Henoch - czasy konca

II Ezdrasza 16:(67) Oto Bóg jest sędzią, bój się go. Zaprzestań swych grzechów i zapomnij o swych nieprawościach, nigdy ich ponownie nie popełniaj; a Bóg będzie cię prowadził naprzód i ochroni cię od wszelkich ucisków. [BM]

Sprawdźmy bardzo uważnie poniższy tekst z księgi Daniela, ponieważ zawiera on niezwykłe ważne i niezupełnie dotychczas jasne informacje, które być może nieco nas po przeczytaniu i... zrozumieniu nieco... zaszokują.

Daniela 12:(4) Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasów końca, kiedy wielu będzie nauczanych i wiedza się powiększy.... (9) A on odrzekł: Idź, Danielu, bo słowa są zamknięte i zapieczętowane aż do czasu końca.(10) Wielu musi być poddanych próbie i dokładnie wybielonych, wypróbowanych ogniem i uświęconych; ale przestępcy będą popełniać przestępstwa; i żaden z przestępców nie będzie rozumiał; ale mądrzy będą rozumieli. [BM]

Proszę sobie przeczytać DOKŁADNIE słowa zacytowane powyżej i dobrze je przemyśleć. Proszę także zadać sobie pytanie, które jest proste a odpowiedź jest już oczywista.

Czy powyższe słowa są nadal zamknięte i zapieczętowane?

Jeżeli nie, to oznacza że już są lub właśnie zaczynają się właśnie Czasy Końca.

Wielu członków naszego forum było poddanych próbom. Istniały dwa fora i obydwa zostały zniszczone przez przestępców Prawa Bożego oraz Słowa Bożego. Obecnie zaledwie 3 osoby piszą na tym forum, które już nie jest forum, ale jest wygodnym miejscem do rozpowszechniania informacji i wersetów biblijnych, które potwierdzają nam czasy końca.

Zastanówmy się teraz nad poniższym pytaniem.

Która ze wszystkich religii świata, z katolicką włącznie rozpieczętowuje biblijne proroctwa i czy liderzy religijni te proroctwa i doktryny rozumieją?

Są to wyraźne słowa Boga na Czasy Końca. Dlatego uprzedzam czytelników, że jedynie tutaj znajdujecie... PRAWDĘ.

Nie jest to jakakolwiek przesada, ale wystarczy zapoznać się z kilkoma tematami, aby to z łatwością rozpoznać.

Jak sami widzicie, świat szatana już zupełnie zwariował ze strachu przez bliskim sądem Boga i wkrótce będzie jeszcze gorzej niż jest teraz. Nie są to pierwsze słowa, które zostały prawidłowo zrozumiane oraz opisane w języku polskim.

Ktoś może zapytać, dlaczego cytuję z księgi apokryficznej? Cytuję z I Henocha dlatego, że absolutnie nie uważam jej za księgę apokryficzną, ponieważ jej teksty we wspaniały sposób są doskonale zgodne z resztą Biblii. Nie ma mowy o jakimkolwiek fałszerstwie chociażby z jednego powodu. Księga ta została napisana między 170 r. p.n.e. i końcem I w. n.e., czyli co najmniej przed księgami Nowego Testamentu! Poniżej fragment polskiej Wikipedii.

Księga Henocha albo 1 Księga Henocha  pseudoepigraficzna księga apokryficzna Biblii hebrajskiej i Starego Testamentu. Koptyjski Kościół Prawosławny jako jedyny włączył ją w swój kanon Pisma Świętego, jako natchnioną. Jest ona kompilacją różnych tekstów powstałych między 170 r. p.n.e. i końcem I w. n.e.[1][2]

Krótki urywek z 1 Księgi Henocha (1 Hen 1,9) jest zgodny z zawartym w Nowym Testamencie (Listem Judy 1,14-15). Autorstwo cytowanych słów jest tam w sposób jednoznaczny przypisywane „Henochowi, siódmemu po Adamie” (1 Hen 60,8).

Oczywiście jest w tym także potężny błąd, ponieważ Henoch żył na co najmniej 300 lat przed potopem, czyli przed rokiem 1600 p.n.e. A to już potwierdza nam poważne podejrzenie, jakie mamy w związku z brakiem akceptacji ksiąg Henocha przez szatana i szatańskich sług w fałszywych religiach. Sprawdźmy kilka dowodów.

