Boży plan dla białej rasy

II Ezdrasza 6:(26) I oni zobaczą ludzi, którzy będą wzięci do góry, którzy nie skosztowali śmierci od narodzenia swego, i odmieni się serce mieszkańców ziemi i będzie przemienione w innego ducha. (27) Bo zło będzie usunięte, a oszustwo będzie wygaszone. (28) A wierność będzie owocowała, korupcja będzie zwyciężona, a prawda, która przez tak wiele dni nie owocowała będzie ujawniona. [BM]

Jak powstał szatański sposób życia?

Wszystko, co dzieje się na Ziemi jest organizowane przez szatana i realizowane przez nasienie węża, które sprawuje szatańską władzę od czasów potopu. Są to hybrydy anielsko/szatańsko/ludzkie, które nie posiadają ludzkich dusz i ludzkich sumień. Od pewnego czasu świat jest ściśle kontrolowany przez szatana oraz jego nasienie węża.

Różnica w działaniach jest zależna od władz, które stopniowo zaczęły świadomie zdobywać władzę na całej Ziemi. Początkowo mieliśmy tylko wieżę Babel, ale jeszcze przed pierwszą wojną światową siły szatańskie całkowicie przejęły władzę nad całą Ziemią.

W obecnym czasie sataniści objęli niczym nie ograniczoną władzę nad całą Ziemią oraz jej mieszkańcami. Władza ta nie będzie trwała dłużej niż 7 lat.

Mamy więc światową władzę nasienia węża nad całą masą ludzi, z Polakami i Słowianami włącznie. Sytuacja ta jest więc niezwykle groźna dla rasy białej, w szczególności dla wszystkich krajów Europy, które są w większości złożone z ludzi stworzonymi przez samego Boga.

Głównym elementem szatańskich rządów są Żydzi wszelkiej maści. Ich wzięcie ziemi Izraela jest tego wymownym dowodem, w co oni wierzą oraz jakie są ich rzeczywiste cele. Jest wiele różnych ugrupowań żydowskich, często zwalczających się, ale zawsze zgodnie nienawidzących Polaków i Słowian.

Obecnym głównym trendem jest wprowadzanie na siłę do Europy emigrantów z Afryki, którzy nawet gdyby chcieli, nie są oni w stanie podjąć żadnej pracy, chociażby z braku znajomości języka państwa, do którego ich przyjęto oraz dano miejsce do życia oraz pokarm do jedzenia.

Już przed potopem; najpierw szatan, a potem jego potomstwo rozpoczęło wyniszczanie rasy białej. Niestety szatański plan depopulacji ostatnio jest jeszcze bardziej drastyczny. Trwa powolna ale skuteczna eksterminacja białych ludzi; tak w USA oraz także w Europie.

Depopulacja toczy się od wielu lat, ale większość ludzi białych nadal nie zdaje sobie z tego sprawy. Winne temu są władze szatańskie! Musimy zadać sobie nieco trudu i dokładniej spojrzeć na ten niezwykły morderczy atak na wszystkie kraje Europy. Niestety tego na Internecie raczej się nie pokazuje.

Niewielu ludzi zdaje sobie sprawę z tego, że inteligencja ludzi jest bardzo różnorodna. Nam ogólnie się wtłacza w umysły, że wszyscy ludzie są praktycznie jednakowi i wszystko mogą. Wystarczy jednak pobieżne przyjrzenie się różnym ludom, a natychmiast zobaczymy olbrzymie różnice ludzi żyjących na Ziemi. Według wielu danych, ludzie na Ziemi posiadają iloraz inteligencji pomiędzy 51 aż do 106.

Czy Bóg stworzył takie drastycznej różnice inteligencji pomiędzy ludźmi?

Oczywiście że nie!

Biblia nam mówi, że Bóg stworzył tylko Adama i Ewę i polecił im napełnić Ziemię swoim potomstwem. Szatan natychmiast przystąpił do ataku na Ewę; miał z nią seks i spłodził w ten sposób Kaina, swojego i Ewy syna. To znaczy, że na Ziemi istnieje nie tylko czysty rodzaj ludzki, stworzony przez samego Boga, ale także istnieje znacznie większe, ohydne i mordercze dzieło szatana, czyli... nasienie węża.

