Ziemia nie jest kulą!

II Ezdrasza 6:(26) I oni zobaczą ludzi, którzy będą wzięci do góry, którzy nie skosztowali śmierci od narodzenia swego, i odmieni się serce mieszkańców ziemi i będzie przemienione w innego ducha. (27) Bo zło będzie usunięte, a oszustwo będzie wygaszone. (28) A wierność będzie owocowała, korupcja będzie zwyciężona, a prawda, która przez tak wiele dni nie owocowała będzie ujawniona. [BM]

Ziemia jest płaska!

Zwróć szczególną uwagę na ten tytuł. Jest to typowy przykład oszustwa bez jakichkolwiek dowodów na to, że Ziemia jest kulą. Jest to typowy tytuł fałszywej narracji o Ziemi kuli. Ale... brak jakichkolwiek dowodów na kulę jest oczywistym dowodem kłamstwa. Sprawdź dowody i zastanów się nad jednym prostym pytaniem.

Jeżeli bez żadnego dowodu oszukano cię, że Ziemia jest kulą, przemyśl to nieco głębiej i zadaj sobie pytanie. Czy oni kiedykolwiek mówią Prawdę!?

Jeżeli nie wierzysz, że Ziemia jest płaska, pobierz ten dokument z wieloma oczywistymi dowodami, które nie są znanymi dla nas dowodami, że Ziemia jest płaska. Przeczytaj to koniecznie! Ten dokument w prosty sposób bezspornie udowadnia płaskość Ziemi.

Znajdź jakikolwiek dowód na to, że Ziemia jest.. kulą.

Jeżeli chcesz sprawdzić, co na ten temat ma do powiedzenia Wikipedia, przeczytaj ją po polsku! Wikipedia nie jest koronnym wielbicielem płaskiej Ziemi! Jej artykuł nie podaje nam absolutnie żadnego dowodu na jej kulistość. Sprawdź to osobiście, a dowiesz się, że na Ziemię kulę nie posiadamy absolutnie żadnego dowodu. Totalne i absolutne zero!

Zacznijmy więc od Bieguna Północnego.

Powyższy model ukazuje nam rzeczywisty kształt Ziemi. Tak poustawiane lądy są zgodne z rzeczywistymi odległościami pomiędzy różnymi kontynentami. W mapach używanych na świecie istnieją masowe różnice; często olbrzymie, które są przed nami ukrywane. Detale w dalszej części tego artykułu.

Dlaczego szatański świat, którzy rządzi nadal Ziemią, zaciekle to przed nami ukrywa? Ukrywa on także rzeczywisty środek płaskiej Ziemi. Z tego powodu jeszcze nigdy nie widzieliśmy nawet zdjęć tego niezwykłego miejsca. Niemal wszystkie zdjęcia z północy wyglądają całkowicie inaczej.

Znane jest dla wielu z nas biblijne miejsce na Ziemi o nazwie Eden, z którego wypływały rzeki rozprzestrzeniające się na cztery strony świata. Poniżej cytat z Biblii, która zawsze mówi nam prawdę.

Rodzaju 2:(8) Potem zasadził Pan Bóg ogród w Edenie, na wschodzie. Tam umieścił człowieka, którego stworzył. (9) I sprawił Pan Bóg, że wyrosło z ziemi wszelkie drzewo przyjemne do oglądania i dobre do jedzenia oraz drzewo życia w środku ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. (10) A rzeka wypływała z Edenu, aby nawadniać ogród. Potem rozdzielała się na cztery odnogi. (11) Nazwa pierwszej: Piszon. To ta, która opływa cały kraj Chawila, gdzie jest złoto, (12) A złoto tego kraju jest wyborne. Tam jest żywica bdelium i kamień onyksowy. (13) Nazwa drugiej rzeki: Gichon. To ta, która opływa cały kraj Kusz. (14) A nazwa trzeciej rzeki: Chiddekel. To ta, która płynie na wschód od Asyrii. Czwartą zaś rzeką jest Eufrat.

Rzeka Eufrat istnieje do dzisiaj, a przecież na 'Północy' jest straszliwy mróz! Istnieje wielka przyczyna, dlaczego nie mamy ani zdjęć, ani filmów ukazujących nam rzekomą Północ. Dlatego południowy i wieczny śnieg na południu Ziemi jak i Północna część są wyjątkowo ukrywanymi miejscami i tematami w mediach.