Henocha 1:2 Henoch, człowiek błogosławiony i sprawiedliwy, któremu Pan otworzył oczy i obdarzył świętym widzeniem w niebiosach, zabrał głos i powiedział: [To, co] pokalali mi aniołowie! Usłyszałem od nich wszystko i zrozumiałem to, co zobaczyłem, choć przeznaczone to jest nie temu pokoleniu, lecz pokoleniom dalekim, które dopiero nadejdą. 3 Przemówiłem na temat wybranych i o nich ułożyłem przypowieść: Święty (Kaddosz) i Wielki (Eljon) wyjdzie ze swego mieszkania 4 i Wieczny Bóg (Elohim) zstąpi na Górę Synaj i ukaże się ze swoim zastępem i objawi się w mocy swej niebiańskiej potęgi. 5 Wszyscy ulegną przerażeniu, a Czuwający zadrżą i strach oraz wielkie drżenie zapanuje aż po krańce ziemi. 6 Wysokie góry zostaną poruszone, a wyniosłe wzgórza zmaleją i topnieć będą jak wosk przed ogniem. 7 Ziemia pogrąży się, a wszystko, co się na niej znajduje ulegnie zniszczeniu. Na wszystko zostanie wydany wyrok, również na wszystkich sprawiedliwych. 8 Sprawiedliwych [Bóg] obdarzy pokojem, swoich wybranych zachowa i zmiłuje się nad nimi. Wszyscy będą należeli do Boga, będzie im się powodzić i będą błogosławieni, a światło Boże nad nimi będzie świecić. 9 Oto przychodzi On z dziesięcioma tysiącami świętych, aby dokonać sądu nad nimi i aby zniszczyć grzeszników i aby złajać każdego za to wszystko, co przeciwko Niemu uczynili grzesznicy i niegodziwcy 10 Będą cię oni wszyscy prosić, bo spodziewają się życia wiecznego i że każdy z nich będzie żył pięćset lat".

Musimy zdać sobie sprawę z niezwykłej sytuacji, w jakiej znajduje się Bóg oraz Syn Boży. Zwłaszcza Bóg jest ciągle oskarżany i atakowany przez szatana oraz upadłych aniołów.

Zdałem sobie właśnie sprawę z oskarżeń skierowanych przeciwko Bogu przez globalistów. To już zaczyna być widoczne ale o tym raczej nikt nigdy nie mówił, aczkolwiek jest to oczywiste.

Istnieje jeden wielki dowód na to, że na ziemi istnieje Lud Boży. Cała rasa biała pochodzi od Narodu Wybranego i właśnie z tej przyczyny jest ona obecnie wyniszczana. Oskarża się białych o rzekomy przywilej rasy białej, oskarża się nas o zbrodnie także BIAŁYCH, czyli syjonistów i nazistów. Na domiar złego cenzuruje się właśnie zbrodnie... syjonistów i wszelkie ich krytyki są w wielu krajach karane lub napiętnowane oraz obrzuca się krytyków epitetem anty-Semitów.

Problem polega nie tylko na tym, że biali mają ścisłe powiązania genetyczne z Narodem Wybranym. Właśnie kolor skóry to potwierdza, aczkolwiek pośród starożytnych i rzeczywistych Izraelitów (nie Żydów) także bywali ludzie o innych kolorach skóry.

Twierdzi się masowo w syjonistycznych mediach, że musimy dbać o wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy ludzie są równi.

Właśnie komunizm oraz socjalizm mówią o równości proletariatu. Oczywiście owa równość jest wyłącznie na papierze i jest to celowe oszustwo. Ludzie nie zdający sobie sprawy z tego oszustwa są przez zbrodnicze władze oszukiwani. Twierdzi się, że wszyscy powinni otrzymywać takie same zarobki, wyróżnienia oraz przywileje oraz awansy w pracy bez względu na osiągnięcia w pracy, szkole czy na jakichkolwiek stanowiskach.