Nasienie węża posiada jedną niezwykle groźną cechę. Nie posiada dusz ludzkich i ludzkich sumień. Nasienie to zawsze służy szatanowi dążąc do całkowitego zniszczenia Słowian i Polaków, oraz ludzi białych.

Od czasów Ogrodu Eden trwa zacięta wojna pomiędzy potomstwem szatana oraz Ludem Bożym. Lud Boży nigdy nie atakuje nasienie węża; zachowuje się on całkowicie odwrotnie. Oprócz Kaina, syna szatana i jego potomstwa, pojawiło się też wiele innych rodzajów hybryd, spłodzonych przez upadłych aniołów.

Największym problemem dla Ludu Bożego jest fakt, że Lud Boży nie zdaje sobie sprawy z tego, kto jest ich śmiertelnym wrogiem i z jakich przyczyn Lud ten ciągle upada a nawet jest masowo mordowany w wojnach i innych zbrodniczych działaniach wrogich im satanistów.

To nasienie węża spowodowało różnorodność ras ludzkich na Ziemi oraz nieludzkie ich zachowania się, połączone z nienawiścią do Boga!

Jest oczywiste, że potomstwo szatana i upadłych aniołów stale się rozwija, wspomagane przez szatana, który stara się za wszelką cenę krzyżować jego szatańskie geny z genami ludzi, którzy są bezpośrednimi potomkami Ludu Boga. Ich nazwy - Polacy oraz Słowianie.

Tylko my jesteśmy stosunkowo czystą genetycznie, oryginalną rasą ludzką, czyli potomstwem Adama i Ewy. To my drastycznie się wyróżniamy od reszty ludzi żyjących na Ziemi, ponieważ  hybrydy szatańskie nie posiadają ludzkich sumień oraz inteligencji Ludu Bożego. Oto dlaczego oni nas z pasją nienawidzą!

Wojna przeciwko Ludowi Bożemu

Najważniejszym czynnikiem jest to, że nie Lud Boży atakuje nasienie węża, ale jest to ciągła nienawiść nasienia węża oraz samego szatana w stosunku do Słowian i Polaków. W tym celu powstały wielkie wojny światowe pomiędzy nasieniem węża a innymi narodami. Celem szatana było niszczenie Słowian.

Ale to nie była łatwa droga dla szatana, który obawiał się interwencji Boga w ochronie Bożego Ludu. Mamy doskonały przykład przed potopem, kiedy zeszła na Ziemię grupa aniołów z Nieba i rozpoczęto płodzenie ich potomstwa z Ludem Bożym. Rodziły się olbrzymy, które groziły zniszczeniem całego Ludu Bożego. Sytuacja stała się tak niebezpieczna, że Bóg zniszczył wszystkich olbrzymów żyjących wtedy na Ziemi.

Przez pewien okres czasu ludzkość żyła bezpiecznie, ale niewielu ludzi wielbiło Boga i Bogu służyło. Najbardziej znanym nam człowiekiem Bożym w tamtych czasach był Noe, który wraz ze swoja rodziną wybudował z pomocą Boga arkę i na niej przeżył potop z całą rodziną.

Szatan i jego aniołowie nie ustępowali i za wszelką cenę dążyli do dwóch swoich celów. Usunąć z Ziemi Lud Boży oraz wypełnić Ziemię swoim potomstwem. Robiono wiele wysiłków, aby to uzyskać, ale inteligencja Ludu Bożego i ich charaktery oparte na sumieniach powodowały niezwykłą moc rasy Bożej, której nikt i nigdy nie był w stanie całkowicie pokonać.

Satanistom nigdy nie udało się zniszczyć Słowian (dawniej nazywanych Izraelitami) ani ich całkowicie pokonać; łącząc ich często z nasieniem węża, które nawet w takim przypadku było dalekie od chęci ożenku, ponieważ oni nie mieli i nadal nie mają sumień i duszy ludzkiej.

