianowicie ci wszyscy, którzy odpadli od Prawa. Oni to wiele złego dokonali w kraju 53 i byli powodem tego, że Izraelici musieli się kryć i chować w miejscach dostępnych tylko dla zbiegów. 54 W dniu piętnastym miesiąca Kislew sto czterdziestego piątego roku na ołtarzu całopalenia wybudowano "ohydę spustoszenia", a w okolicznych miastach judzkich pobudowano także ołtarze - 55 ofiary kadzielne składano nawet przed drzwiami domów i na ulicach. 56 Księgi Prawa, które znaleziono, darto w strzępy i palono ogniem. 57 Wyrok królewski pozbawiał życia tego, u kogo gdziekolwiek znalazła się Księga Przymierza albo jeżeli ktoś postępował zgodnie z nakazami Prawa. 58 Tak z miesiąca na miesiąc stosowano przemoc przeciw Izraelowi, przeciwko każdemu, kogokolwiek udało im się pochwycić w miastach. 59 Dnia dwunastego piątego miesiąca [Kislew] składano ofiary na ołtarzu, który wzniesiono na ołtarzu całopalenia. 60 Wtedy to na mocy królewskiego dekretu wymordowano kobiety, które obrzezały swoje dzieci. 61 I powieszono im niemowlęta na szyjach. A także [zabito] domowników i tych, którzy dokonywali na nich obrzezania. 62 Wielu jednak spomiędzy Izraelitów postanowiło sobie i mocno trzymało się swego postanowienia, że nie będą jeść nieczystych pokarmów. 63 Woleli raczej umrzeć, aniżeli skalać się pokarmem i zbezcześcić święte przymierze. Oddali też swoje życie. 64 Wielki gniew [Boży] strasznie zaciążył nad Izraelem.

Ten fragment ukazuje nam praktycznie tak przeszłość jak i przyszłość ludu Bożego, czyli Chrześcijaństwa. Ostatnie zdanie jest znamienne. Wielki gniew zaciążył nad Izraelem. Podobnie dzisiaj Chrześcijaństwo beztrosko oddaje się bałwochwalstwu oraz chętnie uczestniczy w rytuałach ku czci Zeusa, jak Olimpiada w Londynie, podczas której przywoływano publicznie demony!

Oto przyczyna, dla której Bóg dopuści Wielki Ucisk dla swojego ludu!

Co będzie ohydą czyniącą spustoszenie?

Być może historia się powtórzy i będzie to... posąg Zeusa. Może to być także posąg... kosmity, albo coś związanego z współczesnym syjonizmem i jego fałszywym królestwem - Izraelem.

Powtórzę raz jeszcze, że Isus Chrystus wyraźnie mówi nie o świątyni, ale o miejscu świętym, czyli o wzgórzu Syjon. Widać wyraźnie, że proroctwa biblijne są niezwykle precyzyjne i rozpoznanie Bestii jako międzynarodowego syjonizmu jest bardzo trafne. Odgadnięcie liczby Bestii jest nadal zagadką ale do ludzkiej części Bestii właśnie pasuje 666 i mamy w tym temacie wiele pasujących elementów. Najwyraźniej 666 to liczba człowieka - synagogi szatana - syjonizmu.

Co jest jeszcze interesujące, to orzeł Zeusa, który jest jego symbolem.

Z boku widać orła. Jest znamienne, że orzeł jest symbolem wielu krajów, w tym Niemiec, USA i... Polski.

Ciekawe jest także podobieństwo figurek czy obrazów Isusa (Isusa) do Zeusa. Podobieństwo z imienia i wyglądu!

Prawdopodobny scenariusz.

Ta część z pewnością wyda się niezwykle kontrowersyjna - właśnie z powodu tzw. duchowości, czyli koncepcji Chrystusa jako ducha oraz Jego armii jako armii duchowej. W taki sposób jest to czasami określane przez różne religie chrześcijańskie i koncept Królestwa Bożego jest najczęściej ukazywany jako Królestwa w niebie z mnóstwem dusz zmarłych.

