Chrislam - Watykan zdradził Boga

II Ezdrasza 6:(26) I oni zobaczą ludzi, którzy będą wzięci do góry, którzy nie skosztowali śmierci od narodzenia swego, i odmieni się serce mieszkańców ziemi i będzie przemienione w innego ducha. (27) Bo zło będzie usunięte, a oszustwo będzie wygaszone. (28) A wierność będzie owocowała, korupcja będzie zwyciężona, a prawda, która przez tak wiele dni nie owocowała będzie ujawniona. [BM]

Do niedawna światem rządził syjonistyczny Rzym, zwany także Watykanem. Biblia nazywa go Wielką Nierządnicą zgodnie z jej nierządnym charakterem.

Nagle Watykan upadł - finansowo, militarnie wraz z USA oraz moralnie.

Papież ogłosił nową światową religię: Chrislam, czyli połączenie Chrystusa z Islamem.

Objawienie 17:(1) I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz, i tak się do mnie odezwał: Chodź, pokażę ci sąd nad Wielką Nierządnicą, która rozsiadła się nad wielu wodami, (2) Z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi. (3) I zaniósł mnie w duchu na pustynię. I widziałem. kobietę siedzącą na czerwonym jak szkarłat zwierzęciu, pełnym bluźnierczych imion, mającym siedem głów i dziesięć rogów. (4) A kobieta była przyodziana w purpurę i w szkarłat, i przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami; a miała w ręce swej złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości jej nierządu. (5) A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu: Wielki Babilon, matka nierządnic i obrzydliwości ziemi.

Co jest niezwykle ciekawe, Papież Franciszek się z tym 'osiągnięciem' ukrywa, ale to wydarzenie nie jest oszustwem. Jest to ukrywanym faktem w chwili obecnej przed niemal całym światem.

Babilon Wielki, czyli USA były jeszcze do niedawna morderczym narzędziem Wielkiej Nierządnicy, które wykonywało jej najdziksze rozkazy. Nierządnica afiszowała się USA, grożąc państwom nieposłusznym mocą... militarną USA.

Kobieta była Nierządnicą kontrolującą syndykat wielu zbrodni - tajemniczy, biblijny Babilon Wielki.

W starożytności pierwszy Babilon czy... Babel także posługiwał się podobnym językiem i występował przeciwko Bogu. Był on pod opieką gromady Nefilimów z wysoką technologią, uzyskanej od nieprawych rodziców, czyli od upadłych aniołów.

Dzisiaj USA, Anglia - podobnie jak Nefilimowie czyli 13 rodów szatańskich Iluminatów są wzajemnie ze sobą spokrewnieni. Kraje wspólnoty brytyjskiej oraz USA posługują się językiem angielskim i oba mocarstwa są otwartymi wrogami Boga i Jego Prawa.

Obydwa państwa już nie są światowymi potęgami!

Oni uprawiają czary, magię, satanizm, pedofilię i morderstwa na światową skalę. Satanizm i czary są źródłem sukcesów Nierządnicy i Babilonu. Babilon Wielki był do niedawna największym, najgroźniejszym i najbardziej okrutnym państwem na ziemi.

Objawienie 17:(6) I widziałem tę kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Isusowych. A ujrzawszy ją, zdumiałem się bardzo.

Głównym celem Rzymu/Watykanu było i nadal jest prześladowanie i mordowanie chrześcijan wiernych Bogu i Isusowi. Wojny w Syrii, w Ziemi Obiecanej, oraz w Afryce potwierdzają masowe mordy Chrześcijan, popełniane przez bliżej nam nie znane siły, jak ISIS czy Al Kaida.

Rzeczywista władza Watykanu

Niewielu ludzi zdawało sobie sprawę z rządów Rzymu nad całym światem! Watykan jest w Rzymie i jest jego częścią. Jest to nadal władza starożytnego Rzymu, która trwała kilka wieków. Oszukano nas ponownie; z kalendarzem oraz z latami.

