Polacy są Narodem Wybranym przez Boga!

II Ezdrasza 16:(67) Oto Bóg jest sędzią, bój się go. Zaprzestań swych grzechów i zapomnij o swych nieprawościach, nigdy ich ponownie nie popełniaj; a Bóg będzie cię prowadził naprzód i ochroni cię od wszelkich ucisków. [BM]

Napisałem kilka artykułów o Polsce jako Narodzie Wybranym przez Boga; najstarszy 6 lat temu, aczkolwiek moje dowody nie były zbyt mocne. Nie ukrywam tego starając się pisać prawdę. Niedawno znalazłem niezbite dowody biblijne, że Polska to Naród Wybrany przez Boga; rzekomo zagubione 10 plemion Izraela.

Poniższe artykuły omawiają detale oraz mnóstwo wersetów biblijnych, które mówiły o istniejących przez wiele stuleci 10 pokoleniach Izraela. Artykuły te artykuły opublikowałem 26 Czerwca 2023 roku.

Ten artykuł jest podsumowaniem podanych powyżej linków, oraz jest najmniej rozbudowaną wersją trzech powyższych części. Nie od razu zdawałem sobie sprawy z olbrzymiego znaczenia wagi, jaką posiada udokumentowany biblijnie artykuł w tym właśnie temacie.

Jest to olbrzymia zmiana mojego zrozumienia Biblii oraz znanych już wcześniej planów Boga.

Zapamiętajmy poniższy tekst!

My Polacy oraz część Słowian jesteśmy Narodem Wybranym przez samego Boga.

Kto i kiedy na Ziemi będzie żył wiecznie?

Jedynie dwie opisane grupy ludzi Bożych otrzymają natychmiast życie wieczne. Będą to wybrani  przez Boga do pójścia do Nieba Polacy. Wybrani będą więc żyli wiecznie. Niedługo pojawi się także wybrana przez Boga druga grupa ludzi - 144 000, którzy będą częściowo przebywali na Ziemi i częściowo w Niebie.

Ziemia nasza nie jest w stanie utrzymać w życiu wiecznym zwykłych ludzi. Ten problem Ziemi spowodował nam potop. Przed potopem Adam i Ewa oraz pewna część ich potomstwa żyła do 1000 lat. Po spadku wielkiej ilości wody z Nieba, która chroniła Ziemię przed nieznanymi nam problemami, po potopie czyli usunięciu dużej części wody spod Nieba długość życia skróciła się dramatycznie do 120 lat!

Obecny stan Ziemi nie pozwala ludziom nam na życie wieczne. Wybrani do Nieba i 144 000 współkróli będą przebywali często w Niebie z powodu ziemskiego zagrożenia dla życia wiecznego. Także pełne 1000 lat dalszego istnienia obecnej Ziemi nie pozwoli na życie wieczne.

Ludzie w okresie 1000 lat obecnej Ziemi będą żyli nie dłużej niż 120 lat.

Dopiero po usunięciu obecnej Ziemi i umieszczeniu w to miejsce nowej Ziemi spowoduje możliwość życia wiecznego dla wszystkich jej mieszkańców. Ale do utrzymania żywota wiecznego potrzebne będą mieszkańcom Nowej Ziemi owoce z drzewa żywota.

Objawienie 20:(4) I widziałem trony, i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu; widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat. (5) Inni umarli nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie. (6) Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu; nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez tysiąc lat.

Ludzie opisani powyżej to 144000, z których część zostanie ściętych za odmowę pokłonu Bestii oraz jej posągowi. Ale ich śmierć będzie niezwykle krótka i oni ożyją niemal natychmiast i będą panowali z Isusem przez tysiąc lat!

Dopiero następny rozdział 21 Objawienia mówi nam o nowym Niebie i nowej Ziemi.

Objawienie 21:(1) I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. (2) I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. (3) I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi. (4) I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już. nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły.

Napisałem kilka artykułów o Narodzie Wybranym i stopniowo doszedłem do sedna całej tej niezwykłej historii biblijnej. Starszych artykułów nie usuwam, ponieważ one nie są oparte na kłamstwach ale na częściowej prawdzie, Dopiero najnowsze zrozumienie Biblii ukazuje nam przepiękne plany Boga dla swego Ludu..

