Bliski koniec szatańskiego świata

Mateusza 10:(26) "...nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajnego, o czym by się dowiedzieć nie miano. (27) Co mówię wam w ciemności, opowiadajcie w świetle dnia; a co słyszycie na ucho, głoście na dachach. "

Księga Objawienia oraz w szczególności 24 rozdział Mateusza słyną z ukrywania pewnych proroctw, które są dopiero ujawniane w czasach bardzo bliskich końcowi szatańskiej władzy. Bóg dopiero teraz pozwala nam zrozumieć te proroctwa, które właśnie są ujawnione w tym artykule.

Co jest szczególnie ważne, władze wiedzą o planach Boga i ich propaganda kontroluje niemal wszystkie informacje medialne w taki sposób, aby świat się nie zorientował, że już mamy czasy Apokalipsy i w każdej chwili może się pojawić na Ziemi sam Isus, najpierw jako obraz oraz On sam!

W księdze Objawienia mamy kilka rozdziałów, które zapowiadają olbrzymie kary dla osób drastycznie łamiących Prawo Boże. Owi ludzie to głównie nasienie węża, którego celem jest całkowita eksterminacja rasy białej na Ziemi. Jest to znany już przez cały świat atak na rasę białą, czyli także na Lud Boży.

Nasienie węża mordowało Lud Boży od czasu Edenu, ale tym razem ono zostanie przez Boga całkowicie zniszczone. Ich plan eksterminacji białych ludzi spadnie na ich głowy. Dążąc do zniszczenia rasy białej, oni sami zostaną przez Boga zniszczeni. Ale także po śmierci wielu z nich pójdzie na tortury.

Zanim zapoznamy się z karą Boga nad tymi zbrodniarzami, poznajmy ich niewypowiedziane zbrodnie na Ziemi. Główną zbrodnią są wszelkie wojny, ponieważ oni uwielbiają mordercze starcia, a pomordowani ludzie pozostawiają wszystko, co wpada zbrodniarzom w brudne ręce.

Przykład wojny na Ukrainie

Większość ludzi tak się przyzwyczaiła do nieustannych wojen, że jeżeli te wojny nie czynią wielu ludziom większej krzywdy, niewielu uważa wojnę za szczyt zbrodni. Taka postawa jest także rezultatem masowego prania mózgów ludziom przez oszustwa środków masowego przekazu.

Istnieją pokojowe sposoby na zaprowadzenie porządku i bezpieczeństwa, ale o tym nasienie węża i szatan nawet nie chcą myśleć. Weźmy przykład Ukrainy. Zebrała się grupa zwolenników władzy, mordów i wojen, aby z użyciem broni i morderstw stworzyć nowe państwo.

Niestety jest to kolejny standardowy i idiotyczny plan, znany od tysięcy lat!

Niewiele narodów w ten sposób wywalczonych przeżyło długą ilość czasu. Koszty wojny i masowe mordy niewinnych ludzi spowodowały niewypowiedziane szkody i rozpacz olbrzymiej ilości matek i ojców, których rodziny, synowie i córki zostali brutalnie wymordowani.

Wróćmy do Ukrainy. Wspaniałe państwo ale tzw. naziści - zamiast mordować brutalnie Ukraińców, ludzi niewinnych w wywołanej przez nich morderczej wojnie, mogliby oni otrzymać pomoce finansowe od USA i z Europy i w ten sposób wykorzystać je na pokojowe postawienie całej Ukrainy na nogi.

Gdyby nie istniały armie, mielibyśmy światowy pokój i niezwykle bogatą ilość niezależnych państw, które współpracowały by w pokoju budując wspaniałe rzeczy, lecząc skutecznie wielu ludzi. Nie byłoby przeludnienia przy stosowaniu uczciwego i pracowitego życia oraz wierności małżeńskiej.

Nie było, nie ma i nie byłoby żadnego przeludnienia, gdyby o to dbano.

W zamian za pokój oraz zdrowe i spokojne życie, mamy straszliwe i krwawe zmagania, które z powodów kosztów i mordów ze wszystkich stron zaangażowanych w wojnę, nie są w stanie pozbierać się szybko ze szkód, jakie spowodowała grupa... zbrodniarzy wojskowych, która także cierpi i sama ginie.

Czy istnieje jakikolwiek dodatni punkt dla tej zbrodniczej wojny?

