Atak szatana na wolność

Mateusza 10:(26) "...nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajnego, o czym by się dowiedzieć nie miano. (27) Co mówię wam w ciemności, opowiadajcie w świetle dnia; a co słyszycie na ucho, głoście na dachach. "

Wreszcie wszystko staje się zrozumiałe, (chociaż nie było to wcale łatwe) ale z pomocą Boga udało mnie się to wszystko zrozumieć i co najważniejsze, w sposób prosty i zrozumiały wyjaśnić, na czym polega Corona wirus, kto to zorganizował, w jakim celu, czyli do czego to wszystko prowadzi.

Skorzystałem z filmu [EN] z tego linku - pierwszy film z góry - który pokazał mi strategię działania szatana i jego satanistów światowych.

Ta pani z podanego adresu do filmu, nie dotarła do końca drogi satanistów i niemal pominęła najważniejszy ich plan. Jest oczywiste, że dążą oni do NWO czyli Nowego Świata Porządku, ale w jaki sposób i dlaczego, to nie zostało na filmie wyjaśnione.

Corona wirus jest głównym instrumentem w ich planach i wcale nie chodzi im o nasze zdrowie czy jego brak. Jest to skuteczny element kontroli całego świata za pomocą strachu pod pretekstem pseudo groźnej epidemii, która pozwoli zbrodniarzom skutecznie przygotować świat do NWO oraz poddać nas całkowicie władzy szatana.

Jesteśmy nieustannie oszukiwani niemal przed wszystkich ludzi, którzy posiadają władzę nad nami, z mediami oraz władzami religijnymi włącznie. Niemal wszyscy ludzie posiadający jakąkolwiek formę władzy są umieszczani na tych pozycjach przez siły okultystyczne i szatańskie, jak Watykan i masoneria.

Nasuwa się niełatwe do zaakceptowania stwierdzenie faktu.

Jeżeli dzisiejsi zbrodniarze wszystkich rządów, naukowcy oraz media oszukują nas totalnie w erze TV, Internetu, smartfonów i innych narzędzi komunikacji, to możemy mieć pewność, że nie mamy żadnych szans wiedzieć czegokolwiek, co wydarzyło się przed 100 laty. A to stawia nas nie przed łatwą prawdą. Nie wiemy absolutnie niczego, co wydarzyło się przed 100 laty i wcześniej.

Wszystko sprzed 100 lat to czysta fikcja i szatańska propaganda.

Wróćmy jednak do realiów dzisiejszych. Kto jest szczególnym celem zbrodniczych władz? Jeżeli myślisz że to przesada, sprawdź rzekę częściowo znanych nam solidnych dowodów! Szatańska rzeczywistość. Filmy z tego linku są doskonale udokumentowane!!!

Jedyni ludzie, którzy nadal posiadają niewielką część władzy to niezależni biznesmeni, jak kierowcy ciężarówek czy właściciele małych sklepów, punktów naprawy czegokolwiek itp.

Niemal cały atak szatana skupia się na tych właśnie ludziach, ponieważ są to ludzie zdolni, zaradni, pracowici i bardziej samodzielni niż większość osób przez nich zatrudnianych. Dlatego samo wystarczalni ludzie muszą zostać pozbawieni owej wolności i Covid może być w tym niezwykle skuteczny.

Dążą oni do całkowitego zniewolenia wszystkich ludzi na ziemi za pomocą totalnej cyfrowej kontroli, która  pozwoli im na zupełną kontrolę naszych myśli oraz sumień.

Oto przyczyna systemu 5G oraz pewnych niegroźnych jeszcze elementów elektronicznych w szczepionkach, które zaczną działać NAJPRAWDOPODOBNIEJ po uruchomieniu 5G oraz kodów pozwalających na odczytywanie naszych myśli.

Celem szatana jest totalne niewolnictwo

Strategia Covid-19 nie była nam wcześniej znana, ale czas niewiedzy się już skończył. Covid jest elementem, który powoduje na świecie wielkie zamieszanie i coraz więcej ludzi rozumie, jak to wszystko funkcjonuje i gdzie to nas może zaprowadzić. Najczęściej myślimy, że władze są szalone, ale my z powodu olbrzymiej ich presji często ulegamy im wiedząc, że wirus oraz epidemia także są oszustwem.

