Uaktualnienie 06/11/2020

Na forum nieco zaryzykowałem pisząc:

Można także powiedzieć, że jest on (Trump) antysemitą, ponieważ Słowianie to semici, czyli ludzie pochodzący od Sema i Noego. Słowianie- semici - jakoś jest to blisko siebie! 'Nasz' rząd to także antysemici. Forum - link.

Nieco wahałem się w tej kwestii, ale... znalazłem ciekawe informacje, potwierdzające w wielkim stopniu oczywiste twierdzenie, że Słowianie będący Narodem Wybranym przez Boga muszą pochodzić os Sema, syna Noego czyli są oni (czyli my) rzeczywistymi Semitami. Wikipedia podaje nam to po angielsku. Najciekawszy fragment! Najpierw zrzuta oryginału.

Tłumaczenie.

Termin semicki w sensie rasowym został zapoczątkowany przez członków Szkoły Historycznej w Getyndze na początku lat siedemdziesiątych XVIII wieku. Inni członkowie Szkoły Historii w Getyndze rozpoczęli oddzielny termin kaukaski w latach osiemdziesiątych XVIII wieku. Terminy te były używane i rozwijane przez wielu innych uczonych w następnym stuleciu. Na początku XX wieku rasistowskie klasyfikacje Carletona S. Coona obejmowały ludy semickie w rasie kaukaskiej, podobnie wyglądające jak ludy indoeuropejskie, północno-zachodnie rasy kaukaskiej i mówiących po kartwelu. [10] Ze względu na przeplatanie się studiów językowych i kulturoznawczych termin ten zaczął być stosowany również do religii (starożytnych semickich i Abrahamowych) i grup etnicznych różnych kultur powiązanych pod względem rozmieszczenia geograficznego i językowego. [11]

Zachód nazywa całą rasę białą ze Słowianami włącznie - Caucasian, czyli rasą kaukaską.
Zatem pochodząc z Kaukazu jesteśmy rzeczywiscie Semitami, według II Ezdrasza.

II Ezdrasza 13:(39) A to, że widziałeś jego zbierającego dla siebie inną liczną rzeszę, która była pokojowa, (40) ci, to jest dziesięć pokoleń, które były uprowadzone z własnej ziemi w niewolę za czasów króla Ozeasza, którego Salmanasar król Assyryjczyków wziął w niewolę: przeniósł ich za rzekę i oni byli wzięci do innej ziemi. (41) A oni opracowali dla siebie plan, aby opuścić mnóstwo narodów i pójść w dalszą krainę gdzie ludzkość nigdy nie mieszkała, (42) Aby tam w końcu mogli się trzymać swych praw, których nie przestrzegali w swej własnej ziemi. (43) I oni przeszli przez ciasne przejście rzeki Eufrat, (44) ponieważ w tym czasie Najwyższy uczynił cuda dla nich i powstrzymał kanały rzeki, zanim nie przeszli. (45) Poprzez tę krainę była bardzo długa droga, podróż roku i pół; ta kraina jest nazwana Arzareth. (46) Wtedy mieszkali tam aż do ostatecznego czasu, a teraz gdy zaczną wracać ponownie, (47) Najwyższy zatrzyma ponownie kanały rzeki, tak, że będą mogli nad nią przejść. Dlatego widziałeś tłumy zgromadzone w pokoju. (48) Ci, którzy zostali z ludu twego, którzy znajdują się w moich świętych granicach, będą zbawieni. (49) I stanie się wtedy, gdy zniszczy mnóstwo narodów które się zebrały: on obroni tych z ludzi, którzy pozostali, (50) i wtedy ukaże im bardzo wiele cudów." [BM]

 
Artykuł oryginalny

W miarę zbliżania się do NWO, czyli Nowego Porządku Świata, nasila się coraz bardziej fałszywa propaganda syjonistyczna, która jest chroniona coraz bardziej agresywną cenzurą. Jak wielu z nas wie, cenzura jest największą bronią kłamstwa, czyli wszyscy kłamcy, oszuści, mordercy, premierzy itp zawsze posługują się cenzurą. Dlaczego? Aby ich oszustwa, łajdactwa a nawet zbrodnie nigdy nie ujrzały światła dziennego i nie dotarły do ludzi uczciwych.

Naszym problemem jest... antysemityzm, którego przyczyny są zupełnie inne niż propaganda syjonistyczna nam to kłamliwie przedstawia.

Żydzi twierdzą, że wszystkie narody świata nienawidzą Żydów z powodu ich wiary w to, że oni są narodem wybranym przez Boga.

Przede wszystkim jest to kłamstwo, które jest bardzo łatwe do udowodnienia. Niewielu ludzi na świecie zna jakiekolwiek detale biblijne o narodzie wybranym. Powody są oczywiste. Większość ludzi unika Biblii za wszelką cenę a temat ten nie jest masowo nauczany w większości religiach, w szczególności niezwykle rzadko o tym wspomina Kościół Katolicki.

Większość katolików nie wie, kto jest narodem wybranym, więc nie można ich oskarżać o nienawiść do Żydów z tego właśnie powodu. W innych religiach, jak Świadkowie Jehowy czy w innych religiach Chrześcijaństwa, nauczani wprost z Biblii, (czego Kościół nie robi), oni także nie pałają nienawiścią do Żydów z takiego frywolnego powodu. Reszta Chrześcijan jest nauczana miłości do nieprzyjaciół i w żaden sposób nikt nie okazuje do Żydów żadnej nienawiści.