Dopiero teraz duża część Polaków zaczyna wreszcie rozumieć, kim w rzeczywistości jesteśmy, dlaczego świat nas aż tak zawzięcie nienawidzi i zawsze dąży za wszelką cenę do naszej całkowitej anihilacji. Ale jak sami wyraźnie widzimy, nigdy im się to w pełni to nie udało.

Zdecydowana większość Polaków i Słowian nie miała i nadal nie ma najmniejszego wyobrażenia, kim w rzeczywistości są Słowianie oraz Polacy. Ten starszy artykuł wyjaśnia nam wiele rzeczy! Ale artykuł ten nie ujawnia naszych olbrzymich przywilejów, jakie mamy u Boga oraz nie podaje nam, co Bóg dla nas przygotował w bardzo bliskim już czasie!

Niewielu ludzi zdaje sobie sprawę z naszej wartości, czyli wartości Polaków oraz Słowian. Ta wartość oznacza dla nas, że możemy żyć wiecznie, ponieważ... jesteśmy stworzeni do życia wiecznego. Utraciliśmy życie wieczne jeszcze w Edenie, ponieważ nasza matka Ewa zjadła... zakazany owoc!

Polacy i Słowianie są stworzeni przez Boga

Musimy poznać bliżej dowody biblijne oraz prawidłowo to wszystko zrozumieć.

Naszym największym darem Bożym jest miłość naszego Boga Wszechmogącego do nas, ponieważ jesteśmy Bożymi dziećmi. Boża miłość jest także odzwierciedleniem naszej miłości do Boga!  Ale bardzo niewielu z nas rozumie, że właśnie tylko my jesteśmy stworzeni przez naszego Boga i Ojca.

Postarajmy się to zrozumieć i zapamiętać, ponieważ w tym jest to w naszym przeznaczeniu do życia wiecznego, które pochodzi wprost od naszego Ojca, czyli naszego Boga.

Ten cel jest dla nas najważniejszy i powinniśmy go dokładnie poznać i przemyśleć! Jest to bardzo dla nas ważne!!!

Bóg najpierw stworzył Ziemię oraz wszystko, co jest potrzebne do życia. Potem Bóg stworzył Lud Boży, czyli według obecnych nazw; Słowian i Polaków.

Jedynie ludzie stworzeni przez Boga, z duszą i sumieniami mają prawo do życia na Ziemi!

Musimy PRAWO BOŻE zrozumieć oraz żyć według niego. Obowiązuje nas posłuszeństwo wobec Boga, Isusa oraz 10 Przykazań, które są warunkiem dla życia wiecznego i naszego szczęścia, jakie otrzymamy, żyjąc pod wspaniałą opieką samego Boga oraz mając Isusa jako naszego Króla.

Bóg jest naszym Bogiem, którego musimy wielbić i dziękować Bogu za wszystko, co dla nas zrobił i jak nas Bóg wyposażył.

Cokolwiek złego nas spotkało, było to rezultatem naszego częstego nieposłuszeństwa oraz z drastycznego łamania Bożego Prawa czyli 10-ciu Przykazań. Każde zło, które nas gnębiło; to my powodowaliśmy swoim grzesznym postępowaniem i nadal Lud Boży masowo grzeszy przeciwko Bogu.

Poniżej mamy olbrzymi dowód biblijny na to, co opisałem powyżej. Oto wersety oraz ich wyjaśnienie.

Rodzaju 1:(1) Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. (26) Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi.... (27) I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. (28) I błogosławił im Bóg, i rzekł do nich Bóg: Rozradzajcie się i rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię, i czyńcie ją sobie poddaną; panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi! 29 Potem rzekł Bóg: Oto daję wam wszelką roślinę wydającą nasienie na całej ziemi i wszelkie drzewa, których owoc ma w sobie nasienie: niech będzie dla was pokarmem! 30 Wszystkim zaś dzikim zwierzętom i wszelkiemu ptactwu niebios, i wszelkim płazom na ziemi, w których jest tchnienie życia, daję na pokarm wszystkie rośliny. I tak się stało. 31 I spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. I nastał wieczór, i nastał poranek - dzień szósty.

