Bałwochwalstwo

II Ezdrasza 16:(67) Oto Bóg jest sędzią, bój się go. Zaprzestań swych grzechów i zapomnij o swych nieprawościach, nigdy ich ponownie nie popełniaj; a Bóg będzie cię prowadził naprzód i ochroni cię od wszelkich ucisków. [BM]

Czy wiesz, że Polacy są wyjątkowo nieprzyjemnym narodem w oczach Boga? Czy wiesz dlaczego?

Ponieważ olbrzymia ich część pogardza Bogiem oraz Jego Słowem, czyli Biblią i oddaje się najbardziej ohydnemu procederowi, czyli bałwochwalstwu. Niemal wszędzie można znaleźć osoby klękające oraz modlące się do wizerunków i posągów.

Widujemy ludzi trzymających w rękach krzyże, różańce czy szkaplerze. Często na szyjach są łańcuszki z bałwanami 'matki boskiej'. Nawet ten ohydny termin - 'matka boska' nie jest miła dla Boga Wszechmogącego, który nie miał matki. Syn Boży, Isus miał matkę, która nie była Bogiem!

Wszystkie te szatańskie dewocjonalia są nieodłącznymi atrybutami największej oraz najbardziej zbrodniczej religii na świecie, czyli niemal upadłego już Kościoła Rzymsko-Katolickiego (KRK).

Dlaczego POWSZECHNE bałwochwalstwo jest nadal kontynuowane?

Przecież dalsza kontynuacja bałwochwalstwa przyniesie wieczną śmierć każdemu, kto się nie powstrzyma od tego ohydnego grzechu, znienawidzonego przez samego Boga. Nie można być zbawionym będąc bałwochwalcą.

Czym jest bałwochwalstwo?

Bałwochwalstwo jest największym grzechem skierowanym przeciwko  Bogu, który nas stworzył. Większość uczciwych i bogobojnych ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, że ich 'wiara' jest oparta na kategorycznie zakazanym przez Boga bałwochwalstwem!

Kto wprowadził bałwochwalstwo na dzisiejszy świat? Upadający Kościół Katolicki, który oczywiście to usprawiedliwia, że żaden wierny nie wielbi bałwanów na ołtarzu, ale wyraża tym swoją miłość do Boga i do Matki Boskiej.

Według Kościoła są to jedynie figury wyobrażające Chrystusa czy Marię.

Przykazanie Boże ostrzega nas w taki sposób, że nie ma jakiejkolwiek szansy na uprawianie bałwochwalstwa, jeżeli będziemy się stosować do Bożych a nie ludzkich Przykazań. Najpierw rozważmy sobie sprawę z tego, kim jest NASZ Bóg!

Bóg jest jedyną osobą, która stworzyła wszystko, co wokół nas istnieje.  To Bóg stworzył Niebo, Ziemię oraz wszystkich mieszkańców Nieba oraz Ziemi.

Nikt inny niczego nigdy nie stworzył.

Wszystkie stworzenia Boże, jak Syn Boży, aniołowie, cherubini czy wielkie zastępy członków Nieba oraz wszystko, co istnieje na ziemi, zaplanował oraz stworzył tylko i wyłącznie sam Bóg.

Bóg jest jedyną osobą, której wszyscy MUSIMY być całkowicie posłuszni.

Dla naszej wygody i dla naszego bezpieczeństwa Bóg także zadbał, abyśmy posiedli wiedzę o Bogu, o Synu oraz o Prawie Bożym. Owa wiedza jest bardzo potrzebna, abyśmy żyli w pokoju i szczęściu oraz abyśmy uzyskali życie wieczne.

Aby żyć wiecznie MUSIMY być całkowicie posłuszni Bogu oraz Jego Prawu.

Oto Boże Prawo, które nas obowiązuje

Wyjścia 20:1 Wtedy mówił Bóg wszystkie te słowa: 2 «Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. 3 Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie!