Niestety każda wojna jest niemal taka sama i powoduje straszliwe szkody w każdych przypadkach. Ludzie broniący się nie są aż tak winni, jak winni są ci, którzy wojnę spowodowali. Problem polega na tym, że wojny są zawsze wywoływane przez grupę ludzi... umysłowo chorych.

Owa grupa 'ludzi' to nasienie węża, wielbiące szatana.

Wojna jest bezsprzecznym złem i Bóg za wojny oraz za zbrodnie wojenne ukarze wszystkich zbrodniarzy; przed ich śmiercią a także po ich śmierci. Ich dusze będą srogo ukarane za masy pomordowanych, niewinnych ludzi. Kara Boża dla zbrodniarzy i pedofilów nigdy ich nie ominie.

Królowanie szatana, upadłych aniołów i kontrolowanych przez nich władz to największa zbrodnia szatańska w dziejach świata. Ale Bóg nie stworzył nasienia węża!

Bóg wszystkie te zbrodnie naprawi i przywróci On do życia pomordowanych. Jeżeli ludzie będą uznani za ludzi, którzy powinni żyć wiecznie, taki więc będzie ich los. Ale szaleństwa obecnych władz zostaną przez Boga boleśnie ukarane. Poniższe rozdziały Objawienia nam wiele o tym mówią!

Zwróćmy uwagę, że będą to plagi zorganizowane przez Boga dla ukarania wszystkich złoczyńców, którzy doprowadzili i Ziemię i ludzkość całego świata do krytycznego momentu samozagłady. Do takie sytuacji nie doprowadził Lud Boży, ale doprowadziło to nasienie węża; potomstwo szatana i upadłych aniołów.

Jest także oczywiste, że nasienie węża wie, kim ono jest i że ich 'twórcą' i ojcem jest sam szatan. Dlatego są oni poddani szatanowi i nienawidzą bez jakiekolwiek przyczyny Boga, a zwłaszcza Syna. Sprawdźmy więc bardziej dokładnie Boży plan usunięcia nasienia węża z całej Bożej Ziemi.

Miejmy także na uwadze to, że samo nasienie węża posiada mocną wiarę w Boga i Syna, ale ci zbrodniarze nienawidzą z pasją i Boga i Syna.

Księga zapieczętowana siedmioma pieczęciami

Prorocze sądy Boże rozpoczynają się na Ziemi od siedmiu pieczęci, które pieczętują otwarcie Księgi Bożych wyroków. Księga ta zapowiada tajemnicze plany Boga a Isus jest zapowiedzianym Lwem z pokolenia Judy, który w pełni zasługuje na otwarcie tej księgi Boga, zrywając jego siedem pieczęci.

Objawienie 5:(1) I widziałem w prawej dłoni Tego, który siedział na tronie, księgę zapisaną wewnątrz i zewnątrz, zapieczętowaną siedmioma pieczęciami. (2) Widziałem też anioła potężnego, który wołał głosem donośnym: Któż jest godny otworzyć księgę i zerwać jej pieczęcie? (3) I nikt w niebie ani na ziemi; ani pod ziemią nie mógł otworzyć księgi ani do niej wejrzeć. (4) I płakałem bardzo, że nie znalazł się nikt godny otworzyć księgę ani do niej wejrzeć. (5) A jeden ze starców rzecze do mnie: Nie płacz! Zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy, i może otworzyć księgę, i zerwać siedem jej pieczęci.

Rozdział 6 ujawnia nam, jakie nieszczęścia spadną na grzeszników za ich ohydne wojny oraz za ich inne grzechy, jak grabieże, morderstwa, pedofilię czy tortury. To już się częściowo na Ziemi zaczyna.