Objawienie mówi nam najwyraźniej o fizycznej armii Zbawiciela, który odbędzie rzeczywisty sąd nad mieszkańcami ziemi i wyroki będą wykonywane w czysto fizyczny sposób. Podobnie jak było z plagami Egiptu. Były tam cuda czy raczej użycie pewnych zupełnie nam nie znanych technologii. Powrót Chrystusa w celu objęcia władzy będzie także Jego fizyczną obecnością, a także obecności Jego armii, gotowej do walki w ostatecznej bitwie Armagedonu, w której po przeciwnej stronie stanie szatan oraz jego aniołowie i ziemskie siły zbrojne - postacie fizyczne.

Prosty biblijny przykład.

Rodzaju 6:1 A kiedy ludzie zaczęli rozmnażać się na ziemi i rodziły im się córki, 2 Ujrzeli synowie boży, że córki ludzkie były piękne. Wzięli więc sobie za żony te wszystkie, które sobie upatrzyli.

Jest więc bezsporne, że owi synowi Boży posiadali fizyczne ciała i uprawiali seks z córkami ludzkimi. Objawienie podaje nam informacje o uwolnieniu pewnych aniołów na czas końca, czyli z pewnością są to także istoty z krwi i kości i w połączeniu z ziemskimi armiami będą się przygotowywać do obrony przed przejęciem fizycznym władzy i kontroli nad Ziemią przez Isusa Chrystusa.

W tym scenariuszu jest pewne, że szatan i jego demony będą czynić cuda - przemawiający posąg Bestii czy inne nadprzyrodzone rzeczy a Chrystus zademonstruje światu pokaz swojej niezwykłej mocy, która będzie daleko większa niż moc szatana.

Zwróćmy uwagę na ów niezwykły opis powrotu Chrystusa.

Mateusza 24:27 Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego,...29 A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebieskie będą poruszone. 30 I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą.

Opis powrotu jest czymś wstrząsającym. Pojawienie się będzie szybkie, jak błyskawica. Słońce i księżyc będą dotknięte pojawieniem się Zbawiciela. Zjawiska czysto fizyczne i wskazujące na niezwykłą moc Isusa i Jego armii. Żadna ludzka technologia, czy także demoniczna nie jest wstanie zaćmić słońca czy zmienić jasności księżyca. Ale to nie wszystko! "Gwiazdy będą spadać i moce niebieskie będą poruszone."

Wszystko to jest możliwe pod warunkiem, że mieszkamy na ziemi płaskiej.

Kto dysponuje taką niewyobrażalnie wielką mocą nad Wszechświatem!?

JEGO STWÓRCA!

Objawienie jest w tej kwestii bardzo jasne.

Objawienie 6:12 I widziałem, gdy zdjął szóstą pieczęć, że powstało trzęsienie ziemi i słońce pociemniało jak czarny wór, a cały księżyc poczerwieniał jak krew, 13 I gwiazdy niebieskie spadły na ziemię, podobnie jak drzewo figowe zrzuca figi swoje, gdy wiatr gwałtowny nim potrząśnie; 14 I niebo znikło, jak niknie zwój, który się zwija, a wszystkie góry i wyspy ruszone zostały z miejsc swoich. 15 I wszyscy królowie ziemi i możnowładcy, i wodzowie, i bogacze, i mocarze, i wszyscy niewolnicy, i wolni ukryli się w jaskiniach i w skałach górskich, 16 I mówili do gór i skał: Padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie, 17 I przed gniewem Baranka, albowiem nastał ów wielki dzień ich gniewu, i któż się może ostać?

Władze świata doskonale wiedzą, że Chrystus powróci i z tej właśnie przyczyny przestrzeń kosmiczna jest uzbrajana w najnowocześniejszą broń od kilkudziesięciu lat. Rozpoczęto owe zbrojenia jeszcze za czasów prezydenta Ronalda Reagana, pod kryptonimem - Star Wars - Wojny Gwiezdne. (Warto wspomnieć, że broń nuklearna nie istnieje - jest to kolejne kłamstwo szatana.)

Wtedy mówiono nam, że chodzi o zaporę przeciwko ZSRR, a dzisiaj mówi się już bezpośrednio o groźbie inwazji z kosmosu.

Po czyjej stronie staniesz?

W takim scenariuszu jest oczywiste, że będzie widzialna obecność Isusa Chrystusa wraz ze swoją armią w pobliżu ziemi oraz Jego niewyobrażalną mocą i chwałą. W związku z pokazem owej mocy nikt nie będzie miał żadnych wątpliwości, kto jest kim. Kim jest szatan i jego aniołowie oraz służące mu władze, oraz kim jest rzeczywisty władca Wszechświata - Isus Chrystus.