Dlaczego Północ i Południe Ziemi są przed nami zaciekle ukrywane!?

To nie są zdjęcia, ale tak wygląda według 'fachowców' górna i dolna część Ziemi kuli.

Ktoś może zapytać; dlaczego na północy jest aż tak bardzo zimno? Odpowiedź oparta na Biblii mówi nam, że było to miejsce tętniące życiem, a żył tam właśnie Adam i Ewa. Było to najwspanialsze miejsce na Ziemi stworzonej przez Boga i dlatego tam istniał rzeczywisty Raj na Ziemi.

Dopiero światowy potop to wszystko zmienił, ponieważ wraz z wodą spadła na Ziemię jej wspaniała ochrona a klimat całej Ziemi uległ wielkiej i dramatycznej zmianie. Ziemia była chroniona właśnie przez wodę na firmamencie a jej najwspanialszym miejscem był ogród Eden; mieszkanie Adama i Ewy.

Eden stał się bardzo mroźnym miejscem po utraceniu tej niezwykłej ochrony! Możemy mieć pewność, że Eden nadal istnieje i jest on chroniony przez Boga!

W rzeczywistości niczego o Północy i o Południu nie wiemy, a oba miejsca są strzeżone przez uzbrojone armie. W ten sposób jest strzeżone wielkie oszustwo o rzekomej Ziemi kuli. Wcześniej świat wiedział, że Ziemia jest płaska. Istnieje także wielki dowód, że południowy biegun o małej wielkości w ogóle nie istnieje.  W rzeczywistości istnieje wielki okrąg, ale jest on widoczny jedynie na prawidłowych mapach.

Niewielu wie, że instrumenty wskazujące Północ pokazują nam... wyłącznie Północ. Do Południa żaden kompas nas nie  przyciąga!

Południowy biegun nie istnieje, a kompas pokazuje nam wyłącznie Północ. Mieszkam w Australii, gdzie większość ludzi o tym wie, a na wyspie Tasmanii nie ma absolutnie żadnego Południa, ale stosuje się mocne kompasy do wskazania Północy, ponieważ biegun południowy nie istnieje.

Kompas pokazuje nam wyłącznie północ. Południe działa automatycznie ale ono nie przyciąga południowej linii kompasu. Kompas pracuje wyłącznie na Północy! W dolnej część Argentyny kompasy nie funkcjonują!

Istnieje możliwość, że pod północnym biegunem głęboko pod Ziemią jest także biegun południowy, ponieważ północ zwykle jest połączona z południem. Ale w takim przypadku może istnieć właśnie jeden przykład północnego bieguna, który nie jest połączony z  biegunem południowym. Jest to przypuszczenie!

Ukrywa się przed nami płaską Ziemię oraz wszelkie dowody na to, że istniał ogród Eden i że Biblia zawsze nam mówi prawdę, także prawdę o płaskiej Ziemi. Co jest zadziwiające; władze nie chcą tego tematu publicznie poruszać, ponieważ temat o płaskiej Ziemi jest dla nich wyjątkowo niewygodny i nieprzyjemny.

Ale płaskość Ziemi można bardzo łatwo udowodnić. Wystarczy obserwować wodę - większe jeziora, zamknięte małe morza, aby natychmiast zauważyć, że wszystkie jeziora są doskonale płaskie! Na Ziemi kuli!? Wystarczą większe lornetki, aby natychmiast zauważyć, że wszystkie jeziora na Ziemi są idealnie płaskie!

Cóż świat szatański przed nami ukrywa?

Szatański świat ukrywa przed nami rzeczywisty kształt Ziemi, ponieważ Ziemia jako kula daje szatanowi możliwość istnienia olbrzymiego wszechświata oraz olbrzymich innych kul, jak Ziemia, które mogą być także zamieszkane przez inne rodzaje mieszkańców. Ale szatan nawet w Niebie nie widział kosmitów!

Ukrywa przed nami niemal każdą Prawdę, także Prawdę o Bogu, o Biblii oraz... o kształcie Ziemi. Nic dziwnego, skoro szatański świat kłamie niemal o wszystkim i o wszystkich.

Poniżej mamy błędną opinię świata odnośnie potopu. Tekst poniższy to opinia i wersja wprost z Wikipedii.

