Zwiedzenie... miłością

Ostatnie uaktualnienie: 19 Czerwca 2018

Propagowanie miłości nie jest niczym nowym i jest ono głęboko zakorzenione w ruchu New Age. Niczym nie skrępowana miłość była i jest nadal gorliwie propagowana w religiach Chrześcijaństwa.

Słowo miłość zawsze powoduje pozytywne skojarzenia i z tych przyczyn jest często stosowana w wielu różnych aspektach. Najgorsze jest to, że owa miłość jest jedynie pustym sloganem, który maskuje rzeczywiste dążenia propagatorów miłości.

Przykład New Age.

Powszechną wiarą New Age jest to, że ludzkość wkroczyła lub wkracza w nowy okres znany jako Era Wodnika, którą Melton określił jako "nowy wiek miłości, radości, pokoju, obfitości, i harmonia [...] Złoty Wiek, o którym dotychczas tylko marzono. " Przyjmując tę wiarę w nadchodzącą nową erę, środowisko zostało określone jako "wysoce pozytywne, świąteczne i utopijne" a także był również cytowany jako ruch apokaliptyczny.

Mówi się także wiele o miłości uniwersalnej. Najpopularniejsze jej aspekty to miłość do wszystkiego, co żyje, ludzi, zwierząt, przyrody itp. Jest ona także określana jako miłość między galaktyczna czyli jednoczenie się ze wszystkimi we wszystkich aspektach, bez jakichkolwiek uprzedzeń.

Grupy typu Disclosure Project (Projekt Ujawnienia UFO) celują także w okazywaniu miłości do Obcych czy też UFO.

Ten film ukazuje nam w obrazach plan komunikacji z Obcymi, czy też UFO. Nazywa ich także... aniołami, którzy chcą nam, 'ziemianom' pomóc w naszych wielkich problemach. New Age oraz Ashtar posiadają więc podobne cechy i są razem łączone właśnie za pomocą uniwersalnej miłości.

Owszem mówi się o aniołach, unikając tym samy określenia - upadli aniołowie. Czasami wspomina się o Mesjaszu, Chrystusie ale 10 Przykazań nikt nigdy nie omawia. Warto obejrzeć w powyższym filmie ilustracje ukazujące nam piękno i raj pod opieką... upadłych aniołów, nazywanych także UFO, Aliens itp.

Mamy więc co najmniej podejrzany sposób reklamowania miłości jako czegoś fundamentalnie koniecznego dla rodzaju ludzkiego, z pominięciem Boga. Ale wiodącą rolę mają właśnie... upadłe anioły!

Te właśnie ruchy propagują intensywnie bezwarunkową miłość do aniołów, także do upadłych.

Poniżej fragment argumentacji z tego linku. Nesara - 3 artykuł.

Dla kosmitów i upadłych, którzy tu latali, którzy są opisywani jako walczący o ziemię i ludzkość, to nigdy nie była wasza ziemia. Jest to miejsce dla nas wszystkich swobodnie i jednakowo. Wszyscy jesteście także uzdolnionymi istotami. Jakże to niesamowite istoty. My, ludzie i ludzkość chciałaby być z ciebie dumna. Kiedy walczysz o kontrolę nad ziemią i ludzkością, sprawiasz, że wyglądasz jakbyś zapomniał o życiu, także swoim. To będzie niesamowite dla ludzkości widzieć, jak honorujesz swój intelekt i umiejętności w kierunku nieograniczonego potencjału, który wszyscy mamy teraz. Jak wiadomo, miłość wygrała, ale trzeba jeszcze posprzątać. Miłość jest także dla ciebie od głównego stwórcy. Ludzkość ma większą wartość, gdy jest szczęśliwa i wolna niż w więzieniu.

Z bezwarunkową miłością dla wszystkich, nie tylko dla niektórych... od kogoś, kto kocha ciebie...