Skąd biorą się żydowskie twierdzenia o bezpodstawnej nienawiści nie żydów do Żydów?

W wielu różnych państwach i rasach nienawiść do Żydów istnieje i trwa dwa tysiąclecia. Powód jest jeden i jest oparty na prostej prawdzie. Nie chodziło nigdy o domniemaną pozycję narodu wybranego. Dla normalnych ludzi taki temat nie istnieje. A niech sobie tak marzą.

Istnieje jednak znane przysłowie, które wyraźnie wskazuje na przyczyny nie tylko wyraźnej niechęci do Żydów ale nawet do nienawiści do nich. To przysłowie brzmi tak.

Naród znienawidzony przez cały świat na przestrzeni 2 tysięcy lat musi robić coś źle.

Cóż złego robi ten naród?

Właśnie jawne zło, które jest bardzo łatwo dostrzegalne; zwłaszcza, kiedy ktoś wskaże, w jakim kierunku należy spojrzeć jest zawzięcie cenzurowane przez Żydów.

To oznacza, że oni popełniają bardzo wiele zła. W chwili obecnej posiadają oni także niemal całą władzę nad całym światem i za wszelką cenę wprowadzają gdzie to tylko możliwe, prawa zabraniające jakikolwiek negatywnych komentarzy o nich, bez względu na to, czy owe komentarze są oparte na powszechnie znanych faktach czy też nie.

Nawet cytat Żyda, który się publicznie wygadał z czymś, czy z jego napisanej książki może być przyczyną postawienia niewinnego człowieka przed sądem za anty semityzm. Sam fakt wskazywania nam, w którym kierunku powinniśmy spojrzeć w tym temacie już jest według praw wielu państw rządzonych przez Żydów przestępstwem antysemityzmu.

Podstawowym problemem jest to, że oni nie są Semitami więc sklasyfikowanie mówienia prawdy o nich jest niezgodne z prawdą ponieważ nie mamy do czynienia z Semitami.

Wskazywanie ich zła jest właśnie antysemityzmem a nie jakaś wyimaginowana nienawiść z powodu rzekomego wyboru ich przez B-ga jako narodu wybranego. Napisałem w taki sposób: B-ga, ponieważ ich jest to jedno z imion szatana. Bóg to imię Stworzyciela nieba i ziemi - nie mylić Boga Biblii z B-giem szatańskiego Talmudu - oni najwyraźniej mają zabronione przez Boga szkalowanie dobrego imienia rzeczywistego Władcy i Boga całej ziemi i niebios i przypisywanie Bogu autorstwa takiego ohydnego dzieła, które z powodu owej ohydy jest przed nami ukrywane.

Bóg ich nigdy nie wybrał jako narodu wybranego, ale skazał ich na wieczną śmierć!

Ale i to nie powoduje naszej nienawiści do Żydów, ponieważ Bóg nam nie polecił, abyśmy ich nienawidzili ale polecił nam ich miłować, mówiąc: miłujcie nieprzyjacioły wasze.

Czy ktokolwiek kiedykolwiek słyszał o protestach Chrześcijan w kwestii Narodu Wybranego? Na zachodzie chrześcijaństwo ewangeliczne w pełni popiera Żydów i współczesny Izrael jako naród wybrany a Isusa Mesjasza odrzuca się jako Syna Bożego.

Jest to zupełny absurd chrześcijan, którzy rzekomo są chrześcijanami, ale wielu z nich odrzuca Nowy Testament, który naucza o Synu Bożym oraz naucza o chrzcie chrześcijańskim. Właśnie od chrztu mamy nazwę - chrześcijaństwo.

Religie chrześcijańskie odrzucające Chrystusa i Nowy Testament, oczekujące żydowskiego mesjasza to najwyraźniej najmniej rozumna część chrześcijan na tej ziemi.

Nasza wiedza jest naszą największą bronią a ONI dążą do zniszczenia tej broni oraz indoktrynują nas stale swą fałszywą narracją, w zamian serwując nam prawa zakazujące jakichkolwiek negatywnych opinii o nich.

Poniżej pozorna przyczyna tzw. antysemityzmu. Cytat z Biblii, która jest przez Żydów uznawana także za księgę anty semicką, w szczególności Nowy Testament.

Objawienie 3:(9) Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów (Judejczyków), a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie do nóg, i poznają, że Ja ciebie umiłowałem. [BM]

Werset ten mówi niezwykle precyzyjnie o satanistach, którzy podają kłamliwie się za gorliwych wyznawców Boga. Tekst ten jest znany od prawie 2 tyś. lat. Zwróćmy uwagę na termin - synagoga szatana. Werset ten mówi o istnieniu religii wielbiącej szatana ale pozorującej wiarę w Boga Izraela. Czyżby ktoś 2000 lat temu PRZEWIDZIAŁ dzisiejszą sytuację? Czy raczej był to Bóg, który z góry wiedział, z kim mamy do czynienia i od 2000 lat nic się u tych ludzi nie zmieniło.

Ten werset określa precyzyjnie Żydów, których Isus nazwał także plemieniem żmijowym, czyli potomstwem szatana. Najwyraźniej ci z synagogi szatana nie wyciągnęli z niego właściwych wniosków i w dalszym ciągu popełniają stare przestępstwa.

Dzisiaj także istnieje synagoga szatana i nadal istnieje Sanhedryn.