Co jest niezwykłe, Bóg stworzył człowieka na swój obraz oraz dał mu panowanie nad całą Ziemią. A to znaczy że Ziemia jest Bożą oraz naszą własnością, daną przez Boga. Stworzenie człowieka - pierwszej pary ludzkiej przed potopem jest wymownym dowodem na to, że jesteśmy stworzonymi przez Boga ludźmi.

Fakt stworzenia nas na obraz Boga oraz podobnych do Boga wymaga naszego oddania się Bogu, aby sprostać wymaganiom Boga, które są dla nas wspaniałe oraz oparte na Bożych planach. Jest to ujawnione w modlitwie, Ojcze Nasz. Jesteśmy Ludem Bożymi i musimy być naszemu Ojcu poddani.

Jest nie do przyjęcia, abyśmy byli nieposłuszni Bogu i nie traktowali go jak naszego Ojca. Oto dlaczego mamy takie wymogi, taką nazwę od Boga oraz takie charaktery, które w cudowny sposób pasują do naszego Ojca, który jest... naszym Ojcem. Co jest najciekawsze, dalszych planów Boga nadal nie znamy, ponieważ nie wypełniamy Bożego żądania wielbienia naszego Ojca oraz posłuszeństwa wobec Niego.

Polski katolicyzm i wielbienie 'matki boskiej' jest szczególną obelgą dla naszego Boga i Stworzyciela!

Wystarczy się nad tym wszystkim dobrze zastanowić, a natychmiast odkryjemy, że Bóg coś olbrzymiego dla nas zaplanował, aczkolwiek nie jesteśmy o tym poinformowani.

A może po kilku tysiącach lat posłuszeństwa oraz ciągłego naszego postępu pod każdym względem, będziemy bardzo bliscy Bogu i być może nawet nawet Bogu w dużym stopniu... dorównamy. Być może przyjdzie czas na... nasze stworzenie Ziemi dla naszego potomstwa, które będzie żyło pod naszą opieką oraz będzie szkolone przez nas w taki sposób, w jaki wyszkolił nas Nasz Ojciec i Bóg.

To co napisałem powyżej może się wydarzyć ale nie musi!

Pamiętajmy, że jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga Wszechmogącego!

Być może takie są właśnie plany Boga lub są one bardzo podobne. Żeby do czegoś takiego doszło, musimy być naszemu Ojcu całkowicie posłuszni i przez Boga doskonale wychowani. Co nastąpi dalej... jest raczej poza naszą inteligencją, aby to zrozumieć. Dlatego niemal niczego o takich planach nie wiemy!

Biblia nie ma wzmianki o tym, że Bóg stworzył innych ludzi poza Adamem i Ewą.

1 Mojżesza 2:(4) Takie były dzieje nieba i ziemi podczas ich stworzenia. W dniu, kiedy Pan Bóg uczynił ziemię i niebo, (5) A jeszcze nie było żadnego krzewu polnego na ziemi ani nie wyrosło żadne ziele polne, bo Pan Bóg nie spuścił deszczu na ziemię i nie było człowieka, który by uprawiał rolę, (6) A tylko mgła wydobywała się z ziemi i zwilżała całą powierzchnię gleby, (7) Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą. (8) Potem zasadził Pan Bóg ogród w Edenie, na wschodzie. Tam umieścił człowieka, którego stworzył.

Niestety ten człowiek bardzo szybko zawiódł Boga!

1 Mojżesza 3:(22) I rzekł Pan Bóg: Oto człowiek stał się taki jak my: zna dobro i zło. Byleby tylko nie wyciągnął teraz ręki swej i nie zerwał owocu także z drzewa życia, i nie zjadł, a potem żył na wieki! (23) Odprawił go więc Pan Bóg z ogrodu Eden, aby uprawiał ziemię, z której został wzięty. (24) I tak wygnał człowieka, a na wschód od ogrodu Eden umieścił cheruby i płomienisty miecz wirujący, aby strzegły drogi do drzewa życia.

Jest to bardzo łatwe do zrozumienia. Bóg odebrał pierwszej parze możliwość życia wiecznego, ale Bóg nie odebrał dzisiejszym ludziom życia wiecznego w Niebie. Za nasze przeznaczenie czyli za życie niektórych nas w Niebie odkupił nasze grzechy swoją własną krwią sam Syn Boży, Isus Mesjasz!

