Babilon Wielki

II Ezdrasza 16:(67) Oto Bóg jest sędzią, bój się go. Zaprzestań swych grzechów i zapomnij o swych nieprawościach, nigdy ich ponownie nie popełniaj; a Bóg będzie cię prowadził naprzód i ochroni cię od wszelkich ucisków. [BM]

Jest to starszy artykuł, warty poznania. Najnowsza wersja jest w tym linku. Tajemniczy Babilon.

Jeżeli chcesz od razu poznać amerykańskie zbrodnie i kłamstwa, przeczytaj te dwa artykuły.

Znalazłem w języku angielskim artykuł, że Babilon Wielki to USA! [EN] Bardzo stary film, ponieważ Amerykanie nie chcą o tym słuchać.  Nie jestem pewien, czy nikt także o tym po polsku nie napisał! Oto artykuł Tajemniczy Babilon.

Zmieńmy zrozumienie... Objawienia

Jest to dla nas bardzo ważne! Zwróćmy uwagę na pierwszy werset Objawienia. Aby zrozumieć różnicę pomiędzy słowami Objawieniem a Apokalipsą, przeczytajmy najpierw Wikipedię, która to właściwie wyjaśnia.

Samo słowo apokalipsa (gr. Ἀποκάλυψις) oznaczało pierwotnie objawienie. W czasach nowożytnych zaczęto nim również określać opisany w Apokalipsie św. Jana koniec czasów. Na XIX w. datowane są pochodne przymiotniki, np. (ang.) apocalypst (1829), apocalypt (1834), czy apocalyptist (1835)[3]. W późniejszym okresie apokalipsa stała się również nazwą pospolitą odnoszoną do wszelkich katastroficznych wizji czy wydarzeń.

Boże objawienia są dla ludzi wielbiących Boga dobrymi objawieniami, ponieważ one prowadzą nas ku życiu wiecznemu. Słowo - apokalipsa jest z pewnością niemiłe samemu Bogu.

Objawienie 1:(1) Objawienie Isusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce; to też wyjawił On za pośrednictwem zesłanego anioła swojego słudze swemu Janowi, (2) Który dał świadectwo Słowu Bożemu i zwiastowaniu Isusa Chrystusa, wszystkiemu, co w widzeniu oglądał.

Właściwe zrozumienie było przed nami ukryte z powodu zmian znaczenia słów na przestrzeni lat. Nasze zrozumienie proroctw jest błędne, ponieważ rozumiemy to w sposób taki. Bóg objawił nam jakieś wydarzenie, i oczekujemy jak to proroctwo się wypełni. To należy rozumieć odwrotnie.

Proroctwa Boże są w rzeczywistości... BOŻYMI PLANAMI, które sam Bóg realizuje.

Cała księga Objawienia to ujawnienie nam planów samego Boga! Wystarczy zacząć czytać Objawienie pod takim kątem a natychmiast zauważymy, że jest to plan działania Boga oraz Syna Bożego.

Szatański świat robił wszystko, aby nas odwrócić od Boga, nawet zmieniając znaczenia słów. I najważniejsza uwaga odnośnie tego zrozumienia.

Plany Boga Wszechmogącego zostaną przez Boga w 100% zrealizowane. Nikt nie jest w stanie Boga powstrzymać w Bożych planach. Nie ma szans na pominięcie najmniejszego detalu. Bądźmy pewni, że Boże plany wypełnią się z wielką dokładnością. Dlatego przed Bogiem drży cały szatański świat!

Oni nas zawsze okłamują

Babilon jest biblijną nazwą najbardziej okrutnego imperium w dziejach świata. Babilon Wielki jest celowo tak nazwany z powodu uciskania Ludu Bożego. Dlaczego Bóg nazwał oba mocarstwa Babilonem ale do USA dodał Bóg słowo Wielki. Babilon uciska Lud Boży od wielu lat!

Jeremiasza 50:(1) Słowo, które wypowiedział Pan przez proroka Jeremiasza o Babilonie, o kraju Chaldejczyków:

Co jest wyjątkowo ciekawe, pierwszy Babilon był złożony z Chaldejczyków, którzy byli znanym wrogiem Izraelitów. Czyżby Chaldejczycy byli także nasieniem węża? W przypadku USA Babilonu Wielkiego wiemy że 80% Amerykanów to Żydzi, wrogowie rasy białej oraz chrześcijaństwa.

10 pokoleń Izraela opuściło Izrael i udało się do Europy. Najwyraźniej Chaldejczycy utworzyli ponownie swoje Imperium, tym razem w USA i rozpoczęli zaciekłe prześladowania Słowian w całej Europie. Chaldejczycy zawsze byli otwartymi wrogami Ludu Bożego. Biblia nam ujawnia przyszłość Babilonu Wielkiego, czyli jeszcze bardziej zbrodniczego niż Babilon pierwotny.

Wyrok Boga na Babilonie Wielkim jest teraz przez Boga realizowany!

Objawienie 17:(4) A kobieta była przyodziana w purpurę i w szkarłat, i przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami; a miała w ręce swej złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości jej nierządu. (5) A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu: Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi.

Owa Wielka Nierządnica to Rzym nazywany dzisiaj Watykanem. Jej grzechem jest olbrzymi duchowy nierząd, czyli zdradę Boga Wszechmogącego, któremu Rzym powinien służyć. Zamiast służyć Bogu, służy on szatanowi oraz jego bałwanom, z którymi popełnia nierząd, czyli zdradza Boga.

Co oznacza napis na jej czole: Wielki Babilon? Zanim Objawienie w 18 rozdziale powie nam znacznie więcej, o Babilonie mamy dwie wcześniejsze o nim wzmianki.

Objawienie 14:(8) A drugi anioł szedł za nim i mówił: Upadł, upadł wielki Babilon, który napoił wszystkie narody winem szaleńczej rozpusty.

Objawienie 16:(19) I rozpadło się wielkie miasto na trzy części, i legły w gruzach miasta pogan. I wspomniano przed Bogiem o wielkim Babilonie, że należy mu dać kielich wina zapalczywego gniewu Bożego.

Jak można połączyć Wielką Nierządnicę czy też Kobietę z napisem Wielki Babilon na czole? Jak już wiemy Wielką Nierządnicą jest Rzym, a jej siłą zbrojną jest właśnie symboliczny Babilon Wielki, czyli olbrzymie i największe mocarstwo, służące interesom Nierządnicy.

Babilon Wielki jest najbardziej zbrodniczym imperium na Ziemi w dziejach świata, które wykonywało rozkazy wydawane przez Rzym czyli Watykan. W chwili obecnej Nierządnica upadła, ale jeszcze nie została całkowicie zniszczona.

Babilon Wielki upada także wprost na naszych oczach. Jest to Ameryka czyli Stany Zjednoczone, które są właśnie na krawędzi upadku, nie tylko z powodu upadku Nierządnicy oraz jej systemu bankowego.

Wielu z nas widzi stały i systematyczny upadek USA. Większość myśli, że to jest typowe posunięcie innych państw, które chcą zniszczyć USA. Takie myślenie jest błędne. Przeczytajmy to i przemyślmy dokładnie.

Co jest niezwykle ciekawe w USA, niemal 80% ludzi posiada i potrafi doskonale używać broń palną, czyli pistolety, karabiny i wszelkiego innego rodzaju narzędzia śmierci, z łukami włącznie. Przy takim wyniszczaniu USA, jakie obserwujemy, ludzie nawet umierają z głodu czy od szczepień, ale po broń nikt jeszcze w USA nie sięgnął.

Armia USA nie miałaby szans przeciwko wielokrotnej ilości doskonale uzbrojonych żołnierzy, także byłych żołnierzy armii, będących poza armią USA. To świadczy o pełnej kontroli Boga wobec USA!

USA jest więc systematycznie kontrolowane przez Boga, który realizuje swój wyrok za olbrzymie zbrodnie USA. To Bóg wydał wyrok na USA i Bóg ten wyrok systematycznie realizuje. Po prostu Bóg kontroluje władze w USA, głównie Bidena oraz cały jego orszak i oni nawet nie wiedzą, że Bóg ich całkowicie kontroluje.

Wielki Babilon upada z wyroku Boga!

Polacy od wielu lat mają szacunek dla Amerykanów i USA. Jest to olbrzymi błąd, spowodowany przez komunę, która była znacznie gorsza dla Polaków niż USA (Radio Wolna Europa), które ujawniało oszustwa 'polskiego' rządu a nawet brało z chęcią polskich uchodźców do USA.

Zwróćmy uwagę na to, że w II WŚ Watykan stał po stronie Hitlera, a USA nie brały długi czas w tej wojnie. Dopiero pod koniec wojny USA wyruszyły przeciwko hitlerowcom. Watykan i Babilon (USA) na początku pracowali i wspierali Hitlera, który nie popełnił samobójstwa, a najlepsi eksperci niemieccy otrzymali pracę w... USA. Nazwisko Werner von Braun jest nam dobrze znane.

I to powodowało i powoduje nadal brak rozeznania, kim są w rzeczywistości Amerykanie. Polacy nie rozumieją Zachodu, zwłaszcza USA i uważają ich błędnie za wrogów komunizmu. To jest bardzo wielki błąd. Stosuje się w Polsce także poniższą, bardzo prymitywną i błędną metodę.

Skoro rząd 'polski' jest zły, to amerykański musi być dobry. Takie rozumowanie jest całkowicie błędne.

Chaldejczycy (Amerykanie) rozpoczęli swoje zbrodnie już podczas podboju kontynentu Ameryki Północnej. Wtedy rozpoczęto masowe i brutalne mordy amerykańskich Indian. Wymordowano ich wiele milionów. Te morderstwa były wyjątkowo okrutne i brutalne.

Płacono mordercom pieniądze za zabitych Indian, a warunkiem zapłaty były wycięte skóry z czaszki, nazwane skalpami zamordowanego Indianina. W taki sposób zniszczono zdecydowaną większość właścicieli tej ziemi. Widzieliśmy to w wielu filmach o tzw. Dzikim Zachodzie.

