Chrześcijaństwo to czysty satanizm

II Ezdrasza 16:(67) Oto Bóg jest sędzią, bój się go. Zaprzestań swych grzechów i zapomnij o swych nieprawościach, nigdy ich ponownie nie popełniaj; a Bóg będzie cię prowadził naprzód i ochroni cię od wszelkich ucisków. [BM]

Tytuł jest zgodny z faktami. Posłuszeństwo wobec Pawła jest ohydną zdradą Chrystusa Mesjasza. Wszystkie religie cytujące 'pseudo apostoła' Pawła cytują w rzeczywistości samego szatana. Niepodważalne dowody są przedstawione poniżej!

2 doktryny całkowicie sprzeczne ze sobą

Jedna z nich jest doktryną szatana! Poniżej tekst z Biblii, w którym Bóg ujawnia oszustwo szatana.

Księga Rodzaju 3:(1) A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety: Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? (2) A kobieta odpowiedziała wężowi: Możemy jeść owoce z drzew ogrodu, (3) Tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg: Nie wolno wam z niego jeść ani się go dotykać, abyście nie umarli. (4) Na to rzekł wąż do kobiety: Na pewno nie umrzecie, (5) Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło.

Powyżej mamy ujawnioną zbrodnię szatana, który zaprzeczył prawdomówności Boga. Dlatego szatan stał się otwartym przeciwnikiem Boga i pierwszym kłamcą na ziemi. Przez perfidne kłamstwo szatan pozbawił ludzi życia wiecznego. Nie znaczy to, że Ewa była niewinna!

Śmierć każdego człowieka jest fundamentalnym dowodem szatańskiego grzechu i owocem oszustwa szatana w ogrodzie Eden!

Na tym polega kłamstwo oraz olbrzymi grzech religii chrześcijańskich, które zamiast Boga i Syna cytują szatańskie oszustwa Pawła czyli szatańską doktrynę.

Doktrynę tą głoszą wszystkie religie chrześcijańskie, które polegają na słudze szatana, na rzekomym apostole, który zmienił swoje imię z Szawła na Pawła. Paweł był Żydem słynnym z negowania Prawa Bożego, co uczyniło go sługą szatana, a nie Boga!

Bóg i Syn planują zbawienie Narodu Wybranego w Królestwie Bożym na ziemi oraz życie wieczne. Warunek: przestrzeganie 10 Przykazań.

Bez przestrzegania Przykazań nie było, nie ma i nie będzie zbawienia!

Paweł i Łukasz - obaj Żydzi - głoszą zbawienie z wiary i z łaski oraz porwanie do nieba. Głoszą także anulowanie Przykazań Bożych oraz Królestwa Bożego. Oni także odrzucają Naród Wybrany przez Boga, uświęcając w zamian potępianych przez Boga i Chrystusa Żydów.

Przeczytaj cały 23 rozdział Ewangelii Mateusza. w którym Chrystus ostro potępia Żydów, czyli uczonych w Piśmie i faryzeuszy! Paweł to wszystko anulował!

Biblia w żadnym miejscu nie potwierdza kłamliwych herezji Pawła!

Chrześcijaństwo uczy satanizmu Pawła!

Efezjan 2:8 Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; 9 Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.

Rzymian 10:9 Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz.

Rzymian 5:13 Albowiem już przed zakonem grzech był na świecie, ale grzechu się nie liczy, gdyż zakonu nie ma;

Grzech, o którym Paweł pisze powyżej to był pierwszy grzech... samego szatana. Paweł podał nam, że skoro zakonu już nie ma, grzechu się nie liczy. Jest to usprawiedliwienie... szatana!

Jakuba 2:(19) Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz; demony również wierzą i drżą. (20) Chcesz przeto poznać, nędzny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? (21) Czyż Abraham, praojciec nasz nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka, syna swego?

Wiara bez uczynków jest martwa! Podobnych wersetów w Biblia jest masa.

Jak to jest możliwe, że Watykan, który pozornie szanuje Przykazania Boże; także popiera Pawła i Łukasza!? Szatański 'apostoł' Paweł anulował nawet śmiertelną i bolesną ofiarę Chrystusa, ponieważ Prawo Boże według Pawła już nie istnieje.

Czy Chrystus rzeczywiście niepotrzebnie złożył swoją ofiarę?

Oszustwa w listach Pawła

Mateusza 7:13 ...szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą.

Werset Mateusza przekreśla całkowicie naukę Pawła i Łukasza ponieważ... większość idzie na zatracenie!!! Isus wyraźnie mówi nam o karze łamania 10 Przykazań. Paweł praktycznie anulował cały Stary Testament oraz odrzucił Naród Wybrany przez Boga, którego ponowne zgromadzenie w Ziemi Obiecanej Bóg zaprzysiągł wielokrotnie na swoje święte imię.

Czy w rozmowie z Bogiem ośmieliłbyś się zacytować... Pawła?

Tutaj mamy wielki problem!!!

Słowo Boże oraz listy Pawła są całkowicie ze sobą sprzeczne!

W Biblii nie ma miejsca dla Pawła, który neguje plan Bożego Królestwa na Ziemi, zamieszkanego przez Naród Wybrany oraz pod rządami Syna Bożego, Króla Królestwa Bożego nad całą ziemią.