Warunkiem wiecznego życia w Niebie jest wielbienie Boga Wszechmocnego oraz posłuszeństwo wobec Prawa Bożego. Nasze poddanie się Bogu MUSI być połączone z bezwzględnym przestrzeganiem Bożego Prawa, czyli 10 Przykazań oraz innych praw. To  doprowadzi nas także do życia wiecznego na Nowej Ziemi. Co będzie dalej, tego nie wiemy, ale na pewno plany Boże nie skończą się na kilku tysiącach lat.

Wszystkie nasze wspaniałe cechy od Boga, zwłaszcza posiadanie sumień i duszy są pierwszą charakterystyką dla nas, która wyróżnia nas od wszystkich innych ludzi. Z tego powodu świat jest aż taki ohydny, ponieważ nasienie węża oraz szatan z aniołami niszczą wszystko, co Bóg do tej pory zrobił.

Potomstwo nasienia szatańskiego nie posiada ani dusz ani sumień!

Istnieją wyjątki, które wynikają z mieszanek pomiędzy Ludem Bożym a nasieniem węża. Takie wymieszanie powoduje pewne szanse tych ludzi, którzy staną po stronie Boga i będą także posłuszni Prawu. Dlatego oni zostaną w jakiś sposób 'wyleczeni' z pewnych niepożądanych wad oraz braków pełnego człowieczeństwa, co umożliwi im także życie wieczne.

Są w tym właśnie temacie pewne delikatne wzmianki w tym kierunku. Dlatego pewna część hybryd, posiadająca wiele cech Słowian, także będzie posłuszna Bogu i Prawu i także otrzyma życie wieczne.

Która religia jest prawdziwa?

W Biblii nie występuje słowo religia, co jest wymownym dowodem na to, że żadna religia nie jest prawdziwa, ponieważ nie spełnia ona wymogów Boga. Bóg nigdy nie wspomina o potrzebach członkostwa w jakiekolwiek grupie w sensie religijnym.

Religie nie są organizacjami popieranymi przez Boga i są one zorganizowane wyłącznie przez satanistów. Głowna religią światową, która wręcz zmusza do wielbienia posągów, ściśle zabronionych przez Boga do wykonywania oraz do wielbienia jest Kościół Katolicki. Rzym wsławił się jako najbardziej ohydny kościół, który wielbi głównie tzw. matkę boską!

Drugim problemem fałszywych religii jest wielbienie rzeźb i obrazków uczni Boga, Isusa, z Marią włącznie. Jest to najohydniejsza forma bałwochwalstwa czyli wielbienia bałwanów. Zwróćmy także uwagę na celową zmianę imienia Syna Bożego z Isusa na Jezusa.

Imię Isus jest rzeczywistym imieniem i pochodzi z języka greckiego, który jest językiem całej Biblii.

Jedynie jedna grupa posłusznych sług Boga otrzymała od samego Boga wiedzę biblijną, która była spisana po grecku w Biblii. Z tej właśnie przyczyny wszystkie niemal części Biblii są słowami samego Boga.

Olbrzymią różnicą jest to, że jedynie fałszywi apostołowie, jak Paweł (Żyd) i Łukasz (także Żyd) pisali swoje listy, w których raczej nie ma słów Boga, ale istnieją w nich własne opinie i plany, o których Biblia w ogóle nie mówi. Żydzi zawsze byli oraz są nadal zawziętymi wrogami Boga Wszechmogącego!

Poniżej typowy przykład rzekomego 'natchnienia' w Ewangelii pióra Łukasza. Zwróćmy uwagę na to, że Łukaszowi Isus się nie objawił, ale Łukasz podobno to wszystko przebadał.

Łukasza 1:(1) Skoro już wielu podjęło się sporządzenia opisu wydarzeń, które wśród nas się dokonały, (2) Jak nam to przekazali naoczni od samego początku świadkowie i słudzy Słowa, (3) Postanowiłem i ja, który wszystko od początku przebadałem, dokładnie kolejno ci to opisać, dostojny Teofilu, (4) Abyś upewnił się o prawdziwości nauki, jaką odebrałeś.