Także sprowadzanie czarnych obywateli Afryki dla 'użytku' Amerykanów było wyjątkowo okrutne i wielu z nich umierało podczas transportów z głodu, chorób lub było zabijanych z różnych powodów. Te zbrodnie popełniało nasienie węża (Chaldejczycy), które dzisiaj stanowi około 80% populacji USA.

Na morzu krwi Indian oraz Afrykańczyków powstał Babilon Wielki, który dzisiaj jest nadal niezwykle zbrodniczy oraz wyjątkowo arogancki.

Długoletnie wsparcie fałszywego Izraela, który zajął ziemię w Palestynie, czyli rzeczywistą Ziemię Narodu Wybranego, to także niezwykła mordercza droga ku chwale szatana, któremu USA służą. USA jest najbardziej zepsutym moralnie państwem na Ziemi. Dlatego Biblia nazywa je Babilonem Wielkim.

Polacy nie wiedzą, że około 80% Amerykanów to nasienie węża, które brało udział we wszystkich zbrodniach USA na świecie. USA nigdy nie były atakowane z zewnątrz. To USA atakowało inne państwa, które były masakrowane, mordowane, okradane za koszty ataków USA na ich terytoriach.

Amerykanie z dumą wymordowali około 20-30 mln ludzi na Ziemi i do dzisiaj są oni największymi arogantami świata i oni są przez cały świat znienawidzeni właśnie z tych przyczyn. Wyjątkowo morderczy styl ich życia wyjaśnia nam ten najbardziej zepsuty naród obecnego świata.

Największymi mordercami w USA są kobiety, które zaprzestały używania  antykoncepcji i stosują masowe morderstwa nienarodzonych płodów.

Jest to masowa i brutalna fala mordowania nienarodzonych dzieci!

Seks w USA jest najbardziej powszechnym i wyuzdanym szaleństwem w dziejach całego świata. Większość młodych ludzi uprawia seks kilkakrotnie w ciągu tygodnia bez jakichkolwiek hamulców. To samo dzieje się w Australii, w Anglii czy w innych państwach Zachodu.

W USA funkcjonuje i jest popierana największa rzeź niewiniątek w dziejach świata! W podziemnych bazach USA pedofile korporacji i rządów trzymają uwięzione dzieci i niemowlęta  w celach gwałtów, tortur, morderstw i picia krwi, bez której zbrodnicze elity nie są w stanie żyć!

Sprawdź artykuł. Amerykańskie statystyki pedofilów w pigułce. PL

Takie mordercze 'zwyczaje' panują w większości wszystkich państw na świecie. Bogactwo USA zaistniało z okradania podbitych państw, które spłacały USA haracze! Ale USA jest najbardziej morderczym i zbrodniczym narodem w dziejach historii całego świata, ponieważ ofiary zapłodnionych kobiet są natychmiast zabijane.

Jest to Babilon Wielki!

Jedynie mała część chrześcijan nie czyni tego olbrzymiego zła, ponieważ mieszka tam nieco Słowian, w szczególności Polaków. Oczywiście, że część z nich także grzeszy, ale pewna ich część będzie nawet wzięta do Nieba. Istnieje tam także część 144.000 współkróli Isusa.

Największą współczesną zbrodnią USA jest Covid-19, który spowodował około 20-30 mln zgonów na świecie, a szczepienia nadal zabijają niewinnych ludzi na całej Ziemi. Do dzisiaj nie mamy informacji o tym, jakie drastyczne szkody nadal spowodują owe mordercze szczepienia.

Aby powstrzymać informacje o zgonach ludzi zaszczepionych, zbrodniarze dwoją się i troją, aby te zgony przed światem ukryć. Dane są oficjalnie zmieniane, ukrywane i manipulowane w taki sposób, że nic nie jest pewne, poza znacznie zwiększoną ilością zgonów. 

Stąd nagła i ostra cenzura. W wielu przypadkach nie podaje się chorób ludzi zmarłych, ale twierdzi się, że to nie są zgony wynikłe ze szczepionek.

Jest w 100% pewne, że nagły, olbrzymi wzrost zgonów ludzi na całym świecie wziął początek od dnia rozpoczęcia szczepień!

Największym problemem jest także to, że wielu niezaszczepionych ludzi zaraża się w jakiś sposób od osób zaszczepionych i zaczyna mieć podobne objawy, a nawet część z nich także traci życie. Temat jest ściśle cenzurowany, pomimo, że cenzura niszczy jakiekolwiek zaufanie do służb zdrowia.

Zbrodniczym prezydentem, odpowiedzialnym za olbrzymią ilość zgonów z powodu szczepień na świecie jest były prezydent USA, Donald Trump.

Wszystkie szczepionki są produkowane w USA i wszystkie organizacje nadzorujące szczepienia i wręcz zmuszające ludzi do szczepień jak CDC i kilka innych organizacji są w USA. Ameryka jest więc całkowicie odpowiedzialna za światowe zbrodnie ludobójstwa szczepionkowego.

Na świecie zmarło około 20-30 mln osób! Trzeba wziąć pod uwagę cenzurę w przypadku zbrodni wojennych i możemy mieć pewność, że USA wymordowały znacznie większą ilość ludzi w okupowanych państwach i cenzura zgonów po szczepionkowych także te zbrodnie ukrywa.

USA z Trumpem na czele są całkowicie odpowiedzialni za zbrodnię Covid-19, czyli zaawansowanego planu eksterminacji większości całego świata - planu szatana - za pomocą szczepień Covid-19.

Cała ta farsa to jedno z największych oszustw, jakie świat kiedykolwiek widział, którego głównym zbrodniczym graczem był nie kto inny, jak były prezydent USA, Donald Trump.

Ten zbrodniczy rząd pod nadzorem Donalda Trumpa zaakceptował produkcję morderczej szczepionki oraz rozpoczął wywierać niezwykle mocne i nielegalne naciski na ludzi zupełnie zdrowych, a fałszywie rozpoznanych jako osoby chore na Covid-19.

Szczególną odpowiedzialność za masowe mordy, paraliże oraz inne straszliwe schorzenia, jak... utrata wzroku, słuchu, płodności, masowe poronienia itp. szkody ponosi prezydent, który ten zbrodniczy plan wprowadził w życie.

Odpowiedzialność za te zbrodnie ponosi Trump, który osobiście dążył do szybkiej realizacji najbardziej morderczego planu - Operation Warp Speed.

Poniżej kopia rozkazu Trumpa.

P

Jest o dokument potwierdzający, że prezydent Donald Trump był głównym dowódcą (Commander in Chief) tej światowej, szatańskiej i zbrodniczej operacji.

Za wpisanie fałszywej przyczyny śmierci, czyli Covid-19 rząd płacił $10 tyś od certyfikatu zgonu. Za zamordowanie na łóżku szpitalnym starszej osoby za pomocą respiratora płacono ponad $30 tyś.

Filmy o tych zbrodniach są obecnie cenzurowane przez zbrodniczą YouTube.

Trump rzekomo absolutnie nic o tym nie wiedział i do dzisiejszego dnia popiera on aktywnie niezwykle niebezpieczne szczepienia. Są oczywiste dowody tych okropnych zbrodni, ale nikogo z 'patriotów' amerykańskich to nie interesuje i żadne śledztwo nie jest jeszcze prowadzone.

Trump podobno także miał tę grypę i wyleczył ją sobie za pomocą Hydroxychloroquine, którą publicznie chwalił. O wspaniałym i bezpiecznym leku Ivermectin Trump się nie wypowiadał.

Leki te były i są nadal znane i chwalone przez wielu uczciwych lekarzy. Ale Trump ROZKAZAŁ używania wysoce niebezpiecznej i morderczej szczepionki, która zabiła już miliony ludzi na świecie. Nasuwa się pytanie. Dlaczego to zostało rozpowszechnione nad całym światem?

Kto zabronił całemu światu używania znanych i bezpiecznych leków, jak Hydroxychloroquine, Ivermectin, Suramin czy innych znanych leków?

Jakim cudem pozbawiono nas fantastycznych, skutecznych i bezpiecznych leków i rozkazano zastąpienie ich straszliwie niebezpiecznymi i morderczymi szczepionkami? Co jest szczególnie dziwne, niemal nikt nie umierał i nie umiera na Covid, ale ludzie umierają z powodu szczepień.

Odpowiedzialność USA pod rządami Donalda Trumpa jest oczywista. Z powodu tolerowania i chronienia czterech amerykańskich producentów morderczych szczepionek od jakiekolwiek odpowiedzialności liczby ofiar na świecie sięgają już wiele milionów.

Poniżej lista 'sukcesów' producentów... kalectwa oraz śmierci.

USA wraz z prezydentem są całkowicie odpowiedzialne za wszystkie morderstwa wynikłe ze szczepień przeciwko Covid-19 .

Zastanów się nad tym!

Rząd USA dąży oficjalnie do wielkiego resetu oraz masowej depopulacji całego świata do poziomu 500 mln ludzi na ziemi. Jest to plan największej zbrodni w dziejach świata!

Czyżby Covid-19 oraz szczepionka były morderczym narzędziem do spowodowania zbrodniczej depopulacji?

Podtrzymywanie braku odpowiedzialności producentów szczepionek oraz bezpośredni nacisk na szybką, czyli niebezpieczną produkcję tych trucizn oskarża bezpośrednio samego prezydenta, Donalda Trumpa, który rozpoczął ową śmiercionośną wojnę przeciwko populacji całego świata.

Naiwni Amerykanie uważają tego oprawcę za wielkiego patriotę a nawet mają go za chrześcijanina.

Trump odrzuca rzeczywisty Naród Wybrany ale popiera żydowskie oszustwo w Izraelu. Żydzi przekonują świat, że Bóg... ich właśnie wybrał!

Wystarczy bliżej się przyjrzeć USA, aby zauważyć, że USA to Wielki Izrael, w którym chrześcijaństwo jest jedynie fasadą dla ukrycia prawdy. Kiedy zablokowano wszystkie kościoły chrześcijańskie, większość chrześcijan odrzuciła Syna Bożego a część odrzuciła nawet cały Nowy Testament. Nikt nie protestował na zamykanie kościołów, ale nadal protestuje się przeciwko zamykaniu pubów.