Paweł także neguje Boży Sąd Ostateczny, działalność Bestii i upadłych aniołów i nie wspomina on o kategorycznym zakazie Boga wzięcia znaku 666 na czoło lub rękę.

Paweł neguje całą Biblię, ponieważ jego 'dogmaty' są z Biblią całkowicie sprzeczne.

Dlaczego w Biblii istnieje tak olbrzymie oszustwo?

Jest to oszustwo samego szatana, który rozpoczął swoje kłamstwa jeszcze w Ogrodzie Eden. Szatańskie i Pawłowe sprzeczności dzielą świat Chrześcijan na około 40 tyś. wyznań i nikt o tym nigdy nie mówi.

Chrześcijaństwo pomimo ohydnego skażenia Biblii jest najbardziej rozwiniętą cywilizacją na Ziemi. Najbogatsze państwo świata - USA stało się największym mocarstwem, ponieważ fundamentem USA była Konstytucja, która oznajmiła, że Ameryka jest państwem chrześcijańskim, ponieważ Konstytucja w pełni popiera Biblię.

Podstawą do istnienia rodzaju ludzkiego jest przestrzeganie Bożych Przykazań - miłuj Boga, celebruj sabat, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, czcij ojca i matkę, miłuj Boga i bliźniego.

To Rzym, czyli Kościół Katolicki bluźnierczo unieważnił sabat i w zamian sabatu wprowadził na cały świat następny dzień, czyli Niedzielę. Jest to jawny bunt oraz policzek przeciwko Bogu i Synowi!

Niestety ludzie będący członkami religii bardzo rzadko stosują się do Prawa, które częściowo znają, ale są oni przekonani, że Prawo które otrzymaliśmy od samego Boga oraz Syna Bożego nas już nie dotyczy, ponieważ wierzą w nauki Pawła pod presją fałszywych religii.

Większość ludzi nie ma pojęcia o tym, co się stanie z nami po śmierci i gdzie po śmierci pójdziemy. Do nieba? Do piekła? A może będziemy żyli wiecznie na ziemi? Tak wierzą Świadkowie Jehowy, aczkolwiek oni także są posłuszni Pawłowi i cytują go z zapałem!

Wiara Świadków w życie wieczne na Ziemi jest błędna, ponieważ przez pierwsze tysiąclecie rządów Isusa, ludzie będą umierali mając około 100 lat. Dopiero po zakończeniu tego tysiąclecia będzie Nowe Niebo i Nowa Ziemia oraz  będzie na Ziemi drzewo życia oraz życie wieczne.

Objawienie 22:(1) I pokazał mi rzekę wody żywota, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. (2) Na środku ulicy jego i na obu brzegach rzeki drzewo żywota, rodzące dwanaście razy, wydające co miesiąc swój owoc, a liście drzewa służą do uzdrawiania narodów. (3) I nie będzie już nic przeklętego. Będzie w nim tron Boga i Baranka, a słudzy jego służyć mu będą (4) I oglądać będą jego oblicze, a imię jego będzie na ich czołach. (5) I nocy już nie będzie, i nie będą już potrzebowali światła lampy ani światła słonecznego, gdyż Pan, Bóg, będzie im świecił i panować będą na wieki wieków.

Szukanie Prawdy biblijnej na Internecie

Mamy Internet i część ludzi szuka prawdy, z prawdą biblijną włącznie. Ale jest to błędne koło. Religii chrześcijańskich jest mnóstwo i każda rzekomo naucza 'prawdy'! Tymczasem prawda jest jedna.

Aby uzyskać zbawienie trzeba przestrzegać 10 Przykazań!

Aby Prawdę przed światem ukryć, władze rozpoczęły całkowitą kontrolę nad Internetem.

Wprowadzono cenzurę niemal wszędzie oraz zaczęto najbardziej popularnych producentów filmów i blogów zachęcać do małych 'zmian' w materiałach przez nich rozpowszechnianych pod groźbą usunięcia ich z konta z Wordpress czy też z YouTube.

Za wymuszone zmiany zaczęto im płacić jeszcze więcej, niż czytelnicy i widzowie im płacili. Usunięto uczciwych ale nie sprzedajnych ludzi. Więc pozostali kłamią niemal tak samo, jak TV czy inne media kontrolowane przez władzę oraz... kler.

Niemal cały światowy Internet działa pod kontrolą szatańskich władz!

Są jeszcze bardzo nieliczne wyjątki, jak np... ja oraz Bartek. Jesteśmy jedynymi wyjątkami, którzy głoszą Prawdę ludziom należącym do Boga. Jestem głęboko przekonany o pomocy Boga; dla mnie i dla Bartka. Jestem także przekonany, że moje zrozumienie Biblii od roku 1973 gwałtownie wzrosło w ostatnich 5 latach. 

Nabrałem także przekonania, że Duch Boży pomaga nam w odkrywaniu wielu prawd biblijnych i umożliwia nasze zrozumienie wielu skomplikowanych biblijnych proroctw.

Nie otrzymujemy snów, ujawnień od Ducha Bożego czy Isusa, jakie regularnie 'otrzymują' inni liderzy religijni! Po prostu otrzymujemy nasze zrozumienie dzięki pomocy Ducha Bożego, co Biblia wyraźnie zapowiada.

Jak odróżnić Prawdę od kłamstwa?