Ci ludzie kontynuują postępowanie faryzeuszy, że wielbią Boga Izraela i dbają o najdrobniejsze 'szczegóły' Prawa Bożego z czystej miłości do Boga. W nowożytnym czasie jest to identyczna gra, ale już na skalę całego świata, ponieważ obecnie to oni rządzą całym światem i grają oni przed całym światem tę samą faryzejską komedię rzekomego wielbienia Boga Izraela, a celem ich jest zniszczenie Izraela rzeczywistego oraz całego Chrześcijaństwa. O królestwie Chazarów się wcale nie wspomina!

Co jest dowodem na to, że oni rządzą całym światem?

Dowodem na to jest cenzura w krajach o białej populacji, która zabrania jakiekolwiek krytyki wobec nich.

Owa cenzura już jest powodem dla wielu, aby Żydów nienawidzić. Oprócz tego wystarczy zacząć sprawdzać zachowanie się owego narodu oraz jego historię, a przyczyny antysemityzmu ukażą się natychmiast w pełnej krasie. Ale syjoniści robią wszystko, aby nas do takich poszukiwań zniechęcić i im zapobiec. Sprawdź ten link - Porównaj zdjęcia.

Istnieje także odwrotność zrozumienia antysemityzmu. Człowiek tak nazywany, jest prawym, uczciwym i bogobojnym człowiekiem.

Jest jeszcze jedna gałąź nasienia węża i ona jest niemal najważniejsza. Bierze ona przykład z faryzeuszy i Sanhedrynu.

Temat Narodu Wybranego przez Boga, jest błędnie rozumiany

Nie chodzi o osobiste preferencje Boga czy także Jego faworytyzm. Naród Wybrany to jedyny naród, którego geny są autentycznymi genami... Adama i Ewy. Pierwsza para została stworzona przez samego Boga i miała ona zaludnić całą ziemię swoim potomstwem.

Bóg stworzył Ziemię dla Adama i Ewy oraz dla ich potomstwa. Nikt inny nie ma prawa do ziemi!

Tego chrześcijanie także nie wiedzą, że Żydzi to nie jest nazwa Izraelitów czyli rzeczywistego Narodu Wybranego przez Boga.

Bóg nigdy nie wypowiedział słowa Żyd ale używał słów: Izraelici lub potomkowie Jakuba. Już ten fakt zaprzecza temu, że Żydzi to naród wybrany. Bóg wybrał Izraelitów, potomków Adama i Ewy, czyli Żydzi nie są Izraelitami a nawet sami siebie nazywają Izraelczykami, a nie Izraelitami.

Bóg osobiście zmienił imię syna Izaaka, Jakuba na Izrael i jego 12 synów stało się Narodem Wybranym, czyli Izraelitami. ST praktycznie nie wspomina słowa Żyd poza aramejską I księgą Ezdrasza, w której tłumacze w siedemnastym wieku celowo i błędnie przetłumaczyli słowo Judejczycy na Żydzi.

W oryginalnym tekście greckiej Septuaginty słowo Żyd w ogóle nie występuje.

W NT sam Chrystus używa słowa Żydzi i to w wyłącznie w negatywnym kontekście do faryzeuszy i kapłanów żydowskich. Do Judejczyków używa on słowa - Izraelita i do Izraelitów mówi on o Izraelitach, nie o Żydach, ponieważ Żydami są Edomici, którzy w tym czasie panowali nad Judea i Galileą.

Isus ich dokładnie znał i dobrze wiedział, do kogo mówił. Dlatego oni Jego aż tak nienawidzili i nadal Go nienawidzą!

Już jako niemowlę Isus odczuł na własnej skórze niewygody długich podróży, kiedy Józef i Maria zmuszeni byli uciekać z Betlejem z nowo narodzonym synem z powodu morderczego ataku Żyda - Edomity, króla Heroda, który spowodował rzeź niemowląt w Betlejem próbując zamordować narodzonego Mesjasza. Spisek żydowski był oczywisty oraz... śmiertelny. Żydzi (Edomici) wraz z Herodem bali się utraty władzy na Judeą.

Dzisiaj Żydzi nazywają Chrześcijan Edomitami, co jest zupełnym absurdem, ponieważ ani Słowianie ani żadni rasy białej nie pochodzą z Bliskiego Wschodu. Jesteśmy białą rasą bez jakichkolwiek domieszek z Bliskiego Wschodu.

Kiedy Isus rozpoczął nauczanie i miał już 12 apostołów, władze okupacyjne Judei, czyli żydowscy Edomici już wtedy rządzili Judeą, aczkolwiek byli oni podporządkowani mocarstwu Rzymu, który także im nie ufał. Czyżby Rzymianie byli także antysemitami!?

Isus jako Syn Boga, znał doskonale całą sytuację oraz znał rzeczywistą tożsamość władz politycznych i religijnych, jak Sanhedryn i główną grupę religijną faryzeuszy. Wiedział On dokładnie, co się dzieje w Judei, z jakich przyczyn i w jaki perfidny sposób Prawa dane przez Boga są zniekształcane przez żydowskich faryzeuszy. Oni robili to samo za czasów Isusa co dzisiaj robi Kościół Katolicki, podając fałszywe Przykazania katolikom, którzy oddają się masowemu bałwochwalstwu.

Za ujawnianie fałszu faryzeuszy żydowskich Syn Boży został zamordowany z bezzasadnego wyroku wydanego przez żydowski Sanhedryn.

Piłat chciał Go uwolnić! Sprawdź ten niezwykły i bardzo budujący opis zmartwychwstania Isusa.

Sytuacja Isusa oraz dzieje Judejczyków ukazują nam pierwowzór rządów żydowskich, obserwowany tym razem w czasach dzisiejszych na światową skalę. Dzisiaj także już istnieje... Sanhedryn czyli możemy spodziewać się od tych ludzi najgorszych rzeczy!