Jest to kolejna przyczyna surowego wyroku Boga na USA za wszystkie ich zbrodnie na całym świecie, a ofiar są miliony ludzi, co najmniej 30 mln zamordowanych niewinnych ludzi po II Wojnie Światowej przez siły USA, którzy nigdy nie zagrażały temu chazarskiemu mocarstwu.

W USA chyba nikt nie był nigdy rzeczywistym patriotą!

Na czele tej zbrodni jest główna kwatera USA, złożona z  członków nasienia węża oraz jego polityków i mężów stanu, bez wahania popierających morderczy Izrael, pretendujący do tytułu Narodu Wybranego. Oczywiście że jest on wybrany, ale przez szatana i jest to bardzo widoczne.

USA cechuje ohydna pedofilia, połączona z niezwykle okrutnymi morderstwami dzieci w celu zdobycia adrenochromu z ich krwi. Śmierć produkuje w ciele tych dzieci adrenochrom, powstający podczas tortur. Jest kupowany przez najwyższe osobistości rządowe, polityczne, korporacyjne... przez wszelkie elity.

Giną oczywiście miliony zamordowanych dzieci w aborcjach. Są to dzieła wielu zboczonych ludzi pod każdym względem. USA cechują masowe gwałty i morderstwa dzieci - ukrywanych w podziemnych bazach, kupowane w Europie a także w Afryce czy innych miejscach. Zmiana płci to także ich wynalazek.

Przykład przyjaciela Trumpa, Epsteina to zaledwie kropla wody w tym jednym olbrzymim morzu codziennych zbrodni, jakich świat jeszcze na oczy nie widział. To wszystko będzie wkrótce ujawnione całemu światu oraz w USA, które pornografią wyniszczyły wiele pokoleń ludzi.

Niemal nikt za te zbrodnie nie został skazany, poza szefem Hollywoodu, Harvey'em Weinsteinem

Znalazłem niezwykłą informację o USA, która bardzo mnie zaskoczyła. Ona także dopełnia listę zbrodni USA i w pełni wyjaśnia wyrok Boga na Babilonie Wielkim, wyjaśnia tą nazwę oraz wyjaśnia przyczyny takiego wyroku Boga nad tym zbrodniczym mocarstwem.

Co jest przerażające, większość jego mieszkańców, nawet liderzy religijni, uważają morderców armii USA za wyjątkowych bohaterów oraz patriotów.

Wielbią tych zbrodniarzy jako bohaterów, wielbią morderców powodujących bezlitosne rzezie państw, które nigdy nie zaatakowały USA!

Jedynymi wyjątkami, którego surowy wyrok Boga nie obejmie będą... Słowianie, których żyje spora liczba w USA. Szczepienia są bardziej niebezpieczne niż jakakolwiek grypa!

Poniższy film ukazujący nam kolejną porcję dowodów na celowe mordy milionów niewinnych ludzi przez światowych szatańskich zbrodniarzy. Film jest po angielsku, ale spotkanie tych dwóch ludzi, planujących ohydne zbrodnie depopulacji całej ziemi ukazuje nam, z kim w rzeczywistości mamy do czynienia.

Hitler w porównaniu z tymi dwoma powinien być uznany za niemal świętego.

Poniżej mamy Trumpa z Klausem Schwabem na Światowym Forum Ekonomicznym (WEF) w „Czerwonym krawacie”. (Krążą nie potwierdzone informacje, że Schwab jest już w areszcie.)

Owo spotkanie odbyło się tuż przed... 'wybuchem histerii' - Corona-Virus. Krótko po tym zebraniu rozpoczęły się mordy osób, które były jedynie podejrzane o tę chorobę. Według ludzi filmujących 'epidemię' wiele osób starszych i bezbronnych zostało zamordowanych za pomocą tzw. respiratorów do oddychania, używanych w tym celu zabójstw.

Jak widać z tego filmu, Trump jest uważany za głównego reżysera tej światowej zbrodni pod płaszczykiem fikcyjnej epidemii a Klaus Schwab traktuje go - z wzajemnością - z wielkim szacunkiem i honorem.

Schwab pochodzi ze strony matki Marianne Rothschild!

Donald Trump był prezydentem najbardziej morderczego imperium światowego, w którym odbywała się produkcja morderczych szczepionek, które zaczęto dostarczać na całym świecie. Trump spowodował zgony milionów ludzi. Świat był terroryzowany przez byłe imperium ku zaszczepieniu!

Ludzie ci zginęli z rozkazów Trumpa oraz kontrolowanych przez szatana polityków, dążących do wymordowania miliardów ludzi, uważanych za niepotrzebnych zjadaczy chleba. Jest to oficjalna narracja tych zbrodniarzy i jest ona nadal publicznie powtarzana.

Rzym z papieżem oraz USA z Trumpem są całkowicie odpowiedzialni za Covid-19,  czyli plan eksterminacji dużej części populacji całego świata z użyciem morderczych szczepień Covid-19.

Istnieje także próba zrzucenia całej winy na Chiny za rzekome wyprodukowanie tego wirusa. Problem polega na tym, że wirus nigdy nie został wyizolowany i większość naukowców twierdzi, że wirusy nie istnieją a ich wyprodukowanie jest oczywiście niemożliwe.

Trump rozpoczął wywierać niezwykle mocne naciski ku szczepieniu ludzi zupełnie zdrowych, a fałszywie rozpoznanych przez fałszywy tester PCR jako osoby chore na Covid-19. Nadal świat stosuje ten fałszywy tester do fałszywej diagnozy Covid-19.

Nie wierzmy w rządowe i medialne podziały na dobrych czy złych prezydentów. Oni zawsze pracują dla szatana i oni zawsze są posłuszni szatanowi i upadłym aniołom oraz są oni przez oszustwa wybierani.

Żadna firma na Ziemi nie odważyłaby się wyprodukować szczepień, które zabijają ludzi, gdyby nie była zwolniona od odpowiedzialności.

Pornografia

Amerykanie słyną na całym świecie z masowej pornografii. Wikipedia nie podaje tych informacji po polsku, ale Google to tłumaczy. Proszę przeczytać.

Pornografia oraz prostytucja idą z sobą w parze. Pornografia podnieca wyobraźnię, a prostytutki po to właśnie istnieją. W ten sposób olbrzymi rynek porno oraz powszechna prostytucja powodują straszliwe ciosy dla każdej osoby, która to ogląda. Dostęp jest łatwy i młodzież z chęcią z tego korzysta.

Pornografia, mas media oraz cały system informacyjny popierają się nawzajem i olbrzymia rozpusta seksualna powoduje pogardę dla dziewictwa, dla małżeństw i dla rodzenia potomstwa. Cały niemal świat dotknięty pornografią idzie w kierunku zagłady, nie zdając nawet sobie z tego sprawy.

Jest to najbardziej skuteczna metoda wyniszczania rodzaju ludzkiego, który nie jest w stanie żyć w sposób, jaki zaplanował dla nas sam Bóg. Masowy nacisk mediów, filmów, gazet nasączonych pornografią powoduje straszliwe zniszczenia młodych ludzkich charakterów.

Dołóżmy do tego masę szczepień każdego człowieka, przeciętnie 16-24 szczepień na osobę i mamy obecnie pokolenie, które nie jest w stanie normalnie funkcjonować z powodu braku podstawowego zrozumienia życia oraz  rzeczywistego świata, poza pornografią oraz Smartfonami.

Ten trend także musimy zapisać na konto USA!

Większość Amerykanów to... Żydzi

Poniżej tłumaczenie artykułu z Wikipedii, który jest w pełni poświadczony w wielu innych źródłach.

Rozpowszechnienie obrzezania to odsetek mężczyzn w danej populacji, którzy zostali obrzezani. Stawki różnią się znacznie w zależności od kraju, od praktycznie 0% w Hondurasie i Japonii, do 6,6% w Hiszpanii, 20,7% w Wielkiej Brytanii, do 45% w Republice Południowej Afryki i 80% w Stanach Zjednoczonych [2] do ponad 90% w Izraelu i wielu krajach z większością muzułmańską. W 2010 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oszacowała, że ​​30% dorosłych mężczyzn na całym świecie (w wieku 15+) jest obrzezanych, z czego około dwie trzecie to muzułmanie. [2] Obrzezanie mężczyzn jest niemal powszechne w świecie muzułmańskim i Izraelu ze względu na wierzenia religijne większości muzułmanów i Żydów; jednak niektóre niemuzułmańskie grupy mieszkające w krajach z większością muzułmańską, takie jak Ormianie i Asyryjczycy, nie praktykują tego. Występuje powszechnie w niektórych krajach z większością muzułmańską w Azji Południowo-Wschodniej, takich jak Indonezja i Malezja; jednakże WHO stwierdza, że ​​w Azji istnieje „niewiele obrzezania niereligijnego, z wyjątkiem Republiki Korei i Filipin”. W niektórych częściach Afryki jest często praktykowany w ramach zwyczajów plemiennych lub religijnych. Częstość obrzezania pozostaje wysoka w Stanach Zjednoczonych, chociaż w ostatnich latach nastąpił niewielki spadek rutynowego obrzezania noworodków. Źródło [EN] 

W USA jest 80% mężczyzn obrzezanych. Jedynie Izrael przewyższa USA!

Oficjalne źródła amerykańskie podają znacznie mniejsze liczby Żydów zamieszkujących USA, zaniżając je do około 8,000,000–10,000,000. Jednak ilość obrzezanych mężczyzn mówi nam znacznie więcej i pokazuje nam rzeczywiste dane.

Oczywiście nie każdy Żyd jest obrzezany i nie każdy nie Żyd nie jest obrzezany. Wielu ludzi zatraciło swe pochodzenie oraz religie, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy rzadko kto jest pewien swego ojcostwa.

Są fałszywe poglądy, że obrzezanie jest spowodowane powszechną wiedzą o pozytywnych jego skutkach. Ale to jest błędne wyjaśnienie, ponieważ obecnie ilość obrzezań zaczęła spadać. A to znaczy, że obrzezywano się dawno temu, kiedy nie było mas mediów i nie czynili tego... Chrześcijanie.

Wiedząc, że USA to 80% Żydów, zadajmy sobie niezwykle niepokojące pytanie?

Czy Żydzi wierzą w Boga oraz Syna Bożego, Isusa?

Jeżeli nie, to którego 'boga' wielbią potajemnie Amerykanie?

