Bestia apokaliptyczna

II Ezdrasza 16:(67) Oto Bóg jest sędzią, bój się go. Zaprzestań swych grzechów i zapomnij o swych nieprawościach, nigdy ich ponownie nie popełniaj; a Bóg będzie cię prowadził naprzód i ochroni cię od wszelkich ucisków. [BM]

Apokaliptyczne Zwierzę z 13 rozdziału Apokalipsy.

Apokaliptyczne Zwierzę, znane także jako Bestia, zajmuje sporą ilość informacji w księdze Daniela a w szczególności w księdze Objawienia. Jej powtórne pojawienie się będzie ostatnim systemem szatańskiej władzy na ziemi, który zostanie zniszczony przez Boga po okresie działalności; 3.5 roku. Bóg wraz z Synem, Isusem przejmie na stałe władzę nad całą ziemią na wieczność.

Bestia to szatańsko-anielski system władzy światowej, który jest całkowicie odpowiedzialny za nasze wszelkie problemy, z jakimi się borykamy, wraz z wojnami, chorobami i śmiercią włącznie.

Bestia jest zorganizowaną władzą pod kontrolą szatana, której członkowie to upadli aniołowie oraz wyznaczeni przez aniołów i szatana ludzie, którzy ściśle współpracują z szatanem.

Oczywiście znamy tytuły tych aniołów - książę Persji czy książę Grecji. Także znamy imię archanioła chroniącego Boży Izrael, księcia archanioła Michała. Wiele poza biblijnych źródeł także wskazuje nam aniołów działających w starożytności, którzy sprawowali władzę nad całymi państwami i imperiami.

Znamy Persję i Grecję, znamy także Iliadę Homera, która mówi nam o 'bogach' greckich oraz znamy Apolla, syna Zeusa i Artemidy. Także cesarze rzymscy wymagali tytułowania siebie bogami.

Posiadamy wiele informacji o anielskich władcach z przeszłości a nawet posiadamy i znamy ich wizerunki i rzeźby, które zachowały się do dzisiaj.

Przeczytajmy artykuł oraz obejrzyjmy film dokumentalny, który ukaże nam wiele nieznanych nam wcześniej faktów, które wielu z nas wręcz zaszokują.

Ataki na Izrael rozpoczęły się w Egipcie

Izrael był od pierwszego dnia prześladowany przez szatana. Początek nastąpił w Raju a pierwszą ofiarą był Abel oraz Adam i Ewa.

W czasie ponad 400 letniego pobytu Izraelitów w Egipcie, kraj ten był już pod bezpośrednią mocą szatana i Nefilimów (olbrzymów) oraz stosował on na masową skalę czary i okultyzm.

Szatan zawsze prześladował ludzi Bożych. Także w Egipcie zaczął prześladować młode państwo Izrael i Bóg je wyzwolił spod jego władzy i wyprowadził z Egiptu na pustynię. Po 40 letnim pobycie na pustyni Bóg wprowadził Izraelitów do Ziemi Obiecanej czyli Kanaanu.

Drugim ośrodkiem władzy szatana był właśnie Kanaan - dzisiejsza Palestyna czy też Izrael - Ziemia Obiecana przez Boga Abrahamowi. Zamieszkiwały ją wcześniej kananejskie plemiona gigantów (Goliat), uwikłane po uszy w czary, okultyzm, składanie ofiar z dzieci i dziewic Baalowi oraz Astarte.

Faraonowie egipscy także byli gigantami.

Ich długie pojemne czaszki wskazywały niezbicie na pochodzenie spoza rodziny ludzkiej, podobnie jak Nefilimy w Kanaanie. W obu przypadkach było to gigantyczne potomstwo upadłych aniołów.

Bóg wyprowadził Izraela z Egiptu odbywając w cudowny sposób 'sąd na bogami Egiptu'. Następnie Bóg spowodował sąd nad skażonymi genetycznie gigantami w Kanaanie. (Więcej w linku - Izrael.) Izrael zamieszkiwał  Ziemię Obiecaną przez pewien okres czasu, głównie pod władzą Dawida oraz jego syna, Salomona.

