Czy Chazarzy powrócą do Chazarii?

II Ezdrasza 16:(67) Oto Bóg jest sędzią, bój się go. Zaprzestań swych grzechów i zapomnij o swych nieprawościach, nigdy ich ponownie nie popełniaj; a Bóg będzie cię prowadził naprzód i ochroni cię od wszelkich ucisków. [BM]

Ukraina Wielki Izrael - Projekt Niebiańskiej Jerozolimy

Czy Żydzi rzeczywiście powrócą do Chazarii?

W tym linku jest film ujawniający niezwykłe informacje, które dotychczas były przed nami ukrywane. Film jest zrobiony przez TruNews - przez ich szefa, Ricka Wilesa. Jest to grupa chrześcijan w USA, która uwielbia... dezinformację. Podaję informacje dla nas najważniejsze.

Ukraina jako „Wielki Izrael” i Projekt „Niebiańskie Jeruzalem”.

Jak uruchomić polskie napisy!?

Naciskamy na CC
Naciskamy na kółko z lewej strony
Naciskamy na Subtitles/CC1(1)> English auto-generates
Naciskamy na Auto-translate - lista języków.
Naciskamy na Polish.

Od wielu lat istnieje tajny plan Izraela o powrocie do Chazarii czyli na Ukrainę oraz stworzenie Projektu Niebiańskiej Jerozolimy. Pomysł jest raczej stary i do tej pory nie traktowałem go poważnie. Ostatnio wspomniał o nim Zelensky, który ujawnił, że Ukraina stanie się 'wielkim Izraelem' z własną twarzą.

Plany są znane już co najmniej od roku 2012, a informacje te trafiły do TruNews, które to rozdmuchały i dosyć dokładnie je omówiły. Jednak nie wspomniały one o niezwykłe ważnych informacjach, o których chrześcijanie powinni się najpierw dowiedzieć.

Aby to ujawnić, zastanówmy się na tą sytuacją z biblijnego punktu widzenia a także, z punktu działań politycznych na całym niemal świecie. Żydzi chcą ponownie zamieszkać w Chazarii (są to Chazarzy) oraz chcą deklarować Kijów jako Niebiańską Jerozolimę.

Dopiero teraz mamy bezsporne dowody na to, kim są Żydzi z Izraela. Są to dawniejsi Chazarzy, nieco zmodernizowani. Drugie kłamstwo jest znacznie większe. Jest ono olbrzymie.

Chazarzy szatańscy nie mieli nigdy żadnego prawa do zajęcia terytorium Palestyny, czyli biblijnego Izraela, oraz nie mieli prawa do mordów i prześladowań Palestyńczyków. Ich rzekoma wiara w Boga to niesmaczny dowcip, który teraz ukazał się nam w pełnym świetle.

Dla TruNews jest jeszcze jeden niezwykle ważny, religijny problem, którego oni nie poruszyli.

Przecież Jerozolima jest miastem świętym i uświęconym przez Boga przez kilka tysięcy lat. Jerozolimy nie można 'przenieść' na Chazarię bez pozwolenia Boga. Fałszywy Izrael powinien być nazwany fałszywym, chociażby dlatego, że sam się do tego publicznie przyznał.

Niestety panowie na filmie, będący chrześcijanami działającymi otwarcie w USA, nie podali znaczenia żadnych informacji, które dla chrześcijan powinny być niezwykle ważnymi informacjami na temat tego drastycznie kłamliwego planu. Nie padło ani jedno słowo wyjaśnienia!

Jest to pełny obraz kontrolowanego przez szatana chrześcijaństwa. Reakcja na te plany pokazuje nam prawdę o zakłamanych mediach oraz religiach!

Bardzo ważne i częściowo znane dowody

Pierwszym dowodem jest oświadczeniowe Zeleńskiego o planowaniu wielkiego Izraela na Ukrainie (Chazarii). Także Kijów ma zmienić nazwę na Niebiańską Jerozolimę.

Pierwszy sygnał o takich planach ukazał się w The Times Of Israel przyznając, że Żydzi są w rzeczywistości Chazarami. (3/18/2014) Krótko potem ukazało się oświadczenie, że to była fikcja i komedia wyśmiewająca ignorancję oraz antysemityzm. Podobno artykuł ten nadal istnieje.

Jak na to nie spojrzymy, Ukraina była i jest nadal Chazarią!

Oczywiście niemal wszyscy Żydzi w Europie to Chazarzy. A to wszystko oznacza, że antysemici to właśnie Żydzi, ponieważ rzeczywistymi mieszkańcami Izraela są Palestyńczycy, chociaż oni także nie są Ludem Bożym.

To wszystko znaczy, że Żydzi zajmując Izrael przedstawili się przed całym światem za Naród Wybrany,  a w chwili obecnej w wyraźny sposób temu zaprzeczają, w Boga także nie wierzą i nigdy nie wierzyli, ale dążą oni do wycofania się z zajętej przez nich Palestyny obawiając się... Islamu.