Taki był i nadal jest plan Boga, aby dopiero w ostatnich latach czasów końca ujawnić tylko Polakom, że pewna ich część pójdzie do Nieba, a druga grupa, znacznie większa zostanie zabrana na pustynię, na której za czasów Mojżesza także przebywał i był sądzony lud izraelski. To się powtórzy i to już niedługo.

Publiczne wzięcie do Nieba części Polaków spowoduje wielkie zdziwienie a ukazanie się w tym właśnie czasie Syna Bożego, Isusa oraz samego Boga, także spowoduje wielkie światowe zdziwienie oraz olbrzymie przerażenie nasienia węża. Reszta ludzi nie będzie żyła wiecznie na obecnej Ziemi. Życie wieczne powróci do Ludu Bożego dopiero na Nowej Ziemi.

Co to wszystko znaczy dla nas i świata?

Będąc Polakami jesteśmy potomkami Adama i Ewy! A to oznacza, że cała Ziemia Boża została stworzona właśnie dla nas! Bóg jest naszym Bogiem i On stworzył Ziemię wyłącznie dla nas, a nie dla potomków szatana oraz upadłych aniołów. Jesteśmy legalnymi mieszkańcami Ziemi i Izraelem Bożym na wieczność.

Większość mieszkańców Ziemi to mieszanina nasienia węża, czyli potomstwa szatana z kobietami oraz upadłych aniołów. Te istoty nie mają wielkich szans na życie na naszej Ziemi. Ale z powodu ciągłego mieszania się genów Ludu Bożego z genami potomstwa szatana i jego aniołów, pewna część zmieszanego potomstwa będzie także żyła na Ziemi oraz będzie miała szanse na życie wieczne.

Po objęciu ziemi Izraela przez Polaków, reszta nasienia węża, jeżeli nie uwielbi Boga oraz nie zacznie życia opartego na 10 Przykazaniach Bożych, owo zbrodnicze nasienie będzie całkowicie zniszczone a ich śmierć będzie wieczna. Za ich śmierć będzie w pełni odpowiedzialny szatan oraz upadli aniołowie.

Poniżej mamy dokładny opis zniszczenia tych ludzi, którzy odrzucą Boga, jego Syna Isusa. To znaczy, że oni sami wybiorą dla siebie wieczną śmierć, ponieważ oni nie są w stanie żyć według Prawa i Przykazań samego Boga. Dla nich życie bez morderstw, wojen, pedofilii oraz bez ich władzy ponad Ludem Boga jest całkowicie bezwartościowe i nie do przyjęcia.

Oto cytat z Biblii ujawniający Boży plan zniszczenia wszelkich przeciwników i zbrodniarzy, którzy do tej chwili jeszcze rządzą całym światem.

Objawienie 19:(11) I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a Ten, który na nim siedział nazywa się Wierny i Prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. (12) Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam. (13) A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi, imię zaś jego brzmi: Słowo Boże. (14) I szły za nim wojska niebieskie na białych koniach, przyobleczone w czysty, biały bisior. (15) A z ust jego wychodzi ostry miecz, którym miał pobić narody, i będzie nimi rządził laską żelazną, On sam też tłoczy kadź wina zapalczywego gniewu Boga, Wszechmogącego. (16) A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię: Król królów i Pan panów. (17) I widziałem jednego anioła stojącego w słońcu; i zawołał głosem donośnym, mówiąc wszystkim ptakom latającym środkiem nieba: Nuże, zbierzcie się na wielką ucztę Bożą, (18) By jeść ciała królów i ciała wodzów, i ciała mocarzy, i ciała koni oraz ich jeźdźców, i ciała wszystkich wolnych i niewolników, małych i wielkich. (19) I widziałem zwierzę i królów ziemi, i wojska ich, zebrane, by stoczyć bój z tym, który siedział na koniu. oraz z jego wojskiem. (20) I pojmane zostało zwierzę, a wraz z nim fałszywy prorok, który przed nim czynił cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamię zwierzęcia i oddawali pokłon posągowi jego. Zostali oni obaj wrzuceni żywcem do jeziora ognistego, gorejącego siarką. (21) A pozostali byli pobici mieczem wychodzącym z ust jeźdźca na koniu, i wszystkie ptaki nasyciły się ich ciałami.