Objawienie 6:(1) I widziałem, jak Baranek zdjął pierwszą z siedmiu pieczęci i usłyszałem głos jednej z czterech postaci, donośny jak grzmot, mówiący: Chodź! (20 I widziałem, a oto biały koń, ten zaś, który siedział na nim, miał łuk, a dano mu koronę, i wyruszył jako zwycięzca, aby dalej zwyciężać. (3) A gdy zdjął drugą pieczęć, usłyszałem, jak druga postać mówiła: Chodź! (4) I wyszedł drugi koń, barwy ognistej, a temu, który siedział na nim, dano moc zakłócić pokój na ziemi, tak by mieszkańcy jej zabijali się nawzajem; i dano mu wielki miecz. (5) A gdy zdjął trzecią pieczęć, usłyszałem, jak trzecia postać mówiła: Chodź! I widziałem, a oto koń kary, ten zaś, który siedział na nim, miał wagę w ręce swojej. (6) I usłyszałem, jakby głos pośród czterech postaci mówił: Miarka pszenicy za denara i trzy miarki jęczmienia za denara; a oliwy i wina nie tykaj. (7) A gdy zdjął czwartą pieczęć, usłyszałem głos czwartej postaci, która mówiła: Chodź! (8) I widziałem, a oto siwy koń, a temu, który na nim siedział, było na imię Śmierć, a piekło szło za nim; i dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, by zabijali mieczem i głodem, i morem, i przez dzikie zwierzęta ziemi. (9) A gdy zdjął piątą pieczęć, widziałem poniżej ołtarza dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, które złożyli. (10) I wołały donośnym głosem: Kiedyż, Panie święty i prawdziwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi? (11) I dano każdemu z nich szatę białą, i powiedziano im, aby jeszcze odpoczęli przez krótki czas, aż się dopełni liczba współsług i braci ich, którzy mieli podobnie jak oni ponieść śmierć.

Najprawdopodobniej to już się zaczęło. Przedostatnia pieczęć pobudzi straszliwy strach dla wszelkiej maści zbrodniczych władców na Ziemi. Oni wszyscy doskonale zrozumieją, że moc Boga i Isusa jest rzeczywiście potężna i nie mają oni absolutnie żadnych szans przeciwko Bogu i Isusowi! Szatan także im nie pomoże, ponieważ sam znajdzie się w wielkich kłopotach.!

Objawienie 6:(12) I widziałem, gdy zdjął szóstą pieczęć, że powstało trzęsienie ziemi i słońce pociemniało jak czarny wór, a cały księżyc poczerwieniał jak krew, (13) I gwiazdy niebieskie spadły na ziemię, podobnie jak drzewo figowe zrzuca figi swoje, gdy wiatr gwałtowny nim potrząśnie; (14) I niebo znikło, jak niknie zwój, który się zwija, a wszystkie góry i wyspy ruszone zostały z miejsc swoich. (15) I wszyscy królowie ziemi i możnowładcy, i wodzowie, i bogacze, i mocarze, i wszyscy niewolnicy, i wolni ukryli się w jaskiniach i w skałach górskich, (16) I mówili do gór i skał: Padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie, (17) I przed gniewem Baranka, albowiem nastał ów wielki dzień ich gniewu, i któż się może ostać?

Dopiero w takiej sytuacji widzialne znaki mocy Boga i Isusa spowodują paniczny strach zbrodniarzy, którzy doprowadzili świat należący do Boga do niemal całkowitego upadku. Niemal wszystko na tym świecie jest niedoskonałe, ponieważ wszystko jest systematycznie niszczone przez satanistów.

Objawienie 8:(1) A gdy zdjął siódmą pieczęć, nastało w niebie milczenie na około pół godziny. (2) I widziałem siedmiu aniołów, którzy stoją przed Bogiem, i dano im siedem trąb. (3) I przyszedł inny anioł, i stanął przy ołtarzu, mając złotą kadzielnicę; i dano mu wiele kadzidła, aby je ofiarował wraz z modlitwami wszystkich (4) I wzniósł się z ręki anioła dym z kadzideł z modlitwami świętych przed Boga. (5) A anioł wziął kadzielnicę i napełnił ją ogniem z ołtarza, i rzucił ją na ziemię. I nastąpiły grzmoty donośne i błyskawice, i trzęsienie ziemi.

Widać wyraźnie, że następna grupa siedmiu aniołów nie będzie odpieczętowywać kolejnych plag Bożych, ale grupa ta trąbiąc w trąby będzie ogłaszać kolejne kary Boże na skazanych przez Boga zbrodniarzach Ziemi. Ten fragment mówi także o modlitwach ludzi proszących Boga o pomoc.

Tym razem działania Boga są bardziej drastyczne, ale oni nadal wolą śmierć niż poddanie się Bogu!