Jeżeli w ten sposób porównamy czasy Isusa z czasami dzisiejszymi i jeżeli zastosujemy używane dzisiejsze słownictwo, to Żydzi w Judei przedstawiali się za Judejczyków czyli za Naród Wybrany - robią oni to samo także w dzisiejszych czasach i także uzurpują sobie władzę Narodu Wybranego nad całym światem na podstawie błędnie wyjaśnianych proroctw biblijnych.

Zwróćmy nieco uwagę na system polityczny w Judei za czasów Chrystusa. TV nie było ale reszta to dokładna kopia tego, co dzieje się we wszystkich państwach rasy białej. Zmieniły się jedynie nazwy i czasy. Władze i religie pochodzą z tego samego źródła, czyli od faryzeuszy... nasienia węża.

Isus według dzisiejszej żydowskiej narracji był... skrajnym antysemitą.

Ale On po prostu mówił o nich prawdę. Owi kłamcy go nienawidzili wtedy i identyczni kłamcy także dzisiaj z pasją  nienawidzą Chrystusa. Mówienie prawdy o nich jest właśnie nazywane antysemityzmem.

Chrześcijanie wszelkiej maści są także nazywani antysemitami, jeżeli naśladują Isusa Chrystusa.

Chrześcijaństwo nie naśladujące Chrystusa to postawa... Judasza, który Go wydał na śmierć. Nie ma wątpliwości co do tego, że pośród Chrześcijaństwa jest wielu przywódców podobnych do Judasza, jak papież Franciszek, czyli 'Chrześcijanie' popierający zbrodniczy syjonizm (lewactwo czyli komunizm).

Chrześcijanie aktywnie popierający dzisiejszy zbrodniczy Izrael oraz syjonistyczne szatańskie władze to świadomi lub mniej świadomi współpracownicy samego szatana!

Cytowanie słów faryzeusza Edomity, (Żyda) pseudo apostoła Pawła zamiast słów Isusa (Jezusa) Chrystusa, Syna Bożego jest także czystą zdradą Boga i Syna, który nigdy nie uległ kłamcom nasienia węża, zawsze obnażał ich kłamstwa, mordy oraz obłudę.

Syjonistyczne chrześcijaństwo to absolutny akt zdrady w stosunku do Syna Bożego, który nasienie węża w zdecydowany sposób osądził i ich nigdy nie usprawiedliwił.

Całkowite zburzenie Jerozolimy w roku 70 n.e. jest historycznym potwierdzeniem sprawiedliwego wyroku Boga, który dokonał sądu nad mordercami Jego Syna według woli nasienia węża, które krzyczało:

Mateusza 27:(24) A Piłat, ujrzawszy, że to nic nie pomaga, przeciwnie, że zgiełk się wzmaga, wziął wodę, umył ręce przed ludem i rzekł: Nie jestem winien krwi tego sprawiedliwego, wasza to rzecz. (25) A cały lud odpowiadając, rzekł: Krew jego na nas i na dzieci nasze. [BM]

W ten sposób Żydzi czyli Edomici wzięli na siebie całkowitą winę za śmierć Syna Bożego. A pseudo apostoł Paweł w jaki sposób to skomentował? Czy potępił Isusa jako antysemitę? Praktycznie tak!

Rzymian 11:25-33 A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę: zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą, 26 I w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel I odwróci bezbożność od Jakuba. 27 A to będzie przymierze moje z nimi, Gdy zgładzę grzechy ich. 28 Co do ewangelii, są oni nieprzyjaciółmi Bożymi dla waszego dobra, lecz co do wybrania, są umiłowanymi ze względu na praojców. 29 Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże. 30 Bo jak i wy byliście niegdyś nieposłuszni Bogu, a teraz dostąpiliście miłosierdzia z powodu ich nieposłuszeństwa  31 Tak i oni teraz, gdy wy dostępujecie miłosierdzia, stali się nieposłuszni, ażeby i oni teraz miłosierdzia dostąpili. 32 Albowiem Bóg poddał wszystkich w niewolę nieposłuszeństwa, aby się nad wszystkimi zmiłować. 33 O głębokości bogactwa i mądrości, i poznania Boga! Jakże niezbadane są wyroki jego i nie wyśledzone drogi jego! [BM]

Powyższe wersety nie mają absolutnie żadnego potwierdzenia w pozostałych księgach biblijnych. Słowa Chrystusa ostro potępiające plemię żmijowe są zaprzeczeniem kłamstw rzekomego faryzeusza pseudo apostoła Pawła, autora powyższego fałszu!

Gdyby powyższy tekst Pawła był prawdą, Jerozolima nie zostałaby ponownie zburzona.

Bóg nie zmiłował się nad tłumem, który krzyczał -  Krew jego na nas i na dzieci nasze. Zgodnie z ich życzeniem ponieśli srogą śmierć w roku 70 n.e..

Zwróćmy uwagę na detale ujawniane przez Mesjasza

Mateusza 3:(7) A gdy ujrzał wielu faryzeuszów i saduceuszów, przychodzących do chrztu, rzekł do nich: Plemię żmijowe, kto was ostrzegł przed przyszłym gniewem? [BM]

Jan Chrzciciel wydał na nich ów sprawiedliwy wyrok, ponieważ wiedział dokładnie kim byli faryzeusze i saduceusze - Żydami znanymi z lichwy, łupiestwa oraz faryzejskiej obłudy, posłuszni szatańskiemu Talmudowi Babilońskiemu. Oczywiście taki tekst jest dzisiaj także uznawany jako skrajny antysemityzm. Spróbujmy to powiedzieć do jakiegokolwiek żydowskiego polityka czy też... pedofila!