Ten wyrok już jest znany od kilkuset lat. To oznacza, że narody, które wystąpią przeciwko Isusowi i jego armii doskonale wiedzą, co ich czeka w przypadku wojny przeciwko Isusowi oraz jego anielskiej armii. Wszyscy potomkowie nasienia węża znają te wersety ale oni nadal będą dążyli do własnej zagłady w bitwie przeciwko Chrystusowi oraz jego anielskiej armii.

Oni wybiorą dla siebie śmierć ponad posłuszeństwo wobec Bożych Przykazań

Zdecydowana większość ludzi na Ziemi nie zdaje sobie sprawy z tego, co wydarzy się po zgromadzeniu na Ziemi Obiecanej Ludu Bożego, czyli Polaków i Słowian. Owe plany Boże nigdy nie były ukryte i Biblia to wyraźnie zapowiada w wielu różnych miejscach. Niewiele religii ujawnia te właśnie plany Boga.

Kilka tygodni temu ujawniłem te plany i część Polaków jest tym bardzo przejęta. Ale nadchodzi czas na światowe ujawnienie, kim w rzeczywistości jesteśmy. Jest to nadal ukryte przed całym światem i jedynie o tym wszystkim wiedzą wybrani do wzięcia do Nieba. Reszta Polaków i oraz cały świat dowie się o tym w momencie wzięcia wybranych ludzi do Nieba.

Poniżej mamy poważne, aczkolwiek nie oparte na Biblii dowody planów Boga dla 10 plemion Izraela oraz pozostałych 2 plemion, odłączonych od całej dwunastki.

Wikipedia w tym przypadku podaje nam wiele prawdy, aczkolwiek uważa to za mit! Poniższy cytat nie jest jednak żadnym mitem!

Według turbolechitów Polska przed chrztem tworzyła imperium określane mianem „Wielkiej Lechii” lub „Imperium Lechitów”, mające obejmować większość Europy i walczące z ekspansją Rzymu[7]. Odrzucając dominującą obecnie teorię allochtonicznej genezy Słowian przyjmują podejście autochtoniczne[8] oraz konstruują różnorodne (wzajemnie niespójne) wersje dziejów przedchrześcijańskiego imperium[9].

Właśnie bitwa pod Grunwaldem w pełni potwierdza walkę Polaków (Turbosłowianie) z siłami niemal całej Europy, czyli Polacy są ukazani jako niezwykle mocny rodzaj Słowian, który całkowicie wygrał bitwę pod Grunwaldem, w której udział brała niemal cała Europa Zachodnia - najbardziej osławieni rycerze zostali sromotnie pobici przez Polaków.

Przypomina się nam także walka Polaków przeciwko Niemcom na Westerplatte!

Zwróćmy uwagę na jeden niezwykle ważny szczegół. Cesarstwo Rzymskie powstało już w roku 27 p.n.e.

W przypadku bitwy pod Grunwaldem nie mamy ani słowa o udziale Imperium Rzymskiego w tej wojnie, a wiadomo, że Rzym brał w tym udział i jego najlepsi żołnierze także zginęli w tej bitwie. Oczywiście owa klęska podobno nie miała na myśli Rzymu, który rządził wtedy całą Europą. Kłamstwa anty polskie są wymownym dowodem ukrytej Prawdy! 

Jest także witryna - Słowianie i ukryta historia Polski, która także poszukuje prawdy o Polsce i Polakach.

Co jest dla nas niezwykle ważne, jesteśmy bezpośrednim Bożym Ludem czyli potomkami Adama i Ewy. To właśnie my ponownie otrzymamy Ziemię Bożą oraz otrzymamy z czasem na Nowej Ziemi życie wieczne. Nasza stara Ziemia będzie usunięta a w jej miejsce Bóg wstawi Nową i doskonałą Ziemię!

Podobnie będzie z nowym Niebem. Nie znamy dokładnie przyczyn istnienia nowego Nieba, ale skoro szatan tam mieszkał, to nam całkowicie wyjaśnia powód podobny do przyczyn uczynienia przez Boga nowej Ziemi. Gdzie szatan mieszkał i nadal mieszka, nie ma wspaniałych Bożych warunków, a one  istniały!