Izrael pod władzą Salomona był największą potęgą militarną, gospodarczą oraz najbogatszym państwem starożytnego świata.

Po śmierci Salomona Izrael rozpoczął marsz ku satanizmowi. Kolejni królowie izraelscy postępowali coraz gorzej a szczytowym grzechem Izraela było... wielbienie szatana w świątyni Boga!

Nie zawsze była to wyłączna wina Izraelitów. Hybrydy kananejskie z sąsiedztwa brały sobie za żony Izraelitki, ale bywało także odwrotnie. Izraelici brali sobie za żony kobiety z zakazanych przez Boga narodów.

Od samego początku istnienia człowieka na ziemi, szatan oraz upadli aniołowie powodowali niezwykłe problemy dla Ludu Bożego, starając się lud Boży eksterminować oraz zająć jego miejsce.

Lud Boży był prześladowany przez szatana od czasu w Ogrodzie Eden. Szatańska agresja trwa także i w dzisiejszych czasach.

Ohydne i krwawe zwyczaje nasienia węża (potomstwo aniołów) oraz ich zbrodnicze rytuały coraz częściej były celebrowane w Izraelu. Siły szatana nie ustępowały i Lud Boży, Izrael był ofiarą wielu zbrodniczych knowań.

Głównym planem szatana było doprowadzenie Boga do zniszczenia Izraela Jego rękami za grzechy, w które szatan wprowadzał Lud Boży.

Strategia szatana się nie zmieniła i w chwili obecnej istnieje poważna przewaga potomstwa nasienia węża nad ludem Bożym. Szatan i jego nasienie wypowiedziało Izraelowi śmiertelną wojnę dążąc to unicestwienia całego Izraela rękami Boga.

Ezechiela 8:(16) I zaprowadził mnie na wewnętrzny dziedziniec świątyni Pana. A oto u wejścia do przybytku Pana, między przedsionkiem a ołtarzem, było około dwudziestu pięciu mężów; ci, tyłem zwróceni do przybytku Pana, a twarzą ku wschodowi, zwróceni ku wschodowi oddawali pokłon słońcu.

Powstanie pierwszej Bestii

Pierwsza Bestia istniała przez kilku wieków. Watykan czyli Nierządnica siedziała symbolicznie na Bestii, która była kontrolowana przez szatana, którego Rzym/Watykan niemal oficjalnie wielbi.

Objawienie 12:3 I ukazał się drugi znak na niebie: Oto ogromny rudy smok, mający siedem głów i dziesięć rogów, a na jego głowach siedem diademów;

Kolejne wersety z Daniela ukazujące nam tożsamość oraz strukturę Bestii.

Daniela 2:(40) Czwarte królestwo będzie mocne jak żelazo, bo żelazo wszystko kruszy i łamie; i jak żelazo, które kruszy, tak i ono wszystko skruszy i zdruzgocze. (41) A że widziałeś nogi i palce po części z gliny, a po części z żelaza, znaczy, że królestwo będzie rozdzielone, lecz będzie miało coś z trwałości żelaza, jak widziałeś żelazo zmieszane z gliną. (42) A to, że palce u nóg były po części z żelaza, a po części z gliny, znaczy, że królestwo będzie po części mocne, a po części kruche. (43) A że widziałeś żelazo zmieszane z gliną, znaczy: będą się mieszać z nasieniem mężczyzn, ale nie będą się trzymać razem, tak jak żelazo nie miesza się samo z gliną. (44) Za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, a królestwo to nie przejdzie na inny lud; zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki,

Te wersety mówią nam, że Bestia to upadli aniołowie, którzy ponownie będą żyli razem z ludzi. Potwierdzony jest także okres ich działania - czasy końca.  Jest w opisie wyraźnie ukazana genetyczna różnica pomiędzy ludźmi i aniołami.

Powyższy tekst z Daniela nie dzieli rządów Bestii na dwa okresy czasu. Proroctwa z Objawienia są już bardziej precyzyjne.

"Za dni tych królów Bóg stworzy królestwo... ." Oznacza to czasy bardzo bliskie sądu Boga nad ziemią, czyli czasy końca szatańskiego rządu nad ziemią.

