Mateusza 10:26 "Przeto nie bójcie się ich; albowiem nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajnego, o czym by się dowiedzieć nie miano."

 

CHRISLAM - chrześcijański Islam, czyli...

...szatańska symbioza Chrześcijaństwa i Islamu

Ostatnie uaktualnienie: 13 Września 2015

Chrislam oznacza połączenie Chrześcijaństwa z Islamem. Jest to wyjątkowo niebezpieczny nurt Chrześcijaństwa, w szczególności zachodniego, które pod naciskami chwastów czyli zaprzedanych przywódców religijnych łączy się z Islamem.

Problem jest olbrzymi.

Zdecydowana większość Chrześcijan nie zdaje sobie sprawy z niebezpieczeństwa, które grozi tym, którzy ulegną owym naciskom.

Poniżej jest problem, czyli przetłumaczona modlitwa wyznawców Allacha na język polski.

 

Allach jest największy. Allach jest największy. Allach jest największy. Allach jest największy.

Świadczę, że nikt nie jest warty wielbienia jak tylko Allach.

Świadczę, że nikt nie jest warty wielbienia jak tylko Allach.

Świadczę, że Mahomet jest prorokiem Allacha. Świadczę, że Mahomet jest prorokiem Allacha.

(Chodź do modlitwy) (Chodź do modlitwy) (Chodź do modlitwy) (Chodź do sukcesu)

Allach jest największy. Allach jest największy. Allach jest największy. Allach jest największy.

Nie ma boga poza Allachem.

 

Wyraźnie w niej widać, że uwłacza ona w oczywisty sposób Bogu Ojcu oraz jego Synowi, Isusowi Chrystusowi.

Owa modlitwa jest kłamliwym bluźnierstwem przeciwko rzeczywistemu Stwórcy Nieba i Ziemi, oraz jego Synowi, który oddał za nas swoje życie w męczeńskiej śmierci na krzyżu.

Czy jako Chrześcijanin możesz sobie pozwolić na uczestnictwo w owej bluźnierczej modlitwie i wyznać publicznie, że Bóg - Stwórca wszystkiego nie jest warty wielbienia!? Syn jego, Chrystus także nie jest warty wielbienia!?

Modlitwa ta odrzuca tak Ojca, jak i Syna!

Z tej właśnie przyczyny Muzułmanie, którzy poznawszy Biblię umiłowali Chrystusa i stali się Chrześcijanami, kategorycznie odmawiają jakiegokolwiek uczestnictwa w tej bluźnierczej modlitwie i kara śmierci nie jest im obca za taką odmowę!

Właśnie oni, nasi muzułmańscy bracia chrześcijańscy, często tracą własne życie oraz swoich najbliższych, ponieważ kategorycznie odmawiają publicznego wywyższenia Allacha ponad Isusa Chrystusa oraz jego Ojca.

Zastanów się dobrze!

Dlaczego byli wyznawcy Allacha wolą umierać za Chrystusa, a twoi przywódcy religijni - z papieżem włącznie - zalecają uległość i braterstwo z ludźmi, którzy są naszymi otwartymi i śmiertelnymi wrogami, oraz nakłaniają nas do wielbienia Allacha, twierdząc, że Allach to ten sam Bóg?

Niewielu zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji.

Większość z nas jest oszukiwana twierdzeniem, że Allach jest tym samym Bogiem, stwórcą wszechświata, czyli ta islamska modlitwa wielbi także naszego Boga.

Allach i Bóg Biblii to dwie diametralnie różne osoby. 

Gdyby Allach był tym samym Bogiem, którego wielbi Chrześcijaństwo, wyznawcy Allacha nie mordowaliby 'niewiernych' Muzułmanów, którzy odwrócili się od Allacha i stali się Chrześcijanami. Muzułmanie doskonale wiedzą, że Allach nie jest Bogiem, Autorem Biblii!

Muzułmańscy Chrześcijanie także nie odmawialiby wielbienia Allacha, gdyby Allach był Bogiem Chrześcijaństwa.

Postawa Islamistów, którzy przeszli na Chrześcijaństwo, oraz postawa ich prześladowców świadczy wymownie o tym, że nie modlimy się do tego samego Boga!

Zwróć uwagę na bardzo interesujący werset z Koranu.

"Najokropniejszym imieniem w oczach Allacha w Dniu Zmartwychwstania będzie człowiek nazywający siebie Malik Al-Amlak - Król królów." Sahih al- Bukhari BK.73 Num:224.

Sprawdź i zobacz, że podkreślony zwrot - Król królów - jest powszechnie znany każdemu, kto czytuje Biblię.

Zobacz także ten film. Jezus w islamie czyli kim jest Król Królów według islamskiego boga.

Objawienie 17:14 Będą oni walczyć z Barankiem, lecz Baranek zwycięży ich, bo jest Panem panów i Królem królów, a ci, którzy są powołani i wybrani, oraz wierni.

Jest to Baranek czyli Isus (Jezus) Chrystus Panem panów i Królem królów.

Jest ewidentne, że Allach z pasją nienawidzi Isusa Chrystusa.

Nie jest więc Jego Ojcem, czyli naszym Bogiem.

Kim więc jest Allach?

Jeżeli Allach nie jest Bogiem, jest ewidentnie największym przeciwnikiem Boga, Stwórcy Wszechświata.

Allach, czyli duch dyktujący bluźnierczy Koran pełen nienawiści do Boga, Jego syna, Isusa Chrystusa oraz Biblii to nikt inny jak... szatan, a Allach to jedno z wielu jego imion!

Allach posiada 99 imion i żadne z tych imion nie tytułuje go autorem Biblii, stworzycielem nieba i ziemi a nawet nie posiada on tytułu boga!

Także w modlitwie do niego Muzułmanie nie zwracają się do niego - Boże, ale - Nie ma boga poza Allachem.