Słusznie i sprawiedliwie, ponieważ wyrok wydany na nich przez Boga i Syna był i jest nadal w pełni zasłużony. Za ową opinię Jan Chrzciciel został umieszczony w więzieniu i z czasem Herod rozkazał, aby mu ścięto głowę!

Mateusza 5:11 Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie! 12 Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie; tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. [BM]

"Kłamliwie mówić na was wszelkie zło..." owo zło to... oskarżenia o antysemityzm.

Dlaczego kłamliwe? Ponieważ nawet termin antysemityzm jest terminem kłamliwym i zakłada, że to my kłamiemy z powodu bezpodstawnej nienawiści rasowej w stosunku do Żydów, kłamliwie nazywających siebie Semitami. Tymczasem oni nie są ani Semitami ani nawet Żydami (Judejczykami). Nie są oni także żadnym jednolitym narodem. Są Żydzi sefardyjscy, Chazarowie, Afrykańscy (Murzyni), Żydzi chińscy, japońscy. Jest to genetyczny koktajl nie posiadający genów Bożych, czyli Adama i Ewy.

Żydzi - duża ich część doskonale to wszystko wie, i dlatego nienawidzi Boga i od wieków zwalcza Go za wszelką cenę oraz dąży do pozbawienia życia wiecznego rzeczywistego Narodu Wybranego. Dlatego istniała grupa faryzeuszy, której celem było zmuszanie Judejczyków do łamania Prawa Bożego, co mogło spowodować utratę ich zbawienia.

Dzisiaj jest identycznie i główną rolę w Chrześcijaństwie grają także faryzeusze nasienia węża, robiąc dokładnie taką samą robotę, jaką robili faryzeusze za czasów Isusa Chrystusa. Współcześni księża, pastorzy, starsi czy biskupi to otwarci faryzeusze.

Poniższy tekst ukazuje nieco dokładniejsze oblicze ówczesnego nasienia węża, ukazane nam przez Syna Bożego.

Mateusza 7:(15) Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi! 16 Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi? (17) Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. (18) Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. (19) Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień (20) Tak więc po owocach poznacie ich. (21) Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie. [BM]

Ten tekst także pasuje do kościołów Chrześcijaństwa, które są także kontrolowane przez żydowskich faryzeuszy, z Kościołem Katolickim włącznie. Pedofila jako ich stygmat prześladuje większość religii Chrześcijaństwa, w szczególności pedofilski kler Watykanu, pedofile u Świadków Jehowy oraz inne grupy odrzucające Boga, a wielbiące Syna Bożego jako Boga.

W tym tekście Isus ostrzega nas przed ich fałszem. Daje On nam niezwykle mądrą wskazówkę, która ukazuje nam sposób poznania nasienia węża. Nie tyle po słowach ale po owocach ich knowań oraz po ich zbrodniach.

Chrystus poleca, aby ich nie słuchać ich kłamstw, ale obserwować nich owoce.

Czy opinia światowa o rządzących syjonistycznych elitach jest zgodna z faktami? Niestety tak! Syn Boży już na nich dokonał sądu 2000 lat temu, absolutnie nic się nie zmieniło i nadchodzi czas na ich egzekucję z rąk Boga i Syna.

Czy Bóg i Syn to rasistowscy antysemici? W ich oczach tak, dlatego Boga nienawidzą, ale Bóg pomimo ich nienawiści dał im szansę - 2000 lat na zmianę ich postępowania. Niestety nic od tamtego czasu pośród nich się nie zmieniło.

Każdy z nas za naśladowanie Syna Bożego otrzymuje od Żydów przydomek antysemity.

Mateusza 7:28 A gdy Jezus dokończył tych słów, zdumiewały się tłumy nad nauką jego. 29 Albowiem uczył je jako moc mający, a nie jak ich uczeni w Piśmie.

Rozdział 13 Mateusza ukazuje nam wyjaśnienia Syna Bożego odnośnie Królestwa Bożego. Według Isusa są dwie grupy ludzi na świecie.

Pierwsza grupa to posłuszni Bogu ludzie, mający sprawnie działające sumienia. Są to potomkowie Adama i Ewy czyli ludzie, posiadający Boże geny. Jest zrozumiałe, że Królestwo Boże będzie się składać wyłącznie z takich ludzi.

Druga grupa zawiera nasienie węża oraz wszystkich tych, którzy poddają się owemu nasieniu i popełniają podobne zbrodnie.

Nie wszyscy a tej grupy są ludźmi nieodwracalnie złymi! Część z nich zrozumie jedyną drogę życia i zaprzestanie swoich przestępstw. Samo nasienie węża ma nikłe szanse ale szansę posiada. Poniżej przykład części nasienia węża, które woli umrzeć, niż żyć bez zbrodniczego postępowania.