To jest właśnie sprawiedliwość Boża, że cokolwiek człowiek sieje to i żąć będzie. Większość ludzi podejmuje wyzwanie, kto skoczy wyżej, dalej, kto zbuduje ładniejszy dom i kto osiągnie wielkie sukcesy ze swojej intensywnej pracy. Właśnie z takich przyczyn powstała cała biała cywilizacja, nie zdołano jej dotychczas zniszczyć i nadal ona istnieje, aczkolwiek siły szatańskie, czyli nasienie węża dąży do zupełnej eksterminacji rasy białej. Ale do rasy białej... nie wliczają najbardziej znienawidzonej przez cały świat własnej grupy wyjątkowych i największych rasistów świata

W tym celu jedynie do rasy białej wysyłani są ludzie z krajów Islamu oraz Murzyni z Afryki. Ostatnie rozruchy w USA to także forsowana na siłę fałszywa doktryna o rasizmie ludzi białych. Tymczasem rasizm w USA stosują wyłącznie władze USA - obie partie polityczne przeciwko rasie... białej, ponieważ obie partie to głównie... Żydzi.

Prostym zaprzeczeniem rasizmu białych jest projekt Trumpa, aby zabezpieczyć granicę USA z Meksykiem z powodu milionów ludzi dążących do bezpiecznego życia w rzekomo 'rasistowskim' USA, rządzonym i zamieszkałym głównie przez ludzi białych.

W obecnych protestach większość syjonistyczno-komunistycznych władz w USA staje po stronie terrorystów BLM a nawet klęka przed nimi. W Seattle władze przeciwne rządowi Trumpa dały ochoczo klucze do budynku rządowego czarnym bandytom, którzy zdołali zamordować kilku ludzi podczas ich 'okupacji'.

Nie ma absolutnie żadnych znanych dowodów rasizmu ludzi białych przeciwko czarnym w USA ani żadnych spraw sądowych. Powodem zamieszek są więc zupełnie bezpodstawne i kłamliwe oskarżenia białych o rasizm przeciwko imigrantom oraz afrykańskim Amerykanom, którzy biją wszelkie światowe rekordy w bratobójczych walkach i morderstwach.

Istnieje jeden główny powód rasizmu wobec białych, który już jest nam znany. Powodem tym jest obietnica Boga dla Narodu Wybranego, czyli wyzwolenia Słowian z brudnych rąk syjonistów i wszelkiej maści satanistów. Bóg zapowiedział zaprowadzenie Słowian osobiście do Ziemi Obiecanej, czyli Palestyny, którą obecnie zajmuje Izrael fałszywy. Inną przyczyną jest wieloletnia propaganda przeciwko białej rasie, znana jako Kalergi plan!

Jest to powszechnie znany i konsekwentnie realizowany plan zniszczenia rasy ludzi białych!

Zbrodnicze działania są przeprowadzane przez plemię Edomitów czyli nasienia węża, które w przeszłości zamordowało brutalnie Syna Bożego w Jerozolimie.

Owi sataniści ukazują nam dzisiaj rzeczywisty i najohydniejszy rasizm znany od dawna na całym świecie.

Najbardziej radykalne jest to, że syjoniści uważają się za najinteligentniejszych władców na ziemi dążąc do komunistycznego rządu nad całym światem, czyli NWO pod szatańskimi prawami noachidzkimi.

Jest to znany już wielu z nas najbardziej szatański i morderczy plan dla całego świata, w którym za najmniejsze uchybienie lub nawet złe spojrzenie na Żyda będą oni ścinali gojom głowy.

Jeszcze nigdy w dziejach świata nie planowano takiego morderczego planu dla całego świata. A przecież nikt przeciwko niemu nie protestuje a Trump, rzekomy przyjaciel Polski w pełni popiera owe mordercze plany skierowane przeciwko nam! Niech ci to Bóg panie Trump wynagrodzi!

Wszelkie oskarżenia za ICH zbrodnie padają na rasę białą ponieważ Żydzi wywodzą się także z rasy białej, i to oni spowodowali  dwie rewolucje. W rewolucji rosyjskiej ci ludzie wymordowali 66 mln Rosjan.

Warto owo zagrożenie dokładnie sprawdzić, ponieważ syjonistyczni komuniści, wrogowie Boga i Narodu Wybranego znani są na całym świecie ze swoich morderczych czynów i masowe mordy na Palestyńczykach nadal potwierdzają ich dzikie zamiłowanie do ludzkich cierpień.