Dalszy opis Bestii ujeżdżanej przez kobietę. Owa kobieta to tzw. Wielka Nierządnica czyli fałszywa religia kontrolowana przez szatana, która panowała nad światem używając moc Bestii, której królowie byli upadłymi aniołami.

Posąg ze snu Nabuchodonozora

Babiloński król Nabuchodonozor miał niezwykły, proroczy sen, zapowiadający koniec systemu szatańskiego..

Daniela 2:(31) Ty, królu, miałeś widzenie: Oto olbrzymi posąg stał przed tobą; wielki był ów posąg, potężny jego blask, a straszny jego wygląd. (32) Głowa tego posągu była ze szczerego złota, jego pierś i jego ramiona ze srebra, jego brzuch i jego biodra z miedzi, (33) jego golenie z żelaza, jego nogi po części z żelaza, po części z gliny. (34) Patrzyłeś, a wtem bez udziału rąk oderwał się od góry kamień, uderzył ten posąg w nogi z żelaza i gliny, i skruszył je. (35) Wtedy rozsypało się w kawałki żelazo, glina, miedź, srebro i złoto, i było to wszystko jak plewa na klepisku w lecie; i rozniósł to wiatr, tak że nie było po nich śladu.

Kamień zaś, który uderzył w posąg, stał się wielką górą i wypełnił całą ziemię. Jeden z uchodźców judzkich, Daniel zwany Baltazarem wyjaśnił królowi znaczenie tego niezwykłego snu.

Poniżej mamy ilustrację, która ukazuje nam owo proroctwo, które niewielu Chrześcijan potrafi prawidłowo wyjaśnić.

Oto obraz z tego snu.

Najważniejsza dla naszych czasów część tego niezwykłego proroctwa. Poniższe wersety mówią nam o zniszczeniu drugiej Bestii przez Boga. Przyczyny już poznaliśmy! Oto wyjaśnienie Daniela.

Daniela 2:(37) Ty, o królu, jesteś królem królów, któremu Bóg niebios dał królestwo, moc i siłę, i chwałę, (38) w którego ręce na całej zamieszkanej ziemi dał ludzi, polne zwierzęta i ptactwo niebieskie, którego uczynił władcą tego wszystkiego, ty jesteś głową ze złota, (39) ale po tobie powstanie inne królestwo, słabsze niż twoje, a potem trzecie królestwo z miedzi, które opanuje całą ziemię. (40) Czwarte królestwo będzie mocne jak żelazo, bo żelazo wszystko kruszy i łamie; i jak żelazo, które kruszy, tak i ono wszystko skruszy i zdruzgocze. (41) A że widziałeś nogi i palce po części z gliny, a po części z żelaza, znaczy, że królestwo będzie rozdzielone, lecz będzie miało coś z trwałości żelaza, jak widziałeś żelazo zmieszane z ziemią gliniastą. (42) A to, że palce u nóg były po części z żelaza, a po części z gliny, znaczy, że królestwo będzie po części mocne, a po części kruche. (43) A że widziałeś żelazo zmieszane z gliniastą ziemią, znaczy: zmieszają się z sobą, lecz jeden nie będzie się trzymał drugiego, tak jak żelazo nie może się zmieszać z gliną.

Daniela 2:(44) Za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, a królestwo to nie przejdzie na inny lud; zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki, (45) jak to widziałeś, że od góry oderwał się kamień bez udziału rąk, rozbił żelazo i miedź, glinę, srebro, złoto. Wielki Bóg objawił królowi, co potem się stanie. Sen jest prawdziwy, a wykład jego pewny.

Za dni owych dziesięciu królów (10 palców - por. Obj. 17:12) powstanie królestwo Chrystusa, które bez udziału ludzkich rąk usunie i zniszczy owych dziesięciu króli oraz samo się ostoi na wieki. Owe 10 króli to część władzy Bestii. Objawienie nam to wyraźniej ukazuje.