Tylko On jest Bogiem oraz Stwórcą Nieba, Ziemi, aniołów, archaniołów, cherubinów. Jedynie Bogu należy się za to wdzięczność, chwała oraz należna cześć.

Każdy człowiek posiada obowiązki. Czy to wobec żony, męża, rodziców, nauczycieli, policji, przełożonych w pracy i w korporacjach. Ludzie nie wypełniający swoich obowiązków są niemal zawsze odrzucani.

Bóg jest największym AUTORYTETEM i totalnie przewyższa jakiekolwiek osoby nie tylko na ziemi ale także w Niebie.

Dlatego wielbienie jakiegokolwiek stworzenia Bożego jest największym grzechem, jaki możemy popełnić. Bóg rozkazuje nam unikanie jakichkolwiek możliwych form bałwochwalstwa.

Wyjścia 20:4 Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! 5 Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą.

Bóg surowo zakazał nie tylko wielbienia, ale zakazał także sporządzania wizerunków oraz rzeźb, przed którymi człowiek mógłby się kłaniać, klękać oraz do nich modlić.

Bałwochwalstwo posiada trzy kierunki grzesznego postępowania wobec Niego.

To Bóg stworzył wszystko, co istnieje, z nami włącznie a człowiek modli się do płótna, czy do posągu, który nigdy niczego nie zrobił. Jest jeszcze gorzej. Człowiek robiąc obraz czy rzeźbę już zrobił znacznie więcej niż obraz czy rzeźba kiedykolwiek cokolwiek zrobi.

Modlitwy ludzkie do bałwanów można to porównać do modlitw do słupa telefonicznego!

Reakcje bałwanów są jednakowe.

Oto przykład, jakże niemądre oraz uwłaczające Bogu jest takie bezmyślne i bezbożne postępowanie.

Wypadek w kościele

Ludzie niosą bałwana, pracują przy tym ciężko do tego stopnia, że uginają się pod jego ciężarem oraz upuszczają go na ziemię. A 'święty' posąg rozbija sobie głowę na kawałki.

Nie ma żadnej różnicy, czy modlimy się do całego posągu czy do rozbitego i bez głowy. Rezultat jest dokładnie taki sam, jaki jest określony w znanym wielu z nas wierszyku.

Ci ludzie po takim incydencie powinni podejść do rozbitego posągu i mu powiedzieć.

Jeśli jesteś święta, to sama wstań, bo nie będziemy się już tobie nigdy kłaniać, nie będziemy ciebie nosić i nie będziemy się do ciebie modlić!

Zadajmy sobie teraz pytanie.

Cóż stworzył ten rozbity posąg, przedstawiający nie żyjącą od wieków "Matkę Boską', że ludzie ją wielbią a nawet noszą na ramionach? Zwróćmy uwagę na precyzję Bożego zakazu bałwochwalstwa.

Bóg wykluczył jakąkolwiek możliwość i nie ma mowy o jakimkolwiek wyjątku, ponieważ słowo WSZYSTKO oznacza: cokolwiek istnieje na niebie, na ziemi, pod ziemią czy w wodzie.

To jest główny i pierwszy kategoryczny zakaz, którego nie można nieświadomie pominąć.

Bóg zakazał kategorycznie wykonywania rzeźby czy obrazu, który  by mógł być użyty do oddawania pokłonów oraz służenia mu.

Już samo wykonanie rzeźby czy obrazu już jest wielkim grzechem w oczach Boga!

Nie będziesz tego czynił, oddawał im pokłonów i nie będziesz im służył!

Innymi słowy, Bóg zabrania nam bałwochwalstwa kategorycznie:

Nie czyń niczego, przed czym oddawałbyś pokłon albo byś mu służył.

Ten człowiek, jeżeli się nie zmieni i to natychmiast, zostanie skazany na wieczne męki po śmierci, nie tylko za swój grzech ale on jest odpowiedzialny także za wszystkie grzechy bałwochwalstwa kościoła, któremu papież przewodzi.