Nie było i nie ma żadnej epidemii ani masowych szczepionkowych zgonów a wszelkie działania władz i szatańskich autorytetów mają na celu naszą całkowitą dezorientację. A to z kolei powoduje nasze bezwarunkowe poddawanie się zachciankom zboczonych pod każdym względem szatańskich władz. Niewielu ludzi widzi to połączenie i zwiedzenie.

To władze celowo wprowadzają nas w błąd twierdząc że szczepienia są szkodliwe i zabijają ludzi. Jest to oszustwo, na które i ja dałem się nabrać. Nic dalszego od prawdy.

Oni nie chcą nas zabijać, ale chcą nas sobie całkowicie podporządkować. Ich główny cel to wyposażenie nas w specjalne wstrzykiwane chipy, za pomocą których możemy być zdalnie kontrolowani. Najbardziej groźna dla nas jest możliwość używania demonów jako sztucznej inteligencji. Co jest bardzo ważne: oni muszą mieć na to naszą zgodę!

Tymczasem my się głowimy i jesteśmy zajęci poszukiwaniem celów mordowania nas szczepionkami. I ta właśnie droga jest błędna oraz nie zrozumiała dla nas, ale na tym polega cel ich oszustwa. Kluczem do zrozumienia są nonsensy, jakimi nas karmią i większość ludzi po prostu panicznie się ich boi.

Jak to w rzeczywistości funkcjonuje?

Pokazują nam masowe filmy i artykuły o tym, że szczepionki rzekomo zabijają mnóstwo ludzi a najwyższe autorytety często to potwierdzają, jak... CDC, które posiada nawet publiczne dane o ilościach zgonów ludzi zaszczepionych. Oczywiście są to kłamstwa a my w owe kłamstwa wierzymy. Przeciwko nim świadczą liczby rzeczywistych zgonów w zakładach pogrzebowych które wcale nie wzrastają. Owszem niektórzy ludzie umierają po szczepieniach, zwykle ludzie starsi, ale nie jest to masowe zjawisko, jakie poszukiwacze prawdy chcą nam ukazywać.

'Wirus' nie zabijał masowo ludzi, ani szczepienia w masowy sposób nie zabijają.

Większość ludzi z tych przyczyn unika szczepień a kontrolerzy nasi śmieją się z nas do rozpuku wiedząc, że oni wszystko kontrolują, ponieważ ICH manipulacja zdaje egzamin.

Co więc jest ich celem?

Celem szatana i władz jest totalna kontrola nad ludzkością za pomocą chipów w naszych ciałach, abyśmy stali się zaprogramowanymi wrogami naszego Boga. Oto główny cel szatana, który wie, że część ludzi zawsze wybierze Boga, ale szatan dąży do całkowitej kontroli człowieka za pomocą wszczepianych nam chipów modyfikujących nasz DNA oraz zabijających w nas nasze sumienia.

Szczególnym celem szatana są biali chrześcijanie.

Jest to naiwna próba szatańska oszukania Boga. W takim przypadku szatan i jego szatańskie organizacje jak Watykan, masoneria, illuminaci i miliony innych satanistów dąży do całkowitego zniewolenia nas i postawienia nas za pomocą ICH kontroli w pozycji wrogiej Bogu.

Jest to bardzo ostry atak przeciwko samemu Bogu, który nigdy nie postępował w stosunku do swoich stworzeń w sposób tyrański czy zwodniczy. Bóg stworzył nas doskonałymi oraz wyposażył nas w wolną wolę i dał nam prosty wybór.

Albo będziemy posłuszni Bożemu Prawu, czyli Przykazaniom i wtedy będziemy żyli wiecznie. Albo w przypadku nieposłuszeństwa zostaniemy pozbawieni życia z powodu naszego zagrożenia przeciwko ludziom miłującym Boga oraz Jego Prawo.

Szatan i upadli aniołowie są klasycznym, znanym wielu z nas przykładem drastycznego nieposłuszeństwa wobec Boga a ten właśnie atak Covid-19 jest szczególnie jaskrawym dowodem owej szatańskiej zbrodni. Taki atak na ludzkość jest także atakiem na samego Boga i Syna, nie pozostanie on bez należnej za to kary ze strony Boga.