 Grozi nam niezwykłe niebezpieczeństwo!

W tym filmie mamy bogato udowodnioną prawdę o masowych mordach Polaków przez Ukraińców. Obejrzyjmy film, aby zrozumieć mentalność tych ludzi. Czy to dotyczy ich sprzed 200, 100 lat czy obecnych czasów. Ukraińcy uwielbiają masowe mordy, zwłaszcza z torturami. Są oni znani z tego od kilkuset lat.

Sytuacja Polaków w obecnym czasie jest bardzo niebezpieczna. W Polsce żyje około 12.5 miliona nowej fali Ukraińców, ale w zachodniej Polsce jest także od wielu lat kilka milionów Ukraińców. To wszystko razem tworzy niezwykle groźną sytuację dla Polaków. Do czego są zdolni Ukraińcy możemy znaleźć informacje w tym linku.

Niestety pomimo znajomości tych morderczych i przewrotnych ludzi, polski rząd rozpoczął nie tylko współpracę z Ukraińcami, ale niedawno sprowadził on do Polski ponad 12.5 miliona Ukraińców.

Jest to najbardziej niebezpieczne dla Polaków działanie rządu w powojennych latach.

Rząd polski zaplanował zjednoczenie się z Ukrainą i najprawdopodobniej usunięciem Polaków z Polski oraz zmianę nazwy Polski na Polin w języku żydowskim. Najwyraźniej nie jest to już rząd polski, ale jest to rząd żydowsko-ukraiński, wrogi Polakom. Poniżej cytat z artykułu w tym temacie.

Poczucie zagrożenia Ukraińców utrzymuje się wśród Polaków na wysokim poziomie. Wpływ na bezpieczeństwo naszego kraju odczuwa w tej kwestii 76 proc. ankietowanych.

Co jest jeszcze groźniejsze, Ukraińcy także mordują Ukraińców i już rozpoczęli pierwsze kroki, aby zerwać przyjaźń z Polską, która im w wojnie z Rosją bardzo wiele pomogła. Już pojawiają się bardziej poważne zgrzyty pomiędzy Ukrainą a Polską i to wszystko budzi poważne obawy o dalszą przyszłość... Polaków.

Jest jeszcze jeden problem! Żydzi zajmują od 1948 roku ziemię Izraela jako rzekomi Izraelici. Współczesny Izrael nie jest Narodem Wybranym. Szczegółowy artykuł mamy w tym linku. Stwierdzenie Żydów, że są Izraelitami to oczywiste i ohydne kłamstwo.

Żydzi ogłosili światu, że Bóg dał im Ziemię Obiecaną czyli ziemię Izraela, dlatego Żydzi podszywając się za Izraelitów ją zajęli. Jednak nadszedł czas na jej opuszczenie i Żydzi najprawdopodobniej powrócą na ich dawne miejsce zamieszkania, czyli ziemię Chazarów.

Żydzi to dawniejsi Chazarzy, których ziemią była Chazaria, czyli... Ukraina!

Do czego to wszystko prowadzi?

Wszystkie większe i najważniejsze wojny były i są nadal planowane do 10 lat przed ich wybuchem. Czytałem sporo o II WŚ i niemal wszystkie jej opisy są niezgodne z rzeczywistymi i ohydnymi działaniami Rosjan i Niemców oraz o ilościach zgonów na polach walki czy też ludzi masowo wymordowanych.

Pierwszą ofiarą każdej wojny jest kłamstwo.

Stare i nadal aktualne powiedzenie, które także rzuca wielki cień na obecną sytuację Polski w stosunku do Ukrainy i ...Żydów, którzy muszą w niedługim czasie opuścić ziemię Izraela. Nie ma pewności, którą ziemię zajmą Żydzi, którzy opuszczą Izrael, ale Ukraina wydaje się najbardziej możliwa.

Obecna wojna na Ukrainie była więc zaplanowana co najmniej 10 lat temu. Ukraińcy dlatego byli już nieźle uzbrojeni. Nie możemy mówić o pomyłce polskiego rządu, który zaplanował swoje uczestnictwo w wojnie Ukrainy z Rosją, ponieważ plan wojny został znacznie wcześniej w taki właśnie sposób zaplanowany.