Ta szczególna część modlitwy wskazuje nam, że nie ma bogów a istnieje tylko Allach, który jest warty wielbienia.

Allach nigdzie nie jest nazywany Bogiem.

Allach nie posiada atrybutu Boga i w żadnym z jego 99 imion nie występuje słowo arabskie oraz aramejskie - EL - Bóg. (aramejski - El-ohim)

http://www.youtube.com/watch?v=HW0j8WJfBkM - Isra-el [EN]

Link - http://www.youtube.com/watch?v=I8jAnBerMaI [EN]

Islam nie nazywa także Allacha bogiem miłości. Nie uznaje on Isa (Isusa) za Syna Bożego, nie uznaje Jego śmierci na krzyżu i neguje Jego zmartwychwstanie. Początkowo Koran popierał Żydów i Chrześcijan w nadziei na ich akceptację, ale z czasem rozpoczął on krwawe prześladowania. Allach zmienił zdanie. Właśnie te wczesne wersety Koranu są nam najczęściej czytane, ponieważ jedynie one są pozytywne. Reszta Koranu to bluźnierstwa i zachęty oraz nakazy mordowania tak Żydów jak i Chrześcijan.

W ten sposób dotarliśmy do sedna sprawy.

Allach nie jest słowem, które oznacza - Bóg.

Allach to imię!

Zauważ, że imię Allach nie tłumaczy się w żadnym języku na Bóg, ale zawsze, w każdym języku występuje owo IMIĘ - Allach. Allach ma wszystkie atrybuty imienia - dlatego owo imię nie jest tłumaczone na jakikolwiek język.

Ktoś może zauważyć, i słusznie, że Muzułmanie wszędzie nam podają, że Allach znaczy Bóg.

Oni po prostu zgodnie z Koranem... kłamią!

 

 

Jest to tak zwana Al-Taqyyia, zwana tez potocznie Taqyyi'ą. Wywodzi się z Koranu, min. Sury 3:28, Sury 2:106 itp. itd. (sury to coś na podobieństwo rozdziałów w Biblii), której podstawy w Koranie i linki do oryginalnych tłumaczeń anglojęzycznych możecie znaleźć np.

tutaj:http://www.thereligionofpeace.com/quran/011-taqiyya.htm 

tutaj: https://sites.google.com/site/muslimdeception/taqiyya 

http://www.provethebible.net/T2-Hist/Islam-8-al-Taqiyya.htm 

http://www.answering-islam.org/Index/T/taqiyya.html 

http://en.wikipedia.org/wiki/Taqiyya 

Metoda ta, odróżnia diametralnie nas, wychowanych w tradycjach judeo-chrześcijańskich, od kultury muzułmańskiej. Hadithy, tj. komentarze wybitnych teologów islamu, tłumaczą ją jako technikę PREWENCJI -

'Taqyyia' oznacza dosłownie 'czemuś zapobiegać'. W ramach tej Prewencji, każdy muzułmanin może uciekać się do kłamstwa. Tak kłamstwa - jako techniki która miałaby mu pomóc w: - zapobieżeniu krytykowania Islamu, -prowadzenia wojny z kimś/czymś, -chronieniu samego siebie i swej rodziny, -oraz, nawet w radykalnych sytuacjach, muzułmanin może udawać że nie jest wyznawcą Allacha, jeśli tylko pozostanie wierny Allachowi w sercu, a jego celem jest wsparcie idei Pokoju na Świecie (poprzez nawrócenie całego świata na Islam btw).

Źródło - http://www.fronda.pl/blogi/frontem-do-przodu/islam-chrzescijanstwo,34628.html

 

Co to jest Koran?

Jest to zbiór opowieści jednego człowieka, (610-632 n.e) Mahometa, który uzyskał wszelkie informacje dla swej księgi od ducha, który przedstawił się jako Allach. Czyli religia ta jest oparta na opowiadaniach jednego człowieka, który w dodatku nie potrafił pisać i czytać, a Koran został podyktowany przez ducha, który, jak wynika z treści Koranu najbardziej nienawidzi Isusa Chrystusa.

Mahomet posiada także wszelkie cechy pedofila z powodu jego małżeństwa z Aiszą, lat 6 oraz na jego osobistym zapewnieniu, że nie miał z nią seksu, zanim nie skończyła lat 9. Za takie wyczyny większość sądów nadal wydaje wyroki skazujące za zbrodniczą pedofilię.

Wbrew zapewnieniom władz oraz mas mediów, które są niezwykle przyjaźnie nastawione do Islamu, Islam zasłużył sobie w pełni na stygmat religii nienawiści, a Koran w przytłaczającej większości ukazuje nam w pełnej krasie ową nienawiść do wszystkiego, co nie jest Islamem. Prawo islamskiego szariatu, karze karą śmierci tych Muzułmanów, którzy opuścili Islam i stali się Chrześcijanami. Jeżeli Islam nie zabija niewiernych, zabijają sami siebie, jak Szyici i Sunnici od setek lat!

Karą za opuszczenie Allacha jest najczęściej ścięcie głowy.

Dlatego JPII nie tylko popierał Islam a nawet całował bluźnierczy Koran.

 

KORAN: 9:123 O wy, którzy wierzycie! Zwalczajcie tych spośród niewiernych, którzy są blisko was. Niech się spotkają z waszą surowością. 2:191 I zabijajcie ich, gdziekolwiek ich spotkacie, i wypędzajcie ich, skąd oni was wypędzili - Prześladowanie jest gorsze niż zabicie. - I nie zwalczajcie ich przy świętym Meczecie, dopóki oni nie będą was tam zwalczać. Gdziekolwiek oni będą walczyć przeciw wam, zabijajcie ich! - Taka jest odpłata niewiernym!