Objawienie 8:(6) A owych siedmiu aniołów, mających siedem trąb, sposobiło się do tego, by zatrąbić. (7) I zatrąbił pierwszy. I powstał grad i ogień przemieszane z krwią, i zostały rzucone na ziemię; i spłonęła jedna trzecia ziemi, spłonęła też jedna trzecia drzew, i spłonęła wszystka zielona trawa. (8) I zatrąbił drugi anioł; i coś jakby wielka góra ziejąca ogniem zostało wrzucone do morza; a jedna trzecia morza zamieniła się w krew, (9) I jedna trzecia zwierząt żyjących w morzu zginęła, a jedna trzecia okrętów uległa zniszczeniu. (10) I zatrąbił trzeci anioł; i spadła z nieba wielka gwiazda płonąca jak pochodnia, i upadła na trzecią część rzek i na źródła wód. (11) A imię gwiazdy tej brzmi Piołun. I jedna trzecia wód zamieniła się w piołun, a wielu z ludzi pomarło od tych wód, dlatego że zgorzkniały. (12) I zatrąbił czwarty anioł; i ugodzona została jedna trzecia słońca, i jedna trzecia księżyca, i jedna trzecia gwiazd, tak iż jedna trzecia ich część zaćmiła się i dzień przez jedną trzecią część swoją nie jaśniał; podobnie i noc. (13) I spojrzałem, i usłyszałem, jak jeden orzeł lecący środkiem nieba wołał głosem donośnym: Biada, biada, biada mieszkańcom ziemi, gdy rozlegną się pozostałe głosy trąb trzech aniołów, którzy jeszcze mają trąbić.

Miłosierdzie Boga nadal istnieje, ale zdecydowana większość ludzi nie stara się o wybaczenie ich olbrzymich grzechów i wielkich zbrodni, zwłaszcza popełnionych na Ludzie Bożym.

Objawienie 9:(1) I zatrąbił piąty anioł; i widziałem gwiazdę, która spadła z nieba na ziemię; i dano jej klucz od studni otchłani. (2) I otwarła studnię otchłani. I wzbił się ze studni dym jakby dym z wielkiego pieca, a słońce i powietrze zaćmiły się od dymu ze studni. (3) A z tego dymu wyszły na ziemię szarańcze, którym dana została moc jaką jest moc skorpionów na ziemi. (4) I powiedziano im, aby nie wyrządzały szkody trawie, ziemi ani żadnym ziołom, ani żadnemu drzewu, a tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Bożej na czołach.

Oczywiście będą w tym czasie na Ziemi także ludzie, którzy będą posiadać pieczęcie Boże na swoich czołach. Ich posłuszeństwo wobec Boga w ten sposób ich nagradza i są oni chronieni przed  szkodami ze strony ich wrogów. Z czasem niektórzy ze 144.000 będą pomordowani. Kim są ci ludzie?

Objawienie 7:(3) Nie wyrządźcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich. (4) I usłyszałem liczbę tych, których opatrzono pieczęcią: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich plemion izraelskich:

Są to oczywiście członkowie 12 plemion izraelskich, zapieczętowani przed wszelkimi karami, czyli 144.000 opieczętowanych przez aniołów Bożych.

Objawienie 9:(11) I miały nad sobą jako króla anioła otchłani, którego imię brzmi po hebrajsku Abaddon, po grecku zaś imię jego brzmi Apollyon (Niszczyciel). (12) Jedno "biada minęło; oto nadchodzą jeszcze po tamtym dwa następne "biada".

Apollo, bardziej znany światu w takim imieniu jest ujawniony w artykule: Nowe zrozumienie Bestii Apokalipsy. Apollo był także doskonale znany, jako Aleksander Wielki. (Inny, bardziej obszerny artykuł!)

Objawienie 9:(13) I zatrąbił szósty anioł; i usłyszałem z czterech rogów złotego ołtarza stojącego przed Bogiem jakiś głos, (14) Mówiący do szóstego anioła, który miał trąbę: Uwolnij czterech aniołów, którzy są spętani nad wielką rzeką Eufratem. (15) I zostali uwolnieni czterej aniołowie, którzy byli przygotowani na godzinę i na dzień, i na miesiąc, i na rok, aby wytracić trzecią część ludzi. (16) A liczba wojsk konnych wynosiła dwie miriady miriad; taką ich liczbę usłyszałem. (17) A takimi widziałem w widzeniu te konie i tych, którzy na nich siedzieli: mieli pancerze czerwone jak ogień, granatowe jak hiacynt, żółte jak siarka; a łby końskie były jak łby lwów, a z pysków ich wychodziły ogień i dym, i siarka. (18) Od tych trzech plag, to jest od ognia i od dymu, i od siarki, wychodzących z ich pysków, wyginęła trzecia część ludzi. (20) Pozostali ludzie, którzy nie zginęli od tych plag, nie odwrócili się od uczynków rąk swoich, nie przestając oddawać czci demonom oraz bałwanom złotym i srebrnym, i spiżowym, i kamiennym, i drewnianym, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić, (21) I nie odwrócili się od zabójstw swoich ani od swoich czarów, ani od wszeteczeństwa swego, ani od kradzieży swoich.