Narracja o powodzi w Księdze Rodzaju (rozdziały 6–9 Księgi Rodzaju ) to hebrajski mit o potopie . [1] Opowiada o decyzji Boga o przywróceniu wszechświata do stanu wodnego chaosu sprzed stworzenia i przekształceniu go w mikrokosmos Arki Noego . [2] Księga Rodzaju powstała prawdopodobnie około V wieku p.n.e. [3], chociaż niektórzy uczeni uważają, że historia pierwotna (rozdziały 1–11), w tym narracja o powodzi, mogła zostać skomponowana i dodana dopiero w III wieku p.n.e. [4] [5] Opiera się na dwóch źródłach, zwanych źródłami kapłańskimi i źródłami niekapłańskimi, czyli jahwistami , [6] i chociaż wiele ich szczegółów jest sprzecznych, [7] opowieść tworzy jednolitą całość. [8]

Niestety 'fachowcy' z Wikipedii nie popisali się w tym przypadku absolutnie żadną wiedzą, która powinna nam podać mocne dowody na powyższe twierdzenia. Po prostu podano nam czyste przypuszczenia zamiast jakichkolwiek konkretnych dowodów. Wracajmy do Biblii. Poniżej werset z księgi Rodzaju.

Rodzaju 7:4 Gdyż po upływie siedmiu dni spuszczę na ziemię deszcz, który będzie padał przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy, i zgładzę z powierzchni ziemi wszelkie istoty, które uczyniłem.

Znaczenie tekstu jest oczywiste. Po siedmiu dniach zaczął padać deszcz, który po 40 dniach napełnił wodą całą Ziemię. Ziemię kulę byłoby bardzo trudno napełnić wodą. Istnieją dwa miejsca na Ziemi, które są przed nami drastycznie ukrywane. Jest to biegun 'północny' w centrum Ziemi, oraz otaczający płaską Ziemię ląd cały w śniegu, poza który nie możemy przejść czy nad nim przelecieć.

Rodzaju 1:(7) Uczynił więc Bóg sklepienie, i oddzielił wody pod sklepieniem od wód nad sklepieniem; i tak się stało. (8) I nazwał Bóg sklepienie niebem. I nastał wieczór, i nastał poranek - dzień drugi. (9) Potem rzekł Bóg: Niech się zbiorą wody spod nieba na jedno miejsce i niech się ukaże suchy ląd! I tak się stało. (10) Wtedy nazwał Bóg suchy ląd ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem. I widział Bóg, że to było dobre.

Werset pierwszy mówi nam o dwóch miejscach, w których była woda. Woda była na Ziemi, czyli pod sklepieniem, ale woda także istniała nad sklepieniem!

Wody nad sklepieniem były wodami, które podczas potopu spadły w postaci wielkiego deszczu na Ziemię!

Rodzaju 7:(11) W roku sześćsetnym życia Noego, w miesiącu drugim, siedemnastego dnia tego miesiąca, w tym właśnie dniu wytrysnęły źródła wielkiej otchłani i otworzyły się upusty nieba. (12) I padał deszcz na ziemię przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy.

Właśnie te spadające wody spowodowały potop!

Rodzaju 8:(3) Z wolna ustępowały wody z ziemi i wody zaczęły opadać po upływie stu pięćdziesięciu dni. (4) I osiadła arka w siódmym miesiącu, siedemnastego dnia tego miesiąca, na górach Ararat.

Warto przeczytać o tej górze. Jest to bardzo ważna część dowodów wprost z Biblii, która nam bardzo wiele mówi. Ziemia przed potopem była chroniona przez wodę ponad Ziemią. Podczas potopu woda ta spadła w postaci deszczu na Ziemię, a była to - według opisu biblijnego, olbrzymia ilość wody.

Jakie to ma dla nas znaczenie? Znaczenie jest wielkie. Jest to olbrzymi dowód na to, że Ziemia przed potopem posiadała znacznie większą ilość suchego lądu. Jest to oczywiste, że woda z góry spowodowała  pokrycie wodą wielu lądów, które istniały przed potopem.

Przed potopem ludzie żyli do niemal 1000 lat, ponieważ Ziemia pod ochroną wody na górze była dla miejscem dla życia wiecznego. Gdyby Adam i Ewa nie zjedli owoców z zabronionego drzewa, żyli by na Ziemi do dzisiaj. W Edenie także było drzewo życia, które po spożyciu owoców dawałoby życie wieczne tym, którzy go skosztowali. Bóg nie zezwolił Adamowi i Ewie na zjedzenie tych owoców!