Najprawdopodobniej przesłanie wprost od upadłych aniołów. Powinniśmy ich wszystkich kochać, nie tylko samych siebie. Pozornie brzmi to rozsądnie i z tej przyczyny jest to wysoce niebezpieczne.

Miłość w chrześcijańskich religiach

Co jest w tym najciekawsze, wszystkie przeciwne Bogu organizacje reklamują także miłość do wszystkich oraz dobre uczynki. Oczywiście nie mówi się nigdy o... Przykazaniach Bożych.

Poniżej mamy pełny tekst 10 Przykazań wprost z Biblii.

Wyjścia 20:

(2) Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

(3) Nie będziesz miał innych bogów poza mną.

(4) Nie czyń dla siebie bożka ani podobizny czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i co jest na ziemi w dole, i czegokolwiek, co jest w wodzie pod ziemią.

(5) Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą,

(6) A okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.

(7) Nie nadużywaj imienia Pana, Boga twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia jego.

(8) Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić.

(9) Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę,

(10) Ale siódmego dnia jest sabat Pana, Boga twego: Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach.

(11) Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go.

(12) Czcij ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni w ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.

(13) Nie zabijaj.

(14) Nie cudzołóż.

(15) Nie kradnij.

(16) Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

(17) Nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego.

Źródło - 10 Przykazań.

Wszystkie przykazania to zakazy czynienia zła

Takim są także poniższe Przykazania.

Na przekór słowom samego Boga Chrześcijaństwo zawzięcie promuje nie biblijny slogan - Bóg (Jezus) cię kocha w sposób bezwarunkowy.

Oto typowy przykład, powtarzany jak mantra w wielu religiach Chrześcijaństwa.

Miłość Boża. Nie lękaj się, bo cię wykupiłem, wezwałem cię po imieniu; tyś moim... (Iz 43,1) Bóg Ciebie kocha ! Bóg kocha Ciebie dzisiaj, teraz, to znaczy... w tym momencie! „Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od Ciebie !” (Iz 54,10) Gdziekolwiek się znajdujesz, cokolwiek robisz, On jest przy Tobie, patrzy na Ciebie, słyszy Cię, zna Twoje myśli. I wiesz ? To bardzo ważne: On kocha Ciebie takiego, jakim jesteś na prawdę. Czy wydaje Ci się czasem, że musisz zasłużyć na Jego miłość ? Czy masz poczucie, że musisz cos zrobić, żeby Cię kochał ? Chcę Ci powiedzieć, że to nieprawda. Nic nie musisz! Bóg już Ciebie kocha i nie stawia Tobie żadnych warunków. On kocha Cię bezwarunkowo. To nie jest tak, że najpierw Ty musisz Go pokochać, żeby Tobie odwzajemnił miłość. To On pierwszy Cię pokochał, już zanim zacząłeś istnieć. Jest kimś, kto zechciał abyś żył. Byłeś w Jego myśli, zawsze Ciebie kochał, powołał Cię do istnienia i nazywa Cię teraz Swoim najukochańszym dzieckiem. Bóg Cię kocha! Ta prawda jest fundamentem naszej wiary. Źródło - Kocham Cię bardzo.

Z wielu powodów takie niezwykle pozytywne przeświadczenie o bezwarunkowej miłości; Boga czy Chrystusa, taka błędna ideologia, oparta na pozornie popierających ją wersetach jest niezwykle niebezpieczna dla każdego człowieka.  Niebezpieczna dlatego, ponieważ prowadzi nas wprost do śmierci, czyli na utracenie wszelkich szans na zbawienie oraz na życie wieczne.

Co jest szczególnie ważne, jest to jawna fikcja wyprodukowana przez siły szatana w religiach Chrześcijaństwa, która zaprzecza słowom tak Boga Ojca jak i słowom Syna Bożego. Właśnie 10 Przykazań jest tego wymownym dowodem. Owe 10 Przykazań, jak sama nazwa wskazuje to Przykazania a nie sugestie, które można odrzucić według naszej własnej woli.