Tym razem nastąpiła olbrzymia kara dla wielkiej ilości złoczyńców szatańskich. Kara Boża była wielka i jedna trzecia część światowych złoczyńców zginęła. Czy pozostali ludzie zaprzestali swych grzechów? Nie i nie odwrócili się od wszelkiego zła, wszeteczeństwa i kradzieży. Werset 21 z powyższego cytatu ujawnia nam zdecydowany i trwały opór tych zbrodniarzy.

A ich postawa w pełni potwierdza nam i to nie pierwszy raz, że Boży wyrok był i jest bardzo sprawiedliwy.

Co jest ciekawe, Biblia podaje nam miejsce nad rzeką Eufrat, gdzie przebywają uwięzieni aniołowie, którzy pod koniec tego świata będą uwolnieni z więzów i ich zadaniem jest wytracić jedną trzecią ludzi na Ziemi! Owi aniołowie będą dobrze wyposażeni do swojej wielkiej misji.

Jednak śmierć 1/3 ludności Ziemi - głównie członkowie nasienia węża - nie zmieni postawy tych satanistów, którzy przeżyją tę masakrę, ale oni nigdy nie zwrócą się w stronę Boga. Poniżej wersety te mówią nam o dwóch świadkach Boga, których działanie jest dokładniej opisane!

Objawienie 11:(3) I dam dwom moim świadkom moc, i będą, odziani w wory, prorokowali przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni. (4) Oni to są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, które stoją przed Panem ziemi. (5) A jeżeli ktoś chce im wyrządzić szkodę, ogień bucha z ich ust i pożera ich wrogów; tak musi zginąć każdy, kto by chciał im wyrządzić szkodę. (6) Oni mają moc zamknąć niebiosa, aby nie padał deszcz za dni ich prorokowania; mają też moc nad wodami, by je zamieniać w krew i dotknąć ziemię wszelką plagą, ilekroć zechcą. (7) A gdy już złożą swoje świadectwo, zwierzę wychodzące z otchłani stoczy z nimi bój i zwycięży, i zabije ich. (8) A ich trupy leżeć będą na ulicy wielkiego miasta, które w przenośni nazywa się Sodomą i Egiptem, gdzie też Pan ich został ukrzyżowany. (9) I patrzeć będą ludzie ze wszystkich ludów i plemion, i języków, i narodów na ich trupy przez trzy i pół dnia, i nie pozwolą złożyć ich trupów w grobie. (10) A mieszkańcy ziemi radować się będą nimi i weselić się, i podarunki sobie nawzajem posyłać, dlatego że ci dwaj prorocy udręczyli mieszkańców ziemi. (11) Lecz po upływie trzech i pół dnia wstąpił w nich duch żywota z Boga i stanęli na nogi swoje, i strach wielki padł na tych, którzy na nich patrzyli. (12) I usłyszeli głos donośny z nieba, mówiący do nich: Wstąpcie tutaj! I wstąpili do nieba w obłoku, nieprzyjaciele zaś ich patrzyli na nich.

Powyższy rozdział mówi na o działalności dwóch świadków Bożych. Najbardziej ciekawe jest to miejsce, w którym oni będą składać swoje świadectwo o planach Boga oraz o treści Biblii i być może o treści ksiąg biblijnych, które świat szatana ukrył przed nami, jak II księga Ezdrasza.

Miejscem ich działania będzie... Jerozolima, gdzie ich Pan został ukrzyżowany. Ich działania będą więc całkowicie przeciwne do kłamstw Bestii, która będzie sprawowała rządy nad Ziemią w tym samym czasie. Bestia będzie dostawała szału z powodu prawdy głoszonej przez tych dwóch świadków.

Świadkowie będą bezkarni także przez 3.5 roku, tego samego okresu dla Bestii.