Błędny czas proroctwa o wszetecznicy

Objawienie 17(1) I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz, i tak się do mnie odezwał: Chodź, pokażę ci sąd nad wielką wszetecznicą, która rozsiadła się nad wielu wodami, (2) Z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi. (3 I zaniósł mnie w duchu na pustynię. I widziałem. kobietę siedzącą na czerwonym jak szkarłat zwierzęciu, pełnym bluźnierczych imion, mającym siedem głów i dziesięć rogów. (4) A kobieta była przyodziana w purpurę i w szkarłat, i przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami; a miała w ręce swej złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości jej nierządu. (5) A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu: Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi. (6) I widziałem tę kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Jezusowych. A ujrzawszy ją, zdumiałem się bardzo. (7) I rzekł do mnie anioł: Dlaczego zdumiałeś się? Wyjaśnię ci tajemnicę kobiety i zwierzęcia, które ją nosi i ma siedem głów i dziesięć rogów. (8) Bestia, którą widziałeś, była i już jej nie ma, i znowu wyjdzie z otchłani, i pójdzie na zatracenie. I zdumieją się mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w księdze żywota od założenia świata, gdy ujrzą, że Bestia ta była i że jej nie ma, i że znowu będzie. (9) Tu trzeba umysłu obdarzonego mądrością. Siedem głów, to siedem pagórków, na których rozsiadła się kobieta, i siedmiu jest królów; (10) Pięciu upadło, jeden jest, inny jeszcze nie przyszedł, a gdy przyjdzie, będzie mógł krótko tylko pozostać. (11) A Bestia, która była, a już jej nie ma, jest ósmym, i jest z owych siedmiu, idzie na zatracenie.

Jest to kluczowy dowód działania pierwszego Bestii. Te wersety mówią nam dokładnie kiedy zakończyła się władza pierwszej Bestii i kiedy rozpocznie władzę Bestia druga. Mówi nam o tym werset (8) i powtarza nam to werset (11)!

To niezwykłe proroctwo jest przez wiele wieków błędnie rozumiane.

Zwróćmy uwagę na czas, w którym mówi anioł do apostoła Jana.

Werset (8) mówi nam, że Bestia była wcześniej. ale już jej nie ma w czasie rozmowy anioła z Janem. Ale Bestia ma powrócić w przyszłości. Owa Bestia czyli Zwierzę jest ujeżdżane (7) przez kobietę nierządnicę.

Powyższy opis Bestii w Objawieniu 17:1-11 mówi nam o Bestii pierwszej!!!

Szczególnie interesujący jest werset (6).

Objawienie 17:(6) I widziałem tę kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Jezusowych. A ujrzawszy ją, zdumiałem się bardzo.

To oznacza, że kobieta (nie mylić z Bestią) w momencie rozmowy anioła z Janem wcześniej istniała, ale już nie nosiła na sobie Bestii. Jest także podane miejsce istnienia nierządnicy, czyli Rzym, znany nam jako miasto siedmiu wzgórz.

Jeżeli przyjmiemy typowy wiek człowieka żyjącego na ziemi jako maksimum 100 lat, ta wizja była ukazana około 100 roku naszej ery.

Rzym rządzi znacznie dłużej, niż o tym wiemy z zakłamanej historii. Watykan dołączył się nieco później!

Najwyraźniej Rzym/Watykan robił wszystko, aby kontrolować pierwszych naśladowców Isusa, apostołów i uczniów oraz ich prześladował, oferując w zamian swoje bałwochwalstwo, satanizm i olbrzymią ilość kłamstw.

(6)I widziałem tę kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Jezusowych.

Owa nierządnica mordowała w tym okresie ludzi miłujących Isusa!!!

To wszystko dowodzi nam, że w rzeczywistości Rzym/Watykan objął władzę w roku 168 p.n.e., jeszcze przed narodzeniem się Isusa. Ta rozmowa anioła z Janem odbyła się już po śmierci i zmartwychwstaniu Isusa oraz podczas uwięzienia Jana około 100 roku n.e.

Watykan najprawdopodobniej powstał w bardzo bliskim okresie czasu, w celu zwalczania rozwijającego się chrześcijaństwa z powodu... zmartwychwstania Isusa Mesjasza.