Aby poznać nieco innych szczegółów odnośnie opanowania kościołów Chrześcijaństwa przez satanistów, zapoznaj się z tym artykułem. Chrześcijańska doktryna lucyferiańska.

Ten krótki artykuł skupia się na szczególnym aspekcie doktryny lucyferiańskiej, która jest właśnie reklamowana jako bezwarunkowa miłość Boga i Syna do ludzkości.

Jak już wyraźnie widać z różnych nie bardzo świętych źródeł, jak UFO czy New Age, podaje się nam także ideologię bezwarunkowej miłości.

Jest to wysoce alarmujące, że większość ludzi w świecie pełnym zbrodni, pedofilii, przelewu masowego krwi, aborcji, fałszywych kultów oraz szatańskiego UFO powtarza ten sam slogan o miłości.

Najwyraźniej jest w tym jakiś ciemny, morderczy zamiar i należy to dokładnie zbadać.

Pobieżne rozpoznanie się wskazuje nam natychmiast, że ta miłość jest reklamowana przez satanistów i owa miłość i dobroć to zasłona dymna dla tolerowania zbrodni szatańskiego świata.  Chrześcijaństwo staje na czele owego ruchu.

Czy można połączyć miłość z grzechem?

Oczywiście, że można. Dlatego jest to reklamowane. Tekst wcześniej cytowany z religijnej witryny praktycznie daje jego czytelnikom zielone światło dla grzechu. W jaki sposób?

Jeżeli Bóg kocha nas bezwarunkową miłością takimi, jakimi jesteśmy, to mamy zbawienie pewne, bez względu na nasze haniebne czyny. Możemy robić wszystko, na co mamy najdzikszą ochotę, ale Bóg i Syn zawsze nas będą kochać i zawsze nam wszystko wybaczą, ponieważ... takimi nas Bóg stworzył i nie jesteśmy w stanie kontrolować naszych wielce grzesznych pożądań.

Spójrzmy na to z dozą rozsądku.

Przecież w taki sposób postępuje cały świat! Jeżeli Bóg im wszystko zawsze wybaczy, po co nam jakiekolwiek zmiany? W niebie czy w raju na ziemi będzie przecież zawsze to samo bezprawie pełne zbrodni i ludzkich łez! A dlaczego miałoby się to zmieniać? W jakim celu, skoro Bóg nas wszystkich kocha? A przecież Bóg się nigdy nie myli. Oznacza to, że Bóg akceptuje cały obecny zbrodniczy świat i nie zamiaru go wcale zmieniać. Akceptują go także wszystkie światowe rządy. A religie reklamują nam ten szatański światowy i morderczy system, ogłaszając nie ograniczoną miłość Boga do nas wszystkich.

Trzeba być osobą wielce naiwną, aby w coś takiego uwierzyć, zwłaszcza mając Biblię w rękach!

Dobre uczynki

Są one wsparciem dla... miłości dla wszystkich. Dobre uczynki to dawanie dużych datków dla sierot, których nigdy nie brakuje ponieważ najbardziej szczere serca wielu Chrześcijan w postaci hojnych datków i jałmużny lądują w bankach przywódców religijnych a ubodzy nadal pozostają ubogimi, poza niewielką częścią, aby instytucje charytatywne mogły się jakoś wykazać w oczach publicznych ze swej nobliwej pracy. Organizacje charytatywne są znane jako bogate i dobrze prosperujące, a w nich celują ludzie takiego pokroju jak Bill i Hilary Clintonowie.

Inną i chyba najważniejszą częścią dobrych chrześcijańskich uczynków jest głoszenie dobrej nowiny dla wszystkich, którą jest właśnie bezwarunkowa miłość Boga lub raczej Boga Syna do ludzkości. Wielkie ilości Muzułmanów wpada w owe pułapki stając się Chrześcijanami, ponieważ skoro Jezus kocha nas wszystkich i wszystko nam wybacza, trudno o lepszą religię. Tymczasem Isus Chrystus mówi coś zupełnie odwrotnego!