Szatan i upadłe anioły już mają wyrok śmierci na nich wydany i jesteśmy na krawędzi przepaści, do której szatan wpadnie na 1000 lat. Na upadłych aniołach wyrok śmierci zostanie wykonany po 3.5 rocznym okresie ich zbrodniczych rządów.

Światowa szatańska klika chce się na Bogu i na uczciwych ludziach zemścić za własne zbrodnie i to praktycznie jest jedynym powodem ich akcji, które są nawet dla wykonawców tego szatańskiego planu zbyt zawikłane.

Duża część polityków szatańskich zupełnie nie rozumie w pełni tej strategii.

Do czego to doprowadzi?

To nas prowadzi do wypełnienia się wielu proroctw, do ukazania się znaku Syna Bożego na niebie oraz do porwania wybranych Boga i do zgromadzania Słowian czyli rzeczywistego Izraela do wymarszu na pustynię na sąd Boży.

Najwyraźniej strategia szatana jest tak wysoce groźna oraz wyjątkowo nieuczciwa: tak wobec Boga jak i wobec wszystkich oszukanych w ten sposób ludzi, tak dobrych jak i złych, że Bóg nie pozwoli zbyt długo na aż takie drastyczne oszukiwanie całego świata a także oszukiwania Boga i Syna.

Jak sami doskonale wiemy, Bóg zawsze jest szczery, uczciwy i jasno stawiał każdą sprawę, abyśmy dokonywali słusznego wyboru i bez jakichkolwiek niedomówień mogli wybrać to, co Bóg nam proponuje, czyli życie wieczne w pełnym bezpieczeństwie dla nas i dla naszych rodzin z powodu naszego posłuszeństwa względem Bożego Prawa.

Prawo powoduje szczęście i pomyślność w życiu. Bezprawie prowadzi do ubóstwa i śmierci.

Bóg nas nigdy nie wprowadził w błąd i zawsze był z nami otwarty, nigdy nie zmieniał zdania, poza jednym przypadkiem. Syn Boży, Isus oddał swoje życie za grzechy wybranych oraz tych z grona 144.000. Tak Bóg, jak i Syn Boży zadecydowali, aby ratować Naród Wybrany przed śmiercią. Ofiara okupu złożona przez Isusa spowoduje powrót ludzkości do życia wiecznego w wiecznym Królestwie Bożym na ziemi.

Szatan przeszedł w kwestii Covid-19 samego siebie i Bóg z pewnością mu tego absolutnie nie daruje i zdąży powstrzymać go przed jakimikolwiek dalszymi zbrodniami przeciwko Bożemu Narodowi Wybranemu.

Opozycja nasienia węża, czyli potomstwa szatana i upadłych aniołów nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Dobry Bóg obiecał nawet tym istotom życie wieczne, pod warunkiem porzucenia szatana oraz posłuszeństwu wobec Bożych Przykazań. Część tych ludzi na to się zgodzi, jak zapewnia nas księga Objawienia.

Objawienie 5:(9) I zaśpiewali nową pieśń tej treści: Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka, i ludu, i narodu, (10) I uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów, i będą królować na ziemi.

Królujący na ziemi z Chrystusem to 144.000. Także część nasienia węża odda cześć Bogu.

Objawienie 11:(13) I w tejże godzinie powstało wielkie trzęsienie ziemi, i dziesiąta część miasta zawaliła się, i zginęło w tym trzęsieniu ziemi siedem tysięcy ludzi, pozostali zaś przerazili się i oddali cześć Bogu niebieskiemu.

Jest pewne, że oni na pewno nie będą pochwaleni za to przez szatana. Musimy mieć na uwadze to, że Bóg posiada pewien plan, który nie został opisany w Objawieniu i jest to Jego odpowiedź (najwyraźniej) na dzisiejszy przekręt szatana.