Syn Boży Isus nigdy nie kłaniał się przez żadnym dziełem człowieka.

A my mamy przecież naśladować Chrystusa!

Istnieje tylko jeden Bóg, Stwórca wszystkiego przed którym trzeba klękać, do którego MUSIMY się modlić, ponieważ wyłącznie Bogu należy się chwała Boża. Nikt nie klęka przed Bogiem, ponieważ nikt Boga nie widzi i nie ma do tej chwili szansy na bezpośrednie wielbienie samego Boga.

Jeżeli istnieje człowiek dobry i mądry, za mądrość tego człowieka należy chwałę oddawać Bogu. Jeżeli człowiek jest wspaniałym muzykiem, wynalazcą, fachowcem czy wspaniałym chrześcijaninem, chwała za to należy się Bogu.

Można nagradzać człowieka uznaniem ale boska chwała należy do Boga.

Wszelkie zdolności człowieka są rezultatem niezwykłego Bożego dzieła stwarzania. Podziękowanie za Boże dary, które wielu ludzi posiada należą się także tylko i wyłącznie Bogu.

Dziełem Boga jest także piękna kobieta czy mężczyzna. Kochaj SWOJEGO współmałżonka a chwałę za jej (jego) piękność i miłość oddaj Bogu. Wielbienie pięknych kobiet, mężczyzn czy nawet zwierząt jest także bałwochwalstwem.

Zdjęcia idoli, celebrytów wieszane na ścianach czy meblach i wypatrywanie się w nie z nabożną czcią są także grzechem bałwochwalstwa.

Media nazywają takie rzeczy, IDOL - słowo angielskie, pochodna tego słowa jest... idolatry - bałwochwalstwo. Idol to... bałwan.

idol 1. «osoba będąca obiektem szczególnego podziwu, graniczącego z kultem» 2. «wyobrażenie bóstwa będące przedmiotem kultu»

Źródło tekstu - Słownik języka polskiego.

Szaleńcza ekstaza nastolatków na widok telewizyjnego Idola ( propagowana przez szatańskie media ) to to także bałwochwalstwo, od którego człowiek Boży powinien się trzymać jak najdalej.

Na tym polegają manipulacje szatana. Zwodzi on cały świat oddający się, "bezecnemu bałwochwalstwu". Liderzy czy też idole telewizyjni są pieczołowicie dobierani do swej roli i oni zawsze podpisują własną krwią cyrograf z szatanem, dla którego oni pracują.

Zdjęcia naszych dzieci, współmałżonków, krewnych, rodzin itp. pamiątkowe rodzinne zdjęcia czy zdjęcia z pracy, studiów, szkół czy filmy na komórkach, w prawie jazdy itp. nie są bałwochwalstwem, jeżeli te wizerunki nie są przez nas bałwochwalczo wielbione.

Zwróć uwagę na poniższe zdanie.

Bóg nie pyta człowieka o opinię! Człowieka powinna interesować opinia Boga!

Czy kapłan kłaniający się przed obrazem czy posągiem Marii, krucyfiksem czy dziecko wylewające łzy do obrazu Madonny czy metalowej grupy Iron Maiden, wszystkie te formy są bałwochwalstwem czyli ostrym złamaniem Przykazania Bożego.

Noszenie tzw. 'cudownych' obrazów Marii, nazywanej Matką Boską, Królową Niebios, składanie kwiatów przed jej obrazem, wybuch radości przy odsłonięciu jej obrazu - wszystkie te akty są BAŁWOCHWALSTWEM!

Tytułowanie Marii, nadal martwej matki Chrystusa matką Boską oraz królową niebios, to także olbrzymi grzech wobec Boga. Maria czeka na Boga, który ją ponownie uczyni żywą osobą. Poza urodzeniem Chrystusa i wychowaniem Go Maria niczego innego nie zrobiła i królową niebios nie była i nie jest nadal.