Apokalipsa 9:(18) Od tych trzech plag, to jest od ognia i od dymu, i od siarki, wychodzących z ich pysków, wyginęła trzecia część ludzi. (19) Albowiem moc tych koni mieści się w ich pyskach i w ich ogonach; ogony ich bowiem są podobne do wężów mających głowy, którymi wyrządzają szkodę. (20) Pozostali ludzie, którzy nie zginęli od tych plag, nie odwrócili się od uczynków rąk swoich, nie przestając oddawać czci demonom oraz bałwanom złotym i srebrnym, i spiżowym, i kamiennym, i drewnianym, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić, (21) I nie odwrócili się od zabójstw swoich ani od swoich czarów, ani od wszeteczeństwa swego, ani od kradzieży swoich.[BM]

Jest jaskrawo widoczne, że nasienie węża nawet w obliczu groźbę kary śmierci nie odwróci się od swych zbrodni. Jedynie mała ich część się odwróci od grzechu i odda chwałę Bogu.

Apokalipsa (Objawienie) 11:(13) I w tejże godzinie powstało wielkie trzęsienie ziemi, i dziesiąta część miasta zawaliła się, i zginęło w tym trzęsieniu ziemi siedem tysięcy ludzi, pozostali zaś przerazili się i oddali cześć Bogu nieba. [BM]

Nasze DNA może się zregenerować poprzez posłuszeństwo wobec Bożych przykazań. Nasze geny zaczną się odradzać i staniemy się ludźmi normalnymi, którzy posiadają w pełni ludzkie sumienia.

Dla tych ludzi jest potrzebna Ewangelia, czyli wyjaśnienie planu Boga. A planem Boga jest Królestwo ludzi całkowicie posłusznych Prawu Boga. Jeżeli człowiek nienawidzący Boga z powodu kłamstw nasienia węża w pewnym momencie zda sobie sprawę z tego, że nie ma wyboru i jedynie chęć zmiany grzesznego stylu życia da mu życie wieczne, to poddanie się Prawu Bożemu zmieni w pewnym stopniu jego DNA na DNA ludzkie i obdarzy go ludzkim sumieniem.

Z tych przyczyn najbardziej zawzięta część grupy drugiej, czyli nasienia węża; Iluminaci oraz najwyższe kręgi masońskie robią wszystko, aby utrzymywać się w czystości genetycznej, czyli nie dopuścić do mieszania się genetycznego z normalnymi ludźmi, wielbiącymi Boga. W ten sposób owa sekta szatańska rządząca światem niemal nigdy nie zmienia swych poglądów i odrzuca ona z nienawiścią Boga świadomie wybierając wieczną śmierć.

Osoby dalsze od trzonu satanistów (Iluminatów) często zmieniają swoje poglądy i idą w kierunku Boga i życia wiecznego. Zaczynają czytać Biblię i ich DNA zaczyna się wtedy regenerować.

I to są skutki ogłaszania Królestwa Bożego przez Isusa, przez proroków i Chrześcijan. Także to wyjaśnia nam, że nie jesteśmy w stanie osądzać innych ludzi ponieważ nasza wiedza jest zwykle w takich przypadkach bardzo zawodna.

Dlatego nie wolno nam nikogo osądzać na wieczną śmierć z rąk Boga.

Jedynymi Osobami wydającymi sąd nad człowiekiem są Bóg oraz Syn Boży. Te informacje wyjaśniają nam zalecenie Isusa, abyśmy miłowali nawet naszych nieprzyjaciół, ponieważ zawsze czyniąc dobrze dajemy im nasze czynne świadectwo dobrej woli, które w pewnych okolicznościach może zaowocować i osoba może uzyskać z czasem życie wieczne z powodu naszego posłuszeństwa wobec Boga i Syna. To się często zdarzało i nadal się zdarza.

Widziałem kiedyś film o kobietach, które porzuciły czary i masonerię i stały się chrześcijankami. Jedna z nich powiedziała takie zdanie. "Popełniłam wszystkie możliwe grzechy, jakie można popełnić." Prowadzący wywiad wspomniał o mordach dzieci, seksie z dziećmi i ze zwierzętami oraz o torturach... . Pani ta powtórzyła: "Popełniłam... wszystkie grzechy." Wstrząsnęło to mną!!! Ale owa pani stała się... Chrześcijanką!

W słynnym 23 rozdziale Mateusza mamy wyraźny sąd Syna Bożego nad nasieniem węża, dosadny i bez jakichkolwiek upiększeń.

Najciekawsze zdania:

Mateusza 23:(13) Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że zamykacie Królestwo Niebios przed ludźmi, albowiem sami nie wchodzicie ani nie pozwalacie wejść tym, którzy wchodzą. ...(15) Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że obchodzicie morze i ląd, aby pozyskać jednego współwyznawcę, a gdy nim zostanie, czynicie go synem Gehenny dwakroć gorszym niż wy sami.  [BM]

Powyższy tekst ukazuje nam, że nie tylko władza królestwa Judei była żydowska, ale całe stowarzyszenia faryzeuszy i saduceuszy stanowili Żydzi, czyli według Objawienia byli to Żydzi podający się za Judejczyków. Coś jak... Kościół Katolicki i Jezuici. Wyraźnym ich celem było odsunięcie uczciwych ludzi od Królestwa i o ile możliwe, wciągniecie tych ludzi do faryzejskiego satanizmu. 

Mateusza 23:(27) Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że podobni jesteście do grobów pobielanych, które na zewnątrz wyglądają pięknie, ale wewnątrz są pełne trupich kości i wszelkiej nieczystości. (28) Tak i wy na zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, wewnątrz zaś jesteście pełni obłudy i bezprawia. [BM]

Te wersety ukazują nam rzeczywistą postawę syjonistycznych kłamliwych polityków oraz fałszywych przywódców Chrześcijaństwa, które jest praktycznie moralną i duchową zgnilizną. Większość przywódców religijnych właśnie wygląda tak, jak to przedstawia Syn Boży.