Objawienie 11:(14) Drugie "biada" minęło; oto nadchodzi szybko trzecie "biada". (15) I zatrąbił siódmy anioł; i odezwały się w niebie potężne głosy mówiące: Panowanie nad światem przypadło w udziale Panu naszemu i Pomazańcowi jego i królować będzie na wieki wieków. (16) A dwudziestu czterech starszych, którzy siedzą na tronach swoich przed Bogiem, upadło na oblicza swoje i oddało pokłon Bogu, (17) Mówiąc: Dziękujemy ci, Panie, Boże Wszechmogący, który jesteś i byłeś; że przejąłeś potężną władzę swoją i zacząłeś panować; (18) I popadły w gniew narody, lecz i twój gniew rozgorzał, i nastał czas sądu nad umarłymi, i oddawanie zapłaty sługom twoim prorokom i świętym, i tym, którzy się boją imienia twego, małym i wielkim, oraz wytracenia tych, którzy niszczą ziemię.

Biada dla Bestii i dla całego szatańskiego świata. Ogarnie ich całkowite przerażenie, ponieważ Bóg jak i Syn Boży rozpoczną w tym czasie całkowite panowanie nad całą Ziemią. To znaczy, że władza ta będzie kompletna na Ziemi oraz w Niebie. Rozpocznie się sąd Boży na Ziemią.

Co jest najciekawsze, dwaj świadkowie będą działali w Jerozolimie, stolicy Narodu Wybranego. Nie znamy miejsca rządów Bestii, Rzym!? Wiemy dokładnie, że będzie ona kontrolowana w wielkim stopniu przez Boga. Bóg zezwoli jej na zabicie dwóch świadków i ukaże On całemu światu ich zmartwychwstanie.

Objawienie 13:(11) I widziałem inne zwierzę, wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich, i mówiło jak smok. (12) A wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona. (13) I czyni wielkie cuda, tak że i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi. (14) I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu. (15) I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. (16) On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole, (17) I że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. (18) Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia; jest to bowiem liczba człowieka. A liczba jego jest sześćset sześćdziesiąt sześć.

Okres działania Bestii oraz dwóch świadków to ten sam okres czasu, w którym świat cały ujrzy konfrontację mocy Bestii i jej posągu przeciwko dwóm świadkom Boga. Świadkowie Boży mający olbrzymią moc od Boga zostaną zabici, ale po trzech dniach publicznie powrócą do życia.

Co jest jeszcze ciekawsze, ci świadkowie zostaną na oczach całego świata wzięci do Nieba. Bestia porówna z nimi posąg, który będzie mówił jak zwykłe radio na baterię. I to wszystko, co pokaże światu Bestia w porównaniu do przywrócenia do życia świadków Bożych i zabrania ich do Nieba!

Będzie to finałowy czas, w którym siedmiu aniołów rozleje siedem czasz gniewu Bożego. Kary za bałwochwalstwo są w pełni zasłużone dla tych ludzi, którzy otrzymają je za swoją nikczemność i za brak rozumu. To doprowadzi do ostatniej walki sił Boga z Bestią i resztą nasienia węża.