Mamy obecnie rok 480 n.e, a nie rok 2022. Dodano nam 1542 lata do historii świata. Jeżeli odrzucimy sztuczną naszą erę, mamy w rzeczywistości rok 4484 od dnia stworzenia Ziemi przez Boga. Tak wygląda rzeczywista data według Biblii.

Dodatkowe lata dodał nam Watykan, aby odsunąć podejrzenia od swojej rzeczywistej tożsamości. Dlatego większość ludzi nie wie, że Rzym/Watykan rządził całym światem i ukrywał się przed nim jako Watykan (biblijna Wielka Nierządnica) z powodu... proroctw biblijnych.

W tym filmie [EN] mamy wiele monet z roku 670. Dodawano jedynkę i tak powstawał rok 1670 czy też inny. Nie wszystko całkowicie ukryto przed nami!

Bardziej dokładne opisy rządu Rzymu znajdziemy w tym linku - Watykan.

Rzym rządził w czasach pobytu Isusa na ziemi i był wrogiem chrześcijan od samego początku. Jedynie Piłat był uczciwy i zapłacił to z czasem swoim życiem. Rzym przetworzył się w Watykan i nazwał się Kościołem Katolickim, ale religia nie była jego głównym zajęciem.

Rzym/Watykan posiadał do niedawna całkowitą władzę nad światem.

Dowody jego olbrzymich zbrodni znajdziemy w tym linku. NWO! Rzym/Watykan nie jest już ani władcą świata ani nie jest on kościołem katolickim, ponieważ Watykan zjednał się z Islamem i wszystkimi odłamami tej religii.

Watykan wielbił zawsze Lucyfera i nadal go wielbi, a do grupy 'świętych' kardynałów dołączył on niemal wszystkie religie świata i nazwał ten absurd Chrislamem. Więcej detali w tym linku.

Jest to największa zdrada Boga oraz Syna w dziejach świata oraz zdrada wiernych Kościołowi  katolików.

W tym linku mamy wiele informacji o Watykanie. W następnym linku mamy także wiele o rządach Watykanu nad całym światem, oraz mamy także sporo detali  o Watykanie.

Posiadamy także wyjaśnienie kontroli Watykanu nad BIS - największym bankiem świata. Jest to Bank for International Settlements, czyli Bank kontrolujący wszystkie niemal rządy na ziemi.

BIS nie utracił władzy nad światem, ale Watykan utracił BIS i dąży do odzyskania pieniędzy, które BIS nadal posiada.

BIS obecnie zorganizował bezgotówkową komputerową walutę, która może być w każdej chwili wprowadzona w życie, ale bez udziału Watykanu.

Rzym/Watykan stracił nie tylko BIS, ale także stracił władzę nad całym światem.

Źródło władzy na światem, czyli BIS - źródło pieniędzy całego świata - wymknęło się spod kontroli Watykanu. Watykan stał się niemal zerem i całkowicie upadł. Bez BIS'u oraz bez militarnej pomocy USA Watykan nie ma prawa do istnienia. Jego zagłada jest bardzo bliska!

Watykan porzucił katolicką religię!

Zorganizował on nowy system wiary. Watykan połączył Islam z Katolicyzmem w jedną wielką religię, czyli Chrislam. Poniżej cytat z tego artykułu. Słowa Cris oraz lam nie oznaczają Chrystusa. Jest to wprowadzanie katolików w błąd.

To oficjalnie, Chrislam został teraz skodyfikowany i ratyfikowany, z zatwierdzeniem na VII Kongresie Przywódców Światowych i Tradycyjnych Religii, dokumentu Human Fraternity stworzonego przez papieża Franciszka z Watykanu i finansowanego i promowanego przez Mohameda bin Zayeda z ZEA . Pytanie – Zgadnij kogo zapomnieli zaprosić na uroczystość? Odpowiedź – Jezusa Chrystusa, Jego Imię nigdzie nie pojawia się i nigdy nie jest wymienione. Zastanawiam się, kim jest zatem „gość honorowy”? Hmm.

Największą zbrodnią, którą popełnił papież Franciszek jest publiczne zrównanie Boga Wszechmogącego - Autora Biblii z Allachem. Jest to największym grzechem, jaki papież mógł popełnić.

