Panuje przekonanie, że Prawo Boże zostało poważnie zmienione przez Isusa, który wyraźnie mówi w Mateusza, że:

Mateusza 5:38 Słyszeliście, iż powiedziano: Oko za oko, ząb za ząb. 39 A Ja wam powiadam: Nie sprzeciwiajcie się złemu, a jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. 40 A temu, kto chce się z tobą procesować i zabrać ci szatę, zostaw i płaszcz. 41 A kto by cię przymuszał, żebyś szedł z nim jedną milę, idź z nim i dwie. 42 Temu, kto cię prosi, daj, a od tego, który chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. 43 Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. 44 A Ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują. 45 Abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. 46 Bo jeślibyście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią? 47 A jeślibyście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? 48 Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. [BM]

Czyż Isus nie łamał Prawa Bożego poprzez takie zmiany? Musimy wziąć pod uwagę następującą sytuację.

Chrystus działał na ziemi nie tylko będąc Synem Boga, ale będąc także Królem swego Królestwa Izraela. Ale także jest on współsędzią z Ojcem podczas Sądu na pustyni oraz Sądu Ostatecznego. Jako Król i Sędzia otrzymał on od Ojca upoważnienie do wprowadzania zmian, zwłaszcza, że takie zmiany były w Jego czasach konieczne i dzisiaj one nas także obowiązują, ponieważ jesteśmy w niemal identycznej sytuacji, w jakiej byli Izraelici czy raczej Judejczycy za czasów Chrystusa.

Rozważmy dwie różne sytuacje. Pierwsza zaistniała za czasów króla Dawida oraz porównajmy ją z czasami Isusa oraz z niemal identycznymi czasami dzisiejszymi, ponieważ i za Chrystusa, jak i dzisiaj Naród Wybrany był i jest nadal w szponach nasienia węża.

Według praw danych Narodowi Wybranemu przez Boga, Izraelici musieli się trzymać z daleka od ludów... nasienia węża. Kiedy Izraelici otrzymali od Boga rozkaz wytępienia Kananejczyków, byli karani za niedokładne wypełnianie Bożego rozkazu. Izrael miał także kategoryczny zakaz nie bratania się z Kananejczykami a zwłaszcza z ich kobietami. W grę wchodziła genetyka. Naród Wybrany był wybrany z powodu nie skażonej genetyki i pochodził on bezpośrednio od Abrahama, Izaaka oraz Jakuba (Izraela).

Rodzaju 17:4 Oto przymierze moje z tobą jest takie: Staniesz się ojcem wielu narodów. 5 Nie będziesz już odtąd nazywał się Abram, lecz imię twoje będzie Abraham, gdyż ustanowiłem cię ojcem mnóstwa narodów. 6 Rozmnożę więc ciebie nad miarę i wywiodę z ciebie narody, i królowie pochodzić będą od ciebie. 7 I ustanowię przymierze moje między mną a tobą i potomkami twoimi po tobie według pokoleń ich jako przymierze wieczne, abym był Bogiem twoim i potomstwa twego po tobie. 8 Ziemię, na której przebywasz jako przychodzień, całą ziemię kanaanejską dam tobie i potomstwu twemu po tobie na wieczne posiadanie i będę Bogiem ich. [BM]

Rodzaju 17:19 Na to rzekł Bóg: Nie! Ale żona twoja Sara urodzi ci syna i nazwiesz go imieniem Izaak, a Ja ustanowię przymierze moje z nim jako przymierze wieczne dla jego potomstwa po nim.  [BM]

Najprawdopodobniej podczas pobytu w Egipcie część Izraelitów już była zbratana z Egipcjanami, którzy byli w dużej części hybrydami, co potwierdzają w pełni wykopaliska. Jest prawdopodobne, że część Izraelitów była już spowinowacona z Egipcjanami czyli ich geny były skażone. I to najwyraźniej był powód ich nieposłuszeństwa wobec Boga. A nieposłuszeństwo zamknęło przed nimi drogę do Ziemi Obiecanej. Po oczyszczeniu czyści genetycznie Izraelici posiedli Ziemię Obiecaną.

Boże stwarzanie, potop z jedyną rodziną Noego, która była czysta genetycznie oraz Naród Wybrany, który pochodził wprost od Abrahama, Izaaka i Jakuba czyli Izraela są dowodami na konieczność czystości genetycznej Narodu Wybranego. Czystość genetyczna gwarantuje autentyczność genetyczną Narodu Wybranego wprost od Abrahama.

Prawo Boga było bardzo stanowcze i Izraelici nie tylko musieli się trzymać z daleka od Kananejczyków ale musieli ich eksterminować z wyroku Boga. Z czasem Izraelici złamali te prawa, z Salomonem włącznie i za czasów Isusa Izrael był pod okupacją Edomitów i zmiana części Prawa była konieczna z powodu zupełnie różnych warunków życia: za króla Dawida oraz pod berłem Edomity Heroda.