Kim są jego naśladowcy? Czy posługują się przemocą zgodnie z Koranem, który powstał niemal 2000 lat później po Pięcioksięgu Mojżeszowym?

Największym zagrożeniem Islamu jest śmierć z ręki samego Boga!

Człowiek z wyrokiem śmierci od Boga nie ma nadziei na zmartwychwstanie.

Islam jest więc narzędziem szatana ukrywającego się pod imieniem Allacha, Jego celem jest śmierć Chrześcijan z rąk samego Boga.

Jest wielce prawdopodobne, że Islam odegra główną rolę w czasach końca, a imię Allacha będzie znakiem Bestii, która będzie zmuszała Chrześcijan do wzięcia imienia Allacha jako jej znaku!

Zwróćmy uwagę na literę wyglądającą jak polskie - W, która wygląda wyraźnie na węża Edenu, symbolu szatana.

 

Największym grzechem według Biblii jest wzięcie znaku Bestii na rękę lub na czoło!

Znak Bestii jest to oficjalnym i publicznym odrzucenie Boga jako Stworzyciela i Zbawiciela.  Jest on także publicznym aktem uwielbienia szatana.

Uczestnictwo w modlitwie do Allacha jest publicznym wyrzeczeniem się Boga i Chrystusa!

Dlaczego wielu Chrześcijan z krajów Islamu wybiera śmierć ponad uczestnictwo w tej bluźnierczej modlitwie.

Brakuje tylko znaku na czole lub na ręce na potwierdzanie tego kroku każdemu, kto nas zobaczy!

Wielu z nich traci w ten sposób życie i staje się... świętymi, którzy nie ugięli się przed szatanem. Czy my jesteśmy inni od nich? Czy Bóg będzie nam puszczał płazem naszą uległość?

Karą za przyjęcie znaku Bestii będzie śmierć bez nadziei powrotu do życia!

Jest jeden czynnik łagodzący. Świadomość tego, co robimy.

Dlatego w obliczu wielkiego gniewu Bóg będzie ostrzegał wszystkie swoje stworzenia przed wzięciem tego znaku i będzie ogłaszana powyższa kara.

Ci, którzy nie rozumieją tych modlitw i jak papugi powtarzają Amen razem z Muzułmanami, Bóg najwyraźniej im to wybaczy, pod warunkiem, że wkrótce zaprzestaną tego ohydnego w Jego oczach aktu.

Przykład.

Muzułmanie od wieków tak się modlą, ale kiedy niektórzy z nich z czasem zorientują się, że błądzą. Dowiadują się, że istnieje pełen miłości Bóg, który żąda posłuszeństwa a w zamian daje nam życie wieczne w Królestwie Bożym. Poznają prawdę o tym, że Syn Boży, Isus Chrystus oddał za nasze grzechy swoje życie i nauczał nawet miłość do nieprzyjaciół a nie krwawą wendetę!

Ludzi ci porzucają oficjalnie Allacha, ryzykując z pełną świadomością swoje życie po to, aby wielbić rzeczywistego Boga.

Jak w tym porównaniu wyglądają "chrześcijanie' bratający się z Islamem i publicznie wypierający się swego Boga!?

Nie chciałbym być w ich skórze!

Jeżeli są świadomi tego co robią, mają wyjątkowo małe szanse na zbawienie.

W tym przypadku nie ma już ani ofiary, ani pobłażania.

JeJeżeli chrześcijanin uzna Allacha za swego zbawiciela, będzie 'zbawiony' tylko przez Allacha... !

Wywyższenie Allacha ponad Boga można porównać do podpisania cyrografu z szatanem!

Świadomi w pełni tego, co robią, z pewnością nie uzyskają zbawienia. Nieświadomi mają małe szanse, ale te szanse istnieją.

Wyjścia 20:2 Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. 3 Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. 4 Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. 5 Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, 6 A okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. I to są przyczyny, dla których Islam jest sprowadzany do krajów o białej populacji. Wysoce niebezpieczna dla nas sytuacja, która może pozbawić wielu z nas zbawienia, jeżeli w takiej próbie będziemy ulegać szatanowi oraz jego hordom.

Zwróćmy uwagę na podkreślone na czerwono słowa. Bóg jest szczególnie wyczulony, kiedy za jego pracę twórczą, za chleb powszedni, deszcz, pokarm i inne wspaniałe rzeczy stworzone przez Niego stworzenia wychwalają pod niebiosa... Allacha, czyli szatana mówiąc:

Świadczę, że nikt nie jest warty wielbienia jak tylko Allach.

Bóg pracował i nadal pracuje nad dziełem stwarzania a szatan otrzymuje podziękowania! Jego Syn, Isus Chrystus oddał za nas swoje życie wykupując nas z rąk szatana, a wykupione bezmyślne i okrutne stworzenia dziękują za wszystko Allachowi, który jeszcze nigdy niczego dobrego w swoim życiu dla nikogo nie zrobił!

Bóg świadomych obelg i jaskrawej niesprawiedliwości w stosunku do Niego nie wybaczy!

Dlatego przykazanie o wielbieniu tylko Boga i nie wspominaniu przed Jego obliczem imion innych bogów jest pierwszym i najważniejszym przykazaniem w Dekalogu. Bliski jest czas na podjęcie decyzji, czy weźmie się znak Bestii czy uwielbi się Boga.

Jozuego 23:7  "abyście się nie pomieszali z tymi narodami, które jeszcze pozostały u was, a imion ich bogów nie wspominali ani na nich nie przysięgali, nie służyli im i nie oddawali im pokłonów,"

W I Królewskiej mamy opis sądu Boga nad wielbicielami Baala czyli... Allacha. (Allach był małym bożkiem księżyca w plemieniu Mahometa i miał trzy córki - al-Lat i al-Uzza i Manat ) Wbrew wyraźnym rozkazom samego Boga wydawanym przez Jego proroków król Achab z żoną Jezebel rozpowszechnili w Izraelu kult Astarte oraz Baala. Prorok Boży, Eliasz miał za zadanie ukazanie Izraelowi prawdy o tym kulcie oraz wykonanie wyroku na kapłanach i prorokach Baala.