Wszelkie akty uwielbienia Marii czy jakiekolwiek innej osoby, także Syna Bożego nie posiadają żadnego uzasadnienia biblijnego ani biblijnego precedensu. Syn Boży, Isus jest naszym królem i będziemy go wielbili jako Króla ale nie jako Boga.

Pozornie nikt nie modli się do obrazów i figur

Głównym argumentem KRK usprawiedliwiające bałwochwalstwo jest twierdzenie, że nikt nie wielbi obrazu czy figury, ale oddaje cześć osobie, którą obraz czy posąg przedstawia.

Nadal są to grzechy bałwochwalstwa, ponieważ Bóg zabrania nawet... sporządzania  czegokolwiek w celu wielbienia figur, zdjęć, posągów czy innych rzeczy.

Wyjścia 20:4 Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. 5 Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą,

Nawet jeżeli bałwanom się nie kłaniasz, ale je posiadasz w domu czy na sobie, nadal łamiesz Boże Przykazanie, ponieważ posiadasz bałwochwalcze podobizny, ściśle zakazane przez Boga.

Jeżeli nikt nie uczyni obrazków, różańców, krzyżyków czy figur, bałwochwalstwo będzie całkowicie pokonane. Jeżeli wykonawcy bałwochwalczych obrazów czy posągów je czynią, a ty je w domu posiadasz, uwłaczasz tym Bogu i grzeszysz razem z ich twórcami.

Jest to jaskrawe łamanie Prawa przez Kościół Katolicki, który zachęca miliony ludzi do czynienia bałwanów i ich wielbienia. Prawo Boga jest w ten sposób całkowicie lekceważone nie tylko przez Kościół ale przez całe narody.

Zakaz bałwochwalstwa jest pierwszym przykazaniem Boga które jest w oczach Boga najważniejsze i łamanie go jest największym przestępstwem Prawa Bożego.

Morderstwo i cudzołóstwo - aczkolwiek bardzo poważne grzechy, nie są one tak drastyczne w oczach Boga, jak oddawanie czci za Boże dzieła nie Bogu ale kawałku drewna, papieru czy płótna z jakimś wizerunkiem.

Bałwochwalstwo można porównać do dziecka, które za opiekę rodziców, za chleb i zabawki dziękuje sąsiadom, którzy nigdy, niczego temu dziecku nie kupili i nie podarowali.

Biblia nie wspomina o jakichkolwiek wyjątkach i nazywa bałwanami oraz bałwochwalstwem WSZYSTKIE zabronione jego formy i kategorycznie zabrania ich wielbienia, bez względu na nasze wytłumaczenie czy 'szlachetne' motywy.

Bałwochwalstwo jest wielbieniem czegokolwiek oraz kogokolwiek poza samym Bogiem.

Zawsze wszyscy wiedzieli i wiedzą nadal, że posągi REPREZENTUJĄ jakiegoś boga, ale posągi bogiem nie są i są martwe jak kloc drzewa, czy kawał żelaza..

Nikt w to nie wierzył kiedyś i dzisiaj żaden człowiek kłaniający się przed posągiem Buddy, Mitry czy Horusa nie wierzy, że to jest autentyczny bóg, ale rzeźba, która go jedynie przedstawia. Z tych przyczyn taki argument jest całkowicie bezsensowny.

Musimy więc wrócić do pierwszego zdania owego kategorycznego zakazu Boga.

Nie będziesz czynił rzeźby ani żadnego obrazu

Spójrz na powyższe zdjęcie. Jeden grzesznik sporządził rzeźbę - bałwana! W rezultacie wykonawca bałwana jest odpowiedzialny przed Bogiem za dwoje grzeszników kłaniających się przed bałwanem.

Ktoś, kto to sporządził popełnił olbrzymi grzech, ponieważ doprowadził on innych do bałwochwalstwa. Słup rzeźbiony jest wyobrażeniem Baala, jego przedstawicielem i reprezentacją, ale nie jest on samym Baalem.