Człowiek przed potopem żył do 1000 lat. Aby żyć wiecznie, musiał on spożywać owoce z drzewa życia.

Takie drzewo także będzie istniało na nowej Ziemi, ale nie na Ziemi, na której obecnie żyjemy! Dopiero Nowa Ziemia oraz drzewo życia dadzą ludzkości życie wieczne. Nowa Ziemia ta będzie najwyraźniej kopią pierwszej Ziemi, na której właśnie istniało drzewo żywota wiecznego.  Rodzaju 3:22

Objawienie (3) I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi. (4) I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już. nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. (5) I rzekł Ten, który siedział na tronie: Oto wszystko nowym czynię. I mówi: Napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. (6) I rzekł do mnie: Stało się. Jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota.

Ten fragment Biblii jest zaciekle pomijany przez wiele kościołów, które nie obiecują ludziom życia wiecznego na Ziemi. Jednak Biblia zawsze mówi nam o życiu wiecznym na Ziemi, które nastąpi dopiero na Nowej Ziemi, ponieważ na obecnej Ziemi nie ma już warunków do życia wiecznego.

Biblia zapowiada wzięcie jedynie małej ilości wybranych przez Boga Polaków do życia wiecznego w Niebie, oraz wybranych 144.000 współkróli Isusa, którzy także będą żyli wiecznie. Dopiero na Nowej Ziemi, po zakończeniu tysiąca lat istnienia starej Ziemi, ludzie wybrani i osądzeni przez Boga i Syna będą mogli żyć wiecznie i spożywać owoce życia wiecznego.

Rzeczywisty kształt Ziemi

Wbrew masowej indoktrynacji szatańskich mediów i uniwersytetów, Ziemia nie jest kulą i nie ma na to absolutnie żadnych dowodów. Istnieją jedynie fałszywe medialne informacje, przekazywane nam przez kłamliwe media, jak TV, radio, Internet czy mnóstwo kłamliwych gazet i książek pełnych kłamstw.

Jakie miasto znaleźli pod wodą? Te dziwne i oszałamiające, ale także niesamowite, zapomniane starożytne podwodne ruiny znajdują się głęboko w oceanie. Sprawdź Aleksandrię, Kubę, Yonaguni, jezioro Titicaca, Pavlopetri, Lion City, Heracleion i inne podwodne miasta! 29 marca 2023 r. Link po angielsku.

Jest mnóstwo dowodów w wodach oceanów i mórz, że istniały i są nadal widoczne dawne miasta i budowle zatopione wodami potopu. One potwierdzają nam potop, pomimo 'wyjaśnień' władz i mediów. Owe podwodne ruiny są wymownym dowodem potopu biblijnego! Potop biblijny nie był żadną fikcją.

Jest to także olbrzymim dowodem na to, że Ziemia nie jest kulą, ale jest płaska. Jeziora oraz  wielkie wody na mapach Ziemi potwierdzają fakt, że Ziemia jest płaska. Po to są mapy Ziemi zniekształcane, abyśmy mieli pewność, że Ziemia to kula. Nie ma jednak żadnych dowodów na to, że Ziemia jest kulą!

Zwróćmy uwagę na rzeczywiste mapy Ziemi. Poniżej mamy mapy płaskiej Ziemi. Co jest ciekawe, ta mapa po prawej stronie jest godłem Unii Europejskiej. Hmmm...

Na obu obrazkach Ziemia jest płaska! UE to także potwierdza! Wszelkie wody na Ziemi, jeziora, zwłaszcza te największe są oczywiście płaskie. Oceany posiadają przypływy oraz odpływy i z tych przyczyn trudniej jest według nich udowodnić płaskość czy też kulistość Ziemi.

Rzeczywisty kontynent na dalekiej północy Ziemi nie istnieje, ale jest on wyraźnie widoczny na środku płaskiej Ziemi, a tzw. południowy kontynent jest widoczny dookoła całej Ziemi, czyli zajmuje on całą przestrzeń wokół Ziemi. Jedynie mapy Ziemi 'kuli', czyli... mapy szatańskie pokazują biegun na północy pomimo, że dowodów na to nie ma!

Ziemia jako kula jest jednym z największych oszustw, nadal masowo popieranych przez świat wielbiący szatana.