Objawienie 16:(1) I usłyszałem donośny głos mówiący ze świątyni do siedmiu aniołów: Idźcie i wylejcie siedem czasz gniewu Bożego na ziemię. (2) I wyszedł pierwszy, i wylał czaszę swoją na ziemię; i pojawiły się złośliwe i odrażające wrzody na ludziach, mających znamię zwierzęcia i oddających pokłon jego posągowi. (3) A drugi wylał czaszę swoją na morze; i przemieniło się w krew jakby z umarłego, i wszelkie stworzenie, żyjące w morzu, zginęło. (4) A trzeci wylał czaszę swoją na rzeki i źródła wód; i przemieniły się w krew. (5) I usłyszałem anioła wód, mówiącego: Sprawiedliwy jesteś Ty, któryś jest i któryś był, święty, żeś taki wyrok wydał; (6) Ponieważ oni wylali krew świętych i proroków, Ty dałeś im do picia także krew; zasłużyli na to. (7) I usłyszałem, jak ołtarz mówił: Tak, Panie, Boże Wszechmogący, prawdziwe i sprawiedliwe są twoje sądy. (8) A czwarty wylał czaszę swoją na słońce; i dana mu została moc palenia ludzi żarem. (9) I byli ludzie popaleni wielkim żarem, i bluźnili imieniu Boga, który ma moc nad tymi plagami, a nie upamiętali się, by mu oddać chwałę. (10) A piąty wylał czaszę swoją na tron zwierzęcia; i pogrążyło się królestwo jego w ciemnościach, i gryźli ludzie z bólu swoje języki. (11) I bluźnili Bogu niebieskiemu z powodu swoich bólów i z powodu swoich wrzodów, i nie upamiętali się w swoich uczynkach. (12) A szósty wylał czaszę swoją na wielką rzekę Eufrat; i wyschła jej woda, aby można było przygotować drogę dla królów ze wschodu słońca. (13) I widziałem trzy duchy nieczyste jakby żaby wychodzące z paszczy smoka i z paszczy zwierzęcia, i z ust fałszywego proroka; (14) A są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów całego świata, aby ich zgromadzić na wojnę w ów wielki dzień Boga Wszechmogącego. (15) Oto przychodzę jak złodziej; błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje szat swoich, aby nie chodzić nago i aby nie widziano sromoty jego. (16) I zgromadził ich na miejscu, które po hebrajsku nazywa się Armagedon. (17) A siódmy wylał czaszę swoją w powietrze; i rozległ się ze świątyni od tronu donośny głos mówiący: Stało się. (18) I nastąpiły błyskawice i donośne grzmoty, i wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nie było, odkąd człowiek istnieje na ziemi; tak potężne było to trzęsienie. (19 I rozpadło się wielkie miasto na trzy części, i legły w gruzach miasta pogan. I wspomniano przed Bogiem o wielkim Babilonie, że należy mu dać kielich wina zapalczywego gniewu Bożego. (20) I znikły wszystkie wyspy i gór już nie było. (21) I spadły z nieba na ludzi ogromne centnarowe kawały gradu; a ludzie bluźnili Bogu z powodu plagi gradu, gdyż plaga ta była bardzo wielka.

Końcem tych zmagań będzie bitwa Armagedonu, w której Bestia i jej armie poniosą straszliwą i nieodwracalną klęskę.

Objawienie 19:(11) I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a Ten, który na nim siedział nazywa się Wierny i Prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. (12) Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam. (13) A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi, imię zaś jego brzmi: Słowo Boże. (14) I szły za nim wojska niebieskie na białych koniach, przyobleczone w czysty, biały bisior. (15) A z ust jego wychodzi ostry miecz, którym miał pobić narody, i będzie nimi rządził laską żelazną, On sam też tłoczy kadź wina zapalczywego gniewu Boga, Wszechmogącego. (16) A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię: Król królów i Pan panów. (17) I widziałem jednego anioła stojącego w słońcu; i zawołał głosem donośnym, mówiąc wszystkim ptakom latającym środkiem nieba: Nuże, zbierzcie się na wielką ucztę Bożą, (18) By jeść ciała królów i ciała wodzów, i ciała mocarzy, i ciała koni oraz ich jeźdźców, i ciała wszystkich wolnych i niewolników, małych i wielkich. (19) I widziałem zwierzę i królów ziemi, i wojska ich, zebrane, by stoczyć bój z tym, który siedział na koniu. oraz z jego wojskiem. (20) I pojmane zostało zwierzę, a wraz z nim fałszywy prorok, który przed nim czynił cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamię zwierzęcia i oddawali pokłon posągowi jego. Zostali oni obaj wrzuceni żywcem do jeziora ognistego, gorejącego siarką. (21) A pozostali byli pobici mieczem wychodzącym z ust jeźdźca na koniu, i wszystkie ptaki nasyciły się ich ciałami.

Finał sądu Bożego nad zbrodniarzami

Rozdział 20 ujawnia nam finałowe działania Boga, Syna i aniołów Bożych nad zbrodniarzami, którzy w tak haniebny sposób zniszczyli Ziemię oraz jej mieszkańców skażając rodzaj ludzki swymi ohydnymi charakterami oraz płodząc nielegalne i pozbawione Bożej aprobaty nasienie węża.

Objawienie 20:(1) I Widziałem anioła zstępującego z nieba, który miał klucz od otchłani i wielki łańcuch w swojej ręce. (2) I pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat. (3) I wrzucił go do otchłani, i zamknął ją, i położył nad nim pieczęć, aby już nie zwodził narodów, aż się dopełni owych tysiąc lat. Potem musi być wypuszczony na krótki czas. (4) I widziałem trony, i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu; widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat. (5) Inni umarli nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie. (6) Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu; nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez tysiąc lat.