Dlatego przed takimi 'reprezentacjami' składano i nada składa się daniny, kwiaty, ofiary, bije się czołem, całuje się stopy posągu, ponieważ wierzy się, że w ten sposób Baal czy inne 'bóstwo' zostanie w ten sposób przebłagane i zaakceptuje prośby, czy podziękowania modlących się.

Bałwochwalcy wierzyli i nadal wierzą, że ów 'bóg' czy 'bogini' widzi ich wysiłek, posłuszeństwo, oddanie czy też strach, manifestujący się w składaniu ofiar, biciu czołem czy płaczami i lamentami (lub śmiechem i wesołością, połączoną z seksualnymi tańcami rytualnymi przed WYOBRAŻENIEM boga (bogini) i wierzący otrzymają za te akty uwielbienia protekcję czy też inne dobrodziejstwa.

Wszyscy wiemy, że posążki Buddy, Isusa, Marii czy chińskiego smoka nie są postaciami ale są symbolem tych postacie.  Czy to Sumerowe, Izraelici, Babilończycy, czy też współcześni buddyści czy katolicy, wszyscy ci ludzie uprawiają tę samą formę wielbienia, zwaną w Biblii BAŁWOCHWALSTWEM.

Wszystkie modlitwy do posągów czy obrazów to zwracanie się za ich pomocą do demonów udających bogów.

Ponownie jest to jaskrawe łamanie największego przykazania Boga, który jest Bogiem WYŁĄCZNEGO oddania i kategorycznie zabrania On zwracania się do kogokolwiek innego, poza samym sobą. Nadal jest to bałwochwalstwem!

A przecież można wielbić Boga tak, jak Bóg tego sobie życzy. Modlimy się osobiście do Boga z prośbami, przeprosinami za nasze błędy ale niewielu ludzi zdaje sobie sprawę z tego, ze w ten sposób mamy osobisty kontakt z naszym Bogiem, Stworzycielem wszystkiego!

Poniżej Biblia nam przedstawia brak logiki bałwochwalców.

Izajasza 44: 9 Wszyscy rzeźbiarze bożków są niczym; dzieła ich ulubione na nic się nie zdadzą; ich czciciele sami nie widzą ani nie zdają sobie sprawy, że się okrywają hańbą. 10 Kto rzeźbi bożka i odlewa posąg, żeby nie mieć pożytku? 11 Oto wszyscy czciciele tego bożka zawstydzą się; jego wykonawcy sami są ludźmi. Wszyscy oni niechaj się zbiorą i niech staną! Razem się przestraszą i wstydem okryją. 12 Wykonawca posągu urabia żelazo na rozżarzonych węglach i młotami nadaje mu kształty; wykańcza je swoim silnym ramieniem; oczywiście, jest głodny i brak mu siły; nie pił wody, więc jest wyczerpany. 13 Rzeźbiarz robi pomiary na drzewie, kreśli rylcem kształt, obrabia je dłutami i stawia znaki cyrklem; wydobywa z niego kształty ludzkie na podobieństwo pięknej postaci człowieka, aby postawić go w domu. 14 Narąbał sobie drzewa cedrowego, wziął drzewa cyprysowego i dębowego - a upatrzył je sobie między drzewami w lesie - zasadził jesion, któremu ulewa zapewnia wzrost. 15 To wszystko służy człowiekowi za opał: część z nich bierze na ogrzewanie, część na rozpalenie ognia do pieczenia chleba, na koniec z reszty wykonuje boga, przed którym pada na twarz, tworzy rzeźbę, przed którą wybija pokłony. 16 Jedną połowę spala w ogniu i na rozżarzonych węglach piecze mięso; potem zajada pieczeń i nasyca się. Ponadto grzeje się i mówi: "Hej! Ale się zagrzałem i korzystam ze światła!" 17 Z tego zaś, co zostanie, czyni swego boga, bożyszcze swoje, któremu oddaje pokłon i pada na twarz, i modli się, mówiąc: "Ratuj mnie, boś ty bogiem moim!" 18 [Tacy] nie mają świadomości ani zrozumienia, gdyż [mgłą] przesłonięte są ich oczy, tak iż nie widzą, i serca ich, tak iż nie rozumieją. 19 Taki się nie zastanawia; nie ma wiedzy ani zrozumienia, żeby sobie powiedzieć: "Jedną połowę spaliłem w ogniu, nawet chleb upiekłem na rozżarzonych węglach, i upiekłem mięso, które zajadam, a z reszty zrobię rzecz obrzydliwą. Będę oddawał pokłon kawałkowi drzewa". 20 Taki się karmi popiołem; zwiedzione serce wprowadziło go w błąd. On nie może ocalić swej duszy i powiedzieć: "Czyż nie jest fałszem to, co trzymam w ręku?"