Zwróć uwagę czytelniku, że 40 tysiące religii to religie fałszywe, ponieważ nie głoszą one Prawdy BIBLIJNEJ. Prawda Biblijna jest tylko jedna, czyli religie powinny nauczać tych samych nauk. To się nie dzieje i jest zupełnie odwrotnie.

Wyobraź sobie, że dyskutujesz ze znajomym o jakiejś książce. Jest oczywiste, że różnice w opiniach będą nieco odmienne, ale główny temat będzie taki sam i będzie wsparty przez zdecydowanie większą ilość czytelników. W przypadku Biblii jest odwrotnie!

Już pobieżne sprawdzenie ukazuje nam, że religie nie mówią Prawdy, czyli religie kłamią, cytując oszusta Pawła ponieważ on pisze coś innego, niż nauki Boga, Isusa oraz wielu proroków. Teksty biblijne są zupełnie sprzeczne z tekstami 'apostoła' Pawła!

Księgi Pawła i Łukasza są sprzeczne z resztą Biblii!

Większość naszych informacji opartych na Biblii, nie na Pawle, jest tak drastycznie sprzeczna z jakimkolwiek Chrześcijaństwem, że jest niemożliwe, aby Chrześcijaństwo uczyło prawdy. Gdybyśmy kłamali, wszystkie religie ukazywały nas jako oszustów oraz podawanoby olbrzymie dowody na nasze rzekome oszustwa.

Nikt nawet tego nie próbuje, a to potwierdza ich oszustwa, ponieważ Prawda nie boi się żadnego śledztwa czy dyskusji.

Gdyby ksiądz czy pastor byli w stanie zakwestionować to, o czym piszemy, zasypali by nas publicznie wieloma dowodami. Ale oni unikają nas jak pies jeża

Gdybyśmy znali jedynie część Prawdy, podczas dyskusji z nami zorientowano by się o niektórych naszych błędnych 'teoriach' i publicznie zrobiono by z nas obłąkanych oszustów. Taka możliwość nie istnieje i to jest przyczyna, dlaczego wrogowie Boga i Syna wolą o nas milczeć.

Oni zgodnie milczą, ponieważ za jakikolwiek ich artykuł czy film zarzucający nam cokolwiek, mogą oni otrzymać publicznie, na forum czy na witrynach nasze odpowiedzi. Jeżeli odpowiemy prawdą, to  poważnie podważymy ich wiarygodność.

Ich najbardziej boli to, że nie prosimy o pieniądze, ponieważ Bóg nas rzeczywiście wspomaga!

Dowód absolutnej Prawdy w temacie Przykazań

Poniżej mamy Przykazania Boże w Starym Testamencie.

Księga Wyjścia 20:(1) A Pan mówił wszystkie te słowa i rzekł: (2) Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. (3) Nie będziesz miał innych bogów poza mną. (4) Nie czyń dla siebie bożka ani podobizny czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i co jest na ziemi w dole, i czegokolwiek, co jest w wodzie pod ziemią. (5) Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, (6) A okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. (7) Nie nadużywaj imienia Pana, Boga twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia jego. (8) Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. (9) Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, (10) Ale siódmego dnia jest sabat Pana, Boga twego: Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. (11) Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go. (12) Czcij ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni w ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie. (13) Nie zabijaj. (14) Nie cudzołóż. (15) Nie kradnij. (16) Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. (17) Nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego.

Dowodów Przykazań w Starym Testamencie jest masa. Sprawdźmy także Nowy Testament.

Mateusza 5:(18) Bo zaprawdę mówię wam: Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z prawa, aż wszystko to się stanie. (19) Ktokolwiek unieważnił by jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios; a ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios.

I jeszcze jeden z Ewangelii Mateusza.

Mateusza 15:(3) A on odpowiedział im: Dlaczego i wy przestępujecie przykazania Boże dla waszego prawa? (4) Przecież Bóg przykazał: Czcij ojca swego i matkę: a kto złorzeczyłby ojcu lub matce, niech śmiercią umrze. (5) Ale wy mówicie: Ktokolwiek by rzekł ojcu lub matce: To, co się tobie jako pomoc ode mnie należy, jest darem na ofiarę Bogu; nie musi już czcić ani ojca swego, ani matki swojej: (6) Tak więc unieważniliście Przykazania Boże przez naukę swoją. (7) Obłudnicy! Dobrze prorokował o was Izajasz mówiąc: (8) Lud ten czci mnie wargami i ustami, ale serce ich jest dalekie ode mnie. (9) Na próżno mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są przykazaniami ludzkimi.

Ostatnia księga Objawienia zamyka całą dyskusję o Przykazaniach i w ten sposób usuwa oszusta Pawła oraz wszystkie religie cytujące Pawła zamiast Syna Bożego.

To jest wielki grzech przeciwko Bogu oraz przeciwko Synowi Bożemu, aby anulować mękę Chrystusa za nasze grzechy, czyli unieważnić 10 Przykazań. To za grzeszników umarł Syn Boży, aby ludzie łamiący czasami Prawo, mogli uzyskać zbawienie na podstawie ofiary Isusa.

Objawienie 12:(17) I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Isusie.