Ostatnie ataki syjonistyczne na białych w USA powodują także wielki ucisk na wielu Słowian. Jest to otwarty atak na część ludu Bożego i ten atak zaczyna się rozjątrzać podsycany przez syjonistycznych władców oraz przez syjonistyczne mas media.

Bóg jest także oskarżany o rasizm!

Istnieją fałszywe oskarżenia szatana, upadłych aniołów oraz nasienia węża, którzy twierdzą, że Naród Wybrany to objaw rasizmu ze strony Boga.

W czym tkwi problem?

Szatan po stworzeniu Adama i Ewy natychmiast zaatakował owo wspaniałe dzieło Boga powodując jego oraz nasz stygmat śmierci. Zrobił to ze zwykłej zawiści i zazdrości, ponieważ Adam i Ewa otrzymali od Boga w prezencie władzę nad całym światem, który miał być zaludniony ich własnym potomstwem, a Adam i Ewa byli z góry wyznaczonymi przez Boga władcami całej ziemi. Co jest szczególnie ważne, Bóg na początku stworzył swego Syna, Isusa Mesjasza, który był i jest najwyższym stworzeniem oraz Synem Boga.

Nie znamy dokładnych detali, dlaczego szatan zbuntował się przeciwko Bogu jeszcze przed Edenem, ale wiadomo nam z księgi Henocha, że Bóg musiał Syna Bożego przed wrogami ukrywać. Owymi wrogami byli upadli aniołowie oraz sam szatan, który z wielką radością zamordował Syna Bożego znacznie później.

Nieco więcej detali z księgi Henocha a rozpoznamy przyczyny, dla których siły szatana usunęły ja z kanonu Biblii.

Co jest szczególnie ciekawe, w obu księgach Henocha nie ma absolutnie żadnych sprzeczności z resztą Biblii, która także wspomina kilkakrotnie o Henochu. Żydzi twierdzą, że Bóg jest dwupłciowy - że jest demiurgiem i tego typu niewybredne kłamstwa. Ale słowa, które wypowiedział Bóg: "uczyńmy człowieka" najwyraźniej wypowiedział On do swego Syna, pierworodnego wszystkiego stworzenia.

Henocha 62:7 Albowiem od początku Syn Człowieczy był ukryty i Najwyższy zachował go przed swą mocą mocy i objawił go [ tylko] wybranym. 8 Społeczność świętych i wybranych rozrośnie się i wszyscy wybrani staną przed nim w owym dniu. 9 Wszyscy potężni królowie, wielmoże i panowie ziemscy padną przed nim na twarz, pokłonią się i złożą nadzieję w tym Synu Człowieczym. Będą go błagać i prosić o łaskę. 10 Ale sam Pan Duchów porazi ich lękiem, tak że spiesznie od Niego uciekną, oblicza ich zapłoną wstydem, a ciemność pokryje ich twarze. 11 Pochwycą ich aniołowie kary i odpłacą za zło, które wyrządzili Jego dzieciom i Jego wybranym. 12 Staną się widowiskiem dla Jego sprawiedliwych i wybranych. Ucieszą się, bo spadnie na nich gniew Pana Duchów i Jego miecz nasyci się ich krwią. 13 Sprawiedliwi i wybrani zostaną w ów dzień zbawieni i odtąd nigdy nie zobaczą oblicza grzeszników i nieprawych. [BM]

Za pierwsze przewinienia szatana, których dokładnie nie znamy, nie został on ukarany przez Boga, ale wyrok śmierci uzyskał on dopiero po wydarzeniach w ogrodzie Eden. Od tego momentu, tak szatan jak i upadli aniołowie oskarżają właśnie Boga o swoje zbrodnie i dążą do wykazania wszystkim innym stworzeniom Bożym, że oni są niewinni ale to Bóg jest winny wszystkiemu.

Znamy nienawistną postawę szatana i upadłych aniołów do Boga za potop, zniszczenie przez Boga Nefilimów i olbrzymów, czyli nielegalnego i okrutnego potomstwa upadłych aniołów, zniszczenie armii faraona w Morzu Czerwonym oraz z powodu usunięcia z Ziemi Obiecanej hybryd Kananejczyków, hybryd nasienia węża i olbrzymów, właśnie ponownie spłodzonych przez upadłych aniołów. Jednym z olbrzymów był Goliat!