Objawienie 10:(3 I krzyknął głosem donośnym jak ryk lwa. A na jego krzyk odezwało się głośno siedem grzmotów. (4) A gdy przebrzmiało siedem grzmotów, chciałem pisać; lecz usłyszałem głos z nieba mówiący: Zapieczętuj to, co powiedziało owych siedem grzmotów, a nie spisuj tego. (5) Anioł zaś, którego widziałem stojącego na morzu i na lądzie, podniósł prawą rękę swoją ku niebu (6) I poprzysiągł na tego, który żyje na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim, i ziemię, i to, co na niej, i morze, i to, co w nim, że to już długo nie potrwa, (7) Lecz w dniach, kiedy siódmy anioł się odezwie i zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boża, jak to zwiastował sługom swoim, prorokom.

Mamy nawet dokładne określenie czasu, czyli podczas trąby anioła siódmego dokona się plan Boga.

Jak wygląda w oczach Boga obecna sytuacja?

Nie zawsze informacje z Biblii do nas docierające są całkowicie zrozumiane. Po prostu Bóg w określonym przez siebie czasie daje nam ich zrozumienie a powody tego są oczywiste.

Sytuacja z Corona wirusem jest elementem, który najprawdopodobniej spowoduje reakcję Boga i Syna na ziemi. Szatan posunął się za daleko w swoich zbrodniach i Bóg już tego nie będzie zbyt długo tolerował. Szatan najprawdopodobniej nie zostanie pozbawiony przez Boga władzy, ale władzę otrzyma także Bestia, czyli upadłe anioły, którzy będą sprawowali jeszcze gorsze rządy, niż szatan i oni będą ścinali głowy tych, którzy odmówią pokłonowi posągowi Bestii  oraz odmówią wzięcia jego znamienia na rękę i czoło.

Objawienie 13:(15) I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. (16 On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole, (17 I że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia.

Upadli aniołowie poprawią nieco pomysł szatana i jeszcze bardziej okrutnie będą prześladowali sług Bożych.

Szatański plan upada

Celem szczepień jest całkowita kontrola społeczeństwa, w szczególności rasy białej czyli w większości Chrześcijan za pomocą demonów (sztuczna inteligencja) oraz systemu 5G i oczywiście szczepionek, zawierających chipy czy inne komponenty, które mogą być użyte do tego oszustwa. Szatański system 'naukowy' od lat pracuje nad tzw. Bożym genem VMAT 2. (artykuł po polsku). Nie wiemy, czy chcą go usunąć czy uczynić niesprawnym ale wiemy, że oni dążą do powstrzymania Bożego DNA, który czyni z nas normalnych ludzi.

W tym filmie [EN] - GOD GENE - VMAT2 VACCINE- "KILLING SPIRITUALITY" (Boży gen -VMAT2 szczepionka - "Zabijać duchowość".) nakręconym kilka lat temu, Bill Gates mówi otwarcie.

"Hipoteza jest taka, że ci fanatyczni ludzie z powodu VMAT2 genu są ponad normę uduchowieni i poprzez szczepionkę przeciwko temu możemy usunąć tego typu zachowanie się." Czas tego tekstu na filmie: od 1:16 do 1:27.

Nie jest to teoria spiskowa, ale Bill Gates mówił publicznie o potrzebie takiego działania i że taka szczepionka jest potrzebna. Nie podano nam jednak, którego naszego zachowania się oni tak nienawidzą!

Ponieważ modlimy się do Boga, uwielbiamy Prawdę i staramy się być posłuszni Przykazaniom czyli jesteśmy najlepszą częścią ludzkością a Bóg z tych przyczyn uczynił nas Narodem Wybranym! To nie jest złem!

Istniały od wielu lat plany opanowania lub nawet zniszczenia VIMAT2, czyli genu Boga. Być może to się im udało i mamy owo 'lekarstwo' właśnie w szczepionkach przeciwko Covid-19. Nie mamy jednak pewności, czy to działa tuż po zastrzyku, czy musi być aktywowane przez 5G! Nie wiemy także, czy Bóg nie posiada własnego lekarstwa na ten szatański wynalazek.

Jest wiele materiałów podobnych w tym temacie a głównym 'dowodem' jest tzw. krytyczna teoria rasy, która wykazuje wyraźnie efekty genu Boga, czyli VMAT2. Chodzi oczywiście o rasę białą.