Koranu nie można porównać z Biblią, ponieważ nie ma na ziemi tak powszechnej i potwierdzonej proroctwami księgi Bożej, jaką jest Biblia.

Koran w porównaniu do Biblii jest absolutnie nie do przyjęcia i nie posiada żadnych proroctw. Ani Biblia ani Koran nie mają żadnego wspólnego pisarza. To wyklucza jakiekolwiek połączenie Islamu z Katolicyzmem. Papież o imieniu Isusa nawet nie wspomniał a Islam Go kategorycznie odrzuca.

Ale papież - największy heretyk i satanista świata jest światu znany z noszenia krzyża, czyli zniekształconego narzędzia mordu Isusa z ciałem zmasakrowanego Chrystusa na krzyżu.

Rzeczywistym Bogiem papieży Watykanu był zawsze... szatan!

Współpraca Watykanu z Islamem

W ostatnich latach Nierządnica używając mocy Babilonu czyli USA, wyposażała w broń, pieniądze i dawała wsparcie moralne dla fanatyków islamskich. A oni przeprowadzali w krajach arabskich rzezie... żyjących tam chrześcijan.

Najwyraźniej watahy islamskie planowały kolejne mordy chrześcijan z pomocą sprowadzanych emigrantów do państw europejskich rasy białej. Była to akcja Watykanu. Obecnie w USA i w mediach szatańskich USA jest już powszechnie widoczna i otwarta nienawiść do Boga i do Biblii.

Z rozkazu Watykanu spowodowano masowy napływ innych ras do USA oraz do wszystkich krajów białej Europy. Gwałty i zbrodnie w tych krajach natychmiast drastycznie wzrosły a syjonistyczne rządy to nadal wspierają a nawet fundują.

W USA i w Europie trwa wojna przeciwko chrześcijaństwu oraz przeciwko białym mężczyznom.

Rewolucje: we Francji jedna oraz dwie w Rosji, a także dwie wojny światowe zostały także rozpętane przez Wielką Nierządnicę i były przez nią finansowane oraz nadzorowane według planu masońskiego trzech wojen światowych. Ich głównym celem było osłabienie Słowian.

Hitler był błogosławiony przez Rzym/Watykan, Izrael żydowski także!

Hitler natychmiast po objęciu władzy w Rzeszy, wysłał Żydów do Izraela. Jest oczywiste, że Hitler był także kontrolowany przez Watykan. Zajęcie ziemi Izraela przez Żydów syjonistycznych było więc kłamliwym planem Watykanu. Jeżeli Żydzi nie są wybrani przez Boga, to kogo Bóg wybrał!? 

Rzym/Watykan to trzon światowego syjonizmu, który umieścił Żydów w Izraelu!

Sprawdź kilka dowodów po polsku! Chrislam  Pope Benedict Isus is not Isa Koran.

Kiedy powstał Islam?

Bardzo wiarygodne są te informacje z Wikipedii, która dosyć dokładnie i zgodnie z faktami przedstawia nam historię Islamu. Oto detale powstania Islamu, według Wikipedii.

Zgodnie z nauką proroka Mahometa objawienie przekazane Żydom i chrześcijanom przez Abrahama, Mojżesza i Jezusa powinno zostać ponowione i uzupełnione. Muzułmanie wierzą, że wersety Koranu zostały stopniowo objawione Mahometowi poprzez Archanioła Gabriela[3] (arab. Dżibril) pomiędzy 610 r. n.e., a jego śmiercią 8 czerwca 632 roku[3]. Podstawę islamu tworzy pięć zasad i obowiązków muzułmanina:

Jest jeden zasadniczy błąd. Naród Wybrany przez Boga to Słowianie czy też Lechici, którzy nigdy nie byli nazywani Żydami. Biblia używa słowa Żyd jako wroga Boga i Isusa.