Łukasz nie działał z natchnienia Bożego i pisał on wszystko wyłącznie od siebie, z pomocą szatana. Co jest jeszcze ciekawsze, Ewangelia i Dzieje Apostolskie to nawjększe księgi Nowego Testamentu. W tych linkach jest olbrzymia ilość dowodów fałszu tych dwóch biblijnych pseudo pisarzy, na których opierają się fałszywe religie. Są to: 'ewangelista' Paweł oraz 'ewangelista' Łukasz.

Najciekawsza jest główna rola tych dwóch 'apostołów'! Obaj są zawsze cytowani przez wszystkie religie, które najwyraźniej nie są oparte na Biblii, ale są oparte wyłącznie na listach oraz opiniach Pawła i  Łukasza. Naszym obowiązkiem jest uczenie się wszystkiego wprost od Boga oraz od Syna Bożego!

Niemal wszystko, co nas obowiązuje mamy podane przez samego Boga. Poniżej mamy oryginalne biblijne 10 Przykazań.

Księga Wyjścia 20:(1) A Pan mówił wszystkie te słowa i rzekł: (2) Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. (3) Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. (4) Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. (5) Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, (6) A okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. (7) Nie nadużywaj imienia Pana, Boga twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia jego. (8) Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. (9) Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, (10) Ale siódmego dnia jest sabat Pana, Boga twego: Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. (11) Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go. (12) Czcij ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni w ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie. (13) Nie zabijaj. (14) Nie cudzołóż. (15) Nie kradnij. (16) Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. (17) Nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego.

Czytając to nie ma żadnej wątpliwości, co nas obowiązuje wobec Boga oraz wobec Bożych wymogów.

Nasze zbawienie polega na przestrzeganiu 10 Przykazań Bożych!

Zakończenie...

Jest oczywiste, że cały świat chrześcijański unika wielbienia Boga, ale wielbi niemal wszystkich 'świętych' wraz z Marią, matką Isusa; nie żyjącą już od setek lat, która będąc martwą, nie może ona nam pomóc. Olbrzymia ilość chrześcijan wielbi krzyż Isusa Mesjasza.  A Bóg zastrzegł sobie, że wielbienie należy się wyłącznie Stwórcy wszystkiego, co istnieje.

Podobnie to funkcjonuje w rodzinach Ludu Bożego. Dzieci sług Bożych muszą być uległymi oraz muszą się podporządkować swoim rodzicom. Podobnie jak rodzice muszą się podporządkować wobec Boga.

Teraz staje się oczywiste, dlaczego Bóg jest naszym Ojcem. Nasze pełne oddanie się Bogu spowoduje wcześniej czy później nie tylko życie wieczne, ale nastąpi nasze bardzo bliskie przywiązanie się do naszego Boga i Ojca.

Co nastąpi po tym? Zaufajmy Bogu i bądźmy Mu zawsze posłuszni, a zajdziemy wszyscy tam, gdzie Bóg to wszystko zaplanował. Wiedzmy, że na tym co już wiemy to się wcale nie skończy, ponieważ jest to wszystko ponad naszą wyobraźnię.

Doskonałym przykładem dla nas jest Syn Boży, Isus - druga osoba po Ojcu!

Szatan i upadli aniołowie wiedzieli więcej o planach Boga, którymi oni pogardzili i w ten brutalny sposób zniszczyli wiele pracy Boga. Ale rzeczywiste plany Boga dla Bożego Ludu nadal istnieją i są one nadal wykonywanie. Nadchodzi czas, że wszystkie Boże plany będą nieustannie realizowane przez Boga, Isusa oraz przez wielką liczbę aniołów, archaniołów, oraz... posłusznych Bogu ludzi Bożych.

Pamiętajmy o tym, że jesteśmy Ludem Boga a Ziemia należy wyłącznie do nas!

Ci, którzy będą zawsze Bogu posłuszni, otrzymają od Boga znacznie więcej, niż sięga nasza wyobraźnia.