Mateusza 7:(13) Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zniszczenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. (14) A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia; i niewielu jest tych, którzy ją znajdują.

Skoro po zaakceptowaniu Chrystusa, który wszystko rzekomo wszystko wybacza następują prośby o 'małe' datki dla rozwijania akcji głoszenia 'Dobrej Nowiny' dla innych członków fałszywych religii, datki są zbierane i biznes oparty na miłości o dobrych uczynkach nadal się kręci a głosiciele dogmatu opartego na półprawdzie, że Jezus kocha wszystkich są pokazywani w czasopismach religijnych jako bohaterzy chrześcijańskich krucjat.

Z rzadka, ale zdarza się, że w końcu pewne niewygodne detale na temat liderów wychodzą na światło dzienne. Pastor Billy Graham okazał się w końcu masonem 33 stopnia, czyli wyjątkowo posłusznym sługą nie Boga ale szatana.

Nie jest to odizolowany przypadek i krążą na Internecie informacje, że pośród pastorów i księży Chrześcijaństwa jest 40 tysięcy masonów i bliżej nie sprecyzowana liczba Jezuitów, znanych z najbardziej morderczych czynów znanego nam świata naszej ery. Sam papież nawołuje do szatańskiego Nowego Porządku Świata!

Były Jezuita Alberto Rivera obnaża Watykan i jego działalność

Są to wymowne dowody na to, że Chrześcijaństwo nie jest wcale religią posłuszną Bogu!

Niestety nawet czynienie dobra oraz okazywanie powszechne miłości i prozelityzm nie jest w stanie w niczym pomóc i świata nigdy nic nie naprawi.

Raju i życia wiecznego na ziemi  w szatańskim zbrodniczym systemie rządów nigdy nie będzie - pomimo tego, że dobre uczynki, tolerancja i miłość do wszystkich to sedno szatańskiego Nowego Porządku Świata.

Po prostu nie tedy droga! Ani Bóg, ani Syn Boży nigdy nam takiej miłości nie obiecał.

Świadczą nam o tym Przykazania Boże oraz powszechnie znana modlitwa - Ojcze Nasz.

Według słów Boga i Syna dobre uczynki to uczynki Prawa, czyli jego wypełnianie!

Aby nas upewnić o rzekomej Bożej bezwarunkowej miłości Chrześcijaństwo pomijając Boga i Syna cytuje wersety apostoła Pawła.

Efezjan 2:4-5 „A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni.”

Rzymian 5:13 Albowiem już przed zakonem grzech był na świecie, ale grzechu się nie liczy, gdyż zakonu nie ma;

Rzekomy apostoł Paweł jest cytowany na poparcie takich bezpośrednich szatańskich doktryn, ponieważ ani Boga ani Syna w tej kwestii zacytować się nie da!

Jedyny 'apostoł' Paweł twierdzi, że zakonu czyli Prawa i Przykazań nie ma i zostały przybite do krzyża.

A w jaki sposób wytłumaczymy poniższe słowa Isua!?  Jest to dowód na to, że Paweł w rzeczywistości reklamował bezprawie!

Mateusza 7:22 W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów? :23 A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie.

Czy powyższe słowa Isusa wskazują na bezwarunkową miłość Boga i Syna do wszystkich ludzi?

Werset mówi coś zupełnie odwrotnego. To pastorzy, księża czy starsi pracujący dla religii są tymi, którzy czynią bezprawie, jeżeli negują Przykazania.

Poniżej mamy najbardziej bluźnierczy tekst Pawła, całkowicie anulujący Boży plan zbawienia oraz plan zjednoczenia 12 pokoleń Izraela.