W takie sytuacji władze będą wymagać przyjęcia znaku Bestii a posłaniec Baranka, anioł będzie ostrzegał przed konsekwencjami tego kroku.

Mamy więc samo sedno finałowego wydarzenia na ziemi.

Media i władze - część Bestii - na przekór dowodom istnienia Boga będą zmuszać świat to przyjęcia znamienia Bestii, liczby jej imienia oraz oddania jej ukłonu.

 

Będzie także widać znak naszego Króla, który oddał za nas swoje życie, aby pokazać nam swoją miłość do nas oraz zapieczętować w ten sposób prawdziwość swoich intencji i dotrzymania wszelkich obietnic dotyczących Królestwa Bożego oraz życia wiecznego i zmartwychwstania.

Przypomnijmy ostrzeżenia Chrystusa.

Mateusza 24:15 Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel - kto czyta, niech uważa - 16 Wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry; 17 Kto jest na dachu, niech nie schodzi, aby co wziąć z domu swego; 18 A kto jest na roli, niech nie wraca, by zabrać swój płaszcz. 19 Biada też kobietom brzemiennym i karmiącym w owych dniach. 20 Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat. 21 Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, i nie będzie.

Wyjaśnienie tego ostrzeżenia ma pewien głęboki sens. Siły szatańskie, władze, policja i cały aparat represji nie są w stanie transportować nas do Jerozolimy, abyśmy składali pokłon Bestii. Ale można to zrobić inaczej. Posąg czy obraz Bestii można będzie ukazywać na ekranach TV! Czyli władzę będą w stanie aresztować Chrześcijan, stawiać ich przed obrazem Bestii i zmuszać pod groźbą śmierci do oddania aktu uwielbienia, wiedząc, że Bóg wydał wyrok wiecznej śmierci na wszystkich tych, którzy ze strachu ulegli. A znak uwielbienia Bestii będzie widoczny dla wszystkich.

Objawienie 21:8 Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga.

W takiej sytuacji ucieczka z miast posiada głęboki sens! Posłuszni temu ostrzeżeniu wykażą się wiarą i zaufaniem do Isusa i w nagrodę nie zostaną postawieni przed takim makabrycznym wyborem. Czyli nie każdy stanie przed taką ewentualnością.

Jak rozpoznać szatańską propagandę?

Widać ją wyraźnie już dzisiaj. Szczególnie była ona widoczna podczas rytuałów Olimpiady.

Propaganda szatańska, która stale się nasila - będzie najprawdopodobniej ukazywać nam wiele fałszywych dowodów przeciwko Bogu, Biblii i błędnym zrozumieniu konceptu stworzenia człowieka oraz jego zbawienia. Sfabrykuje się wiele dowodów i machina dezinformująca jeszcze się bardziej nasili. Ale istnieje jeden bezbłędny sposób na rozpoznanie tego fałszu.

Im głośniej media krzyczą i wskazują ci kierunek - patrz w drugą stronę!

Wołają idź w lewo - kieruj swe kroki na prawo. Cokolwiek będą popierać, pamiętaj, że służą szatanowi, ojcu kłamstwa i kłamią tak jak on. Historia morza kłamstw jest wystarczającym dowodem na ich zerową wiarygodność.

Isus Chrystus zapowiedział to także!

Mateusza 24:23 Gdyby wam wtedy kto powiedział: Oto tu jest Chrystus albo tam, nie wierzcie. 24 Powstaną bowiem fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych. 25 Oto powiedziałem wam. 26 Gdyby więc wam powiedzieli: Oto jest na pustyni - nie wychodźcie; oto jest w kryjówce - nie wierzcie.

Zobaczymy być może napis w TV - Isus przybywa w pojeździe kosmicznym na ziemi. Wszyscy źle zrozumieliśmy Biblię i Boga.

Nie wierzmy! Pokażą nam cuda i znaki - ignorujmy.

Wierzmy tylko Temu, kto.. zwinie niebo, zaćmi słonce i ściemni księżyc! Ponieważ tylko On posiada aż taką moc i autorytet a swoją prawdomówność poświadczył przelaną własną krwią.

Wierzmy tylko Jemu, bo tylko On jest Słowem Bożym.

Podsumowanie.