Isus (Jezus) nic nie mówił na temat bałwochwalstwa, ponieważ zjawisko to było bardzo rzadkie za jego czasów. Zwracał się On wyłącznie do Judejczyków, którzy nie uprawiali bałwochwalstwa i nie było potrzeby mówić o grzechu, którego Judejczycy nie popełniali. 

Chrystus nie przemawiał do pogan. A właśnie poganie hołdowali bałwochwalstwu. Było ono cechą pogan, podobnie jak to widzimy w dzisiejszych czasach. Szatan to wykorzystuje używając bałwochwalcze zbrodnicze kościoły, aby nas wprowadzały w grzech łamania Prawa Bożego.

Kilka wersetów  z Nowego Testamentu, wyraźnie potępiających bałwochwalstwo.

1Piotra 4:3   BT   "Wystarczy bowiem, żeście w minionym czasie pełnili wolę pogan i postępowali w rozwiązłościach, żądzach, nadużywaniu wina, obżarstwie, pijaństwie i w niegodziwym bałwochwalstwie."

Apokalipsa 21:8    BT    "A dla tchórzów, niewiernych, obmierzłych, zabójców, rozpustników, guślarzy, bałwochwalców i wszelakich kłamców: udział w jeziorze gorejącym ogniem i siarką. To jest śmierć druga."

Apokalipsa 22:15   BT   "Na zewnątrz są psy, guślarze, rozpustnicy, zabójcy, bałwochwalcy i każdy, kto kłamstwo kocha i nim żyje."

Co powiemy na temat Izraelitów, którzy sporządzili sobie złotego cielca podczas nieobecności Mojżesza? Powiedzieli przecież:

Wyjścia 32:(4) I przyjął je z ich rąk, i ulał z tego w formie z gliny posąg cielca. Wtedy oni rzekli: To są bogowie twoi, Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej.

Słowo Boże używa w tym przypadku liczby mnogiej. Nie - bóg, ale bogowie. Cielec był jeden! Jest więc ewidentne, że cielec ten nie był... bogiem jednym, ale reprezentował on bogów Egiptu.

Nikt oczywiście nie wierzył, że cielec wytworzony po wyjściu z Egiptu był 'bogami' którzy wyprowadzali Izrael poprzez Morze Czerwone. Cielec w niczym nie wyobrażał ani słupa ognia, ani słupa dymu. Był on jedynie symbolem fałszywych 'bogów' Egiptu.

Symbol złotego cielca ewidentnie nawiązywał do starożytnego kultu byka Apisa w starożytnym Egipcie.

Akty uwielbienia należy składać wyłącznie Bogu Ojcu ponieważ wszelkie dobre rzeczy, jakie się dzieją na Ziemi to Jego pośrednia oraz bezpośrednia zasługa. Pośrednia Boża pomoc jest wtedy, kiedy ludzie obdarzeni talentem, majętnością, mądrością przez Boga i z Jego woli czynią wielkie rzeczy, z których my korzystamy, podziękowanie głównie należy się Bogu za dary, w jakie On wyposażył tych ludzi.