Objawienie 3:(9) Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów (Judejczyków), a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie do nóg, i poznają, że Ja ciebie umiłowałem. [BM]

Ta data nam wyjaśnia niemal wszystko. Po męczeńskiej śmierci Isusa, który umarł za grzechy wybranych oraz za grzechy 144.000, archanioł Gabriel objawił się rzekomo Mahometowi  i zadecydował około 550 lat później, że ofiara Chrystusa jest nieważna, ale ważne jest 5 zasad, o których rzeczywiste Słowo Boże nas wcale nie informuje!

Gdyby Islam powstał 550 lat przed chrześcijaństwem, takie połączenie, jakiego dokonał papież miałoby sens i  chrześcijanie kopiowaliby z Koranu. Rzekome objawienie archanioła 550 lat po śmierci, zmartwychwstaniu Isusa i pójścia do nieba sugeruje nam kopiowanie... z Biblii.

Co jest szczególnie interesujące, Koran nie bazuje na żadnych proroctwach. Sprawdź ten link! Czy w Koranie są proroctwa? Proroctwa są głównym dowodem Bożego autorstwa Biblii.

Z powodu niezwykłych, wypełnionych od tysięcy lat proroctw wypełnianych także obecnie na naszych oczach możemy mieć pewność, że Biblię nie napisali ludzie, ale napisał ją dyktując pisarzom sam Bóg!

Sprawdź te dwa starsze artykułu, opisujące wypełnianie się upadku Watykanu oraz... USA!!! Islam nie posiada żadnych wiarygodnych proroctw, a Biblia posiada ich kilkaset!

Bóg nie zezwolił Islamowi na podbicie Europy. Najwyraźniej Bóg pomógł Europie w obronie własnej, pomimo drastycznego skażenia chrześcijan jaskrawym bałwochwalstwem i kultem Marii - szczytem bałwochwalstwa, kategorycznie zabronionego przez Boga..

Militarną ekspansję muzułmanów na europejskim kontynencie zakończyła bitwa pod Wiedniem, stoczona pomiędzy wojskami Kary Mustafy a armią polsko-austriacko-niemiecką, dowodzoną przez króla Jana III Sobieskiego. Wikipedia

Naród Wybrany czyli Słowianie byli często wspomagani przez Boga. Bitwa pod Grunwaldem czyli bitwa Słowian przeciwko całej Europie oraz bitwa pod Wiedniem pod dowództwem Jana III Sobieskiego są tego znaczącym dowodem.

Ciekawe jest proroctwo o Słowianach, które usunięto z Biblii (II Księga Ezdrasza) ponieważ w tej księdze jest także proroctwo ukazujące nam, dokąd udali się Izraelici (Słowianie), gdzie dotarli a nawet jest zapowiedź o powrocie Słowian - Narodu Wybranego do ziemi izraelskiej. Kim są Polacy?

Pomimo, że szatan rządzi całym światem, to oznacza totalną aprobatę wszystkich szatańskich religii na świecie, które on całkowicie kontroluje z Rzymem/Watykanem włącznie.

Każda religia jest dziełem szatana. W Biblii nie występuje słowo - religia.

Wiara w Boga i w Jego słowa powinna być oparta ściśle na Biblii. Po zburzeniu świątyni w Jerozolimie Bóg nie zezwolił na ponowne jej odrestaurowanie i nastąpi ono dopiero po stałym powrocie Isusa na ziemię.

Każda religia jest fałszem szatana, ponieważ to szatan decyduje o wierzeniach w religiach i w sektach i w ten sposób je kontroluje. Przywódcy wszystkich religii to nasienie węża!

Oto dlaczego religie chrześcijaństwa nigdy się nie zwalczają.

Sprawdź ten artykuł. Zbawienie nie tylko dla orłów.

Bóg wymaga od nas posłuszeństwa wobec 10 Przykazań, oraz spodziewa się naszych modlitw; nie tyle publicznych ale prywatnych, w których prosimy Boga o pomoc czy też wyrażamy swoje podziękowania za wszelkie pomoce ponieważ Bóg wszystko stworzył i On to kontroluje.