Ich 'bogiem' był i jest nadal sam szatan!!!

Jest to raczej dobrze cenzurowany temat, ale można znaleźć wiele dowodów, jeżeli wiemy gdzie ich szukać. W szczególności satanizm jest pokazywany bez żenady na filmach fabularnych, chociaż istnieją także filmy, na których satanizm jest pokazywany otwarcie, a nawet są filmy składania ofiar z dzieci i nawet dorosłych ludzi.

Ale te rzeczy nie są nam aż tak potrzebne jako dowody i nieco większe poszukiwania mogą nas wpakować w szatańskie ataki. Unikajmy tego za wszelką cenę. Dowodem satanizmu, zwłaszcza w USA jest to, co widzimy w działalnościach Amerykanów jak porno czy inne 'rozrywki'.

Istnieje także jedna zasada, która jest stosowana we wszystkich rządach na całej ziemi. Czołowi sataniści czyli pedofile otrzymują najwyższe stanowiska rządowe. A to oznacza, że ci 'ludzie' nie mają żadnych szans na wycofanie się z satanizmu, ponieważ to oznacza pewną śmierć.

To właśnie gwarantuje posłuszeństwo niemal wszystkich rządów na całej Ziemi

Skąd się wzięli Żydzi w USA?

Tylko bogaci Żydzi emigrowali z krajów europejskich do USA. Innych ludzi nie było stać na taką długą i kosztowną podróż. To Żydzi prowadzili handel czarnymi niewolnikami i to oni wprowadzili masową lichwę oraz drukowane fałszywe pieniądze zamiast złota.

Cały system lichwiarski to oczywiste ich dzieło. Także rozpowszechniony satanizm, masoneria, Ku Klux Klan i inne kulty religijne to produkty szatańskich knowań tych obrzezanych wielbicieli samego szatana.

Szatan w doskonały sposób wybrał dla siebie trzy organizacje, które pod władzą Watykanu jeszcze teraz kontrolują cały świat, który w chwili obecnej z powodu Covid-19 oraz morderców USA nagle zaczyna gwałtownie upadać.

Bałwochwalczy Kościół Katolicki nie zadomowił się w USA a powody są  oczywiste.

Jaki to ma związek z proroctwami biblijnymi? Jeżeli odejmiemy bardzo małą część Arabów w USA oraz innych mniejszości etnicznych, to okaże się, że w USA około 80-85% populacji to Żydzi. Część z nich być może nie zdaje sobie sprawy ze swego pochodzenia.

W tym przypadku nie chodzi o pochodzenie, ale chodzi nam o ich DNA oraz szczególne o ich zachowanie się znanych szeroko Amerykanów z wyjątkowej arogancji. Nic dziwnego, że szatan wybrał USA jako potęgę według szatańskiego starożytnego Babilonu.

USA to największa i najbardziej mordercza potęga w dziejach świata. Wybór był bardzo trafny. Babilon starożytny słynął z okrucieństwa i zamiłowania do mordów, gwałtów i masowych rzezi. Ale Amerykanie nazywają swoich żołnierzy, czyli morderców niewinnych ludzi... patriotami i bohaterami.

Zasady takie panują w Babilonie oraz używano je także w III Rzeszy.

W USA zaczęto od masowych mordów Indian, czyli oryginalnych mieszkańców Ameryki. Płacono 2$-5$ za obcięty skalp, czyli skórę z włosami z głowy zamordowanego Indianina. Różne dane szacują od 50 mln do nawet 100 mln amerykańskich Indian wymordowano bez wielkich wyrzutów sumienia.

Nawet dzisiaj są oni mordowani z byle przyczyny, a dzieci Indian są porywane dla pedofilów i zbrodniarzy używających adrenochrom. Nikt w USA nawet nie prowadzi śledztwa przeciwko takim mordom i pedofilii, a przecież wszelkie władze doskonale o tym wiedzą. Są nietykalne i dlatego nikt tego nie próbuje rozwiązać.

Podczas mordów istniał oczywiście dziki Zachód, znany nam dosyć dobrze z filmów tzw. westernów, gdzie krew lała się strumieniami a większość brutalnych morderców nigdy nie była karana za owe zbrodnie. Ich genetyczne predyspozycje do okrucieństwa i mordów w pełni potwierdzają tożsamość tego typu 'ludzi'.

Takich ludzi zawsze cechuje niezwykły pociąg do mordów, gwałtów, tortur, pedofilii i innych zbrodni, co jest obecnie coraz częściej ujawniane w USA. Dopiero teraz wybór USA przez szatana pokazuje nam rzeczywiste powody takiego wyboru.

Obecnie jest to ujawniane przez wielu uczciwych ludzi, jak informacje o pizzagate, adrenochrom, masowy handel dziećmi, masowe ich mordy, tortury, powszechne i masowe przerywania ciąży, pedofilski i morderczy Hollywood i wiele, wiele innych ohydnych przykładów.

USA to po prostu odnoga współczesnego Izraela, a oficjalnie większość z nich to pseudo chrześcijanie. Niemal 90% wszystkich przywódców religijnych w chrześcijaństwie to Żydzi. Wielu z nich składa ofiary szatanowi a w niedzielę mówi o miłości do Boga, czy nawet do Jehowy.

Kolejnym potwierdzeniem żydostwa w USA jest brak antysemityzmu oraz nienawiści do Izraela. A przecież wszyscy wiedzą, że oddziały USA walczą przeciwko wrogom Izraela i że większość wojennych działań USA to masowe zbrodnie. Wystarczy zbrodni Amerykanów w Serbii czy na Ukrainie.

Dopiero teraz jest zrozumiałe, dlaczego większość Amerykanów ewangelicznych tak łatwo odrzuciła Chrystusa a nawet Nowy Testament.

Sataniści są na szczytach wszystkich religii na Ziemi! Dlatego religie nigdy nie potępiają innych religii.

Co jest także bardzo ciekawe, w 10-Przykazaniach nie ma wzmianki o obrzezaniu i Izraelici później praktycznie odrzucili ten zwyczaj i Bóg ich za to nie strofował. Nawet 'apostoł' Paweł, na którego listach opiera się całe chrześcijaństwo, a jego nauki są zdecydowanie negatywnie nastawione do obrzezania.

To jest dowodem, że chrześcijanie, a zwłaszcza Słowianie nigdy się nie obrzezują. Jest to dowodem, że wszyscy obrzezani mężczyźni w USA to najwyraźniej... nasienie węża, ponieważ żadne religie chrześcijańskie o potrzebie obrzezania nie wspominają.

W Anglii procent Żydów jest nieco mniejszy i dlatego były tam olbrzymie protesty przeciwko masowej pedofilii władz. W USA takich protestów raczej nie było, pomimo znacznie większej ilości dowodów na wszystkie pedofilskie zbrodnie.

Amerykanie ogólnie ignorują te tematy a nawet sprawa Epsteina oraz w przypadku pizzagate jakoś niewiele to wpłynęło na opinię publiczną Amerykanów, których te tematy wcale nie interesują.

Ich jedynie interesują ich portfele oraz konta bankowe i wiele seksu w weekendy. Większość filmów o najrozmaitszych mafiach pokazuje nam także rzeczywistość amerykańską ale jest także jeden problem. Filmy jak "Ojciec Chrzestny" mówią nie tyle o mafiach włoskich ale o... mafiach żydowskich.

Podobnie jest z mafiami rosyjskimi, równie okrutnymi jak mafie włoskie. Także nie są to Rosjanie ale rosyjscy Żydzi czyli bolszewicy, których jest w Rosji kilka milionów.

Z Biblii wynika, że rzeczywistym i bogobojnym Słowianom ONI już nie zrobią żadnej krzywdy, ponieważ tym razem do tego Bóg nie dopuści.

Co jest jeszcze interesujące, większość Amerykanów doskonale wie, że Żydzi kontrolują USA pod każdym względem, politycznym, religijnym i finansowym ale... nikt nigdy nie protestuje. Jest oczywiste, że to szatańska masoneria syjonistyczna założyła USA!

Musimy zdać sobie sprawę z wielu zbrodni, o które jest oskarżany rząd USA.

Znaną zbrodnią jest 9/11 czyli zburzenie przez rząd dwóch wież w Nowym Jorku oraz śmierci ponad 3 tyś ludzi w nich przebywających. Ta wewnętrzna zbrodnia spowodowała kolejne zbrodnie jak atak na Irak; około co najmniej 1.5 mln zamordowanych całkowicie niewinnych Irakijczyków z Saddamem Husajnem włącznie oraz śmierć kilku milionów ludzi z powodu fałszywych oskarżeń o spowodowanie ataku na te dwie wieże.

Amerykanie nie domagają się prawdy o tej publicznej zbrodni

Po wyborach Donalda Trumpa nastąpiły pewne zmiany, ponieważ Trump musiał podać kilka obietnic, aby zyskać nieco większą wiarygodność. Trump spowodował wielką nieufność Amerykanów do mas mediów (fałszywe media - fake news), do władz z powodu ujawnianych początkowo przez niezależne media olbrzymich zasięgów amerykańskiej pedofilii, która była i jest nadal chroniona przez rząd USA.

Znana pedogate czyli akcja ujawniania pedofilii największego formatu - owszem pokazano nam małą tego część - nie zdołała dokonać poważniejszych posunięć. Niemal zniszczono pedofilski Hollywood i kilka innych ośrodków a szczytem tego ruchu było aresztowanie Jeffreya Epsteina.

Epstein był bliskim przyjacielem... Trumpa, Clintonów, i wielu, wielu innych wpływowych polityków oraz biznesmenów. Krążą plotki, że Trump kupił od Epsteina żonę, Melanię.

Trump, Melania, Epstein i Ghislaine

I wtedy wydarzyła się niezwykła 'tragedia'. Pedofil Epstein został w cudowny sposób pod dwiema kamerami i pod nieustanną obserwacją służb więziennych zamordowany. Nikt za tę zbrodnię nie został aresztowany. Ghislaine była prawą ręką Epsteina i jest w tej chwili w areszcie. Podobno zeznaje o wielu rzeczach, o ile można wierzyć zawsze kłamliwym mediom.