Objawienie 9:(18) Od tych trzech plag, to jest od ognia i od dymu, i od siarki, wychodzących z ich pysków, wyginęła trzecia część ludzi. (19) Albowiem moc tych koni mieści się w ich pyskach i w ich ogonach; ogony ich bowiem są podobne do wężów mających głowy, którymi wyrządzają szkodę. (20) Pozostali ludzie, którzy nie zginęli od tych plag, nie odwrócili się od uczynków rąk swoich, nie przestając oddawać czci demonom Oraz bałwanom złotym i srebrnym, i spiżowym, i kamiennym, i drewnianym, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić, (21) I nie odwrócili się od zabójstw swoich ani od swoich czarów, ani od wszeteczeństwa swego, ani od kradzieży swoich.

Mamy w tym cytacie opis śmierć 1/3 ludzkości za łamanie Prawa Bożego! To wkrótce nastąpi i słusznie! To jest jedynie początek, ponieważ zdecydowana większość ludzi łamiących drastycznie 10 Przykazań także zginie za łamanie Prawa Bożego.

Fałszywy apostoł Paweł wystąpił przeciwko Chrystusowi oraz przeciwko 10 Przykazaniom. Wszyscy ludzie, którzy będą nadal odrzucać Chrystusa i Jego ofiarę oraz uwielbiać Pawła, zginą wkrótce z wyroku Boga.

Nie można służyć Chrystusowi i Pawłowi.

Zwłaszcza, że Chrystus z Pawła nie uczynił apostoła. Obaj żyli (podobno) w tym samym czasie. To Bóg Ojciec  wybrał osobiście uczniów Isusowi i ani Pawła, ani Łukasza pośród wybranych nie było.

Szatan do Biblii dołączył czterech pisarzy, którzy skutecznie odwrócili uwagę ludzką od rzeczywistych pisarzy, działających z polecenia Boga oraz Syna Bożego.

Kłamliwi pisarze to Paweł, Łukasz, Marek a także nieznany pisarz zupełnej bajki o królowej Esterze!

Paweł, Łukasz i Marek to 2/3 Nowego Testamentu!

Skąd pewność, że to fałszerze? Nikt tych osób w Biblii nie potwierdza. Wszyscy trzej są Żydami związanymi wspólnym celem ukrycia Prawdy biblijnej i się wzajemnie potwierdzający, zwłaszcza Paweł i Łukasz. Biblia jednak zawsze potępia Żydów.

Ludzie ci napisali największe kłamstwa biblijne, które można dziecinnie łatwo udowodnić!

Niemal wszyscy przewodnicy Chrześcijaństwa to żydowscy manipulatorzy, w Watykanie i we WSZYSTKICH religiach. Owi przewodnicy to prawa ręka szatana, który w pełni kontroluje wszystkie religie Chrześcijaństwa za pomocą SWOICH sług, pastorów, księży czy starszych.

Zakon Jezuitów watykańskich to także syjonistyczni sataniści!

Watykan oficjalnie wielbi szatana. Wielu ludzi dostrzega problemy z religiami, ale nie posiada najmniejszego wyobrażenia, co jest ich przyczyną. Większość myśli, że skoro Bóg o tym wie, to należy się powstrzymać od jakichkolwiek zmian, ponieważ Bóg może ich nie zaakceptować.

Takie zrozumienie jest błędne.

Zwróć uwagę na drastyczny atak szatana na samego Mesjasza, któremu szatan zaproponował władzę nad całym światem za złożenie mu ukłonu!

Ukłon Chrystusa był najważniejszy w oczach szatana! Ale Syn Boży był i jest nadal wierny Bogu Ojcu!

Zwróćmy uwagę, że po odmowie Chrystusa szatan sprawujący władzę nad religiami i nad całą polityką światową, skutecznie manipulując Sanhedrynem, Herodem i Piłatem z  Rzymu, spowodował okrutną śmierć Syna Bożego i był pewien, że Isus umarł i nie powstanie.

Czy  szatan zmienił priorytet i pozostawił religie oraz ludzi wierzącym w Boga?

Oczywiście, że nie i w identyczny sposób, w jaki kontrolował on świat polityczny i religijny za czasów Isusa, w ten sam sposób kontroluje on także dzisiejszy świat i posiada on jeszcze więcej doświadczeń w swych oszustwach.

Szatańscy słudzy fałszywych religii doskonale wiedzą, że ujawniamy czystą prawdę z Biblii i jest ona bardzo łatwa do udowodnienia. Dlatego oni wolą w tych kwestiach milczeć, niż utracić jakiekolwiek zaufanie czy wiarygodność w jakiejkolwiek publicznej wymianie informacji, która z pewnością bardzo mocno podważyłaby ich wiarygodność.

Czym różni się zbawienie Boga i Syna od zbawienia Pawła i Łukasza?

Różnice są ogromne. Połączenie Biblii z Pawłem i Łukaszem jest niemożliwe.

Boży plan zbawienia

Celem stworzenia pierwszej pary ludzkiej przez Boga było życie wieczne Adama i Ewy oraz wszelkiego ich potomstwa.

Rodzaju 1:27 I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. 28 I błogosławił im Bóg, i rzekł do nich Bóg: Rozradzajcie się i rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię, i czyńcie ją sobie poddaną; panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi!

Celem Boga było napełnienie Ziemi ludźmi. Bóg także zakazał jedzenia owocu z zakazanego drzewa.

Rodzaju 2:17 Ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz.

Na specjalnie stworzonej dla ludzkości Ziemi Bóg umieścił parę ludzką, która żyłaby wraz z ich potomstwem przez tysiące lat, gdyby ona nie złamała jedynego Prawa Boga.