Sataniści nienawidzą faktu, że istnieje rasa biała, która zawsze była i jest nadal trzonem naszej cywilizacji. Największym naszym 'grzechem'  jest to, że rasa ta składa się w większości z chrześcijan, często przestrzegających Bożych Przykazań.

Sataniści to masoni, iluminaci i jezuici, którzy są szeroko już znani z uwielbianej przez nich i morderczej pedofilii, wszelkich innych zboczeń oraz chorobliwej nienawiści do Boga, ponieważ oni są potomstwem szatana oraz upadłych aniołów. Biblia nazywa tych 'ludzi' nasieniem węża a także synagogą szatana. Sprawdź detale tej szczególnie nieludzkiej 'rasy'.

W Polsce czy w innych krajach rasy białej nie znajdziemy łatwo detali tej zbrodniczej epidemii rasistowskiej, ale moje wyjaśnienie powinno wystarczyć.

USA jest szczególnym państwem, w którym owa teoria jest najbardziej propagowana a przyczyny są oczywiste. 75% Amerykanów jest obrzezanych. USA powstały na morzu śmierci, niewolnictwa i masowych rzezi amerykańskich Indian oraz na morzu krwi i potu sprowadzanych z Afryki przez Żydów czarnych niewolników i niewolnic. Oczywiście winą za te zbrodnie syjoniści obarczają ludzi białych.

Emigranci amerykańscy byli zwykle majętni a ich sposób życia, masowe mordy Indian oraz handel skalpami nie budził żadnych wątpliwości, kim byli 'Amerykanie' którzy utworzyli tzw. dziki zachód, na którego historii opierają się filmy o dzikim zachodzie. Nic dziwnego, że ich potomstwo jest nadal podobne do praojców i mają oni wyrok śmierci od Boga.

Jak wszyscy wiemy, głównym kolorem Żydów jest także kolor biały a wina za ich zbrodnie jest zwykle zrzucana na rasę białą. Na nasze szczęście, Słowianie zbytnio nie cierpią z tego powodu, ponieważ nas nawet o to nie można podejrzewać, ale w USA, w największym i morderczym mocarstwie na ziemi, powodów do tworzenia takiej teorii jest bardzo dużo.

Z tych przyczyn Bóg wydał wyrok śmierci na USA, nazywane przez Biblię Babilonem Wielkim i sataniści doskonale wiedzą, że Bóg ten wyrok wykona. Nic dziwnego, że władze amerykańskie to głównie Żydzi, którzy uwielbiają Izrael oraz... Trumpa.

VIMAT2 czyli gen Boży białej rasy jest głównym celem szczepionek.

Szczególnie szatański plan

Biblia jest w szczególności znana z czystej prawdy i ona obrazuje nam rzeczywisty charakter naszego Stworzyciela. Zwróćmy uwagę na to, że niemal wszystkie plany oraz proroctwa Boga i Syna są jawne. Szczególnie ciekawe jest to, że Bóg wyraża zgodę na pewne działania szatana czy innych przeciwników Boga.

Prosty przykład Hioba, którego szatan, przy zezwoleniu ze strony Boga straszliwie pognębił oraz oprócz żony wymordował jego całą rodzinę. Księga Hioba. Jest to niemal dokładny opis szatana i jego zbrodniczej działalności, która dzisiaj jest jeszcze gorsza niż tyle lat temu.

Przykładów Bożej aprobaty dla wielu działań szatana jest mnóstwo i szatan zawsze przegrywał. Najważniejszym punktem tego artykułu jest fakt, że obecna sytuacja na ziemi, wywołana przez szatana nie była zatwierdzona przez Boga. Mieliśmy wiele różnych dramatów, wojen czy rewolucji, ale na wszystko szatan nie tylko musiał uzyskać pozwolenie, ale musiał także ujawnić światu swoje zbrodnicze plany.

Klasycznym przykładem jest plan trzech wojen światowych, Protokoły Mędrców Syjonu i wiele innych szatańskich planów a także planów upadłych aniołów. Ludzie rozsądni i uczciwi powinni wiedzieć o takich planach wcześniej aby mieć czas na dostosowanie się do nich.