W czasie Sądu nad światem zginą miliardy potomstwa nasienia węża i upadłych aniołów i oczywiście Bóg będzie publicznie oskarżany przez Bestię, jak to mówi nam Objawienie.

Henocha 46. 1 I tam ujrzałem kogoś, kto miał "Głowę Dni" i jego głowa [była] biała jak wełna i z nim [był] inny, którego twarz miała wygląd człowieka, i jego twarz [była] pełna łaski, jak jednego ze świętych aniołów. 2 Zapytałem jednego ze świętych aniołów, którzy przyszli ze mną, i pokazał mi wszystkie tajemnice o tym Synu Człowieczym, kto on jest, skąd on jest i dlaczego chodzi z "Głową Dni"? 3 Odpowiadając mi rzekł do mnie: "To jest Syn Człowieczy, do którego należy sprawiedliwość i z którym mieszka sprawiedliwość. On to objawi cały skarbiec tajemnic. Jego to wybrał Pan Duchów; ma on zwyciężać przed Panem Duchów, w sprawiedliwości na wieki. 4 I ten Syn Człowieczy, którego widziałeś, wypłoszy królów i możnych z ich miejsc odpocznienia i mocarzy z ich tronów i rozwiąże nerki mocarzy i połamie zęby grzeszników. 5 I wypędzi królów z ich tronów i z ich królestw, bo go nie wywyższyli i nie oddali mu czci, i pokornie nie uznali, skąd zostało im dane królestwo. 6 Wypędzi oblicza mocarzy i napełni ich wstyd, i ciemność będzie ich mieszkaniem, i robaki będą ich miejscem odpocznienia. Nie będą mieć nadziei powstania z ich miejsc odpocznienia, bo nie sławili imienia Pana Duchów. 7 To są ci, którzy sądzą gwiazdy nieba i podnoszą swe ręce przeciw Najwyższemu i depczą suchy ląd i mieszkają na nim. I wszystkie ich czyny pokazują niegodziwość... i ich moc [pozostaje] na ich bogatych i ich wiara jest w bogów, których uczynili swoimi rękami i zapierają się imienia Pana Duchów. 8 Zostaną wypędzeni z domów Jego zgromadzenia i wiernych, którzy zawiśli na imieniu Pana Duchów. [BM]

W ten sposób staje się zrozumiała nienawiść nasienia węża, czyli komunistycznych syjonistów opierających się nie na Biblii ale na szatańskim Talmudzie, którzy dążą za wszelką cenę do zniszczenia Narodu Wybranego oraz, o ile to możliwe, zniszczenia wszystkich planów Boga. Wszelkie ich oskarżenia mają odbicie w doktrynach Marxa, Engelsa czy bardziej nowoczesnych wrogów Boga, Syna i wszystkich posłusznych stworzeń Boga. Dążą oni do równości wszystkich ludzi oraz ich... nasienia węża, które nie jest według Bożych i czysto ludzkich rasą ludzką z powodu braku sumień. Bóg nigdy nie stworzył istot bez sumień

Równość jest niemożliwa, ponieważ nielegalne potomstwo szatana i upadłych aniołów nie posiadając sumień, nie może bezpiecznie koegzystować z rzeczywistymi stworzeniami Boga.

Szatańskie potomstwo słynie z najbardziej ohydnych zbrodni, jakich dokonało ono na wielu milionach ludzi. To jest przyczyna wyroku śmierci na nasieniu węża, aczkolwiek ci pseudo ludzie nadal posiadają szanse na życie wieczne pod warunkiem zaprzestania ich zbrodni. Biblia nam mówi, że pewna ich część przejdzie na stronę Boga i uzyska wybaczenie i najprawdopodobniej w ten sposób uzyskają oni ludzkie sumienia. Sprawdź detale w tym linku. Nasienie węża.

Sąd Mesjasza nad władzami świata

Ów spodziewany sąd nad władzami powoduje paniczny strach nie tylko szatana i upadłych aniołów, ale boją się go także władze nasienia węża. Oto przyczyna ich niezwykłej nienawiści do Syna Bożego. Owa nienawiść świadczy przeciwko nim jako reakcja zbrodniarzy przeciwko Sędziemu oraz świadczy także o tym, że świat szatana wie znacznie więcej o Synu Bożym niż my obecnie wiemy!