Rzymian 11: 32 Albowiem Bóg poddał wszystkich w niewolę nieposłuszeństwa, aby się nad wszystkimi zmiłować. 33 O głębokości bogactwa i mądrości, i poznania Boga! Jakże niezbadane są wyroki jego i nie wyśledzone drogi jego! Pełny tekst w linku - (BM)

Według tego tekstu to Bóg jest odpowiedzialny za nasze nieposłuszeństwo!

W rezultacie takich bluźnierczych nauk Chrześcijaństwo posługuje się w rzeczywistości doktryną lucyferiańską.  Do tego CZASAMI dodaje się moc dobrych uczynków, głównie datków dla określonego kościoła oraz pewne prace na rzecz zboru czy kościoła - głównie pracę ewangelizacyjną jako akt naszej dobrej woli... dla religii ale nie dla Boga. Taka 'ewangelia' sprzedaje się bardzo dobrze, skoro Bóg nas kocha bezwarunkowo.

Dlatego nigdy nic nie ulega zmianie. Jest to drastycznie sprzeczne z naukami Chrystusa. Poza listami Pawła nigdzie w Biblii  nie znajdziemy takich twierdzeń, pochodzących z ust Boga czy Syna. Cała Biblia jest zgodna w temacie ważności Prawa Bożego, ściślej ważności Przykazań, za wyjątkiem listów Pawła!

Objawienie12:17 I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie.

Zatrzymaj się na moment drogi czytelniku i dokładnie przemyśl powyższy werset z Objawienia i zadaj sobie 2 pytania.

Na tym polega ten olbrzymi błąd!

Problem tkwi w odrzuceniu przez świat 10 Przykazań Bożych. Dlatego szatan zwalcza tych, którzy strzegą przykazań.

Dlaczego Przykazania są takie ważne?

Wyobraźmy sobie naród ściśle przestrzegający Przykazania Boże. Nikt nikogo nigdy nie krzywdzi, wszyscy się do siebie uśmiechają i nawzajem sobie ufają. Nie ma żadnych obaw o dzieci, o pedofilów, o żony, o zdrady małżeńskie, rozwody, morderstwa, kradzieże, składanie ofiar z dzieci szatanowi. Nikt nikogo nie okłamuje, nie wyzyskuje, nikt nikomu nie zazdrości czegokolwiek i każdy może mieć luksusowy styl życia nigdy ciężko nie pracując i mając dla siebie i rodziny wiele czasu na wszystko.

Jak taki styl życia możemy nazwać?

Raj na ziemi = obfitość miłości Boga do człowieka i człowieka do Boga i do innych ludzi.

Przyczyną powstania raju i miłości na ziemi jest brak... zła. Brak zła to rezultat posłuszeństwa wobec 10 Przykazań.

Z braku zła ludzie zaczynają się wzajemnie miłować, wzajemnie sobie pomagać i szanować jeden drugiego.

Co więc powoduje owo stałe i rzeczywiste dobro?

Przestrzeganie Przykazań jest powodowane rzeczywistą miłością do Boga i do bliźnich. Przestrzeganie Przykazań jest właśnie dobrem, które miłuje Bóg a także każdy uczciwy człowiek!

Dlatego siły szatana powszechnie reklamują nam fałszywą miłość oraz wrogości do 10 Przykazań.

Oto doktryna szatańska - Thelema Aleistera Crowleya. Źródło - Wikipedia.

Świat poznał dogłębnie miłość szatańską, objawiającą się w pedofilii, mordowaniu dzieci i niemowląt na ofiary dla szatana.

Miłość bez posłuszeństwa Przykazań to nie tylko pustosłowie - rezultat tragicznych i okrutnych rządów szatana na ziemi. Obecna katastrofalna rzeczywistość jest tego bezspornym dowodem.

Oto przyczyna tego, że wszelkie odłamy New Age, religie UFO i religie chrześcijańskie z zapałem reklamują uniwersalną i bezwarunkową miłość! Jest to przynęta satanizmu, który jest w rzeczywistości odwrotnością 10 Przykazań.