Posiadamy więc olbrzymią ilość dowodów na płaski kształt Ziemi. Nie jest to kształt pokazany nam ze 'zdjęć' rzekomych statków kosmicznych, które rzekomo 'poleciały' na Księżyc. Od wielu lat wiemy, że nawet dzisiaj podróż człowieka na Księżyc jest niemożliwa. Jest to nadal jawne i oczywiste kłamstwo.

Zakaz zbliżania się do Północy i Południa Ziemi.

Zakaz ten jest bardzo drastyczny. Nie ma mnóstwa dowodów, ale jeden prywatny statek został zatopiony z ludźmi przez armię z południowego bieguna, który nie istnieje w formie, jaką nam władze pokazują. Głównym dowodem jest brak filmów czy zdjęć rzekomych obu biegunów. Władze jak zwykle kłamią.

Ziemia jest i zawsze była płaska a jej centrum jest w... centrum. Tzw. biegun Północny istnieje na samym środku Ziemi (mapa Ziemi płaskiej powyżej) i jest on drastycznie strzeżony przed łodziami i statkami, oraz przed samolotami. Wszyscy piloci samolotów pasażerskich doskonale wiedzą, że Ziemia jest płaska, ponieważ jest to z samolotu oczywiste, ale większość z nich MUSI milczeć, jeżeli chce nadal latać.

Samoloty pasażerskie nigdy nie latają nad biegunami!

Także masy pasażerów w samolotach nigdy nie chwalą się zdjęciami Ziemi kuli, pomimo, że niektóre samoloty mają specjalne szyby w oknach, pokazujące Ziemię jako kulę. Osobiście widziałem, że Ziemia jest płaska, kiedy leciałem z Europy do Australii. Na wysokości 10 km powinna już być kulą, ale nie jest i nigdy nią nie była!

Poniżej mamy jeden z rzadkich i dawnych rysunków centralnego miejsca Ziemi. Podobnych kopii jest bardzo wiele i one są niemal identyczne.

Co jest najciekawsze, niemal wszystkie NOWOCZESNE 'mapy' Bieguna Północnego wyglądają całkowicie inaczej i najwyraźniej one nie pasują do siebie, ponieważ są one zawsze ze sobą sprzeczne!

Tak wygląda prawda o biegunie północnym. Nie możemy polegać na żadnej rządowej opinii czy na jakichkolwiek ich dowodach. Zwłaszcza, że wiemy na 100%, że to miejsce nie jest na północy, ale jest na samym środku Ziemi, według mapy rzeczywistej Ziemi płaskiej.

Mamy więc dwa olbrzymie kłamstwa zakłamanego świata, który zaczyna kłamać jeszcze bardziej zawzięcie. Pojawia się coraz większy nacisk na ostrą cenzurę, ponieważ drastycznie powiększa się ilość ludzi, którzy się zorientowali, że niemal we wszystkich dziedzinach jesteśmy ohydnie oszukiwani.

Zachęcam do przeczytania artykuł: Imperium kłamstw i zbrodni - USA. Jest tam wielka lista kłamstw światowych, USA i nie tylko. Mega kłamstwem jest także grawitacja. Jest absolutny brak jakichkolwiek dowodów na istnienie jakiekolwiek grawitacji. Jedynie magnesy do siebie się przyciągają!

Podsumowując powyższe widzimy wyraźnie, że jesteśmy zawsze i wszędzie oszukiwani. Kształt Ziemi kuli jest oczywistym i jawnym oszustwem i nie ma na to absolutnie żadnego dowodu. Nikt z Księżyca nigdy nie sfotografował Ziemi, ponieważ nawet dzisiaj nikt nie jest w stanie polecieć na Księżyc.

Nasza Ziemia jest płaska i zawsze taką była. Są na to bezsporne dowody, ale nie ma absolutnie żadnych dowodów na Ziemię kulę. Mapy Ziemi kuli są sfałszowane, a loty samolotów, zwłaszcza na południu są bardzo trudne, ponieważ układy RZECZYWISTYCH map Ziemi kuli są sprzeczne z rzeczywistością.

Zwróćmy uwagę szczególną na ukrywane przed nami obydwa 'bieguny' Ziemi. Nie ma żadnych wycieczek, aby 'bieguny' pooglądać i zrobić kilka zdjęć. Praktycznie niczego pewnego o 'biegunach' nie wiemy. Pomysł Ziemi kuli jest kłamliwym szczytem w dziejach świata, który zaczyna to wreszcie rozumieć.