Mamy także z góry zapowiedziane plany Bestii, która będzie mordowała wielu sług Bożych. Przeczytajmy uważnie 13 rozdział Objawienia i zwróćmy uwagę na często występujące słowa: i dano jej, dozwolono jej, cuda, jakie dano jej czynić, dano jej tchnąć.

Zwróćmy uwagę na ten tekst:

Objawienie 13:(4) I oddali pokłon smokowi za to, że dał Bestii moc, a także Bestii oddali pokłon, mówiąc: Któż jest podobny do Bestii i któż może z nią walczyć? (5) I dano jej paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze, dano jej też moc działania przez czterdzieści i dwa miesiące.

Tekst ten nie mówi nam zbyt wiele o szatanie, ale mówi nam, że szatan dał Bestii moc. Sprawdziłem w kilku przekładach i jest oczywiste, że dał on Bestii moc ale swojej mocy on nie oddał. To oznacza, że Bestia istniała wiele lat nie mając żadnej mocy i była pod kontrolą Watykanu, który nad nią cały czas panował.

Najwyraźniej szatan nie utraci swojej władzy ale powiększy swoją efektywność poprzez dodanie do swej mocy Bestii, która do tej pory takiej mocy nie posiadała.

Dalszy werset ujawnia nam:

Objawienie 19:20 I schwytana została bestia, a z nią fałszywy prorok, który czynił przed nią cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamię bestii i oddawali pokłon jej wizerunkowi. Oboje zostali żywcem wrzuceni do jeziora ognia, płonącego siarką.

Powyższy werset wziąłem z innego przekładu - PUBG, ponieważ niektóre przekłady w tym BW mówią o zwierzęciu ale zdecydowana większość mówi właśnie o Bestii. Tak Bestia jak i fałszywy prorok zostali wrzuceni do jeziora ognia.

Objawienie 20:(2) I pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat. (3) I wrzucił go do otchłani, i zamknął ją, i położył nad nim pieczęć, aby już nie zwodził narodów, aż się dopełni owych tysiąc lat. Potem musi być wypuszczony na krótki czas.

To wszystko oznacza, że Bestia zginie w jeziorze ognia ale szatan otrzyma więzienie 1000 letnie w otchłani i zostanie wypuszczony na krótki czas, aby przetestować mieszkańców ziemi.

To wygląda na to, że szatan rozpoczął Covid-19, a Bestia z mocą uzyskaną od szatana doprowadzi do ścinania głów sług Bożych. Staje się bardzo oczywiste, że szatan nie odniesie większego sukcesu ze swoim planem ale Bestia po otrzymaniu mocy od szatana będzie to zrobić inaczej. Czyli nie będzie ludzi szczepić ale będzie znaczyć na czole lub na prawej ręce osobę, która oddała jej a nie Bogu pokłon.

Objawienie 13:(15) I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. (16) On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole, (17) I że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia.

Jakie to ma dla nas znaczenie?

Szatan za daleko nie odniesie sukcesu ze swoją szczepionką i Bestia przejmie jego plan i szczepienia porzuci, ale nadal jej celem będzie zmuszanie ludzi do przyjęcia jej imienia lub liczby jej imienia ale na zupełnie innych warunkach.

Szatan wie, że Bóg nigdy nie zaaprobuje szatańskiego planu i dlatego da moc także i Bestii. Powyższy cytat pokazuje nam pełną kontrolę Bestii przez Boga, który nadzoruje jej działania.

Mamy właśnie wiele przesłanek, że szczepienia nie przynoszą spodziewanych rezultatów i szatan będzie zmuszony do zmiany swej strategii. I to będzie powód, aby udzielił on Bestii mocy, która będzie MUSIAŁA zaakceptować Boże warunki i otwarcie zmuszać sług Bożych do wyboru ich obiektu wielbienia.

Za wybór Bestii ludzie przeżyją reżim Bestii ale zginą bez szansy na zmartwychwstanie z rąk Boga, ponieważ ich wybór będzie w pełni świadomy konsekwencji dokonanego wyboru. Odmowa pokłonu Bestii będzie karana śmiercią ścięcia głowy. Natomiast wzięcie znaku Bestii spowoduje gniew Boga i ci z tym przyjętym znakiem NAJPRAWDOPODOBNIEJ zginą z wyroku Boga bez szansy na zmartwychwstanie.