Biblia jest oprócz Prawa Bożego rzeczywistą historią świata oraz Ludu Bożego. Posiada ona mnóstwo proroctw, które w niezwykle dokładny sposób ukazują nam, co dzieje się dzisiaj lub co wydarzy się w bliższej lub dalszej przyszłości.

Spełniają się prorocze zapowiedzi z Objawienia o bliskim przejęciu władzy nad Ziemią przez Boga oraz Syna Chrystusa.

Biblia jest znana z absolutnej prawdy i ujawnia nam, że Bóg stworzył Ziemię i Niebo oraz wszystko co istnieje.

Jeżeli Bóg stworzył wszystko, wyłącznie Bogu musimy za wszystko dziękować.

Biblia również podaje nam przyczyny buntu szatana oraz grupy aniołów. Biblia podaje, że seks aniołów i szatana z kobietami spowodował skażenie genów ludzkich. Hybrydy ludzkie, czyli nasienie węża i upadłych aniołów, spowodowały akcję Boga w postaci potopu. Wszystkie hybrydy utonęły i rodzaj ludzki rodziny Noego rozpoczął od zera napełnianie Ziemi ludzkością.

Ale szatan i upadli aniołowie, pomimo potopu nie zaprzestali swoich zbrodni i zbrodnie ich są popełniane szczególnie w czasach dzisiejszych. Z powodu mieszania ras, ludzkość jest bardzo zniszczona przez obce geny i większość ludzi nie posiada ludzkich sumień oraz ludzkich uczuć.

Ale to Słowianie są znienawidzonym przez cały szatański świat ludem Bożym.

Szatan i upadłe anioły nie dały za wygraną i pomimo wielu wojen przez nich wywołanych, tym razem przygotowali oni system wymordowania 95% ludzkości na całej ziemi. Ten najbardziej zbrodniczy plan Watykanu jest nadal forsowany.

Wszystkie religie są szatańskie i przelały one mnóstwo niewinnej krwi. Religie szatańskie są głównie odpowiedzialne za większość grzechów ludzkich oraz za wszystkie wojny i nieszczęścia w historii świata.

Szatan umieścił w Biblii fałszywego apostoła Pawła, Łukasza, Marka i Esterę! Oni wszyscy byli Żydami, których Biblia nazywa nasieniem węża. Chrystus nazwał ich plemieniem żmijowym, godnym śmierci w Gehennie z powodu ich zbrodni, które nadal są stale popełniane.

Sataniści ukrywają przed nami prawdę biblijną, historię Narodu Wybranego oraz plany Boga odrestaurowania ziemi izraelskiej pod stolicę przyszłego Królestwa Bożego.

Szatan 'obiecuje' ludziom niebo, ale Bóg stworzył ziemię dla ludzi a nie niebo.

Dlatego w każdej religii chrześcijańskiej cytuje się masowo Pawła i Łukasza. Na te sprzeczności z resztą Biblii szatańscy liderzy chrześcijaństwa nie zwracają żadnej uwagi. Jednak istnieje bardzo prosty sposób, jak rozpoznać prawdę w Biblii.

Niemal każdy pisarz w Biblii pisze, że miał widzenie, albo spotkał anioła, który ujawnił mu takie czy inne proroctwa czy ostrzeżenia. Poniżej mamy klasyczny przykład.

Daniela 7:(1) W pierwszym roku Belsazara, króla babilońskiego, miał Daniel sen, a to co widział, leżąc na swoim łóżku, zaniepokoiło go. Potem spisał sen, a oto jego treść: (2) Ja, Daniel, miałem w nocy widzenie: Oto cztery wiatry niebieskie wzburzyły Wielkie Morze, (3) I cztery wielkie zwierzęta wychodził z morza, każde inne. (4) Pierwsze było podobne do lwa i miało orle skrzydła. Gdy potem spojrzałem, wyrwano jego skrzydła; wtedy podniosło się z ziemi i stanęło na dwóch nogach jak człowiek i dano mu ludzkie serce. [BM]

Sprawdź cały ten rozdział a natychmiast zauważysz, że Daniel ujawnia nam, że on te informacje uzyskał od anioła czy od Boga i przekazał je dokładnie tak, jak je słyszał.