Cytowane wersety biblijne sugerują nam, że to wszystko wydarzyło się znacznie wcześniej i nierządnica watykańska mordowała świętych Isusa, którzy Go widzieli i słyszeli oraz wierzyli w Niego za swego życia.

Istnieją poważne dowody, że ta historia jest rzeczywista. Przeczytajmy koniecznie ten artykuł o dodaniu ponad 1500 lat do naszego kalendarza. Jak obliczyć rzeczywistą datę?

Teraz zaczyna być całkowicie zrozumiałe, dlaczego dodano do kalendarza ponad 1500 lat.

Powodem tego było proroctwo o Nierządnicy i Bestii!

To proroctwo jest niezwykle ważne właśnie w czasach końca i w tym celu szatan zrobił wszystko, aby ukryć ową Bestię przed nami. Dlaczego?

Aby ukryć tożsamość powracającej Bestii na okres 3.5 roku (jeszcze jej nie ma), aby jej oszustwa oraz mordercze zamiary i plany ścinania głów niewinnych ludzi nie były zbyt wcześnie ujawnione.

Szatan planuje dla nas Bestię, która będzie pozowała na przedstawiciela Bożego, który będzie wielbił Boga. W planie szatana są mordy chrześcijan, którzy będą zabijać nasienie węża za ich obecne zbrodnie. Jak sami już widzimy, niewielu da się na to olbrzymie kłamstwo nabrać.

Według oficjalnych kłamstw Watykanu, powstał on dopiero w 3 wieku naszej ery (rok 326), co jest zupełnie sprzeczne z tymi proroctwami.

Dodanie ponad 1500 lat do naszej historii jest wystarczającym powodem, aby ZAWSZE wierzyć Biblii i nigdy nie wierzyć szatańskim władzom tego kłamliwego szatańskiego świata.

Żydowski Izrael nasienia węża został wraz z Jerozolimą całkowicie zniszczony w roku 70 n.e. podczas ataku Rzymu na Jerozolimę'. Zginęło wtedy z rąk Rzymian ponad 1 milion Żydów.

Większość rzeczywistych Judejczyków nie mieszkała w Jerozolimie i w oblężeniu jej naśladowcy Isusa nie zginęli. Byli oni przez  Nierządnicę prześladowani a Jan, autor Ewangelii oraz Objawienia był uwięziony na wyspie Patmos. Mamy więc oczywiste, biblijne potwierdzenie prześladowania osób wierzących w Isusa i werset o tym nam otwarcie mówi!

Jeżeli dzisiaj niemal niczego nie wiemy o świecie, nie mamy szans na prawdę z dalszej przeszłości. Obejrzyjmy kilka filmów Ewaranona, które rzucą nam wiele światła na totalne zakłamanie naszej historii przez szatańskich zbrodniczych liderów.

Powrót Bestii

Biblia nam mówi, że Bestia wyjdzie ponownie w czasach końca z otchłani na swoją własną zgubę . Mieszkańcy ziemi, ci wiedzący o niej z przeszłości zdumieją się, kiedy zobaczą ponownie ową Bestię.

Trzeba zdać sobie sprawę z najważniejszej rzeczy odnośnie Biblii. Jedynie starożytny Izrael posiadał króli, którzy nie byli częścią Zwierzęcia (Bestii).

Całkowitą władzę nad ziemią zawsze miał i nadal posiada szatan.

To znaczy, że wszystkie bez wyjątku rządy są ściśle kontrolowane przez kłamliwego szatana oraz jego równie kłamliwego nasienia węża, które nienawidzi nasienia niewiasty czyli Ludzi Bożych.

Możemy mieć absolutną pewność, że żaden rząd nie jest oraz nie będzie warty zaufania, ponieważ każdy rząd na ziemi jest naszym zawziętym wrogiem!

Ostatnie 2 lata są tego wymownym dowodem. Kłamliwy plan rzekomego wirusa jest ewidentny ich zbrodniczych planów. Uczestniczą w tym wszystkie rządy na świecie, z 'polskim' rządem włącznie.