W tym fragmencie mamy podane kilka bardzo ważnych działań, które odbędą się po oczyszczonej Ziemi z szatana, który będzie zamknięty w otchłani na tysiąc lat. Ale to jeszcze nie będzie ostateczna kara dla niego. Także wielu członków grupy 144.000 zginie z rąk Bestii ale dusze tych zasłużonych szybko ożyją!

Oni będą panować z Isusem 1000 lat. Jedynie oni zmartwychwstaną w tym okresie czasu i będą od tego momentu żyli wiecznie. To oznacza, że będą dwie grupy osób wybranych przez Boga z Ziemi. Grupa kobiet i mężczyzn do wzięcia do Nieba oraz sami mężczyźni w liczbie 144.000.

Grupa, która będzie wzięta do Nieba, będzie żyła wiecznie bez zasmakowania śmierci, ale członkowie 144.000; pewna ich część umrze w prześladowaniach, ale niemal natychmiast po śmierci oni wszyscy powstaną do życia wiecznego

Poniżej tekst z Objawienia mówiący nam o ostatecznym sądzie nad szatanem oraz nad mieszkańcami Ziemi.

Objawienie 20:(7) A gdy się dopełni tysiąc lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego (8) I wyjdzie, by zwieść narody, które są na czterech krańcach ziemi, Goga i Magoga, i zgromadzić je do boju; a liczba ich jak piasek morski. (9) I ruszyli na ziemię jak długa i szeroka, i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. I spadł z nieba ogień, i pochłonął ich. (10) A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok, i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków. (11) I widziałem wielki, biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było. (12) I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i księgi zostały otwarte; również inna księga, księga żywota została otwarta; i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. (13) I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali, i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich. (14) I śmierć, i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego; owo jezioro ogniste, to druga śmierć. (15) I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego.

W tym cytacie mamy działania, które wystąpią po zakończeniu 1000 lat Królestwa Bożego na Ziemi. Szatan ponownie będzie wypuszczony na Ziemię i zgromadzi on wielu ludzi aby stanęli po jego stronie. Oni zaatakują ponownie Lud Boży, otoczą obóz świętych i umiłowane miasto, czyli Jerozolimę.

Zwróćmy szczególną uwagę na ten cytat. Po 1000 lat rządów Isusa na Ziemi, szatan zostanie ponownie wypuszczony na krótki okres czasu na Ziemię. Co jest bardzo pouczające nas, spośród wielu ludzi Bożych wyłoni się spora grupa wrogów Boga i Syna, którzy znając Isusa staną po stronie szatana!

Tym razem Lud Boży nie będzie musiał się nawet się bronić, ponieważ ogień z Nieba wszystkich buntowników pochłonie a szatan zostanie umieszczony jeziorze ognistym wraz ze Bestią i fałszywym prorokiem i będą oni dręczeni na wieki wieków. Druga śmierć na daje nadziei na zmartwychwstanie

Dopiero po całkowitym oczyszczeniu Ziemi odbędzie się wielki sąd Boży nad umarłymi i wszyscy zmarli zostaną osądzeni za uczynki za ich życia i osądzeni według ich uczynków. Wtedy po tym sądzie śmierć i piekło zostaną zniszczone w jeziorze ognistym, które oznacza drugą śmierć.

Tak wygląda według tych wersetów pełny sąd Boga nad wszystkimi mieszkańcami Ziemi oraz nad szatanem oraz nad Bestią złożoną z upadłych aniołów. Dopiero po tym sądzie życie ludzkości Bożej będzie wolne od grzechów oraz od śmierci spowodowanych przez grzechy.

Cały ten bałagan został spowodowany częściowo w Niebie a w szczególności na Ziemi przez szatana i grupę zbrodniczych i zbuntowanych przeciwko Bogu aniołów Bożych. Sprawiedliwości Bożej stanie się zadość i pokój z życiem wiecznym za Ziemi dorówna pokojowi, jaki trwa w samym Niebie.

Pozostały nam dwa ostatnie rozdziały Objawienia do omówienia, czyli 21-szy i 22-gi które zostaną omówione w następnym artykule.