Henocha 62:1 Pan polecił królom, wielmożom i mieszkańcom ziemi mówiąc: "Otwórzcie swe oczy i podnieście swe rogi. Czy potraficie uznać Wybranego!" 2 Pan Duchów posadził go na tronie swej chwały. Wylano nań ducha sprawiedliwości. Słowo jego ust zabijało wszystkich grzeszników i wszyscy niegodziwcy zostali unicestwieni przed nim. 3 W owym dniu wszyscy królowie i możnowładcy i wielmoże i ci, którzy posiadają ziemię, powstaną, żeby zobaczyć, jak on zasiada na tronie swej chwały i jak sprawiedliwie osądza się wobec niego sprawiedliwych i nikt nie wypowiada wobec niego żadnego kłamstwa. 4 Spadnie na nich ból, jak [na] kobietę w czasie trudnego porodu, kiedy jej dziecko wychodzi na świat i doświadcza bólu rodzenia. 5 Jedni spojrzą na drugich i przerażą się. Pospuszczają oblicza i przejmie ich ból, gdy ujrzą Syna Człowieczego siedzącego na tronie swej chwały.. 6 Potężni królowie i wszyscy panowie ziemscy będą wielbić, błogosławić i wysławiać tego, który posiada wszystkie tajemnice. 7 Albowiem od początku Syn Człowieczy był ukryty i Najwyższy zachował go przed swą mocą mocy i objawił go [ tylko] wybranym. 8 Społeczność świętych i wybranych rozrośnie się i wszyscy wybrani staną przed nim w owym dniu. 9 Wszyscy potężni królowie, wielmoże i panowie ziemscy padną przed nim na twarz, pokłonią się i złożą nadzieję w tym Synu Człowieczym. Będą go błagać i prosić o łaskę. 10 Ale sam Pan Duchów porazi ich lękiem, tak że spiesznie od Niego uciekną, oblicza ich zapłoną wstydem, a ciemność pokryje ich twarze. 11 Pochwycą ich aniołowie kary i odpłacą za zło, które wyrządzili Jego dzieciom i Jego wybranym. 12 Staną się widowiskiem dla Jego sprawiedliwych i wybranych. Ucieszą się, bo spadnie na nich gniew Pana Duchów i Jego miecz nasyci się ich krwią. 13 Sprawiedliwi i wybrani zostaną w ów dzień zbawieni i odtąd nigdy nie zobaczą oblicza grzeszników i nieprawych. 14 Pan Duchów pozostanie nad nimi i będą ucztować z Synem Człowieczym, oddadzą mu pokłon i będą go wielbić na wieki. 15 Sprawiedliwi i wybrani powstaną z ziemi, nie będą spuszczać oczu, ale nałożą szatę chwały. 16 To będzie wasza szata życia od Pana Duchów. Szaty wasze nie zestarzeją się, a chwała wasza nie ustanie przed Panem Duchów. [BM]

Powyższy fragment jest jednym z wymownych dowodów przyczyn usunięcia księgi Henocha z Biblii. Ale owych przyczyn jest znacznie więcej. Poniżej mamy efekt sądu Syna Bożego nad władcami tego szatańskiego świata. Tak Mu odpowiedzą na jego sprawiedliwy wyrok.

Henocha 63:6 Teraz oczekujemy trochę zwłoki, ale nie znajdujemy. Jesteśmy wypędzani i nie otrzymujemy [jej]. Odeszło od nas światło i ciemność będzie naszym mieszkaniem na wieki wieków. 7 Bo nie wyznaliśmy naszej wiary wobec Niego i nie chwaliliśmy imienia Pana królów i nie uwielbiliśmy Pana za wszystkie Jego dzieła. Całą naszą nadzieję złożyliśmy w berle naszego królestwa i w naszej chwale. 8 Nie zbawi On nas w dniu naszego ucisku i klęski i nie znajdziemy chwili zwłoki, by wyznać, że nasz Pan jest wierny we wszystkich swych poczynaniach, we wszystkich swych sądach i sprawiedliwości i że Jego sądy nie mają względu na osoby. 9 Odeszliśmy od niego z powodu naszych czynów, a wszystkie nasze grzechy dokładnie policzono". 10 Następnie dodadzą: "Nasze dusze nasyciły się dobrami nabytymi niegodziwie, lecz to nie przeszkoda, abyśmy poszli w płomienie męki Szeolu". 11 Potem oblicza ich napełnią się ciemnością i wstydem przed owym Synem Człowieczym i zostaną od niego odpędzeni. Pomiędzy nim a nimi stanie miecz. 12 Tak mówi Pan Duchów: "To jest prawo i sąd przeciw możnym, królom, władcom i posiadaczom ziemi wydane przez Pana Duchów". [BM]

Poniżej mamy plany Boga odnośnie sądu w postaci potopu nad mieszkańcami ziemi.