Owa pseudo miłość to czysty lucyferianizm, czyli odwrotność przykazań Bożych. Słusznie Isus wyraźnie powiedział, że jeżeli ktoś miłuje Boga, niech przestrzega Jego Przykazań.

Mateusza 5:(19) Ktokolwiek unieważnił by jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios; a ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios.

Miłość do Boga polega na zachowywaniu Jego przykazań.

1Jana 5:2 Po tym poznajemy, iż dzieci Boże miłujemy, jeżeli Boga miłujemy i przykazania jego spełniamy. 3 Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań jego, a przykazania jego nie są uciążliwe.

I jeszcze jeden werset - słowa Isusa.

Jana 15:10 Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i Ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości jego.

Mamy więc polecenie przestrzegania 10 Przykazań, które doprowadzą nas do życia wiecznego.  W przestrzeganiu Przykazań tkwi cały klucz do zbawienia i życia wiecznego, tutaj na ziemi.

Przestrzeganie Przykazań daje nam natychmiastowe rezultaty - w postaci dobrych uczynków nawet w tym ohydnym świecie szatana.

Czy słyszałeś kiedykolwiek o Sądzie Ostatecznym?

Nie jest to sąd fikcyjny, który da zbawienie wszystkim, ponieważ Bóg nie miłuje wszystkich.

Bóg miłuje tylko tych, którzy czynią dobro w posłuszeństwie wobec 10 Przykazań.

Owe Przykazania są właśnie Prawem podczas Sądu Ostatecznego.

Objawienie 20:7 A gdy się dopełni tysiąc lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego 8 I wyjdzie, by zwieść narody, które są na czterech krańcach ziemi, Goga i Magoga, i zgromadzić je do boju; a liczba ich jak piasek morski. 9 I ruszyli na ziemię jak długa i szeroka, i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. I spadł z nieba ogień, i pochłonął ich. 10 A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok, i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków. 11 I widziałem wielki, biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było. 12 I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i księgi zostały otwarte; również inna księga, księga żywota została otwarta; i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. 13 I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali, i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich. 14 I śmierć, i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego; owo jezioro ogniste, to druga śmierć. 15 I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego.

Taki jest opis Sądu Ostatecznego. Umarli zostali osądzeni według ich uczynków zapisanych w księgach. O jakie uczynki tutaj chodzi? O uczynki zgodne z 10 Przykazaniami. Jeżeli ich uczynki będą zgodne z Przykazaniami, będą one zapisane w księgach i zmartwychwstali, których uczynki będą zapisane w tych księgach, uzyskają życie wieczne. Te wersety z Objawienia nie mówią o bezwarunkowej miłości Boga i Syna do grzesznej ludzkości.

Upadli aniołowie oraz szatan już są osądzeni i drzemie nad nimi wyrok Boga za trwanie w złych czynach, których jest ogromna ilość.

Decyzja wyboru drogi przez życie zależy od ciebie.

Jeżeli będziesz pełnił uczynki zgodne z Przykazaniami, otrzymasz w nagrodę życie wieczne. Jeżeli nie będziesz posłuszny Bogu i Synowi, czeka cię... jezioro ogniste. Bóg już więcej nie pozwoli, aby ktokolwiek krzywdził innych.

Komu więc uwierzysz? New Age? Fałszywym masońskim pasterzom Chrześcijaństwa? Czy raczej zajrzysz do źródła wiedzy o Bogu, czyli do Biblii, którą nawet masz na Internecie. Możesz natychmiast sprawdzisz, jakie są rzeczywiste wymagania Boga względem człowieka!

Wiedz, że jedynie Bogu możesz zaufać i od tego zależy twój los.

Masz dwie opcje.

Decyzja należy do ciebie. Wybieraj mądrze!

Napisano: 18 Czerwca 2018

Ostatnie uaktualnienie: 19 Czerwca 2018

Powrót na stronę główną