Co jest jeszcze ciekawsze, wiele proroctw o czasach końca zostało nam podanych z wyjaśnieniem, że zrozumienie nasze nastąpi tuż przed czasami końca lub w czasach końca.

Daniela 8:(26) A widzenie o wieczorach i porankach, jak powiedziano, jest prawdą; ale ty zapieczętuj to widzenie, bo spełni się po wielu dniach.

Przeczytaj listy Pawła i sprawdź, kto do ciebie przemawia. Anioł? Bóg? A może są to wyłącznie słowa Pawła.

Zresztą 'ewangelista' Łukasz sam się do tego oficjalnie przyznał. Bóg mu niczego nie objawił.

Łukasza 1:(1) Skoro już wielu podjęło się sporządzenia opisu wydarzeń, które wśród nas się dokonały, (2) Jak nam to przekazali naoczni od samego początku świadkowie i słudzy Słowa, (3) Postanowiłem i ja, który wszystko do początku przebadałem, dokładnie kolejno ci to opisać, dostojny Teofilu, (4) Abyś upewnił się o prawdziwości nauki, jaką odebrałeś.

Dlatego Biblia jest nazywana słowem Bożym, ponieważ rzeczywiści autorzy otrzymywali od Boga informacje i proroctwa i wiernie je nam przekazali. Łukasz, będąc Żydem nie otrzymał informacji od Boga ale od Żydów, którzy... chcieli zabić lub nawet zabili Isusa!

Potwierdzenie przez Jana w Objawieniu.

Objawienie 1:(1) Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce; to też wyjawił On za pośrednictwem zesłanego anioła swojego słudze swemu Janowi,

Jak na to zareagujesz?

Dlatego to, co uczynił papież Franciszek uznając Koran za dzieło równe Biblii, otrzyma straszliwą karę od Boga i jego dni są już definitywnie policzone. Chyba nikt na ziemi nie popełnił aż takiego olbrzymiego grzechu, jaki popełnił publicznie papież Franciszek!

Twoja sytuacja jest w chwili obecnej niezwykle poważna. Stałeś się osobą poinformowaną o niezwykłym oszustwie Kościoła.

Czy zrównasz bluźnierczo Boga z Allahem, który nigdy niczego nie stworzył?

Watykan nigdy nie był drogą do Boga, do Syna i do życia wiecznego!

Kto oddał za ciebie swoje życie? Syn Boży, Isus zwany Jezusem przez Watykan. Kościół ortodoksyjny w Rosji nazywa go prawidłowo Isusem. Od ciebie będzie zależało twoje życie, zbawienie oraz twój stosunek do Boga Wszechmogącego oraz do Chrystusa.

Widzisz teraz, czym był Rzym/Watykan i dokąd cię teraz doprowadził. Do fałszywego boga Allaha! Rzym kierował cię zawsze ku wiecznej śmierci. Teraz papież postawił przed tobą niezwykle ważną przeszkodę.

Albo uwielbisz Allaha i zginiesz z rąk Boga, albo uznasz Boga i Syna i pozostawisz bałwochwalczą pseudo religię a uratujesz swe życie wieczne.

Niedługo nastąpi olbrzymie wydarzenie

Będzie to zabranie do nieba wiernych Bogu i Synowi ludzi, członków Narodu Wybranego czyli Słowian. Będzie to widział cały świat. Ty zobaczysz to także. Będzie to twoja ostatnia szansa na powrót do Boga.

Syn Boży podał nam modlitwę wzorcową - Ojcze Nasz i tylko w podany przez Syna Bożego sposób powinieneś się modlić. Fałszywa religia katolicka dała tobie modlitwę do martwej nadal Marii, matki Chrystusa. Ona nigdy nie uczestniczyła w naukach swego Syna!

Biblia mówi o niej w kilku zaledwie zdaniach. Maria nawet nie brała udziału w ostatniej Wieczerzy.

Mateusza 1:(16) A Jakub był ojcem Józefa, męża Marii, z której narodził się Isus, zwany Chrystusem.