Oczywiście za osobiste interwencje Boga w przypadkach zagrożenia naszego życia lub zdrowia także podziękowania należą się rzecz jasna Bogu.

Nie oznacza to, że nie można za cokolwiek podziękować człowiekowi. Taka potrzeba oczywiście istnieje. Ale podziękowanie jest niczym więcej, jak podziękowaniem i nie można podziękowania zamienić w wielbienie człowieka. Wielbienie jest zastrzeżone tylko i wyłącznie dla Boga, Stwórcę wszystkiego.

Jak wielbić Boga?

Istnieją dwie formy uwielbienia Boga:

Posłuszeństwo wobec Przykazań oraz modlitwa do samego Boga. Za takie posłuszeństwo Bóg wynagrodzi nas zmartwychwstaniem oraz życiem wiecznym.

Posłuszeństwo wobec Przykazań oraz modlitwa są największym hołdem, jaki człowiek może złożyć Bogu.

Podsumowanie.

Bóg KATEGORYCZNIE zabronił sporządzania rzeźb, obrazów czy czegokolwiek w celu wielbienia. Biblia także wyraźnie mówi, że  ..."nie będziesz się im kłaniał". Nie ma żadnego znaczenia, o czym bałwochwalca myśli podczas całowania ikony czy posągu.

Łamane są oba wyraźne zakazy Boga. Bałwan do wielbienia został sporządzony wbrew zakazowi Boga. Bałwan stał się obiektem wielbienia demona, którego ów bałwan przedstawia.

Każda rzeźba czy obraz tzw. Matki Boskiej to bałwan reprezentujący demona, podszywającego się pod postać rzekomej Królowej Niebios. Demon taki nie posiada niemal żadnej poważniejszej mocy. Kara Boga za bałwochwalstwo jest wielka. Sprawdź w tym artykule. Stop bałwochwalstwu.

KŁANIANIE SIĘ CZY PRZYKLĘKANIE PRZED PRZEDMIOTAMI BAŁWOCHWALCZYMI JEST W OCZACH BOGA OBRZYDLIWOŚCIĄ. KARĄ ZA BAŁWOCHWALSTWO JEST... ŚMIERĆ!

Nawet modlitwa osobista na pokaz, jest w oczach Boga niewłaściwa, ponieważ jej motywy często są co najmniej podejrzane.

Mateusza 6:6 (BT) "Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie."

Czy pisze coś o obrazku w izdebce? Czy jest tam Matka Boska?  Czy jest tam podobizna papieża II?

Do kogo mamy się więc modlić?  Do Marii? NIE! A może do Anioła Stróża? TAKŻE NIE!

No więc do kogo się modlić i kogo wielbić?  Isus nas pouczył a sam także się do Ojca modlił.

Mateusza 6:6..."módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie."

Modlitwa jest to rozmowa z Bogiem

Ktoś może zaprzeczyć i podać przykład Arki Przymierza, którą Bóg osobiście polecił skonstruować. Bóg osobiście ROZKAZAŁ uczynić Arkę i Przybytek. Świątynia jerozolimska była zbudowana WOKÓŁ Arki - tzw. Przybytku Boga. Celem budowy świątyni Salomona był Przybytek z Arką wewnątrz i jedynie kapłan Lewita mógł tam wejść raz do roku.

Zwykły Izraelita nie miał nawet szansy, aby Arkę Przymierza nawet zobaczyć.

Bóg nigdy nie oskarżał Izraelitów o bałwochwalstwo w stosunku do Arki czy Przybytku.

Psalm 138:2 Oddam Ci pokłon ku Twemu świętemu przybytkowi.  BT

Wyjścia 25:8    BT    "I uczynią Mi święty przybytek, abym mógł zamieszkać pośród was."