Poniżej mamy proroczą zapowiedź kolejnego, drugiego ukazania się Bestii.

Objawienie 13:1 I widziałem wychodzące z morza zwierzę, które miało dziesięć rogów i siedem głów, a na rogach jego dziesięć diademów, a na głowach jego bluźniercze imiona. 2 A zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery, a nogi jego jak u niedźwiedzia, a paszcza jego jak paszcza lwa. I przekazał mu smok siłę swoją i tron swój, i wielką moc. 3 A jedna z głów jego była śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rana jego była wygojona. I cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem. 4 I oddali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc, a także zwierzęciu oddali pokłon, mówiąc: Któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim walczyć? 5 I dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze, dano mu też moc działania przez czterdzieści i dwa miesiące.

W tym opisie mamy wyraźną różnicę pomiędzy pierwszą Bestią, która już była i jej nie ma oraz Bestią, która nadejdzie. Szatan kontrolował pierwszą Bestię. Drugiej Bestii szatan przekaże swoją siłę, tron oraz jego moc! Cały świat odda szatanowi pokłon za oddanie mocy owej drugiej Bestii.

Podobnie jak dzisiaj, wszystkie rządy były oraz będą nadal rządami szatańskimi i będą oddawały pokłony szatanowi oraz Bestii.

Morza czy wody to według proroctw biblijnych masy ludzkie. Z tego wynika, że Bestia wyłoni się z pośród mas ludzkich, a nie z Otchłani (Hadesu).

Śmiertelna rana będzie wygojona

Jest to najbardziej tajemnicza część Bestii, która nigdy nie była zrozumiana. Ową zranioną śmiertelnie głową jest nadal Rzym obecnie istniejący pod nazwą Watykan.

Rzym na pewnym etapie swoich rządów był w trakcie upadku, ale w szatański sposób się uratował. To wskazywałoby na śmiertelną ranę, która została uzdrowiona.

Babilon starożytny został totalnie doszczętnie zniszczony, ale nadal istnieje Egipt, Syria (Assyria), Grecja, oraz pozostałość z imperium Rzymu - Watykan i Włochy.

Mamy w Biblii podane dwa rodzaje rządów Bestii, które bardzo wyraźnie różnią się od siebie. Owa różnica polega na odmiennej formie i różnemu celowi siedmiu głów.

Objawienie 12:(3) I ukazał się drugi znak na niebie: Oto ogromny rudy smok, mający siedem głów i dziesięć rogów, a na jego głowach siedem diademów; 4 A ogon jego zmiótł trzecią część gwiazd niebieskich i strącił je na ziemię. I stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby, skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecię.

Te wersety mówią nam o przeszłości, o smoku, mającym siedem głów i 10 rogów. W tym przypadku szatan chciał pożreć dziecię niewiasty, czyli Izraela.

Diademy to korony królewskie. Ten opis ukazuje nam pierwszą Bestię i jak sami to widzimy, królem, właścicielem czy nadzorcą i władcą jest sam szatan. Siedem głów to siedmiu aniołów, którzy wraz z szatanem i pod jego kontrolą panowało wcześniej nad światem. To symbolizują nam głowy w koronach czy też w diademach.

Korony oznaczają władzę królewską a ich niebiańskie pochodzenie jest doskonale znane z greckich mitów, które otwarcie nam oświadczają, że władcy panujący na ziemi pochodzą z nieba. Znamy wiele postaci greckich, jak: Zeus, Posejdon, Apollo czy wielu innych.

Pierwsza Bestia była już wtedy kontrolowana przez szatana, który chciał zamordować dziecię Niewiasty.

Obecny Rzym/Watykan... wielbi niemal oficjalnie szatana czyli Lucyfera. Koniecznie sprawdź, i zapytaj, czy tym ludziom można w czymkolwiek ufać!

Jezuici, masoneria (ta wysoka, nie lokalna!) oraz Iluminaci to wierni słudzy szatana, hybrydy szatańsko-anielskie, którzy są główną siłą na ziemi, kontrolowaną przez Watykan, Bestię oraz przez szatana.

