Biblia jest skażona!

II Ezdrasza 6:(26) I oni zobaczą ludzi, którzy będą wzięci do góry, którzy nie skosztowali śmierci od narodzenia swego, i odmieni się serce mieszkańców ziemi i będzie przemienione w innego ducha. (27) Bo zło będzie usunięte, a oszustwo będzie wygaszone. (28) A wierność będzie owocowała, korupcja będzie zwyciężona, a prawda, która przez tak wiele dni nie owocowała będzie ujawniona. [BM]

Przeczytaj uważnie poniższy werset. Jest to zapowiedź najbliższych dni ostatecznych!

Ozeasza 3:(4) Gdyż synowie Izraela będą przez dłuższy czas bez króla i bez księcia, bez ofiary i bez posągu, bez efodu i bez terafów. (5) Potem synowie Izraela się nawrócą i znów będą szukać Pana, swojego Boga, i Dawida, swojego króla, i w dniach ostatecznych z bojaźnią zwrócą się do Pana i jego dobroci.

Jedynie Polacy i Słowianie są narodem stworzonym przez samego Boga!

Biblia jest drastycznie zmieniona przez dwóch fałszerzy, którzy są źródłem fałszywych informacji biblijnych. Są to: 'apostołowie': Paweł oraz Łukasz. Oni są uważani przez Kościół Katolicki i wszystkie religie chrześcijańskie za najważniejszych apostołów w Biblii, którzy napisali nam najbardziej czystą prawdę.

Paweł i Łukasz są uważani za najważniejszych pisarzy Biblii w Kościele Katolickim oraz we wszystkich religiach chrześcijańskich. To oznacza, że wszystkie religie Chrześcijaństwa są ściśle kontrolowane przez... Kościół Katolicki, który 'sprzedał' światu Biblię wraz z Pawłem i Łukaszem.

Paweł i Łukasz byli Żydami,  ale cała Biblia jest anty żydowska, co jest ewidentne w Starym Testamencie oraz w Nowym Testamencie, poza Pawłem i Łukaszem. Na czym polega różnica? Biblia opisuje ciągłą walkę Żydów z rzeczywistymi Izraelitami a Paweł i Łukasz są ich wrogami!

Z powodu oszustw Pawła i Łukasza powstał fałszywy, żydowski Izrael na ziemi należącej do rzeczywistych Izraelitów! Wystarczy porównać teksty Pawła i Łukasza z tekstami Biblii, aby przekonać się, że teksty Pawła i Łukasza nie mają absolutnie żadnego połączenia z resztą Biblii.

Biblia z Pawłem i Łukaszem jest Biblią żydowską, ale Biblia bez Pawła i Łukasza jest Biblią Bożą!

W ten sposób szatan zmienił całkowicie tekst Biblii izraelskiej, która stała się w ten sposób... Biblią Żydowską.

Co jest bardzo wymowne oraz natychmiast zauważalne; pisarze Biblii, wraz z Janem z Objawienia nigdy nie wspomnieli ani słowem o Pawle i Łukaszu.

Objawienie Jana opisuje 7 zborów, które rzekomo zapoczątkował Paweł! Żaden zbór jednak nie wspomina o Pawle i Łukaszu ani jednym słowem!

W tym linku jest artykuł o zborach Pawła, które o Pawle nie słyszały! Sprawdź ten artykuł!

Dopiero teraz istnieje jedyna wiarygodna Biblia w języku polskim, w której Paweł i Łukasz istnieją, ale nie są oni traktowani, jako pisarze Biblii. Ta Biblia posiada usuniętą przez satanistów II Księgę Ezdrasza, która ujawnia nam niezwykłe proroctwa, podane Ezdraszowi przez Boga.

Wierząc w Boga powinieneś to wszystko dokładnie sprawdzić, ponieważ nie możemy wierzyć Żydom, którzy byli przeklęci przez Isusa. Musimy wierzyć w Boga który wydał na Żydów wyrok za ohydny mord na niewinnym Synu Bożym!

W roku 1948 powstał w Izraelu fałszywy Izrael, zaakceptowany przez niemal cały świat, wraz z ludźmi... niewierzącymi. Rzeczywistym ludem Bożym są Polacy i Słowianie - rzeczywisty lud Boży, który odszedł od Izraela z pomocą Boga i osiedlił się... w Polsce!

Większość Polaków nie słyszała o tym, że Polacy to Izraelici i nie słyszała o zaginionych 10 pokoleniach Izraela. Ta informacja jest zaciekle przed światem ukrywana, zwłaszcza przed Polakami. Dlatego USA atakuje ludzi białych i pozbawia ich niemal wszystkiego. Te ataki także dzieją się już w Europie.

Czy wiesz, dlaczego ludzie biali są tak ostro prześladowani? Szatańskie władze wiedzą kim są  ludzie biali i dlatego nas nienawidzą. Oni wiedzą, że rzeczywisty lud izraelski nadal  istnieje i niedługo powróci on do Izraela, na świętą ziemię, daną nam przez samego Boga!

Niewielu Polaków o tym wie, ale Żydzi wiedzą o tym doskonale. Dlatego oni nas z taką pasją nienawidzą.

Polacy to 10 pokoleń Izraela. Wiele informacji i dowodów jest podanych także w tym linku. Polacy znienawidzeni przez świat! Jest także Nowa prawda biblijna  - w tym temacie.

Niewielu Polaków wie, że naszym Stworzycielem jest Bóg. Jesteśmy jedynym Bożym narodem na świecie. Martwa matka Boża nas nigdy nie zbawi!

Zbawi nas sam Bóg Wszechmogący!

zbawienie.com