Odbyło się to w taki niezwykły sposób.

1Królewska 18:20 Achab wysłał więc zew do wszystkich synów izraelskich i zgromadził proroków na górze Karmel. 21 Wtedy Eliasz przystąpił do całego ludu i rzekł: Jak długo będziecie kuleć na dwie strony? Jeżeli Pan jest Bogiem, idźcie za nim, a jeżeli Baal, idźcie za nim! Lecz lud nie odrzekł mu ani słowa. 22 Rzekł więc Eliasz do ludu: Ja jeden tylko pozostałem jako prorok Pana, proroków Baala zaś jest czterystu pięćdziesięciu. 23 Niech nam przeto dadzą dwa cielce. Niech oni wybiorą sobie jednego cielca i poćwiartują go, i położą na drwach, lecz ognia niech nie podkładają. Ja również przygotuję jednego cielca i położę go na drwach, ale ognia nie podłożę. 24 Potem wzywajcie wy imienia waszego boga, ja zaś będę wzywał imienia Pana. Ten zaś Bóg, który odpowie ogniem, ten zaiste jest Bogiem. I odpowiedział cały lud: Dobrze, niech tak będzie. 25 Następnie Eliasz rzekł do proroków Baala: Wybierzcie sobie jednego cielca i przygotujcie go pierwsi, gdyż was jest więcej, i wzywajcie imienia waszego boga, lecz ognia nie podkładajcie. 26 Wzięli tedy cielca, którego im dano, oprawili go i wzywali imienia Baala od rana aż do południa, mówiąc: Baalu wysłuchaj nas. Lecz nie było żadnej odpowiedzi. Wykonywali przy tym taniec kultowy wokoło ołtarza, który wznieśli. 27 A gdy nastało południe, Eliasz zaczął drwić z nich, mówiąc: Wołajcie głośniej, wszak jest bogiem, ale może się zamyślił lub jest czym innym zajęty, lub może udał się w drogę, albo może śpi? Niech się więc obudzi! 28 Wołali więc głośno i według swojego zwyczaju zadawali sobie rany nożami i włóczniami, aż krew po nich spływała. 29 A gdy minęło południe, oni trwali jeszcze w swoim upojeniu aż do pory składania ofiary z pokarmów, ale nie było żadnej odpowiedzi. 30 Wtedy Eliasz rzekł do całego ludu: Przystąpcie do mnie. A gdy cały lud zbliżył się do niego, on naprawił zburzony ołtarz Pana. 31 Eliasz wziął dwanaście kamieni według liczby plemion potomków Jakuba, którego doszło słowo Pana tej treści: Izrael będzie imię twoje. 32 Z tych kamieni zbudował ołtarz w imię Pana, wykopał wokoło ołtarza rów o pojemności dwóch miar zboża, 33 Następnie ułożył drwa, poćwiartował cielca i ułożył na drwach, 34 I rzekł: Napełnijcie cztery wiadra wodą i wylejcie je na ofiarę całopalną i na drwa. Potem rzekł: Powtórzcie to jeszcze raz. I oni powtórzyli to jeszcze raz. I znów rzekł: Uczyńcie to po raz trzeci. I oni uczynili to po raz trzeci. 35 I spłynęły wody te z ołtarza tak, że i rów wypełnił się wodą. 36 A gdy nadeszła pora składania ofiary z pokarmów, prorok Eliasz przystąpił i rzekł: Panie, Boże Abrahama, Izaaka i Izraela! Niech się dziś okaże, że Ty jesteś Bogiem w Izraelu, a ja twoim sługą i że według twego słowa uczyniłem to wszystko. 37 Odezwij się, Panie, odpowiedz mi, a niech ten lud pozna, że Ty, Panie, jesteś Bogiem prawdziwym i że Ty odmienisz ich serca. 38 Wtedy spadł ogień Pana i strawił ofiarę całopalną i drwa, i kamienie, i ziemię, a wodę, która była w rowie, wysuszył. 39 Gdy to cały lud zobaczył, padł na twarz, mówiąc: Pan jest Bogiem, Pan jest Bogiem! 40 Wtedy Eliasz rzekł do nich: Pochwyćcie proroków Baala, niech nikt z nich nie ujdzie. I pochwycili ich, po czym Eliasz sprowadził ich nad potok Kiszon i tam kazał ich zabić.

Jest praktycznie prorocza zapowiedź Armagedonu.

Bóg osobiście ukaże swoją moc i nawet w takim momencie da jeszcze jedną szansę wszystkim na zbawienie i uratowanie życia. Prorocy Baala ponieśli tymczasową karę śmierci, ale zmartwychwstaną i staną jeszcze raz przed Bogiem na Sądzie Ostatecznym.

Ale kara w Armagedonie będzie już karą ostateczną. Niemniej jeszcze Bóg da całemu światu szanse. Zwróćmy uwagę na szczególne miłosierdzie Boga w czasach końca.

Objawienie 9:20 Pozostali ludzie, którzy nie zginęli od tych plag, nie odwrócili się od uczynków rąk swoich, nie przestając oddawać czci demonom Oraz bałwanom złotym i srebrnym, i spiżowym, i kamiennym, i drewnianym, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić, 21 I nie odwrócili się od zabójstw swoich ani od swoich czarów, ani od wszeteczeństwa swego, ani od kradzieży swoich.

Bóg będzie chciał im te wszystkie zbrodnie wybaczyć, ale oni Jego łaskę i szansę odrzucą.

Dlaczego?

Z nienawiści do Niego. Takim ludziom nie będzie na rękę życie wieczne w sprawiedliwości i miłości.