Za króla edomskiego Heroda sytuacja była niemal identyczna, jaką mamy dzisiaj. Mamy 'Herodów' jako naszych polityków, mamy Sanhedryn czyli Watykan, zwany przez Boga Wielką Nierządnicą, mamy świątynie wypełnione bałwanami i czarami szatańskimi zupełnie bezwartościowe, posiadające kapłaństwo nasienia węża, czyli faryzeuszy. Oni żyją pośród nas, podobnie, jak żyli za czasów Syna Bożego i oni nas uczą błędnie o Bogu i Jego Przykazaniach.

W takim przypadku musiała nastąpić zmiana Prawa, która uwzględniłaby fakt zamieszkiwania wspólnego terenu z plemieniem żmijowym.

To ich, semitów nasienia węża musimy 'miłować' dla ratowania naszego życia czyli pozwalać się im okradać, oszukiwać i nadstawiać im nasze policzki, kiedy nas biją, ponieważ dla nas jest to przepustka do Królestwa Bożego za nasze posłuszeństwo, a oni zostaną za ich niegodziwość przez Boga ukarani srogą śmiercią we właściwym czasie.

Jedynie nieliczni z plemienia żmijowego zechcą służyć Bogu oraz być Jemu posłuszni. Reszta wybierze śmierć odrzucając rzeczywisty Naród Wybrany przez Boga, a przez nich znienawidzony właśnie za ów wybór.

To są właśnie przyczyny tymczasowej zmiany Prawa przez Syna Bożego. Widzimy więc wyraźnie, że te zmienione Prawa są dla nas błogosławieństwem, ponieważ lepiej stracić płaszcz czy samochód, niż stracić... wolność a nawet życie.

Powinniśmy się także przygotować na wiele koniecznych zmian Prawa przez naszego Króla, które będzie On wprowadzał w życie przed wyjściem na pustynię, podczas pobytu na niej i po wkroczeniu do Ziemi Obiecanej.

Zmienią się całkowicie warunki życia, najprawdopodobniej zmieni się także technologia, sposoby ubierania się, wychowywania dzieci, pobierania się małżeństw. Zmienią się także warunki pracy czy rodzaje rozrywek. Być może pewne zmiany wydadzą się nam drastyczne czy nudne, ale czas nam pokaże wspaniałe rezultaty po ich zastosowaniu.

Nasze dzisiejsze plany i pragnienia w większości będą zupełnie nonsensowne, zwłaszcza dla tych, dla których Królestwo będzie czymś, czego oni nie będą mogli zaakceptować i będą musieli odejść po sądzie na pustyni do... życia krótkotrwałego pośród plemienia żmijowego w okresie Wielkiego Ucisku.

Już dzisiaj trzeba się do tego mentalnie przygotować, aby nie pokazać Bogu i Synowi, że od czasów Mojżesza niewiele się zmieniliśmy i nadal jesteśmy ludem twardego karku, bo wielu z nas do Ziemi Obiecanej nie wejdzie.

Jedno jest pewnikiem.

MUSIMY bezwarunkowo zaakceptować Boże Prawo, które umożliwi nam odbieranie obfitych błogosławieństw za życia a potem za życia wiecznego.

Dlatego już dzisiaj musimy zmieniać nasze upodobania, pragnienia i gusty, aby je dostosować do Prawa Bożego i w posłuszeństwie żyć wiecznie.

Musimy zdać sobie sprawę z tego, że niemal wszystkie nasze upodobania mają korzenie w dziełach szatana, jak złodziejstwo, bałwochwalstwo, cudzołóstwo, genderyzm, LGBTQ, nieposłuszeństwo wobec rodziców, masowe rozwody, pogarda dla dziewictwa, wyuzdanie i szatańska pogarda dla 10 Przykazań.

One najdziksze pomysły otrzymujemy wprost z szatańskiej TV. Niestety zbyt duża część ludzi ów brud ogląda a nawet go... akceptuje i pobiera z niego szatańskie pomysły dla swego życia.

Pamiętajmy także o tym, że nasze DNA się zmienia i regeneruje, zwłaszcza, jeżeli jesteśmy posłuszni Prawu Bożemu.

A to znaczy, że jeżeli dzisiaj zaczniemy żyć według 10 Przykazań, nie tylko uzyskamy życie wieczne ale nasze poglądy i upodobania także się zmienią z pomocą... Ducha Bożego.

Nie mamy najmniejszego wyobrażenia o życiu, jakie dla nas zaplanował Bóg, ponieważ... jeszcze tego życia na ziemi nie było i ludzkość Boża nie miała szansy na przeżycie chociaż kilku pokoleń w posłuszeństwie wobec Prawa Bożego.

Powrót na stronę główną