Poprzednia potęga świata także była nazywana Babilonem. Tę nowszą potęgę Biblia nazywa - Babilonem Wielkim. Dlaczego? Ponieważ przewyższa on swą mocą militarną poprzedni Babilon i posiada on władzę nad całym światem, czego starożytny Babilon nie posiadał.

Militarną potęgą światową czyli Babilonem Wielkim, kontrolowanym przez Niewiastę (Rzym/Watykan) są, lub raczej były... USA!

Pod kontrolą Watykanu USA kontrolowały wszystkie rządy świata i były tzw. policjantem światowym z ramienia Rzymu/Watykanu. W ten sposób Babilon Wielki jest kopią starożytnego Babilonu. Oba Babilony mają nad sobą szatana jako ultymatywnego władcę

Co jest jeszcze ciekawe, jego władza jest równie krwiożercza, jak oryginalnego Babilonu, a jego były 'król', prezydent Trump uważa się za człowieka specjalnie wybranego, chociaż on nie ujawnił nam kto i do czego go wybrał.

W poniższym wersecie mamy zapowiedź całkowitego przekazania władzy dla Zwierzęcia (Bestii), która do tej pory była pod kierownictwem szatana.

Apokalipsa 13:(1) I widziałem wychodzące z morza zwierzę, które miało dziesięć rogów i siedem głów, a na rogach jego dziesięć diademów, a na głowach jego bluźniercze imiona. (2) A zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery, a nogi jego jak u niedźwiedzia, a paszcza jego jak paszcza lwa. I przekazał mu smok siłę swoją i tron swój, i wielką moc. (3) A jedna z głów jego była śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rana jego była wygojona. I cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem.

Zasadnicza różnica polega na na tym, że Bestia pod kontrolą szatana posiadała siedmiu anielskich króli, którzy byli pod kontrolą szatana. Panowali oni po kolei; nie razem.

Powracająca Bestia będzie działała zaledwie 3.5 roku, czyli w czasach końca oraz czasach sądu Boga nad światem. Owszem, będą pracowali upadli aniołowie ale władzę będą sprawowali ludzie, a nie aniołowie. Dlatego owe 10 rogów będzie mieć tym razem korony, ale siedem głów nie ma koron królewskich.

Objawienie 13:(4) I oddali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc, a także zwierzęciu oddali pokłon, mówiąc: Któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim walczyć? (5) I dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze, dano mu też moc działania przez czterdzieści i dwa miesiące.

Dlaczego szatan odda Bestii swoją moc?

Ponieważ Nierządnica całkowicie upadnie (już upada!) i szatan doskonale wie, że okres rządów Bestii będzie wynosił zaledwie 3.5 roku.

Rzym/Watykan upadnie całkowicie a władzę nad światem będzie posiadała wyłącznie powracająca Bestia.

Powyższe proroctwo wskazuje na uwolnioną od wpływów Watykanu Bestię, która ukaże się w pełni całemu światu na samym początku okresu jej działania - 42 miesięcy, czyli czas, czasy i połowa czasu - 3.5 roku, czy 1260 dni.

Jest to kluczowy moment, w którym szatan po publicznym ujawnieniu się Bestii przekaże jej całą swoją władzę i moc.

To oznacza utratę władzy samego szatana ponieważ Bestia zastąpi szatana i będzie władać nad całym światem przez krótki okres czasu.

Podsumowanie

Dlatego mamy w proroctwach dwa etapy istnienia Bestii czy też zwierzęcia.

Pierwsze istnienie Bestii rozpoczęło się już w okresie pobytu Izraelitów w Egipcie i Egipt był pierwszym mocarstwem pod władzą upadłych aniołów. (Objawienie 17 rozdział.)

Bestia ta utraciła władzę jeszcze za czasów apostoła Jana czyli przed rokiem 100 naszej ery ona już nie istniała, jak to oznajmił Janowi anioł, który podał mu to niezwykłe proroctwo.

Bestia ukaże się ponownie w bardzo bliskim czasie.

Posłuszeństwo wobec Boga i Prawa jest warunkiem naszego zbawienia.