Wyjścia 40:34    BT    "Wtedy to obłok okrył Namiot Spotkania, a chwała Pana napełniła przybytek."

Wyjścia 40:38    BT    "Obłok bowiem Pana za dnia zakrywał przybytek, a w nocy błyszczał jak ogień na oczach całego domu izraelskiego w czasie całej ich wędrówki."

 Kapłańska 19:30    BW    "Będziecie zachowywać moje szabaty i szanować mój przybytek. Ja jestem Pan."

 1Kronik 29:1 BT "Potem król Dawid rzekł do całego zgromadzenia: Salomon, syn mój, jedyny, którego wybrał Pan, jest młody i wątły, a praca to wielka, gdyż nie dla człowieka jest ten przybytek, ale dla Pana Boga."

Bardzo ciekawy werset!

 Jozuego 22:19 "Jeżeli ziemia, którą otrzymaliście w posiadanie, jest dla was nieczysta, to udajcie się do ziemi, która jest dziedzictwem Pana i gdzie jest przybytek Pana; tam osiądźcie pośród nas. Ale nie buntujcie się przeciw Panu ani nie występujcie przeciw nam, wznosząc inny ołtarz, oprócz tego ołtarza który już zbudowaliśmy dla Pana, naszego Boga."

Kategoryczny zakaz budowy jakiegokolwiek innego ołtarza.

Psalm 74:7 "Twój przybytek ogniem podpalili, zbezcześcili haniebnie miejsce, na którym przebywało Twoje święte imię."

Poniżej ponownie niezwykle mocne ostrzeżenie przed bałwochwalstwem.

Ezechiela 5:11  "Dlatego, na życie moje - mówi Pan Bóg - ponieważ przybytek mój zbezcześciłeś *twoimi bożkami* i odrażającymi występkami, postanowiłem zrównać cię z ziemią. Żaden widok nie będzie Mnie przyprawiał o litość i nie oszczędzę nikogo."

W powyższym cytacie mamy niezwykle ważne i stanowcze oświadczenie Boga Wszechmogącego! Bóg wydaje wyjątkowo stanowczy wyrok za wyjątkowo perfidne, uwłaczające Mu bałwochwalstwo.

Kluczowymi słowami są na życie moje - mówi Pan Bóg. Bóg przysięga na samego siebie!

W szczególnych przypadkach postanowienia Boże są nieodwracalne i stanowcze, Przyczyną jest niezwykłe Boże miłosierdzie, który czasami z miłosierdzia nie karze, jak to obiecał wcześniej z powodu ukorzenia się niektórych grzeszników, którzy po pewnym czasie zdali sobie sprawę z powagi Jego ostrzeżeń i wreszcie do nich dotarło Boże ostrzeżenie.

W omawianym wersecie Bóg powziął stanowczą decyzję i zaprzysiągł na samego siebie, że żadne błagania nie są w stanie powstrzymać Jego wyroku, który wydał na bałwochwalczy naród Izraela. Nie będzie już szansy na Jego litość i darowanie kary.

Zwłaszcza, że prorocy ogłaszali Boży wyrok przez 24 lata!

Apokalipsa 21:3    BW    "I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi."

Biblia w sprawie bałwochwalstwa jest dobrze zrozumiana i mocne słowa Boga nie budzą w wielu z nas żadnych wątpliwości. Nie dają one żadnego precedensu w celu usprawiedliwiania jakiejkolwiek formy bałwochwalstwa.

Jedynie Bogu należy się akt uwielbienia.

Powtórzonego Prawa 5: 8 Nie uczynisz sobie posągu ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko albo na ziemi nisko, lub w wodzie poniżej ziemi. 9 Nie będziesz oddawał im pokłonu ani służył. Bo Ja jestem Pan, Bóg twój, Bóg zazdrosny, karzący nieprawość ojców na synach w trzecim i w czwartym pokoleniu tych, którzy Mnie nienawidzą,

Tylko Bóg jest Bogiem Wszechmogącym!.