Zwróćmy uwagę na to, że był to sąd jedynie nad ludźmi. Nefilimów oraz gigantów w tym czasie już na ziemi nie było.

Henocha 65:9 Potem mój pradziad Henoch chwycił mnie swoją ręką, podniósł mnie i rzekł do mnie: "Idź! Zapytałem bowiem Pana Duchów na temat tego zamętu na ziemi. 10 Powiedział mi: 'Z powodu ich niegodziwości postanowiono ten ostateczny wyrok na grzeszników. Nie będą się oni już liczyć przede Mną. Z powodu czarów, których szukali i wyuczyli się ich, ziemia i jej mieszkańcy zostaną zniszczeni'. 11 Co zaś tyczy się tych tutaj, nigdy nie zaznają schronienia, gdyż wyjawili oni ludziom tajemnice. To są potępieńcy. Natomiast gdy chodzi o ciebie, mój synu, Pan Duchów wie, że ty jesteś czysty i wolny od ohydy pochodzącej z tajemnic. 12 Zachował twe imię wśród świętych, zbawi cię wśród mieszkańców ziemi. Postanowił, że twoje potomstwo trwać będzie w sprawiedliwości przeznaczając je do wielkiej chwały. Z jego nasienia powstanie źródło niezliczonych sprawiedliwych i świętych na wieki". [BM]

Powyższe wersety wyjaśniają nam znany wielu z nas fragment Ewangelii Mateusza 24 rozdziału. Zwróćmy właśnie uwagę, że nie ma ani słowa o gigantach ale mowa jest wyłącznie o ludziach.

Mateusza 24:(37) Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. (38) Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki, (39) I nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. [BM]

Wersety te w pełni potwierdzają nam wiarygodność ksiąg Henocha, ponieważ powyższe wersety są bez księgi Henocha kontrowersyjne, gdyż mówią nam o normalnym życiu na ziemi, podobnym do dzisiejszego życia, a to jest jedynie pozornie w konflikcie ze zrozumieniem znanego nam fragmentu Rodzaju 6 rozdziału.

Rodzaju 6:(1) A kiedy ludzie zaczęli rozmnażać się na ziemi i rodziły im się córki, (2) Ujrzeli synowie boży, że córki ludzkie były piękne. Wzięli więc sobie za żony te wszystkie, które sobie upatrzyli. (3) I rzekł Pan: Nie będzie przebywał duch mój w człowieku na zawsze, gdyż jest on tylko ciałem. Będzie więc życie jego trwać sto dwadzieścia lat. (4) A w owych czasach, również i potem, gdy synowie boży obcowali z córkami ludzkimi, byli na ziemi olbrzymi, których im one rodziły. To są mocarze, którzy z dawien dawna byli sławni. (5) A gdy Pan Bóg widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe, (6) Smucił się Pan Bóg, że uczynił człowieka na ziemi i rozważał głęboko nad tym w sercu swoim. (7) I rzekł Pan: Zgładzę człowieka, którego stworzyłem, z powierzchni ziemi, począwszy od człowieka aż do bydlęcia, aż do płazów i ptactwa niebios, gdyż smutno mi, że je uczyniłem. (8) Ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana. (9) Oto pokolenia Noego: Noe był mężem sprawiedliwym, doskonałym wśród swego pokolenia. Noe podobał się Bogu. (10) I zrodził Noe trzech synów: Sema, Chama i Jafeta. [BM]

Wystarczy przeczytać powyższy tekst nieco uważniej, aby zauważyć, że Bóg postanowił potopem zgładzić człowieka oraz wszelkie zwierzęta  a nawet ptactwo. Jedynie Noe znalazł łaskę w oczach Pana. Cały ten fragment nie mówi nam ani jednego słowa o zgładzeniu olbrzymów czy nefilimów.