Znaleźliśmy się więc na krawędzi fiaska planu szatańskiego. Szatan powierzy władzę Bestii, aby mogła dokończyć jego dzieła i mogła zorganizować swój plan fałszywego proroka oraz zbudowanie posągu, do którego będzie ona zmuszała pod karą śmierci ludzi miłujących Boga.

Ale... istnieje jeszcze jedna opcja, skoro już wiemy, że szatan nie utraci swej władzy ale ją pomnoży, dając moc Bestii, która będzie rządzić oficjalnie. Ale Biblia nie mówi nam nic o szatanie podczas rządów Bestii! Być może w tym jest cały plan i oczywiście Bóg wie wszystko, ale szatan nie wie i zostanie on złapany w pułapkę Bożą.

Najprawdopodobniej szatan zainscenizował celowo upadek szczepień.

W tej sytuacji wyszedł on na złego glinę a dobry glina to Bestia. Skoro plan szatana się załamie (z pomocą samego szatana) plan Bestii będzie podawany jako coś znacznie lepszego oraz unowocześnionego.

To brzmi raczej logicznie ale to jest jedynie moja hipoteza i czas pokaże, co w rzeczywistości się wydarzy. Jedno wiemy na 100%. Bóg wyraźnie nas poinformował, że Jego ukryty plan istnieje ale nie będzie on światu przedwcześniej ujawniony.

(Objawienie 10 rozdział, cytowany powyżej.)

Co to jest CRISPR?

Pełny artykuł w linku .https://www.totylkoteoria.pl/crispr-cas-co-to-jest/  Poniżej fragment, który nam niemal wszystko wyjaśni. Artykuł sprzed 3 lat.

CRISPR jest pradawnym systemem obronnym mikroorganizmów, który wykorzystywany jest obecnie przez naukowców do edytowania genów. Swoją medialną sławę zawdzięcza temu, że jest bardzo kontrowersyjnym tematem, rozpalającym debaty etyczno-filozoficzno-religijne o „Zabawie w Boga”. Dzięki CRISPR to co kiedyś było science-fiction, np. modyfikowanie genetycznie ludzkich zarodków, wskrzeszanie zmarłych gatunków, tworzenie syntetycznego życia czy też pokonanie malarii poprzez pozbycie się komarów malarycznych, stało się realnymi dylematami etycznymi, z którymi musimy się teraz zmierzyć. Aby zrozumieć dokładniej czym jest CRISPR najlepiej przyjrzeć się krok po kroku jak został on odkryty, a pamiętać należy, że było to wynikiem badań wielu naukowców z całego świata. Komórki naszego ciała zawierają w sobie cząsteczkę DNA, która składa się z sekwencji nukleotydów. Ta sekwencja odpowiada za budowę naszego ciała, o czym wiemy od ponad pół wieku. Z czasem naukowcy nauczyli się coraz lepiej odczytywać sekwencję DNA, czego wielkim przykładem był Projekt Poznania Ludzkiego Genomu (Human Genome Project), ukończony w 2005 roku.

Można to podsumować - 

Właśnie z powodu takiego uwłaczającego tekstu satanistów, których wiarygodność jest równa zeru. Powodem jest całkowicie zerowy postęp a zmodyfikowane genetycznie warzywa czy owoce już się nam dawno przejadły. Dziękujemy!

Jesteśmy w najbardziej ciekawym okresie czasu, w którym nastąpi pojawienie się ZNAKU Isusa na niebie oraz wydarzy się niemal natychmiastowe porwanie wybranych przez Boga ludzi do nieba. Żyjemy więc w niezwykle podniecającym nas okresie czasu, który będzie początkiem niezwykłej akcji Boga i Isusa w celu ratowania Bożych wybranych, 144.000 współkróli oraz wyzwolenia Narodu Wybranego ze szponów szatana i Bestii.

Pamiętajmy o ukrytym Bożym planie, który na pewno NATYCHMIAST rozpoznamy, że to Boży plan a nie plan szatański. Bóg doskonale nas zna i Boży plan będzie dla nas korzystny ale bardzo niemiły dla szatana i Bestii.

Niech tak się stanie!