Mateusza 23:(33) Węże! Plemię żmijowe! Jakże będziecie mogli ujść przed sądem ognia Gehenny?[BM]

Oto sąd Sędziego Bożego nad nasieniem węża, czyli plemieniem żmijowym. Czeka ich ogień Gehenny czyli śmierć w jeziorze ognia.

Oczywiście byli pośród faryzeuszy ludzie uczciwi, jak Nikodem czy Józef z Arymatei. Ale w większość było to nasienie węża i ono doskonale wiedziało, co ich czeka wcześniej czy później. Grzeszyli przeciwko Bogu i Synowi z pełną świadomością.

Sytuacja dzisiejsza

Pomimo braku na ziemi Syna Bożego sytuacja na dzień dzisiejszy jest identyczna. Syjoniści rządzą światem oraz rządzą także wszelkimi religiami, czyniąc ich wyznawców... synami Gehenny. Oczywiście nie wszystkich. Struktura władzy jest identyczna - jaka istniała w Judei za życia Syna Bożego, z ekipą religijną, czyli z faryzeuszami i Sanhedrynem włącznie.

Nasienie węża kontroluje już cały świat. Za mord na Chrystusie poniosło ono dotkliwą karę podczas całkowitego zburzenia Jerozolimy. Syn Boży Żydów i także Judejczyków przed tym wyrokiem wyraźnie ostrzegał.

Mateusza 24:(1) A gdy Isus opuszczał świątynię i odchodził, przystąpili uczniowie jego, aby mu pokazać zabudowania świątyni. (2) A On, odpowiadając, rzekł do nich: Czy nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę powiadam wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. [BM]

Nadal nie ma śladu po tej świątyni. Jest to wyraźny dowód prawdziwości wszystkiego, czego Syn Boży nauczał! Jego proroctwo sprawdziło się po jego śmierci i zmartwychwstaniu co do joty i nawet dzisiaj jest to widoczne.

Ściana Antonia to nie ściana płaczu świątyni ale pozostałość po twierdzy rzymskiej!

Po za tym, któż ze zdrowym rozsądkiem uwierzy tym ludziom, że oni miłują Boga, jego Przykazania i Bogu wiernie służą!?

Ściana Płaczu (hebr. הכותל המערבי, Ha-Kotel ha-Ma’arawi, tłum. mur zachodni) – przypuszczalna pozostałość Świątyni Jerozolimskiej. W chwili obecnej jest to najświętsze miejsce judaizmu. Zachowane mury mogą być fragmentem Drugiej Świątyni wybudowanej na wzgórzu Moria. Wikipedia [PL]

Zwróć uwagę na to, że artykuł nawołuje od roku 2011 do weryfikacji tego materiału. Czyli nikt nic nie wie czym jest owo najświętsze miejsce judaizmu! Oczywiście nasienie węża doskonale wie, czym jest ta ściana i że nie jest ona żadną częścią świątyni. Hmmm... trzy lata temu był inny tekst, niż zacytowałem obecnie.

Nikt z członków rządu nie protestuje przeciwko takiemu rytuałowi, co jest oczywistym dowodem na to, że są to rządy syjonistyczne i realizują one z pełną świadomością syjonistyczne plany samego... szatana.

Polski rząd jest także oficjalnie rządem syjonistycznym.

Takie rządy doprowadziły do sytuacji wręcz katastrofalnej poprzez swoją ściśle skoordynowaną akcję skierowaną głównie przeciwko państwom o białej populacji. Stosuje się wobec białych od co najmniej 300 lat politykę całkowitego wyniszczania Europy oraz Ameryki Północnej a stosowany jest systematycznie plan Kalergiego. Przeczytaj uważnie ten plan a zrozumiesz niemal wszystko na temat okupacji  rasy białej przez szatańskich syjonistów!

Inne metody wyniszczania narodów o białej populacji.

Oczywiście były to trzy rewolucje - francuska, amerykańska i rosyjska a ich celem było wymordowanie struktur i władz chrześcijańskich monarchów. Było to zaledwie preludium do dalszych zbrodni na rasie białej. Nastąpiły także w sercu Europy dwie wojny światowe,  które były wielką rzezią Słowian. Zginęło wiele milionów ludzi tylko za to, że byli oni białymi Chrześcijanami.

Do dzisiaj nie znamy innych przyczyn tych wojen poza ludobójstwem razy białej.

Władza po II Wojnie Światowej została przejęta oficjalnie przez władze syjonistyczne, rozpoznawane wszędzie po tym, że bezgranicznie popierają one fałszywe państwo Izrael, które powstało w roku 1948 i wcale nie było ono wypełnieniem proroctw biblijnych.

Równolegle z wojnami ludobójczymi i bratobójczymi zaczęto podnosić ceny ziemi, która należy do Boga. Ceny ziemi zaczęły drastycznie rosnąć od roku 2008, podobnie jak ceny energii i paliw z powodu manipulowanych przez korporacje cen ropy.

Dom kosztował w roku 1982 w Australii w Perth około 20 tyś dolarów. Ale w roku 2015 cena przeciętnego domu wynosiła 500 tyś. dolarów. 20 tyś można było łatwo spłacać z jednej pensji ale spłacanie 500 tyś potrzebowało już pracę współmałżonka. Hipoteka lichwiarska była doskonałym środkiem antykoncepcyjnym z powodu groźby utraty domu w przypadku zajścia żony w ciążę. Populacja rasy białej zaczęła się dramatycznie obniżać i  spowodowało to tzw. starszą i bezdzietną populację, która jeszcze pamięta lepsze czasy.