Badacze Biblii z powodu braku pomocy Boga doszli do błędnego wniosku.

Natomiast księga Henocha nam to wyjaśnia dokładnie i prostuje ona tym samym błąd powielany przez fałszywe religie. Przeczytajmy więc poniższe wersety, które wyjawiają, w jaki sposób wyginęło potomstwo upadłych aniołów.

Henocha 10:8 Cała ziemia została zrujnowana nauką dzieł Azazela i jemu przypisz cały grzech!". 9 Pan powiedział do Gabriela: "Wystąp przeciwko bękartom i rozpustnikom i przeciwko synom nierządu i zgładź synów nierządu i synów Czuwających z pośrodku ludzi. Odeślij ich, poślij ich jednego przeciwko drugiemu, niech się wygubią w bitwie, bo długość dni nie będzie im dana. [BM]

Henocha 10:11 A do Michaela (Michała) Pan powiedział: "Idź, powiadom Semiazę i innych, którzy są z nim, którzy połączyli się z kobietami i ulegli z nimi zepsuciu z wszelką ich nieczystością. 12 Kiedy wszyscy ich synowie wzajemnie się pozabijają i kiedy ujrzą zniszczenie swych umiłowanych, zwiąż ich na siedemdziesiąt pokoleń pod wzgórzami ziemi aż do dni sądu i ich spełnienia, aż dopełni się sąd przeznaczony na całą wieczność. 13 W owych dniach zaprowadzą ich do otchłani ognia na męki i zostaną zamknięci w więzieniu na całą wieczność. 14 Wówczas [Szemihaza] zostanie spalony i unicestwiony wraz z nimi. Zostaną razem związani aż do końca wszystkich pokoleń. 15 Zniszcz wszystkie dusze lubieżne i synów czuwających, bo zepsuli oni ludzi. [BM]

Dlaczego oni tak nienawidzą Isusa Mesjasza?

Jak sami widzimy jasno i wyraźnie, za wszystkie problemy ze śmiercią włącznie oraz przyczynie krótkiego życia bezpośrednio są odpowiedzialni szatan, upadłe anioły oraz ich potomstwo, które nie posiada ludzkich sumień. Wszystkie najohydniejsze wydarzenia historyczne; wojny, morderstwa, choroby, śmierć zamiast życia wiecznego, to wszystko jest zasługą szatana i upadłych aniołów oraz ich potomstwa.

Jak sami widzimy, Syn Boży był znienawidzony już od pierwszego dnia swego istnienia, lub w momencie, kiedy wieść o Nim dotarła do szatana i upadłych aniołów. Główną przyczyną była i jest nadal Jego pozycja u Boga, który jest Jego Ojcem.

Natychmiast widzimy identyczny powód nienawiści szatana do pierwszych ludzi, którzy najwyraźniej byli w bardzo podobnej pozycji, w jakiej był jest nadal Isus. Także byli dziećmi Boga a Bóg był i jest nadal naszym Ojcem. Dlatego modlimy się: Ojcze Nasz...

Czy skazańcy mają cokolwiek na swoje usprawiedliwienie?

Oczywiście, że nie. Bóg im niczego nie obiecywał, nie poniżył ich w żadnym wypadku, nie odebrał żadnych pozycji czy przywilejów.

Czy mogli oni postąpić inaczej?

Oczywiście że tak. Przede wszystkim nie powinni oni zaprzestać oddawania chwały Bogu za to, że cieszą się życiem wiecznym, które było i jest nadal darem Boga i posiadają oni przywilej oglądania dzieł Boga oraz pracowaniu dla Niego według swoich możliwości oraz zdolności. Owszem Bóg miał i nadal ma wszelkie prawo w stosunku do nich a nawet do nas, ponieważ On nas stworzył i istniejemy my wszyscy dlatego, że On tego pragnął.

Życie i wszystko w naszym życiu zawdzięczamy tylko i wyłącznie Bogu. Z pewnością wszystkie stworzenia Boże mogą nawet liczyć na wiele udoskonaleń, w które może nas wszystkich wyposażyć nasz wspaniały Bóg i Ojciec.

Pozostaje nam wielbienie Boga oraz posłuszeństwo wobec Jego Praw a to zapewni nam szczęście w życiu obecnym oraz... w przyszłym życiu wiecznym.

Powrót na stronę główną