Podsumowując Ziemię jako kulę, nie ma na to nigdzie absolutnie żadnego dowodu. Mapy są także fałszem a Ziemia jest płaska i nie posiada ona żadnego bieguna północnego, a rzeczywisty biegun jest pomijany w rzeczywistym centrum.

Czy ktokolwiek widział wypukłe morze podczas dobrej pogody?

Dlaczego świat nas aż tak perfidnie oszukuje?

Oni podważają Biblię, ale robią to bardzo ostrożnie, ponieważ szatańskie władze zawsze popierają szatana i realizują szatańskie kłamstwa, których celem jest ukrycie możliwości, że Bóg rzeczywiście istnieje, że jest Autorem Biblii, a Syn Boży także istnieje i wkrótce przybędzie On ponownie z wielką mocą na Ziemię.

Jest jeszcze ciekawe, że szatan nie atakuje zbytnio Biblii, ponieważ kontroluje on większość religii chrześcijańskich, a podważanie Biblii byłoby dla szatana bardzo niewygodne i utraciłby wielu... 'wiernych'. Co jest najgorsze dla szatana i satanistów; wkrótce nastąpi sąd Boży na nimi, z szatanem włącznie.

Szatan został już usunięty z Nieba!

Około 3 lata temu, szatan i jego grupa zbuntowanych aniołów została wyrzucona z Nieba na Ziemię.

Objawienie 12:(9) I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. (10) I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący: Teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i władztwo Pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. (11) A oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo świadectwa swojego, i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. (12) Dlatego weselcie się, niebiosa, i wy, którzy w nich mieszkacie: Lecz biada ziemi i morzu, gdyż zstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele.

Mniej więcej zaczęły się od tego czasu dramatyczne działania, drastyczny upadek USA gospodarki i dolara oraz wielki upadek prestiżu USA jako mocarstwa światowego. Upadek ten zapowiedziała także... Biblia. Rozpoczęła się wojna na Ukrainie i zaistniało wielkie niebezpieczeństwo ataku samego szatana na Polskę, jak to zapowiada nam księga Objawienia.

Objawienie 12:(13) A gdy smok ujrzał, iż został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować niewiastę, która porodziła chłopczyka. (14) I dano niewieście dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas i czasy, i pół czasu, z dala od węża.

Jest to niezwykle ciekawy werset, który wskazuje nam, że szatan zacznie prześladować niewiastę. Owa niewiasta to Lud Boży, Polacy i Słowianie, którzy już zaczynają być prześladowani przez szatana. Aby ochronić ową Niewiastę Bóg zaprowadzi ją na pustynię na okres około 3.5 roku.

Chodzi tutaj o wymarsz Polaków pod ochroną Boga i Syna na tę samą pustynię, na której przebywał Izrael z czasów Mojżesza. Trzeba także dodać, że to także obejmie wcześniejszy atak na grupę Polaków, która będzie wzięta do Nieba. Własnie oni zostaną zabrani jako pierwsi do Nieba przez samego Syna Bożego.

Członkowie nasienie węża nie podważają Biblii dla siebie, ale podważają ją głównie dla Słowian i Polaków. Oni doskonale wiedzą (ci nieco 'mądrzejsi', jak władze i biznesmeni) że Bóg istnieje i jakie są Boże proroctwa. To wszystko zaciekle ukrywają przed nami wiedząc, że to uratuje nasze życie, ale ich życie z tego raczej nie skorzysta.

Co jest najważniejsze dla nas, mamy bardzo wiele bezspornych dowodów na płaską Ziemię, ale nie ma absolutnie żadnych dowodów na Ziemię kulę! Nie wierzysz? Sprawdź w Wikipedii!

Wikipedia nie podaje ona żadnego dowodu na jej kulistość! Nikt nam nigdy nie podaje żadnych dowodów na Ziemię kulę!

Ktokolwiek zaprzeczy tobie, że Ziemia jest płaska, poproś o dowody na Ziemię kulę z Wikipedii. Jeżeli tego tego nie otrzymasz, poproś go grzecznie o jakikolwiek poważny dowód na Ziemię kulę.

Przeczytaj koniecznie obszerny artykuł z Wikipedii! To postawi cię na obie nogi!