W tym fragmencie Objawienia mamy inny przykład, zupełnie odmienny.

Objawienie 11:10 A mieszkańcy ziemi radować się będą nimi i weselić się, i podarunki sobie nawzajem posyłać, dlatego że ci dwaj prorocy udręczyli mieszkańców ziemi. 11 Lecz po upływie trzech i pół dnia wstąpił w nich duch żywota z Boga i stanęli na nogi 12 I usłyszeli głos donośny z nieba, mówiący do nich: Wstąpcie tutaj! I wstąpili do nieba w obłoku, nieprzyjaciele zaś ich patrzyli na nich. 13 I w tejże godzinie powstało wielkie trzęsienie ziemi, i dziesiąta część miasta zawaliła się, i zginęło w tym trzęsieniu ziemi siedem tysięcy ludzi, pozostali zaś przerazili się i oddali cześć Bogu niebieskiemu.

Widzimy efekt głoszenia oraz cudów dwóch świadków Boga, w szczególności ich zmartwychwstania. Powstało trzęsienie i część złych ludzi zginęła. Ale pozostali zorientowali się, kto jest Panem tego świata i jaką posiada moc. To spowodowało, że oddali Mu chwałę widząc, że jest on rzeczywistym Bogiem.

Te dwa przykłady biblijne ukazują nam niezwykle ważny Boży punkt widzenia. Bóg nie da nikomu życia wiecznego bez okazania należnego Mu szacunku.

Bez uznania Go jako naszego Ojca, Stwórcy oraz dawcy Prawa, nie ma zbawienia.

Odrzucenie Boga w modlitwie do Allacha jest bardzo wielkim grzechem!

Jedynym większym grzechem byłoby sprzedanie świadome duszy szatanowi.

Tak więc po owocach poznacie ich. Mateusza 7:20

Władze na całym świecie, wraz z zawsze ich wspierającymi mas mediami strzegą 'dobrego' imienia Islamu i w wielu państwach faworyzuje się Islam na niekorzyść już prześladowanego Chrześcijaństwa. Istnieją także prawa zakazujące krytyki Islamu, pomimo znanego FAŁSZYWEGO twierdzenia, że islamscy radykaliści spowodowali wydarzenia wrześniowe 9/11 w Nowym Jorku.

Przy oczywistej taktyce wybielania Islamu oskarża się Chrześcijaństwo o niemal wszystkie zbrodnie świata.

Spójrzmy na to z prawidłowej perspektywy i zauważmy natychmiast zasadniczą różnicę pomiędzy Chrześcijaństwem a Islamem.

W Islamie większość decyzji jest podejmowana przy aplauzie tłumów i wiele zbrodni jest popełnianych oddolnie, zgodnie z zaleceniami Koranu zabijania Żydów i Chrześcijan. Koran jest przepełniony nienawiścią do Żydów i Chrześcijaństwa.

Biblia jest wypełniona miłością, Bóg jest miłością i najsłynniejsze kazanie Isusa Chrystusa nakazuje uległość wobec wrogów, według zasady miłowania nieprzyjaciół.  Chrystus dał nam osobisty przykład, jak to stosować w życiu.

Owszem, Chrześcijaństwo wsławiło się także wieloma zbrodniami. Auschwitz nie jest naszą dobrą reklamą.

Ale... trzeba na te rzeczy spojrzeć z zupełnie innej pozycji.

Władze pro szatańskie, z Watykanem włącznie we wszystkich krajach chrześcijańskich zakazywały posiadania i czytania Biblii. Watykan palił miliony Chrześcijan na stosach. Z czasem zmieniono metody ale Chrześcijanie byli zawsze ZMUSZANI do brania udziału w wielu wojnach, w których Chrześcijaństwo było celowo wyniszczane i masakrowane, często w imię Chrystusa i wzniosłych pozornie idei.

Jak... Bóg, Honor i Ojczyzna.

III Rzesza z błogosławieństwem i wsparciem Watykanu zmuszała wzajemnego mordowania się Chrześcijan a odmowa była karana śmiercią. To władze  i Kościół określali, kto jest naszym wrogiem.

Nie zdarzyło się w historii świata, aby Chrześcijanie zgromadzili się w potężny i gniewny tłum i poobcinali głowy tym, którzy pozostawili Chrześcijaństwo z jakichkolwiek powodów.

Widać więc zasadniczą różnicę pomiędzy Muzułmanami a Chrześcijanami.

Muzułmanie mordują ochoczo bez przekonywania ich przez władze czy imamów. Oni mają to we krwi.

Chrześcijanie zawsze byli zmuszani do wojen czy podbojów, przez Watykan i uległym mu rządom czy królom.

Chrześcijanie wzruszają rękoma, kiedy jakiś lunatyk pali Biblię. Często są oburzeni na konkretne przykłady bluźnierstw w stosunku do wiary w Chrystusa ale i to nie powoduje przelewu krwi, zwłaszcza bezbronnych dzieci i kobiet, które w Islamie najpierw się torturuje, gwałci i dopiero potem morduje. Często w Islamie dochodzi do samosądu 'wzburzonych' wiernych i rezultatem jest okrucieństwo i śmierć.

Muzułmanie nie wierzą w moc Allacha i w jego imieniu sami zwalczają jego wrogów. Zamiast pomodlić się do Allacha o zwalczenie wrogów Islamu, sami chwytają za miecze, maczety czy inne narzędzia zbrodni, ściągają spodnie do gwałtów i owa wiara jest jedynie przykrywką dla ich zezwierzęcenia i niczym nie pohamowanego pociągu płciowego do wszystkiego, co się porusza.

Koran posiada ponad 100 wersetów nawołujących do zwalczania niewiernych - głównie Żydów i Chrześcijan. Link.

Czyli wierzący Mahometanie to antysemici i anty-chrześcijanie. Antysemityzm i anty-chrześcijaństwo jest podstawą ich wierzeń oraz niemal wszystkich poczynań.