Ukazało to nam rzeczywiste oblicze Trumpa, przyjaciela Epsteina i wielu innych ludzi, w tym księcia brytyjskiego Andrzeja, który także bywał w pedofilskim centrum Epsteina. Po śmierci Epsteina zrobiono wielki najazd z rewizją na Epsteina pedofilską posiadłość.

Odbywały się w niej wielkie orgie, filmowane przez kamery i... ktoś zakazał dalszego prowadzenia śledztwa odnoście pedofilskiej działalności Epsteina i jego wpływowych i wysoko postawionych przyjaciół, jak Trump czy rodzina Clintonów.

A to wszystko świadczy wymownie, jakie władze istniały od dawna i nadal istnieją w USA i jakiego rodzaju ludzie są ściśle powiązani ze sobą poprzez pedofilię i to oni właśnie sprawują w tym państwie rzeczywistą władzę.

Do tego doszła świeża konspiracja o rzekomym wirusie Covid-19 i całe USA oraz większość świata pod władzą ludzi pokroju Trumpa zostało zamknięte z powodu rzekomego niebezpieczeństwa Korony Wirusa.

Zamknięcie państwa już ustało a do tej niezwykle wyniszczającej sytuacji, która spowodowała olbrzymie zniszczenia gospodarki doszły zamieszki wywołane przez BLM (Black Life Matter) oraz antyfaszystowskiej organizacji ANTIFA.

Przyczyną jest rzekomy rasizm w stosunku do afrykańskich mieszkańców USA. Co jest najciekawsze, BLM nie ceni własnego życia, ponieważ rzadko istnieją trwałe małżeństwa czarnych par a przerywanie ciąży, czyli masowe mordy nienarodzonego życia dają ciemnoskórym kobietom pierwsze miejsce w USA i być może na całym świecie.

Jest to pusty slogan najbardziej morderczych kobiet na świecie, pogardzających życiem najbardziej niewinnych istot, które nie miały żadnej szansy na zobaczenie świata na własne oczy! Życie członków tej organizacji nie wskazuje na to, że im zależy nawet na własnym życiu.

Nadal istnieją getta ludzi czarnych i nadal są one środowiskami najbardziej niebezpiecznymi, w szczególności dla nich samych.

Jakie to znaczenie w proroctwach biblijnych?

Okazuje się, że Bóg ma zawsze rację, a Jego prorocze plany nieomylnie się sprawdzają. Staje się to oczywiste, że Bóg już realizuje wiele wydarzeń światowych, głównie doprowadzając do zniszczenia USA, czyli niezwykle okrutnego i zbrodniczego mocarstwa światowego.

Pierwsze klęski to zaledwie początek tego, co w rzeczywistości grozi USA. Nastąpi także według planów Boga doszczętne zniszczenie USA podczas ataku jakiegoś państwa, które całkowicie zniszczy USA.

II Ezdrasza 15:(14) Niestety biada światu oraz tym, którzy mieszkają na nim. (15) Bo przybliżył się miecz i nieszczęście: a powstanie naród przeciw narodowi do walki, z mieczem w swych rękach. (16) Bo będą zamieszki między ludźmi, narastające mocno jedni przeciwko drugim, oni nie będą mieli szacunku dla swego króla lub szefa swych przywódców. (17) Ponieważ człowiek będzie chciał iść do miasta, ale nie będzie mógł. (18) Bo w swej pysze miasta będą w zamieszaniu, domy będą wyniszczone a ludzie będą w strachu. (19) Nie będzie miał litości człowiek nad bliźnimi swoimi, ale będzie atakował ich domy mieczem i plądrował ich mienie z powodu głodu chleba i wielkiego ucisku. (20) Mówi Pan - "Oto zwołam wszystkich króli ziemi, aby się mnie bali, którzy są od wschodzącego słońca i od południa, od wschodu od Libanu; aby przyszli i spłacili to, co oni im dali. (21) Tak jak oni uczynili moim wybranym aż do tego dnia, tak i ja im odpłacę w ich zanadrze". To mówi Pan Bóg: (22) "Moja prawica nie oszczędzi grzeszników, a mój miecz nie spocznie nad tymi, którzy przelewają krew niewinną na ziemi." [BM]

Zwróćmy szczególną uwagę na werset 20 z wyżej cytowanego fragmentu Biblii! To znaczy, że Bóg już realizuje swój plan całkowitego zniszczenia USA. Bóg zgromadzi wojska przeciwko Babilonowi Wielkiemu, które Babilon zniszczą!

Część tego tekstu wyraźnie odnosi się do USA, najbardziej morderczego i zdeprawowanego państwa na ziemi od czasów potopu. W USA mieszka wielu Słowian, którzy są prześladowani przez nasienie węża w podobny sposób, w jaki są oni także prześladowani w Polsce, Serbii, Rosji i na Ukrainie z masowymi mordami Słowian w innych krajach słowiańskich.

Dla Słowian nie ma awansów, nagród za cokolwiek, szans na większy biznes ponieważ to wszystko jest całkowicie kontrolowane przez nasienie węża i masonerię, która głównie nienawidzi... Słowian.

Wiem o tym wiele mieszkając w Australii. Większość nasienia węża rozpoznaje Słowian natychmiast po wyglądzie i uczciwym charakterze. Nie miałem wielkich szans na rozwinięcie żadnego biznesu i zawsze byłem poniżany za bycie Polakiem. Większość Polaków na Zachodzie wstydzi się o tym mówić.

Masowe medialne kłamstwa dopiero teraz ukazały nam wiarygodność mediów syjonistycznych. Korona wirus nam dokładnie pokazuje rzeczywiste oblicze mediów nasienia węża. Wiarygodność ich jest równa zeru.

Cytowane wyżej wersety ukazują nam odpłatę Boga dla nasienia węża w USA, które nie cofnęło się przed absolutnie niczym zbrodniczym, aby prowadzić wojny niemal na całym świecie i mordować miliony niewinnych ludzi.

Sprawdźmy inny ciekawy fragment II Ezdrasza.

II Ezdrasza 16:(1) Biada tobie Babilonie i Azjo, biada tobie Egipcie i Syrio. (2) Przepaszcie się worami i włosiennicami i opłakujcie dzieci wasze, lamentujcie nad nimi, ponieważ wasze zniszczenie jest w zasięgu ręki. (3) Wypuszczony jest na was miecz, a nie ma nikogo, kto mógłby go odwrócić. (4) Wypuszczony jest na was ogień, a czy jest ktoś, kto by go wygasił? (5) Nieszczęścia są na was wysłane a czy jest ktoś, kto je odwróci? [BM]

Zwróćmy uwagę na ten werset. Czy to jest proroctwo czy plan Boga Najwyższego? Druga część jest jeszcze ciekawsza!

II Ezdrasza 16:(70) Ponieważ w wielu miejscach i najbliższych miastach będzie wielkie powstanie przeciwko tym, którzy boją się Pana. (71) Będą jak szaleńcy nie oszczędzający nikogo, ale będą plądrować i niszczyć tych, którzy będą kontynuować bojaźń Pana. (72) Będą niszczyć i grabić ich dobra, wypędzać ich z domów. (73) Wtedy sprawdzona jakość moich wybranych będzie ukazana jak złoto sprawdzone przez ogień. (74) "Słuchajcie moi wybrani," mówi Pan. "Oto dni ucisku z zasięgu ręki a ja was uwolnię od nich. (75) Nie bójcie się i nie wątpcie, ponieważ Bóg jest waszym przewodnikiem. (76) Wy, którzy strzeżecie moich Przykazań i przepisów" mówi Pan Bóg, "nie pozwólcie, aby wasze grzechy was pogrążały, lub wasze nieprawości przeważały nad wami."

Ponownie, działania Boga są oczywiste. Większość tych wydarzeń ma określony powód, jak sprawdzenie ludzi wybranych przez Boga.  Już się to dzieje. ANTIFA, BLM oraz syjonistyczne władze coraz częściej atakują chrześcijan i zabraniają im wielbienia Boga, aczkolwiek domy publiczne i pijalnie alkoholi (puby) są otwarte.

Nie ma jednak pozwolenia na otwarcie jakichkolwiek kościołów czy zborów. Jak werset nam wskazuje, ludzie strzegący Przykazań, zwłaszcza z Narodu Wybranego będą chronieni przez Boga, aczkolwiek będzie to dla nich wielka próba.

Objawienie 18 - Babilon Wielki

18 rozdział Objawienia przedstawia nam USA jako Babilon Wielki. Wersety te mówią nam o dwóch etapach zniszczenia tego Babilonu. Pierwszym etapem jest jego upadek. Ten plan Boga właśnie jest realizowany i USA systematycznie upadają. W jaki sposób to Bóg realizuje? Bóg kontroluje władze USA, które błądzą i niszczą!

Objawienie 18:(1) Potem widziałem innego anioła zstępującego z nieba, który miał wielkie pełnomocnictwo, i rozjaśniła się ziemia od jego blasku. (2) I zawołał donośnym głosem: Upadł, upadł Wielki Babilon i stał się siedliskiem demonów i schronieniem wszelkiego ducha nieczystego i schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego. (3) Gdyż wszystkie narody piły wino szaleńczej rozpusty jego i królowie ziemi uprawiali z nim wszeteczeństwo, a kupcy ziemi wzbogacili się na wielkim jego przepychu. 4 I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające, (5 Gdyż aż do nieba dosięgły grzechy jego i wspomniał Bóg na jego nieprawości.

Co jest najważniejsze i nie było to właściwie zrozumiane, upadek USA trwa i wkrótce USA całkowicie upadnie. Nierządnica (Watykan) już upadła i nie posiada już niemal żadnej władzy. Ona zostanie także pozbawiona życia natychmiast po pojawieniu się nowych 10-ciu króli.

Oznacza to, że już nastąpił upadek Watykanu, a upadek Babilonu nadal postępuje do przodu. Nie jest to działalność rządu USA, czyli Bidena czy kogokolwiek. Władze USA są kontrolowane przez Boga i sam Bóg powoduje całkowity upadek Babilonu Wielkiego, zgodnie z planem ujawnionym w Objawieniu.

Widzimy na własne oczy upadek USA - dzieło samego Boga!!!