Karą za grzech czyli za złamanie Prawa Bożego zawsze była, jest i będzie śmierć!

To Prawo dotyczy takie istoty doskonałe, jak aniołowie oraz wiecznie żyjących ludzi, których na ziemi już nie ma. Jedynie mała część aniołów odsunęła się od Boga uprawiając seks z kobietami ludzkimi. Ludzie niedoskonali i krótko żyjący, czyli my niestety nadal grzeszymy. Ale na podstawie ofiary Isusa nasze grzechy są zwykle wybaczane.

Pierwszą doskonałą parę w ogrodzie Eden spotkała śmierć, ale Bóg postanowił zbawić potomstwo Adama i Ewy od odziedziczonej po ich rodzicach śmierci.

Boga nie interesuje ilość, ale jakość.

Królestwo Boże wraz z powszechnym złem nie różniłoby się niczym od obecnego piekła na ziemi. Nie jest ważne, ile ludzi ma zginąć. Ważne jest to, że zło już się nie powtórzy i w tym tkwi cała tajemnica Boża. Przeczytaj uważnie poniższe wersety.

II Ezdrasza 6:(26) I oni zobaczą ludzi, którzy będą wzięci do góry, którzy nie skosztowali śmierci od narodzenia swego, i odmieni się serce mieszkańców ziemi i będzie przemienione w innego ducha.

Powyższy tekst jest dla nas niezwykle ważny. Bóg nam oznajmia, że wzięcie grupy ludzi do Nieba będzie powodem zmiany serc i ducha bardzo wielu ludzi. To znaczy także, że w chwili obecnej jedynie nieliczni ludzie mają odmienione serca, ponieważ tylko oni oczekują wzięcia do Nieba.

Cokolwiek robisz świadomie, co zasługuje na śmierć, za to z pewnością zginiesz! Sataniści nienawidzą Boga za to, że jeżeli nie zmienią swego postępowania,  oni także zginą.  Ale oni wolą zginąć niż zaprzestać zła. Dlatego przez całe wieki posługują się wyłącznie maksymalnym złem!

Celem Boga była i jest nadal Ziemia wypełniona posłusznymi Mu ludźmi, na której ludzie będą żyli wiecznie. Ziemia wypełniona ludźmi jest nazywana w Biblii Królestwem Bożym, o które modlimy się modlitwie Pańskiej, której nauczył nas Syn Boży mówiąc: przyjdź Królestwo Twoje.

Warunkiem zbawienia jest posłuszeństwo wobec 10-ciu Przykazań.

Jest jeden czynnik, który musimy zrozumieć.

Istnieją na Ziemi potomkowie ludzi stworzonych przez Boga oraz potomstwo szatana, liczące obecnie około 80% populacji Ziemi. Z 20% Ludzi Bożych zaledwie mała część przeżyje sąd Boży. Spośród 80% całej populacji Ziemi jedynie niewielu pozostanie przy życiu.

Takie są realia zbawienia i bez posłuszeństwie wobec Boga i Przykazań życie jest niemożliwe.

Kiedy Isus został zapytany, co trzeba czynić, aby być zbawionym, odpowiedział On w taki prosty sposób pewnemu młodzieńcowi.

Mateusza 19:(16) I oto ktoś przystąpił do niego, i rzekł: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny? (17) A On mu odrzekł: Czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry, Bóg. A jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań. (18) Mówi mu: Których? (19) Czcij ojca i matkę, i miłuj bliźniego swego, jak siebie samego. (20) Mówi mu młodzieniec: Tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej; czegoż mi jeszcze nie dostaje? (21) Rzekł mu Isus: Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, potem przyjdź i naśladuj mnie. (22) A gdy młodzieniec usłyszał to słowo, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele majętności. [BM]

Jeżeli chcesz żyć wiecznie, musisz przestrzegać Bożych Przykazań!

Kościelna wersja Przykazań jest ohydnym oszustwem. Link do artykułu o wyjaśnieniu 10- Przykazań Bożych. Owo potomstwo jest wspomniane z powodu posłuszeństwa wobec Przykazań oraz składaniu świadectwa o Isusie, który jest mianowanym królem ziemskiego Królestwa Bożego.

Dlatego czekamy na Jego powrót!

Królestwo Boże to światowy rząd na ziemi pod berłem Isusa (Jezusa) Syna Bożego.

Plan Boży jest prosty, ale jest on kategorycznie odrzucany przez większość chrześcijańskich religii.

Religie unikają wersetów wypowiedzianych przez Syna Bożego a nawet unika się w wielu religiach modlitwy, Ojcze Nasz, której nauczył nas Isus, Syn Boga, ponieważ modlitwa ta mówi nam o zbawieniu w Królestwie Bożym. Dlatego w kościołach odmawia się... Zdrowaś Mario!

Zbawienie według Pawła i Łukasza

Paweł, Łukasz i Marek swymi kłamstwami ukryli całkowicie Boże zbawienie. To nie są zwykłe ludzkie pomyłki ale są to doskonale przemyślane oszustwa.

A Bóg zaprzysiągł wyzwolenie Narodu Wybranego na samego siebie. Paweł także odrzuca całkowicie Prawo Boże czyli Zakon uważając je za przekleństwo oraz przyczynę wszystkich grzechów.

Poniżej szatańskie i bluźniercze herezje Pawła.