Co jest szczególnie ciekawe, język 'hebrajski' nie istnieje i nigdy nie istniał. Jest to sztucznie zrobiony język, który jest nazywany fałszywie językiem biblijnym. Biblia hebrajska, czy raczej chazarska nigdy nie istniała w tym języku.

To Żydzi nadali Bogu szatańskie imiona - Jahwe oraz Jehowa.

Język aramejski z Babilonu nie ma absolutnie niczego wspólnego ze sztucznym hebrajskim językiem. Dlatego po okresie pobytu w Babilonie dwóch plemion; Judy i Lewiego - 10 pokoleń zajmowało wtedy Europę - słowiański język (paleo-hebrajski) już nie był powszechny a oba plemiona były w niewoli. Izraelici posługiwali się wtedy wyłącznie językiem aramejskim, a nie hebrajskim.

Na następnym etapie podboje Aleksandra Macedońskiego wprowadziły w całym regionie język grecki. (336-323 p.n.e.) Z powodu zapomnienia paleo-hebrajskiego oraz znajomości greki nastąpiło tłumaczenie Ksiąg Mojżeszowych na język grecki, które odbyło się w roku 285 p.n.e. w Egipcie, w Aleksandrii pod nadzorem Ptolemeusza II.

Tak właśnie powstała grecka Septuaginta LLX, jedyny wiarygodny Stary Testament!

Judejczycy już wtedy używali języka greckiego.

To znaczy, że rzeczywisty Izrael nigdy nie używał języka znanego dzisiaj jako 'hebrajski', ponieważ 'hebrajski' język wtedy nie istniał. Stary Testament i Nowy Testament - oba były napisane w języku greckim. Oryginalny język pra Słowian niemal całkowicie zaginął, ale są jego ślady nawet w Polsce.

Przeczytajmy rzeczywistą historię 10 pokoleń Izraela, czyli Słowian. Dopiero teraz staje się jasne, dlaczego Żydzi nienawidzą rasy białej oraz Słowian i Polaków!

Wracając do filmu, podaje się, że wielu Żydów żałuje pójścia do Izraela i usunięcia z niego Palestyńczyków. Na filmie mówi się także, że obecnych Żydów w Izraelu jest około 10 milionów. Ale ilość nienawidzących ich Arabów jest 10-krotnie większa. Istnieje więc wielkie zagrożenie dla Żydów.

Problem jest oczywisty. USA nie są już w stanie walczyć z kimkolwiek a... bez pomocy USA Żydzi nie są w stanie utrzymać się w Palestynie. Nie tylko jedna gazeta izraelska o tym pisała. Haretz 3/19/2014 także napisał artykuł: Kiedy Ukraina była rządzona przez Żydów, czyli... Chazarów.

Ten sam artykuł jest także dostępny dzisiaj. W tym linku jest nieco nowszy film ujawniający nam, że to Żydzi wywołali wojnę na Ukrainie a powody już znamy.

Poniżej mamy zrzutę z filmu, w którym The Times Of Israel ujawnia plany Izraela, oraz po pewnym czasie oznajmia, że ten artykuł to komedia z celem wyśmiania antysemityzmu oraz ignorancji. [EN]

Tytuł. Ujawniony raport: Izrael przyznaje, że Żydzi faktycznie są Chazarami; tajemniczy plan odwróconej emigracji do Ukrainy.

Ale... 09/18/2012  Henry Kissinger napisał: "W ciągu 10 lat nie będzie już więcej Izraela." Jest na to wiele dowodów.

To wszystko znaczy, że nie będzie już Izraela w Palestynie, co zapowiada szatan w planie III wojny światowej.

"Trzecia Wojna Światowa musi się rozpocząć od przewagi różnic spowodowanych przez agentury Illuminati pomiędzy politycznymi Syjonistami oraz liderami Świata Islamu. Owa wojna musi być prowadzona w taki sposób, ze Islam (Islamski Świat Arabski) oraz polityczny Syjonizm wzajemnie się zniszczą.

Szatan MUSIAŁ ujawnić swoje plany Bogu.

Zelensky mówi publicznie, że jego celem jest zrobienie z Ukrainy 'Większego Izraela'. On jest także Żydem. Istnieje wielki propagator tego planu, Igor Berkut, miliarder, który jest traktowany przez Żydów jako ich mesjasz.

Poniżej mapa Niebiańskiej Jerozolimy

Twierdzi się na filmie, że obecna wojna na Ukrainie ma oczyścić Ukrainę aby przyjęła Żydów z Izraela.

Napis na dole zdjęcia - Kijów - Nowa Jerozolima!