Upadek USA oznacza utratę jego władzy oraz pozycji na arenie świata. Natomiast druga część planu Boga będzie jego całkowitym zniszczeniem, które nastąpi po jego upadku.

Całkowity upadek USA jeszcze nie nastąpił ale upadek jego jest bardzo bliski!

Szaleńcza rozpusta narodów - są to efekty USA pornografii zalewającej cały świat. USA 'szczyci' się pierwszą pozycją na świecie z udziałem 65% materiałów pornograficznych rozpowszechnianych na całym świecie.

Pornografia także wspiera LGBTQ, propagowanie małżeństw homoseksualnych, ideologii gender wpajanej nawet dzieciom oraz  wielu innych zwierzęcych zdziczeń na tle seksualnym. Im coś jest bardziej anty ludzkie, tym bardziej jest to zaciekle rozpowszechniane przez USA!

Wzbogacenie się  kupców na Babilonie znaczy, że kupcy czy handlarze świata korzystają z okazji i tworzą wielkie fortuny na handlu z USA i Anglią. Watykan (Nierządnica) do niedawna kontrolowała finanse USA.

Narzędziem kontroli finansowej Watykanu nad USA oraz nad resztą świata był największy bank w dziejach świata BIS. Nam nie jest on znany, ponieważ dostęp do tego banku posiadają wyłącznie osoby wyznaczone przez władze i elity poszczególnych państw. Bank ten już upada i jego dni są policzone.

Władze zaczęły w szaleńczy sposób drukować dolary na swoje potrzeby, już bez kontroli Watykanu i w ten sposób, dolar USA bez pokrycia niemal całkowicie upadł tracąc swoją wartość. To jest właśnie główna przyczyna upadku USA, którego władze są kontrolowane przez samego Boga!

Większość chrześcijan nie zdaje sobie sprawy z tego, że tzw. koniec szatańskiego świata rozpoczął się od kontroli umysłów władz przez Boga, który w ten sposób rozpoczął swoją kontrolę całego świata.

To Bóg doprowadzi do całkowitego upadku i zniszczenia Babilonu Wielkiego oraz Wielkiej Nierządnicy.

Ponowny dowód działania samego Boga w wersecie 17. Cały ten fragment mówi nam o planowanym sądzie Boga, który według kontroli ich serc wykonają Jego postanowienie.

Objawienie 17:(16) A dziesięć rogów, które widziałeś, i zwierzę, ci znienawidzą wszetecznicę i spustoszą ją, i ogołocą, i ciało jej jeść będą, i spalą ją w ogniu. (17) Bóg bowiem natchnął serca ich, by wykonali jego postanowienie i by działali jednomyślnie, i oddali swoją władzę królewską zwierzęciu, aż wypełnią się wyroki Boże. (18) A kobieta, którą widziałeś, to wielkie miasto, które panuje nad królami ziemi.

W taki sposób Bóg stopniowo kontroluje niektóre wydarzenia światowe i doprowadza świat do Jego sądu. Po przejęciu całej władzy nad Ziemią Bóg wykona swój wyrok nad wszystkim notorycznymi grzesznikami na całej ziemi.

W USA mieszka wielu Słowian i część tego Ludu Bożego jest właśnie ostrzegana o bliskiej potrzebie wyjścia z Babilonu, aby nie ucierpieć od plag, które wkrótce po upadku USA spadną na USA/Babilon za ich olbrzymie zbrodnie.

Babilon najpierw upadnie, stając się bankrutem. Potem dosięgną go plagi zesłane przez samego Boga na USA za olbrzymie zbrodnie  i spowodują jego całkowite zniszczenie. Najwyraźniej wydarzy się najazd na USA przez jakieś mocarstwo - Rosję lub Chiny lub obu na raz.

Rozdział 14 także nam potwierdza upadek Babilonu Wielkiego. Upadek nie jest jeszcze zniszczeniem ale jest początkiem prowadzącym do jego zniszczenia.

Apokalipsa 14:8 A drugi anioł szedł za nim i mówił: Upadł, upadł wielki Babilon, który napoił wszystkie narody winem szaleńczej rozpusty.

Najdziksze pomysły Watykanu znacznie przewyższają Sodomę i Gomorę i trafiają wprost do mieszkań na niemal całym świecie. Głównym celem jest rasa biała, a media szatańskie powodują rozkład moralny, upadek rodzin, które powodują spadek populacji rasy białej.

Oto, co spotka Babilon Wielki.

Objawienie 18:(21) I podniósł jeden potężny anioł kamień, duży jak kamień młyński, i wrzucił go do morza, mówiąc: Tak jednym rzutem zostanie strącone wielkie miasto Babilon, i już go nie będzie. (22) I już nie rozbrzmi w tobie gra harfiarzy ani muzyków, ani flecistów ani trębaczy, już też nie będzie u ciebie mistrza jakiegokolwiek rzemiosła, ani już nie usłyszy się u ciebie huku młyna; (23) I nie zabłyśnie już w tobie blask świecy, i nie usłyszy się w tobie głosu oblubieńca ani oblubienicy; gdyż kupcy twoi byli wielmożami ziemi, gdyż czarami twymi dały się zwieść wszystkie narody. (24) W nim też znaleziono krew proroków i świętych, i wszystkich, którzy zostali pomordowani na ziemi.

Mamy więc dokładne ostrzeżenie o jego upadku oraz ponaglenie Ludu Bożego w USA do opuszczenia tego wysoce niebezpiecznego miejsca. Babilon Wielki czeka na sąd Boży ale Lud Boży zostanie przez samego Boga uratowany, jeżeli posłusznie opuści te państwa.

Natychmiast po wzięciu do nieba wybranych przez Boga oraz zapieczętowania 144.000 współkróli rozpocznie się okres sądu i kary. Nie znamy czasu pomiędzy wzięciem do Nieba a zgromadzaniem do wymarszu na pustynię. Słowianie będą na pustyni co najmniej 3.5 roku.

Dopiero po zniszczeniu obecnego Izraela i wszelkich jego śladów, po usunięciu wszystkich wrogów Boga i Syna na Ziemi nastąpi wyjście rzeczywistego Izraela, czyli Narodu Wybranego z pustyni, na wejście do Ziemi Obiecanej na miejsce dzisiejszego żydowskiego Izraela.

Izajasza 60:(9) Dla mnie gromadzą się statki, okręty tartezyjskie płyną na przedzie, aby przywieźć twoich synów z daleka; wiozą z sobą swoje srebro i złoto dla imienia Pana, twojego Boga, i dla Świętego Izraelskiego, bo chce cię uświetnić.

Okręty tartezyjskie to okręty z Tarsu! Miasto to jest obecnie w Turcji. To z niego pochodził fałszywy prorok Paweł. Dopiero po opuszczeniu Babilonu przez Lud Boży, spadną na  Babilon ostatnie plagi oraz totalne zniszczenie! Jak nam ten werset mówi, Bóg zatroszczy się o Słowian i Polaków posłusznych Bogu i zgromadzi dla nich transport okrętów.

Co jest najbardziej dziwne, USA jest znane jako państwo chrześcijańskie, aczkolwiek chrześcijańska postawa religii, zwłaszcza ewangelicznych ukazuje nam coś zupełnie odwrotnego do nauk Chrystusa.

Amerykanie także całkowicie odrzucili Chrystusa jako kamień węgielny swej religii i zastąpili Chrystusa apostołem Pawłem, który im na wszystkie grzechy szczodrze pozwala. Teraz już wiemy, kim ogólnie są Amerykanie! Zdecydowana większość z nich to czyli Żydzi lub Chaldejczycy.

Militaryzm USA i światowe masowe zbrodnie

USA posiada na całej ziemi ponad 160 baz, za pomocą których Watykan utrzymywał do tej pory w ryzach cały świat. Lista baz USA. Przy wjeździe morskim do Nowego Jorku mamy... babilońską ISIS czyli syryjską Astarte, nazywaną statuą wolności.

W rzeczywistości chodzi satanistom o wolność od Przykazań Bożych i o niezależność od Boga.

Rzeźba ta to dzieło satanistów Masonów i od nich nie możemy się spodziewać prawdy, miłości do Boga i miłości do bliźniego czy sprawiedliwości. Oni kochają pedofilię, która jest ich stygmatem. USA powstało na okultyzmie i plan Waszyngtonu jest tego wymownym dowodem.

USA posiadało największe floty handlowe na świecie i robiło brudne interesy na całej ziemi.

Jeremiasza 51:(13) Ty, co mieszkasz nad wielką wodą i jesteś bogaty w skarby, nadszedł twój kres; nić twojego żywota przecięta.

Termin - miasto - jest rozumiany jako państwo!

W starożytności miasto oznaczało państwo, ponieważ jego mury obronne stanowiły o jego bezpieczeństwie. Jedynie miasta decydowały o tym, czy państwo istniało. Co ciekawe, proroctwa o Babilonie mówią o wielu miastach w jego granicach a także o rolnikach i uprawie roli.

Co jest szczególnym znakiem Babilonu?

Mieszkają tam także Słowianie - część Narodu Wybranego przez Boga.

Wiemy, że w USA i w Anglii mieszkają duże ilości Polaków czy innych Słowian.

Jeremiasza 51:(6) Uchodźcie z pośrodka Babilonu i niech każdy ratuje swoje życie, abyście nie zginęli przez jego winę, gdyż jest to czas pomsty dla Pana, On odda mu to, na co zasłużył! (7) Babilon jest złotym kubkiem w ręku Pana, upijającym całą ziemię. Z jego wina piły narody, dlatego też narody oszalały. (44) I nawiedzę Bela w Babilonie, i wyciągnę z jego paszczy, co pochłonął. I już nie będą tłumnie płynąć do niego narody.

Widzimy wyraźnie, do jakiego stopnia narody oszalały w związku z Covid-19. Co jest niezwykle ciekawe, Covid wspak to divoc. W języku hebrajskim oznacza on: opętany (przez demona).

Covid-19 czyli DIVOC to czyste opętanie przez demona!

Naród Wybrany ma uchodzić z Babilonu i Apokalipsa to potwierdza, wyjdźcie z niego mój ludu. Narody całego świata są pijane z kubka Babilonu.

Przypomina nam się uczta w Babilonie i napis na ścianie!