Niewielu z nas zdaje sobie sprawę z tego, że celem Islamu w każdym miejscu naszego globu jest założenie prawa szariatu oraz eksterminacja wszystkich przeciwników. Oni tego nie ukrywają. To jest znacznie gorsze niż nazizm!

Spójrzmy teraz na Islam z innej strony.

Nasi przywódcy, czy religijni, czy polityczni (głównie syjoniści) także doskonale wiedzą czym jest Islam i czego się można po nim spodziewać.

Syjoniści, w mediach i w rządzie... miłują Islam i nienawistnych antysemitów!

Przecież to można porównać do miłości syjonistów do nazizmu! Czyż nie dziwią nikogo kordialne niemal stosunki papieża Franciszka z Muzułmanami?

Krótki film z niedawnego spotkania papieża z islamskimi przywódcami. http://www.youtube.com/watch?v=ZlzkqHGXMek#t=11&  Tematem spotkania - rzekoma islamofobia, która według Muzułmanów oraz papieża jest nieracjonalna i szkodliwa dla Islamu. Syjonistyczne czyli papieskie media grają na tę samą nutę. Ani słowa o szkodliwości Islamu w stosunku do Chrześcijaństwa.

Od zakończenia II WŚ w krajach Islamu wymordowano ponad 15 milionów Chrześcijan i obecnie są oni mordowani z jeszcze większą zawziętością i pasją niż kiedykolwiek przedtem. Chrześcijanie są zaciekle prześladowani w 55 krajach Islamu!

Tzw. islamofobia jest naturalną reakcją na nienawiść Islamu do Judaizmu i Chrześcijaństwa.

To ich działania, ich blokowanie ulic, nieustanne ataki i gwałty na Chrześcijankach powodują coraz większą niechęć oraz nieufność Chrześcijan do Islamu.

To nie my jesteśmy islamofobami, to oni są żydofobamii oraz chrześcjinaofobami.

To oni są zgorszeni naszymi świętami, krzyżami, a w szczególności gorszy ich... Biblia i Isus Chrystus.

To nie my ścinamy im głowy, gwałcimy ich kobiety, zarzynamy tych niewiernych Chrześcijan, którzy przeszli na Islam, ale oni tak postępują z nami.

Czyżby politycy czy też papież oraz syjonistyczne media o tym nie wiedziały? Oczywiście, że wiedzą i jest na to wiele dowodów.

Dlaczego nasze władze atakują Irak i Afganistan wywołując jak największą nienawiść ICH do nas?

Co jest celem owej niebezpiecznej dla nas polityki - tak władz jak i Watykanu?

Szatański proceder jest prosty i zgodny z wcześniej podanym planem trzech wojen światowych.

USA oraz NATO tworzą mordercze rejony w krajach Islamu.

W ten sposób siłą zmusza się Muzułmanów do emigrowania do krajów chrześcijańskich wiedząc, że rozpoczną oni dywersyjne ataki na Chrześcijaństwo.

Celem mediów jest ukrywanie owego zbrodniczego procederu, dlatego niewiele wiemy o co chodzi w tych wojnach.

Głównym winnym jest Watykan kontrolujący całą politykę światową poprzez finanse, banki i wielkie korporacje, w których posiada on największe udziały. NWO jest starym planem Watykanu, planem Jezuitów, którzy utworzyli Masonerię.

Plan watykańsko/masoński jest wyłuszczony poniżej.

"Trzecia Wojna Światowa musi się rozpocząć od przewagi różnic spowodowanych przez agentury Illuminati pomiędzy politycznymi Syjonistami oraz liderami Świata Islamu. Owa wojna musi być prowadzona w taki sposób, ze Islam (Islamski Świat Arabski) oraz polityczny Syjonizm (Państwo Izrael) wzajemnie się zniszczą.

W tym samym czasie inne państwa, ponownie podzielone w tej kwestii będą powstrzymywane do punktu kompletnego wyczerpania fizycznego, moralnego, duchowego oraz ekonomicznego. Wypuścimy Nihilistów oraz ateistów oraz sprowokujemy niezwykły socjalny kataklizm, który w całym tym horrorze wykaże jasno i dobitnie narodom efekty absolutnego ateizmu, pochodzenie zdziczenia i najbardziej krwawe orgie.

Wtedy na każdym miejscu, wszędzie, obywatele, zmuszeni do własnej obrony przed mniejszościami etnicznymi i rewolucjonistami, będą eksterminować owych niszczycieli cywilizacji a masy pozbawione iluzji wobec chrześcijaństwa, którego boskie duchy, formujące chrześcijaństwo bez kompasu oraz kierunku, pożądających ideałów ale bez wiedzy, gdzie umieścić swoje oddanie i adorację, otrzymają rzeczywiste światło poprzez uniwersalną manifestację czystej doktryny Lucypera, wystawionej w końcu na publiczny widok.

To wyjawienie spowoduje w rezultacie generalny reakcyjny ruch, po którym nastąpi zniszczenie chrześcijaństwa oraz ateizmu, obydwu zwyciężonych oraz zniszczonych w tym samym czasie." (http://www.threeworldwars.com/albert-pike2.htm EN)

Film dla posiadających mocne nerwy i na pusty żołądek. Moim zdaniem trzeba coś takiego obejrzeć i w ten sposób zrozumieć wroga, z którym mamy do czynienia. Szatańskie rządy, z 'polskim' włącznie sprowadzającą do Polski i innych chrześcijańskich krajów tak 'pokojowo' usposobionych ludzi, którzy... rzekomo wierzą w tego samego Boga.

To się dzieje w Syrii i w większości krajów muzułmańskich. Oczywiście ofiarami są Chrześcijanie, którzy odmawiają oddania hołdu szatańskiemu Allachowi. Zachód owe zbrodnie finansuje a Watykan zbytnio się im nie sprzeciwia!