Nowy Izrael jest oczywiście szatańskim kłamstwem. Plan ten jest nazwany planem Niebiańskiej Jerozolimy. Polska najwyraźniej jest także uwikłana w ten szaleńczy pomysł i podobno ma otrzymać sporą część Ukrainy. Kościół prawosławny w Rosji także to popiera oraz popiera to... Watykan.

USA było za Izraelem od samego początku. Rząd USA doskonale wiedział o tym wszystkim od 2012 roku. Żydzi w USA trzymali się z dala od Izraela w Palestynie. Obecnie robi się celowo różnicę pomiędzy Żydami syjonistycznymi a pozostałymi Żydami .

Do czego to wszystko dąży?

Do wypełnienia się planów Boga. Dowodem jest plan III WŚ, który szatan musiał przedstawić Bogu. Nie ma on szansy na zmianę tego planu, ponieważ Bóg mu na to nie pozwoli. Szatan o tym doskonale wie i raczej nie będzie tego próbował.

To znaczy, że Żydzi (Chazarzy) syjonistyczni byli i są kozłami ofiarnymi a ich los jest już przesądzony. Czeka ich najprawdopodobniej całkowita zagłada jako kara od samego Boga. Wystarczająco oszukiwali cały świat podając się za Naród Wybrany przez Boga, a sami wielbili i nadal wielbią szatana.

Obecna sytuacja jest z góry przesądzona i nie ma szans na powrót na Ukrainę czyli na Chazarię. Nie wiemy, jakie są plany Putina, ale na jakiekolwiek inne plany nie ma już czasu.

Izrael jest obecnie w panicznym strachu z powody USA, które już od kilku lat nie popiera Izraela jak za dawnych czasów. Nie zapomnijmy, że to Hitler w roku 1933 dostarczył pierwszy transport Żydów do Palestyny i to było wsparte przez USA, które dostarczały broń i pieniądze dla przyszłego fałszywego Izraela.

Niebiańska Jerozolima | PL1.TV

Najwyraźniej kraje arabskie, jak Irak czy Syria były prześladowane przez USA, które zawsze stało za Izraelem a kraje arabskie nie miały wtedy szans na jakikolwiek atak na Izrael. To nam także wyjaśnia atak USA na Irak i morderstwo Husseina oraz atak na Libię i mord na Kadafim.

Część państw Islamu została opanowana przez USA a reszta nie była już groźna dla Izraela.

W chwili obecnej Izrael jest niemal całkowicie obnażony i już są poważne jego obawy o bliski atak ze strony Iranu. Amerykanie często bombardowali Syrię i kontrolowali inne kraje arabskie, co teraz jest już przeszłością. Izrael znalazł się w potrzasku. Ciekawe jest, jak na to zareaguje nasz Bóg.

Jak wiemy z proroctw biblijnych, ma wkrótce nastąpić władza 10 nowych króli, którzy nie będą panowali przez długi okres czasu, ale oddadzą oni władzę Bestii, złożonej z upadłych aniołów. System obecny zostanie rozwiązany i finanse najwyraźniej także.

Objawienie 17:(12) A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa, lecz obejmą władzę jako królowie na jedną godzinę wraz ze zwierzęciem.

Najwyraźniej strategia szatana dla Rosji i USA jest w chwili obecnej niemal gotowa do szybkiego przejęcia władzy przez 10 króli. Najprawdopodobniej oni także są Żydami i będą dążyli do oszukania całego świata, że oni chcą zaprowadzić rzeczywisty porządek a nawet Prawo Boże.

W tym celu posłużą się oni fałszywym prorokiem.

Objawienie 13:(11) I widziałem inne zwierzę, wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich, i mówiło jak smok. (12) A wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona. (13) I czyni wielkie cuda, tak że i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi. (14) I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu.

W tym rozdziale mamy wiele takich stwierdzeń. I dano mu. I dozwolono. Te teksty oznaczają ściśle, że Bestia oraz 10 króli i także fałszywy prorok będą całkowicie kontrolowani przez Boga, który w ten sposób będzie sądził ich rękoma ludzkość zamieszkującą całą ziemię.

Także w chwili obecnej mamy sporo dowodów o anomaliach pogodowych, trzęsieniach ziemi, nieznanych do tej pory powodziach itp rzeczy, które najwyraźniej są już działaniami Boga.

To wszystko oznacza, że Bóg osądził zbrodniarzy z szatanem włącznie i czasy władzy 10 króli, Bestii i fałszywego proroka będą sprawdzianem dla wielu ludzi, którzy wierzą w Boga. Będą oni sprawdzani przez Bestię i jej siepaczy i wielu będzie sprawdzonych przez Boga, nawet z grona 144.000 wybranych..

Obserwujmy więc uważnie działania Boże na całym świecie. One dopiero się zaczęły!

Link do omawianego filmu - Ukraina jako 'Wielki Israel' i Projekt Niebiańskiego Jerusalemu. [EN]

Warto obejrzeć znacznie nowszy artykuł: Nasza wolność jest bliska.