Także jest nawiązanie do masowej imigracji do Babilonu. (Jeremiasza 50:8, 25) Także Nierządnica ma w ręku złoty kielich nierządu sakralnego czyli wielbienia fałszywych bogów. Warto przeczytać całe dwa rozdziały Jeremiasza 50 i 51.

Będzie ciekawie, kiedy ta scena powtórzy się w Białym Domu!

Jakie było połączenie Babilonu z Wielką Nierządnicą?

Połączenie było i to olbrzymie.

 Izajasza 48:(20) Wychodźcie z Babilonu, uciekajcie od Chaldejczyków! Głośno i radośnie to zwiastujcie, rozgłaszajcie to. Roznoście tę wieść do krańców ziemi! Mówcie: Pan wykupił swojego sługę Jakuba.

Jakub to Izrael - wszystkie 12 pokoleń. Ale w starożytnym Babilonie niewolnikami byli tylko Judejczycy. To jest najwyraźniej ucieczka Izraelitów z jakiegoś kraju a nie z kościołów Wielkiej Nierządnicy. Apokalipsa 18:4 to także potwierdza.

Jest także jeden niezwykle ważny aspekt tego samego proroctwa, który wyklucza jego starożytne wypełnienie się.

Izraelici - rzekomo zagubione 10 pokoleń Izraela nigdy nie uciekali z Babilonu ponieważ byli oni od lat na Kaukazie.

Tymczasem za pomocą dekretu Cyrusa Persa Judejczycy zostali wypuszczeni po niewoli babilońskiej do swojej ziemi, do Jerozolimy.

Ezdrasza 1:2 Tak mówi Cyrus, król perski: Wszystkie królestwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios, On też rozkazał mi, abym zbudował mu świątynię w Jeruzalemie, które jest w Judzie. 3 Kto więc spośród was należy do jego ludu, niech jego Bóg będzie z nim! Niech wyruszy do Jeruzalemu, które jest w Judzie, i niech buduje świątynię Panu, Bogu izraelskiemu. To jest bowiem ten Bóg, który jest w Jeruzalemie. 4 Wszystkich tych więc, którzy się zachowali w jakiejkolwiek miejscowości, gdzie byli przychodniami, niech wesprą mieszkańcy tych miejscowości srebrem i złotem, mieniem i bydłem, nie licząc daru dobrowolnego dla świątyni Bożej w Jeruzalemie.

Taki był wyrok Boga nie na całym Izraelu ale na Judejczykach - niewola babilońska przez 70 lat a wyjście nastąpiło jako rezultat dekretu wydanego przez Cyrusa II Wielkiego, Persa, który rok wcześniej zdobył Babilon.

Ostrzeżenie Izraelitów - 12 pokoleń Jakuba z Babilonu o potrzebie wyjścia z Babilonu wypełni się wyłącznie w bliskich już czasach dzisiejszych.

Nie było żadnego wyjścia Izraelitów z Babilonu, ponieważ Babilon był już pod okupacją Persów a jedynie Judejczycy - nie Izraelici - zostali z niego uwolnieni przez samego Boga, który posłużył się Cyrusem. Cyrus perski był zupełną odwrotnością zbrodniarza międzynarodowego i człowieka zwalczającego Boga w USA - Islamisty Baracka Obamy oraz Donalda Trumpa.

Kolejne ostrzeżenie dla Ludu Bożego.

Jeremiasza 51:(6) Uchodźcie z pośrodka Babilonu i niech każdy ratuje swoje życie, abyście nie zginęli przez jego winę, gdyż jest to czas pomsty dla Pana, On odda mu to, na co zasłużył! (7) Babilon jest złotym kubkiem w ręku Pana, upijającym całą ziemię. Z jego wina piły narody, dlatego też narody oszalały.

To szaleństwo narodów dopiero teraz jest bardzo widoczne. Wszelka pornografia, kinematografia, pedofilia i mnóstwo innych ohydnych dzieł USA spowodowały szaleństwa niemal wszystkich narodów. Zwłaszcza obecna polityka wielu państw wskazuje nam, że obecne władze dosłownie oszalały.

Narody rzeczywiście zupełnie oszalały. Zabrania się jedzenia wędzonki, propaguje i uprawomocnia się w USA małżeństwa tej samej płci. Covid-19 to oczywisty objaw szatańskiego szaleństwa, tak władz jak i mieszkańców USA oraz całego świata. Czasami widzimy takie wyjątkowe działania władz, że trudno jest w nie uwierzyć.

Co roku w USA morduje się podczas przerywania ciąży około miliona dzieci, a w ciągu ostatnich 12 miesięcy 1 milion dzieci zachorował na autyzm z powodu szczepionek! Oblicza się, że zamordowano w USA ponad 50 mln nie narodzonych dzieci w ciągu ostatnich 50 lat. Król Herod był przy tych ludziach człowiekiem świętym! Roczna liczba ofiar przerywania ciąży na całym świecie przekracza już miliard!

To są rezultaty rządów sprawowanych przez totalnych szaleńców, którzy w gazetach na pierwszych stronach podają nam... horoskopy!!! Sprawdźmy więcej dowodów na to, że chodzi o to wielkie mocarstwo.

Apokalipsa 18:(7) Ile sam siebie uwielbiał i rozkoszy zażywał, tyle udręki i boleści mu zadajcie; gdyż mówi w sercu swoim: Siedzę jak królowa, wdową nie jestem, a żałoby nie zaznam.

W powyższym wersecie mamy połączenie Babilonu (USA) z Wielką Wszetecznicą ale nie oznacza to, że to ta sama postać. Następne wersety temu dowodzą. To wszystko także oznacza, że na terenie obecnego USA nie będzie żadnego życia, aż do nowej Ziemi.

Apokalipsa 18:22 I już nie rozbrzmi w tobie gra harfiarzy ani muzyków, ani flecistów ani trębaczy, już też nie będzie u ciebie mistrza jakiegokolwiek rzemiosła, ani już nie usłyszy się u ciebie huku młyna;

Powyższy werset eliminuje bezpośrednie porównanie Babilonu z Wielką Nierządnicą, która niczego nie produkuje w Watykanie, nie kręci filmów, nie publikuje Playboya czy programów telewizyjnych, gier komputerowych czy MTV przeładowaną  pornografią oraz satanizmem.

USA to największy producent towarów na świecie oraz symbol światowego bogactwa, przedsiębiorczości, wysokiej jakości produktów, wielu wartościowych patentów i wiele innych bogactw ludzkiego umysłu.

USA i państwa NATO, Anglia w szczególności to także najwięksi producenci  muzyki na świecie, za pomocą której świat... wielbi szatana oraz upadłych aniołów i fałszywe bóstwa starożytnego Babilonu, jak... Marduk czy... (sprawdź ten link!)  Baal!

Wielce budujący werset:

Jeremiasza 50:(2) Zwiastujcie między narodami i głoście, podnieście sztandar, głoście, nie ukrywajcie, mówcie: Babilon zdobyty, Bel zhańbiony, Marduk rozbity, zhańbione jego posągi, rozbite jego bałwany.

Bel to... Baal! Kabala to kult... Baala!

Apokalipsa 18:3 Gdyż wszystkie narody piły wino szaleńczej rozpusty jego i królowie ziemi uprawiali z nim wszeteczeństwo, a kupcy ziemi wzbogacili się na wielkim jego przepychu.

Apokalipsa 18:23 I nie zabłyśnie już w tobie blask świecy, i nie usłyszy się w tobie głosu oblubieńca ani oblubienicy; gdyż kupcy twoi byli wielmożami ziemi, gdyż czarami twymi dały się zwieść wszystkie narody.

USA uznaje siebie policjantem całej ziemi.

Jeremiasza 50:23 Jakże jest rozbity i strzaskany młot całej ziemi! Jakże stał się Babilon przedmiotem zgrozy wśród narodów!

Jerozolima i współczesny Izrael to synagoga szatana i jest także bardzo aktywną częścią Watykanu sprawującego władzę nad większością świata. Dolar już upada a całkowity jego upadek spowoduje natychmiastowy upadek wszystkich części syndykatu zbrodni; Watykanu, USA, Anglii i Izraela.

Nastąpić to może w jednym dniu i może to nastąpić podczas ataku lotniczego na Watykan i całe bogactwo Watykanu, Izraela, USA i Anglii upadnie w jednym dniu. Rosja posiada broń elektromagnetyczną, która jest w stanie w ciągu sekund unieruchomić cały ruch, media i komunikację w USA spalając na odległość chipy komputerów i gadżetów w sieciach informacji, TV  oraz Internetu. To także będzie miało wpływ na wszelki przemysł oraz na elektrownie, kontrolowane przez komputery.

Wszyscy będą biadać, nastąpi lęk bezradnych narodów oraz... ucieczkę z Babilonu części Narodu Wybranego. Apokalipsa proroczo zapowiada także niszczenie ziemi przez szatańskich sług, co 2000 lat temu nie było jeszcze możliwe.

Jedna ważna uwaga dla Słowian mieszkających w USA.

Kto nie posłucha Bożego ostrzeżenia, zginie wraz z USA i jego mieszkańcami.

Zbrodnie Watykanu i USA

USA powstały na trupach około 100 mln amerykańskich Indian. Po tej rzezi mieliśmy niewolnictwo, Wojnę Secesyjną a po tym Watykan zorganizował i sfinansował Rewolucję Francuską, Rewolucję Październikową w Rosji używając do tego nasienie węża.

Podczas Rotshildowskiej rewolucji w Rosji na Alasce stacjonowały na wszelki wypadek liczne oddziały USA! Pierwsza Wojna Światowa wybuchła także z inicjatywy Watykanu, a o drugiej nie ma nawet sensu pisać, ponieważ Konkordat Hitlera z Watykanem jest doskonale znany.

Znamy także watykańską operację ratowania nazistów - operację Spinacz, których przygarnęły USA i tak powstała CIA, FBI oraz... zawsze kłamliwa NASA. Po II WŚ wywołanej przez Watykan w wyniku wielu bitew i mordów USA spowodowało śmierć co najmniej 30 milionów ludzi.

USA przez 80% czasu swego istnienia było lub jest nadal w stanie wojny z jakimś państwem.