Władze NATO z Obamą włącznie, członkowie UE i przywódcy wielu państw z Polską włącznie, to mordercy milionów Arabów w Libii, w Iraku, w Afganistanie i w wielu innych islamskich krajach.

Owi hipokryci splamieni krwią Muzułmanów żądają od nas pod groźbami kar sądowych... tolerancji wobec tych, których oni sami bezlitośnie mordują!

Celem tego artykułu nie jest ukazywanie detalicznych szczegółów wielu twarzy Islamu. Zacznij sam szukać dowodów!

W tym linku mamy kanał YT, który ukazuje znacznie więcej faktów na temat stosunku Islamu do Żydów oraz do Chrześcijan. 

http://ww.youtube.com/user/gotkoran

Poniżej dwa ciekawe filmy ukazujące nam rzeczywiste oblicze Islamu.

Postępująca Islamizacja Europy - Religia szatana 666 Islam = Antychryst Abaddon Illuminaci

TOTALNY ATAK "Islamskie Powiązania" - prof. Walter J. Veith

Film ten ukazuje nam powiązania Rzymu (Watykanu) z Islamem. Nic dziwnego, że JPII całował bluźnierczy Koran!

Władze w chwili obecnej dążą już do wywołania krwawych konfliktów pomiędzy Chrześcijaństwem a Islamem.

Poniżej link do filmu nawołującego do stawiania zbrojnego oporu Islamowi. Znany polityk, Janusz Korwin-Mikke nawołuje - nie władze, nie polityków, ale nas, głównie Chrześcijan, abyśmy stawiali opór islamizacji. Przecież można usuwać skorumpowaną władzę nie głosując na nią i w ten sposób zażegnać owo niebezpieczeństwo. Problemem jest władza a nie Islam. Ale p. Janusz stawia sprawę jasno! Władze sprowadzają Muzułmanów, to jest OK, ale...

Musimy się zdecydować: walczymy czy poddajemy się muzułmanom? - Janusz Korwin-Mikke

Czyli władze wysyłając wojska do państw islamskich wypełniają zobowiązania masońskie, aby Muzułmanów wpuszczać do kraju, a pan Janusz Korwin-Mikke nawołuje do dalszej realizacji masońskiego planu III WŚ!

Powtórzę cytat z tego szatańskiego planu trzech wojen światowych:

Wtedy na każdym miejscu, wszędzie, obywatele, zmuszeni do własnej obrony przed mniejszościami etnicznymi i rewolucjonistami, będą eksterminować owych niszczycieli cywilizacji

Zgodnie z tytułem filmu - Musimy się zdecydować... itd.  Ale nie tylko polski mały polityk nawołuje już do walki z Islamem.

Islam zagraża Chrześcijanom – ostrzega książę Walii Karol

Artykuł o księciu Karolu, czyli rzeczywistej władzy w Anglii. Jeszcze pół roku temu chwalił Islam pod niebiosa. Czyżby się porozumiał z Januszem Korwinem-Mikke? Chyba p. Janusz to za mała płotka dla Karola ale jest ewidentne, że obaj działają według tego samego masońskiego planu.

Wystarczy zajrzeć na Internet, aby natychmiast zobaczyć rzeczywisty obraz Islamu. Książę Karol nie wie czym jest Islam?

Czyż nasze władze także nie wiedzą i będą nadal sprowadzać Muzułmanów i nawoływać NAS do ich tolerancji?

Dlaczego nikt nie woła o tolerancję ich w stosunku do nas!?

W innym filmie p. Mikke nawołuje do stosowania kary śmierci. http://www.youtube.com/watch?v=Bsbj9ReawHk

Nie do trzymania w więzieniach zbrodniarzy na rzeczywistym dożywociu, ale ten wielce niemiły pan planuje ponowne wprowadzenie kary śmierci.

Pomyśl. Skoro stać nas na utrzymywanie takiej ilości zupełnie bezużytecznych polityków, jaki jest problem z trzymaniem w więzieniach kilkunastu oprychów skazanych na dożywocie?

Kara śmierci wydaje się słuszna i z pewnością jest, jeżeli jest stosowana sprawiedliwość.

Czy uwierzysz w miłość polskiego rządu do narodu polskiego oraz miłość rządu do... sprawiedliwości?

Czy wiesz po co chcą ponownie wprowadzić karę śmierci?

Aby ukarać ciebie! Za to, że nie chcesz iść do wojska, za bycie Chrześcijaninem będą mogli ci ściąć głowę legalnie i humanitarnie. Za islamofobię, antysemityzm, patriotyzm, za Boga i wiarę, za rzekomą zdradę stanu, za działalność szkodliwą dla władz i aparatu władzy, jaką jest ten obnażający ich przestępstwa i zbrodnie artykuł!

Z tych przyczyn władze dążą do wznowienia kary śmierci!

Człowiek ten nie jest naszym przyjacielem. Nie dajmy się nabierać na te kłamstwa. Są w kraju znacznie ważniejsze problemy niż kilku skazanych na dożywocie czy karę śmierci.

A p. Mikke nie organizuje akcji pozostawienia tych morderców w więzieniu, ale domaga się kary śmierci, nie dla nich ale dla nas wszystkich!

Kiedy polityk mówi, to kłamie. Nawet kiedy przez pomyłkę mówi prawdę, jest nadal przekonany, że kłamie, ponieważ zna on jedynie kłamstwo służąc ojcu kłamstwa, szatanowi!

Podsumowanie

Islam to praktycznie... wirus, trojan. Zobacz ten film - Jak działa islam: Trzy etapy dżihadu islamskiego + DODATEK na końcu!