Kto wie, jakie są rzeczywiste straty Ukraińców w tej wojnie i jaki jest jej rzeczywisty cel, w szczególności połączenia Ukrainy z Polską?

W czym tkwi problem?

Polska ma jeszcze gorszą broń, niż USA, które praktycznie nie posiada broni, która mogłaby zrobić krzywdę Rosji. Dlatego USA wystawili celowo Ukraińców na odstrzał! Jeżeli rząd polski zaatakuje Rosję może być tak samo. Chyba, że polski rząd, Rosja i USA chcą zniszczyć Polaków w Polsce. A to jest już niemożliwe ponieważ Bóg tym razem do tego już nie dopuści.

Szatan organizuje i zawsze organizował wszystkie wojny, a USA i polski rząd są nadal pod jego kontrolą. Ale Rosja i wiele innych państw już nie są pod kontrolą szatana. Tę wojnę przegra szatan wraz z USA, a Polakom już nikt i nigdy szkody nie uczyni, ale otrzymają oni wielką pomoc od samego Boga!

Plan Boży wobec Polaków

Polacy będą podzieleni na trzy grupy. Będzie wybrana mała grupa Polaków do wzięcia do Nieba. Druga, wielka grupa będzie zaprowadzona na tę samą pustynię, na której przebywali Izraelici po wyjściu z Egiptu. Trzecia grupa to 144.000 wybranych mężczyzn przez Boga. Szczegółowy ich opis w tym linku. Początek władzy Boga. Wszyscy Polacy będą już wkrótce pod bezpieczną opieką Boga oraz Isusa Mesjasza.

Taki sposób ujawniania proroctw ukazuje nam księga Daniela. Dopiero teraz rozumiemy te proroctwa.

Daniela 12:(4) Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu ostatecznego! Wielu będzie to badać i wzrośnie poznanie.

Jest to bardzo niezwykłe działanie Boga, ponieważ w jakiś nie znany nam sposób pewne proroctwa biblijne nie były nigdy rozpoznane i wyjaśnione, ale z powodu bliskiego już czasu końca zaczęło się to ujawniać w taki właśnie sposób! Na Ziemi raczej nikt jeszcze o tym nie wie i nikt tego nie rozumie, poza Polakami!

A to jeszcze bardziej pogłębia moje zrozumienie Biblii, której proroctw nigdy przedtem tak dobrze nie rozumiałem!

Upadek USA jest bardzo bliski ale musi on nastąpić w określonym czasie, ponieważ nadal mieszkają w USA Polacy, którzy będą także zabrani do Nieba a inni Polacy będą wzięci z pomocą statków na tę pustynię, na której znowu będzie przebywał Lud Boży pod opieką Boga oraz Isusa.

USA nie upadną całkowicie podczas istnienia w USA Polaków.

Najbardziej dramatyczny upadek USA rozpocznie się dopiero po wyjeździe Polaków z USA, a to oznacza, że jest już bardzo niewiele czasu na wszystko. Wyraźnie widać, że USA już upadły w wielkim stopniu, ale finałowa część upadku jeszcze się nie wydarzyła.

Najwyraźniej wzięcie do Nieba oraz zgromadzenie Polaków na pustyni nastąpi jeszcze przed całkowitym upadkiem USA! Pamiętajmy o jednym. Jedynie wybrani przez Boga rozumieją te proroctwa! Inni zrozumieją je dopiero po wzięciu wybranych do Nieba! Wtedy większość proroctw będzie już ujawnionych.

Podsumowanie.

Oczekujemy na pierwszą akcję Isusa Mesjasza, który w każdej już chwili zabierze kobiety i mężczyzn do Nieba. Cały świat będzie o tym doskonale poinformowany i będzie świadomy istnienia na Ziemi Isusa!

Drugie wydarzenie: nastąpi wymarsz Narodu Polaków na pustynię.

Trzecie wydarzenie: zostaną wybrani członkowie 144.000 do pójścia także do Nieba.

Zaczynają się więc czasy cudów Boga i Isusa. Miejmy już teraz oczy i uszy szeroko otwarte.

Czuwajmy  z modlitwami i obserwujmy, co się dzieje i bądźmy gotowi na wypełnienie się tych proroctw!