Mateusza 24:(18) A z narodzeniem Isusa Chrystusa było tak: Gdy matka jego, Maria, została poślubiona Józefowi, okazało się, że, zanim się zeszli, była brzemienna z Ducha Świętego. (19) A Józef, mąż jej, będąc prawym i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić. (20) I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł Pański i rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło jest z Ducha Świętego. (21) A urodzi syna i nadasz mu imię Isus; albowiem On zbawi lud swój od grzechów jego. (22) A to wszystko się stało, aby się spełniło słowo Pańskie, wypowiedziane przez proroka: (23) Oto panna pocznie i porodzi syna, i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada: Bóg z nami. (24) A gdy Józef obudził się ze snu, uczynił tak, jak mu rozkazał anioł Pański i przyjął żonę swoją. (25) Ale nie obcował z nią, dopóki nie powiła syna, i nadał mu imię Isus.

Józef po urodzeniu się Isusa obcował zgodnie z Prawem Bożym ze swoją żoną Marią. Nie była ona więc wieczną dziewicą i miała inne dzieci z mężem swoim, Józefem.

Mateusza 12:(46) A gdy On jeszcze mówił do tłumów, oto matka i bracia jego stanęli na dworze, chcąc z nim mówić. (47) I rzekł mu ktoś: Oto matka twoja i bracia twoi stoją na dworze i chcą z tobą mówić.

Jana 19:(25) A stały pod krzyżem Isusa matka jego i siostra matki jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. (26) A gdy Jezus ujrzał matkę i ucznia, którego miłował, stojącego przy niej, rzekł do matki: Niewiasto, oto syn twój! (27) Potem rzekł do ucznia: Oto matka twoja! I od owej godziny wziął ją ów uczeń do siebie

Marii nie było podczas Ostatniej Wieczerzy ani nie przyszła ona do grobu swego Syna.To wszystko, co z Biblii wiemy o Marii, matce Isusa.

Watykan zrobił Marię wyższą od Syna a nawet wyższą od Boga! Ten zbrodniczy i pedofilski Kościół dopiero teraz ukazał swoje rzeczywiste szatańskie plany oraz okazał się absolutnym zdrajcą Boga, Syna Ludu Bożego, Słowian oraz... wielu milionów katolików.

Ale ty będziesz żywą częścią katolickiej zbrodni, jaką popełnił papież Franciszek.  Nadszedł czas na podjęcie najważniejszej dla ciebie decyzji. Masz dwie możliwości.

Poniżej ukryta przez Watykan przestroga Boga dla każdego człowieka, w szczególności skierowana do bałwochwalczego katolika. Najważniejszą część 10 Przykazań Kościół Katolicki usunął!

Ale Kościół nie odważył się usunięcia jej ze swojej Biblii Tysiąclecia czy innych katolickich Biblii!

Wyjścia 20:(1) A Pan mówił wszystkie te słowa i rzekł:

(2) Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

(3) Nie będziesz miał innych bogów poza mną.

(4) Nie czyń dla siebie bożka ani podobizny czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i co jest na ziemi w dole, i czegokolwiek, co jest w wodzie pod ziemią.

(5) Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą,

(6) A okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.

Źródło: Biblia Mesjańska.

Każdy przekład Biblii na ziemi posiada powyższy tekst, który przed tobą ukryto po to, aby cię zniszczyć rękami Boga za... twoje bałwochwalstwo, czyli za łamanie Bożych zakazów!

Jedynie w Biblii jest czysta prawda Boża. Religie naginają ją w każdy możliwy sposób.

Czy już rozumiesz, dlaczego księża nie lubili ludzi, którzy czytali Biblię?

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, przeczytaj poniższe linki.

Chrislam – Wikipedia, wolna encyklopedia

Budowa meczetu, synagogi i kościoła w Abu Zabi.

Chrislam potwerdzony jako nowa światowa religia.

Podróż apostolska Ojca Świętego do Zjednoczonych Emiratów Arabskich (3-5 Lutego 2019)

Niezwykły ciąg dalszy w tym linku - Upadek Wielkiej Nierządnicy.