Jesteśmy w wielkim niebezpieczeństwie. Owym niebezpieczeństwem nie jest groźba naszej śmierci z rąk Islamistów. Śmierć w Prawdzie i zgodzie z Prawem Bożym daje nam nagrodę w postaci życia wiecznego, czyli w sumie nie jest groźna.

Objawienie 14:13 I usłyszałem głos z nieba mówiący: Napisz: Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę, mówi Duch, odpoczną po pracach swoich; uczynki ich bowiem idą za nimi.

Rzeczywistym niebezpieczeństwem dla nas jest gniew Boga za świadome wypieranie się Boga i Chrystusa w publicznych miejscach, uczestnicząc w bluźnierczych i uwłaczających Bogu modlitwach, negujących Jego moc, władzę i autorytet, a także wartość ofiary Jego Syna, Isusa Chrystusa.

Wiemy, że Allach to w rzeczywistości szatan.

Wiemy, że w Koranie nie ma niczego, co świadczyłoby o jego boskim pochodzeniu.

Wiemy także, że powinniśmy miłować nawet naszych nieprzyjaciół a zemstę pozostawić Bogu.

Objawienie 18:20 Rozraduj się nad nim, niebo i święci, i apostołowie, i prorocy, gdyż Bóg dokonał dla was sądu nad nim.

Czy powinniśmy  z bronią w ręku stawiać opór Islamizacji?

Objawienie 13:10 Jeśli kto jest przeznaczony do niewoli, do niewoli pójdzie; jeśli kto zabija mieczem, musi sam zginąć od miecza. Tu się okaże wytrwanie i wiara świętych.

Nie jest to nasza walka ale Boża.

I najważniejsze pytanie.

Co zrobisz, kiedy twój pastor ogłosi modlitwy przedstawiciela Islamu do Allacha w twoim kościele i w twej obecności?

Czy teraz przejrzałeś na oczy?

Czy teraz widzisz wyraźnie, dla kogo w rzeczywistości pracuje twój pastor czy ksiądz? Czy wiesz, że papież Franciszek także uważa, że Allach to nasz Bóg?

Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że istnieją chwasty w pszenicy i są to szatańscy przywódcy religijni, którzy dopiero teraz pokazują swoje rzeczywiste wilcze oblicza?

Islamscy imamowie śmieją się do rozpuku z Chrześcijan, których pastorzy oszukują.

W żadnym meczecie nie ma dialogu z Chrześcijaństwem! Nam mówi się, że Islam jest religią pokoju! Ale historia Islamu to rzeka krwi. Dialog w polityce oznacza wspólne kompromisy, ponieważ dialog jest... kompromisem!

Musimy zdać sobie sprawę z tego, że będąc owcami Bożymi jesteśmy głównym celem świata szatana.

Czy Biblia daje komukolwiek nadzieję w przypadku kompromisu z szatanem?

Władze są naszym największym wrogiem. Sprowadzanie Muzułmanów do krajów Europy i Ameryki Północnej jest precyzyjnie opracowane  z Watykanem oraz wieloma przywódcami wielu religii, które są także kontrolowani przez Watykan. Jest to ścisła realizacja masońskiego planu trzech wojen światowych.

Po sprowadzeniu odpowiedniej ilości Muzułmanów, twoi najgroźniejsi wrogowie, zaprzedani szatanowi przywódcy religijni dążą do dialogu, czyli kompromisu z szatanem, którego celem jest zmuszenie nas do wzięcia znaku Bestii! Z drugiej strony rozpoczynają się nawoływania do stawiania oporu.

Co Biblia mówi o fałszywych religiach wchodzących w skład Ekumeny kontrolowanej przez Watykan!?

Objawienie 18:2 I zawołał donośnym głosem: Upadł, upadł Wielki Babilon i stał się siedliskiem demonów i schronieniem wszelkiego ducha nieczystego i schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego. 3 Gdyż wszystkie narody piły wino szaleńczej rozpusty jego i królowie ziemi uprawiali z nim wszeteczeństwo, a kupcy ziemi wzbogacili się na wielkim jego przepychu. 4 I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające,

Zwróć uwagę na to, że z Babilonem czyli Watykanem współpracują politycy, którzy uprawiają duchowe wszeteczeństwo, czyli wielbią szatana. Czy widzisz masową krytykę papieża w mas mediach? Oczywiście że nie, ponieważ media i władze są ściśle kontrolowane przez Babilon.

Jeżeli pragniesz zbawienia, nigdy nie pójdziesz na żaden kompromis i Bóg spodziewa się od ciebie odwagi i poświęcenia życia w tej najważniejszej kwestii dla ciebie, o ile znajdziesz się w takiej sytuacji.

Objawienie 21:6 I rzekł do mnie: Stało się. Jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. 7 Zwycięzca odziedziczy to wszystko, i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. 8 Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga.

Czyli zwycięzca uzyska życie wieczne w Królestwie, w którym królem będzie nasz Zbawiciel, Isus Chrystus.  Bojaźń, brak wiary w możliwości Boga oraz... skalanie się kompromisem z szatanem pozbawi cię jakichkolwiek szans na życie wieczne.

Zasłużysz sobie na wieczną śmierć bez możliwości powrotu do życia.

Do tego zaczynają cię zmuszać... władze, media oraz wielu zaprzedanych szatanowi przywódców religijnych, być może także twoich przywódców.

Rozpoczyna się dla na trudny okres i rozpoczyna się coraz większy ucisk. Musisz poznać Prawdę i dokonać wyboru.

Albo chcesz żyć wiecznie w Królestwie Bożym, albo chcesz zginąć stając po stronie szatana.

Wybór należy ściśle do ciebie. Wybieraj... mądrze!

Napisano: 31 Marca 2014

Ostatnie uaktualnienie:  22 Lutego 2015

www.zbawienie.com

www.proroctwa.com

http://www.youtube.com/thewordwatcher

Copyright © 2009 TheWordWatcher