Galacjan 3:(10) Bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu są pod przekleństwem; napisano bowiem: Przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w księdze zakonu. (11) A że przez zakon nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz oczywista, bo: Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. (12) Zakon zaś nie jest z wiary, ale: Kto go wypełni, przezeń żyć będzie. (13) Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: Przeklęty każdy, który zawisł na drzewie,

Werset 10. Bóg dał nam Zakon czyli Prawo, które Paweł nazywa przekleństwem. Owszem, człowiek doskonały będzie wypełniał Prawo, ale my jesteśmy niedoskonali i za nas Isus umarł po to, aby nas uwolnić od kary za grzechy.

Werset 11. W Niebie żyją wyłącznie istoty święte z powodu przestrzegania Prawa Bożego.

Werset 12. Oczywiste kłamstwo. Człowiek wierzy Bogu i wierzy błędnie, że posłuszeństwo wobec Prawa da mu życie wieczne.

Werset 13. Prawo (Zakon) nigdy nie był przekleństwem. Jedynie szatan został przeklęty z powodu złamania Prawa. Chrystus także nie został przeklęty, kiedy za nasze złamanie Prawa zawisł na krzyżu.

Argumentacja 'apostoła' Pawła jest najwyraźniej dziełem samego szatana!

Jeżeli Paweł uznał Prawo Boże za przekleństwo i przyczynę grzechu, to przeklął on w ten sposób Boga, Autora Prawa oraz przeklął Syna Bożego, który umarł po to, aby Prawo wypełnić, stając się ofiarą według wymogów Prawa za nasze grzechy, powstałe z powodu łamania PRAWA.

Bez Prawa nie ma grzechu, ponieważ grzech jest złamaniem Prawa!

To oznacza, że Paweł i Łukasz to najwięksi wrogowie Boga i Syna! Paweł wsławił się także fałszywym proroctwem o bardzo bliskim porwaniu WSZYSTKICH jego naśladowców do nieba.

Olbrzymia ilość doskonale udokumentowanych biblijnie dowodów fałszywych nauk Pawła jest w tym linku. Teraz już wiesz, dlaczego większość religii tak uwielbia Pawła. Głoszący ten nonsens wierzą, że są już zbawieni. Nic dalszego od prawdy!

Przeczytaj uważnie poniższy tekst z Izajasza.

Izajasza 10:(20) I stanie się w owym dniu: Reszta Izraela i uratowani z domu Jakuba już nie będą opierać się na tym, który ich bije, lecz wiernie opierać się będą na Panu, Świętym Izraelskim. (21) Resztka nawróci się, resztka Jakuba, do Boga Mocarza. (22) Bo, choćby twój lud, Izraelu, był tak liczny jak piasek morski, tylko resztka z niego się nawróci. Zagłada jest postanowiona zgodnie z pełnią sprawiedliwości. (23) Gdyż, jak jest postanowione, Wszechmocny, Pan Zastępów dokona zagłady na całej ziemi.

Czyżby Izajasz kłamał? Czy Jan piszący Objawienie także nas okłamał? Czy raczej Paweł nas oszukał?

Objawienie 19:(19) I widziałem zwierzę i królów ziemi, i wojska ich, zebrane, by stoczyć bój z tym, który siedział na koniu. oraz z jego wojskiem. (20) I pojmane zostało zwierzę, a wraz z nim fałszywy prorok, który przed nim czynił cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamię zwierzęcia i oddawali pokłon posągowi jego. Zostali oni obaj wrzuceni żywcem do jeziora ognistego, gorejącego siarką. (21) A pozostali byli pobici mieczem wychodzącym z ust jeźdźca na koniu, i wszystkie ptaki nasyciły się ich ciałami.

Dlaczego nikt nie został zbawiony z łaski?

Paweł, Łukasz i Marek to kłamcy!!!

Wszystkie religie masowo cytują niemal wyłącznie tych trzech pisarzy, których Kościół Katolicki przyłączył do kanonu biblijnego. 

Chrześcijaństwo bez Pawła i Łukasza nie ma szansy na istnienie!!!

Ktoś może powiedzieć: przecież cytuje się także proroctwa ze Starego Testamentu. Zgadza się. Cytuje się głównie te teksty, które nie są w konflikcie z Pawłem i Łukaszem. Ale wersetów, które pasują jest mnóstwo.

Cytuje się także teksty zapowiadające powstanie Narodu Wybranego w czasach końca, czyli współczesny fałszywy, morderczy, syjonistyczny i kłamliwy żydowski Izrael, dążący do mordów Chrześcijan na światową skalę, opierający się na fałszywych prawach noachidzkich.

Sprawdź te wersety!!!

Mateusza 13:24 Inne podobieństwo podał im, mówiąc: Podobne jest Królestwo Niebios do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. 25 A kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał kąkolu między pszenicę, i odszedł. 26 A gdy zboże podrosło i wydało owoc, wtedy się pokazał i kąkol. 27 Przyszli więc słudzy gospodarza i powiedzieli mu: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc ma ona kąkol? 28 A on im rzekł: To nieprzyjaciel uczynił. A słudzy mówią do niego: Czy chcesz więc, abyśmy poszli i wybrali go? 29 A on odpowiada: Nie! Abyście czasem wybierając kąkol, nie powyrywali wraz z nim i pszenicy. 30 Pozwólcie obydwom róść razem aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw kąkol i powiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zwieźcie do mojej stodoły.