Wysokie ceny domów powodowały także wysokie ceny wszystkich produktów produkowanych na niezwykle drogiej ziemi. Razem wszystkie te zsynchronizowane światowe posunięcia syjonistycznych władz spowodowały gwałtowny spadek białej populacji.

Aby nie brakowało rąk do pracy, zaczęto sprowadzać do niemal wszystkich krajów o białej populacji imigrantów głównie z krajów arabskich. Wszystko kosztem białych ludzi, którzy musieli łożyć na zasiłki dla bezrobotnych oraz dla ich budowane masowo meczety.

Nastąpił więc olbrzymi socjalny kryzys w wielu państwach Europy, w szczególności w Szwecji, a zwłaszcza we Francji, w której trwają od kilkunastu miesięcy masowe protesty przeciwko syjonistycznemu rządowi Macrona. Inne kraje tylko czekają na zapalenie się iskier wojen domowych.

Widzimy wyraźnie, że orkiestratorami wszelkich rewolucji, wojen i nieszczęść na tym świecie są syjonistyczne rządy, popierające dzisiejszy Izrael jako rzekome wypełnienie się proroctw biblijnych. Owe kryzysy, brak urodzin w białych rodzinach i ich rozpad oraz masowo stosowane aborcje - w USA zamordowano już 60 mln ludzkich istnień to wynik celowej polityki syjonistycznych władz.

Cały kryzys narodów rasy białej został zaprogramowany przez samego szatana i jest nadal realizowany przez nasienie szatańskie, czyli plemię żmijowe. Sprawdź plan trzech wojen światowych oraz protokoły mędrców Syjonu.

Powyższe łatwo sprawdzalne informacje są kłamliwie nazywane... antysemityzmem. A ja, jako naśladowca Syna Bożego i człowiek prawy nie mogę posługiwać się kłamstwem. A ludzie mówiący Prawdę są właśnie cenzurowani według fałszywego terminu ludzi nie będących Semitami, jako... antysemici. Rzeczywiści Semici to Arabowie, Palestyńczycy, których syjonistyczny Izrael brutalnie morduje.

Izrael i Żydzi to prawdziwi antysemici, mordujący z zapałem Semitów, Palestyńczyków, Syryjczyków i jakichkolwiek swych politycznych przeciwników.

Sprawdź koniecznie ten zlinkowany film, a po zobaczeniu na pewno staniesz się... antysemitą! Żydzi oskarżają wszystkich ich krytyków o posiadanie... wirusa antysemityzmu. Trump nawołuje nawet do wprowadzenia kary śmierci dla... antysemitów. Czy następnym krokiem będą gułagi, jakie były w Rosji sowieckiej?

Jeżeli to wszystko nie jest skrajnym rasizmem, to co nim jest?

Ale to nie wszystko. Sprawdź te kilka linków, w których syjoniści planują ścinanie głów wszystkim Chrześcijanom, którzy wierzą w Isusa, (Jezusa).

Na domiar złego Żydzi uważają, że to my rządzimy całym światem, a nie oni i kłamliwie nazywają nas białymi suprematystami. Trudno i większą podłość i bardziej wyrafinowane kłamstwa rzekomego 'narodu wybranego'.

Rzeczywistość jest taka.

Oni są narodem wybranym przez... Lucyfera!

Podsumowanie

Żydowska narracja antysemicka jest oszustwem językowym. Żydzi nie są żadnymi Semitami. Semici byli i nie są biali!

Tzw. antysemityzm to cenzura przeciwko jakimkolwiek negatywnym komentarzom względem Żydów czy państwa Izrael, bez względu na to, czy są one zgodne z faktami czy nie. Samo stwierdzenie - izraelskie oddziały zamordowały 12 dzieci w Gazie już jest antysemityzmem. Nawet cytowanie Żydów jest podciąganie pod antysemityzm.

Żydzi uważają Biblię jako księgę antysemicką, ponieważ Biblia ujawnia ich kłamstwa oraz zbrodnię na Synu Bożym. Żydzi nie posuwają się jeszcze do nazywania Isusa (Jezusa) Chrystusa antysemitą z jednego powodu.

Ich zdecydowanie negatywna postawa w stosunku do Boga, Syna Bożego czy wszystkich Chrześcijan natychmiast poróżniłaby ich z Chrześcijaństwem i spowodowałaby wiele negatywnych reakcji ze strony wielu wyznań. Chrześcijanie syjonistyczni, popierający dzisiejszy Izrael zmienili by swoje postrzeganie wobec syjonizmu, który nie jest religią i nigdy nią nie był ale jest organizacją militarno-polityczną.

Zasady tzw. antysemityzmu czyli cenzura krytyki Izraela (polityczna poprawność!) wskazują według owej kłamliwej formuły na ekstremalny rasizm narodu rzekomego wybranego przez Boga, złożonego nie z Semitów ale z Żydów chazarskich, sefardyjskich, Edomitów oraz innych grup żydowskich.

Przedstawianie siebie w roli wyznaczonego przez Boga władcy świata bez Jego upoważnienia jest objawem schizofrenii. Nie bez przyczyn ci politycy są nazywani skrajnymi psychopatami.
Światem rządzili i rządzą skrajni psychopaci, zawsze przelewający niewinną krew.

Obudźmy się nieco z tego ohydnego snu i zacznijmy wierzyć Bogu i Biblii i nigdy nie ufajmy psychopatom, którzy... nie rozróżniają płci, dobra od zła oraz kłamstwa od prawdy.