Sprawdź historię wojen USA - Zbrodnie wojenne. [EN] Wiele najnowszych zbrodni [EN] nie jest nawet podanych na tej liście, jak 250 tyś Libijczyków podczas zbrodniczej wojny z Libią, czy podobna liczba ofiar w wyniku USA najemników zwanych ISIS w Syrii.  Hiroszima i Nagasaki, zniszczenie Drezna - zagłodzenie na śmierć 1.5 mln jeńców niemieckich tuż po II WŚ to kolejne zbrodnie, nie wymieniane w powyższych artykułach.

Największym problemem z podanymi liczbami ofiar jest to, że są one w ostatnich latach bardzo zaniżane. Powszechnie wiadomo, że w Iraku zginęło milion ludzi i pół miliona dzieci, ale Wikipedia jest daleka o tej liczby.

Informacje uzyskiwane od Wietnamczyków czy Koreańczyków mieszkających w Australii wskazują, że Korea mówi o utracie 4.5 mln Koreańczyków a w Wietnamie zginęło co najmniej 2.5 mln ludzi podczas wojny wietnamskiej.

Rosyjskie źródła szacują liczbę ofiar komunistycznej rewolucji wywołanej przez Zachód na 66 mln ofiar. Rządy kontrolowane przez szatana starają się pomniejszać swoje zbrodnie, ale prawdy nie da się ukrywać, ponieważ jest wiele źródeł sprzecznych z pro izraelską Wikipedią nazywaną także pogardliwie... Żydopedią.

Organizatorem wszystkich tych wojen jest szatański mózg dążący do realizacji NWO - Watykan czyli Wielka Nierządnica.

Rząd Wielkiej Nierządnicy jest odpowiedzialny za zdecydowaną większość zbrodni na Ziemi, włącznie z masą kłamstw 'naukowych', jak ewolucja, wielki wybuch, ziemia kula, grawitacja, oraz pozorna i kłamliwa niemożliwość używania wolnej energii.

Kult watykański to największy syndykat zbrodni, jaki kiedykolwiek istniał na ziemi.

Wielka Nierządnica upija cały świat nierządem bałwochwalstwa, pornografią oraz forsowaniem na siłę homoseksualizmu, genderyzmu i atakami pedofilii na białą rasę, w szczególności na chrześcijan.

USA zalegalizowały małżeństwa homoseksualne, co jest absolutnym aktem wrogości przeciwko ludzkości oraz przeciwko samemu Bogu.

USA/Watykan/Anglia/Izrael to siły Watykanu, którego potęga niemal zanikła.

O tym, że Watykan sprawował rządy nad Anglią i USA ukazuje nam 12-to częściowy film - pierwsza część poniżej. Owa seria ukazuje nam także prosty fakt, że Watykan i USA to oczywista kontynuacja Imperium Rzymskiego.

Kto wykona plan zniszczenia Babilonu Wielkiego?

Zobacz ten niezwykły 12 częściowy film, pełen dowodów przeciwko Watykanowi oraz jego młotowi, czyli USA. Dowodów jest znacznie więcej, niż się spodziewasz.

Imperium Rzymskie rządzi nadal 1/12. Reszta filmów w linku.

Plan Boga będzie wykonany częściowo rękami ludzkimi z Bożych rozkazów i poleceń.

W takim przypadku przewidywanie posunięć politycznych i daty wyroku jest praktycznie niemożliwe. Ale mamy wiele wskazówek biblijnych, kto może tego z pomocą Bożą dokonać. Rosja pod rządami Putina oraz Chiny.

Izajasza 13:5 Ciągną z dalekiej ziemi, od krańców nieba, Pan i narzędzia jego grozy, aby zniszczyć całą ziemię. 19 I stanie się z Babilonem, perłą królestw, chlubą i dumą Chaldejczyków, to, co się stało z Sodomą i Gomorą, które zniszczył Bóg.

Po Sodomie i Gomorze nie pozostało niemal nic! Podobny los czeka USA!

Jeremiasza 50:3 Gdyż wyruszył przeciwko niemu naród z północy, i ten obróci jego ziemię w pustynię, tak że nie będzie w niej mieszkańca, zarówno człowiek jak i bydło ucieknie w popłochu.

Przeczytajmy dalej o planie wyzwolenia Ludu Bożego z Babilonu.

Jeremiasza 50:4 W owych dniach i w owym czasie - mówi Pan, przyjdą synowie izraelscy wraz z synami judzkimi, pójdą z płaczem i będą szukać Pana, swojego Boga. 5 Będą się pytać o Syjon, ku niemu zwrócą swoje spojrzenie: Chodźcie, a przyłączmy się do Pana w przymierzu wiecznym, które nie będzie zapomniane! 6 Mój lud był trzodą zabłąkaną; ich pasterze wiedli ich na manowce, tak że tułali się po górach, schodzili z góry na pagórek, zapomnieli o swoim legowisku. 7 Wszyscy, którzy ich spotykali, pożerali ich, a ich wrogowie mówili: Nie my jesteśmy winni, że zgrzeszyli przeciwko Panu, niwie sprawiedliwości i nadziei ich ojców. 8 Uchodźcie ze środka Babilonu, z kraju Chaldejczyków, wychodźcie i bądźcie jak barany przed trzodą.

Powyższe wersety potwierdzają po raz kolejny, że nasza ucieczka na pustynię odbędzie się tuż przed zniszczeniem Watykanu oraz jego ramienia zbrojnego - Babilonu Wielkiego czyli USA/Anglii i NATO. Werset 8 potwierdza nam, że Babilon Wielki jest krajem Chaldejczyków, czyli nasieniem węża!

Widzimy niezwykłą przejrzystość i logikę planów Boga - nie tylko planów wyzwolenia Jego Ludu ale także planów sprawiedliwych sądów na ciemiężcami i mordercami Ludu Bożego! Niezwykłe jest to, że ciągle są odkrywane nowe dowody planu Bożego.

Okazuje się, że treścią i tematem całej Biblii oraz opisanych w niej dziejów świata jest ustanowienie Narodu Wybranego jako Królestwa Bożego na Ziemi pod berłem Syna Bożego, Isusa Chrystusa. Owo królestwo szatan stara się kopiować obecnym Izraelem próbując zapobiec realizacji Bożych planów.

Dlaczego?

Funkcjonujące w pełni Królestwo Boże będzie fundamentalnym dowodem całkowitej winy szatana przed Bogiem i Jego aniołami oraz przed całą ludzkością.

Po zrealizowaniu Królestwa czyli po tysiącu lat swego uwięzienia pod ziemią, szatan zostanie zniszczony w płomieniach jeziora ognistego.

Jedna przestroga

Obserwując świat widzimy wielką ilość dowodów na prawdziwość słów Boga i Syna. Bóg ustami Syna ostrzega nas wyraźnie, że będziemy zaskoczeni przez wyłaniającą się nową rzeczywistością. Jest to zrozumiałe, skoro Bóg już kieruje wieloma wydarzeniami.

Mateusza 24:42 Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. 43 A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego. 44 Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie.

Sąd na Nierządnicy i Babilonie oraz ich upadek już się rozpoczął!

Papież Franciszek został skazany na dożywotnie więzienie za zbrodnie przeciwko ludzkości. Wyrok 25 lat więzienia otrzymał także były papież, Benedykt XVI i natychmiast po wyroku papież poddał się do dymisji. Nierządnica została w ten sposób publicznie obnażona.

Znany jest jeden werset z Mateusza, który jest błędnie wyjaśniany.

Mateusza 24:21 Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, i nie będzie. 22 A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni. (23) Gdyby wam wtedy kto powiedział: Oto tu jest Mesjasz albo tam, nie wierzcie. (24) Powstaną bowiem fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych.

22 werset przedstawia się jako dowód na olbrzymią masakrę całej ludzkości w czasach końca.

Chrystus tego nie sugerował ale dał do zrozumienia, że jeżeli tych dni się nie skróci, nikt nie ocaleje. Czyli werset nie mówi o nielicznych ocalonych ale mówi o dzikim planie mordów satanistów, którzy z radością wymordowaliby wszystkich ludzi.

Werset 24 - wielu cytuje to argumentując, że nawet wybrani będą zwiedzeni. Nic dalszego od prawdy. Te dwa cytaty świadczą o tym, że szatan będzie się dwoił i troił, aby zwieść wybranych, O ILE TO MOŻLIWE.  Jednak werset 22 wyjaśnia, że Bóg do tego nie dopuści.

Podsumowanie

Mamy poważną interpretację proroctw Apokalipsy, które wyjaśniają nam, w jaki sposób Wielka Nierządnica kontroluje Babilon Wielki, którym są USA i NATO. Proroctwa te można znaleźć: Izajasza 47 oraz rozdział 48, Także oba rozdziały Jeremiasza 50 oraz 51 ujawniają wiele istotnych wersetów, wskazujących na USA jako mocarstwo nazywane w Biblii tajemniczym (okultystycznym) Babilonem Wielkim. Innej kandydatury nie ma!

Na moc Watykanu składa się: USA, Anglia, Masoneria oraz Żydzi syjonistyczni, w Izraelu i USA dotychczas całkowicie kontrolowani przez Watykan. Łączy ich... satanizm i wielbienie bóstw Egiptu oraz wielu innych starożytnych bóstw jak Apollo, Zeus, Astarte (Królowa Niebios) czyli ISIS, Baal, Marduk czy wiele innych. Trump znany jest jako wielbiciel Apolla!

Wewnątrz Watykanu istnieje zakon Jezuitów. Jest to najbardziej zbrodnicza organizacja, jaka kiedykolwiek istniała na ziemi. Była ona usuwana z wielu krajów ponad 60 razy.

Pomimo wielu proroctw najprawdopodobniej będziemy zaskoczeni wydarzeniami, za którymi stoi sam Bóg, a posiadamy wiele informacji mocno sugerujących, że Bóg w chwili obecnej już rozpoczął swoje działania w celu oswobodzenia swego Ludu oraz wykonaniu wyroku na Wszetecznicy i na tajemniczym Babilonie Wielkim.

Nierządnica oraz Babilon Wielki zostaną zniszczeni niemal w tym samym czasie.

Czuwajmy i miejmy oczy szeroko otwarte!