Oto Chrystusa wyjaśnienie.

Mateusza 13:37 A On odpowiadając, rzekł: Ten, który sieje dobre nasienie, to Syn Człowieczy. 38 Rola zaś, to, to świat, a dobre nasienie, to synowie Królestwa, kąkol zaś, to synowie Złego. 39 A nieprzyjaciel, który go posiał, to diabeł, a żniwo, to koniec świata, żeńcy zaś, to aniołowie. 40 Jak tedy zbiera się kąkol i pali w ogniu, tak będzie przy końcu świata. 41 Syn Człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z Królestwa jego wszystkie zgorszenia, i tych, którzy popełniają nieprawość, 42 I wrzucą ich do pieca ognistego; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. 43 Wtedy sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w Królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha!

Niewielu zdaje sobie sprawę z tego, że przypowieść ta wyraźnie mówi o sianiu ziarna synów Królestwa, czyli Narodu Wybranego, którzy posiądą Królestwo Boże pod Jego panowaniem.

Zwróćmy szczególną uwagę na to, że sianie synów złego rozpoczyna się w tym samym czasie. Oznacza to, że w momencie pracy Siewcy czyli Chrystusa, natychmiast za nim postępuje szatan, który sieje kąkol, czyli... nasienie węża.

Listy Pawła i dzieła Łukasza to kąkol fałszu, do którego używa się rzeczywistych słów Boga, aby potwierdzić Słowami Boga kłamstwa Pawła i Łukasza!

Ostatni mocny argument, aby zacząć to dokładnie sprawdzać, pióra... apostoła Pawła.

2Tymoteusza 3:16 Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości,

Niemal wszyscy Chrześcijanie czytujący Biblię oczywiście znają ten kłamliwy werset ale niewielu ten werset rozumie. Jest to proste do udowodnienia kłamstwo Pawła.

Biblia zawiera oprócz słów Boga i Syna słowa: szatana, złoczyńców, fałszywych proroków, złych króli oraz kłamliwego Pawła i Łukasza. Powyższy werset natomiast sugeruje nam, że także listy Pawła są Słowem Bożym.

Sprawdź, że szatański Google z pomocą sztucznej inteligencji, a natychmiast zaprowadzi cię do Pawła!

Czym jest więc Słowo Boże?

Definicja Słowa Bożego - z ust Isusa Mesjasza, Syna Bożego, powszechnie nazywanego Jezusem Chrystusem.

Mateusza 4:4 A On odpowiadając, rzekł: Napisano: Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Jest to Boża definicja Słowa Bożego i nie ma możliwości jakiekolwiek innej interpretacji. Jedynie słowa z ust Boga i Syna - tylko te słowa są Słowami Bożymi. Syn Boży nigdy nie mówił o tych trzech oszustach.

A przecież ci trzej podobno żyli w tym czasie a nawet w tym samym miejscu!!!

Dlaczego Chrystus nie włączył tych trzech do grona apostołów? Dlaczego człowiek miał żyć każdym słowem z ust Bożych?

Przemyślmy to dokładnie.

Która religia naucza każdego słowa z ust Bożych!?

Żadna!!! Ponieważ zacząłbyś zauważać oczywiste różnice pomiędzy tekstami tych trzech autorów a tekstami Boga i Syna. I jeszcze jeden najważniejszy powód. Syn Boży podał nam swoją opinię o słowach Boga.

Jana 17:17 Poświęć ich w prawdzie twojej; słowo twoje jest prawdą.

Syn Boży nie powiedział, że Jego słowa są Prawdą ale że słowa Ojca są prawdą.

Czy wiesz dlaczego? Ponieważ Chrystusa nauczał właśnie Ojciec i Chrystus nie mówił od siebie, ale przekazywał nauki Ojca swym słuchaczom i apostołom. Te dwa cytaty Isusa wyraźnie mówią, aby być posłusznym tylko wobec Boga ponieważ Jego słowa są Prawdą.

Czy Paweł nauczał słów Boga?

Zadaj sobie nieco trudu i sprawdź, ponieważ od tego zależy twoje zbawienie.

Nie ma na świecie prawdziwej religii, ponieważ one wszystkie służą szatanowi, cytując szatańskie teksty Pawła i Łukasza. Jest oczywiste, że Syn Boży nie założył żadnej religii. Owszem, religie twierdzą że tak, ale Chrystus nigdy tego nie zrobił. W Biblii nie ma słowa religia.

Jeżeli doczytałeś do tego momentu, zapnij pasy, ponieważ przedstawię kilka podstawowych problemów z Pawłem i Łukaszem, ale ostrzegam, że ten temat jest olbrzymi i dowodów jest olbrzymia ilość.

Szokujące biblijne dowody

Łukasz nie otrzymał żadnego objawienia, tylko sam zbadał sprawę Jezusa z opowiadań przygodnych świadków. Sam o tym napisał. Czyli jego Ewangelia nie jest według Łukasza tekstem natchnionym.

Łukasz także popełnił dwa olbrzymie błędy, które wykluczają natchnienie Ducha Bożego.

W ostatnim rozdziale Łukasza napisał o wniebowstąpieniu Syna Bożego około 3 lub 4 dnia. Natomiast w Dziejach Apostolskich w pierwszym rozdziale podał, że Chrystus wstąpił do nieba w dniu 40-tym.

Modlitwa Zdrowaś Mario jest z Ewangelii Łukasza i to Łukasz umieścił dzieciątko Jezus w stajence. Mateusz podaje, że w domu. Dowodów jest znacznie, znacznie więcej.

Paweł to morderca Szczepana według Łukasza czyli jest to kolejny błąd Łukasza.

Zastanówmy się... jak Chrystus mógł pozwolić przyszłemu swemu 'apostołowi' na popełnienie mordu na Szczepanie na Jego oczach przez przyszłego największego apostoła? Czy to ma sens?

Sprawdź także poniższy werset Pawła. Oczywiście, że niewielu wie, że w Azji były także zbory założone rzekomo przez Pawła, jak... zbór Efezjan!

I nikt nie potwierdził kłamstw Pawła o zbawieniu z łaski!

Cóż takiego mogło spowodować odwracanie się uczni wyszkolonych przez Pawła od... Pawła?

Proste! Kiedy przybywali do tych zborów rzeczywiści i naoczni świadkowie życia i śmierci Syna Bożego, czyli Jego rzeczywiści apostołowie i ujawniali kłamstwa Pawła, większość uczni Pawła rozpoznawała fałszerza i odchodziła od niego.

2Tymoteusza 1:15 Wiesz o tym, że odwrócili się ode mnie wszyscy, którzy są w Azji.

Sprawdź ten werset, raczej nam znany. List z Objawienia do zboru w Efezie, który rzekomo założył Paweł.

Objawienie 2:2 Znam uczynki twoje i trud, i wytrwałość twoją, i wiem, że nie możesz ścierpieć złych, i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są, i stwierdziłeś, że są kłamcami. [BM]

Któż podawał się za apostołów w Efezie?

Jestem pewien, że znasz list do Galacjan, a w szczególności ten werset!

Galacjan 1:8 Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty! [BM]

Wiem na 100%, że nie rozumiesz rzeczywistego wyjaśnienia tego tekstu.

Myślisz, że chodzi o fałszywych nauczycieli. Dobrze myślisz, ale nie podejrzewasz, że tak nazywał Paweł w tym liście... Piotra i rzeczywistych apostołów, którzy udali się do Galacjan wiedząc, że Paweł posiał tam swoją zatrutą ewangelię.

Kiedy Paweł się o tym dowiedział, doznał niemal szału i w tym liście przeklął apostołów a nawet anioła, który odważyłby się zwiastować Ewangelię inną niż on, Paweł im głosił.

Paweł Ewangelii nigdy nikomu nie głosił ponieważ jej nie znał.

Sprawdź OLBRZYMIĄ ilość dowodów na wiele fałszu Pawła. Jest tego ładnych kilka artykułów, pełnych wielu dowodów, które zbierałem przez kilka lat, aby ukazać prawdziwe oblicze tego 'apostoła'.

Podsumowanie

Przedstawione dowody ukazują nam przerażającą prawdę. Niemal wszystkie religie chrześcijańskie wielbią szatana na podstawie szatańskiego pisarza, pseudo apostoła Pawła oraz kłamcy Łukasza. Chcąc się o tym upewnić, sprawdź osobiście wszystkie zarzuty!

Przeczytaj jeszcze raz poniższy tekst i zastanów się nad nim. Czy będą masy ludzi zbawione czy zbawienie uzyska mała ilość ludzi? Biblia nam mówi w Objawieniu, że ponad 2.33 miliarda ludzi zginie na samym początku sądu nad światem.

Jest to Wielka Rzesza w porównaniu z 144 tysiącami oraz z zaledwie kilkoma milionami członków Narodu Wybranego, czyli Słowian. Ale nie oznacza to że ci wszyscy ludzie przeżyją i uzyskają wybaczenie swych grzechów!

Mateusza 7:12 A więc wszystko, cobyście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie; taki bowiem jest zakon i prorocy 13 Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. 14 A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota; i niewielu jest tych, którzy ją znajdują.

Powyższy cytat w pełni potwierdza szeroką bramę dla śmierci z powodu fałszywej nauki Pawła o zbawieniu z łaski.

Efezjan 2:8 Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; 9 Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.

Właśnie nasze uczynki są lustrem naszej wartości; naszego dobra lub zła.

Zakończenie....

Religie chrześcijańskie opierają się na dziełach satanistów, Pawła i Łukasza.

Jednak poznanie tej prawdy spowoduje odmienny sposób myślenia a zwłaszcza.... początkowo wywoła u wielu gniew, że zabrnęło się tak daleko w kłamstwo i niektórzy będą mieli nieco pretensji do Boga, że pozwolił na taki błąd.

Ale to nie jest twój błąd! Poznałeś lepiej Biblię i teraz jest czas na poważniejszą pracę i na obfite błogosławieństwa Boga. Mnie to już spotkało i też byłem początkowo zawiedziony, że Bóg wysłał mnie do Świadków Jehowy, a dowiedziałem się dopiero 20 lat później, że oni to także oszustwo.

Ale dopiero u nich poznałem nieźle Biblię a wiedza o Pawle także bardzo mnie pomogła.

Przemyśl to i zacznij pracować dla Boga i dla ludu Bożego, czyli Słowian.

Przeczytaj także wcześniejszy nieco artykuł gdzie jest także bardzo wiele dowodów.

Jak oszukują nas religie.